Followers

Google+ Followers

putin

vrijdag 13 januari 2017

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 13 jan 2017


13 Januari 2017, Mike Quinsey (HZ)

Jullie hoeven alleen maar om je heen te kijken om te zien dat er zoveel gebeurt met jullie wereld dat het absoluut een mierenhoop van activiteit is. Langzaam maar zeker beginnen degenen die zich met welk aspect van oorlog dan ook bezig houden, het moeilijk te vinden om vastberaden met hun activiteiten door te gaan, omdat hun bezieling niet zo sterk meer is als voorheen. Ook de Lichtkrachten zijn actiever en behalen veel meer succes dan voorheen werd verwacht. Hun vertrouwen groeit en velen zijn zich er nu van bewust dat ze door het Licht worden gesteund. Daarom zijn ze in staat op hun successen voort te bouwen die des te groter zullen zijn wanneer ze eenmaal moderne of zelfs meer geavanceerde methodes in kunnen zetten.   


Veel van jullie focus ligt op de komende Her-Waardering van jullie valuta, die nu van start is gegaan. De impact hiervan zal gigantisch zijn en zal resulteren in een Wereldmarkt, die alle landen een gelijke kans geeft om met elkaar handel te drijven. Wanneer jullie uiteindelijk kunnen vaststellen dat er een probleemvrije Wereld is ontstaan, waar vrede een feit is, dan geldt dat wat jullie ambities betreft "the sky is the limit". Tegen die tijd zal de duistere garde niet meer op Aarde zijn en zullen luisterrijke vrede en geluk regeren. Ga dus door met jullie goede werk en twijfel er nooit aan dat de uitkomst jullie niet zal bevallen. 

Ondanks uiterlijke schijn verloopt alles voorspoedig en alle activiteiten op Aarde worden door ons voortdurend in de gaten gehouden. Zoals we eerder al hebben gezegd is vrije wil op alle zielen van toepassing, maar het is duidelijk dat hiermee een verantwoordelijkheid voor je daden gepaard gaat. Daarom zal aan het einde van ieders' leven het voorbije leven worden doorgesproken om te ontdekken in welke mate je je levensplan hebt gevolgd en wat de redenen zijn geweest van een eventueel mislukken hiervan. Weet dat iedere gebeurtenis precies opnieuw afgespeeld kan worden zoals het daadwerkelijk is gebeurd. We benadrukken nogmaals dat er niemand is die een oordeel velt behalve jijzelf. Het gevolg is dat je besluit hoe je deze ervaring op welke manier dan ook opnieuw wilt "spelen", zodat je de kans krijgt te slagen zonder meer karma op te bouwen. Je krijgt eveneens iedere hulp geboden om je in staat te stellen ieder mogelijk probleem dat je tegenkomt, te overwinnen.     

Wees ervan verzekerd dat karma niet alleen negatieve zaken betreft, aangezien "goede daden" afgewogen kunnen worden tegen negatieve zaken. Niemand is er op uit om je in de maling te nemen of je in de problemen te brengen, nee, verre van dat, want je Gidsen staan je altijd bij en ze staan klaar om je bij je afwegingen goed advies en degelijke hulp te geven. Ze zullen je nooit iets verwijten of je op een andere manier bejegenen dan liefdevol en vriendelijk. Geen enkele ziel hoeft ooit het gevoel te krijgen dat hij of zij niet meer te redden is, omdat wanneer een ziel er op een bepaald moment voor kiest om naar het Licht terug te keren, zijn of haar Gidsen hem of haar graag zullen vergezellen op de weg terug naar het Licht. "Dienstbaarheid aan Anderen" zijn de sleutelwoorden terwijl je je richting de hogere dimensies beweegt.

Terwijl je op Aarde bent krijg je over het algemeen die taken toegewezen die je, wanneer ze succesvol zijn afgerond, zullen verheffen. Wanneer je voor je ontwikkeling de ervaringen van de lagere dimensies echter niet langer nodig hebt, zul je meer te zeggen krijgen over welke richting je inslaat. Het dient echter benadrukt te worden dat het kan zijn dat je specifiek naar de Aarde bent gekomen om die zielen die worstelen te helpen, in dat geval zul je wanneer je je contract hebt voltooid, automatisch terug kunnen keren naar de planeet waar je vandaan bent gekomen. Degenen onder jullie die met dit doel naar de Aarde zijn gekomen zullen zich normaal gesproken bewust zijn van hun status en zullen weten dat ze hier zijn op een onderwijzende missie. Er zijn er maar weinig mensen op Aarde die dit specifieke doel hebben en zij bekleden vaak posities van autoriteit waar hun kennis en ervaring zeer goed van pas komen.


Een deel van jullie sprong naar de Nieuwe Wereld zal jullie in contact brengen met allerlei soorten uitvindingen die jullie het Nieuwe Tijdperk in zullen stuwen. Sommige uitvindingen bestaan al en zijn voor jullie verborgen gehouden door degenen de jullie liever in het duister houden. Sommige uitvindingen echter worden gedaan om te worden verspreid, maar totdat ze op een veilige manier worden geïntroduceerd, zullen ze uiteraard worden achtergehouden. Bestuurderloze auto's zullen het uiteindelijk overnemen en de tijd nadert waarin benzine voor de verbrandingsmotor niet langer nodig is. Jullie staan op de drempel naar vele grote veranderingen die zich enkel met golfbewegingen aan kunnen dienen.
Wees ervan verzekerd dat zodra het kan worden toegepast, vele uitvindingen die jullie kwaliteit van leven zal verbeteren geïntroduceerd zullen worden. Bijvoorbeeld veranderingen in middelen van transport zullen een prachtige onthulling zijn, waar afstand geen probleem meer zal zijn daar de reissnelheid zo snel zal zijn dat jullie je dat niet voor kunnen stellen. Zo veel uitvindingen, die door de duistere garde werden tegengehouden en die feitelijk door hen ten nadele van jullie werden gebruikt, staan klaar om te worden geïntroduceerd. Sommige daarvan zijn desalniettemin doorgekomen, maar alleen wanneer deze ook voor hen goed waren.
Jullie komen nog maar net uit het duistere Tijdperk en het zal niet lang duren voordat jullie de moeilijkheden van het leven in deze huidige tijdcyclus  vergeten zullen zijn. Langzaam maar zeker zullen er innovaties verschijnen die oplossingen zullen bieden voor jullie problemen, waardoor jullie meer tijd zullen hebben voor je "zelf". De dagen van het praktisch je hele leven moeten werken zijn geteld, en zelfs jullie geldsysteem zal mettertijd overbodig worden. Alles wat betreft de manier waarop jullie nu leven gaat richting een totale verandering, en er zal niets worden toegestaan wat jullie die kans ontneemt.
De jongere generaties onder jullie waren al "Nieuwetijds" toen ze op Aarde kwamen, dus kunnen jullie begrijpen dat zij, gezien de omstandigheden, jullie snel naar het "beloofde land" zullen kunnen brengen. De Hogere Wezens die toezicht houden op de Aardse ontwikkelingen zijn zich terdege van jullie behoeften bewust en hebben jullie pad d.m.v. Ascentie naar een prachtige toekomst al uitgestippeld. Er is absoluut niets dat kan voorkomen dat jullie gaan genieten van alles dat daarbij hoort en door jullie geclaimd kan worden. Het leven gaat er heel anders uitzien en zal in korte tijd weinig meer lijken op wat jullie momenteel ervaren.
Jullie collectieve gedachten helpen het patroon van de toekomst te vestigen, dus het is belangrijk om te allen tijde positief te denken en te handelen. Feitelijk zal spreken onnodig worden, aangezien het sneller en efficiënter zal zijn om gedachtenkracht te gebruiken. Die tijd ligt momenteel echter nog ver weg, maar het geeft jullie een idee over hoe de zaken zich zullen ontwikkelen.  Jullie hebben dus alles om naar uit te kijken, zelfs wanneer je in een later stadium van je leven bent. Alleen dit jaar al zal vol actie zijn die jullie steeds verder zal leiden naar een einde aan oorlogen en die permanente wereldvrede zal bewerkstelligen.
Geniet van de beloften van de toekomst, wetend dat alles zich voor jullie zal manifesteren, en dat de omstandigheden zullen veranderen, zodat jullie het fijn vinden en er plezier aan beleven. Eenieder van jullie heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de gaven die op jullie wachten, en vele vrienden uit vele levens zullen eveneens komen om jullie met open armen en zegeningen te begroeten. Wat een vreugdevolle en gelukkige tijd komt eraan wanneer de feestelijkheden, omdat jullie thuiskomen, zullen beginnen.
Ik verlaat jullie met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

Vertaling: Marja en Robvrijdag 6 januari 2017

Nederlands -- Mike Quinsey, 6 jan 20176 Januari 2017, Mike Quinsey (HZ)

Jullie staan aan het begin van een jaar dat opwindend zal blijken te zijn, zelfs als op dit moment nog niet duidelijk is hoe dat eruit zal komen te zien. Het zal eveneens een vervullend jaar zijn aangezien het zal resulteren in de totstandkoming van vele welkome veranderingen die al lange tijd werden voorspeld. Het zal het jaar zijn waarin vele doelen worden bereikt waar lange tijd naar toe is gewerkt en die beloven jullie in het Nieuwe Tijdperk te brengen, bovenop een golf die veel van het oude weg zal spoelen. Aanvankelijk zal het chaotisch lijken te verlopen, aangezien het duister zich tegen verandering verzet omdat ze haar dominantie ziet verdwijnen. Ongemerkt en zonder ophef is de basis gelegd voor de veranderingen die snel een nieuw Bestuur voor het Nieuwe Tijdperk zal helpen vormen.
Besef dat de uitdaging om jullie van de kwaadaardige plannen van het duister - om jullie permanent in ketenen te houden - te bevrijden, succes heeft opgeleverd en eindelijk kansen heeft geboden om volledig van hun controle te zijn gevrijwaard. Degenen onder jullie die voor het Licht werken kunnen nu in vertrouwen vooruit, in de wetenschap dat dit Nieuwe Jaar het zichtbare bewijs zal leveren dat alles goed is en dat werkelijke vooruitgang niet langer kan worden tegengehouden. Het plan voor de Mens is stevig op weg en wordt nu gesteund door een krachtig lichaam van Lichtwezens die van buiten jullie Zonnestelsel komen. Er zijn ook nog anderen die jullie eveneens te hulp zijn geschoten en hun aanwezigheid zal ervoor zorgen dat geen andere entiteiten zich met het pad naar het Licht kunnen bemoeien.
Alles verloopt buitengewoon goed en onthoud, waar jullie je twijfels mogen hebben, dat zolang jullie in de lagere trillingen verblijven er sprake is van een vermenging waardoor het duister in staat is om nog steeds een rol te spelen. Jullie zien het als een zeer ernstige situatie, maar het bestaat alleen zolang er nog karma ingelost dient te worden. Eeuwenlang is er zoveel karma opgebouwd dat nu ingelost moet worden om jullie op die manier in staat te stellen door de trillingen in de hogere sferen omhoog gebracht te worden. De zielen die niet in staat zijn om zich te verheffen zullen hun ontwikkeling op een voor hen geschikt niveau voortzetten, die ervoor zal zorgen dat ze in de toekomst mogelijkheden hebben om te ascenderen.   
Werkelijke Wereldvrede kan niet worden bereikt voordat de cabal tot zwijgen is gebracht en haar hielenlikkers verwijderd zijn of zich hebben teruggetrokken. Het proces van zuiveren van de Aarde van het Duister loopt al een behoorlijk lange tijd en behaalt eindelijk zichtbaar resultaat. Binnen hun hiërarchie heerst wanorde omdat hun macht drastisch is afgenomen. Velen verplaatsen zich naar veiliger gebieden en landen waar ze worden geaccepteerd, maar ongeacht hun schuilplaats zullen ze gevonden worden omdat ze zich nergens kunnen verstoppen waar het veilig is. Sommigen hadden erop gehoopt de Aarde te kunnen verlaten, maar die vluchtweg is reeds afgesneden en zij zullen ter verantwoording worden geroepen voor hun daden tegen degenen van het Licht.   
Er is zoveel gaande dat buiten jullie gezichtsveld ligt of dat verborgen wordt gehouden zodat er geen nieuws over naar buiten komt. De tentakels van het duister spreiden zich ver uit en er is zoveel corruptie, chantage en bedrog dat het moeilijk is te bepalen wie de waarheid vertegenwoordigt. Dat is de reden waarom jullie meermalen het advies hebben gekregen je intuïtieve vermogens te gebruiken om onderscheid te maken tussen waarheid en bedrog. Gebruik een betrouwbare bron zoals David Wilcock en via hem zul je snel ontdekken wie of wat je kunt vertrouwen. Wanneer de tijd rijp is zullen jullie beginnen de werkelijke gebeurtenissen van de afgelopen 50 jaar of meer, die gehuld waren in een nevel van leugens en bedrog, te ontdekken.

De waarheid is in een verbazingwekkende mate bewerkt of veranderd, zodat het wanneer het eenmaal naar buiten komt, dit jullie buitengewoon zal verbazen en verbijsteren. Dit ging vanaf de tijden in Atlantis zelfs door tot in jullie meest recente geschiedenis. De geschiedenis zal herschreven dienen te worden zodat jullie het werkelijke verhaal van jullie evolutie kunnen begrijpen. Pas in het recente verleden begon de waarheid boven te drijven en tot dan toe verborgen documenten zijn aan het licht gekomen om die te ondersteunen. Jullie dienen je, om vooruitgang te kunnen boeken, open op te stellen, anders zouden jullie vast kunnen komen te zitten, niet in staat om vooruit te komen. Daar de meesten van jullie je op een ander punt in je ontwikkeling bevinden kan het zijn dat sommige onthullingen moeilijk te accepteren zijn, dus zet deze informatie dan opzij zodat je er zo nodig altijd op terug kunt komen.
Sommigen van jullie zullen zich ongetwijfeld afvragen waarom jullie als redelijk onbeduidende Beschaving zoveel universele aandacht trekken. Als jullie niet eerder het waarom hiervan hebben gehoord, weet dan dat het is omdat jullie in je fysieke lichaam zijn begonnen met ascenderen. Dat is nooit eerder in de levende geschiedenis gebeurd, dus vele andere civilisaties in jullie Universum zijn in de resultaten geïnteresseerd. Wees ervan verzekerd dat jullie op geen enkele wijze een risico lopen aangezien elke ziel door Hogere Wezens wordt begeleid. De ervaring zou zeer opwindend moeten zijn en ongetwijfeld een hele lange tijd worden herinnerd, met name aangezien jullie jezelf, door Ascentie, in een perfect lichaam aan zullen treffen, vrij van alle onvolkomenheden en veroudering.
Zelfs wanneer jullie nog meer waarheid zou worden aangereikt, dan zou je hoofd er waarschijnlijk van tollen. De zaken beginnen zich weer te versnellen en naarmate meer van de veranderingen zichtbaar worden zullen jullie het moeilijk vinden dit bij te houden, aangezien jullie in een hele korte tijd veel te leren hebben. Het belangrijkste voor jullie zal waarschijnlijk de aankomst van jullie Ruimtevrienden op Aarde zijn, terwijl de ontmoeting met jullie broeders en zusters van Binnenaarde ook heel opwindend zal zijn. Het is duidelijk dat dat niet kan gebeuren voordat er volledige vrede op Aarde is, die zelfs nu al geleidelijk aan wordt bereikt, waar jullie van op de hoogte kunnen zijn als je regelmatig je internetnieuws leest.
De waarheid komt langzaam maar zeker naar buiten en opnieuw zouden jullie intuïtieve vermogens in staat moeten zijn deze af te zetten tegen de flagrante leugens of verzinsels. De hoeveelheid informatie die sinds 2012 is vrijgegeven is toegenomen en de juiste zielen om hiermee om te gaan zijn al onder jullie. Er bestond altijd al een groots plan waardoor jullie op de juiste tijd zouden worden opgetild. Dat moment is al gekomen en er was jullie nog nooit zo een grootse kans geboden als nu. Het pad is duidelijk aangegeven en zolang jullie in het Licht blijven is er geen reden waarom jullie zouden achterblijven. Naarmate de tijd verstrijkt zullen meer Geliefden dichterbij jullie komen en kunnen jullie er zeker van zijn dat alle hulp zal worden geboden om jullie succesvolle Ascentie te verzekeren.
Beste vrienden, jullie tijd is gekomen om waar het jullie toekomst betreft aan niets anders dan succes te denken. Op ons niveau zien we dat jullie plezier hebben en zo blij zijn dat jullie eindelijk je ware pad naar de hogere dimensies hebben gevonden. Jullie lange tocht door vele, vele uitdagende ervaringen is eindelijk in haar laatste stadium beland. Jullie welverdiende beloningen komen tot jullie met de bevrijding van de bemoeienis van het duister. Jullie gaan de lagere dimensies verlaten en volledig terugkeren naar het Licht, jullie reizen in de lagere dimensies succesvol voltooid hebbend.
Jullie Nieuwe Jaar is begonnen, en ik wens jullie alles wat jullie jezelf toewensen. Jullie hebben machtige Wezens bij je die je optillen wanneer je down bent en ze brengen je helende vrolijkheid in jullie leven. Zoals altijd laat ik jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht steeds jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.
Vertaling: Marja & Rob

vrijdag 16 december 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 16 dec 201616 December 2016, Mike Quinsey (HZ)

Wanneer je inzicht hebt in de huidige situatie op Aarde en deze begrijpt, is het voor jou duidelijk hoe het verder moet en dit wordt bevestigd door de ineenstorting van de controle van de Illuminati over de zaken die plaatsvinden. Het tij is aan het keren, ondanks dat ze vergeefs proberen een bepaalde mate van controle te behouden. Er is een groter plan in werking dat, ongeacht de daden van degenen die proberen de zaken te bepalen, met een succesvolle voltooiing naar Ascentie zal leiden. Dus laat je, hoe je ook tegen de zaken aankijkt, niet ontmoedigen, want alles gaat goed. De laatste snikken van hen die hun ondergang tegemoet zien, zijn hoorbaar en velen zijn nu op de vlucht om zo aan de verantwoording voor hun daden tegen de Mensheid te ontkomen. Ze komen er niet onderuit en ze zullen, aangezien ze zich nergens kunnen verbergen waardoor ze kunnen ontkomen, de gevolgen van hun handelingen onder ogen moeten zien; gerechtigheid zal geschieden. Maak je geen zorgen over hun toekomst, want ze zullen oogsten wat ze hebben gezaaid en zoals alle zielen zullen ze desondanks, zodra ze zich naar het Licht keren, hulp aangeboden krijgen.   

Er is een plan in werking dat jullie over het pad naar verlossing en verheffing uit de dualiteit zal leiden, het rijk van het Licht binnen. Dit zijn de niveaus die jullie achter je hebben gelaten toen je vrijwillig akkoord bent gegaan om die zielen die in de lagere trillingen gevangen zitten, te helpen. Je kunt je afvragen waarom je de hogere trillingen zou willen verlaten om diegenen te helpen die niet meer te redden lijken te zijn, en het eenvoudige antwoord daarop is dat jij één met hen bent en alle zielen dienen zich uit de duisternis te verheffen om vooruitgang te kunnen maken. Ze hebben hulp nodig om het pad terug naar het Licht te kunnen vinden, anders zouden ze verder in de put af kunnen glijden waar het Licht zo goed als niet aanwezig is. Jullie kracht en ervaring zijn jullie garantie op succes, hoewel de lagere trillingen een grote uitdaging voor je vertrouwen kunnen zijn. Zoals jullie al eerder is verteld, ben je nooit alleen op je weg en je Gidsen zullen hun uiterste best doen om wanneer je dat nodig hebt, hulp te bieden.  

Ondertussen verloopt alles zoals zou moeten om ervoor te zorgen dat Re-Val op het punt staat te gebeuren. Het mag lijken dat het al te vaak is uitgesteld, maar houd in gedachten dat er zeer veel voorbereiding nodig is voordat alles vrij is om van start te gaan. Het Duister is, ondanks dat ze is verzwakt, nog steeds in staat de zaken tegen te houden en vertraging te veroorzaken, maar ze is niet in staat de uiteindelijke voortgang zoals die werd verordonneerd, tegen te houden. Velen van jullie weten al of je je in dit leven op het pad naar voltooiing bevindt en het Duister heeft de taak jullie uit te dagen om te ontdekken of er zwakheden zijn die je zou kunnen hebben. Echter, je wilskracht zal je er zonder twijfel doorheen leiden, mits je je blik stevig op de finish gericht blijft houden.

Jullie wordt de mogelijkheid geboden om meer over je verleden te ontdekken en de mensen beginnen meer te weten te komen over de verbazingwekkende ontdekkingen in het Antarctisch gebied. Het betreft de resten van een immense stad die duizenden jaren onder het ijs heeft gelegen en het is een opwindende ontdekking die moeilijk geheim kan worden gehouden, maar de grote machten zullen hun uiterste best doen om dat zo te houden. Het is een vondst waar onderzoekers naar toe werden geleid omdat het voor de Mensheid tijd is om meer te weten te komen over haar ware geschiedenis. Tot nu toe zijn jullie met opzet in een tijdsknoop gehouden, maar binnenkort zullen jullie meer te weten komen over de vele verschillende Ruimtewezens die met jullie verbonden zijn en in het bijzonder diegenen die zich in Binnenaarde bevinden. De reden dat er maar weinigen van jullie een idee hadden van hun bestaan is omdat het tot nog toe niet de tijd was om hun bestaan aan de Mensheid te onthullen. Het moment nadert echter snel waarop jullie klaar zouden moeten zijn om je Broeders en Zusters uit de Ruimte te ontmoeten.  

In vele verschillende stadia van de evolutie van de Mens zijn jullie door Ruimtewezens bezocht, maar deze hebben niet altijd goede bedoelingen gehad. De Anunnaki die de Aarde nu hebben verlaten hielden jullie in een "gevangenis" van eigen makelarij vast en lieten jullie in een valse versie van je geschiedenis geloven. Het moment is gekomen om de waarheid te ontdekken, maar eerst dienen jullie verheven te worden en dient de Mensheid op Aarde omstandigheden te creëren die een acceptabele levensstandaard terugbrengt. NESARA zal zeer binnenkort worden uitgevaardigd en zal de Mensheid uit de Duistere Tijden optillen, het Licht in. Dit zal leiden tot een einde aan armoede en een eerlijke verdeling van rijkdom en Aardse overvloed. Er bestaat op Aarde meer dan genoeg rijkdom die in vele eeuwen verzameld is en die de gehele Mensheid een acceptabele standaard van leven zal brengen. St. Germain is te danken voor het zorgen dat een dergelijk hoge standaard bereikt kon worden en dat de fondsen op het juiste moment vrijgegeven zullen worden.

De ontberingen van oorlog en de armoede die in veel landen worden ervaren hebben veel herstel nodig, maar met de vooruitgang die zal opdoemen zullen door reparatie en vervanging de gebieden die zwaar zijn aangetast, snel hersteld worden. In een relatief korte tijd zullen alle landen als nieuw en meer zelfvoorzienend zijn gemaakt, en de mensen zullen zijn bevrijd van het gezwoeg van het hun hele leven werken, alleen maar om te kunnen bestaan. Met geavanceerde technologieën zal het algehele tijdschema echter nog steeds vele jaren vergen voordat alles is voltooid. De toekomst is gevuld met Licht en een gelukkige en heerlijke tijd zal door iedereen kunnen worden ervaren. Nu reeds gaan jullie een Ruimtegebied binnen dat hogere trillingen bezit, en aangezien die effect hebben, zullen de mensen verheffing ervaren naar een vreedzamer leefomgeving waarin het Licht sterker is.
Het zal voor veel mensen zwaar zijn, maar onthoud dat de veranderingen nodig zijn om de basis voor een Nieuw Tijdperk te leggen. Het plan is al in werking en er is al veel gebeurd dat de bouwstenen vormt voor hetgeen zal volgen. De hele wereld is in een staat van verandering en voor sommigen kan het een pijnlijke ervaring zijn, maar aangezien de zaken momenteel vooruitgaan, zal het niet al te lang duren. Het goede nieuws omtrent de huidige gebeurtenissen wordt grotendeels voor jullie verborgen gehouden door degenen die tegen de veranderingen zijn, gebeurtenissen die jullie omhoog tillen uit de moeilijkheden die zij hebben veroorzaakt. Jullie zullen begrijpen dat het niet gemakkelijk is om zoveel veranderingen in zo'n korte tijd door te voeren. We zijn echter op de hoogte van jullie noden en er zal veel worden gedaan om de condities die momenteel bestaan te verlichten. 
Het is de tijd van goede wil op Aarde en de mensen raken meer gefocust op het hebben van een gelukkige en gezellige tijd. Velen vergeten echter niet degenen die nog in situaties verkeren die wanhoop en hartenpijn veroorzaken, en veel goed werk wordt in deze tijd gedaan. Jullie generositeit in dergelijke tijden is geweldig en een teken dat, terwijl de trillingen omhoog gaan, jullie de oude energieën loslaten en jullie je ware zelf vinden. Jullie zijn net zo goed van het Licht als iedere andere ziel, hoewel sommigen zich hun ware potentieel nog niet realiseren. Onthoud altijd, dat wat je ook overkomt, je altijd de Godsvonk zult hebben en dat zal altijd zo zijn. Ga in de dagen die voor jullie liggen verder in het volle bewustzijn dat jullie allemaal een aspect zijn van God, en handel dienovereenkomstig. 
Mogen jullie allemaal ontvangen wat je voor jezelf en anderen wenst en gebruik je gave van vrije wil om in deze tijd van het jaar liefde en zegeningen te verspreiden. Voor velen is het een speciale gelegenheid die het leven van Jezus en Zijn liefde voor iedere ziel viert.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht.                                                                                                                                                             Mike Quinsey.


Bericht van Mike Quinsey.
Dit is mijn laatste bericht van dit jaar, dus ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie liefhebbende steun, het volgende bericht zal op vrijdag 6 januari zijn. Ik wens jullie het allerbeste voor 2017 en het belooft een jaar van openbaringen en overwinning voor het Licht te zijn. Moge jullie alles gegeven worden wat je jezelf wenst en geniet van een zeer opwindend en vervullend jaar.
In Liefde en Licht. Mike Quinsey

vrijdag 9 december 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 9 dec. 20169 December 2016, Michael Quinsey (HZ)

De zaken ontwikkelen zich sneller dan ooit tevoren en er bestaat geen twijfel dat de waarheid omtrent de zaken aan het licht komt. Niets kan het algemene gevoel stoppen dat de onthullingen niet langer kunnen worden tegengehouden omtrent wat voor de mens verborgen is gehouden. Zoals jullie zouden zeggen: "het tij is gekeerd" en terwijl dit gebeurt bevrijdt de waarheid de mensen van manipulatie en de leugens die als waarheid werden neergezet. Men is zo veel wijzer geworden en vertrouwt degenen wiens woorden als eerlijk en betrouwbaar werden beschouwd niet langer. Men is begonnen degenen die blijken de waarheid in hun eigen voordeel te vervalsen en te verdraaien af te wijzen. In sommige landen heeft dit geresulteerd in demonstraties tegen hen die schuldig zijn en die de macht van het volk kennen. Wanneer het op verkiezingen aankomt geeft men nu krachtig uitdrukking aan hun eigen mening en worden zij die dit negeren, verwijderd.
Nu meer dan ooit tevoren willen de mensen hun recht doen gelden om te demonstreren tegen hen die geen gehoor geven aan hun wensen. Er bestaat binnen het Menselijk Ras een sterke behoefte om de nodige veranderingen in het leven aan te brengen en wanneer hun vertegenwoordigers dit negeren zal dit voor deze laatste nadelig aflopen. Er dient rekening te worden gehouden met de wil ven het volk, omdat het wanneer dat nodig is, Regeringen omver kan werpen die geen gehoor geven aan hun wensen. De geschiedenis laat jullie zien dat het kan leiden tot revoluties wanneer de mens door de Autoriteiten blijft worden genegeerd en vertrapt. Vrede is soms moeilijk om te bereiken wanneer degenen die aan de macht zijn dwang uitoefenen om het volk te onderdrukken. De strijd is echter verre van eenzijdig, aangezien de Galactische Troepen niet-gewelddadige manieren zoeken om vrede te bereiken en hun begeleiding zal hen van het Licht helpen.
Onthoud dat, waar geïncarneerde zielen moeite hebben te accepteren wat het leven hen te bieden heeft, zeer weinigen inzicht hebben in hun levensplan. Het is vaak het beste dat jullie met de zaken omgaan zoals ze zich aandienen, in de wetenschap dat jullie Gidsen altijd beschikbaar zijn om te proberen jullie bij het afgesproken levensplan te houden. De ervaringen die je nodig hebt om je te kunnen ontwikkelen zijn zorgvuldig gepland en worden alleen aan je gepresenteerd wanneer zeker is dat je in staat bent om deze aan te kunnen. In deze tijd, meer dan ooit, is het belangrijk dat je aan het einde van je leven kunt constateren dat je succesvol bent geweest. Voor vele zielen zal dit de laatste incarnatie in de lagere trillingen zijn, dus is het zaak om ervoor te zorgen dat ze op een succesvolle manier omgaan met het resterende, niet ingeloste karma. Op rustiger momenten zullen je Gidsen dichterbij je komen en zul je in staat zijn met hen te "praten". Op die manier zullen ze je behoeften leren kennen en vooropgesteld dat dit overeenkomt met je levensplan zullen ze hun uiterste best doen om je te helpen.  
Het leven in de lagere dimensies is niet jullie permanente thuis, het is een grote uitdaging en wordt bijzonder goed omschreven als de Leerschool van het Leven. Jullie hebben dergelijke ervaringen op vrijwillige basis geaccepteerd in de wetenschap dat hoe ver je ook zou mogen afdalen, je iedere hulp zou worden geboden om je te herpakken. Jullie zijn gekomen van het niveau waar jullie een Lichtwezen waren en hier zullen jullie naar terugkeren wanneer jullie weer oprijzen. Ter vergelijking zijn de trillingen van de Aarde nu heel zwaar en Geestelijke Wezens vinden het heel moeilijk om hierin te verblijven. Tijdens de slaap verlaten jullie echter je lichaam en soms wordt jullie grootste bijdrage aan de Geestenwereld in die periode geleverd.
Na het verlaten van je fysieke lichaam bevindt je jezelf in je etherische lichaam, dat ogenschijnlijk precies hetzelfde is zoals je jezelf gewoonlijk ziet. In de hogere dimensies wordt je niet langer blootgesteld aan de extremen die je in de lagere dimensies ervaart. Feitelijk is het bestaan veel plezieriger en verschilt het volledig van waar je aan gewend bent, omdat je ogenblikkelijk kunt reizen door gebruik te maken van zuivere gedachten. Het contact met anderen verloopt eveneens via gedachten en omdat je je in een energielichaam bevindt kun je, wanneer je dat wenst, jezelf in een ander lichaam "denken" dat je doel beter dient. Met deze niveaus ben je reeds bekend en dit is je natuurlijke staat van zijn. 
De valse buitenaardse aanvallen zijn op kleine schaal begonnen, maar tot nu toe werden de ruimtevaartuigen die erbij betrokken waren steeds vernietigd voordat hun missie kon worden uitgevoerd. De activiteiten vinden buiten deze planeet plaats en de Lichtkrachten hebben zich in de   "oorlog in de hemel" gemengd en zijn jullie garantie dat de mensheid tegen iedere grote aanval wordt beschermd. In jullie recente verleden aan het einde van een Tijdperk hebben er negatieve gebeurtenissen plaatsgevonden die hebben geresulteerd in de bijna volledige ineenstorting van het weefsel dat de Mensheid gaande heeft gehouden. Echter, deze keer zullen jullie succesvol zijn in het bereiken van je doelen. Voor sommigen van jullie kan de reis risicovol zijn, maar jullie zullen er bovenop komen en kunnen gaan genieten van de bevrijding uit de klauwen van het Duister.
Jullie zijn reeds geïnformeerd over het bestaan van de Blue Avians die alle activiteiten op en rond de Aarde overzien. Het zijn Wezens van het Licht in het bijzonder aanwezig om ervoor te zorgen dat buitenstaanders zich niet kunnen bemoeien met jullie pad naar Ascentie. Rondom jullie en Moeder Aarde is een beschermend schild geplaatst waardoor niets jullie kan verlaten of bij jullie kan komen. Er is veel gaande waar jullie je niet van bewust zijn en dat is al lange tijd zo. De Mens wordt beschermd om er zo voor te zorgen dat wat er ook gebeurt, de eindtijden overeenkomstig het hogere plan verlopen. Dit is waarom het voor jullie soms voelt alsof jullie helemaal geen hulp krijgen waar feitelijk enorme hulp wordt geboden waar jullie je vaak volkomen onbewust van zijn. Besef dat jullie allemaal vrije wil hebben gekregen en uiteindelijk zijn het jullie die je toekomst bepalen en jullie zullen worden aangemoedigd om een bepaald pad te lopen dat naar vervulling en Ascentie zal leiden. 
Realiseer je dat jullie, die Lichtwerkers zijn, gekozen werden om hier te zijn voor de eindtijden, omdat jullie de vaardigheden en de ervaring hebben om jullie taken te vervullen. Jullie werden in feite goed voorbereid op deze tijdsperiode en wat jullie doen zal natuurlijk makkelijk hanteerbaar lijken. Het is een fraai aspect van het leven wanneer iemand ontwaakt en zich realiseert dat "dienstbaarheid aan anderen" het pad is dat ontwikkelde zielen volgen. Er wordt geen beloning gezocht voor zulk werk, daar het doen ervan een beloning op zich is. Toch, aangezien gelijken elkaar aantrekken, zul je ontdekken dat de manier waarop je anderen behandelt, je ook zelf behandeld zult worden.
Blijf het Licht delen met anderen als vriendelijk commentaar of wens voor het ontwaken van een ziel, en door die person te zegenen. Als je de waarheid zou kennen zou je je realiseren dat gedachten krachtig zijn, en terwijl de trillingen omhooggaan dien je op te passen geen negatieve gedachten te richten op een andere ziel. Terwijl je echter omhooggaat en meer Licht absorbeert, zul je een veel sterker Lichtwezen worden en waarschijnlijk niet zomaar van je pad afwijken. Het is bijvoorbeeld normaal om een emotioneel persoon te zijn, maar het is mogelijk dat je een keer niet op je hoede bent en tijdelijk de controle over jezelf verliest. Zolang je je er maar bewust van bent zou je in staat moeten zijn de nodige zorg en voorzichtigheid te betrachten om vergissingen te vermijden.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze Boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.
Vertaling: Marja/Rob

vrijdag 25 november 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 25 nov 2016Mike Quinsey (HZ), 25 November 2016. 

Het Duister en haar cohorten nemen een laatste grote poging in overweging om hun verloren terrein terug te winnen en dat is door een nep-aanval door buitenaardsen op jullie uit te voeren. Het zal er zeer realistisch uitzien en jullie zouden Ruimtevaartuigen en ruimtewezens te zien krijgen die precies lijken op die waarmee jullie bekend zijn. Sommige schepen zullen enkel hologrammen zijn en er heel normaal uitzien, dus jullie zijn gewaarschuwd voor hun bedoelingen zodat angst beperkt kan worden of zoveel mogelijk voorkomen. Het creëren van angst is de bedoeling van een dergelijke gebeurtenis en het is zoals jullie het zouden noemen hun "laatste gok", maar het zou degenen die nog niet ontwaakt of onjuist geïnformeerd zijn gemakkelijk voor de gek kunnen houden. Als dit ooit bewaarheid wordt kunnen degenen onder jullie die er inzicht in hebben voor de Mensheid van onschatbare waarde zijn door te helpen om massahysterie te voorkomen.

Wees er echter van verzekerd dat geen enkele daad zal worden toegestaan om uit de hand te lopen en dat de Lichtkrachten klaar staan, maar om karmische redenen kunnen ze in dergelijke gebeurtenissen niet direct ingrijpen door te voorkomen dat ze plaatsvinden. Het zal de enige keer zijn dat dat jullie met een dergelijke situatie te maken krijgen. Het zal een grote "wake-up-call" zijn voor degenen die zonder het te weten hun vrijheid hebben opgegeven en die hebben toegestaan dat het Duister de vrije hand heeft in het uitvoeren van haar plan voor wereldoverheersing.
Uiteindelijk zullen de gebeurtenissen zo gaan zoals we jullie voorheen hebben laten weten, dus onthoud dat het Licht altijd zal winnen van het Duister. Zelfs op dit moment worden "ze" verwijderd en overgeplaatst naar waar ze jullie niet langer grote schade kunnen toebrengen. De strijd tussen het duister en het Licht voor de controle over de Aarde is voorbestemd om binnenkort ten einde te komen. De uitkomst was altijd voorspelbaar, zelfs nu het Duister de overhand lijkt te hebben. De zaken kunnen echter niet als vanzelfsprekend worden beschouwd en het is nodig dat degenen van het Licht zich op de juiste uitkomst focussen.  
Samen met jullie Gidsen hebben jullie vele helpers om je heen, dus alhoewel jullie je niet bewust zouden kunnen zijn van hun aanwezigheid, weten ze veel over je en zullen ze ervoor zorgen dat je je levensplan blijft volgen. In jullie momenten van meditatie of gebed kunnen ze dichtbij je komen en ideeën in je hoofd planten. Veel van jullie werk wordt gedaan tijdens jullie "buitenlichamelijke" activiteiten wanneer je slaapt. Je zou je enkele ervaringen kunnen herinneren maar gewoonlijk kun je je geen details herinneren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je andere Lichtwezens ontmoet en aspecten van je werk voorbereidt. Het mag soms lijken dat je een eenzame strijd levert, maar wees ervan verzekerd dat dit ver bezijden de waarheid ligt.
Jullie maken deel uit van een geschiedenis die vaak beschouwd zal gaan worden als een belangrijk keerpunt in de vooruitgang van de Mensheid op haar terugkeer naar het Licht. Het grootse experiment ging eonen geleden van start en sindsdien zul je bijna zeker vele, vele levens op Aarde hebben geleefd. Met het oog op Ascentie die in de meeste van jullie levens plaats zal vinden zullen vele andere zielen jouw vooruitgang volgen zodat jouw ervaring gebruikt kan worden ten bate van anderen die volgen. Het kan lijken dat dat jullie allemaal geen grootse zielen zijn omdat jullie wakende bewustzijn beperkt wordt door je ervaringen op Aarde. Jullie hebben weinig of geen herinnering van je ware zelf en dit is met opzet zo geregeld, zodat jullie je volledig op je ontwikkeling kunnen concentreren. Anders zou je gemakkelijk van je levensplan kunnen worden afgeleid.  

Niets dat maar enige invloed heeft op je leven gebeurt zomaar, dus wees ervan verzekerd dat je, ondanks je vrije wil, je altijd gedreven voelt om het ontwikkelingspad dat je voordat je incarneerde hebt gepland, te volgen. Zelfs gebeurtenissen die je liever niet had ervaren maken deel uit van je levensplan, zoals je zult ontdekken wanneer je naar de hogere dimensies terugkeert en je leven op Aarde terugziet. Normaal gesproken zou je worden aangetrokken door mensen wiens energie vergelijkbaar is met die van jou, maar wanneer het de bedoeling is, met het oog op karmische redenen, dat je een ziel ontmoet die een rol in je leven speelt, kan het zijn dat de trillingen van de ander nogal verschillen met die van jou. Dit gebeurt vaak wanneer stellen samen worden gebracht en er sprake is van een onvermijdelijke energie wat betreft de aantrekkingskracht tussen beide. Zelfs wanneer je in deze verbinding een beoordelingsfout hebt gemaakt en het niet de bedoeling is dat de relatie blijft bestaan, zal de verbintenis niet lang meer duren, maar geen enkele ervaring van welke aard ook is zonder waarde voor je leven.  

Je zou moeten weten dat niet iedere situatie is zoals het lijkt, omdat deze soms worden gebruikt om te helpen iets anders te creëren. De overwinning van Trump bijvoorbeeld, was om te voorkomen dat Hillary Clinton zou winnen, zelfs ongeacht het feit dat de verkiezing in haar voordeel vervalst zou gaan worden. Er wordt daarom verwacht dat Trump zeer binnenkort zal terugtreden en Paul Bryant, die de huidige President van de Republiek is, zal zijn plaats als interim-President innemen totdat nieuwe verkiezingen kunnen worden uitgeschreven, en het is zeer waarschijnlijk dat hij dan als President zal worden gekozen. Dit zou jullie ervan moeten overtuigen dat jullie niet alleen staan in je strijd tegen het Duister. Dus weet, ongeacht wat er gebeurt, dat de uitkomst zal zijn dat het Licht zal overwinnen.
Een sleutelfactor in de gebeurtenissen die plaatsvinden zijn de behoeften van Moeder Aarde die klaar moet zijn voor Ascentie, aangezien er geen sprake kan zijn van veranderingen die tegengehouden of vertraagd worden. Op kosmisch niveau dienen bepaalde gebeurtenissen op een precieze tijd plaats te vinden, en om het zo te zeggen –  zal Moeder Aarde indien nodig de zaak forceren. Jullie zouden nu in staat moeten zijn te begrijpen waarom Ascentie met zekerheid zal plaatsvinden. Jullie zouden nu onderhand voldoende informatie moeten hebben om te begrijpen wat er in het verschiet ligt, hoewel de exacte tijdschaal moeilijk te voorspellen is. Jullie zullen je meer op je gemak voelen wanneer het Duister niet langer in staat is zich met jullie evolutie te bemoeien. Het zal zoveel mogelijk maken dat voorheen werd tegengehouden, zodat zonder oponthoud door kan worden gegaan.
Ondanks de algemene indruk van hetgeen er op Aarde gebeurt, gaat alles in feite goed vooruit. Er is geen noodzaak te twijfelen, weet dat alle hogere machten ervoor zullen zorgen dat de komende gebeurtenissen zo weinig mogelijk problemen zullen geven. Het is echter te begrijpen dat Moeder Aarde een paar gebieden zal "opschudden" aangezien zij zich eveneens opmaakt voor Ascentie. Sommige grote veranderingen zijn onvermijdelijk en inderdaad noodzakelijk om de nieuwe Aarde te laten ontstaan. Jullie reis was lang en vol uitdaging, maar jullie zullen veel hebben geleerd wat jullie immens waardevol zal maken voor degenen die na jullie volgen.
Houd je ogen gericht op het pad dat voor je ligt en weet, dat ondanks wat je waarneemt, alles goed is. Het is niet alleen het komende einde van je ervaringen, maar ook dat velen je met grote belangstelling hebben gevolgd. Jullie waren succesvol waar anderen faalden, en jullie verdienen elke hulde die jullie krijgen. Het is echter geen schande om in de lagere dimensies meer ervaring op te moeten doen, en je zult er in feite des te sterker voor zijn. Sommigen van jullie zullen vrijwillig naar de 3e dimensie teruggaan om anderen door hun volgende serie ervaringen heen te helpen. Je zult ontdekken dat wanneer je door de trillingen verder omhoog gaat, dienstbaarheid het doel is van vele zielen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

Vertaling: Marja en Rob

vrijdag 4 november 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 4 nov. 2016


Mike Quinsey (HZ), 4 November 2016
De tijd gaat sneller dan ooit en op Aarde komen de zaken geleidelijk tot een climax waar haar bestemming van koers dient te veranderen. Uit de onzekerheid zal een positieve verandering ontstaan waardoor jullie niet meer zullen twijfelen dat de Mensheid is voorbestemd om ferm het pad naar Ascentie te betreden. Er is nooit van een andere uitkomst sprake geweest aangezien voldoende mensen zich naar het Licht hebben gekeerd en hun trillingen hebben verhoogd. Alles wat minder was dan dat zou hoogstwaarschijnlijk in een abrupt einde van een tijdperk hebben geresulteerd, een tijdperk dat zou worden gezien als een ramp. De enkelingen hebben het mogelijk gemaakt door stevig vast te houden aan hun succes in het verhogen van hun trillingen. Het is nu enkel nog een kwestie van het instandhouden van die positie totdat het bereikte niveau hen in de hogere dimensies brengt. Jullie noemen het Ascentie en een teken van jullie spirituele vooruitgang die jullie uit de lagere trillingen heeft opgeheven. Wees ervan verzekerd dat deze tijd snel dichterbij komt en de gebeurtenissen zullen bevestigen dat dit waar is.

Veel zielen zijn in beweging, maar de tijd die hen in staat stelt om te ascenderen is beperkt. Wanneer de eindtijden echter algemeen kenbaar kunnen worden gemaakt, zullen ze een grote sprong vooruit maken omdat de waarheid omtrent deze bijzondere periode duidelijk wordt. Wanneer de zaken in de openbaarheid kunnen worden gebracht zullen alle zielen de kans hebben om het pad naar Ascentie te volgen, maar sommigen zullen maar weinig interesse tonen en hun pad zal zich op een ander spoor voortzetten. De beslissing over welk pad men neemt is een kwestie van vrijwillige keuze en dit zal goed voor de betreffende ziel zijn. Het zal eveneens invloed hebben op bepaalde partnerschappen en vriendschappen die in de toekomst altijd hernieuwd kunnen worden. Besef dat voordat jullie in je huidige leven incarneerden jullie een overzicht van alle mogelijkheden hebben gekregen en daarom op de hoogte zijn van de te verwachten uitkomst.

Moeder Aarde heeft, terwijl ze zich voorbereidt op Ascentie, taken te vervullen en zal zich inspannen om veranderingen aan de Aarde in gereedheid te brengen. Door sommige veranderingen zal de noodzaak ontstaan dat mensen zich naar veiligere gebieden  verplaatsen, en wees ervan verzekerd dat daar waar er sprake is van verlies van levens, dit voorspeld was en dat de betreffende zielen hiervan op de hoogte waren. Het zal onderdeel zijn van hun noodzakelijke ervaring en daarom is er van tevoren mee ingestemd. In werkelijkheid is er niets dat bij toeval gebeurt, alhoewel dat vaak niet zo lijkt. Iedere ziel zal zijn behoeften wat betreft incarnatie van tevoren besproken hebben en van de aard van de zich aandienende uitdagingen op de hoogte zijn. Vooruitgang verloopt daardoor op een ordelijke manier en op een dusdanige manier dat geen ziel te maken krijgt met zaken die hij niet aankan, en het is ook zo dat jullie altijd Gidsen bij je hebben die overzicht hebben over je vooruitgang. Wat jullie vaak toeval noemen wordt in werkelijkheid voor jou gecreëerd om ervoor te zorgen dat je geen kans onbenut laat om je levensplan te volgen.
Onthoud dat jullie krachtige Wezens zijn en jullie zullen, terwijl de trillingen toenemen, ontdekken dat datgene waar je je zinnen op zet, zich op een bepaald moment bijna altijd manifesteert. Sommige gebeurtenissen maken reeds deel uit van je levensplan, maar er is waar het vele zaken betreft nog steeds sprake van vrije wil. Vooropgezet dat het niet tegen je Levensplan indruist, bestaat er alle kans dat je ervaart wat je in gedachten had. Je hebt bijvoorbeeld om in je behoeften te voorzien, eveneens geregeld wie je zult ontmoeten en dat geldt ook voor je vaste partner. Op dezelfde manier geldt dat als er van tevoren besloten is dat een huwelijk niet voor jou is dit ook niet gebeurt. Het is overal en op iedereen van toepassing en betreft gebeurtenissen die ervoor zorgen dat je precies dat ervaart wat je nodig hebt om een vervolg te geven aan je ontwikkeling.

Terwijl je je onder anderen mengt die eveneens volgens hun Levensplan ervaringen opdoen, herken je niet werkelijk de andere ziel door de uiterlijke verschijning, maar enkel het lichaam dat deze draagt tijdens die bepaalde incarnatie. Je kunt ook niet weten of deze in zijn laatste leven bijvoorbeeld van Koninklijken bloede of een landarbeider is geweest en op die manier kun je in feite nooit weten wie je tegen zou kunnen komen. Maar enkele zielen zijn zich bewust van de aard van hun vorige levens en dat zorgt ervoor dat ze hun tijd, zonder te worden afgeleid, kunnen besteden aan het huidige leven. Ieder Levensplan is speciaal gecreëerd met het oog op jouw behoeften en om ervoor te zorgen dat er aan karmische verantwoordelijkheden tegemoet gekomen wordt. Degenen die dralen kunnen meer uitdagingen gepresenteerd krijgen omdat ze vaak meer karma in te lossen hebben en totdat dit is gebeurd kunnen ze meestal geen grote vorderingen maken.
Moeder Aarde bereidt zich op haar eigen Ascentie voor en omdat ze de Aarde opschoont is verlies van leven soms onvermijdelijk. Dergelijke zielen werken vaak hun eigen karma uit zodat iedereen van deze ervaringen profiteert. Dergelijke gebeurtenissen zullen bij hen die hiervan of van hun eigen doelen geen voorkennis hebben een gevoel van wanhoop boven kunnen brengen. In zulke gevallen zal de reden van de betreffende gebeurtenissen aan hen worden uitgelegd. Jullie ondergaan een periode van enige verstoring omdat de oude energieën worden uitgespeeld, maar die zijn noodzakelijk omdat de veranderingen zich nu aan moeten dienen.
Het Menselijk Ras heeft een lange weg afgelegd sinds jullie voor het eerst voet op Aarde hebben gezet. Jullie hebben de diepten van het duister ervaren, maar jullie hebben de weg hieruit terug kunnen vinden en nu zullen jullie je weer verheffen om Galactische Wezens te worden. Velen van jullie zijn ruimtereizigers geweest en jullie thuis zal aan boord van één van de Ruimteschepen zijn geweest. Jullie hebben door het reizen naar verschillende planeten het avontuur gezocht en gecommuniceerd met de bewoners, maar jullie hebben eveneens een missie en dat is het verspreiden van Licht. Jullie zijn vanwege je ervaringen op Aarde veel, veel grootser geworden en nu in staat om degenen die zich in de eerste fasen van de ontwikkeling bevinden, te helpen.   
Dit is de week met hoge verwachtingen van de aankondiging van “Revaluatie”, maar zoals jullie al hebben ervaren lijkt dit altijd maar aan vertragingen onderhevig te zijn. Jullie kunnen echter van één ding zeker zijn en dat is dat het echt is en voor veel mensen leven-veranderende effecten zal hebben. De eerste veranderingen zullen degenen die voorzien worden van enorme tegoeden in staat stellen van start te gaan en ondersteuning te plannen voor degenen met de grootste noden. De omvang van de projecten zal enorm en verreikend zijn. Uiteindelijk zal echter in alle behoeften zijn voorzien en zullen armoede en gebrek verdwijnen. De veranderingen zullen snel gaan en het Nieuwe Tijdperk zal dan echt goed onderweg zijn.
Verlies in alle opwinding niet de realiteit uit het oog, aangezien er nog veel werk moet worden verzet. Het zal niet gemakkelijker worden totdat de laatsten van de illuminati verwijderd zijn, zodat hun invloed de zaken niet langer kan vertragen. Hun tentakels reiken heel ver, maar veel van hun hielenlikkers zullen liever van kamp veranderen dan alles wat ze verkregen hebben verliezen. Vergeving is een prachtige daad die gebroken relaties herstelt en die nodig zal zijn om verloren zielen terug in het Licht te krijgen.
Ondanks alle chaos die er is wordt er achter de schermen veel goed werk verzet m.b.t. de voorbereiding en introductie van vrije-energieapparaten. Wees ervan verzekerd dat vele bronnen nu  aan dergelijke projecten werken in landen die ontvankelijk zijn voor het idee deze te introduceren. Vanwege het gebrek aan publiciteit ben je waarschijnlijk niet op de hoogte van zulke ontwikkelingen, maar vergis je niet aangezien alles goed vooruitgaat. Het betekent dat zodra het veilig is dit te doen en het startsein is gegeven er zich vele verrassingen zullen aandienen.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht
Mike Quinsey
Vertaling: Rob/Marja

vrijdag 28 oktober 2016

NEDERLANDS -- Mike Quinsey (HZ) 28 okt.201628 Oktober 2016, Mike Quinsey (HZ)

De voortgang van de veranderingen verloopt goed en terwijl ze zich vestigen neemt ook de macht van de duistere Troepen af, zelfs in die mate dat ze verward raken en niet in staat zijn om de zaken als voorheen te controleren. Bij iedere gebeurtenis zullen ze maar een beperkte mate van vrijheid overhouden om met hun plan voor wereldcontrole door te kunnen gaan. Ze zullen niet slagen, aangezien de eindtijden al reeds zijn vastgelegd en de overwinning voor het Licht onvermijdelijk en verzekerd is. De periode waar jullie je nu in bevinden is gevuld met potentiele veranderingen, die allemaal leiden naar de verheffing van de Mensheid en naar haar plek in het Nieuwe Tijdperk. Het thema staat vast en het is enkel een kwestie van tijd voordat degenen die verantwoordelijk zijn voor de nieuwsverspreiding zich gedwongen voelen om te beginnen jullie van waarheidsgetrouwe nieuwsverslagen te voorzien. De waarheid kan niet veel langer meer verborgen worden gehouden en omdat diegenen die in de weg staan verwijderd worden komen de dagen van waarheidsgetrouwe verslaggeving steeds dichterbij.


Er zullen maar weinigen zijn onder jullie, die hun leven besteden aan het brengen van het Licht naar de Aarde, die nog niet hebben gehoord van David Wilcock. Hij is een Meester die degenen van het Licht met succes naar voltooiing leidt zodat ze in de komende Nieuwe Tijd en aan het einde van de Oude Tijd verzekerd zullen zijn van Ascentie. Zijn werk voor de Mensheid is zo belangrijk dat hij volledig wordt beschermd terwijl hij jullie voorziet van grotendeels onbekende informatie wat betreft de grotere Waarheid. Zijn grootste onthullingen handelen over de waarheid van leven buiten de Aarde en daar ver voorbij. David gaat de Lichtwerkers voorop zodat ze bewust zijn van de vele levensvormen binnen jullie Universum. Op hun beurt zullen ze deze informatie verder kunnen verspreiden, zodat jullie, wanneer zij van het licht op Aarde verschijnen, al enige kennis van hun bedoelingen hebben.


Ascentie is in geen geval uitzonderlijk, maar zoals velen van jullie zich al bewust zijn is dit voor degenen die op het punt staan te ascenderen een zeer bijzondere verheffing, met Mensen die in hun fysieke lichamen ascenderen. De inkomende energieën hebben nu al hun effect en iedere ziel wordt in meerdere of mindere mate beïnvloed. Degenen die zich al bewust zijn van wat er gaande is kunnen zich hieraan aanpassen, maar voor hen die er moeite mee hebben kan het verwarrend zijn. Maar maak je geen zorgen aangezien verheffing bedoeld is om een traag proces te zijn, zodat het jullie niet overweldigt. Zoals jullie onderhand zullen weten zullen op een bepaald moment diegenen die zich niet verder kunnen verheffen, naar een nieuw pad, dat in hun behoeften voorziet, overgaan.

Opwindende tijden die jullie zullen verheugen breken binnenkort aan, tenzij jullie het moeilijk vinden deze te vatten. Vrijwel alles waar jullie vertrouwd mee zijn zal ten goede veranderen en jullie zullen snel in een toekomst worden geleid zoals jullie nog nooit eerder hebben meegemaakt. Vele zielen die jullie voor zijn gegaan zullen jullie helpen je plaats in te nemen temidden van hen die jullie voorgingen. Het zijn jullie broeders en zusters en ze wachten jullie terugkeer met spanning af, aangezien jullie zullen worden gevierd en gehonoreerd voor de grootse dienst die jullie aan de rest van de Mensheid hebben bewezen. Houd in gedachten dat, toen je vrijwillig besloot in de lagere trillingen af te dalen, je wist wat er voor je lag, evenals de vele uitdagingen die je tegen zou komen. Je bent daarom des te grootser en jouw ervaring zal vele anderen die hierna komen van dienst zijn.  
 

Voor al diegenen die zich bewust zijn van hun bestemming en die zich richting volbrenging bewegen, weet dat de huidige tijden jullie uitweg uit de dualiteit zijn. Alles wat je in het werk stelt zal zeer de moeite waard zijn en zal je stevig op het pad naar volledige Galactische groei zetten. Jullie beginnen je nu al te realiseren dat er veel meer te bevatten is en dat het enkel de lagere trillingen zijn die jullie hebben beperkt. Dit maakt jullie voortgang een schitterende prestatie, maar jullie niveau van bewustzijn groeit nog steeds en jullie stevenen af op volledig bewustzijn. Jullie zullen niet langer in een valse en onwerkelijke realiteit gevangen zitten en de onthullingen die ophanden zijn jullie helpen om je snel in een meer realistische situatie te brengen.   

Vanwege de verscheidenheid waaruit de Aarde bestaat, is het één van de mooiste planeten in het Universum. Waren het niet de daden van de Mens dan zou het werkelijk de Tuin van Eden zijn, echter de Mens heeft haar schoonheid met voeten getreden en met opzet vernield. Jullie hoeven enkel maar te kijken naar de schoonheid van de enorme massa bloemen die op Aarde bestaat om het wonder van de schepping te waarderen. Kijk ook eens naar de vele soorten dieren die hier rondlopen om je te realiseren dat in alles wat leeft de hand van God aanwezig is. De mens heeft eveneens de gave van creatie, maar ontbeert voor het grootste deel de idealen en zorg die nodig zijn om blijvende schoonheid te creëren. Dit alles zal in de nabije toekomst veranderen terwijl jullie je in de hogere dimensies verheffen. 

Totdat de waarheid omtrent jullie bestaan wordt onthuld, tezamen met nieuws over de aanstaande veranderingen, zullen jullie afhankelijk zijn van het internet, maar ook daar doen mensen verslag die simpelweg de klauwen van de illuminati vertegenwoordigen en die valse informatie verspreiden. Als je echter het nieuws van de websites die jij als betrouwbaar beschouwt bijhoudt, zou je goed geïnformeerd moeten zijn. Het is onmogelijk om het allemaal zeker te weten, dus concentreer je op het laatste nieuws uit bronnen die je eerlijk en waarheidsgetrouw verslag doen van wat er gaande is. Er staan vele, vele Lichtwezens aan jullie zijde en dat is jullie garantie voor een veilige reis naar voltooiing.

Blijf geduldig en geef de gebeurtenissen de tijd om zich te manifesteren, want jullie hoeven je geen zorgen te maken, aangezien het resultaat jullie allemaal zal verheugen en blij zal maken om eindelijk te zijn bevrijd van de beperkende factoren die jullie vooruitgang hebben gedwarsboomd. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht
Mike Quinsey

Website: www.treeofthegoldenlight.com

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS