Followers

Google+ Followers

maandag 30 maart 2009

30-maart-2009 SALUSA

De inspanning die je nu levert om je te bevrijden uit de tentakels van de duistere machten, is het meer dan waard aangezien wat op jullie wacht niet te verwoorden is...Wanneer gebeurtenissen op Aarde vooruitgang blijven tonen, zien jullie verschillende paden die zich openen. Ze zullen zich niet allemaal volledig manifesteren maar degene die bestemd zijn om parallel naast elkaar te lopen, zijn de laatste pogingen van de duistere machten om hun plan te vervolgen en het opkomende Licht dat op vele verschillende manieren wordt gevestigd. Een veelvoud aan verschillende bewegingen verrijst over de hele wereld heen en zij anticiperen op de noodzaak voor meer lokale controle. Gemeenschappen stellen hun eigen behoeften vast en gaan vaak terug naar de basis om hun overleving zeker te stellen. Dit maakt mensen bekend met simpele manieren om dreigende problemen op te lossen. Bewustwording van jullie algemene behoeften heeft mensen geprikkeld zich voor te bereiden op het ergste scenario, dat verwacht wordt voordat een nieuwe benadering van de wereld werkelijkheid is geworden. We noemen dit niet om jullie angst in te boezemen maar om jullie te informeren dat er mensen zijn die veerkrachtig en vindingrijk zijn wanneer het aankomt op het voorbereiden op ongebruikelijke gebeurtenissen. Het is onwaarschijnlijk dat dit tot extremen zal leiden, behalve in sommige gebieden waar mensen meer geïsoleerd leven.

Sommigen van jullie vereenzelvigen zich met de dagelijkse gebeurtenissen waardoor ze niet in staat zijn het grotere plaatje te zien. Anderen houden vast aan hun visie voor een ander pad dat jullie uit de chaos leidt naar een nieuw tijdperk van geluk en bevrijding van onderdrukking. Het is het laatste dat geboorte geeft aan een nieuwe toekomst voor de Mensheid en één die naar Ascentie leidt. Met dat resultaat zal er een geheel nieuwe ervaring komen in de dimensies waar alles in balans is. Van daaruit is het aan jullie om de absolute schoonheid en de harmonie van de hogere sferen te ervaren, daarbij sferen bereikend die uit puur Licht bestaan. De inspanning die je nu levert om je te bevrijden uit de tentakels van de duistere machten, is het meer dan waard aangezien wat op jullie wacht niet te verwoorden is. Wanneer je het pad naar het Licht gevonden hebt, vind je innerlijke kracht om in de wereld te verblijven. Als een observeerder, maar niet als één die beïnvloed wordt door wat er om hem/haar heen gebeurt. Jullie zijn feitelijk Wegwijzers die in staat zijn anderen naar het Licht te leiden. Velen zoeken het Licht maar weten niet waar het is of hoe ze het moeten vinden en door jullie voorbeeld tonen jullie de weg.

Vanwege de recessie blijken velen van jullie meer tijd in handen te hebben als een kans om wensen na te streven die ze hebben om anderen te helpen. Dit is waar mensen alle verborgen talenten kunnen gebruiken ten gunste van allen.Het zal helpen de hulpeloosheid te ontkrachten die velen zullen ervaren. Ondanks jullie ervaringen is het beter om vergelding zoeken te vermijden en is het beter je energieën positief te gebruiken. Start liever een groep of sluit je bij een bestaande aan die mensen naar een nieuw pad leidt, dan dat je probeert het oude pad tot leven te brengen. Jullie hebben de kans om nieuwe ideeën te manifesteren en laat de oude, onwerkbare ideeën nu achter je. Veranderingen zijn overal om jullie heen en zonder twijfel is het verwarrend maar jullie kunnen nu je toekomst vormen door de fundering te leggen die jullie je vrijheid en soevereiniteit terug zal geven.

Jullie zouden kunnen vragen waar wij van de Galactische Federatie staan terwijl dit allemaal gebeurt. Dierbaren, wij zijn actief zoals altijd, als het niet meer is, aangezien wij onze bondgenoten op Aarde ondersteunen. Onze rol is die als jullie beschermers, zo ver als karmische wetten dit toelaten. De duistere machten hebben de intentie zoveel mogelijk ravage te creëren en wij hebben de intentie te verhinderen dat dit de Aarde uit balans brengt. Heb geen angst, ze kunnen niet altijd hun eigen gang gaan en eigenlijk zijn ze zelf verward en bezorgd over hun verlies van macht. Ze zijn zich ervan bewust dat mensen plotseling gaan beseffen wat er Millenia lang is gebeurd. Ze hebben nooit gedacht dat jullie succesvol zouden zijn in het terugwinnen van jullie macht en zij zien zorgelijke tijden tegemoet. Politiek gezien, hebben ze niet meer dezelfde macht en hun criminele daden zullen spoedig moeten worden verantwoord. Wanneer de waarheid werkelijk jullie oren bereikt, zullen jullie als één man ver reikende veranderingen gaan eisen. Dit zal een tijd van grote kansen zijn om nieuwe manieren van bestuur in werking te zetten en manieren die waarheidsgetrouwer de wensen van de mensen reflecteren. Deze zullen in werking treden en zijn noodzakelijk om de weg te plaveien voor het vestigen van een onaantastbaar pad naar Ascentie.

Zoals jullie inmiddels zouden moeten weten, zijn wij hier niet bij toeval in groten getale en het is om het Plan van de Schepper voor dit Universum te vervullen. Niets kan de manifestatie van Ascentie verhinderen. En jullie zouden moed moeten vatten uit de wetenschap, dat wat er ook gebeurt in jullie persoonlijke leven, jullie hierin slagen als het jullie intentie is. Temidden van de veranderingen is jullie waarneming vertroebeld en gebeurtenissen die zich lineair afspelen zijn nogal verschillend van die van ons. We zien jullie, zoals jullie zouden zeggen, “hoog en droog”, en dat is de reden waarom we zo positief kunnen zijn over de uitkomst van de huidige periode. We weten dat velen van jullie het internet als bron gebruiken voor bevestiging van de verschillende boodschappen die van jullie Ruimte-vrienden afkomen. Ze hoeven niet woord voor woord gelezen te worden maar er zal altijd een onderliggende waarheid zijn die door je heen gaat. Wanneer ze wezenlijk verschillend zijn, moet je intuïtief je mening vormen of ze wel van een betrouwbare bron afkomstig zijn. Onthoud ook dat het duister elk excuus zal gebruiken om misinformatie te verspreiden en af en toe kan dat knap overtuigend zijn.

Moeder Aarde is voor lange tijd jullie thuis geweest en zij heeft jullie goed gediend in het aanvaarden van jullie eisen aan haar door jullie te voorzien in alles dat jullie nodig hadden om te overleven.Maar soms is ze ernstig mishandeld en werd er weinig aandacht gegeven aan haar behoeften.Dat is waarom ze nu naar jullie moet kijken om de schade recht te zetten die veroorzaakt is en de vervuiling die de Aarde heeft vergiftigd. Jullie kunnen in dit verband niet jullie verantwoordelijkheid ontlopen maar wij hebben toestemming jullie te assisteren en jullie weten reeds dat dit deel uitmaakt van onze plannen. Het doet ons een enorm genoegen dat er onder jullie mensen zijn die de problemen onderkennen. En niet alleen dat maar dat zij hun tijd en hun kennis hebben gegeven om manieren te vinden voor herstel en dat zij gemotiveerd worden door hun liefde voor Moeder Aarde. Zij zijn degenen die geïnspireerd worden door Hogere Wezens en zij worden intuïtief geleid om de oplossingen te vinden. Vaak zijn die zeer geavanceerd en vergelijkbaar met onze technologie maar de duistere machten verhinderen zo veel mogelijk dat ze worden gebruikt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en zoals velen aan boord van onze vloot, kan ik alles observeren dat op Aarde gebeurt. Dit klinkt niet langer zo onwaarschijnlijk voor jullie omdat jullie grote machten ook vergelijkbare technologie hebben ontwikkeld. Spijtig genoeg wordt dit voor heimelijke doelen gebruikt en zoals vele ontdekkingen wordt dit van publieke wetenschap weggehouden en gebruikt ten voordele van de controlerende wereldmachten. Met de komst van First Contact zullen we verzekeren dat elke mogelijke vooruitgang voor jullie wordt mogelijk gemaakt. Wonderbaarlijke tijden zullen volgen op jullie huidige beproevingen en rampspoed en we zullen samenwerken in eendracht en liefde.

Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey

vrijdag 27 maart 2009

27-maart-2009 SALUSABegin te leven in de hogere vibraties en word je hoogste interpretatie van wat je bent als Wezen van Licht. ...Je zal een rots worden temidden van alle veranderende levensgronden en anderen zullen bij je aanhaken om deel uit te maken van je ervaring. ...Jullie zijn verbazingwekkend wanneer het aankomt op overleven en jullie hebben een aangeboren instinct dat jullie veilig door de meest slopende beproevingen heen loodst. Het heeft nooit gewankeld en het is vergelijkbaar met de door jullie zelf gecreëerde uitdagingen in sport en andere activiteiten. Het is een indicatie van jullie sterke wilskracht en het heeft jullie geholpen te overleven wanneer jullie alles tegen zat. Dat is waarom we geen twijfel erover hebben dat jullie niet alleen moedig het duister het hoofd bieden maar ook hun verraderlijke plannen voor jullie slavernij zullen overwinnen. Jullie weten dat het de bedoeling was dat jullie vrij zouden zijn en geen enkele druk zal jullie krachtige intentie om deze strijd te winnen, kunnen onderdrukken. Er zou geen winst of les voor jullie zijn als wij simpelweg zouden instappen om namens jullie te handelen. Desondanks staan wij klaar om jullie te ondersteunen en om onze hulp aan te bieden wanneer die wordt ingeroepen of wanneer dat wordt aangegeven door hogere Wezens dan wij zelf. Wees ervan verzekerd dat het Kosmische plan ver en wijds reikt en dat de Planeet Aarde en haar inwoners net zo belangrijk zijn als alle anderen.


In feite wordt er meer aandacht en interesse getoond in jullie vooruitgang dan jullie je kunnen voorstellen. Wij, van de Galactische Federatie, zijn niet de enigen die jullie monitoren, aangezien de gebeurtenissen die zich op Aarde ontvouwen vele andere beschavingen naar jullie Zonnestelsel brengen.Het podium wordt gevormd voor de laatste paar jaar van jullie huidige cyclus en het is alleen al de aard van jullie Ascentie die het aandachtspunt vormt voor geïnteresseerde Sterrenwezens. Wij beschermen jullie tegen onwelkome bezoekers en niemand mag op Aarde landen zonder onze toestemming. Contact hebben is een andere kwestie en vaak is dat vooraf beschikt, voorafgaande aan jullie geboorte op Aarde. Achter elke contact zit een speciale reden en vaak is er een verband met jullie relatie met hen. Jullie worden hun verbinding met Aarde en ontmoeten elkaar vele keren middels uittredingen, ofschoon je daar niet noodzakelijkerwijs een bewuste herinnering aan hoeft te hebben.


Jullie oude geschiedenis is bezaaid met verwijzingen naar contacten met buitenaardsen en hun vloot en er zijn vrij grote aantallen contacten te vinden die de afgelopen paar eeuwen hebben plaatsvonden. In vroeger dagen was bijgeloof wijdverspreid en contacten werden verkeerd geïnterpreteerd en soms toegeschreven aan de duivel. Zelfs nu bestaan zulke overtuigingen maar met onze komst zal dat snel verdwijnen.Sommige van onze niet-menselijke leden kunnen ongewoon lijken voor jullie maar ze lijken zeker niet op jullie ideeën over de duivel. De mensheid heeft een lang vastgehouden angst voor het onbekende en praat dit vaak weg als het werk van sommige duivelse entiteiten. Het is om die reden dat ons eerste contact met jullie middels beschavingen zal zijn zoals die van ons, die er zeer menselijk uitzien. Wij begrijpen jullie gevoelens en zijn ver gegaan om er zeker van te zijn dat we jullie op een acceptabele manier benaderen. First Contact zal grotendeels bestaan uit beschavingen die sinds duizenden jaren nauw verbonden zijn met jullie. Vraag jullie zelf af, Dierbaren, waarom zouden jullie zo op ons lijken in jullie gestalte en algemene kenmerken? Het antwoord is dat vele andere Sterren Beschavingen een hand hebben gehad in jullie genetische evolutie. Mensen zijn niet het resultaat van een toevallige gebeurtenis maar van een opzettelijke planning om jullie niveaus van bewustzijn te verhogen.


Als onderdeel van jullie groei, in voorbereiding op Ascentie, worden jullie DNA-strengen hersteld en mettertijd worden jullie een volledig gerijpt Kosmisch Wezen. Wij zijn wat jullie worden en wanneer jullie onze niveaus bereiken, zullen jullie in staat zijn om je te verenigen met jullie Ruimte-families. Jullie zijn van je ware thuis voor een lange, lange tijd weggeweest en met jullie gewaarwording over ons bestaan, groeit jullie verlangen om terug te keren. Wij proberen de geest van mensen te openen voor hun ware verleden en te begrijpen dat wij in werkelijkheid één grote familie zijn van kinderen van God. Ja, we hebben dezelfde God, los van met welke naam je God aanroept of er kenmerken aan verbindt. Als jullie slechts zo’n feit zouden accepteren, zou dat het gevecht over wiens God de rechtmatige is, uitbannen en het zou jullie zo veel nader tot elkaar brengen. De Waarheid zal altijd blijven bestaan en wat jullie overtuigingen ook zijn, het zal er uiteindelijk op uitkomen. Datgene wat niet de waarheid is, kan niet overleven en zal men laten varen op de dag dat gezien wordt wat het werkelijk is. Onze komst zal ruimte geven aan veel openbaringen die op dit moment onbekend zijn en ons woord zal ondersteund worden door de Meesters die ook bestemd zijn om terug te keren.


Jullie bevinden je zo dicht bij één van de grootste periodes uit jullie levens en het is slechts wachten op de juiste gelegenheid om deze historische episode te laten beginnen. In de fundering van alle materiële vereisten is voorzien en wanneer we eenmaal vooruit mogen gaan, springen we ook in actie. De verandering in bewustzijn is meer uitgesproken dan in enige andere tijd en dat is goed nieuws aangezien het energieën op Aarde vestigt die betekenen dat jullie je op de weg naar succes bevinden. Eerst vindt een reiniging plaats van het oude en ongewenste en dan zal het nieuwe opkomen en het podium vormen voor de laatste stoot naar Ascentie. Jullie kunnen het nog niet echt ‘aanraken’ maar het komt stil als een vogel in de lucht om plotseling in jullie midden te zijn.


De Aarde is een prachtig juweel in het firmament en zal briljant schitteren als een boodschap voor het Universum dat het is teruggekeerd naar de hogere regionen. Samen hiermee zal dat ook met de Schitterenden zijn, die hun ware zelf gevonden hebben. Dat zijn jullie Dierbaren, als geascendeerde Wezens, een staat die zo natuurlijk is omdat jullie eindelijk naar huis zullen zijn teruggekeerd. Kunnen jullie je voor een minuut verbeelden wat dat betekent, omdat je dan je Goddelijke zelf zal zijn geworden. Het is niet het einde van jullie reis maar jullie verheffing naar hogere dimensies waar een nieuwe reis begint. Er is zo veel dat jullie als voorbereiding zouden kunnen doen en een goede start zou zijn te accepteren dat jullie meer zijn dan een fysiek lichaam. Jullie hebben een Goddelijk vonk binnen in je die onuitroeibaar is, onafhankelijk van wat je ervaart. Begin te leven in de hogere vibraties en word je hoogste interpretatie van wat je bent als Wezen van Licht. Je zal zien dat je vanuit je hartcentrum kan werken en dat je in je vooruitgang alles kalm opneemt. Je zal een rots worden temidden van alle veranderende levensgronden en anderen zullen bij je aanhaken om deel uit te maken van je ervaring.


Ik ben SaLuSa van Sirius en geniet van deze momenten in contact met jullie. Ik heb ook mijn visioenen over een nieuwe toekomst die zulke wonderbaarlijke kansen biedt om meer te ontdekken van het Koninkrijk van God. Droom, en laat je verbeelding je ver en wijd meenemen, wetende dat de avonturen die zich voor jullie openen, onbegrensd zijn. Op een dag zul je je volgende aan het plannen zijn als een Verlicht Wezen. Weet dat jullie voortdurend gezegend en geliefd zijn.Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey


donderdag 26 maart 2009

25-maart-2009 AG-AGRIA

Er is niets dat we niet aankunnen en we reizen elke stap van de weg met jullie mee tot de cyclus is voltooid. Van daaruit opent de Kosmos haar hart voor jullie......
Ondanks de chaos over de hele wereld heen, is er een onderliggende beweging richting het vinden van antwoorden op de gecreëerde problemen. De antwoorden hierop zijn niet altijd duidelijk maar met de opkomst van mensen die spiritueel bewust zijn, wordt een gevoel van richting gevonden. De noodzakelijke economische veranderingen kunnen niet duurzaam zijn, tenzij ze gebaseerd zijn op ethische zakelijke transacties. Er moet ook transparantie zijn om elke poging om corrupte praktijken in te voeren, te voorkomen. En oprechtheid en eerlijkheid zullen de basis vormen voor alle transacties in de toekomst. Dat betekent een geheel nieuwe benadering en de aanstelling van mensen die vanuit voorkeur en overtuiging eerlijk en betrouwbaar zijn. De mensheid heeft verschillende vormen van oneerlijkheid lange tijd getolereerd en recente onthullingen waren nodig om jullie te laten zien wat er gebeurt als iets ongeremd en ongecontroleerd draait.Alle levenservaringen zijn op de een of andere manier lessen en ze worden ten bate van jullie evolutie gepresenteerd. Onthoud dat het de Mens is die de kenmerken van alle ervaringen heeft bepaald, en God heeft ze toegelaten middels de vrije wil die aan jullie is geschonken. Nu jullie je aan het einde van de cyclus van dualiteit bevinden, kunnen jullie de mate zien waarin jullie zijn afgedwaald van het spirituele pad. Spirituele vooruitgang wordt gemeten aan de mate waarin je uitdagingen aankan waar de dualiteit jullie mee geconfronteerd heeft in een strijd tussen Licht en duister. Jullie zijn de cyclus begonnen vanuit een hogere verblijfplaats in sferen van absolute harmonie en balans en nu is het jullie taak een stap omhoog te zetten op jullie reis terug daar naar toe.Wanneer jullie naar elkaar kijken, heb je geen enkel idee welk pad jullie hebben genomen. Vandaag de dag kun je geheel anders zijn dan degene die je enkele levens terug was en jullie zijn hier om de rol uit te spelen waar je mee instemde om die te volgen.Status en rijkdom hebben in het geheel niets te maken met spirituele groei tenzij je de innerlijke kennis hebt gekregen om ze wijs te gebruiken. Noch maakt leven in armoede of in gebrek je meer spiritueel. Op alle niveaus van het leven draait het om het leven vanuit liefde, totdat je het onvoorwaardelijk aan alle zielen kan uitdragen. Er zijn geen hardere beproevingen dan de beproevingen uit de dualiteit en van weinigen van jullie wordt verwacht ze allen meester te worden. Echter, leef naar je beste potentieel en jullie zullen in elk leven zo veel als mogelijk gedaan hebben.Wanneer je weet wat er van je wordt verwacht, zal je het wat makkelijker vinden om je leven op een geordende manier te leiden. Je zal weten waar je heen gaat en je zal je ware spirituele pad vinden. Je kan mensen dan meer zien hoe ze werkelijk zijn en zonder beoordeling ruimte creëren voor hun tekortkomingen. Mensen hebben de neiging de fouten van mensen eruit te pikken en kritiek geven is vrij normaal. Wij begrijpen dat dit dus een gewoonte is onder jullie. Het is er een die je moet overwinnen als je accepteert dat ieder van jullie in situaties gebracht wordt die de potentie hebben om lessen over een correcte leefwijze aan jullie te onderwijzen. Het is veel beter de meelevende en begripvolle te zijn die mensen kan verheffen in plaats van neer te halen. Vraag je eerst naar de papieren van iemand die verdrinkt? Natuurlijk niet, leven is te kostbaar om je over zulke dingen druk te maken. Liefde kan elke uitdaging overwinnen en dat is jullie ware kracht.We weten dat het moeilijk is om gewoonten en overtuigingen uit je kindertijd ter zijde te schuiven maar er komt een tijd waarin jullie je realiseren dat je volledig verantwoordelijk bent voor jezelf. Er bestaat een neiging om je veiliger te voelen wanneer anderen leiden maar er komt een punt waarop je zelf de teugels in handen moet nemen. Deze huidige tijd leent zich erg goed voor degenen die zichzelf spiritueel willen verbeteren. De energieën die tot jullie komen zijn in staat vele zielen tot hun ware zelf te brengen en wanneer zij krachtiger worden, komt er een grote kans om opgetild te worden uit de invloed van de dualiteit.Het is mogelijk al lijkt de taak ontmoedigend en velen op Aarde zijn op dit moment succesvol. Terugkijkend kunnen we zien hoe ver jullie zijn gekomen en het is heel bemoedigend.Wanneer de veranderingen de samenleving beginnen te hervormen en jullie profiteren van overvloed zal er een nieuw gevoel van tevredenheid en geluk naar boven komen. De belofte van een nieuwe wereld zal tastbaar worden en het zal anderen tot actie aansporen. Een samen komen zal kracht doen toenemen en grote stappen zullen worden gezet. In de kern (het hart) zijn jullie prachtige mensen en daarom zou liefde ongeremd moeten zijn en zouden jullie betrokkenheid en waardering van anderen moeten tonen. Gedurende vele levens zijn jullie echter weerhouden in het uitdrukken van gevoelens naar elkaar, zelfs tot het punt dat je wordt gematigd in je lofprijzingen over elkaar. Tegen een ander zeggen, “Ik houd van je”, bevat zo’n verheffende, krachtige energie en het kan gewonde zielen in een seconde genezen.

Met Ascentie zullen veel van de zwaktes die nu bestaan, zijn overwonnen. Uiteindelijk zullen de vibraties zo hoog zijn dat jullie een staat van bijna perfectie als Lichtwezen zullen binnengaan. Dan zullen jullie in staat zijn om jezelf te zijn, je Hogere Zelf dat versierd is met het Licht van vele zonnen en jullie zullen de liefde uitstralen die geen grenzen kent. Op een dag zullen velen van jullie gezeteld zijn in de Raden die de leiding hebben over het Universum en in jullie grootsheid zullen jullie God direct dienen. Dat is echter nog een lange weg maar het geeft jullie onbegrensde potentieel aan om je te verheffen tot de hoogste niveaus.Op het moment zijn jullie gedachten gebonden aan aardse zaken die alle aandacht opeisen. Het is een onstuimige periode waarin veel in een omwenteling zit en jullie lot is door alle veranderingen heen te kijken. De mate van jullie betrokkenheid zal toenemen en jullie zullen uiteindelijk bepalen hoeveel van de veranderingen worden uitgevoerd. Jullie, de mensen, hebben als collectieve groep immense macht als jullie maar samenkomen voor een gemeenschappelijk doel ten gunste van allen. Dat zal ook hulp aantrekken van Hogere Wezens, in aanvulling op wat wij reeds voor jullie doen.Ik ben Ag-agria van Sirius en kom opnieuw terug op het uitdrukken van mijn ideeën over de Mensheid. I hoop ook dat mijn woorden anderen inspireren om hun doelen hoger te stellen omdat jullie een unieke kans hebben om de oude Aarde voor eens en voor altijd te verlaten. Houd je zicht, zoals altijd, gericht op de overwinning die jullie zoeken en laat niets je daarvan afhouden. Samen zijn wij het leger van Lichtstrijders die de macht uitoefenen die aan ons door God is toevertrouwd. Er is niets dat we niet aankunnen en we reizen elke stap van de weg met jullie mee tot de cyclus is voltooid. Van daaruit opent de Kosmos haar hart voor jullie en nodigt jullie uit te genieten van de nooit eindigende avonturen door de sferen van het Licht. Ik zal nu vertrekken met het geven van mijn liefde en zegeningen aan jullie allemaal.Dank je Ag-Agria,


Mike Quinsey.

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS