Followers

Google+ Followers

zondag 28 juni 2015

Nederlands -- SaLuSa, 26 juni 2015
Mike Quinsey - SaLuSa, 26 juni 2015

Voor degenen onder jullie die de laatste berichten volgen heeft de afgelopen tijd wel laten zien dat er veel activiteit plaatsvindt. Jullie zullen je er ongetwijfeld ook van bewust zijn dat de Duisteren nauwlettend worden gevolgd om ervoor te zorgen dat ze niet kunnen doorgaan met hun plan voor wereldoverheersing. In feite worden hun activiteiten beperkt op manieren die ervoor zorgen dat zij niet langer het plan voor jullie vrijheid kunnen verstoren. We kunnen van onze kant bevestigen dat de veranderingen versnellen en er grote vooruitgang wordt geboekt. Er is geen twijfel dat jullie zeer binnenkort op de hoogte zullen zijn van belangrijke gebeurtenissen die jullie in de New Age zullen brengen door te voldoen aan een aantal reeds gemaakte beloften.

Wij willen jullie aansporen om stellig op jullie pad van Licht te blijven en activiteiten van buitenaf niet toe te staan om jullie focus ervan af te laten nemen. Er zijn moeilijke tijden in het vooruitzicht, maar deze zullen van korte duur zijn, en uiteindelijk zal het heel duidelijk zijn in welke richting jullie reis gaat. Wees ervan verzekerd dat wij volledig hebben geanticipeerd op de problemen die zich zullen voordoen, en wij nemen maatregelen om ze te overwinnen of althans hun effecten te verminderen. We willen niet dat jullie je ogen afwenden van gebeurtenissen die plaatsvinden, maar we willen jullie vertellen dat alles beweegt in overeenstemming met ons plan voor jullie redding. Zoveel welkome veranderingen zijn klaar om te worden ingevoerd, maar zoals we jullie hebben geïnformeerd bij vele gelegenheden, moet de tijd rijp zijn, zodat zaken ongehinderd vooruit kunnen gaan.

Terugkijkend naar het einde van 2012 weten we dat sommigen van jullie nog steeds niet de teleurstelling kunnen loslaten van de impact die je had verwacht. Maar we hopen dat jullie het ermee eens dat daar de fundamenten werden gelegd voor veranderingen die sindsdien hebben plaatsgevonden. Zonder twijfel verheffen de trillingen zich en meer zielen ontwaken tot hun ware zelf, en zijn in staat om te zien hoe ze zijn gemanipuleerd en ten onrechte zijn tegengehouden. Het licht daalt neer op Aarde en het verhoogd de trillingen, en er is geen terugkeer naar de "oude tijden", die zullen voor altijd verdwenen zijn, er is geen plaats voor in de hogere vibraties.

De toekomst is Goud en heeft vele, vele verrassingen in petto die God voor jullie heeft bereid. God is Liefde en mensen die het aan begrip ontbreekt, geven God de schuld voor hun ellende. Het zijn jullie zelf die jullie lot bepalen en door middel van jullie acties bepalen wat voor soort ervaringen jullie nodig hebben om weer op te staan. Maar God is altijd bij jullie en trekt nooit de Liefde terug die altijd aanwezig is. Zijn dienaren zoals het Rijk der Engelen voeren het plan uit dat jullie zal bevrijden van de greep van de negatieve vibraties. Ze begeleiden jullie ook om ervoor te zorgen dat jullie je levenscontract volgen zoals afgesproken om een gestage vooruitgang mogelijk te maken.

Dierbaren, jullie hebben veel dingen te leren over het leven buiten de aarde. Jullie Universum van vele dimensies is vol met leven, en in veel gevallen lijkt het erg veel op jullie eigen leven. Echter, zijn jullie van de domme gehouden van jullie ware zelf en het doel van het ervaren van de derde dimensie. Het is niet jullie natuurlijke zelf en daarom verplaatsen jullie je in de hogere vibraties die de Duisteren niet kunnen betreden. Jullie zullen ongetwijfeld beseffen dat jullie hierdoor zullen leven zoals het bedoeld is, in geluk, vrijheid en absolute rust. Zodra jullie een Galactische Wezen zijn, vrij en in staat om te reizen waarnaar je maar wilt, zal jullie leven een nieuwe betekenis krijgen. Alleen jij kunt jouw toekomst veranderen dus volg jouw wensen met zorg en weet dat elke gelegenheid openstaat voor jullie.
Zoals je zou kunnen zeggen "het einde van de weg is in zicht", maar ook al terwijl je je daarop voorbereidt, opent het nieuwe pad zich om de beloften van een New Age te onthullen. In dit opzicht worden jullie begeleid naar een pad dat al die beloften die zijn gedaan zal vervullen. We zullen in staat zijn om openlijk de Aarde te bezoeken en zelfs om jullie mee te nemen op reizen binnen jullie zonnestelsel. Waarheen precies zal afhangen van jullie plan voor verdere verlichting, en hierbij zullen jullie Gidsen klaar staan om advies te geven. Jullie zullen al snel de trauma's en teleurstellingen van sommige aardse ervaringen vergeten, wetende dat ze jullie een breed perspectief gegeven hebben zodat je om kunt gaan met alle ervaringen.

We zijn dichter bij jullie dan ooit en na vele jaren van contact met jullie weten wij dat jullie ons zullen accepteren en begroeten als jullie Broeders en Zusters. Jullie achtergrond die uit verschillende sterrenstelsels afkomstig is, betekent dat jullie ons al eonen geleden hebben ontmoet. Houd in gedachten dat in de hogere vibraties je levensduur veel langer is dan nu. En ook, dat wanneer jullie je ervaring in een lichaam hebben voltooid, je gewoon letterlijk in een nieuwe kan stappen. Simpel gezegd, "de dood" zoals je die nu kent zal niet meer plaatsvinden, het gaat alleen maar om eenvoudige veranderingen die niet leiden tot enige vorm van veroudering, zoals jullie gewend zijn om te ervaren. Geboorte zoals het heet is ook anders, en je hoeft niet meer te gaan door de stadia die je kent als "baby”.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zal bevestigen dat alles in het "Nu" is en jullie in staat zijn om terug te keren en zelfs vooruit te gaan om te voldoen aan jullie zoektocht naar ervaring. Jullie zullen je in feite vrij gemakkelijk aanpassen aan de veranderingen, want in werkelijkheid zijn ze niet nieuw voor jullie. Toch zal het spannend zijn om je bewust te worden van vertrouwde dingen, en niet in het minst van het weer ontmoeten van zielen die bekend zijn voor jullie, en misschien hebben deelgenomen aan meerdere van jullie aardse levens. Zelfs als je alleen maar rekening houdt met het aantal sterke relaties die je in je vele levens hebt gemaakt, zal je beseffen dat een flink aantal zielen reikhalzend uitkijken naar de gelegenheid om je weer te ontmoeten.
Echter, jullie hebben nog steeds werk te doen op Aarde en jullie concentratie moet gefocust blijven op jullie taken. Iedere ziel die je nu kan helpen om "wakker" te worden zal jullie hulp waarderen, maar velen zijn niet in staat om hun gehechtheid aan de lagere vibraties los te laten. Maar waar ze in aanraking komen met de informatie die ze zal helpen op te tillen, kan dit resulteren in een ontwaken.

Dank jullie wel SaLuSa,
Mike Quinsey.


Vertaling: Elene


dinsdag 23 juni 2015

Nederlands -- SaLuSa, 19 juni 2015SaLuSa, 19 juni 2015

Dierbaren, er gebeurt nu zoveel, dat hoewel we maar voor korte tijd zijn weggeweest, de gebeurtenissen elkaar steeds sneller opvolgen en binnen relatief korte tijd onze intenties naar jullie toe duidelijk zullen worden. Er is nooit een tijd geweest dat we niet actief zijn geweest, maar om redenen van geheimhouding om bemoeienis door de Duisteren te vermijden, hebben we altijd stilletjes ons werk gedaan. Het podium is in gereedheid gebracht voor een aankondiging van onze intenties, en als die stap is gezet zullen er een heleboel volgen. Jullie hebben al een tijd geduldig gewacht en wanneer het echt gebeurt zullen jullie niet teleurgesteld worden. We zijn ervan overtuigd nu dat we de macht en invloed van de Duisteren hebben beknot, en we streven ernaar om hun activiteiten onder controle te houden onder ons toeziend oog.

We hebben veel vrienden op Aarde en al eeuwenlang tijd helpen wij hen om vooruitgang te boeken met hun taken om nieuwe manieren naar buiten te brengen die jullie snel mee zullen nemen naar de New Age. Zodra de onthullingen beginnen zullen jullie je waarschijnlijk overweldigd voelen door de snelheid waarmee zij zullen plaatsvinden. Jullie zullen blij zijn om te zien hoe snel ze jullie naar broodnodige veranderingen zullen leiden die onmiddellijk de kwaliteit van jullie leven zal verhogen. Er is zoveel armoede op Aarde maar het hoeft niet zo te zijn, want er is meer dan genoeg van haar rijkdom om te zorgen dat jullie allen voorzien worden in jullie levensbehoeften. Dat niet alleen, maar zodra je basisbehoeften naar tevredenheid zijn voorzien zullen er veranderingen zijn die jullie in staat stellen meer tijd over te houden voor het nastreven van je eigen dromen, in plaats van een slaaf te zijn om geld te verdienen om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Het is onze bedoeling om de veranderingen zo spoedig mogelijk in te voeren zodat er geen vertraging is bij het tot stand brengen van de voordelen van de New Age.

Sinds enige tijd heb je geleidelijk inzicht gekregen van wat jullie te verwachten staat als je eenmaal bevrijd bent van de invloed en de activiteiten van de Duistere Wezens. Zij zouden liever zien dat jullie verder blijven worstelen en opzettelijk oorlogen en onrust veroorzaken zodat jullie nooit ten volle kunnen genieten van de rust en het geluk dat jullie geboorterecht is. Echter, jullie lot is verzekerd en jullie zullen snel vrijkomen van alles wat jullie eerder heeft verhinderd om een voldaan leven te leiden. Er zal een tijd zijn die nu snel nadert, wanneer jullie zullen genieten van het leven in vrijheid, ver verwijderd van de altijd aanwezige dreiging van oorlog. Dat heeft immers geen plaats in de hogere vibraties. Sinds enige tijd gaan die omhoog en langzaam maar zeker naderen jullie een tijd van grote veranderingen. In het midden van de onrust en zo veel dat moet veranderen om jullie levensstandaard te verhogen, vinden jullie het moeilijk voorstelbaar hoe blijvende vrede kan worden gewaarborgd. Het zal echter komen en op een manier die jullie misschien niet voor mogelijk hebben gehouden, en zal het einde van alle vijandelijkheden betekenen en de vrede brengen die jullie wensen.

Moeder Aarde is zeer betrokken bij de veranderingen die soms nogal extreem lijken, maar houd in gedachten dat de Aarde langzaam aan het sterven was en veel aandacht nodig heeft, en veranderingen om de New Age tot stand te brengen. De vervuiling van de zeeën is een grote zorg omdat dat gebieden doodt die als voedingsbodem van het leven fungeren dat daar overal aanwezig zou moeten zijn. In veel gebieden is de grond verzadigd met chemicaliën en dat moet gereinigd worden, zodat zij volledig kunnen worden hersteld. Er is veel werk van deze aard wat jullie opzadelt met een bijna onmogelijke taak, maar jullie zullen zien dat er nieuwe ontdekkingen komen die dergelijke operaties enorm zullen versnellen. Inderdaad, met onze hulp zal de taak van het schoonmaken van de Aarde zo veel gemakkelijker worden. Er zullen veranderingen van dien aard zijn dat jullie industrie niet langer vervuilende of giftige chemicaliën nodig hebben. Er zijn veel veranderingen gepland die het hele proces zullen versnellen om jullie Aarde te herstellen.

In een tijd waarin veel mensen het ergste vrezen is het aan de zielen van het Licht om te begrijpen wat er gebeurt, om degenen te helpen die zich verlaten voelen en in nood zijn. Maak bekend dat er enorme positieve veranderingen onderweg zijn die de kwaliteit van leven boven verwachting zullen verbeteren. Wij van de Galactische Federatie van Licht zullen jullie helpen in alle stadia, hoewel we jullie volop zullen aanmoedigen om deel te nemen in het hele proces van verandering. Wees er zeker van dat we volledig op de hoogte zijn van jullie behoeften, maar vanwege jullie karmische verantwoordelijkheden kunnen we niet altijd ingrijpen om jullie te helpen. Maar we zullen ons best doen om jullie te beïnvloeden in jullie acties om de beste resultaten te bereiken. Feitelijk hebben wij altijd aan jullie zijde gestaan om jullie aan te moedigen en te helpen om door perioden van immense druk heen te komen. Misschien vraag je jezelf wel eens af waar nieuwe ideeën vandaan komen en soms is dat onze invloed aan het werk. Binnenkort komt er een tijd dat wij openlijk met jullie kunnen samenwerken, zonder angst voor inmenging en dan zal je zien dat zaken met sprongen vooruit zullen gaan.

Helaas staat jullie pers nog steeds onder de controle van de Illuminati, en jullie nieuws wordt zorgvuldig gecontroleerd om de waarheid achter te houden over vele dingen die er met jullie gebeuren. Echter, zodra jullie je bewust zijn van de werkelijke situatie zullen jullie het nieuws met de nodige voorzichtigheid benaderen en ontwikkelen jullie de mogelijkheid om "tussen de regels door te lezen", aangezien er zoveel verborgen gehouden en valselijk voorgeschoteld wordt voor jullie. Voor duizenden jaren zijn jullie in het ongewisse gelaten over zoveel zaken, en veel waarvan jullie direct profijt van hadden kunnen hebben is voor jullie achtergehouden. Misschien is dit het best geïllustreerd met betrekking tot de plaag van kanker, wat gewoon kan worden genezen, maar dat wordt niet vrijgegeven voor het publiek. Degenen die erbij betrokken zijn behandelen jullie liever dan jullie te genezen, in een industrie die garant staat voor enorme winsten. Dat zal natuurlijk snel veranderen, aangezien de waarheid naar buiten zal komen en niets zal voorkomen dat dit gebeurt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij dat ik jullie goed nieuws kan geven over de toekomst. Jullie hebben geduldig gewacht op de eindtijden die nu aan de horizon verschijnen en binnenkort echt gaan beginnen. Wij zijn blij dat wij deel mogen uitmaken van jullie verlichting en binnenkort van jullie leven. Wij zijn jullie toekomst en kijken uit jullie te verlichten over jullie ware historie, omdat jullie veel groter zijn dan jullie je kunnen voorstellen. Wij bewonderen en begroeten jullie doorzettingsvermogen om de definitieve nederlaag van de Duisteren tot stand te brengen. Wij zullen altijd met jullie zijn om jullie te ondersteunen, en sturen jullie onze Liefde.

Dank jullie wel SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Elene


zaterdag 30 mei 2015

Nederlands -- SaLuSa, 29 mei 2015


SaLuSa  29 Mei 2015
Het oude systeem blijft uit elkaar vallen omdat het niet langer jullie behoefte dient om jullie niveaus van bewustzijn te verruimen. Ook mensen die jullie belangen dienen zijn grotendeels bezig met de oude energieën en terwijl ze blijven, is het maken van meer vooruitgang in het Licht een zeer trage aangelegenheid. Maar de Lichtwerkers hebben een stem en diegenen die verlichting zoeken zullen worden aangetrokken door die mensen die hen kunnen begeleiden langs een geschikte route. Je intuïtie speelt een belangrijke rol in het begeleiden in de richting die het beste past bij jullie behoeften, en soms is er karma betrokken dat jullie nodig hebben om de voortgang op een bepaalde manier te ervaren. Wees er nogmaals van verzekerd dat niets van belang voor je evolutie gebeurt bij toeval, en alle ervaringen hebben hun waarde. Soms zijn de redenen niet meteen duidelijk, maar achteraf  zullen jullie vaak beginnen te zien welke les er geleerd moet worden. In deze eindtijd zijn een aantal lessen hard geweest, maar je zou er goed aan doen om kennis te nemen van de boodschap die ze hebben gegeven. Maak je echter geen zorgen over jullie mate van vooruitgang, vooropgesteld dat je de intentie hebt om van je ervaringen te leren en je zult evolueren. In feite zou je niet zo ver zijn gekomen, als jullie niet hadden gelopen op jullie pad van verlichting.
Het zal blijken dat dit Tijdperk zeer succesvol zal zijn geweest in het begeleiden van jullie  terug naar een hoger niveau van bewustzijn, en inderdaad het was altijd het plan voor diegenen die begonnen te ontwaken tot hun ware zelf. Houd in gedachten dat jullie gretig vrijwillig hebben deelgenomen om "gebrek" te ervaren om zo een ​​dergelijke situatie te overwinnen. Het was bekend dat jullie altijd de mogelijkheid hebben gehad om dit te doen, en nu weten we zeker hoe goed jullie obstakels overwinnen op jullie pad naar verlichting. Maar zelfs al is dat zo, heb je nog een hele weg te gaan naar een niveau om volledig bewustzijn te bereiken. Degenen onder jullie die ontwaakt zijn zullen zich snel bewust zijn van de tekortkomingen en misleidende begeleiding die jullie gehouden heeft in een staat van verwarring, maar jullie Gidsen werken fulltime met jullie om ervoor zorgen dat jullie verlicht zijn. De belangrijkste aspecten van jullie ervaringen zijn die die beoordelingen benadrukken van de waarheid van jullie evolutie, en geven jullie een duidelijker beeld van je ware erfgoed. Jullie zijn Goden in wording en jullie toekomst ligt niet op enige Aarde zoals je nu kent, maar in de hogere rijken van het Licht.
Jullie leren vanuit een aantal bronnen dat jullie op het punt van een periode staan waar grote veranderingen zullen plaatsvinden, en dat begint al te gebeuren. Als jullie op dit moment wonen of leven waar grote veranderingen optreden wees dan verzekerd dat er voorzieningen worden getroffen om jullie veiligheid te waarborgen. Er zal natuurlijk enig verlies van leven zijn, maar voor de betrokken ziel zal het een gewenste verlossing van hun huidige ervaringen zijn. Vergeet niet dat er niets gebeurt bij toeval, en alle grote evenementen in het bijzonder zijn gepland met aandacht voor de levensplannen van de betrokken zielen. Realiseer je ook dat jullie bewustzijn, gedurende jullie verblijf op aarde, wordt beperkt door de lage trillingen waarin jullie leven, maar met de toename van het Licht dat jullie bereikt zullen jullie ontwaken. Probeer door het leven te gaan met de gedachte dat jullie onverwoestbaar zijn, en het maakt niet uit wat er nu  met jullie gebeurt, je zal volledig  herstellen zodra jullie de Aarde verlaten. Beschouw je ervaringen als een rollenspel en probeer de lessen die zij jullie leren te begrijpen.
Dit jaar is er een van verandering en in de zeer nabije toekomst zullen jullie verlicht zijn m.b.t. de waarheid omtrent jullie wezen. Jullie zijn niet je lichaam, maar een prachtig Wezen van Licht, en als je je fysieke lichaam afwerpt zullen jullie vrij zijn van de beperkingen die je hebt ervaren. In de hogere gebieden zal je perfectie herwinnen in jouw hoger vibrerende lichaam dat zich zal openbaren als je jongere ziel. Er is geen plaats daarin voor iets minder, zodat al de beproevingen je nu ervaart je niet meer zullen overvallen. Je beweegt en bestaat ​​in de lichtere trillingen die reageren op de kracht van het denken. Jullie zullen je er snel aan aanpassen en genieten van de vrijheid die ze jullie geven. Wanneer jullie "arriveren" na de dood van het fysieke lichaam, zal de kracht van het denken jou "herstellen" in zijn perfecte vorm en opnieuw als een jeugdig Wezen. Inderdaad, als het doel is jezelf te laten zien zoals mensen jou herinneren, kun je "bedenken" hoe je zou willen worden gezien. Dus als iemand  jou alleen maar kent als een oudere persoon dan kun je je zelf dienovereenkomstig presenteren.
Op dit moment zijn de plannen voor de nabije toekomst in een vergevorderd stadium, maar de plannen zijn vertraagd door bemoeienis van de Duisteren. Elke keer proberen ze het onvermijdelijke te vertragen, maar zonder echt succes daar we ons bewust zijn van hun geplande pogingen om dit te doen. Zoals je zou zeggen: "als de bal begint te rollen" zal haar voorruitgang niet te stoppen zijn, en veel veranderingen zullen vrij snel plaatsvinden. Als alles op zijn plaats is zullen jullie en de Aarde klaar zijn om de eerste officiële bezoeken van ons te ontvangen, en het zal een tijd van viering zijn. Wees ervan verzekerd dat vanuit ons standpunt alles klaar is voor onze aankomst, en niets zal voorkomen dat het gebeurt. Dus vertellen we over de wonderlijke toekomst voor de mensheid om zo jullie verwachtingen te verhogen. Natuurlijk vragen wij jullie om geduld uit te oefenen, omdat er geen gebeurtenissen zullen manifesteren totdat de tijd volkomen volmaakt is, maar wij houden ons aan onze beloften.
Er zijn vele, vele zielen bevreesd voor de toekomst wanneer ze zien dat hun vertrouwde omgeving uiteen valt. Als je de kans hebt probeer dan het idee over te brengen dat het allemaal voor het beste is, en dat het oude moet worden opgeruimd om het nieuwe zich te kunnen laten manifesteren. Eerdere Tijdperken aan het einde der tijden hebben grote veranderingen geleden om zo een volledig nieuwe start te maken, en zelfs in de recente geschiedenis bestaat het bewijs nog steeds. Vergeet nimmer dat je een overwinnaar bent en moet zeggen, ik ben geslaagd voor de test en hoef het niet nogmaals te doen. Jullie zijn groter hoewel je er misschien niet bewust van bent op dit moment. Als je weet dat je allemaal broeders en zusters bent ongeacht kleur of overtuigingen en de Eenheid van alle zielen begrijpt, ben je goed op weg naar een volledig begrijpen. Behandel iedereen zoals je zelf behandeld zou willen worden en je zal ze helpen de onveranderlijke link die bestaat tussen jullie te realiseren.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ben blij dat ik in staat ben om meer informatie vrij te geven op een moment dat zo velen van jullie klaar zijn voor de waarheid. Er is veel meer te onthullen, maar alles komt op de juiste tijd, en we willen jullie zeker niet overweldigen met te veel in één keer. We weten dat het zien van een beetje van de waarheid jullie aan het denken zal zetten mbt andere mogelijkheden en als je dat doet, zullen jullie Gidsen je imponeren met nog meer. Het is duidelijk dat veel zielen niet klaar zijn voor de waarheid, en het zal hen niet   opgedrongen worden. Sommige zijn nog steeds in de greep van een versie van de waarheid grotendeels bepaald door de religieuze leerstellingen, maar waar deze fout zijn zullen hun leraren wakker worden en hun aanpak veranderen. Houd goed vertrouwen en wees nooit bang voor wat de toekomst in petto voor heeft voor jullie. Weet dat veel liefde met jullie samen op reis gaat.

Dank je wel SaLuSa,

Mike Quinsey
Vert. Elene

vrijdag 22 mei 2015

SaLuSa 22 mei 2015, NL

SaLuSa  22 Mei 2015

Tijd blijft zeer snel voorbijgaan en dat zal het blijven doen, wat voor velen van jullie een opluchting is omdat jullie vele uitdagingen ervaren. Dit is te verwachten als je onder ogen ziet dat de resten van karma worden opgeruimd die over een lange periode van tijd zijn opgebouwd. Er zal een moment komen dat je het bijna geheel hebt afgerond en het zal als gewist beschouwd worden en de lei zal schoon zijn. Je focus op alles wat positief is zal ervoor zorgen dat je op het pad van Licht blijft en de eindtijd zou een gelegenheid moeten zijn waarin je je bewust wordt van voltooiing binnen jezelf. Het zal vergezeld gaan van een gevoel van vrede en een weten dat alles goed is. Je zult het makkelijker vinden om in het "Nu" te leven en het leven zal leuker zijn als je je richt op het Licht. De oude trillingen zullen weinig of geen aantrekkingskracht meer hebben en je zult zonder twijfel weten dat je zult ascenderen.

Het is alsof er twee werelden zijn verstrengeld maar in werkelijkheid raken ze afgescheiden terwijl de hogere vibraties je verheffen. Door je eigen keuze laat je de oude vibraties achter je, omdat je de lessen die ze jou moesten geven hebt geleerd. Want degenen die ervoor kiezen te blijven zullen hun leven blijven leven als voorheen, zelfs als ze naar een nieuwe Aarde moeten verhuizen. Wees ervan verzekerd dat het plan voor de Mens perfect is en dat iedere ziel zich precies daar zal bevinden waar ze moet zijn. Als dat afscheid nemen van vrienden betekent, niet wanhopen, aangezien het is gevormd uit een link van liefde zul je altijd in staat zijn om het te vernieuwen. Houd in gedachten dat op een bepaald moment in de toekomst alles in het "Nu" zal zijn en dan zul je in staat zijn om je direct te verplaatsen door de kracht van het denken.

Op dit moment kun je beginnen je voor te stellen wat de toekomst in petto heeft, evenals de vreugde en het geluk dat het zal brengen. Sommige zielen zullen zich zorgen maken over het behouden van oude relaties maar houd in gedachten dat contact altijd kan worden gemaakt door het uitzenden van de gedachte en als die ziel vrij is zul je verbinding kunnen maken. In vergelijking met de vrijheid die je zult hebben, zal de ervaring op Aarde net lijken alsof je in de "gevangenis" hebt gezeten simpelweg omdat de beperkingen nodig zijn geweest om te verzekeren dat er geen bemoeienis was met jullie leven. Jullie hebben je eigen realiteit gecreëerd en het was noodzakelijk voor jullie om datgene te ervaren wat jullie gecreëerd hebben. Het is de enige manier om te leren hoe je met zo'n macht om gaat en het zal jullie goed van dienst zijn wanneer jullie de volledige vrijheid hebben om je binnen de hogere dimensies van de Melkweg te bewegen.

Wij geloven dat velen van jullie zijn ontwaakt tot jullie ware potentieel en weten dat jullie zijn ontwaakt en dat je bewustzijn zich heeft uitgebreid. Dit zal doorgaan tot jullie zo ver zijn om de laatste stappen te nemen om een Galactisch Wezen te worden. Het zal niet nieuw voor jullie zijn aangezien je terugkeert naar een niveau dat je eerder had bereikt. Je verlaagde je vibraties om ervaring op te doen in de lagere trillingen en nu zijn velen van jullie klaar om de hogere vibraties terug te vorderen. Je bent veel grootser dan je je waarschijnlijk kunt voorstellen maar naarmate de tijd verstrijkt zul je je eerdere ervaringen herinneren. Na vele levens op Aarde te hebben doorgebracht in een beperkt bewustzijn, zul je uiteindelijk weer Een worden met je Hogere Zelf en weer één geheel worden. De tijden die in het verschiet liggen zijn spannend en jullie zullen je volgende ervaring kiezen, aangezien de evolutie zich voortdurend afspeelt. Het einddoel is om terug te keren naar de Godheid maar dat ligt voor jullie op dit moment nog ver in het verschiet.

Zoals altijd monitoren wij alle activiteiten op Aarde en rondom haar, met het oog op het verhinderen van strijdende partijen om nog een Wereldoorlog te veroorzaken. We houden eveneens ongewenste indringers in de gaten die we op afstand houden, omdat de Aarde, een zogenoemd "no go area " is. Soms laten we contact toe maar alleen om je bewustzijn te verhogen wat betreft de andere vormen van leven die in jullie Universum bestaan. Jullie moeten gewoon nog zoveel leren en het zal zeer aannemelijk zijn en het zal jullie helpen het allesomvattende leven te begrijpen, dat zo overvloedig om jullie heen aanwezig is. Tot voor kort zijn jullie zo geïsoleerd gehouden dat jullie echt geloofden dat jullie het centrum van het heelal waren. Nu realiseer je je dat er naast jullie vele, vele zeer geavanceerde beschavingen bestaan en als je zover bent zullen ze aan jullie voorgesteld worden.

Houd jezelf In de tussentijd bezig met wat je noemt "onafgemaakte zaken" en probeer waar het om relaties gaat een wederzijds begrip tot stand te brengen om alle resterende problemen te overwinnen. Wrok of ronduit vijandelijkheden zijn niet aanvaardbaar voor iemand die op zoek is naar vooruitgang in zijn ontwikkeling. Zoals jullie zo vaak is verteld is "Liefde" de meest krachtige energie en het zal uiteindelijk de meest moeilijke problemen die kunnen optreden overwinnen. Wanneer jullie de boodschappen van de Meesters lezen, zul je merken dat ze uit "Liefde en Vrede" bestaan en bijvoorbeeld de leer van Jezus benadrukte de noodzaak om "de andere wang toe te keren" en dat is voor jullie niet eenvoudig wanneer je wordt geconfronteerd met vijandigheid of bedreigingen. Echter, streef altijd naar het hoogste weerwoord dat je kunt bedenken en door jouw voorbeeld zul je anderen helpen.

De veranderingen aan de Aarde waar jullie voor gewaarschuwd zijn voltrekken zich nu en er zullen onvermijdelijk levens verloren gaan. Maar wees ervan verzekerd dat alles volgens het levensplan van elke ziel gaat en in het algemeen zijn jullie allemaal waar je hoort te zijn om ervaring op te doen. Als je het in je eigen tempo kunt doen komen jullie relatief gemakkelijk door dergelijke perioden. Zoveel wordt beïnvloed door de veranderingen en niet in de laatste plaats de Natuurrijken. De dieren in het bijzonder zullen verhuizen naar gebieden die in hun behoeften voorzien en belangrijker nog, hun voortbestaan zullen continueren. Sommige soorten zullen noodzakelijkerwijs uitsterven en als je naar de geschiedenis kijkt, zijn zulke veranderingen niet ongebruikelijk. Wijzigingen zijn onvermijdelijk en als eenmaal de dingen zich hebben aangepast zullen jullie zien dat de wereld meer gematigd wordt. Het maakt allemaal onderdeel van jullie uit, evenals van de evolutie van Moeder Aarde.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben altijd verheugd om jullie te informeren over de aard van de wijzigingen die jullie kunnen verwachten. Zoek naar de positieve uitkomst van wat er gebeurt en weet dat de zuivering ver reikt daar het de Aarde zal herstellen naar haar ongerepte toestand. Voer jullie taken met Liefde en Vreugde uit en geef er vrijelijk van om anderen te helpen op jullie gezamenlijke reis.

Dank je wel SaLuSa,

Mike Quinsey.  

vert. Elene

Nederlands -- SaLuSa 22 Mei 2015SaLuSa  22 Mei 2015
Tijd blijft zeer snel voorbijgaan en dat zal het blijven doen, wat voor velen van jullie een opluchting is omdat jullie vele uitdagingen ervaren. Dit is te verwachten als je onder ogen ziet dat de resten van karma worden opgeruimd die over een lange periode van tijd zijn opgebouwd. Er zal een moment komen dat je het bijna geheel hebt afgerond en het zal als gewist beschouwd worden en de lei zal schoon zijn. Je focus op alles wat positief is zal ervoor zorgen dat je op het pad van Licht blijft en de eindtijd zou een gelegenheid moeten zijn waarin je je bewust wordt van voltooiing binnen jezelf. Het zal vergezeld gaan van een gevoel van vrede en een weten dat alles goed is. Je zult het makkelijker vinden om in het "Nu" te leven en het leven zal leuker zijn als je je richt op het Licht. De oude trillingen zullen weinig of geen aantrekkingskracht meer hebben en je zult zonder twijfel weten dat je zult ascenderen.

zaterdag 9 mei 2015

Nederlands -- SaLuSa 8 Mei 2015
SaLuSa  8 Mei 2015

Wij zijn blij dat de mensen beginnen te accepteren dat de veranderingen werkelijk beginnen plaats te vinden. Uiteraard is geduld vereist daar het eerste evenement niet zal plaatsvinden tot de juiste tijd is aangebroken, en pas nadat het goed is gevestigd en de betrokkenen absoluut voorbereid zijn. Het heeft tijd nodig om dit punt te bereiken daar de regelingen de medewerking vereisen van vele landen. Alles verloopt goed en als we jullie vertellen dat de verandering al snel zal komen, is het een indicatie van hoe ver het plan is geëvolueerd. Uiteraard zal de reiniging nog steeds plaatsvinden, maar zodra de belangrijkste kwesties zijn geregeld, zal het zich snel verplaatsen naar de achtergrond. Andere veranderingen die zullen volgen zijn ook in ontwikkeling en zodra het allemaal begint, zal het een reeks veranderingen zijn die je zult verwelkomen. Zodra jullie volledig kennis hebben genomen van wat er voor jullie in petto is, denken we dat jullie het ermee eens zijn dat het wachten de moeite waard was. Wees ervan verzekerd dat niets kan voorkomen dat de toekomst zich materialiseert zoals jullie werd verteld.

vrijdag 1 mei 2015

Nederlands -- SaLuSa, 1 mei 2015SaLuSa, 1 Mei 2015, NL

Terwijl jullie steeds dichter bij de eerste positieve tekenen komen die zullen aangeven dat het Nieuwe Tijdperk is aangebroken, houden we jullie vooruitgang nauwkeurig in de gaten. Jullie zouden nu al een goed idee moeten hebben van wat jullie kunnen verwachten en jullie zullen niet teleurgesteld worden. De meesten van jullie hebben in deze cyclus vele levens doorlopen, zowel als Man en als Vrouw en hopelijk zullen jullie tussen deze twee een evenwicht vinden. Er zal een tijd komen waarin jullie je niet bezig zullen houden met sekse zoals jullie dat nu doen. In jullie dimensie bepaalt het feit of je man bent of vrouw je positie in de samenleving en jullie rollen zijn duidelijk gedefinieerd. Maar zodra jullie in trilling verhogen zullen de onderlinge verschillen grotendeels verdwijnen maar de vrouwelijke en mannelijke energieën zullen blijven bestaan.

fc

fc

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS