Followers

Google+ Followers

vrijdag 19 augustus 2016

Nederlands -- Mike Quinsey, 19 aug 2016Mike Quinsey (HZ), 19 aug 2016.
Jullie die hun oor te luisteren leggen, zullen weten dat de "Revaluatie" zeer dichtbij is, en tezamen met andere veranderingen zullen ze binnenkort hun aanvang nemen. Een enorme taak nadert haar voltooiing en zal jullie het onweerlegbare bewijs leveren dat de illuminati hun vermogen hebben verloren om de gebeurtenissen op hun manier te dicteren. Ze zullen nog steeds blijven hinderen totdat ze gevangen worden genomen, iets wat hun uiteindelijke lot zal zijn. Als bewijs hiervoor kunnen verplaatsingen die op het juiste moment hebben moeten wachten, nu van start gaan. De negatieve krachten wentelen zich in de publiciteit die hun daden veroorzaken, maar de zaken verlopen op geen enkele manier meer zoals zij dat willen. De Lichtkrachten werken achter de schermen onophoudelijk door en geven er de voorkeur aan om hun bedoelingen zo geheim mogelijk te houden. De waarheid is dat ze op ieder vlak superieur zijn aan de negatieve krachten en dat ze in staat zijn ervoor te zorgen dat de zaken niet uit de hand lopen. Het geeft hun de mogelijkheid om de zaken zich zoals gepland te laten ontwikkelingen en niet te worden gestoord door karma of de opdrachten van de hogere Lichtkrachten. Reken erop dat wat er in de opeenvolging van jullie ervaringen ook gebeurt, dit onder controle is om ervoor te zorgen dat de eindtijden zullen verlopen zoals gepland.
Voor die zielen die zich niet bewust zijn van het grotere plaatje kan het lijken dat er enkel chaos is, maar alles is onder controle van degenen die ervoor zorgen dat het Plan voor de Mensheid wordt gevolgd. Houd in gedachten dat eenieder van jullie zich vrijwillig heeft aangemeld om afgescheidenheid te ervaren, en de uitdaging heeft aanvaard om zijn/haar weg naar het Licht terug te vinden. Als individuen en als Menselijke Ras hebben jullie begeleiding gekregen vanaf het moment dat de cyclus begon en zelfs wanneer jullie ascenderen zijn er altijd Hogere Wezens die jullie ervaringen begeleiden. Met hun hulp worden jullie sterker en in staat om rechtop te blijven staan op het moment dat jullie met het duister worden geconfronteerd. Zolang jullie vastberaden zijn, wat er ook om je heen gebeurt, zal het geen effect hebben op je vermogen om in alle omstandigheden kalm te blijven. De geleerde lessen worden onthouden en van het ene naar het andere leven overgedragen.

Terwijl de hogere energieën zich vestigen worden ook de effecten van negatieve energie minder totdat ze niet langer kunnen bestaan in zo'n hoge trilling. Op dat moment zal Ascentie zich hebben voltrokken en zal totale vrede en liefde over de Aarde neerdalen. Zelfs vanuit jullie gezichtsveld zal er zeer weinig tijd verstrijken voordat de gebeurtenissen plaatsvinden. Dus de toekomst wordt verwelkomd en zal jullie de bevrijding brengen van de invloed en daden van het duister. Ze zullen voor hun daden moeten boeten en de consequenties onder ogen moeten zien, ofwel op Aarde of ze zullen naar een andere locatie worden overgebracht. Wees ervan verzekerd dat niemand aan gerechtigheid ontsnapt of wegkomt met daden die werden uitgevoerd met een verborgen agenda. Ik zeg nog maar eens dat er geen ziel gestraft zal worden, maar dat verdere ervaringen noodzakelijk zijn om hun zwakheden te overwinnen. Ze worden nauwkeurig gepland, zodat de betrokken ziel hiervan kan leren en snel een punt kan bereiken waarop de lessen kunnen worden afgerond.
Velen van jullie zijn zich ervan bewust dat, terwijl de tijd verstrijkt, meer zielen gereïncarneerd zijn die zich voldoende hebben ontwikkeld om te kunnen helpen de Nieuwe Tijd tot stand te brengen. Het enige dat nodig is, is een veilige omgeving, vrij van inmenging, zodat ze hun kennis aan kunnen bieden, wetend dat inmenging niet zal worden toegestaan door degenen die jullie liever onderdrukken. De waarheid komt echter naar buiten en velen van jullie zullen geschokt zijn te horen dat jullie op je eigen planeet millennialang met succes gevangen werden gehouden.
Jullie hebben dus veel in te halen dat je alle vooruitgang zal geven waarvan jullie al zouden hebben moeten genieten, inclusief een veel hogere levensstandaard. Het zal een genot zijn om zoveel tijd te hebben als je wilt om je eigen bezigheden na te jagen en niet beperkt te worden door taken die tijd vreten. Na verloop van tijd zal één van de meest aanvaardbare veranderingen zijn wanneer je alles wat je nodig hebt zult hebben zonder geld te hoeven gebruiken. 

Wetend hoeveel je zult profiteren van de veranderingen, is het te hopen dat je je weg zult vinden door de komende tijden door de beloofde veranderingen in gedachten te houden. Natuurlijk kan de mate van verandering niet verschijnen zonder grote verstoringen, maar de Galactische Troepen zullen bijstand leveren in wat er zal komen, ervoor zorgend dat alles binnen een minimum aan tijd verschijnt. De Lichtsteden komen dichter bij manifestatie terwijl iedere dag voorbij gaat, en dit op zichzelf zal al een wereldveranderende gebeurtenis zijn. Het wordt gezegd dat nadat de initiële gebeurtenissen gematerialiseerd zijn, er meerdere zullen zijn totdat de Aarde in alle belangrijke landen verbonden is. Dit is slechts één van de vele opwindende en naarstig verwachte veranderingen. Langzaam maar zeker werd jullie een inzicht gegeven in de toekomst, en die komt snel in beeld.

Er is niets dat je kunt doen of bereiken en je wordt slechts beperkt door je eigen gedachten. Je kunt derhalve je doelen bepalen op elk niveau dat je wenst, en mits je jezelf op het pad van succes houdt, zul je uiteindelijk slagen. Je pad leidt uiteindelijk terug naar de Godheid waarvan je kwam, maar op dit moment is dat ver buiten je bereik. Je hebt vele, vele ervaringen vóór je, en wanneer je eenmaal het niveau hebt bereikt om een Galactisch Wezen te worden, is het jij die zal bepalen welk pad je wenst te volgen. In alle stadia zul je degenen die op hetzelfde pad zijn als jij ontmoeten en zul je doorgaan gezamenlijk te ervaren.

Op dit moment, in jullie lage positie, ben je door een serie levens gegaan die waren ontworpen om je bewustzijn omhoog te krijgen. In elk stadium werd je levensplan zorgvuldig georganiseerd om ervoor te zorgen dat je de kansen kreeg om op te rijzen. Mocht je, om welke reden ook falen wat betreft de uitdaging, dan wordt die herhaald zodat je kunt doorgaan met evolueren. Niets staat lang stil en je zult altijd uitkijken naar een kans om zelfs nog hoger te evolueren. 

Mits je in dit Universum blijft, zul je een menselijke vorm aannemen, maar uiteindelijk zul je naar een punt rijzen waarop je zelfs geen lichaam als zodanig nodig hebt en een Wezen van Licht worden. Indien noodzakelijk zul je weer neerdalen naar een niveau waar je jezelf in een lichamelijke vorm kunt "denken". Van daaruit zul je, door je gedachtenkracht zo sterk worden dat je jezelf zult moeten beschermen tegen het manifesteren van doelloze gedachten. 

In dit stadium zou het teveel gevraagd zijn om het pad van evolutie volledig te begrijpen, wanneer jullie echter een Galactisch Wezen zijn geworden, met volledig bewustzijn, zullen jullie totaal op de hoogte zijn. Jullie zullen voldoende kennis hebben verworven om je eigen gids te worden en precies uitkiezen welk pad je wenst te volgen. Er zullen echter altijd Hogere Wezens zijn die je evolutionaire pad volgen die bereid zijn je te helpen indien je dat wenst. In feite zul je, naar mate je hoger rijst, steeds meer één worden met andere zielen die dezelfde trilling delen. Je bent niet beperkt tot dit Universum en je hebt onbegrensde keuzes die al je verlangens zullen vervullen. Toch kun je je medereizigers door al dit soort ervaringen nog steeds "opbellen", zodat contact nooit permanent verloren is. Er kunnen natuurlijk momenten zijn waarop ze ergens mee bezig zijn, maar ze zullen zich er van bewust zijn dat je hebt geprobeerd contact met ze op te nemen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht
Mike Quinsey.

Vert. Rob/Marja

vrijdag 12 augustus 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 12 aug 201612 Augustus 2016, Mike Quinsey (HZ)

Jullie naderen snel de afronding van de periode vóór de verschillende op handen zijnde veranderingen. Jullie hebben de signalen, die erop duiden dat alles zich begint te manifesteren en dat jullie je gezwind naar Ascentie zullen bewegen, geduldig afgewacht. De zaken bevinden zich in een stadium waarin revaluatie van de valuta van ieder land plaatsvindt. Het doel is ervoor te zorgen dat iedere verandering de positie en het potentieel van elke munteenheid goed weergeeft, zodat jullie in een markt kunnen handelen die een eerlijke ruil weerspiegelt. De veranderingen zullen ervoor zorgen dat er gelijkheid bestaat op het gebied van handel. De oude handelsmaatstaven zouden verwijderd moeten worden zodat iedereen in een vrije markt kan opereren. Mettertijd zullen bij de handelsgebieden waar orde op zaken stellen noodzakelijk is, aanpassingen worden gedaan.   

Europa bevindt zich in een staat van onrust omdat de naschokken van Brexit worden gevoeld. Het was de gewenste uitkomst en het zal de weg vrijmaken voor meer landen die zullen volgen, wat een einde zal maken aan de plannen van de Illuminati om de Wereld te controleren. Op het moment hebben de mensen geen zicht op de mogelijkheden voor verbetering en realiseren ze zich niet dat men een stap dichterbij vrijheid is gekomen. De veranderingen zijn niet gemakkelijk, maar wees ervan verzekerd dat alle landen begeleiding ontvangen in overeenstemming met hun karma. Terwijl de hindernissen worden opgeruimd zullen ook de mensen meer samen gaan komen, erkennend dat ze allen Eén zijn op de weg naar een nieuwe Wereld. Alles zal prima verlopen en de behoeften van iedere ziel  zullen volgens zijn of haar levensplan vervuld worden. 


Vele buitenaardsen wachten op hun kans om jullie opnieuw te ontmoeten en jullie bij je Sterrenfamilies te herintroduceren. Jullie zijn allemaal vanaf je eigen planeet gekomen en jullie soortgenoten hebben jullie voortgang van dichtbij gevolgd. Jullie zijn degenen die de uitdaging zijn aangegaan om weer op te stijgen naar het Licht, door de afgescheidenheid die met dualiteit gepaard gaat te overwinnen. De gelegenheid werd eveneens te baat genomen om anderen die in de lagere trillingen vastzitten te helpen en die zich lieten inspireren om zichzelf hieruit te verheffen. Sommige vooruitgang mag dan traag verlopen, maar met alle hulp die jullie geboden wordt bestaat er geen reden waarom hier niet op zou worden gereageerd. Sommigen, zoals de Illuminati, weigeren steevast om zich naar het Licht en de Liefde te keren omdat ze nog steeds de voorkeur hebben om anderen te overheersen. 


Er zijn sommigen onder jullie die zich afvragen wat je doel hier op Aarde is, aangezien het leven iedere richting lijkt te missen. Wees ervan verzekerd dat alle ervaring waardevol is en dat niet iedere ziel zijn reizen met een dramatisch einde afsluit. Tot op zekere hoogte is het afhankelijk van je karma, aangezien dit aan het einde van de cyclus ingelost dient te zijn. Dus is het begrijpelijk dat sommige zielen drukker bezig zijn met het inlossen van karma, waar anderen met zeer weinig te maken hebben. Maak je niet druk om de details, maar wanneer je met je uitdagingen wordt geconfronteerd ga er dan zo passief mogelijk mee om. Het zal mogelijk de laatste keer zijn dat je een dergelijke periode van opschoning doormaakt.  


Sommige zielen zijn zich bijzonder aan Moeder Aarde gaan hechten en zullen met haar naar de nieuwe Aarde overgaan. Anderen zullen de voorkeur hebben om "naar huis" te gaan; naar hun planeet, waar ze zich verder zullen ontwikkelen. Het leven staat nooit stil, tot het moment waarop je een volledige staat van perfectie bereikt door terug te keren naar de Liefdesenergie, schoonheid en verstilling van de Godheid. God ademt In en God ademt Uit en zielen worden eropuit gezonden om meer ervaring op te doen. Het kan zijn dat je een dergelijke reis al hebt voltooid, maar in wezen ben je iedere keer dezelfde ziel. 


Houd in gedachten dat je door al die ervaringen je eigen toekomst creëert. Het wordt enkel maar op je pad gebracht om karma in te lossen en wanneer je bepaalde ervaringen nodig hebt om vorderingen te maken. Datgene waar je je aandacht op richt zul je ontvangen, dus denk goed na over wat je voor jezelf wenst en houd je niet bezig met negatieve zaken, alhoewel je deze veilig kunt observeren. Door je plaats in het Licht in te nemen ben je een voorbeeld voor anderen voor hetgeen men bereiken kan.  


Mensen over de gehele wereld ontwaken voor de waarheid omtrent hun bestaan en terwijl de tijd verstrijkt zal de hele waarheid naar buiten komen. Er is maar heel weinig zoals jullie dat aan de buitenkant denken te zien en jullie hebben vele levens in een droom geleefd die ver buiten jullie werkelijke realiteit heeft gelegen. In werkelijkheid zijn jullie onderdrukt geweest en moedwillig ingeperkt om zo te voorkomen dat jullie de waarheid zouden ervaren. Verder werd jullie zelden toegestaan om in vreedzame tijden te leven, aangezien confrontaties jullie in een staat van angst hebben gehouden met weinig zicht op vrede. Deze situatie zal echter zeer spoedig veranderen omdat de mensen zich verenigen en hun eigen toekomst van vreugde en geluk creëren. 


Jullie zijn allemaal soevereine Wezens die zijn voorbestemd om naar de hogere niveaus terug te keren waar jullie volledig bewustzijn zullen bereiken. Dit is jullie bestemming geweest vanaf het moment dat de zonnecyclus ongeveer 25.600 jaar geleden begon, toen jullie de hogere trillingen verlieten om afgescheidenheid te ervaren. Het is een lange, moeilijke ervaring geweest maar het heeft ook haar mooiere momenten gehad en jullie hebben er veel van geleerd. Jullie hebben het recht verdiend om te leven als de Meesters die jullie zullen worden en jullie zullen enorm profijt hebben van jullie ervaringen in de lagere trillingen. Ze zullen jullie in staat stellen om anderen hierdoor heen te helpen vanwege jullie kennis uit eerste hand. 


Ongeacht de mate waarin het Duister jullie heeft ingeperkt en ongeacht haar pogingen zal de evolutie voortgaan en jullie zijn nu dermate gevorderd en bewust dat de waarheid omtrent jullie bestaan ingezien kan worden. Door je ware potentieel te erkennen hebben jullie jezelf uit de lagere trillingen naar het Licht opgetild. Bewijs van dergelijke veranderingen wordt duidelijk geleverd door progressie in nieuwe technologieën die jullie in een nieuw tijdperk van vooruitgang zullen brengen. Op het juiste moment zullen deze in de openbaarheid komen en het mogelijk maken om een grote stap vooruit te zetten. Het is een kwestie van geduld dat nodig is om ervoor te zorgen dat, wanneer het tijd is om van start te gaan, dit volkomen veilig is en vrij van inmenging.    

Jullie lange reis door de dualiteit is nagenoeg voorbij en jullie bevinden je nu in een spagaat richting thuis. Er is duidelijk nog veel werk te verzetten om jullie in de Nieuwe Tijd te stuwen, maar binnenkort zullen jullie worden bevrijd van de controle die jullie door de Illuminati werd opgelegd. De bevrijding komt steeds dichterbij en de feestelijkheden zullen binnenkort kunnen beginnen. De ongelijkheid en het gebrek zullen binnenkort worden teruggewezen en de eerste stappen staan op het punt zich te manifesteren. Dus verlies de moed niet, aangezien de problemen naar de oppervlakte worden gebracht om te worden opgeschoond. Deze periode zal veel sneller voorbij gaan dan jullie wellicht denken, aangezien jullie hulp en begeleiding ontvangen om de uitkomst naar jullie hand te zetten. De Galactische Federatie is altijd al met jullie geweest, maar het is nog maar van de laatste tijd dat ze zijn begonnen om openlijk met jullie te communiceren en binnenkort zullen ze meer frequent aan jullie verschijnen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht
Mike Quinsey.

Vert. Marja

vrijdag 5 augustus 2016

Nederlands -- Mike Quinsey, 5 aug 2016

5 Augustus 2016 Mike Quinsey (HZ)

De tijd gaat nog steeds sneller en velen van jullie hebben zich erover verwonderd hoe snel dit jaar voorbij gaat. Dit zal doorgaan omdat de trillingen hoger en hoger worden. Ascentie ligt aan de horizon en wanneer het zich aandient zullen jullie in een oogwenk ascenderen. Omdat het Menselijke Ras haar trillingen steeds verder heeft verhoogd, is het voor jullie mogelijk om zeer binnenkort het optimale niveau te bereiken, maar besef dat in deze tijd de zaken in een constante staat van verandering verkeren, waardoor het moeilijk is om voorspellingen te doen. De uiteindelijke beslissing zal echter worden genomen door de God van dit Universum.
Wees ervan verzekerd dat Ascentie goed op weg is en dat niets het voorbestemde eindresultaat kan verhinderen. Dus negeer de daden van de Cabal die nog steeds gelooft dat zij de macht in handen heeft om pogingen te dwarsbomen die een einde willen maken aan hun oorlog tegen de mensen van de Aarde. Hun macht is reeds ingeperkt en dit zal nooit meer naar het voormalige niveau terugkeren. Hun dagen zijn geteld en uiteindelijk zal er voor hen geen andere optie overblijven dan zich over te geven. Iedere poging om gerechtigheid te omzeilen zal falen en uiteindelijk zullen ze van deze planeet worden verwijderd. Hun handlangers zullen nog wel problemen veroorzaken, maar ook zij zullen worden gedwongen hun plannen om de Aarde over te nemen op te geven. Brexit is snel in omvang toegenomen en dit zal het blijven doen, aangezien anderen zich eveneens aansluiten en het heeft het landen mogelijk gemaakt om uit de klauwen van de Illuminati te ontsnappen.

De onrust zal doorgaan aangezien de oude energieën bezig zijn weg te sterven en de nieuwe zullen hun plaats innemen. De negatieve krachten verkeren in paniek omdat hun Heersers van buiten de Aarde niet langer in staat zijn hen te steunen. De ineenstorting heeft er bij sommigen al toe geleid dat ze erom smeken hun leven te sparen, en als ze accepteren wat hen geboden wordt zullen ze worden overgebracht naar een plek waar ze zich niet langer met de toekomstplannen van de Aarde en haar beschaving kunnen bemoeien. Wat er ook gebeurt, zorg ervoor dat angst jullie levens niet kan binnendringen en houd te allen tijde een positieve verwachting. Er is realistisch gezien niets om je zorgen over te maken aangezien alles verloopt zoals gepland, en het gewenste resultaat zal bereikt worden. Degenen onder jullie die zich reeds hebben voorbereid zullen met de toename van de trillingen opstijgen, wat tot Ascentie zal leiden. Weet dat er veel zal gebeuren dat jullie de Nieuwe Tijd in zal stuwen en jullie de voordelen terug zal geven die jullie opzettelijk zijn ontzegd.  

De Nieuwe Tijd zal zich zeer snel manifesteren door vele veranderingen in jullie kwaliteit van leven te introduceren. Vooruitgangen die achtergehouden zijn zullen jullie binnenkort worden geschonken en alle zielen zullen hiervan kunnen profiteren. Jullie staan op de drempel van de gewenste veranderingen, die de noodzaak om jullie tijd werkend door te brengen simpelweg om te kunnen bestaan, weg zullen nemen. Jullie zullen meer vrije tijd en creatieve uitingsmogelijkheden tot je beschikking hebben, dat veel mensen goed zal doen. Veranderingen kunnen enige mate van ellende met zich mee brengen, maar wees ervan verzekerd dat degenen die de verantwoordelijkheid hiervoor hebben het vermogen hebben om dit tot een absoluut minimum te beperken. Niemand zal verloren raken omdat jullie allemaal uiteindelijk op vele manieren voordeel zullen hebben, hetgeen ervoor zal zorgen dat jullie een comfortabel en vredig leven kunnen leiden. Armoede en gebrek zullen tot het verleden gaan behoren omdat iedereen voldoende zal hebben om in zijn/haar behoeften te voorzien.   

In het algemeen zullen de veranderingen alle vormen van vervuiling elimineren en waar de opdrachten om "op te ruimen" te groot lijken, zoals in jullie zeeën en oceanen, bestaan er technologieën die jullie huidige kennis te boven gaan en die binnen korte tijd verbazingwekkende resultaten zullen opleveren. In vergelijking met de nieuwe Aarde die jullie te wachten staat is jullie huidige situatie vergelijkbaar met het leven in de duistere Middeleeuwen. Jullie zouden intuïtief in staat moeten zijn om dergelijke veranderingen te herkennen, aangezien jullie voordat jullie incarneerden de potentie van de Aarde en haar beschaving al kenden.Felicitaties zijn op hun plaats, aangezien de taken die jullie allemaal op je hebben genomen echt niet eenvoudig waren, maar over het algemeen hebben jullie allemaal volgehouden. Gezamenlijk hebben jullie de uitdagingen die jullie werden voorgeschoteld overwonnen en nu staan jullie hier, met opgeheven hoofd, terwijl de finale overwinning over de Duistere Garde verzekerd is. Hen zal de gelegenheid worden geboden om hun foute werkwijze goed te maken, aangezien God alle zielen liefheeft, ondanks het feit dat ze uit genade waren gevallen. God is niet wraakzuchtig en straft degenen die zondigen niet, en in plaats daarvan wordt ze alle gelegenheid gegeven om naar het Licht terug te keren, aangezien God's Vonk niet uitgedoofd kan worden.
De toekomst is opwindend en compenseert op een bepaalde manier voor de vele levens die jullie in de lagere trillingen hebben gehad. Onthoud dat je nooit in je ervaringen werd gedwongen en dat je aanvankelijk vrijwillig koos voor de mogelijkheid om levens te leiden in schijnbare afgescheidenheid van God. De uitdaging was om het Pad van Licht richting Ascentie opnieuw te bewandelen bij de vervolmaking van je ervaringen, waarbij je veel hebt gewonnen dat gebruikt zal worden om anderen te helpen hetzelfde pad te bewandelen. Alle ervaringen hebben waarde, zelfs als die volgens jouw inzicht geen bepaald patroon volgen. Ieder ziel zal in dualiteit zijn gegroeid, zelfs wanneer je voor elke twee stappen die je vooruit gaat er eentje terug zet.
Sommige mensen zijn verontrust door de gedachte dat ze als zowel Man als Vrouw geïncarneerd zijn geweest, aangezien ze zich in hun huidige lichaam niet voor kunnen stellen dat het anders is geweest. Wees ervan verzekerd dat jullie allemaal beide lichaamsvormen hebben ervaren, aangezien je anders uit je evenwicht zou zijn geraakt. In de hogere trillingen wordt je uiteindelijk een androgyn Wezen, hetgeen een evenwichtige toestand is die jullie allemaal zult bereiken. Zoals je je zou kunnen voorstellen, of al hebt ervaren, is dat of je nu Man of Vrouw bent, je nog steeds een mengeling van beide bent, met een predominantie voor het geslacht waarmee je bent geboren. Je hebt waarschijnlijk wel gehoord van mensen die zeer sterk voelen in het verkeerde lichaam te zijn geboren en een geslachtsverandering ondergaan om dat aan te passen. Realiseer je dat zulke ervaringen aan de ziel bekend zijn vóór reïncarnatie, en geaccepteerd worden als onderdeel van hun leerproces en evolutie.
Jullie betreden een tijd waarin de waarheid naar buiten moet komen en uiteindelijk, terwijl de trillingen omhoog gaan, slechts waarheid kan bestaan. Het zal de mensen daarom in staat stellen met de waarheid te leven en ze zouden niet kunnen denken aan iets dat daarmee in tegenspraak is. Je zou jezelf af kunnen vragen waarom je iets anders zou willen. Kun je je realiseren hoe prachtig en geruststellend het zou zijn te weten dat alles op de waarheid is gebaseerd, en dat derhalve alles volkomen vertrouwd kan worden. Je zult weten dat je alles kunt vertrouwen wat je verteld wordt en niemand probeert je nog te bedriegen of een voordeel ten koste van jou te willen halen. Dit zijn eigenschappen van ware liefde die universeel is en niets minder kan in de hogere trillingen bestaan. Je zult mogelijk nog even te gaan hebben voordat je een dergelijk niveau hebt bereikt, maar weet dat je hier naartoe werkt en wees voorbereid.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.


Vert. Marja/Rob

vrijdag 15 juli 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 15 juli 2016
15 Juli 2016, Mike Quinsey (HZ)


De gebeurtenissen gaan steeds sneller en aangezien de trillingen toenemen zullen jullie snel op de laatste dagen van het oude Tijdperk afstevenen. Iedere ziel, of hij/zij het zich nu realiseert of niet, wordt beïnvloed, maar weinigen begrijpen echter wat er gaande is. De veranderingen lijken geen duidelijk doel te hebben en zorgen ervoor dat sommige mensen vervuld worden met angst omdat ze geen idee hebben van wat de toekomst zal brengen. Niet bekend bij de meeste mensen, maakt het deel uit van de opschoning die nodig is om een basis te leggen, zodat de Nieuwe Tijd zich kan manifesteren en dit kan doen in een tijd waar inmenging onmogelijk is. De meeste landen zijn er zich reeds van bewust dat er grote veranderingen aankomen die ten goede zullen komen aan iedereen, en die landen komen bijeen om samen te werken. Intussen houden de oude energieën op te bestaan en dit gebeurt niet zonder verzet, maar dat zal zinloos zijn aangezien niets kan verhinderen dat de veranderingen plaatsvinden. De geschiedenis zal te zien gaan geven dat voor de Illuminati en hun ambities, Brexit het begin van het einde is geweest, aangezien de wens om in staat te zijn jullie eigen bestemming te bepalen zich naar vele andere landen zal uitspreiden. Nu al zijn sommige landen van plan het Britse voorbeeld te volgen en lijkt het opbreken van de EU niet meer te stoppen. 


Achter de schermen bestaat er een beweging richting vrijheid van keuze, evenals het terugeisen van jullie recht om je eigen toekomst te bepalen. Het zal vele mensen in een moeilijke financiële positie doen belanden en velen zullen moeilijke tijden door gaan maken. De Lichtkrachten zijn echter goed voorbereid op dergelijke tijden en zij zullen in staat zijn ervoor te zorgen dat alle mensen worden geholpen. Om te kunnen beginnen de NESARA fondsen te verspreiden zijn veilige omstandigheden nodig die op het moment nog niet aan de orde zijn. Het kan op kleine schaal natuurlijk wel op gang worden gebracht op plekken waar de fondsen veilig en gewaarborgd zijn, maar om in de behoeften van de gehele populatie te voorzien is er volledige controle nodig wat betreft alle daarbij betrokken aspecten. Wees ervan verzekerd dat St. Germain op het juiste moment de operaties en de verspreiding van de fondsen zal leiden.  


Als gevolg van wat er naar alle waarschijnlijkheid rondom jullie heen gebeurt, komt het einde van de laatste dagen van het oude Tijdperk steeds dichterbij. Het zal het mogelijk maken dat er meer tijd beschikbaar komt voor het naar voren brengen van nieuwe ideeën en vooruitgang die jullie het Nieuwe Tijdperk in zullen stuwen. Zoals jullie inmiddels hebben ervaren zijn zeer veel aanvaardbare veranderingen al reeds aan de oppervlakte gekomen en zullen grote veranderingen zeer binnenkort gaan volgen. Als deze zich eenmaal voltrekken zal er geen uitstel meer zijn in het doorgeven ervan naar de mensen, aangezien er met het Sterrenvolk alleen al er een enorm potentieel bestaat dat kan helpen de gebeurtenissen te versnellen. Samen met de persoonlijke voordelen is er ook de intentie om op andere gebieden hulp te bieden, zoals transport en de gezondheidszorg. Het maakt allemaal deel uit van het jullie snel in het Nieuwe Tijdperk brengen, zodat jullie kunnen beginnen sommige van de voordelen te ontvangen. Terwijl dit alles zich voltrekt zullen jullie doorgaan je te verheffen, en in de nabije toekomst de lagere niveaus achterlaten. 


Lichtwerkers zouden anderen bij moeten staan wanneer deze zich ellendig voelen, aangezien de toekomst prachtig zal zijn en bijna niet te beschrijven. Het zou een onmogelijke droom kunnen lijken als je kijkt naar de chaos die op dit moment de Aarde belaagt. Echter met technieken die ver buiten jullie huidige vermogens liggen zal de rust spoedig terugkeren. Jullie zullen de orde spoedig hersteld zien worden en vrede definitief gevestigd. Dus onthoud alsjeblieft dat er veel is beloofd dat ook aan jullie gegeven zal worden, maar alleen als de tijd er rijp voor is en het veilig is om dit te doen. 


Sommige mensen voelen zich ellendig omdat ze zich niet bewust zijn van de reden van de omstandigheden die ze op het moment ervaren. Lichtwezens zouden hen gerust kunnen stellen dat alles goed is en dat belangrijke veranderingen over niet al te lange tijd worden verwacht. Wanneer eenmaal duidelijk wordt dat welkome veranderingen zich voltrokken hebben, zullen ze in staat zijn om de vooruitgang met eigen ogen te zien. Regeringen zullen ook worden beïnvloed aangezien er in een Nieuw Tijdperk mensen nodig zijn die jullie besturen die tevens van het Licht zijn. De mensen zullen ook meer inbreng en betrokkenheid krijgen in zaken die betrekking hebben op hoe er met hen wordt omgegaan en oude wetten die niet zijn gebaseerd op de Wet van Eenheid zullen worden verwijderd. 


De verlichte kinderen bereiden zich al voor om de verantwoordelijkheid op zich te nemen om jullie allemaal te helpen om je plaats in het Nieuwe Tijdperk in te nemen. Het zijn oude zielen met de nodige ervaring om jullie te verlichten, zodat jullie je eveneens kunnen verheffen. In de komende periode zullen jullie doorgaan je snel te ontwikkelen totdat jullie volledig op Ascentie zijn voorbereid. Het is in deze tijd jullie uiteindelijke doel en vele zielen zullen hierbij van dienst zijn om je hierop voor te bereiden. Het is het belangrijkste kenmerk van jullie evolutie in deze tijd en hulp is altijd aanwezig om een handje te helpen. In werkelijkheid was die er altijd al, maar in het verleden waren de trillingen dermate laag dat velen zich niet bewust waren van de aanwezigheid van andere zielen.

Voor velen zijn dit uitdagende tijden die zullen uitwijzen of je volledig voorbereid bent op Ascentie. Als je nog niet klaar bent is er voldoende tijd om vooruitgang te boeken totdat je zover bent. Veel zielen werken met je samen en begeleiden je op je gekozen pad. Wanneer je terugkijkt op je reis in de lagere trillingen zul je je verwonderen over de wijze waarop je succesvol door je uitdagingen heen bent gekomen. Nooit zou het meer nodig hoeven zijn om hetzelfde pad nog eens te bereizen. Je zult jezelf uit de dichtheid en de duisternis van de lagere trillingen bevrijd hebben door louter wilskracht en doorzettingsvermogen. Er zijn echter altijd een paar van jullie die ernaar verlangen terug te gaan om anderen te helpen die nog steeds worstelen.


Terwijl je op Aarde was zul je bijna zonder uitzondering sterke banden met anderen ontwikkeld hebben. Deze zullen er niet noodzakelijkerwijs voor zorgen dat de hierbij betrokken zielen op hetzelfde moment met jou zullen ascenderen, maar het is mogelijk om uit te zoeken waar ze zijn. Sommige zielen zullen ervoor kiezen van de planeet af te gaan, maar je zult nog steeds in staat zijn contact met ze te maken. Een sterke band zal je zeker altijd weer verbinden en je zult in staat zijn weer contact met ze op te nemen. Sommige zielen vormen groepen die zich hebben gevormd omdat ze gelijke belangen en verlangens hebben. Ze worden feitelijk als één ziel en allen ontwikkelen zich tezamen.

In het geweldige 'hierna' kun je letterlijk alles vinden wat je je voor kunt stellen, en als Lichtwezen kun je naar plekken reizen door de kracht van je gedachten. Zoals je begint te begrijpen is het leven volkomen anders dan waar je eerder aan gewend was. Toch kun je je nog steeds in een lichaam begeven met als doel het ervaren van de hogere vorm van manifestatie. Daarmee vergeleken beweegt het leven op Aarde zich traag en verspil je een heleboel tijd door van de ene plek naar de andere te gaan. Als Lichtwezen kun je simpelweg denken aan waar je heen wilt gaan en daar ogenblikkelijk naar toe reizen. Zoveel zaken zijn anders dan waaraan je gewend bent, dat je wordt aangeraden een 'open mind' te houden.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.


In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Vert. Marja/Rob

NB de volgende Boodschap zal op vrijdag 5 augustus zijn, aangezien ik twee weken vakantie neem om mijn jaarlijkse bezoek aan Devon te brengen om mijn twee zonene en hun familie te zien. Aangezien de gebeurtenissen steeds sneller gaan, kan er intussen veel gebeuren. Dank jullie voor jullie voortdurende steun, het wordt zeer gewaardeerd. In Liefde en Licht.
Mike Quinsey.

vrijdag 8 juli 2016

NEDERLANDS -- Mike Quinsey, 8 juli 20168 Juli 2016 Mike Quinsey (HZ)

Het uiteenvallen van de EU is begonnen en zal het lange termijn-doel naderen van het teruggeven van de macht aan het volk. Het is het begin van het einde van de plannen van de Illuminati om de wereld te controleren en aangezien hun autoriteit minder wordt zullen jullie zien dat degenen die dienstbaarheid aan het volk het belangrijkst vinden, tot hun recht komen. Er zal geen weg terug meer zijn, ondanks de pogingen van het Duister om het onvermijdelijke dat zich nu begint aan te dienen, te voorkomen. Vele Lichtwerkers hebben op dit moment gewacht om hun plannen erdoor te sluizen voor de vestiging van een vrije maatschappij. Het zal tijd in beslag nemen om de veranderingen door te kunnen voeren, maar niets zal het mogelijk maken om ze te vertragen en binnenkort zullen jullie de gewenste veranderingen zich zien voltrekken. De mens neigt ernaar om ongeduldig te zijn wat betreft zichtbare veranderingen zodat er bewijs geleverd wordt van dat wat er wordt beloofd en zij zullen tevreden zijn wanneer de omstandigheden veranderen zodat ze meer publiek bekend raken.   

Veel mensen kunnen alleen maar zien wat er zich voor hun ogen afspeelt en begrijpen niet dat de Mensheid aan de rand staat van grote, voor hen voordelige, veranderingen. In de hogere dimensies zijn er krachten aan het werk die de gebeurtenissen op Aarde controleren en deze zorgen er tevens voor dat de wens van het volk wordt gevolgd. De macht is aan het verschuiven van het Duister naar het volk dat nu wegen vindt om haar nieuw gevonden autoriteit uit te voeren en om het Licht, waar het direct ten dienste kan staan van het volk, te vestigen. Wees ervan verzekerd dat wanneer je voor het Licht werkt, je hulp en bescherming zult ontvangen, tenzij er karmische redenen zijn waardoor het is voorbestemd om een andere uitkomst te ervaren. Dergelijke gevallen zijn echter uitzondering en daarom zullen jullie je normaal gesproken geen zorgen hoeven te maken. Ga door met je werk in de wetenschap dat dit de tijd is waarop de gewenste uitkomsten zichtbaar zullen worden. 


Dit zijn tijden van beproeving voor degenen die goed op weg zijn naar Ascentie, aangezien het zo is dat wanneer je op je sterkst bent, je je laatste testen zult ontvangen. Zoals altijd zul je, om uitdagingen aan te kunnen, goed zijn toegerust, dus hoef je je niet onnodig ongerust te maken over wat er kan gebeuren. Doordat je via vele levens al zover gekomen bent, zou het verbazing opwekken als je niet in staat zou zijn de Eindtijden te doorstaan. Wees echter voorbereid en weet dat je Gidsen naast je zullen staan door het geven van hulp en aanmoediging. Er wordt nooit van je gevraagd om dingen te doen die buiten je mogelijkheden liggen, dus is het niet nodig om je zorgen te maken. Sommigen van jullie zijn zo ver gevorderd dat jullie al vrij zijn van belangrijk karma, dus heb geen angst voor moeilijkheden tijdens het doorlopen van de laatste stadia vóór Ascentie. 


Hebben jullie de subtiele veranderingen in het dierenrijk al opgemerkt, aangezien deze eveneens worden beïnvloed door de stijgende trillingen. Onderhand zouden jullie je al bewust moeten zijn geworden van enkele vreemde "partnerschappen" die zich ontwikkelen tussen dieren die normaal gesproken vijanden zijn wanneer ze in het wild verkeren. Het is opnieuw een teken van het verminderen van het roofdierinstinct dat normaal is in het koninkrijk der dieren. Dit "de leeuw zal zich naast het lam te ruste leggen" begint werkelijkheid te worden en jullie zullen hiervan, wanneer jullie je ogen open houden, in toenemende mate bewijs kunnen zien. Er zal zeker een tijd komen waarin dieren vredig naast elkaar zullen leven, net zoals Menselijke Wezens. Op dit moment mag het dan onmogelijk lijken, maar het zal zich veel sneller aandienen dan jullie je voor kunnen stellen. 


Jullie bestemming is om te ascenderen en velen van jullie zijn al naar een punt opgeklommen waar er bijna tot geen karma meer is in te lossen. Dus blijf op je pad en deel wanneer mogelijk je kennis met anderen, zonder dit aan hen op te dringen. Alle zielen zullen uiteindelijk opstijgen, maar dan wel met verschillende snelheden in hun ontwikkeling. Jullie kunnen daarom niet van alle zielen verwachten dat ze op de waarheid reageren. Velen zijn gehersenspoeld om een valse overtuiging te volgen, maar te zijner tijd zullen ze de onvolkomenheid van hun geloof inzien en op zoek gaan naar de waarheid. Wanneer de kans zich echter aandient kan een woord hier en daar vaak een idee zaaien dat hen kan helpen om voor de waarheid te ontwaken.

Jullie kunnen nu eindelijk uitzien naar een versnelling van de veranderingen waardoor jullie zullen weten dat het Nieuwe Tijdperk echt is begonnen. Jullie zullen terugkijken en je verwonderen over de manier waarop de veranderingen tot stand werden gebracht, ondanks de vele hindernissen die werden geplaatst om deze te vertragen of te voorkomen. Zelfs nu zullen personen met een eigen belang om jullie vooruitgang tegen te houden steeds weer proberen om dergelijke ontwikkelingen te vertragen. Uiteindelijk zal dat zinloos zijn aangezien het Licht nu te sterk is verankerd om het bereiken van de doelen te kunnen stoppen. Jullie zullen nog steeds te maken hebben met de wanhopige daden van het Duister om de tijd die het kost om de veranderingen door te voeren te verlengen, maar aangezien haar macht is afgenomen zullen ze niet in staat zijn de koers van de toekomst te bepalen.

Het uiteenvallen van de EU is nu begonnen en andere landen zullen de gelegenheid aangrijpen om hun macht terug te nemen. Er is geen reden waarom jullie geen nieuwe bondgenootschappen, die een vrije markt invoert, zouden kunnen vormen die jullie de vrijheid zal geven om je eigen belangen te volgen. Naarmate de tijd voortschrijdt zullen jullie ook volledig kunnen profiteren van de nieuwe voordelen die met opzet werden achtergehouden om jullie onder de controle van de Illuminati te houden. De veranderingen zullen door jullie worden verwelkomd, aangezien ze jullie in staat zullen stellen een sprong in de toekomst te maken, en jullie zullen een aanvaardbaarder leven hebben zonder de eisen die aan jullie werden gesteld, simpelweg om jullie te kunnen laten leven.


Er is meer dan voldoende rijkdom in de wereld om jullie comfortabel te kunnen laten leven, en jullie zullen meer dan genoeg tijd hebben om je eigen belang te dienen. Op de juiste tijd zullen jullie vrienden van Binnenaarde, die feitelijk rechtstreeks met jullie verwant zijn, aan de oppervlakte verschijnen en jullie helpen vooruit te gaan. Er zal tevens rechtstreeks contact zijn met verder gevorderde Sterrenwezens, die toezicht houden op de veranderingen om er voor te zorgen dat vooruitgang wordt geboekt volgens de instructies die door hogere autoriteiten zijn gegeven. Vanaf de tijd dat jullie met opzet werd doen geloven dat jullie de enige intelligente levensvorm waren in het Universum, zijn de omstandigheden op Aarde nu dramatisch veranderd en de waarheid zal worden onthuld. Jullie hebben veel te lang een verkeerd leven geleid en het is nu tijd dat jullie kennisnemen van jullie ware geschiedenis en dat jullie je plaats innemen tussen de Sterrenwezens. Deze zaken kosten echter tijd om te worden geordend, dus laat de dingen zich op natuurlijke wijze ontwikkelen en alles zal goed uitpakken en tot jullie komen.

Gedurende een behoorlijke tijd zal de toekomst er onzeker uitzien, en hij zal steeds veranderen totdat het duidelijk wordt dat de gebeurtenissen jullie een heleboel vrijheid hebben teruggegeven. Niet alleen dat, maar ook een nieuwe manier van leven om het Nieuwe Tijdperk in te gaan en te genieten van alle voordelen die ermee gepaard gaan. Oorlog en alle oorlogstuig zullen niet meer werken en een groots tijdperk van vrede zal door het Menselijk Ras worden ervaren. Jullie zullen niet langer tot de Aarde beperkt blijven, maar als Opgestegen Wezens de vrijheid worden gegeven om de Ruimte in te reizen en andere werelden te kunnen bezoeken. Jullie reis vanaf hier zal jullie voorbereiden op een prachtige en opwindende toekomst.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.


In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.


Nederlandse vertaling: Marja/Rob

vrijdag 1 juli 2016

NEDERLANDS -- Mike Quinsey -- 1 juli 2016Mike Quinsey (HZ), 1 Juli 2016.

De mensen van Groot-Brittannië hebben hun eigen persoonlijke kracht gebruikt om veranderingen door te voeren die eens zullen worden gezien als wereld veranderende gebeurtenissen. Op dit moment spoedt de wereld zich met hoge snelheid richting een ineenstorting, maar de consequenties zullen in geen geval zo slecht zijn zoals sommigen suggereren. Je zou het kunnen zien als het einde van de oude manieren die jullie niet langer dienen en hieruit zullen gunstige veranderingen ontstaan die jullie stevig op het pad naar een nieuwe Aarde en jullie vrijheid zullen zetten. Veel mensen hebben al een deel van zichzelf gegeven door hiervoor te ijveren en heel binnenkort zullen gebeurtenissen jullie in staat stellen de veranderingen te helpen bewerkstelligen. Deze tijd is reeds vele, vele jaren geleden gepland en de Lichtkrachten zijn zo goed georganiseerd dat ze binnen een paar minuten in actie kunnen komen om jullie succes te verzekeren. 

Het resultaat van de stemming in Groot-Brittannië over het lidmaatschap van de Europese Unie heeft schokgolven over de wereld gestuurd. Alhoewel er voordat de uitslag bekend was aanwijzingen waren dat de stemmen voor "remain"(blijf) succes zouden hebben, veranderde deze tendens richting het einde van de verkiezingsdag plotseling. De laatste stemmen resulteerden in een niet te stoppen ommezwaai richting "leaving" (verlaat) de EU. Gezien vanaf een hoger niveau was dit het meest gewenste resultaat dat uiteindelijk jullie bevrijding uit de greep van de illuminati zal blijken te zijn. De verreikende gevolgen zullen zijn dat méér landen de EU verlaten, waardoor de greep van de illuminati op jullie verder wordt gereduceerd. Wees gerust dat die zielen die jullie toekomst bewaken, jullie hebben aangemoedigd de EU te verlaten en daarom zeer tevreden zijn over de uitkomst.


Het kan zijn dat jullie nog niet de voordelen zien van het verlaten van de EU, maar in de loop van de tijd zal dit duidelijker worden. Het Britse volk zal de hemel in geprezen worden voor haar intuïtieve keuze dat resulteerde in het nemen van de juiste maatregelen. Natuurlijk liggen er moeilijke tijden in het verschiet. maar de omvang van de problemen is op geen enkele manier zo verreikend als sommigen voorspellen. Houd altijd in gedachten dat vele zielen voor het Licht werken en voortdurend bij jullie zijn en dat zij van het Licht in hun werk worden begeleid. Het is nu tijd om je te verenigen en waar mogelijk als één groep samen te werken om de vrijheid te herstellen en voorbereidingen te treffen voor de aanstaande Ascentie. Hoe meer het Duister wordt onderdrukt en wordt tegengehouden in het voltooien van haar plannen, des te meer vrijheid zullen jullie hebben om vooruit te stomen en jullie rechtmatige plek in het Nieuwe Tijdperk in te nemen.

Begrijp dat eenieder van jullie zich bewust was van de te ondervinden moeilijkheden voordat jullie je vrijheid op "gevangenisplaneet" Aarde terugwinnen. Er ontwaken nu zoveel van jullie voor de waarheid en iedere poging van het Duister om jullie te misleiden wordt herkend voor wat ze zijn. Aangezien steeds méér van jullie zich beginnen te realiseren hoe jullie werden onderdrukt zal er een groot ontwaken plaatsvinden, evenals een rebellie tegen degenen die de handelingen uitvoerden die jullie hebben misleid. Wraak dient echter te worden overgelaten aan diegenen die ernaar streven om gerechtigheid te verspreiden, terwijl jullie ervan verzekerd kunnen zijn dat geen misdaad tegen het volk of tegen de Wetten van God onopgemerkt zal blijven. Stijg boven de reguliere reactie van de Mens uit wanneer dergelijke problemen zich aandienen en door een goed voorbeeld te geven help je anderen door hen de juiste weg vooruit te laten zien.

Voor de meesten van jullie geldt, behalve in deze tijd op Aarde te zijn vanwege de kansen die het biedt om je ontwikkeling te versnellen, dat je hier bent omdat je ervaring je toont dat je klaar bent om de moeilijkheden te hanteren die de veranderingen onvermijdelijk zullen brengen. Van binnen weet je dat alles naar wens zal verlopen, maar in deze specifieke tijd is er zo veel chaos dat het moeilijk is om het te begrijpen. Desalniettemin, blijf recht vooruit kijken en laat je niet ontmoedigen door wat er om je heen gebeurt. Er is veel waarvan je je totaal onbewust bent en gezien de omstandigheden is dat maar goed ook, waardoor je de tijd en de gelegenheid hebt om je op je eigen behoeften te concentreren. Je zou intuïtief moeten weten of je naar het Licht omhoog rijst en of je je vooruitgang, speciaal in zo'n belangrijke tijd, dient te handhaven. Ascentie roept en hoewel je Gidsen je bijstaan, ligt het succes bij jou en je intentie om succesvol te zijn. Vraag, wanneer je twijfelt, om hulp en het zal er zeker komen, maar zoals je al eerder werd gezegd, sta er voor open dat het op een andere manier of in een andere vorm komt dan je mogelijk verwachtte. Je Gidsen zullen weten hoe ze je op de beste manier kunnen helpen.


De geschiedenis toont dat het Menselijk Ras op haar best is wanneer omstandigheden op zijn slechtst zijn, en dat er dan vele, vele uitzonderlijke daden plaatsvinden. Compassie komt aan de oppervlakte en er is vaak een samenkomen van degenen die vanuit zichzelf geven om anderen in nood te helpen. De Aarde is momenteel een geweldige plek om degenen te dienen die vaak in wanhopige nood zijn vanwege honger of ontbering. De liefde die gepaard gaat met dergelijke hulp verheft de ontvanger en verhoogt in het algemeen de daar aanwezige trilling. Het is inderdaad het toenemende niveau van de trillingen dat jullie uiteindelijk voor altijd uit de lagere zal opheffen. In werkelijkheid is energie alles dat er is, vormgegeven door de kracht van gedachten, en zelfs in jullie huidige tijd heeft het effect, hoewel het resultaat zich langzamer manifesteert.

Jullie dienen veel in je herinnering terug te brengen, aangezien het meeste van jullie kennis zich diep binnen je onderbewuste geest bevindt. De tijd waarin de trillingen versnellen en jullie uit de duisternis die jullie omgeeft, opheffen is echter al begonnen. Er zijn vele vriendelijke, lieve, liefhebbende zielen die in de lagere trillingen werken om Licht en Liefde te brengen aan de bewoners die in duisternis ronddwalen. Kun je je voorstellen wat voor een onaangenaam niveau het is waar heel weinig zijn vorm langere tijd kan vasthouden? Zielen op een dergelijk niveau worden op geen enkele wijze gestraft, maar verblijven simpelweg daar waar de trillingen op een niveau zijn dat overeenkomt met die van hen zelf. Dat is waarom zij een heleboel hulp nodig hebben om opnieuw op te kunnen stijgen.


Wat je ook moge denken van degenen die in de put zijn gevallen, onthoud alsjeblieft dat ze nog steeds het Lichtzaadje van God bevatten dat niet te doven is. Ze hebben daardoor alle kans om weer omhoog te gaan, en er is altijd hulp voorhanden om ze te helpen dat voor elkaar te krijgen. Op hun tijd worden dergelijke zielen geëerd omdat ze naar de "Hel" en weer terug zijn geweest en daardoor sterker zijn geworden. Geen enkele ziel is ooit hopeloos en bij elke stap is er hulp beschikbaar om ze weer op te heffen. Wees dus vol compassie wanneer je betrokken bent bij degenen die de weg naar huis nog zoeken, aangezien ze vaak juist dat pad volgen dat jij hebt gecreëerd. De Aarde is een school die je tot aan je grenzen test, maar nooit er overheen, dus onthoud dat je veel sneller vooruitgaat door in de lagere dimensies te zijn, neem het leven dus serieus en zorg ervoor dat je bovenaan uitkomt. Wanneer je voortgaat op je reis zul je altijd zien dat zielen die je zijn voorgegaan je een helpende hand bieden.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.


In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Vert. Marja/Rob

vrijdag 24 juni 2016

Nederlands -- Mike Quinsey -- (HZ) 24 juni 201624 Juni 2016. Mike Quinsey (HZ)

Jullie potentieel is zo groot dat met het juiste geloof/instelling, jullie alles kunnen dat jullie willen en terwijl jullie trillingen hoger worden geldt eveneens dat jullie potentieel groter wordt. Positief denken is voor jullie al gebleken te werken en misschien is een typisch voorbeeld hiervan zelf-genezing. Opnieuw is het een kwestie van geloven-in-jezelf evenals een positieve benadering van dat wat je wenst te bereiken. Te zijner tijd zullen jullie zo succesvol worden in het zelf-genezen dat het inzetten van je vermogens een tweede natuur zal worden. Uiteraard zal dit in groepsverband exponentieel toenemen, maar zelfs dan zal dit alleen gebeuren zolang de ziel vrij is van karmische kwesties die ervoor zouden kunnen zorgen dat dit wordt geblokkeerd. 

De wereld maakt een periode van opschoning door aangezien uitstaande karmische kwesties worden opgeruimd. Het resultaat is consistente problemen die niet geholpen worden door de pogingen van de Duistere Garde die proberen hun veranderingen aan jullie op te dringen. Hun succes wordt beperkt door de Troepen van het Licht die al hun activiteiten nauwgezet volgen. Jullie zullen binnenkort een punt bereiken waar ze niet meer in staat zullen zijn jullie levens te beïnvloeden. Ze ervaren reeds beperkingen en verliezen de kracht die hen ervan overtuigde dat ze zouden slagen in de afronding van het beheersen van de Mensheid. Dit zal niet worden toegestaan en de Mensheid zal geleidelijk aan uit hun greep worden bevrijd.

De meest verbazingwekkende onthullingen zullen binnenkort aan jullie openbaar worden gemaakt en dit zal jullie helpen om aan de waarheid omtrent jullie werkelijke bestemming te wennen. Wees ervan verzekerd dat jullie verrukt zullen zijn over wat er voor jullie ligt en iedere poging zal worden gedaan om het nieuws op een voorzichtige manier aan jullie te brengen. Zo vele zielen zijn nog steeds blind voor wat er om hen heen gaande is en in sommige gevallen zou het beter zijn om de waarheid niet te kennen. Ze zijn bang dat het hun leven zal veranderen terwijl ze nu gelukkig zijn. Wanneer de waarheid echter geleidelijk aan wordt onthuld zal voor hen al snel duidelijk worden dat er een gelukkige toekomst in het verschiet ligt. De veranderingen zullen zich snel aandienen en ze zullen jullie bevrijden van de voortdurende druk om zo veel mogelijk van jullie tijd op het werk door te brengen. In werkelijkheid zouden jullie veel méér tijd voor jezelf moeten hebben en in staat moeten zijn je eigen dromen te volgen die jullie met blijdschap vervullen en die bevrediging geven. Jullie zijn niet bedoeld om slaaf te zijn en om te moeten werken simpelweg om te kunnen bestaan. Uiteindelijk zullen de levensbehoeften aan iedere ziel gegeven worden, het daarbij mogelijk makend om meer tijd met familie door te brengen en je eigen interesses te volgen. 

Terwijl de tijd verstrijkt zal geleidelijk aan je werkelijke geschiedenis aan jullie worden geïntroduceerd, evenals de plannen voor jullie toekomst. Er zal een grote sprong voorwaarts worden gemaakt die de gemiste kansen om de Nieuwe Tijd te betreden goed zullen maken. Van belang hierbij is de aanstelling van mensen die met de verantwoordelijkheid van het nemen van leiding kunnen omgaan. Dergelijke veranderingen zijn goed en wel onderweg en klaar om te worden geïmplementeerd wanneer het juiste moment daar is en dat is wanneer degenen die dit zouden kunnen verstoren zijn verwijderd. Het plan voor jullie toekomst is reeds uitgewerkt en het zal jullie naar het "beloofde  land" leiden waar vrede regeert en het leven een vreugdevolle ervaring is. Jullie zullen niet meer jarenlang de schade van het verleden hoeven goedmaken; alles zal in zeer korte tijd worden hersteld.

Jullie nieuwe leven zal zo anders zijn dan wat jullie tot nu toe gewend zijn en de veranderingen zullen uiterst welkom zijn en jullie veel genoegen schenken. Aangezien jullie trillingen hoger zijn geworden zullen jullie gedachten zich concentreren op permanente vrede en zal de Mensheid als één zijn met allemaal dezelfde doelen in gedachten. Oorlog en alles wat hiermee verband houdt zal iets uit het verleden worden en alle negativiteit en constante strijd zullen voorgoed verdwijnen. Er zal geen plaats of behoefte meer zijn aan oorlogstuig en iedereen zal in staat zijn haar/zijn leven in vrede te leven, samen met anderen. Dit zal in de meeste van jullie levens ontstaan en zeer binnenkort zullen jullie de eerste bewegingen in die richting kunnen zien.  

De mensen maken zich zorgen over hun welzijn, maar terwijl de veranderingen worden geïntroduceerd kunnen jullie er zeker van zijn dat jullie gezondheid één van de belangrijkste zaken is met betrekking tot onze handelingen. Nieuwe behandelmethoden zullen worden geïntroduceerd die het mes van de chirurg overbodig zullen maken en bijwerkingen zullen niet aan de orde zijn. Er zal veel veranderen dat jullie volledig in de Nieuwe Tijd zal doen belanden met alle voordelen van dien. Ieder aspect van jullie leven zal uiteindelijk verbeterd worden, dus wanhoop niet, omdat alles van tevoren is gepland om een snelle overgang mogelijk te maken. De omvang van de taken is niet van belang aangezien we over onbeperkte hulpbronnen kunnen beschikken. Alle noodzakelijke handelingen zullen snel en met zo weinig mogelijk ongemak voor jullie worden afgerond.

In de nabije toekomst zullen de Troepen van het Licht het veilig achten om openlijk op Aarde te landen en wanneer ze dit doen zullen jullie in je werk worden bijgestaan en begeleid. Met onze geavanceerde methodes zullen problemen in een flits worden opgelost. Verbrandingsmotoren zullen uiteindelijk achterhaald raken met de enige reden dat jullie deze verspillende en verouderde machines niet langer nodig hebben. Vervuiling is uiteraard een andere reden en dit zal worden geëlimineerd waardoor jullie in staat zullen zijn om veel gezonder te leven. Er bestaan systemen die bijna onmiddellijke verplaatsing mogelijk maken waar het Duister al gebruik van maakt maar voor zichzelf heeft gehouden. Wees ervan verzekerd dat jullie te zijner tijd van alle voordelen van een moderne Tijd zullen kunnen genieten en dit zal jullie huidige verwachtingen ver overstijgen.

Te weten wat er in het verschiet ligt zou jullie het vertrouwen moeten geven om alle huidige problemen aan te pakken zodat ze voor eens en altijd zullen worden opgeruimd. Jullie werden altijd al geholpen in de zin van maatregelen die genomen werden en die ten behoeve zijn van jullie allemaal. Zo is het altijd al geweest aangezien het Menselijke Ras als geheel is voorbestemd om de cyclus met succes af te ronden. Voorgaande cycli zijn, zoals jullie in je geschiedenisverslagen kunnen lezen, op rampen uitgelopen en iedere keer moesten jullie van nagenoeg niets weer opnieuw beginnen. Dus jullie kunnen jezelf een schouderklopje geven omdat jullie er eindelijk in zijn geslaagd. Jullie hebben altijd begeleiding gehad, in de hoop dat jullie je doel zouden bereiken, maar de manier waarop heeft altijd van jullie afgehangen. De huidige stand van zaken op Aarde zou de indruk kunnen wekken dat jullie opnieuw niet succesvol zijn geweest maar toch is, zoals jullie binnenkort zullen ontdekken, het tegendeel waar.

Alles lijkt met zo een snelheid vooruit te gaan dat jullie het idee kunnen hebben dat je onvoldoende tijd hebt om aan al je behoeften tegemoet te komen. Jullie zouden dit als een goed teken kunnen beschouwen; dat de trillingen nog steeds hoger worden en geleidelijk aan de lagere achter zullen laten. Dus jullie kunnen een veel positievere periode tegemoet zien waarin al het werk dat is gedaan om meer Licht op Aarde te brengen haar beloning zal ontvangen. Het helpt zielen te ontwaken die door de lagere energieën werden onderdrukt en zal hen helpen om weer omhoog te rijzen, iets wat de bestemming van iedere ziel is. Blijf positief en houd deze kijk op de toekomst stevig in het vizier.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen. Moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Vert. Marja

fc

fc

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS