Followers

Google+ Followers

vrijdag 29 januari 2016

Nederlands -- Mike Quinsey's Hogere Zelf, 29 jn 2016Mike Quinsey (Hogere Zelf), 29 januari 2016.


Er is alle reden aan te nemen dat jullie binnenkort te maken zullen krijgen met het begin van een hele serie veranderingen die uiteindelijk over de hele wereld merkbaar zullen zijn. Deze veranderingen die al geruime tijd vertraging hebben opgelopen, zijn klaar om geopenbaard te worden en zullen op een ordentelijke manier verschijnen zodat jullie niet overdonderd zullen zijn. Jullie dienen in gedachten te houden dat de meerderheid van de mensen geen idee heeft wat er komen gaat. Aanvankelijk zal men ongerust zijn, maar wanneer men eenmaal ziet dat de veranderingen positief voor hen zullen uitvallen, zullen ze deze steunen. Er zal uiteraard weerstand zijn bij degenen die denken dat zij de verliezers zullen zijn, maar door een snelle doorvoering en met volledige inachtneming van degenen die het aangaat, zullen ze hun angst achter zich kunnen laten. Wees ervan verzekerd dat het tijdschema voor jullie Ascentie vaststaat en dat alle gebeurtenissen die hier naartoe leiden elk moment kunnen worden aangepast om ervoor te zorgen dat het tijdschema gevolgd blijft worden. Jullie zullen te maken krijgen met personen die uit de hogere sferen zijn geïncarneerd en die specifiek het Licht zullen bijstaan in het snel tot stand brengen van het Nieuwe Tijdperk.

Waar jullie verstoringen en wanorde aantreffen is dit een teken dat de oude wereld "ontmanteld" wordt aangezien het niet langer een plaats heeft in het Nieuwe Tijdperk. Het oude zal zo snel mogelijk worden opgeruimd aangezien het nieuwe al klaar staat om haar plaats in te nemen. Al terugkijkend kan het lijken dat het duister vooruitgang heeft verhinderd, maar dit zou ook zonder hun daden tot stand zijn gebracht. Eén van de belangrijkste kenmerken is de verspreiding van informatie naar zoveel mogelijk mensen geweest, wat het onmogelijk heeft gemaakt om de veranderingen te voorkomen. Ondanks pogingen om nieuws over vorderingen uit het nieuws te houden, hebben degenen die moedig genoeg waren om naar voren te treden, langzamerhand nieuws hierover laten lekken. Jammer genoeg heeft dit soms levens gekost, maar wees ervan verzekerd dat de betrokken zielen voorbereid waren op de risico's die dit inhield. Alle zielen weten van tevoren wanneer ze hun leven op het spel zetten en jullie kunnen er zeker van zijn dat ze daarmee akkoord gaan, met als doel om oud karma in te lossen. Om begrijpelijke redenen dragen deze zielen de herinnering hieraan normaliter niet met zich mee, omdat wanneer ze eenmaal zijn geïncarneerd, dit in een stille hoek van hun geest bewaard blijft. 

Terwijl het leven in deze tijd voortgaat, creëren vele zielen nog steeds karma voor zichzelf en de meesten zullen onmiddellijk resultaat boeken aangezien er voldoende tijd is om het in te lossen. In het verleden konden jullie dit doen door het op het juiste moment te laten inlossen, op een moment dat dit het meeste voordeel voor je zou opleveren. Begrijp dat niet alle karma geschikt is om zo maar te zeggen alles recht te breien wat jullie verkeerd hebben gedaan, omdat het tevens als "een beloning" kan worden gezien voor goede daden en dergelijke. Uiteindelijk zullen jullie de gehele waarheid rondom jullie leven, zodra dit wordt besproken, ervaren en dat kan een uiterst verhelderende tijd zijn. Eén ding wat jullie zeker zal kunnen verrassen is dat jullie als Wezen van Licht veel zielen om je heen hebben gehad die je hebben bijgestaan in het leven. Ze zijn uitgekozen omdat ze de ervaringen hebben opgedaan waar je waarschijnlijk het meest van kunt profiteren. Jullie kunnen tevens "portiers" in je buurt hebben die voortdurend dicht bij je blijven om ongewenste inmenging of lichamelijke aanvallen in je leven tegen te houden.

Iedere ziel zal tenminste één Gids hebben om ervoor te zorgen dat in diens levensplan wordt voorzien, dus je kunt begrijpen dat het leven niet slechts een serie toevallige gebeurtenissen is, zoals sommigen geloven. Elke belangrijke gebeurtenis wordt zorgvuldig gepland om ervoor te zorgen dat het voor jou van maximale waarde is. De meesten van jullie zullen Engelwezens bij je hebben die de Wil van God uitvoeren, zeer machtig zijn en volkomen aan hun zaak toegewijd. Wanneer je jezelf in een moeilijke situatie bevindt en je leven misschien in gevaar is, doe een beroep op Aartsengel Michael. Er wordt zoveel hulp gegeven, maar die wordt je niet gegeven als die in strijd is met je vrije wil. Hoewel je een levensplan hebt waarmee je hebt ingestemd voordat je incarneerde kun je op elk moment je levensloop veranderen. Je Gidsen zullen echter hun best doen ervoor te zorgen dat je je levensplan volgt aangezien je levensplan duidelijk is bedoeld om in je behoefte voor bepaalde ervaringen die je evolutie helpen, te voorzien.
De Galactische Federatie blijft dichtbij jullie, zelfs als ze niet zichtbaar is. Aangezien jullie een zeer belangrijke periode binnengaan zullen jullie hun bescherming nodig hebben, aangezien de duistere garde er geen moeite mee zou hebben grote delen van de planeet te vernietigen om te proberen hun macht te handhaven. Wees echter niet bang aangezien er geen activiteiten van hen kunnen zijn die voor hen (de GF) verborgen kunnen blijven want ze worden, waar ze zich ook proberen te verbergen, gevolgd. De enige vrije wil die zij hebben is beperkt en laat geen enkele vorm van grote vernietiging toe. Het is alleen de duistere garde die een dergelijk idee zou kunnen hebben en dan waarschijnlijk als een "valse" aanval. Nogmaals, wees niet bezorgd aangezien we de autoriteit hebben in te grijpen als ze een groot incident proberen uit te voeren. Ze zijn al ernstig gehinderd in hun plannen om te ontsnappen en de Aarde te verlaten; ze kunnen dat nu ook niet meer en de Avians zijn overal om de Aarde heen gepositioneerd.
Eén van de laatste gebeurtenissen die plaats zal vinden zal zijn wanneer de Galactische Federatie openlijk de Aarde kan bezoeken. Dan zullen er grote vieringen zijn, aangezien permanente vrede bereikt zal zijn en alle levensvormen in staat zullen zijn zonder inmenging van het leven te genieten. Dan zal vooruitgang snel verder gaan en de duistere perioden in jullie geschiedenis zullen spoedig vergeten zijn. Het lang verwachte Gouden Tijdperk zal een grote bron worden van plezier en tevredenheid. Jullie levensverwachting zal eveneens toenemen met de toename in trilling en een punt bereiken waarop jullie het verouderingsproces zullen omkeren. Jullie zullen je leven leiden als jong volwassenen en zo blijven totdat je besluit dat je een andere uitdaging nodig hebt om je evolutie voort te zetten. Je zult het ermee eens zijn dat alle problemen en hartenpijn die je mogelijk hebt meegemaakt zo ver weg lijken dat ze geen plaats meer hebben in je leven.
Met jullie begrip van de veranderingen die gaande zijn, zijn jullie in staat anderen, die in verwarring zullen geraken en soms bang voor wat de toekomst zal brengen, te helpen. Vertel ze het nieuws rustig, zonder in één keer te veel los te laten. De mensen hebben tijd nodig om te bevatten wat er gebeurt en ervan overtuigd te worden dat het uiteindelijk allemaal in hun voordeel zal zijn. Het zal duidelijk zijn zodra de veranderingen beginnen en ze zien welke verbeteringen er plaatsvinden. Nadat het positieve nieuws zich eenmaal verspreidt zal het helpen de trillingen zelfs sneller te doen verhogen. Het kan zijn dat jullie vonden dat de tijd zich het afgelopen jaar leek te versnellen, maar dit jaar zal het nog sneller lijken te gaan. Het is een absoluut teken dat alles goed vooruitgaat en jullie in de hogere.

Webpage: Tree of the Golden Light 

Vertaling: Marja/Rob

donderdag 21 januari 2016

Nederlands-- Mike Quinsey's Hogere Zelf, 22 jan 2016Mike Quinsey's Hogere Zelf, 22 jan 2016, NL

Jullie ervaren hoe snel de zaken kunnen veranderen en in nog maar korte tijd ziet de toekomst er plotseling minder rooskleurig uit dan voorheen. Angst is de geest van sommige mensen binnengedrongen omdat het zakenleven vastloopt en men het vertrouwen in monetaire wisselkoersen verliest. Achter de schermen wordt er door degenen in de machtsposities veel geregeld, met als doel om zich af te keren van de Amerikaanse Dollar. In dergelijke tijden heerst er weinig stabiliteit en zijn jullie overgeleverd aan degenen die de wereldmarkten controleren. Het zal onvermijdelijk zijn dat het eerst slechter wordt voordat de zaken geregeld zijn en de rust op de geldmarkt zal terugkeren. Er kan in korte tijd veel veranderen en er kan weinig worden gedaan om de uitkomst te veranderen. Wees er echter van verzekerd dat grotere krachten dan die op Aarde hun taken uitvoeren om ervoor te zorgen dat het resultaat jullie uiteindelijk zal bevallen.

Veel paden leiden, voor veel veranderingen die zich geleidelijk voltrekken, naar een bevredigende afloop. Het duister heeft nog steeds invloed maar haar macht om jullie toekomst te bepalen neemt zienderogen af. Veel landen komen samen om een stevig front te vormen en 'disclosure', evenals de revaluatie van jullie belangrijkste valuta, wordt steeds waarschijnlijker. Alles is ver van tevoren gepland en zal ten goede komen aan jullie wereldvolkeren. De weerstand hiertegen neemt af en niets zal de uiteindelijke gewenste veranderingen tegenhouden. Het zijn de eerste stappen die zo lang lijken te duren voordat ze gezet zijn, maar de revaluatie en de verdeling van fondsen over de hele wereld gaan door. Die zijn in werkelijkheid al begonnen, alhoewel dat tot nu toe nog niet is bevestigd.
De schending van de bronnen van de Aarde gaat nu langzamer, en het is uiterst belangrijk dat hier een einde aan komt. Zeker is dat het uiteindelijk zal stoppen en overbodig zal worden, aangezien jullie van de voordelen van nieuwe technologieën zullen kunnen gaan genieten. Er is echter tijd voor nodig om de overgang te voltooien, maar met de beschikbare middelen en de hulp van jullie vrienden uit de ruimte zullen de zaken snel van start gaan. Heb geduld en besef dat de opschoning eerst nog moet gebeuren, maar het zal snel worden afgerond. Wanneer degenen die jullie in de weg staan verwijderd zijn, zal de vrede zich snel vestigen en kan directe hulp geboden worden.

Als jullie de waarheid zouden kennen omtrent wat er op jullie planeet gaande is zouden jullie je geen zorgen maken over de voortgang die wordt geboekt. Over de gehele wereld dragen vele groepen bij aan de noodzakelijke veranderingen en hun macht is ontzagwekkend, aangezien ze geholpen worden door de troepen van het Licht die jullie Aarde omgeven. Op het juiste moment zullen ze in staat zijn om zichzelf volledig te openbaren en tot die tijd zullen ze met jullie samenwerken, zelfs als jullie je niet bewust zijn van hun aanwezigheid. Jullie zijn altijd geholpen door degenen van het Licht, maar ze hebben zelden hun aanwezigheid kenbaar gemaakt. Ze hebben ervoor gezorgd dat jullie beschermd werden en het mogelijk gemaakt dat het Plan voor de Mensheid zich volgens de Hiërarchie kan manifesteren. In werkelijkheid gaan jullie snel naar de voltooiing van de oude cyclus.

Alhoewel jullie allerlei soorten extremen ervaren in zaken zoals weersverandering, zal het zich uiteindelijk aanpassen naar een patroon van gematigde veranderingen. Het zal ervoor zorgen dat jullie niet de extremen zullen beleven die jullie nu ervaren. Jullie stevenen op vredevolle tijden af waarin de mens zich zal verenigen en in Eenheid zal samenwerken. Tussen alle landen onderling zal zich een vredig bestaan ontwikkelen en de groepen die verstoringen veroorzaakt hebben zullen dan verwijderd zijn. In dergelijke omstandigheden zullen harmonie en samenwerking op een natuurlijke manier ontstaan en de opbrengsten van de Aarde zullen op gelijke voet verdeeld worden. In de loop van de tijd zullen schaarste of problemen die jullie nu ervaren volledig verdwijnen, vooral door de komst van nieuwe en geavanceerde technologieën die zullen worden geïntroduceerd.

Zij van het Licht beginnen zich al voor te bereiden op de introductie van veranderingen ten goede, zodat ze bij de eerste gelegenheid verder kunnen gaan. Te lang al werden jullie deze veranderingen, die jullie kwaliteit van leven enorm verbeterd zouden hebben, ontzegd. Dit is tevens van toepassing op soorten behandelingen waarbij medicijnen en chirurgie, die ook onnodig zullen worden, betrokken waren. Nieuwe methoden wachten in de coulissen om te worden geïntroduceerd, methoden die de manier waarop het lichaam wordt behandeld in het omgaan met kwalen en ziekten, totaal zullen veranderen. Zelfs deze zullen uiteindelijk onnodig worden, aangezien de voortgaande toename in jullie trilling je voorbij het punt zal tillen waar ziekte kan bestaan. Deze veranderingen zijn niet zo ver van manifestatie verwijderd, dus jullie hebben veel om naar uit te kijken.

Zoals je denkt zul je ervaren, dat is de Wet van Aantrekking, die je datgene brengt waarop je je focust. Dus zelfs nu al begin je de toekomst om je heen te creëren. Het is echter ook goed om je te herinneren dat wanneer je geneigd bent je te focussen op de negatieve energie om je heen, je mogelijkerwijs meer van hetzelfde om je heen aantrekt. Door dit te doen geef je het energie, maar dat betekent niet dat je geen negativiteit om je heen kunt observeren. Daarom is het raadzaam je gedachten en handelingen zoveel mogelijk op het Licht geconcentreerd te houden. Wees nooit bang, aangezien dat de energie is die juist datgene oproept wat je problemen oplevert. Mits je normaal gesproken een positief persoon bent, is het onwaarschijnlijk dat je last hebt van andere gebeurtenissen om je heen.

Het Licht blijft snel groeien, zo zeer dat de het duister haar verloren terrein niet terug kan winnen. Jullie kunnen daarom gewoon doorgaan met de dagelijkse beslommeringen in het volle vertrouwen dat jullie toekomst zeker is en vast staat. Er zijn echter plekken waar de negatieve energie zich heeft opgebouwd en deze moeten worden geneutraliseerd. Het zal onvermijdelijk zijn en er zullen ongemakken worden ervaren wanneer die veranderingen zich aandienen, maar waar mogelijk zullen zielen die in gevaar zijn vooraf worden gewaarschuwd. Soms is er echter karma bij betrokken en sommige zielen zullen de veranderingen die plaatsvinden volledig ervaren. Wees ervan verzekerd dat alles zich zal uitwerken zoals het moet en mensen zullen precies daar zijn waar ze moeten zijn.

De Galactische Troepen zijn nog niet klaar om helemaal in de openbaarheid te treden en willen geen openlijke oorlog tegen jullie duistere garde riskeren. Ze bedreigen alle "indringers" die jullie Aardse atmosfeer zouden kunnen binnendringen, dus je kunt aannemen dat alle voertuigen die jullie zien van de geheime vloot zijn die zij bezitten. Er zal zeker geen van hun voertuigen zo dicht bij de Aarde komen om te vragen om moeilijkheden. De Galactische Troepen zijn vreedzaam en zullen alleen zelfverdediging gebruiken wanneer ze worden bedreigd; ze zullen zeker geen aanval op jullie initiëren. Ze gebruiken technologieën die veel verder zijn dan die van jullie beschaving en ze kunnen prima voor zichzelf zorgen wanneer ze in een dergelijke situatie worden gedwongen.

Ga door met het verspreiden van het Licht en je zult daarmee het beste doen wat je kunt om het einde van de activiteiten van het duister te versnellen. Hun tijd is bijna voorbij en je kunt er van op aan dat je veilig bent voor hun dreigementen/bedreigingen en dat de Galactische Troepen en nog hogere entiteiten jullie voortgang zorgvuldig bewaken. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

Mike Quinsey.


Vert. Marja/Rob

vrijdag 15 januari 2016

Nederlands -- Mike Quinsey's Hogere Zelf, 15 jan 2016
15 Januari 2016, Mike Quinsey's Hogere Zelf

De gebeurtenissen gaan snel en er wordt druk uitgeoefend op diegenen waarvan wordt verwacht 'Disclosure' aan te kondigen, dit zonder dralen te doen. President Poetin is degene die hierop druk uitoefent en hij heeft op het moment de leiding over het werk om op een zo kort mogelijke termijn resultaat te boeken. Ondertussen functioneert de Aarde binnen een energiescherm dat de bescherming tegen inmenging van buitenaf in stand houdt. Jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat jullie toekomst in handen ligt van hen die immense krachten inzetten ten bate van de overwinning van het Licht. Het duister is zich er uiteraard bewust van dat ze machteloos staat in het najagen van haar doelen om opnieuw een Wereldoorlog te bewerkstelligen. Dus jullie kunnen je dagen doorbrengen in de wetenschap dat de toekomst van de Aarde en de Mensheid in veilige handen is. Machtige Lichtkrachten wachten op hun oproep om een groter bewustzijn tot stand te brengen en jullie naar inzicht omtrent jullie ware geschiedenis te leiden. Eén onthulling die voor jullie een ware opluchting zal zijn betreft het latente vermogen van ieder Lichtwezen. Jullie werden verleid te geloven dat jullie machteloos zijn, terwijl jullie potentieel in werkelijkheid grenzeloos is. Daarmee samen is er de verantwoordelijkheid om dit verstandig in te zetten en in de loop van de tijd zullen jullie wat dit betreft uitgebreide begeleiding en instructies ontvangen.

Er is absoluut niets wat jullie snelle vooruitgang naar volledige Galactische Wezens kan stoppen, behalve jullie zelf. De Lichtkrachten hebben, ofschoon een succesvolle uitkomst afhankelijk is van jullie voortgang en vermogen om het Licht binnenin jullie te bestendigen, lange tijd naar deze periode van vervulling toegewerkt Als jullie eenmaal een bepaald stadium hebben bereikt, zullen jullie verzekerd zijn van een volledig succesvolle uitkomst en als een collectief van Lichtwezens zullen jullie opstaan en de lagere trillingen achter je laten. Er is geen andere manier, aangezien de Wet van Aantrekking jullie Ascentie zal verwezenlijken. In de tussenliggende periode zullen jullie op een natuurlijke manier stadia van verheffing doorlopen die uiteindelijk naar volledig bewustzijn zullen leiden. Op het moment beginnen jullie nog maar net te ontwaken voor je ware potentieel en zul je ieder mogelijke hulp ontvangen om dit pad zo makkelijk mogelijk te maken.


Mocht je er, met het oog op de vele pogingen van het duister om jullie Ascentie te voorkomen, ooit aan hebben getwijfeld of je er in zult slagen, weet dan dat God bevolen heeft dat het zal geschieden. Wanneer machtige Lichtkrachten zich tegenover de tegenstanders opstellen, kunnen jullie er zeker van zijn dat de uitkomst geen andere zal zijn dan wat door de hogere machten is beoogd. Ongeacht wat er rondom jullie gebeurt, kunnen jullie in absoluut vertrouwen op succes doorgaan met je werk. Lichtwerkers zijn opgeroepen om hun medereizigers te helpen omdat, terwijl de veranderingen zich voltrekken, vele zielen in verwarring raken over wat er gaande is. Het meest belangrijke aspect is om duidelijk te maken dat de uitkomst iedere ziel naar zijn/haar hoogste punt van ontwikkeling zal leiden en niemand zal zijn/haar rechtmatige plek ontzegd worden. Je zult precies daar zijn waar je verdient te zijn, en uiteraard zullen alle zielen zichzelf in de juiste trillingen ontspannen en op hun gemak voelen. Jullie zullen vooraf weten welke richting je op gaat en volledige uitleg krijgen over hoe je dat hebt bereikt. Liefdevolle Wezens van Licht zullen jullie ten allen tijde vergezellen zodat jullie niet bang hoeven te zijn voor de toekomst.


Het leven op Aarde is zo ver van de waarheid verwijderd geweest dat jullie zowel verheugd als verbaasd zullen zijn om je ware potentieel als Galactische Wezen te ontdekken. Jullie laten een droomwereld die een nachtmerrie is geweest achter je, in vergelijking met wat jullie zullen ervaren wanneer jullie de lagere trillingen zullen ontstijgen. Het werd vergeleken met de Hel op Aarde, gecreëerd door het duister, die jullie zonder het te weten gevangen heeft gehouden. Deze dagen komen ten einde, aangezien het Licht de negatieve trillingen die met steeds groter wordende snelheid verdwijnen omzet, en daarmee zal doorgaan totdat ze uiteindelijk worden achtergelaten.


Jullie, die dit bericht lezen, zijn Degenen die kunnen helpen de zorgen van de mensen om jullie heen, die bang zijn voor datgene wat voor hen 'onbekend' is in hun toekomst, te verzachten. Sommigen zullen net zo bezorgd zijn m.b.t. de waarheid, aangezien die ze uit hun comfortzone haalt, met name als ze zich realiseren dat er zo veel dat gewoon voor ze is, om hen heen verandert. Aanvankelijk zal het lijken alsof er veel chaos is, maar er zullen positieve signalen uit komen dat er betere tijden in het verschiet liggen. Het oude dient plaats te maken voor het nieuwe, maar wees er van verzekerd dat het niet zo lang zal duren als je mogelijk zou verwachten. De geplande veranderingen beginnen al te verschijnen en ze beïnvloeden alle vormen van leven. In de natuur worden sommige van de veranderingen al opgemerkt, terwijl het dierenrijk zich eraan aanpast. Sommige soorten zullen volledig verdwijnen en dat is niet ongebruikelijk in de loop van een cyclus.

Elk van jullie heeft vele levens op Aarde geleefd en jullie zullen er allemaal beter van zijn geworden. Diegenen onder jullie die de lessen van de derde dimensie hebben geleerd zullen zeer waarschijnlijk een innerlijk gevoel hebben dat jullie gaan ascenderen. Hoe dan ook zul je je precies daar bevinden waar je moet zijn om je ontwikkeling voort te zetten. Uiteindelijk zullen alle zielen zich verheffen, maar voor sommigen zijn er nog veel meer levens nodig voordat ze zover zijn. Je hebt net zoveel tijd als je wilt om je te ontwikkelen en aangezien je al gaande wordt geholpen zal elk leven gepland zijn met jouw ontwikkeling in het achterhoofd. Je Gidsen zorgen ervoor dat je je zoveel mogelijk aan je levensplan houdt, maar je hebt nog steeds een vrije wil om een ander pad te volgen of er wijzigingen in aan te brengen, mocht je dat willen.

Jullie beginnen te begrijpen dat er meer leven in jullie Universum bestaat dan jullie aanvankelijk voor mogelijk hielden. Dat komt deels doordat de Aarde beschermd was tegen bezoekers die zich anders bemoeid zouden hebben met jullie ontwikkeling. ET bezoekers werden door de Illuminati uitgenodigd als onderdeel van een overeenkomst die hen in staat stelde bases op Aarde te hebben in ruil voor geavanceerde technologie. Sinds die vroege dagen, zo'n 70 jaar geleden, hebben de Illuminati zich bijna zeker veel verder ontwikkeld dan je zou hebben verwacht en lopen ze vele jaren voor op jullie huidige kennis. Het zal ze echter niet in staat stellen te bereiken wat ze zich voorgesteld hadden, aangezien hun vaardigheid om te doen wat ze willen niet langer een optie is, zoals al is uitgelegd.

Week na week gebeuren er over de hele wereld veel dingen, en de Lichtwerkers zijn druk bezig erbij te helpen. De Duisteren manipuleren de economie om de gewenste resultaten te krijgen die niet altijd in jullie belang zijn. Het zal echter niet ten goede komen aan de betrokkenen, aangezien de toekomst niet in hun handen ligt, daar Hogere Wezens het onder hun volledige controle hebben. Nadat degenen die de wereld hebben geprobeerd over te nemen verwijderd zijn zal snelle vooruitgang, waarvan iedereen zal profiteren, worden geboekt. In een relatief korte tijd zullen jullie kunnen profiteren van nieuwe technologieën die lange tijd voor jullie verborgen werden gehouden. De dagen van het Duister zijn geteld en haar activiteiten staan onder controle van Lichtwezens.

Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

Mike Quinsey.

Vert.: Marja/Robvrijdag 8 januari 2016

Nederlands -- 8 Januari 2016, Mike Quinsey8 Januari 2016, Mike Quinsey

Geliefden. Haal diep adem en bereid je voor op vele veranderingen die op het punt staan om naar buiten te komen. Op het eerste gezicht kan het lijken dat sommige destructief van aard zijn als het gaat om de huidige systemen. Alle handelingen zouden echter bekeken moeten worden met het grotere perspectief in het achterhoofd, aangezien jullie een periode ingaan van vele veranderingen. In iedere fase zullen jullie ze uiteraard beoordelen naar hun directe effect. Als jullie echter zicht hadden op het resultaat op lange termijn, zouden jullie begrijpen hoe iedere gebeurtenis deel uitmaakt van het gehele veranderingsproces. De meesten van jullie weten al dat de gebeurtenissen die zich aandienen, plaatsvinden om jullie te bevrijden uit de greep van het duister. Moeder Aarde voert om die reden reeds veranderingen door en ze zal door haar acties het duister “van zich afschudden”. Soms kunnen, afhankelijk waar je je op Aarde bevindt, de zaken een bedreiging voor jullie lijken te zijn, maar onthoud dat veranderingen aan de oppervlakte van de Aarde onvermijdelijk zijn voor de reiniging die gaande is. Wees ervan overtuigd dat de Galactische Federatie op dergelijke momenten actie zal ondernemen en jullie zo nodig op het moment dat jullie gevaar lopen om ernstig getroffen te worden zal verplaatsen. Probeer geen angst te hebben voor de veranderingen aangezien jullie niet direct beïnvloed worden, tenzij dit om karmische redenen gebeurt. Het is voor ons vaak moeilijk om in te grijpen in dergelijke omstandigheden, maar gegeven onze bevoegdheid om jullie te helpen, kunnen we jullie verplaatsen totdat het dreigende gevaar voorbij is. In jullie geschiedenis is vastgelegd hoe vele civilisaties zonder een spoor achter te laten eenvoudigweg zijn verdwenen.

Er is, zonder dat jullie het weten, veel gaande, maar alle gebeurtenissen op Aarde worden in de gaten gehouden door de Galactische Troepen. Ze richten waar mogelijk de energieën naar gebieden waar iedere bestaande levensvorm zo weinig mogelijk beïnvloed wordt. Er zijn echter momenten dat er grondige veranderingen nodig zijn wanneer landmassa’s omgevormd en waterwegen omgeleid  worden. Op dergelijke momenten is het méér dan ooit belangrijk om rustig te blijven en te voorkomen dat jullie je energie verspillen aan angst. Blijf rustig en door dit te doen help je anderen om hetzelfde te doen. 

vrijdag 1 januari 2016

Nederlands -- 1 Januari 2016. Mike Quinsey.

1 Januari 2016. Mike Quinsey.


Gegroet allen, terwijl jullie het Nieuwe Jaar verwelkomen; het belooft zeer dynamisch te worden, waar het oude worstelt om met de nieuwe energieën om te gaan die zich snel vestigen. Het resultaat is dat er veel verwarring bestaat, vooral onder hen die alleen de gebeurtenissen aan de buitenkant zien. Maar veel ervan gebeurt buiten jullie blikveld en brengt het Nieuwe Tijdperk, dat nu aan haar vierde jaar begint, langzaam tot manifestatie. De nodige veranderingen kunnen niet langer worden uitgesteld en worden iedere dag sterker. De duistere garde probeert nog steeds de onmiskenbare signalen dat hun tijd bijna voorbij is, te ontkennen.

Hun vermogen om te bepalen wat er met het Menselijke Ras gebeurt ligt niet langer binnen hun macht en wordt nu heel snel gereduceerd. Binnenkort zullen er gebeurtenissen plaatsvinden die heel duidelijk de richting laat zien die jullie opgaan. Het oude heeft haar doel gediend en kan, met het oog op de veranderingen die aanstaande zijn niet in stand worden gehouden. De ellende die over de hele Aarde plaatsvindt lijkt van een zo grote omvang dat het onwaarschijnlijk lijkt dat het gereduceerd kan worden, maar wees ervan verzekerd dat de Galactische Federatie de middelen bezit om alle oorlogsdaden onmiddellijk te stoppen. Haar is in werkelijkheid meer toestemming gegeven om in te grijpen en direct in actie te komen. Jullie hebben op dit moment zoveel steun en bescherming dat jullie je geen zorgen hoeven te maken over de voortgang van de gebeurtenissen. Jullie ondersteuning is meer dan ooit noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het Licht haar kracht en macht behoudt, ongeacht wat er om jullie heen gebeurt. Dit zijn zulke belangrijke tijden en iedereen zou zijn/haar hoogste verwachtingen moeten visualiseren en ze niet uit het zicht verliezen.

Het lijkt er soms op dat het duister de grootste macht heeft, maar dat is omdat er maar een paar individuen nodig zijn om zoveel chaos te scheppen. Maar de macht van de geheime Regering wordt snel weggenomen, zodat haar invloed en daden ernstig worden ingeperkt. Uiteindelijk zullen haar daden volledig worden gestopt aangezien ze van de Aarde zal worden verwijderd en dan zullen jullie snel wonderbaarlijke veranderingen kunnen zien en zal volledige vrede terugkeren. Zoals velen van jullie hebben ervaren, worden de trillingen hoger en er zal een moment komen waarop Ascentie zich aan zal dienen. Het is onvermijdelijk en niet tegen te houden en de zielen in de lagere niveaus zullen op hun huidige niveau achterblijven.

Met Ascentie zal het echte werk beginnen en jullie Aarde zal de noodzakelijke veranderingen ondergaan om een nieuwe Aarde te creëren, één die uiteindelijk nergens tekens zal laten zien van de eerdere schade en vernieling uit het verleden. Moeder Natuur zal naar haar mooiste pracht en schoonheid hersteld worden die eonen-lang niet meer geëvenaard zijn. Alles zal vrij zijn van de vele verstoringen die jullie nu om je heen zien en al het leven zal in vreugde en volledige harmonie bestaan. Natuurlijk hebben de veranderingen tijd nodig om volledig tot manifestatie te komen en ik wéét dat jullie ze als zeer acceptabel en hartverwarmend zullen ervaren.

Begrijp dat Ascentie voor iedere ziel mogelijk is en degenen die hier naar toe hebben gewerkt hebben hulp gekregen. Voor degenen die het niet hebben bereikt is er geen sprake van dat het wordt gezien als falen. Iedere ziel zal voortgaan met een snelheid die bij hem past en er zullen altijd meer kansen zijn aangezien de cycli komen en gaan. Je neemt met je mee wat je je eigen hebt gemaakt, dus bij elke fase van vooruitgang kom je dichter bij Ascentie. Je krijgt alle hulp van hen die jullie voor zijn gegaan en ze weten hoe ze jullie de kracht en vastberadenheid moeten geven om het te volbrengen.

Jullie worden vergezeld door vele Wezens van Licht die uit de hogere rijken zijn geïncarneerd en sommigen zijn al bekend en erkend vanwege hun werk. Door jullie intuïtieve vermogens te gebruiken zullen jullie gemakkelijk weten wie je kunt vertrouwen, maar er zijn nog steeds veel zielen die niet in staat zijn om vorderingen te maken waardoor het lijkt alsof ze in de lagere trillingen gevangen zitten. Ze zijn zo vast komen te zitten in hun overtuigingen dat ze geen andere inzichten kunnen accepteren. Het is op dit moment belangrijker dan ooit om onbevangen te zijn zodra de waarheid je in het gezicht staart. Jullie meningen worden je niet kwalijk genomen, aangezien vroeg of laat zal blijken dat jullie misleid zijn door degenen aan wie je je vertrouwen hebt geschonken. Sommige leidende groeperingen zullen het moeilijk vinden om hun leringen te wijzigen omdat ze bang zijn om gezichtsverlies te lijden, maar dit feit dient onder ogen te worden gezien, anders zullen ze worden achtergelaten.

Naarmate de tijd voortschrijdt, en wanneer het veilig is om onverbloemd te spreken, zullen mensen naar voren komen die goed op de hoogte zijn van de waarheid. Omdat hun werk al bij jullie bekend is, zal het gemakkelijk zijn hun leringen te aanvaarden, maar het zal moeilijk zijn voor sommigen die bijvoorbeeld diep geworteld zijn in hun religieuze overtuigingen. Er zit waarheid in alle religies, maar die zijn verwrongen door degenen die macht zoeken over anderen. Je intuïtie is nog steeds de beste maatstaf voor de waarheid, maar wees in ieder geval onbevangen en uiteindelijk zul je het pad naar het Licht vinden.

Maak je geen zorgen over waar je staat wanneer de onthullingen beginnen, aangezien deze zullen komen met een uitleg die de meeste waarheidszoekers tevreden zouden moeten stellen. Het is niet ingewikkeld, maar behoorlijk duidelijk en gemakkelijk te begrijpen. De grootste obstakel is waar mensen overtuigingen hebben die niet accepteren dat er een leven na de dood is zoals dat daadwerkelijk bestaat. Er is geen dood als zodanig en wanneer je je aardse lichaam te ruste legt, begeef je je direct in je etherische lichaam. Weinig zielen, als die er al zijn, bemerken het verschil, dus is de overgang gemakkelijk en zeer welkom, en je bent vrij van alle aardse aandoeningen die je met je mee bracht. Sommige zielen geloven niet in leven na de dood, maar dat zullen ze, met de zielen om hen heen, wel doen. Wat je gehoord moge hebben over het “Zomerland”, waar de meeste zielen heengaan na de dood, is dat het een ontvangstruimte is waar je je naasten en geliefden zult ontmoeten die je zullen helpen met de aanpassing aan die dimensie. Wanneer je je daar hebt gesetteld zul je ontdekken dat gedachten op dit niveau krachtiger zijn dan ze op Aarde waren, en dat de meeste dingen die je nodig hebt d.m.v. “denken” kunnen worden gemanifesteerd. Iedereen beoordeelt zijn/haar leven op Aarde en je zult ontdekken hoe goed je het gedaan hebt m.b.t. je levensplan. Waar je op bepaalde gebieden meer ervaring nodig hebt, zal het een onderdeel zijn van toekomstige levensplannen.

Je kunt niet ontkomen aan de waarheid, aangezien je in de hogere dimensies niets ánders kunt spreken zonder dat anderen dat weten. Wanneer je gereed bent zul je je juiste niveau vinden om je ervaringen voort te zetten, en onthoud dat ze allemaal voor je evolutie zijn. Ik kan je niet vertellen waar de mensheid zal zijn aan het einde van het nieuwe jaar, maar ongetwijfeld zullen jullie een stuk verder zijn gekomen dan waar jullie nu zijn. De Galactische Federatie zal ervoor zorgen dat geen enkele bemoeienis van buitenaf zal voorkomen dat de zaken zoals bedoeld vooruitgaan. Het was altijd al de bedoeling dat jullie alle hulp zou worden gegeven om te ascenderen, en er werd op geanticipeerd dat jullie succesvol zouden zijn. Er is echter altijd een kans dat jullie, bij het uitoefenen van je vrije wil, de verkeerde kant op zouden gaan en dat zou moeten worden gerespecteerd. Anderzijds feliciteren we jullie wanneer jullie op het juiste pad blijven, en weet dat jullie altijd worden gesteund door degenen die met jullie oplopen.

Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en jullie pad naar voltooiing verlichten.


Mike Quinsey.


Vertaling: Marja/Robputin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS