Followers

Google+ Followers

vrijdag 25 november 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 25 nov 2016Mike Quinsey (HZ), 25 November 2016. 

Het Duister en haar cohorten nemen een laatste grote poging in overweging om hun verloren terrein terug te winnen en dat is door een nep-aanval door buitenaardsen op jullie uit te voeren. Het zal er zeer realistisch uitzien en jullie zouden Ruimtevaartuigen en ruimtewezens te zien krijgen die precies lijken op die waarmee jullie bekend zijn. Sommige schepen zullen enkel hologrammen zijn en er heel normaal uitzien, dus jullie zijn gewaarschuwd voor hun bedoelingen zodat angst beperkt kan worden of zoveel mogelijk voorkomen. Het creëren van angst is de bedoeling van een dergelijke gebeurtenis en het is zoals jullie het zouden noemen hun "laatste gok", maar het zou degenen die nog niet ontwaakt of onjuist geïnformeerd zijn gemakkelijk voor de gek kunnen houden. Als dit ooit bewaarheid wordt kunnen degenen onder jullie die er inzicht in hebben voor de Mensheid van onschatbare waarde zijn door te helpen om massahysterie te voorkomen.

Wees er echter van verzekerd dat geen enkele daad zal worden toegestaan om uit de hand te lopen en dat de Lichtkrachten klaar staan, maar om karmische redenen kunnen ze in dergelijke gebeurtenissen niet direct ingrijpen door te voorkomen dat ze plaatsvinden. Het zal de enige keer zijn dat dat jullie met een dergelijke situatie te maken krijgen. Het zal een grote "wake-up-call" zijn voor degenen die zonder het te weten hun vrijheid hebben opgegeven en die hebben toegestaan dat het Duister de vrije hand heeft in het uitvoeren van haar plan voor wereldoverheersing.
Uiteindelijk zullen de gebeurtenissen zo gaan zoals we jullie voorheen hebben laten weten, dus onthoud dat het Licht altijd zal winnen van het Duister. Zelfs op dit moment worden "ze" verwijderd en overgeplaatst naar waar ze jullie niet langer grote schade kunnen toebrengen. De strijd tussen het duister en het Licht voor de controle over de Aarde is voorbestemd om binnenkort ten einde te komen. De uitkomst was altijd voorspelbaar, zelfs nu het Duister de overhand lijkt te hebben. De zaken kunnen echter niet als vanzelfsprekend worden beschouwd en het is nodig dat degenen van het Licht zich op de juiste uitkomst focussen.  
Samen met jullie Gidsen hebben jullie vele helpers om je heen, dus alhoewel jullie je niet bewust zouden kunnen zijn van hun aanwezigheid, weten ze veel over je en zullen ze ervoor zorgen dat je je levensplan blijft volgen. In jullie momenten van meditatie of gebed kunnen ze dichtbij je komen en ideeën in je hoofd planten. Veel van jullie werk wordt gedaan tijdens jullie "buitenlichamelijke" activiteiten wanneer je slaapt. Je zou je enkele ervaringen kunnen herinneren maar gewoonlijk kun je je geen details herinneren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je andere Lichtwezens ontmoet en aspecten van je werk voorbereidt. Het mag soms lijken dat je een eenzame strijd levert, maar wees ervan verzekerd dat dit ver bezijden de waarheid ligt.
Jullie maken deel uit van een geschiedenis die vaak beschouwd zal gaan worden als een belangrijk keerpunt in de vooruitgang van de Mensheid op haar terugkeer naar het Licht. Het grootse experiment ging eonen geleden van start en sindsdien zul je bijna zeker vele, vele levens op Aarde hebben geleefd. Met het oog op Ascentie die in de meeste van jullie levens plaats zal vinden zullen vele andere zielen jouw vooruitgang volgen zodat jouw ervaring gebruikt kan worden ten bate van anderen die volgen. Het kan lijken dat dat jullie allemaal geen grootse zielen zijn omdat jullie wakende bewustzijn beperkt wordt door je ervaringen op Aarde. Jullie hebben weinig of geen herinnering van je ware zelf en dit is met opzet zo geregeld, zodat jullie je volledig op je ontwikkeling kunnen concentreren. Anders zou je gemakkelijk van je levensplan kunnen worden afgeleid.  

Niets dat maar enige invloed heeft op je leven gebeurt zomaar, dus wees ervan verzekerd dat je, ondanks je vrije wil, je altijd gedreven voelt om het ontwikkelingspad dat je voordat je incarneerde hebt gepland, te volgen. Zelfs gebeurtenissen die je liever niet had ervaren maken deel uit van je levensplan, zoals je zult ontdekken wanneer je naar de hogere dimensies terugkeert en je leven op Aarde terugziet. Normaal gesproken zou je worden aangetrokken door mensen wiens energie vergelijkbaar is met die van jou, maar wanneer het de bedoeling is, met het oog op karmische redenen, dat je een ziel ontmoet die een rol in je leven speelt, kan het zijn dat de trillingen van de ander nogal verschillen met die van jou. Dit gebeurt vaak wanneer stellen samen worden gebracht en er sprake is van een onvermijdelijke energie wat betreft de aantrekkingskracht tussen beide. Zelfs wanneer je in deze verbinding een beoordelingsfout hebt gemaakt en het niet de bedoeling is dat de relatie blijft bestaan, zal de verbintenis niet lang meer duren, maar geen enkele ervaring van welke aard ook is zonder waarde voor je leven.  

Je zou moeten weten dat niet iedere situatie is zoals het lijkt, omdat deze soms worden gebruikt om te helpen iets anders te creëren. De overwinning van Trump bijvoorbeeld, was om te voorkomen dat Hillary Clinton zou winnen, zelfs ongeacht het feit dat de verkiezing in haar voordeel vervalst zou gaan worden. Er wordt daarom verwacht dat Trump zeer binnenkort zal terugtreden en Paul Bryant, die de huidige President van de Republiek is, zal zijn plaats als interim-President innemen totdat nieuwe verkiezingen kunnen worden uitgeschreven, en het is zeer waarschijnlijk dat hij dan als President zal worden gekozen. Dit zou jullie ervan moeten overtuigen dat jullie niet alleen staan in je strijd tegen het Duister. Dus weet, ongeacht wat er gebeurt, dat de uitkomst zal zijn dat het Licht zal overwinnen.
Een sleutelfactor in de gebeurtenissen die plaatsvinden zijn de behoeften van Moeder Aarde die klaar moet zijn voor Ascentie, aangezien er geen sprake kan zijn van veranderingen die tegengehouden of vertraagd worden. Op kosmisch niveau dienen bepaalde gebeurtenissen op een precieze tijd plaats te vinden, en om het zo te zeggen –  zal Moeder Aarde indien nodig de zaak forceren. Jullie zouden nu in staat moeten zijn te begrijpen waarom Ascentie met zekerheid zal plaatsvinden. Jullie zouden nu onderhand voldoende informatie moeten hebben om te begrijpen wat er in het verschiet ligt, hoewel de exacte tijdschaal moeilijk te voorspellen is. Jullie zullen je meer op je gemak voelen wanneer het Duister niet langer in staat is zich met jullie evolutie te bemoeien. Het zal zoveel mogelijk maken dat voorheen werd tegengehouden, zodat zonder oponthoud door kan worden gegaan.
Ondanks de algemene indruk van hetgeen er op Aarde gebeurt, gaat alles in feite goed vooruit. Er is geen noodzaak te twijfelen, weet dat alle hogere machten ervoor zullen zorgen dat de komende gebeurtenissen zo weinig mogelijk problemen zullen geven. Het is echter te begrijpen dat Moeder Aarde een paar gebieden zal "opschudden" aangezien zij zich eveneens opmaakt voor Ascentie. Sommige grote veranderingen zijn onvermijdelijk en inderdaad noodzakelijk om de nieuwe Aarde te laten ontstaan. Jullie reis was lang en vol uitdaging, maar jullie zullen veel hebben geleerd wat jullie immens waardevol zal maken voor degenen die na jullie volgen.
Houd je ogen gericht op het pad dat voor je ligt en weet, dat ondanks wat je waarneemt, alles goed is. Het is niet alleen het komende einde van je ervaringen, maar ook dat velen je met grote belangstelling hebben gevolgd. Jullie waren succesvol waar anderen faalden, en jullie verdienen elke hulde die jullie krijgen. Het is echter geen schande om in de lagere dimensies meer ervaring op te moeten doen, en je zult er in feite des te sterker voor zijn. Sommigen van jullie zullen vrijwillig naar de 3e dimensie teruggaan om anderen door hun volgende serie ervaringen heen te helpen. Je zult ontdekken dat wanneer je door de trillingen verder omhoog gaat, dienstbaarheid het doel is van vele zielen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

Vertaling: Marja en Rob

vrijdag 4 november 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 4 nov. 2016


Mike Quinsey (HZ), 4 November 2016
De tijd gaat sneller dan ooit en op Aarde komen de zaken geleidelijk tot een climax waar haar bestemming van koers dient te veranderen. Uit de onzekerheid zal een positieve verandering ontstaan waardoor jullie niet meer zullen twijfelen dat de Mensheid is voorbestemd om ferm het pad naar Ascentie te betreden. Er is nooit van een andere uitkomst sprake geweest aangezien voldoende mensen zich naar het Licht hebben gekeerd en hun trillingen hebben verhoogd. Alles wat minder was dan dat zou hoogstwaarschijnlijk in een abrupt einde van een tijdperk hebben geresulteerd, een tijdperk dat zou worden gezien als een ramp. De enkelingen hebben het mogelijk gemaakt door stevig vast te houden aan hun succes in het verhogen van hun trillingen. Het is nu enkel nog een kwestie van het instandhouden van die positie totdat het bereikte niveau hen in de hogere dimensies brengt. Jullie noemen het Ascentie en een teken van jullie spirituele vooruitgang die jullie uit de lagere trillingen heeft opgeheven. Wees ervan verzekerd dat deze tijd snel dichterbij komt en de gebeurtenissen zullen bevestigen dat dit waar is.

Veel zielen zijn in beweging, maar de tijd die hen in staat stelt om te ascenderen is beperkt. Wanneer de eindtijden echter algemeen kenbaar kunnen worden gemaakt, zullen ze een grote sprong vooruit maken omdat de waarheid omtrent deze bijzondere periode duidelijk wordt. Wanneer de zaken in de openbaarheid kunnen worden gebracht zullen alle zielen de kans hebben om het pad naar Ascentie te volgen, maar sommigen zullen maar weinig interesse tonen en hun pad zal zich op een ander spoor voortzetten. De beslissing over welk pad men neemt is een kwestie van vrijwillige keuze en dit zal goed voor de betreffende ziel zijn. Het zal eveneens invloed hebben op bepaalde partnerschappen en vriendschappen die in de toekomst altijd hernieuwd kunnen worden. Besef dat voordat jullie in je huidige leven incarneerden jullie een overzicht van alle mogelijkheden hebben gekregen en daarom op de hoogte zijn van de te verwachten uitkomst.

Moeder Aarde heeft, terwijl ze zich voorbereidt op Ascentie, taken te vervullen en zal zich inspannen om veranderingen aan de Aarde in gereedheid te brengen. Door sommige veranderingen zal de noodzaak ontstaan dat mensen zich naar veiligere gebieden  verplaatsen, en wees ervan verzekerd dat daar waar er sprake is van verlies van levens, dit voorspeld was en dat de betreffende zielen hiervan op de hoogte waren. Het zal onderdeel zijn van hun noodzakelijke ervaring en daarom is er van tevoren mee ingestemd. In werkelijkheid is er niets dat bij toeval gebeurt, alhoewel dat vaak niet zo lijkt. Iedere ziel zal zijn behoeften wat betreft incarnatie van tevoren besproken hebben en van de aard van de zich aandienende uitdagingen op de hoogte zijn. Vooruitgang verloopt daardoor op een ordelijke manier en op een dusdanige manier dat geen ziel te maken krijgt met zaken die hij niet aankan, en het is ook zo dat jullie altijd Gidsen bij je hebben die overzicht hebben over je vooruitgang. Wat jullie vaak toeval noemen wordt in werkelijkheid voor jou gecreëerd om ervoor te zorgen dat je geen kans onbenut laat om je levensplan te volgen.
Onthoud dat jullie krachtige Wezens zijn en jullie zullen, terwijl de trillingen toenemen, ontdekken dat datgene waar je je zinnen op zet, zich op een bepaald moment bijna altijd manifesteert. Sommige gebeurtenissen maken reeds deel uit van je levensplan, maar er is waar het vele zaken betreft nog steeds sprake van vrije wil. Vooropgezet dat het niet tegen je Levensplan indruist, bestaat er alle kans dat je ervaart wat je in gedachten had. Je hebt bijvoorbeeld om in je behoeften te voorzien, eveneens geregeld wie je zult ontmoeten en dat geldt ook voor je vaste partner. Op dezelfde manier geldt dat als er van tevoren besloten is dat een huwelijk niet voor jou is dit ook niet gebeurt. Het is overal en op iedereen van toepassing en betreft gebeurtenissen die ervoor zorgen dat je precies dat ervaart wat je nodig hebt om een vervolg te geven aan je ontwikkeling.

Terwijl je je onder anderen mengt die eveneens volgens hun Levensplan ervaringen opdoen, herken je niet werkelijk de andere ziel door de uiterlijke verschijning, maar enkel het lichaam dat deze draagt tijdens die bepaalde incarnatie. Je kunt ook niet weten of deze in zijn laatste leven bijvoorbeeld van Koninklijken bloede of een landarbeider is geweest en op die manier kun je in feite nooit weten wie je tegen zou kunnen komen. Maar enkele zielen zijn zich bewust van de aard van hun vorige levens en dat zorgt ervoor dat ze hun tijd, zonder te worden afgeleid, kunnen besteden aan het huidige leven. Ieder Levensplan is speciaal gecreëerd met het oog op jouw behoeften en om ervoor te zorgen dat er aan karmische verantwoordelijkheden tegemoet gekomen wordt. Degenen die dralen kunnen meer uitdagingen gepresenteerd krijgen omdat ze vaak meer karma in te lossen hebben en totdat dit is gebeurd kunnen ze meestal geen grote vorderingen maken.
Moeder Aarde bereidt zich op haar eigen Ascentie voor en omdat ze de Aarde opschoont is verlies van leven soms onvermijdelijk. Dergelijke zielen werken vaak hun eigen karma uit zodat iedereen van deze ervaringen profiteert. Dergelijke gebeurtenissen zullen bij hen die hiervan of van hun eigen doelen geen voorkennis hebben een gevoel van wanhoop boven kunnen brengen. In zulke gevallen zal de reden van de betreffende gebeurtenissen aan hen worden uitgelegd. Jullie ondergaan een periode van enige verstoring omdat de oude energieën worden uitgespeeld, maar die zijn noodzakelijk omdat de veranderingen zich nu aan moeten dienen.
Het Menselijk Ras heeft een lange weg afgelegd sinds jullie voor het eerst voet op Aarde hebben gezet. Jullie hebben de diepten van het duister ervaren, maar jullie hebben de weg hieruit terug kunnen vinden en nu zullen jullie je weer verheffen om Galactische Wezens te worden. Velen van jullie zijn ruimtereizigers geweest en jullie thuis zal aan boord van één van de Ruimteschepen zijn geweest. Jullie hebben door het reizen naar verschillende planeten het avontuur gezocht en gecommuniceerd met de bewoners, maar jullie hebben eveneens een missie en dat is het verspreiden van Licht. Jullie zijn vanwege je ervaringen op Aarde veel, veel grootser geworden en nu in staat om degenen die zich in de eerste fasen van de ontwikkeling bevinden, te helpen.   
Dit is de week met hoge verwachtingen van de aankondiging van “Revaluatie”, maar zoals jullie al hebben ervaren lijkt dit altijd maar aan vertragingen onderhevig te zijn. Jullie kunnen echter van één ding zeker zijn en dat is dat het echt is en voor veel mensen leven-veranderende effecten zal hebben. De eerste veranderingen zullen degenen die voorzien worden van enorme tegoeden in staat stellen van start te gaan en ondersteuning te plannen voor degenen met de grootste noden. De omvang van de projecten zal enorm en verreikend zijn. Uiteindelijk zal echter in alle behoeften zijn voorzien en zullen armoede en gebrek verdwijnen. De veranderingen zullen snel gaan en het Nieuwe Tijdperk zal dan echt goed onderweg zijn.
Verlies in alle opwinding niet de realiteit uit het oog, aangezien er nog veel werk moet worden verzet. Het zal niet gemakkelijker worden totdat de laatsten van de illuminati verwijderd zijn, zodat hun invloed de zaken niet langer kan vertragen. Hun tentakels reiken heel ver, maar veel van hun hielenlikkers zullen liever van kamp veranderen dan alles wat ze verkregen hebben verliezen. Vergeving is een prachtige daad die gebroken relaties herstelt en die nodig zal zijn om verloren zielen terug in het Licht te krijgen.
Ondanks alle chaos die er is wordt er achter de schermen veel goed werk verzet m.b.t. de voorbereiding en introductie van vrije-energieapparaten. Wees ervan verzekerd dat vele bronnen nu  aan dergelijke projecten werken in landen die ontvankelijk zijn voor het idee deze te introduceren. Vanwege het gebrek aan publiciteit ben je waarschijnlijk niet op de hoogte van zulke ontwikkelingen, maar vergis je niet aangezien alles goed vooruitgaat. Het betekent dat zodra het veilig is dit te doen en het startsein is gegeven er zich vele verrassingen zullen aandienen.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht
Mike Quinsey
Vertaling: Rob/Marja

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS