Followers

Google+ Followers

vrijdag 16 december 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 16 dec 201616 December 2016, Mike Quinsey (HZ)

Wanneer je inzicht hebt in de huidige situatie op Aarde en deze begrijpt, is het voor jou duidelijk hoe het verder moet en dit wordt bevestigd door de ineenstorting van de controle van de Illuminati over de zaken die plaatsvinden. Het tij is aan het keren, ondanks dat ze vergeefs proberen een bepaalde mate van controle te behouden. Er is een groter plan in werking dat, ongeacht de daden van degenen die proberen de zaken te bepalen, met een succesvolle voltooiing naar Ascentie zal leiden. Dus laat je, hoe je ook tegen de zaken aankijkt, niet ontmoedigen, want alles gaat goed. De laatste snikken van hen die hun ondergang tegemoet zien, zijn hoorbaar en velen zijn nu op de vlucht om zo aan de verantwoording voor hun daden tegen de Mensheid te ontkomen. Ze komen er niet onderuit en ze zullen, aangezien ze zich nergens kunnen verbergen waardoor ze kunnen ontkomen, de gevolgen van hun handelingen onder ogen moeten zien; gerechtigheid zal geschieden. Maak je geen zorgen over hun toekomst, want ze zullen oogsten wat ze hebben gezaaid en zoals alle zielen zullen ze desondanks, zodra ze zich naar het Licht keren, hulp aangeboden krijgen.   

Er is een plan in werking dat jullie over het pad naar verlossing en verheffing uit de dualiteit zal leiden, het rijk van het Licht binnen. Dit zijn de niveaus die jullie achter je hebben gelaten toen je vrijwillig akkoord bent gegaan om die zielen die in de lagere trillingen gevangen zitten, te helpen. Je kunt je afvragen waarom je de hogere trillingen zou willen verlaten om diegenen te helpen die niet meer te redden lijken te zijn, en het eenvoudige antwoord daarop is dat jij één met hen bent en alle zielen dienen zich uit de duisternis te verheffen om vooruitgang te kunnen maken. Ze hebben hulp nodig om het pad terug naar het Licht te kunnen vinden, anders zouden ze verder in de put af kunnen glijden waar het Licht zo goed als niet aanwezig is. Jullie kracht en ervaring zijn jullie garantie op succes, hoewel de lagere trillingen een grote uitdaging voor je vertrouwen kunnen zijn. Zoals jullie al eerder is verteld, ben je nooit alleen op je weg en je Gidsen zullen hun uiterste best doen om wanneer je dat nodig hebt, hulp te bieden.  

Ondertussen verloopt alles zoals zou moeten om ervoor te zorgen dat Re-Val op het punt staat te gebeuren. Het mag lijken dat het al te vaak is uitgesteld, maar houd in gedachten dat er zeer veel voorbereiding nodig is voordat alles vrij is om van start te gaan. Het Duister is, ondanks dat ze is verzwakt, nog steeds in staat de zaken tegen te houden en vertraging te veroorzaken, maar ze is niet in staat de uiteindelijke voortgang zoals die werd verordonneerd, tegen te houden. Velen van jullie weten al of je je in dit leven op het pad naar voltooiing bevindt en het Duister heeft de taak jullie uit te dagen om te ontdekken of er zwakheden zijn die je zou kunnen hebben. Echter, je wilskracht zal je er zonder twijfel doorheen leiden, mits je je blik stevig op de finish gericht blijft houden.

Jullie wordt de mogelijkheid geboden om meer over je verleden te ontdekken en de mensen beginnen meer te weten te komen over de verbazingwekkende ontdekkingen in het Antarctisch gebied. Het betreft de resten van een immense stad die duizenden jaren onder het ijs heeft gelegen en het is een opwindende ontdekking die moeilijk geheim kan worden gehouden, maar de grote machten zullen hun uiterste best doen om dat zo te houden. Het is een vondst waar onderzoekers naar toe werden geleid omdat het voor de Mensheid tijd is om meer te weten te komen over haar ware geschiedenis. Tot nu toe zijn jullie met opzet in een tijdsknoop gehouden, maar binnenkort zullen jullie meer te weten komen over de vele verschillende Ruimtewezens die met jullie verbonden zijn en in het bijzonder diegenen die zich in Binnenaarde bevinden. De reden dat er maar weinigen van jullie een idee hadden van hun bestaan is omdat het tot nog toe niet de tijd was om hun bestaan aan de Mensheid te onthullen. Het moment nadert echter snel waarop jullie klaar zouden moeten zijn om je Broeders en Zusters uit de Ruimte te ontmoeten.  

In vele verschillende stadia van de evolutie van de Mens zijn jullie door Ruimtewezens bezocht, maar deze hebben niet altijd goede bedoelingen gehad. De Anunnaki die de Aarde nu hebben verlaten hielden jullie in een "gevangenis" van eigen makelarij vast en lieten jullie in een valse versie van je geschiedenis geloven. Het moment is gekomen om de waarheid te ontdekken, maar eerst dienen jullie verheven te worden en dient de Mensheid op Aarde omstandigheden te creëren die een acceptabele levensstandaard terugbrengt. NESARA zal zeer binnenkort worden uitgevaardigd en zal de Mensheid uit de Duistere Tijden optillen, het Licht in. Dit zal leiden tot een einde aan armoede en een eerlijke verdeling van rijkdom en Aardse overvloed. Er bestaat op Aarde meer dan genoeg rijkdom die in vele eeuwen verzameld is en die de gehele Mensheid een acceptabele standaard van leven zal brengen. St. Germain is te danken voor het zorgen dat een dergelijk hoge standaard bereikt kon worden en dat de fondsen op het juiste moment vrijgegeven zullen worden.

De ontberingen van oorlog en de armoede die in veel landen worden ervaren hebben veel herstel nodig, maar met de vooruitgang die zal opdoemen zullen door reparatie en vervanging de gebieden die zwaar zijn aangetast, snel hersteld worden. In een relatief korte tijd zullen alle landen als nieuw en meer zelfvoorzienend zijn gemaakt, en de mensen zullen zijn bevrijd van het gezwoeg van het hun hele leven werken, alleen maar om te kunnen bestaan. Met geavanceerde technologieën zal het algehele tijdschema echter nog steeds vele jaren vergen voordat alles is voltooid. De toekomst is gevuld met Licht en een gelukkige en heerlijke tijd zal door iedereen kunnen worden ervaren. Nu reeds gaan jullie een Ruimtegebied binnen dat hogere trillingen bezit, en aangezien die effect hebben, zullen de mensen verheffing ervaren naar een vreedzamer leefomgeving waarin het Licht sterker is.
Het zal voor veel mensen zwaar zijn, maar onthoud dat de veranderingen nodig zijn om de basis voor een Nieuw Tijdperk te leggen. Het plan is al in werking en er is al veel gebeurd dat de bouwstenen vormt voor hetgeen zal volgen. De hele wereld is in een staat van verandering en voor sommigen kan het een pijnlijke ervaring zijn, maar aangezien de zaken momenteel vooruitgaan, zal het niet al te lang duren. Het goede nieuws omtrent de huidige gebeurtenissen wordt grotendeels voor jullie verborgen gehouden door degenen die tegen de veranderingen zijn, gebeurtenissen die jullie omhoog tillen uit de moeilijkheden die zij hebben veroorzaakt. Jullie zullen begrijpen dat het niet gemakkelijk is om zoveel veranderingen in zo'n korte tijd door te voeren. We zijn echter op de hoogte van jullie noden en er zal veel worden gedaan om de condities die momenteel bestaan te verlichten. 
Het is de tijd van goede wil op Aarde en de mensen raken meer gefocust op het hebben van een gelukkige en gezellige tijd. Velen vergeten echter niet degenen die nog in situaties verkeren die wanhoop en hartenpijn veroorzaken, en veel goed werk wordt in deze tijd gedaan. Jullie generositeit in dergelijke tijden is geweldig en een teken dat, terwijl de trillingen omhoog gaan, jullie de oude energieën loslaten en jullie je ware zelf vinden. Jullie zijn net zo goed van het Licht als iedere andere ziel, hoewel sommigen zich hun ware potentieel nog niet realiseren. Onthoud altijd, dat wat je ook overkomt, je altijd de Godsvonk zult hebben en dat zal altijd zo zijn. Ga in de dagen die voor jullie liggen verder in het volle bewustzijn dat jullie allemaal een aspect zijn van God, en handel dienovereenkomstig. 
Mogen jullie allemaal ontvangen wat je voor jezelf en anderen wenst en gebruik je gave van vrije wil om in deze tijd van het jaar liefde en zegeningen te verspreiden. Voor velen is het een speciale gelegenheid die het leven van Jezus en Zijn liefde voor iedere ziel viert.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht.                                                                                                                                                             Mike Quinsey.


Bericht van Mike Quinsey.
Dit is mijn laatste bericht van dit jaar, dus ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie liefhebbende steun, het volgende bericht zal op vrijdag 6 januari zijn. Ik wens jullie het allerbeste voor 2017 en het belooft een jaar van openbaringen en overwinning voor het Licht te zijn. Moge jullie alles gegeven worden wat je jezelf wenst en geniet van een zeer opwindend en vervullend jaar.
In Liefde en Licht. Mike Quinsey

vrijdag 9 december 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 9 dec. 20169 December 2016, Michael Quinsey (HZ)

De zaken ontwikkelen zich sneller dan ooit tevoren en er bestaat geen twijfel dat de waarheid omtrent de zaken aan het licht komt. Niets kan het algemene gevoel stoppen dat de onthullingen niet langer kunnen worden tegengehouden omtrent wat voor de mens verborgen is gehouden. Zoals jullie zouden zeggen: "het tij is gekeerd" en terwijl dit gebeurt bevrijdt de waarheid de mensen van manipulatie en de leugens die als waarheid werden neergezet. Men is zo veel wijzer geworden en vertrouwt degenen wiens woorden als eerlijk en betrouwbaar werden beschouwd niet langer. Men is begonnen degenen die blijken de waarheid in hun eigen voordeel te vervalsen en te verdraaien af te wijzen. In sommige landen heeft dit geresulteerd in demonstraties tegen hen die schuldig zijn en die de macht van het volk kennen. Wanneer het op verkiezingen aankomt geeft men nu krachtig uitdrukking aan hun eigen mening en worden zij die dit negeren, verwijderd.
Nu meer dan ooit tevoren willen de mensen hun recht doen gelden om te demonstreren tegen hen die geen gehoor geven aan hun wensen. Er bestaat binnen het Menselijk Ras een sterke behoefte om de nodige veranderingen in het leven aan te brengen en wanneer hun vertegenwoordigers dit negeren zal dit voor deze laatste nadelig aflopen. Er dient rekening te worden gehouden met de wil ven het volk, omdat het wanneer dat nodig is, Regeringen omver kan werpen die geen gehoor geven aan hun wensen. De geschiedenis laat jullie zien dat het kan leiden tot revoluties wanneer de mens door de Autoriteiten blijft worden genegeerd en vertrapt. Vrede is soms moeilijk om te bereiken wanneer degenen die aan de macht zijn dwang uitoefenen om het volk te onderdrukken. De strijd is echter verre van eenzijdig, aangezien de Galactische Troepen niet-gewelddadige manieren zoeken om vrede te bereiken en hun begeleiding zal hen van het Licht helpen.
Onthoud dat, waar geïncarneerde zielen moeite hebben te accepteren wat het leven hen te bieden heeft, zeer weinigen inzicht hebben in hun levensplan. Het is vaak het beste dat jullie met de zaken omgaan zoals ze zich aandienen, in de wetenschap dat jullie Gidsen altijd beschikbaar zijn om te proberen jullie bij het afgesproken levensplan te houden. De ervaringen die je nodig hebt om je te kunnen ontwikkelen zijn zorgvuldig gepland en worden alleen aan je gepresenteerd wanneer zeker is dat je in staat bent om deze aan te kunnen. In deze tijd, meer dan ooit, is het belangrijk dat je aan het einde van je leven kunt constateren dat je succesvol bent geweest. Voor vele zielen zal dit de laatste incarnatie in de lagere trillingen zijn, dus is het zaak om ervoor te zorgen dat ze op een succesvolle manier omgaan met het resterende, niet ingeloste karma. Op rustiger momenten zullen je Gidsen dichterbij je komen en zul je in staat zijn met hen te "praten". Op die manier zullen ze je behoeften leren kennen en vooropgesteld dat dit overeenkomt met je levensplan zullen ze hun uiterste best doen om je te helpen.  
Het leven in de lagere dimensies is niet jullie permanente thuis, het is een grote uitdaging en wordt bijzonder goed omschreven als de Leerschool van het Leven. Jullie hebben dergelijke ervaringen op vrijwillige basis geaccepteerd in de wetenschap dat hoe ver je ook zou mogen afdalen, je iedere hulp zou worden geboden om je te herpakken. Jullie zijn gekomen van het niveau waar jullie een Lichtwezen waren en hier zullen jullie naar terugkeren wanneer jullie weer oprijzen. Ter vergelijking zijn de trillingen van de Aarde nu heel zwaar en Geestelijke Wezens vinden het heel moeilijk om hierin te verblijven. Tijdens de slaap verlaten jullie echter je lichaam en soms wordt jullie grootste bijdrage aan de Geestenwereld in die periode geleverd.
Na het verlaten van je fysieke lichaam bevindt je jezelf in je etherische lichaam, dat ogenschijnlijk precies hetzelfde is zoals je jezelf gewoonlijk ziet. In de hogere dimensies wordt je niet langer blootgesteld aan de extremen die je in de lagere dimensies ervaart. Feitelijk is het bestaan veel plezieriger en verschilt het volledig van waar je aan gewend bent, omdat je ogenblikkelijk kunt reizen door gebruik te maken van zuivere gedachten. Het contact met anderen verloopt eveneens via gedachten en omdat je je in een energielichaam bevindt kun je, wanneer je dat wenst, jezelf in een ander lichaam "denken" dat je doel beter dient. Met deze niveaus ben je reeds bekend en dit is je natuurlijke staat van zijn. 
De valse buitenaardse aanvallen zijn op kleine schaal begonnen, maar tot nu toe werden de ruimtevaartuigen die erbij betrokken waren steeds vernietigd voordat hun missie kon worden uitgevoerd. De activiteiten vinden buiten deze planeet plaats en de Lichtkrachten hebben zich in de   "oorlog in de hemel" gemengd en zijn jullie garantie dat de mensheid tegen iedere grote aanval wordt beschermd. In jullie recente verleden aan het einde van een Tijdperk hebben er negatieve gebeurtenissen plaatsgevonden die hebben geresulteerd in de bijna volledige ineenstorting van het weefsel dat de Mensheid gaande heeft gehouden. Echter, deze keer zullen jullie succesvol zijn in het bereiken van je doelen. Voor sommigen van jullie kan de reis risicovol zijn, maar jullie zullen er bovenop komen en kunnen gaan genieten van de bevrijding uit de klauwen van het Duister.
Jullie zijn reeds geïnformeerd over het bestaan van de Blue Avians die alle activiteiten op en rond de Aarde overzien. Het zijn Wezens van het Licht in het bijzonder aanwezig om ervoor te zorgen dat buitenstaanders zich niet kunnen bemoeien met jullie pad naar Ascentie. Rondom jullie en Moeder Aarde is een beschermend schild geplaatst waardoor niets jullie kan verlaten of bij jullie kan komen. Er is veel gaande waar jullie je niet van bewust zijn en dat is al lange tijd zo. De Mens wordt beschermd om er zo voor te zorgen dat wat er ook gebeurt, de eindtijden overeenkomstig het hogere plan verlopen. Dit is waarom het voor jullie soms voelt alsof jullie helemaal geen hulp krijgen waar feitelijk enorme hulp wordt geboden waar jullie je vaak volkomen onbewust van zijn. Besef dat jullie allemaal vrije wil hebben gekregen en uiteindelijk zijn het jullie die je toekomst bepalen en jullie zullen worden aangemoedigd om een bepaald pad te lopen dat naar vervulling en Ascentie zal leiden. 
Realiseer je dat jullie, die Lichtwerkers zijn, gekozen werden om hier te zijn voor de eindtijden, omdat jullie de vaardigheden en de ervaring hebben om jullie taken te vervullen. Jullie werden in feite goed voorbereid op deze tijdsperiode en wat jullie doen zal natuurlijk makkelijk hanteerbaar lijken. Het is een fraai aspect van het leven wanneer iemand ontwaakt en zich realiseert dat "dienstbaarheid aan anderen" het pad is dat ontwikkelde zielen volgen. Er wordt geen beloning gezocht voor zulk werk, daar het doen ervan een beloning op zich is. Toch, aangezien gelijken elkaar aantrekken, zul je ontdekken dat de manier waarop je anderen behandelt, je ook zelf behandeld zult worden.
Blijf het Licht delen met anderen als vriendelijk commentaar of wens voor het ontwaken van een ziel, en door die person te zegenen. Als je de waarheid zou kennen zou je je realiseren dat gedachten krachtig zijn, en terwijl de trillingen omhooggaan dien je op te passen geen negatieve gedachten te richten op een andere ziel. Terwijl je echter omhooggaat en meer Licht absorbeert, zul je een veel sterker Lichtwezen worden en waarschijnlijk niet zomaar van je pad afwijken. Het is bijvoorbeeld normaal om een emotioneel persoon te zijn, maar het is mogelijk dat je een keer niet op je hoede bent en tijdelijk de controle over jezelf verliest. Zolang je je er maar bewust van bent zou je in staat moeten zijn de nodige zorg en voorzichtigheid te betrachten om vergissingen te vermijden.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze Boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.
Vertaling: Marja/Rob

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS