Followers

Google+ Followers

vrijdag 23 januari 2015

Nederlands -- SaLuSa 23 Januari 2015SaLuSa 23 Januari 2015
Terwijl de gebeurtenissen op Aarde voor jullie verontrustender worden, boekt het Licht steeds meer vooruitgang richting het doel, het tot een einde brengen van de bemoeienis van de Duisteren. Ze behielden vele eeuwen de macht en waren van plan de bevolking van de Aarde te reduceren tot een handzamer aantal. Dit hebben ze gedeeltelijk voor elkaar gekregen door de Mensheid in een nagenoeg voortdurende staat van oorlog te houden. Hoewel ze geloven dat ze hun doel bereiken, begint het ze te dagen dat ze de gebeurtenissen op Aarde niet langer kunnen beheersen. Ze zouden de meeste landen nu in weer een wereldwijde oorlog hebben gestort, maar door onze handelingen waren ze niet in staat dit te doen. Hun ambitie om een Derde Wereldoorlog te veroorzaken werd voorkomen en we beperken hun mogelijkheden om de komende veranderingen die het ware begin van het Nieuwe Tijdperk inluiden te vertragen. Vanuit onze positie zien we de zaken zich voorspoedig ontwikkelen, evenals de komst van de langverwachte vooruitgang die waarachtig laat zien dat het Nieuwe Tijdperk is gearriveerd.

vrijdag 9 januari 2015

Nederlands --SaLuSa 9 Januari 2015


SaLuSa  9 Januari 2015
Er zijn overal om jullie heen tekenen die een indicatie zijn voor de periode van enorme verandering waar jullie doorheen gaan, en oude problemen die jullie millennialang hebben beziggehouden komen tot een climax. De mensheid wordt geconfronteerd met condities die intolerabel worden en ze zullen doorgaan totdat jullie worden gedwongen er iets aan te doen. Er kunnen vreedzame oplossingen worden gevonden maar die vergen de wil van degenen die jullie leiden om meer aanvaardbare en blijvende oplossingen te vinden. Jullie kunnen niet langer op de oude manier doorgaan en in sommige landen vereist het een nieuw Leiderschap dat naar voren komt om de Mens naar vreedzame en aanvaardbare antwoorden te leiden. Deel van deze verandering van richting komt van jullie, de mensen die veel meer macht hebben dan jullie denken. Als de gedachtevorm voor verandering groeit wordt het een krachtig stuk gereedschap dat de Menselijke bevolking beïnvloedt. Het toneel is jarenlang geleidelijk aan voorbereid terwijl jullie een andere richting opgingen naar de oude manieren van confrontatie. Vrede is in de gedachten van vele mensen die moe zijn geworden van het gebrek aan leiderschap dat de weg naar vreedzame onderhandelingen zou kunnen sturen. Het zal komen maar zoals jullie vaak zeggen “oude gewoonten veranderen moeilijk”.

Dit zijn tijden waar jullie je moeten blijven richten op je eigen persoonlijke doel en je zou nu onderhand moeten weten wat dat is. Als je vastberaden op je pad bent zul je je vervuld voelen en niet beïnvloed door gebeurtenissen die om je heen plaatsvinden. Het leven zal vriendelijk stromen en je zult je realiseren dat hoewel je deel bent van het geheel, je nog steeds een individuele ziel bent die zijn eigen pad volgt. Toch zullen er anderen zijn die een vergelijkbaar pad volgen en af en toe zullen jullie elkaar aantrekken. Feitelijk is er een uiteengaan van degenen die klaar zijn om te ascenderen van degenen die niet in staat zijn om hun trilling te verhogen. Ze zullen veel leren van hun ervaringen die hen zullen helpen te groeien en sneller vooruit te gaan dan eerder. Zielen van gelijke trilling hebben de neiging om een band met elkaar te vormen die hen op hun gemak stelt met gelijkaardigen.

zondag 4 januari 2015

02.01.2015SaLuSa,  2 januari 2015
We horen dat velen van jullie zich afvragen waarom de tijd sneller lijkt te gaan. Dat komt gewoon doordat de snelheid van de trillingen zich verhoogt, terwijl tegelijkertijd de trillingen jullie uit de lagere vibraties optillen. Dit zal voortduren totdat jullie helemaal zijn opgeheven in de 4e Dimensie, zodat jullie niet meer worden overvallen door de lagere vibraties. De komende  Stad van Licht is ook een onderdeel van de nieuwe dimensie maar is slechts een van vele manifestaties die dit jaar zullen verschijnen. Dat het al lijkt te zijn vertraagd moet jullie niet bezighouden aangezien hij zeer binnenkort zal verschijnen. We weten dat de mensen ongeduldig zijn, maar jullie zijn zo dicht bij het zien van de Stad van Licht dat wij jullie vragen om geduld te hebben.

zondag 21 december 2014

19.12.2014SaLuSa,  19 december 2014
Wij komen voor de laatste keer dit jaar naar jullie toe, een jaar dat, net als de voorgaande, sneller is gegaan omdat tijd steeds sneller gaat. Sommigen die de ups en downs van het leven voor een lange tijd hebben ervaren, zijn ongetwijfeld blij nu het einde van deze cyclus daar is. Natuurlijk zijn de eindtijden chaotisch terwijl de veranderingen plaatsvinden, maar het is geen gemakkelijke taak om ze tot stand te brengen wanneer er zoveel negativiteit wordt gewist. Echter, de hogere energieën brengen de positieve veranderingen en ze worden al gevoeld. Zoals we jullie vaak hebben geadviseerd, zal het komende jaar opmerkelijk zijn voor de uitvoering van veel ervan, hoewel we zullen worden beperkt in wat we doen, totdat de Illuminati daar worden geplaatst waar ze zich niet meer kunnen bemoeien met jullie vooruitgang. Er gebeurt veel dat zal leiden tot de complete zege over de Duistere Garde, die niet in staat zal zijn om haar plan te volgen voor de vrijheidsberoving van de Mens.

De komst van de Lichtstad Sedona zal de weg openen voor meer ontwikkelingen die zonder enige twijfel zal tonen dat het Nieuwe Tijdperk is aangebroken. Op een nader te bepalen tijdstip zal Wereldvrede worden uitgeroepen en in stand worden gehouden door de aanwezigheid van de Galactische Federatie. Door afgedwongen gouvernementele veranderingen zullen meer zielen van het Licht posities van belang innemen wat ervoor zal zorgen dat deze wijzigingen worden gezien als beoogd en dat ze op geen enkele wijze worden belemmerd of geweigerd. De Eindtijd van deze cyclus is van het grootste belang voor jullie toekomst en wij zullen ervoor zorgen dat zij handelen in overeenstemming met de wensen van God. In tegenstelling tot eerdere cycli zal deze worden voltooid omdat jullie klaar zijn voor een grote sprong voorwaarts in het Licht.

vrijdag 12 december 2014

Dutch -- SaLuSa 12:12:2014SaLuSa  12 December 2014


Wat liggen er opwindende vooruitzichten voor jullie, want jullie kunnen terecht vooruitkijken naar onthullende tijden en positieve aanwijzingen dat de langverwachte veranderingen in vervulling gaan. We begrijpen de redenen voor jullie behoedzaamheid en zijn er zeker van dat jullie mettertijd geen twijfel meer zullen hebben dat jullie het oude Tijdperk achter je laten. Het heeft zijn tijd uitgeduurd en er is geen weg terug voor degenen van de duistere krachten die deze hebben gesteund. Natuurlijk zullen er obstakels overwonnen moeten worden maar hun mogelijkheid deze te handhaven is ernstig verminderd. Jullie kunnen verwachten dat ze zullen proberen te voorkomen dat het nieuws wijdverspreid zal worden maar het is van zo een belang dat we niet zullen toestaan dat het wordt gestopt of beïnvloed. Er kunnen kleine problemen zijn maar jullie kunnen er gerust op zijn dat een prachtige toekomst verzekerd is.

vrijdag 5 december 2014

05.12.2014SaLuSa,  5 december 2014

We waren zeer verheugd een stap opzij te doen zodat Michael in de gelegenheid was om een ander bericht te sturen in plaats van ons gebruikelijke bericht. De informatie die is verstuurd moet jullie aanzienlijk opgevrolijkt hebben, aangezien jullie al lange tijd wachten op een verheffend bericht dat duidelijkheid geeft over het begin van vele welkome veranderingen op aarde. Er zullen vele veranderingen komen waarvoor de voorbereidingen reeds zijn getroffen. Het betekent dat heel weinig tijd verloren zal gaan bij het veranderen van jullie huidige situatie van oorlog en disharmonie naar een andere staat van zijn, dat de komst van liefde en vrede op aarde aankondigt. Wij hebben jullie heel vaak verteld over de veranderingen die gaan komen en uiteindelijk zullen jullie een duidelijk signaal van bevestiging krijgen. Velen zullen nog steeds weigeren te geloven wat zij voor hun ogen zien gebeuren, maar ontkenning zal het feit niet kunnen verbergen dat het Nieuwe Tijdperk is begonnen.

Wanneer je terugkijkt zul je zien dat wij ons woord hebben gehouden, wat inhoudt dat de Galactische Federatie bezig is geweest ervoor te zorgen dat vrede in de wereld gehandhaafd blijft. Kleine oorlogen en andere opstanden zullen uiteindelijk ophouden en er komt een tijd wanneer dergelijke negatieve acties onuitvoerbaar worden. De trillingen verhogen gestaag en zullen in de toekomst te hoog zijn voor dergelijke negatieve acties om zich te manifesteren. Geliefden, de strijd tussen het donker en het Licht is bijna voorbij en in jullie tijd zullen jullie zien dat degenen die verantwoordelijk zijn voor jullie ondergang verwijderd worden, zodat ze niet langer de veranderingen kunnen vertragen. Dergelijke acties zullen voldoen aan de beloften welke een lange tijd geleden aan jullie zijn gedaan en we danken diegenen die standvastig aan onze kant stonden en weigerden te worden verwijderd van hun pad.


Zoals we al hebben gezegd, is het jullie verantwoordelijkheid om anderen te helpen met de veranderingen en ze de weg te wijzen op het pad van het Licht. Wij en andere groepen die werken voor het Licht zullen onze inspanningen niet stoppen voordat er vooruitgang is geboekt en wij waken voor inmenging van welke bron dan ook. Zaken zijn nu goed gevorderd, maar zoals altijd vertrouwen wij op alle Lichtwerkers dat zij hun taken ijverig ten uitvoer brengen. Natuurlijk, bij het bereiken van zo een cruciaal punt in de vooruitgang van de Mensheid zal alles in het werk worden gesteld om jullie evolutie een grote stap voorwaarts te laten maken. Het is inderdaad duidelijk dat vele zielen zich ervan bewust zijn dat er iets zeer positiefs gebeurt, zelfs als ze niet op de hoogte zijn van hoe het zich zal manifesteren. Helaas zijn jullie nieuwsbronnen nog steeds onder de invloed van de volgelingen van het duister en horen jullie niet de waarheid over wat in jullie wereld gebeurt. Echter, goed nieuws kan niet voor eeuwig verborgen blijven en het zal beginnen door te sijpelen ongeacht de methoden die worden gebruikt om het te onderdrukken.

Zoals altijd is een onderdeel van onze missie het patrouilleren in jullie luchten om ervoor te zorgen dat er geen ongenode bezoekers zijn, of pogingen worden ondernomen om wapens in de ruimte te plaatsen die tegen jullie gebruikt kunnen worden. Jullie Aarde is vele jaren in quarantaine geweest, om ervoor te zorgen dat geen andere beschavingen invloed op jullie konden hebben of met zich jullie vooruitgang konden bemoeien. Soms was het nodig om een benadering toe te staan, maar alleen om jullie reacties te testen. Het heeft jullie geholpen om het Universum en andere levensvormen die hierin bestaan, te begrijpen. Vele andere beschavingen lopen ver voor op jullie intelligentie, maar als jullie evolueren hebben jullie ook de mogelijkheid om jullie niveaus sterk te verhogen. In plaats van jullie tegen te houden, zijn wij als jullie bewakers erop gebrand om jullie zo snel mogelijk vooruit te helpen, jullie naar niveaus terug te laten keren waarop jullie je eerder hebben bevonden.


Wat jullie waarnemingen van onze vaartuigen betreft, tenzij je in staat bent om  de verschillende bronnen waarvan ze afkomstig zijn te identificeren kan het verwarrend zijn. Jullie duistere garde is nu zo geavanceerd en kundig in het ontwerpen en vervaardigen van vaartuigen die vergelijkbaar zijn met die van ons, dat afgezien van de markeringen die worden weergegeven op een aantal van hen, ze erg op elkaar kunnen lijken. Dit kan ook leiden tot incidenten die worden verondersteld te worden veroorzaakt door ET’s, terwijl het jullie eigen zwarte operaties zijn die bezig zijn. We weten dat het niet de eerste keer is dat hun gedachten uitgaan naar het creëren van een incident dat ons kan worden verweten. Wij kunnen ons niet bemoeien met jullie keuze van actie, tenzij het van een dergelijke omvang is dat het waarschijnlijk het plan voor jullie Zonnestelsel zal veranderen. Jullie hoeven echter niet te vrezen voor de toekomst omdat het gewaarborgd is en jullie al de energieën van het Nieuwe Tijdperk ingaan.


Moeder Aarde is ook begonnen veranderingen te verwezenlijken, aangezien ook zij zich zal verplaatsen binnen het Nieuwe Tijdperk. Haar werk is het reinigen van de Aarde en het weer in haar oude ongerepte toestand brengen en het zal enige tijd duren, omdat ook zij door de nieuwe trillingen heen zal opstijgen. Dus zoals je kunt zien, vindt er een heleboel actie plaats die allemaal in jullie voordeel is en uiteindelijk ten behoeve van jullie vreedzame en lonende bestaan. Jullie verlaten de lagere trillingen voorgoed en alle hulp wordt gegeven om jullie te verheffen. Toen jullie je reis eonen van tijd geleden begonnen, waren jullie blije zielen vastbesloten jullie kansen te benutten om ervaringen in de lagere trillingen op te doen. Jullie wisten dat je nooit zou worden verlaten en dat jullie vooruitgang zorgvuldig in de gaten zou worden gehouden en als de tijd daar was  jullie geholpen zouden worden om terug te keren naar het Licht. Die tijd is nu aangebroken en er is al vooruitgang geboekt, wij zijn altijd bij jullie geweest en het zal werkelijkheid worden als we jullie opnieuw in persoon ontmoeten.


Wij delen jullie vreugde bij de gedachte elkaar opnieuw te ontmoeten en hoewel we ook gelukkig zijn ervaren wij de emoties niet zo extreem als jullie. Onze gevoelens draaien om Universele Liefde die het ons mogelijk maakt de daarmee gepaard gaande diepte van geluk te voelen. Het is niet gemakkelijk om het in jullie woorden uit te leggen, daar ze niet altijd geschikt zijn voor de expressie die nodig is. Echter, wanneer je in onze aanwezigheid komt weet je zonder elke twijfel dat we Wezens van Liefde zijn en inderdaad, je het zult voelen. Het is een staat van zijn die vrede en vreugde in één zal zijn en het zal van jou zijn wanneer je bent uitgegroeid tot een volledig ontwikkeld wezen.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij jullie begrip te vergroten van de tijden die jullie nu zijn ingegaan. Geniet ervan terwijl jullie de lagere trillingen achterlaten.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Elene & Rob
Petitioning President Barack Obama
This petition will be delivered to:
President
Barack Obama

Disclose UFO/Alien related documents to the public. Also hold a hearing on the Disclosure of this Information.

This Petition can be signed by any citizen of the world.
maandag 24 november 2014

Dutch -- SaLuSa 21 November 2014SaLuSa  21 November 2014

De tijd schrijdt voort en je bent nu in staat om je aan te passen aan het snellere tempo, en  nog steeds voer je de taken uit die je jezelf hebt opgelegd. In de toekomst zal je zien dat het nog sneller gaat en dat je met de veranderingen in de pas loopt. Alles wat er gebeurt is een onderdeel van het proces dat jullie voortstuwt het Nieuwe Tijdperk. Echter, jullie reactie is er vaak een van verwarring aangezien er zoveel gebeurt op een bepaald moment. Mits je gefocust blijft op wat je weet over het doel ervan, zul je langzaam een patroon zien ontstaan. Het zal de richting aangeven waarin jullie gaan en het neemt jullie mee langs de weg naar het Nieuwe Tijdperk. Niets kan nu de voorruitgang die wordt geboekt stoppen, en het zal succes brengen bij het jullie opheffen uit de lagere vibraties.

PRGInstructions HERE
Buitenaards Ruimteschip op de MaanBuitenaards Ruimteschip op de Maan
PLEASE CLICK ON

http://www.galacticchannelings.com/nederlands/mona_lisa.html


THANKS

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

GTC


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.