Followers

Google+ Followers

vrijdag 4 september 2015

Nederlands --SaLuSa, 4 sept 2015SaLuSa, 4 September 2015

Geliefden, wat een tijd maken jullie door aangezien de boodschappen die jullie nu ontvangen in het algemeen met elkaar overeenkomen m.b.t. wat er binnenkort gaat gebeuren. Deze maand is een keerpunt ongeacht wat er gebeurt, omdat de inkomende energieën in mindere of meerdere mate iedere ziel zullen beïnvloeden. Eigenlijk hebben ze hun bestaan al bevestigd door jullie bewustzijn binnen te treden met als resultaat dat velen van jullie de veranderingen in zichzelf waarnemen. De hogere energieën brengen liefde en uiteindelijk een vrede die jullie alleen maar kort hebben kunnen beleven in jullie huidige dimensie. De entiteiten op jullie Aarde die hun trillingen niet kunnen verhogen zullen naar een passend niveau geleid worden dat aan hun behoeften tegemoet komt. Iedere ziel zal zichzelf op het juiste niveau aantreffen wat betreft hun toekomstige behoeften en alle zaken zullen precies zijn zoals het bedoeld is.

Dit is de tijd waarin de waarheid geleidelijk aan boven zal komen totdat het een toevloed aan informatie wordt die jullie hoofden zal laten tollen. Er is zoveel dat jullie ten onrechte als "waarheid" werd voorgeschoteld, bedoeld om jullie in de greep van het Duister te houden. Dat verliep inderdaad grotendeels succesvol maar door het zich uitbreidende niveau van bewustzijn, kan het onmogelijk verhinderen dat de waarheid bekend wordt. Het betekent dat jullie niet langer automatisch accepteren wat jullie voorgeschoteld krijgen en dat jullie beter onderscheid kunnen maken en vragen stellen. Tegelijkertijd treden vele Lichtwerkers naar voren om hun kennis met jullie te delen. De waarheid kan jullie niet langer onthouden worden en terwijl jullie je voorbereiden om actief deel te nemen aan het Nieuwe Tijdperk maken vele bekwame zielen zichzelf kenbaar.

Terwijl de toekomst nog onthuld moet worden lijkt het voor jullie alsof er rondom jullie totale verwarring heerst. Dit zal enige tijd zo blijven maar wanneer de activiteiten van het Duister eenmaal ingeperkt zijn, zal ze niet meer in staat zijn jullie te dicteren of zich met jullie kunnen bemoeien. De veranderingen van het Nieuwe Tijdperk zullen daadwerkelijk beginnen en heel snel zullen jullie kunnen zien dat de voordelen zich in snel tempo achter elkaar aandienen. Jullie moeten niet vergeten dat we niet afhankelijk zijn van jullie kennis maar dat we jullie huidige niveaus al ver ontstegen zijn. Maar jullie zijn al op de goede weg aangezien jullie al enkele jaren baat hebben gehad bij de vooruitgang die het resultaat was van nieuwe technologieën die via ons zijn gekomen of gehaald vanuit andere dan jullie eigen bronnen.

Jullie bevinden je in een enerverende tijd, die jullie zal optillen uit de lagere trillingen, waarin jullie kunnen profiteren van nieuwe uitvindingen en bestaande technologieën die bij jullie vandaan werden gehouden. Er zal volledige aandacht besteed worden aan jullie behoeften en uiteindelijk zullen jullie zoveel tijd voor jezelf hebben, zonder de noodzaak veel van jezelf te geven, om een bevredigend leven te kunnen leiden. Het Duister heeft nooit gewild dat jullie onafhankelijk werden en hun doortrapte plannen hebben jullie moedwillig als slaven aan jullie werk en het geldsysteem gebonden. Mettertijd zal dit alles veranderen maar eerst moeten degenen die in de grootste nood verkeren uit armoede en gebrek gehaald worden. Het lijkt een onmogelijke taak maar met onze hulp zullen jullie volledig en compleet verrast zijn over hoe snel het uitgevoerd kan worden.

De mensen moeten erop voorbereid zijn ten goede te veranderen en elk ongemak zal zeer de moeite waard zijn. Jullie zullen uiteindelijk zelfvoorzienend en onafhankelijk zijn omdat de tijden waarin jullie zoveel van je tijd hebben gegeven om alleen maar in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien, zullen veranderen. Jullie zullen meer dan genoeg tijd hebben om je eigen bezigheden te volgen en op avontuur te gaan naar verschillende delen van de Aarde voor welke bezigheid dan ook. Wees ervan verzekerd dat waar het deze zaken betreft de toekomst zeker is en God heeft besloten dat het zo zal zijn. Oorlogen en enigerlei vorm van agressie zullen verdwijnen en mensen zullen harmonieus en in blijdschap samenleven. Met permanente vrede gevestigd zullen jullie Ruimtevrienden uitgebreider contact maken en jullie zullen ervan genieten samen met hen activiteiten te ondernemen. Het zal spoedig tijd zijn andere beschavingen te ontmoeten die eveneens hun kennis met jullie willen delen en sommigen zijn al in jullie Zonnestelsel aanwezig, wachtend op de juiste tijd om zich openlijk bij jullie te introduceren.

Individueel is jullie grootste uitdaging om op het Licht gefocust te blijven en niet afgeleid te worden door ook maar iets dat er rondom jullie heen gebeurt. Er zullen afleidingen zijn en valse informatie zal welig tieren aangezien degenen die bang zijn voor veranderingen zich wanhopig vastklampen aan wat ze kennen en waarbij ze zich comfortabel voelen. Tezelfdertijd zullen meer feiten aan het licht komen m.b.t. hoe jullie werden gemanipuleerd door het Duister. Een aantal van jullie kan nu echter duidelijk de leugens doorzien die werden verteld en zijn zelfs klaar om te ontwaken voor de waarheid. Het zal zich als een lopend vuurtje verspreiden, grotendeels door gesprekken, totdat de Pers en andere bronnen gedwongen zijn de veranderingen die plaatsvinden te rapporteren. De waarheid zal correct klinken omdat jullie intuïtief weten wat te accepteren en veel zal jullie verrassen en tevens verwelkomd worden aangezien het ten goede van Iedereen zal zijn. Wees echter voorbereid je weg te vinden door de enorme hoeveelheid informatie die jullie gepresenteerd zal worden.

 Wanneer jullie terugkijken zullen jullie je realiseren dat er een vooropgezet plan was om jullie te verlichten, dat vele jaren heeft gekost om tot bloei te komen. Het ging langzaam om tijd te gunnen aan degenen die veel meer hulp nodig hadden om uit de kluisters te breken die hen tegenhielden. Oorspronkelijk kwamen alle zielen naar de Aarde vanuit hoge niveaus en toen ze zich in de lagere trillingen onderdompelden verloren ze hun contact met het Licht.  Daarom krijgen jullie alle hulp om je te herinneren wie je werkelijk bent en om jullie terugkeer naar het Licht zo makkelijk mogelijk te maken. Jullie Gidsen zullen jullie op weg helpen dus vraag ze om hulp als je hun hulp nodig hebt. We kunnen ook helpen terwijl we de ontwikkelingen overzien om jullie succes te verzekeren en jullie veilig door deze periode heen te helpen. Er is zoveel om naar uit te kijken dat jullie in vervoering zal brengen en elke inspanning die jullie gedaan hebben de moeite waard zal blijken te zijn.

Jullie krijgen nu een paar interessante ontwikkelingen te zien die het begin zullen zijn van vele opwindende veranderingen, die jullie niet langer laten twijfelen dat het Nieuwe Tijdperk er daadwerkelijk aan komt. Jullie verheffen je met Moeder Aarde, die met haar eigen Ascentie te maken heeft en er naar uitkijkt om jullie met haar mee te dragen. Jullie handelingen die positief zijn zullen helpen gebeurtenissen te versnellen en uiteindelijk zijn het de collectieve trillingen op Aarde die zullen bepalen wanneer jullie ascenderen. Jullie hebben een lange weg afgelegd om deze zo belangrijke tijd in jullie evolutie te bereiken en het gevoel van vervulling groeit nu alle zielen de kans hebben om zich te verheffen. Jullie kunnen elkaar door de moeizamere tijden heen helpen door angst op afstand te houden, daar de uitkomst verzekerd is en deze jullie terug naar het Licht zal brengen.

 Ik ben SaLuSa van Sirius en slechts een van de vele Ruimtevrienden die jullie vooruitgang volgen en jullie waar mogelijk begeleiden naar jullie voorbestemde succes. Mettertijd zullen jullie ons als gelijken vergezellen en we zullen met plezier het Universum in trekken en vele avonturen delen. Wanneer jullie echter eenmaal meer van het Licht zijn, zullen jullie zelf bepalen waar jullie reizen je zullen brengen aangezien dat jullie keus zal zijn. Denk groot, Geliefden, aangezien jullie voorbestemd zijn volledig terug te keren naar het Licht.

Dank je, SaLuSa,

Mike Quinsey.

Vert. Marja/Rob

vrijdag 28 augustus 2015

Nederlands -- SaLuSa, 28 aug 2015

SaluSa, 28 Augustus 2015
 
Mensen van de Aarde, jullie bevinden je in beroering daar jullie systemen afbreken en wederom bewijzen dat ze niet adequaat zijn om een fatsoenlijke en duurzame levensstandaard te behouden. Helaas moet het zo zijn, aangezien jullie zelf de Meesters zijn van jullie eigen lot waarin jullie gezegend zijn met vrije wil. Het had zo anders kunnen zijn als jullie geaccepteerd hadden dat je een ander behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden en dat jullie allemaal Een zijn in het menselijk ras. Hebzucht en zelfverheerlijking hebben zielen verhinderd om de rijkdom van de wereld te delen en dat heeft geleid tot een onevenwichtige maatschappij. We veroordelen de betrokkenen niet daar het Menselijk Ras zelf heeft bepaald wat bijdraagt tot de vrijheid van een ieder. Maar de ervaring gaf alle betrokkenen een inzicht in het leven zonder liefde en zonder God en heeft laten zien dat de mens niet de kennis heeft noch de wil om zijn Broeder's Hoeder te zijn. Dus geen ervaring bestaat zonder zijn positieve kant, in het onderwijzen van de lessen die jullie evolutie heeft versneld.

Jullie hebben vele levens geleid waarin verschillende benaderingen van het leven zijn uitgeprobeerd en afgezien van de hoogtepunten af en toe, is het voornamelijk een harde les over het leven geweest. Zeker, ondanks dat jullie vele verschillende benaderingen van uitdagingen en problemen van het leven hebben ervaren, zijn jullie toch blijven evolueren en velen van jullie zijn voldoende vooruit gegaan om te kunnen ascenderen. Het blijft nu te bezien wanneer jullie de vibraties voldoende kunnen verhogen om Ascentie te laten plaatsvinden. Het zal zeker gebeuren want dat is jullie lot en eveneens voor het hele universum. Het kan niet anders en het is afgekondigd door de hogere machten die toezicht houden op de evolutie van het Menselijk Ras.

Iedere ziel krijgt dezelfde kans om te ascenderen en er wordt veel hulp bij geboden, afhankelijk van de vrije wil. Sommigen zijn zo vastgegroeid in de lagere vibraties dat ze het moeilijk vinden zich vooruit te bewegen, maar wees er zeker van dat hen alle hulp wordt gegeven om op te rijzen. Maar er komt een moment dat een cyclus zijn loop heeft gelopen en een nieuwe begint, en het is deze interim-periode die jullie zoveel problemen geeft. Er is een grote ordening gaande die op dit moment alle aspecten van het Licht verheft. Er zal een tijd komen, heel binnenkort, waarop het Licht is toegenomen tot zo een niveau dat het de lagere vibraties letterlijk achter zich laat. Het betekent dat iedere ziel die niet is opgestegen zich naar een andere cyclus zal bewegen die aan zijn behoeften blijft voldoen. Alles resulteert uiteindelijk in een perfect resultaat, dus hoef je je geen zorgen te maken over de toekomst van een bepaalde ziel. Dierbaren, denk na over het feit dat God verblijft in een toestand van volkomen Liefde en Perfectie, en Gods plan voor de Mens is de vleesgeworden perfectie.

Voordat jullie vrijwillig deelnamen om dualiteit te ervaren en gedropt werden in de lagere vibraties, wisten jullie dat het een uitdagende tijd zou zijn maar waren jullie vastbesloten om de uitdagingen te overwinnen. Jullie wisten dat jullie gedurende je reis geholpen zouden worden om weer op te rijzen maar ook dat jullie door vrije wil ieder aspect van dualiteit konden ervaren. Dus jullie reizen met een snelheid die past bij ieders specifieke behoeften en dat is waarom sommige zielen achterblijven. Degenen die een sterke band met het Menselijk Ras voelen, zullen na hun Ascentie terugkeren omdat ze de behoefte hebben verloren zielen te helpen hun weg terug te vinden van de duisternis naar het Licht. Op een hoger niveau van vibratie wordt de Eenheid van alle zielen echt begrepen en zullen in Broederlijke / Zusterlijke liefde sommigen in dienst van hen blijven. Zoals jullie ongetwijfeld beginnen te beseffen, is de energie van Liefde de sterkste kracht in het universum.

In dergelijke tijden van verandering is ons advies aan jullie simpelweg jullie doel in gedachten te houden en voor zover mogelijk te proberen alles dat om jullie heen gebeurt te negeren. Niemand op jullie niveau zal werkelijk begrijpen wat er achter de schermen gebeurt, maar hoe het ook het lijkt, onthoud dat alle acties door het Licht uiteindelijk in jullie eigen voordeel zijn. Jullie zouden denken dat de taken waar wij in korte tijd mee te maken hebben te groot zijn. Echter, wij benadrukken nogmaals dat wij enorme krachten van Licht klaar hebben staan om in actie te komen. En onze methoden zijn veel verder dan waar jullie je al bewust van zijn en wij zijn in staat om relatief weinig werk te doen omdat wij onbeperkte middelen tot onze beschikking hebben. Onze belangrijkste zorg is zoals altijd jullie veiligheid en wij zullen jullie naar een ander gebied brengen indien het noodzakelijk is, maar wees gerust, wij voorzien zulke drastische maatregelen niet.

Jullie krijgen nog steeds bezoek van andere beschavingen, maar vaak zijn dit niet meer dan vluchtige bezoeken waar informatie wordt verzameld die betrekking heeft op de veranderingen van jullie planeet. Jullie bevinden je in een hele unieke situatie daar jullie persoonlijke Ascentie veel aandacht trekt en het de eerste keer is dat het bereikt is in jullie bestaande fysieke lichamen, die zelfs nu beïnvloed worden door de hogere energieën. Je kunt het misschien niet "voelen" dat het plaats vindt maar je zal de verandering waarnemen in jezelf, omdat je je meer op je gemak en in harmonie voelt met al het andere. Natuurlijk kunnen jullie jezelf helpen door kalm te blijven en gefocust op het Licht. Jullie zullen over vele angstaanjagende gebeurtenissen rond de wereld lezen, maar dat is onvermijdelijk wanneer reiniging plaatsvindt. Plus het feit dat de pers graag de gebeurtenissen met behulp van zeer emotionele woorden overdrijft. De Duisteren genieten ook van het creëren van angst, omdat de energie hun lagere energieën voedt en het meer mensen aantrekt.

Elke ziel, indien niet reeds aanwezig, wordt geleidelijk in positie gebracht om de eindtijd te ervaren, terwijl tegelijkertijd invulling wordt gegeven aan hun karmische behoeften. Sommigen van jullie zijn hier al doorheen en bereiden zich voor op Ascentie. Vergeet wat er om je heen gebeurt want het is een zeer spannende tijd, hoewel sommigen, die meer betrokken zijn bij acties op aarde, het niet kunnen geloven. Op een dag in de toekomst zullen jullie terugkijken op deze periode en blij zijn dat je deel uitmaakte van die geschiedenis. Jullie van het Licht zijn de mensen op vele gelegenheden van dienst geweest en worden geprezen voor wat jullie hebben bereikt. We zijn niet verbaasd over jullie succes, omdat je in eerste instantie gekozen bent voor de taak dankzij jullie enorme ervaring.

De Galactische Federatie is klaar om het Duister bijeen te drijven, dat niet langer meer de macht heeft zoals voorheen. Ze is nu heel erg beperkt in wat ze kan doen en is niet in staat om haar plannen voort te zetten om de Aarde over te nemen. Natuurlijk houden we in de gaten wat er gebeurt en voorkomen elke actie die wijdverspreide schade en verlies van levens zal veroorzaken. Het kan soms verwarrend zijn want volgens jullie begrippen zijn er nog steeds aanvallen op bewoners, maar dit is niet altijd wat het lijkt. Houd voor ogen dat de Illuminati in veel Instituten zijn geïnfiltreerd en hun ondergeschikten zullen hun geheime operaties, waarvan we allang op de hoogte zijn, blijven uitvoeren.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben blij dat steeds meer zielen ontwaken en zich beginnen te realiseren dat er iets groots aan het gebeuren is op Aarde. Binnenkort zullen er gebeurtenissen naar buiten komen die zullen aangeven wat er gaat gebeuren. Weet dat elk van jullie vele Dierbaren bij zich heeft die jullie leiden, dus laat ik jullie met die gedachten en mijn liefde.
Dank je Wel SaLuSa,
Mike Quinsey
Webpage:Tree of The Golden Light
Vertaling: Elene.


zaterdag 22 augustus 2015

Nederlands -- SaLuSa, 21 aug 2015SaLuSa  21 Augustus 2015         
                                        
Na het lezen van de belangrijke wijzigingen waarvan wordt gezegd dat die zich eind september gaan manifesteren,  benaderen jullie dit behoedzaam. We weten dat velen van jullie ongeduldig zijn om te wachten om te zien wat er gebeurt, wanneer je zal bewegen door een hoger en zuiverder gebied van energie. Het is verstandig om behoedzaam te zijn in ieder geval als met de beste bedoelingen te goeder trouw informatie wordt gegeven aan jullie, alleen om de omstandigheden soms te veranderen. Velen zullen deze verandering ervaren en er zullen er zeker meer zijn tegen het einde van het jaar, met inbegrip van portalen die worden geopend om het bewustzijn van de mensheid te verhogen. We zullen niet al te verbaasd zijn, wat er ook gebeurt, daar de veranderingen bestemd zijn om zeer snel plaats te vinden. Meer zullen zeker volgen als het Nieuwe Tijdperk zich begint te vestigen. Echter, verwacht niet te veel te snel, want er is nog veel werk te doen, in het bijzonder om de fondsen te verdelen. Zelfs naar onze normen zal het enige tijd duren om jullie allemaal te bereiken, maar het zal worden beoordeeld als een uitzonderlijke prestatie van jullie. We hebben het goed gepland deze keer en zijn goed voorbereid op wat komen gaat.

Naar jullie normen hebben we onbeperkte middelen die we oproepen om onze taken uit te voeren, zodat jullie verzekerd kunnen zijn van grote stappen als dingen eenmaal echt op gang zijn. Het is wat jullie al vele jaren beloofd is en we vragen jullie om geduld te hebben. Ondertussen houden wij de Duisteren in toom zoals we dat al vele jaren gedaan hebben. We kunnen dat  verklaren in termen van ons vermogen om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen, dat zou waarschijnlijk ergens in het laatste deel van de laatste eeuw zijn begonnen. Zoals we eerder hebben uitgelegd, moeten we bepaalde situaties zo laten zodat ze op een natuurlijke wijze worden uitgespeeld. We kunnen ons niet bemoeien met de gevolgen van jullie daden, tenzij de hogere overheden dit toestaan.

Sommigen van jullie zijn bezorgd over familie of vrienden die zich niet bewust lijken te zijn van de betekenis van het einde der tijden. Wij verzoeken jullie op de vriendelijkste manier  om je geen zorgen te maken omdat alle zielen precies daar zullen zijn waar ze moeten zijn bij het begin van de Ascentie. Jullie kunnen hun toekomst niet veranderen, omdat ze hun beslissing al hebben genomen, zelfs als ze het zich niet kunnen herinneren. Door jullie vibraties zal je jezelf vinden op een pad dat goed is voor jullie voortgaande evolutie, als jullie je weg terug vinden naar het Licht. Wees ervan verzekerd dat de zielen die moeite hebben met het verheffen van zichzelf, alle hulp krijgen om te ontwaken voor de waarheid. Ze worden, net als alle andere zielen, behandeld met liefde en vriendelijkheid. Voor degenen onder jullie die weten dat je klaar bent om op te stijgen, vragen we jullie te helpen waar het nodig is, omdat je in staat bent om te beoordelen welk niveau te gebruiken.

Als dit niet al het geval is, zijn wij van mening dat, dat al heel lang velen van jullie de veranderingen in de trillingen "voelen", maar als het niet zo is betekent het niet dat je er niet van kunt profiteren. Jullie moeten niet vergeten dat als collectief jullie zielen zijn gemaakt op veel verschillende niveaus van de evolutie. Dit is de reden waarom de evolutie op aarde een snellere manier biedt om vooruitgang te boeken. Maar het mes snijdt altijd aan twee kanten omdat je ook gemakkelijk op een dwaalspoor gebracht kan worden. Als jullie het gevoel hebben niet klaar te zijn om te ascenderen  vermaan jezelf niet omdat je zo lang als je wilt de tijd hebt om vooruitgang te gaan, aangezien er in werkelijkheid niet zoiets als tijd bestaat . Alles is in het Nu, hetgeen betekent dat je uiteindelijk vooruit of achteruit kunt gaan in de tijd. Je zult dit gemakkelijker begrijpen als jullie zijn verhuisd naar de hogere dimensies. Inderdaad zal dit antwoord geven op vele vragen die jullie nu hebben.

Het "Grote Ontwaken vindt nu plaats en naarmate de tijd verstrijkt, zullen meer en meer zielen reageren op de hogere binnenkomende vibraties. Het is duidelijk dat jullie je geleidelijk bewust worden van de veranderingen en blij zijn te worden opgetild uit de lagere vibraties. Het totale effect is de verdeling van de krachtige energieën dat resulteert in nog meer Licht dat naar de Aarde wordt gebracht, en het zal zo blijven totdat het hoogtij viert. We moeten echter een beroep op jullie doen om volledig achter het Licht te blijven staan en vragen jullie deel te blijven doen om ervoor te zorgen dat het zo ver mogelijk wordt verspreid. Houd je focus altijd op je doel en wees niet bang, ongeacht wat er om je heen gebeurt.
Houd in gedachten dat jullie duizenden jaren hebben gewerkt en het leven hebben ervaren in de lagere dimensie, wetende dat jullie uiteindelijk de mogelijkheid zouden krijgen om weer opstaan. Die tijd is nu en we vertrouwen erop dat Lichtwerkers helpen om de nieuwe energieën tot stand te brengen. Zeker zullen jullie nu in staat zijn om veel sneller vooruitgang te boeken nu de macht van de Illuminati sterk verminderd is. Zozeer zelfs dat ze niet langer kunnen slagen in hun plan om de bevolking van de Aarde te controleren, en hun status te reduceren tot één van slaven. Dus je kunt verder gaan met jullie plan voor dit leven, wetende dat jullie een geweldige kans van slagen hebben.

Binnenkort zullen jullie in staat zijn om Galactische Wezens, die op Aarde geïncarneerd zijn, door hun daden en woorden te herkennen. Zij zullen meer in het openbaar komen met hun werk wetende dat het relatief veilig is om te worden erkend voor wat ze vertegenwoordigen. Als Lichtwerkers samenkomen zal hun vermogen tweevoudig of meer verhoogd worden, en ze vormen een formidabele groep die de hele tijd blijft  groeien. Jullie zullen jullie leiders onder hen vinden die hun geavanceerde kennis met jullie delen. Op hun beurt worden ze ondersteund door Hogere Wezens die ook het voordeel van hun meest geavanceerde kennis zullen geven. Zodat je kunt zien dat zodra zaken beginnen te versnellen vooruitgang zal plaatsvinden in snel tempo.   

De Melkweg heeft gewacht op tekenen die aantonen dat de aarde zich verheft, en dankzij jullie inzet wordt aanvaard dat een dergelijke vooruitgang is geboekt en dat de aanhoudende successen zijn gegarandeerd. Het Grote  Plan zal voortgaan en laat dus niet door negatieve berichten of acties op enigerlei wijze jullie vastberadenheid verminderen om te slagen in je werk. Waar de dingen lijken te zijn beïnvloed door negatieve handelingen, houdt er rekening mee dat niet alles is zoals het aan de oppervlakte lijkt. Soms zijn karmische situaties het resultaat van acties die allang voorbij zijn. Bedenk gewoon dat noodzakelijke lessen worden geleerd die moeten worden opgeruimd, omdat ze niet kunnen worden meegenomen. Het Nieuwe Tijdperk is een tijd van reiniging Sa

Dank Je Wel SaLuSa
Mike Quinsey

Webpage: Tree of the Golden Light.

Vert. Elene

vrijdag 14 augustus 2015

Nederlands -- SaLuSa, 14 augustus 2015
SaLuSa, 14 augustus 2015

Velen van jullie zijn je er van bewust dat deze September een belangrijke fase is waarin de vibraties aanzienlijk zullen verhogen. Hoe het je zal beïnvloeden hangt af van je ontwikkelingsniveau, maar het uiteindelijke resultaat zal zo zijn dat velen verheffing zullen ervaren. Het totale effect zal een merkbare verandering betekenen dat een meer vreedzaam vooruitzicht zal brengen en een algemeen verklaren en wensen van een beëindiging van oorlogshandelingen.Inderdaad, de wens voor vrede zal aanzienlijk groeien en degenen die aan de macht zijn zullen gedwongen zijn om de veranderingen door te voeren die dit zal meebrengen. Er zal geen terugkeer meer zijn naar de oude manieren en als de invloed van de Illuminatie beperkt is geworden, zal de mensheid bevrijd zijn van hun controle. De wens voor verandering is al een behoorlijke tijd aan het groeien en het punt is bereikt waarop dit niet langer ontkent kan worden. Vele zielen zijn klaar om in actie te komen wanneer het veilig is om dit te doen en die tijd is bijna aangebroken. Ze zullen gesteund worden door groepen die afkomstig zijn van het Licht die er voor zullen zorgen dat hun acties kunnen plaatsvinden zonder inmenging. Zoals je kunt voorstellen zijn er degenen die zeer vasthouden aan de dingen hetzelfde houden zoals ze waren en het verafschuwen om hun rijke levensstijl op te geven voor een eerlijkere verdeling van rijkdom. Hoewel, niemand kan voorkomen dat de veranderingen zich zullen manifesteren. Dus, treedt de veranderingen in de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Zoals is bepaald zullen de aan jullie gemaakte beloften zich manifesteren. Geef de veranderingen een gepaste tijd om geïmplementeerd te worden ze zullen redelijk snel komen wanneer het balletje eenmaal gaat rollen.


Er is op de achtergrond zo veel gaande en jullie werden in het donker gehouden en je rechten om te delen en om te genieten van vooruitgang werden jullie ontnomen, vooruitgang waarvan alle mensen voordeel zouden hebben gehad in plaats van een paar bevoorrechten. Hoewel, die situatie begint te veranderen en wanneer degenen die jullie terug houden niet meer in staat zijn om te bepalen hoe jullie moeten leven zullen de veranderingen ingevoerd worden. Gedurende een lange periode werd jullie ideeën aangereikt over wat dit voor jullie zal betekenen waardoor jullie weten dat jullie een enorme verheffing staat te wachten. Veel vooruitgang werd bijvoorbeeld geblokkeerd en achtergehouden door de Illuminatie, maar spoedig zal er niets meer zijn om deze tegen te houden. Ze zijn zo dat jullie uiteindelijk erg onafhankelijk worden en niet meer afhankelijk zijn voor de noodzakelijke levensbehoeften. Zelfs nu wachten er uitvindingen om ingevoerd te worden, uitvindingen die jullie leven zo veel makkelijker zullen maken maar degenen die het minste hebben zullen het eerst ondersteund moeten worden. Degenen van jullie die zich bewust zijn van de huidige situatie op Aarde zijn in een geweldige positie om je medemens te helpen kalm te blijven en om te zeggen: “Hou vol”. Want er zullen moeilijke tijden zijn voor sommigen van jullie, afhankelijk van waar je woont en wie er op dit moment je land regeert. De juiste mensen zijn bij ons bekend en ze zullen zo spoedig mogelijk geïnstalleerd worden maar dat vereist een diplomatieke en wettige benadering.

Zoals jullie beginnen te begrijpen is er veel te doen om de situatie te veranderen die jullie zo lang in de greep van de duisteren heeft gehouden. Hoewel, we benadrukken dat hun tijd voorbij is en in de loop van de volgende paar jaren zullen ze steeds minder in staat zijn om hun invloed uit te oefenen. Dus jullie kunnen de toekomst gaan plannen wetende dat jullie terugkeren naar jullie wetmatige plaats als vrije zielen.Ondertussen onderhouden wij ons “toezicht” op jullie zonnestelsel om te verzekeren dat er geen onwelkome bezoekers toegestaan wordt zich te bemoeien met jullie uiteindelijke terugkeer naar het Licht. Er zijn andere beschavingen die graag contact met jullie zouden opnemen maar totdat de tijd rijp is moeten ze op een afstand blijven.

De meeste contacten komen in vrede en staan te popelen om hun kennis met jullie te delen maar sommigen hebben verborgen motieven. Wees er van verzekerd dat we hier zijn om je te verzekeren dat jullie je reis kunnen afmaken zoals jullie willen en uiteindelijk terugkeren naar de vrijheid die jullie gegeven wordt door opnieuw Galactische wezens te worden.In werkelijkheid kunnen jullie nooit stil staan terwijl alles rondom jullie verder evolueert en terwijl God “Inademt” gaan jullie naar steeds hogere vibraties. De derde dimensie heeft zoals jullie weten zijn weg beëindigd en dat is waarom er allerlei veranderingen rondom jullie plaatsvinden.Voor jullie die klaar zijn om naar de hogere dimensies te gaan is het meer dan ooit noodzakelijk om gefocust te blijven op het pad dat voor je ligt. Sommigen van jullie zouden afgeleid kunnen worden door wat er om je heen gebeurt. Probeer dus ten alle tijden negatieve situaties aan je voorbij te laten gaan. In dit stadium moet je anderen toestaan hun eigen pad te gaan maar probeer op alle mogelijke manieren hulp te bieden aan degenen die je eerst benaderen.

Wanneer de tijd rijp is zal er een beroep gedaan worden op je kennis en het is verstandig om deze alleen te geven wanneer anderen er voordeel aan hebben. Houdt in gedachten dat jullie Gidsen jullie verstandige ideeën influisteren die er voor zorgen dat jullie dit leven afmaken zoals jullie het hebben gepland.Naar binnen keren kan betekenen dat je een nuttige bron van informatie vindt of een contact ontmoet die je kan adviseren welk pad het beste is om te gaan. Elke afleiding zal tot gevolg hebben dat sommige lessen opnieuw geleerd moeten worden maar in dat geval zou het altijd de tweede keer makkelijker moeten zijn.
Terwijl de tijd voortschrijdt zullen jullie veel leren over jullie reis door ervaring en waarom het de ervaringen met zich mee bracht die je hebt doorgemaakt. Als resultaat ben je veel verder en vlugger ontwikkeld dan je anders had gedaan en je zult je kennis aan anderen doorgeven. Wanneer de tijd rijp is voor een stap voorwaarts wordt je altijd geholpen om deze te doen, hoewel je misschien liever een ander pad zou gaan waarbij je geholpen wordt om dit te vinden.

Hoe dan ook, het maakt niet uit welke mogelijkheden je kiest alle zielen zullen uiteindelijk het Pad van Licht vinden. Jou gave van vrije wil wordt altijd gerespecteerd en als gevolg hiervan zul je altijd leren op een manier die met zekerheid je persoonlijke ontwikkeling dient.Langzaam maar zeker wordt je informatie gegeven over andere levensvormen want jullie zullen spoedig andersoortige Wezens ontmoeten, sommigen zien er nogal anders uit dan mensen. Ze zullen niettemin op sommige punten hetzelfde zijn, maar vooral zijn het intelligente Wezens die in vele gevallen veel verder ontwikkeld zijn dan jullie. Hoewel, niet alle oudere soorten zijn noodzakelijkerwijs verder ontwikkeld dan jullie, omdat sommigen meer tijd hebben besteed aan persoonlijke groei in tegenstelling tot spirituele groei.Terwijl jullie verder gaan naar de hogere dimensies zullen jullie uiteindelijk ontdekken dat je minder behoefte hebt aan een permanent lichaam. Maar wanneer je het nodig hebt breng je het in wording met de kracht van je gedachten. Wanneer jullie spiritueel evolueren zullen jullie nogal wat verschillen tegenkomen ten opzichte van jullie aardse ervaringen want de lagere trillingen hebben de neiging om je terug te houden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en het doet me genoegen dat zo vele zielen op Aarde nu wakker worden voor de waarheid. Soms is het moeilijk om je los te maken van gevoelens die niet correct blijken te zijn maar als je gaat evolueren kun je het je niet veroorloven te rigide te zijn.Wees altijd bereid om een grotere waarheid te accepteren wanneer je wilt groeien tijdens je ervaringen. Niemand kan lang stil staan, vooral niet in jullie huidige omstandigheden wanneer veranderingen overal om je heen plaatsvinden. Hoewel, voorzichtigheid moet betracht worden terwijl valse informatie nog steeds verspreid wordt om jullie in de war te brengen dus vertrouw zo veel mogelijk op jullie intuïtie. Ik wens jullie alle succes tijdens jullie avonturen en mijn liefde gaat altijd naar jullie uit.


Dankjewel SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Liazondag 9 augustus 2015

Nederlands -- SaLuSa, 7 aug 2015

SaLuSa 7 Augustus 2015
Dierbaren, zaken op Aarde beginnen vorm te krijgen op een zodanige wijze dat het niet meer lang duurt voordat jullie beginnen te zien welke richting de mensheid ingaat. Behalve verwarring en onzekerheid, zullen positieve signalen komen die zullen bevestigen dat de veranderingen die komen vorm zullen krijgen voor jullie verbetering. Jullie zullen je realiseren dat er een 'zuivering' plaatsvindt en dat veel van wat je kunt zien van het oude regime, wordt gewijzigd of verwijderd. Het wordt geholpen door de vele zielen die ontwaakt zijn naar de waarheid en vrijheid van de ketenen van de Duisteren eisen. Jullie leven is teruggebracht tot dat van slaven daar jullie geboorterecht jullie is geweigerd. Je werd vrijheid geschonken door God en het zal worden hersteld, zodat het Nieuwe Tijdperk de beloften kan waarmaken die jullie zijn gedaan. Tegelijkertijd zijn er duidelijke tekenen dat zo velen van jullie de waarheid van je bestaan ??en de heerlijke tijd die voor ons ligt grijpen. Het zal tijd zijn om volledig te manifesteren en wij geven jullie stevige indicaties van de richting die jullie ingaan, zodat jullie een positief doel voor ogen hebben. Achter de schermen zullen er veel groepen ondersteuning bieden aan jullie inspanningen, en die jullie helpen om succes te behalen.
Er is zoveel gebeurt dat we kunnen indenken hoe verwarrend het kan zijn, maar door te focussen op de positieve aspecten van jullie toekomst moeten jullie niet te veel afgeleid zijn. De omvang van wat er gedaan moet worden kan overweldigend zijn, maar we hebben dit al jaren zo gepland en zaken zullen gaan versnellen zodra ze kunnen beginnen. Het opruimen van de "rommel", te verstaan de tijdvakken van ongemak voor jullie, maar we hopen dat jullie dan ontwaakt zijn om de noodzaak in te zien voor een dergelijke actie. Zoals de zaken er op dit moment voor staan is het al duidelijk dat het Menselijk Ras verder moet gaan, en zich voor moet bereiden op de komende veranderingen die uiteindelijk voor jullie voordeel zijn. We zien het als een spannende tijd omdat we de uitkomst al kunnen zien, en jullie zullen dat ook doen zodra de situatie duidelijk is. Wij willen jullie op de hoogte houden van wat er gebeurt, maar we moeten nog steeds voorzichtig te zijn totdat de Duisteren echt daar zijn waar ze zich niet langer kunnen bemoeien met jullie evolutie.
We overzien alles wat er gebeurt in en buiten jullie Aarde, en blijven ervoor zorgen dat jullie vooruitgang niet wordt verstoord door de controle van alle bezoekers die ofwel jullie willen observeren of contact op nemen. Wat dat precies betekent hangt af van het karma dat volgt uit jullie eerdere acties, en "soort zoekt soort" wat we moeten toestaan. We kunnen ons niet de Universele Wet toe-eigenen of aan de gevolgen hiervan ontsnappen. Ja, we kunnen advies geven, maar de uiteindelijke beslissing is aan jullie. Over langere tijd is vrije wil aan jullie gegeven door de Schepper, en het is deze factor die jullie Ras zo bijzonder maakt voor anderen. We hebben in het verleden gezegd dat jullie in jullie toekomstige werkzaamheden zullen profiteren van de ervaring die jullie al hebben opgedaan, en waar je het kunt delen om zo vele zielen te redden zodat ze er zelf niet doorheen hoeven te gaan. Jullie zullen merken dat 'delen' een kenmerk van alle geavanceerde Rassen is en dat gaat hand in hand met de bijstand op jullie evolutionaire pad.
Op dit moment is veel van waarover wij jullie hebben geïnformeerd ver boven de meeste zielen om te begrijpen, maar je moet de zaden van kennis al overbrengen voor als jullie evolutionaire expansie ervaren. Velen van jullie zijn al begonnen om de waarheid te begrijpen en dit heeft jullie ogen geopend naar jullie ware potentieel. Tot nu toe zijn jullie met opzet terug gehouden, maar nu is er zo veel informatie vrijgegeven, dat het niet meer terug gehouden kan worden. Jullie zijn veel groter dan jullie je kunnen voorstellen, maar dat zal veranderen in de nabije toekomst als jullie je bewustzijn uitbreiden. De Duisteren hadden gehoopt om jullie terug te houden totdat ze jullie volledig tot slaaf konden maken, maar het is nu te laat en er is geen kans op hun herstel. Zij kunnen als een doorn in uw kanten blijven, maar hun invloed is in verval en voorbestemd om te verdwijnen.
Aanvallen onder valse vlag zijn er nog steeds op aarde, maar ze zullen niet worden toegestaan ??om invloed uit te oefenen op jullie vooruitgang en ze zijn meer karmisch van aard. Jullie grootste bedreiging op dit moment is de druk die wordt toegepast op jullie munten en onrust is altijd dichtbij om plaats te vinden. We kunnen proberen te helpen bij de besluitvorming, maar uiteindelijk is het van jullie dat telt. Zeker, veranderingen zijn onvermijdelijk omdat het duidelijk is dat jullie oude monetaire systeem scheef is en alleen ten goede komt aan de mensen aan de top in de bankwereld. Een billijke verdeling zal worden ingevoerd en banken zullen worden gereorganiseerd om een ??meer beheersbare omvang zal hebben die verantwoording kan afleggen aan het volk. Veel veranderingen zijn nodig om zo te zeggen "in de pijplijn", zoals we al lang hebben geïdentificeerd de oorzaak van jullie problemen. Wees ervan verzekerd dat in de finale afrekening niemand zal worden gemist als het gaat om de re-distributie van jullie geld. Echter, dit alles is om jullie geleidelijk te verplaatsen  naar een nieuwe manier van leven waar de geldsystemen niet meer nodig zijn , maar maak je er geen zorgen over daar het enigszins in jullie toekomst ligt.
We weten dat velen van jullie begrijpen dat in werkelijkheid alles in het nu is en dat wanneer je een bepaald niveau door de kracht van het denken weet te bereiken, zal je in staat zijn om ofwel vooruit of achteruit te gaan in de tijd. De Duisteren hebben mensen die kunnen werken op een dergelijk niveau en dat het niet al te moeilijk voor te stellen is waarom die voor hen van belang zou zijn. Het is zelfs zo, zijn ze niet toegestaan is te reizen waar ze maar naar toe willen en hun activiteiten worden voortdurend gecontroleerd, en ze hebben niet de vrijheid die zij zich voorstellen te hebben om te doen wat ze willen. Zoals we technologieën hebben die door vaste materie kan zien zullen jullie begrijpen waarom we ervan overtuigd zijn dat er geen schuilplaats voor hen is.
Je moet voorzichtig zijn met je conclusies na het zien van vaartuigen in de lucht, omdat de Duisteren er veel van zelf hebben, hetgeen weinig bijdraagt aan de mogelijkheid tot identificatie. Het betekent dat incidenten kunnen worden toegeschreven aan ons en dat wij fout zijn. Jullie zullen uiteraard weten dat in de vele jaren dat we in jullie luchten zijn geweest, niets heeft plaats gevonden dat kan worden omschreven als bedreigend of schadelijk voor jullie. We hebben jullie nog nooit een reden gegeven dat jullie ons moeten vrezen en zijn altijd voorzichtig met acties zodat jullie niet in de stress raken. Sterker nog, er is een periode geweest dat wij in actie zijn gekomen en jullie uit de problemen hebben geholpen dat niet eens deel was van jullie karma. Op een dag niet al te ver in de toekomst zullen jullie ons zien en ons ontmoeten als vrienden die we zijn, en we zullen samen gaan in een toekomst die zoveel belooft.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ben altijd blij om in contact te zijn en ik kijk uit naar het moment van de onthulling van de spannende tijden die voor ons liggen, en te helpen bij de voorbereidingen met betrekking tot jullie toekomst die zal komen in de meesten van jullie levens. Een dag niet al te ver weg zullen we elkaar openlijk ontmoeten en dan kunnen we direct samenwerken, wanneer je zal terugkeren naar jullie vroegere niveau. Zo lang hebben jullie gezwoegd en hard gewerkt om je weg terug te vinden naar het Licht. Nu jullie op dat pad zijn kan niets jullie vervulling voorkomen en wij van de Galactische Federatie zullen met jullie zijn.
Dank je wel SaLuSa
Mike Quinsey.
Vert. Elene

vrijdag 24 juli 2015

Nederlands --SaLuSa, 24 juli 2015SaLuSa 24 Juli 2015

Zoals altijd vindt er zoveel plaats op Aarde waarvan jullie niet direct op de hoogte zijn. De uiterlijke tekenen bevinden zich om je heen en in het algemeen voelen de mensen de veranderingen die plaatsvinden. Zij mogen niet weten wat ze zijn op dit moment, maar ze voelen het subtiele verschil in de energieën om zich heen. Met hen is een gevoel van de veranderingen die neigen tot manifestatie, en voelt als zeer positief. Zaken zullen op deze manier doorgaan en blijven groeien totdat er uiteindelijk een verheffing gevoeld zal worden. Sommigen zullen zich er toch niet bewust van zijn, maar diegenen van jullie die er aan gewerkt hebben om jullie vibraties te verhogen zullen dat ongetwijfeld doen. Het kan goed zijn dat het jullie eerste positieve gevoel van de veranderingen is, en we weten dat velen zich verheven zullen voelen door wat er plaatsvindt. Ze zullen blijven doorgaan en er zal geen weg terug meer zijn naar de oude lagere vibraties.
Je kunt nauwelijks niet hebben gemerkt dat veel regimes moeite hebben met het handhaven van hun greep over het volk. Dit zal doorgaan tot de oude manieren zijn gebroken en vervolgens nieuwe kunnen worden ingevoerd. Veel zielen zijn geïncarneerd in deze tijd om die reden, en gewoon wachten op hun kans om het volk te leiden in het Nieuwe Tijdperk. Veel is al gepland en wacht om op het juiste moment ingevoerd te worden. Wees ervan verzekerd dat zodra de veranderingen serieus beginnen, zij heel snel zullen komen. Overal om je heen zijn steeds meer tekenen die duidelijk maken hoe inadequaat de oude systemen zijn en dat de afbraak van jullie economieën die niet in hun huidige vorm kunnen blijven bestaan. De oplossingen zijn gevonden en wanneer de juiste gelegenheid zich voordoet om deze in te voeren, zul je zien dat vooruitgang plotseling een grote sprong voorwaarts zal maken.
Degenen die een belang hebben bij het vasthouden aan de oude manieren zullen verandering bestrijden, maar het mag niet baten als de plannen voor veranderingen jullie ooit verder zullen leiden. Sommigen zullen zien dat het nieuwe alleen tot stand kan komen als het oude is verwijderd, en zij zullen proberen om de vooruitgang te vertragen. Ze kunnen slechts een beperkt effect hebben op de problemen in kwestie, terwijl de vorm al is bepaald. Zoveel staat in de wacht op het moment dat het kan worden ingevoerd. Omdat velen ze niet begrijpen en gestrest zullen zijn als het de oude afbreekt. Echter, wanneer ze verder vooruit kunnen zien zullen ze de betekenis van wat er plaatsvindt begrijpen. De veranderingen zullen meer bereik hebben dan je zou hebben gedacht, maar zijn nodig om jullie verheffing naar de hogere vibraties te versnellen.
Sommigen vragen zich af wat ze moeten doen tijdens de periode van de veranderingen, en wij stellen voor om zo normaal mogelijk te leven en sommige ontberingen toe te staan. Dit zal van korte duur zijn daar de ultieme reden is om te zeggen "maak je klaar" en sta toe om het nieuwe te manifesteren. Het zal een hele gebeurtenis zijn wanneer we eindelijk openlijk en veilig op aarde kunnen landen, maar die tijd is nog ver weg daar wij zeker moeten zijn dat er geen mogelijke bemoeienis zal zijn van de oude hiërarchie. Terwijl de tijd verstrijkt zal een achterban van onze vertegenwoordigers die op Aarde zijn en in de aanslag staan om hun rol te spelen bij de totstandkoming van de veranderingen. Uiteindelijk kan iedereen er tot een zekere mate in meedoen omdat er veel te doen zal zijn. Maar niet zoveel als jullie je kunnen voorstellen, omdat je de voordelen zult hebben van kennis en apparatuur die jaren vooruit zijn dan waar je nu bent op dit moment. Wij kunnen jullie helpen vele taken te verlichten die anders onmogelijk lijken.
Wij hopen dat jullie de nieuwe energieën beginnen te voelen en jullie je verwachtingen veel hoger zullen instellen. Er is veel bewust voor jullie achtergehouden dat jullie kwaliteit van het leven snel zou hebben verhoogd ten opzichte van het heden. Jullie zullen je gemakkelijk aanpassen aan de nieuwe manier van leven die aan jullie geopenbaard zal worden. Jullie weten al door middel van ideeën die gepresenteerd zijn de mogelijkheden voor verandering. In feite zal het ongetwijfeld jullie verwachtingen overtreffen, en jullie kunnen voelen dat de grootste verandering zal zijn het los maken van het letterlijk slaven zijn met weinig vrije tijd om jullie eigen bezigheden te volgen. Op een gegeven moment zal dat allemaal veranderen, maar eerst zul je het leven ervaren zonder de noodzaak voor geld zoals jullie dat nu kennen. Het is waarschijnlijk teveel gevraagd voor jullie om te begrijpen hoe je kunt overleven zonder, maar het vereist een ander begrip en aanpak in vergelijking met hoe je nu leeft. Het belangrijkste verschil is dat in ieders behoeften is voorzien en dat niemand zonder zal zijn.
Nu jullie je bewust zijn van het doel van het leven op aarde, en wat de toekomst brengt zal je meer op je gemak zijn en in staat zijn om om te gaan met de ervaringen die je hebt. Voor velen is de huidige situatie nog steeds een uitdaging en karma wordt opgeruimd, en soms zijn het onvoltooide taken die verder terug kunnen gaan dan je vorige leven. Dit zijn tijden voor het afwerken van alle oude problemen, maar zoals met alle vorige levens zullen jullie hebben ingestemd met een plan dat betrekking heeft op jullie behoeften en helpt het jullie evolutie. In werkelijkheid gebeurt er niets door toeval hoewel het er soms wel op lijkt. Jullie hebben allemaal levensplannen die zijn bedoeld om verder te gaan in jullie evolutie en dat ook doen en jullie hebben gidsen die ervoor zorgen dat jullie deze volgen. Vrije wil is iets dat meestal wordt uitgeoefend voordat je in het leven komt, hoewel het juist is om te zeggen dat het laatste woord aan jullie is.
Jullie kunnen terugkijken in de geschiedenis van de aarde wetende dat jullie allemaal een input hadden in de door jullie vele geleefde levens. Inderdaad, grotendeels heeft de mensheid de vrije hand gehad om een eigen toekomst te creëren en wat je vandaag ervaart is het resultaat. In het begin was dat het doel, jullie te laten vallen naar beneden door de verschillende dimensies, en het contact hebben verloren met jullie ware zelf en jullie je eigen wetten en regels voor het leven moesten bepalen. De uitdaging was om te zien of je de weg naar het Licht en naar God terug kon vinden. Wij vinden dat velen van jullie de taak succesvol hebben volbracht en vandaag kunnen jullie anderen helpen om ook hun weg terug naar huis te vinden. Jullie zijn gehard in het vuur van de menselijke ervaring, en zijn nu goed uitgerust om anderen, die hetzelfde pad reizen, te helpen.
Dierbaren, er zijn zoveel verschillende verklaringen naar voren gebracht om uit te leggen wat het leven inhoudt en wat het doel ervan is. Het kan verwarrend zijn, maar op een gegeven moment volg je je intuïtie en zul je er niet ver naast zitten. Houdt ook in gedachten dat jullie Gidsen jullie altijd proberen te helpen, maar dat is natuurlijk nog moeilijk als een ziel hun bestaan nog niet erkend heeft. Uiteindelijk zullen jullie de waarheid vinden, want tenslotte is dat alles wat er is.
Ik ben SaLuSa van Sirius, ik geniet van deze tijd met jullie wetende dat velen van jullie zijn ontwaakt m.b.t. de waarheid en verzekerd zijn jullie lagere dimensie te verlaten. Jullie hebben de lessen die het te bieden had geleerd en zijn nu klaar als het jullie wens is, om anderen die worstelen om de waarheid te vinden te helpen. De Galactische Federatie kijkt uit naar de dag die nadert als we elkaar kunnen ontmoeten als een, en samenwerken in het Licht.

Dank je Wel SaLuSa
Mike Quinsey
Vert. Elene

zondag 19 juli 2015

Nederlands -- SaLuSa 17 July 2015SaLuSa  17 Juli 2015

Tijd gaat snel en gebeurtenissen op aarde versnellen zich en terwijl jullie een vrije wil hebben gekregen om te beslissen hoe jullie samen leven, ervaren jullie nu het gevolg van je keuzes. Het is duidelijk dat het systeem dat jullie hebben gemaakt niet kan voortduren, omdat het aan het afbrokkelen is en blijkt onvoldoende in jullie behoeften te voorzien. Inderdaad moet je vaststellen dat jullie in geleende tijd hebben geleefd en wordt het nu al steeds duidelijker dat jullie de afbraak van het Menselijke Ras niet kunnen voorkomen. Tijdperk na Tijdperk hebben jullie geprobeerd een ​​bloeiende populatie te stichten, maar tegelijkertijd hebben jullie gefaald om de armste landen mee te nemen. De problemen zijn nu zo groot dat het te laat is om het resultaat, dat is het uiteenvallen van de oude systemen, te voorkomen. Met andere woorden: als jullie de problemen die jullie hebben veroorzaakt willen overwinnen zullen jullie gedwongen worden om je gewoonten te veranderen. Het zal een pijnlijk proces zijn maar het zal leiden tot een nieuwe manier van samenleven, waarbij de trillingen zijn verhoogd tot het niveau waar negativiteit praktisch niet bestaat. Dan zullen jullie de ware weg zien van hoe harmonie en vrede kunnen voortduren en hoe mensen kunnen leven zonder angst. Wij kunnen jullie verzekeren dat het mogelijk is, en aangezien de trillingen verder versnellen, zal het niet lang duren voor jullie een ​​aantal positieve veranderingen ervaren. De Duisteren zijn niet langer in staat te bepalen hoe jullie toekomst werkt en hun plan voor de totale dominantie is nu onwerkbaar.

We vragen jullie erin te blijven geloven samen met degenen onder jullie die werken in de richting van de positieve veranderingen, wetende dat het moeilijk is ze in te voeren terwijl chaotische omstandigheden ongecontroleerd blijven. Voor zeer lange tijd zijn nieuwe innovaties, die jullie leven makkelijker maken, verhinderd om voortgang te vinden maar kunnen ze niet veel langer meer achter gehouden worden. Zodra het tijd is om nieuwe ideeën vrij te geven zal er snel vooruitgang geboekt worden en wanneer het voor ons veilig is openlijk onder jullie te verschijnen zullen we in staat zijn om meer te doen voor jullie of met jullie. Er staat veel te wachten om te worden vrijgegeven dat jullie heel snel zal opheffen en je zult beseffen dat het Nieuwe Tijdperk in volle gang is. Jullie krijgen een grote sprong voorwaarts in de technologie die veel van de problemen zal verwijderen die jullie op dit moment tegen houden. Maar door de acties van de Duisteren zou je al reeds genieten van een hogere levensstandaard maar dat zal allemaal veranderen in de nabije toekomst.

Zoals je hebt gemerkt blijven de veranderingen verder gaan en brengen alles wat nodig tot stand om jullie te verplaatsen naar het Nieuwe Tijdperk. Moeder Aarde speelt hierin een grote rol en al de tekenen zijn aanwezig die aangeven wat er plaatsvindt. De resultaten zullen heel dramatisch zijn en zeer naar jullie wens als je je realiseert dat ze voordelig zijn voor jullie. Misschien wel de meest aanvaardbare veranderingen zullen het reinigen van de landen en zeeën zijn, die zwaar zijn vervuild door het gebrek aan zorg van de Mens voor de planeet en andere levensvormen. Helaas zullen er slachtoffers zijn onder het dierenrijk, maar jullie zullen beseffen dat ze ook onderworpen zijn aan de hogere vibraties. Jullie bijbelse verhalen vertellen van de "Leeuw ligt naast het Lam", en misschien kunnen jullie nu begrijpen hoe het kan gebeuren.

Jullie lot heeft altijd deel uitgemaakt van het grotere plan en kan niet worden gewijzigd, maar jullie hebben de vrije wil gehad om het te benaderen op jullie eigen manier. Veel zal er geleerd zijn van jullie ervaringen en het menselijk ras zal daardoor des te grootser zijn. Vergeet niet dat jullie gewillig naar voren stapten om te door de verschillende Tijdperken heen te gaan om te groeien door jullie ervaringen, en als je terug kijkt zullen jullie blij zijn dat je het gedaan hebt. Jullie wisten dat ongeacht wat er zou gebeuren je nooit verlaten zou worden of achter gelaten zou worden om je eigen weg naar huis te vinden. Nu heb je je begeven op die route en vanaf hier is er maar één manier en dat is vooruit. Het was een moeilijke proef, overgegeven aan vele uitdagingen die je hebt overwonnen. Het betekent dat je niet dezelfde tijd opnieuw hoeft door te brengen in de lagere vibraties.

Vanwege het belang van deze tijd voor het Menselijk Ras, zijn jullie de focus van veel aandacht en veel "oude vrienden" wachten op jullie terugkeer naar de hogere vibraties. Deze niveaus zijn jullie meer natuurlijke huis en een deel van jullie evolutie zal doorgaan totdat je terug bent bij de Bron, wanneer je Eén zult zijn met Al Dat Is. Dus geniet van jullie ervaringen daar ze gekozen zijn omdat ze het beste passen bij jullie behoeften, zodat je voortdurend evolueert naar een staat van perfectie. Voor wie deze ideeën nieuw zouden kunnen zijn willen we vertellen dat jullie onsterfelijk zijn, dus in zekere zin maakt het niet uit wat je kiest om te ervaren. Omdat jullie door iedere dimensie bewegen word je energie verfijnd en zal het groeien tot je een groot gebied van de Ruimte omvat, en zul je uiteindelijk helemaal een Wezen van Licht  worden. Jullie hebt misschien gelezen dat jullie Goden in de maak zijn en dit is waarom je pad jullie mee terug neemt naar de Bron van Al Dat Is.

Je bent op dit moment slechts een representatief deel van je ware wezen maar nu je steeds meer aan het groeien bent beweeg je jezelf steeds meer in de vibraties van het Licht. Jullie reizen plaatsen jullie momenteel  onder de zielen van alle verschillende niveaus van de evolutie en dat is de reden waarom je geconfronteerd wordt met zoveel uitdagingen. Jullie worden aangetrokken door zielen van een soortgelijke trilling maar ten behoeve van jullie evolutie worden jullie daar geplaatst waar het jullie behoeften van dienst is. Vaak wordt een aantal levens geleefd binnen dezelfde groep zielen, waar je elkaar kunt helpen om te ervaren en te evolueren. Je zult vrijwel zeker elke keer verschillende rollen hebben en het algehele voordeel is dat je vooruitgang boekt met zielen waarmee je een connectie hebt. Dit verklaart waarom sommige groepen zo goed met elkaar kunnen, terwijl anderen geconfronteerd worden met moeilijkheden. Het komt erop neer welk type ervaringen jullie behoeften het beste zal dienen.

Als je merkt dat je in een moeilijke relatie zit met jouw familie, houdt dan in gedachten dat je daar bent geplaatst om bepaalde lessen te leren van elkaar. Jullie situatie doet zich altijd voor zodat je geestelijk kunt evolueren en het zijn de moeilijkere relaties waarin je het meeste leert en je dat het snelste doet. Dus als je het gevoel hebt dat je een moeilijke tijd op aarde hebt, verlies dan nooit uit het oog dat er niets in je leven gebeurt zonder goede reden. Inderdaad, als je groeit in bewustzijn kun je al het gevoel hebben dat je ervaringen een periode zijn om te leren. Wees ervan verzekerd dat zodra de lessen zijn geleerd het niet nodig is om er weer doorheen te gaan. Dus ga de confrontatie met de obstakels in het leven aan met de vastberadenheid om ze op de juiste manier te overwinnen met respect voor behoeften van andere zielen, zoals die van jouw zelf.

Wanneer jullie leven is voltooid en als je erop terugkijkt, wat alle zielen doen onmiddellijk na hun overgang, zullen jullie weten hoe goed je het hebt gedaan. Jullie worden niet beschuldigd als jullie eventuele tests hebben gefaald, omdat er zich voor je altijd meerdere mogelijkheden zullen voordoen. Omdat in de praktijk tijd niet bestaat, zoals jullie dat kennen, heb je alle tijd die je nodig hebt om vooruitgang te boeken op je spirituele reis. Omdat je door het leven gaat zul je bijna zeker een intuïtief gevoel krijgen van waar het om gaat en wat er nodig is van jou. Je hebt immers veel vrienden op en buiten de Aarde die hulp geven aan elkaar en de reis met je mee reizen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en sta altijd klaar om jullie mijn liefdevolle begeleiding aan te bieden.

Dank je Wel, SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vert. Elene

fc

fc

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS