Followers

Google+ Followers

vrijdag 30 oktober 2009

30-OKTOBER-2009 SALUSA

We merken op dat jullie vanwege de naderende veranderingen moedig zijn geworden en vol vertrouwen om over jullie waarheid te spreken.Zolang het in vriendelijkheid wordt gezegd en niet aan mensen wordt opgelegd, zal het een nieuw denkniveau activeren dat hun geest zal verlichten.

Heerst er onder meer en meer mensen niet een duidelijk gevoel dat de tijd zich versnelt omdat jullie nu al het einde van het jaar naderen? Als jullie ooit bevestiging nodig hadden dat er veranderingen plaatsvinden, had je geen betere kunnen vinden. De vibraties blijven toenemen en jullie worden naar een hogere dimensie opgetild. Het zal snel een punt bereiken waarop iets met een lagere vibratie niet langer erin kan verblijven, en voor de betreffende zielen zal alles van een hogere vibratie uit hun zicht verdwijnen. Dat is een natuurlijk gevolg van zo’n verandering en garandeert dat alleen de meer ontwikkelde zielen verdergaan naar de 4e dimensie. Dit zet zich voort wanneer jullie zelfs verdergaan naar de volgende dimensie. Het is een prachtige ervaring om jezelf met gelijkgestemden te zien wanneer er een grote eensgezindheid is in doelen en inzicht.Stap over alles heen, wetende wat er komt om jullie samenleving om te vormen, en jullie zullen gemakkelijk door deze laatste maanden met chaotische gebeurtenissen heen komen. Uitwendig beginnen jullie wat aanwijzingen in opkomst te zien die tonen dat de nieuwe plannen voor jullie en de Aarde klaar liggen. Samen vormen we een enorme kracht ten goede en we hebben jullie vooruitgang niet duizenden jaren gevolgd om op het cruciale moment van verandering te falen. We kunnen inderdaad niet falen en wat we ook moeten doen om aan te sluiten bij de veranderingen op Aarde, het wordt onmiddellijk uitgevoerd. Wij wachten net als jullie op de ontwikkelingen die aangeven dat het tijd is voor ons om onze zet te doen en een hele serie van gebeurtenissen in beweging te zetten. Wees ervan overtuigd dat jullie als zeer kostbaar en geliefd worden beschouwd, als de prachtige zielen die jullie zijn, en we zouden willen dat jullie je hoge status als goden in de maak zouden accepteren. Jullie zijn zeer bijzonder en hebben een schitterende toekomst voor je wanneer jullie je plaats in de kosmos innemen.Jullie aanwezigheid op Aarde, op dit moment, is belangrijk voor degenen die in de duisternis ploeteren en jullie Licht zal een helderder beeld geven aan hen. Het zal hen ook, temidden van hun verwarring, een lift geven en een gevoel van hoop. Zorgen voor anderen is een teken van spirituele rijpheid en een innerlijk weten dat jullie allen Eén zijn. Behandel anderen als jezelf en de Mensheid zou zomaar ineens veranderen en de god in elkaar erkennen. Zonder dat inzicht neigen jullie ernaar anderen op uiterlijke kenmerken te beoordelen wat totaal misleidend kan zijn. Onthoud dat ieder van jullie is uitgerust om zijn eigen rollen in het leven te spelen en dat daarom rijkdom of positie niemand beter maakt dan een ander. Jullie hebben allemaal je eigen uitdagingen, en tot nu toe kan je niet voorkomen met allerlei types vermengd te raken terwijl jullie vaak geen idee hebben hoe ver hun ziel is ontwikkeld. Vertrouwen is daarom een kwestie van intuïtie, die jullie persoonlijke bescherming vormt.Ieder van jullie is op dit moment op Aarde vanuit vrije wil en jullie zijn bevoorrecht aanwezig te zijn in zo’n grootse tijd. Jullie hebben gekozen aan welke zijde je wilde zijn en zo spelen het Licht en het duister hun laatste rollen uit om de laatste dagen van de dualiteit in deze cyclus tot een goed einde te brengen. Het resultaat is al bekend omdat het Licht superieur is maar het is aan jullie hoe het precies zijn overwinning behaalt. Als jullie bijvoorbeeld de Galactische Federatie niet zouden verwelkomen, zouden wij ons vanuit Universele Wetgeving niet aan jullie mogen opdringen en dan zouden jullie laatste dagen enorm verschillen van wat jullie voor ogen hebben. Gelukkig hebben jullie duidelijk gemaakt dat jullie onze aanwezigheid wensen en dat is waar we vele, vele jaren aan hebben gewerkt. Stapsgewijs is onze weg naar jullie bewustzijn vergemakkelijkt en op zo’n manier dat jullie ons als jullie vrienden en medereizigers van het Universum hebben geaccepteerd. Het was nooit de bedoeling dat jullie voor onbepaalde tijd gebonden zouden zijn aan de Aarde in de lagere dimensies en jullie snijden al jullie banden door en laten alles los dat jullie niet langer van dienst is. Het reinigingsproces beïnvloedt alles en iedereen en jullie zouden het als een grote ordening kunnen zien van zielen en alle levensvormen.Wanneer jullie nadenken over hoe goed en geordend het Universum draait, is het moeilijk de magnifiekheid en kracht van de intelligentie erachter niet te waarderen. Het functioneert op een ongelooflijk grote schaal en jullie hebben sterren- en zonnestelsels die zich allen in absolute perfecte samenhang voortbewegen. Zelfs wij hebben altijd ontzag voor dergelijke scheppingskrachten. Natuurlijk begrijpen wij het grotere plaatje en dat ligt ver op jullie voor. Dat is niet bedoeld om opschepperig te zijn, het is simpelweg hoe het voor ons is terwijl jullie bewustzijnsniveaus zo’n diep inzicht niet toelaten. Wijsheid wordt vergaard wanneer jullie je ontwikkelen en het zou niets opleveren als jullie het te snel zouden krijgen. Eén van onze eerste taken is jullie te corrigeren wat betreft jullie spirituele herkomst en het dogma te verwijderen dat jullie vermogen om goed te zien, verduistert. Wanneer jullie eenmaal allemaal de waarheid kennen, zal het duidelijk gemakkelijker zijn voor mensen om zich te verenigen en respect te hebben voor de verschillende culturen. Jullie kunnen van elkaar leren omdat elke ervaring zijn eigen les bevat.We merken op dat jullie vanwege de naderende veranderingen moedig zijn geworden en vol vertrouwen om over jullie waarheid te spreken. We juichen diegenen onder jullie toe die het gevoel hebben dat de tijd rijp is om dit te doen. Zolang het in vriendelijkheid wordt gezegd en niet aan mensen wordt opgelegd, zal het een nieuw denkniveau activeren dat hun geest zal verlichten. Het zal extreem moeilijk zijn voor sommige mensen om hun rigide denken te veranderen die een manier van leven is geworden maar de waarheid moet volledig tevoorschijn komen voordat Ascentie plaatsvindt. Jullie zijn het belangrijkste onderdeel van het plan voor jullie verheffing. Moeder Aarde zou, indien nodig, voor zichzelf kunnen zorgen maar de transformatie en reiniging zal veel gemakkelijker zijn wanneer iedereen eraan deelneemt. Als Moeder Aarde nu zou beginnen, zouden jullie niet op de Aarde kunnen blijven omdat veranderingen van enorme afmetingen jullie bestaan zouden bedreigen. Dat zit echter niet in het plan omdat er tussen ons allemaal samen-werking bestaat om de overgang zo gemakkelijk mogelijk te maken.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik groet jullie allemaal met zegeningen voor jullie welzijn. Jullie zullen veilig zijn, wat er ook gebeurt, en onze schepen zijn klaar om jullie te helpen mochten jullie in gevaar verkeren. Dat betekent niet onder alle omstandigheden want enkele relatief kleine veranderingen zullen zielen de Aarde doen verlaten, maar dit zal in hun levensplan staan. Jullie moeten aan het idee wennen dat de dood zelf niets is om te vrezen en eenmaal in de hogere sferen zullen jullie snel eventuele restanten van een trauma van je af gooien. De vibraties zijn op zichzelf helend maar jullie zullen gezelschap krijgen van degenen die weten hoe ze jullie snel moeten laten herstellen. We zijn allemaal liefde, het is onze manier van leven en als jullie hetzelfde kunnen doen, leiden jullie de weg voor anderen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

www.galacticchannelings.com - all languages stated below

.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE


woensdag 28 oktober 2009

28-OCTOBER-2009 SALUSA

Dat is nogal onmogelijk omdat is verordend dat het nu tijd is voor jullie om ons te ontmoeten maar eerst moet de onthulling zo worden gedaan dat we officieel worden erkend. Jullie zullen je comfortabeler voelen over ons en onze verschijning wanneer het karakter van onze missie bekend is gemaakt en jullie zullen zien dat het plan er is vanwege jullie verheffing naar hogere bestaansniveaus.De vibraties gaan zo snel omhoog dat velen van jullie veranderingen opmerken in de mensen om jullie heen. De bewustzijnsniveaus zijn zodanig dat er nu een helderder waarneming ontstaat van wat er gaande is en een realisatie dat het de mensen zelf zijn die het antwoord hebben op de problemen waar jullie mee worden geconfronteerd. Jullie zijn collectief tot alles instaat, waar jullie je ook maar op richten, en het zal dit bewust samenkomen zijn wat jullie succes verzekert. Jullie hebben onbegrensde mogelijkheden en wanneer jullie je innig gevoelde visie van wat jullie als jullie toekomst zien, projecteren, begint het op die manier vorm aan te nemen. Het kan jullie nauwelijks zijn ontgaan hoeveel mensen naar voren komen met eisen dat er veranderingen moeten plaatsvinden. Zij doen dit zonder angst en houden de vlag van de vrijheid hoog in de lucht, wetende dat zij een goddelijke missie bewandelen. Ze hebben echter wel support nodig en elke vriendelijke ziel die hen Licht stuurt, versterkt hun inspanningen. Wanneer dergelijke acties toenemen, worden anderen daar ook krachtiger van en een machtige gedachtevorm voor verandering neemt zijn eigen energie aan.Wees ervan overtuigd dat al heb je het gevoel dat je weinig bij kan dragen aan het Licht, dat het als gevolg daarvan wel toeneemt. Licht komt vanuit alle hoeken tot jullie maar geen enkele is krachtiger dan de Centrale Zon van jullie Universum. De organisatie is voor jullie op dit moment te ingewikkeld om te begrijpen en woorden zouden tekortschieten omdat ze ontoereikend zijn. Weet gewoon dat binnen die Zon zich de meest schitterende Wezens van Licht bevinden wiens magnifiekheid zich niet laat omschrijven. Hun bewustzijn vult het Universum en voorziet in de energie waarvan alles afhankelijk is voor zijn bestaan. Het Universum is volledig georganiseerd en beantwoordt aan de Wetten van de Schepper en al het leven dient zich daaraan te conformeren. Anders zou er chaos heersen en zou evolutie onmogelijk zijn.De enorme afmeting van het Universum is een andere kwestie waar jullie weinig idee van hebben en opnieuw is het moeilijk om een afdoende beschrijving te geven. Het omvat miljoenen Ster Zonnen met elk zijn eigen aanvullende planeten in een systeem dat op die van jullie lijkt. Het aantal leden van de Galactische Federatie is in vergelijking klein van aantal en toch heeft het miljoenen personeelsleden en Ruimteschepen tot zijn beschikking. Zij dienen door de hele Kosmos heen en wat de Aarde betreft zijn de komende taken overgelaten aan die beschavingen die de Mens weerspiegelen. Dat is de reden waarom jullie onveranderlijk menselijke Wezens zien wanneer er contact wordt gemaakt. Dat wil niet zeggen dat de Federatie geen andere types heeft want dat hebben ze wél, maar ze zijn toch Mensachtig in hun verschijning.Jullie zien vaak Ruimte Wezens afgebeeld vanwege de vele contacten die er gedurende jaren zijn gelegd. Toch kunnen die op geen enkele manier de prachtige uitstraling overbrengen die ze uitzenden, die zo krachtig is dat ze jullie overspoelt wanneer jullie dichtbij komen. Het is hun hoge vibrerende energie die door jullie wordt ontvangen als een schitterende liefdevolle en verheffende ervaring. Het is een vrede die zijn weerga niet kent en die jullie in zijn liefde omwikkelt. Jullie aardse ervaring met liefdesenergie is op geen enkele manier vergelijkbaar maar het roept wel gedachten bij jullie op zoals hoe het is om in een absolute staat van verrukking te zijn.De Aarde is jullie speelterrein en als jonge kinderen houden jullie van spelletjes. Het is echter niet alleen kinderlijk plezier maar het zijn serieuze lessen over verantwoordelijkheid. Elke ziel krijgt een fysieke ervaring toegeschoven die betekenisvol is en kansen biedt voor een spirituele ontwikkeling. Jullie creëren samenlevingen en regels, en de Mens probeert daarbinnen te leven. Ze reflecteren niet altijd spirituele wijsheid en zijn vaak bedoeld om de duistere Wezens te dienen en hun plannen voor controle. Het zijn situaties waarin jullie je recht op vrije wil moeten uitoefenen en waarin jullie je soevereiniteit moeten opeisen. Bestuur zou door de mensen, voor de mensen moeten zijn en niet om degenen te verrijken die jullie vertegenwoordigen. Jullie Constitutie is hierin vrij duidelijk en als jullie vertegenwoordigers jullie teleurstellen door het niet na te leven, hebben zij hun beloften gebroken. De tijd is niet zo ver weg waarin de politici die jullie hebben laten vallen, van hun post worden verwijderd. In plaats daarvan zullen jullie mensen hebben met de wens om ten bate van het geheel te dienen.Vele gunstige veranderingen doemen op aan de horizon en die zullen jullie kwaliteit van leven zeer snel verbeteren. Onze bondgenoten zijn al voorbereid op hun verschillende verantwoordelijkheden en hebben echt vele jaren naar hun doelen toegewerkt. De fundering voor de veranderingen is gelegd en samen-werking heeft zich tot enkele leiders in het buitenland uitgestrekt. President Obama zal het plan leiden dat jullie van de duistere Wezens bevrijdt en zijn ware kleuren zullen worden gezien wanneer hij volledig zijn autoriteit kan uitoefenen. Er is kritiek op hem en dat is te verwachten maar zijn handen zijn gebonden totdat hij de support bijeen kan roepen die hij nodig heeft om vooruit te sprinten. Onze aanwezigheid zal dat mogelijk maken, wat één van de redenen is waarom de duistere Wezens de onthulling over ons bestaan proberen te verhinderen. Dat is nogal onmogelijk omdat is verordend dat het nu tijd is voor jullie om ons te ontmoeten maar eerst moet de onthulling zo worden gedaan dat we officieel worden erkend. Jullie zullen je comfortabeler voelen over ons en onze verschijning wanneer het karakter van onze missie bekend is gemaakt en jullie zullen zien dat het plan er is vanwege jullie verheffing naar hogere bestaansniveaus.We vragen jullie vaak niet angstig te zijn en we gaan hiermee door omdat dat degenen die jullie in het duister willen houden, in de hand speelt. Wees je zeker bewust van gebeurtenissen die plaatsvinden maar raak niet emotioneel betrokken. Maak op alle mogelijke manieren anderen bewust want veel mensen zijn onwetend van de strijd die woedt tussen het duister en het Licht. Het is niets nieuws omdat de dualiteit ieder de kans geeft jullie geest en ziel te veroveren. De macht springt van de één naar de ander maar hoe lang het ook duurt, het Licht zal altijd als overwinnaar tevoorschijn komen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben slechts één van de vele vertegenwoordigers van de Galactische Federatie die regelmatig contact heeft met jullie. Mensen spreken over volhouden en dat is exact wat jullie moeten doen want jullie succes in het overwinnen van het duister in de hogere sferen verzekert dat het zich ook op Aarde zal manifesteren. Een paar weken of maanden is noch hier, noch daar iets in het hele schema van de dingen. Blijf lachen en dat alleen al zal anderen met geluk en vreugde doordringen. We stoppen nooit met het projecteren van onze vreugde en liefde naar jullie en als jullie achterover zitten en aan ons denken, zal het tot je komen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

www.galacticchannelings.com - all languages stated below

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

maandag 26 oktober 2009

26-OKTOBER-2009 SALUSA

Jullie zouden in plaats daarvan een nieuw scenario moeten projecteren en met behulp van jullie scheppingskracht visualiseren waar je het oude mee wilt vervangen. Dat is de reden waarom er veel nadruk wordt gelegd op het vasthouden van jullie visie op de toekomstWe weten dat sommigen van jullie nog steeds niet begrijpen hoe God het lijden toelaat dat jullie ervaren of om je heen zien. We willen jullie er daarom aan herinneren dat de raderen van het lot in beweging zijn gezet op het moment dat deze zonnecyclus zo’n 26.000 jaar geleden begon. Los van wanneer elke beschaving is gekomen en gegaan, bleven de bewustzijnsniveaus gehandhaafd. Je kunt, met andere woorden, niet met een schone lei beginnen wanneer een nieuwe beschaving wordt geboren maar je hebt wel de gelegenheid iets geheel anders te creëren dan wat er aan vooraf ging. Jullie zullen weten dat er twee eerdere beschavingen hebben bestaan die grote hoogten hebben bereikt en toch is er nu weinig bewijs van hun bestaan. Maar de zielen die tijdens Lemuria en Atlantis levens hebben doorgemaakt, dragen deze ervaringen op onderbewust niveau met zich mee. Jullie hebben als gevolg daarvan jullie huidige realiteit gecreëerd en het is niet verrassend dat jullie jezelf vaak dezelfde ervaringen opnieuw zien herhalen. Elke cyclus geeft je de kans verder te evolueren en de fouten te vermijden die resulteerden in de ondergang van de eerdere beschavingen.Dierbaren, God heeft jullie een vrije wil gegeven en “staat” daarom toe ervaringen op te doen, wat je ook mag kiezen. Dankzij de hulp van incarnatie zullen jullie begrijpen dat jullie regelmatig terugkomen om deel te nemen aan wat je hebt gecreëerd. Op deze manier zien en ervaren jullie de resultaten uit de eerste hand en hoe zouden jullie anders al of niet de waarde van jullie creaties kennen. Als jullie daarom om jullie heen kijken en de daden van de duistere Wezens observeren, kan dat omdat jullie ze “toestonden” hun eigen werkelijkheid te creëren zonder tegenstand te bieden. We bedoelen niet dat jullie de wapens tegen hen zouden moeten oppakken want dat zou het probleem niet oplossen. Jullie zouden in plaats daarvan een nieuw scenario moeten projecteren en met behulp van jullie scheppingskracht visualiseren waar je het oude mee wilt vervangen. Dat is de reden waarom er veel nadruk wordt gelegd op het vasthouden van jullie visie op de toekomst. Gedachten trekken de energie aan die een resultaat zal manifesteren en dat gebeurt nu. Jullie zullen vanuit de chaos, de reiniging die plaatsvindt, de eerste tekenen van een nieuw gecreëerd pad zien dat jullie dromen over een vredig en gelukkig bestaan, vervult. Het is alleen tijd die tussen jullie en de opkomst ervan instaat want het bestaat al in de hogere dimensies.Jullie trekken alle situaties naar jezelf aan en dat geldt voor vrienden en familie die deel uitmaken van jullie levensplan. In kleine groepjes handelen jullie vanuit karmische verantwoordelijkheden en het houdt verband met wat jullie goede en slechte ervaringen noemen. Het wezen van dualiteit laat zowel het Licht toe als de duisternis om op Aarde neer te dalen. Jullie ware geschiedenis zal laten zien dat, al hebben jullie periodes van spirituele verlichting en een plezierig en aangenaam leven, het nooit voor onbepaalde tijd wordt vastgehouden omdat de duistere Wezens plannen smeden om jullie macht te grijpen en in jullie plaats te heersen. De huidige periode resulteert echter in een ommekeer waardoor de cyclus zal worden afgesloten op een “hoogtepunt”, zoals jullie zouden zeggen en jullie zullen ascenderen, als het je wens is. De duistere Wezens komen tijd te kort om door te gaan met het uitdagen van het Licht, zij hebben hun kans gehad en hebben gefaald het te verslaan. De overwinning zou altijd aan jullie zijn, het was alleen niet zeker hoe het zou worden bereikt.De duistere Wezens kunnen op geen enkel moment het Licht verslaan, op voorwaarde dat jullie wakker worden voor jullie aangeboren krachten en ze gebruiken. Natuurlijk zijn jullie in de donkerte van de lagere vibraties in slaap gevallen en dergelijke tijden waren echt de Duistere Tijdperken. Het Licht is er echter altijd om jullie te helpen wakker te worden, wanneer jullie eenmaal in beweging komen vanuit jullie droomwereld. Het groeit nu zo snel dat gebeurtenissen zich versnellen en wanneer jullie eenmaal de manifestatie zien plaatsvinden van het nieuwe pad, weten jullie zeker dat jullie aan het einde van de reis komen. Alles is gereed voor een serie dramatische gebeurtenissen maar we vragen jullie je geduld te bewaren en te accepteren dat alles in orde is. Om een situatie te veranderen die in honderden jaren tot stand is gekomen, gebeurt niet in één nacht maar met onze hulp zullen jullie ongelooflijk snel veranderingen zien plaatsvinden. Dat het überhaupt mogelijk is, is voor een groot deel te danken aan de Lichtwerkers die de afgelopen honderd jaar of meer, de weg hebben geplaveid.Zien jullie dat jullie nooit in de gevangenis zijn achtergelaten, zoals jullie Aarde is gemaakt, om daar weg te kwijnen? Er is nooit een tijd geweest waarin jullie alleen tegenover de duisternis stonden. Spirituele Wezens hebben altijd jullie vooruitgang gevolgd en jullie zo ver mogelijk naar het Licht geleid. Wij maken als de Galactische Federatie ook deel uit van die familie doordat ons lidmaatschap alleen open staat voor geascendeerden. Dat is de reden waarom jullie je spoedig bij ons zullen aansluiten en trots naast jullie broers en zussen zullen werken. De Schepper heeft de Universele Wetten ingesteld en die maken het mogelijk dat er vanuit het hele Universum hulp naar jullie toekomt. Jullie succesvol gronden van het Licht op Aarde heeft tot hogere vibraties geleid die de aandacht hebben getrokken van andere Wezens van Licht. Er is een schitterend gevoel van Eenheid in al het leven bij hen en het is vrij natuurlijk dat zij zich met jullie willen verenigen. Jullie hebben te lange tijd in een staat van afscheiding geleefd en jullie zijn dat natuurlijke gevoel kwijtgeraakt om los van uiterlijke verschijningsvormen, te wensen de ziel in elkaar te herkennen.Dierbaren, we lijken tot jullie te preken maar we zetten alleen de waarheid voor jullie neer want gedurende te lange tijd verkeerden jullie onder de controle van hen die dicteerden wat jullie moesten geloven. Kijk naar binnen als je in twijfel verkeert, volg je intuïtie en wees boven alles voorbereid op het veranderen van jullie meest heilige overtuigingen als je voelt dat het goed is om dat te doen. Er komen zoveel onthullingen aan dat jullie geest af en toe over zal lopen van vragen. Er zal voor antwoorden worden gezorgd en daarna vullen we dat aan met bewijzen, welke jullie ook maar willen. We weten al wat jullie zorgen zijn maar tot nu toe moesten jullie je eigen antwoord tot stand brengen. Blijf zoeken want er zijn vele Verlichten speciaal op Aarde om jullie te helpen de waarheid te vinden. Wanneer er een conflict ontstaat tussen de ene en de andere versie, haal er dan uit wat goed voor je voelt en allengs valt alles op zijn plaats. Zoals jullie nu weten, bevat jullie geschiedenis weinig gelijkenis met de officiële optekeningen en het is eerder een kwestie van het voor jullie ogen verbergen van het verleden. De Waarheid kan echter niet worden verborgen en elke gebeurtenis die ooit heeft plaatsgevonden, blijft behouden in het Boek der Optekeningen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel jullie toenemende energieën die naar ons uitreiken en we zijn dolblij met jullie reactie op onze boodschappen. Er zijn velen zoals ons die wachten om op Aarde aan te komen en zij vertegenwoordigen jullie families uit de hogere dimensies van waar jullie afkomstig zijn. Blijf doorgaan, is een goed advies in deze turbulente tijden en weet dat we altijd dicht bij jullie zijn.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

www.galacticchannelings.com - all languages stated below

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

vrijdag 23 oktober 2009

23-OKTOBER-2009 SALUSA


Er zullen honderd en één vragen in jullie hoofd opkomen. We kunnen het zo regelen dat ieder van jullie het in zijn eigen taal hoort... De daklozen en zij die honger lijden zullen boven aan onze lijst staan.

We zien dat het goede nieuws over de komende aankondigingen snel reist en het is door velen met veel plezier ontvangen. Het is alsof er een last van jullie geest is afgevallen en jullie zitten nu een stukje gemakkelijker achterover terwijl je wacht op wat de eerste van vele openbaringen zal zijn. Het begin is altijd de belangrijkste tijd en dat is de reden waarom de timing zo beslissend is geweest. De waarheid over ons en andere bezoekers van jullie Aarde moet de duistere machten onschadelijk maken en hun huidige poging om twijfel en angst in jullie gedachten te veroorzaken met betrekking tot de Varkensgriep. Jullie hebben een alternatief onderwerp nodig om je aandacht op te richten en wat zou beter kunnen zijn dan de belofte over de aanvang van onze activiteiten om de waarheid over ons bekend te maken. Het zal jullie vooruit stuwen op de top van een golf van verwachting en het zal zich stevig in jullie geest vast zetten dat first contact is begonnen. Het is dan een kwestie van hoe snel begrijpen jullie hoe we met jullie zullen werken, om met het plan te starten dat de reiniging van de Aarde omvat en jullie verheffing. Het beeld zal zeker duidelijk geschetst worden zodat iedere ziel kan beslissen of zij ons accepteert of niet. Ondanks de volledig positieve kenmerken van onze boodschap, zullen sommige er nog steeds de voorkeur aan geven in jullie huidige dimensie te blijven. We verwachten echter dat steeds meer zielen troost en hoop vinden in onze boodschappen en antwoorden op de problemen die de Aarde te gronde richten in deze tijd.Onze uitdaging behelst jullie spirituele vooruitgang terwijl we op hetzelfde moment er voor zorgen dat in jullie fysieke behoeften wordt voorzien. Het zal een snelle omschakeling zijn van de beperkingen van de Duisteren, door ze van hun macht te ontzetten en er voor te zorgen dat zo snel mogelijk de soevereiniteit wordt hersteld. Jullie betreden de laatste fase van jullie voorbereiding op het klaar zijn voor Ascentie. Opmerkelijke tijden liggen als het ware om de hoek en wanneer we jullie eenmaal openlijk kunnen toespreken, zullen de details bekend worden gemaakt. Dit zijn de momenten waar we allemaal op hebben gewacht en waar we vele jaren nauwgezet naar toe hebben gewerkt. Om jullie geesteshouding na zo’n lange periode van dominantie en doelbewuste manipulatie te veranderen, was niet gemakkelijk maar jullie hebben goed gereageerd op de wake-up call.Er zullen honderd en één vragen in jullie hoofd opkomen maar we zullen veel ervan middels een serie presentaties behandelen die iedereen op Aarde zullen bereiken. We kunnen het zo regelen dat ieder van jullie het in zijn eigen taal hoort en niemand zal worden uitgesloten. Wees ervan verzekerd dat we een groot inzicht hebben in jullie behoeften op dergelijke momenten en we hebben alle aspecten daarvan bewaakt. De daklozen en zij die honger lijden zullen boven aan onze lijst staan en wanneer aan hen is voldaan, zullen we de gezondheidszaken behandelen die velen zo bezig houden. Het zal een nadere bestudering van jullie manier van leven vereisen, die de behoeften van jullie lichaam dient te reflecteren en het onderhoud van jullie ziel. We roepen op tot flexibiliteit in jullie overtuigingen zodat een nieuw model kan worden geaccepteerd want het oude zal niet meer voldoen voor de nieuwe Mens in opkomst.De waarheid moet naar buiten worden gebracht, hoe moeilijk jullie het ook kunnen vinden om het te accepteren. Het is niet onze manier om anders dan waarheidsgetrouw te zijn maar we zullen het op een vriendelijke wijze behandelen en met respect voor jullie individuele vrije wil. We kunnen slechts de waarheid voor jullie ogen neerleggen maar we zullen het ondersteunen met onweerlegbaar bewijs als het om jullie geschiedenis gaat. Jullie gaan de laatste directe leiding naar Ascentie betreden, volledig geïnformeerd en spiritueel voorbereid om de laatste verheffing aan te gaan. Laat jullie verbondenheid met het verleden stapsgewijs naar de achtergrond verdwijnen en laat Liefde en Licht jullie geest bezig houden wanneer jullie vibraties zich verhogen. De aantrekkingskracht voor jullie zal de belofte zijn van een vervullende en gelukkige toekomst waar vrede heerst en jullie niet langer het onderwerp zijn van de aandacht van de duistere machten. Zij kunnen jullie niet volgen naar de hogere vibraties; zij worden echt achtergelaten nu jullie de banden met hen doorsnijden. Onthoud hen jullie aandacht; maar zend overal jullie Licht uit waar jullie je bewust zijn van hun duistere energieën. Al die tijd dat jullie stevig binnen jullie Licht staan, zijn jullie beschermd.Jullie krijgen alles wat je nodig hebt om in bewustzijn te groeien zodat jullie een goed geïnformeerde keuze kunnen maken of je bereid bent de belofte van Ascentie te accepteren. Het zal aantrekkelijk klinken maar die zielen die zich niet los kunnen maken van hun aardse banden zullen de veranderingen vrezen. Jullie moeten duidelijk een bepaald bewustzijnsniveau hebben bereikt om de implicaties ervan te begrijpen. Wanneer je echter eenmaal accepteert dat je leven doorgaat en dat jullie evolutionaire pad in de richting van de hogere dimensies gaat, zal je niet twijfelen de kans te grijpen om deze voltooiende cyclus te verlaten. We zouden zeggen dat jullie intuïtief weten wat het beste voor je is en laat anderen hun eigen beslissingen nemen. Er wordt door ons of Gidsen geen dwang of druk uitgeoefend op zielen om verder te gaan op het pad naar Ascentie, in elke geval is het heel belangrijk dat het een volledig vrije keuze is. Wees niet te bezorgd over vrienden of familie want er is nog steeds tijd om een sprong in bewustzijn te maken. Het inkomende Licht veroorzaakt stimulatie bij veel zielen en zij kunnen toch vrij plotseling reageren.We zullen spoedig beginnen met onze laatste stappen voor het plan om jullie te verheffen. Het zal het gevolg zijn van de naderende aankondiging over de realiteit van ons bestaan. Hierna zullend slechts de meest hardnekkige sceptici hun kop in het zand steken. Niemand geeft graag toe dat ie een verkeerde overtuiging had maar door hen de tijd te geven, zal hun weerstand tegen de waarheid minder worden. Religies gaan grote uitdagingen tegemoet en tenzij ze meebuigen met de wind der verandering, zullen ze worden achtergelaten. Opnieuw benadrukken we dat niemand de waarheid wordt opgedrongen maar jullie kunnen niet voor onbepaalde tijd in een staat van disbalans blijven. De komende Ascentie is een grote verandering in jullie evolutie en te belangrijk om het geheel over te laten aan jullie eigen manieren van zoeken. Elke ziel die heeft aangegeven de intentie te hebben verlichting te zoeken, zal hulp aantrekken en zij kunnen er zeker van zijn dat ze geleid worden om kansen te vinden die hun behoeften vervullen.Ik ben SaLuSa van Sirius en met elke boodschap groeit de opwinding aan de gedachte zo veel nader tot jullie te komen. We hebben zo veel meer aan jullie over te dragen wat jullie op de massale veranderingen zal voorbereiden die klaar liggen om van start te gaan. De neergang van jullie beschaving zal nog een tijdje doorgaan, dit is een natuurlijk resultaat van het einde van deze cyclus en de nieuwe die klaar is te verschijnen. Bewaar een positieve zienswijze en laat jullie geluk de levens van anderen verlichten.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/


TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

http://www.galacticchannelings.com - ALL THE LANGUAGES BELOW

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

woensdag 21 oktober 2009

21-OKTUBER-2009 SALUSA

Wij zijn altijd Eén en zo zal het blijven.Dierbaren, de strijd om jullie geest wordt intensiever doordat de duistere machten hun toevlucht nemen tot hun vertrouwde praktijk met de poging jullie in een angstige staat te brengen. Ze wisten enige tijd geleden al dat ze niet konden winnen maar met hun weerstand om een nederlaag toe te geven, proberen zij nog steeds jullie aandacht af te leiden van de belangrijkere zaken in het leven. Jullie hebben “Onafhankelijkheidsdag” gehad en dat werd gevolgd door “2012” maar zij stellen het doel van onze vloot en de betekenis van het jaar 2012 totaal verkeerd voor. Het is nauwelijks nodig de meer ontwaakten onder jullie voor te lichten over onze vreedzame aanwezigheid binnen jullie zonnestelsel. Ook is de hoofdreden, waarom we hier zijn, er op toe te zien dat jullie alle kansen krijgen om te ascenderen en 2012 vormt het begin van een grote verschuiving naar de hogere dimensies. Vernietiging zoals die door Armageddon wordt verbeeld maakt niet langer deel uit van jullie toekomst, die periode van potentiëlen ging voorbij met het begin van de 21e eeuw. Het was de tijd waarin de cyclus werd uitgebreid om meer zielen de kans te geven hun bewustzijn te verhogen. Vandaag zijn jullie dus al goed op weg naar Ascentie en steeds meer mensen ontwaken.

Wordt alsjeblieft niet bang van wat had kunnen gebeuren want dat is voorbij dankzij jullie verandering van richting naar een hoger pad. Onthoud dat jullie voortdurend jullie eigen realiteit creëren en jullie profiteren nu van de toewijding van de Lichtwerkers die stapsgewijs de Mensheid naar het Licht hebben geleid. Dood en destructie zijn de werktuigen van de duisteren en die worden tegen jullie gebruikt om jullie in de war te brengen met angst voor jullie leven terwijl jullie toekomst is verzekerd door middel van het goddelijke plan van jullie Schepper. Denk in vrede en liefde en help de vibraties te verhogen in een tijd waarin sommigen hun verstand verliezen door zorgen en daardoor kwetsbaarder zijn voor de bangmakerij. In de niet zo verre toekomst zal de waarheid worden uitgezonden zodat iedereen de kans krijgt hierover te leren in de overblijvende jaren naar 2012. Die jaren zullen opwindend zijn en vervullend door het brengen van geluk en vreugde bij de gedachte aan het zetten van een gigantische sprong vooruit, vanuit de duisternis naar het prachtige Licht dat zich al op Aarde vestigt.

Van nature zal er enig ongemak zijn bij alle veranderingen die gepland zijn plaats te vinden. Het zal echter met een minimum aan verstoringen zijn van jullie levens om het podium te vormen voor jullie projectie naar de hogere dimensies. Jullie zullen dan het volledige voordeel ervaren van jullie verheffing en de voorbije cyclus van dualiteit zal wegvagen als de slechte droom die het was. Er zal zoveel zijn om naar uit te kijken dat jullie weinig reden zullen hebben om terug te kijken. Jullie zullen druk zijn met het deelnemen aan activiteiten om een nieuwe Aarde te stichten, één die passend is voor de nieuwe Galactische Mens die tevoorschijn komt. Jullie spirituele behoeften zullen moeiteloos worden aangepast en vele Meesters en hoog ontwikkelde Wezens zullen in jullie midden zijn. Jullie zullen letterlijk nergens behoefte aan hebben omdat in al jullie behoeften wordt voorzien, op welk niveau die ook bestaan. We zouden kunnen zeggen dat jullie tot nu toe op geen enkele wijze hebben geleefd, dat het hemelse bestaan dat op jullie wacht, werd benaderd. Vrede, gezondheid en overvloed zullen jullie hebben, zonder de noodzaak terug te keren naar de lagere dimensies, tenzij het jullie keus is.

We praten niet over één of ander dromenland maar één die op zijn eigen manier solide is en toch buigzaam omdat jullie samen met ons mede-scheppers zullen zijn. Jullie beginnen je de kracht van een gedachte te realiseren en in jullie nieuwe kristallijne lichamen zijn jullie de schade voorbij van de oude vibraties die jullie ziektes brachten, gebreken en veroudering. Oh, hoe zeer verdienen jullie de verheffing waar jullie zo hard voor hebben gewerkt en welke opoffering jullie ook moeten volbrengen om er te komen, het zal jullie ruimschoots worden vergoed. Het is inderdaad een soort beloning maar het is in jullie belang je met hart en ziel in te zetten om Ascentie te bereiken. Het verschil tussen wat jullie nu ervaren en hoe het in de toekomst zal zijn, kan je niet vergelijken. De sprong vooruit in jullie bewustzijn is mogelijk omdat zoveel grote Wezens vanuit de hogere sferen aandachtig jullie ontwikkeling volgen. Zij zenden krachtige positieve stralen naar de Aarde die door diegenen, die daartoe in staat zijn, worden gegrond. Hun aanwezigheid zal allengs duidelijker worden wanneer zij ervoor kiezen de nieuwe Aarde te bezoeken. Er bestaat geen tijd waarin jullie alleen zijn doordat jullie voortdurend door dierbare, toegewijde zielen worden omringd. Zij dienen jullie allemaal, onafhankelijk waar jullie je op de spirituele ladder bevinden, en zij reageren op elke oproep om hulp, zelfs als jullie je niet bewust zijn van hun aanwezigheid.

Het grootse plan voor de Mens is perfect ontworpen en welk pad jullie ook nemen, het zal altijd naar je doel leiden. Er is een voortdurende aansporing jullie wakker te maken voor jullie ware zelf en het doel om hier op Aarde te zijn. Wanneer jullie bewustzijn zich uitbreidt, gebeurt dat ook met jullie inzicht in de mysteriën van het leven en jullie verbinding met de Bron van Al Dat Is. Jullie zullen altijd Eén blijven en als je die redenering toepast op jullie relaties met andere zielen, zal je hen behandelen als jezelf. Alles is daarom gepland ten bate van het Geheel en er worden geen uitzonderingen gemaakt. Wanneer jullie verrijzen zal jullie inzicht in dit soort verklaringen toenemen maar met jullie beperkte geest zijn er grenzen. Verwacht daarom dat je bepaalde informatie terzijde moet schuiven totdat jullie bewustzijn voldoende is ontwikkeld om de betekenis ervan te begrijpen. Jullie mogen alle informatie van binnen hebben maar het is verduisterd door eeuwen van misleiding door hen die zichzelf als leraren hebben opgeworpen. Zij hebben vaak vanuit een eerlijke benadering gewerkt maar het ontbrak hen aan het benodigde spirituele inzicht. Jullie zijn in dezelfde mate met doelbewuste dwaling in verwarring gebracht door degenen die jullie wensten te controleren.

Ik ben SaLuSa van Sirius en de Galactische Federatie kan jullie thuis zijn als je samen met ons andere beschavingen zou willen dienen. De keuze is natuurlijk aan jullie, al kunnen jullie jezelf nog niet vastleggen op een beslissing die nu wordt genomen. Jullie hebben een levenscontract, waarvan slechts weinig zich persoonlijk bewust zijn, waarin jullie naar de toekomst hebben gekeken en overeenkomstig hebben gepland. Sommigen van jullie zullen uiteindelijk naar jullie thuisplaneet terugkeren, die zich zelfs buiten jullie zonnestelsel kan bevinden, of in sommige gevallen in een ander Universum. Maak je geen zorgen over het verlaten van jullie geliefde Aarde want jullie ware thuis zal jullie als een magneet aantrekken. In de tussentijd hebben jullie wat zaken recht te zetten hier op Aarde en moeten jullie deze cyclus uitzitten. Er wordt een beroep gedaan op alle Lichtwerkers om onzelfzuchtig hun Liefde en Licht aan de Mensheid te geven. Hun wordt verzocht mee te helpen snel een einde te maken aan de macht van de Duisteren, wetende dat onze onsterfelijke liefde overal met jullie meegaat, waar jullie ook zijn. Wij zijn altijd Eén en zo zal het blijven.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


http://www.galacticchannelings.com

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

http://www.galacticchannelings.com - ALL THE LANGUAGES BELOW

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

maandag 19 oktober 2009

19-OKTOBER-2009 SALUSA

Het is een vreugde voor ons te zien hoe velen van jullie positief hebben gereageerd op de komende aankondiging over ons bestaan...Het is niet alleen de Galactische Federatie die op Aarde zal verschijnen en zoals we vaak gezegd hebben, zullen ook de Meesters terugkeren om de valse leringen recht te zetten die als het woord van God zijn verspreid.


Het is een vreugde voor ons te zien hoe velen van jullie positief hebben gereageerd op de komende aankondiging over ons bestaan. We hebben eigenlijk niet veel nodig, ten aanzien van publiciteit, om mensen te bereiken. Dankzij de aanwezigheid van onze vloot en de vele contacten die de afgelopen 50 jaar zijn gelegd, bestaat de zekerheid dat wij een plaats in jullie geest hebben. Het resultaat zal officiële erkenning zijn waardoor de cover-ups en valse verhalen over ons zullen worden weggeveegd. Diegenen onder jullie die ons accepteren, hebben geen moeite om al het bewijs te vinden dat jullie nodig hebben. Veel mensen hebben echter blind de verwerping van ons bestaan gevolgd door hen die geen wens hebben om vooruit te gaan of een nieuw Tijdperk te verwelkomen. Mensen komen in een gefixeerde toestand te zitten waardoor ze zich comfortabel voelen en worden zo erg kortzichtig. Gebeurtenissen kunnen niet langer wachten om hun bewustzijnsniveau’s te verhogen omdat bepaalde veranderingen op korte termijn moeten beginnen. Jullie naar een nieuw paradigma brengen, vereist vele veranderingen en het is belangrijk dat ze in overeenstemming met het Goddelijke Plan beginnen.Wanneer de waarheid over onze motieven om contact met jullie te leggen bekend is, zal het een reddingslijn bieden aan diegenen die geen toekomst zien voor de Mensheid. Plotseling zullen jullie zielen worden opgetild door de belofte van een uitweg uit de doelbewust bij jullie veroorzaakte chaos. Wij mogen jullie helpen als jullie spiritueel aangestelde mentoren en omdat de cyclus van dualiteit tot een einde komt. Jullie werden niet verondersteld deze periode alleen uit te zitten en het plan heeft altijd gezorgd voor hulp en leiding zodat jullie op je ware bestemming aankomen. Ascentie is simpelweg een verheffing naar de hogere vibraties van het Universum en het betekent dat jullie er deel van uitmaken tenzij jullie middels een keuze besluiten er niet aan deel te nemen. Ondanks dat het zo simpel klinkt, heeft het wel verreikende gevolgen en niets zal eigenlijk meer hetzelfde zijn. Het is een schitterende gebeurtenis die jullie toestaat verder te gaan naar de schoonheid en vrede van de hogere dimensies. Het komt als jullie (voor-)recht en het is een kans die zich duizenden jaren niet opnieuw zal voordoen.Begin in jullie geest vast voor te bereiden op de veranderingen die onvermijdelijk zijn wanneer we eenmaal openlijk tussen jullie kunnen arriveren. Jullie zullen geïnformeerd blijven over wat er plaatsvindt en met onze assistentie kunnen jullie er zeker van zijn dat er geen gebied op Aarde bestaat zonder contact. We kunnen, indien nodig, boodschappen op jullie televisietoestellen opleggen zonder jullie conventionele middelen daarvoor te gebruiken. Wanneer onze plannen eenmaal wijd en zijd bekend zijn, zullen er weinig of geen mensen zijn die zich verzetten tegen de verheffing die plaats zal vinden. Het terugwinnen van jullie vrijheid zal op zichzelf een groot resultaat zijn. Big Brother kan over jullie schouder meekijken maar we zullen hun geheime operaties en plannen voor grotere controle over jullie kortwieken. Dit wetende, hopen we dat jullie een ruimere blik zullen aannemen over wat plaatsvindt en laat ongerustheid of zorg je geest niet binnenkomen. Reageer zeker niet op het nieuws dat spreekt over de noodzaak om de krijgswet of oorlogstoestand te introduceren aangezien angst als kanker is en zich snel verspreidt. Neem de uitdaging aan, bedek het met jullie Licht en jullie zullen helpen de macht ervan te beperken om mensen in de val te laten lopen.We verwachten dat jullie mooi door de komende maanden heen zeilen en jullie vertrouwen in ons zal voor even beloond worden door kennis over de laatste contacten die zijn gelegd. Zij zullen veel beantwoorden van de vragen die in jullie hoofd opkomen zoals waarom het zo lang geduurd heeft. Dat is wat ons betreft niet geweest om op de proef te stellen want wij hebben met zoveel leiders gedurende vele jaren zonder succes contact gelegd. Ons doel was onze technologieën aan te bieden op voorwaarde dat er een einde aan oorlog werd gemaakt en in plaats daarvan vrede werd gevestigd. Jullie regering keerde zich echter tot de Ruimte Wezens die jullie als de Grey’s kennen en sloten een geheime overeenkomst af om hen basissen op Aarde te laten bouwen in ruil voor geavanceerde technologie. Veel van jullie recente vooruitgang komt voort uit deze bron en jullie zouden anders bijvoorbeeld niet jullie chip- of lasertechnologie hebben gehad. Wat middels een vredesovereenkomst met ons rechtstreeks een onmiddellijk voordeel had moeten zijn, werd daardoor in het geheim gebruikt om werelddominantie over andere landen te krijgen.In de Galactische Federatie probeert geen beschaving zichzelf boven een ander te plaatsen, er is echt een beleid om te delen zodat allen van elkaar kunnen profiteren ten bate van het geheel. Dat is een maatstaf voor hoe ver een beschaving zich heeft ontwikkeld en verdrietig genoeg wordt die van jullie in beslag genomen door dienstbaarheid aan het zelf. We zien echter dat de invloed van hen die wel voor anderen zorgen, terrein wint. Er bestaat een zich uitbreidend bewustzijn dat accepteert dat jullie Allen Eén zijn. Er is niet veel nodig om de liefde bij anderen op te roepen en wanneer men ziet dat al jullie problemen voortkomen uit beleid om jullie afgescheiden te houden, zullen dingen veranderen.Jullie zijn niet allemaal gelijk vanuit een zuiver materialistisch standpunt gezien. Dat is niet de fout van het individu maar het gevolg van het eeuwenlang onderwerpen van tribale landen aan slavernij. Het is geen toeval dat zij zo lange tijd ver achterliggen bij de Westerse wereld. De Illuminatie hebben veel langer aan hun plan gewerkt voor volledige controle van de wereld dan jullie je misschien kunnen voorstellen. Ze hebben het niet helemaal op hun eigen manier kunnen doen want Lichtwerkers hebben ook plannen gemaakt om hun uiteindelijke poging om jullie allemaal tot slaaf te maken, te bestrijden. De rustige tegenwerking heeft zich geconcentreerd op het verhogen van jullie bewustzijn zodat jullie zelf de waarheid konden vinden en overeenkomstig konden handelen. Er zijn ook voorzieningen gemaakt om overvloed te brengen en jullie gebrek aan materiële rijkdom te veranderen. Het zal betekenen dat de schema’s voor eerlijke verdeling in werking kunnen worden gezet en niet langer zal iemand te arm zijn om zichzelf en anderen te voorzien.Het is niet alleen de Galactische Federatie die op Aarde zal verschijnen en zoals we vaak gezegd hebben, zullen ook de Meesters terugkeren om de valse leringen recht te zetten die als het woord van God zijn verspreid. In een veel later stadium zal jullie Inner Aarde familie opduiken om jullie ook door Ascentie heen te helpen. Zoals jullie zien, zal de operatie om Moeder Aarde en al haar levensvormen te verheffen, worden bijgewoond door een veelvoud aan Lichtwezens die vanuit liefde voor jullie handelen. Zij zijn altijd dicht bij jullie geweest maar nu is het juiste moment voor hen om te verschijnen en hun vriendschap met jullie te vernieuwen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik deel jullie afwachting met betrekking tot wat zeer spoedig komt en wat jullie meer naar het Licht en inzicht zal brengen. Jullie vormen Eén Familie in de ogen van de Schepper en niemand wordt boven anderen bevoorrecht. Jullie bepalen waar jullie toekomst ligt en met het verstrijken van de tijd verwachten we dat veel meer mensen het pad naar ascenderen zoeken. Wees van Liefde en Licht en leef het leven als iemand die ernaar streeft dit te verspreiden, waar jullie ook heen gaan.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

http://www.galacticchannelings.com

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

vrijdag 16 oktober 2009

16-OKTOBER-2009 SALUSA

We weten alles over jullie en hebben jullie profielen in onze computers staan. In feite zouden we zelfs jullie positie kunnen vaststellen, mocht de noodzaak ontstaan, waar jullie je op enig moment ook bevinden...Zoals verwacht, heeft het nieuws over de verklaring dat het bestaan van jullie Ruimte vrienden bekend wordt gemaakt, beroering veroorzaakt. Sommige van jullie zijn voorzichtig met het accepteren ervan en dat is altijd aan te bevelen wanneer andere gebeurtenissen het zouden kunnen overschaduwen. Het kan echter, als zijnde een belangrijk punt in ons plan, gezien worden als een positieve ontwikkeling die plaats zal vinden, tenzij de toezichthouders anders beslissen. Jullie hebben op een dergelijke zet gewacht, niet wetende waar die vandaan zou komen. Laat je verwachtingen niet met je op de loop gaan, nu het bijna zover is. Het is slechts de eerste keten van een hele serie geplande gebeurtenissen. Onthoud dat al onze acties zijn toegewijd aan het naar jullie toe brengen wat jullie bij goddelijk decreet al toebehoort. Ze zijn gebaseerd op de waarheid met betrekking tot jullie reden om hier te zijn en om zeker te stellen dat jullie volledig zijn voorbereid tegen de tijd dat Ascentie plaatsvindt.Wat spoedig duidelijk zal zijn is dat de ontluikende nieuwe tijd velen van jullie de kans geeft om dienstbaar te zijn aan het Licht. Sommigen van jullie zoeken al lange tijd naar een manier om dit te doen en jullie wens om te helpen is niet genegeerd. Er zal genoeg te doen zijn wanneer de waarheid tevoorschijn komt en projecten van start kunnen gaan. Iedereen die hier in deze tijd aanwezig is, is zich bewust geweest van wat er van hem of haar gevraagd kon worden en kwam met dat specifieke doel naar de Aarde. Natuurlijk hebben slechts zeer weinig zielen een herinnering aan wat hun levenscontract inhield maar zij voelen de drang om zichzelf naar voren te plaatsen voor een selectie. We weten alles over jullie en hebben jullie profielen in onze computers staan. In feite zouden we zelfs jullie positie kunnen vaststellen, mocht de noodzaak ontstaan, waar jullie je op enig moment ook bevinden. Jullie Regering heeft plannen gemaakt om hun technologie aan te wenden om iedere stap van jullie te controleren maar we kunnen vertellen dat het niet veel verder zal gaan dan het nu is. Vrijheid van beweging en meningsuiting staat behoorlijk bovenaan onze plannen om jullie te bevrijden van de Draconische wetten die jullie nu tot niet meer dan slaven reduceren.Jullie dromen over het rijk Utopia op Aarde zijn in het geheel niet onrealistisch en in de loop der tijd zullen jullie zien dat alles wat het in de weg staat, zal worden verwijderd. Geef echter de tijd aan de machten ten goede om te worden opgezet en in werking te treden. De technologie en de uitrusting is klaar en onze Bevoorradingsschepen hebben enorme capaciteiten om meer dan voldoende jullie behoeften te bevatten. Jullie technische en productieve industrieën zijn verwoest door de zucht naar voortdurend-toenemende winst niveau’s en het daaruit volgende verlies van contracten aan buitenlandse landen. De economische en financiële positie leidt ook tot een gebrek aan werk en zelfs als wij plotseling jullie faciliteiten nodig zouden hebben, zouden zij niet aan onze eisen kunnen voldoen. Dat wij ons volledig bewust zijn van jullie problemen betekent dat wij in onze eigen behoeften hebben voorzien en dat wij jullie ook zullen helpen om jullie machinerie en methoden te moderniseren.Wanneer de veranderingen werkelijk starten, zullen jullie merken dat ze op een voortdurend toenemend tempo plaatsvinden. Snelheid zal van essentieel belang zijn om enig ongemak voor jullie tot een minimum te beperken. Vergeet de methoden van de Mens omdat die van ons zo geavanceerd zijn dat ze, ondanks de enorme hoeveelheid vereiste veranderingen, op geen enkele manier arbeidsintensief zullen zijn. Zelfs onze robotten kunnen geprogrammeerd worden om nogal complexe taken uit te voeren. We bevinden ons al in een veel verder ontwikkeld stadium op computergebied en hebben vrij intelligente modellen die extreem slim zijn en in staat om problemen op te lossen. Onze Moederschepen functioneren vrijwel geheel middels toepassingen en gebruik van computers op een zeer hoog niveau, in die mate dat ze bijna onafhankelijk zijn van ons. Al deze technologie zal jullie toebehoren wanneer jullie je meer verheffen tot ons niveau van inzicht en jullie kunnen worden vertrouwd om het wijs te gebruiken en slechts ten gunste van het geheel. Delen is een woord dat met liefde en dienstbaarheid ten gunste van elkaar gepaard gaat. Er is geen persoonlijk eigendom bij betrokken of geld dat van hand tot hand gaat.We weten dat jullie in je hart prachtige zielen zijn die vrij natuurlijk een nieuwe manier van leven zullen aannemen. De afscheiding van elkaar die jullie vele duizenden jaren hebben ervaren, zal in de vergetelheid verdwijnen en jullie zullen je afvragen hoe het zover kon komen. De Controleerders van de Aarde hebben jullie doelbewust tegen elkaar opgezet om jullie onder hun controle te houden en regelmatig in een staat van chaos. Er komt vrede en wanneer de oude bedreigingen zijn opgeheven zullen jullie zien hoe vlot mensen hun verschillen terzijde kunnen schuiven en vrienden worden. De spirituele aspecten van het leven zullen terugkeren en begrepen worden en men zal zich realiseren dat jullie je eigen leraar kunnen zijn door naar binnen te kijken. De afscheidingen die in het verleden zoveel problemen hebben gegeven zullen op de schroothoop worden gegooid. Het is mogelijk dat verschillende geloven zij aan zij leven, op voorwaarde dat er geen bedoeling is ze anderen op te leggen. De waarheid zal jullie samen brengen en er zal erkend worden dat slechts de Ene God bestaat.Dierbaren, wees voorbereid om anders te denken en laat jezelf openstaan voor nieuwe ideeën. Degenen die weigeren verder te gaan, behouden hun vrijheid van keuze maar zij zullen in de lagere vibraties verblijven waar ze zich aan vasthouden. Elke ziel die een manier zoekt om zijn behoeften te bevredigen zal hiertoe alle kansen krijgen en zal op hetzelfde moment een pad naar Ascentie creëren. Er is niets om bang voor te zijn omdat jullie weinig zullen verliezen en veel meer zullen winnen dan jullie je voor kunnen stellen. Overdenk hoe je het zou vinden om duizend jaar vooruit te springen bij jullie huidige maatstaven en te genieten van alle voordelen die dat met zich meebrengt. Dat is realistisch met betrekking tot wat jullie te winnen staat en niet het minst van alles, verheffing naar een staat van volledig bewustzijn.Het avontuur gaat in alle ernst beginnen en jullie mogen jezelf knijpen om het zien of het echt is. Jullie verlaten stapsgewijs de illusie van de massieve fysische wereld voor een verfijndere staat van zijn. Jullie worden aangetrokken naar een realistischer dimensie die meer in overeenstemming is met jullie hogere vibratie. Het was nooit de bedoeling dat jullie voor altijd in de 3e dimensie zouden blijven maar dat jullie je plaats zouden innemen als Galactische Wezens in het volgende stadium van jullie evolutie.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat we eindelijk kunnen praten over de invoering van een dergelijke belangrijke ontwikkeling die jullie geest zal opbeuren. Jullie kunnen gaandeweg uitkijken naar meer opwindend nieuws want wanneer de bal gaat rollen, is er geen houden meer aan. Het Licht is plots toegenomen en beleeft een nieuwe opleving wat ons verheugt en moge dit maar lang duren. Jullie zijn allemaal gezegend uit naam van de Schepper.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

http://www.galacticchannelings.com


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

woensdag 14 oktober 2009

14-OKTOBER-2009 SALUSA

Misschien iets eerder dan jullie hadden verwacht, zal binnenkort het eerste belangrijke contact worden aangekondigd.De boodschap die jullie gaan ontvangen, of het nu direct is of middels President Obama, zal het podium vormen voor een serie aankondigingen...

Misschien iets eerder dan jullie hadden verwacht, zal binnenkort het eerste belangrijke contact worden aangekondigd. Het nieuws verspreidt zich al als een vuurtje en het zal een moment worden waarin geschiedenis wordt gemaakt. Jullie hebben een nieuw stadium in deze cyclus bereikt waarin jullie nog verder vooruit zullen gaan en alle beloften over een nieuw tijdperk zullen zich voor jullie ogen ontvouwen. Is het niet passend dat jullie in een tijd waarin jullie je voorbereiden op het vieren van Kerst en het Nieuwe Jaar, jullie nog een andere reden zullen hebben waardoor velen van jullie vrolijk zullen zijn. Tussen nu en het einde van het jaar zullen de eerste officiële aankondigingen over ons bestaan beginnen en niemand anders dan President Obama zal aan die tafel zitten. We hebben een tijd op een meer open contact gehoopt maar door jullie meest waarschijnlijke re-actie bij te houden, werd er besloten een formele benadering aan te houden.De boodschap die jullie gaan ontvangen, of het nu direct is of middels President Obama, zal het podium vormen voor een serie aankondigingen. Deze zullen de feiten onthullen over ons en onze langdurige relatie met jullie en de leugenachtige en vervormde verhalen over ons zullen worden weerlegd. Jullie hadden dit punt vele jaren terug moeten bereiken maar een opzettelijk plan om de waarheid te verbergen heeft veel verwarring veroorzaakt. In de laatste cyclus hebben wij in de Atlantische en Lemuriaanse tijd regelmatig hun beschavingen bezocht. Dat is vrij normaal wanneer een beschaving een zeker niveau van inzicht heeft bereikt en het klaar is om ons te ontvangen. In jullie geval is het noodzakelijk dat we zo snel mogelijk gaan samenwerken omdat er veel te doen is om veilig te stellen dat het plan voor Ascentie vooruit komt. Jullie moeten inmiddels wel de aard van de voorbereidingen kennen en wij zullen in staat zijn om jullie te helpen dit proces te versnellen. Het jaar 2012 zal een cruciaal punt in jullie evolutie blijven en van hieruit zal het verder gaan in de hogere dimensies.Het zo vroeg vrijgeven van deze informatie is bedoeld om degenen die dit nieuws horen, voldoende tijd te geven om te overwegen wat het voor hen betekent. Het zal zeker de uitkomst van veel kwesties beïnvloeden, en niet in het minst van alle, het bereiken van wereldvrede wat jullie onophoudelijk in jullie gebeden en gedachten hebben nagestreefd. Het is een signaal om naar een andere richting te kijken die jullie voor altijd verder naar het Licht leidt. Er zal een grote verandering van houding moeten komen bij jullie leiders wanneer ons aandeel in jullie toekomst aan de Mensheid bekend wordt gemaakt. We komen niet als een groep plunderende aliens die het overnemen van jullie Aarde op het oog hebben maar eerder als jullie dienaren in opdracht van de Schepper. Het plan ligt er en het zal deze cyclus afsluiten met Ascentie. Het is jullie grote kans om te ascenderen en de dualiteit vanwege jullie toewijding achter je te laten om jezelf te verheffen naar de hogere dimensies van het Licht.Na geduldig te hebben gewacht op de tekenen van verandering, staan die nu op het punt in vervulling te gaan en er zal absoluut geen weg terug zijn. Natuurlijk zullen de duistere machten het leven zo moeilijk mogelijk maken voor degenen die het op zich hebben genomen de onthullingen aan jullie te doen. Eén ding zullen we hoe dan ook niet toelaten en dat is bemoeienis in die mate dat de openbaringen niet naar buiten kunnen komen. Het is nu jullie tijd om te laten zien wat je kunt doen om het Licht en die Lichtwerkers die aan het roer staan van wat er zal worden uitgezonden, te ondersteunen. Zend jullie liefde uit om hen te beschermen en zie hen omhuld in het Gouden Witte Licht.Jullie kunnen wat negatieve reacties verwachten op wat komen gaat maar er is opnieuw tijd om hiermee om te gaan voordat ze een schaduw over het gebeuren kunnen werpen. Het laatste bewijs over ons bestaan zal onweerlegbaar zijn en het zal de paniekzaaiers en hun valse verhalen over ons betaald zetten. We zullen spoedig in staat zijn om jullie allemaal gerust te stellen dat we als jullie goedgezinde vrienden komen en dat we samen met jullie één galactische familie vormen. Waarom zouden we anders zoveel tijd besteden aan het vooruit helpen van jullie evolutie en afstand houden om mensen niet bang te maken. Het zou voor ons heel makkelijk zijn geweest om van jullie planeet een vreedzame kolonie te maken omdat jullie dat niet hadden kunnen verhinderen als wij dat gewild hadden. Onze missie is, zoals we altijd gezegd hebben, jullie First Contact te brengen en jullie en de Aarde voor te bereiden op Ascentie. Hiermee komt de vervulling van alle beloften om jullie vrijheid en rechten te herstellen die jullie op dit moment worden ontzegd. En ook om jullie naar een nieuw technologisch tijdperk te brengen waarin in al jullie behoeften wordt voorzien. Het laatste en misschien het meest belangrijke, is jullie naar de hogere dimensies te gidsen totdat jullie volledig bewustzijn bereiken.De golven van opwinding zijn bij jullie al gaande en enige vrees zal spoedig overwonnen worden. Geef alsjeblieft toch ontwikkelingen de tijd want we gaan zo snel mogelijk richting open landingen maar er is veel te doen om de omstandigheden te creëren die we nodig hebben om vooruit te gaan. Alles moet ergens beginnen en de bekendmakingen over ons zullen de weg vrij maken voor een grotere samen-werking met ons omdat we alle voordelen voor jullie op een rijtje hebben. Al hebben we eerder contact gemaakt met jullie vorige Presidenten, dit zal de eerste keer zijn dat ons aanbod om jullie te helpen is geaccepteerd. Houd in gedachten dat wij een beleid hebben van ‘niet tussenbeide komen’ en dat wij naast het uitvoeren van de Wil van de Schepper geen verlangen hebben om jullie vrije wil te beïnvloeden.Wij zullen in de loop van de maanden in toenemende mate in jullie leven komen en we voorzien dat samen-werking tussen landen op een niet eerder vertoond niveau komt. Eerst moeten er echter veranderingen komen die resulteren in meer spiritueel geïnspireerde zielen die hun weg naar bestuur vinden. We kunnen onze projecten niet aan dubieuze karakters toevertrouwen of aan hen die bewezen hebben corrupt te zijn. Dus jullie zien, Dierbaren, dat jullie rekening moeten houden met de basis die afgemaakt moet worden voordat jullie teveel van ons verwachten. Het valt allemaal onder onze hoede en geen enkele persoon of groep zal in staat zijn om de voltooiing van onze taken te verhinderen. Onze veiligheidsmaatregelen overstijgen ver jullie begrip daarvan maar we moeten nog steeds het podium vormen zodat alles volgens plan verloopt.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben gewoon één van de miljoenen individuen die lid zijn van de Galactische Federatie. Samen met onze technologie, die alles overtreft wat jullie nu hebben, zullen we op verbazingwekkende snelheid voortsnellen. Het zijn absoluut de beschikbare aantallen personeel en voertuigen die ogenschijnlijk wonderen verrichten. Wij zenden jullie eindeloos Licht en Liefde om jullie te verheffen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS