Followers

Google+ Followers

woensdag 27 juni 2012

27.06.2012


SaLuSa, Juni 27, 2012Er vinden acties plaats maar zoals jullie je gerealiseerd hebben, bereikt het niet de grote Persbureaus. Het nieuws zal echter zo belangrijk worden dat er een moment komt waarop het niet langer kan worden verborgen of genegeerd. Regeringen willen de macht in handen houden en hebben altijd geprobeerd nieuws te verdoezelen over demonstraties of opstanden onder de mensen. Zodra de media echter de echte waarheid achter wat gaande is te pakken krijgt, zal zij de kant van de bevolking kiezen. Natuurlijk zullen er ook nog steeds mensen zijn die een defensieve kijk op de gebeurtenissen aannemen, uit vrees dat de veranderingen hen ernstig gaan raken. Mensen zien niet graag het idee onder ogen dat zij hun macht gaan verliezen, of in sommige gevallen hun onrechtmatig verkregen rijkdom. Niemand zal ontsnappen aan de financiële veranderingen of het delen van rijkdom, welke zelfs groter wordt door de toevoeging van de beheerde Fondsen die voor deze gelegenheid zijn opgericht. Wees ervan verzekerd dat er een enorme planning heeft plaatsgevonden om ervoor te zorgen dat er in deze nabije periode met ieders behoefte rekening wordt gehouden. Het zal tijd kosten om alles te omvatten maar eerst moet het oude systeem verdwijnen en dient er een nieuwe in zijn plaats te komen.

Op het laatste moment zijn er natuurlijk onvermijdelijk struikelblokken maar in de context van de gehele missie zullen ze geen buitensporige vertraging veroorzaken. De druk neemt echter op de mensen in de voorhoede toe om zaken volledig in gang te zetten. Het vereist een heleboel coördinatie en ofschoon we hoofdzakelijk op de achtergrond aanwezig zijn, kunnen we toch ons gezag uitoefenen om dingen in beweging te zetten. In bepaalde gevallen, zoals de valse vlag operaties van de oude garde, zijn wij in feite heel erg nauw bij de zaak betrokken geweest. Wij moedigen jullie zoals altijd aan om de leiding te nemen want het is nooit de bedoeling geweest dat wij voor jullie het werk doen. De redenen daarvoor hebben met karma te maken en er wordt van jullie verwacht dat jullie de problemen die je zelf hebt veroorzaakt ook oplost. Feitelijk loopt dat heel ver terug in de tijd naar periodes waarin jullie gedurende vele levens in dezelfde omstandigheden verkeerden.

Jullie hebben zeker veel vooruitgang geboekt sinds het begin van deze eeuw maar toch hadden jullie je tot het uiterste moeten inspannen om de verwezenlijking van het plan van de Illuminatie een halt toe te roepen. Wij zijn onderdeel geweest van de beweging die mensen heeft ingelicht over de bedreigingen jegens hen en hun vrijheid en dit is heel succesvol geweest. Voorafgaand aan die periode werden jullie in slaap gesust om de veranderingen te accepteren die sluw beetje bij beetje werden ingevoerd, waarmee jullie rechten stap voor stap werden weggenomen. Doordat zij dachten onfeilbaar te zijn, konden wij de arrogantie van de oude garde gebruiken om de rollen om te draaien en zij werden onaangenaam verrast.

Jullie zouden van de komende tijd moeten genieten als jullie je soevereiniteit terugeisen want jullie verdienen niet minder na zo lange tijd als slaven te zijn behandeld. Het doet individueel niet zo ter zake wat jullie misschien in het verleden hebben gedaan want jullie kwamen naar de Aarde om de dualiteit te ervaren. Jullie hebben allemaal je hoogte- en dieptepunten gehad en wat jullie vandaag zijn, is hetgeen wat werkelijk telt. Het komt neer op het geleerd hebben van de lessen die je nodig had om te evolueren, en jullie zullen allemaal weten waar je in dat opzicht staat. Als jullie jezelf beschouwen van het Licht te zijn, zitten jullie ongetwijfeld op dat pad en zijn jullie alle bagage aan het lossen die jullie hebben verzameld. Jullie beginnen je ware zelf te begrijpen en leven naar jullie wens om van het Licht te zijn en jullie zullen beter weten dan ieder ander hoe je het doet. Wees goedhartig, medelevend en liefdevol naar alle zielen en als jullie in staat zijn dit te doen, zijn jullie goed op weg naar ascenderen.

De tijd nadert waarop gemeenschappen mogelijk bij elkaar moeten komen ter ondersteuning van hen die heel verward kunnen raken door wat er gaat gebeuren. Het zal lijken alsof de wereld op zijn kop wordt gezet en de toekomst onzeker is. Sommige gebieden kunnen last hebben van tekorten als gevolg van beperkingen in gebruikelijke verbindingen. Het is dus belangrijk dat jullie voor elkaar zorgen wanneer de behoefte zich voordoet. De problemen zullen slechts tijdelijk, zonder lange termijn problemen zijn want we zijn goed voorbereid en weten al waar hulp nodig zal zijn. Ga de toekomst met een opgewekte verwachting tegemoet en help de vrede te handhaven die essentieel is in deze tijd.

Wij van de Galactische Federatie zijn zo blij voor jullie dat jullie eindelijk de resultaten kunnen zien van alle verrichte inspanningen om een einde te maken aan de beperkingen die jullie levens ernstig hebben aangetast. De Overheersers zijn op weg naar de uitgang doordat ze hevig zijn beperkt in hun vermogen de enorme operaties die ze uitvoerden te financieren. Wanneer de wijzigingen in bankieren zijn doorgevoerd, zal dat hun macht verder reduceren en louche of onwettige handelingen zullen niet meer mogelijk zijn. Open en transparante transacties zullen aan de orde van de dag zijn, en zullen mogelijk zijn omdat de bedriegende handelaren zullen zijn verwijderd. Veel was echter afkomstig van de top van het establishment en ook dat zal met het afleggen van meer verantwoording veranderen. Jullie hebben capabele mensen die weten wat er gedaan moet worden en wij zullen met ze samenwerken.

Jullie bewustzijnsniveaus blijven toenemen en dat is een goed teken en jullie garantie voor het bereiken van een niveau dat hoog genoeg is om te ascenderen. Het voordeel is dat jullie nu minder geneigd zijn terug te vallen en het zal gemakkelijker worden je focus op het Licht te houden. Jullie krijgen immense hulp en het traject van de komende laatste maanden heeft nog meerdere belangrijke momenten die jullie verheffing gaan ondersteunen. Wij blijven bevestigen dat ondanks de vertragingen alles goed verloopt en dat we klaar zijn om ogenblikkelijk in actie te komen. We zijn eigenlijk aanwezig op Aarde op manieren die niet direct duidelijk zijn want we hebben bases die ons nuttige toegang verlenen tot onze bondgenoten. We kunnen ook gemakkelijker bepaalde leden van de Illuminatie volgen die proberen te vermijden dat ze zich over moeten geven.

We zouden willen dat jullie media hun twijfels laten vallen om verslag te doen van het echte nieuws, want als het eerlijk zou worden gedaan, zou het meer mensen bereiken die nog weinig of geen idee hebben over wat er gaat gebeuren. In de tussentijd kijken we naar jullie om het nieuws overal en wanneer mogelijk te verspreiden en binnenkort zullen we regelen dat onze bondgenoten een stem krijgen die het algemene publiek bereikt. Communicatie staat heel hoog op onze lijst en jullie zullen zien dat er een nieuw systeem wordt ingevoerd dat verre superieur is aan wat jullie nu hebben. We willen dat iedereen het kan gebruiken en het gebruik van vrije energie heeft er mee te maken.

Ik ben SaLuSa en ik dank jullie voor jullie aanhoudende doorzettingsvermogen.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

maandag 25 juni 2012

25.06.2012


SaLuSa, Juni 25, 2012Het aantal mensen dat open staat voor het idee van grote veranderingen is aan het toenemen en het is een teken dat steeds meer mensen gevoelig worden voor de nieuwe energieën die in overvloed op Aarde aanwezig zijn. Sommige voelen angst voor verandering terwijl anderen begrijpen dat daar de bedoeling achter zit om jullie beschaving uit de uitzichtloze situatie omhoog te tillen die de wereld naar beneden dreigt te halen. Het is daarom een unieke tijd voor degenen die weten waar de veranderingen toe leiden, en een mogelijkheid om bekend te maken dat alles goed afloopt. Momenteel bereiken zaken een punt van onomkeerbaarheid en wij en onze bondgenoten wachten op het signaal om in actie te komen. Alles is voorbereid en ofschoon de duistere machten weten dat hun tijd erop zit, zal het onverwachte en de omvang van onze arrestaties hen toch nog verrassen. Natuurlijk zal er verwarring zijn bij het publiek maar zij zullen zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Wanneer de media zich openstelt voor de waarheid, zullen de verschillende bronnen weldra deel willen uitmaken van het nieuws over de veranderingen.

In de tussentijd verzamelen wij onszelf rond onze bondgenoten aangezien zij zich opstellen voor de eerste van vele acties. Wat in de V.S. begint, zal zich naar andere landen verspreiden, want overal zullen mensen hun vrijheid opeisen en er gaat een grote schoonmaak plaatsvinden. Waar weerstand bestaat, zullen wij onze bondgenoten ondersteunen en uitleggen dat er vrijheid moet worden gegeven en dat wij anders worden gedwongen in te grijpen. Er is geen keuze voor de oude garde en hun macht zal verdwijnen, en indien nodig samen met hen. Het is geen tijd voor valse beloften of terugvallen op oude systemen die jullie niet meer van nut zijn. Alle landen zullen hun Grondwet uiteindelijk baseren op een grondwet die in de V.S. overeenkomstig de Grondleggers zal worden hersteld, maar in aangepaste vorm om de Nieuwe Tijd te reflecteren die jullie ingaan. Deze zaken zijn al behandeld en voorbereid voor een snelle overgang.

Sommige mensen vragen zich af hoe de gewapende krachten zullen reageren en wij moeten jullie vertellen dat de meerderheid bereid is hun wapens neer te leggen om de echte beschermers van de Mensheid te worden, zoals van oorsprong de bedoeling was. Zij zullen niet langer hun levens op het spel zetten om in onechte oorlogen te vechten en in plaats daarvan zullen zij fungeren in het handhaven van de vrede overal in de wereld. Wapens als zodanig zullen niet tegen de mensen worden gebruikt en er komt een dag waarop ze niet langer nodig zijn. Wij weten waar de verborgen faciliteiten zich bevinden en deze zullen worden vernietigd om zeker te stellen dat ze nooit meer opnieuw worden gebruikt. We zijn inderdaad al begonnen ondergrondse bases te sluiten en we ontwapenen zo snel mogelijk de duistere machten.

Denk eraan dat onze activiteiten op zo’n manier worden uitgevoerd dat er geen verlies aan menslevens is. Wij kunnen mensen heel eenvoudig “ verwijderen” en hen overal plaatsen waar we willen, en vaak is dat buiten de planeet. Degenen die zich te buiten zijn gegaan aan moorden en geweld voeden we opnieuw op zodat ze als nuttige burgers naar de Aarde kunnen terugkeren. Degenen van jullie die zich naar het Licht verplaatsen zullen weten dat je op een bepaald niveau voorbij de negatieve emoties komt en dat ze je dan niet meer kunnen beïnvloeden. Jullie Licht is jullie bescherming en zal dergelijke energieën naar de voortbrenger ervan terugkaatsen. Dat is de kracht van Licht met betrekking tot creatie en niets is onmogelijk, het is alleen het gebrek aan overtuiging dat iets verhindert.

Dierbaren, ondanks dat jullie onder veel druk staan, doen jullie het zo goed maar probeer te ontspannen en te genieten van wat een spannende tijd zou moeten zijn. De tijd gaat zo snel en voordat jullie weten wat er is gebeurd, zullen wij met jullie in gesprek zijn en reguliere communicatie hebben. Onze bedoeling is jullie goed geïnformeerd te houden over onze activiteiten en wij verheugen ons er op jullie direct toe te spreken. Naast ons zullen zielen staan waarvan is vastgesteld dat zij van het Licht zijn en zij zullen jullie naar het doel, ofwel Ascentie, leiden. Het stopt daar natuurlijk niet en jullie evolutie zal in de hogere dimensies doorgaan. Als jullie het maar wisten dan hadden jullie zoveel om naar uit te kijken en jullie levens zullen voorgoed veranderen.

Welke problemen jullie ook hebben of in welke hachelijke situaties jullie ook zitten, laat je er niet door hinderen vanuit de wetenschap dat de oplossingen niet lang op zich zullen laten wachten. De hogere trillingen zullen veel medische problemen verlichten en met de komst van de Steden van Licht zullen healingkamers en andere geavanceerde technologieën deze kunnen behandelen. Jullie zullen na Ascentie helemaal geen ziektes of fysieke problemen hebben omdat jullie lichamen dan in een staat van perfectie verkeren. Pas dit toe op alle bestaande problemen want jullie zullen ze niet veel langer met je mee hoeven te dragen.

Medicijnen fungeren zelden als een geneesmiddel maar bestrijden meer, en was er geen geheimhouding geweest dan hadden jullie bijvoorbeeld een geneesmethode tegen de plaag van de Mensheid gehad, ofwel tegen kanker. Veel medische vooruitgang is achtergehouden om niet de winsten van de farmaceutische bedrijven te benadelen. Er zijn ook veel medicijnen op de markt gebracht waarvan bekend was dat ze ernstige bijwerkingen hadden, en anderen die in het ene land worden verboden en van de markt gehaald, worden vervolgens verkocht aan de Derde Wereld. Tekort aan water had ook al kunnen zijn opgelost maar werd opnieuw tegengehouden vanwege het handhaven van hoge prijzen. Er zijn veel van dergelijke voorbeelden in de verschillende markten aan te wijzen, en niet op de laatste plaats in de Olie Industrie. Zij manipuleren de markten om tekorten en hoge prijzen te creëren, terwijl er in werkelijkheid volstrekt geen tekorten zijn.

Jullie zullen niet veel langer hoeven te lijden onder de macht van de Illuminatie want de oplossingen voor jullie problemen liggen bij ons en onze technologieën die wij bereid zijn met jullie te delen. Jullie hebben al over het echte potentieel geleerd dat op jullie staat te wachten en we zullen geen tijd verspillen om het op zijn plaats te zetten. We wachten daarvoor alleen op de nieuwe Regering met bijbehorende vertegenwoordigers die echt voor de vooruitgang van de Mensheid gaan werken. Zij zijn er en zij zijn bekend bij ons omdat het volkomen onmogelijk is dat iemand zich anders voordoet zonder dat wij het weten. Het betekent dat wanneer wij met de duistere machten onderhandelen, het voor hen geen zin heeft te proberen ons met woorden voor de gek te houden terwijl we hun gedachten kunnen lezen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en de Galactische Federatie van Licht verzekert jullie dat jullie in veilige handen zijn en dat jullie je geen zorgen hoeven te maken over beweringen die bedoeld zijn om jullie bang te maken. Het zijn niet alleen de Illuminatie die desinformerende bronnen creëren maar ook groepen die een ander einde aan deze cyclus wensen te zien om aan hun eigen overtuigingen te voldoen. Onthoud ook dat veel oude profetieën niet meer relevant zijn want omstandigheden hebben de uitkomst veranderd, die veel minder onstuimig wordt en gemakkelijker te hanteren. Blijf kalm en binnen het Licht en de Liefde die de Aarde voortdurend overspoelt en de trillingen ervan verhoogt.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

vrijdag 22 juni 2012

22.06.2012


SaLuSa, Juni 22, 2012Sommige mensen die onze technologie niet begrijpen hebben het gevoel dat de tijd om in actie te komen “nu of nooit” is, omdat ze geloven dat er anders onvoldoende tijd is om alle noodzakelijke veranderingen voor Ascentie uit te voeren. We moeten herhalen dat tijd voor ons niet zo’n cruciale factor is en dat wij ons aan elke tijdschaal kunnen aanpassen die ons wordt toegewezen. Ons huidige plan is de actie binnen een kwestie van dagen te beginnen en niet weken, maar evengoed is “nooit” van start gaan in ieder geval niet aan de orde. Zoals jullie echter hebben geleerd is er een grens getrokken van waar af wij moeten beginnen, zelfs als dit meer directe betrokkenheid inhoudt. We hebben jullie deelname in de voorbereidingen op Ascentie altijd geprobeerd aan te moedigen en dat is niet veranderd maar we zullen in actie komen als we daarvoor toestemming krijgen. Jullie zullen weten wanneer actie op handen is omdat onze bondgenoten van plan zijn van te voren een publieke aankondiging te geven.

Onze taken zien er een stuk gemakkelijker uit nu de duistere machten niet langer de macht zijn die ze waren. Het werk van onze bondgenoten is buitengewoon succesvol geweest in het afbreken van hun machtsstructuur en zij beschikken niet meer over zulke grote krachten als voorheen. Eigenlijk heeft hun capitulatie al plaatsgevonden, alleen nog niet officieel en wij wachten op het definitief toegeven van hun nederlaag. Jullie hoeven dus ongeacht het nieuws wat jullie misschien horen, de gevolgen niet te vrezen want wij hebben de leiding en op wat kleine irritaties na zullen wij niet toestaan dat onze inspanningen worden verstoord. Er wordt door sommigen nog steeds een beeld van catastrofale gebeurtenissen geschetst maar wees ervan overtuigd dat alle fysieke veranderingen meer in de zin van lokale veranderingen zullen plaatsvinden in plaats van wereldwijde. Houd in gedachten dat wij de invloeden van aardbevingen kunnen matigen en ze onder controle kunnen houden om ervoor te zorgen dat er slechts minimale schade optreedt. Jullie zieners zagen lang geleden de komst van massale veranderingen en voorspelden ze overeenkomstig maar in de loop van de tijd werden dergelijke mogelijkheden minder catastrofaal. Wanneer mensen daar dus naar verwijzen, herinner hen er dan aan dat ze niet meer overeenkomen met de huidige kijk op fysieke veranderingen.

Jullie zitten nu heel dicht bij de laatste fases van jullie reis door de dualiteit en velen tillen zich er al boven uit. Stel jullie doelen hoog aangezien alles mogelijk is binnen de hogere trillingen waar jullie nu in leven want letterlijk niets is buiten jullie bereik. Zelfs terwijl dit bericht wordt overgedragen, zijn de energieën als gevolg van de Zomer Zonnewende weer opnieuw toegenomen. Er komen meer hoogtepunten en voor iedere ziel meer mogelijkheden die hun trilling zal verhogen. Dit zijn intensieve tijden met de bedoeling jullie alle mogelijke ondersteuning te geven om je op Ascentie voor te bereiden. Tenslotte is het enige doel van de veranderingen bij alles wat er gebeurt, jullie veilig in de Nieuwe Tijd te krijgen. Dat doel zal ongeacht alle andere plaats te vinden gebeurtenissen worden bereikt.

Terwijl we jullie aanmoedigen met elkaar over de huidige tijd te praten, willen we jullie ook vragen rekening te houden met de gezichtspunten van andere mensen. Onthoud dat er talrijke tijdslijnen zijn die geleidelijk bij elkaar komen en totdat een ziel hulp zoekt, zou ze de ruimte moeten krijgen om middels haar eigen inspanningen vooruit te komen. De geleerde lessen of vergaarde kennis zijn het beste vanuit persoonlijke ervaring. Jullie vormen natuurlijk een mix van zoveel zielen op verschillende niveaus en er zijn mensen die graag delen wat ze hebben ontdekt. Dat is fijn op voorwaarde dat je alleen tot je neemt wat met je resoneert en intuïtief wordt aanvaard. Er bestaan in deze tijd veel waarheden maar uiteindelijk bestaat slechts de Ene Waarheid, die iedereen zal begrijpen als deel van de Ene Allerhoogste.

Dierbaren, jullie worden door ons geadoreerd want wij zien de ware jij, een magnifiek Wezen van Licht. Jullie betraden de laagste trillingen van jullie Universum als uitdaging van jullie vermogen om je nog steeds te kunnen verheffen en herinneringen terug te brengen van wie jullie werkelijk zijn. Dat hebben velen van jullie nu bereikt en anderen zijn snel aan het ontwaken, met als resultaat dat het Licht op Aarde op zijn hoogste niveau ooit is. Het is behulpzaam bij het omvormen van de lagere energieën en het verwijderen van meer macht van de duistere krachten, zodat hun pogingen om door te gaan gedoemd zijn te mislukken. We zouden hen in geen geval weer groter laten worden en hun dagen zijn voorbij. Zij worden verwijderd, op de ene of de andere wijze, en ergens geplaatst waar ze zich niet met het Goddelijk Plan kunnen bemoeien.

Tot op zekere hoogte kunnen jullie achterover leunen en van de komende periode genieten, maar wees je ervan bewust dat zodra de pret begint, er veel achter elkaar gebeurt. Het belangrijkste is dat wat er nu ook gebeurt, het uiteindelijk voor jullie welzijn is, dus zie geen disharmonie en gevaar waar het niet bestaat. Heb vertrouwen in jullie bondgenoten en onze aanwezigheid, want we hebben lang op deze momenten gewacht en hebben de bedoeling jullie op de hoogte te houden. We moesten daar tot nu toe een zekere beheersing op toepassen omdat het nooit loont je vijanden te veel te laten weten. Wanneer zij echter zijn opgesloten in plaatsen waar zij geen invloed op ons plan kunnen uitoefenen, zullen wij meer dan gelukkig zijn om jullie zo veel mogelijk details te verschaffen.

Er gebeuren nog steeds dingen op Aarde die door de duistere machten zijn veroorzaakt, zoals de problemen in het Midden-Oosten. Dit zal niet lang meer duren en er zal vrede worden verklaard en indien nodig door ons worden opgelegd. Er zijn tijdens waanzinnige oorlogen miljoenen mensen gedood of gewond geraakt, waar slechts weinig mensen beter van werden behalve de Wapenhandelaren, al was het in bezit nemen van landen en hun bijbehorende rijkdom ook één van hun doelen. Jullie hebben je portie gehad van dergelijke ervaringen en zullen ze nooit meer opnieuw hoeven te hebben, tenzij je ervoor kiest in de lagere dimensies te dienen om oorlogen te voorkomen. Dienstbaarheid aan anderen is de hoogste vorm van liefde en eenmaal geascendeerd is het een manier van leven die heel natuurlijk voor iedere ziel ontstaat.

Maar kijk eerst uit naar een pauze om tijd aan je eigen interesses te besteden en te genieten van het terug zijn in de hogere sferen. Vroeg of laat zullen jullie een roeping voelen om dienstbaar te worden die te sterk is om te weerstaan en jullie kunnen dan beslissen op wat voor wijze je dat wilt doen. Jullie zullen ongetwijfeld merken dat jullie verschillende talenten en vaardigheden zoals healing hebben meegenomen en ze gebruiken om jullie ervaring mee vooruit te helpen. Jullie zullen merken van nature normaal gesproken in groepen te werken en ze zouden goed samengesteld kunnen zijn uit mensen waar je op Aarde ook al mee hebt gewerkt. Vriendschappen lopen door gedurende vele levens en verklaren de onmiddellijke aantrekkingskracht tussen mensen als zij elkaar voor de eerste keer ontmoeten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik stuur de beste wensen van de Galactische Federatie, die met elke dag die passeert dichter bij jullie komen.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

maandag 18 juni 2012

18.06.2012


SaLuSa, Juni 18, 2012De omstandigheden op Aarde lopen in afwachting van de gevolgen van de financiële crisis uit op een chaos. Wij zitten echter achter de maatregelen die worden genomen om tegenwicht te bieden tegen dergelijke effecten zodat onze bondgenoten bij de definitieve ineenstorting met de oplossingen kunnen komen. Er komt geen terugkeer naar de oude systemen die jullie in de positie hebben gebracht waar jullie je nu in bevinden. Alle andere stappen die worden genomen om het oude systeem in stand te houden, zullen slechts de worsteling verlengen en de oplossing dient heel snel te worden aanvaard. Nieuwe systemen die volledig toezicht krijgen op de manier waarop banken opereren, zijn van essentieel belang, en ongedekt geld zal niet meer worden toegelaten. Jarenlange corrupte praktijken en manipulatie van de geldmarkten hebben een monster gecreëerd wat moet worden opgedoekt. Klein zal mooi zijn en grote bedrijven zullen uit elkaar vallen. Het kwijtschelden van schulden zal de huidige problemen oplossen die door de roekeloosheid van de banken zijn gecreëerd en jullie vertrouwen herstellen door de beloften van de Nieuwe Tijd, welke ervoor zorgen dat er geen herhaling komt.

De deur naar Ascentie staat wijd open maar niets mag er naar binnen tenzij het de hogere trilling heeft. Het ontmantelen van de oorlogsmachine zal ook een grote stap vooruit zijn want met het toenemende bewustzijnsniveau zal deze geen plaats hebben in jullie toekomst. Het heeft een onvoorstelbare hoeveelheid geld en energie gekost die gebruikt had kunnen worden om jullie allemaal een heel aanvaardbare levensstandaard te geven. Mensenlevens hebben ook astronomisch veel gekost en zoveel negatieve energie achtergelaten dat het jullie eeuwenlang in ontwikkeling heeft tegengehouden. Het leven in de dualiteit is een uiterst uitdagende ervaring geweest en jullie hebben er veel van geleerd, hetgeen jullie evolutie zo snel vooruit heeft geholpen. Sommige zielen worden nog steeds tegengehouden door de duisternis die ze hebben gecreëerd, maar jullie mogen er zeker van zijn dat zij worden geholpen deze te overwinnen. Niet iedereen kan dat, al verheffen de hogere trillingen jullie en helpen zij de lagere energieën om te vormen.

We zien nu dat het prachtige ontwaken zoveel Licht naar de Aarde aantrekt, en veel zielen fungeren als bakens van Licht die de weg wijzen aan anderen. Velen van jullie zijn inderdaad specifiek in deze tijd geïncarneerd om anderen te helpen en zijn afkomstig van hogere niveaus. Dergelijke zielen hebben al vanaf jonge leeftijd geweten dat zij zijn gekomen om een speciale missie uit te voeren en zij laten zich nu kennen als jullie leiders en gidsen voor de laatste opmars naar Ascentie. Als jullie je spiritueel ontwikkelen, zullen jullie gemakkelijk het inzicht aanvaarden dat jullie allen Een zijn, en het is de meest natuurlijke drang om anderen te willen helpen zich te verheffen. De door de duistere machten gecreëerde afscheiding werkt niet meer, ondanks hun pogingen elkaar onderling naar de keel te laten vliegen. Jullie doorzien hun pogingen een klimaat van angst te creëren waardoor jullie van elkaar gescheiden blijven en religie dient ook haar aandeel in de schuld op zich te nemen.

De hogere energieën zijn de lagere al aan het omvormen en Licht begint die gebieden van de wereld te doordringen waar de duisternis eeuwenlang aanwezig is geweest. Het bloedvergieten en de kreten van hen die erin gevangen zaten, hebben een erfenis achtergelaten die alleen nu kan worden verwijderd. De reiniging zal door blijven gaan tot Moeder Aarde weer opnieuw tot haar oorspronkelijke conditie is hersteld. Het zal voor Ascentie beginnen en onmiddellijk daarna doorgaan, wanneer de omstandigheden al zullen zijn verbeterd. Er is nog steeds een hoop te doen maar als we bij elkaar komen, zullen de taken snel worden afgehandeld en het zal nu niet lang meer duren voor onze komst kan worden aangekondigd.

Terwijl de Lichtkrachten, waarvan er vele duizenden zijn, zich klaarmaken om in actie te komen voor het starten van de eerste belangrijke veranderingen, adviseren wij jullie je nog steeds te concentreren op het uitzenden van het Licht. Twijfel niet, al bestaat er onzekerheid over de exacte timing, want onze doelen zullen op de een of andere manier worden bereikt. Een klein aantal van jullie is direct betrokken bij wat er staat te gebeuren maar jullie kunnen helpen door kalmte te verspreiden en anderen gerust te stellen dat alles goed komt. Niemand van ons is zo ver gekomen om zich door de laatste op te ruimen obstakels van de wijs te laten brengen. Er komt indien nodig een goddelijke interventie, dus we zijn ons volledig bewust dat een succesvol resultaat absoluut vast staat.

Wij van de Galactische Federatie hebben de sleutel tot veel ontwikkelingen en we wachten gewoon tot zich omstandigheden en kansen voordoen zodat we verder kunnen. Welk plaatje er ook wordt geschetst door degenen die tegen onze aanwezigheid zijn, wees ervan overtuigd dat wij niet gestopt kunnen worden in het voltooien van onze missie. Louter de omvang van onze krachten overschrijdt al ruimschoots alles wat jullie op Aarde hebben, maar wij gebruiken ze niet om onze doelen af te dwingen, zelfs al zijn deze in jullie belang. Maar indien nodig zullen we ze gebruiken als we daartoe de opdracht krijgen van de hogere Wezens van Licht die toezicht houden op de eindtijden. Het is om deze redenen dat we zo zeker zijn van de uitkomst en het zal jullie naar Ascentie en nog verder brengen.

Houd in gedachten Dierbaren dat wij in de geheime plaatsen kunnen kijken waar de duistere machten hun plannen smeden, dus er zijn weinig of geen verrassingen waar ze ons mee kunnen overvallen. We kunnen onze bondgenoten overbrengen wat er gedaan dient te worden om hen te bestrijden en zij zijn in staat hun invloed te minimaliseren. Jullie zullen opgemerkt hebben dat de waarheid achter vele duistere operaties, zoals enige tijd terug werd voorspeld, begint uit te lekken. Veel is aan jullie te danken omdat het trillingsniveau aanzienlijk is toegenomen en het Licht zal ontdekken wat eerder werd verborgen. De waarheid komt uit, ongeacht de genomen stappen om het te verbergen en wij zullen het bewijs ondersteunen tegen de Illuminatie voor de misdaden die door hen naar jullie toe zijn gepleegd.

Wij vragen jullie gedachten uit te blijven zenden die ons uitnodigen jullie te ontmoeten, en dit zal helpen de energie te behouden waardoor het gaat gebeuren. De angst voor ons is veel minder dan het ooit is geweest en jullie eigen uitstapjes naar de Ruimte hebben mensen geholpen te accepteren dat andere Wezens er ook in kunnen reizen. Wij kijken uit naar de mogelijkheid jullie te laten zien wie en wat we zijn, terwijl we weten dat jullie aangenaam verrast zullen zijn over hoezeer wij op jullie lijken. Eigenlijk is er meer angst voor het Menselijk Ras geweest vanwege jullie oorlogszuchtige houding en zoektocht naar macht en overheersing. Maar we weten dat het een stadium in jullie evolutie is die tot een einde komt met het sluiten van de cyclus van dualiteit.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat onze opwinding toeneemt omdat duidelijk is dat zaken op Aarde een kritiek punt naderen. Maak er deel van uit en geniet van deze monumentale tijd in jullie geschiedenis.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS