Followers

Google+ Followers

donderdag 31 december 2009

MATTHEW MESSAGE + MEDITATION

De brandstof en bewapening van lichtwerkers is LIEFDE!

"Lieve zielen Jean en Lou, we zijn ons dringend bewust van de potentie voor dodelijke aanvallen en vergeldingsaanslagen terwijl een tumulteuze energie van dualiteit zichzelf uitspeelt. We bevelen van ganser harte jullie ideeën aan van collectieve gebeden, meditatie, gedachten en intenties om het hele Midden Oosten met liefde te overspoelen om de duisternis in licht te transmuteren die zich staat op te bouwen.

Omdat dit jullie wereld is en dat jullie hier zijn om de wereld te bevrijden van de zielen die licht weerstaan en zij nemen wanhopige maatregelen om hun macht te behouden, lichtwerkers en individuen die liefde uitzenden met een focus op een vredige oplossing is de sleutel om de druk te verlichten.

Niettemin hoe het ook zij dat de slagen in die regio komen, er zal geen massale en zich verspreiden grote brand gebeuren. Alhoewel het onvermijdelijk is dat het in doden en schade zal resulteren, door de wens van de Aarde te eren, heeft God toestemming gegeven dat beschavingen uit de buurt hun technologie gebruiken om verwoesting van leven en eigendommen op grote schaal, te voorkomen. Dit moet bekend worden om de gevoelens van angst die de duisteren in bevolkingen willen veroorzaken te elimineren of minstens enorm te verkleinen. Vrees is hun brandstof en bewapening; de brandstof en bewapening van lichtwerkers is LIEFDE!”
Ik houd van jullie beiden.... Suzy.

Translator: Winny
Email: winny@littlefireball.nl
Speciale Vredeswake voor het Midden OostenHallo!

Wat volgt is een aanvulling op de huidige Meditatie Focus #207: Overgang naar Hemel op Aarde [Transducing Heaven on Earth] (http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/MeditationFocus207.htm)

en zal effect blijven houden zolang de situatie in het Midden Oosten hierom vraagt. Het wordt aanbevolen dat je een deel van je momenten van gebed en meditatie wijdt aan het assisteren in de verwezenlijking van de collectieve missie die in onderstaand uitreksel wordt uiteengezet. Speciaal deze komende drie zondagen, op de normale tijd, 16.00 uur UTC (kijk voor jouw overeenkomende starttijd op http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=03&month=01&year=2010&hour=16&min=0&sec=0&p1=0amp;p1=0).


Help alstublieft om deze oproep voor een Speciale Vredeswake voor het Midden Oosten aan zoveel mogelijk mensen te verspreiden.

Jean Hudon

Focus Groepsondersteuner

http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htmSpeciale Vredeswake voor het Midden OostenDe originele Engelse versie voor deze Speciale Vredeswake voor het Midden Oosten is gearchiveerd op

http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/MiddleEastPeaceVigil09.htm


Wij maken je erop attent dat je ook veel informatie over deze speciale Vredeswake in het volgende Engelse verzamelwerk kunt vinden:

Het Oog van de Storm Serie #9: Een Samenvloeiing van Tegenstrijdige Energieën (geplaatst op 31 december 2009) [Eye of The Storm Series #9: A Confluence of Conflicting Energies (posted December 31, 2009)]

http://www.earthrainbownetwork.com/Archives2009/EyeStorm9.htm-------

SAMENVATTING

Nu wij een nieuw decennium ingaan dat vele beloften inhoudt voor een betere toekomst voor allen, is de huidige mondiale situatie vol van diverse moeilijke uitdagingen. Deze moeten vreedzaam opgelost worden voor het grotere goed van allen, voordat wij samen verder kunnen gaan met het vaststellen van de voorwaarden die in de nabije toekomst zullen rijpen naar de manifestatie van een Gouden Tijdperk van Vrede, Liefde en Harmonie op Aarde.De meer directe uitdaging waar wij voor staan is de verslechterende situatie in het Midden Oosten met de voortgaande worsteling voor de vestiging van een blijvende vrede tussen Israëli’s en Palestijnen, en de zich uitbreidend gewelddadige politieke beroering in Iran. Maar meest belangrijk is dat er vele indicaties zijn dat, in het licht van een aantoonbare impasse in de internationale bemoeienissen om de medewerking van Iran veilig te stellen dat zijn niet aan een nucleaire verspreiding zullen bijdragen, er een verhoogd en dreigend risico van een onbezonnen militaire actie zou kunnen komen, met potentieel verwoestende consequenties.

De pruttelende energieën van haat die het Midden Oosten geplaagd hebben sinds de Staat Israël in 1948 gecreëerd werd, zijn nu diep ingebed in de harten en hoofden van ontelbare zielen, daarmee een wolk van donkere gedachten formerend die door zieke geesten wordt gebruikt om het niveau van angst en haat te vergroten en die zichzelf nu voedt als een gigantische wervelwind. Deze psychische tornado veroorzaakt een ravage in de structuur van Leven op Aarde en totdat er voldoende spirituele activiteit gegenereerd wordt om de wortel van dit probleem aan te pakken, die het gevolg is van een diepgaande waan van onwetendheid van ons gewone spirituele karakter als zielenfragmenten van de Omniversele Ene, zal er veel in de wachtstand gezet worden – een situatie die niet veel langer kan duren vanwege de groeiende evolutionaire druk om een wereldwijde ontwaking te versnellen naar, en een herinnering aan, Wat Wij Zijn.


Als mede-scheppers van onze Bestemming en als geleid vanuit de plek in onze ziel die De Wil van de Schepper Weet en het werkelijke doel van ons bestaan in dit fysieke veld van ervaring, is het de plicht van ons allen om verantwoordelijkheid te nemen voor de genezing van deze breuk in ons collectieve begrip, zo dat alle zielen die nog steeds gevangen zitten in het vasthoudende bewustzijn van dualiteit snel bevrijd mogen worden van de duistere invloed van angst en haat en van het doordringende gevoel van afscheiding van Alles Dat Is dat door die gedachtevormen wordt gekweekt. Het licht in onze macht om als Een globale zielenfamilie de deur in ons globale bewustzijn te sluiten en te verzegelen voor de duistere invloed van vroegere mis-creaties en van alles dat het Licht en Liefde mist om de zielen van onze spirituele broeders en zusters in het Midden Oosten en op andere plaatsen nog langer te tiranniseren, en om hen speelballen te maken van de sluwe angsten en martelende haat die in hen geïmplanteerd is.Om het hen mogelijk te maken hun eigen vrije wil te gebruiken om te kiezen voor betere levensvoedende opties, hebben zij het nodig om te weten en voelen op zielniveau dat wij hen allemaal onvoorwaardelijk liefhebben, maakt niet uit welke vroegere leerervaringen zij hebben doorgemaakt of geïnitieerd. Zodat zij verder kunnen kijken dan hun huidige vooroordelen en vervormde percepties, en de liederen van Vrede en Liefde kunnen horen die uitgaan van onze zielen. Om dat te doen, moeten wij eerst in onszelf alle vooroordelen en vervormde percepties helen naar alle proces-beïnvloeders die betrokken zijn bij deze karmische verlichtende ervaringen, in het Midden Oosten of waar dan ook op Aarde, inclusief onze naaste buren, om het genezingsproces in zijn geheel te kunnen starten. Hierin ligt onze directe verantwoordelijkheid. Daarna, door veeleisendheid en in nederige erkenning voor onze noodzaak tot assistentie, naar onze ontelbare bondgenoten zowel in andere dimensies van Leven en vanuit andere locaties in dit universum, om het helende Licht van Liefde te vergroten en precies te leiden waar zij het meest nodig is zullen wij allemaal mee-manifesteren, wij zullen het sluiten en verzegelen van de deur zoals hierboven genoemd in zwang zetten en daarmee, de trend zetten voor schijnbaar wonderlijke openingen van harten en zielen die zowel in het Midden Oosten als over de hele wereld de veranderingen voor Vrede, Liefde en Harmonie zullen triggeren welke wij gezamenlijk zouden moeten bereiken, omdat dat onze Missie is, Hier en Nu … voor het Grootste Goed van Allen als Eén.

-------Als deze e-mail naar u is doorgestuurd en u wilt een maandelijkse Meditatie Focus ontvangen (alleen in het Engels) en soms Vredeswakes, zend dan een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met "I want to receive the Meditation Focuses" bij ‘Ontwerp’.Voor meer informatie zie alstublieft het geposte materiaal (in Engels) door the Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm


By Special Courtesy of Winny and Puk
Email:winny@littlefireball.nl + pmdl@ziggo.nl
www.matthewbooks.com

Suzy’s email: suzy@matthewbooks.com

www.matthewbooks.net - ALL TRANSLATIONS

www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://matthewinsweish.blogspot.com – SWEDISH new

http://matthewinjapanese.blogspot.com/ - JAPANESE new

http://mattthewmessages.blogspot.com/ - ENGLISH

http://matthewdeutsche.blogspot.com/- DEUTSCHE
http://matthewfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS

http://www.lightworker.it - ITALIANO
http://matthewsindutch.blogspot.com/ - DUTCH
http://matthewenespanol.blogspot.com/ - CASTELLANO

http://livrosmatthew.blogspot.com/- PORTUGUÊS
http://mesajedelamattei.blogspot.com/- ROUMANIAN

http://www.selvet.dk/forum/forum.asp?FORUM_ID=460 – DANMARKS

woensdag 30 december 2009

30-DECEMBER-2009 SALUSA

Veel mensen verzetten zich tegen zijn gezag en een moeilijke taak wordt nog moeilijker gemaakt. Geen President heeft zijn termijn gediend zonder contact met ons en we zijn verheugd met Obama te werken, die één van de weinige is die wereldvrede bovenaan zijn agenda heeft gezet
Er heerst een sfeer van verwachting nu jullie je in de laatste dagen van dit jaar bewegen, op weg naar 2010. Jullie zien dat veel bronnen het erover eens zijn dat het een jaar van voltooiing zal worden. Wat vele jaren terug is begonnen en grote veranderingen beloofde in jullie beschaving, werpt zijn vruchten af. Het is niet langer de vraag of deze plaats zullen vinden maar wanneer, en 2010 zal snel de eerste van vele veranderingen laten zien. Onze bondgenoten zijn volledig voorbereid om hun aandeel uit te voeren en zijn van het nodige voorzien voor hun rol in de komende maanden. Er zijn hele reeksen van gebeurtenissen die stapsgewijs het plan voor jullie verheffing vervullen. Veranderingen binnen jullie Universum bewegen zich zoals altijd vooruit, met Ascentie in gedachten, en op een energieniveau dat ook jullie Aarde zal blijven beïnvloeden. Jullie zullen begrijpen Dierbaren, dat veranderingen van een dergelijke omvang niet door handelingen van de Mens kunnen worden uitgesteld.Als jullie terugkijken op de gebeurtenissen van 2009, kan het moeilijk zijn er veel positieve hoogtepunten uit te halen. Toch was voor ons de verkiezing van Barack Obama als President van de V.S. een grote overwinning voor het Licht. Zijn invloeden en verlangen naar wereldvrede brengen belangrijke veranderingen voort maar het pad is in het geheel niet gemakkelijk. Veel mensen verzetten zich tegen zijn gezag en een moeilijke taak wordt nog moeilijker gemaakt. Geen President heeft zijn termijn gediend zonder contact met ons en we zijn verheugd met Obama te werken, die één van de weinige is die wereldvrede bovenaan zijn agenda heeft gezet. Alles draait rond dit onderwerp en uiteindelijk zullen andere landen samenwerken om een verenigd plan uit te denken dat succesvol is. Op het moment zijn er te veel mensen op invloedrijke plaatsen die vooruitgang pijnlijk langzaam maken. Dat zal in de nabije toekomst veranderen en jullie zullen een grote stroom van energie zien die vele groepen zal stimuleren om in actie te komen.Gelukkig wordt alles door de Lichtkrachten in balans gehouden waardoor jullie overwinning op de duistere Wezens is gegarandeerd. Er bestaat al verwarring en een machtsstrijd in hun gelederen en dit zal bijdragen aan hun ondergang. Zoals altijd monitoren wij zorgvuldig wat er op en buiten de Aarde gebeurt. We controleren de mate waarin ongunstige omstandigheden worden gecreëerd, hetzij met opzet, hetzij door natuurlijke oorzaken. We moeten veranderingen toelaten die noodzakelijk zijn voor de reiniging van Moeder Aarde maar we kunnen energieën weer op zo’n manier richting geven dat massale vernietiging wordt vermeden. Het is ook onze verantwoordelijkheid de mate van persoonlijke verwondingen of verlies aan levens tot een minimum te beperken. We hebben daar echter niet helemaal de vrije hand in aangezien er vele factoren bij betrokken zijn waaronder karma en het grotere plan voor de Mensheid. Wij dienen degenen die het Plan van de Schepper voor jullie Universum overzien. Verheffing moet plaatsvinden met het einde van deze cyclus en het zal heel natuurlijk en in overeenstemming met Universele Wetgeving gebeuren.In de tussentijd zien we dat velen van jullie zijn ontwaakt en hun bewustzijn voor nieuwe niveau’s van inzicht openen. Het komende jaar zal zelfs grotere vooruitgang mogelijk maken wanneer de inkomende energieën hun krachtsniveau snel verhogen. Het zal iedereen de kans geven deel te nemen aan Ascentie, als zij dit wensen. Het is jullie keuze en jullie vrije wil wordt zoals altijd gerespecteerd en geëerd. Het leven is oneindig en de ziel onverwoestbaar, dus er is geen noodzaak de kwestie te forceren. Jullie evolutie zal zich ontwikkelen op een tempo dat bij je past en jullie kunnen je ervaringen in de derde dimensie uitbreiden als dat je wens is. Maar omdat de bestaande Aarde gaat ascenderen, zal dat op een andere planeet moeten plaatsvinden, die op dergelijke ervaringen is voorbereid.Jullie hebben zoveel in relatief korte tijd bereikt en nu zijn jullie op het punt gekomen waar inspanningen worden beloond. Wat een paar decennia terug als onbereikbaar werd beschouwd, ligt nu binnen handbereik. In plaats van op vergetelheid af te stevenen, hebben jullie je boven de lagere energieën verheven en een veilig niveau bereikt waar jullie buiten bereik zijn van de inmenging van de duistere machten. Het Licht is oppermachtig en zal doorgaan met het creëren van een kloof tussen hun beide, waardoor ze zullen zien dat hun belangrijkste wapen, te weten angst, steeds minder effectief wordt. Mensen zijn veel wijzer en bewuster dan ze ooit geweest zijn en weten dat al wat ze moeten doen, is zich blijven richten op het Licht. Het is jullie bescherming en verhoogt jullie bewustzijn tegelijkertijd en jullie hebben misschien wel voor het eerst een helderder waarneming. Door intuïtief te denken, wordt de waarheid duidelijk en jullie hebben je gerealiseerd dat alle kennis binnenin zit.Binnenkort zal Disclosure/Openbaarmaking, een reeks onthullingen beginnen die iedereen zal informeren over de waarheid en wat er uit hun naam is uitgevoerd. Er zal geen schuilplaats te vinden zijn voor hen die opzettelijk de mensen hebben misleid en hun daden zullen worden blootgelegd. De waarheid zal op een zodanige manier komen dat die onmogelijk ten gunste van de bedriegers kan worden gemanipuleerd of vervormd. Onweerlegbaar bewijs bestaat al dat zal worden gebruikt om alle beschuldigingen van verraderlijke handelingen tegen het volk, van bewijzen te voorzien. Zoals we eerder hebben uitgelegd en opnieuw zullen herhalen, is onze bedoeling niet hen te straffen. Ons doel is slechts vast te stellen waar criminele handelingen hebben plaatsgevonden, zodat hoger gezag dit kan afhandelen. Wij kennen geen haat en verlangen geen wraak en in werkelijkheid zien wij alle zielen als Wezens die het Licht dragen. We weten dat op zeker moment zelfs de meest goddeloze zielen tot de Bron terugkeren en het moet simpelweg op deze manier. Zielen kunnen opnieuw worden opgenomen maar worden op geen enkele wijze vernietigd, zoals sommige geloven. Denken jullie Dierbaren, dat de Schepper zijn eigen creaties zou vernietigen terwijl ze deel uitmaken van de Liefde en het Licht van de Schepper.Wij van de Galactische Federatie hebben een liefde voor alle leven en handhaven haar recht op het doorleven van haar geplande evolutie.De mens heeft zich, zoals verwacht, zeer snel ontwikkeld doordat de cyclus van dualiteit de ideale omstandigheden creëert voor een snelle groei. Opnieuw Dierbaren, realiseer je dat jullie zonder de duistere Wezens geen enkele inschatting zouden hebben gehad, hoe ver jullie je konden ontwikkelen. Zij vertegenwoordigden de uitdagingen waar jullie op reageerden, of in mee gingen. Nu jullie een zeker niveau hebben bereikt, heeft dualiteit weinig meer te bieden en het is tijd om verder te gaan. Wij zijn hier om te garanderen dat jullie de kans grijpen om dit te doen. Ascentie staat daarom centraal bij al onze inspanningen en wij creëren een pad ernaar toe dat jullie hoger bewustzijn reflecteert. Jullie verplaatsen je naar de nieuwe expressie van de Aarde en samen zullen we allemaal aan dat proces deelnemen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik wens jullie veel succes met het meenemen van jullie nieuwjaarswensen en compassie naar het Nieuwe jaar.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – SPANISH
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

woensdag 23 december 2009

23-DECEMBER-2009 SALUSA

Jullie hebben intuïtief ook begrepen dat de veranderingen geen rampspoed voortbrengen maar deel uitmaken van de noodzakelijke reiniging voordat de nieuwe Aarde zich kan manifesteren.

Wij zullen deel uitmaken van die viering en jullie zullen de Galactische Federatie zien in een show van eenheid met jullie.
Dierbaren, we nemen jullie zowel waar in een fysieke dimensie als in een energetische. Ze veranderen beide heel snel doordat ze dichter naar elkaar toe trekken en een balans creëren die harmonie en vrede op Aarde zal brengen. Het bereikt een kritieke massa en hieruit komt de laatste verandering voort die in Ascentie zal resulteren. Jullie zijn zo ver gevorderd dat niets het proces kan stoppen en het kan alleen maar slagen. We zien dat meer mensen zich verplaatsen van onzekerheid naar een positieve houding waarbij ze zich realiseren dat de eindtijden zijn bedoeld voor een verheffing. Het maakt niet uit of jullie de redenen voor de veranderingen begrijpen, zolang jullie perceptie maar inhoudt dat zij gunstig zijn voor iedereen. Velen van jullie zien zeker zo veel om zich heen dat onwenselijk is of niet in jullie hoogste belang. De roep om conflicten te beëindigen en leiders die aan wereldvrede werken, neemt met de dag toe en het is een energie voor verandering, die niet kan worden genegeerd. Het is een voorbeeld van mensenkracht op een niveau dat een nieuwe realiteit wordt gecreëerd.Terugkijkend op dit jaar en realiserend hoe ver jullie in korte tijd zijn gekomen, toont dit hoe sterk jullie op het Licht hebben gereageerd. Ofschoon velen van jullie geconstateerd hebben dat jullie leven op Aarde moeilijker is geworden, hebben jullie kracht vergaard uit de wetenschap dat de dominantie van de duistere Wezens ten einde komt. Jullie hebben intuïtief ook begrepen dat de veranderingen geen rampspoed voortbrengen maar deel uitmaken van de noodzakelijke reiniging voordat de nieuwe Aarde zich kan manifesteren. Vasthouden aan jullie inzicht zal jullie door de komende periode heen helpen totdat bepaalde gebeurtenissen van wereldwijd belang openbaren dat er een nieuwe richting wordt ingeslagen. Wanneer dit eenmaal duidelijk wordt, zal dit vele van jullie tot actie stimuleren omdat dit de tijd is waarop jullie hebben gewacht. We zien dat velen van jullie graag deelnemen aan acties om de Aarde in haar oorspronkelijke schoonheid te herstellen. Tijd zal van wezenlijk belang zijn maar jullie hulp zal worden aanvaard in overeenstemming met wat jullie te bieden hebben. Natuurlijk zijn we al op de hoogte van jullie waarde voor ons en we zullen graag een beroep doen op jullie hulp.We worden blij zo veel Licht naar de Aarde getrokken te zien worden en het is een verdienste van degenen onder jullie die standvastig hun tijd hebben besteed aan het deelnemen aan één van de manieren waarop dit kan worden bereikt. Zelfs nu ontwaken nog meer zielen voor de taken waarvoor ze naar de Aarde zijn gekomen om ze uit te voeren. Dit maakte natuurlijk deel uit van het plan voor verheffing van de Mensheid, zoals besloten door de Spirituele Hiërarchie. Zielen werden uitgekozen om in deze specifieke periode in de dualiteit te incarneren vanwege hun bewezen capaciteiten als Lichtwerker. Sommige slagen er niet in hun levensplan te realiseren maar allerlei pogingen worden er ondernomen om hen bewust te laten worden van hun bedoelingen. Als je het gevoel hebt dat je iets te doen hebt in je leven maar je kan niet bepalen wat het is, wacht dan gewoon op tekenen die in je leven verschijnen. Wees voorbereid en alert en het is dan onwaarschijnlijk dat je een kans mist je rol in het leven te vinden. Jullie werk hoeft zich niet noodzakelijk op een hoog spiritueel niveau af te spelen, omdat er een grote verscheidenheid aan behoeften bestaat die eenvoudig door mensen met goede intentie kunnen worden vervuld. Dienstbaarheid aan anderen staat onveranderlijk aan de basis van elke actie die voortkomt uit het verlangen van jezelf te geven.De hartelijkheid die door gelegenheden als Kerstmis wordt opgeroepen, heeft een duurzaam effect en de vrijelijk aan anderen gegeven liefde, verhoogt de vibraties van de Aarde. We zouden graag zien dat dit in het Nieuw Jaar wordt vastgehouden en geloven dat het zal toenemen naarmate de realisatie over de op handen zijnde bevrijding van de duistere Wezens jullie verwachtingen verhoogt. Jullie hebben een jaar voor je liggen dat elk ander jaar dat jullie hebben gehad, zal overtreffen en het zal een grote stroom laten zien van uiterste vreugde en geluk. De opluchting in staat te zijn jullie banden door te snijden met de oude methoden van controle en dominantie zal over de hele Aarde een golf van euforie teweegbrengen. Wij zullen deel uitmaken van die viering en jullie zullen de Galactische Federatie zien in een show van eenheid met jullie. We zullen dan in staat zijn deze reis in dualiteit samen af te maken op het pad naar Ascentie.Jullie moeten nog de pracht van jullie resultaten gaan waarderen want jullie reis begon eerder dan jullie inzien. Het is in sommige opzichten voor jullie overbodig je de vele levens te herinneren die je hebt gehad, doordat ieder leven een aanvulling is op de voorgaande levens. Vandaag staan jullie er als iemand die bijna de reis heeft voltooid en jullie drukken jezelf uit als een volledig Wezen met uitgebreid bewustzijn. Alles wat jullie hebben geleerd, wordt nog steeds op onder-bewust niveau bewaard en jullie zijn hier des te groter door. Een zelfs grotere sprong in jullie evolutie staat op het punt plaats te vinden en het zal jullie nader bij het niveau brengen dat jullie hadden voordat jullie afdaalden naar de dualiteit.Onthoud Dierbaren: jullie hele doel van het verlaten van de Godheid was de uitdaging te ervaren afgescheiden te zijn van jullie Bron. Soms verloren jullie het contact ermee en ploeterden jullie wanneer jullie het doel van het leven zochten. Jullie hebben uit angst uitgehaald vanwege jullie gevoel van onveiligheid en faalden erin bewust te zijn van de Eenheid van Al Dat Is. Deze periode van twijfel en misconceptie is nu voorbij voor degenen die de waarheid hebben gevonden en zich hun eeuwige en onveranderlijke banden met God hebben gerealiseerd.Al jullie gelukkige ervaringen zullen worden overtroffen door wat nog komen gaat in de hogere dimensies. Zij zullen volledig in het Licht worden gemanifesteerd met een zekere mate van perfectie die zelden op Aarde wordt ervaren. De verandering zal zo plotseling zijn dat het lijkt op het nemen van een stap vanuit de Middeleeuwen en jezelf dan plotseling aantreffen in een volledig nieuwe dimensie van Licht. Dat moet een vrolijk einde zijn van een grote uitdaging waar jullie tegen alle verwachtingen in, tegenop gewassen bleken te zijn. Als jullie nu moeilijke tijden ervaren, denk dan aan wat direct voor jullie ligt en zie het als een beloning voor jullie veerkracht en nooit tanende vastbeslotenheid om jullie zelf te verheffen.Ik ben SaLuSa van Sirius en als jullie vragen of wij net als jullie feestvieren, is het antwoord ja. In onze levens is echter elke dag een eerbetoon aan de godheid en dankbare dankbetuigingen voor alles waar we in zijn voorzien vanuit de onuitputtelijke Bron van Al Dat Is.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.Aangezien ik weg ben met de Kerst is dit mijn laatste boodschap tot woensdag 30 december. Dus namens mijzelf, onze Ruimtevrienden en de vele dierbare zielen die ons allen vergezellen op ons pad door het leven, wens ik jullie allemaal een heel aangename tijd van vieringen en dat het Nieuwe Jaar al jullie dromen mag vervullen. In Liefde en Licht, Mike Quinsey.
Galactic Federation by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – SPANISH
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS