Followers

Google+ Followers

vrijdag 30 december 2011

30:12:2011


SaLuSa, December 30, 2011Het is een tijd waarin jullie merken dat jullie het vermogen hebben onvoorwaardelijke liefde in jullie leven te brengen en wij sturen die liefde naar alle zielen op Aarde. We hebben de verplichting op ons genomen jullie alle mogelijke hulp te geven om een staat van zijn te bereiken die jullie kan voorbereiden op Ascentie. Jullie aandeel is bewust en ontvankelijk te zijn voor dergelijke energieën en ze toe te passen in jullie dagelijkse leven. Het vereist een nieuwe manier van denken omdat de meeste levens op dit moment door het ego worden aangestuurd dat vanuit eigen-belang werkt. Het is de laatste en moeilijkste te overwinnen uitdaging maar jullie kunnen het, en jullie zullen je opgetogen voelen als je de volledige beheersing erover hebt.

De donkere kliek legt zich geleidelijk neer bij haar nederlaag en verliest elke dag meer macht. Zij zien de wereldwijde beweging voor vrede doordat meer en meer mensen de waarde van het zich verenigen beseffen, en louter door de aantallen bereiken zij hun doel. De oude garde heeft altijd de dag gevreesd waarop mensen bewust zouden worden van hun ware zelf en de macht die ze in zich hebben. Angst is niet langer het machtige wapen dat het was en het Licht draagt mensen door perioden van onzekerheid heen en geeft hen de kracht het te overwinnen. Gebeurtenissen die op het punt staan te gebeuren en essentieel zijn voor jullie vooruitgang, gaan naar een fase van gereedheid zodat de volgende stap kan worden gezet. Het betekent dat het jaar 2012 niet veel tijd nodig heeft om op gang te komen en dat het bijna een processie van veranderingen wordt, de een na de ander.

Jullie zijn het die instrumenteel zijn voor het invoeren van de veranderingen in jullie leven en zoals wij het zien, zullen jullie geenszins worden teleurgesteld. Jullie hebben lang gewacht op de aanvang van de reis terug naar de hogere dimensies en merkten nauwelijks dat deze al was begonnen. Het komende jaar zullen de veranderingen echter heel drastisch versnellen en in het bijzonder wat betreft jullie bewustzijnsniveaus. Het zal leiden tot een acceptatie van elkaar waarbij verschillen in ras en cultuur worden overbrugd en dat zal ook helpen om jullie met elkaar te verzoenen. Mensen zijn in essentie goedaardige Wezens en zijn van nature vreedzaam van karakter.

Wij van de Galactische Federatie zijn nu heel actief omdat we meer rechtstreeks betrokken raken bij zaken die op Aarde gebeuren. Het zorgt ervoor dat onze bondgenoten op een zodanig noodzakelijk tempo vooruit komen dat de eerste grote veranderingen tot stand kunnen komen. Wij onderhouden op een andere manier onze reinigende activiteiten van de atmosfeer en blijven een strikte controle uitoefenen op alle activiteiten die bedoeld zijn om een nieuwe oorlog te beginnen. Door nucleaire oorlogen uit te bannen, zijn we aan een periode van vreedzaam bestaan begonnen dat uiteindelijk zal leiden tot de verwijdering en vernietiging van alle oorlogswapens. Er is voor dergelijke dingen geen plaats in de hogere dimensies, noch voor gedachten met enige vorm van agressie.

De roep om vrede is in de hoofden van veel mensen het allerbelangrijkste en die krachtige energie is behulpzaam om het te bewerkstelligen. Als we naar jullie Aarde kijken, wordt duidelijk dat de Licht Rasters momenteel buitengewoon sterk zijn en dat de Aarde naar de hogere trillingen omhoog wordt getild omdat het gelijke het gelijksoortige aantrekt. Het proces van Ascentie marcheert door en de duistere kliek kan het niet meer tegenhouden. Hun tijd is op en er rest weinig anders dan ze op te rollen en ze daar te houden waar hun macht en invloed zich niet meer met jullie kan bemoeien. Hun droom om de wereld te domineren is nu vervangen door een droom van wereldwijde vrede als gevolg van het visioen dat door jullie is geprojecteerd.

Er komen periodes van moeilijkheden en ongemakken voor jullie als het web van controle dat door de duistere kliek is geïnstalleerd, wordt ontmanteld. Het zal met name van toepassing zijn op de financiële en monetaire veranderingen maar wees ervan overtuigd dat wij onze bondgenoten volledig op de hoogte hebben gebracht en dat zij gereed zijn om onmiddellijk te kunnen handelen. De regeringswijzigingen zullen niet veel problemen veroorzaken omdat er continuïteit en controle zal zijn terwijl ze plaatsvinden. Disclosure, de publieke bekendmaking van buitenaards bestaan, als aankondiging zal natuurlijk tot een grote discussie leiden en tot veel onthullingen over wat ten minste de afgelopen eeuw voor jullie verborgen werd gehouden. Dat zal op zijn beurt tot verreikende veranderingen leiden door het introduceren van gunstige en nieuwe technologieën die jullie eigenlijk al hadden moeten gebruiken. Wanneer we eenmaal openlijk met jullie kunnen samenwerken, laten we jullie profiteren van ons geavanceerd monitoren van jullie Aarde wat betreft de fysieke veranderingen.

Houd in gedachten dat de belangrijkste veranderingen pas na Ascentie zullen plaatsvinden, wanneer degenen met een hoger bewustzijn hun plaats als de nieuwe Galactische Wezens in gaan nemen. Jullie worden uiteindelijk zoals wij zijn, gaan van dezelfde mogelijkheden genieten en gaan volmaakt geluk ervaren. Door welke ervaringen jullie ook nog heen moeten voor jullie ascenderen, blijf op de toekomst gericht en het zal minder moeilijk lijken. Degenen onder jullie die goed geïnformeerd zijn, zullen de voorhoede van de Lichtwerkers zijn die anderen gaan helpen om te begrijpen wat er gebeurt. Wanneer de media in staat is vrijuit te spreken zonder censuur en andere controles, kunnen jullie ervan op aan dat het jullie voornaamste bron van informatie wordt.

Alles staat dus klaar voor werkelijk snel gaande ervaringen en veranderingen, die jullie naar een punt gaan brengen wat jullie al bereikt hadden moeten hebben. Zo zullen jullie de nieuwe niveaus in fases bereiken en zullen jullie goed zijn voorbereid op de volgende grote stap vooruit, wat Ascentie is. Het wordt een soort wervelende rit wanneer het eenmaal van start gaat maar spannend als je ernaar kijkt vanuit een geïnformeerd standpunt. Veel zielen die nog maar net wakker worden zullen uiterst verward zijn en begrijpelijkerwijs ook angstig. Dat is te verwachten als je plotseling uit je eigen vertrouwde omgeving wordt gehaald en in het onbekende terecht komt. Toch zullen mensen snel begrijpen dat wij van de Galactische Federatie de taak hebben gekregen om jullie veilig door de veranderingen heen te leiden. Natuurlijk hebben sommige zielen ervoor gekozen de Aarde voor Ascentie te verlaten maar hen wordt niet de mogelijkheid ontzegd te ascenderen en zij kunnen dit rechtstreeks doen vanuit de Astrale Sferen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ofschoon we niet met jullie lineaire tijd werken, begrijpen we toch de manier hoe jullie je op deze methode van berekening verlaten. We voelen een zucht van verlichting bij jullie nu jullie op het punt staan het jaar 2012 in te gaan, met alle verwachtingen over het waarmaken van alle aan jullie gedane beloftes. Als er ooit een zekerheid bestond dat gebeurtenissen zouden lopen zoals wordt verwacht, dan hebben jullie gelijk voor zover het 2012 betreft. We zijn blij voor jullie allemaal omdat we willen dat jullie geestelijk omhoog worden getild en vol hoop en vreugde vooruit gaan. Moge jullie dromen uitkomen en jullie pad vol Liefde en Licht zijn.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  
 


http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


vrijdag 23 december 2011

23:12:2011


SaLuSa, December 23, 2011


Jullie willen bewijs zien van de geboekte vooruitgang en dat is te begrijpen nadat jullie vrij lange tijd geduldig op iets hebben gewacht wat de fase aan moet geven die gebeurtenissen hebben bereikt. Dat soort bewijs is slechts bekend bij degenen die er actief bij zijn betrokken en dat zijn natuurlijk onze bondgenoten, die je in veel verschillende landen zal aantreffen. Toch bevinden zij zich op de eerste plaats in de V.S. omdat dit de thuisbasis is van de vele geheime operaties die hebben plaatsgevonden. Het is ook de plaats waar de Illuminatie worden gevonden en waar jullie om die reden het eerste nieuws van hun arrestatie mogen verwachten. Het is duidelijk dat niets van deze aard en van een dergelijk belang kan beginnen zonder dat er informatie naar de buitenwereld wordt gelekt. Wat jullie dus kunnen doen is contact houden met betrouwbare bronnen op Internet die op de hoogte zijn van dergelijk nieuws. Op deze manier worden mensen die desinformatie verstrekken buiten spel gezet en kunnen mensen niet in verwarring worden gebracht. 

In de loop van de komende weken dienen jullie oplettend te zijn en in gedachten te houden dat de donkere Machten worden vervolgd, ongeacht in welk land zij zich bevinden. Afhankelijk van de uitkomst zal dit bepalen wanneer we ons plan de volgende fase in laten gaan en wanneer we de gewenste resultaten krijgen waardoor we met Disclosure, de publieke bekendmaking van ons bestaan, kunnen beginnen. Alles zit zo dicht tegen een oplossing aan en we wachten vol enthousiasme af. Alle spelers in het veld van de dualiteit moeten zich aan de regels houden, en niemand meer dan wij, waarvan zichtbaar was dat we dat deden. Wij van het Licht moeten hoge maatstaven handhaven binnen de Liefde en het Licht waarin wij opereren. De belangrijkste drijfveer is het toestaan van de keuze uit vrije wil, waarmee uiteindelijk de realiteit wordt gedicteerd die Mensen voor zichzelf creëren. Nadat dit is gebeurd, kunnen wij ons er niet mee bemoeien, al zien we misschien dat jullie een ongewenst pad inslaan. De waarheid moet door middel van ervaringen worden ontdekt en wij kunnen jullie niet ontzeggen waar jullie zelf voor hebben gekozen.

Maar we bedoelen daar niet mee te zeggen dat jullie nog steeds vastzitten in de diepten van de lagere energieën. In feite verloopt het bewustwordingsproces heel goed en met de onthullingen die binnenkort volgen, verwachten we dat het nog sneller gaat. Er gaat niets boven de waarheid om mensen in beweging te krijgen en ze naar een ander pad te brengen wat hen naar Ascentie leidt. Het is een weg naar de toekomst die alles bevat wat jullie zouden kunnen wensen als jullie je proberen voor te stellen hoe het zou zijn om je permanent in het Licht te bewegen. Denk eraan dat het materiële niveau waar jullie aan gewend zijn slechts een vale afspiegeling is van hoe het leven echt kan zijn. Het hogere niveau zal nog steeds heel solide overkomen maar de energie zal verfijnder zijn en wat jullie waarnemen als materie zal een hoger bewustzijnsniveau hebben en dienovereenkomstig reageren. Sommige mensen praten bijvoorbeeld al tegen hun planten maar hoe zouden jullie het vinden om hun reactie te kunnen registreren en met alle levensvormen te kunnen “praten”. Dat komt allemaal op een goed moment maar nadat jullie zijn geascendeerd.

We weten dat veel mensen gewoonweg niet begrijpen hoe de veranderingen kunnen plaatsvinden in de relatief korte tijd die er nog is tot eind 2012. Met het afsluiten van de cyclus van dualiteit en de grote sprong vooruit in bewustzijnsniveaus zullen jullie middels jullie eigen scheppingskracht en dankzij het voordeel van geavanceerde technologieën snel de Nieuwe Tijd in gaan. Ascentie als zodanig is niet uniek en het is een natuurlijke afsluiting bij de opwaartse beweging van het ene naar het volgende niveau. Het is de reden waarom iedere ziel die ervoor kiest in de huidige dimensie te blijven toch weer een nieuwe kans krijgt om te ascenderen als de volgende cyclus wordt afgerond. Maar we moeten eraan toevoegen dat iedere ziel op eigen inspanning op elk willekeurig moment kan ascenderen, mits zij het noodzakelijke niveau van bewustzijn bereikt.

Dierbaren, jullie zijn niet zo ver gekomen om in de steek te worden gelaten en de aan jullie gemaakte beloften zullen worden vervuld. Jullie gaan overvloed ervaren en zullen weten hoe het is om Een te zijn en in vrede en geluk te leven voordat jullie ascenderen. Het zal van waaruit jullie nu zitten een grote stap omhoog zijn en het gebeurt heel snel. Wanneer de duistere kliek en hun bemoeienissen niet meer in de weg zitten, wordt het echt een heel spannende tijd in jullie leven. De waarheid zal in overvloed aanwezig zijn en het leven krijgt een nieuw aanzien door de rozerode kleur van de liefde die tot in alles om jullie heen doordringt. Zelfs degenen die in de lagere trillingen verblijven zullen de veranderingen voelen en eventuele agressieve neigingen zullen tot rust komen. Niemand kan in dergelijke tijden verblijven zonder de invloed ervan te voelen en het zal degenen helpen die laat aan het ontwaken zijn.

De wereld blijft nog wel een tijdje onrustig wat betreft de financiële problemen, en de problemen met de Euro zijn verre van opgelost. Mogelijk zien jullie dat de gevolgen grote invloed hebben op wat er in andere delen van de wereld gebeurt. Bepaalde valuta zullen ophouden te bestaan en andere zullen het slachtoffer worden van de terugkeer naar een door Goud gedekt valutastelsel. Er komen waarschuwingen voor de gevolgen en gemengde adviezen door degenen die daar gevestigde belangen in hebben. Het is duidelijk dat het niet allemaal kan kloppen maar wees ervan overtuigd dat onze bondgenoten erbij betrokken zijn en dat de juiste beslissingen zullen worden genomen.

Dit bericht zal onze laatste zijn tot volgende week vrijdag, dus we wensen jullie alle geluk toe, afhankelijk van hoe jullie deze periode vieren waarin zo velen vrij nemen voor Kerstmis. Jullie vragen je misschien af of wij speciale gebeurtenissen vieren en ons antwoord daarop is ja, maar meestal in verband met Kosmische gebeurtenissen waar wij aan deel kunnen nemen en onze energie in stoppen. Natuurlijk hebben wij veel liefde en respect voor de Schepper en wij vergeten nooit dat onze levenskracht één en dezelfde is. Jullie zouden kunnen zeggen dat onze levens een doorlopende meditatie zijn ter ere van de Schepper. Ook jullie zullen zonder twijfel uiteindelijk de Schepper erkennen als de Bron van Al Dat Is. Een dergelijk besef gaat alle zielen veel dichter bij elkaar brengen en gebeurd zal het zijn met de pogingen de ene God boven de andere te verheffen. Begrijp dat elk Universum zijn eigen God heeft binnen welke jullie je bestaan hebben, dus de ruzies die jullie hebben over welke God oppermachtig is zijn onbelangrijk en volstrekt overbodig. Laten we ook opnieuw duidelijk maken dat God geheel Liefde is, en het zijn slechts de kleinere goden die oorlog promoten en zich overgeven aan bestraffingen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertrouw erop dat jullie begrijpen dat het voor iedereen nodig is bereid te zijn zorgvuldig naar alle stevig gekoesterde overtuigingen te kijken, voor het geval ze door de binnenkort aan jullie vrij te geven waarheid worden uitgedaagd. Wij van de Galactische Federatie die samen met de Meesters komen, hebben geen intentie jullie te misleiden maar wensen jullie naar ons niveau omhoog te tillen waar slechts Liefde en Waarheid bestaat en dat is jullie echte thuis.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


 


http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


woensdag 21 december 2011

21:12:2011


SaLuSa, December 21, 2011


Jullie normale levensverwachting is heel kort in vergelijking met Wezens zoals wij, die in hogere dimensies verblijven. Toch weten jullie er zoveel uit te halen en vrijwel elke dag levert nieuwe uitdagingen op die als geheel ervaringen opleveren waarmee jullie spirituele evolutie wordt versneld. Er bestaat geen andere plaats die precies als de Aarde is en constant zo’n veelvoud aan ervaringen oplevert en deze kunnen jullie buitengewoon zwaar op de proef stellen en om een sterk uithoudingsvermogen vragen. Mensen van de Aarde verbazen ons met hun vastberadenheid te willen slagen door het overwinnen van iedere uitdaging die zich aandient. Jullie zijn echt de overwinnaars in de strijd tussen het Licht en de Duisternis om de zielen op Aarde. Het maakte ook niet uit hoe lang het duurde want jullie zouden altijd het duister overwinnen omdat ten slotte was verordend dat deze cyclus een stevig resultaat in jullie voordeel zou opleveren. 

Alles wat nu nog gedaan moet worden voordat jullie de vruchten van jullie overwinning kunnen plukken is degenen verwijderen die nog steeds, als ze konden, het feest zouden verstoren maar dat zal niet worden toegestaan. Daarom zouden jullie ook geen angst moeten voelen als je leert over de ondernomen pogingen om een Derde Wereld Oorlog te beginnen. Wij van de Galactische Federatie hebben de volledige bevoegdheid al dergelijke pogingen te stoppen en onze bondgenoten zijn ingelicht om namens ons tussenbeide te komen. Een aantal gebeurtenissen moeten nog steeds komende maand worden afgerond en dit zal jullie de mogelijkheid geven het begin van het einde te zien van de machtige individuen die de Illuminatie zijn. Ze kunnen niet ontsnappen, we houden ze voortdurend in de gaten en er is geen schuilplaats die we niet kennen. Jullie zien dus Dierbaren dat het niet nodig is je energie te verspillen door je over hun aanwezigheid of wat ze van plan zijn zorgen te maken. De dag is gekomen waarop ze van hun macht zullen worden ontdaan en van hun ten koste van jullie ziekelijk verkregen rijkdommen.

De Schepper heeft jullie allemaal de vrije wil gegeven om jullie ervaringen te bepalen en gedurende vele levens is er weinig wat jullie niet hebben geprobeerd. Jullie zijn daardoor nu veel wijzer geworden en de meesten van jullie hebben hun Licht vastgehouden en lieten het nooit volledig afnemen. Jullie staan nu trots rechtop terwijl jullie Licht als een baken straalt en het leven van andere mensen verlicht. Het bewustzijnsproces gaat op volle snelheid door en veel zielen beginnen het doel van het leven te begrijpen. Het is het besef dat jullie meer zijn dan je lichaam, dat het leven oneindig is en dat jullie wezen in de energie zit die God is. Dit leidt ook tot de acceptatie dat jullie Allen Een zijn, en dat jullie zien dat alle zielen onderling verbonden zijn en samen het geheel vormen. Het leert jullie dat oordelen onjuist en onverstandig is omdat jullie de omstandigheden niet kennen die een ziel ertoe hebben geleid een bepaald pad in het leven in te slaan. De meesten van jullie kennen inderdaad hun eigen achtergrond niet, op misschien een flashback na van een vorig leven.

Het leven is een mysterie tot jullie een hogere dimensie bereiken en een grotere mate van bewustzijn hebben verkregen. Sommige dingen gaan jullie huidige begrip nog steeds te boven en we hebben soms moeite passende of voldoende woorden te vinden om de waarheid op jullie over te brengen. Het duurt echter niet lang meer voor alles duidelijk wordt, want jullie die gaan ascenderen krijgen dat hogere bewustzijnsniveau wat jullie daarvoor nodig hebben. Het is eigenlijk tijd voor jullie om naar die hogere niveaus te worden gebracht, en jullie vooruitgang gedurende de komende paar jaar zal onthutsend zijn in vergelijking met wat het nu is. Jullie zullen je uiteindelijk als gelijken bij ons aansluiten en wij zullen jullie terug verwelkomen waar jullie echt thuis horen.

We zien graag dat jullie de energieën met je meenemen die in afwachting van een ongebruikelijk succesvol jaar zijn opgebouwd, wat in jullie opmerkelijke geschiedenis als een verbazingwekkend succes zal worden opgetekend. Deze energie zal bepalen hoe snel het einde van de dualiteit tot stand komt want alle tijdslijnen zijn flexibel. Toch zijn sommige die tot de belangrijkste kwesties leiden die jullie ondervinden heel goed ontwikkeld en niets kan hun manifestatie nog tegenhouden. Disclosure, de publieke bekendmaking van ons bestaan, is nog steeds uiterst belangrijk voor de grotere ontwikkelingen waardoor wij mogelijkheden krijgen om jullie leiders openlijk te ontmoeten. Zij kennen ons omdat we al lange tijd contact hebben maar we hebben hun recht gerespecteerd om namens hun eigen bevolking beslissingen te nemen. Als we hen bezien en wat ze aan het doen zijn, beschouwen we hen niet in jullie hoogste belang maar wij dienen keuze uit vrije wil toe te laten. Toch reageren wij ook op de pleidooien van de bevolking en er wordt heel erg naar vrede verlangd na jarenlange onophoudelijke oorlogen. Wij beloven jullie dat elke poging om een nieuwe oorlog te beginnen zal mislukken en wij zullen alles doen wat we kunnen om vreedzame betrekkingen te bevorderen.

Zoals jullie door jullie leiders worden behandeld schreeuwt voor ons om een verklaring, waarom er zoveel energie en middelen met onproductieve activiteiten worden verspild. Als het op de juiste manier zou worden gebruikt, hadden jullie gemakkelijk een leven in relatieve luxe kunnen leiden omdat er meer dan genoeg voor iedereen zou zijn. Jullie gaan zelf de waarheid van die bewering ervaren als wij rijkdom gaan her-verdelen en ervoor zorgen dat jullie middelen correct worden aangewend. Samen met nieuwe technologieën die jullie vele jaren zijn ontzegd, zullen jullie het leven zo bevredigend en vervullend vinden. Zelfs dan zullen jullie geenszins het ultieme niveau hebben bereikt waarop het leven gezegend, vreugdevol en volstrekt gelukkig is. Het kost tijd om het te bereiken omdat duidelijk niet alles in één keer kan komen. Als jullie naar het grote Kosmische Wezen toe groeien wat jullie bestemd zijn te worden, zullen de niveaus van verheffing naar jullie toe komen.

Dus mijn vrienden, doe je best niet te worden afgeleid door de problemen als gevolg van de reiniging die al is begonnen, of door de laatste snik van degenen die tot de Illuminatie behoren en tot het laatste einde door blijven vechten. Onthoud altijd dat jullie succes is gegarandeerd en dat iedereen van jullie die wil ascenderen, het ook zal doen. Maak je ook geen zorgen als gebeurtenissen niet lopen zoals jij gelooft dat ze zouden moeten lopen want het belangrijkste onderwerp is Ascentie. We herinneren jullie eraan dat het uniek is en dat het voorzichtig uitgedrukt een enorme ervaring zal zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik volg nauwgezet de gebeurtenissen die op Aarde plaatsvinden. In feite volgen we nauwkeurig jullie tv-programma’s maar onze interesse richt zich eigenlijk op jullie wereldnieuws. We begrijpen de spelletjes die er worden gespeeld en het staatsmanschap dat ermee gepaard gaat, maar we kennen ook de echte bedoeling erachter. Wij worden niet voor de gek gehouden hetgeen de reden is dat onderhandelingen met ons positief verlopen en tot de letter worden uitgevoerd omdat wij jullie belangen ter harte nemen. Mogen jullie alles ontvangen wat je voor anderen zou wensen.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


 


http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


19:12:2011


SaLuSa, December 19, 2011


Laat de verslagen van incidenten die door de activiteiten van de donkere kliek worden veroorzaakt jullie alsjeblieft niet afleiden van je focus op het jaar 2012. Zoals jullie zien halen ze uitdagend uit in een laatste wanhopige poging maar het zal hen helemaal niets opleveren. Nu jullie begrijpen hoe ze opereren kunnen jullie de negatieve gevolgen die meestal angst veroorzaken, voorkomen. Jullie zijn nu wijs genoeg om hun werkwijze te doorzien, zijn veel kritischer geworden en ontzeggen hen het resultaat wat ze willen creëren. Wij van de Galactische Federatie leveren ons aandeel in het beschermen van degenen die worden bedreigd en in sommige gevallen zijn we persoonlijk aan hen verschenen om die verzekering te geven. Wees ervan overtuigd dat wij alle Lichtwerkers kennen en dat zij samen met hun Gidsen langs een pad worden geleid dat zo min mogelijk confrontaties geeft. Het kan niet altijd worden vermeden maar er zijn situaties waarin de duistere kliek degene is die in het nadeel is, in plaats van jullie. De publiciteit die zij krijgen wordt verwelkomd omdat het de aard van hun handelswijze bloot legt en anderen helpt hen te herkennen.

Het is nog niet zo lang geleden dat jullie ertoe neigden alles te accepteren wat de autoriteiten jullie vertelden en zij gebruikten dit vertrouwen om jullie om de tuin te leiden terwijl ze hun geheime operaties tegen jullie uitvoerden. Jullie leren nu bijna dagelijks over de waarheid achter veel gebeurtenissen die het werk waren van de donkere kliek maar die achter wettige activiteiten verborgen werden gehouden. De waarheid gaat een heel stuk verder dan jullie eigenlijk weten maar de komende maanden wordt dit openbaar gemaakt om de geschiedkundige verhalen recht te zetten. Het zal op zodanige wijze worden gepresenteerd dat ongeacht de hoeveelheid ontkenningen de feiten niet zullen veranderen waarmee de verslaggeving aan jullie wordt ondersteund. We hebben dat ook nodig om de geplande acties te onderbouwen, wanneer veel mensen in gezagsposities worden verwijderd omdat ze aan criminele activiteiten tegen jullie hebben deelgenomen. Onze zorg op dit punt is ze volledig wettig weg te krijgen en geen tijd te verspillen voordat ze door degenen van het Licht worden vervangen.

We hebben in de loop van de jaren meer dan voldoende bewijs verzameld om aan te tonen welke individuen hun beloften om voor het volk te werken hebben gebroken, en die in plaats en ten nadele daarvan voor beloften zijn gezwicht om snel rijk te worden. We kunnen daarom voor een groot deel afzien van de arbeidsintensieve en langdradige rechtszaken waar niet meer voldoende tijd voor is. Toch zijn sommige misdaden tegen jullie zo ernstig dat een aantal individuen terecht zullen staan om de volledige reikwijdte ervan te onthullen. Zoals jullie kunnen bedenken behoren dergelijke Wezens tot de Illuminatie en zij beheerden de plannen om wereldwijde slavernij van het Menselijk Ras in te voeren. Met de zo nabije manifestatie van Ascentie is het duidelijk dat zij tenslotte moeten worden verwijderd, en dat zij hun tijd op een passend niveau kunnen doorbrengen om terug te blikken op de invloed die zij op miljoenen Wezens hebben gehad. Wat hen betreft is niet alles verloren maar hun pad terug naar het Licht zal lang en moeizaam zijn.

Lichtwerkers over de hele wereld zien de vruchten van hun werk om Licht naar de Aarde te brengen. Mensen zijn in een veel sneller tempo aan het ontwaken en voelen zeker de nieuwe trillingen waar de Aarde mee wordt overspoeld. Het heeft het effect van het opruimen van de spinnenwebben waar hun zicht door werd belemmerd. De waarheid begint nu overal weerklank te krijgen en er worden vragen gesteld die jullie, de Lichtwerkers, kunnen beantwoorden. Vroeg of laat zal de hele kwestie omtrent het jaar 2012 en wat het brengt, worden bediscussieerd want er zijn geruchten in overvloed op basis van de verschillende interpretaties van de Maya Kalender. De belangrijkste vraag betreft de eindtijd, die behoorlijk wat mensen letterlijk opvatten als het einde van de wereld. Goed geïnformeerde mensen die de zaak volledig hebben onderzocht hebben correct geconcludeerd dat “het einde” slechts het afsluiten van de cyclus van de dualiteit betreft. En ook degenen die onze berichten lezen weten dat dit tevens het officiële begin inluidt van het Nieuwe Tijdperk, waar terecht naar wordt verwezen als het Gouden Tijdperk. Iedere ziel is uitgenodigd eraan deel te nemen maar gezien een keuze vanuit vrije wil zal niemand anders dan een ander worden behandeld. Iedereen heeft de mogelijkheid te ascenderen maar de intentie moet aanwezig zijn en mensen moeten hun best doen in hun dagelijkse leven Licht te brengen. Jullie zouden van binnen moeten kunnen “voelen” of jullie iemand zijn die om die reden aan dit leven is begonnen en jullie zullen weten dat het een illusie is van waaruit jullie verder willen gaan.

Het komende jaar wordt een jaar van verhoogde activiteit en het zal voor een ziel vrijwel onmogelijk zijn om het te doorlopen zonder zich bewust te zijn van wat er gebeurde. We zullen zeer zeker bij veel van wat er gebeurt op de voorgrond treden en verwachten ons op korte termijn aan jullie te kunnen gaan voorstellen waarmee onze nauwere relatie gaat beginnen. Jullie zijn klaar om ons te ontvangen en met alles van het oude paradigma wat om jullie heen in elkaar aan het storten is, weten we dat we heel welkom zullen zijn. Dan kunnen we helpen om de puinhoop op te ruimen en jullie stevig op het pad naar Ascentie plaatsen. Gelukkige tijden staan net om de hoek te wachten en jullie geduld dat stevig op de proef is gesteld zal buitengewoon worden beloond. Nog eventjes Dierbaren, en de aan jullie gedane beloftes zullen zich in jullie werkelijkheid manifesteren en jullie zullen het succes proeven waar jullie duizenden jaren aan hebben gewerkt.

Niets gebeurt bij toeval en jullie bevrijding van de duistere kliek was al voor aanvang van de cyclus van Dualiteit gepland. Houd in gedachten dat tijd zoals jullie dat begrijpen slechts op Aarde bestaat en dat jullie levens in de lagere trillingen in lineaire tijd verlopen. Maar in feite bevindt alles zich in het Nu en daarom kunnen jullie naar elke periode uit het verleden teruggaan en deze opnieuw beleven. Dus wanneer jullie terugblikken op je leven is dat niet alleen realistisch maar volledig echt en strekt zich uit tot geluid, reuk en voelbare emoties. Er kunnen geen misverstanden ontstaan als jullie je ervaringen terug zien en jullie begrijpen dan ook waarom ze plaatsvonden. In veel gevallen is dat het gevolg van het ontstaan van karma uit een eerder leven en jullie zullen weten of je de beoogde lessen hebt geleerd.

Als het leven in de dualiteit allemaal nogal hard en ondankbaar overkomt, onthoud dan dat jullie dat type van ervaring wilden om de groei van je ziel te stimuleren. Jullie hebben de dimensies van harmonie en vreedzaam samen-leven verlaten om je bewustzijn te verruimen en die periode is nu bijna voorbij. Alles wacht op jullie terugkeer maar eerst nog de laatste fase waarbij jullie aardse ervaringen worden afgerond en wel op een vrolijke manier. Wij zullen jullie bij het opruimen assisteren en jullie allemaal voorbereiden op een schitterende en verheffende voltooiing.

Ik ben SaLuSa van Sirius en jullie zouden moeten weten dat wij onbegrensde liefde voor jullie allemaal hebben.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  
 


http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


zaterdag 17 december 2011

SaLuSa, 16 December 2011


SaLuSa, 16 December 2011
Geloof kan werkelijk bergen verzetten als voldoende mensen samenwerken, en als jullie je in het laatste jaar tot Ascentie verder ontwikkelen, zal dit krachtiger worden en veel verder gaan dan jullie huidige vermogens. Ja Dierbaren, jullie gaan een behoorlijke verandering tegemoet maar een die heel wenselijk is en jullie verlangen naar ascenderen zal vervullen. Het wordt een complete mix van verrassingen, dus wees bereid lang gekoesterde overtuigingen te heroverwegen. Bij sommige ervaringen zijn de veranderingen van de Aarde betrokken en afhankelijk van waar jullie verblijven, zal dit bepalen in hoeverre jullie er in verwikkeld raken. De bekende aardbevingsgebieden zullen zeer waarschijnlijk het centrum vormen van dergelijke activiteiten maar zoals jullie weten worden de gevolgen vaak nog wat verder weg gevoeld. Er worden hoe dan ook voorzorgsmaatregelen genomen om jullie te beschermen maar het is jullie verantwoordelijkheid ervoor uit te kijken en er ook op voorbereid te zijn.Op bewustzijnsniveau vindt er een scheiding plaats doordat degenen van het Licht voortdurend hun trilling verhogen terwijl degenen die in de lagere trilling worden vastgehouden vaak onwetend zijn over de mogelijkheid die zich voordoet. Het klopt als je zou zeggen dat als zij onderbewust meer inzicht proberen te krijgen over het doel van het leven, zij ook geholpen worden. Er komen zeker veel bekendmakingen die duidelijkheid gaan geven over wat er gaande is en over onze betrokkenheid daarbij. Onze interventie is nodig en zal de antwoorden geven voor de directe problemen die moeten worden opgelost. Wij zijn de laatste stappen aan het versnellen die onze bondgenoten zetten zodat wij de ideale gelegenheid krijgen om snel ons plan uit te voeren en de waarheid over ons te openbaren.Benut de komende feestdagen om jezelf een welverdiende onderbreking te geven van de dagelijkse problemen die jullie bezighouden. Denk positief en leef in het Licht dat jullie om jezelf heen hebben gecreëerd. Wees opgewekt en voel de vreugde die gepaard gaat met het besef dat jullie, na wat een lange lastige ervaring lijkt, achter de poort kijken die voor 2012 opengaat. Daar zien jullie een fonkelend Licht dat het pad naar voltooiing in al zijn glorie laat zien, en jullie gaan op de top van die golf mee bewegen. Alles is voorbereid en de Galactische Federatie heeft haar positie ingenomen om de laatste fase van een tot nu toe opmerkelijke missie uit te voeren. Wij, met onze uitgebreide levenscyclus, volgen jullie ontwikkeling al duizenden jaren en we delen jullie opwinding over wat er binnenkort aan jullie wordt onthuld. Jullie gaan ons in een echte relatie leren kennen als jullie Broers en Zussen van het Licht. We zullen om te beginnen onszelf aan jullie laten zien en degenen ontmoeten die een belangrijke rol met ons spelen in de nabije toekomst.De duistere kliek blijft lastig maar hun macht is heel erg afgenomen en zonder hun vele ondergrondse basissen hebben ze weinig om op terug te vallen. We zullen degenen er tussenuit blijven halen die een bedreiging vormen voor de Aarde en haar bewoners. Ze zullen binnenkort moeten toegeven een verloren zaak te dienen want de structuur en de controle is ernstig aangetast. Jullie mogen er zeker van zijn dat wij heel goed weten wie er achter de pogingen zit om ons in de problemen te brengen en zij zullen ons plan niet kunnen uitstellen dat zich weldra in jullie leven manifesteert. Nu er nog maar zo weinig tijd is proberen we onze missie komende maand volledig te beginnen want we worden ook aangespoord zo snel mogelijk van start te gaan. Wees ervan overtuigd dat alles loopt zodra alle stukjes op hun plaats vallen.Niets wat jullie tot nu toe hebben meegemaakt zal zich kunnen meten met de komende periode. Jullie betreden een nieuw tijdperk waar veel arbeid om te leven niet meer door de Mens zal worden verricht. Datgene wat middels automatisering kan worden gedaan zal aan robot- of computerprogramma’s worden overgedragen. Alleen speciale wensen zullen door de Mens worden uitgevoerd, en zelfs dan zullen zij door Automaten worden geassisteerd. Jullie taak is toezicht uitoefenen op de functies en ervoor te zorgen dat de doelen binnen het betreffende tijdspad worden gehaald. De grotere projecten zullen nauwkeurig vanaf onze schepen worden gevolgd en sommige van jullie zullen om die reden aan boord komen. Jullie tijd zal uiteindelijk meer door creatief werk in beslag worden genomen dan door de oude manieren om jezelf bezig te houden en het zal veel productiever zijn. Werken voor het welzijn van alle mensen zal gemeengoed worden als zij beseffen dat de Eenheid die hen bijeen brengt afhankelijk is van het delen van Liefde en Licht.Dat gevoel van bij elkaar willen komen zal in de loop van de tijd sterker worden en daar is al bewijs van als jullie als één stem optreden om het ontnemen van jullie rechten te bestrijden. Die drang zal blijven toenemen en op geen enkele wijze kan iemand verhinderen dat de doelen ervan worden bereikt. Het maakt allemaal deel uit van de natuurlijke veranderingen die voortkomen uit de intense energieën die jullie Aarde omcirkelen. Niemand van jullie kan een reactie erop vermijden en Lichtwerkers zullen ze normaal gesproken zonder enig probleem in hun Wezen opnemen. Maar degenen die net zijn ontwaakt, voelen zich er ongemakkelijk door en waarschijnlijk leidt het tot verwarring.Alles draait om energie, omdat het dat uiteindelijk is, en het helpt te begrijpen wat er nu gebeurt als je er op die manier naar kijkt. Hoe hoger jullie trilling is, des te meer jullie een Wezen van energie worden en dat zware gevoel kwijtraken dat in de lagere trilling bestaat. Het geeft ook toegang tot een grotere bewegingsvrijheid middels jullie creatieve krachten van het denken. Jullie kunnen bijvoorbeeld naar goeddunken het uiterlijk van jullie lichaam veranderen en helemaal zoals je wilt op iemand lijken. Het kan nuttig zijn wanneer jullie jezelf op zo’n manier willen laten zien dat je kan worden herkend. Jullie moeten in gedachten houden dat jullie onder allerlei gedaanten bekend zijn gedurende honderden levens. Zoals we recentelijk eerder opmerkten, zullen jullie uiteindelijk geen vorm nodig hebben zoals jullie die nu begrijpen omdat jullie een Licht Wezen zullen zijn.Hoe meer jullie begrijpen van jullie bestaan in de hogere sferen, des te beter jullie beseffen dat jullie ervaring op Moeder Gaia verre is verwijderd van waar jullie vandaan zijn gekomen. Het heeft echter bewezen een uiterst gunstige ervaring te zijn en jullie wisten dat het jullie een schitterende kans zou bieden om je spirituele evolutie vooruit te helpen, en veel sneller dan jullie anders hadden kunnen bereiken. Jullie zijn allemaal geconfronteerd met de uitdaging van de dualiteit en het is nu als het ware tijd om je benen omhoog te leggen en even te rusten. Jullie ervaringen zouden nu meer afgestemd moeten zijn op jullie tot uitdrukking gebrachte wensen, en jullie hebben gekozen wat het inhoudt.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij dat we zo dicht tegen Disclosure aan zitten want daardoor zal er zoveel informatie over ons worden vrijgegeven. God Zegent jullie Allemaal.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS