Followers

Google+ Followers

maandag 13 oktober 2014

Dutch -- SaLuSa, 10 oktober 2014


SaLuSa, 10 oktober 2014

Zoals altijd volgen wij jullie vooruitgang en verheugen ons om vast te stellen dat zo velen van jullie volledig betrokken zijn in jullie voorbereiding op de voortdurende stijgende trillingen die jullie naar de hogere niveaus voeren. Zoals we jullie al eerder hebben laten weten, omdat jullie je vibraties aan het verhogen zijn in een tempo dat jullie zal brengen tot het punt van ascensie naar het volgende level, moet het niet worden gezien als een aparte gebeurtenis. Jullie gaan vooruit met de stijging van de trillingen, en langzaam maar zeker creëer je een op kristallijn gebaseerd lichaam, met alle voordelen van dien. Je zult ascenderen door je eigen inspanningen en de toewijding om jezelf in harmonie en evenwicht te brengen. Het is duidelijk dat niet iedere ziel in staat is om een dergelijk niveau te bereiken, maar alle zielen vinden uiteindelijk hun ideale en perfecte niveau. Velen van jullie zijn al in totale controle over wat er plaatsvindt aangaande jullie zelf. We moedigen jullie aan om volledig gefocust te blijven op jullie doel in deze belangrijke tijd, en koppel jullie energie niet aan iets van een lagere trilling.

maandag 6 oktober 2014

Dutch - SaLuSa, 3 oktober 2014


SaLuSa, 3 oktober 2014

Onderschat nooit de macht en de technologieën die we hebben om jullie Aarde te transformeren in zeer korte tijd, naar één die meer passend is bij jullie toekomstige verwachtingen. Bijvoorbeeld, jullie zijn zo geconditioneerde dat je bijna verwacht dat een deel van de Aarde bij oorlogen wordt betrokken. Om je heen is bewijs van hen die jullie planeet voor eeuwen hebben verwoest, met geen duidelijk eind aan de cycli van dood en verderf. Vrede lijkt verder weg dan ooit en de mensheid blijft de bronnen van de Aarde uitputten, terwijl miljoenen in jullie beschaving in ellende en aan de rand van de hongersnood leven. Maar voor alles kunnen we een onmiddellijk einde maken aan de oorlogen, maar er moet een aanvaarding van zinvolle vrede zijn en de intentie om één te worden aangezien het gaat om jullie toekomst. Soms kan de enige manier om samen vooruitgang te boeken en vrede te realiseren, pas komen als jullie als beschaving de Eenheid van het Menselijk Ras herkennen. Als we kijken naar jullie geschiedenis, zijn jullie traag om te leren, maar zoals jullie zeggen "je komt er wel".

zaterdag 27 september 2014

Dutch -- SaLuSa, 26 september 2014SaLuSa, 26 september 2014


Er zijn nu twee verschillende groepen van zielen op Aarde, en deze vertegenwoordigen degenen die hun bewustzijn hebben geopend voor de waarheid van hun wezen en degenen die vastzitten in de lagere vibraties en weinig of geen poging wagen om hun positie te begrijpen. Totdat zulke zielen beginnen te ontwaken tot hun ware zelf, zullen ze blijven geloven in alleen datgene wat ze voor hun eigen ogen zien. Echter, zullen wij zulke zielen op geen enige wijze veroordelen en houden we rekening met diegenen die worden gecontroleerd door hun ego. Alleen ervaring zal leiden tot een verschuiving in bewustzijn, wanneer men begint zich af te vragen wat het doel van het leven is. De waarheid zal voor allen op een gegeven moment komen, en deze periode op Aarde is het ideale moment om te vragen over het doel van het leven. Voor mensen zonder enige vorm van vertrouwen is het een zeer moeilijke tijd, als ze zich afvragen waarom een God van Liefde zulke wreedheden die plaatsvinden toelaat.

maandag 22 september 2014

19:09:2014


 SaLuSa, 19 September 2014

De trillingen en de invloeden van de laatste cyclus zijn voorbestemd om af te sterven, omdat zij worden vervangen door de meer verfijnde trillingen van de New Age. Er is iets van een strijd om de macht gaande tussen het donker en het licht, maar het is geen wedstrijd in zoverre dat het licht voorbestemd is om te overwinnen. De duistere machten verliezen gestaag macht en het maakt niet uit wat ze proberen, ze kunnen hun ondergang niet tegenhouden. Echter, wij moeten rekening met hen houden totdat hun macht wordt verwijderd. Het kan voor hen niet veel langer meer duren aangezien zij hun invloed betreffende wereldse zaken, al aan het verliezen zijn. Het is hun karma om verslagen te worden en het falen van hun plan voor de wereldwijde dominantie te ervaren. Dachten ze nu echt, in hun lompe arrogantie, dat God hen toe zou staan om de bevolking te reduceren. Ze hadden gepland om de bevolking drastisch te reduceren tot een "beheersbaar" aantal dat ze makkelijk zouden kunnen controleren. Dus wees niet bang, aangezien dat plan nooit zou worden toegestaan om de evolutie van degenen van het Licht te verhinderen.

zondag 14 september 2014

12:09:2014

SaLuSa, 12 september 2014

Dierbaren jullie hebben zo’n groot potentieel dat nog onthuld moet worden, en met zorgvuldig plannen zullen jullie geleidelijk gewaarworden dat jullie bewustzijn aan het uitbreiden is. Het maakt allemaal deel uit van jullie evolutionaire plan en bereidt jullie voor op het volledige bewustzijn. Echter gebeurt dat in de toekomst, en op het juiste tijdstip zullen jullie geholpen worden om een dergelijke verheffing te bereiken. Er is al een besef met betrekking tot de groei van jullie bewustzijn, en jullie kunnen een dergelijke vooruitgang tot jullie verdienste rekenen aangezien jullie het zijn die zichzelf aangemeld hebben voor jullie taken. Op het moment zijn er zielen op Aarde die op alle verschillende niveaus van bewustzijn zijn, en het veroorzaakt veel wrijving tussen de verschillende groepen. Jullie moeten jezelf niet toestaan afgeleid te worden door wat er rondom jullie heen gebeurt, en concentreer je op jullie eigen vooruitgang. De dagen van het opofferen van jullie eigen ontwikkeling om anderen te helpen zijn niet langer meer noodzakelijk, aangezien alle zielen nu weten waar zij naartoe gaan en wat er van hen verwacht wordt. De tijd is aangebroken dat iedere ziel zichzelf aan moet wenden voor zijn levensplan, en zijn best moet doen om zijn doel te bereiken. Wees ervan verzekerd dat diegenen die het aan besef ontbreekt van wat het is, ondersteund zullen worden om zoveel vooruitgang als mogelijk is te maken.

maandag 8 september 2014

05.09.2014
SaLuSa,  5 september 2014
Alles is zo geregeld dat je wordt opgetild naar het niveau van de hogere vibraties. We zullen niet toestaan ​​dat vooruitgang kan worden voorkomen door de aanwezigheid van de duisteren, die nog steeds geloven dat ze de Aarde kunnen erven door hun enorme voorsprong in technologie. Er zijn nog grotere krachten aan het werk die ervoor zullen zorgen dat het Licht altijd oppermachtig zal zijn. Het plan werd een zeer lange tijd geleden vastgelegd, en het is nu tijd om het op te pakken, zodat de mens volledig het pad kan gaan dat leidt tot vervulling. Je kunt dus tekenen die op het tegendeel wijzen, negeren, en weten dat de nieuwe Aarde in opkomst is. daarmee zullen allerlei Galactische veranderingen komen die je vooruit zullen voeren naar de Gouden Eeuw die jullie is beloofd. Je hebt lang gewacht op deze tijd en jullie hebben ervoor gekozen om de voorlopers van de New Age te zijn. Diep van binnen weet je dat het waar is en als de trillingen verder stijgen, zal het niveau van jouw bewustzijn zich verder uitbreiden. Een deeltje van God bestaat in alle levende materie, en als zodanig zal je altijd op onverklaarbare wijze een deel van God zijn. Niets wat bestaat kan de uiteindelijke terugkeer naar de Godheid voorkomen, want jullie zijn allen één. 

Ga verder met je eigen ontwikkeling wetende dat jouw reis bijna ten einde is. Ook al ben je je er niet van bewust, je hebt een spannende reis gehad, met alle ups en downs die komen in het ​​leven in de 3e dimensie. Je begon als een hoger wezen op zoek naar meer ervaring, en hebt de diepten van een materieel bestaan gevoeld. Je bevindt je nu in een vergevorderd stadium van jouw reis terug naar het Licht als je de lagere vibraties achter je laat. De hogere dimensies wenken en jij benadert ze als een veel groter Wezen van Licht dan toen je voor het eerst begon. Je hebt je ontwikkeld in een snel tempo, dat zorgt ervoor dat je klaar bent om de volgende stap in je evolutie volledig voorbereid te beginnen. Toen jouw reis eonen geleden begon, wist je dat het lang en moeilijk zou zijn maar toch was je klaar voor elke ervaring die je nodig had. In de nabije toekomst zal je je volledige bewustzijn terug krijgen en volledig de noodzaak van jouw verschillende ervaringen begrijpen. Dan zul je weer heel zijn en dergelijke veeleisende ervaringen nooit meer nodig hebben. 

Vanaf hier kun je je verheugen op een steeds groeiend niveau van bewustzijn, terwijl je geniet van een plotselinge verandering die je vooruit zal duwen in een hoger niveau van zijn. Dus wees geduldig en weet dat alles goed en volgens plan verloopt. Zelfs die zielen die lijken achter te blijven zijn gewoon bezig met het voltooien van hun ervaringen op elk niveau dat nodig is voor hen om te evolueren. Je zou hier niet zijn in deze tijd, als je niet in staat was om om te gaan met de eisen die jou worden opgelegd. Jullie zijn allemaal dappere en prachtige zielen die veel hebben opgeofferd om hier te zijn, en je zult zeer binnenkort de vruchten plukken. Het harde werk is bijna voorbij, dus wanhoop niet over wat er om je heen gebeurt. Het is tijd om je te concentreren op je eigen behoeften, en ervoor te zorgen dat je klaar bent voor de laatste dagen van de oude energieën en alles wat daarmee gepaard gaat. De nieuwe energieën zijn in opkomst en als de jouwe gelijkaardig zijn zal je ze aantrekken en blijven stijgen.

Wij hebben zoals je zou zeggen: "de vinger aan de pols van de Aarde" en we helpen Moeder Aarde aangezien ook zij haar voorbereidingen maakt om te ascenderen. De noodzakelijke veranderingen zijn onder controle, en we hebben haar geholpen bij het ​​maken van die veranderingen zodat de problemen bij alle levensvormen op Aarde maar minimaal zijn. Hoe meer je kunt werken in harmonie met de Aarde, hoe makkelijker de overgang zal zijn voor alle levensvormen. De meeste extreme schade is voorkomen aangezien deze de meest ernstige gevolgen kunnen hebben, zelfs tot aan de vernietiging van de Aarde. Echter deze periode is allang voorbij, maar was toch nog tijdens het leven van velen die vandaag nog in leven zijn. Volgens mandaten die afkomstig zijn van de Spirituele Hiërarchie van eonen geleden, hebben wij jullie geleid en bijgestaan, zodat je een minder schadelijk pad hebt gevolgd. Hoewel er nog steeds disharmonie op Aarde is die jullie nieuws lijkt te domineren, blijft het een feit dat de trillingen stijgen en je de gevaarlijke periode hebt doorstaan​​. Houd in gedachten dat jullie allemaal hier zijn om getuige te zijn van de eindtijd van het laatste tijdperk. Vrede zoals jij het begrijpt zal plots neerdalen op Aarde, sneller dan je misschien zou verwachten.

In jouw vele levens heb je veel kennis opgedaan en die ervaring zal je helpen om anderen te dienen. In werkelijkheid gaat het leven over het helpen van je medemens in zijn ontwikkeling, en de Wegwijzers zullen altijd het voortouw nemen. Ze werken voornamelijk buiten je zicht en zijn betrokken bij kwesties van Galactische proporties. Op een dag zal ook jij soortgelijke verantwoordelijkheden nemen, maar dat is natuurlijk in jouw toekomst. Het leven op Aarde lijkt zeer weinig op hoe het zal zijn in de hogere trillingen, echt heel weinig. Het zijn echter de geleerde lessen die je op de goede weg zullen houden en je in staat stellen om mentors te zijn voor degenen die volgen. Er zijn natuurlijk ook andere heel verschillende levensvormen naast die van jou, maar het achterliggende doel is de evolutie die je terug brengt naar het Licht. Het is waar je vandaan komt en je zult er altijd een gevoel van verbinding mee hebben, en een drang om ernaar terug te keren. Er is zo veel dat bij je weg gehouden is om ervoor te zorgen dat je ervaringen op Aarde in overeenstemming waren met jouw wensen

Zonder het overgaan naar de lagere vibraties zou je niet zulke prachtige ervaringen hebben gehad, en dat is inclusief alles, ook de negatieve aangezien deze ook van vitaal belang zijn voor jouw begrip. Dus oordeel niet over degenen die er nog verwikkeld in zijn, want alle ervaring is van onschatbare waarde, en alle zielen gaan door vele periodes van vallen en opstaan. De hele ervaring maakt je klaar om anderen te dragen en dat zal je ook doen, als bewoner van het Licht. Maak je geen zorgen over wat er nog aan komt, want er zullen altijd anderen zijn om je hand te nemen en je te begeleiden.

Ik ben SaLuSa van Sirius, een ster vol met leven, die zijn Licht verstuurt naar heinde en verre om alle zielen te verheffen die er baat bij hebben. Binnenkort zal je in staat zijn om je bij ons aan te sluiten en dan zal je leven een groot avontuur zijn wanneer je door het Universum reist. Je wordt begeleid door de Hogere Wezens die de behoeften van degenen die jij dient kennen, en het leven zal spannend en de moeite waard zijn. Geloof geen moment dat je gebrek zult hebben aan bevredigende ervaringen, en natuurlijk blijf je nog steeds in ontwikkeling zoals je nu ook bent.
Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey                                                                                Vertaling: Elene   

zaterdag 30 augustus 2014

29.08.2014
SaLuSa,  29 augustus 2014
Hoe meer jullie leren over de Illuminati, hoe meer beangstigend ze zullen lijken als ze vooruitgang boeken, terwijl ze jullie beschaving in de Middeleeuwen houden. De vooruitgang die jullie gemaakt zouden moeten hebben werd jullie ontzegd, maar jullie zullen met grote sprongen voorwaarts gaan wanneer de Illuminati de macht ontnomen is. Echter, moeten jullie een overdreven reactie op zulk nieuws vermijden, omdat zij een pad volgen dat zal leiden tot hun ondergang. Voordat dat gebeurt, zullen diegenen die zichzelf gewijd hebben aan het Licht, steeds meer vooruitgang boeken, weg van hen. Jullie zijn voorbestemd om te ascenderen en jullie zullen hen in feite achter jullie laten als jullie naar de hogere vibraties gaan om jullie evolutie voort te zetten. Jullie zullen vooruitgaan in een enorme snelheid en tegen die tijd zullen wij ons bij jullie aangesloten hebben. Bij ons zullen jullie Galactische Wezens worden en immense hulp en bijstand ontvangen. We hebben een toekomst samen, hoewel jullie niet gebonden zijn aan een bepaald pad, Jullie zullen de keuze maken waar en wanneer, aangezien het jullie belang dient.

In essentie zijn jullie werkelijk grote Wezens in wording, maar omringd door de lagere vibraties vinden jullie het moeilijk om je los te breken om het hogere pad te volgen. Echter zullen jullie deze strijd winnen, terwijl op hetzelfde moment jullie anderen met jullie mee verheffen. De veranderingen in de vibraties worden overal gevoeld en zullen de zielen die voor een lange periode waren ingesluimerd, ontwaken. Het betekent dat met een verdere verheffing in hen, er een grote ontwakening zal zijn die de niveaus van het bewustzijn zal verhogen. Het is onderdeel van de voorbereidingen die ervoor zullen zorgen dat je goed bent voorbereid op de nieuwe opkomende trillingen. Wij staan geen bemoeienis met jullie vooruitgang toe en jullie kunnen erop vertrouwen voorwaarts te gaan, wetende dat jullie je zullen verheffen in de nabije toekomst. In dit deel van de cyclus is het ons lot om de beloften aan jullie, die eonen van tijd geleden gemaakt zijn, te begeleiden tot de volbrenging ervan. 

Jullie hebben ook de steun van de ingezetenen van de Aarde, maar voor het moment blijven zij in hun eigen niveaus van bestaan​. Zij zullen zich bij jullie aansluiten op het geschikte tijdstip aangezien hun bestemming ook verbonden is met die van jullie. Ze hebben alles te bieden omdat ze al verder zijn op het pad van de evolutie, en hebben jullie vaak geholpen terwijl jullie daarvan meestal niet bewust waren. Jullie beginnen te begrijpen dat veel zielen jullie niet alleen begeleiden op jullie reis, maar ook een actieve rol spelen om te zorgen dat jullie het veilig kunnen voltooien. Het heelal is vol met leven en zonder de beschermende barrière die jullie Aarde omhult, zouden jullie inmiddels openlijk een ontmoeting met vele andere beschavingen gehad hebben. We bewaken ook jullie Zonnestelsel om indringers en andere wezens, die nieuwsgierig zijn naar jullie bestaan, ​​buiten te houden. In feite volgen velen nog steeds jullie activiteiten aangezien jullie aanwezigheid veel aandacht trekt. Voor zover mogelijk hebben wij andere wezens bij de Aarde weggehouden, om geen bemoeienis toe te staan met jullie evolutie. Diegene die het toegestaan ​​zijn om contact met jullie te hebben, zijn karmisch betrokken bij jullie en zijn grotendeels verantwoordelijk voor het bijstaan ​​van jullie in verschillende stadia van jullie ervaring. 

Jullie vooruitgang in de afgelopen 400 jaar is opmerkelijk, en meer nog in de vorige eeuw. Jullie hebben goed gereageerd op de binnenkomende trillingen die jullie verheffen en in werkelijkheid verloopt alles naar verwachting. Er is altijd een plan geweest om ervoor te zorgen dat jullie ascenderen als jullie de oude cyclus verlaten. Jullie hebben zo'n kans verdiend, en wanneer jullie de waarheid krijgen met betrekking tot jullie leven in deze dimensie worden jullie geïnspireerd en opgetild. Er is een uitdrukking die luidt: "naar de hel en terug" en beschrijft de vele ervaringen die jullie hebben gehad. Dergelijke offers zijn niet zonder hun beloningen, aangezien jullie enorm gegroeid zijn. Jullie ervaringen zullen je zeer goed van dienst zijn als je mensen helpt die jou volgen in jouw voetsporen. Wat jullie gevoelens ook zijn op dit moment, wij kunnen jullie verzekeren dat jullie zeer tevreden zullen zijn met jullie prestaties.

Jullie media zijn nog steeds niet in staat om het echte nieuws te melden, en verwarring wordt bewust veroorzaakt om jullie te stoppen met het leren van de waarheid. Inderdaad, wat we zouden kunnen noemen "de gemiddelde mens" staat nog steeds op afstand van de waarheid over de gebeurtenissen op jullie Aarde. Er is zoveel gaande in het geheim en de zwarte operaties zijn alledaags. Ze gebeuren grotendeels buiten jullie zicht, en de Illuminati hebben enorme ondergrondse faciliteiten waar duizenden mensen hun werk uitvoeren. Zij zijn de gevangenen van hun besluit om dergelijke arbeid te verrichten, en slechts enkelen keren terug naar de oppervlakte van de Aarde. In feite zijn er steden die de arbeiders huisvesten, zodat alles wat ze nodig zouden kunnen hebben voorhanden is. Ze mogen dan wel heel goed beloond en verzorgd worden, maar het gaat ten koste van hun vrijheid. Als er mensen zijn die je kent en die plotseling zomaar verdwenen zijn, komt het waarschijnlijk dat ze voldoende gekwalificeerd waren in vaardigheden die de Illuminati nodig hadden om verder te gaan met hun programma's. 

Dierbaren, wees niet bang voor de uitkomst van de pogingen van de duisteren om jullie te controleren. Ze zullen nooit voldoende controle hebben om hun plannen voor een totale overname van de Aarde te bereiken. Al hun macht is tanende en dat zal zo blijven totdat ze weinig gezag meer over hebben om hun plannen nog voort te zetten. Het is iets dat lang geleden was voorzien en alleen maar tot op bepaalde hoogte is toegestaan ​​voor de ervaring van de betrokkenen. Zoals we vaak hebben gezegd, geen ervaring is zonder voordeel voor de betrokkenen. Op Aarde zijn de meeste situaties het gevolg van karma en in meer of mindere mate is iedereen hierbij betrokken. Vergeet echter nooit dat karma niet altijd "payback time" is en het is ook het belonen voor degenen die het verdienen. Het zou verkeerd zijn om te denken dat je niet een klopje op je schouder zou krijgen voor het goede werk in de naam van het Licht. Te allen tijde evolueren jullie door je ervaringen, dus accepteer het als zijnde in jullie belang.

Wij zijn altijd aan jullie zijde en in werkelijkheid zijn wij een team om meer Licht te brengen naar de Aarde. Ieder van jullie speelt een belangrijke rol in wat er gebeurt, zelfs als je niet weet wat er gaande is. Voordat jullie reïncarneerden kregen jullie een overzicht van wat jullie konden verwachten in jullie leven, en de mensheid zal als een collectieve eenheid vorderen als Eén. Ervaring is van groot belang en dat is de reden waarom alle levens zo belangrijk voor jullie zijn, ongeacht hoe ze zich manifesteren. 

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik wens jullie veel succes in jullie reizen en de vastberadenheid om te slagen in het bereiken van Ascentie.
Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey                                                                                Vertaling: Elene   

Buitenaards Ruimteschip op de MaanBuitenaards Ruimteschip op de Maan
PLEASE CLICK ON

http://www.galacticchannelings.com/nederlands/mona_lisa.html


THANKS

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

GTC


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.