Followers

Google+ Followers

vrijdag 30 september 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ), 30 sept 201630 September 2016, Mike Quinsey (HZ).

Iedere dag komen de gebeurtenissen een stap dichter bij hun aankondiging en wanneer de situatie positief is en de Hogere Machten tevreden zijn, dan zullen ze zich zonder vertraging voltrekken. De opwinding in de hogere dimensies neemt toe omdat jullie een memorabele tijd tegemoet gaan waar men lang op heeft moeten wachten en het is absoluut zeker dat er binnenkort een grote stap voorwaarts zal worden gezet die de potentie heeft om zich zelfs binnen enkele dagen aan te dienen. Wees echter niet teleurgesteld wanneer er niets gebeurt zoals werd gesuggereerd, aangezien iedere vertraging een zeer goede reden zal hebben gehad. Ongeacht de vertragingen blijft het feit dat er niets is veranderd en die veranderingen die jullie verwachten zullen zich alsnog manifesteren. Er is een tijd en een plaats voor alles en het is in jullie belang dat de meest belangrijke beslissingen genomen worden door degenen die overzicht hebben over en inzicht hebben in wat er op Aarde gaande is. 

De omvang van wat er gebeurt gaat jullie volledige begrip te boven, maar weet dat jullie bevoorrecht zijn om Degenen te zijn die een dergelijk schitterende tijd direct mee zullen maken. Inderdaad zijn jullie degenen die zijn uitverkoren om in jullie fysieke lichamen te ascenderen en dat zal een unieke gebeurtenis zijn. Besef dat op een bepaald niveau het "oude" Aardse lichaam zal veranderen in een lichaam met een veel hogere trilling. Een aangename verrassing zal zijn dat jullie daadwerkelijk niets minder met je mee kunnen dragen dan de geperfectioneerde versie van je lichaam, vrij van alle aantastingen en defecten die verband houden met de oude Aardse trillingen. Echter, verwacht niet te snel te veel en alles zal zich op het juiste moment aandienen voor je Ascentie. Geniet van je toekomstbeeld van de nieuwe Aarde, vrij van alle vrijheidsbeperking en tegenwerking door degenen die slechts het Zelf dienen. Blijf gecentreerd en positief en laat je niet misleiden door wat er om je heen gebeurt. Je bent in staat om temidden van alle problemen overeind te blijven als een schitterend Licht dat anderen zal verheffen.

De Illuminati creëren hun eigen ondergang, maar zullen nooit ophouden te proberen hun ambitie, het overheersen van de wereld, voor elkaar te krijgen. Ze laten zich hiervoor door niets tegenhouden en zijn, net als een gewond dier, het meest gevaarlijk wanneer hun positie wordt bedreigd. Jullie kunnen er gerust op zijn dat wat ze ook doen, het niet zal baten, omdat hun dagen zijn geteld en hun nederlaag hen recht in de ogen staart. Het is niet raar dat er zoveel tegelijkertijd gebeurt, maar uit de chaos zullen de meest bemoedigende signalen naar boven komen die duidelijk een teken zijn van de manifestatie van een Nieuw Tijdperk. Jullie van het Licht zijn op je weg omhoog en zullen binnenkort het punt van verandering bereiken waar je de oude energieën voorgoed achter je kunt laten en de vruchten van je vooruitgang kunt plukken.
 
Wanneer je ascendeert zul je geen van je "bezittingen" meer nodig hebben, aangezien alles wat je nodig mocht hebben in de hogere dimensies al bestaat. Je zult eveneens het vermogen hebben om naar behoefte te creëren, omdat de kracht van gedachten je in staat zal stellen precies datgene te krijgen wat je wenst. Je gemoedstoestand zal veranderen en aangezien je je behoeften naar materialisatie kunt "denken", zal er geen noodzaak zijn om rijkdommen te verzamelen. Geld zal al zijn afgeschaft omdat dit niet langer nodig zal zijn. Vele andere welkome veranderingen zullen zich voltrekken wanneer het Nieuwe Tijdperk volledig is geïmplementeerd.  

Eenieder van jullie is uitverkoren om in een dergelijk belangrijke tijd aanwezig te zijn, omdat iedereen iets te bieden heeft dat zal bijdragen aan de manifestatie van de nieuwe energieën. Jullie zijn oude zielen die zo veel incarnaties hebben doorleefd en zo veel vooruitgang hebben geboekt dat jullie potentieel klaar zijn om te ascenderen. Jullie hebben alles geleerd dat de lagere trillingen te bieden heeft en zijn daarom in het vuur van de dualiteit uitgebreid getest en in staat de vele uitdagingen die jullie tegen zijn gekomen te overwinnen. Jullie verdienen je beloning door de lagere trillingen achter te laten en de verrukking en vreugde van de hogere trillingen te betreden.    

Stel je eens voor hoe opwindend het zou zijn om andere Rassen te ontmoeten die op een dergelijke kans om jullie te ontmoeten hebben moeten wachten vanwege de eerdere opdracht zich niet met jullie evolutie te bemoeien. Er zijn anderen die simpelweg enkel en alleen geïnteresseerd zijn in het maken van vrienden en het met jullie delen van hun gevorderde kennis. Er zijn er ook die jullie ontwikkeling op de voet hebben gevolgd en die beseffen dat jullie je binnenkort met Moeder Aarde zullen verheffen. Zij van de lagere trillingen zullen eveneens verder gaan en hun ontwikkeling als voorheen voortzetten. De toekomst zal vol met verrassingen zijn en oude vrienden die jullie na staan kunnen bijna niet wachten om je weer te zien. Vandaag de dag mag het leven dan moeilijk zijn, maar wees niet ontmoedigd want voor wie deze boodschappen leest is het bijna een zekerheid dat je goed op weg bent naar Ascentie.
 
De waarheid omtrent alle zaken staat voor jullie klaar en zal jullie op het geschikte moment worden gegeven. Veel van jullie geschiedenis zoals jullie die begrijpen ligt ver bezijden de waarheid en heeft jullie met opzet in verwarring gebracht door degenen die jullie op die manier konden controleren. Aangezien de trillingen echter toenemen, wordt het voor hen moeilijker om hun motieven te verbergen en de waarheid omtrent hun daden wordt steeds duidelijker. Jullie zijn prachtige Wezens die in veel opzichten zijn onderdrukt en dit betekent dat jullie levens zijn beroofd van voordelen die jullie kwaliteit van leven enorm zouden hebben vergroot. Wanhoop echter niet omdat alle zaken in de nabije toekomst naar jullie toe zullen komen. Achter veel van de ervaringen die jullie hadden, zitten Wezens die de zaken op Aarde regisseren. Hoewel de Negatieven eveneens hun levensplan uitvoeren is het resultaat dat zij je van uitdagingen voorzien, langs het pad dat je loopt, die je ontwikkeling ten goede komen. Het is soms een verhitte strijd maar als je hierdoor heen komt zul je veel sneller evolueren. Wat er ook gebeurt, het is allemaal onderdeel van Gods Plan om je terug te leiden naar de Godheid.  

Er staat zo veel geld klaar om te worden verspreid dat er een tijd aan zal breken waarin niemand in armoede hoeft te leven. Het zal worden geruggensteund door kostbare metalen en zal haar waarde behouden. Omdat jullie echter doorgaan je te verheffen zal geld uiteindelijk overbodig worden en op geen enkele manier jullie kwaliteit van leven op een negatieve manier kunnen beïnvloeden. Leef Liefde en Hou van het Leven en het zal een schitterende ervaring zijn zoals jullie nog nooit eerder hebben beleefd. De eerste prioriteit ligt bij diegenen die door voortdurende oorlogen en conflicten onder inhumane condities leven en uiteraard zal de oorzaak van hun problemen als eerste worden aangepakt.  

Wanneer jullie terug en om je heen kijken zal het duidelijk zijn dat de veranderingen steeds sneller zijn gaan en hieruit ontstaat een meer acceptabele manier van leven. Het zal verdeeldheid veroorzaken tussen degenen die verandering verwelkomen en degenen die vastzitten in het verleden en niet los kunnen laten. Maar de veranderingen kunnen niet worden tegengehouden omdat het Nieuwe Tijdperk komende is en binnenkort zullen jullie het bewijs hiervoor kunnen zien. Dat waar jullie op hebben gewacht is in zicht en aankondigingen hieromtrent zullen binnenkort worden gedaan. Er liggen prachtige tijden voor ons en jullie zullen ontdekken dat het lange wachten zeer de moeite waard is geweest.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht
Mike Quinsey.

Vertaling: Marja

vrijdag 23 september 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 23 sept 201623 September 2016. Mike Quinsey (HZ).

Overal op de wereld zijn er confrontaties en is er strijd omdat de Duistere Krachten de verliezen die ze ervaren proberen goed te maken. Maar het zal niets uitmaken aangezien hun macht steeds kleiner wordt en ze de controle over de uitkomst van de gebeurtenissen verliezen. Hun dagen zijn geteld en hun leiders zijn niet langer in staat hun aanhangers te commanderen om zo de uitkomst te krijgen die ze hadden gepland. Het einde van hun macht en invloed is in zicht en er is niets dat ze kunnen doen om de uitkomst te veranderen. Van de buitenkant af gezien zou je de ware feiten niet kennen aangezien er zoveel tegelijk gebeurt. Degenen echter die werken aan het beëindigen van de vijandigheden en aan wereldvrede, zijn daar geplaatst waar ze de gebeurtenissen, en nog belangrijker; de uitkomst kunnen beïnvloeden. 

Er is nog een lange weg te gaan voordat het duidelijk wordt dat belangrijke veranderingen aanstaande zijn, maar wanneer ze eenmaal beginnen zullen de zaken snel veranderen. Alles dat jullie werd beloofd zal zich in relatief korte tijd gaan manifesteren, aangezien de voorbereidingen reeds zijn getroffen. De troost van het zo lang hebben moeten wachten op actie zal zijn dat er veel méér mensen voor de waarheid zijn ontwaakt. De intensiteit van het Licht is toegenomen en een aanmerkelijke stijging in trilling is aan de orde. Jullie zijn onaantastbaar en niets zal het resultaat van het ascenderen van hen die van het Licht zijn kunnen veranderen. Eindelijk kunnen jullie een begin gaan maken met de reis die jullie terugbrengt naar waar jullie vandaan kwamen en jullie hebben dat in je onderbewuste altijd geweten, aangezien jullie de uitkomst, van toen jullie ervoor kozen om in de lagere dimensies af te dalen om afgescheidenheid te ervaren, kenden.

Wanneer jullie naar de hogere niveaus zijn teruggekeerd zullen jullie een schitterend leven tegemoet gaan. Als Galactisch Wezen zul je vrij zijn om je volgende ervaring te kiezen, terwijl je zicht houdt op je voortgaande ontwikkeling. In alle stadia zal er altijd hulp voorhanden zijn om te kunnen beslissen wat je beste opties zijn, maar de uiteindelijke keuze is aan jou. Door in de lagere trillingen meer ervaring op te doen ben je als ziel verder gegroeid en daardoor zul je des te grootser zijn. Feitelijk was je mate van ontwikkeling groter dan wanneer je in de hogere trillingen was gebleven.
Blijf je binnen je eigen energie gefocust en je zult in staat zijn van de veranderingen die direct voor je liggen te kunnen genieten. De transformatie van jullie samenleving en jullie levens zal wonderbaarlijk zijn, voornamelijk omdat dit op iedere mogelijke manier zal veranderen om je te verheffen. In normale omstandigheden zouden dergelijke veranderingen lange tijd nodig hebben om zich te manifesteren, maar het meeste moeilijke werk ligt al achter jullie. Er staat jullie veel te wachten dat nog steeds buiten jullie gezichtsveld ligt, zoals bijvoorbeeld de Lichtsteden die jullie wat betreft hun pracht zullen verbazen. Zoals jullie al eerder werd verteld is de eerste zo dichtbij manifestatie en zal deze door vele meer worden gevolgd.
Er gebeurt niets zonder dat het een specifiek doel heeft, dus wanneer er bij een persoon of bij groepen van zielen iets gebeurt zou het mogelijk moeten zijn om de reden hiervan te weten. Op die manier zal de ervaring van waarde zijn en als het om reden van het inlossen van karma gaat zou je de reden hiervan moeten kunnen kennen. Alles dat ontstaat is op een bepaalde manier van belang, ook al is het je niet duidelijk. Een les die door een daadwerkelijke ervaring wordt geleerd zal zeker zijn impact hebben en zal vrijwel zeker niet worden vergeten. Dus wanneer je een noodzakelijke ervaring doormaakt, probeer dan de redenen hierachter te begrijpen. Op deze manier zul je de les maar één keer hoeven doormaken. Wat ontwikkeling betreft zou het leven zinloos zijn als het je geen gelegenheden brengt om te evolueren.

Wanneer je op het punt staat zoveel over je eigen evolutie te leren, is het belangrijk dat je nota neemt van je ervaringen. Een geleerde les zal niet noodzakelijkerwijs opnieuw aan je worden gepresenteerd, dus zorg ervoor dat wanneer je getest wordt, je de uitdaging serieus neemt. Doe je dat niet, dan zal deze vrijwel zeker opnieuw langskomen. Je wordt niet voorbij je vaardigheden getest, dus zou je kunnen verwachten dat je er als overwinnaar uitkomt. Je kunt vrienden of relaties hebben die geen enkele belangrijke uitdagingen in hun leven lijken te hebben, maar begrijp dat jij er gedeeltelijk voor kiest hoe snel jij vooruitgaat. Aangezien we ons in de eindtijden bevinden is het alleen maar natuurlijk dat de zielen die bijna bij vervolmaking zijn zullen proberen enig resterend karma, dat hen in staat stelt te ascenderen, op te ruimen.
Het Universum is vol leven, en dat wat in de hogere dimensies bestaat kan niet door jou worden gezien. In het geval echter dat dergelijke levensvormen  de wens hebben om te worden gezien, zullen ze hun trilling verlagen, en dat hebben ze gedaan om jullie Aarde te kunnen bezoeken. Meer gevorderde zielen zullen eveneens een fysiek lichaam aannemen wanneer er voor hen de noodzaak is om wat werk op de Aarde te verrichten. Op bepaalde plekken vermengen de dimensies zich en wanneer dit gebeurt kun je "visioenen" van de Hogeren zien, en dergelijke verschijningen staan soms bekend als luchtspiegelingen (mirages). Ook delen de "ongezienen" dezelfde ruimte met jullie, maar soms zal men hen maar kortstondig kunnen zien voordat ze weer verdwijnen.
Veel mensen beleven een tijd van beproevingen, terwijl ze proberen hun leven op de beste manier te leven en te vermijden om in negatieve problemen verzeild te raken. Degenen die dat voor elkaar krijgen doen dat door zich te concentreren op alles dat positief is, en te leven in een energie van liefde voor alle mensen. Het is moeilijk wanneer je wordt geconfronteerd met vijandige mensen of situaties, maar zolang je gecentreerd kunt blijven binnen je eigen energie zal het goed gaan. Elke keer dat je succes hebt versterk je je eigen positie en groei je naar een punt waar je boven het reageren op de negativiteit om je heen uitstijgt. Het mag klinken alsof het zwaar is, maar wees ervan verzekerd dat het een gemoedstoestand is die je kunt bereiken, zodat je  niet langer beïnvloedbaar bent doordat je Liefde in Actie bent.
Je zult merken dat mensen zich ontspannen en verlicht zullen voelen door je hogere energieën, en ze zullen zich afvragen hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Je hele gedrag en manier van leven zullen anderen aantrekken die naar je toe kunnen komen voor advies en die jouw geheim willen leren kennen. Er is geen reden waarom je ze dat niet zou vertellen en moedig hen dan ook aan om jouw voorbeeld te volgen. Het tonen van Universele Liefde, in alle omstandigheden, is wat ze zullen proberen te bereiken, en dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar het moet ooit ergens beginnen. Iedere ziel zal in een bepaald stadium een dergelijke uitdaging onder ogen krijgen en indien ze toegewijd zijn aan succes is er geen reden waarom ze dat niet zouden hebben.
Doe je best, zelfs wanneer je soms faalt, aangezien het beter is het te hebben geprobeerd dan helemaal niets te doen. Alle ervaringen brengen je verder, ongeacht of je voelt dat je vooruitgaat. Je hebt tevens trouwe Gidsen bij de hand die je vergezellen en aanmoedigen om door te gaan. Ze weten dat je inspanningen te zijner tijd beloond zullen worden en dat je zult slagen, blijf dus positief en vol vertrouwen in je vermogens.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.
In Liefde en Licht.
Mike Quinsey.
Vertaling: Rob/Marja

vrijdag 16 september 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 16 sept. 2016Mike Quinsey (HZ), 16 September 2016 

Het lijkt erop dat de zaken die verband houden met "Revaluatie" nu een punt hebben bereikt waar alle betrokken G20 landen klaar zijn om van start te gaan. Het is voor degenen die de leiding hebben een simpele zaak om de omschakeling te regelen zodat het op een gecoördineerde manier kan worden uitgevoerd. Het zal de eerste historische stap betekenen naar het creëren van vrede op Aarde. Er is nog steeds een behoorlijke weg te gaan voordat totale vrede kan worden uitgeroepen en ieder land zal weten dat door de vreedzame co-existentie die ze hebben onderschreven te breken, ze het risico lopen van de Aarde te worden verbannen. Dus wees verheugd dat het lange wachten bijna voorbij is en dat een vreedzame toekomst voor jullie en degenen die na jullie zullen komen, verzekerd is. 

Je zou je kunnen afvragen hoe het resterende Duister kan worden bedwongen, maar wees ervan verzekerd dat onruststokers van de planeet zullen worden verwijderd en daar zullen worden geplaatst waar ze zich niet langer kunnen inmengen in de geplande veranderingen op Aarde. Het is mogelijk dat veel van de handlangers van het Duister zich over zullen geven en dat ze voor de populatie niet langer een gevaar zullen vormen. Omdat de nieuwe Aarde zich verheft zal het geen plaats meer zijn voor welke duistere ziel ook, of voor zijn/haar negatieve handelingen. Heel binnenkort zullen de vele vertraagde projecten die de Aarde zullen verheffen van start kunnen gaan om de welkome veranderingen die jullie met volle snelheid in het Nieuwe Tijdperk zullen brengen tot stand te brengen.


Er wordt, nu er wordt getwijfeld aan de gezondheid van Hilary Clinton, veel gespeculeerd over wat er tijdens de race om het Witte Huis zou kunnen gebeuren. Doanald Trump lijkt er niet happig op te zijn om President te worden en Bernie Sanders staat in de coulissen klaar. Opeens, terwijl Trump Clinton steeds dichter op de hielen kwam te zitten omdat hij recentelijk een plotselinge golf van steun ondervond, lijkt de situatie onzeker te zijn geworden. De Illuminati moeten zich vast extreem veel zorgen maken over de manier waarop de zaken zich tegen hen hebben gekeerd. Wees ervan verzekerd dat wat er ook gebeurt, het Licht zal zegevieren en dat niets haar mars naar de overwinning zal kunnen blokkeren.


Er bestaat geen twijfel over het feit dat, terwijl de trillingen meer mensen verheffen, meer mensen ontwaken voor wat er gaande is, met als resultaat dat ze vraagtekens beginnen te zetten waar ze voorheen accepteerden wat hen werd verteld. Als voorbeeld: 9/11 is nooit zonder aandacht gebleven en er komt steeds meer los dat het een geplande verwoesting betrof, opgezet door de Bush-familie. Het heeft altijd in de verwachting gelegen dat er aan het einde van de oude cyclus veel zou worden onthuld dat de waarheid aan het licht zou brengen. Sinds hele lange tijd werd er al gespeculeerd over wie er achter 9/11 zat, maar nu zijn de bewijzen niet meer te ontkennen en zullen degenen die er verantwoordelijk voor zijn worden berecht. Niemand ontkomt eraan de waarheid onder ogen te moeten zien.  
 

Wanneer je leven wordt geëvalueerd, wil niemand je naar beneden halen, maar als je fouten hebt gemaakt dienen deze te worden erkend. Vervolgens kun je je toekomstige handelingen met je Gidsen bespreken waarbij verdere ervaringen worden bekeken die jou je tekortkomingen zal doen overwinnen. Omdat je je echter aan het einde van een cyclus bevindt kan het zijn dat je "fouten", afhankelijk van hun aard, niet te maken krijgen met karma en de betreffende Wet van Genade. Zoals eerder al gezegd is, is het doel van een levensevaluatie niet: je voor je fouten te straffen, maar overeen te komen hoe de verdere ervaringen zullen verlopen die je zullen helpen deze te overwinnen. 

Houd in gedachten dat iedere ervaring van waarde is en wanneer jouw pad naar ascentie meer tijd in beslag neemt, maakt dit weinig of geen verschil. De tijd waarin je succesvol zal kunnen worden is eindeloos en niemand zal je onder druk zetten om sneller vooruitgang te boeken, maar je zult zeker iedere hulp geboden krijgen. Je Gidsen hebben eerder met deze uitdagingen te maken gehad en hebben veel ervaring om je te kunnen assisteren. Doe iedere keer als je hulp nodig hebt een beroep op ze en ze zullen je met alle plezier van dienst zijn.


Er bestaan twee hoofdwegen waarop de mens zich vooruit beweegt. De ene is voorbehouden aan de lagere trillingen, aangezien het een pad door ellende en problemen binnen de derde dimensie probeert te creëren. Het andere pad geeft ruimte aan de hogere trillingen door middel van de kracht van het Licht, aangezien dit sterker en sterker wordt. Deze twee kunnen niet tegenover elkaar blijven staan en uiteindelijk zal alleen het Licht overblijven en slagen. Het stoomt al met volle kracht vooruit omdat meer zielen ontwaken die de charade die aan de orde is kunnen doorzien. De waarheid ligt binnenin en diegenen die de positieve energieën intuïtief kunnen onderscheiden van de rotzooi zullen zeker vooruitgang boeken. Jullie zullen in staat zijn de zielen die te vertrouwen zijn te herkennen en hun ingevingen volgen om je eigen weg uit te stippelen.


Iedere aanmoediging zal worden gegeven om je ware pad te vinden. Als je dit eenmaal hebt gevonden zou je in je voorbereidingen op Ascentie snel vooruit kunnen gaan. Zoals altijd zul je hulp krijgen om ieder probleem dat zich aandient te overwinnen. Als iets goed voelt kun je erop vertrouwen dat het dat ook is. Identificeer je met die zielen die door hun werk kunnen worden gezien als iemand van het Licht en geef, wanneer je hulp nodig hebt, gehoor aan hun advies of lering. In deze tijd worden er vele zielen ingezet om Licht en Liefde te verspreiden. Met jouw ervaring zou je in staat moeten zijn degenen die leraren van de Nieuwe Tijd zijn, te herkennen.    
 

De vele veranderingen die erop wachten om te worden aangekondigd zullen zich binnenkort aandienen en deze zullen niet worden toegestaan om door wie dan ook negatief te worden beïnvloed. Het model ligt vast en is helemaal klaar om van start te gaan, maar minieme veranderingen in de vorm van aanpassingen zijn mogelijk. Wat er in deze tijd waarin jullie je bevinden zal ontstaan wordt het ''Oogsten van de Zielen" genoemd; jullie ascentie naar de hogere trillingen. Jullie zijn van ver gekomen en hebben vele levens doorgemaakt, en ondertussen zijn jullie ontwaakt uit je lange slaap in de Duistere Nacht van de Ziel. Zoals jullie vandaag de dag staan zijn jullie mensen die zichzelf hebben verheven en die in staat zijn datgene wat van het Licht is te onderscheiden van hetgeen in het duister is achtergebleven.   


De media staan voor het grootste deel nog steeds onder controle van hen die het Duister steunen. Maar ook hier zijn er veranderingen gepland, zodat een waarheidsgetrouwe en betrouwbare nieuwsdienst beschikbaar zal komen. Er van uit gaande dat jullie je onderscheidingsvermogen blijven gebruiken zolang het nodig is, is jullie Internet de beste bron van nieuws omdat het jullie een betrouwbare actualisatie geeft van wat er in de wereld gaande is. Jullie neigen ernaar om voor je informatievoorziening naar het Westen te kijken en dit is op het moment ook de beste bron. Maar terwijl de waarheid boven zal komen zal dit op wereldwijde schaal gebeuren en zullen alle zielen bewust worden.

Het is zo belangrijk dat eenieder van jullie die de weg vooruit heeft gevonden zich op alles wat positief is concentreert. Door dit te doen geef je kracht aan die energieën die de veranderingen tot stand brengen en het kan niet vaak genoeg worden gezegd dat datgene waar je je op richt ook je energie krijgt, ook al is dit niet je bedoeling. Het Licht heeft succes behaald, maar je zou het behouden van een positieve houding niet los moeten laten. Er is nog veel te doen en zeer binnenkort zal er een beroep op je worden gedaan om een vooraanstaande positie in te nemen m.b.t. de veranderingen.    


Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht.
Mike Quinsey.
Vertaling: Marja

vrijdag 9 september 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 9 sept 2016Mike Quinsey(HZ),9 September 2016.
  
De tijd gaat verder en er blijft veel voortgang geboekt worden in het op gang komen van de veranderingen waar jullie lang op hebben gewacht. Vanuit jullie perspectief ervaren jullie iets wat lijkt een serie vertragingen te zijn, terwijl het noodzakelijke stappen zijn om ervoor te zorgen dat als deze eenmaal genomen zijn niets de uitkomst ervan kan verhinderen. Wees je ervan bewust dat er zich veel achter de schermen afspeelt en het "startsein" zal worden gegeven wanneer alles zich op zijn noodzakelijke plaats bevindt. Grotere machten dan die op Aarde houden toezicht op alle bewegingen, dus jullie kunnen er zeker van zijn dat het uiteindelijke doel een complete overwinning van het Licht is. Het is daarvoor uiterst belangrijk dat jullie je te allen tijde blijven focussen op de gewenste veranderingen die binnenkort op gang zullen komen. Het plannen van deze periode vindt al sinds zeer lange tijd plaats en niets zal in staat zijn de uitkomst nog verder te vertragen. Lichtwerkers zullen buitengewoon worden toegejuicht voor hun niet aflatende steun en positieve geloof in de toekomst. 

Terwijl de trillingen zich verder verhogen heeft dit een verheffend effect op hen die hier gevoelig voor zijn. Als gevolg hiervan wordt het iets gemakkelijker om de veranderingen die klaar staan om te worden ingevoerd, te versnellen. Ze zullen uiteindelijk jullie kijk op het leven veranderen, wat het, door het verkrijgen van meer individuele vrije tijd, mogelijk maakt je eigen levensplan volledig te kunnen volgen. De waarheid zal jullie kracht zijn en terwijl de tijd verstrijkt zullen jullie meer van je ware geschiedenis te weten komen, evenals de richting waarin je zou moeten gaan. Er is door valse doelen na te jagen veel tijd verloren gegaan, maar toch zullen die ervaringen jullie vastberadenheid sterker maken om op het juiste pad te blijven. Velen vragen zich af hoe de komende veranderingen geïntroduceerd kunnen worden zonder verwarring te veroorzaken. Het antwoord hierop is dat de planning van deze tijd tot in details is uitgevoerd en wanneer nieuwe condities zich aandienen, deze eenvoudig kunnen worden opgevangen. Een immens aantal gevorderde Wezens geven ruggensteun aan dit plan en zullen zich op het juiste moment kenbaar maken. Ze hebben jullie vooruitgang eonen-lang gevolgd en zijn nu klaar om jullie over de laatste paar obstakels heen te helpen. De overwinning is van jullie en zal jullie niet worden onthouden.

Zonder de aanwezigheid van de galactische Wezens zouden jullie nu onder zeer strikte omstandigheden hebben geleefd en gevangen zijn en worden beheerst door het Duister. Ze zouden echter nooit worden toegestaan om een dergelijke heerschappij over jullie uit te voeren, aangezien jullie toekomst gepland is om in volledig succes te eindigen, evenals de mogelijkheid om te ascenderen. Dit is normaal aan het einde van een cyclus, vooropgesteld dat het Licht het vereiste niveau heeft bereikt. Het betekent dat Ascentie verzekerd is voor degenen die wensen zich te verheffen en die in staat zijn geweest om dit te doen, ongeacht te uitdagingen die hen zijn gegeven. Dit houdt in het in staat zijn jezelf uit te drukken via Universele Liefde, hierbij accepterend dat jullie Allemaal Eén zijn. Het is niet eenvoudig om ieder ander te accepteren wanneer je dualiteit ervaart, omdat dit de nadruk legt op afgescheidenheid en de verschillen tussen mensen benadrukt. Het grootste deel van de tijd ziet de mens zich als anders dan de ander, wat het moeilijk maakt om in ware liefde en begrip samen te komen.

Lichtwerkers helpen anderen door een voorbeeld te zijn en dat betekent elke ziel die zich realiseert dat Iedereen Eén is. Door de ander als gelijke te behandelen laat je compassie en begrip zien en dit zal degenen om je heen helpen zich te verheffen. Zelfs de kleinste daad van liefde heeft invloed op anderen en uiteindelijk zullen ze het voorbeeld volgen. Het is niet perse noodzakelijk dat je tot groepen behoort die dit in de praktijk brengen om je liefde voor andere wezens te kunnen laten zien, aangezien het aan niemand is voorbehouden. God is Liefde en Al Dat Is. Jullie natuurlijke tendens is om een liefdevol Wezen te zijn, maar je ervaringen in dualiteit hebben je geleerd dat niet iedereen gelijk is en dat sommigen vermeden en op neer gekeken dient te worden. Wanneer je echter door ervaringen groeit begin je de waarheid in te zien en ben je in staat om alle zielen te accepteren, ongeacht hun uiterlijke verschijningsvorm of geloof.

Onder jullie bevinden zich vele jonge kinderen die zijn gekomen om de weg te wijzen uit de verwarring   die is gecreëerd door jullie onderwijssysteem. Dit frustreert de manier en de groei van degenen die anders zouden helpen de weg te bereiden naar volledig inzicht in jullie ware zelf. Op een bepaald moment in de nabije toekomst zal de waarheid boven komen en met inaccurate informatie dienen te worden afgerekend. Werkelijke groei zal zich niet ieder moment aandienen waarop je probeert vooruitgang te boeken en dat komt door informatie die met opzet wordt verstrekt om je tegen te houden. Uiteindelijk zal de waarheid het enige zijn dat resteert omdat alle valse informatie wordt verwijderd en de tijd zal aanbreken waarin zelfs jullie geschiedenis dient te worden herschreven om zo de waarheid rond jullie reis door de dualiteit te weerspiegelen. In de loop van deze cyclus hebben jullie geworsteld om je ware zelf te vinden en het is noodzakelijk om te begrijpen hoe dit kon ontstaan. Vervolgens zullen jullie in staat zijn veel sneller te evolueren en de waarheid voor eens en altijd te vestigen.

Oorlog en alle daarmee verband houdende zaken kunnen niet doorgaan in het Nieuwe Tijdperk, waardoor permanente vrede in staat is om zich stevig te vestigen. Jullie zijn nu al bezig een dergelijk punt in de tijd te naderen en jullie zullen een algemene beweging ervaren die een nieuwe samenleving zal creëren. Eén die vrij is van vooroordeel of onjuiste leringen en die is gebaseerd op Liefde en Licht. Hieruit vloeit voort dat die Wezens die weigeren hun oude gewoonten los te laten dit zullen blijven doen, maar ze zullen worden overgeplaatst naar een andere locatie om een vervolg te kunnen geven aan hun ervaringen. Te zijner tijd zal hen opnieuw een kans geboden worden om hun gewoonten te veranderen en naar het Licht terug te keren.

De mens zal zich uiteraard zorgen maken over het lot van andere familieleden of vrienden, maar zolang ze zich bewust zijn dat alle zielen dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen en worden geholpen om op hun Pad van Licht te blijven zal er geen reden tot zorg meer zijn. In deze tijd is het uiterst belangrijk dat je je op je eigen behoeften richt. Je zult intuïtief aanvoelen of je je meer ontwikkelt, omdat je zult ervaren dat het gemakkelijker wordt om binnen het Licht te blijven en kalm te blijven wanneer anderen verstoord zijn. In dergelijke omstandigheden kan jouw aanwezigheid helpen en wanneer je je in een groep gelijkgestemde mensen bevindt neemt de kracht hiervan in grote mate toe.

Jullie vermogens nemen in feite voortdurend toe en zullen wat je gedachten betreft meer merkbaar worden. Dat zou bijvoorbeeld naar voren kunnen komen waar het zelf-genezing betreft en zelfs genezing op afstand. Onthoud dat wanneer je helende gedachten uitzendt, ze hun beoogde doel bereiken, maar sommigen zielen trekken hiertegen een barrière op. Over het algemeen is Onvoorwaardelijke Liefde de kracht achter heling en zonder dit is het effect minimaal. 
  
Er is op Aarde veel gaande wat heel binnenkort zal leiden tot de lang verwachte aankondigingen. Bij "re-val" staat alles klaar om een laatste controle te kunnen doen om ervoor te zorgen dat de benodigde documentatie op zijn plaats is. Dus het ligt niet in de verwachting dat jullie nog veel langer hoeven te wachten. Jullie kunnen er zeker van zijn dat wanneer de veranderingen eenmaal op gang zijn gekomen, niets de uitkomst nog kan beïnvloeden. De basis is gelegd en iedereen die eraan deelneemt staat klaar om op korte termijn van start te gaan.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Vert. Marja

vrijdag 2 september 2016

NEDERLANDS -- Mike Quinsey, (HZ) 2 sept 20162 September 2016. Mike Quinsey (HZ)

De beweging tegen het Duister wint aan momentum nu meer groepen actie tegen hen ondernemen. Het globale effect zal hun macht verminderen en voorkomen dat ze hun plan kunnen uitvoeren. Het stelt degenen van het Licht in staat met weinig bemoeienis te werken en zodoende hun doelen te bereiken. De eindtijden zullen daardoor hun eerdere beloften, het ervoor zorgen dat Ascentie volledig plaatsvindt, vervullen. Naar buiten toe bestaat er een beeld van voortdurende beroering, maar mettertijd zal het meeste daarvan eindigen of worden gedwongen hun acties te stoppen. Wees ervan bewust dat er Wezens zijn zoals de Sferen, die vele duizenden jaren voorlopen op de Mens en technologieën hebben die veel groter zijn dan alles wat mogelijk werd geacht. Ze kunnen dingen in een ogenblik veranderen en er is absoluut niets wat kan worden gedaan om ze tegen te houden. Ondanks dat zouden ze nooit op enigerlei manier ingrijpen die onze karmische verantwoordelijkheden zouden wegnemen.


Er gebeurt deze tijd veel op Aarde nu het uitwerken van karma oude twisten naar voren heeft gebracht. Deze dienen te worden opgeruimd en er dient een omgeving te worden gecreëerd waar tegengestelde krachten weer samen kunnen komen. Deze redenering kan ook worden toegepast op individueel karma, en vele zielen hebben veel af te handelen, wat in sommige gevallen vele levens terug kan gaan. Lessen dienen geleerd te worden indien de evolutie van een ziel vooruit wil gaan. Vaak vinden de moeilijkste lessen plaats wanneer je sterk genoeg bent om ermee om te gaan, dus niemand krijgt met meer te maken dan wat hij/zij aankan. Karma kan oneerlijk lijken als je niet begrijpt hoe het ontstaan is, maar wees er zeker van dat je in een bepaald stadium alle details te horen krijgt. In jouw redenering kan het zowel "goed als slecht" zijn, maar hoe dan ook krijg je precies wat je verdient. Derhalve hebben mensen die een vreedzaam en zorgenvrij leven lijken te leiden zeer waarschijnlijk hun karmische schulden ingelost.

Weet, dat, terwijl jullie over de toekomst mijmeren, jullie nu je aandeel daarin creëren, zelfs wanneer het slechts in je onderbewustzijn is. Er worden kansen op je levenspad geplaatst zodat je naar voltooiing kunt werken, eens te meer vanwege het belang van de eindtijden. Toch heb je nog steeds de vrije wil om er anders over te gaan denken, en normaal gesproken zou je dat niet doen tenzij je er met je Gidsen over had gesproken. Zij begrijpen je positie beter vanwege hun vermogen terug te kijken naar je eerdere vooruitgang en ontwikkeling. Dat je zulke zorgzame zielen rond je hebt zorgt ervoor dat je geen volkomen verkeerde beslissingen neemt. Zelfs zonder dat je je bewust bent van je Gidsen hebben ze je voortdurend op je pad begeleid, zodat je de ervaringen die je wenste te hebben kreeg. Soms kan een ziel zich eenzaam of zelfs verlaten voelen, maar wees ervan verzekerd dat je Gidsen altijd bij je zijn. Er zijn momenten waarop het het beste is je handelingen en de uitkomst daarvan ten volle, in stilte en in de vrede van afzondering, te overdenken.

Jullie zijn allemaal dappere zielen die het ervaren van de lagere dimensies op zich namen, wetend dat jullie je ware zelf zouden verliezen. Jullie hebben in elk leven gestreden om jezelf weer te verheffen en jullie ervoeren de hoogten en diepten van de derde dimensie. Sommigen van jullie hebben zich onderscheiden en hun naam is in de geschiedenisboeken terecht gekomen, maar te zijner tijd zal dat in de vergetelheid raken aangezien het zijn doel heeft gediend. Faam noch schaamte worden verder meegedragen, maar maken slechts deel uit van je benodigde ervaringen. In de uiteindelijke afrekening zijn jullie als geascendeerde zielen allemaal gelijk wanneer je je plaats als Galactisch Wezen in de Melkweg inneemt. Die tijd mag nog ver voor je liggen, maar het helpt te weten wat de toekomst je biedt en wat het doel is waarop je je richt. Het is je terugreis naar de niveaus die je verliet toen je vrijwillig aanbood afgescheidenheid te ervaren. 

Vele Lichtwerkers hebben hun diensten aangeboden om de Mensheid door de komende periode van veranderingen heen te helpen en eenieder zal afhankelijk van zijn/haar ervaring worden ingezet. Zoals je je kunt voorstellen zal er, wanneer de veranderingen eenmaal veilig in beweging worden gezet, enorm veel werk te verzetten zijn. Zoals echter voorheen al werd aangegeven zullen de Galactische Troepen jullie  op grootschalig niveau bijstaan door waar nodig geavanceerde technieken in te zetten. Het geven van een fatsoenlijke levensstandaard aan iedere ziel heeft voorrang totdat ze in staat zijn zichzelf te onderhouden. Daarom zal het eerste gebied van verheffing de wat jullie noemen Derde Wereld zijn. Zij kunnen echter snel opereren en in werkelijkheid zal niemand lang op bevrijding hoeven te wachten.  

Er zijn op het moment twee gedachtensporen in werking: het ene spoor is van een lagere trilling waar handelingen worden gebaseerd op oude overtuigingen, en het andere wordt beïnvloed door spiritueel inzicht en de boodschappen van jullie Ruimtevrienden. De twee zijn niet verenigbaar en zorgen voor veel misverstanden en verwarring die gepaard gaan met opzettelijk misleidende informatie. Jullie worden daarom geadviseerd de bron van valse berichtgevingen vast te stellen en deze af te wijzen. Sommige dubieuze bronnen zullen in ieder geval geleidelijk aan wegvallen.   

Heel regelmatig wordt de vraag gesteld wie van jullie vóór Ascentie zal overgaan en het antwoord is: eenieder van jullie bij wie dit tot het levensplan behoort. Dit betekent niet dat je deze grote gebeurtenis zult mislopen, aangezien je net zo bewust zult zijn als degenen die op Aarde blijven. Jullie mate van participatie zal verschillen, maar iedereen zal bij elkaar samen komen nadat Ascentie heeft plaatsgevonden. Dit is uiteraard allemaal met jullie individuele instemming geregeld voorafgaand aan je incarnatie op Aarde en zal met jullie besproken zijn. Alle levensplannen verlopen volgens plan en zijn opgezet om in jullie beste belang te werken.  


Het is bijna zeker dat iedere ziel op Aarde in deze tijd hier aanwezig is omdat die zich voldoende heeft ontwikkeld om te kunnen groeien van deze laatste periode van de cyclus. Velen zullen intuïtief weten dat dit hun laatste incarnatie in de lagere trillingen is en er is geen reden waarom ze niet zouden ascenderen. Het is een tijd om te vieren, maar toch kunnen jullie je je de verschillende levens die naar dit punt hebben geleid, niet herinneren. Er zal echter een terugblik worden gegeven om ervoor te zorgen dat de lessen die je nodig had goed zijn geabsorbeerd. Het is zeker niet nodig om dezelfde uitdagingen opnieuw te ondergaan, alhoewel er zich verdere kunnen aandienen, maar dan op een meer acceptabel niveau. Houd altijd in gedachten dat je nooit ophoudt met leren en nog steeds hogere niveaus hebt te ervaren. 

De toekomst is zonnig en verwelkomend en vormt een ruimschootse beloning voor al die moedige en grootse zielen die zich vrijwillig hebben ingespannen tegen de beproevingen en ongemakken die de lagere trillingen met zich mee brachten. Jullie traden dit allemaal met vertrouwen tegemoet en wisten dat jullie Gidsen en anderen van het Licht jullie voortgang zouden volgen en te allen tijde bij jullie zouden zijn. Festiviteiten zijn op zijn plaats en de opwinding neemt reeds toe. Dus begin met vertrouwen en vreugde in je hart aan de laatste dagen en taken die jullie nog steeds dienen te vervullen, in de wetenschap dat jullie reis bijna ten einde is.


Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen. Moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Vert. Rob/Marja

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS