Followers

Google+ Followers

woensdag 30 juni 2010

SaLuSa 30-Juni-2010
We raden jullie dringend aan David Wilcock en zijn openbaringen te volgen, als jullie op de hoogte willen blijven van wat er in en buiten de wereld gebeurt.

http://divinecosmos.com/


Onze bescherming gaat uit naar iemand die het Licht dient, en er zijn velen van jullie die dit doen.


Afhankelijk van jullie inzicht in wat gebeurtenissen die nu plaatsvinden inhouden, voelen jullie je waarschijnlijk opgewonden of hebben jullie een bepaald voorgevoel over de toekomst. De Mens is geconditioneerd om problemen en conflicten als een natuurlijk onderdeel van levenservaringen te accepteren, en is nooit aangemoedigd anders te denken. Toch hebben jullie als soevereine Wezens er recht op gelukkige en bevredigende ervaringen te kiezen. Wat heeft dus geleid tot het kwijtraken van jullie weg, en wat is het antwoord? Dierbaren, jullie lieten anderen de leiding in handen nemen, en toen de vibraties geleidelijk daalden, verloren jullie zelfs je herinneringen aan dat jullie grotere Wezens zijn geweest. De weg terug is kwellend en pijnlijk geweest, maar het siert jullie dat jullie het nooit hebben opgegeven. Met hulp om jullie bewust te maken van jullie ware Zelf en jullie volledige potentieel, zijn jullie je beginnen te realiseren dat jullie speciaal zijn. Jullie hebben levens geleid die door zoveel negativiteit werden omringd dat jullie Licht bijna was gedoofd maar jullie zijn opnieuw verrezen. Jullie Licht kan, hoe gedimd het ook is, worden gerevitaliseerd, omdat de belofte is dat iedere ziel een oneindig leven heeft en onsterflijk is.Als jullie door de laatste jaren voor Ascentie gaan, zal jullie focus erop worden aangevallen door wat het einde van de wereld lijkt te zijn. De profetieën van Armageddon zullen in vervulling lijken te gaan, en veel mensen zullen door angst worden vervuld. Voordat gebeurtenissen echter onstuitbaar lijken te worden, zullen verbazingwekkende ontwikkelingen het tij keren naar de omgekeerde richting. Plotseling zullen de antwoorden komen door middel van openbaringen die vergezeld gaan met de waarheid. Datgene wat voor jullie werd verborgen, zal in de openbaarheid komen om te worden opgeruimd, zodat waar jullie de mogelijkheid werd ontnomen vooruitgang te boeken, het nu aan jullie wordt voorgelegd. We verwijzen naar veel ontdekkingen die jullie leven tot een acceptabeler niveau zouden hebben versterkt en opgetild, en wij zijn samen met veel andere bronnen nu bevoegd er voor te zorgen dat wat jullie toekomt, wordt ontvangen.Net als jullie moet de Aarde worden gereinigd, en omdat jullie het gebruik ervan hebben gehad voor jullie ervaringen, kunnen jullie niet zomaar weglopen van de omstandigheden waarin jullie haar hebben achtergelaten. Onthoud dat jullie met Moeder Aarde ascenderen, en net als jullie moet zij er voorbereidingen voor treffen. Er zou niets van jullie ervaringen worden geleerd als jullie niet de consequenties van jullie daden zouden begrijpen, en jullie niet de verantwoordelijkheid ervoor zouden accepteren. Dit is precies hetzelfde voor jullie als individu, en ook jullie moeten van je fouten leren. Dat is het hele punt waar het om draait terwijl jullie de cyclus van dualiteit doorlopen, en zoals we jullie altijd in herinnering brengen, jullie hebben jezelf enthousiast voor de ervaring aangemeld. Het brengt ons er misschien toe te vragen waarom sommigen, terwijl jullie nu de finishlijn voor je hebben, het zicht verliezen op het feit dat niets Ascentie kan verhinderen.Probeer ondanks de doem en onheilsverwachtingen van bepaalde mensen, voorbij de onmiddellijke gebeurtenissen te kijken en geniet van wat je zal ervaren in de directe periode voor Ascentie. Het is zelfs nog beter je geest bezig te houden met hoe je erna zal worden, met alle beloften over geluk en een gezegend bestaan. Wees geduldig en als je de kans hebt, help dan anderen die wanhopig zijn om het te overwinnen en heb vertrouwen in de toekomst. Vele, vele groepen vormen zich en hameren op onmiddellijke veranderingen, en hun protesten zullen niet worden genegeerd. Jullie worden de stem van het volk, en deze bevat een krachtige energie die de middelen aantrekt om het te manifesteren. Dat is hoe de Wet van Aantrekkingskracht werkt, en dus vragen we jullie, waar je kunt, dit te gebruiken.Het hele Universum beweegt zich op een ordelijke manier als ze zich voorbereidt om te ascenderen, en toch wordt de aandacht aan jullie op Aarde besteed, als een essentieel onderdeel ervan. Jullie moeten klaar zijn voor als de grote dag aanbreekt, en jullie Universum schijnbaar verdwijnt, om alleen ogenblikkelijk in een hogere vibratie opnieuw te verschijnen. Dat is de omvang van wat zich afspeelt, en jullie mogen je afvragen welk magnifiek Wezen een dergelijke macht kan uitoefenen, en denk niet verder dan de God van jullie Universum. Kunnen jullie je voor één minuut voorstellen hoe krachtig dat jullie maakt, omdat jullie allemaal de Goddelijke Vonk in je dragen? Jullie moeten natuurlijk nog je volledige potentieel gaan manifesteren, maar mettertijd wanneer jullie naar zelfs nog hogere dimensies ascenderen, zal het geleidelijk tot stand komen.We raden jullie dringend aan David Wilcock en zijn openbaringen te volgen, als jullie op de hoogte willen blijven van wat er in en buiten de wereld gebeurt. Verkrijg, zoals jullie zouden zeggen, het fijne van vele gebeurtenissen (de informatie van binnenuit), en het waarschijnlijke resultaat. David heeft zichzelf opgedragen jullie de waarheid te brengen, en is een zeer gerespecteerde ziel die een volledige betrokkenheid heeft met zijn werk. Velen kijken uit naar leiding en zoeken een betrouwbare bron, en hij is één van de mensen aan de top van de lijst. David boezemt een dergelijk vertrouwen in en een garantie dat zijn doel het onthullen van de waarheid is. Op hetzelfde moment het meest waarschijnlijke scenario uitzettend dat jullie uit de duisternis zal leiden, naar het Licht. Onze bescherming gaat uit naar iemand die het Licht dient, en er zijn velen van jullie die dit doen. Jullie zijn allemaal geliefd en worden gerespecteerd voor jullie volledige inzet in de rol die jullie op je hebben genomen ten bate van iedereen. Jullie prachtige wereld is gezegend met de aanwezigheid van zo veel Wezens van Licht, dat zij er nog meer Licht naar toe brengen.De duisternis op jullie Aarde die haar dreigde te vernietigen is tegengehouden een dergelijke monumentale ramp te veroorzaken, dat het duizenden jaren had gekost om er van te herstellen. Dit is met andere planeten in jullie zonnestelsel gebeurd, en het beïnvloedt elke andere planeet en veroorzaakt verschuivingen en schade. Het kan zelfs tot onbewoonbaarheid leiden van een planeet gedurende duizenden jaren. God heeft verordend dat jullie juweel in de lucht, jullie glinsterende Aarde, niet zal worden vernietigd en de Galactische Federatie zorgt ervoor dat jullie veilig zijn voor gevaren. Jullie hebben bij meer dan één gelegenheid voor volledige vernietiging gestaan, en wij zijn omwille van jullie te hulp geschoten.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vertrouw erop dat jullie door het goede nieuws dat we brengen, worden opgebeurd. Jullie zullen op een dag, heel spoedig, een heleboel over jullie geschiedenis leren en het laatste hoofdstuk zal met jullie Ascentie eindigen. Jullie evolutie zal, eenmaal uit de cyclus van dualiteit, gestaag verder gaan, wanneer jullie naar steeds hogere, en hogere dimensies gaan. Jullie hebben ook alle reden om er naar uit te kijken, en niets van wat jullie nu hebben zal te vergelijken zijn met wat jullie hebben wanneer jullie eenmaal zijn geascendeerd. Houd dit in gedachten wanneer jullie door aardse zaken worden afgeleid en weet dat ze geen effect op jullie kunnen hebben, tenzij jullie dit toelaten. Onze liefde is voor altijd met jullie allemaal.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Translator: Charlotte

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


maandag 28 juni 2010

SaLuSa 28-Juni-2010


We hopen deze kwestie te hebben opgehelderd en willen jullie eraan herinneren dat Disclosure en First Contact noodzakelijk zijn om ons de verduidelijking en toestemming te geven om officieel op Aarde te landen, en dan kunnen we onmiddellijk in actie komen.

De Schepper is de enige autoriteit die dergelijke voorwaarden terzijde kan schuiven, en wanneer een zeker tijdstip wordt bereikt, hebben we permissie First Contact zelf te organiseren.

Deze gebeurtenissen komen steeds dichterbij en worden urgenter naarmate de omstandigheden op Aarde verslechteren. Vrees niet, want het Licht zal altijd met jullie zijn.Het aftellen is begonnen en op de ene of de andere manier, zullen er kansen worden gecreëerd om zaken sneller vooruit te helpen. De wil om vooruit te gaan met monumentale veranderingen wordt door meer en meer leden van de overheid ondersteund. Hun besef van wat er in het verleden is gebeurd, is enorm toegenomen, doordat de waarheid wijd en zijd circuleert. Deze kan niet meer zoals in het verleden worden verborgen, en jullie worden steeds meer bedreven in het herkennen van de opzettelijke pogingen om jullie te misleiden. Vertrouwen is iets dat lange tijd heeft ontbroken maar met nieuwe leiders, die in veel landen over de hele wereld verschijnen, keert het terug. Het heeft jullie ook mensen gegeven die geschikt zijn voor de tijd waarin jullie je bevinden, die bereid zijn af te stappen van de oude manieren. Wij staan achter hen en onze bondgenoten ondersteunen hen waar mogelijk. Dit moet tot snelle veranderingen leiden, want de tijd verstrijkt zo snel dat er nu actie moet worden ondernomen. Vanuit vele verschillende bronnen is bekend dat jullie support toeneemt, en de druk is verhoogd op degenen die de beslissingen nemen.

Onze boodschap is dat jullie je geest, ogen en aandacht gericht moeten houden op de door jullie gewenste uitkomst. De energie die door jullie massabewustzijn wordt gecreëerd is zo krachtig dat het jullie toekomst vorm kan geven, en dit ook echt doet. In feite heeft het jullie sinds het Millennium vooruit geholpen, en het is nu dat jullie de veranderingen tot stand zien komen die jullie, de mensen, hebben helpen creëren. Jullie hebben met de duistere machten en hun verraderlijke plannen gestreden, en hebben hun opmars gestopt. Alles hing al in de lucht, maar jullie zullen op korte termijn heldere tekenen zien, van welke kant jullie opgaan. Luister zorgvuldig naar degenen die er duidelijk uitspringen, zoals de White Knights ( de Witte Ridders), en die jullie allemaal naar het Nieuwe Tijdperk heen zullen leiden. Het is hun krachtige Licht dat een pad vrijmaakt naar Ascentie, en jullie zullen ze herkennen aan het werk dat ze doen. Veel toegewijde zielen zijn bereid degenen die aan de voorhoede staan van de veranderingen, te helpen en jullie kunnen er van op aan dat hier gebruik van wordt gemaakt. De correcte timing houdt ons nog steeds erg bezig en jullie staat van bewustzijn is wat dit betreft de belangrijkste factor. De duistere Wezens koesteren nog steeds gedachten over het creëren van chaos, en jullie moeten je wapenen tegen hun daden die eenvoudigweg angst moeten oproepen bij jullie.

We kunnen op veel manieren helpen, en doen dat ook, waar jullie je niet bewust van zijn maar uiteindelijk zijn jullie het die de toon aangeven. Gelukkig heeft ons werk en dat van jullie Gidsen en Meesters jullie goed op de huidige tijd voorbereid. Jullie hebben de overgang gemaakt van een reeks rigide geloofsovertuigingen naar overtuigingen die flexibeler zijn, en daardoor staan jullie meer open voor de waarheid en zijn jullie niet bang verder te gaan. Jullie geschiedenis laat zien hoe jullie zijn misleid om in de heersende hiërarchie te geloven, die jullie vooruitgang tegenhield voor hun eigen gewin en macht. Jullie ervaren nu niet langer de behoefte dat jullie verteld wordt hoe jullie je leven moeten leiden. Jullie zijn voldoende bewust om in staat te zijn naar binnen te gaan en met jullie persoonlijke God te spreken. Neem regelmatig de tijd om te mediteren en het zal jullie op veel manieren ten goede komen, niet op z’n minst zullen jullie meer ontspannen zijn en minder vatbaar voor ziekte. Stress is duizenden jaren lang jullie ergste vijand geweest maar dat verandert, want het vooruitzicht op duurzame vrede en geluk is binnen jullie handbereik.

We zeggen opnieuw dat jullie soevereine Wezens zijn en dat jullie door God gegeven rechten hebben die in acht worden genomen, en wij van de Galactische Federatie zullen jullie naar het Beloofde Land leiden. Jullie praten soms over het verlangen naar Hemel op Aarde, en wanneer de veranderingen plaatsvinden, zullen jullie het voor je eigen ogen tot stand zien komen. Het is waar jullie recht op hebben en waar jullie echt horen te zijn, want de dualiteit is niet jullie thuis maar slechts een cyclus van ervaringen die nooit bedoeld waren om permanent te worden. Het heeft jullie doel gediend en jullie bewustzijnsniveaus naar hogere niveaus gebracht die jullie naar Ascentie brengen. Het plan van de Schepper is perfect terwijl jullie vrije wil nog steeds tot uitdrukking kon worden gebracht, en zo jullie persoonlijke ervaringen in de richting leidde die jullie verkozen. Het is nu tijd om die periode af te sluiten en de schoonmaak is gaande zodat alles uiteindelijk weer opnieuw kan worden hersteld.

Er bestaat nog wat verwarring met betrekking tot Buitenaardsen die de Aarde bezoeken. Het bestaat zelfs bij mensen die beter geïnformeerd zijn over dergelijke zaken en het is voornamelijk het gevolg van desinformatie door Overheidsbronnen. Het wordt echter ook als onwaarschijnlijk beschouwd in het licht van het praten over First Contact. We hebben erop gewezen dat dit naar open en officieel contact verwijst, maar het betekent zeker niet dat dit de enige situatie is waardoor contact of bezoek plaats kan vinden. Vanwege Universele Wetten mag een beschaving zich niet met de ontwikkeling van een andere beschaving bemoeien, maar kan zij wel toestemming van ons krijgen om de Aarde te bezoeken, mits zij bepaalde richtlijnen opvolgt. Wat jullie vaak zien is dat wanneer dergelijke bezoeken plaatsvinden, de Ruimte Wezens snel vertrekken wanneer zij eenmaal zijn opgemerkt. In het verleden zijn er uitzonderingen geweest met betrekking tot echt contact, maar dit was van te voren met toestemming van de contactpersoon gearrangeerd.

Jullie zouden je kunnen afvragen, hoe het komt dat er gesproken wordt over Buitenaardsen die basissen op Aarde hebben. Het antwoord is weer opnieuw dat zij dergelijke bases mogen hebben, zoals wijzelf inderdaad ook hebben, op voorwaarde dat zij zich niet met de mensen bemoeien. Ze zitten meestal diep in de Aarde of onder de zeebodem, veilig voor eventuele indringers. Ze worden door middel van geavanceerde technologieën beschermd zodat ze veilig en onneembaar zijn voor de duistere Wezens, die proberen binnen te dringen of hen te vernietigen. Er zijn situaties geweest waarbij bevoorrechte personen van de Aarde toegang werd verleend maar dit zijn speciale uitzonderingen. Het wordt vaak verwarrend vanwege de Greys, die vele jaren bases op Aarde hebben gehad door een overeenstemming met de regering van de Verenigde Staten. Zoals we jullie eerder informeerden, kunnen we hen niet laten vertrekken omdat zij op uitnodiging verblijven, tenzij ze de ermee samenhangende afspraken schenden. Zelfs de “ontvoeringen” en verminkingen van vee gebeurden met instemming, en dit aspect werd ook verwarrend doordat het Amerikaanse leger er ook bij betrokken was. Het werd verder verergerd door korte schermutselingen die tussen de twee partijen plaatsvonden.

We hopen deze kwestie te hebben opgehelderd en willen jullie eraan herinneren dat Disclosure en First Contact noodzakelijk zijn om ons de verduidelijking en toestemming te geven om officieel op Aarde te landen, en dan kunnen we onmiddellijk in actie komen. De Schepper is de enige autoriteit die dergelijke voorwaarden terzijde kan schuiven, en wanneer een zeker tijdstip wordt bereikt, hebben we permissie First Contact zelf te organiseren. Deze gebeurtenissen komen steeds dichterbij en worden urgenter naarmate de omstandigheden op Aarde verslechteren. Vrees niet, want het Licht zal altijd met jullie zijn.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Charlotte

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 - MANDARIN/Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/POLISH - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

vrijdag 25 juni 2010

SaLuSa 25-June-2010

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik kan het niet helpen zowel verwonderd als verdrietig te zijn dat toen wij onze hand in vriendschap uitstaken, die werd geweigerd.

Echter, wij weten dat zo’n weigering niet eerlijk het gemoed van de mensen op dit moment weergeeft.

Zij zouden ons graag verwelkomen in hun huizen, en zijn klaar om druk uit te oefenen op hun vertegenwoordigers zodat de veranderingen kunnen starten.


Er is zo veel gaande dat wij jullie verontschuldigen als je de weg kwijt bent. Er zijn pogingen van de Mens om oplossingen te vinden voor jullie problemen, en daarnaast onze oplossingen die niet altijd die van jullie volgen. Ons beeld hiervan houdt in dat wij veel meer kunnen zien dan jullie mogelijkerwijs kunnen bevatten. Wij overzien regeringsfunctionarissen, en iedereen die direct betrokken is bij het nemen van de beslissingen. Wij zijn daar waar geheime operaties worden gepland, en onze bondgenoten en wij zelf hebben voordeel van zulke kennis. Het helpt ons alle grote acties tegen jullie te verijdelen, die ons anders overvallen zouden hebben. Zoals jullie gemerkt hebben, is er niets beter dan een goed inlichtingensysteem. Voor ons is het bijkomende voordeel dat wij niet voor de gek gehouden kunnen worden, en wij hebben de middelen om te bepalen of mensen de waarheid spreken. Inderdaad, als wij oog in oog met jullie staan kunnen wij dat lezen in jullie aura’s, of kunnen wij jullie gedachten lezen. Van ons gezichtspunt kunnen jullie letterlijk als een boek gelezen worden. Wij kunnen zien of jullie spiritueel ontwikkeld zijn, want zulke zielen stralen een krachtig Licht uit. Dat is wat jullie voelen van die mensen wanneer zij dicht bij je komen.De mens is gevoelig voor andermans vibraties, maar normaal gesproken zijn mensen zo’n mengeling dat het alleen in extreme situaties is dat je de energie registreert. Ben je ooit langs een ander persoon gelopen en voelde je de rillingen langs je rug lopen? Want als dat zo was wist je dat zij iets onplezierigs over zich hadden. Wat trekt je aan tot elkaar, als het niet de energie is die wordt afgegeven? Gelijken trekken elkaar aan, en je weet dat je soms een onmiddellijke klik met een ander persoon kunt hebben, evenals natuurlijk een onmiddellijke afkeer. Wanneer je je verheft zul je de macht van perceptie hebben, echter, in de hogere dimensies zijn de zielen die je ontmoet al geascendeerd, en je zult geen bewijs van lagere vibraties vinden. Je zult elkaars Licht duidelijk zien, en je zult ook kunnen “lezen” aan welke straal zij werken. De Zeven Stralen zijn de stralen waarmee jullie nu werken, en zij hebben een grote invloed op de uitdrukking van het Zelf.Zoals wij eerder zeiden, is het leven in de hogere dimensies heel anders dan jullie ervaringen op Aarde. Ten eerste zijn jullie veel meer Zelfbewust en weet je dat je onbegrensde macht hebt, maar je zult ook een punt bereikt hebben waarop je jouw verantwoordelijkheden begrijpt als het die macht betreft. Wederom, dit is waarom jullie deze niveaus niet kunnen binnengaan, tenzij je van dezelfde vibratie bent. Hoe kan harmonie anders bereikt worden, als zij van zo’n mengeling zou zijn als de mensen op Aarde? Jullie variëren van verlicht tot duister, en Ascentie zal verzekeren dat als de veranderingen plaatsvinden jij jouw juiste niveau zult vinden. Je moet toegeven dat dualiteit jullie tot de grens gedreven heeft, en als je dan nog steeds kunt uitstijgen boven het duister ben je werkelijk iemand die zijn ware zelf heeft gevonden. Eens in de zoveel tijd, als gevolg van de cyclische aard van alles, wordt jullie de kans gegeven te ascenderen. Het zal blijven terugkeren tot op een bepaald moment iedere ziel zal zijn teruggekeerd naar het Licht. Dat is jullie bestemming, en dat is waarom jullie je geen zorgen hoeven te maken over de voortgang van andere zielen.Iedereen kiest zelf hoe hij of zij vooruitgang boekt op de spirituele weg terug naar het Licht. De hele aard van jullie ervaringen is om te evolueren, en er rust geen druk op jullie om anders dan op je eigen snelheid te werken. Er moet ook worden opgemerkt dat er geen status wordt toegekend aan het zijn van het Licht. Mensen van een nederige klasse of zij die geen onderwijs genoten hebben zijn geen mindere Wezens, maar zitten simpelweg in een rol die hen de ervaringen geeft die zij gekozen hebben. Vaak plaatst dit hen in levens waar zij nauw samenwerken met Moeder Aarde, en er kan zoveel van hen geleerd worden. Het simpele leven kan je dichter bij de waarheid brengen dan rijkdom, dat jou overal heen kan brengen en je alles kan laten kopen dat je wenst, maar het is geen vervanging voor ervaringen die je zelf hebt gehad.Op dit moment zul je zo vele levens op Aarde gehad hebben dat je zult moeten zeggen dat je de race gelopen hebt en er weinig meer voor jou over is om te ervaren. Voor velen van jullie betekent dat het uitspelen van de laatste dagen waarin je je voorbereid op Ascentie. Je zou moeten kunnen voelen of je jouw levensplan vervuld hebt, omdat je geen druk meer ervaart en je kunt ontspannen zelfs in deze tijden van onrust. Je bent half op weg naar de hogere niveaus en je hebt die air van zelfvertrouwen en het weten. Jouw vreedzame gelaatsuitdrukking en ontspannen manier van leven helpt anderen te kalmeren en te zoeken naar hun eigen veilige haven. Zonder een plaats om je terug te trekken en stilte te vinden waarin je kunt mediteren, zal de stress van het leven zijn tol eisen.Dierbaren, het is gemakkelijk voor ons om te spreken over zaken die eigenaardig zijn voor jullie op Aarde, maar alleen omdat wij volledig de aard van jullie problemen begrijpen. Wij hebben ze met jullie beleefd, en kunnen de pijn en nood begrijpen die jullie hebben ervaren. Wij hebben het zelfs geprobeerd te verminderen door jullie Liefde en Licht te sturen, en jullie te verheffen in jullie momenten van depressie en verdriet. Wij bewonderen jullie absoluut voor het ondernemen van de uitdaging van dualiteit, omdat het bekend was hoe moeilijk dat zou zijn. Het feit dat jullie tijdens deze weg hulp ontvangen hebben, neemt zeker niet jullie moed en vastberadenheid weg bij het aangaan van ontberingen. Jullie hebben een gevecht geleverd voor jullie zielen en jullie hebben alle testen doorstaan, en nu staan jullie trots aan de poort naar Ascentie.De Galactische Federatie staat klaar om in actie te komen en is nooit dichterbij het punt geweest waarbij zij openlijk konden komen, op zo’n manier die voor eens en altijd de twijfels over onze aanwezigheid zal wegnemen. De aankondiging waarin onze goede en vreedzame intenties worden bevestigd waar het jullie betreft, is noodzakelijk zodat wij onmiddellijk kunnen starten met het aanpakken van de meest urgente problemen waar jullie mee te maken hebben. Sommige leiders geven de voorkeur aan een benadering van ons voor het voordeel van iedereen, terwijl anderen terughoudend zijn in het opgeven van hun macht en vergaring van rijkdom. Echter, uiteindelijk zullen veranderingen plaatsvinden die diegenen zullen verwijderen die niet het belang van iedereen voor ogen hebben. Wij moeten jullie vergezellen als er een overeenstemming is over onze komst, en nu al warmen grote aantallen mensen zich op voor het idee om met ons te werken. Anders zullen de vooruitzichten somber zijn, en zal een totale neergang van jullie gemeenschap plaatsvinden, tenzij jullie de bedreigingen het hoofd bieden die bestaan.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik kan het niet helpen zowel verwonderd als verdrietig te zijn dat toen wij onze hand in vriendschap uitstaken, die werd geweigerd. Echter, wij weten dat zo’n weigering niet eerlijk het gemoed van de mensen op dit moment weergeeft. Zij zouden ons graag verwelkomen in hun huizen, en zijn klaar om druk uit te oefenen op hun vertegenwoordigers zodat de veranderingen kunnen starten.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Translator. Puk
Email: pmdl@ziggo.nl

Wereldwijde Massa Petitie voor een leven in VREDE en RIJKDOM.

Mike Quinsey

Wereldwijde Massa Petitie voor een leven in VREDE en RIJKDOM.

Wij vragen uw aandacht voor en ondertekening van de volgende wereldwijde petitie:

Aan: Barack Obama en het Congres van de VS

Wereldwijde Massa Petitie voor een leven in VREDE en RIJKDOM.


Geachte President Barack Obama
Geachte Dames, Heren en Vertegenwoordigers van de Amerikaanse Natie,

De Eis:

Wij, de ondertekenaars, roepen u op om uw verantwoordelijkheid te nemen als vertegenwoordigers van de Amerikaanse Natie evenals voor het welzijn van het Amerikaanse volk en de gehele wereld, om als volgt te handelen:

- het volk te informeren over het Machtsspel van de Duisteren

- te stoppen met geheime gesprekken over het contact met buitenaardse wezens

- alle verborgen en onderdrukte technologieën vrij te geven die de levenscondities van de mensen verhogen en Moeder Aarde beschermen

- en om onmiddellijk een officiële uitnodiging uit te spreken naar de Galactische Federatie en hen een vreedzaam welkom te garanderen en samenwerking om Moeder Aarde te ondersteunen in haar reorganisatie.

De reden:

Zoals wij onder onze vrienden hebben opgemerkt wil de meerderheid van de mensen op deze Aarde een permanente vrede voor alle landen en wezens. Het is duidelijk dat het massabewustzijn veranderd is in positieve richting en dat mensen zich ervan bewust zijn dat “Moeder Aarde” ernstig beschadigd is door roofzuchtige exploitatie van haar gronden, specifiek olie, en het misbruik van macht.

De meeste mensen hebben aangegeven dat zij deze resultaten niet willen en dat zij nu onmiddellijk verandering wensen. Zij willen een verandering van het actuele economische uitbuitingssysteem en een actieve ondersteuning in het reorganisatieproces van de planeet via de implementatie van alternatieve energieën en technologieën, evenals een beter gezondheidszorgsysteem.

De mensen die behoren tot de duistere kant zijn nu in de minderheid, maar deze Duisteren kunnen nog steeds de meeste mensen onderdrukken via slimme manipulatie van hun geest en vrije wil. Het is belangrijk dat de “gelijkheid van macht” hergestructureerd zal worden, om de macht van de Duisteren te beëindigen die wordt gehandhaafd via hun technologieën en de macht van de economie.

De Galactische Federatie, die een gemeenschap is van vele sterrennaties die onze Melkweg beschermen, heeft vele malen aangeboden om de verschillende regeringen te helpen, maar die hebben deze hulp geweigerd. De Galactische Federatie is meer dan bereid om ons te helpen per direct de olie die de Golf van Mexico instroomt te verwijderen, om de wereldwijde crisis en de milieuschade te helpen beheersen en om alternatieve technologieën te ontwikkelen die voordeel brengen voor alle mensen.

“Een geautoriseerd mandaat” van ons, de bevolking van de Aarde, zal nodig zijn en gewenst om te interveniëren met respect tot de vrije wil.

Op die manier verwacht de Galactische Federatie een kosmische Massa Petitie, die zou verzekeren dat zij in vrede bij ons kunnen komen. Zij wachten al lange tijd op dit moment, dit moment, dat zij het “Magische Moment” noemen, waarop massa’s mensen hen zullen verwelkomen. Elke persoon die deze petitie leest heeft nu de kans om verantwoordelijkheid te tonen evenals de kans om een positieve verandering te creëren voor de hele wereld.

Hoogachtend,

-------------------

Als jij hen wilt verwelkomen, als het ook jouw dringende wens is om hun ondersteuning te accepteren, onderneem dan actie en voer de volgende 3 stappen uit

Stap 1:

Klik op deze youtube link, die op een symbolische manier jouw “Stem” telt als een soort “barometer”

http://www.youtube.com/watch?v=nE6o73SN1iE

Stap 2.

Klik op de link om de massapetitie te tekenen

http://www.PetitionOnline.com/GF2010/petition.html

(zie voor de Nederlandse vertaling de tekst hierboven) die, als zij veel aandacht heeft getrokken en getekend is, zal worden aangeboden aan de President van Amerika, Barack Obama.

En de zeer belangrijke Stap 3:

Ondersteun deze actie en stuur deze brief door naar alle mensen die jij kent en die er net zo over denken als jij.

Vergeet nooit dat wij alleen samen sterk staan: “YES, WE CAN”

Met Liefde en Dankbaarheid,

Petra Samoiski-Tierney & Vrienden

18 juni 2010


putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS