Followers

Google+ Followers

vrijdag 22 april 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 22 april 201622 April 2016. Mike Quinsey (HZ)

Lieve Mensen, jullie gaan goed om met de huidige situatie op Aarde, door jullie blik op Ascentie gericht te houden. Iedere dag die voorbij gaat komt het dichterbij, maar er is nog veel werk te verzetten voordat het jullie werkelijkheid wordt. In deze afsluitende periode is er veel te doen terwijl jullie degenen die zich op de voorgrond van de veranderingen bevinden ondersteunen. De handlangers van het Duister bezitten nog steeds voldoende macht om de algehele waarheid bij jullie vandaan te houden, maar ongeacht wat ze doen zal de waarheid boven water komen.

Nu is het de tijd om je eigen ontwikkeling aan te pakken, in plaats van je door anderen te laten leiden, door alle informatie die is doorgegeven op je in te laten werken wat betreft of het al dan niet goed "voelt". Aangezien jullie op het pad naar het Licht al goed op weg zijn, dienen jullie voldoende kennis te hebben van wat er vóór jullie ligt. Gedurende enige jaren hebben Lichtwezens jullie in staat gesteld om verder te groeien en hebben ze jullie de weg naar het Pad van Licht gewezen. Het is nu echter tijd om de traditionele paden, die jullie strikte gehoorzaamheid aan hen heeft vereist, te verlaten. Jullie zijn hen ontgroeid en hebben voldoende vorderingen gemaakt om je eigen weg te bepalen.

Enorme veranderingen komen met grote snelheid dichterbij die jullie ongetwijfeld zullen leren dat het Nieuwe Tijdperk aangebroken is. Via het Internet kunnen jullie nog steeds het dichtst bij de waarheid komen, maar zelfs dit is soms onderhevig aan valse informatie. Wanneer je echter eenmaal betrouwbare bronnen hebt kunnen onderscheiden, zul je informatie in handen hebben aan de hand waarvan je diegenen kunt identificeren die op een veilige manier gevolgd kunnen worden om anderen te onderzoeken. Bij twijfel is je intuïtie je beste gids, maar wees altijd bereid om van gedachten te veranderen wanneer dit je naar een hoger niveau kan brengen.
Zoals bij de meesten van jullie al bekend is, staan alle vormen van religieuze leringen ter discussie, zoals de huidige berichten van de Aartsengelen en andere hoger bronnen hebben aangegeven. De gevestigde religies dienen aan nauwkeurig kritisch onderzoek blootgesteld te worden omdat er niet één aanspraak op de waarheid maakt. Wat betreft sommige kwesties blijven ze helaas in gebreke, maar een gevorderde ziel zou in staat moeten zijn vast te stellen welke dat zijn. In deze tijd van grote veranderingen worden zelfs de orthodoxe religies nader onder beschouwing genomen, maar sommige zielen zijn hier nog steeds sterk van afhankelijk en zullen hun eigen pad naar de waarheid moeten vinden. Gebed is nog steeds een krachtig en belangrijk middel, maar dient vanuit het hart te komen aangezien er herhaaldelijk gebeden  worden toegepast die een werkelijke intentie van Liefde en Licht ontberen. Laat je eigen leven een gebed op zichzelf worden terwijl je het in onvoorwaardelijke Liefde leeft. Het is het hoogste doel van eenieder die zich op Ascentie voorbereidt.

Tijdens jullie reizen op Aarde hebben jullie op vele verschillende niveaus vele ervaringen opgedaan zodat jullie "doorgewinterde" reizigers zijn geworden, die klaar zijn om het volgende niveau te betreden. Iedere keer dat dit gebeurt worden jullie levens zo veel gemakkelijker en plezieriger, aangezien jullie niet langer onder de invloed staan van het Duister dat haar best doet om jullie af te remmen. Dit moment nadert nu en is elke inspanning die jullie erin hebben gestopt waard. Jullie zijn niet bedoeld om zwervers te zijn of in vodden te leven om je eer aan God te bewijzen, maar jullie hebben het recht om van het leven te genieten en in de overvloed van de Aarde te delen. Veel te lang hebben jullie "gebrek" ervaren, maar aan deze tijd zal spoedig een einde komen, ook al is deze situatie in sommige landen nog steeds van kracht. De Aarde heeft beslist voldoende voor eenieder om van een gelukkig en vruchtbaar leven te kunnen genieten, alhoewel het voor sommigen daar nu niet op kan lijken, maar in de nabije toekomst zal dit snel veranderen.
 
Moeder Aarde is, aangezien ze zich niet langer kan inhouden,  begonnen met de schoonmaak van de planeet en zal duidelijke signalen afgeven van wat er komen gaat. Let hierop en je zult geen gevaar voor je leven of lichaam te duchten hebben. Sommige zielen die de wens hebben om de Aarde te verlaten zullen dergelijke gelegenheden aangrijpen, aangezien ze niet klaar zijn om te blijven en deel te nemen aan de Ascentie. Onthoud dat de dood slechts een overgangsvorm is van het ene niveau naar het andere, aangezien er in werkelijkheid niet zoiets is als "dood", waarvan sommige zielen denken dat het een permanente toestand is. Het leven is eeuwig en de dood is niet zo'n beangstigende ervaring als sommigen kunnen denken. Wanneer de ziel het fysieke lichaam verlaat glipt die er makkelijk uit en gaat dan naar de Zomerrijken. Daar zal de ziel zijn leven overzien en daarna doorgaan naar een passend niveau, bepaald door de trilling.

Jullie zijn zo dicht bij het vernemen van de voorbereidingen m.b.t. de veranderingen die ophanden zijn. Veel werk is al gedaan en gaat nog door, en het is slechts de omvang van de uitdaging die de medewerking van zoveel andere mensen betreft, wat tijd kost om tot voltooiing te komen. Niets zal de geplande uitkomst tegenhouden, maar zoals jullie al hebben ondervonden, het is niet allemaal zo eenvoudig als je zou denken. Voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat er geen grote vertragingen zijn en met de belangrijkste uitdagingen is al afgerekend. Jullie kunnen er dus van verzekerd zijn dat de start van de onthullingen in de zeer nabije toekomst zal komen. Vele leden van jullie familie en vrienden wachten met liefde in hun hart om jullie te groeten.

De zaken op Aarde spelen zich af zoals noodzakelijk is vanwege karmische redenen, maar ze kunnen op elk moment door de hogere krachten van Liefde en Licht die jullie lot bepalen tot staan worden gebracht. Grootse Wezens hebben jullie vooruitgang altijd gevolgd en jullie ervaringen begeleid om voor een gestage voortgang te zorgen waar het jullie evolutie betreft. Er waren periodes waarin de energieën van het Licht de dominante kracht waren, maar in de cyclus die jullie net hebben afgemaakt werd de duistere Krachten toegestaan om jullie te beproeven. De uitkomst was geen voorspelbare slotsom, maar jullie van het Licht hebben de lagere energieën overwonnen om vast te houden aan jullie hogere Lichtfrequenties. Jullie worden hiermee gelukgewenst vanwege de immense uitdagingen iedere keer. Jullie zouden kunnen denken dat het nu "game over" is en dat alle acteurs nu hun normale bezigheden kunnen hervatten. Toch is het niet zo eenvoudig, aangezien terwijl er een enorm begrip bestaat voor iedere rol die elke ziel heeft gespeeld, sommige daden om karmische oplossingen vragen. Wees echter gerust dat er geen zielen worden gestraft, maar in plaats daarvan elke hulp wordt geboden om volledig naar het Licht terug te keren.

Velen vinden het moeilijk te begrijpen waarom jullie ervaringen niet als van jullie ware realiteit worden beschouwd. Natuurlijk zijn ze op zo'n moment perfect reëel, maar jullie hebben geen idee van de hogere niveaus waarvan jullie kwamen om ervaringen op te doen in vaste vorm. Jullie hebben vele honderden levens lang je eigen realiteit gecreëerd en hoewel jullie altijd begeleiding hadden, lag de uiteindelijke beslissing bij jullie. Het moeilijkste probleem wat jullie onder ogen zagen is het accepteren dat jullie Allemaal Eén zijn, en eonen-lang hebben jullie met elkaar om dominantie gestreden tot aan het punt van het vernietigen van degenen waarvan jullie vonden dat ze anders waren. Nu jullie weten dat jullie Allemaal Eén zijn, kunnen de moeilijkheden aan de kant worden geschoven en is er geen reden waarom jullie niet allemaal blijmoedig samen verder kunnen gaan. Het is duidelijk dat er een delen van de voortbrengselen van de Aarde dient te zijn, en dit zal mettertijd volgen.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

In Liefde en Licht

Mike Quinsey.


Vert. Marja/Rob


NB
Aangezien ik volgende week afwezig ben zal de volgende boodschap op vrijdag 6 mei zijn.

vrijdag 15 april 2016

Nederlands -- Mike Quinsey, (HZ) 15 april 201615 April 2016. Mike Quinsey (HZ)

De verwachtingen van de mensen worden steeds hoger en hun vertrouwen neemt dermate toe dat ze naar voren treden om het Licht te ondersteunen. De waarheid is begonnen boven te komen en de leugens en verdraaiingen van de feiten worden nu niet meer zo gemakkelijk geaccepteerd als voorheen. De perceptie van de mensen van wat er gaande is onthult de waarheid en ze bezitten het vermogen om onderscheid aan te brengen waar valse informatie naar buiten wordt gebracht. Dit zijn de tijden die zijn voorspeld, waarin dat wat verborgen is geweest zal worden onthuld en alhoewel het nieuws voor het grootste deel nog steeds door de duistere kant wordt gecontroleerd, lekt er soms iets naar buiten. Er hebben zich, omdat het Duister wordt blootgelegd, veel ontslagen aangediend en dit zal doorgaan totdat een punt wordt bereikt waarop hun plaatsen door Wezens van het Licht worden ingenomen. Dit is in werkelijkheid al op kleine schaal gaande en vaak heeft het een domino-effect dat ertoe leidt dat anderen die hun daden hebben verhuld, ontmaskerd worden.

Deze zaken hebben tijd nodig om aan de oppervlakte te komen, maar zullen te zijner tijd vast en zeker uitkomen. Sommige Lichtwezens bevinden zich nog steeds midden in de gebeurtenissen, maar hun stem wordt vaak gedempt door degenen die de waarheid verhullen. Echter, de zaken veranderen steeds sneller dan voorheen en de druk op hen die de Illuminati steunen neemt steeds verder toe. Ze beseffen dat ze niet veel tijd meer hebben en hadden gehoopt dat ze de verantwoordelijkheid voor hun daden konden vermijden. Hier is geen ontsnappen aan en ze zullen hun daden moeten verantwoorden, ongeacht de mate waarin ze het onvermijdelijke moment om rekenschap af te leggen proberen uit te stellen.    

Dus wat wordt er nu van jullie wordt verwacht, terwijl jullie de Nieuwe Tijd met grootse verwachtingen wat betreft Ascentie betreden? Wanneer je je op Ascentie hebt voorbereid zou je onderhand het geheel van de Mensheid als Eén en als je Broeders en Zusters moeten kunnen zien. Als dat zo is zou je iedereen als je gelijke kunnen behandelen en met Universele Liefde tegemoet treden en dit is niet zo moeilijk als het aanvankelijk mag lijken. Dit betekent echter niet dat je ieder vooroordeel dat je bij een ander ervaart zou moeten laten vallen. Dit is wel iets waar je naar zou moeten streven als je de lagere dimensies wilt ontstijgen. Het is de grootste stap die je kunt zetten en als je dit werkelijk wilt, kun je het.

Houd in gedachten dat je, terwijl de veranderingen in je benadering en begrip van spiritueel inzicht zich aandienen, uiteindelijk de lagere trillingen zult verlaten. In ieder geval is het je innerlijke wens om naar de hogere trillingen terug te keren omdat je voelt dat daar waar je in vrede kunt leven en waar je niet gebonden bent aan de problemen die je in de lagere trillingen ervaart, je thuis is. Die problemen zijn uiteraard onderdeel van je ervaringen die je, als je je wenst te ontwikkelen, nodig hebt om ze te kunnen ontstijgen. Zoals eerder al werd aangegeven heb je erin toegestemd om in de lagere dimensies af te dalen en werd je gerust gesteld dat wanneer op welk moment ook je wens zou zijn dat je je wilde ontwikkelen, hulp geboden zou worden. Je hebt de tijd, zoals dat aan jullie kant gekend wordt, aan je zijde maar wanneer je je voordeel wilt doen met het naderende einde van de laatste cyclus en de daarbij behorende mogelijkheid om te ascenderen, dien je jezelf te richten op het bereiken van het trillingsniveau dat hiervoor nodig is.

Wat betreft je ontwikkeling kan het lijken alsof je stil staat, maar je maakt voortdurend vorderingen. Je mag je ups en downs hebben, maar vooruitgang is onvermijdelijk aangezien het zo is dat hoe meer je ervaringen opdoet, des te groter je vermogen wordt om je weg naar huis te vinden. In dit geval heeft het als reden om te leren je vermogens te gebruiken de uitdagingen waar je mee te maken krijgt te overwinnen. Wanneer je uiteindelijk naar de hogere dimensies terug keert zal alles aan je duidelijk worden gemaakt, aangezien je door de lagere trillingen behoorlijk bent beperkt en soms zelfs je geheugen bent kwijtgeraakt. Sommigen van jullie hebben een "gevoel" van ervaringen op een hoger niveau en kunnen zich er zo nu en dan iets van herinneren. Dit ontstaat soms door je ervaring van "uittreding" tijdens je slaap, alhoewel de meeste zielen zich zulke dingen in wakkere staat niet kunnen herinneren.  

Sommigen vragen zich af waarom jullie door zoveel beroering moeten gaan om het Nieuwe Tijdperk te vestigen. Eenvoudig gezegd is dit het resultaat van een immense opruiming van het oude dat niet langer jullie behoeften of doelen dient. Vele zielen aarzelen echter om datgene wat hen vertrouwd is los te laten en als dat hun keuze is zal dit zo blijven. Het betekent echter dat ze niet op Aarde kunnen blijven wanneer de trillingen omhoog gaan. Derhalve zullen ze op een geschikte tijd naar een andere "Aarde" verhuizen waar ze hun gekozen ervaringen kunnen voortzetten. Ze zouden zich feitelijk niet thuis voelen in niveaus die te hoog zijn voor hun welbevinden of voor hun verlangen om door te gaan ervaringen in de lagere dimensies op te doen. Wees ervan verzekerd dat hen nog steeds alle hulp gegeven zal worden om ze te helpen evolueren met een snelheid die bij ze past. Je bent nooit alleen in je verlangen te evolueren en hulp is slechts een oproep verwijderd.

Vele ontwikkelde zielen op Aarde zijn klaar om anderen te dienen en hun plan is gevorderd zoals nodig is, zo dat wanneer het veilig is dit te doen, ze hun plannen kunnen activeren. Dit betekent dat zodra het eenmaal begint er, vanwege de voortdurende vertragingen, snel een stroom van welkome veranderingen in gang kan worden gebracht. Vrije energie zal in een relatief korte periode zoveel veranderingen brengen dat jullie nauwelijks de tijd hebben om op adem te komen. De gemoedstoestand van mensen zal veranderen van wanhoop naar hoop wanneer ze de veranderingen zien plaatsvinden die met de hulp van de Galactische Troepen met volle snelheid zullen komen. Distributie is helemaal geen probleem wanneer je bedenkt dat jullie immense faciliteiten ter beschikking hebben die aangewend kunnen worden. De grote uitdaging om nieuwe apparatuur te distribueren zal eenvoudig door degenen die erop wachten om jullie te dienen afgehandeld worden.


Politieke veranderingen zijn noodzakelijk zodat de juiste mensen op hun plek zijn om ervoor te zorgen dat alles snel en efficiënt verloopt. Er was teveel "dienen van het eigenbelang" waar het privilege van het vertegenwoordigen van mensen werd misbruikt. Mensen met de juiste benadering en goede intenties wachten in de coulissen en staan klaar om snel in actie te komen. Van ieder van jullie is precies bekend wie je bent en geen enkele pretentie of valse claim kan je helpen. Velen van jullie staan echter klaar om jezelf te wijden aan het werken ten behoeve van anderen. Wees ervan verzekerd dat er waar en wanneer het nodig is een beroep wordt gedaan op je talenten. Mensen zullen veel vragen hebben wanneer de waarheid begint boven te komen en dat is waar degenen die verlicht zijn van grote dienst kunnen zijn.
Dit jaar zal nog steeds een gedenkwaardig jaar zijn en wees ervan verzekerd dat, hoewel de zaken zich niet zo snel manifesteren als bedoeld was, achter de schermen veel dingen gebeuren. Jullie zullen niet in het minst teleurgesteld zijn wanneer degenen van het Licht zich veilig genoeg voelen om met hun projecten verder te gaan.


Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

Vert. Marja/Rob

vrijdag 8 april 2016

Nederlands -- Mike Quinsey,(HZ) 8 april 2016Mike Quinsey, 8 April 2016 (Hogere Zelf)


Chaos blijft zich overal om jullie heen voordoen, maar het zou er zoveel slechter voor staan wanneer de Galactische Troepen er niet waren geweest. De Duistere Garde verkeert in wanorde en verliest haar macht om te bepalen waar jullie levens op uitdraaien, en ALS ze hun gang hadden kunnen gaan zouden jullie in mondiale oorlogen zijn gestort waar geen einde aan zou komen. Ze zijn op hun pad echter tegengehouden en een wereldoorlog kon worden voorkomen. Mettertijd zal aan dergelijke verschrikkingen een halt worden toegeroepen en uiteindelijk zullen er helemaal geen gewapende confrontaties meer zijn. Vrede komt steeds dichterbij en dat zal van blijvende aard zijn, waardoor de Aarde in staat zal zijn haar oorspronkelijke schoonheid volledig te herstellen. Deze periode zal er, wanneer de nieuwe Aarde tevoorschijn komt, één zijn van enorme groei in jullie ontwikkeling en een groots Galactisch Tijdperk zal een aanvang nemen, voorbestemd om jullie snel vooruit te helpen en jullie vele opwindende kansen te bieden.

De geesten van vele zielen hebben zich nog steeds niet geopend en zullen niet in staat zijn de vele kansen die op hun pad komen te grijpen. Natuurlijk zal er een bepaalde mate van ontwaken zijn, maar om in deze tijd vooruit te kunnen komen is het nodig dat zielen passende voorbereidingen hebben genomen. Te allen tijde wordt echter hulp aan jullie gegeven die altijd beschikbaar is, dus vergeet niet wanneer je hulp nodig hebt, om de hogere machten aan te roepen. Door dit te doen maak je het je Gidsen mogelijk ervoor te zorgen dat je je Levensplan volgt, wat belangrijk is voor je ontwikkeling. Vele zielen zijn voor deze speciale gelegenheid naar de Aarde gekomen, een gelegenheid die zich een hele lange periode niet opnieuw zal voordoen. Aangezien de situatie veiliger wordt zullen nieuwe uitvindingen worden geïntroduceerd die de kwaliteit van jullie leven zullen verhogen en jullie zullen merken dat de veranderingen zich sneller dan ooit aandienen.


Jullie Universum wemelt van leven op niveaus die over het algemeen die van jullie zelf ontstijgen. Jullie zullen daarom voor jullie prestaties een groots onthaal ontvangen en jullie zullen vele verschillende beschavingen ontmoeten. Dat betekent dat jullie je een geheel andere instelling dan de huidige eigen dienen te maken en bereid moeten zijn de vele veranderingen, die nodig zijn voor je inzicht in het Leven, te accepteren. Hoe sneller je je geest open kunt stellen voor een andere kijk op de zaken, des te sneller je spiritueel gezien vooruitgang boekt en je ontwikkelt. Vele zielen zijn gehersenspoeld, waardoor ze leerstellingen aanhangen die jullie door het gebruik van angst en chaos met opzet hebben tegengewerkt. De waarheid zal echter boven komen omdat er uiteindelijk niets is wat de waarheid eindeloos kan onderdrukken en door een scherp onderscheidingsvermogen te gebruiken zullen jullie "aanvoelen" wat juist is en wat voor waar aangenomen kan worden. Zoek een bron van Licht en blijf hierbij zodat het kan worden gebruikt als een maatstaf voor elke informatie die je ontvangt. Gewoonlijk zal een ziel instinctief aanvoelen wat waarheidsgetrouw is en op die manier kun je op je gevoelens vertrouwen. De meesten van jullie zullen in voldoende mate vooruitgang hebben geboekt om het te vervolmaken en Ascentie te ervaren. Het is het zeker waard, welke inzet je ook levert, om ervoor te zorgen dat je op het juiste pad blijft. 

Er nadert een tijd waarin jullie in staat zullen zijn om openlijk met je Gidsen te communiceren, dus vergeet niet dat je tot die tijd op mentaal niveau contact met ze kunt opnemen. Ze overzien jouw activiteiten en proberen je op je spirituele pad te houden. Ze kunnen je helpen door ervoor te zorgen dat je je levensplan volgt en dat je uit de problemen blijft, zelfs tot op het punt van het redden van je leven wanneer dat geen deel uitmaakt van je levensplan. Dus onthoud dat jullie Gidsen welwillende en liefdevolle Wezens zijn die in dienst staan van het Licht. Ze kennen je waarschijnlijk beter dan dat je jezelf kent en daarom zou het verstandig zijn om hun ingevingen te volgen. Luister naar de stem in je hoofd die vaak waarschuwt voor de gevaren die verbonden zijn aan de acties die je van plan bent te ondernemen. 


Deze specifieke tijd waarin jullie je bevinden is een uiterst belangrijke periode aangezien jullie van het Licht nu voldoende bekrachtigd zijn om in staat te zijn inmenging in het proces van verlichting te voorkomen, en de introductie van de lang beloofde veranderingen te vergemakkelijken. Dus het is nu enkel nog een kwestie van een laatste periode van losse eindjes aan elkaar knopen en dan zal alles voor de volgende fase gereed zijn. Dit jaar wordt nog steeds gezien als een jaar van vele onthullingen en veranderingen die waarlijk een voorbode zijn van de komst van het Nieuwe Tijdperk. Jullie als Lichtwerkers zijn, na een behoorlijke periode van met jullie verwachtingen te hebben moeten leven, ongetwijfeld volkomen voorbereid. Vertragingen zijn niet te voorkomen geweest aangezien de nadruk lag op de verzekering dat het juiste moment werd gekozen om de veranderingen binnen te brengen.

De trillingen blijven zich zoals altijd versnellen en meer zielen ervaren een innerlijk ontwaken. Dit betekent dat ze meer ontvankelijk zullen zijn voor de veranderingen die zich aandienen. Wanneer men eenmaal inziet wat de voordelen zullen zijn, zullen zelfs nog meer zielen reageren. Na vele levens op Aarde zijn jullie wat betreft jullie verwachtingen in een bepaalde mate geconditioneerd en de belofte van verreikend gewin dat jullie uit armoede en gebrek zal optillen, zal jullie kijk op de zaak veranderen. Dit komt ten goede aan de Mensheid als geheel en zal eenieder naar een niveau tillen dat jullie een gelukkig en vervullend leven zal brengen, vrij van tekorten.   


In jullie huidige omstandigheden wordt er van jullie nog niet verwacht dat jullie in staat zijn het volledige belang in te zien van wat er gebeurt, maar in de nabije toekomst zal jullie de waarheid omtrent jullie reis door de lagere dimensies duidelijk worden. Het is uiterst belangrijk dat jullie in gedachten houden dat jullie vrijwillig hebben gekozen voor een dergelijke ervaring in de lagere dimensies, beseffend dat dit je ontwikkeling zou versnellen. Op dit moment zullen jullie je dat niet herinneren, maar wanneer jullie trillingen zich opnieuw hebben verhoogd zal dat wel het geval zijn. Dan zal alles duidelijk worden en zul je dankbaar zijn dat je de kans hebt gekregen om je sneller te kunnen ontwikkelen.
Ongeacht wat men denkt dat zijn of haar doel hier op Aarde is, is het leven oneindig en ben je immer op zoek naar groei en je terugkeer naar het Licht.


Het moet soms echt lijken dat het leven doelloos is, maar dat is voor het grootste deel te wijten aan het de Duistere Garde die voortdurend verwarring heeft gezaaid en jullie in een staat van  "gebrek" heeft gehouden. Hieronder valt ook de waarheid omtrent je wezen vanuit spiritueel oogpunt, aangezien zelfs dat werd verdraaid om jullie onder hun controle te houden. Dit alles zal in de nabije toekomst veranderen en uiteindelijk zal alleen de waarheid overblijven. Blijf dus kalm en besef dat eenieder van jullie een cruciale rol speelt bij de veranderingen die zich voltrekken en die van het grootste belang zijn voor het geheel. 


De gebeurtenissen die op het punt staan zich te manifesteren zijn voor jullie toekomst zo belangrijk dat Galactische Troepen toezicht houden op de Aarde en haar bewaken; troepen die zoveel verder zijn ontwikkeld dan jullie op Aarde. Daarom kunnen jullie wat betreft de uitkomst van huidige gebeurtenissen zowel op als buiten de Aarde, zonder angst verder leven. De toekomst staat reeds geschreven, het Licht zal overwinnen en het Duister zal worden verwijderd om ervoor te zorgen dat verdere inmenging in jullie levens onmogelijk is. Jullie zouden kunnen denken dat de zaken zo stuurloos zijn dat er nooit een einde komt aan de wereldwijde problemen, maar wees ervan verzekerd dat ze volledig in de gaten worden gehouden. De chaos zal geleidelijk aan verdwijnen aangezien de daden van het Duister worden ingeperkt en totale Vrede terug zal keren op Aarde. 

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.


In Liefde en Licht

Mike Quinsey.Vert. Marja

vrijdag 1 april 2016

Nederlands -- 1 April 2016. Mike Quinsey (Hogere Zelf)1 April 2016. Mike Quinsey (Hogere Zelf)

De tijd is niet het enige dat steeds sneller gaat, aangezien sommige gebeurtenissen waar jullie al behoorlijke tijd naar uitkijken op het punt staan zich te manifesteren. Steeds meer Lichtwezens trekken dichter naar de Aarde toe en sommigen zullen eraan deelnemen en weer anderen zullen er een rol in spelen. Er zijn vele verschillende groepen die jullie Ascentie wensen mee te maken, terwijl sommigen hierin een actieve rol zullen spelen. De nadruk ligt echter op jullie om te bepalen hoe jullie toekomst eruit zal gaan zien, maar ongeacht welk pad je neemt, het zal jullie naar Ascentie leiden. Jullie rol is te helpen het Licht naar Aarde te brengen en hierin zijn jullie al geslaagd, maar het vraagt te allen tijde een volledige focus op jullie doel. Vanwege de veranderingen die noodzakelijk zijn om het Nieuwe Tijdperk tot stand te brengen, is iedere Lichtwerker nodig, omdat degenen van het Duister wanhopig worden, daar ze hun kans om een Wereldregering tot stand te brengen steeds verder van ze weg raakt. Hun reactie hierop is voorzichtigheid te laten varen en hun pogingen om te voorkomen dat het Licht in haar opzet slaagt brengt zelfs henzelf in gevaar. Desalniettemin zijn we ons bewust van hun pogingen en zullen we niet toestaan dat de zaken uit de hand zullen lopen.

Er is niet veel voor nodig om je te realiseren dat enorme veranderingen noodzakelijk zijn om jullie in het Nieuwe Tijdperk te stuwen. De Lichtkrachten zijn reeds op ingrijpen voorbereid en helpen jullie om de veranderingen tot stand te brengen. Iedere vorm van ongemak zal tot een minimum worden beperkt en jullie zullen met onze hulp het Nieuwe Tijdperk in springen. De eerste prioriteit is om jullie zelfvoorzienend te maken zodat jullie in ieder geval van de basisbehoeften zijn voorzien. Het is duidelijk dat de behoeften van vele mensen in het Verre Oosten ernaar neigen veel dringender te zijn en zij zullen snel van hun behoeften worden voorzien. Wanneer de mensen eenmaal geholpen zijn zal het voor hen veel gemakkelijker worden om anderen te verwelkomen en te accepteren. De energie van het zich verenigen zal tussen jullie allemaal een sterke band smeden en zonder inmenging van het dan verwijderde Duister zal het blijvend zijn.

In de toekomst zullen jullie uiteindelijk naar je Sterrenfamilie geleid worden, waar jullie je evolutie zullen vervolgen. Dit gaat altijd maar door en wanneer jullie je eenmaal verheven hebben zullen jullie meer eigen keuzevrijheid hebben omtrent de richting die je opgaat. Voor velen is deze reis de kans om je eigen ware thuis te vinden, aangezien iedere ziel die naar de Aarde is gekomen ergens anders vandaan is gekomen. Je zou je kunnen afvragen waarom het met zoveel aandacht gepaard gaat en dat is omdat Ascentie enig in zijn soort en onvergelijkbaar is in de pogingen van zielen die nog steeds in een fysiek lichaam verblijven. Uiteraard zullen in de loop van ascentie de cellen in jullie lichaam veranderen om zich aan de hogere trilling aan te passen. Derhalve zal het voor de betrokkenen en de vele beschavingen die eveneens geïnteresseerd zijn in jullie vooruitgang een opwindende tijd zijn.  

De cyclus die nu net aan het aflopen is heeft jullie door vele ervaringen heen geleid en heeft jullie over het algemeen vele harde levenslessen gebracht, maar heeft het jullie tegelijkertijd mogelijk gemaakt om je veel sneller te ontwikkelen. Elk leven dat je hebt geleid werd juist gekozen om je de kans te geven om vooruitgang te boeken, maar het kan zijn dat je op bepaalde momenten het doel ontging. Je Gidsen kennen echter te allen tijde je levensplan en zullen hun best doen om ervoor te zorgen dat je je levensplan volgt. Houd in gedachten dat het jouw keuze is en dat je het normaal gesproken met je Gidsen, die echt weten wat het beste voor je is, eens zou zijn.

Zoals jullie hebben ontdekt bestaat het leven niet specifiek uit alleen lessen en kun je d.m.v. veel verschillende interesses van ontspanning genieten. Toch kunnen dit eveneens uitdagingen voor je zijn wat betreft hoe goed je je tegenstanders behandelt waar competitie noodzakelijk is, en er wellicht prijzen aan verbonden zijn. Nu kun je begrijpen waarom het leven op Aarde zo'n grote uitdaging is en waarom, wanneer je erdoor heen komt, je goed op weg zult zijn naar de hogere trillingen. Heel weinig mensen zijn zich ervan bewust dat je dit, na een leven op Aarde, zelf beoordeelt en in de hogere dimensies kan alleen de waarheid bestaan, zodat je niets anders dan je ware bedoelingen kunt uiten. Wees er echter niet bezorgd over, want niemand probeert je te straffen voor de keren dat je van de waarheid bent afgeweken. Alle ervaringen zijn iets waar je van kunt leren en hopelijk zal er geen noodzaak zijn om opnieuw door bepaalde ervaringen heen te gaan.

Je zult ontdekken dat elke inspanning die je hebt gedaan bij het bereiken van succes in je spirituele leven, meer dan de moeite waard zal zijn geweest, aangezien je bijna zeker vooruitgang zult hebben geboekt en dat is het hoofddoel van iedereen. Wees ervan verzekerd dat zaken een stuk eenvoudiger zullen worden nadat je eenmaal voorbij de derde dimensie bent gevorderd, waar je meer gelegenheid zult hebben om jezelf uit te drukken en je eigen interesses te volgen. Je zult veel te leren hebben, aangezien het leven enigszins anders is dan waar je aan gewend was en het levert meer gelegenheid om buiten de planeet te reizen. Je ervaringen zullen je echter goed van pas komen en je zult op de juiste manier zijn toegerust om met de nieuwe uitdagingen die je tegenkomt om te gaan.

Terwijl jullie je trilling verhogen zul je ontdekken dat je geniet van een beter leven, vrij van de ontreddering door de verschillende ziekten die jullie op Aarde opgedrongen lijken te krijgen. Ouder worden is niet langer een item, aangezien jullie levensverwachting veel hoger wordt. Zaken zijn zo veel anders dan waar jullie nu aan gewend zijn, maar wel veel plezieriger aangezien jullie niet worden geplaagd door problemen die jullie nu ervaren met het verouderen van je fysieke lichaam. De zielen uit de lagere trillingen kunnen jullie niet volgen in de hogere, maar jullie kunnen wel je eigen trilling verlagen en hen zo nodig bezoeken. Het betekent in zoverre dat wanneer je wilt dat een bepaalde ziel je vergezelt, dit niet mogelijk is, tenzij die van dezelfde trilling is.

Zoals jullie beginnen te begrijpen is jullie huidige leven op Aarde maar een flauwe afspiegeling van wat er voor jullie ligt. Als de Illuminati jullie niet hadden gedwarsboomd zouden jullie al veel verder gevorderd zijn dan waar jullie nu zijn. Hoewel er vorderingen zijn gemaakt, zijn de zaken in werkelijkheid gestagneerd en zijn jullie zo'n 50 jaar achter vergeleken met waar jullie zouden moeten zijn. Het zal ons echter niet veel tijd kosten om de verloren tijd goed te maken en jullie zullen in nagenoeg geen tijd het Nieuwe Tijdperk in worden gelanceerd. Dus welke moeilijkheden jullie nu ook ervaren, ze zullen van korte duur zijn.

Houdt jullie levens op koers om uiteindelijk een snelle verandering naar een nieuwe manier van leven te ervaren. Jullie wisten dat dit zou komen zodra jullie je tijd in de lagere trillingen hadden vervuld. Op vele manieren zal het voor sommigen van jullie niet zo nieuw zijn als je zou kunnen denken, aangezien velen van jullie uit de hogere trillingen zijn afgedaald om de lagere te ervaren. Het leven is altijd een kwestie geweest van het vinden van een niveau dat je de kans geeft je te ontwikkelen in een zelfgekozen richting. Heb je echter interesse getoond in een specifieke ervaring, zolang die bijdraagt aan je groei zal die je niet geweigerd worden. Het is hetzelfde als het gaat om de hoeveelheid die je aanneemt, zolang je die maar aan kunt.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.
Mike Quinsey.
Vert. Marja/Rob

vrijdag 25 maart 2016

Nederlands -- 25 Maart 2016. Mike Quinsey (Hogere Zelf)25 Maart 2016. Mike Quinsey (Hogere Zelf)

Of jullie je er nu van bewust zijn of niet, de zaken gaan ondanks de vele vertragingen goed vooruit. Deze vertragingen zullen echter geen invloed hebben op de uitkomst, aangezien alles zorgvuldig gepland is. De Lichtkrachten naderen jullie, naarmate de tijd verloopt, steeds dichter en zijn gereed om hun taken op zeer korte termijn uit te voeren. De Duistere Garde en hun handlangers vormen maar een kleine macht vergeleken met het Licht, maar desondanks kunnen ze, zoals jullie misschien al hebben gemerkt, vertraging veroorzaken in jullie werk. De “Revaluatie” is klaar om in werking te treden en zal dat doen als degenen die de leiding hebben tevreden zijn en wanneer door de inwerkingtreding het hele schema niet in gevaar komt. Er zijn vele landen bij betrokken die nu klaar zijn om zeer binnenkort van start te gaan. Wees ervan verzekerd dat de zaken nu zo ver zijn gevorderd dat niets het ontstaan van de uiteindelijke veranderingen kan voorkomen.

Er is nog steeds beroering op Aarde aangezien het Duister doorgaat zichzelf te verraden door hun onmiskenbare daden tegenover onschuldige mensen. Natuurlijk gaat het hierbij ook om karma, maar dat is op geen enkele manier een excuus voor hun moordzuchtige bedoelingen. Ze komen niets verder in het bereiken van hun doelen, maar zorgen ervoor dat de mens op alle niveaus van elkaar vervreemdt. Deze daden kunnen volledig een halt worden toegeroepen en dat zal gebeuren wanneer een bepaald punt wordt bereikt. In de tussentijd zullen jullie doorgaan je te ontwikkelen, omdat de trillingen jullie verder opheffen en verder weg brengen van de lagere trillingen, totdat jullie klaar zijn om te ascenderen. 

De waarheid omtrent de evolutie van het Menselijk Ras is ver bezijden de feiten en in de zeer nabije toekomst zullen jullie geschiedenisboeken worden herschreven en de waarheid weerspiegelen. Het Duister heeft gepoogd jullie tegen te werken door jullie weg te houden van de waarheid, maar dat is tevergeefs geweest. Gedurende een bepaalde tijd zijn er op Aarde zielen geboren wiens herinnering aan vroegere ervaringen intact is. Het is onmogelijk om de waarheid verborgen te blijven houden en er zijn nu vele bronnen beschikbaar om de waarheid te onthullen. Het zal jullie bevrijden van het onjuiste beeld dat jullie is geschetst door zowel de religie als jullie geschiedenisboeken en het zal jullie voorbereiden om je plaats in de hogere sferen in te nemen. De waarheid omtrent de ontwikkeling van het Menselijk Ras kan onmogelijk foutief worden geïnterpreteerd en in de hogere niveaus is het mogelijk om, indien noodzakelijk, terug in de tijd te reizen en dit met eigen ogen te zien.

Het is belangrijk dat jullie op je doel gefocust blijven en de twijfel niet toestaan jullie geesten binnen te sluipen. De eindtijden zijn onvermijdelijk eindig van aard, maar het Licht gaat door zich te verhogen en laat daarbij de lagere trillingen hun eigen niveau vinden. Overal zijn echter veranderingen aan het ontstaan en de uitkomst zal zijn dat het Licht de meest dominante kracht wordt. Er is in het Nieuwe Tijdperk, dat nog maar net is begonnen, geen plaats voor het oude en de zielen die hieraan vast blijven houden zullen op het niveau blijven dat het meest aan hun behoeften tegemoet komt. Het is een volkomen eerlijke en acceptabele manier van ontwikkelen.

Het is mogelijk dat vrienden en zelfs sommige familieleden zich naar een ander niveau begeven dan dat van jou, maar weet dat iedere ziel precies daar terechtkomt waar hij of zij bedoeld is. Hechte families hebben waarschijnlijk een grotere kans op dezelfde behoeften en daarom incarneren ze vaak gezamenlijk. Wat er ook gebeurt, iedere ziel zal zich precies op het juiste niveau bevinden. Omdat jullie een vrije wil hebben zijn jullie, als dat nodig is voor je verdere ontwikkeling, natuurlijk in staat om je terug te bewegen naar een eerder stadium. Wat jullie niet kunnen is je naar een hoger niveau te begeven dan je trilling toestaat. Jullie zijn echter wel in staat om onder leiding van een ziel die uit dit hogere niveau afkomstig is, een hoger niveau te bezoeken en deze ziel zal dan bescherming bieden.

Er nadert een tijd waarin alle mensen voldoende hebben om een comfortabel leven te kunnen leiden en niemand zal tekort hebben. Jullie zullen naar dit niveau toewerken, voornamelijk met de hulp van St. Germain die enorme fondsen klaar heeft staan om vrij te geven. Jullie zullen volkomen verbaasd zijn wanneer jullie ontdekken welke plannen er millennia geleden al zijn gemaakt om jullie naar dit punt in de tijd te brengen. Soms voelde het voor jullie alsof jullie tegen het Duister een eenzame strijd streden, maar jullie zijn te allen tijde gesteund geweest door grote aantallen helpers die in dienst staan van Licht, Liefde en Waarheid. 

De veranderingen zullen zich nog in jullie tijd aandienen, ongeacht het aantal obstakels dat op jullie pad wordt geplaatst. Ze zijn al bezig zich te manifesteren en er bestaat een geordende manier waarop ze zullen worden aangekondigd. De prioriteit is om jullie beschaving naar een punt te brengen waar een gebrek aan noodzakelijke behoeften voor een comfortabel leven achtergelaten kan worden. Dit zal snel en op een efficiënte manier gebeuren. Wanneer de mens niet langer gebonden is aan de zorg tot het vergaren van de eerste levensbehoeften, zal men de tijd hebben om zijn eigen behoeften te volgen. De wens om anderen die minder geluk hebben te helpen zal volledig terugkeren en samenwerking zal floreren. Uiteindelijk zullen jullie ontdekken dat jullie in staat zijn om in vrede samen te leven en je in je eigen huis veilig te voelen. Wanneer men zich eenmaal realiseert dat er niet langer sprake is van dreiging tegenover hen, zal men in staat zijn om te ontspannen en van een leven te genieten dat de huidige beleving van het leven ver te boven gaat.  

 De veranderingen kunnen ver weg lijken, maar in werkelijkheid worden ze bijna aangekondigd. Het is een kwestie van simpelweg wachten op de veilige en juiste tijd om het te doen. Nu succesvol zo ver te zijn gekomen is er geen paniek of zorg omtrent de timing, aangezien jullie er zeker van kunnen zijn dat met alle factoren rekening is gehouden voordat er wordt verdergegaan. Het is zo ver gevorderd dat af en toe slechts kleine veranderingen nodig zijn, aangezien alles klaar staat. De Duistere Garde trekt zich terug nu ze aanzienlijke macht en de capaciteit om de uitkomst te veranderen heeft verloren. Ze zullen bij van alles toeslaan om angst en commotie te veroorzaken, maar ze bereiken er niets mee dat nu de uitkomst kan veranderen.

Als jullie Pers de vrijheid zou hebben de waarheid te rapporteren omtrent hetgeen er gebeurt, dan zouden jullie up to date gehouden worden m.b.t. de gebeurtenissen. Dat is echter ook aan het veranderen en er worden pogingen ondernomen om terug te keren naar een vrije Pers. Jullie werden vele jaren expres misleid en kregen alleen het nieuws te horen dat door de Duistere Garde gecontroleerd werd. Het Internet heeft dat probleem grotendeels overwonnen aangezien er vrijheid is om zaken te rapporteren zoals jullie ze zien. Het wordt gebruikt om waarheidsgetrouwe feiten onder jullie aandacht te brengen en jullie hebben in David Wilcock een groot pleiter die onvermoeibaar werkt om alle zaken in de openbaarheid te brengen. Natuurlijk proberen degenen met een andere agenda de zaken in de war te schoppen, maar zolang jullie goed geïnformeerd zijn zullen jullie weten wat te geloven.

De gebeurtenissen gaan steeds sneller, ondanks hoe het aan de buitenkant lijk, maar momenteel worden ze overschaduwd door die, welke plaatsvinden op Aarde en die angst en beroering veroorzaken. Wees er van verzekerd dat er voorzorgsmaatregelen zijn genomen die ervoor zorgen dat de zaken niet uit de hand lopen. Op een vrije wil-planeet worden bepaalde uitingen toegestaan vanwege iemands overtuigingen, maar er is ook sprake van grenzen. Binnenkort komt er een tijd waarin er aan verwarring geen einde lijkt te komen, maar wees er van verzekerd dat de Lichtkrachten de hand zullen hebben in het brengen van een snelle oplossing. Ze werken in overeenstemming met instructies van hogere Wezens die het lot van de Mensheid monitoren. Jullie weten al dat jullie toekomst verzekerd is en je hoeft geen zorgen te hebben omtrent een succesvol resultaat.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.
Mike Quinsey.
Vert. Marja/Rob


vrijdag 18 maart 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 18 maart 201618 Maart 2016, Mike Quinsey (Hogere Zelf)

Er gebeurt veel nu het Licht meer zielen voor de waarheid  omtrent hun bestaan doet ontwaken. Jullie zijn veel te lang letterlijk in het duister gehouden, maar jullie zijn nu op de hogere trillingen gaan reageren. Jullie hebben je bevrijd uit de cocon van vergetelheid en beginnen jullie ware plek in het Universum te begrijpen. Als jullie alleen al de waarheid omtrent jullie grootsheid zouden ontdekken en je werkelijke plek als Wezen van Licht in zouden nemen. De sluiers van duisternis worden nu opgelicht en jullie beginnen langzamerhand je bestemming te begrijpen. Jullie zijn zo veel grootser dan ze je lieten geloven en terwijl jullie voor de waarheid ontwaken zullen jullie de ketens van je afwerpen die tot je "gevangenneming" op Aarde hebben geleid. De waarheid kan niet langer bij jullie vandaan worden gehouden. Het is nu allemaal aan het veranderen alhoewel er nog wel enige verwarring kan ontstaan omdat het nieuwe door het oude heen loopt. De zaken gaan echter voorspoedig vooruit en het is enkel een kwestie van tijd voordat de waarheid duidelijker naar boven zal komen. Het Duister is nog steeds in staat om vooruitgang te vertragen, maar ze heeft niet langer de macht die ze voorheen bezat. Wees ervan overtuigd dat jullie beschermd worden door de Galactische Troepen en deze zullen niet toestaan dat het plan voor jullie vrijheid wordt gedwarsboomd.

Het Licht op Aarde is enorm veel krachtiger geworden, zelfs zoveel dat jullie Ascentie snel nadert. Er is echter nog veel werk te verzetten om jullie voor te bereiden en de zielen aan wie deze taak is toevertrouwd zullen worden geassisteerd om hun werk uit te kunnen voeren. De tijd is aangebroken waarin de oude manieren jullie niet langer dienen en heel binnenkort zullen jullie een grote sprong voorwaarts maken. De tijdkronkel waar jullie in geleefd hebben zal spoedig achter worden gelaten. maar besef dat zo snel als de veranderingen zich zullen aandienen, jullie passende ruimte dienen te geven aan de mensen om hierop te reageren. Er zal geen gebrek aan begeleiding zijn en er is voldoende hulp aanwezig om ervoor te zorgen dat de veranderingen zonder problemen doorgang kunnen vinden. Evenzo belangrijk is de factor tijd. aangezien jullie zelf onderdeel zijn van de veranderingen dienen te zijn, zodat jullie je eenvoudig hieraan kunnen aanpassen. Velen van jullie hebben waarschijnlijk de boodschappen gevolgd van jullie leiders, die veel tijd hebben gestopt in het jullie ervan overtuigen dat jullie op de hoogte van de ontwikkelingen zullen worden gehouden. De veranderingen zullen veel verder gaan dan wat men zou verwachten en ze zullen zich heel binnenkort aandienen, hetgeen jullie in een uiterst opwindende periode van vooruitgang zal brengen. Vele zielen zijn betrokken bij de uitvoering van de veranderingen en hebben hier jaren en jaren op gewacht, waardoor ze nu volledig gereed zijn om hun deel van de openbaringen uit te voeren.

In de hogere trillingen moeten we, omdat we een veel groter plaatje kunnen zien dat de toekomst al onthult, ervoor oppassen om jullie niet te veel op te winden. We zijn blij dat jullie reis door de lagere trillingen bijna voorbij is en proberen niet de indruk te wekken dat de veranderingen dichterbij zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Sta de voortgang van de veranderingen, die aanvankelijk traag was, toe nu echt op gang te komen. We hebben een panoramisch zicht op jullie toekomst en dat is één reden waarom we er zoveel vertrouwen in hebben. Over het algemeen hebben jullie, met het oog op de vertragingen die zich de laatste jaren hebben aangediend, verstandig gereageerd en besef dat daardoor meer zielen de kans hebben gekregen om zich te verheffen. Moeder Aarde heeft het punt bereikt waarop ze de veranderingen niet langer tegen kan houden en dit is een andere reden waarom we zoveel vertrouwen hebben in de komende veranderingen. De meesten van jullie zijn bekend met jullie werkelijke geschiedenis en zullen weten dat zowel de Lemurische als de Atlantische periode in catastrofes zijn geëindigd. Wees ervan verzekerd dat jullie deze mogelijkheid gepasseerd zijn en dat jullie zijn voorbestemd om een geweldig succes te ervaren.  

Als de vijandigheden op Aarde zijn gestopt zal dat het Menselijk Ras de tijd geven om zich te bezinnen over het feit dat jullie Allemaal Eén zijn. Een Menselijk Ras dat in fragmenten verdeeld is geraakt omdat jullie vergeten zijn dat jullie je Broeders' Hoeders zijn, en dat wat jullie één persoon aandoen jullie iederéén aandoen. Door de tijd te krijgen om vertrouwen in elkaar te ontwikkelen zullen jullie spoedig je geschiedenis van wrijvingen vergeten en begrip krijgen van de aard van onvoorwaardelijke liefde. 

Er zit in elke ziel een fundamenteel verlangen om Eén te zijn met Al Dat Is, en door bevrijd te zijn uit de lagere trillingen zul je opnieuw je pad naar Liefde en Licht kunnen vinden. De geschiedenis van de duistere Tijden zal spoedig terzijde worden geschoven en in de annalen van de tijd verdwijnen. De toekomst is van Goud en jullie hoeven niet lang te wachten voordat dit jullie realiteit wordt. Het is jullie ware zijnsstaat en jullie tijd er buiten was een monumentale ervaring die jullie in staat heeft gesteld zo veel sneller te evolueren.

Er is dus nog steeds werk te verzetten voordat jullie verder kunnen gaan, houd dus vast aan je visie van de toekomst om zodoende de hogere trillingen te helpen onderhouden. In deze roerige tijden, waar de Duistere Garde wanhopig probeert de uitkomst te controleren, zal het enige tijd duren voordat ze zich realiseren hoe vergeefs hun doelen zijn. Sommigen zouden kunnen capituleren waar anderen er eer in zien om te sterven voor hun zaak. Dergelijke zielen zal de waarheid van hun handelingen worden getoond om ervan te leren. Geen enkele ziel is niet te helpen en er zijn vele geweldige Lichtzielen die ze bijstaan. Zelfs op jullie niveau wordt jullie vooruitgang minutieus gevolgd en wordt elke hulp gegeven om jullie succes te verzekeren. Sommigen zullen een dergelijke verklaring betwijfelen, maar realiseer je dat jullie Gidsen zich niet bemoeien met jullie karmische verantwoordelijkheden, en je enkel zullen helpen er doorheen te komen. Karma kan in jullie optiek goed of slecht zijn, maar het is allemaal onderdeel van jullie noodzakelijke evolutionaire ervaringen.

Het leven is geen serie zinloze ervaringen en elk ervan is onderdeel van de lessen die je nodig hebt om te evolueren. Onthoud dat voordat je op Aarde incarneerde, je je levensplan hebt besproken en je hebt ingestemd met de verschillende fasen die je hebt gepland. Dit is waar je Gidsen werkelijk hun rol spelen, daar het zeer belangrijk is dat je succesvol bent met betrekking tot je karmische uitdagingen. Soms kan het zeer moeilijk voor je zijn. Maar hoeveel pijn het ook doet, jij zult uiteindelijk de winnaar zijn. Karma is een behoorlijk moeilijke zaak, omdat er vaak een aantal zielen bij betrokken is en een ieder leert er op zijn/haar beurt van. Het is waar jouw Gidsen met die van henzelf te maken krijgen, aangezien behoorlijk wat verantwoordelijkheid bij hen ligt om een bevredigende uitkomst te garanderen. Er moet echter worden opgemerkt dat je uiteindelijk de vrijheid hebt om je eigen keuzes te maken.

Het leven lijkt een toevallige serie gebeurtenissen te zijn, maar in feite wordt het nauwgezet gepland. Het is duidelijk dat, waar vele zielen bij betrokken zijn en iedereen van de ervaring dient te kunnen profiteren, het nodig is om allen zover te krijgen dat ze hun rol spelen. Natuurlijk kun je situaties, die wellicht niet bevredigend waren en opnieuw moeten worden meegemaakt, 'herbeleven'. Om verschillende redenen kan karma echter worden meegenomen naar een volgend leven.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

Mike Quinsey.


Vert. Marja/Rob


vrijdag 11 maart 2016

NEDERLANDS --Mike Quinsey, 11 mrt 201611 Maart 2016. Mike Quinsey (Hogere Zelf)

De gebeurtenissen die de loop van de Menselijke evolutie van richting doen veranderen vorderen gestaag, en zijn jullie verzekering dat Disclosure plaats zal vinden. Vele, vele zielen werken voor het Licht, en hebben de kracht de inmenging van de duistere garde te weerstaan. Het duister probeert nog steeds haar voordeel te halen uit de op handen zijnde veranderingen, maar het Licht is sterk en blijft in positie. Het Licht zal zelfs nog krachtiger worden aangezien meer zielen voor de waarheid ontwaken. Daarom kan gesteld worden dat alles naar tevredenheid vordert en aan de verwachtingen zal voldoen. Het moment van deze gebeurtenissen is altijd onzeker, maar het volstaat te zeggen dat het uiteindelijke resultaat Ascentie zal zijn. Ongeacht hoe de gebeurtenissen verlopen, jullie succes is verzekerd.

Er is zoveel gaande dat jullie het bijna onmogelijk zullen vinden om alles bij te houden, en het zal ervoor zorgen dat jullie je snel voorbereiden om je plaats als geascendeerd wezen in te nemen. Op het niveau waar alles zich in het Nu bevindt zou het kunnen lijken dat Ascentie reeds heeft plaatsgevonden. Op jullie trillingsniveau voltrekken de gebeurtenissen zich echter in een volgorde die onderworpen is aan jullie vrije wil. Hierdoor kunnen precieze voorspellingen moeilijk worden gedaan, maar het kan worden gesteld dat jullie Ascentie verzekerd is. Sinds geruime tijd hebben jullie glimpen kunnen opvangen van de toekomst die jullie te wachten staat, en deze is gevuld met beloften die jullie naar het Nieuwe Tijdperk zullen opheffen. Zoals jullie je binnenkort zullen beginnen te realiseren, zal het jullie met hoge snelheid in de hogere dimensies opstuwen. Jullie zullen op een niveau bestaan waar alles uit Licht bestaat en Universele Liefde overvloedig aanwezig is.  

Op dit moment weten weinigen van jullie waar je vandaan gekomen bent maar te zijner tijd zullen jullie de waarheid ontdekken. Jullie zullen de vriendschap met jullie "familie", die geduldig heeft afgewacht totdat jullie bewustzijnsniveaus weer waren teruggekeerd, hernieuwen. Herenigingen zullen vreugdevolle gebeurtenissen zijn waarin jullie opnieuw je Liefde en Licht met alle andere zielen zullen delen. Als jullie dat wensen zal het voor jullie niet nodig zijn terug te keren naar de lagere niveaus, alhoewel sommigen dat zullen doen om anderen van dienst te zijn. Liever dan op jullie thuisplaneet te blijven, zouden jullie er voor kunnen kiezen om je bij gelijkgestemde zielen te voegen en als groep te handelen. Je zult wat betreft je volgende richting van actie kunnen kiezen ten behoeve van je verdere ontwikkeling. Dit stopt nooit, totdat je eindelijk volledige perfectie hebt bereikt en naar de staat van Godheid terugkeert. Jullie zijn echter nog maar net aan je reis begonnen en jullie zullen nog van vele prachtige en bevredigende ervaringen kunnen genieten.

Vele zielen zullen vast blijven zitten in hun overtuigingen, zodanig dat ze zullen weigeren een bredere visie van wat nodig is om zich te kunnen ontwikkelen, te accepteren. Om in een dergelijke tijd op Aarde aanwezig te zijn, houdt echter in dat ze niet volledig kunnen negeren wat er gaande is en hun ervaringen zullen de basis vormen voor nieuwe inzichten. Hulp is altijd beschikbaar voor degenen die meer tijd nodig hebben om te groeien en ze zullen op hun pad begeleid worden om vooruitgang te garanderen. Omdat alles zich in het "Nu" bevindt, hebben dergelijke zielen alle tijd die ze nodig hebben om vooruit te komen, aangezien het onmogelijk is om tot stilstand te komen en uiteindelijk zal hun bewustzijn groeien. Er valt echter geen winst te behalen uit het proberen de waarheid aan iemand op te dringen, omdat dit het tegengestelde effect kan hebben van wat wordt verwacht.

Op de hogere niveaus wordt veel gedaan om de mensen die posities van macht en autoriteit bekleden te beïnvloeden, zodat beslissingen die namens jullie worden genomen jullie vooruit helpen. Momenteel blijken inspanningen om landen samen te brengen in een wederzijdse overeenkomst voor veranderingen succesvol te zijn. Dit betekent dat het mogelijk is om ze te beginnen en dat het zal leiden tot een 'Revaluatie van Valuta'. Dit zijn moeilijke wijzigingen om aan te brengen, maar de betrokkenen kunnen de voordelen zien, zelfs wanneer hun eigen valuta gedevalueerd zouden kunnen worden. Het nieuwe systeem zal ervoor zorgen dat iedereen van een eerlijk systeem van monetaire uitwisseling kan profiteren. Uiteindelijk zullen jullie een stadium bereiken waar geen geld meer nodig zal zijn, maar dat zal nog ver weg zijn, dus het is niet nodig je druk te maken over de consequenties.
Veel gewenste veranderingen wachten op hun introductie en de acties van de duistere garde hebben niet voorkomen dat er vooruitgang wordt geboekt. In feite hebben de vertragingen meer tijd opgeleverd voor degenen die nieuwe innovaties onderzoeken, en nu zijn er verschillende opties waar er eerder maar één was. Er zal geen tijd worden verspild op het moment dat de veranderingen eenmaal zonder bemoeienis kunnen worden geïntroduceerd. Uit noodzaak zullen sommige langzamer worden geïntroduceerd om er voor te zorgen dat ze geen complicaties veroorzaken. Andere zullen, met de hulp van onze buitenaardse vrienden, sneller plaatsvinden. Wees ervan verzekerd dat plannen klaar staan om te worden geactiveerd zodra het veilig is dit te doen.
Zoals jullie je nu kunnen hebben gerealiseerd zijn veel van de schepen die jullie in je hemel zien die, welke lange tijd door de duistere garde werden ontwikkeld. Die van het Licht, die van de Galactische troepen zijn, blijven gewoonlijk uit het zicht, aangezien zij confrontatie vermijden vanwege hun vreedzame bedoelingen. Ze zouden anders meer dan in staat zijn geweest zichzelf te verdedigen. Er bestaat rond jullie Aarde wat een 'no –go' gebied genoemd kan worden, maar dat levert geen problemen op voor gevorderde beschavingen die veel geavanceerdere technologieën bezitten. Er komt een tijd, niet heel ver weg, waar alle wapens inoperabel zullen worden gemaakt. Laat jezelf dus niet bang maken door wat jullie over de duistere garde te weten komen. Ze staan onder permanent toezicht en hun activiteiten worden volledig gevolgd.
Er vinden op Aarde veranderingen plaats die onvermijdelijk moeilijkheden veroorzaken, maar deze zullen van korte duur zijn. Nadat jullie eenmaal de aard van de veranderingen begrijpen, zullen jullie meer dan blij zijn met de uitkomst. Het leven zal zoveel makkelijker worden en de dagen van 'gebrek' zullen spoedig voorbij zijn. Al enige tijd wordt jullie een idee gegeven van de aard van de komende veranderingen, maar ze zullen ongetwijfeld jullie verwachtingen ver overtreffen. Niemand zal erop achteruit gaan en jullie hebben alles te winnen. De plannen voor jullie verheffing zijn al geruime tijd klaar en kunnen nu in gang worden gezet.
De uiterlijke gebeurtenissen kunnen soms chaotisch lijken, maar alles valt geleidelijk aan op zijn plek, zoals is aangegeven in recente berichten. Vele zielen zijn nog betrokken bij karmische situaties, en verlies van levens zal nog steeds plaatsvinden, maar zo slecht als het voor jullie kan lijken geeft het wel de gelegenheid om karmische zaken uit te werken. Het is allemaal onderdeel van evolutie en noodzakelijke ervaringen wanneer dergelijke zielen door willen zich voortdurend te verheffen. Je dient uitstaand karma simpelweg weg te werken door elke gelegenheid om vooruit te gaan te aanvaarden. Zoals met vele aspecten van jullie leven worden jullie altijd begeleid door hogere zielen die jullie door je ervaringen heen gidsen.
Er is niets nieuws in  het Universum, en jullie trekken oplossingen voor jullie problemen en behoeften aan die goed zijn uitgeprobeerd en beproefd. Jullie trekken de antwoorden aan door jullie gedachten en handelingen, dat is waarom wanneer een aantal mensen antwoorden zoeken op dezelfde problemen ze deze ongeveer tegelijkertijd vinden. Dit is een ander voorbeeld van de hulp die jullie gegeven wordt.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen alsmede het pad naar voltooiing verlichten.
Mike Quinsey.
Vert. Marja/Rob

fc

fc

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS