Followers

Google+ Followers

vrijdag 11 april 2014

11:04:2014 SaLuSa, 11 april 2014

We komen weer om jullie te vertellen dat de zaken spoedig tot een climax komen nu de Liefde en het Licht zich zo krachtig op Aarde vestigen. Ieder van jullie is in enigerlei mate verantwoordelijk voor deze veranderingen en we verwelkomen jullie vastberadenheid om volledig succes te behalen. We monitoren voortdurend gebeurtenissen op Aarde en willen jullie verzekeren dat alles zeer goed vooruitgaat. We houden om het zo maar te zeggen alles nog geheim en zelfs zo boeken we nog vooruitgang. Voor degenen die op de hoogte blijven via onze rapportages die via verschillende bronnen doorkomen verschijnt er een beeld dat zou moeten aangeven hoeveel vooruitgang we hebben geboekt.

Er zijn vele jaren verstreken sinds onze voertuigen dicht bij de Aarde zijn gekomen en het is onze manier om jullie te verzekeren dat we voor jullie zorgen. Soms moeten we karmische situaties toestaan om deze tot vervulling te laten komen, aldus ervoor zorgend dat veel karma wordt opgeruimd. Sommigen zien de verwoesting die wordt veroorzaakt in Syrië en het enorme verlies aan levens en vragen zich af of dat allemaal nodig was. We willen ‘ja’ zeggen want de situatie heeft zoveel karma opgelost en vele zielen in staat gesteld vooruit te gaan. De vernietiging is enorm, maar vergeet niet dat het negatieve energieën zijn die worden opgeruimd. Na onze aankomst op Aarde, hetgeen een gebeurtenis is die in de nabije toekomst wordt aangekondigd, zullen we met jullie werken om alle gebieden op te ruimen die vernield zijn door oorlogen. We kunnen jullie verzekeren dat alle sporen verwijderd en alles dat vernield is hersteld zal worden naar de oorspronkelijke schoonheid.

vrijdag 4 april 2014

04.04.2014


SaLuSa, 4 april 2014

Evenals Michael ben ik blij dat we weer in staat zijn onze boodschappen aan jullie te sturen. Zelfs in tegenspoed zijn lessen te leren en ze zijn een ware test van jullie capaciteit om gefocust te blijven, ongeacht waar je mee te maken krijgt. De problemen die Michael een eeuwigheid leken te duren zijn uiteindelijk overwonnen en jullie kunnen uitzien naar een periode met opwindende ontwikkelingen. In werkelijkheid is het oponthoud van weinig belang. Zoals altijd gebeurt er veel zonder jullie volledige kennis ervan en dat is om degenen die in de veranderingen verwikkeld zijn te beschermen.  Het Licht breidt zich nog steeds uit en de ontwaking van zo vele zielen is een enorm hulp om het stevig op Aarde te vestigen. Het proces van verlichting gaat met rasse schreden voort en de Duistere Garde kan de komst ervan niet langer vertragen. De reis was lang en inspannend voor velen van jullie, maar alle energie en moeite die erin is gestopt zal het meer dan waard worden gevonden. Jullie hebben jezelf zo ver gebracht door louter inspanning en vastberadenheid en jullie zitten in de laatste etappe om je Ascentie te bereiken.

vrijdag 14 maart 2014

14:03:2014 + Mike Quinsey
SaLuSa  14 Maart 2014

Geliefden, jullie worden dan weer de ene, dan weer de andere kant opgetrokken waardoor jullie behoorlijk gefrustreerd of verward raken. De reden is dat er  heel veel tegelijkertijd gebeurt en in jullie positie is het moeilijk te bepalen waar het toe leidt. Blijf gefocust op je eigen positie en pad en blijf het Licht verspreiden, want dat is meer dan ooit noodzakelijk. Zo veel mensen zijn verward en maken zich zorgen omtrent de toekomst en dat is niet verwonderlijk nu er zoveel verandert. Deze tijd stelt de Duistere Garde en hun helpers in de gelegenheid het hunne toe te voegen aan de verwarring, terwijl ze spoedig zullen moeten toegeven dat hun tijd voorbij is. Zeker zullen ze ontdekken dat ze hun macht en invloed verliezen. Het is allemaal onderdeel van de veranderingen die overal op jullie planeet plaatsvinden, hetgeen door zal gaan totdat het Nieuwe Tijdperk post vat.

vrijdag 28 februari 2014

28:02:2014SaLuSa  28 Februari 2014

Geliefden, we komen met goed nieuws en laten jullie weten dat de toewijding die jullie hebben laten zien op het punt staat de beloning op te leveren die jullie hebben verdiend. Onze gecombineerde inspanningen hebben gezorgd voor een versnelling van het noodzakelijke werk dat nodig was om een zichtbare fase in het proces, nodig om de veranderingen te bewerkstelligen, te veroorzaken. Jullie inspanningen hebben gezorgd voor een inventarisatie van de geboekte vooruitgang en de beslissing om snel door te gaan werd genomen. Het betekent dat specifieke gebeurtenissen waar jullie je bewust van zullen worden gaan plaatsvinden, die duidelijk het begin onthullen van een volgende fase die leidt tot “De Gebeurtenis”. Binnen een relatief korte periode zul je onweerlegbaar bewijs krijgen van de vooruitgang die geboekt is, maar verwacht niet dat deze door de gewone media wordt uitgezonden. De Duistere Garde zal de waarheid onderdrukken en alles doen om de vooruitgang te stoppen en dat betekent dat jullie om je heen zullen moeten kijken om bewijs te vinden voor wat er gebeurt.

vrijdag 21 februari 2014

21:02.2014SaLuSa  21 Februari 2014

Jullie zijn op Aarde aanwezig in een heel belangrijke periode en als Lichtwerkers hebben velen van jullie een specifieke rol te spelen om de veranderingen te laten manifesteren. Ieder van jullie wilde vrijwillig het Licht dienen in deze belangrijke tijd; wees ervan verzekerd dat elke bijdrage essentieel is voor het geheel. Mits je op je taak gefocust blijft zul je jouw deel doen om de veranderingen te helpen brengen die essentieel zijn om het Licht te laten manifesteren. Het is een feit dat, omdat zoveel mensen op deze wijze helpen, de Duistere Garde haar strijd om de heerschappij te behouden verliest. Hoewel ze zich concentreren op het grotere plaatje hebben wij ze onder totale observatie en zijn we ons volledig bewust van hun plannen. Onze gezamenlijke inspanningen zullen uiteindelijk resulteren in een bloedloze coup die de Duistere Garde zal dwingen haar nederlaag te accepteren. Ze zal totaal overrompeld zijn door de vooruitgang die door ons is gemaakt en we weten precies wanneer we onze hand moeten uitspelen.

vrijdag 14 februari 2014

14.02.2014


SaLuSa, 14 februari 2014

We  begrijpen jullie onrust i.v.m. de schijnbaar trage vooruitgang die wordt geboekt met het indammen van de activiteiten van de duistere Garde. Feitelijk hebben we voorkomen dat ze rampzalige incidenten, inclusief nog een oorlog, konden veroorzaken en we zullen doorgaan hun mogelijkheden om serieuze moeilijkheden te veroorzaken te beperken. Wees ervan verzekerd dat we de zaken onder controle hebben, maar desalniettemin waar nodig een niet-ingrijpen-positie innemen. Hierbij refereren we natuurlijk aan karmische situaties waar nog lessen moeten worden geleerd. De periode waarin jullie nu terecht zijn gekomen is er echter een die grote veranderingen zal brengen die tot een uiteindelijke vrede zullen leiden. We vragen jullie derhalve positief te denken en je de liefde en vrede die neerdalen op Aarde voor te stellen.

vrijdag 7 februari 2014

07:02:2014


SaLuSa  7 Februari 2014

Er wordt nog steeds vooruitgang geboekt teneinde jullie te bevrijden van de vele voorwaarden en beperkingen die jullie door de cabal werden opgelegd. Momenteel komt het ons wel uit om bepaalde beperkingen te laten bestaan, ze stellen ons in staat het werk te doen om jullie volledig uit hun controle te bevrijden. Met onze mogelijkheid om te zien wat er gebeurt kunnen we de cabal steeds een stap voor blijven en de mate waarin ze zich aan jullie opdringen beperken. In recente tijden werden er bijvoorbeeld vele pogingen gedaan om een derde wereldoorlog te starten. Iedere keer hebben we deze pogingen geblokkeerd en dat zullen we blijven doen. Feitelijk hebben we kortgeleden nog zo gehandeld door het beginnen van geplande vijandelijkheden die tot een derde wereldoorlog zouden hebben geleid tegen te gaan. Wees ervan verzekerd dat dit absoluut niet wordt toegestaan, en deze toezegging van ons is een garantie voor uiteindelijke wereldvrede.

Buitenaards Ruimteschip op de MaanBuitenaards Ruimteschip op de Maan
PLEASE CLICK ON

http://www.galacticchannelings.com/nederlands/mona_lisa.html


THANKS

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

GTC


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.