Followers

Google+ Followers

vrijdag 24 juni 2016

Nederlands -- Mike Quinsey -- (HZ) 24 juni 201624 Juni 2016. Mike Quinsey (HZ)

Jullie potentieel is zo groot dat met het juiste geloof/instelling, jullie alles kunnen dat jullie willen en terwijl jullie trillingen hoger worden geldt eveneens dat jullie potentieel groter wordt. Positief denken is voor jullie al gebleken te werken en misschien is een typisch voorbeeld hiervan zelf-genezing. Opnieuw is het een kwestie van geloven-in-jezelf evenals een positieve benadering van dat wat je wenst te bereiken. Te zijner tijd zullen jullie zo succesvol worden in het zelf-genezen dat het inzetten van je vermogens een tweede natuur zal worden. Uiteraard zal dit in groepsverband exponentieel toenemen, maar zelfs dan zal dit alleen gebeuren zolang de ziel vrij is van karmische kwesties die ervoor zouden kunnen zorgen dat dit wordt geblokkeerd. 

De wereld maakt een periode van opschoning door aangezien uitstaande karmische kwesties worden opgeruimd. Het resultaat is consistente problemen die niet geholpen worden door de pogingen van de Duistere Garde die proberen hun veranderingen aan jullie op te dringen. Hun succes wordt beperkt door de Troepen van het Licht die al hun activiteiten nauwgezet volgen. Jullie zullen binnenkort een punt bereiken waar ze niet meer in staat zullen zijn jullie levens te beïnvloeden. Ze ervaren reeds beperkingen en verliezen de kracht die hen ervan overtuigde dat ze zouden slagen in de afronding van het beheersen van de Mensheid. Dit zal niet worden toegestaan en de Mensheid zal geleidelijk aan uit hun greep worden bevrijd.

De meest verbazingwekkende onthullingen zullen binnenkort aan jullie openbaar worden gemaakt en dit zal jullie helpen om aan de waarheid omtrent jullie werkelijke bestemming te wennen. Wees ervan verzekerd dat jullie verrukt zullen zijn over wat er voor jullie ligt en iedere poging zal worden gedaan om het nieuws op een voorzichtige manier aan jullie te brengen. Zo vele zielen zijn nog steeds blind voor wat er om hen heen gaande is en in sommige gevallen zou het beter zijn om de waarheid niet te kennen. Ze zijn bang dat het hun leven zal veranderen terwijl ze nu gelukkig zijn. Wanneer de waarheid echter geleidelijk aan wordt onthuld zal voor hen al snel duidelijk worden dat er een gelukkige toekomst in het verschiet ligt. De veranderingen zullen zich snel aandienen en ze zullen jullie bevrijden van de voortdurende druk om zo veel mogelijk van jullie tijd op het werk door te brengen. In werkelijkheid zouden jullie veel méér tijd voor jezelf moeten hebben en in staat moeten zijn je eigen dromen te volgen die jullie met blijdschap vervullen en die bevrediging geven. Jullie zijn niet bedoeld om slaaf te zijn en om te moeten werken simpelweg om te kunnen bestaan. Uiteindelijk zullen de levensbehoeften aan iedere ziel gegeven worden, het daarbij mogelijk makend om meer tijd met familie door te brengen en je eigen interesses te volgen. 

Terwijl de tijd verstrijkt zal geleidelijk aan je werkelijke geschiedenis aan jullie worden geïntroduceerd, evenals de plannen voor jullie toekomst. Er zal een grote sprong voorwaarts worden gemaakt die de gemiste kansen om de Nieuwe Tijd te betreden goed zullen maken. Van belang hierbij is de aanstelling van mensen die met de verantwoordelijkheid van het nemen van leiding kunnen omgaan. Dergelijke veranderingen zijn goed en wel onderweg en klaar om te worden geïmplementeerd wanneer het juiste moment daar is en dat is wanneer degenen die dit zouden kunnen verstoren zijn verwijderd. Het plan voor jullie toekomst is reeds uitgewerkt en het zal jullie naar het "beloofde  land" leiden waar vrede regeert en het leven een vreugdevolle ervaring is. Jullie zullen niet meer jarenlang de schade van het verleden hoeven goedmaken; alles zal in zeer korte tijd worden hersteld.

Jullie nieuwe leven zal zo anders zijn dan wat jullie tot nu toe gewend zijn en de veranderingen zullen uiterst welkom zijn en jullie veel genoegen schenken. Aangezien jullie trillingen hoger zijn geworden zullen jullie gedachten zich concentreren op permanente vrede en zal de Mensheid als één zijn met allemaal dezelfde doelen in gedachten. Oorlog en alles wat hiermee verband houdt zal iets uit het verleden worden en alle negativiteit en constante strijd zullen voorgoed verdwijnen. Er zal geen plaats of behoefte meer zijn aan oorlogstuig en iedereen zal in staat zijn haar/zijn leven in vrede te leven, samen met anderen. Dit zal in de meeste van jullie levens ontstaan en zeer binnenkort zullen jullie de eerste bewegingen in die richting kunnen zien.  

De mensen maken zich zorgen over hun welzijn, maar terwijl de veranderingen worden geïntroduceerd kunnen jullie er zeker van zijn dat jullie gezondheid één van de belangrijkste zaken is met betrekking tot onze handelingen. Nieuwe behandelmethoden zullen worden geïntroduceerd die het mes van de chirurg overbodig zullen maken en bijwerkingen zullen niet aan de orde zijn. Er zal veel veranderen dat jullie volledig in de Nieuwe Tijd zal doen belanden met alle voordelen van dien. Ieder aspect van jullie leven zal uiteindelijk verbeterd worden, dus wanhoop niet, omdat alles van tevoren is gepland om een snelle overgang mogelijk te maken. De omvang van de taken is niet van belang aangezien we over onbeperkte hulpbronnen kunnen beschikken. Alle noodzakelijke handelingen zullen snel en met zo weinig mogelijk ongemak voor jullie worden afgerond.

In de nabije toekomst zullen de Troepen van het Licht het veilig achten om openlijk op Aarde te landen en wanneer ze dit doen zullen jullie in je werk worden bijgestaan en begeleid. Met onze geavanceerde methodes zullen problemen in een flits worden opgelost. Verbrandingsmotoren zullen uiteindelijk achterhaald raken met de enige reden dat jullie deze verspillende en verouderde machines niet langer nodig hebben. Vervuiling is uiteraard een andere reden en dit zal worden geëlimineerd waardoor jullie in staat zullen zijn om veel gezonder te leven. Er bestaan systemen die bijna onmiddellijke verplaatsing mogelijk maken waar het Duister al gebruik van maakt maar voor zichzelf heeft gehouden. Wees ervan verzekerd dat jullie te zijner tijd van alle voordelen van een moderne Tijd zullen kunnen genieten en dit zal jullie huidige verwachtingen ver overstijgen.

Te weten wat er in het verschiet ligt zou jullie het vertrouwen moeten geven om alle huidige problemen aan te pakken zodat ze voor eens en altijd zullen worden opgeruimd. Jullie werden altijd al geholpen in de zin van maatregelen die genomen werden en die ten behoeve zijn van jullie allemaal. Zo is het altijd al geweest aangezien het Menselijke Ras als geheel is voorbestemd om de cyclus met succes af te ronden. Voorgaande cycli zijn, zoals jullie in je geschiedenisverslagen kunnen lezen, op rampen uitgelopen en iedere keer moesten jullie van nagenoeg niets weer opnieuw beginnen. Dus jullie kunnen jezelf een schouderklopje geven omdat jullie er eindelijk in zijn geslaagd. Jullie hebben altijd begeleiding gehad, in de hoop dat jullie je doel zouden bereiken, maar de manier waarop heeft altijd van jullie afgehangen. De huidige stand van zaken op Aarde zou de indruk kunnen wekken dat jullie opnieuw niet succesvol zijn geweest maar toch is, zoals jullie binnenkort zullen ontdekken, het tegendeel waar.

Alles lijkt met zo een snelheid vooruit te gaan dat jullie het idee kunnen hebben dat je onvoldoende tijd hebt om aan al je behoeften tegemoet te komen. Jullie zouden dit als een goed teken kunnen beschouwen; dat de trillingen nog steeds hoger worden en geleidelijk aan de lagere achter zullen laten. Dus jullie kunnen een veel positievere periode tegemoet zien waarin al het werk dat is gedaan om meer Licht op Aarde te brengen haar beloning zal ontvangen. Het helpt zielen te ontwaken die door de lagere energieën werden onderdrukt en zal hen helpen om weer omhoog te rijzen, iets wat de bestemming van iedere ziel is. Blijf positief en houd deze kijk op de toekomst stevig in het vizier.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen. Moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Vert. Marja

vrijdag 17 juni 2016

Nederlands -- Mike Quinsey,(HZ), 17 juni 201617 Juni 2016, Mike Quinsey (HZ).

De Aarde gonst van geheime activiteiten, maar slechts weinig daarvan komt jullie ter ore omdat het Duister nog steeds de Pers beheerst ondanks het feit dat haar macht snel afneemt. De gewenste veranderingen voltrekken zich echter nog steeds en de volgende belangrijke verandering zal zijn wanneer de nieuwe Republiek van de Verenigde Staten officieel kan worden afgekondigd. Een nieuwe President is reeds aangewezen wat, tezamen met de dramatische veranderingen, de macht terug zal geven aan het volk. Het is een lange, moeilijke weg geweest voor hen die erbij betrokken zijn, maar het is de moeite dubbel en dwars waard geweest. Het zal een bevrijding betekenen van degenen die jullie allemaal in slavernij hebben gehouden. De "stille oorlog" over wie de macht over de Aarde en haar bewoners heeft, komt heel binnenkort tot een einde en jullie zullen opgelucht zijn te weten dat de dreiging die boven jullie hoofden hing verwijderd is. Om gevangenen op jullie eigen planeet te zijn zou al erg genoeg zijn geweest, maar er werden ook plannen gemaakt om de populatie drastisch te reduceren. Sommigen van jullie hebben ontdekt wie hier verantwoordelijk voor zijn en dit zal te zijner tijd aan iedereen worden onthuld, zodat jullie begrijpen wat er voor jullie in het verschiet lag. 


Ongetwijfeld zullen velen zich afvragen hoe en waarom dergelijke omstandigheden zich voor kunnen doen, maar wees ervan verzekerd dat jullie in de loop van de tijd geïnformeerd zullen worden over jullie ware geschiedenis. Houd in gedachten dat alle zielen door hun vele incarnaties een gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor de uiteindelijke omstandigheden die jullie hebben ervaren en als een beschaving hebben jullie je eigen toekomst in de structuur van de tijd geprojecteerd en je eigen ervaringen gecreëerd. Natuurlijk heeft de duistere Garde profijt gehad van het oorlogszuchtige Mensenras, zodat ze voor hen gunstige situaties konden creëren die de condities van gebrek en wanorde voort konden laten duren.

Gedurende een lange periode heeft iedere ziel vele incarnaties doorgemaakt en nu de oude cyclus haar doel heeft gediend kunnen jullie het veranderingsproces zien dat zal resulteren in het ontstaan van een nieuwe cyclus. Het is een cyclus geweest waarin vrije wil werd gerespecteerd. De duistere Garde heeft echter de kans gegrepen om jullie op je eigen planeet gevangen te nemen. Hun uiteindelijke doel was om het Menselijke Ras te domineren, haar vrijheid af te nemen en de populatie tot een hanteerbare omvang te reduceren. Door jullie vele jaren listig in een staat van "gebrek" te houden en de waarheid bij jullie weg te houden, hebben ze jullie in een tijdknoop te houden waar vooruitgang nagenoeg onmogelijk was. De Hiërarchie van het Licht heeft echter constant over jullie allemaal gewaakt en ervoor gezorgd dat de zaken niet uit de hand liepen. Jullie toekomst is reeds vastgelegd en door hun inspanningen en de loyaliteit van Lichtwezens op Aarde, die de hen bezorgde uitdagingen hebben overwonnen, zijn ze de negativiteit ontstegen en hebben ze de weg naar Ascentie bereid die door eenieder die zijn/haar trillingen heeft verhoogd, betreden kan worden.

Het verblijf op Aarde is een grote uitdaging, maar toch hebben vele, vele zielen gesmeekt om een kans om het leven erop te ervaren. Ze hebben zich gerealiseerd dat wanneer je deze uitdagingen kunt overwinnen, je je op een snelweg bevindt richting de ontwikkeling voorbij de derde dimensie en dat je deze cyclus achter je kunt laten. Wat je ook doet, er zijn altijd Lichtwezens die je van dienst zijn op het moment dat je ze nodig hebt. Ze bemoeien zich niet op een andere manier met je leven en zo ben je in staat de zaken te ervaren zoals jij dat wenst. Wanneer je echter onjuiste beslissingen neemt, ben jij er zelf verantwoordelijk voor. Hierdoor maak je op spiritueel niveau een groei door en assimileer je het besef dat Alles Eén is.

Op het moment verkeert de Aarde in een staat van onrust en het is de wens van Moeder Aarde om veranderingen in het leven te roepen, zodat ze een begin kan maken met haar opschoning die haar geleidelijk aan terug kan brengen naar haar oorspronkelijke staat. Ze heeft voortdurend veel van zichzelf gegeven door de Mens absolute vrijheid van expressie toe te staan en ze heeft door achteloze zielen die haar hebben misbruikt, veel geleden. Dit kan niet langer zo doorgaan en als de Mens niet verandert zal ze het heft in eigen handen moeten nemen. Desondanks wordt er zorg voor gedragen dat er geen schade aan het leven wordt toegebracht, maar in sommige gevallen is dit onvermijdelijk. Er dient eveneens rekening te worden gehouden met karmische situaties en deze kunnen een natuurlijk onderdeel zijn van de veranderingen, aangezien niets van enig belang toevallig gebeurt. 


Iedere ziel helpt mee de toekomst te creëren, aangezien jullie collectieve energie jullie leidt. Uiteraard kunnen de acties van individuele personen op de één of andere manier een grote invloed hebben. Jullie waarnemingen worden voortdurend beïnvloed door gedachtevormen die je naar jezelf toe trekt, zoals "soort zoekt soort". Maar weinig mensen begrijpen dat dat waar je je op focust, of je het nu in je beoordeling ziet als "goed of slecht",  je met méér van hetzelfde verbindt. Dus het is het verstandigst om je niet in te laten met zaken van negatieve aard. Het kan zijn dat je erover wilt lezen, maar het is beter geen energie te besteden aan iets wat voor méér van hetzelfde zou zorgen. Het leven kan zéér ingewikkeld lijken, maar de meeste zielen volgen simpelweg hun wensen zonder al te veel over de consequenties na te denken.

Houd in gedachten dat jullie werden geboren met een levensplan dat kansen op jullie pad laat komen om te kunnen worden uitgespeeld. Elke ziel heeft in meer of mindere mate doelen om te bereiken, die, mits jullie succesvol zijn, jullie behoorlijk snel vooruit laten gaan. De meeste ervaringen zullen andere zielen erbij betrekken die daar eveneens van profiteren. Karma kan soms een ingewikkeld web weven, maar uiteindelijk zullen alle betrokkenen ervan profiteren. Wat jullie natuurlijk niet weten is welke lessen door iedereen worden geleerd. Jullie hebben een gezegde dat zegt "elke goede daad verdient een andere" en dat is in essentie waar, en hoe meer je van jezelf geeft, hoe meer dat naar je terugkomt via de Wet van Aantrekking.


Op een bepaalde manier is het maar goed dat jullie je niet bewust zijn van wat er gaande is in de echte wereld. Jullie hebben al genoeg op je bordje terwijl de huidige machthebbers vechten voor controle over de wereld, en de Lichttroepen doen wat ze kunnen om ervoor te zorgen dat er niets uit de hand loopt of het hogere plan voor jullie Ascentie in gevaar komt. Veel mensen begrijpen niet hoe de Duistere Garde zoveel controle over jullie leven heeft gekregen. Het is heel langzaam, gedurende vele, vele jaren gegaan en daardoor hebben jullie je niet gerealiseerd hoe jullie vrijheid wegsleet. In werkelijkheid werden jullie ernstig onderdrukt en onderworpen aan condities die expres werden gecreëerd zodat de duistere Garde jullie kon controleren.


Wees echter niet te zeer bezorgd, aangezien de Lichttroepen in werkelijkheid de algehele controle hebben en zelf beperkingen toepassen om te voorkomen dat de duistere Garde de volledige controle krijgt. Hun plan voor jullie bevrijding uit hun klauwen en controle is klaar, en alles gaat goed vooruit ondanks de condities die momenteel op Aarde bestaan. Op het juiste moment zijn vele voordelen klaar om aan jullie te worden gegeven die jullie onmiddellijk zullen verheffen. Jullie hebben al gehoord over de vele apparaten die jullie wachten en die jullie manier van leven voor altijd volkomen zal veranderen – de toekomst is van Goud.


Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen. Moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.Vert. Marja/Rob

vrijdag 10 juni 2016

Nederlands -- Mike Quinsey, 10 juni 201610 Juni 2016, Mike Quinsey (HZ)

De wereldgebeurtenissen bewegen zich naar een grootse finale, die bij de Lichtwerkers tot grote tevredenheid zal leiden. Na een lange periode van vertragingen zal te zien zijn dat de laatste dagen zijn aangebroken en dat de duistere krachten niet langer de macht bezitten om de toekomst van het Menselijke Ras te dicteren. De troepen van het Licht hebben de controle grotendeels in handen en zorgen ervoor dat grote catastrofes, die de wereld opnieuw in een enorme oorlog zouden storten, worden verhinderd. Vrede is in aantocht en heel binnenkort zullen er stappen worden gezet om de trillingen op Aarde te verhogen, wat uiteindelijk tot een einde aan alle oorlogachtige handelingen zal leiden. Jullie zullen dan werkelijk kunnen zien dat het einde van alle vijandelijkheden tot wereldvrede heeft geleid. Eindelijk zal het voor onze vrienden van andere planeten veilig zijn om op Aarde te landen en jullie openlijk te ontmoeten. Het zal eveneens het begin markeren van veranderingen die waarlijk permanente vrede zullen brengen. 


De weg die voor ons ligt is er simpelweg één van grote tevredenheid en zal de afmattende uitdagingen die met jullie leven op Aarde gepaard gingen, méér dan goedmaken. Opnieuw volledig bewuste Wezens te worden zal jullie ver boven je huidige niveau doen uitstijgen. Het leven zal een schitterende ervaring worden en jullie herinneringen aan de tijd in de lagere trillingen zullen snel naar de achtergrond verdwijnen. Op dit moment is het voor jullie moeilijk de welkome veranderingen die gaan komen te bevatten, maar weet dat jullie hiermee uiterst blij en verheugd zullen zijn. Velen van jullie hebben al een idee van wat er komen gaat maar het zal jullie verwachtingen vrijwel zeker te boven gaan. Dus laat je visualisaties wat betreft de toekomst niet los, aangezien eenieder van jullie deze collectief beïnvloedt en bepaalt hoe die eruit zal gaan zien.  


Er bestaan vele vragen die jullie graag zouden willen stellen maar in de loop van de tijd zal alles worden opgehelderd. Het is belangrijk dat jullie de achtergrond leren kennen van je tijd in de derde dimensie en hoe jullie als Lichtwerkers enorm hebben bijgedragen aan de verspreiding van het Licht. Enkel jullie aanwezigheid op Aarde heeft andere zielen al geholpen om hun ware zelf te ontdekken. Er is in dit verband veel te bereiken en zelfs nu verspreiden jullie de waarheid zodat zielen de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling kunnen nemen. Er is geen sprake van urgentie, maar tegelijkertijd is het einde van de oude cyclus ingehaald door de nieuwe trillingen die zich vestigen. Het is voor jullie belangrijk om met de stroom mee te bewegen en terwijl jullie dit doen zullen jullie anderen naar je toe trekken zodat zij dezelfde weg kunnen gaan die jullie hebben gegaan.

Soms is het een wonder dat je überhaupt vooruitgang boekt, aangezien je vanuit alle richtingen wordt aangevallen door een constante golf van verschillende energieën. Je trekt diegenen aan die met jou harmoniseren en mits je aura intact is kunnen de lagere energieën worden geblokkeerd. Je kunt je aura volledig mentaal visualiseren, waardoor je fysieke lichaam wordt beschermd en door het in de juiste staat te houden bezit je een afweersysteem tegen pogingen om het binnen te dringen. St. Germain heeft regelmatig geadviseerd gebruik te maken van zijn Violette Vlam wanneer je bescherming nodig hebt. Open aura's nodigen andere zielen uit die de behoefte hebben zich aan een andere ziel te hechten en wanneer die van een bijzonder lage trilling zijn zouden ze problemen kunnen veroorzaken.


Mocht je om één of andere reden hulp nodig hebben vergeet dan niet dat je Gidsen bij je hebt die je maar al te graag terzijde willen staan. Ze reizen gedurende jouw reis met je mee en zijn de onzichtbare helpers die er zoveel mogelijk voor zorgen dat je je aan je levensplan houdt, alhoewel jij uiteindelijk de laatste keus hebt. Je eigen vrije wil is uiteraard zeer belangrijk, maar je Gidsen zullen hun best doen om in te grijpen wanneer je lijkt af te dwalen. Onthoud dat je een afgesproken levensplan bezit en dat het van essentieel belang is om je leven hiernaar te leven. Je kunt er zonder problemen iets van afwijken maar er zijn sleutelmomenten waarop je het plan, waar je mee hebt ingestemd, dient te volgen.

Als je om je heen kijkt kan het lijken alsof het leven een verzameling willekeurige gebeurtenissen is die wat jou aangaat geen werkelijke invloed hebben. Toch is de uitwerking van het leven op het Menselijk Ras tot in het kleinste detail gepland, zodat je leert je te ontwikkelen terwijl je de uitkomsten van je keuzes ervaart. Dus zul je mee moeten bewegen met het niveau dat door de meerderheid wordt bepaald. Er is echter geen reden waarom jij als individu niet zou kunnen mikken op een hoger uitdrukkingsniveau en door dit te doen neem je anderen met je mee. Er is, om zo maar te zeggen, "nooit een saai moment", maar het leven zal er altijd voor zorgen dat je dat ervaart wat je nodig hebt in plaats van wat je denkt dat je nodig hebt. Dus accepteer dat wat er op je afkomt als een uitdaging voor jou om te overwinnen. Het zijn niet alléén maar uitdagingen en er zullen momenten zijn waarop je blije ervaringen hebt die je verheffen.

Wat betreft je ontwikkeling bestaan er op Aarde zulke ingewikkelde zaken dat je je af zou kunnen vragen hoe dit ooit opgelost gaat worden. Het is niet alleen de planning, maar het gaat ook om de vastberadenheid van degenen die met jou werken om ervoor te zorgen dat je een zo groot mogelijk voordeel haalt uit je mogelijkheden om je te ontwikkelen. Een gemiste kans betekent eenvoudigweg dat een nieuwe zich zal aandienen, ook al zal dit in sommige gevallen pas in een volgend leven gebeuren. Hoeveel je in een bepaalde periode op je neemt is jouw keuze, alhoewel je in je beslissingen geholpen zult worden om jezelf niet te overbelasten. Karma wordt niet altijd van één leven naar het volgende doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is en vaak geeft dit onmiddellijk resultaat. 


Leven na leven heb je ervaringen gehad op welke manier dat ook nodig was voor je vooruitgang richting de hogere dimensies van Licht. Nu staan velen van jullie aan de rand van voltooiing van de tijd in de lagere dimensies, daarbij voldoende hebbend geleerd om ascentie mogelijk te maken. Na het bereiken van dit punt hebben prefereren sommigen het om hier te blijven om anderen te dienen die hulp nodig hebben om vooruit te komen. Je kunt je afvragen wat het uiteindelijke doel van alle zielen is en om het eenvoudig te zeggen is het: de terugkeer naar volledige perfectie van de Godheid, totdat je opnieuw wordt uitgezonden om een aantal nieuwe ervaringen op te doen.

Events are moving along very quickly and announcements will soon be made in that respect. The reason why it has not been picked up by your media is that they still do not have the freedom to report the real news that is of importance. However, that is slowly changing and steps are afoot to bring about the necessary changes that will achieve it. As you are beginning to realise, you have been fed only what the dark Ones have controlled and often it is far removed from the truth. It does at times filter through but you need to be aware of reliable sources, as some are simply set up to give out false information. The Internet is still your best source and carries up to date news of events that are taking place. If some news seems doubtful then it probably is and should be ignored.


De gebeurtenissen gaan zeer snel vooruit en wat dat betreft zullen er binnenkort aankondigingen worden gedaan. De reden dat dit niet in jullie media wordt vermeld is dat ze nog steeds niet de vrijheid hebben om het werkelijk belangrijke nieuws weer te geven. Dit is echter langzaam aan het veranderen en er worden stappen gezet om de nodige veranderingen aan te brengen die dit mogelijk zullen maken. Jullie beginnen je te realiseren dat jullie alléén opgediend werd wat het duister onder controle had en dit ligt vaak ver bezijden de waarheid. Soms sijpelt het goede nieuws er doorheen, maar jullie dienen je bewust te zijn van betrouwbare bronnen aangezien sommigen er enkel op uit zijn om valse informatie te verspreiden. Het Internet is nog steeds jullie beste bron van informatie en bevat actueel nieuws over gebeurtenissen die aan de orde van de dag zijn. Als bepaalde nieuwsitems twijfelachtig lijken dan is dat waarschijnlijk ook zo en dienen ze te worden genegeerd.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

Mike Quinsey.


Vert. Marja

vrijdag 3 juni 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 3 juni 2016


3 Juni 2016. Mike Quinsey (HZ).
Alles gaat goed vooruit ondanks hoe het er uit lijkt te zien, en de verschillende aspecten die samenhangen met Ascentie gaan steeds verder vooruit. De duistere kliek verliest steeds meer macht en hun opties worden steeds beperkter. Heel vaak is ze verzocht zich over te geven, maar ze weigerden, het lijkt erop dat ze bereid waren te vechten tot het bittere einde. Ze kunnen zeker niet, zoals gepland, ontsnappen aan berechting, maar ze zullen bijna zeker proberen te onderhandelen waar het hun overgave betreft. Ze moeten het feit dat hun dagen geteld zijn onder ogen zien en ze kunnen niet langer hopen op het uitvoeren van hun oorspronkelijke plan betreffende werelddominantie.
Vele groepen schaarden zich achter die van het Licht en vormen een formidabele uitdaging voor de duistere kliek. Tezamen met vele machtige personen vertegenwoordigen zij een machtige strijdkracht voor het goede. De zaken komen zeker tot een climax en het goede nieuws kan niet veel langer worden tegengehouden, aangezien alles zich naar een punt heeft ontwikkeld waar het onmogelijk is dat de uitkomst wordt voorkomen. Alles gaat nogal snel vooruit en het is mogelijk dat de eerste officiële aankondiging al in juli komt en dat zal de eerste zijn van vele. Degenen onder jullie die de vooruitgang volgen via het internet zullen de ontwikkelingen hebben bijgehouden en weten hoe succesvol de Lichtwerkers waren.
Bereid jezelf voor op de veranderingen en help degenen die zich erdoor verontrust zullen voelen. De veranderingen zullen behoorlijk snel worden uitgevoerd teneinde verdere problemen te voorkomen. Eén van de eerste prioriteiten zal zijn het instellen van contacten die de mensen kunnen gebruiken om meer te ontdekken omtrent de komende veranderingen. Natuurlijk zijn er de gebruikelijke bronnen die jullie al bekend zijn. Er staat veel klaar om zo spoedig mogelijk te worden geïntroduceerd zodat jullie kwaliteit van leven omhoog kan gaan. De volgende 18 maanden zouden opwindend moeten zijn aangezien het de periode is waarin veel staat gepland. Dus na vele teleurstellingen zal er een periode komen waarin jullie verheugd zouden moeten zijn vanwege de enorme vooruitgang die wordt geboekt.
In de loop van de tijd zullen jullie vele aanvaardbare veranderingen ervaren die jullie uiteindelijk zullen leiden naar een punt, veel verder dan wat jullie ook gevisualiseerd kunnen hebben. Het zal zeker de verloren tijd goed maken en jullie naar een zeer gelukkige en opwindende periode voeren. Er is jullie de afgelopen 50 jaar of meer veel ontzegd, en jullie zullen opgetogen zijn vanwege het verschil dat de veranderingen brengt. Moeder Aarde zal op vele manieren profiteren en eveneens haar rol spelen bij het tot stand brengen van vele aanvaardbare veranderingen aan jullie leefomgeving. Het leven zal snel een vreugde worden en de gezondheid van de mensen zal hersteld worden en jeugdigheid zal weerkeren. Jullie hebben zoveel om naar uit te kijken en het zal behoorlijk snel verwezenlijkt worden.
In sommige gebieden is nog steeds chaos, maar Lichtwezens werken hard om de hindernissen die vrede in de weg staan op te ruimen. Oorlog en alles van dien aard zal ophouden en jullie ware geschiedenis zal in de annalen van de tijd worden bijgeschreven. Jullie zullen leren waarom jullie de lagere dimensies hebben ervaren en hoe jullie werden gemanipuleerd door degenen die hun eigen agenda hadden voor de Mensheid. De waarheid dient bekend gemaakt te worden en jullie geschiedenis dienovereenkomstig herschreven. Jullie liepen feitelijk in een droom die weinig gelijkenis vertoonde met jullie ware zijnsstaat. Dat alles zal veranderen zodra de waarheid onthuld is en de negatieve invloeden verwijderd zijn.
Wees ervan verzekerd dat alle zielen een gelijke kans werd gegeven om naar het Licht te keren. Sommigen zijn echter niet klaar om de noodzakelijke veranderingen in hun leven te maken om naar de hogere trillingen te gaan. Dat zal hun keuze zijn die gehonoreerd zal worden, en alle hulp zal hen nog steeds worden gegeven, zodat ze weer naar een punt kunnen komen waarop Ascentie mogelijk is. Sommigen van jullie zullen ervoor kiezen om in de lagere dimensies te blijven, eenvoudigweg om die zielen te assisteren die doorgaan met wakker worden en evolueren. Geen enkele ziel wordt zonder hulp achtergelaten en wanneer erom wordt gevraagd zal die er altijd zijn. Ook wordt begeleiding gegeven aan groepen en aan degenen die mensenmassa's dienen, terwijl altijd de vrije wil van de betrokkenen in de gaten wordt gehouden.
Terwijl jullie door deze huidige periode heengaan zou het verstandig zijn begeleiding van jullie Gidsen te vragen om ervoor te zorgen dat jullie je levenspad volgen dat je aanvaardde voordat je incarneerde. Nooit was er zo'n belangrijke periode in je leven als de mogelijk tot ascenderen die nu voor jullie ligt, en als jullie je vooruitgang kunnen handhaven door te blijven omhooggaan, zullen jullie bijna zeker succesvol zijn. Wanneer je van je pad afdwaalt is het mogelijk je te corrigeren en er weer op te gaan, dus wees niet bezorgd. Het is menselijk om vergissingen te maken, maar wees bereid ze te herstellen en je zult opnieuw op de juiste weg zijn.
De mens is altijd een krijger geweest, hetgeen noodzakelijk was om te overleven, honderden jaren geleden. Nu is de situatie anders aangezien oorlogsvoering een strijd tussen verschillende technologieën is geworden. De mogelijkheid om te doden en te vernietigen is zo groot geworden dat het weefsel van jullie wereld bedreigd wordt. We zijn ons echter volledig bewust van de situatie en hij is onder controle. We hebben grenzen gesteld die we niet zullen laten overschrijden, en we hebben bijvoorbeeld vele malen het gebruik van nucleaire wapens voorkomen. In de zeer nabije toekomst zal alles wat met oorlog te maken heeft niet getolereerd worden, en stappen zullen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat nadat ze eenmaal uitgeband zijn, deze niet opnieuw worden geïntroduceerd.
Mensen kunnen in harmonie samenleven, vooropgesteld dat ze hun overtuigingen niet aan anderen opdringen. Een goede plek om te beginnen is met "God", waarnaar met veel verschillende namen wordt verwezen, die wordt vereerd afhankelijk van welke bepaalde religie er bij betrokken is. In werkelijkheid is er slechts de Ene God die betrokken is bij de beschaving van de Aarde, hoewel er vele zulke verheven Wezens in het Universum zijn. Vanuit de gemeenschappelijke basis tussen alle mensen zou het mogelijk moeten zijn bijeen te komen en als één beschaving verder te evolueren. Die zielen die klaar zijn om te ascenderen zien verder dan de verschillende religies, aanvaarden één God en zijn in staat in vrede te leven in één grote gemeenschap. God is Liefde en wordt abusievelijk beschouwd als zijnde gelijk aan de Mens, terwijl het in feite het tegenovergestelde is, aangezien de Mens vanuit een lage positie is opgerezen om zich te ontwikkelen om een Hoger Wezen te worden, en het is de bestemming van elke ziel, ongeacht hoe lang het duurt. Het is mogelijk voor iedereen om naar hun ware aard Goden te worden, en dat is het lot van het Menselijk Ras.
Jullie onmiddellijke bekommernis heeft te maken met jullie evolutie, en er zullen een paar grote veranderingen komen die jullie in staat zullen stellen in volledige vrede te leven. Jullie worden wakker t.a.v. je ware zelf, en jullie zullen je voegen bij degenen die al geascendeerd zijn. Dualiteit zoals jullie die kennen zal worden achtergelaten in de lagere trillingen, maar zal nog steeds bestaan in de hogere niveaus, maar dan van een harmonieuze aard zijn.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen. Moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.
Vert. Rob

vrijdag 27 mei 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 27 mei 201627 Mei 2016. Mike Quinsey (HZ)

De zaken vorderen naar wens ondanks dat het aan de buitenkant anders kan lijken en ze bewegen voort richting een vreedzame oplossing die vrede op de wereld zal brengen. De taak om dit voor elkaar te krijgen zou, met het oog op het aantal bestaande probleemplekken, een onmogelijke opgave kunnen lijken, maar grotere machten dan die op Aarde zullen een hand hebben in het creëren van wereldwijde vrede. We naderen een punt waar "genoeg is genoeg" geldt en waar karmische kwesties opzij gezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat vrede tot stand wordt gebracht en het Duister wordt gestopt. Er worden reeds grote stappen gezet om een basis te leggen voor het bereiken van vrede door de grondslag voor alle probleemgebieden aan te pakken. Velen worden opgestookt door degenen die voordeel behalen uit de resulterende ellende, voornamelijk in het geval van oorlogen die de zakken vullen van de Wapenproducenten. Wees ervan verzekerd dat dit binnenkort zal veranderen aangezien degenen die dergelijke situaties in de gaten houden de macht en autoriteit bezitten om in te grijpen.
De migratie van veel mensen is eenvoudigweg het resultaat van ongelijkheid in de wereld. Het zijn jullie broeders en zusters die hieronder hebben geleden door het gebrek aan de simpele zaken die zorgen voor een acceptabele kwaliteit van leven. In jullie moderne tijd mag het ondenkbaar lijken dat sommige mensen nog steeds zonder een adequate watervoorziening leven en dat velen verhongeren in een wereld van overvloed. Het is zeker zo dat sommige zorgdragende organisaties hun best doen om degenen in nood te helpen, maar ze kunnen de omvang van het probleem niet aan. Er is echter een algemene kentering in de manier waarop mensen over anderen denken aan het ontstaan en dit zorgt ervoor dat de meest urgente problemen worden aangepakt.
Terwijl veel immigranten zich in jullie landen vestigen, ontdekken jullie dat ze Menselijke Wezens zijn net zoals jullie zelf, met hetzelfde verlangen naar een vreedzame samenleving. Ze mogen zich dan anders kleden en hun eigen religieuze geloven aanhangen, maar van binnen zijn ze net als jullie. Nagenoeg iedere ziel is op zoek naar vrede zodat de mensheid zich kan verenigen en van de vruchten van de Aarde kan genieten. Er is voldoende voor iedereen om een gelukkig en comfortabel leven te kunnen leiden en dat besef zou een einde kunnen maken aan de ogenschijnlijk nooit ophoudende problemen. Na vele levens binnen deze cyclus te hebben geleefd, heb je zoveel ervaring opgedaan dat het nu gebruikt kan worden om te helpen mensen in harmonie samen te brengen. Sommige groepen zijn al druk bezig hulp te bieden aan degenen die dat nodig hebben, maar het probleem is er één van wereldwijde aard en er is veel méér voor nodig om de problemen uit te bannen.
Mensen vragen, terwijl hun mogelijkheden beperkt zijn, wat ze kunnen doen om een bijdrage te leveren en wanneer je niet in staat bent een geldelijke bijdrage te leveren onthoud dan dat gebed een machtig wapen is dat veel meer resultaat kan opleveren dan je je voor kunt stellen. De kracht van gebed is legendarisch en hoe meer mensen dit inzetten des te groter zal het te merken effect zijn. De daaruit ontstane energie genereert een reactie en op een bepaald moment zal dit ook gebeuren, alhoewel misschien niet noodzakelijk precies zoals waarom gevraagd is. Hogere Lichtwezens weten welke reactie op een bepaalde situatie het beste is. Wanneer je begint met om een ander te geven trek je de energieën aan die je vooruit kunnen helpen, inclusief anderen met gelijke ambities. De Wet van Aantrekking is verantwoordelijk voor vele situaties die je om je heen creëert, maar je zou er goed aan doen geen energie te schenken aan de zaken waar je niet van houdt, aangezien wanneer je dat wel doet ook deze door je worden aangetrokken. Eonen lang werden jullie dom gehouden en gevoed met een dieet van leugens om jullie onder controle te houden, en lieten ze jullie geloven dat jullie niet bij machte waren om de toestand te veranderen. Als gevolg daarvan werd jullie niet toegestaan de waarheid te kennen omtrent jullie geboorterecht als "Kind van God" met al het potentieel dat daarbij hoort. Jullie zijn veel machtiger dan jullie momenteel denken, maar nu de kracht van het Licht toeneemt beginnen jullie je bewust te worden van jullie ware potentieel. Terwijl jullie dit doen zal de duistere garde haar macht over jullie verliezen en zullen jullie je realiseren dat jullie waarlijk Goden in de maak zijn. In de zeer nabije toekomst zullen ontwikkelder wezens naar de Aarde komen en hun kennis delen zodat jullie in staat zullen zijn je ware potentieel te begrijpen en het doel van jullie leven zullen kennen. Nadat de negatieve energieën eenmaal verwijderd zijn zullen jullie veel sneller evolueren, zonder beperkt te worden door valse leerstellingen.
De huidige situatie op Aarde laat zien dat de weersveranderingen effect hebben, daar de seizoenen langer duren dan normaal. Jullie ervaren temperatuurextremen en de algemene indruk is dat dat zo zal blijven, echter ze zullen normaliseren en in de loop van de tijd acceptabeler worden. Jullie zullen zien dat het dierenrijk er gevoeliger voor wordt en hun habitats zullen veranderen voordat die ongeschikt worden voor hun bestaan. Dat geldt ook voor de zeeën die steeds warmer worden en die eveneens worden beïnvloed door het smelten van de ijskappen. Uiteindelijk zullen enkele landmassa's worden beïnvloed, en zullen jullie voldoende worden gewaarschuwd aangezien het gebieden kan betreffen waar Samenlevingen bestaan.
Terwijl de tijd voortschrijdt zullen jullie vrienden uit de Ruimte jullie voorzien van geschikte technologieën om met de veranderingen die jullie ernstig kunnen treffen om te gaan. Ze zien van dichtbij toe hoe de zaken zich ontwikkelen, en waar nodig zullen ze Moeder Aarde helpen met de aanpassingen die nodig zijn. Jullie kunnen er zeker van zijn dat de Mensheid goed wordt beschermd om er voor te zorgen dat er minimale schade en verlies aan levens zal zijn. Sommige gebeurtenissen zijn karmisch van aard, in welk geval we niet kunnen ingrijpen. In andere gevallen zullen we alle levensvormen beschermen en jullie indien nodig naar een veilig gebied brengen. Enige ontreddering is onvermijdelijk, maar elk ongemak voor jullie zal meer dan gecompenseerd worden door wat jullie er uiteindelijk voor terugkrijgen.
Er zullen maar weinig mensen zijn die niet gemerkt hebben dat de tijd sneller gaat en dat zal door blijven gaan naarmate het jullie in de hogere dimensies stuwt. Nu al worden de veranderingen opgemerkt en dat houdt een hoger niveau van bewustzijn in. Niet alle zielen zullen deze ervaring beleven, aangezien sommigen niet klaar zijn en niet in staat om uit hun huidige niveau te geraken. Iedereen zal zijn/haar juiste niveau vinden naarmate de tijd voortschrijdt en dat zal resulteren in Ascentie, waarop velen zichzelf nu voorbereiden. Maak je niet druk m.b.t. welk niveau je hebt bereikt, aangezien iedereen zichzelf precies daar terugvindt waar hij/zij moet zijn.
Jullie aangewezen leiders voor deze periode zijn David Wilcock en Corey Goode, en jullie wordt aangeraden hun boodschappen van Liefde en Licht te lezen als je up to date wilt zijn met ze. Gebruik ze om de maat te nemen van anderen t.a.v. hun geloofwaardigheid en weet dat jullie door een beslissende tijd heen gaan. Wees je ervan bewust dat zij van de duistere Troepen wanhopig proberen jullie bang te maken door je te laten geloven dat jullie worden aangevallen door Buitenaardsen, terwijl zij in feite "ongeloofwaardig" en nep zijn, simpelweg om jullie voor de gek te houden.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen. Moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.
Vert. Marja/Rob

vrijdag 20 mei 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 20 mei 201620 Mei 2016. Mike Quinsey (HZ)


Wees ervan verzekerd dat alles naar tevredenheid verloopt en dat er nog steeds veel gaande is achter de schermen. Zoals wij het zien zouden de twee komende maanden wel eens de meest belangrijke maanden van deze tijd kunnen blijken te zijn. Er wordt vanuit gegaan dat de gebeurtenissen voldoende gevorderd zullen zijn om een aankondiging te kunnen doen, wat het begin zal betekenen van het in de openbaarheid brengen van veel méér zaken. In werkelijkheid is er in het geheel geen tijd verloren gegaan, aangezien er veel is gebeurd dat buiten het bereik van het Duister heeft gelegen. Terwijl de tijd is verstreken is hun macht inderdaad snel afgenomen en gaat het werk van het Licht met grote stappen vooruit. De energieën van de Nieuwe Tijd brengen de waarheid naar buiten, wat resulteert in een verhoging van de trillingen.

Vele vooruitgangen die zijn achtergehouden beginnen aan de oppervlakte te komen en niet in de laatste plaats zijn dat alle ontdekkingen die door de Keshe Foundation zijn verspreid. Hun uitvindingen zijn vele jaren lang onderdrukt geweest, maar dat gebeurt niet langer omdat er nu zo veel wordt verspreid door degenen die graag zien dat dit het publieke domein betreedt. De uitvindingen worden nu onder de aandacht gebracht van een groot aantal bronnen die de mogelijkheid hebben om ze te produceren. De verspreiding ervan kan daarom niet worden tegengehouden en steeds meer mensen worden zich bewust van het bestaan ervan. Het is enkel een kwestie van tijd voordat er enige officiële aankondigingen kunnen worden gedaan zodat het publiek zich er eveneens bewust van wordt. 


Terwijl de trillingen hoger worden zijn er zoveel meer mensen die voor de waarheid ontwaken en kan die niet langer worden onderdrukt. Jullie is zo lang doen geloven dat jullie spiritueel gezien tekort schieten, maar ondanks pogingen om jullie te onderdrukken is de toename in inzicht enorm toegenomen. Voor hen die de waarheid zoeken bestaan er op jullie Internet vele betrouwbare bronnen en het enige dat nodig is, is dat jullie hierin je intuïtie volgen. Uiteindelijk zal alleen de waarheid bestaansrecht hebben, maar voordat het zover is zal er ongetwijfeld sprake van verwarring zijn, aangezien eeuwenoude leringen nog steeds worden verkondigd. De tijd is voor iedere ziel die naar waarheid zoekt gekomen om voornamelijk zijn/haar eigen leraar te zijn. Echter, er valt natuurlijk voordeel te behalen uit het samenkomen met degenen die een zelfde inzicht delen. 


Op dit moment wordt de wereld overspoeld met problemen die afkomstig zijn van de oude energieën, maar terwijl deze worden opgelost zal de vrede die jullie wensen vorm krijgen. Het kan een onmogelijke opgave lijken, maar als het nodig is kunnen de zaken in één klap worden veranderd om een einde te maken aan confrontatie en oorlog. Vrede zal zeer binnenkort aanbreken en dan kunnen de veranderingen zich in volle gang voltrekken en zullen jullie verbaasd zijn over hoezeer de zaken in de tussentijd vooruit zijn gegaan. Het was bekend dat dit punt in de tijd bereikt zou worden en er zijn bereidwillig voorbereidingen gedaan. Al jullie offers en pogingen om vrede naar Moeder Aarde te brengen zullen binnenkort vervuld worden en zal een grootse Nieuwe Tijd, die voor eenieder zichtbaar is, aanbreken.

Ga door met jullie goede werk, aangezien de finish in zicht is en vele zielen jullie toe zullen juichen. Jullie wens was de Lichtkrachten vrijwillig dienen in de wetenschap dat deze tijd jullie uiteindelijk uit de klauwen van het Duister zou bevrijden. Jullie hebben om zo maar te zeggen "jullie tijd gediend" en binnenkort zullen jullie alle vruchten van jullie toewijding aan de zaak kunnen ervaren. Het zou altijd een bevredigend resultaat hebben opgeleverd en jullie kunnen een enerverende tijd tegemoet zien, aangezien de oude energieën langzamerhand wegvloeien. Het Duister zal niet worden toegestaan zich met de vooruitgang te bemoeien en uiteindelijk zullen hun daden niet meer dan een herinnering uit het verleden zijn.


Jullie lange wachten op positieve signalen die een aanwijzing vormen voor de werkelijke vooruitgang die is geboekt, zal binnenkort worden beloond. Voor velen die weinig tot geen interesse hebben getoond in hun toekomst zullen de ontwikkelingen schokkend en verbazend zijn. Ze zullen echter snel de omvang van de situatie begrijpen en de veranderingen in vreugde tegemoet zien. De toekomst zal lijken als een droom die uitkomt, aangezien het plan van het Duister om door te gaan met de gevangenschap van de Mensheid, wordt gedwarsboomd. Weinigen van jullie hebben ook maar iets van inzicht in hoeveel van jullie vrijheid werd weggenomen. En meer nog in hoeverre jullie weggehouden werden van het kunnen plukken van de vruchten van de vooruitgang  die de laatste circa 70 jaar is geboekt. De Cabal heeft jullie in het ongewisse gehouden en enkel nieuwe technologie toegestaan op het moment dat het hen uitkwam. De mensen die niet de wens hadden om in hun tijd vooruit te komen uit angst om hun winstgevende zaken te verliezen maakten het er niet beter op. De grootste verandering die alle mensen zal aangaan betreft de energievoorziening. Te zijner tijd zal vrije energie een algemeen goed zijn en sommige apparaten zijn reeds beschikbaar.

De veranderingen die wachten om te worden geïntroduceerd zullen iedereen samenbrengen en de toestand van de "hebbers" en de "niet-hebbers" die niet langer aanvaardbaar is, verwijderen. Niemand zal worden overgeslagen en natuurlijk zal aan de meest behoeftigen prioriteit worden gegeven. Iedereen zal uiteindelijk de basisbenodigdheden hebben om zeker te zijn van een comfortabel leven. De rijkdom van de planeet is evenzeer bedoeld voor iedereen, tezamen met nieuwe technologieën die een bevredigende levensstandaard zullen handhaven. Wat je huidige bestaansniveau ook is, onthoud dat die deels karmisch is en tevens voorziet in de ervaringen die je nodig hebt om met je ontwikkeling door te gaan. In werkelijkheid stop je nooit met leren, maar de oude cyclus is beëindigd en een nieuwe vervangt deze al.

Blijf standvastig wanneer de oude manieren van doen niet meer werken en weet dat de schoonmaak nodig is om plaats te maken voor de nieuwe. Veel verschillende beschavingen werken met Moeder Aarde samen om de veranderingen die allesomvattend zijn tot stand te brengen. Niets van de oude trillingen zal overblijven aangezien zij tot een hoger niveau worden gebracht. Het zal een 1000 jarige vrede kentekenen, gedurende welke tijd jullie van een prachtige periode van geluk en voldoening, waarvan jullie momenteel alleen kunnen dromen, zullen genieten. De Hogere Wezens hebben de controle en maken geen wilde beloften die niet kunnen worden uitgevoerd. Jullie tijd om de oude manieren van leven achter je te laten en hemelse gelukzaligheid te beleven is aangebroken.

Er is schoonheid op Aarde waarvan jullie hebben genoten, maar die is niets vergeleken met de pracht die jullie wacht. Het is moeilijk dingen te beschrijven waarvoor jullie de juiste woorden die daarvoor geschikt zijn niet hebben, maar wat je verbeelding of je idee ook is, de waarheid is veel grootser. Denk groot en stel je een toekomst voor die voorziet in al jullie behoeften en waar je niet elke dag hoeft te werken om daarin te voorzien. De belangrijkste reden daarvoor is dat de behoefte aan geld langzamerhand zal verdwijnen. Jullie waren slaven van het geld en desondanks hadden velen niet genoeg voor de basisvoorzieningen om te kunnen overleven. Het is duidelijk dat dit moet veranderen en dat zal het in korte tijd ook doen. Blijf rustig en positief, ondanks wat er om je heen gebeurt. Er zullen een paar Aard-veranderingen komen, maar de Galactische Troepen zijn in de buurt om die tot een minimum te beperken. Welke negatieve gebeurtenis ook zal van korte duur zijn en hulp, indien nodig, zal komen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.


Vert. Marja/Rob

vrijdag 13 mei 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 12 mei 201613 Mei 2016. Mike Quinsey (HZ)

Niet alleen gaat de tijd sneller dan ooit voorbij, maar ook de gebeurtenissen op Aarde gaan steeds sneller. Er zijn invloedrijke groepen gevormd die de mensen van het Licht zullen ondersteunen die streven naar “Disclosure” en er is veel vooruitgang geboekt. Hier is bij jullie veel geduld voor nodig geweest en binnenkort zullen jullie het resultaat zien van een lange voorbereidingstijd om de controle door het Duister weer in eigen hand te nemen. Er is zich een grote verandering aan het voltrekken en terwijl het moeilijk is om een duidelijke indicatie te geven, lijkt het erop dat het binnen de komende twee maanden een begin zal nemen. Er zijn uiteraard nog andere zaken waar aandacht aan geschonken dient te worden en er bestaat een gevoel van tijdsdruk met het oog op de reeds verloren tijd. Wees er echter opnieuw gerust op dat alles op de juiste manier en zo snel vooruitgaat dat de progressie nu niet meer kan worden gestopt. Deze gebeurtenissen worden gesteund door uitzonderlijk invloedrijke machten zowel op als buiten de Aarde. Het belang van het zo hoog mogelijk houden van jullie trilling door je voortdurend op het Licht te focussen kan daarom niet vaak genoeg worden benadrukt.

Het is bekend dat veel mensen zich beter zouden voelen wanneer ze het bewijs zouden kunnen zien van jullie Ruimtevrienden in de lucht. Ze zijn uiteraard in grote getale aanwezig, maar voor bescherming vaak in onzichtbaarheid gehuld. Het moment van massale waarnemingen zal aanbreken wanneer dit veilig is om te doen en het is mogelijk dat dit nog een poosje duurt. Jullie worden echter door de Galactische Troepen die vanaf een veilige afstand toezicht houden op de Aarde beschermd. Het is mogelijk dat sommigen niet begrijpen waarom deze troepen, met hun superieure technologie, iets te vrezen zouden hebben, maar confrontatie en geweld is niet hun manier om met tegenstand om te gaan. Jullie Ruimtevrienden bevinden zich op een vredesmissie om ervoor te zorgen dat jullie overgang van de heerschappij door het Duister naar die van het Licht veilig en op een positieve manier verloopt.

Jullie zullen de mate waarin jullie gecontroleerd en onderdrukt werden als verbijsterend ervaren, dus is er veel terrein te winnen. Jullie lopen vele jaren achter t.a.v. het punt van ontwikkeling dat jullie nu zouden hebben moeten bereikt,. Er wordt gezegd dat jullie je in een tijdlus bevinden en dit is wel de meest adequate omschrijving. Hoe meer tijd er echter zonder werkelijke vooruitgang voorbij gaat, des te moeilijker het voor het Duister wordt om hun geheimen en hun macht over jullie in stand te houden. Jullie hebben veel verloren tijd goed te maken en er staan zoveel uitvindingen klaar om vrijgegeven te worden. De Keshe Foundation heeft reeds vooruitgang geboekt en is baanbrekend wat betreft het in de openbaarheid brengen van geavanceerde technologieën. Terwijl het vertrouwen toeneemt zullen er meer volgen die degenen die hun presentatie proberen tegen te houden trotseren.

Totdat de Pers gezuiverd kan worden van degenen die er alleen op uit zijn om verwarring te zaaien kan het moeilijk zijn om vast te stellen welk deel van het nieuws waarheidsgetrouw is. Het is zoals altijd het beste om op je intuïtie af te gaan, in combinatie met bewezen betrouwbare bronnen. Houd in gedachten dat deze bronnen nooit dreigende woorden van kwaad loslaten op het Menselijke leven of gebruik maken van intimidatie en geweld. Onderhand weten jullie waarschijnlijk wel hoe je de daden en woorden van het Duister kunt herkennen. Besef dat hun boodschappen soms heel waarheidsgetrouw en geloofwaardig over kunnen komen, maar vaak alleen staan in de uitspraken die worden gedaan. Als het niet goed klinkt, laat het dan zijn voor wat het is totdat je het zeker weet. Soms gebeurt het dat je een bijzonder verontrustend probleem een nachtje laat liggen en je er de volgende ochtend een duidelijk inzicht in hebt. Je meest bekwame werk wordt vaak tijdens de periode van slaap verzet.

Grootse tijden liggen vóór jullie, waarin jullie waarheidsgetrouwe verslagen van je geschiedenis zullen krijgen, die voor velen uiterst onwaarschijnlijk zullen lijken, behalve dan dat er geen twijfel zal bestaan over de bron. Veel van wat jullie is doen geloven is een vervorming van de waarheid of zijn regelrechte leugens die op dat moment zeer aannemelijk leken. De Duistere Garde was zeer behendig in het jullie misleiden naar een pad dat ze voor jullie hadden uitgestippeld. De tijd heeft hen echter ingehaald en gelukkig zijn velen van jullie voor het bedrog dat gaande was ontwaakt. Een nieuw tijdperk is komende en de mogelijkheid om naar de oude manieren terug te keren is absoluut onmogelijk en dit zal zoveel vreugde en geluk met zich meebrengen, niet alleen bij degenen van het Licht, maar bij het publiek in het algemeen. Voor het eerst zal men zich realiseren dat er méér is in het leven dan dat men tot nu toe heeft ervaren en is men bereid om mensen samen te brengen die als Eén en vastberaden verder zullen gaan. 

Jullie zouden jezelf voor moeten bereiden op de komende verheffing die jullie in de hogere sferen zal stuwen. Het heeft lang geduurd voordat dit punt kon worden bereikt en jullie zullen binnenkort de vruchten van jullie inzet kunnen oogsten. Het zal een gedenkwaardige tijd zijn en terwijl jullie niveaus van bewustzijn zich verhogen zullen jullie je werkelijke plaats in de Kosmos herinneren. Het is al vaker verkondigd dat jullie Goden zullen worden en dat jullie nu op weg zijn om je bestemming te vervullen. Op dit moment zijn jullie maar een bleke afspiegeling van wie je werkelijk bent, maar jullie verplaatsen je snel op het pad naar vervolmaking. Sommigen kunnen zich afvragen hoe je een God in wording kunt zijn terwijl je nu nog maar net bent begonnen je trilling te verhogen. Het is daarom verstandig om in gedachten te houden dat je tijdens je verblijf op Aarde slechts een aspect van je Hogere Zelf  bent.

Een grootse viering nadert nu jullie je, na een extreem beproevende periode van leven op Aarde, je grootse prestaties realiseren. Moeder Aarde heeft jullie gevoed en op haar schouders meegedragen, maar spoedig zal het tijd zijn om als Kosmisch Wezen je vleugels te spreiden. Moeder Aarde maakt echter eveneens deel uit van deze voortdurende reis en haar bestemming is om een Zon te zijn. Evolutie is een proces van altijd durende vooruit- en opgang en staat in werkelijkheid nooit stil. Het Universum is gevuld met levensvormen die zich allemaal op een zich altijd uitbreidende reis bevinden, maar die op hetzelfde moment uiteindelijk zijn voorbestemd voor de perfecte staat van Eenheid binnen de Godheid. Jullie hebben echter nog een lange reis te gaan voordat jullie het einde van je reis hebben bereikt, dus geniet van je geluk terwijl je het Universum voor je ogen ontdekt.

In de hogere sferen boven de Aarde zul je vrij zijn om de Kosmos te onderzoeken en zul je verschillende levensvormen ontmoeten die zich in andere stadia van de evolutie bevinden. Er kan informatie uitgewisseld worden aangezien alle leven met elkaar verbonden is en afhankelijk is van elkaar. Jullie bestaan tenslotte allemaal binnen het lichaam van de Oppergod en zullen nooit ophouden je te ontwikkelen totdat je de perfecte Staat van Eenheid hebt bereikt. Op je huidige niveau kan dit vergezocht lijken maar dat is simpelweg omdat je een beperkt niveau van bewustzijn bezit. Het gaat natuurlijk door zich uit te breiden aangezien je doorgaat je verder en hoger te bewegen. Er is zoveel dat je kunt doen en realistisch gezien zul je hierdoor nooit een staat van verveling bereiken. Het leven op Aarde heeft haar enerverende momenten en kan veel plezier genereren, maar dualiteit zal ook altijd de negatieve aspecten naar voren brengen en dit is de manier waarop je alles ervaart wat je nodig hebt om te evolueren.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

Vert. Marjafc

fc

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS