Followers

Google+ Followers

vrijdag 20 mei 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 20 mei 201620 Mei 2016. Mike Quinsey (HZ)


Wees ervan verzekerd dat alles naar tevredenheid verloopt en dat er nog steeds veel gaande is achter de schermen. Zoals wij het zien zouden de twee komende maanden wel eens de meest belangrijke maanden van deze tijd kunnen blijken te zijn. Er wordt vanuit gegaan dat de gebeurtenissen voldoende gevorderd zullen zijn om een aankondiging te kunnen doen, wat het begin zal betekenen van het in de openbaarheid brengen van veel méér zaken. In werkelijkheid is er in het geheel geen tijd verloren gegaan, aangezien er veel is gebeurd dat buiten het bereik van het Duister heeft gelegen. Terwijl de tijd is verstreken is hun macht inderdaad snel afgenomen en gaat het werk van het Licht met grote stappen vooruit. De energieën van de Nieuwe Tijd brengen de waarheid naar buiten, wat resulteert in een verhoging van de trillingen.

Vele vooruitgangen die zijn achtergehouden beginnen aan de oppervlakte te komen en niet in de laatste plaats zijn dat alle ontdekkingen die door de Keshe Foundation zijn verspreid. Hun uitvindingen zijn vele jaren lang onderdrukt geweest, maar dat gebeurt niet langer omdat er nu zo veel wordt verspreid door degenen die graag zien dat dit het publieke domein betreedt. De uitvindingen worden nu onder de aandacht gebracht van een groot aantal bronnen die de mogelijkheid hebben om ze te produceren. De verspreiding ervan kan daarom niet worden tegengehouden en steeds meer mensen worden zich bewust van het bestaan ervan. Het is enkel een kwestie van tijd voordat er enige officiële aankondigingen kunnen worden gedaan zodat het publiek zich er eveneens bewust van wordt. 


Terwijl de trillingen hoger worden zijn er zoveel meer mensen die voor de waarheid ontwaken en kan die niet langer worden onderdrukt. Jullie is zo lang doen geloven dat jullie spiritueel gezien tekort schieten, maar ondanks pogingen om jullie te onderdrukken is de toename in inzicht enorm toegenomen. Voor hen die de waarheid zoeken bestaan er op jullie Internet vele betrouwbare bronnen en het enige dat nodig is, is dat jullie hierin je intuïtie volgen. Uiteindelijk zal alleen de waarheid bestaansrecht hebben, maar voordat het zover is zal er ongetwijfeld sprake van verwarring zijn, aangezien eeuwenoude leringen nog steeds worden verkondigd. De tijd is voor iedere ziel die naar waarheid zoekt gekomen om voornamelijk zijn/haar eigen leraar te zijn. Echter, er valt natuurlijk voordeel te behalen uit het samenkomen met degenen die een zelfde inzicht delen. 


Op dit moment wordt de wereld overspoeld met problemen die afkomstig zijn van de oude energieën, maar terwijl deze worden opgelost zal de vrede die jullie wensen vorm krijgen. Het kan een onmogelijke opgave lijken, maar als het nodig is kunnen de zaken in één klap worden veranderd om een einde te maken aan confrontatie en oorlog. Vrede zal zeer binnenkort aanbreken en dan kunnen de veranderingen zich in volle gang voltrekken en zullen jullie verbaasd zijn over hoezeer de zaken in de tussentijd vooruit zijn gegaan. Het was bekend dat dit punt in de tijd bereikt zou worden en er zijn bereidwillig voorbereidingen gedaan. Al jullie offers en pogingen om vrede naar Moeder Aarde te brengen zullen binnenkort vervuld worden en zal een grootse Nieuwe Tijd, die voor eenieder zichtbaar is, aanbreken.

Ga door met jullie goede werk, aangezien de finish in zicht is en vele zielen jullie toe zullen juichen. Jullie wens was de Lichtkrachten vrijwillig dienen in de wetenschap dat deze tijd jullie uiteindelijk uit de klauwen van het Duister zou bevrijden. Jullie hebben om zo maar te zeggen "jullie tijd gediend" en binnenkort zullen jullie alle vruchten van jullie toewijding aan de zaak kunnen ervaren. Het zou altijd een bevredigend resultaat hebben opgeleverd en jullie kunnen een enerverende tijd tegemoet zien, aangezien de oude energieën langzamerhand wegvloeien. Het Duister zal niet worden toegestaan zich met de vooruitgang te bemoeien en uiteindelijk zullen hun daden niet meer dan een herinnering uit het verleden zijn.


Jullie lange wachten op positieve signalen die een aanwijzing vormen voor de werkelijke vooruitgang die is geboekt, zal binnenkort worden beloond. Voor velen die weinig tot geen interesse hebben getoond in hun toekomst zullen de ontwikkelingen schokkend en verbazend zijn. Ze zullen echter snel de omvang van de situatie begrijpen en de veranderingen in vreugde tegemoet zien. De toekomst zal lijken als een droom die uitkomt, aangezien het plan van het Duister om door te gaan met de gevangenschap van de Mensheid, wordt gedwarsboomd. Weinigen van jullie hebben ook maar iets van inzicht in hoeveel van jullie vrijheid werd weggenomen. En meer nog in hoeverre jullie weggehouden werden van het kunnen plukken van de vruchten van de vooruitgang  die de laatste circa 70 jaar is geboekt. De Cabal heeft jullie in het ongewisse gehouden en enkel nieuwe technologie toegestaan op het moment dat het hen uitkwam. De mensen die niet de wens hadden om in hun tijd vooruit te komen uit angst om hun winstgevende zaken te verliezen maakten het er niet beter op. De grootste verandering die alle mensen zal aangaan betreft de energievoorziening. Te zijner tijd zal vrije energie een algemeen goed zijn en sommige apparaten zijn reeds beschikbaar.

De veranderingen die wachten om te worden geïntroduceerd zullen iedereen samenbrengen en de toestand van de "hebbers" en de "niet-hebbers" die niet langer aanvaardbaar is, verwijderen. Niemand zal worden overgeslagen en natuurlijk zal aan de meest behoeftigen prioriteit worden gegeven. Iedereen zal uiteindelijk de basisbenodigdheden hebben om zeker te zijn van een comfortabel leven. De rijkdom van de planeet is evenzeer bedoeld voor iedereen, tezamen met nieuwe technologieën die een bevredigende levensstandaard zullen handhaven. Wat je huidige bestaansniveau ook is, onthoud dat die deels karmisch is en tevens voorziet in de ervaringen die je nodig hebt om met je ontwikkeling door te gaan. In werkelijkheid stop je nooit met leren, maar de oude cyclus is beëindigd en een nieuwe vervangt deze al.

Blijf standvastig wanneer de oude manieren van doen niet meer werken en weet dat de schoonmaak nodig is om plaats te maken voor de nieuwe. Veel verschillende beschavingen werken met Moeder Aarde samen om de veranderingen die allesomvattend zijn tot stand te brengen. Niets van de oude trillingen zal overblijven aangezien zij tot een hoger niveau worden gebracht. Het zal een 1000 jarige vrede kentekenen, gedurende welke tijd jullie van een prachtige periode van geluk en voldoening, waarvan jullie momenteel alleen kunnen dromen, zullen genieten. De Hogere Wezens hebben de controle en maken geen wilde beloften die niet kunnen worden uitgevoerd. Jullie tijd om de oude manieren van leven achter je te laten en hemelse gelukzaligheid te beleven is aangebroken.

Er is schoonheid op Aarde waarvan jullie hebben genoten, maar die is niets vergeleken met de pracht die jullie wacht. Het is moeilijk dingen te beschrijven waarvoor jullie de juiste woorden die daarvoor geschikt zijn niet hebben, maar wat je verbeelding of je idee ook is, de waarheid is veel grootser. Denk groot en stel je een toekomst voor die voorziet in al jullie behoeften en waar je niet elke dag hoeft te werken om daarin te voorzien. De belangrijkste reden daarvoor is dat de behoefte aan geld langzamerhand zal verdwijnen. Jullie waren slaven van het geld en desondanks hadden velen niet genoeg voor de basisvoorzieningen om te kunnen overleven. Het is duidelijk dat dit moet veranderen en dat zal het in korte tijd ook doen. Blijf rustig en positief, ondanks wat er om je heen gebeurt. Er zullen een paar Aard-veranderingen komen, maar de Galactische Troepen zijn in de buurt om die tot een minimum te beperken. Welke negatieve gebeurtenis ook zal van korte duur zijn en hulp, indien nodig, zal komen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.


Vert. Marja/Rob

vrijdag 13 mei 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 12 mei 201613 Mei 2016. Mike Quinsey (HZ)

Niet alleen gaat de tijd sneller dan ooit voorbij, maar ook de gebeurtenissen op Aarde gaan steeds sneller. Er zijn invloedrijke groepen gevormd die de mensen van het Licht zullen ondersteunen die streven naar “Disclosure” en er is veel vooruitgang geboekt. Hier is bij jullie veel geduld voor nodig geweest en binnenkort zullen jullie het resultaat zien van een lange voorbereidingstijd om de controle door het Duister weer in eigen hand te nemen. Er is zich een grote verandering aan het voltrekken en terwijl het moeilijk is om een duidelijke indicatie te geven, lijkt het erop dat het binnen de komende twee maanden een begin zal nemen. Er zijn uiteraard nog andere zaken waar aandacht aan geschonken dient te worden en er bestaat een gevoel van tijdsdruk met het oog op de reeds verloren tijd. Wees er echter opnieuw gerust op dat alles op de juiste manier en zo snel vooruitgaat dat de progressie nu niet meer kan worden gestopt. Deze gebeurtenissen worden gesteund door uitzonderlijk invloedrijke machten zowel op als buiten de Aarde. Het belang van het zo hoog mogelijk houden van jullie trilling door je voortdurend op het Licht te focussen kan daarom niet vaak genoeg worden benadrukt.

Het is bekend dat veel mensen zich beter zouden voelen wanneer ze het bewijs zouden kunnen zien van jullie Ruimtevrienden in de lucht. Ze zijn uiteraard in grote getale aanwezig, maar voor bescherming vaak in onzichtbaarheid gehuld. Het moment van massale waarnemingen zal aanbreken wanneer dit veilig is om te doen en het is mogelijk dat dit nog een poosje duurt. Jullie worden echter door de Galactische Troepen die vanaf een veilige afstand toezicht houden op de Aarde beschermd. Het is mogelijk dat sommigen niet begrijpen waarom deze troepen, met hun superieure technologie, iets te vrezen zouden hebben, maar confrontatie en geweld is niet hun manier om met tegenstand om te gaan. Jullie Ruimtevrienden bevinden zich op een vredesmissie om ervoor te zorgen dat jullie overgang van de heerschappij door het Duister naar die van het Licht veilig en op een positieve manier verloopt.

Jullie zullen de mate waarin jullie gecontroleerd en onderdrukt werden als verbijsterend ervaren, dus is er veel terrein te winnen. Jullie lopen vele jaren achter t.a.v. het punt van ontwikkeling dat jullie nu zouden hebben moeten bereikt,. Er wordt gezegd dat jullie je in een tijdlus bevinden en dit is wel de meest adequate omschrijving. Hoe meer tijd er echter zonder werkelijke vooruitgang voorbij gaat, des te moeilijker het voor het Duister wordt om hun geheimen en hun macht over jullie in stand te houden. Jullie hebben veel verloren tijd goed te maken en er staan zoveel uitvindingen klaar om vrijgegeven te worden. De Keshe Foundation heeft reeds vooruitgang geboekt en is baanbrekend wat betreft het in de openbaarheid brengen van geavanceerde technologieën. Terwijl het vertrouwen toeneemt zullen er meer volgen die degenen die hun presentatie proberen tegen te houden trotseren.

Totdat de Pers gezuiverd kan worden van degenen die er alleen op uit zijn om verwarring te zaaien kan het moeilijk zijn om vast te stellen welk deel van het nieuws waarheidsgetrouw is. Het is zoals altijd het beste om op je intuïtie af te gaan, in combinatie met bewezen betrouwbare bronnen. Houd in gedachten dat deze bronnen nooit dreigende woorden van kwaad loslaten op het Menselijke leven of gebruik maken van intimidatie en geweld. Onderhand weten jullie waarschijnlijk wel hoe je de daden en woorden van het Duister kunt herkennen. Besef dat hun boodschappen soms heel waarheidsgetrouw en geloofwaardig over kunnen komen, maar vaak alleen staan in de uitspraken die worden gedaan. Als het niet goed klinkt, laat het dan zijn voor wat het is totdat je het zeker weet. Soms gebeurt het dat je een bijzonder verontrustend probleem een nachtje laat liggen en je er de volgende ochtend een duidelijk inzicht in hebt. Je meest bekwame werk wordt vaak tijdens de periode van slaap verzet.

Grootse tijden liggen vóór jullie, waarin jullie waarheidsgetrouwe verslagen van je geschiedenis zullen krijgen, die voor velen uiterst onwaarschijnlijk zullen lijken, behalve dan dat er geen twijfel zal bestaan over de bron. Veel van wat jullie is doen geloven is een vervorming van de waarheid of zijn regelrechte leugens die op dat moment zeer aannemelijk leken. De Duistere Garde was zeer behendig in het jullie misleiden naar een pad dat ze voor jullie hadden uitgestippeld. De tijd heeft hen echter ingehaald en gelukkig zijn velen van jullie voor het bedrog dat gaande was ontwaakt. Een nieuw tijdperk is komende en de mogelijkheid om naar de oude manieren terug te keren is absoluut onmogelijk en dit zal zoveel vreugde en geluk met zich meebrengen, niet alleen bij degenen van het Licht, maar bij het publiek in het algemeen. Voor het eerst zal men zich realiseren dat er méér is in het leven dan dat men tot nu toe heeft ervaren en is men bereid om mensen samen te brengen die als Eén en vastberaden verder zullen gaan. 

Jullie zouden jezelf voor moeten bereiden op de komende verheffing die jullie in de hogere sferen zal stuwen. Het heeft lang geduurd voordat dit punt kon worden bereikt en jullie zullen binnenkort de vruchten van jullie inzet kunnen oogsten. Het zal een gedenkwaardige tijd zijn en terwijl jullie niveaus van bewustzijn zich verhogen zullen jullie je werkelijke plaats in de Kosmos herinneren. Het is al vaker verkondigd dat jullie Goden zullen worden en dat jullie nu op weg zijn om je bestemming te vervullen. Op dit moment zijn jullie maar een bleke afspiegeling van wie je werkelijk bent, maar jullie verplaatsen je snel op het pad naar vervolmaking. Sommigen kunnen zich afvragen hoe je een God in wording kunt zijn terwijl je nu nog maar net bent begonnen je trilling te verhogen. Het is daarom verstandig om in gedachten te houden dat je tijdens je verblijf op Aarde slechts een aspect van je Hogere Zelf  bent.

Een grootse viering nadert nu jullie je, na een extreem beproevende periode van leven op Aarde, je grootse prestaties realiseren. Moeder Aarde heeft jullie gevoed en op haar schouders meegedragen, maar spoedig zal het tijd zijn om als Kosmisch Wezen je vleugels te spreiden. Moeder Aarde maakt echter eveneens deel uit van deze voortdurende reis en haar bestemming is om een Zon te zijn. Evolutie is een proces van altijd durende vooruit- en opgang en staat in werkelijkheid nooit stil. Het Universum is gevuld met levensvormen die zich allemaal op een zich altijd uitbreidende reis bevinden, maar die op hetzelfde moment uiteindelijk zijn voorbestemd voor de perfecte staat van Eenheid binnen de Godheid. Jullie hebben echter nog een lange reis te gaan voordat jullie het einde van je reis hebben bereikt, dus geniet van je geluk terwijl je het Universum voor je ogen ontdekt.

In de hogere sferen boven de Aarde zul je vrij zijn om de Kosmos te onderzoeken en zul je verschillende levensvormen ontmoeten die zich in andere stadia van de evolutie bevinden. Er kan informatie uitgewisseld worden aangezien alle leven met elkaar verbonden is en afhankelijk is van elkaar. Jullie bestaan tenslotte allemaal binnen het lichaam van de Oppergod en zullen nooit ophouden je te ontwikkelen totdat je de perfecte Staat van Eenheid hebt bereikt. Op je huidige niveau kan dit vergezocht lijken maar dat is simpelweg omdat je een beperkt niveau van bewustzijn bezit. Het gaat natuurlijk door zich uit te breiden aangezien je doorgaat je verder en hoger te bewegen. Er is zoveel dat je kunt doen en realistisch gezien zul je hierdoor nooit een staat van verveling bereiken. Het leven op Aarde heeft haar enerverende momenten en kan veel plezier genereren, maar dualiteit zal ook altijd de negatieve aspecten naar voren brengen en dit is de manier waarop je alles ervaart wat je nodig hebt om te evolueren.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

Vert. Marjavrijdag 6 mei 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 6 mei 2016Mike Quinsey (HZ) 6 mei 2016
Terwijl de negatieve krachten op hun retour zijn blijven de positieve acties die zullen leiden tot de vervulling van de aan jullie gedane beloften zich opbouwen. Belangrijke vooruitgangen vinden plaats en het profijt ervan voor de mensheid kan niet worden tegengehouden. Jullie zijn je lange tijd bewust geweest van de taken die momenteel worden uitgevoerd, en binnen niet al te lange tijd zullen de details van de geboekte vooruitgang worden bekendgemaakt. Als je een algemeen overzicht hebt van wat er gebeurt is het duidelijk dat de duistere garde op zijn retour is en hun macht hebben verloren om het pad van de toekomst te dicteren. De revaluatie van de verschillende valuta is al ver gevorderd en de inmenging hierin veroorzaakt slechts een minimaal probleem. Het is de sleutel tot belangrijke veranderingen op Aarde die de resterende, die goed onder controle zijn, zullen versnellen. Het enige dat overblijft is doorgaan met voorkomen dat de duistere garde zijn intenties om de Aarde over te nemen laat escaleren, en de voorzorgsmaatregelen die daartoe genomen zijn, zijn zeer succesvol.
Wees ervan verzekerd dat de Lichtkrachten worden gesteund door machtige bondgenoten die ervoor zullen zorgen dat de veranderingen op volle snelheid zullen kunnen plaatsvinden. In elk stadium zijn er voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ze zonder inmenging doorgaan. Jullie staan dichter bij het ervaren van de voordelen die jullie te wachten staan dan sinds de nieuwe cyclus begon. De voordelen zullen jullie verheffen naar het Tijdperk van overvloed met de belofte van een vreedzaam bestaan, vrij van de aandacht van degenen die in duisternis achterblijven. Wanneer jullie terugkijken zul je je realiseren dat de ervaringen door de vele levens in de lagere trillingen jullie hebben geholpen veel sneller te evolueren. De opbrengst van jullie doorzettingsvermogen en loyaliteit aan het Licht zal worden beloond in een mate die jullie momenteel niet volledig kunnen bevatten. Jullie toekomst zou kunnen worden omschreven als "de Hemel op Aarde" en het zal een prachtige tijd zijn om volledig van te genieten, zonder enig risico dat jullie vreedzame bestaan onderbroken wordt.
Ondertussen zou het goed zijn je te richten op jullie hoogste expressie van het Licht, en te leven naar de maatstaven van de hogere trillingen. Op deze wijze zullen jullie jezelf voorbereiden op de ervaringen in de hogere trillingen die jullie wachten. Vele groepen die werken voor het Licht blijven doorgaan jullie voetstappen te begeleiden en de duistere garde weg te houden en hun inmenging te voorkomen. Langzaam maar zeker reiken jullie verder in de hogere niveaus van bestaan waar alleen maar het Licht bestaat. Dat is waar jullie bestemming ligt alsmede de verzekering dat jullie volledige Lichtwezens zullen worden. Het niveau dat jullie verlaten lijkt weinig op jullie ware realiteit, maar het heeft zijn doel gediend door jullie tot aan je grenzen te beproeven, daarmee jullie vaardigheid om sterk te zijn in het aanzicht van welke uitdaging ook versterkend. Jullie wisten wat je te wachten stond toen jullie door de verschillende niveaus heen afdaalden, maar ondanks dat vonden jullie het moeilijk om je aan je Licht vast te klampen. Jullie worden echter gefeliciteerd met het doorstaan van zware beproevingen en jullie kunnen als resultaat hiervan je hoofd fier omhoog houden.
Op aarde veroudert jullie lichaam snel, en wanneer je ouder wordt, wordt dit doorgaans vergezeld van ziekte en verschillende andere problemen. In de hogere trillingen echter, wanneer je een lichaam moet gebruiken, is dat niet onderworpen aan verandering en blijft de gesteldheid ervan constant. Het stelt een ziel in staat om het na gebruik aan de kant te zetten en er in terug te keren als het weer nodig is. Je zult al weten dat je niet veroudert zoals je nu gewend bent, en je zult zeker niet aan ziekten lijden. Dit is tevens van toepassing op andere levensvormen en je kunt bijvoorbeeld alle levende planten daar ook bij betrekken. Het is onderdeel van de heerlijkheid van het leven in de hogere trillingen, waar het je niet zal kunnen ontgaan te zien hoe alles zo levendig en nieuw is en voortdurend deze gesteldheid handhaaft. Het Licht doordringt alles om je heen en benadrukt voortdurend de schoonheid van alles wat je ziet. De vreedzame omgeving wordt niet verstoord door de rauwe geluiden die op Aarde te horen zijn, maar in plaats daarvan vullen zoetgevooisde geluiden de lucht.
Het wordt tijd in het nu te leven en het verleden te laten waar het hoort, maar ruim eerst onafgemaakte zaken op en vergeef degenen die je mogelijk hebben gekwetst. Wraak is alleen in het denken van degenen die zich niet realiseren dat ze allemaal deel van het geheel zijn en voor altijd met elkaar verbonden. In ieder geval dient elke ziel boete te doen en zich rekenschap te geven voor "zonden" tegen een andere ziel en elk leven wordt zo gepland dat "de lei wordt schoongeveegd". Jullie Gidsen zijn zich van jullie behoeften bewust en zullen alles doen dat ze kunnen om je op een pad te houden dat naar vervulling leidt. Volg je intuïtie waar het zulke zaken betreft en onthoud dat niets wat van belang is van wat er in je leven opdoemt per ongeluk gebeurt. Zelfs waar je connecties hebt in je familie en buiten verwantschappen, ze zijn onderdeel van je levensplan en dienen te worden beschouwd als zeer belangrijk voor je ontwikkeling. Jullie zitten allemaal in de "laatste kans klas" en wanneer je de hulp die je gegeven wordt negeert, bestaat de kans dat je de uitdagingen die een noodzakelijk onderdeel van je ervaringen zijn niet overwint.
Jullie wereld ondersteunt een veelheid aan groepen die zich allemaal op verschillende plaatsen langs het "Pad van Evolutie" bevinden. Toch zijn allen in God's ogen gelijk en zou het verkeerd zijn een ziel te veroordelen op grond waarvan die nu is. Behandel allen als gelijken, met liefde en vriendelijkheid, en stel je voor in wat voor geweldige wereld je zou leven als dat bereikt kan worden. Dat is daadwerkelijk wat je zult ervaren wanneer je naar het Zomerland terugkeert, hoewel gezegd moet worden dat iedere ziel zichzelf zal terugvinden op het juiste niveau naar gelang diens trilling. Jullie zijn derhalve met zielen die op hetzelfde niveau van ontwikkeling zijn, hoewel sommigen met een hogere trilling onmiddellijk naar een hoger niveau kunnen gaan. "Dood" kan dus worden gezien als simpelweg een vreedzame overgang van het ene niveau naar het andere, en is helemaal geen beangstigende ervaring zoals sommigen zich inbeelden.
De tijd die jullie als fysiek mens aan het leven op Aarde hebben besteed heeft jullie evolutie versneld en jullie voorbereid op geweldiger ervaringen. Jullie houden nooit op met leren en eenmaal weg van de Aarde wordt het toegestaan je eigen pad van ontwikkeling te kiezen. Je wordt echter door hoger ontwikkelde zielen geholpen je beslissing te nemen en je kunt er zeker van zijn dat je het juiste pad zult vinden. Sommigen van jullie zijn bezorgd over andere familieleden, maar je dient iedereen zijn eigen pad te laten volgen. Maar daar waar er een liefdesschakel bestaat zul je meestal onmiddellijk in staat zijn ze aan te roepen en contact te onderhouden. In de hogere niveaus ben je vrij van lastige fysieke lichamen zoals je die nu kent. Er is omtrent die hogere niveaus veel te leren, maar de meesten van jullie zullen er in andere levens al enige ervaring mee hebben gehad, zelfs als je je deze momenteel niet kunt herinneren.
Blijf gefocust op je doel en help anderen door liefdevolle trillingen te verspreiden en je zult de Mensheid een grote dienst bewijzen door hen te helpen het pad naar het Licht te vinden.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.
In Liefde en Licht

Mike Quinsey.

Vert. Rob

vrijdag 22 april 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 22 april 201622 April 2016. Mike Quinsey (HZ)

Lieve Mensen, jullie gaan goed om met de huidige situatie op Aarde, door jullie blik op Ascentie gericht te houden. Iedere dag die voorbij gaat komt het dichterbij, maar er is nog veel werk te verzetten voordat het jullie werkelijkheid wordt. In deze afsluitende periode is er veel te doen terwijl jullie degenen die zich op de voorgrond van de veranderingen bevinden ondersteunen. De handlangers van het Duister bezitten nog steeds voldoende macht om de algehele waarheid bij jullie vandaan te houden, maar ongeacht wat ze doen zal de waarheid boven water komen.

Nu is het de tijd om je eigen ontwikkeling aan te pakken, in plaats van je door anderen te laten leiden, door alle informatie die is doorgegeven op je in te laten werken wat betreft of het al dan niet goed "voelt". Aangezien jullie op het pad naar het Licht al goed op weg zijn, dienen jullie voldoende kennis te hebben van wat er vóór jullie ligt. Gedurende enige jaren hebben Lichtwezens jullie in staat gesteld om verder te groeien en hebben ze jullie de weg naar het Pad van Licht gewezen. Het is nu echter tijd om de traditionele paden, die jullie strikte gehoorzaamheid aan hen heeft vereist, te verlaten. Jullie zijn hen ontgroeid en hebben voldoende vorderingen gemaakt om je eigen weg te bepalen.

Enorme veranderingen komen met grote snelheid dichterbij die jullie ongetwijfeld zullen leren dat het Nieuwe Tijdperk aangebroken is. Via het Internet kunnen jullie nog steeds het dichtst bij de waarheid komen, maar zelfs dit is soms onderhevig aan valse informatie. Wanneer je echter eenmaal betrouwbare bronnen hebt kunnen onderscheiden, zul je informatie in handen hebben aan de hand waarvan je diegenen kunt identificeren die op een veilige manier gevolgd kunnen worden om anderen te onderzoeken. Bij twijfel is je intuïtie je beste gids, maar wees altijd bereid om van gedachten te veranderen wanneer dit je naar een hoger niveau kan brengen.
Zoals bij de meesten van jullie al bekend is, staan alle vormen van religieuze leringen ter discussie, zoals de huidige berichten van de Aartsengelen en andere hoger bronnen hebben aangegeven. De gevestigde religies dienen aan nauwkeurig kritisch onderzoek blootgesteld te worden omdat er niet één aanspraak op de waarheid maakt. Wat betreft sommige kwesties blijven ze helaas in gebreke, maar een gevorderde ziel zou in staat moeten zijn vast te stellen welke dat zijn. In deze tijd van grote veranderingen worden zelfs de orthodoxe religies nader onder beschouwing genomen, maar sommige zielen zijn hier nog steeds sterk van afhankelijk en zullen hun eigen pad naar de waarheid moeten vinden. Gebed is nog steeds een krachtig en belangrijk middel, maar dient vanuit het hart te komen aangezien er herhaaldelijk gebeden  worden toegepast die een werkelijke intentie van Liefde en Licht ontberen. Laat je eigen leven een gebed op zichzelf worden terwijl je het in onvoorwaardelijke Liefde leeft. Het is het hoogste doel van eenieder die zich op Ascentie voorbereidt.

Tijdens jullie reizen op Aarde hebben jullie op vele verschillende niveaus vele ervaringen opgedaan zodat jullie "doorgewinterde" reizigers zijn geworden, die klaar zijn om het volgende niveau te betreden. Iedere keer dat dit gebeurt worden jullie levens zo veel gemakkelijker en plezieriger, aangezien jullie niet langer onder de invloed staan van het Duister dat haar best doet om jullie af te remmen. Dit moment nadert nu en is elke inspanning die jullie erin hebben gestopt waard. Jullie zijn niet bedoeld om zwervers te zijn of in vodden te leven om je eer aan God te bewijzen, maar jullie hebben het recht om van het leven te genieten en in de overvloed van de Aarde te delen. Veel te lang hebben jullie "gebrek" ervaren, maar aan deze tijd zal spoedig een einde komen, ook al is deze situatie in sommige landen nog steeds van kracht. De Aarde heeft beslist voldoende voor eenieder om van een gelukkig en vruchtbaar leven te kunnen genieten, alhoewel het voor sommigen daar nu niet op kan lijken, maar in de nabije toekomst zal dit snel veranderen.
 
Moeder Aarde is, aangezien ze zich niet langer kan inhouden,  begonnen met de schoonmaak van de planeet en zal duidelijke signalen afgeven van wat er komen gaat. Let hierop en je zult geen gevaar voor je leven of lichaam te duchten hebben. Sommige zielen die de wens hebben om de Aarde te verlaten zullen dergelijke gelegenheden aangrijpen, aangezien ze niet klaar zijn om te blijven en deel te nemen aan de Ascentie. Onthoud dat de dood slechts een overgangsvorm is van het ene niveau naar het andere, aangezien er in werkelijkheid niet zoiets is als "dood", waarvan sommige zielen denken dat het een permanente toestand is. Het leven is eeuwig en de dood is niet zo'n beangstigende ervaring als sommigen kunnen denken. Wanneer de ziel het fysieke lichaam verlaat glipt die er makkelijk uit en gaat dan naar de Zomerrijken. Daar zal de ziel zijn leven overzien en daarna doorgaan naar een passend niveau, bepaald door de trilling.

Jullie zijn zo dicht bij het vernemen van de voorbereidingen m.b.t. de veranderingen die ophanden zijn. Veel werk is al gedaan en gaat nog door, en het is slechts de omvang van de uitdaging die de medewerking van zoveel andere mensen betreft, wat tijd kost om tot voltooiing te komen. Niets zal de geplande uitkomst tegenhouden, maar zoals jullie al hebben ondervonden, het is niet allemaal zo eenvoudig als je zou denken. Voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat er geen grote vertragingen zijn en met de belangrijkste uitdagingen is al afgerekend. Jullie kunnen er dus van verzekerd zijn dat de start van de onthullingen in de zeer nabije toekomst zal komen. Vele leden van jullie familie en vrienden wachten met liefde in hun hart om jullie te groeten.

De zaken op Aarde spelen zich af zoals noodzakelijk is vanwege karmische redenen, maar ze kunnen op elk moment door de hogere krachten van Liefde en Licht die jullie lot bepalen tot staan worden gebracht. Grootse Wezens hebben jullie vooruitgang altijd gevolgd en jullie ervaringen begeleid om voor een gestage voortgang te zorgen waar het jullie evolutie betreft. Er waren periodes waarin de energieën van het Licht de dominante kracht waren, maar in de cyclus die jullie net hebben afgemaakt werd de duistere Krachten toegestaan om jullie te beproeven. De uitkomst was geen voorspelbare slotsom, maar jullie van het Licht hebben de lagere energieën overwonnen om vast te houden aan jullie hogere Lichtfrequenties. Jullie worden hiermee gelukgewenst vanwege de immense uitdagingen iedere keer. Jullie zouden kunnen denken dat het nu "game over" is en dat alle acteurs nu hun normale bezigheden kunnen hervatten. Toch is het niet zo eenvoudig, aangezien terwijl er een enorm begrip bestaat voor iedere rol die elke ziel heeft gespeeld, sommige daden om karmische oplossingen vragen. Wees echter gerust dat er geen zielen worden gestraft, maar in plaats daarvan elke hulp wordt geboden om volledig naar het Licht terug te keren.

Velen vinden het moeilijk te begrijpen waarom jullie ervaringen niet als van jullie ware realiteit worden beschouwd. Natuurlijk zijn ze op zo'n moment perfect reëel, maar jullie hebben geen idee van de hogere niveaus waarvan jullie kwamen om ervaringen op te doen in vaste vorm. Jullie hebben vele honderden levens lang je eigen realiteit gecreëerd en hoewel jullie altijd begeleiding hadden, lag de uiteindelijke beslissing bij jullie. Het moeilijkste probleem wat jullie onder ogen zagen is het accepteren dat jullie Allemaal Eén zijn, en eonen-lang hebben jullie met elkaar om dominantie gestreden tot aan het punt van het vernietigen van degenen waarvan jullie vonden dat ze anders waren. Nu jullie weten dat jullie Allemaal Eén zijn, kunnen de moeilijkheden aan de kant worden geschoven en is er geen reden waarom jullie niet allemaal blijmoedig samen verder kunnen gaan. Het is duidelijk dat er een delen van de voortbrengselen van de Aarde dient te zijn, en dit zal mettertijd volgen.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

In Liefde en Licht

Mike Quinsey.


Vert. Marja/Rob


NB
Aangezien ik volgende week afwezig ben zal de volgende boodschap op vrijdag 6 mei zijn.

vrijdag 15 april 2016

Nederlands -- Mike Quinsey, (HZ) 15 april 201615 April 2016. Mike Quinsey (HZ)

De verwachtingen van de mensen worden steeds hoger en hun vertrouwen neemt dermate toe dat ze naar voren treden om het Licht te ondersteunen. De waarheid is begonnen boven te komen en de leugens en verdraaiingen van de feiten worden nu niet meer zo gemakkelijk geaccepteerd als voorheen. De perceptie van de mensen van wat er gaande is onthult de waarheid en ze bezitten het vermogen om onderscheid aan te brengen waar valse informatie naar buiten wordt gebracht. Dit zijn de tijden die zijn voorspeld, waarin dat wat verborgen is geweest zal worden onthuld en alhoewel het nieuws voor het grootste deel nog steeds door de duistere kant wordt gecontroleerd, lekt er soms iets naar buiten. Er hebben zich, omdat het Duister wordt blootgelegd, veel ontslagen aangediend en dit zal doorgaan totdat een punt wordt bereikt waarop hun plaatsen door Wezens van het Licht worden ingenomen. Dit is in werkelijkheid al op kleine schaal gaande en vaak heeft het een domino-effect dat ertoe leidt dat anderen die hun daden hebben verhuld, ontmaskerd worden.

Deze zaken hebben tijd nodig om aan de oppervlakte te komen, maar zullen te zijner tijd vast en zeker uitkomen. Sommige Lichtwezens bevinden zich nog steeds midden in de gebeurtenissen, maar hun stem wordt vaak gedempt door degenen die de waarheid verhullen. Echter, de zaken veranderen steeds sneller dan voorheen en de druk op hen die de Illuminati steunen neemt steeds verder toe. Ze beseffen dat ze niet veel tijd meer hebben en hadden gehoopt dat ze de verantwoordelijkheid voor hun daden konden vermijden. Hier is geen ontsnappen aan en ze zullen hun daden moeten verantwoorden, ongeacht de mate waarin ze het onvermijdelijke moment om rekenschap af te leggen proberen uit te stellen.    

Dus wat wordt er nu van jullie wordt verwacht, terwijl jullie de Nieuwe Tijd met grootse verwachtingen wat betreft Ascentie betreden? Wanneer je je op Ascentie hebt voorbereid zou je onderhand het geheel van de Mensheid als Eén en als je Broeders en Zusters moeten kunnen zien. Als dat zo is zou je iedereen als je gelijke kunnen behandelen en met Universele Liefde tegemoet treden en dit is niet zo moeilijk als het aanvankelijk mag lijken. Dit betekent echter niet dat je ieder vooroordeel dat je bij een ander ervaart zou moeten laten vallen. Dit is wel iets waar je naar zou moeten streven als je de lagere dimensies wilt ontstijgen. Het is de grootste stap die je kunt zetten en als je dit werkelijk wilt, kun je het.

Houd in gedachten dat je, terwijl de veranderingen in je benadering en begrip van spiritueel inzicht zich aandienen, uiteindelijk de lagere trillingen zult verlaten. In ieder geval is het je innerlijke wens om naar de hogere trillingen terug te keren omdat je voelt dat daar waar je in vrede kunt leven en waar je niet gebonden bent aan de problemen die je in de lagere trillingen ervaart, je thuis is. Die problemen zijn uiteraard onderdeel van je ervaringen die je, als je je wenst te ontwikkelen, nodig hebt om ze te kunnen ontstijgen. Zoals eerder al werd aangegeven heb je erin toegestemd om in de lagere dimensies af te dalen en werd je gerust gesteld dat wanneer op welk moment ook je wens zou zijn dat je je wilde ontwikkelen, hulp geboden zou worden. Je hebt de tijd, zoals dat aan jullie kant gekend wordt, aan je zijde maar wanneer je je voordeel wilt doen met het naderende einde van de laatste cyclus en de daarbij behorende mogelijkheid om te ascenderen, dien je jezelf te richten op het bereiken van het trillingsniveau dat hiervoor nodig is.

Wat betreft je ontwikkeling kan het lijken alsof je stil staat, maar je maakt voortdurend vorderingen. Je mag je ups en downs hebben, maar vooruitgang is onvermijdelijk aangezien het zo is dat hoe meer je ervaringen opdoet, des te groter je vermogen wordt om je weg naar huis te vinden. In dit geval heeft het als reden om te leren je vermogens te gebruiken de uitdagingen waar je mee te maken krijgt te overwinnen. Wanneer je uiteindelijk naar de hogere dimensies terug keert zal alles aan je duidelijk worden gemaakt, aangezien je door de lagere trillingen behoorlijk bent beperkt en soms zelfs je geheugen bent kwijtgeraakt. Sommigen van jullie hebben een "gevoel" van ervaringen op een hoger niveau en kunnen zich er zo nu en dan iets van herinneren. Dit ontstaat soms door je ervaring van "uittreding" tijdens je slaap, alhoewel de meeste zielen zich zulke dingen in wakkere staat niet kunnen herinneren.  

Sommigen vragen zich af waarom jullie door zoveel beroering moeten gaan om het Nieuwe Tijdperk te vestigen. Eenvoudig gezegd is dit het resultaat van een immense opruiming van het oude dat niet langer jullie behoeften of doelen dient. Vele zielen aarzelen echter om datgene wat hen vertrouwd is los te laten en als dat hun keuze is zal dit zo blijven. Het betekent echter dat ze niet op Aarde kunnen blijven wanneer de trillingen omhoog gaan. Derhalve zullen ze op een geschikte tijd naar een andere "Aarde" verhuizen waar ze hun gekozen ervaringen kunnen voortzetten. Ze zouden zich feitelijk niet thuis voelen in niveaus die te hoog zijn voor hun welbevinden of voor hun verlangen om door te gaan ervaringen in de lagere dimensies op te doen. Wees ervan verzekerd dat hen nog steeds alle hulp gegeven zal worden om ze te helpen evolueren met een snelheid die bij ze past. Je bent nooit alleen in je verlangen te evolueren en hulp is slechts een oproep verwijderd.

Vele ontwikkelde zielen op Aarde zijn klaar om anderen te dienen en hun plan is gevorderd zoals nodig is, zo dat wanneer het veilig is dit te doen, ze hun plannen kunnen activeren. Dit betekent dat zodra het eenmaal begint er, vanwege de voortdurende vertragingen, snel een stroom van welkome veranderingen in gang kan worden gebracht. Vrije energie zal in een relatief korte periode zoveel veranderingen brengen dat jullie nauwelijks de tijd hebben om op adem te komen. De gemoedstoestand van mensen zal veranderen van wanhoop naar hoop wanneer ze de veranderingen zien plaatsvinden die met de hulp van de Galactische Troepen met volle snelheid zullen komen. Distributie is helemaal geen probleem wanneer je bedenkt dat jullie immense faciliteiten ter beschikking hebben die aangewend kunnen worden. De grote uitdaging om nieuwe apparatuur te distribueren zal eenvoudig door degenen die erop wachten om jullie te dienen afgehandeld worden.


Politieke veranderingen zijn noodzakelijk zodat de juiste mensen op hun plek zijn om ervoor te zorgen dat alles snel en efficiënt verloopt. Er was teveel "dienen van het eigenbelang" waar het privilege van het vertegenwoordigen van mensen werd misbruikt. Mensen met de juiste benadering en goede intenties wachten in de coulissen en staan klaar om snel in actie te komen. Van ieder van jullie is precies bekend wie je bent en geen enkele pretentie of valse claim kan je helpen. Velen van jullie staan echter klaar om jezelf te wijden aan het werken ten behoeve van anderen. Wees ervan verzekerd dat er waar en wanneer het nodig is een beroep wordt gedaan op je talenten. Mensen zullen veel vragen hebben wanneer de waarheid begint boven te komen en dat is waar degenen die verlicht zijn van grote dienst kunnen zijn.
Dit jaar zal nog steeds een gedenkwaardig jaar zijn en wees ervan verzekerd dat, hoewel de zaken zich niet zo snel manifesteren als bedoeld was, achter de schermen veel dingen gebeuren. Jullie zullen niet in het minst teleurgesteld zijn wanneer degenen van het Licht zich veilig genoeg voelen om met hun projecten verder te gaan.


Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

Vert. Marja/Rob

vrijdag 8 april 2016

Nederlands -- Mike Quinsey,(HZ) 8 april 2016Mike Quinsey, 8 April 2016 (Hogere Zelf)


Chaos blijft zich overal om jullie heen voordoen, maar het zou er zoveel slechter voor staan wanneer de Galactische Troepen er niet waren geweest. De Duistere Garde verkeert in wanorde en verliest haar macht om te bepalen waar jullie levens op uitdraaien, en ALS ze hun gang hadden kunnen gaan zouden jullie in mondiale oorlogen zijn gestort waar geen einde aan zou komen. Ze zijn op hun pad echter tegengehouden en een wereldoorlog kon worden voorkomen. Mettertijd zal aan dergelijke verschrikkingen een halt worden toegeroepen en uiteindelijk zullen er helemaal geen gewapende confrontaties meer zijn. Vrede komt steeds dichterbij en dat zal van blijvende aard zijn, waardoor de Aarde in staat zal zijn haar oorspronkelijke schoonheid volledig te herstellen. Deze periode zal er, wanneer de nieuwe Aarde tevoorschijn komt, één zijn van enorme groei in jullie ontwikkeling en een groots Galactisch Tijdperk zal een aanvang nemen, voorbestemd om jullie snel vooruit te helpen en jullie vele opwindende kansen te bieden.

De geesten van vele zielen hebben zich nog steeds niet geopend en zullen niet in staat zijn de vele kansen die op hun pad komen te grijpen. Natuurlijk zal er een bepaalde mate van ontwaken zijn, maar om in deze tijd vooruit te kunnen komen is het nodig dat zielen passende voorbereidingen hebben genomen. Te allen tijde wordt echter hulp aan jullie gegeven die altijd beschikbaar is, dus vergeet niet wanneer je hulp nodig hebt, om de hogere machten aan te roepen. Door dit te doen maak je het je Gidsen mogelijk ervoor te zorgen dat je je Levensplan volgt, wat belangrijk is voor je ontwikkeling. Vele zielen zijn voor deze speciale gelegenheid naar de Aarde gekomen, een gelegenheid die zich een hele lange periode niet opnieuw zal voordoen. Aangezien de situatie veiliger wordt zullen nieuwe uitvindingen worden geïntroduceerd die de kwaliteit van jullie leven zullen verhogen en jullie zullen merken dat de veranderingen zich sneller dan ooit aandienen.


Jullie Universum wemelt van leven op niveaus die over het algemeen die van jullie zelf ontstijgen. Jullie zullen daarom voor jullie prestaties een groots onthaal ontvangen en jullie zullen vele verschillende beschavingen ontmoeten. Dat betekent dat jullie je een geheel andere instelling dan de huidige eigen dienen te maken en bereid moeten zijn de vele veranderingen, die nodig zijn voor je inzicht in het Leven, te accepteren. Hoe sneller je je geest open kunt stellen voor een andere kijk op de zaken, des te sneller je spiritueel gezien vooruitgang boekt en je ontwikkelt. Vele zielen zijn gehersenspoeld, waardoor ze leerstellingen aanhangen die jullie door het gebruik van angst en chaos met opzet hebben tegengewerkt. De waarheid zal echter boven komen omdat er uiteindelijk niets is wat de waarheid eindeloos kan onderdrukken en door een scherp onderscheidingsvermogen te gebruiken zullen jullie "aanvoelen" wat juist is en wat voor waar aangenomen kan worden. Zoek een bron van Licht en blijf hierbij zodat het kan worden gebruikt als een maatstaf voor elke informatie die je ontvangt. Gewoonlijk zal een ziel instinctief aanvoelen wat waarheidsgetrouw is en op die manier kun je op je gevoelens vertrouwen. De meesten van jullie zullen in voldoende mate vooruitgang hebben geboekt om het te vervolmaken en Ascentie te ervaren. Het is het zeker waard, welke inzet je ook levert, om ervoor te zorgen dat je op het juiste pad blijft. 

Er nadert een tijd waarin jullie in staat zullen zijn om openlijk met je Gidsen te communiceren, dus vergeet niet dat je tot die tijd op mentaal niveau contact met ze kunt opnemen. Ze overzien jouw activiteiten en proberen je op je spirituele pad te houden. Ze kunnen je helpen door ervoor te zorgen dat je je levensplan volgt en dat je uit de problemen blijft, zelfs tot op het punt van het redden van je leven wanneer dat geen deel uitmaakt van je levensplan. Dus onthoud dat jullie Gidsen welwillende en liefdevolle Wezens zijn die in dienst staan van het Licht. Ze kennen je waarschijnlijk beter dan dat je jezelf kent en daarom zou het verstandig zijn om hun ingevingen te volgen. Luister naar de stem in je hoofd die vaak waarschuwt voor de gevaren die verbonden zijn aan de acties die je van plan bent te ondernemen. 


Deze specifieke tijd waarin jullie je bevinden is een uiterst belangrijke periode aangezien jullie van het Licht nu voldoende bekrachtigd zijn om in staat te zijn inmenging in het proces van verlichting te voorkomen, en de introductie van de lang beloofde veranderingen te vergemakkelijken. Dus het is nu enkel nog een kwestie van een laatste periode van losse eindjes aan elkaar knopen en dan zal alles voor de volgende fase gereed zijn. Dit jaar wordt nog steeds gezien als een jaar van vele onthullingen en veranderingen die waarlijk een voorbode zijn van de komst van het Nieuwe Tijdperk. Jullie als Lichtwerkers zijn, na een behoorlijke periode van met jullie verwachtingen te hebben moeten leven, ongetwijfeld volkomen voorbereid. Vertragingen zijn niet te voorkomen geweest aangezien de nadruk lag op de verzekering dat het juiste moment werd gekozen om de veranderingen binnen te brengen.

De trillingen blijven zich zoals altijd versnellen en meer zielen ervaren een innerlijk ontwaken. Dit betekent dat ze meer ontvankelijk zullen zijn voor de veranderingen die zich aandienen. Wanneer men eenmaal inziet wat de voordelen zullen zijn, zullen zelfs nog meer zielen reageren. Na vele levens op Aarde zijn jullie wat betreft jullie verwachtingen in een bepaalde mate geconditioneerd en de belofte van verreikend gewin dat jullie uit armoede en gebrek zal optillen, zal jullie kijk op de zaak veranderen. Dit komt ten goede aan de Mensheid als geheel en zal eenieder naar een niveau tillen dat jullie een gelukkig en vervullend leven zal brengen, vrij van tekorten.   


In jullie huidige omstandigheden wordt er van jullie nog niet verwacht dat jullie in staat zijn het volledige belang in te zien van wat er gebeurt, maar in de nabije toekomst zal jullie de waarheid omtrent jullie reis door de lagere dimensies duidelijk worden. Het is uiterst belangrijk dat jullie in gedachten houden dat jullie vrijwillig hebben gekozen voor een dergelijke ervaring in de lagere dimensies, beseffend dat dit je ontwikkeling zou versnellen. Op dit moment zullen jullie je dat niet herinneren, maar wanneer jullie trillingen zich opnieuw hebben verhoogd zal dat wel het geval zijn. Dan zal alles duidelijk worden en zul je dankbaar zijn dat je de kans hebt gekregen om je sneller te kunnen ontwikkelen.
Ongeacht wat men denkt dat zijn of haar doel hier op Aarde is, is het leven oneindig en ben je immer op zoek naar groei en je terugkeer naar het Licht.


Het moet soms echt lijken dat het leven doelloos is, maar dat is voor het grootste deel te wijten aan het de Duistere Garde die voortdurend verwarring heeft gezaaid en jullie in een staat van  "gebrek" heeft gehouden. Hieronder valt ook de waarheid omtrent je wezen vanuit spiritueel oogpunt, aangezien zelfs dat werd verdraaid om jullie onder hun controle te houden. Dit alles zal in de nabije toekomst veranderen en uiteindelijk zal alleen de waarheid overblijven. Blijf dus kalm en besef dat eenieder van jullie een cruciale rol speelt bij de veranderingen die zich voltrekken en die van het grootste belang zijn voor het geheel. 


De gebeurtenissen die op het punt staan zich te manifesteren zijn voor jullie toekomst zo belangrijk dat Galactische Troepen toezicht houden op de Aarde en haar bewaken; troepen die zoveel verder zijn ontwikkeld dan jullie op Aarde. Daarom kunnen jullie wat betreft de uitkomst van huidige gebeurtenissen zowel op als buiten de Aarde, zonder angst verder leven. De toekomst staat reeds geschreven, het Licht zal overwinnen en het Duister zal worden verwijderd om ervoor te zorgen dat verdere inmenging in jullie levens onmogelijk is. Jullie zouden kunnen denken dat de zaken zo stuurloos zijn dat er nooit een einde komt aan de wereldwijde problemen, maar wees ervan verzekerd dat ze volledig in de gaten worden gehouden. De chaos zal geleidelijk aan verdwijnen aangezien de daden van het Duister worden ingeperkt en totale Vrede terug zal keren op Aarde. 

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.


In Liefde en Licht

Mike Quinsey.Vert. Marja

vrijdag 1 april 2016

Nederlands -- 1 April 2016. Mike Quinsey (Hogere Zelf)1 April 2016. Mike Quinsey (Hogere Zelf)

De tijd is niet het enige dat steeds sneller gaat, aangezien sommige gebeurtenissen waar jullie al behoorlijke tijd naar uitkijken op het punt staan zich te manifesteren. Steeds meer Lichtwezens trekken dichter naar de Aarde toe en sommigen zullen eraan deelnemen en weer anderen zullen er een rol in spelen. Er zijn vele verschillende groepen die jullie Ascentie wensen mee te maken, terwijl sommigen hierin een actieve rol zullen spelen. De nadruk ligt echter op jullie om te bepalen hoe jullie toekomst eruit zal gaan zien, maar ongeacht welk pad je neemt, het zal jullie naar Ascentie leiden. Jullie rol is te helpen het Licht naar Aarde te brengen en hierin zijn jullie al geslaagd, maar het vraagt te allen tijde een volledige focus op jullie doel. Vanwege de veranderingen die noodzakelijk zijn om het Nieuwe Tijdperk tot stand te brengen, is iedere Lichtwerker nodig, omdat degenen van het Duister wanhopig worden, daar ze hun kans om een Wereldregering tot stand te brengen steeds verder van ze weg raakt. Hun reactie hierop is voorzichtigheid te laten varen en hun pogingen om te voorkomen dat het Licht in haar opzet slaagt brengt zelfs henzelf in gevaar. Desalniettemin zijn we ons bewust van hun pogingen en zullen we niet toestaan dat de zaken uit de hand zullen lopen.

Er is niet veel voor nodig om je te realiseren dat enorme veranderingen noodzakelijk zijn om jullie in het Nieuwe Tijdperk te stuwen. De Lichtkrachten zijn reeds op ingrijpen voorbereid en helpen jullie om de veranderingen tot stand te brengen. Iedere vorm van ongemak zal tot een minimum worden beperkt en jullie zullen met onze hulp het Nieuwe Tijdperk in springen. De eerste prioriteit is om jullie zelfvoorzienend te maken zodat jullie in ieder geval van de basisbehoeften zijn voorzien. Het is duidelijk dat de behoeften van vele mensen in het Verre Oosten ernaar neigen veel dringender te zijn en zij zullen snel van hun behoeften worden voorzien. Wanneer de mensen eenmaal geholpen zijn zal het voor hen veel gemakkelijker worden om anderen te verwelkomen en te accepteren. De energie van het zich verenigen zal tussen jullie allemaal een sterke band smeden en zonder inmenging van het dan verwijderde Duister zal het blijvend zijn.

In de toekomst zullen jullie uiteindelijk naar je Sterrenfamilie geleid worden, waar jullie je evolutie zullen vervolgen. Dit gaat altijd maar door en wanneer jullie je eenmaal verheven hebben zullen jullie meer eigen keuzevrijheid hebben omtrent de richting die je opgaat. Voor velen is deze reis de kans om je eigen ware thuis te vinden, aangezien iedere ziel die naar de Aarde is gekomen ergens anders vandaan is gekomen. Je zou je kunnen afvragen waarom het met zoveel aandacht gepaard gaat en dat is omdat Ascentie enig in zijn soort en onvergelijkbaar is in de pogingen van zielen die nog steeds in een fysiek lichaam verblijven. Uiteraard zullen in de loop van ascentie de cellen in jullie lichaam veranderen om zich aan de hogere trilling aan te passen. Derhalve zal het voor de betrokkenen en de vele beschavingen die eveneens geïnteresseerd zijn in jullie vooruitgang een opwindende tijd zijn.  

De cyclus die nu net aan het aflopen is heeft jullie door vele ervaringen heen geleid en heeft jullie over het algemeen vele harde levenslessen gebracht, maar heeft het jullie tegelijkertijd mogelijk gemaakt om je veel sneller te ontwikkelen. Elk leven dat je hebt geleid werd juist gekozen om je de kans te geven om vooruitgang te boeken, maar het kan zijn dat je op bepaalde momenten het doel ontging. Je Gidsen kennen echter te allen tijde je levensplan en zullen hun best doen om ervoor te zorgen dat je je levensplan volgt. Houd in gedachten dat het jouw keuze is en dat je het normaal gesproken met je Gidsen, die echt weten wat het beste voor je is, eens zou zijn.

Zoals jullie hebben ontdekt bestaat het leven niet specifiek uit alleen lessen en kun je d.m.v. veel verschillende interesses van ontspanning genieten. Toch kunnen dit eveneens uitdagingen voor je zijn wat betreft hoe goed je je tegenstanders behandelt waar competitie noodzakelijk is, en er wellicht prijzen aan verbonden zijn. Nu kun je begrijpen waarom het leven op Aarde zo'n grote uitdaging is en waarom, wanneer je erdoor heen komt, je goed op weg zult zijn naar de hogere trillingen. Heel weinig mensen zijn zich ervan bewust dat je dit, na een leven op Aarde, zelf beoordeelt en in de hogere dimensies kan alleen de waarheid bestaan, zodat je niets anders dan je ware bedoelingen kunt uiten. Wees er echter niet bezorgd over, want niemand probeert je te straffen voor de keren dat je van de waarheid bent afgeweken. Alle ervaringen zijn iets waar je van kunt leren en hopelijk zal er geen noodzaak zijn om opnieuw door bepaalde ervaringen heen te gaan.

Je zult ontdekken dat elke inspanning die je hebt gedaan bij het bereiken van succes in je spirituele leven, meer dan de moeite waard zal zijn geweest, aangezien je bijna zeker vooruitgang zult hebben geboekt en dat is het hoofddoel van iedereen. Wees ervan verzekerd dat zaken een stuk eenvoudiger zullen worden nadat je eenmaal voorbij de derde dimensie bent gevorderd, waar je meer gelegenheid zult hebben om jezelf uit te drukken en je eigen interesses te volgen. Je zult veel te leren hebben, aangezien het leven enigszins anders is dan waar je aan gewend was en het levert meer gelegenheid om buiten de planeet te reizen. Je ervaringen zullen je echter goed van pas komen en je zult op de juiste manier zijn toegerust om met de nieuwe uitdagingen die je tegenkomt om te gaan.

Terwijl jullie je trilling verhogen zul je ontdekken dat je geniet van een beter leven, vrij van de ontreddering door de verschillende ziekten die jullie op Aarde opgedrongen lijken te krijgen. Ouder worden is niet langer een item, aangezien jullie levensverwachting veel hoger wordt. Zaken zijn zo veel anders dan waar jullie nu aan gewend zijn, maar wel veel plezieriger aangezien jullie niet worden geplaagd door problemen die jullie nu ervaren met het verouderen van je fysieke lichaam. De zielen uit de lagere trillingen kunnen jullie niet volgen in de hogere, maar jullie kunnen wel je eigen trilling verlagen en hen zo nodig bezoeken. Het betekent in zoverre dat wanneer je wilt dat een bepaalde ziel je vergezelt, dit niet mogelijk is, tenzij die van dezelfde trilling is.

Zoals jullie beginnen te begrijpen is jullie huidige leven op Aarde maar een flauwe afspiegeling van wat er voor jullie ligt. Als de Illuminati jullie niet hadden gedwarsboomd zouden jullie al veel verder gevorderd zijn dan waar jullie nu zijn. Hoewel er vorderingen zijn gemaakt, zijn de zaken in werkelijkheid gestagneerd en zijn jullie zo'n 50 jaar achter vergeleken met waar jullie zouden moeten zijn. Het zal ons echter niet veel tijd kosten om de verloren tijd goed te maken en jullie zullen in nagenoeg geen tijd het Nieuwe Tijdperk in worden gelanceerd. Dus welke moeilijkheden jullie nu ook ervaren, ze zullen van korte duur zijn.

Houdt jullie levens op koers om uiteindelijk een snelle verandering naar een nieuwe manier van leven te ervaren. Jullie wisten dat dit zou komen zodra jullie je tijd in de lagere trillingen hadden vervuld. Op vele manieren zal het voor sommigen van jullie niet zo nieuw zijn als je zou kunnen denken, aangezien velen van jullie uit de hogere trillingen zijn afgedaald om de lagere te ervaren. Het leven is altijd een kwestie geweest van het vinden van een niveau dat je de kans geeft je te ontwikkelen in een zelfgekozen richting. Heb je echter interesse getoond in een specifieke ervaring, zolang die bijdraagt aan je groei zal die je niet geweigerd worden. Het is hetzelfde als het gaat om de hoeveelheid die je aanneemt, zolang je die maar aan kunt.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.
Mike Quinsey.
Vert. Marja/Rob

fc

fc

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS