Followers

vrijdag 16 juni 2017

Nederlands -- 16 Juni 2017, Mike Quinsey (HZ)16 Juni 2017, Mike Quinsey (HZ)
Ascentie staat vast en de tijdlijn is sterk genoeg om het tot voltooiing te brengen. Het jaar 2024 blijft het jaar waarin het gepland staat om te gebeuren, wanneer er zich echter redenen aan dienen om dit aan te moeten passen, kan het ook 2025 worden. Ik zeg dit alleen maar om jullie op een dergelijke mogelijkheid voor te bereiden. Een grote gebeurtenis staat nog zeer waarschijnlijk voor het einde van dit jaar te gebeuren en het houdt bijna zeker verband met de komende veranderingen. Naarmate de tijd verstrijkt verliest het duister steeds verder haar vermogen om te bepalen hoe deze aflopende periode zal uitpakken en zij zullen lange tijd voordat de belangrijke veranderingen plaatsvinden het toneel hebben verlaten. Voorlopig zal het merendeel van de activiteiten buiten jullie gezichtsveld plaatsvinden, maar wanneer het veilig genoeg is zullen de zaken beginnen naar buiten te komen. Jullie zullen dan van de vieringen en vreugde kunnen genieten die op dat moment over de Aarde zullen neerdalen.
De trillingen van jullie Aarde zijn de laagste binnen jullie Zonnestelsel, en dat is de reden waarom het voor degenen onder jullie die je trilling naar een hoger niveau brengen zwaar en oncomfortabel aanvoelt. De zaken veranderen echter steeds verder, de trillingen nemen toe en jullie zullen ontdekken dat terwijl jullie je energie inzetten om jezelf te verheffen, dit geleidelijk aan subtiele veranderingen in jezelf tot stand brengt. Echter sommige zijn het directe gevolg van natuurlijke progressie en een kwantumsprong voorwaarts zal zich aandienen wanneer vrije energie werkelijk post vat. Uit noodzaak zal het eerst aan diegenen worden gegeven die het meest armlastig zijn voordat het op een meer algemene manier zal worden ingezet. Het zal de grootste vooruitgang betekenen die jullie ooit hebben ontvangen en deze zal de manier waarop het leven functioneert volledig veranderen. Het zal tevens armoede in belangrijke mate verlichten en de kostbare bronnen van de Aarde voor verdere vernieling en plundering behoeden.
Veel van de geheime activiteiten op Aarde vinden nog steeds buiten jullie gezichtsveld plaats en als je naar de toekomst kijkt zal er, terwijl jullie evolueren, een grotere tendens zijn om ondergronds te gaan waar het over het algemeen veiliger is dan aan de oppervlakte. De Aardkorst is meerdere honderden meters dik en wordt op lagere niveaus bezet door niet-menselijke Wezens. Sommigen zijn al sinds honderden jaren op Aarde, maar jullie dienen te beseffen dat de meer gevorderden hoogstwaarschijnlijk ook honderden jaren leven. De lensverwachting van de Mens neemt geleidelijk aan toe; dit is nu al geruime tijd gaande en wanneer de trillingen zelfs nog hoger worden zal het verouderingsproces van de mens op een punt belanden waar het drastisch zal afnemen om uiteindelijk te stoppen zodat jullie op een volwassen, maar jeugdige leeftijd zullen bestaan. De kracht van gedachten wordt dan de manier waarop je je presenteert zoals je dat wenst.
Dit zijn tijden waarin jullie een open mind dienen te bewaren, aangezien er zo veel op het punt staat te worden onthuld dat jullie zal laten zien dat jullie vele jaren lang werden misleid en bedrogen. Het is niet ver bezijden de waarheid om te stellen dat er niets werkelijk zo is zoals jullie is doen geloven. Dit hangt echter af van welke bron je ideeën afkomstig zijn. Sommigen staan dichter bij de waarheid dan anderen en alles in beschouwing nemend bevat het Boeddhisme meer waarheid dan de meeste bronnen. Echter diegenen onder jullie die hun intuïtie hebben ontwikkeld staan vaak dichter bij de waarheid dan anderen. Als het goed voelt dan is het dat waarschijnlijk ook, maar ga als dat mogelijk is altijd op zoek naar bevestiging vanuit andere bronnen. 
Het is duidelijk dat sommige overtuigingen meer misleidend zijn dan andere en het dient te worden gezegd dat binnen het Christendom twee ideeën bestaan die de evolutie absoluut tegenwerken. Het eerste is waar jullie wordt verteld dat wanneer je sterft je gaat ´slapen’ tot het moment waarop je weer ontwaakt. Dit ligt buitengewoon ver van de waarheid verwijderd, omdat je wanneer de dood intreedt, je fysieke lichaam verlaat en onmiddellijk je etherische lichaam binnengaat dat een exacte versie is van je fysieke lichaam. Het is perfect en vrij van iedere beschadiging of defect dat je oude lichaam mag hebben gehad en het reageert op de kracht van je gedachten. Wanneer je bij de dood op hoge leeftijd bent, kun je jezelf wanneer je dat wenst in een jongere versie van jezelf “denken”. Wel is het zo dat je karma met je meedraagt en dat je te zijner tijd dingen goed zal moeten maken. 
De tweede misleidende overtuiging is dat je in zonde geboren bent en dit je hele leven met je meedraagt. Je kunt je karma echter op elk moment inlossen en een periode van harmonie en evenwicht betreden. Je bent zeker niet verantwoordelijk voor de zonden van je Vader, en elke disbalans die aan jou wordt doorgegeven heeft te maken met de erbij betrokken genetica, oftewel oud karma. Het is mogelijk dat je ervoor hebt gekozen je eigen ervaringen uit te vergroten om je evolutie vooruit te helpen.
Onthoud dat elke ervaring waarde heeft en zorg ervoor dat je de lessen kunt leren die jouw kant op komen, aangezien deze t.b.v. jouw vooruitgang zullen zijn. Als je er aanvankelijk niet in slaagt je karmische lessen eigen te maken, zul je altijd meer kansen geboden krijgen om dit te doen. Het belangrijke punt voor iedere ziel is begrijpen dat niets zonder goede reden gebeurt, hoewel jouw rol er soms een kan zijn om deel uit te maken van ervaringen ten gunste van andere zielen. Alle zielen bevinden zich in een leercurve, en in deze eindtijden is het essentieel dat je nota neemt van hetgeen er op je af komt en ernaar te handelen. Het kan allemaal heel ingewikkeld klinken, maar je staat niet alleen om de uitdagingen onder ogen te zien en je Gidsen staan altijd “tot je dienst”. Zij kennen je beter dan jij jezelf kent, dus zij zijn het best toegerust om je van advies te dienen.
Het jaar 2024 is nog steeds de verwachte tijd voor Ascentie, en alhoewel het dan nog ver weg mag klinken, gaat de tijd zo snel dat het helemaal niet lang lijkt. Dus is het het beste om vooruit te kijken naar wat je beschouwde als je meest waarschijnlijke pad naar ascentie, en te plannen hoe je je op de veranderingen gaat voorbereiden. Terwijl de trillingen zaken op Aarde verheffen zal het veel makkelijker worden om met het soort problemen die nu voor je bestaan om te gaan. Vrede zal evidenter beginnen te worden als landen hun rug toekeren naar oorlogszuchtige handelingen ten gunste van bewegingen richting totale vrede. Het zal komen en moet komen, aangezien er heel spoedig geen plaats meer zal zijn voor dergelijke negatieve energieën die tot oorlogszuchtige handelingen leiden. Er zijn al stappen gezet om wereldvrede tot stand te brengen, en vele landen hebben zich aangesloten bij de beweging die dit verwezenlijkt. Wat een grote opluchting zal dat zijn voor alle mensen op jullie wereld, als ze weten dat ze zich vrijelijk en veilig kunnen bewegen in de wetenschap dat er blijvende vrede is gekomen.
Onthoud, zoals jullie al is verteld, dat wanneer er beroering is, dit gewoonlijk een middel tot een doel is, aangezien de oude manier van bestaan niet langer aanvaardbaar is en dient te verdwijnen. Vele zaken staan al klaar om jullie dagelijks leven te vergemakkelijken en deze kunnen niet veel langer worden tegengehouden. Er worden positieve stappen gezet om de zaken zo snel als mogelijk te laten gebeuren, maar eerst dienen veel obstakels te worden opgeruimd. Er hangt ook veel af van het de juiste mensen aan de macht krijgen, en de noodzakelijke veranderingen vinden nu plaats en zullen dat blijven doen. Dit zal duidelijk worden door de aankondiging en introductie van het nieuwe Congres, dat nu in de coulissen wacht om op de juiste tijd tot stand te komen. Het is beslist zo dat ontwikkelde zielen al hard aan het werk zijn om de zaken tot voltooiing te brengen, en zoals met veel van dit soort werk zullen jullie er niet veel over horen totdat de omstandigheden gunstiger zijn.
Deze Boodschap komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energie van Licht en Liefde.
Mike Quinsey.
Website: www.treeofthegoldenlight.com

Vertaling: Marja & Rob

vrijdag 9 juni 2017

Nederlands -- 9 Juni 2017, Mike Quinsey (HZ)9 Juni 2017, Mike Quinsey (HZ)

De tijd gaat verder en wacht op niemand, aangezien deze op Ascentie afstevent. Intussen komt de dag dichterbij waarop het veilig is een schat aan informatie vrij te geven die zeer lange tijd voor jullie is achtergehouden. Een groot aantal veranderingen wacht om vrij te komen die jullie en je samenleving binnen zeer korte tijd zullen transformeren. De transitieperiode waar jullie je in bevinden zal niet veel langer meer voortduren en zal binnenkort, terwijl jullie je ondertussen op je ascentie hebben voorbereid, ten einde komen.

De zaken hebben een niveau bereikt waar geen weg meer terug is naar de oude gewoonten die jullie werden opgedrongen door het oude regime van het duister. Hun controle over jullie neemt af en hun macht is niets meer vergeleken met dat wat het is geweest. Groepen die de duistere operaties dirigeren blijven het bevel voeren over de Ruimte om de Aarde, maar worden totaal aan banden gelegd wat betreft het meenemen van wapens buiten jullie Zonnestelsel. Er worden stappen gezet om ervoor te zorgen dat zij niet in staat zijn om hun plan voor dominantie van de Ruimte nog langer ten uitvoer te brengen en de Blue Avians zien eveneens op jullie vorderingen toe om succes te garanderen. Ze kunnen niet op andere wijze invloed uitoefenen, maar hen wordt een aantal uitzonderingen toegestaan vanwege hun historische band met jullie en om redenen die veel verder teruggaan dan de jullie bekende geschiedenis. 

In jullie tijd zal de waarheid naar buiten komen omtrent jullie geschiedenis als Menselijk Ras en dit zal jullie geschiedenisboeken corrigeren met betrekking tot de onjuiste informatie in verband met jullie evolutie. Zonder twijfel zal één van de meest belangrijke aspecten de oorsprong van de uiteenlopende Rassen en hun evolutie zijn en tevens het doel van het leven dat niet een onwillekeurig gegeven is, maar dat deel uitmaakt van jullie noodzakelijke ervaring om te zorgen voor een continuatie van jullie ontwikkeling. Accepteer dat je niet je lichaam bent, maar een ziel die alle aspecten van het leven binnen de verschillende Rassen, volgens je behoeften, ervaart. Het doel is naar een bepaald punt te evolueren waar je niet langer in de lagere trillingen hoeft te verblijven, maar je je in de rijken van het Licht kunt begeven waar geen kwaad heerst.

Geef nooit toe aan de negativiteit die er om je heen heerst en wordt eenvoudigweg een toeschouwer, en wanneer je doel in je leven is om een goed voorbeeld voor anderen te zijn, verblijf dan te allen tijde vastberaden binnen de trillingen van je aura. Je aura is je bescherming tegen negatieve energieën, dus vermijd iedere inwerking die dat kan verstoren, zoals bijvoorbeeld woede. Het is bekend dat in extreme gevallen een negatieve entiteit je aura, wanneer deze beschadigd is, kan binnendringen en problemen kan veroorzaken door je daden of gedachten te beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in het uitvoeren van negatieve handelingen die je normaal gesproken niet zou willen doen. Bezetenheid komt niet vaak voor, maar desalniettemin is het verstandig je van de risico’s bewust te zijn.

Het is nooit te laat om boven het als normaal geaccepteerde niveau waar mensen gewoonlijk aan blijven vasthouden, uit te stijgen. Wanneer je je eenmaal de kracht van Onvoorwaardelijke Liefde eigen hebt gemaakt en anderen allemaal als Eén met jou kunt bezien, zul je geen probleem hebben je leven dienovereenkomstig te leven. In plaats van “zij en wij” zul je je realiseren dat het fysieke lichaam enkel een voertuig is dat je gebruikt om ervaringen op te doen in het Universum van de Materie. Om die reden ervaren alle zielen gezamenlijk en handelen ze in overeenstemming om dit te doen. Tenslotte hebben jullie vele levens geleefd en jezelf, volgens de noodzakelijke ervaringen, als Man of Vrouw tot uitdrukking gebracht. Je hebt geleefd als een aanhanger van een bepaalde religie, of het kan zijn dat je in plaats daarvan ervoor hebt gekozen om een Atheïst te zijn. Het maakt niet uit op welke manier je vorderingen maakt, zolang het maar over een pad gaat dat je begrip van de waarheid vergroot, want dat is gedurende ieder leven alles wat er overblijft.    

Vooruitgang betekent niet dat je op een van tevoren vastgelegd pad moet blijven, maar dat iedere ervaring je dichter bij de algehele waarheid brengt. Uiteindelijk zul je hoogstwaarschijnlijk zelf je pad uitstippelen om je evolutie te vervolgen. Je zult het punt bereiken waar het niet langer nodig is om nog bij een groep te horen en waar je in staat bent je eigen toekomst te bepalen. Wanneer je hulp nodig hebt zul je altijd naar iemand worden geleid die de kennis bezit die jij nodig hebt. Er wordt op Aarde zoveel onjuiste informatie als waarheid gepresenteerd, maar terwijl je je ontwikkelt, raak je in staat om onderscheid te maken tussen de waarheid en alles minder dan dat.

Leven volgens je overtuigingen terwijl je nog steeds op Aarde bent kan heel moeilijk zijn, omdat er maar weinig mensen je positie begrijpen en velen zullen niet in staat zijn deze te accepteren. Het is daarom het verstandigst er alleen over te spreken wanneer het onderwerp in een normaal gesprek aan de orde komt en alleen dat te vertellen wat de betrokken persoon tevredenstelt. Te veel informatie kan sommige mensen afstoten en het kan hun begrip te boven gaan. Je kunt ervan op aan dat wanneer iemand er klaar voor is hij of zij iemand zal “vinden” die hun vooruitgang verder kan brengen. Er bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat de “foute” persoon je pad kruist, maar dat zou een test kunnen zijn om ervoor te zorgen dat je je vermogen om te onderscheiden eigen hebt gemaakt.

Uiteraard spelen je Gidsen een rol in je evolutie, maar ze dringen zichzelf niet aan je op, tenzij je om hun hulp hebt gevraagd, of wanneer het buitengewoon noodzakelijk is. Ze zijn op de hoogte van je levensplan en zij doen hun best om te helpen zorgen dat je je eraan vasthoudt. Wanneer je onjuiste beslissingen neemt zullen ze zich er niet in mengen, maar zullen ze je helpen de gevolgen ervan binnen de perken te houden. Ze spreken over je daden geen moreel oordeel uit omdat dit niet het doel is van hun aanwezigheid, maar ze zullen proberen je in het bijzonder ten goede te beïnvloeden aangezien ze op de hoogte zijn van je levensplan. Terwijl je verder groeit is het waarschijnlijk dat je de ervaring van weer een andere Gids nodig hebt die meer bij je behoeften past en er een verandering plaats zou moeten vinden.

Zoals je kunt zien wordt je evolutie als uiterst belangrijk beschouwd en wordt er veel zorg aan besteed om ervoor te zorgen dat elk leven zo productief mogelijk is. Tenslotte heb je een levensplan gekregen dat tegemoetkomt aan je behoeften en voordat je bent geïncarneerd zul je hiervan kennis hebben genomen en in de ervaring hebben toegestemd. Er vloeit uit voort dat je meest hechte vrienden eveneens een levensplan hebben waar jij in voorkomt en het kan zijn dat zij er een belangrijke rol in spelen. Het is waarschijnlijk dat jullie vele malen samen hebben geleefd, zelfs in andere relatieverbanden. Uiteraard heb je ook voorbijgaande relaties die komen en gaan zonder enig ogenschijnlijk belang.  

Huwelijken of gelijksoortige relaties vormen de meest belangrijke perioden in je leven en dat geldt zelfs voor die relaties die hebben gebleken niet te werken en die simpelweg een behoefte aan dat soort ervaring vertegenwoordigen. Positief karma is iets dat je te allen tijde kunt inlossen, in het bijzonder waar het betrekking heeft op een jou onbekend iemand. “Voor wat hoort wat” en dat is waar, in die zin dat wat je een ander aandoet of geeft, in de loop van de tijd bij je terugkomt en je feitelijk van één leven naar het andere karma met je kunt meedragen. Je kunt ervan uitgaan dat geen enkele levenservaring zinloos is, ongeacht hoe het aan de buitenkant ook mag lijken. Wanneer je inzicht hebt in hoe het in zijn werk gaat, kun je veel meer uit je leven halen en kun je richting een bevredigend resultaat werken.  

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

vertaling: Marja

vrijdag 2 juni 2017

Nederlands -- 2 Juni 2017, Mike Quinsey (HZ)

2 Juni 2017, Mike Quinsey (HZ)

De zaken gaan goed vooruit en de illuminati zijn niet langer in staat het verloop van de vooruitgang van de Mensheid richting Ascentie te bepalen, of om überhaupt te verhinderen dat dit plaatsvindt. Intussen zijn vele aspecten van de voorbereidingen op Ascentie voltooid, inclusief de meest belangrijke noodzaak van een nieuw Congres van de V.S. dat klaar staat om de huidige onmiddellijk over te nemen als deze wordt ontbonden. Zoals jullie je voor kunnen stellen is er nog steeds veel werk te verzetten om de activiteiten van die geheime groepen te dwarsbomen die richting een Een-Staat-Unie werken. Dit zal niet tot stand komen, aangezien de macht van de illuminati jullie toekomst niet langer kan bepalen. Het kan zijn dat jullie belangrijkste punt van zorg de toekomst van de Mensheid is en jullie kunnen er zeker van zijn dat deze in veilige handen is. Wanneer de werkelijke veranderingen eenmaal van start gaan, zullen jullie beseffen dat de Lichttroepen de basis hebben gelegd voor het aankondigen van NESARA. Op het geschikte moment, waarbij de nadruk op jullie veiligheid is komen te liggen, zal het gebeuren en vandaar uit zullen positieve veranderingen zich snel achter elkaar opvolgen.

Dus doe je werk in de wetenschap dat grootse machten, inclusief de Blue Avians, jullie levens overzien. Hun talloze ruimtevaartuigen zijn door het hele Zonnestelsel gestationeerd om ervoor te zorgen dat er geen andere entiteiten zich met jullie evolutie kunnen bemoeien. Het zijn zeer gevorderde Wezens die de gebeurtenissen nauwkeurig in de gaten houden om ervoor te zorgen dat jullie iedere kans krijgen geboden om je levensplan te vervullen en Moeder Aarde met haar eigen veranderingen bij te staan. Het resultaat zal een succesvolle periode van veranderingen zijn, die ervoor zal zorgen dat zowel jullie als de Aarde volledig op Ascentie zijn voorbereid. Als gevolg daarvan leiden velen van jullie een hectisch leven omdat jullie je laatste uitdagingen onder ogen dienen te zien om alle oude karma die je met je meedraagt in te lossen. Uiteraard staan jullie niet alleen in de voorbereiding op Ascentie en zullen jullie op een zodanige manier worden begeleid dat jullie iedere kans geboden krijgen om te slagen.    

Kijk niet terug nu jullie zover zijn gekomen, maar focus je op de toekomst, omdat dit een van de meest belangrijke tijden is waar jullie ooit mee te maken zullen krijgen. Wanneer jullie in het nu kunnen leven en in staat zijn de zaken zo te nemen als deze zich aandienen zonder een van tevoren bepaalde uitkomst, dan zul je naar je “nieuwe” Hogere Zelf overgaan. Maak je echter geen zorgen wanneer je niet in staat lijkt te zijn je in de hogere trillingen te begeven, want op het juiste moment zal het ook bij jou gebeuren. Iedere ziel heeft talloze helpers en dat laat zien hoe serieus jouw ontwikkeling wordt genomen. Jullie zijn zeer bijzondere zielen, ook al begrijpen jullie niet waarom dat zo is, dus blijf vooruitkijken en neem de zaken zoals ze zich aandienen. Alles vordert op een goede manier, ondanks de ogenschijnlijke chaos op Aarde. Al het leven bezit kansen om vorderingen te maken en is inderdaad betrokken bij de voorbereidingen op de veranderingen die onvermijdelijk zijn en waar men niet omheen kan. 

Mettertijd zullen jullie je realiseren hoe krachtig jullie werkelijk zijn en er zijn er al die merken dat zij het vermogen hebben om hun eigen toekomst te bepalen. Je wordt wat je denkt en ongetwijfeld hebben jullie gebeurtenissen in je leven meegemaakt die dat bewijzen. Dus zelfs nu dienen jullie voorzichtigheid te betrachten wanneer je iets in gedachten hebt. Deze zijn reëel en zullen op een bepaald moment bij je terugkomen om in vervulling te gaan of te worden gewijzigd. Gelukkig is het zo dat terwijl je je ontwikkelt, je ook groeit in je vermogen om je gedachten te beheersen, maar hoe eerder je hiervoor de verantwoordelijkheid accepteert des te gemakkelijker het is. Je huidige streven zou moeten zijn om negatieve gedachten uit je geest te elimineren of in ieder geval om die gedachten geen kracht te geven zodat deze zich materialiseren. Ongetwijfeld lijkt het allemaal bijzonder moeilijk temidden van de dagelijkse uitdagingen waar je mee te maken hebt, maar dat gebeurt om reden van ervaring en het is een snelle route naar succes. Doe je best en weet dat je nooit zult worden bekritiseerd of gestraft omdat je probeert beter te doen. Iedere ervaring is waardevol en nooit zinloos, dus probeer, ongeacht wat je ook doormaakt, er een positieve kant in te zien. 

De meeste mensen vragen zich af “waar komen we vandaan?” en het antwoord is heel eenvoudig; jullie zijn als Vonken van Licht uit de Godheid ontstaan, en daar zullen jullie naar terugkeren wanneer je reis ten einde is gekomen. Jullie vragen je misschien af waarom dit zo is en dat is omdat God jullie allemaal heeft heengezonden om ervaringen op te doen met als resultaat dat de Godheid kon groeien. Jullie zijn onsterfelijk, dus jullie zullen je altijd bewust zijn van het Zelf als onderdeel van God. Ongetwijfeld valt er nog veel meer te vertellen, maar op dit moment hoeven jullie enkel te weten dat jullie toekomst veilig is. Het allerbelangrijkst is om je te ontwikkelen, zodat jullie niet opnieuw de lagere rijken hoeven te ervaren. Verhef je in het Licht en geniet van de harmonie en de schoonheid van perfectie. Het is waar jullie uit zijn voortgekomen toen jullie vrijwillig akkoord gingen om die zielen te helpen die in de lagere trillingen vastzaten.

Mensen vinden het moeilijk om zich niet met levens van andere mensen te “bemoeien”, omdat het ego ervan uitgaat dat het alles het beste weet. Er bestaat eveneens het levensplan van de andere ziel waar rekening mee dient te worden gehouden, maar toch proberen mensen te bepalen hoe anderen zouden moeten leven. Hulp en assistentie is welkom wanneer er om wordt gevraagd, maar meestal hecht een ziel er de voorkeur aan om diens uitdagingen op zijn eigen manier te benaderen. Het is een moeilijk onderwerp om te benaderen, omdat iedere ziel het op zijn eigen manier bekijkt en dit enorm van jouw kijk op de zaak kan verschillen. Bied te allen tijde je hulp aan, maar trek je terug wanneer je hulp niet wordt geaccepteerd, want anders kan het zijn dat je er ongewild ten nadele van jezelf bij betrokken raakt. Echter, al naar gelang de mate van je inzicht kan het zijn dat je in situaties wordt geleid waar je hulp juist goed is en precies wat nodig was.

Het uitgangspunt dat je anderen zou moeten behandelen zoals jezelf behandeld zou willen worden is precies waar het om gaat. Het betekent dat door zo te leven je niets terugverlangt, maar dat je ervan uitgaat dat het leven zijn eigen beloningen met zich meebrengt. Iedere daad van vriendelijkheid helpt je trilling verhogen en dit is wat je wenst terwijl je leeft met Ascentie in het achterhoofd. Het is een heerlijk gevoel om met alles van dag tot dag in harmonie te kunnen leven en niet te worden verstoord of in de war gebracht door gebeurtenissen die om je heen gebeuren. Feitelijk helpt alleen al je aanwezigheid rust te verspreiden en zullen mensen zich beter voelen door in je buurt te vertoeven. In de drukte en het lawaai van mensen die met hun dagelijkse werk bezig zijn kan de stemming omslaan en dan kan jouw energie een positief verschil maken. Onderschat nimmer de kracht van het denken want in dergelijke situaties kan het een positieve verandering tot stand brengen.

Jullie oude geschiedenis wordt nu, naar aanleiding van verbazingwekkende vondsten in Antarctica, herschreven en het allerbelangrijkst is dat dit om het Menselijk Ras gaat. Het is behoorlijk duidelijk geworden dat de Mens, die aanvankelijk vele duizenden jaren geleden naar de Aarde is gebracht, zich in vele vormen heeft ontwikkeld en het bewijs hiervoor is meerdere mijlen onder het ijs gevonden. Het is eveneens duidelijk geworden dat de Mens in vele verschillende vormen, maar duidelijk op de mens gelijkend, ervaringen heeft opgedaan. Korter geleden werden jullie huidige beschavingen vanaf verschillende planeten naar de Aarde gebracht om te kunnen blijven evolueren en het verklaart waarom er uiteenlopende Rassen bestaan die behoorlijk van elkaar verschillen. Het leren met elkaar om te gaan en elkaars overtuigingen te respecteren heeft voor veel frictie gezorgd en zelfs oorlogen, toch is er na vele jaren nog steeds geen vrede op Aarde gekomen.

Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energie van Licht en Liefde. 

Mike Quinsey

Website: www.treefofthegoldenlight.com

Vertaling: Marja


vrijdag 12 mei 2017

Nederlands -- 12 Mei 2017, Mike Quinsey (HZ)


Hallo vrienden, ik neem de komende twee weken vakantie. Mijn volgende bericht zal op 2 juni zijn. Ik ben, zoals gewoonlijk, weg om mijn twee zoons te bezoeken in Devon, in het prachtige westelijk deel van Engeland. Ik kijk dus uit naar een heerlijke ontspannende vakantie.

De rest van dit jaar zal heel interessant moeten zijn en tegen het einde van het jaar zouden de eerste belangrijke aankondigingen gedaan moeten zijn.
Ik wens jullie allemaal een geweldige zomertijd - met Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

12 Mei 2017, Mike Quinsey (HZ)

Het lijkt erop dat de negatieve krachten uit hun ondergrondse bases worden verdreven, niet in staat om de controle over de wereld in stand te houden. Deze zuivering zal doorgaan totdat ze voor de Mensheid niet langer een bedreiging vormen, waardoor een grotere controle door de Krachten van het Licht de ruimte krijgt. Het kan nog maar een kwestie van tijd zijn voordat hun controle over jullie nieuwsbronnen wordt opgeheven, waardoor het werkelijke nieuws in staat wordt gesteld naar buiten te komen. Tot nu toe hebben jullie om de waarheid te vinden, het Internet af moeten schuimen waar vele websites jullie van valse informatie voorzien. Wanneer jullie echter de sites al hebben geïdentificeerd die betrouwbaar zijn, hebben jullie op zijn minst een redelijk idee van wat er werkelijk gaande is.   

Er is zo veel nieuws dat erop wacht om vrijgegeven te worden, en dit beslaat de gebeurtenissen van de afgelopen circa zeventig jaar, die verborgen werden gehouden. Over het algemeen zullen de mensen niet alleen verbaasd zijn, maar daadwerkelijk geschokt om te moeten geloven dat de waarheid zo lang voor hen verborgen is gehouden. De Illuminati hebben voorkomen dat jullie je konden ontwikkelen en tegelijkertijd hebben ze jullie geld “gestolen” om hun enorme geheime projecten te financieren. Het is niet alleen de vrije energie die jullie levens onmiddellijk zouden vergemakkelijken, maar ook geavanceerde technologieën zoals de voedsel-replicator. Deze twee vooruitgangen zouden de mensen in een klap uit armoede en honger optillen. Wanhoop echter niet, want het zal niet veel langer meer duren voordat positieve veranderingen zullen worden geïntroduceerd en dan zullen jullie weten dat het Licht volledig de overhand heeft gekregen.  

De Illuminati zijn meedogenloos en zijn door niets tegen te houden om aan hun macht vast te blijven houden, maar nu zijn ze meer dan hun gelijke tegengekomen. Terwijl de voortgang steeds sneller gaat, gaan er vele gunstige projecten van start en zijn voorbereidingen getroffen voor de tijd die komen gaat, waarin deze publiek bekend gemaakt kunnen worden. Jullie belangrijkste tijdlijn is een krachtige die naar Ascentie leidt en het kan bevestigd worden dat niets kan voorkomen dat deze zich volledig manifesteert. Het lijkt nog steeds zeker dat belangrijke zaken aangekondigd zullen worden en dat deze voor het einde van het jaar een aanvang zullen nemen. Er wordt absoluut snelle vooruitgang geboekt die de Lichtkrachten in staat zal stellen hun doel te bereiken om de zaken zeer spoedig op de rit te krijgen.    

Intussen regeert de chaos in vele delen van de wereld, aangezien de nieuwe energieën de zaken flink door elkaar husselen totdat deze zich kunnen vestigen. Er is sprake van een uitsorteren en de lagere trillingen dienen zich te verhogen, anders is er hiervoor geen plek op de nieuwe niveaus waar ze eenvoudigweg niet kunnen bestaan. Jullie naderen echter met grote snelheid het keerpunt en van daaruit roept jullie een prachtige en vredevolle toekomst. De zielen die hun trillingen niet kunnen verhogen zullen zich ongemakkelijk voelen en, vanwege het gebrek aan inzicht hierin, niet in staat om in het reine te komen met wat er gaande is. Hun geloofssysteem kan niet bevatten wat er achter de veranderingen verborgen ligt en in veel gevallen hebben zij er weinig tot geen interesse in. Voor hun behoeften wordt echter gezorgd en op het geschikte moment zullen zij een nieuw pad betreden om hun evolutie te vervolgen. 

Wees nooit bang voor degenen die zich niet op jouw niveau van inzicht bevinden. Iedereen zal zichzelf op het juiste punt kunnen aantreffen, precies daar waar ze verder kunnen gaan met hun ervaringen, in een voor hen geschikt tempo. Er zou geen winst te behalen zijn of nut zitten in het zich naar een hoger niveau begeven voordat je daar werkelijk klaar voor bent; je dient het door middel van je eigen ontwikkeling te bereiken. De Aarde brengt soms grote uitdagingen voort en deze vormen jouw route naar een succesvolle ervaring op je reis naar Ascentie. Het is belangrijk om te herhalen dat je nooit taken krijgt opgedragen die je vermogens te boven gaan.

Nagenoeg iedere dag van je leven komen er kansen voorbij, hoe klein soms ook, die je de mogelijkheid geven om je trilling te verhogen. De uitdaging voor jou is dan om in die hogere trilling te blijven en daarop voort te bouwen, zodat je je blijft verheffen. Soms zijn het maar kleine dingen die voor iemand anders zoveel waarde hebben, zoals een vriendelijk woord of een helpende hand, die ervoor zorgen dat ze zich gewaardeerd en gewenst voelen. Goede daden kosten vaak niets, maar soms moet je veel meer geven om degenen in nood te helpen en wanneer iedereen een ander op deze manier zou helpen, dan zou armoede snel verdwijnen. Het ontbreken van het verspreiden van rijkdom, samen met daden van de Illuminati, heeft ervoor gezorgd dat de rijkdom van de wereld in handen is van een zeer kleine minderheid, terwijl miljoenen nauwelijks kunnen overleven omdat ze om te kunnen overleven een gebrek hebben aan de eerste levensbehoeften. Deze omstandigheden zullen zeer binnenkort veranderen en de revaluatie van de valuta zal lang en breed een eerlijke verdeling van rijkdom te zien gaan geven.    

Het Menselijk Ras bestaat uit krachtige mensen die zijn opgegroeid in de moeilijkste van alle beschavingen. Velen zijn aan hun taken toegewijd geraakt en oogsten succes vanwege hun intentie om de obstakels op hun pad te overwinnen. Ze zijn enorm snel vooruit gegaan en alle ervaringen zijn ten voordele van het geheel geweest. Sommigen vinden het nog steeds moeilijk om de werkelijke realiteit waarin ze leven te bevatten en brengen leven na leven door om hun lessen te leren. Hulp wordt altijd geboden, maar wordt in geen geval aan iemand opgedrongen. Onthoud dat vrije wil heilig is en door alle zielen dient te worden geëerbiedigd en dit wordt een punt van aandacht wanneer dit wordt genegeerd en degenen die dit doen dienen de karmische lessen te leren die een gevolg zijn van hun daden.

Waar er sprake is van hechte relaties of familiebanden kan over het algemeen worden aangenomen dat deze doorgaan, ongeacht de veranderingen die vanwege de eindtijden tot stand komen. Vorige levens zullen laten zien dat zij van de ene incarnatie naar de andere onderling van rol wisselen, zodat ze zich gezamenlijk ontwikkelen. Je incarneert in beide seksen, zodat er in een periode van verschillende levens een evenwicht wordt bewaard, maar uiteraard is er in sommige gevallen ook sprake van karma. Jullie kunnen ervan uitgaan dat de Hogere Wezens die toezicht hebben op jullie voortgang zicht hebben op het grotere perspectief en absoluut de controle over alle zaken hebben. Dus jullie kunnen begrijpen dat de zaken op een gecontroleerde manier verlopen, ongeacht hoe dat aan de buitenkant lijkt. Vrije wil wordt nog steeds geëerbiedigd, maar wordt bevredigd doordat het in de levens van mensen is geïntegreerd en op die manier heeft het geen invloed op het hogere plan van je evolutie.  

Houd jullie blik stevig op je directe doel gericht, zodat jullie op een succesvolle manier vooruit kunnen gaan zonder te worden afgeleid door uiterlijke gebeurtenissen. Te weten dat jullie bijna thuis zijn omdat de cyclus ten einde komt zou jullie de nodige kracht moeten geven om het succesvol af te sluiten. Wat een feestelijkheden zullen er plaats vinden en hoe vreugdevol zal het zijn om te beseffen dat alles goed is en dat de negatieve krachten zich niet er langer kunnen in kunnen mengen.

Als je ertoe in staat bent, help degenen die verdwaald zijn maar weten of voelen dat belangrijke veranderingen zich voltrekken, probeer niet om hen te overstelpen met details en laat alleen dat los waarvan je weet dat ze het kunnen bevatten. De meeste zielen zijn gevoelig voor verandering en beseffen dat er iets gaande is, maar zijn waarschijnlijk niet in staat te bevatten wat er gebeurt. Het belangrijkste dat overgebracht dient te worden is dat er positieve veranderingen gaande zijn en dat er niets is om bang voor te zijn. De toekomst van het Menselijk Ras is in veilige handen en nadat de Aarde is opgeschoond en hernieuwd, zal een glorierijk nieuw tijdperk een aanvang nemen.  

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energieën van Licht en Liefde.

Mike Quinsey. Tree of the Golden Light
Vertaling: Marja en Rob

vrijdag 5 mei 2017

Nederlands -- 5 Mei 2017, Mike Quinsey (HZ)


5 Mei 2017, Mike Quinsey (HZ)
Iedere dag komen jullie dichter bij het punt waarop het duister in voldoende mate is bedwongen om welkome veranderingen in jullie valuta toe te staan. Op het moment bestaat er veel activiteit om degenen die zich binnen de aarde verstoppen en die de opdracht hebben gekregen zich over te geven (en zo niet, uitroeiing tegemoet te zien), te verwijderen. Dit maakt de weg vrij voor de maatregelen die dienen te worden genomen om de bewapening van de Ruimte teniet te doen, waardoor het voor bezoekende ruimteschepen veilig wordt om op Aarde te landen. Dit alles is nodig om het Nieuwe Tijdperk op een veilige manier en zonder verder uitstel te kunnen introduceren. Jullie kunnen ervan uitgaan dat de voorbereidingen op deze tijd al geruime tijd hebben plaatsgevonden en zodra de "obstructies" zijn verwijderd zullen de gebeurtenissen voort snellen. De veranderingen zijn al lang over tijd, maar onvermijdelijk en binnen een paar jaar zullen deze reeds zijn begonnen jullie samenleving te transformeren.  
Jullie bevinden je nu in een tijd waarin jullie je emoties dienen te beheersen en negatieve gedachten niet in je op moeten laten komen. Het kan niet vaak genoeg worden benadrukt hoe belangrijk het is om de aardse zaken op een kalme manier te blijven benaderen, zaken die soms behoorlijk onrustbarend kunnen zijn. Gebrek hieraan zal het laatste belangrijke symptoom zijn in de reacties van degenen die niet begrijpen dat er een zuivering dient plaats te vinden voordat het nieuwe kan worden geïntroduceerd. De verandering in trilling zal degenen verontrusten die dit niet kunnen accepteren, aangezien ze niet in staat zijn om te bevatten wat er gaande is. Totdat er een vrije Pers is zal het moeilijk zijn de waarheid aan iedereen over te brengen, terwijl degenen die nog steeds onder controle van de Illuminati staan nog steeds verward zullen zijn.  
In tijden waarin het moeilijk te begrijpen is wat er gaande is, laat je dan door je intuïtie leiden en wanneer de zaken voor jou niet duidelijk zijn of onlogisch lijken, probeer dan de onderliggende reden te ontdekken en een positief eindresultaat te vinden. Begrijp dat jij, net als ieder ander, een bijdrage kan leveren aan hoe de toekomst er uit komt te zien, en dit is de vrije wil in actie. Jullie zijn in werkelijkheid veel krachtiger dan jullie je realiseren en terwijl jullie trillingen toenemen zullen jullie ontdekken dat gedachten creatief van aard zijn. Feitelijk zullen jullie moeten leren hoe je deze kunt controleren. Het zal jullie op een natuurlijke manier afgaan, dus maak je geen zorgen als je op je huidige niveau niet in staat bent om dwalende gedachten in je hoofd te voorkomen. Je zut echter blij verrast zijn over hoe snel je je aan zult passen aan de hogere trillingen.
Sommigen zullen zich afvragen waarom een ziel ervaringen in de lagere dimensies nodig heeft en het eenvoudige antwoord daarop is om je te kunnen ontwikkelen op een plek waar veel sneller ervaring kan worden opgedaan dan waar dan ook. Het kan een moeilijke weg zijn, maar jullie krijgen iedere hulp om te slagen. Uiteraard kunnen jullie je pad bewandelen met een snelheid die je het beste past en zorgen je Gidsen ervoor dat je niet wordt overladen. Tenslotte gebeurt alles in het "nu", zodat je je op je eigen snelheid kunt ontwikkelen. De meeste zielen zijn blij met de kans om hun evolutie te versnellen en er zijn sommigen die in één leven hebben geprobeerd om te veel te bereiken.
Jullie werden opzettelijk op een niveau gehouden waar jullie je niet bewust waren van de manier waarop je ascentie kunt bereiken. Het duister was van plan jullie gevangen te houden, zodat zij jullie tot slaaf konden maken, wat tot dusverre is gelukt. Velen hebben hun trilling echter voldoende verhoogd om voorbij de beperkingen te geraken die hen werden opgelegd, waardoor zij Ascentie als vooruitzicht hebben. De hogere rijken van het Licht roepen en het zal niet lang meer duren voordat jullie stappen zullen kunnen zetten die eindigen met dat jullie Galactische Wezens worden. Er dient echter te worden benadrukt dat jullie nog een behoorlijke weg hebben te gaan voordat jullie een dergelijk hoog niveau bereiken, maar dit is het pad dat jullie zelf voor je ontwikkeling hebben gekozen.
Uiteindelijk zal de waarheid aan jullie worden onthuld, maar wel in een tempo dat jullie niet zal overweldigen. Maar weinig is werkelijk zo als jullie is doen geloven, maar wees ervan verzekerd dat er een God is, de magnifieke Bron van Al Dat Is. Jullie zijn allemaal onsterfelijk en geschapen naar het evenbeeld van God, wat betekent dat jullie het volledig potentieel bezitten om Eén te worden met God. De mens heeft vrije wil meegekregen om dat te ervaren wat hij maar wil, maar hiermee gepaard gaat de verantwoordelijkheid voor alle daden die je verricht. Dit te weten helpt om duidelijk te krijgen waarom jullie dualiteit ervaren. Wees er echter van verzekerd dat voordat je deze reis bent gaan ondernemen, je volledig op de hoogte was van de uitdagingen waar je mee te maken zou krijgen om " je weg terug naar Godheid" te vinden. God heeft aanvankelijk alle zielen heengezonden om ervaringen op te doen zodat God meer te weten zou kunnen komen over zijn creaties. Gezegd wordt: "God ademt In en God ademt Uit" en dit heeft betrekking op jullie reis buiten de Godheid.
Religie is het gekozen pad van velen die een leraar nodig hebben om hen de weg te wijzen, maar vaak is het een moeilijke weg om te bewandelen, omdat het de visie van de Mens op de Waarheid is. In werkelijkheid is het vrij eenvoudig en kan het worden samengevat in "Behandel een ander zoals je jezelf zou behandelen". Het betekent dat je eenieder als je gelijke behandelt - je Broeders en Zusters. In jullie huidige ervaring is het misschien moeilijk om dit waar te maken, maar door je best te doen creëer je een pad naar het Licht dat je uiteindelijk zal laten slagen. Universele Liefde maakt geen onderscheid tussen zielen onderling, aangezien iedereen op zijn/haar eigen manier en via zijn/haar eigen keuzes ervaringen opdoet. Soms echter komt de Mens in de problemen en verliest hij het contact met het Hogere Zelf, maar krijgt hij hulp om zich weer te kunnen verheffen en hoeft hij zijn pad nooit alleen te gaan; wanneer je hulp nodig hebt is God maar één gebed verwijderd.      
Wanneer je eenmaal een Hoger Wezen bent geworden zal je trilling zo hoog geworden zijn dat je een perfect lichaam zult kunnen behouden dat honderden jaren "oud" kan worden. Dit is de reden waarom jullie de afgelopen circa 300 jaar regelmatig hebben kunnen horen van de aanwezigheid van St. Germain op Aarde. Hij is bij meerdere gelegenheden waargenomen en liet nooit tekenen van veroudering zien. Stel je eens voor dat je in staat bent een dergelijk lange periode je spirituele werk te doen en een mentor bent voor zielen die je gedurende een reeks levens op aarde kunt bijstaan. St. Germain verscheen zelfs op een bijeenkomst in Amerika waar de Onafhankelijkheidsverklaring werd getekend en had een belangrijke hand in het opstellen ervan. Hij heeft altijd een grote interesse getoond in de vooruitgang van de Mensheid en heeft zijn invloed laten gelden om haar op het juiste pad te houden.     
Terwijl de tijd verstrijkt leren jullie bijzonder snel hoe jullie werkelijke geschiedenis is verlopen en waar de toekomst jullie zal brengen. Het  is een opwindende tijd, daar voor velen van jullie de reis bijna voorbij is; een prachtige toekomst lonkt. Er valt voor jullie zoveel te leren, zodat wat betreft jullie geschiedenis orde op zaken kan worden gesteld. In werkelijkheid weten jullie maar bar weinig van de geschiedenis van de Aarde en onze rol hierin, hoewel jullie werden teruggevoerd naar pre-Atlantische tijden. Iedere periode laat zien dat vooruitgang cyclisch van aard is en dat elke Zonnecyclus is geëindigd met een opschoning van de Aarde. Deze keer is het niet anders en zeer binnenkort zal een nieuwe cyclus beginnen voor zielen die een vervolg dienen te geven aan hun evolutie in de lagere dimensies. Degenen die ascenderen bewegen zich de hogere trillingen in, waar geen kwaad kan bestaan, om van een vredig en liefdevol bestaan te kunnen genieten.
Houd je blik gericht op alles wat in harmonie en van hogere trilling is, en dit zal ervoor zorgen dat je klaar bent om te Ascenderen.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energie van Licht en Liefde.

Mike Quinsey
Tree of the Golden Light
Vertaling Marja en Rob

vrijdag 28 april 2017

Nederlands -- 28 April 2017, Mike Quinsey (HZ)


28 April 2017, Mike Quinsey (HZ)
In Antartica gonst het van activiteiten en er worden ontdekkingen gedaan die jullie geschiedenis, die jullie ware Menselijke ontwikkeling maar nauwelijks dekt, zal herzien. Er zijn uiterst interessante vondsten, zoals de lichamen van extreem grote Wezens, bevroren op de plek waar ze waren toen ze door de vorst werden overvallen. Ze stammen uit een periode van vele vele duizenden jaren geleden en het is niet de bedoeling dat jullie deze te zien krijgen. Degenen die de controle hebben over deze gebeurtenissen willen dat jullie in het duister blijven, terwijl ze de volledige waarheid voor zichzelf willen houden. Er zijn er echter ook die voor volledige disclosure vechten en wanneer zij hun zin krijgen zal dit waarschijnlijk ook gebeuren. Met nog maar een klein aantal jaren voordat Ascentie plaatsvindt is er beslist sprake van een bepaalde mate van urgentie wat betreft het in de openbaarheid brengen van de waarheid. Het is jullie geschiedenis die herschreven dient te worden en jullie hebben het recht om de feiten te kennen; deze kunnen niet voor eeuwig achter worden gehouden. 
Voor de meeste mensen zijn dit uitdagende tijden, in het bijzonder voor degenen die weinig kennis van de waarheid hebben. Ze roepen tot God om hen van hun ervaringen te bevrijden, zonder te beseffen dat deze voor hun evolutie noodzakelijk zijn. Dit is overal van toepassing en voor velen is dit hun laatste leven in de lagere dimensies, waardoor het bijzonder moeilijk kan zijn. Echter de zwaarste tijden op Aarde zijn de tijden die de meeste kans bieden op het overwinnen van veel karma waardoor vooruitgang naar een hogere dimensie kan worden geboekt. Ongeacht het niveau waarop je je bevindt zijn dit tijden van grote mogelijkheden die je naar grote hoogten kunnen stuwen. Zoals altijd volgen je Gidsen je vooruitgang en doen ze zoveel als is toegestaan om je te helpen slagen. Roep hun hulp in wanneer je dit nodig hebt en over het algemeen kunnen ze je die ook geven. 
Vele wijze en geëvolueerde zielen zijn in deze tijd geïncarneerd om als mentor te fungeren voor degenen die op het punt staan te ascenderen. Hun ervaring zal jullie helpen om erin te slagen Ascentie te bereiken, of in ieder geval om je meer inzicht te geven zodat je op zijn minst goede vooruitgang kunt boeken. Jullie zullen ontdekken dat vele jonge zielen in werkelijkheid wijze oude zielen zijn, die in jullie levens zijn gekomen om je van kennis te voorzien waardoor je op het pad naar waarheid wordt gebracht. Ze spreiden over het algemeen op jonge leeftijd al een brede kennis en groot inzicht ten toon en om die reden zou men naar ze moeten luisteren.
Het duister dankt haar ondergang aan zichzelf vanwege de dienstbaarheid aan het zelf. Echter, wat ze ook doen, ze kunnen niet wedijveren met de zielen die van het Licht zijn en die immuun zijn voor hun negatieve energieën. Gelijken trekken elkaar aan, dus vooropgesteld dat je trouw bent aan het Licht, kun je niet door hen worden geraakt. Uiteraard zul je je zorgen maken over hun daden die moord en vele andere verderfelijke daden omvatten, maar zorg ervoor dat je je niet door hen laat neerhalen. Besef dat je precies dat naar je toetrekt waar je je energie aan geeft, dus let op wat je denkt of doet met betrekking tot negatieve situaties waar je mee te maken kunt krijgen. De Mens bemoeit zich graag met het leven van anderen, wat op zich prima is mits ze weten hoe ze dit moeten doen zonder dat ze er emotioneel bij betrokken raken. Het leven kan soms moeilijk lijken, maar door je vast te houden aan je wens om uit liefde voor je medereizigers te handelen, zou het bevredigend moeten zijn en van een leien dakje moeten gaan.   
In het algemeen streven mensen ernaar vermogend te zijn en velen verdienen dit door hard te werken. Maar het wordt extreem als geld je god wordt en je naar rijkdom zoekt die voor je welzijn niet nodig is. Het bezitten van grote rijkdom is een uitdaging, aangezien het ten goede van iedereen dient te worden ingezet en niet op een egoistische manier mag worden gebruikt voor zelfverrijking. Toch bezit een uiterst klein aantal 95% van de rijkdom van de wereld, terwijl miljoenen leven op een hongerloon zonder fatsoenlijke huisvesting of sanitaire voorzieningen. Er is iets ongelofelijk fout gegaan en de opeenstapeling van rijkdom heeft plaats kunnen vinden ten koste van een redelijk niveau van bestaan voor iedereen. Deze problemen staan op de lijst om zeer binnenkort te worden aangepakt en zullen effect sorteren voordat de eindtijden zich aandienen. 
Omdat jullie vrije wil hebben gekregen zijn jullie de architecten van je eigen werkelijkheid. Zij die aan de macht zijn oefenen echter een veel grotere vorm van macht uit, maar omdat jullie je in een democratie bevinden zijn jullie in staat om je mening kenbaar te maken. Door de keuzes die jullie hebben gemaakt, worden degenen die toezicht houden op jullie levens gemachtigd de toekomst in jullie voordeel te beïnvloeden. Jullie hebben bijvoorbeeld je voordeel gedaan met nieuwe manieren om dingen te doen, en met uitvindingen die de kwaliteit van leven hebben verhoogd. Jullie hebben echter nog geen zaken gekregen zoals vrije energie, die jullie het Nieuwe Tijdperk binnen zou hebben gebracht en het leven voor jullie veel gemakkelijker zou hebben gemaakt. In plaats daarvan worden jullie in een tijd-lus gehouden waar het leven een geploeter kan zijn en vele mensen onvoldoende middelen hebben om te overleven. Dit kan niet veel langer meer doorgaan en er worden al stappen ondernomen om de obstakels te verwijderen die een volledige ommezwaai ten goede tegenhouden. 
Jullie mensen zenden krachtige gedachten uit die een nieuwe tijdlijn creëren die jullie uit de oude zal optillen. Binnenkort zal er een tijd aanbreken waarin de krachtige energieën die worden gecreëerd plotseling positieve veranderingen tot stand brengen. Omdat meer en meer mensen de veranderingen die mogelijk zijn visualiseren, brengt dit hun manifestatie tot stand, omdat een punt is bereikt waar dit niet langer kan worden tegengehouden. Dus het belang van op je doel gefocust te blijven dient te worden benadrukt. Het is een tijd waarin je je op je eigen behoeften moet concentreren als je de mogelijkheid om te ascenderen wilt aangrijpen.   
Er wachten vele vrienden en familie op jullie, die klaar staan om jullie weer te ontmoeten, en sommigen zullen de Aarde bezoeken terwijl anderen dit niet eerder zullen doen dan dat het veilig is. Velen die niet direct bij je levensplan betrokken zijn, staan klaar om je te begroeten nadat Ascentie heeft plaatsgevonden. Het betreft familie en vrienden vanuit vele vorige levens waarin jullie elkaar hebben ontmoet en met elkaar hebben samengewerkt. Dergelijke banden worden zelden verbroken, in het bijzonder waar het een liefdesband betreft. Wanneer je je in de hogere dimensies bevindt, zijn vrienden maar één gedachte van je vandaan, dus ongeacht waar je bent is contact altijd mogelijk. Hierbij dient echter wel worden aangemerkt dat wanneer een ziel op een andere manier met een bepaalde activiteit bezig is en niet kan worden gestoord, het kan zijn dat je geen reactie krijgt.  
Jullie hoeven je niet druk te maken over de zielen die niet in staat zijn samen met jou te ascenderen, aangezien er voor hen wordt gezorgd en zij iedere kans krijgen om in de volgende ronde succes te behalen. Begrijp dat iedere ziel dezelfde kansen krijgt om kennis op te doen en vooruitgang te boeken, maar sommigen hebben meer tijd nodig om de nieuwe inzichten in hun voordeel te integreren.
Het Licht heeft de strijd gewonnen en zeer binnenkort zal iedereen kunnen zien dat vrede zich op Aarde vestigt. Dit zal de veranderingen in staat stellen vooruit te snellen om de tijd van het duister achter zich te laten, zodat jullie van je hervonden vrijheid kunnen genieten. Jullie zullen blij zijn deel uit te maken van de nieuwe Aarde en je tijd te besteden aan het betrokken zijn bij de veranderingen die ten goede komen aan iedereen.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energie van Licht en Liefde.
Mike Quinsey

Vertaling: Marja

vrijdag 21 april 2017

NEDERLANDS Mike Quinsey (HZ), 21 April 2017.


Mike Quinsey (HZ), 21 April 2017.
De gebeurtenissen gaan steeds sneller en ze stevenen af op de dagen waarop de waarheid omtrent jullie bestaan zal worden onthuld. In werkelijkheid is er niet veel tijd meer over voordat de veranderingen zich aandienen en het zou goed zijn je daarop voor te bereiden. Jullie belangrijkste doel is om je zelfbeheersing te handhaven en te allen tijde je kalmte te bewaren, aangezien je zult ontdekken dat vele mensen opgewonden raken en geen idee hebben van wat er gebeurt. De onrust en voortdurende problematiek van het leven van dag tot dag worden niet geholpen door de voortdurende tegenslagen en oorlogsdreiging. Sommigen zullen zich afvragen waarom wij niet ingrijpen en zoals we eerder al zeiden, zijn jullie de scheppers van je eigen lot en moeten jullie de resultaten daarvan oogsten. Het is jullie echter niet toegestaan acties te ondernemen die in schril contrast staan met het Plan voor de Evolutie van de Mens, zoals dat is vastgesteld door degenen die toezicht houden op jullie vooruitgang. Al dit soort pogingen zullen worden geblokkeerd of omgeleid op een manier die voorkomt dat er grote veranderingen kunnen plaatsvinden.
Beslissingen zijn reeds genomen om jullie op het pad te houden dat jullie de mogelijkheid geeft om aan het einde van de cyclus te ascenderen. Er is nog wel geduld nodig terwijl de kans wordt gecreëerd om jullie eindelijk in staat te stellen de waarheid omtrent jezelf te ontdekken. Jullie zijn grootse zielen die op weg terug naar het Licht zijn, waar jullie vandaan zijn gekomen en de waarheid zal jullie van alle desinformatie bevrijden die jullie denken in de war heeft gebracht, waardoor maar weinig mensen begrip hebben van hun ware zelf. We herhalen nog maar eens dat jullie Lichtwezens zijn die in de lagere trillingen zijn afgedaald na de uitdaging te zijn aangegaan om je weg terug weer te vinden. Jullie zijn op je reizen echter nooit alleen geweest en Gidsen helpen jullie een pad te volgen dat van tevoren werd vastgesteld om je te helpen vooruitgang te boeken. Doordat jullie vrije wil hebben meegekregen is het gevolg hiervan dat alleen jullie verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van je daden, welke te zien zullen geven waar je jezelf dient te verheffen.
Wanneer je deze boodschappen leest, bevind je je bijna zeker op het Pad van Licht en zul je een kans hebben om te ascenderen. Om hierin te slagen dien je op je doel gefocust te blijven en je niet af laten leiden door gebeurtenissen van buitenaf. Er gebeurt veel dat buiten jullie gezichtsveld ligt, ook al voelen jullie misschien de effecten hiervan. Op het moment is er veel dat de valse indruk wekt welke kant de zaken uit lijken te gaan en totdat het veilig is om de waarheid naar buiten te brengen is het belangrijk om een open mind te houden. Dit jaar is er één waarin zoveel zaken gebeuren, dat jullie het moeilijk zullen vinden om te ontdekken wat de waarheid is, maar binnen nu en ongeveer het einde van het volgend jaar zal dit bekend zijn. Het zal met een zodanige snelheid naar buiten worden gebracht dat de mensen niet overdonderd zullen raken en met de onthullingen van hoezeer jullie werden misleid om kunnen gaan. De waarheid is voor jullie met opzet achtergehouden door het duister dat niet wil dat jullie weten wat een grootse Wezens jullie werkelijk zijn. De waarheid kan niet veel langer worden achtergehouden en zelfs nu nog vinden er discussies plaats over hoe dit het best kan worden onthuld. Zij van het Licht wensen een volledige disclosure, zodat het aan eenieder bekend kan worden gemaakt.
Iedere poging die je doet om in het Licht te blijven zal rijkelijk worden beloond en je Ascentie zou zich met gemak aan moeten dienen. Zoals voorheen al werd uitgelegd is het aan jullie, hoewel iedere vorm van hulp wordt geboden om jullie te beschermen en inmenging te verhinderen door degenen die jullie liever in het duister houden. Het is duidelijk dat het Licht altijd sterker zal zijn dan de lagere energieën en zolang jullie hierin verblijven zal jullie geen schade kunnen worden toegebracht. Wanneer jullie uitzonderingen hierop aantreffen heeft het steevast te maken met karmische redenen die of naar een positief of naar een negatief resultaat kunnen leiden. Het betekent dat alle gebeurtenissen in je leven op voorhand zijn afgesproken, alhoewel er wel wijzigingen in kunnen worden aangebracht. Maar ook hiermee zul je akkoord zijn gegaan. De meesten hiervan zullen je voordeel opleveren; dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer een onverwachte kans zich aandient om oud karma in te lossen, een kans die je met succes hebt aangenomen.
Op het moment duurt de strijd om de controle over de Aarde nog steeds voort, maar dit zal niet veel langer meer doorgaan, aangezien het einde van de oorlogen in zicht is. Het spreekt voor zich dat jullie conflicten en oorlogzuchtige houdingen en handelingen niet mee kunnen nemen de hogere trillingen in. Dus breekt er zeer binnenkort een tijd aan waarin oorlog en al haar facetten niet langer kunnen bestaan, en zielen die hier aan deel blijven nemen zullen hun handelingen ergens anders vervolgen. Vrede is in aantocht, zelfs al lijkt dat op dit moment onmogelijk als je kijkt naar de situatie op Aarde en de mensen die hierop rondlopen. De schuld voor de vele oorlogen die worden uitgevochten rust niet volledig op de schouders van de Mens en bepaalde groeperingen zoals de Illuminati hebben opzettelijk beide zijden tegen elkaar uitgespeeld door hen beide van wapens te voorzien. Om de zaken echter nog ingewikkelder te maken dient te worden gesteld dat ook hierbij karma betrokken is, zodat allen die hier aan deelnemen de ervaringen krijgen die ze nodig hebben.
Het leven op Aarde is zonder twijfel hard te noemen, maar waar anders zouden jullie dergelijke ervaringen op kunnen doen om zo snel te kunnen ontwikkelen. Als zielen van het Licht worden jullie altijd door een aantal Gidsen vergezeld die jullie beschermen om er zodoende voor te zorgen dat er geen inmenging in je levenservaring kan plaatsvinden. Het is hun manier om als geëvolueerde zielen anderen te helpen die hen navolgen en die mogelijk een helpende hand nodig hebben. In jullie Universum is Moeder Aarde er één die zichzelf heeft opgeofferd om zo het Menselijk Ras te helpen zich te verheffen. Binnenkort zal haar taak ten einde komen, aangezien ze samen met de vele zielen die eveneens zover zijn, zal ascenderen. Zoals jullie kunnen zien vormen de eindtijden een uiterst belangrijke gelegenheid, omdat ze zielen de bijzondere kans geven op massale Ascentie. De ene cyclus komt ten einde terwijl een andere begint, waardoor zielen nogmaals een kans wordt geboden zich te veheffen, inclusief de voordelen die hiermee gepaard gaan.  
Als zielen zouden weten of inzien hoe groot hun potentieel was, zouden ze zichzelf inzetten om de beste manier uit te vinden om te evolueren, hetgeen het best kan worden omschreven als Universele Liefde. Het kan moeilijk lijken wanneer je dat niveau nog niet hebt bereikt, want je kunt bijvoorbeeld worden opgeroepen om "je vijand lief te hebben als jezelf". Zie anderen als je Broeders en Zusters, waar kleur en tradities geen invloed hebben op hun band met jou. Jullie zijn Eén met al het andere en al het leven maakt op onverklaarbare wijze deel uit van God en het geeft weer waarom God Volkomen Liefde, die gelijkelijk aan alle Zielen wordt gegeven, is en ook waarom God geen enkele ziel straft, maar alleen perfecte Liefde te bieden heeft. Sommigen geloven in de zogenoemde Duivel, maar dat is iets afschuwelijks dat door de Mens is gecreëerd.  
De Mens is een verwarde ziel, simpelweg omdat hij op een verschrikkelijke manier is misleid door degenen met een agenda die hem in slavernij willen houden en de waarheid voor hem verborgen willen houden. Dit is echter niet langer mogelijk, aangezien het Licht enorm is toegenomen en in intensiteit blijft toenemen. De Hemel is een plek van Harmonie en Liefde, waar alles in een staat van volkomen Liefde bestaat. Op dit moment mag het dan buiten je bereik liggen, maar het vormt het einde van een reis waar jullie net aan zijn begonnen. Sommige zielen hebben dergelijke energieën al kunnen bereiken en vertellen over de extase die ze hebben ervaren. Vreugde en Geluk treden binnen, die de energie van Liefde met zich meedragen en omdat ze dit uitstralen helpen ze anderen zichzelf te verheffen.  
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energie van Licht en Liefde.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Vertaling: Marja en Rob

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS