Followers

Google+ Followers

vrijdag 31 december 2010

SaLuSa, 31 december 2010


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vertel jullie met volledige zekerheid dat 2011 een historisch jaar wordt, dat samen met 2012 nog vele jaren zal worden herinnerd.

Begin aan je laatste dagen vanuit de wetenschap dat de Galactische Federatie deel uitmaakt van een gigantische organisatie van Licht, en dat zij jullie veiligheid garandeert.
SaLuSa 31 December 2010


Wat een enorm bijzonder jaar gaan jullie achter je laten, een jaar vol beloften die niet helemaal uit zijn gekomen zoals jullie hadden gehoopt. Jullie naderen in ieder geval gestaag de onvermijdelijke veranderingen, die noodzakelijk beginnen te worden om de ineenstorting van jullie samenleving te bestrijden. Ze kunnen niet vroeg genoeg beginnen want alles is op zijn plaats en wacht op de mogelijkheid om naar buiten te komen. Maar welke ervaringen jullie ook eerst nog moeten doorlopen, de weg eruit zal spoedig helder worden en het zal veel mensen stimuleren om in actie te komen. Zelfs degenen die nog niet helemaal het belang van de komende tijd begrijpen, zullen gaan voelen dat veranderingen aanstaande zijn. Nog belangrijker is dat zij zullen beseffen dat die veranderingen noodzakelijk zijn om jullie naar een stabielere fase te leiden, waardoor de mensen die door het Licht worden gemotiveerd, naar buiten kunnen treden. Jullie zullen krachtig leiderschap nodig hebben, en wie er naar voren stappen, is al bekend. Op grond van hun alom erkende sympathie en verlangen naar verandering, zullen zij als eerlijke en betrouwbare mensen worden beschouwd. Het zal hen geen probleem opleveren zielen van gelijksoortige aard om zich heen te verzamelen die ook verlicht zijn.


Onze aanwezigheid in jullie lucht blijft aandacht trekken, en het is voor degenen die ons bestaan ontkennen moeilijker dan ooit om zich van de waarheid af te keren. Disclosure zal in sommige opzichten iets van een anticlimax hebben, omdat jullie er gewend aan zijn geraakt ons in jullie lucht te zien. Wat jullie belangstelling zal stimuleren zijn de daaruit voortkomende vragen, zoals waarom een geheimhouding zo lang heeft kunnen duren. Het één leidt tot het ander en de waarheid komt geleidelijk boven tafel. Het zal mensen zowel verrassen als shockeren wanneer ze leren dat contact met buitenaardsen al vele, vele jaren heeft plaatsgevonden. De ene na de andere onthulling zal jullie media bezighouden, die dan ook niet langer onderhevig is aan de beteugeling die hen dwong ons en onze ruimtevaartuigen gedurende zo’n lange tijd te ontkennen of belachelijk te maken.


Het wordt spoedig duidelijk dat wij komen om jullie te helpen met de veranderingen om te gaan, en dat het ons allemaal bijeen brengt zodat we als een eenheid vooruit gaan. De echte feiten omtrent Ascentie zullen aan jullie bekend worden gemaakt, en elke ziel zal alle kansen krijgen om jullie op deze reis te vergezellen. Degenen die iets anders kiezen zullen ook bewust worden gemaakt van wat de toekomst voor hen inhoudt. In het Koninkrijk van de Schepper wordt alle zielen dezelfde liefde gegeven en gelijke kansen om te ontwikkelen. Bevoorrechting bestaat niet omdat vooruitgang aan je eigen inspanning en keuzes is te danken. Jullie voelen je soms misschien niet erg speciaal maar we garanderen jullie dat jullie enorm worden gerespecteerd, en dat jullie geliefd zijn vanwege jullie moedige bereidheid de dualiteit in de lagere trillingen te ervaren. Door dit te doen verlenen jullie een enorme dienst aan anderen die er op zeker moment in de toekomst van gaan profiteren. Andere zielen kunnen middels jullie ervaring opdoen, en hoeven niet zelf de dualiteit te betreden.


Jullie vragen misschien hoe 2011 er uit ziet. We kunnen jullie vertellen dat we tegen het einde van het jaar samen zullen werken. Onze bondgenoten zullen in de openheid zijn getreden en er zijn dan georganiseerde groepen die aan de plannen werken om jullie vrijheid terug te geven. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden om meer van jullie bij het herstel van de Aarde te betrekken, en degenen te helpen die zich te midden van veel fysieke veranderingen bevinden. Landingen van onze vloot en open contact zullen plaats gaan vinden, maar het zal met zorg gebeuren om jullie niet te overweldigen of degenen in de war te brengen die het moeilijk vinden ons te accepteren. Want jullie moeten beseffen dat er een hoop te doen is teneinde eerst een passende structuur aan te leggen, waar omheen jullie het probleem kunnen hanteren, dat voortkomt uit de ineenstorting van het meeste wat deel is geworden van jullie leven.


Jullie zullen meer horen over de zielen die in de Inner Aarde verblijven, die jullie als de Agarthanen kennen. Voorafgaand aan de ondergang van Lemurië waren zij de enige die hun land hebben verlaten en hun evolutie hebben voortgezet door naar de Inner Aarde te verhuizen. Zij bevinden zich in een stadium waarin ze naar een hoger bewustzijnsniveau zijn gegaan, en ze zullen deel uit gaan maken van open contact, wanneer het veilig is dit te doen. Zij hebben zoveel te bieden en zullen assisteren bij jullie laatste voorbereidingen op Ascentie. Tezamen met onze aanwezigheid zal het jullie aan helemaal niets ontbreken, wat nodig is om ervoor te zorgen dat jullie reis overeenkomstig jullie behoeften wordt voltooid. De omschakeling van de oude systemen op Aarde zal zo pijnloos mogelijk worden gemaakt, maar onvermijdelijk zullen velen van jullie zich in het centrum van veranderingen bevinden. Jullie zullen slechts voorafgaand aan Ascentie de Aarde verlaten als het al in jullie levensplan stond, dus het is nodig dat jullie begrijpen dat iedere ziel haar pad naar het volgende stadium van haar evolutie heeft uitgekozen.


Voor degenen die slechts recentelijk aan het leren zijn over wat de toekomst inhoudt, is een kalme benadering van de veranderingen vereist. Het zou gemakkelijk verwarrend kunnen worden, zo niet angstig, en we willen jullie laten weten dat we ons goed bewust zijn van onze verantwoordelijkheden ten opzichte van hen. Communicatie staat hoog op onze lijst en we zorgen ervoor dat onze uitzendingen wereldwijd zijn, en dat iedereen goed geïnformeerd blijft over wat nodig is en hoe deze behoeften worden afgehandeld. Het is de snelheid van verandering die jullie zal doen duizelen, omdat alles klaar is voor een hele reeks van wijzigingen zodra de nieuwe regeringen op hun plaats zitten. De politiek zal een zuivering ondergaan opdat beloftes aan de mensen worden nagekomen, en zodat degenen die voor dergelijke posities worden gekozen, spiritueel gemotiveerd zijn om jullie te dienen. Corruptie zal niet meer bestaan, alle handelingen zullen in transparantie plaatsvinden en de betrokkenen zullen verantwoording afleggen aan de mensen. Het zal een regering voor en van de mensen zijn, met een terugkeer tot de Grondwet en het garanderen van jullie vrijheid en soevereiniteit.


De opluchting over jullie bevrijding van de duisteren met hun plannen voor totale controle, zal snel veranderen in een heerlijk gevoel van vreugde en geluk. Jullie zullen een nieuw tijdperk van samenwerking ervaren, en degenen vertrouwen die de taak hebben jullie mee te nemen naar de laatste stadia van een succesvolle Ascentie. Vertrouwen is iets dat al duizenden jaren ontbreekt, omdat jullie herhaaldelijk zijn voorgelogen en jullie rechten jullie langzaam zijn ontnomen. Geloof ons dat die volledig worden hersteld, en jullie zullen worden behandeld als iemand die gerespecteerd en geliefd is. Wij zijn geen huurlingen en we komen niet om jullie en de Aarde te veroveren, het is precies het tegenovergestelde zoals we jullie hebben beschermd tegen de rovende Wezens die dergelijke bedoelingen hadden.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vertel jullie met volledige zekerheid dat 2011 een historisch jaar wordt, dat samen met 2012 nog vele jaren zal worden herinnerd. Begin aan je laatste dagen vanuit de wetenschap dat de Galactische Federatie deel uitmaakt van een gigantische organisatie van Licht, en dat zij jullie veiligheid garandeert.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English
http://www.constanza2003.org/ - Italiano
http://gfindutch.blogspot.com/ - Nederlands
http://glingerman.blogspot.com/ - Deutsch
http://fgfrance.blogspot.com/ - Français
http://gfsvenska.blogspot.com/ - Svenska
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://www.schodamidonieba.pl/ - Polska
http://federaciongalacticaenespanol.blogspot.com/ - Español
http://blog.goo.ne.jp/flathead/c/c0a7212b737344c4f990c62a84cd2dc8/ - 日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian http://galacticfederationchina.blogspot.com/ - 中文/Chinese
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polish - New
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Russian - New
http://gfincroatia.blogspot.com - Croatian

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com

woensdag 29 december 2010

SaLuSa, 29 december 2010

We beloven jullie dat 2011 het jaar van actie wordt en 2012 zodoende des te rustiger, en wanneer de weg eenmaal is bereid, zal het hele proces om jullie volledig gereed voor Ascentie te maken heel snel verlopen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie verzekeren dat de Galactische Federatie gespitst is op het toegankelijk maken van een eerste, officieel contact met jullie.

Ga in vol vertrouwen verder, want wij zijn ten volle bij jullie in dit laatste stadium van jullie reis.

SaLuSa 29 December 2010


Omdat jullie het Nieuwe Jaar naderen, nemen jullie in alle opzichten afscheid van de oude systemen van controle en beheersing. Ze staan op het punt in te storten omdat zij niet meer de macht hebben ze nog langer in stand te houden. Jullie kijken daarom terug op het laatste jaar van de dualiteit, zoals jullie dat duizenden jaren lang hebben ervaren. Op de een of andere manier, en op zeker moment moest er een einde aan komen om de weg vrij te maken voor de nieuwe energieën, die op springen staan om tevoorschijn te komen en die niet onbeperkt kunnen worden tegengehouden. De chaos kan daardoor misschien toenemen maar kijk erachter, naar jullie bevrijding van de sluier van duisternis, zodat jullie het Licht kunnen uitnodigen om zich stevig op Aarde te vestigen. Wij ondersteunen jullie volledig in deze gedenkwaardige tijden en jullie zullen weldra een nieuwe richting ten goede in jullie leven zien komen. Jullie overwinning over de duisteren zal en kan jullie niet worden ontzegd, omdat het Licht de meest krachtige energie op Aarde is.


Vooruitblikkend op 2011 wordt het een memorabel jaar, waarin uiteindelijk de geschiedenis van de Aarde zal worden her-schreven. De waarheid zal uit alle hoeken tevoorschijn komen, en jullie inzicht zal zodanig zijn dat jullie geen enkele poging tolereren om naar de oude handelswijzen terug te keren. Als collectief heeft de Mensheid door de hogere bewustzijnsniveaus buitensporige macht, en wat jullie tot nu toe hebben bereikt, is aan jullie allemaal te danken. Het ontwaken is goed op gang gekomen en zal met aanhoudend toenemende snelheid verdergaan, en het resulteert tot het opengaan van de ogen van de mensen voor waar zij hun focus op moeten richten. Het is de vreedzame revolutie die altijd al zou komen, en het is veel te laat voor de oppositie om de snelle vooruitgang tegen te kunnen houden. De veranderingen zullen in 2011 echt beginnen en jullie pad naar Ascentie zal zich geleidelijk ontvouwen, zodat jullie op het laatste jaar 2012 zijn voorbereid, wanneer er een grote verheffing plaatsvindt. Dan, en slechts dan, zullen jullie alle resterende sporen van de greep die de dualiteit op jullie had, achter je hebben gelaten.


De hogere trillingen beïnvloeden al velen van jullie, en terugdenkend zal je zien dat jullie nu veel kalmer zijn, en beter dan voorheen in staat je aandacht gecentreerd te houden. De trillingen blijven in intensiteit toenemen, en naarmate het jaar vordert, wordt het gemakkelijker ze te assimileren. Ze brengen jullie verder wanneer de tijden heel beproevend worden, en fysieke veranderingen aan Moeder Aarde uit noodzaak plaats gaan vinden. Moeder Aarde moet haar eigen reiniging op tijd voltooien, en dit veroorzaakt onvermijdelijk een aantal verstoringen. We zullen echter zoals altijd de activiteiten van jullie Aarde monitoren, en net als in het verleden zullen we de effecten ervan op jullie verminderen. Terwijl dit allemaal gebeurt, worden de belangrijkste onderwerpen van jullie financiële problemen behandeld, en jullie leefpatroon zal beginnen te veranderen. Jullie worden de enthousiaste deelnemers in vele programma’s, die het voormalige gebrek aan vooruitgang in jullie dagelijks leven gaan oplossen. Wij zullen ervoor zorgen dat jullie in het nieuwe paradigma springen en van alle voordelen profiteren die jullie zijn ontzegd. Te midden van alle veranderingen zal jullie leven veel gemakkelijker worden omdat de levensstandaard substantieel wordt verhoogd.


Houd in gedachten dat wat jullie komende ervaringen ook mogen worden, jullie van te voren wisten welke levenskansen er voor je werden gepland. Ieder van jullie heeft een rol te vervullen en is net zo belangrijk voor het geheel, ook al kunnen slechts enkelen een centrale rol vervullen. Jullie succes zo ver te zijn gekomen en de duisteren te verslaan, is des te opmerkelijker aangezien jullie nog niet zo lang geleden gevaar liepen volledig door hen onder de voet te worden gelopen. Jullie zien nu het staartje van pogingen om jullie vertrouwen in degenen die jullie ondersteunen, af te pakken, waar wij ook toebehoren. In weerwil van dergelijke actie blijven jullie intenties echter sterk om de resultaten te bereiken die jullie soevereiniteit gaat herstellen. Jullie zijn net zo zeer verantwoordelijk voor de uitkomst als wij, zo niet meer omdat wij niet zijn gekomen om het allemaal voor jullie te doen. Het is jullie toekomst die wordt gecreëerd en of jullie het nu wel of niet volledig beseffen, jullie kunnen je macht uitoefenen om het op die manier te creëren zoals jullie zelf willen. Ascentie is jullie doel, maar er zijn vele potentiële routes om het te bereiken.


Jullie zullen dus zien dat 2011 een bonte verzameling wordt, en het globale resultaat zal jullie grotere voorbereiding zijn, die niet alleen op de eindtijden is gericht maar ook op het voortdurend opwaartse pad naar zelfs hogere dimensies. De verheffing van de 3e dimensie van de dualiteit naar de 4e/5e dimensies van intenser Licht mag als een mijlpaal in jullie evolutie worden beschouwd. En Ascentie is ook een unieke gebeurtenis in jullie Universum omdat jullie, zoals jullie eerder is verteld, in je fysieke lichaam gaan ascenderen. Hieruit volgt dat jullie veel te beleven hebben wat zeer vervullend en bevredigend zal zijn. Er is zoveel om naar uit te kijken dat de veranderingen louter als stapstenen kunnen worden gezien, om jullie naar je beloofde land te brengen. Het woord van de Schepper bevat de krachtige energie van voltrekking, en niets kan daarom het passeren van de eindtijden verhinderen, zoals ze aan jullie zijn toegekend.


We beloven jullie dat 2011 het jaar van actie wordt en 2012 zodoende des te rustiger, en wanneer de weg eenmaal is bereid, zal het hele proces om jullie volledig gereed voor Ascentie te maken heel snel verlopen. Jullie zullen je ook meer tot ons aangetrokken voelen wanneer eenmaal de waarheid over jullie geschiedenis wordt onthuld, omdat wij betrokken zijn geweest bij jullie genetische ontwikkeling. Het stelde jullie in staat naar bewustzijnsniveaus te groeien die jullie voor jullie ware zelf deden ontwaken. Jullie begonnen ook te ervaren dat jullie alle kennis van binnen hadden, en dat jullie persoonlijke verantwoordelijkheid konden nemen voor jullie spirituele ontwikkeling. Dat zal ook met grote sprongen vooruit gaan in het laatste deel van deze cyclus. Veel instellingen moeten hun positie in deze veranderende wereld herwaarderen en één ding is zeker, namelijk dat als ze niet met de stroom meegaan, ze zullen stagneren en uiteindelijk imploderen. Dit is een reden waarom de duisteren geen uitweg hebben, omdat ze niet kunnen of willen veranderen. Uiteindelijk zal alleen wat van Licht is, overblijven en al het andere zal verdwijnen omdat niets van de lagere trillingen een plaats op de nieuwe, opgeheven Aarde zal hebben.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie verzekeren dat de Galactische Federatie gespitst is op het toegankelijk maken van een eerste, officieel contact met jullie. Alles is op zijn plaats voor zo’n gelegenheid en we kunnen ons aanpassen aan alle behoeften van het laatste moment. De deadline hiervoor is bijna genaderd, dus op de ene of de andere manier verwachten wij wereldwijde disclosure in het eerste kwartaal van het komende jaar. Ga in vol vertrouwen verder, want wij zijn ten volle bij jullie in dit laatste stadium van jullie reis.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte
The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English
http://www.constanza2003.org/ - Italiano
http://gfindutch.blogspot.com/ - Nederlands
http://glingerman.blogspot.com/ - Deutsch
http://fgfrance.blogspot.com/ - Français
http://gfsvenska.blogspot.com/ - Svenska
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://www.schodamidonieba.pl/ - Polska
http://federaciongalacticaenespanol.blogspot.com/ - Español
http://blog.goo.ne.jp/flathead/c/c0a7212b737344c4f990c62a84cd2dc8/ - 日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian http://galacticfederationchina.blogspot.com/ - 中文/Chinese
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polish - New
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Russian - New
http://gfincroatia.blogspot.com - Croatian

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com
woensdag 22 december 2010

SaLuSa, 22 december 2010


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben slechts één uit een enorm team van zielen net als jullie, toegewijd er voor te zorgen dat jullie alle kansen hebben om te ascenderen.

Ons plan heeft een punt van manifestatie bereikt dat ons zeer spoedig tot actie oproept.

Onze bondgenoten zijn klaar en omdat jullie bewustzijnsniveaus blijven toenemen, nadert het moment om met volle kracht vooruit te gaan.

Jullie voelen dat het zo is en jullie intuïtie laat weten wanneer het tijd is om klaar te staan voor de start van veranderingen, waarmee een nieuw tijdperk in jullie leven begint.

Weet dat we iedere dag dichterbij komen en we kijken ernaar uit onszelf aan jullie bekend te maken.

SaLuSa 22 December 2010


Wanneer degenen die deze feestelijke tijd vieren ernaar uitkijken met familie en vrienden bij elkaar te komen, nemen gevoelens van geluk en vreugde toe. Mensen zijn opmerkelijk in hun vermogen dit te kunnen terwijl ze op hetzelfde moment moeilijkheden ervaren die voortkomen uit de meer aardse problemen van het leven op de planeet. Het is voor ons geen wonder dat jullie dit kunnen, omdat jullie natuurlijke staat van zijn naar vrede verlangt en geluk om zich heen creëert. Het is een geluk dat, hoewel de betekenis van de Kerstviering onder veel mensen verloren is gegaan, door het idee van het creëren van hartelijkheid en feestelijk bij elkaar te komen, het beste in jullie naar boven haalt. Het is een herinnering aan het Licht van jullie ware zelf dat naar buiten kan komen en jullie verheft. De zorgen en beslommeringen die jullie normaal gesproken met je meedragen worden terzijde geschoven, en er is liefde in overvloed wat de harten van zo velen van jullie raakt.


Aan de ene kant is de traditionele reden voor jullie viering onbelangrijk, maar het laat jullie toch terugdenken aan de geboorte van een Wereld Leraar. Jezus kwam, om door eigen voorbeeld te tonen dat het mogelijk was een leven te leiden gewijd aan het zo volledig mogelijk tonen van Onvoorwaardelijke Liefde. Hij illustreerde dat, wanneer je in je hart voor al het leven liefde kan voelen, met inbegrip van je tegenstanders, het mogelijk is balans en harmonie te creëren. Jezus kwam niet om het Christendom te creëren, en zijn lessen waren voor alle mensen bedoeld, ongeacht hun persoonlijke overtuigingen. Dat zijn krachtige liefdesenergie nog steeds aanwezig is op Aarde, is te danken aan zijn vermogen zo’n hoog trillingsniveau te manifesteren terwijl er toen zoveel duisternis heerste. Hij sprak over de Ene God, waar elke ziel mee is verbonden en maakte het denkbeeld duidelijk dat alles binnen die energie Een is.


Wanneer we openlijk met jullie kunnen spreken, zullen zaken als religieuze opvattingen noodzakelijkerwijs moeten worden behandeld. Het is zo belangrijk dat jullie de overtuigingen laten vallen die de ware leringen van Licht en Liefde hebben geïnfiltreerd. Slechts de Ene Waarheid kan bestaan, al kan die op een aantal verschillende manieren worden uitgedrukt. De Geestelijkheid heeft in het verleden angstvallig haar macht bewaakt, en probeerde haar volgelingen in de eigen leringen en interpretaties van de geschriften gevangen te houden. Om dat soort praktijken tegen te gaan, is er meer onderricht geweest wat het idee verkondigde de waarheid in jezelf te vinden. Ieder van jullie draagt de waarheid met zich mee, maar vanwege de strijd vooruitgang te boeken in situaties waarin jullie voortdurend met de dualiteit worden geconfronteerd, zijn jullie vaker wel dan niet verward en niet in staat vooruit te komen. Dat Dierbaren, is de uitdaging die jullie op je hebben genomen om je inzicht te vergroten en je te blijven ontwikkelen door het ontdekken van het Licht van binnen. Vele wegen hebben tot jullie huidige begripsniveau geleid, en dankzij de mogelijkheid in verschillende culturen te kunnen incarneren, hebben jullie de bijbehorende overtuigingen uit de eerste hand geleerd. Wat jullie hebben geleerd, dragen jullie nog steeds op onderbewust niveau bij je, al kan je het niet tot in detail terughalen.


Jullie zijn van ver gekomen om in zo’n belangrijke tijd te arriveren voor de afsluiting van deze cyclus. Jullie zouden goed voorzien moeten zijn om de hierbij betrokken laatste uitdagingen te kunnen hanteren, en Ascentie zou gemakkelijk een plaatsje in je geest moeten kunnen krijgen. Er wordt zeker veel inspanning geleverd om jullie te helpen jullie bewustzijnsniveau te verhogen, en niemand zal eerlijk kunnen beweren dat ze de kans niet hebben gekregen te ascenderen. Het is niet de bedoeling de kwestie aan jullie op te dringen, maar zodra jullie geïnteresseerd zijn, is er zoveel informatie beschikbaar als jullie het op je nemen om je heen te kijken. Jullie Internet is nog steeds een bron van enorme zeeën aan informatie, al staat het ook open voor misbruik door degenen die jullie doelbewust proberen te misleiden en te verwarren. Het komt dan aan op jullie vermogen kritisch te zijn, en als iets niet met je resoneert, leg je het terzijde of laat je het gaan.


Leven is overal overvloedig aanwezig en bestaat op diverse niveaus, en jullie beginnen nog maar net die mogelijkheid te accepteren. Aangezien alle leven afkomstig is uit de Bron, volgt hieruit dat het, ongeacht de uiterlijke verschijningsvormen, dezelfde capaciteiten bezit om te evolueren. Jullie mogen daarom verwachten Wezens aan te treffen met heel erg dezelfde bewustzijnsniveaus en inzichten, al zijn sommige veel verder ontwikkeld dan jullie op dit moment. Wij van de Galactische Federatie en vergelijkbare organisaties, de verschillende raden zijn daar een voorbeeld van, bieden onszelf als hulp aan jullie aan omdat wij al lang geleden ons goddelijke zelf hebben gevonden. Normaal gesproken zouden we afzien van direct contact omdat het van essentieel belang is dat ontwikkelende beschavingen hun eigen weg naar inzicht vinden en naar eigen keuze ervaringen opdoen. Het zou volkomen onjuist zijn als we vanuit een verlangen om jullie te assisteren, jullie koers van evolutie zouden veranderen en daarom leggen we zo vaak uit dat we niet als bemoeials mogen worden gezien. Het is anders wanneer de Lords of Creation, de Raad van Creatie, ons de bevoegdheid geeft dit te doen omdat zij jullie cycli plannen.


Alles wat op Universeel niveau gebeurt, is opgezet om alle levensvormen naar hogere niveaus van Licht en Liefde te voeren. Dat maakt deel uit van jullie ervaring omdat jullie terugreizen naar de Bron, aangezien niets stilstaat en alles op deze manier constant opwaarts en voorwaarts beweegt. De duisteren evolueren ook, en net als de meeste zielen in de dualiteit verplaatsen zij zich van de ene naar de andere kant, als onderdeel van hun reis om te leren van hun ervaringen. Vergeet niet dat jullie een illusie doorleven, holografisch van karakter, en het lijkt meer op een groots levensspel. Jullie kunnen komen en gaan omdat het ene na het andere leven eindigt, maar omdat jullie leven oneindig is, zullen jullie elke uitdaging overleven. Al deze zaken zullen verder worden uitgelegd, maar we vermijden, zogezegd, over de top te gaan. Jullie inzicht is het meest gediend door het vrijgeven van een gestage stroom aan informatie. Maar met het versnellen van de tijd en het aflopen van jullie huidige cyclus moeten we jullie toegankelijk maken voor een zeker niveau van waarheid waarmee jullie al die overtuigingen kunnen afschudden, die zeer waarschijnlijk jullie vooruitgang zouden ophouden.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben slechts één uit een enorm team van zielen net als jullie, toegewijd er voor te zorgen dat jullie alle kansen hebben om te ascenderen. Ons plan heeft een punt van manifestatie bereikt dat ons zeer spoedig tot actie oproept. Onze bondgenoten zijn klaar en omdat jullie bewustzijnsniveaus blijven toenemen, nadert het moment om met volle kracht vooruit te gaan. Jullie voelen dat het zo is en jullie intuïtie laat weten wanneer het tijd is om klaar te staan voor de start van veranderingen, waarmee een nieuw tijdperk in jullie leven begint. Weet dat we iedere dag dichterbij komen en we kijken ernaar uit onszelf aan jullie bekend te maken.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte
The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English
http://www.constanza2003.org/ - Italiano
http://gfindutch.blogspot.com/ - Nederlands
http://glingerman.blogspot.com/ - Deutsch
http://fgfrance.blogspot.com/ - Français
http://gfsvenska.blogspot.com/ - Svenska
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://www.schodamidonieba.pl/ - Polska
http://federaciongalacticaenespanol.blogspot.com/ - Español
http://blog.goo.ne.jp/flathead/c/c0a7212b737344c4f990c62a84cd2dc8/ - 日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian http://galacticfederationchina.blogspot.com/ - 中文/Chinese
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polish - New
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Russian - New
http://gfincroatia.blogspot.com - Croatian

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com
maandag 20 december 2010

SaLuSa 20 December 2010


Het maakt allemaal deel uit van de tekenen dat er grootschalige veranderingen plaatsvinden, en de grootste veranderingen zijn er vanwege jullie Zon.

In toenemende mate zendt zij jullie meer dan ooit energie en het helpt jullie, jullie bewustzijnsniveaus te vergroten. Wij zijn Allen Eén en delen onze liefde met jullie allemaal.

SaLuSa 20 December 2010


We zijn blij voor jullie allemaal omdat jullie door het toenemen van het feestelijke gevoel een broodnodige onderbreking hebben van de ongemakken en eisen van het dagelijks bestaan. Het bewijst dat als jullie dit willen, jullie een energie om je heen kunnen creëren die niet door de lagere trillingen wordt beïnvloed. Wat zou het mooi zijn als jullie dat hogere niveau goed kunnen vasthouden in het Nieuwe Jaar. Maar we weten dat vergelijkbare boodschappen en die van ons, niet iedereen bereiken en als de veranderingen zich ontplooien, worden velen bang voor de toekomst. Dit is waar geïnformeerde Lichtwerkers anderen kunnen helpen, door niet anders dan er voor te zorgen dat ze begrijpen dat het slechts een tijdelijke toestand is. En dat het resultaat jullie hele beschaving naar nooit eerder ervaren niveaus zal optillen.


De oude structuren zijn niet langer passend voor ascenderende zielen die ervoor gekozen hebben het pad naar Ascentie in te slaan. Jullie hebben grotendeels de lessen geleerd die jullie wilden ondergaan. Jullie mogen je daarom richten op de noodzakelijke breuk met alles wat met de dualiteit is verbonden. Richt je volledig op je eigen plaats van aandacht, en door je te centreren zal je minder worden afgeremd of afgeleid door wat er om je heen gebeurt. Laat gebeurtenissen hun eigen plek vinden en geef onze bondgenoten de kans mee te doen. Een aantal uitkomsten komen dichterbij en disclosure, de publieke bekendmaking van ons bestaan, is nog steeds waarschijnlijk de eerste die zich manifesteert.


De algemene stemming is nu zeker zo dat het gemeengoed is geworden artikelen en boodschappen over ons aan te treffen. We worden niet langer als vreemdelingen beschouwd, maar eerder als jullie Ruimte Vrienden en dat is lange tijd één van onze doelstellingen geweest. We moesten vooroordelen en doelbewuste desinformatie over ons overwinnen, en verwarring met de activiteiten van de Greys die geen lid zijn van de Galactische Federatie. We hebben enige sympathie met hen, vanwege de benarde toestand van hun beschaving die gevaar liep uit te sterven. In hun wanhoop hebben zij echter overeenkomsten afgesloten die niet het hoogste belang dienden van jullie evolutie. Intelligentie of inzicht in geavanceerde technologieën geeft op Aarde niet noodzakelijk een juiste toepassing daarvan. De zucht naar macht overheerste op Aarde en het is slechts dankzij de interventie van Goddelijke Wezens dat jullie van een totale vernietiging werden gered.


Omdat jullie je soms verwaarloosd hebben gevoeld en overgelaten aan je eigen lot, zouden jullie verbaasd zijn als je werkelijk wist hoe de Lichtkrachten jullie van nabij door de dualiteit hebben vergezeld. Zij zijn afkomstig van hele verschillende niveaus en ook van geavanceerde beschavingen zoals die van ons, die dichter dan de meeste bij jullie zijn geweest. Op persoonlijk vlak zijn verder altijd jullie Gidsen en Beschermengelen bij jullie geweest, en zij hebben jullie, waar nodig, tijdens elk leven beschermd. Doe een beroep op hen als je hulp nodig hebt, en wees ervan overtuigd dat ze je horen. Hulp komt vaak op onverwachte wijze, dus vraag het niet op een specifieke manier maar laat alle mogelijkheden open. Onthoud ook dat tijd geen rol speelt buiten de Aarde, dus antwoorden kunnen op elk moment plaats vinden en wanneer dit gebeurt, zal het passend zijn voor de behoeften die je hebt.


Uiteindelijk telt bij al jullie activiteiten en ervaringen wat je gepland had te doen. Zelfs de zogenaamde negatieve ervaringen zijn leerervaringen waar jullie voor de incarnatie mee hebben ingestemd. Het is de reden waarom we op een ander niveau, met betrekking tot jullie beschaving, nooit zouden ingrijpen, tenzij met goddelijke permissie. Jullie begrijpen daardoor misschien waarom wij soms een stap terug moeten doen om jullie creaties te laten uitwerken. Wat zou het anders voor zin hebben als jullie niet de volledige invloed zouden zien van jullie wensen en bedoelingen. De uiteindelijke afsluiting van de cyclus van dualiteit zal het einde betekenen van een tijdperk van vele gevechten tussen de machten van het duister en het Licht. Toch wisten jullie onderbewust dat hoe laag de trilling ook werd, jullie altijd zouden zegevieren. Jullie staan nu op het punt de laatste dagen te beleven waardoor jullie heel snel toegankelijk worden voor het Licht.


Blijf op je hoede omdat de duisteren hun laatste troeven uitspelen, en zoals we jullie vaak dringend verzoeken, geef niet toe aan angst. Jullie Licht is constant van kracht, of je het nu beseft of niet, en jullie transformeren de lagere energieën overal waar jullie heengaan. Wanneer duizenden en duizenden van jullie dit doen, is het effect reusachtig veel groter en dat op zichzelf is een manier om het Licht te dienen. Jullie kunnen allemaal een rol vervullen en geloof ons dat elke bijdrage even waardevol is als alle andere. Jullie mogen individuen zijn met eigen gedachten, maar jullie zijn evengoed een belangrijk deel van het geheel, en wat jullie doen, beïnvloedt al het andere. Hoe snel jullie voortgang boeken, is daarom aan jullie allemaal gekoppeld.


We ontkennen niet dat er nog steeds moeilijke tijden gaan komen, omdat jullie anders niet de neergang en ondergang van jullie beschaving zouden kunnen ervaren. Maar jullie beloning voor jullie aanwezigheid en het te beleven, is ook dat jullie deel uitmaken van de veranderingen door jullie medereizigers te dienen. Op een dag kijken jullie terug en voelen jullie je heel bevoorrecht er deel van te hebben uitgemaakt. Tegen die tijd zijn jullie de moeilijkheden en uitdagingen vergeten waar jullie voor stonden. Het zal allemaal onder de noemer “ervaring” vallen en daardoor zullen jullie je verheffen naar hoge bewustzijnsniveaus. Dat is de reden waarom veel zielen graag met jullie mee waren gegaan maar zij waren voor zo’n taaie uitdaging nog niet klaar. Jullie zijn speciaal, of je het nu gelooft of niet, en weldra keren jullie terug naar die niveaus die jullie echte thuis zijn. Jullie beginnen de pracht van het Licht dat Al Dat Is doordringt, te begrijpen en de Liefde die de Schepper in alles heeft uitgedrukt wat voor jullie ervaringen is geschapen. Jullie beperkte geest ondervindt begrijpelijkerwijs moeilijkheden om het helemaal te bevatten, maar als jullie naar het Licht groeien, neemt dat toe.


Ik ben SaLuSa en ik kan jullie vertellen Dierbaren, dat wij net als jullie opgewonden worden dat de eindtijden heel snel naderen. Wat heeft de tijd zich versneld, en jullie hoeven alleen maar te bedenken hoe de jaren sinds het Millennium sneller dan ooit zijn verstreken. Maar door jullie groeiende bewustzijn hebben jullie het misschien niet op deze manier ervaren. Het maakt allemaal deel uit van de tekenen dat er grootschalige veranderingen plaatsvinden, en de grootste veranderingen zijn er vanwege jullie Zon. In toenemende mate zendt zij jullie meer dan ooit energie en het helpt jullie, jullie bewustzijnsniveaus te vergroten. Wij zijn Allen Eén en delen onze liefde met jullie allemaal.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte
The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English
http://www.constanza2003.org/ - Italiano
http://gfindutch.blogspot.com/ - Nederlands
http://glingerman.blogspot.com/ - Deutsch
http://fgfrance.blogspot.com/ - Français
http://gfsvenska.blogspot.com/ - Svenska
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://www.schodamidonieba.pl/ - Polska
http://federaciongalacticaenespanol.blogspot.com/ - Español
http://blog.goo.ne.jp/flathead/c/c0a7212b737344c4f990c62a84cd2dc8/ - 日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian http://galacticfederationchina.blogspot.com/ - 中文/Chinese
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polish - New
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Russian - New
http://gfincroatia.blogspot.com - Croatian

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.comvrijdag 17 december 2010

SaLuSa, 17 december 2010


Wij van de Galactische Federatie handelen het grotere plaatje af en werken aan het wijzigen van de hele fundering van jullie samenleving.

De zorgvuldigheid die we hebben betracht om jullie op de veranderingen voor te bereiden, bewijst echter succesvol te zijn en onze bondgenoten zijn bijna helemaal klaar om van start te gaan.

In jullie harten zijn jullie zulke liefdevolle Wezens maar jullie zijn niet altijd in staat jezelf vrijelijk uit te drukken.

Er is zoveel liefde die jullie op je reis vergezelt, en die van ons is geen uitzondering.

SaLuSa 17 December 2010


Het is het donkerst voor de dageraad en jullie hebben voor de duisteren een onomkeerbaar punt bereikt, omdat het Licht haar weg baant in jullie levens. Jullie hebben ingezien waar de veranderingen voor staan en hoe essentieel ze zijn om jullie dromen en wensen te vervullen. Het is nodig van de onbevredigende manier van leven af te komen, die jullie in je vrije expressie beperkt van wie jullie werkelijk als soeverein Wezen zijn. Het is ook noodzakelijk dat de reiniging zowel van binnen als van buiten wordt voortgezet, tot de laatste restanten van de lagere trillingen weg zijn. Het is op het moment het beste je aandacht aan het Zelf te geven, en je te focussen op wat je nodig hebt om je trilling te verhogen. Wij van de Galactische Federatie handelen het grotere plaatje af en werken aan het wijzigen van de hele fundering van jullie samenleving. Een stevig gevestigd systeem verwijderen is niet gemakkelijk, en helemaal niet omdat we het met zo min mogelijk ontwrichting van jullie leven willen uitvoeren. De zorgvuldigheid die we hebben betracht om jullie op de veranderingen voor te bereiden, bewijst echter succesvol te zijn en onze bondgenoten zijn bijna helemaal klaar om van start te gaan.


We bewonderen jullie geduld en hopen dat het komt omdat jullie begrijpen wat er bij komt kijken om jullie vooruit te helpen. Dit gaat door tot het echte einde van deze cyclus en het is pas met Ascentie dat we helemaal kunnen ontspannen. Er is zo veel te doen en we houden de weg vrij van obstakels en inmenging door de duisteren. Niet iedereen die het plan voor Ascentie verwerpt, is negatief en jullie keuze uit vrije wil is nog steeds de belangrijkste keuze die jullie gaan maken met betrekking tot de eindtijd. Het is duidelijk dat degenen met een open geest waarschijnlijk eerder de voordelen zien van het uitvoeren van de noodzakelijke inspanningen, om die sprong voorwaarts in de toekomst te maken. Maar het is jullie goddelijk recht je te ontwikkelen in een tempo dat bij jou past en niemand wordt Ascentie opgedrongen. Toch moeten jullie weten wat het betekent om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. De Wet van Aantrekkingskracht werkt, of jullie je er nu wel of niet bewust van zijn, en hierdoor zullen jullie jezelf een pad zien volgen dat bij jullie behoeften past.


Het leven is zoveel meer dan jullie konden ervaren. Jullie zijn onwetend gehouden over jullie ware zelf en jullie potentie om naar het Licht terug te keren. Maar hoezeer jullie ook zijn misleid, onderbewust hebben jullie geweten dat het leven meer inhield dan men jullie liet geloven. Jullie verloren nooit je verlangen naar de waarheid of stopten met het zoeken daarnaar, en toen meer zielen van Licht zich bij jullie op Aarde aansloten, ging de trilling langzaam omhoog. Zij zijn afkomstig van verschillende beschavingen die zich allang naar het Licht hebben verplaatst, en zij waren bereid de donkerte te ervaren waar jullie in zijn afgedaald. Het was wat je noemt, een ruwe ontgoocheling, om de aanwezige verheffende energieën en harmonie op hun thuisplaneten te verlaten. Dat is in dienst van jullie als medereizigers die hun evolutionaire pad zoeken. Geascendeerde zielen zijn zich goed bewust van jullie grote opoffering door het accepteren van de mogelijkheid de dualiteit te doorleven. Zij erkennen jullie Licht en behandelen alle zielen hetzelfde zonder vooroordeel of beoordeling.


Zelfs nu zouden jullie, als jullie allemaal elkaars aura zouden kunnen zien, de signatuur kunnen lezen die het trillingsniveau aangeeft waar men in zit. Duidelijke en heldere kleuren zijn een kenmerk van iemand die een hogere trilling bij zich heeft en meer van het Licht is, terwijl doffe en troebele kleuren een kenmerk zijn van een minder ontwikkelde ziel. Elke kleur heeft een specifieke betekenis, wat degene die dit begrijpt veel vertelt over de persoonlijkheid van die ziel. De aura verandert door emoties en kan oplichten door liefde en geluk, of verscheurd en verstoord raken door woede en haat. Dit is de verklaring voor het hebben van een “gevoel” over iemand anders wanneer je hun trilling oppikt. Hierdoor zie je dat jullie van nature tot andere zielen worden aangetrokken die vergelijkbare trillingen hebben als die van jezelf. Op dezelfde manier worden jullie afgestoten door iemand die heel erg van jezelf verschilt.


Wanneer jullie eenmaal zijn geascendeerd, zullen jullie zo gevoelig zijn dat jullie elkaar zullen “lezen”en slechts de waarheid kan worden gesproken. Jullie zullen automatisch weten wanneer jullie iets anders dan de waarheid wordt verteld. Punt is dat op deze hoge niveaus zielen van nature eerlijk zijn en er niet op uit zijn elkaar te bedriegen. Daarnaast hebben jullie dan de behoefte om anderen te beoordelen achter je gelaten, en alle zielen worden dan geaccepteerd zoals ze zijn. Dergelijk inzicht komt met het verhogen van jullie trillingsniveau, en velen kunnen dan comfortabel op Aarde hun leven leiden. Zeer weinig van jullie hebben de vrijheid de innerlijke ziel en het levensplan van een ander te kennen en het is daarom voor jullie niet mogelijk te weten wat hun gedreven heeft in hun keuze voor bepaalde ervaringen. Dat is de reden waarom jullie vaak worden aangespoord niet te oordelen over een andere ziel of te veroordelen. Op Aarde hebben jullie je eigen wetten, maar ze helpen niet noodzakelijk degenen die ermee te maken krijgen, en gaan vaak alleen over straf.


In jullie harten zijn jullie zulke liefdevolle Wezens maar jullie zijn niet altijd in staat jezelf vrijelijk uit te drukken. Jullie hebben zoveel taboes in jullie samenlevingen dat zelfs het tonen van liefde voor iemand anders verkeerd kan worden uitgelegd als het hebben van bijbedoelingen. Dergelijke problemen zullen niet meer bestaan wanneer jullie eenmaal zijn geascendeerd omdat jullie dan weten dat op een dergelijk niveau alles van Liefde en Licht is. Alles van de hogere dimensies bevindt zich in de liefdestrilling en het creëert een volledig gelukkige omgeving die met al het andere erin resoneert. Het is de vrede waar jullie ziel naar streeft maar die niet op de Aarde bestaat, waar geluk vaak slechts een kortstondige ervaring is. De belofte van Ascentie is iets heel bijzonders en als jullie volledig begrijpen wat het betekent, zullen jullie je inspannen om ervoor te zorgen al het mogelijke te doen teneinde er klaar voor te zijn. Het is echt meer dan de kans van je leven omdat het een unieke mogelijkheid is om permanent de dualiteit te verlaten. Het wordt verdiend en wordt niet gegeven zonder rekening te houden met de ontwikkeling of persoonlijke wensen van een ziel. Het is de erkenning van Al Dat Is, en de Eenheid waar alle levensvormen door worden omgeven. Het is Onvoorwaardelijke Liefde die jullie bekroont met je Christus Bewustzijn.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik hoop dat we veel zielen hebben geholpen zich van hun ware zelf bewust te worden, en hen geïnspireerd hebben moeite te doen zich uit de dualiteit te verheffen. Velen zullen bij Moeder Aarde blijven, om met haar te zijn op de nieuwe Aarde die nu vorm krijgt. Net als jullie bereidt ze zich voor op Ascentie en zij zal jullie liefdevol met zich mee blijven nemen. Er is zoveel liefde die jullie op je reis vergezelt, en die van ons is geen uitzondering.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte
The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English
http://www.constanza2003.org/ - Italiano
http://gfindutch.blogspot.com/ - Nederlands
http://glingerman.blogspot.com/ - Deutsch
http://fgfrance.blogspot.com/ - Français
http://gfsvenska.blogspot.com/ - Svenska
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://www.schodamidonieba.pl/ - Polska
http://federaciongalacticaenespanol.blogspot.com/ - Español
http://blog.goo.ne.jp/flathead/c/c0a7212b737344c4f990c62a84cd2dc8/ - 日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian http://galacticfederationchina.blogspot.com/ - 中文/Chinese
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polish - New
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Russian - New
http://gfincroatia.blogspot.com - Croatian

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.comwoensdag 15 december 2010

SaLuSa, 15 december 2010


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat nauwelijks te verwoorden is wat jullie staat te wachten omdat jullie weinig vergelijkbaars hebben.

Het woord hemels kan toepasselijk zijn, maar jullie ideeën erover zijn in vergelijking daarmee erg beperkt.

Om eerlijk te zijn is er eigenlijk weinig gelijkenis met wat jullie op Aarde hebben beleefd. We hebben het over het vergelijken van een fysiek bestaan met een dat goddelijk is en oplichtend van Liefde en Licht.

Jullie gaan deze energie overal om jullie heen voelen en alles reageert erop door het verspreiden van vredige en zachte trillingen zodat alles in harmonie is.
SaLuSa 15 December 2010


Mensen zien zonder twijfel te midden van de chaos mogelijkheden voor verandering, om iets heel anders in te voeren dan wat jullie eerder hebben ervaren. De boosdoeners die het hebben veroorzaakt, worden geïdentificeerd en ze hebben weinig te bieden om zaken acceptabeler te maken voor jullie. Meer van hetzelfde heeft geen zin omdat de problemen wereldwijd bestaan, maar degenen die kunnen zien wat er nodig is, zijn vaak eenzame stemmen onder jullie. Het zijn de mensen die aandringen op veranderingen die de oude onbevredigende gewoonten verwijderen, en uiteindelijk zullen er zielen naar voren treden met de juiste benaderingen en inzichten.


Het is nu net als altijd het geval, dat waar jullie je op focussen, zich uiteindelijk manifesteert en in dat opzicht stellen we jullie voor ambitieus te denken omdat niets onmogelijk is in tijden zoals nu. We willen zeker niet dat jullie het gevoel hebben tot eeuwigdurende chaos te zijn veroordeeld, want dat is niet de voorbestemde toekomst die jullie gaan beleven. Het script is geschreven, en met goddelijke toestemming zijn wij hier om ervoor te zorgen dat alles volgens plan verloopt. Waar anderen een verschillende realiteit zoeken of erin geloven, is hun vrije wil werkzaam om naar eigen wens te kiezen. Omdat het Ascentieproces echter steeds duidelijker wordt, zullen er meer zielen komen die het onvermijdelijke laten gebeuren en verwelkomen. Het is allemaal verbonden met jullie toenemende bewustzijnsniveau waardoor jullie helderder zien waar alles toe leidt.


De huidige periode als kritiek omschrijven, zou niet overdreven zijn maar jullie hoeven je geen zorgen te maken omdat wat nodig is om alles op de rails te krijgen, klaarligt. Zoals altijd monitoren wij alle aspecten van jullie leven omdat jullie een nieuwe opkomende beschaving zijn die zich actief bij de Galactische Federatie aansluit. Jullie ontwikkeling zal snel gaan wanneer eenmaal de eerste stappen zijn gezet om ons in jullie leven te introduceren. Het is nodig dat jullie de belangrijke beslissing nemen ons te accepteren, en over het algemeen merken we dat jullie veel meer open staan voor het idee dat wij aan jullie zijde aanwezig zijn. Het einde van de dualiteit wordt een schitterende aangelegenheid waarin al jullie dromen uitkomen, en wat jullie onmogelijk leek, zal in je leven komen. Vrede staat bovenaan in jullie gedachten omdat jullie nu beseffen dat jullie eeuwenlang als marionetten zijn gebruikt in de oorlogsspelletjes die jullie leven hebben geruïneerd. Deze tijden worden nu naar het verleden gedeponeerd om nooit meer terug te keren.


Hoezeer jullie ook degenen gaan verachten die jullie in je huidige situatie hebben gebracht, onthoud alsjeblieft dat de dualiteit de uitingen van alle individuele wensen mogelijk heeft gemaakt. Het is een periode van uitdaging geweest, waarin de duisteren dezelfde mogelijkheden hebben gekregen als ieder ander. Lang, lang geleden waren jullie je minder bewust van jullie goddelijke erfdeel, en liet men jullie valselijk in de noodzaak geloven jullie eigen groep te eren, in plaats van één te worden met elkaar. Afscheiding werd gangbaarder, en de overheersing en onderdrukking van andere groepen werd de manier van leven voor die tijd. Het heeft immens veel levens gekost en het is slechts recentelijk als gevolg van Wereldoorlogen dat jullie zijn gaan beseffen dat er bevredigender manieren zijn om met elkaar te leven.


De oude gewoonten bewezen zeer lucratief en gunstig voor de kleine elite te zijn, die het commando voerde over jullie. Nu hun bedoelingen bekend zijn geworden, is hun streven om hun heerschappij over jullie uit te breiden daadwerkelijk beëindigd. Als je de dingen op een rijtje zet, besef je dat ze net als het oude paradigma niet kunnen worden hersteld. Het dient jullie behoeften niet langer, en kan zeker niet de basis vormen voor het nieuwe paradigma dat nu tevoorschijn komt. De volgende stappen vooruit gaan jullie hoop geven voor de zorgvuldig geplande toekomst. We weten dat jullie een beetje bewijs moeten zien wat jullie de weg vooruit toont, en dat volgt met disclosure, de bekendmaking van ons bestaan. Het zal veel zielen van Licht bevrijden die eindelijk veilig naar voren kunnen stappen, en wij gaan achter hen staan om hun bescherming te garanderen. Vervolgens zien jullie een hele reeks opeenvolgende gebeurtenissen die jullie in staat stellen naar voren te stuwen richting het Nieuwe Tijdperk.


Al jullie behoeften zijn bekend en alle voorbereidingen zijn al getroffen om veilig te stellen dat jullie worden opgetild uit de laatste restanten van de dualiteit. Macht zal worden toegekend aan degenen die het met wijsheid gebruiken en in het beste belang van iedereen, en niet van een klein aantal. Het verkrijgen van rijkdom wordt uiteindelijk een onnodig doel omdat het overal eerlijk zal worden verdeeld, en jullie zullen in jullie behoeften geen tekorten gaan ervaren. Er is en was altijd voldoende om iedereen van een hoge levensstandaard te laten genieten. Men liet jullie iets anders geloven omdat jullie werden gemanipuleerd teneinde de wensen van de Illuminatie, om elk aspect van jullie leven te controleren, te bevredigen. Hun doel om jullie afhankelijk van hen te houden, heeft lange tijd gewerkt maar ze worden nu gezien voor wie ze werkelijk zijn.


Het zijn jullie, de mensen, die nu de macht hebben over jullie eigen toekomst te beslissen en jullie zijn gewillige deelnemers aan het eindspel dat nu wordt uitgespeeld. Besef dat jullie onderbewust altijd hebben geweten dat er een succesvolle afsluiting van deze cyclus zou komen. Het is duizenden jaren terug gepland, en om die reden werden jullie tegen bemoeienis van buitenaf beschermd, wat anders tot jullie ondergang had geleid. De Aarde is een mooie planeet die opvalt tussen de velen die jullie omringen, en na haar herstel gaan jullie haar in volle glorie zien. Het zal passend zijn dat jullie en Moeder Aarde samen in het Licht dat jullie vergezelt, gaan ascenderen. Jullie zullen heel anders zijn dan nu, na te zijn opgestegen naar veel hogere bewustzijnsniveaus. Het kan lijken dat jullie nog maar zo’n korte tijd hebben om je op Ascentie voor te bereiden, maar het plan van de Schepper is onberispelijk en brengt jullie verder naar de hogere dimensies van absolute vreugde en geluk.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat nauwelijks te verwoorden is wat jullie staat te wachten omdat jullie weinig vergelijkbaars hebben. Het woord hemels kan toepasselijk zijn, maar jullie ideeën erover zijn in vergelijking daarmee erg beperkt. Om eerlijk te zijn is er eigenlijk weinig gelijkenis met wat jullie op Aarde hebben beleefd. We hebben het over het vergelijken van een fysiek bestaan met een dat goddelijk is en oplichtend van Liefde en Licht. Jullie gaan deze energie overal om jullie heen voelen en alles reageert erop door het verspreiden van vredige en zachte trillingen zodat alles in harmonie is.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English
http://www.constanza2003.org/ - Italiano
http://gfindutch.blogspot.com/ - Nederlands
http://glingerman.blogspot.com/ - Deutsch
http://fgfrance.blogspot.com/ - Français
http://gfsvenska.blogspot.com/ - Svenska
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://www.schodamidonieba.pl/ - Polska
http://federaciongalacticaenespanol.blogspot.com/ - Español
http://blog.goo.ne.jp/flathead/c/c0a7212b737344c4f990c62a84cd2dc8/ - 日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian http://galacticfederationchina.blogspot.com/ - 中文/Chinese
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polish - New
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Russian - New
http://gfincroatia.blogspot.com - Croatian

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com

maandag 13 december 2010

SaLuSa, 13 december 2010


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel de schreeuwende behoefte van veel lijdende zielen, maar wees er zeker van dat wij klaar zijn om jullie omstandigheden te verlichten, zodra wij met ons plan kunnen beginnen.

Wij worden zelf door nog hogere Wezens geleid, en wij respecteren hun vermogen om precies te zien wat er gedaan moet worden, met het daarbij behorende juiste tijdstip om het tot een volledig succes te maken.

Wij sturen jullie zoals altijd onze liefde en zegeningen en zelfs als jullie je er niet bewust van zijn, doen wij veel om de invloed van de problemen die jullie ervaren, te verlichten.
SaLuSa 13 December 2010


Laat nooit je toekomstbeeld los want wanneer jij en anderen hun scheppingskracht gebruiken, ondersteunen jullie de manifestatie ervan. Jullie zijn allemaal co-creators en dat proces is al werkzaam vanaf het moment dat jullie naar de lagere trilling afdaalden. Jullie hadden begeleiding nodig om je energie voor de echte werkingen van het Licht aan te wenden omdat jullie steeds verder verwijderd raakten van jullie ware zelf. Degenen die niet van het Licht zijn, konden daardoor in de lagere vibraties tot leven komen en zij bedachten plannen om jullie gevangen te houden. Het Licht werd haar aandeel niet ontzegd om te proberen jullie te bereiken, en Wezens van Licht bewandelden de Aarde om zielen voor hun verlichting bij elkaar te brengen. Toen er weinig communicatie bestond tussen de mensen was het moeilijk de Waarheid te verspreiden, en stootte zij op veel weerstand bij degenen die de macht hadden gegrepen.


De kracht van God werd erkend maar uitgelegd als een reeks van energieën die aan individuele Goden met een mens/dierachtige verschijning werden toegeschreven. Dit was heel erg duidelijk in de Egyptische periode, hetgeen de reden is waarom Farao Achnaton de Ene God van de Zon invoerde. Het erkende de rol die het speelde om de hogere energieën naar de Aarde te brengen. Het vormde het begin van een nieuw concept en inzicht in de godheid, waarmee een nieuwe stroom energie werd gecreëerd die een basis legde voor de erkenning van de Ene God. De oude overtuigingen werden echter nog steeds stevig vastgehouden en overleefden, totdat leraren van het individu op Aarde incarneerden. Jezus was er één, en zijn diensten resulteerden in het verankeren van krachtige Lichtenergieën die tot de dag van vandaag zijn gebleven. Veel vervormingen van zijn leer hebben plaats gevonden en zelfs nu zijn die in de orthodoxe religies blijven bestaan.


Met de nadering van Ascentie was het nodig mensen bewust te maken van de waarheid, en nieuwe spirituele groeperingen zoals het Theosofisch Genootschap ontstonden. Hun doel was de ware geschiedenis van de Aarde onder de aandacht van de mensen te brengen, en het bestaan van God en de hogere machten op een begrijpelijke manier uit te leggen. Spiritistische Kerken ontstonden, maakten contact met hogere entiteiten en ontvingen mediamiek boodschappen die de oude leringen moderniseerden. Het is nu gewoon ze dagelijks ontvangen te zien worden, maar zoals met iedere bron van waarheid wordt dit doelbewust met desinformatie geïnfiltreerd. Daarom moeten jullie heel kritisch zijn in wat je accepteert en wees er zeker van dat het met je resoneert. Wij wijzen er regelmatig op dat jullie je intuïtie moeten gebruiken, en naarmate jullie bewuster worden, wordt het gemakkelijker de ware leringen te herkennen.


Het is niet aan ons jullie overmatig te beïnvloeden omdat jullie voor je eigen keuzes verantwoordelijk zijn. We plaatsen alleen voor jullie een bewegwijzering voor de weg vooruit, en concentreren ons op het voorbereiden van jullie voor Ascentie. Dat is duidelijk van belang omdat de tijd zich versnelt, en jullie niet veel tijd meer hebben om je beslissing te nemen over welke richting je opgaat. Het verschil tussen vroeger en nu is dat jullie worden geholpen om te groeien in bewustzijn, en met recht kan worden gezegd dat jullie bewustzijnsniveaus zo ongeveer de afgelopen 50 jaar immens zijn toegenomen. Het heeft allemaal deel uitgemaakt van een zorgvuldig opgesteld plan om jullie vooruitgang te bevorderen, zodat jullie alle gelegenheid werd gegeven klaar te zijn voor de laatste voorbereidingen.


Jullie staan op het punt belangrijke veranderingen te gaan zien en de meest belangrijke komen met disclosure, de erkenning van ons bestaan, omdat jullie dan exact tot in detail leren wat er gepland staat om jullie naar Ascentie te leiden. Het wordt een gezamenlijke inspanning die om spirituele verlichting draait en bewustzijn van het hele veranderingsproces zodat het Nieuwe Tijdperk kan beginnen. Dat loopt ver voorbij 2012, en zoals jullie leren, gaan jullie de eerste van vele stappen zetten die jullie terugvoeren naar de hogere dimensies. Het einde van de dualiteit betekent noodzakelijkerwijs de verwijdering van de duisteren, en net als elke andere ziel zullen zij zichzelf naar een trilling zien gaan die vergelijkbaar is met hun huidige. Zielen die ervoor gekozen hebben binnen de huidige dimensie te blijven, zijn van een trilling die hen niet toelaat verder omhoog te gaan. Men zal zien dat de Wetten van het Universum eerlijk en rechtvaardig zijn, en God veroordeelt of straft zielen niet die nog niet voor hun ware zelf zijn ontwaakt.


Als jullie angstige gedachten over de nabije toekomst kunnen vermijden, doorloop je met weinig moeite de veranderingen en niets van de lagere trillingen zal je kunnen raken. Het is duidelijk dat ieders ervaring persoonlijk zal zijn, in overeenstemming met zijn of haar omstandigheden en karmische verantwoordelijkheden. Jullie mogen er dus van overtuigd zijn dat wat er ook met andere zielen gebeurt, het deel heeft uitgemaakt van hun geplande ervaringen. Velen zullen voor Ascentie sterven en als ze toch deel uitmaken van het proces kunnen zij er vanuit de Astrale sferen aan deelnemen, waar ze na hun dood naartoe gaan. Dit zijn voor jullie allemaal natuurlijke gebeurtenissen, maar die zijn slechts van toepassing op de lagere dimensies. Wanneer jullie eenmaal zijn geascendeerd, bestaat er niet meer zoiets als de dood, zoals jullie die nu begrijpen. Jullie kunnen dan eigenlijk zelf beslissen wanneer “jullie tijd voorbij is” en je gemakkelijk van het ene naar het andere lichaam verplaatsen.


Wanneer jullie uit een hoger bewustzijn bestaan, hebben jullie veel meer te vertellen over hoe jullie je ontwikkelen. Jullie kunnen bijvoorbeeld omwille van dienstbaarheid aan anderen naar de lagere dimensies terugkeren, of in een nieuwe beschaving worden geboren. Sommige van jullie zijn zich al bewust dat zij in hun huidige willen blijven, de Galactische Federatie willen vergezellen en met ons het Universum willen bereizen om overal naar toe gaan waar onze diensten nodig zijn. Wij hebben onze thuisplaneten maar kunnen het merendeel van onze tijd al levend op de ruimteschepen doorbrengen, die absoluut alles hebben wat vereist is voor een comfortabel bestaan. In feite zijn sommige exacte replica’s van onze thuiswerelden, en jullie zullen steden aantreffen in de grotere Moederschepen. Ontwikkelen is een serieuze aangelegenheid, maar kan ook een groot avontuur zijn. Wanneer jullie een Wezen van Licht worden is het volkomen natuurlijk dat jullie aan anderen willen geven, en hen door hun evolutionaire proces heen willen helpen.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel de schreeuwende behoefte van veel lijdende zielen, maar wees er zeker van dat wij klaar zijn om jullie omstandigheden te verlichten, zodra wij met ons plan kunnen beginnen. Wij worden zelf door nog hogere Wezens geleid, en wij respecteren hun vermogen om precies te zien wat er gedaan moet worden, met het daarbij behorende juiste tijdstip om het tot een volledig succes te maken. Wij sturen jullie zoals altijd onze liefde en zegeningen en zelfs als jullie je er niet bewust van zijn, doen wij veel om de invloed van de problemen die jullie ervaren, te verlichten.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian

Originals and translations of Galactic Messages available on

vrijdag 10 december 2010

SaLuSa, 10 december 2010


De toekomst wordt gebouwd op Waarheid, Liefde en Licht en er zal absoluut geen plaats voor iets anders zijn. Het is de basis voor een vreedzaam en vreugdevol bestaan en dit zal er voor iedere ascenderende ziel zijn.Niets dat jullie momenteel naar beneden haalt, zal nog lang aanhouden, en wij van de Galactische Federatie zijn gereed om de noodzakelijke actie te ondernemen om jullie omstandigheden te veranderen. We zullen aan de top beginnen en degenen verwijderen die jullie levens controleerden en jullie hebben onderworpen aan “gevangenschap” terwijl jullie er recht op hebben een vrije ziel te zijn om naar eigen keuze ervaringen op te doen.


Onthoud Dierbaren, dat wij spirituele Wezens zijn en Eén met jullie. Het feit dat jullie ons Ruimte Wezens noemen geeft simpelweg aan dat wij veel geavanceerder zijn dan jullie op dit moment. Er bestaan Wetten van het Universum die wij gehoorzamen, en wij handelen onder alle omstandigheden als jullie mentoren en ter bescherming van jullie.

SaLuSa 10 December 2010


De waarheid komt op de meest onverwachte manieren naar buiten en het is een kenmerk van de periode van verandering waar jullie nu in zitten. Het maakt niet uit hoe vaak degenen die iets te verbergen hebben, proberen de gaten dicht te stoppen, de waarheid komt naar buiten. De definitieve antwoorden komen als de tijd aanbreekt dat we direct met jullie kunnen praten. Opinies en oordelen zijn niet van betekenis in het licht van de waarheid, en wanneer wij dergelijke onderwerpen behandelen zijn we in staat het met onweerlegbaar bewijs te ondersteunen. Wij kunnen teruggaan in de tijd en exact openbaar maken wat er heeft plaatsgevonden, en niet alleen dat kan bewijzen wie erbij waren betrokken. De duisteren weten dat dit waar is, maar vechten de duidelijke conclusie aan dat zij verantwoording gaan afleggen voor wat ze hebben gedaan en niemand, op geen enkele wijze zal gerechtigheid kunnen ontlopen. In feite hoeven jullie niet zoveel energie te stoppen in het zoeken van de waarheid, omdat die op zijn eigen tijdstip voor iedereen zichtbaar zal zijn. In plaats daarvan zien we jullie liever focussen op de veranderingen en visualiseren dat ze met een minimum aan gevaar voor het leven plaatsvinden.


We hebben jullie er voortdurend aan herinnerd hoe krachtig jullie zijn, en als jullie voor een gemeenschappelijk doel bijeen komen, kunnen jullie je realiteit veranderen. Velen van jullie spenderen al tijd aan het brengen van vrede naar jullie planeet en helpen Moeder Aarde. Wanneer meer van jullie wakker worden, verkrijgt het meer tempo en zo zal het tot aan Ascentie door blijven gaan. Er zijn geen manieren om de vrije stroom van informatie te stoppen, of permanent de waarheid te verbergen. De toekomst wordt gebouwd op Waarheid, Liefde en Licht en er zal absoluut geen plaats voor iets anders zijn. Het is de basis voor een vreedzaam en vreugdevol bestaan en dit zal er voor iedere ascenderende ziel zijn.


Wanneer jullie de feestelijke vieringen naderen, zal het vreugdegevoel de overhand krijgen over de beslommeringen en zorgen die voortkomen uit jullie dagelijkse verantwoordelijkheden. Dat is wenselijk om jullie verlichting te geven van de anders stressvolle omstandigheden waar velen van jullie in leven. Het richten op de positieve kant van het leven zal jullie door de resterende uitdagingen heen helpen, tot jullie een regeringswisseling ondergaan en beseffen dat er een nieuwe energie wordt ingevoerd. Eén die mensen naar een hogere trilling brengt en belooft de moeilijke situaties te overwinnen, waardoor jullie minder hebben kregen dan je nodig hebt om een gelukkig leven te leiden. Niets dat jullie momenteel naar beneden haalt, zal nog lang aanhouden, en wij van de Galactische Federatie zijn gereed om de noodzakelijke actie te ondernemen om jullie omstandigheden te veranderen. We zullen aan de top beginnen en degenen verwijderen die jullie levens controleerden en jullie hebben onderworpen aan “gevangenschap” terwijl jullie er recht op hebben een vrije ziel te zijn om naar eigen keuze ervaringen op te doen.


Jullie prachtige Aarde is het centrum van veel aandacht vanuit jullie hele Melkwegstelsel, en de manifestatie Ascentie wordt nauwgezet gevolgd vanwege haar unieke karakter. Het is een zeldzaam gebeuren wanneer een beschaving in staat is te ascenderen, zoals in jullie geval met Moeder Aarde. Jullie ondersteunen elkaar, al komt de grootste inbreng van buiten. Krachtige energieën worden in toenemende mate naar de Aarde gezonden, en veranderingsprocessen in jullie versnellen zich. Wanneer jullie grotere Wezens van Licht worden, trekken jullie zelfs nog meer Licht aan, en uiteindelijk zuiveren jullie jezelf van de lagere vibraties. Jullie hebben de meest prachtige gelegenheid om enig overblijvend karma op te ruimen, en veel daarvan draait om waar jullie je aandacht op richten. Gedachten zijn energie en bij het geven van voldoende kracht manifesteren zij zich, dus het is een uitdaging voor jullie ze op alles van het Licht gericht te houden.


De duisteren spelen wat met de Sterrenpoorten maar als ze niet oppassen, activeren zij ze en laten ze entiteiten door met een lagere trilling. Het is een doorgang naar of uit jullie Aarde en tot nu toe hebben we jullie tegen directe bemoeienis beschermd. We hebben een barrière van bescherming om jullie Aarde heen, zodat bezoekers jullie atmosfeer slechts via ons kunnen betreden, en alleen als wij het toestaan. Dat is noodzakelijk omdat andere geavanceerde beschavingen het Universum onderzoeken en nieuwsgierig zijn over jullie en jullie planeet. Er zijn anderen die rebels zijn en voordeel zouden willen halen uit jullie sluimer en gebrek aan kennis. Dergelijke bemoeienis wordt niet toegelaten wanneer een beschaving net in bewustzijn aan het groeien is en op het punt staat naar het Licht te gaan. Vrije wil heeft onder bepaalde omstandigheden zijn beperkingen, en jullie hebben je bereidheid aangegeven om te ascenderen en dat is een heilige beslissing. Jullie zien dus dat wij op meerdere terreinen functioneel zijn voor jullie en onze missie is jullie veilig deze cyclus te zien voltooien.


Onthoud Dierbaren, dat wij spirituele Wezens zijn en Eén met jullie. Het feit dat jullie ons Ruimte Wezens noemen geeft simpelweg aan dat wij veel geavanceerder zijn dan jullie op dit moment. Er bestaan Wetten van het Universum die wij gehoorzamen, en wij handelen onder alle omstandigheden als jullie mentoren en ter bescherming van jullie. We willen zien dat jullie soevereiniteit, waar jullie recht op hebben, wordt teruggegeven en dat gaat gebeuren. Stapsgewijs zijn jullie in de loop der eeuwen steeds verder begrensd, zozeer dat jullie niet in de gaten hadden hoe jullie vrijheid werd weggehaald. Gelukkig worden jullie nu wakker en zien jullie misschien voor de eerste keer hoe zwaar jullie werden gecontroleerd en beperkt in jullie bewegingsvrijheid. Terrorisme is voor allerlei draconische wetten gecreëerd, en zou in een beschaving die op vrede is gebaseerd, niet bestaan. Oorlogen hebben jullie in een staat van behoeftigheid en stress gehouden, en creëerden onnodig vijanden. Dat gaat echter allemaal eindigen en jullie gaan voor het einde van de cyclus volstrekte vrede en geluk ervaren.


Jullie hebben alle reden om vooruit te kijken en onze beloften aan jullie worden vervuld. Elke dag komen jullie dichter bij de eerste handelingen die onthullen hoe ver we zijn gegaan om ervoor te zorgen dat jullie ontvoerders niet langer in staat zijn de macht uit te oefenen die ze over jullie hadden. Hun boze tentakels hebben zich ver uitgestrekt en hebben bijna elk aspect van jullie leven beïnvloed. Maar hun heerschappij is bijna voorbij en ze rennen nu al angstig weg vanwege de kans dat ze een vergelding niet kunnen ontlopen. Zij zijn net als elke ziel die van het Licht is afgedwaald, verantwoordelijk voor hun daden. God is niet misleid, en hoewel de duisteren tegen Gods wetten in gaan, worden ze nog steeds met Liefde en Licht omhuld. Op een dag krijgen ze een nieuwe kans om hun karma te overwinnen en een reis terug naar het Licht te beginnen. Geen ziel is tot het vagevuur verbannen of veroordeeld, tenzij zij het Licht van binnen weigeren te erkennen en het zelf creëren.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel me bevoorrecht jullie, dierbare zielen, van dienst te zijn wanneer jullie een helpende hand nodig hebben. De voor ons liggende taken zullen snel worden afgemaakt, omdat we gaan samenwerken om met één doel voor ogen jullie Ascentie te bereiken.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS