Followers

Google+ Followers

woensdag 18 juli 2012

18.07.2012


SaLuSa, Juli 18, 2012Sinds enige tijd hebben we de bemoeienissen beteugeld van de duistere machten met jullie progressie richting Ascentie. Werkend met onze bondgenoten, hebben we ze alle mogelijkheden geven om verder te gaan met de veranderingen. In sommige kringen heerst er echter nog steeds twijfel, maar we willen jullie verzekeren dat de tijd gekomen is voor jullie om actie te ondernemen. We weten dat jullie kunnen slagen, en we zullen toezicht houden op hetgeen er plaatsvindt. Alle machten van het Licht staan opgesteld tegenover de duistere machten, en zullen ervoor zorgen dat jullie je doelen kunnen verwezenlijken door diegenen die op jullie pad staan te verwijderen. Deze maatregelen zullen het begin zijn van een hele rij van acties om jullie in het Nieuwe Tijdperk te brengen. Wat zich voordoet is onderdeel van jullie strijd tegen diegenen die jullie ondergang hebben beraamd, en het is belangrijk dat jullie hun overwinnen. Welke manier je ook kiest, je zult succesvol zijn, maar we willen dat je je aan de “regels” houdt welke je zijn voorgelegd. Je hoeft geen vuur met vuur te bestrijden, en jullie hebben de Wet aan jullie zijde samen met ons en vele grote Lichtwezens.

Met zoveel Licht dat jullie bereikt, zien we dat bewustzijnsniveaus steeds groter worden en hierdoor ontwaken vele zielen. Dit is heerlijk nieuws want dit betekent dat de Machten van het Licht steeds groter worden en dat zij de lagere energieën verdrijven waar de duistere machten zich mee voeden. Je moet wel haast gemerkt hebben dat wanneer je Lichtwerkers ontmoet zij een rust uitstralen die heel positief is. Dat Lieve Mensen is wat jullie uiteindelijk allemaal zullen ondervinden, en jullie zullen weten dat jullie eindelijk de vrede hebben gevonden die jullie zochten. Niemand kan het jullie afnemen, daar het een krachtige staat van zijn is die ook je bescherming vormt. Wees trouw aan je Hogere Zelf en doe je best om je leven te leven als iemand die Ascentie al heeft meegemaakt.

We willen jullie er nogmaals aan herinneren hoe krachtig jullie gedachten zijn, en dat jullie het zijn die jullie eigen toekomst creëren. Wees in het bijzonder voorzichtig dat je emoties niet op hol slaan wanneer je geconfronteerd wordt door uitdagende situaties. In het heetst van de strijd neigen Mensen ernaar om hun kalmte te verliezen, en doen of zeggen dingen waarvan ze later spijt krijgen. Negatieve reacties schaden je eigen aura en verlagen je Licht niveaus, en het heeft tijd nodig om te helen. Soms is het het beste om niet te betrokken te raken in een persoonlijk meningsverschil, of tenminste te weten wanneer te stoppen. Er zijn meestal geen winnaars, en het is alleen je ego dat zeer doet. In extreme gevallen van kwaadheid, zijn er ook de onvermijdelijke lessen te leren welke bij je terugkomen in de vorm van karma. Dat is inderdaad waar het leven om gaat en het is bedoeld om je te helpen op je evolutionaire pad.

Nu meer dan ooit, is het erg belangrijk hoe je jezelf gedraagt, probeer daarom aan je hoogste verwachtingen te voldoen, en op deze manier ben je een goed voorbeeld voor andere mensen. Soort trekt gelijke soort aan en je zult ondervinden dat wanneer je omhoog gaat, je ook anderen aantrekt van een gelijk niveau. Degenen die grof zijn en zich aangetrokken voelen tot de lagere energieën zullen je niet langer interesseren, en je gaat genieten van de fijnere dingen van het leven. Je smaak in muziek verandert bijvoorbeeld wanneer je zoekt naar dingen die je meer plezier en voldoening geven. Voldoening wordt niet langer gevonden in hetgeen je wordt voorgeschoteld als entertainment, en je gaat op zoek naar spirituele verheffing. Als lezer zijn jullie er ongetwijfeld naar op zoek bij het enorme aantal goede schrijvers die voldoende verlicht zijn om dit te doen.

Er zullen altijd zielen zijn die langzaam zijn in het ontwaken, maar met het versnellen van de tijd hebben ze een duw in de rug nodig om op gang te komen. Mensen zoeken heinde en ver voor hun verlossing, en ook al helpt het om te begeleiden, wij herhalen ons advies dat alle kennis binnenin is. Het is een “weten” zonder uit te kunnen leggen waarom. Dus volg je intuïtie en het zal veelal goed gaan, daar het meestal het ego is dat zich met dingen bemoeit, dat deel van jouw dat jij hebt geprogrammeerd om jouw zaken te behartigen. Dus denk na voordat je reageert en je zult een veel kalmer leven hebben zonder dat het teveel op en neer gaat.

We brengen jullie vaak nieuws over de activiteiten van de duistere machten, omdat het je anders niet zou bereiken. Alhoewel, we bereiken een periode dat onze focus steeds meer verandert richting de groei van het Licht. De duistere machten zijn niet langer de macht of de dreiging die ze waren, en zouden de consequenties van hun acties onder ogen dienen te zien. Concentreer je op je eigen voorbereidingen voor Ascentie wetende dat het pad open ligt, en niemand kan verhinderd worden deze cyclus te voltooien zoals bedoeld. Wij vragen jullie, wat anders is er nu belangrijk nu de eindtijden in zicht zijn. De dag nadert dat jullie eindelijk de dualiteit achter jullie kunnen laten na zo vele levens vol met ervaringen. Geniet van die gedachte daar jullie een schitterende toekomst hebben om naar uit te kijken en één die jullie zeker verdienen.

Ga door met jullie dagelijkse leven, en wanneer jullie veranderingen moeten maken zullen wij jullie adviseren. Geld zal niet lang meer van belang zijn, aangezien de rijkdom van de wereld verdeeld gaat worden, welke momenteel in eigendom wordt gehouden door 300 families. Het meeste is illegaal verkregen en we weten precies hoe het terug te krijgen, daar er geen plek is om het te verbergen zonder dat wij ervan weten. Samen met het vergeven van de schulden, zal het iedereen een kans geven om te genieten en een deel te hebben van wat er ook geproduceerd is op Aarde. Daarnaast zullen er vele handige apparaten gratis verspreid worden om de kwaliteit van leven te verhogen. Natuurlijk zullen eerst degenen die het het meest nodig hebben worden geholpen.

Iedere dag brengt jullie een beetje dichter bij de regerings aankondigingen welke het begin zullen zijn van de hulp die jullie zullen ontvangen. Er zal geen diefstal mogelijk zijn binnen deze plannen, en alleen onze aangewezen en vertrouwde bondgenoten zal de verantwoordelijkheid worden gegeven om ervoor te zorgen. Het moet allemaal snel beginnen, en zal tot na Ascentie blijven doorgaan. Waar we mee bezig zijn is om alles op de rails te krijgen en te beginnen, maar niet voordat diegenen die tegen onze acties zijn veilig zijn verwijderd. Het is duidelijk die paar extra dagen wachten waard om te zien dat alles volgens plan gaat.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik heb het geluk het perspectief te hebben op wat gaande is dat ver voorbij het zicht gaat van jullie autoriteiten. De Galactische Federatie van Licht heeft technologieën die de activiteiten van een ieder kan volgen, en hun spraak eventueel kan opnemen. Dus wees gerust dat jullie veilig zijn en beschermd door ons.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: André
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

maandag 16 juli 2012

16.07.2012


SaLuSa, Juli 16, 2012Onze bondgenoten zijn doortastend en jullie zien steeds meer bewijs dat hun werk de waarheid naar buiten brengt en dat het achterstallige plan om de duistere machten op te ruimen, wordt uitgevoerd. Het zal zich voortzetten en verder uitbreiden, en het laat ons zien wie er van jullie nog steeds onder hun invloed zit. Het is angst en gunsten die anderen onder hun controle houden en wij zijn van plan dergelijke situaties te wijzigen. Zoals jullie ook zien, laten politieke partijen over de hele wereld hun ware identiteit zien door weinig compassie te tonen of actie te ondernemen tegen de zware last welke op de schouders van de mensen is geplaatst, terwijl deze afkomstig is van de criminele activiteiten binnen de banken. Wij zullen het kwijtschelden van schulden invoeren aangezien het duidelijk de enige manier is waarop ieder land en de meest getroffen individuen kunnen herstellen en opnieuw beginnen. Dat gaat gepaard met nieuwe technologieën en andere innovaties die jullie stevig met je voeten in de Nieuwe Tijd zullen plaatsen.

Internet blijft jullie beste bron van informatie al worden mensen nog steeds wel misleid door websites met desinformatie. Lieve mensen, als de informatie die ze geven niet betrouwbaar klinkt, schuif het dan terzijde en ook als deze het gebruik van geweld aanmoedigt is ze zeker niet van het Licht. Houd vast aan wat je betrouwbaar hebt bevonden en wat je goed hebt uitgeprobeerd en getest. Na verloop van tijd zullen jullie niet meer zo afhankelijk zijn van Internet als nu het geval is want het duurt niet zo lang meer voor we onze eigen uitzendingen kunnen geven. Alles is klaar voor dergelijke ontwikkelingen en het is zoals gebruikelijk een kwestie van timing. Jullie betrokkenheid bij dit soort zaken is belangrijk maar als het nodig mocht blijken te zijn, gaan we alleen van start want de veranderingen moeten spoedig, zoals gepland, beginnen. Welke situatie zich ook voordoet, het levert ons geen echte problemen op want we hebben met alle mogelijkheden rekening gehouden.

De kwesties die tegenwoordig door religie kenbaar worden gemaakt, zullen helemaal opnieuw moeten worden beoordeeld als jullie ooit vooruit willen komen. Aan de ene kant hebben jullie niet per se leraren nodig omdat alle kennis binnenin aanwezig is maar omdat jullie niet de waarheid is verteld, zal het jullie helpen de juiste weg te vinden. Zoals het nu is, brengt het jullie niet snel ergens en zit alles nog vast aan onjuistheden en absolute leugens. Er zijn veel respectabele en liefdevolle zielen binnen de kerken maar hun ware potentiaal zal niet vrijkomen totdat ze zich losmaken van religieuze controle. Jullie tijd en energie kan beter worden benut door jullie eigen inzichten te bevorderen. Daarmee wordt niet bedoeld dat alle religieuze leringen zinloos zijn maar ze zijn verwarrend en misleidend met betrekking tot de waarheid. Jullie hebben vrijheid van keuze en het zal aan jullie zijn om te beslissen hoe jullie toekomstige ontwikkeling verloopt.

We komen om vele redenen bij jullie en vinden het belangrijk jullie te informeren dat wij allen Een zijn. We zijn misschien van heel verschillende beschavingen afkomstig en zien er in sommige opzichten anders uit dan jullie maar wij doen ook ervaringen op in het leven zoals jullie dat ook doen voor jullie spirituele evolutie. Op hoger niveau is er geen enkel verschil omdat we allemaal afkomstig zijn van dezelfde Bron maar we hebben gewoon gekozen voor het volgen van verschillende paden. Zoals ik zelf een Siriër ben, zijn er een behoorlijk aantal leden van de Galactische Federatie van Licht direct met jullie verbonden omdat jullie vanuit hun beschavingen naar de Aarde zijn gekomen om diensten te verlenen. Jullie zullen merken dat “dienstbaar aan anderen” sleutelwoorden zijn zodra je uit de dualiteit naar de hogere dimensies gaat. Wij zijn Een in alles wat we doen en dit geldt niet alleen voor de miljoenen en miljoenen zielen in het Universum maar omvat alle levensvormen inclusief planeten want zij hebben ook een hoog bewustzijnsniveau. Het is niet zonder reden dat jullie over de Aarde praten als Moeder Aarde en wanneer jullie haar rol begrijpen, betuigen jullie haar gepast respect en dankbaarheid voor wat ze voor jullie doet.

Er zijn veel onderwerpen die tot nu toe nog niet volledig zijn uitgelegd omdat het een passend tijdstip moet zijn waarop jullie bewustzijnsniveau gereed is om geavanceerde kennis te ontvangen. Het zou niet goed zijn jullie hersenen met materiaal te overbelasten dat te ver vooruitloopt op jullie huidige inzichten. Spirituele evolutie is tot nu toe erg langzaam gegaan en jullie konden door middel van persoonlijke ervaringen het in je inzichten integreren. Deze processen zijn echter versneld om jullie vooruitgang naar Ascentie te bespoedigen. Dat is voor degenen onder jullie die voor lopen en klaar zijn om veel verder te gaan.

De dualiteit heeft in bepaalde opzichten het kaf van het koren gescheiden en we bedoelen dat niet minachtend maar er is een groot gat tussen degenen die zichzelf hebben ontwikkeld en zij die dat niet hebben gedaan. De tijd voor Ascentie is natuurlijk gekomen voor degenen die klaar zijn en zij zouden niet langer moeten worden tegengehouden. Het hebben van de intentie om te ascenderen is een begin maar het moet worden voortgezet met het vergroten van het bewustzijn. Op die manier gaan jullie trillingen omhoog en zolang als jullie blik aandachtig gericht is op het aantrekken van meer Licht naar jezelf, zijn jullie zeker iemand die gaat ascenderen. Die mogelijkheid staat open voor iedere ziel en het is geen ongenade als je dat punt nog niet hebt bereikt. De tijd die je kan nemen om jezelf voor te bereiden is niet begrensd en er wordt niet verwacht dat iedereen tegelijkertijd hetzelfde niveau bereikt. Jullie vrije wil speelt hierin een rol, al worden jullie natuurlijk aangemoedigd bij elke mogelijkheid je trilling te verhogen. Als groep zijn jullie ervaringen niet compleet totdat de allerlaatste ziel is teruggekeerd.

Jullie kunnen momenteel onmogelijk weten wat voor schitterend resultaat jullie hebben geboekt door het aandacht trekken van de duistere machten te hebben overwonnen. Ze hebben elke truc aangewend om jullie te verhinderen te ascenderen en opnieuw naar het Licht te verrijzen. Je zou terecht kunnen zeggen dat dingen jullie tegen zaten maar dat was zo ontworpen en het was bekend dat het moeilijk zou zijn. Men besefte echter ook dat als jullie de slag zouden winnen, jullie winst enorm zou zijn. Dat Dierbaren, is waar jullie nu staan, jullie hebben een prachtige expansie van bewustzijn bereikt die bij jullie zal blijven. Niet alle geascendeerde Wezens hebben hetzelfde opmerkelijke pad bewandeld als wat jullie hebben verkozen. Zien jullie nu waarom jullie in jullie Universum als heel bijzondere zielen worden beschouwd? Het is geen eigenwaan een dergelijke ophemeling te aanvaarden want jullie mogen jezelf complimenteren vanwege jullie prestaties.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zou willen bevestigen dat hoe langzaam gebeurtenissen zich ook ontvouwen, ze in ieder geval wel van start zijn gaan en ze blijven escaleren tot het een onstuitbare kracht blijkt te zijn. Wij sturen onze liefde naar jullie, Lieve vrienden en naar collega mede-werkers want dat zijn jullie.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

woensdag 11 juli 2012

11.07.2012


SaLuSa, Juli 11, 2012Er is geen tijd zoals de huidige voor het herzien van jullie relaties met vrienden en familie. Wanneer jullie incarneerden werden jullie vaak bij zielen geplaatst die jullie uit eerdere levens kenden en het is om die reden dat jullie waarschijnlijk kwesties onder elkaar hebben waar opnieuw naar moet worden gekeken. Omdat er een blokkade tussen jullie bestaat, wordt deze naar elk volgend leven meegenomen totdat deze is opgelost. Wanneer jullie opnieuw samen in één familie worden geplaatst, weet je niet waarom maar hebben jullie mogelijk weerstand tegen elkaar. Omdat van familieleden wordt verwacht dat zij proberen goed met elkaar om te gaan, bestaat de hoop dat verschillen gemakkelijker kunnen worden overwonnen. Maar dat is niet altijd het geval en ze kunnen ook verslechteren.

Als jullie jezelf dus herkennen in zo’n situatie, realiseer je dan hoe het is ontstaan en onderneem iets om de schade in je relatie te herstellen. Soms is het moeilijkste onderdeel daarvan het vergevingsgezind kunnen zijn en het is niet een teken van zwakte van jouw kant. Wees de eerste die de hand reikt en het zal de negatieve emoties bevrijden die je van binnen hebt. Het zal beter zijn het probleem nu behandeld te hebben, in plaats van het te laten knagen en bij je te houden. Zij die zich vasthouden aan het idee dat zij het slachtoffer zijn, zouden moeten begrijpen dat karma het uitwerken van problemen is tussen twee mensen en dat beide er in gelijke mate bij zijn betrokken.

Die zielen die het gemakkelijk vinden handelingen tegen hen te vergeven, tonen hun spirituele vorderingen en door dit te doen helpen ze een andere ziel zich te ontwikkelen. Het is de manier om denken in termen van wraak te vermijden, want het is overbodig aangezien niet één ziel op zeker moment het onder ogen zien van spirituele gerechtigheid zal kunnen ontlopen. Het betekent niet dat daar bestraffing bij is betrokken. Het is karma en het nemen van een besluit dat je een nieuwe mogelijkheid zal aanvaarden om aan te tonen dat je zonder nadelige gevolgen met je problemen om kan gaan.

Ongecontroleerde emoties liggen ten grondslag aan zoveel door jullie ervaren verstoringen en deze worden meestal door het ego en door zogenaamde trots veroorzaakt. Als jullie je willen verheffen naar de sfeer waar vrede en harmonie bestaat dan moet je nu op die manier beginnen te leven. Wees datgene wat je als je Hoger Zelf beschouwt, en wees vrij van je oude zelf dat met de lagere trillingen en een gebrek aan Licht is opgezadeld. De tijd van vechten om te overleven is bijna voorbij en jullie staan op het punt een nieuwe fase in te gaan waarin geen gebrek is maar overvloed. Een fase waarin de duistere machten jullie niet langer naar beneden kunnen halen en je rechten kunnen ontnemen. Jullie staan voor de poort van vrijheid en vrede en er wordt weinig van jullie terug gevraagd behalve dat jullie alle anderen behandelen als zijnde Een met jou.

Als jullie allemaal maar konden begrijpen dat jullie op deze periode duizenden jaren hebben gewacht. Het verleden brokkelt van jullie af en jullie zouden het uit je leven moeten laten verdwijnen. Ga verder met de ervaringen die je omhoog hebben getild en weet dat de zielen waarvan je hebt gehouden en mee hebt geleefd ook hetzelfde doen. Als het in jullie toekomstplannen zit hen opnieuw te ontmoeten zal dat gebeuren maar velen zullen natuurlijk met je meereizen als jullie ascenderen. Niemand haalt opzettelijk relaties uit elkaar maar jullie dienen de vrije keuze te erkennen die anderen net als jij hebben.

Alles wat diegenen staat te wachten die gaan ascenderen, is van een hogere trilling en als zodanig is het niet aan lagere trillingen onderhevig en behoudt het zijn vorm. Het ouder worden zoals jullie het kennen, zal niet meer plaatsvinden en alles blijft in feite in zijn optimale conditie. Kunnen jullie je voorstellen hoe prachtig dat is wanneer er geen verval of dood bestaat. Toch zijn de omstandigheden niet statisch en kan er verandering plaatsvinden zonder dat daar een spoor van afval achterblijft omdat het instant gebeurt. Onthoud Dierbaren dat dit de sferen zijn waar jullie door middel van gedachtekracht kunnen creëren en indien nodig creatie ongedaan kunnen maken.

Wanneer jullie er aan denken wat je hebt te winnen, is het zeker de moeite waard al het mogelijke te doen wat nodig is om er zeker van te zijn dat je ascendeert. Jullie intentie is één ding maar jullie dienen nu naar je waarheid te gaan leven. De wonderen van het Universum overschrijden ver jullie voorstellingsvermogen en het wemelt overal van leven, zelfs in dezelfde ruimte waar je nu verblijft. Alle zielen doen ervaringen op, op de manier waarop zij hebben gekozen hun trilling te verhogen terwijl het op hetzelfde ogenblik aan de zee van kennis wordt toegevoegd waar andere zielen uit kunnen putten.

Voorbij jullie dimensie zullen jullie merken dat de Eenheid van alle leven wordt gewaardeerd en begrepen en dat er als gevolg daarvan liefde en vriendschap tussen alle beschavingen bestaat. Er bestaan echter in uitzondering daarop individuele groepen die jullie rebellen zouden noemen, maar zij vormen weinig bedreiging en zijn hanteerbaar. Soms infiltreren ze vanuit andere Universa maar kunnen ze worden teruggezonden naar waar ze vandaan zijn gekomen. Op Aarde was dit geheel anders omdat jullie een veel lagere trilling hadden waardoor Wezens met een vergelijkbare trilling jullie ruimte konden betreden. Dat gezegd hebbende moet er op gewezen worden dat wij jullie beschermers zijn geweest om onbevoegde bezoekers van de Aarde weg te houden. Als de Galactische Federatie van Licht niet met jullie mee had gereisd, hadden jullie niet op het punt gezeten waar jullie nu zijn. In jullie huidige cyclus zijn jullie als jonge kinderen geweest die een leidende hand en bescherming nodig hadden.

Wij hebben genoten van onze ervaringen met jullie en hebben veel geleerd van de problemen waar jullie mee te maken hadden. Het is voor ons een zeer bevredigend avontuur geweest en we kijken uit naar een prachtige en zeer snel naderende hereniging. Jullie gaan dan je echte familie ontmoeten waar jullie duizenden jaren terug van afkomstig zijn. Het is een lange reis geweest maar in vroegere beschavingen zoals Atlantis hebben velen van jullie ons ontmoet want in bepaalde perioden toen de trillingen hoger waren, bevonden we ons regelmatig onder jullie. Atlantis had zijn hoogte- en dieptepunten en was uiteindelijk voor zijn eigen vernietiging verantwoordelijk. Het had zou eenvoudig zonder onze aanwezigheid en interventie opnieuw op jullie Aarde kunnen gebeuren.

Jullie bestemming is ascenderen en geen enkele mate van bemoeienis van de duistere machten zal daar iets aan kunnen veranderen. Het is niet alleen te laat maar hun machtsbasis valt nu uit elkaar en is vrijwel onwerkzaam geworden. Zij zijn , zoals je zou kunnen zeggen, angstig hard weggelopen want ze waren zodanig arrogant dat ze zich niet voor konden stellen dat hun plan zou falen. Ze halen nu in een laatste poging wanhopig uit maar dat zal alles zijn want ze staan op het punt uit hun vermeende onneembare positie te worden verwijderd. Heb nooit angst Dierbaren, wij hebben de leiding en zullen jullie tot het laatste moment verdedigen.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

maandag 9 juli 2012

09.07.2012


SaLuSa, Juli 9, 2012Wat jullie ook in de wereld zien gebeuren of horen dat er gebeurt, weet dat er veel meer plaatsvindt dan waar jullie je bewust van zijn. Wij ondersteunen constant onze bondgenoten bij het bereiken van hun doelen en tot de timing dringend wordt, vermijden we directe bemoeienis. We blijven zeker ook alert om ervoor te zorgen dat onze bondgenoten veilig zijn, want al weten we dat de oude garde ervan op de hoogte is dat hun tijd erop zit, zij blijven een bedreiging vormen. Welk vertragingen jullie ook hebben doorgemaakt, wees ervan overtuigd dat wij onze plannen niet wijzigen en alle voorgenomen acties zullen worden afgerond. Tijd heeft voor ons niet dezelfde betekenis en het gebruiken van lineaire tijd is niet hoe wij werken maar is voor jullie zo noodzakelijk om je leven te leiden.

Om te beginnen zien we dat jullie overwinning al is bereikt waardoor we dus weten dat ongeacht wat er gebeurt, jullie toekomst is verzekerd. Bedrijven zijn aan het ploeteren en zaken die op corrupte praktijken zijn gebaseerd worden blootgelegd voor wat ze zijn. Ze zijn niet in staat de hogere energieën te weerstaan die naar de Aarde worden gestuurd waardoor de lagere energieën waar zij op gedijen worden getransformeerd. De waarheid komt dagelijks naar buiten en de ogen van de mensen worden geopend voor de wijze waarop zij zijn ingepalmd door de plannen van de Illuminatie om jullie tot slaaf te maken. Dit is niet meer mogelijk en jullie beschaving neemt deel aan een wereldwijde vraag naar uitgebreide veranderingen die jullie gaan bevrijden van de op jullie aangebrachte ketenen. De V.S. vormt het hoofdcentrum voor wat gaande is en zal door haar voorbeeld de wereld terugbrengen naar vrijheid en welvaart. Het zal niet van de ene op de andere dag gebeuren maar het zal toch door onze aanwezigheid worden versneld.

De ogen van het Universum zijn op jullie gericht, hetgeen verbazingwekkend is dat zo’n kleine planeet zoveel belangstelling krijgt, maar wat er met jullie en de Aarde gebeurt, zal daar een weerkaatsend groot effect op hebben. Jullie zijn zogezegd de laatste steen in de muur van verandering en de daaruit volgende Ascentie waar iedereen op wacht. Toen jullie de lagere dimensies betraden, wisten jullie dat jullie rol van buitengewoon belang was voor anderen en jullie zijn heel geliefd vanwege de offers die jullie ervoor gebracht hebben. Jullie waren van oorsprong ten volle ontwikkelde zielen van Licht die wisten dat zij de duisternis konden ervaren en uiteindelijk hun weg terug nog zouden kunnen vinden. Als je daarom naar je medereizigers kijkt, onthoud dan alsjeblieft dat zij in essentie exact hetzelfde zijn als jij. In de ogen van God is geen enkele ziel beter dan een ander maar bevindt deze zich simpelweg in een ander stadium van ervaring.

Dierbaren, houd jullie blik op je toekomst gericht en verspil indien mogelijk je tijd en energie niet aan zaken die aan het oude vertrekkende regime toebehoren. Hun lot is bezegeld en zij zullen worden verwijderd als zij proberen te verhinderen dat onze plannen van start gaan. Momenteel smeden ze nog steeds plannen om ons te vertragen maar het zal zonder succes blijken te zijn omdat wij volledig op de hoogte zijn van wat ze doen. Aan de belangrijkste spelers van de oude garde wordt nog steeds het middel van overgave aangeboden en op de ene of de andere wijze zullen zij worden verwijderd. Zodra hun invloed en macht wordt gestopt, zal de hele garde uit elkaar vallen en niet meer de bedreiging vormen die het nog steeds vertegenwoordigt.

Het Licht dat jullie wereld doordringt, verheft meer en meer zielen die door de lagere trillingen volledig werden tegengehouden en zij zijn langzaam de waarheid over hun leven aan het beseffen. Zij realiseren zich nu hoe ze werden gehinderd echt inzicht in het doel van het leven te krijgen en zij staan open voor de waarheid die wordt onthuld. We zullen zeker ons uiterste best doen aan jullie allemaal informatie over te dragen die jullie levens zal verbeteren en jullie op een pad te plaatsen dat het Licht voor jullie opent. In eerste instantie zullen jullie het verwarrend vinden vanwege de vele verschillende meningen die geclaimd worden de waarheid te zijn. Zoals altijd zouden we jullie willen voorstellen je intuïtie te volgen maar er zullen leraren op de Aarde verschijnen die gerespecteerd en gevolgd worden vanwege hun vermogen om de waarheid over te brengen.

Laat elke afleiding door wat er om je heen gebeurt los en kijk naar Ascentie en daar voorbij want het zal een magnifieke periode in jullie leven worden. Door ervaringen op het gebied van problemen, armoede en tekorten zullen jullie eindelijk jezelf snel zien genieten van alle voordelen van het zijn in een hogere dimensie. De schoonheid en de zuiverheid van de lucht, het land en de zee zal onwerkelijk zijn na wat jullie reeds hebben ervaren. De schitterende kleuren en de schoonheid van alles aan jullie zal duidelijk aangeven dat jullie zijn waar alles in zijn hoogste vorm wordt uitgedrukt. Overal waar jullie kijken zal harmonie en balans worden gevonden en vrede en vreugde zal een natuurlijk onderdeel zijn van het leven. Een heel verrassende ontdekking zal misschien zijn dat andere levensvormen niet alleen met elkaar praten maar ook met jou. Het zal allemaal verre verwijderd zijn van wat jullie gewend waren en het zal een grote vreugde zijn om al het mogelijke over de hogere regionen te ontdekken.

Waarom zouden jullie jezelf zorgen maken over jullie huidige omstandigheden terwijl er zoveel, op zo’n korte termijn ten voordele gaat veranderen. Neem het zoals het komt want jullie hebben het vermogen er heel goed mee om te gaan na wat jullie al hebben ervaren. De onzekerheid over jullie toekomst is weg zodat jullie alle pogingen om je af te leiden kunnen negeren. Het kan soms uit eigen kring komen, van mensen die nog niet op de hoogte zijn van de waarheid. Zoals jullie al weten hebben sommigen rigide overtuigingen en verwachten zij nog steeds dat er in de laatste paar maanden catastrofale gebeurtenissen gaan plaatsvinden als een manier om hen als Uitverkorenen van de Aarde te verlossen. Zij zullen net als iedere andere ziel gaan ervaren wat zij voor zichzelf hebben gecreëerd, dus je kan hen en anderen rustig hun waarheid laten verkondigen zonder er door te worden beïnvloed. Het is niet aan jullie of inderdaad niet jullie verantwoordelijkheid de overtuigingen van anderen te veranderen, tenzij jullie natuurlijk worden uitgenodigd dit te doen.

Als jullie de waarheid over het leven leren en hoe deze functioneert, zullen jullie begrijpen dat jullie je niet met de intentie van een andere ziel moeten bemoeien. Vandaar dat wij vaak een stapje terug moeten doen en jullie je eigen weg vooruit laten banen. Het is jullie keuze wat jullie ervaren en zelfs in deze eindtijden zullen jullie je eigen plannen al hebben gemaakt. Jullie weten van te voren misschien niet wat ze inhouden maar reken er maar op dat jullie Gidsen en andere helpers ervoor zorgen dat het voor jullie wordt uitgewerkt zodat jullie de juiste ervaringen hebben die nodig zijn voor jullie evolutie. Dit kunnen chaotische tijden zijn maar het is nog steeds de uitwerking van het plan voor jullie beschaving.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zal jullie vertellen dat wij van de Galactische Federatie van Licht het hele traject tot aan Ascentie bij jullie zijn, en ook nog daarna. Het is onze plicht en wens om jullie veilig en gezond thuis te zien komen.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS