Followers

Google+ Followers

vrijdag 27 mei 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 27 mei 201627 Mei 2016. Mike Quinsey (HZ)

De zaken vorderen naar wens ondanks dat het aan de buitenkant anders kan lijken en ze bewegen voort richting een vreedzame oplossing die vrede op de wereld zal brengen. De taak om dit voor elkaar te krijgen zou, met het oog op het aantal bestaande probleemplekken, een onmogelijke opgave kunnen lijken, maar grotere machten dan die op Aarde zullen een hand hebben in het creëren van wereldwijde vrede. We naderen een punt waar "genoeg is genoeg" geldt en waar karmische kwesties opzij gezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat vrede tot stand wordt gebracht en het Duister wordt gestopt. Er worden reeds grote stappen gezet om een basis te leggen voor het bereiken van vrede door de grondslag voor alle probleemgebieden aan te pakken. Velen worden opgestookt door degenen die voordeel behalen uit de resulterende ellende, voornamelijk in het geval van oorlogen die de zakken vullen van de Wapenproducenten. Wees ervan verzekerd dat dit binnenkort zal veranderen aangezien degenen die dergelijke situaties in de gaten houden de macht en autoriteit bezitten om in te grijpen.
De migratie van veel mensen is eenvoudigweg het resultaat van ongelijkheid in de wereld. Het zijn jullie broeders en zusters die hieronder hebben geleden door het gebrek aan de simpele zaken die zorgen voor een acceptabele kwaliteit van leven. In jullie moderne tijd mag het ondenkbaar lijken dat sommige mensen nog steeds zonder een adequate watervoorziening leven en dat velen verhongeren in een wereld van overvloed. Het is zeker zo dat sommige zorgdragende organisaties hun best doen om degenen in nood te helpen, maar ze kunnen de omvang van het probleem niet aan. Er is echter een algemene kentering in de manier waarop mensen over anderen denken aan het ontstaan en dit zorgt ervoor dat de meest urgente problemen worden aangepakt.
Terwijl veel immigranten zich in jullie landen vestigen, ontdekken jullie dat ze Menselijke Wezens zijn net zoals jullie zelf, met hetzelfde verlangen naar een vreedzame samenleving. Ze mogen zich dan anders kleden en hun eigen religieuze geloven aanhangen, maar van binnen zijn ze net als jullie. Nagenoeg iedere ziel is op zoek naar vrede zodat de mensheid zich kan verenigen en van de vruchten van de Aarde kan genieten. Er is voldoende voor iedereen om een gelukkig en comfortabel leven te kunnen leiden en dat besef zou een einde kunnen maken aan de ogenschijnlijk nooit ophoudende problemen. Na vele levens binnen deze cyclus te hebben geleefd, heb je zoveel ervaring opgedaan dat het nu gebruikt kan worden om te helpen mensen in harmonie samen te brengen. Sommige groepen zijn al druk bezig hulp te bieden aan degenen die dat nodig hebben, maar het probleem is er één van wereldwijde aard en er is veel méér voor nodig om de problemen uit te bannen.
Mensen vragen, terwijl hun mogelijkheden beperkt zijn, wat ze kunnen doen om een bijdrage te leveren en wanneer je niet in staat bent een geldelijke bijdrage te leveren onthoud dan dat gebed een machtig wapen is dat veel meer resultaat kan opleveren dan je je voor kunt stellen. De kracht van gebed is legendarisch en hoe meer mensen dit inzetten des te groter zal het te merken effect zijn. De daaruit ontstane energie genereert een reactie en op een bepaald moment zal dit ook gebeuren, alhoewel misschien niet noodzakelijk precies zoals waarom gevraagd is. Hogere Lichtwezens weten welke reactie op een bepaalde situatie het beste is. Wanneer je begint met om een ander te geven trek je de energieën aan die je vooruit kunnen helpen, inclusief anderen met gelijke ambities. De Wet van Aantrekking is verantwoordelijk voor vele situaties die je om je heen creëert, maar je zou er goed aan doen geen energie te schenken aan de zaken waar je niet van houdt, aangezien wanneer je dat wel doet ook deze door je worden aangetrokken. Eonen lang werden jullie dom gehouden en gevoed met een dieet van leugens om jullie onder controle te houden, en lieten ze jullie geloven dat jullie niet bij machte waren om de toestand te veranderen. Als gevolg daarvan werd jullie niet toegestaan de waarheid te kennen omtrent jullie geboorterecht als "Kind van God" met al het potentieel dat daarbij hoort. Jullie zijn veel machtiger dan jullie momenteel denken, maar nu de kracht van het Licht toeneemt beginnen jullie je bewust te worden van jullie ware potentieel. Terwijl jullie dit doen zal de duistere garde haar macht over jullie verliezen en zullen jullie je realiseren dat jullie waarlijk Goden in de maak zijn. In de zeer nabije toekomst zullen ontwikkelder wezens naar de Aarde komen en hun kennis delen zodat jullie in staat zullen zijn je ware potentieel te begrijpen en het doel van jullie leven zullen kennen. Nadat de negatieve energieën eenmaal verwijderd zijn zullen jullie veel sneller evolueren, zonder beperkt te worden door valse leerstellingen.
De huidige situatie op Aarde laat zien dat de weersveranderingen effect hebben, daar de seizoenen langer duren dan normaal. Jullie ervaren temperatuurextremen en de algemene indruk is dat dat zo zal blijven, echter ze zullen normaliseren en in de loop van de tijd acceptabeler worden. Jullie zullen zien dat het dierenrijk er gevoeliger voor wordt en hun habitats zullen veranderen voordat die ongeschikt worden voor hun bestaan. Dat geldt ook voor de zeeën die steeds warmer worden en die eveneens worden beïnvloed door het smelten van de ijskappen. Uiteindelijk zullen enkele landmassa's worden beïnvloed, en zullen jullie voldoende worden gewaarschuwd aangezien het gebieden kan betreffen waar Samenlevingen bestaan.
Terwijl de tijd voortschrijdt zullen jullie vrienden uit de Ruimte jullie voorzien van geschikte technologieën om met de veranderingen die jullie ernstig kunnen treffen om te gaan. Ze zien van dichtbij toe hoe de zaken zich ontwikkelen, en waar nodig zullen ze Moeder Aarde helpen met de aanpassingen die nodig zijn. Jullie kunnen er zeker van zijn dat de Mensheid goed wordt beschermd om er voor te zorgen dat er minimale schade en verlies aan levens zal zijn. Sommige gebeurtenissen zijn karmisch van aard, in welk geval we niet kunnen ingrijpen. In andere gevallen zullen we alle levensvormen beschermen en jullie indien nodig naar een veilig gebied brengen. Enige ontreddering is onvermijdelijk, maar elk ongemak voor jullie zal meer dan gecompenseerd worden door wat jullie er uiteindelijk voor terugkrijgen.
Er zullen maar weinig mensen zijn die niet gemerkt hebben dat de tijd sneller gaat en dat zal door blijven gaan naarmate het jullie in de hogere dimensies stuwt. Nu al worden de veranderingen opgemerkt en dat houdt een hoger niveau van bewustzijn in. Niet alle zielen zullen deze ervaring beleven, aangezien sommigen niet klaar zijn en niet in staat om uit hun huidige niveau te geraken. Iedereen zal zijn/haar juiste niveau vinden naarmate de tijd voortschrijdt en dat zal resulteren in Ascentie, waarop velen zichzelf nu voorbereiden. Maak je niet druk m.b.t. welk niveau je hebt bereikt, aangezien iedereen zichzelf precies daar terugvindt waar hij/zij moet zijn.
Jullie aangewezen leiders voor deze periode zijn David Wilcock en Corey Goode, en jullie wordt aangeraden hun boodschappen van Liefde en Licht te lezen als je up to date wilt zijn met ze. Gebruik ze om de maat te nemen van anderen t.a.v. hun geloofwaardigheid en weet dat jullie door een beslissende tijd heen gaan. Wees je ervan bewust dat zij van de duistere Troepen wanhopig proberen jullie bang te maken door je te laten geloven dat jullie worden aangevallen door Buitenaardsen, terwijl zij in feite "ongeloofwaardig" en nep zijn, simpelweg om jullie voor de gek te houden.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen. Moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.
Vert. Marja/Rob

vrijdag 20 mei 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 20 mei 201620 Mei 2016. Mike Quinsey (HZ)


Wees ervan verzekerd dat alles naar tevredenheid verloopt en dat er nog steeds veel gaande is achter de schermen. Zoals wij het zien zouden de twee komende maanden wel eens de meest belangrijke maanden van deze tijd kunnen blijken te zijn. Er wordt vanuit gegaan dat de gebeurtenissen voldoende gevorderd zullen zijn om een aankondiging te kunnen doen, wat het begin zal betekenen van het in de openbaarheid brengen van veel méér zaken. In werkelijkheid is er in het geheel geen tijd verloren gegaan, aangezien er veel is gebeurd dat buiten het bereik van het Duister heeft gelegen. Terwijl de tijd is verstreken is hun macht inderdaad snel afgenomen en gaat het werk van het Licht met grote stappen vooruit. De energieën van de Nieuwe Tijd brengen de waarheid naar buiten, wat resulteert in een verhoging van de trillingen.

Vele vooruitgangen die zijn achtergehouden beginnen aan de oppervlakte te komen en niet in de laatste plaats zijn dat alle ontdekkingen die door de Keshe Foundation zijn verspreid. Hun uitvindingen zijn vele jaren lang onderdrukt geweest, maar dat gebeurt niet langer omdat er nu zo veel wordt verspreid door degenen die graag zien dat dit het publieke domein betreedt. De uitvindingen worden nu onder de aandacht gebracht van een groot aantal bronnen die de mogelijkheid hebben om ze te produceren. De verspreiding ervan kan daarom niet worden tegengehouden en steeds meer mensen worden zich bewust van het bestaan ervan. Het is enkel een kwestie van tijd voordat er enige officiële aankondigingen kunnen worden gedaan zodat het publiek zich er eveneens bewust van wordt. 


Terwijl de trillingen hoger worden zijn er zoveel meer mensen die voor de waarheid ontwaken en kan die niet langer worden onderdrukt. Jullie is zo lang doen geloven dat jullie spiritueel gezien tekort schieten, maar ondanks pogingen om jullie te onderdrukken is de toename in inzicht enorm toegenomen. Voor hen die de waarheid zoeken bestaan er op jullie Internet vele betrouwbare bronnen en het enige dat nodig is, is dat jullie hierin je intuïtie volgen. Uiteindelijk zal alleen de waarheid bestaansrecht hebben, maar voordat het zover is zal er ongetwijfeld sprake van verwarring zijn, aangezien eeuwenoude leringen nog steeds worden verkondigd. De tijd is voor iedere ziel die naar waarheid zoekt gekomen om voornamelijk zijn/haar eigen leraar te zijn. Echter, er valt natuurlijk voordeel te behalen uit het samenkomen met degenen die een zelfde inzicht delen. 


Op dit moment wordt de wereld overspoeld met problemen die afkomstig zijn van de oude energieën, maar terwijl deze worden opgelost zal de vrede die jullie wensen vorm krijgen. Het kan een onmogelijke opgave lijken, maar als het nodig is kunnen de zaken in één klap worden veranderd om een einde te maken aan confrontatie en oorlog. Vrede zal zeer binnenkort aanbreken en dan kunnen de veranderingen zich in volle gang voltrekken en zullen jullie verbaasd zijn over hoezeer de zaken in de tussentijd vooruit zijn gegaan. Het was bekend dat dit punt in de tijd bereikt zou worden en er zijn bereidwillig voorbereidingen gedaan. Al jullie offers en pogingen om vrede naar Moeder Aarde te brengen zullen binnenkort vervuld worden en zal een grootse Nieuwe Tijd, die voor eenieder zichtbaar is, aanbreken.

Ga door met jullie goede werk, aangezien de finish in zicht is en vele zielen jullie toe zullen juichen. Jullie wens was de Lichtkrachten vrijwillig dienen in de wetenschap dat deze tijd jullie uiteindelijk uit de klauwen van het Duister zou bevrijden. Jullie hebben om zo maar te zeggen "jullie tijd gediend" en binnenkort zullen jullie alle vruchten van jullie toewijding aan de zaak kunnen ervaren. Het zou altijd een bevredigend resultaat hebben opgeleverd en jullie kunnen een enerverende tijd tegemoet zien, aangezien de oude energieën langzamerhand wegvloeien. Het Duister zal niet worden toegestaan zich met de vooruitgang te bemoeien en uiteindelijk zullen hun daden niet meer dan een herinnering uit het verleden zijn.


Jullie lange wachten op positieve signalen die een aanwijzing vormen voor de werkelijke vooruitgang die is geboekt, zal binnenkort worden beloond. Voor velen die weinig tot geen interesse hebben getoond in hun toekomst zullen de ontwikkelingen schokkend en verbazend zijn. Ze zullen echter snel de omvang van de situatie begrijpen en de veranderingen in vreugde tegemoet zien. De toekomst zal lijken als een droom die uitkomt, aangezien het plan van het Duister om door te gaan met de gevangenschap van de Mensheid, wordt gedwarsboomd. Weinigen van jullie hebben ook maar iets van inzicht in hoeveel van jullie vrijheid werd weggenomen. En meer nog in hoeverre jullie weggehouden werden van het kunnen plukken van de vruchten van de vooruitgang  die de laatste circa 70 jaar is geboekt. De Cabal heeft jullie in het ongewisse gehouden en enkel nieuwe technologie toegestaan op het moment dat het hen uitkwam. De mensen die niet de wens hadden om in hun tijd vooruit te komen uit angst om hun winstgevende zaken te verliezen maakten het er niet beter op. De grootste verandering die alle mensen zal aangaan betreft de energievoorziening. Te zijner tijd zal vrije energie een algemeen goed zijn en sommige apparaten zijn reeds beschikbaar.

De veranderingen die wachten om te worden geïntroduceerd zullen iedereen samenbrengen en de toestand van de "hebbers" en de "niet-hebbers" die niet langer aanvaardbaar is, verwijderen. Niemand zal worden overgeslagen en natuurlijk zal aan de meest behoeftigen prioriteit worden gegeven. Iedereen zal uiteindelijk de basisbenodigdheden hebben om zeker te zijn van een comfortabel leven. De rijkdom van de planeet is evenzeer bedoeld voor iedereen, tezamen met nieuwe technologieën die een bevredigende levensstandaard zullen handhaven. Wat je huidige bestaansniveau ook is, onthoud dat die deels karmisch is en tevens voorziet in de ervaringen die je nodig hebt om met je ontwikkeling door te gaan. In werkelijkheid stop je nooit met leren, maar de oude cyclus is beëindigd en een nieuwe vervangt deze al.

Blijf standvastig wanneer de oude manieren van doen niet meer werken en weet dat de schoonmaak nodig is om plaats te maken voor de nieuwe. Veel verschillende beschavingen werken met Moeder Aarde samen om de veranderingen die allesomvattend zijn tot stand te brengen. Niets van de oude trillingen zal overblijven aangezien zij tot een hoger niveau worden gebracht. Het zal een 1000 jarige vrede kentekenen, gedurende welke tijd jullie van een prachtige periode van geluk en voldoening, waarvan jullie momenteel alleen kunnen dromen, zullen genieten. De Hogere Wezens hebben de controle en maken geen wilde beloften die niet kunnen worden uitgevoerd. Jullie tijd om de oude manieren van leven achter je te laten en hemelse gelukzaligheid te beleven is aangebroken.

Er is schoonheid op Aarde waarvan jullie hebben genoten, maar die is niets vergeleken met de pracht die jullie wacht. Het is moeilijk dingen te beschrijven waarvoor jullie de juiste woorden die daarvoor geschikt zijn niet hebben, maar wat je verbeelding of je idee ook is, de waarheid is veel grootser. Denk groot en stel je een toekomst voor die voorziet in al jullie behoeften en waar je niet elke dag hoeft te werken om daarin te voorzien. De belangrijkste reden daarvoor is dat de behoefte aan geld langzamerhand zal verdwijnen. Jullie waren slaven van het geld en desondanks hadden velen niet genoeg voor de basisvoorzieningen om te kunnen overleven. Het is duidelijk dat dit moet veranderen en dat zal het in korte tijd ook doen. Blijf rustig en positief, ondanks wat er om je heen gebeurt. Er zullen een paar Aard-veranderingen komen, maar de Galactische Troepen zijn in de buurt om die tot een minimum te beperken. Welke negatieve gebeurtenis ook zal van korte duur zijn en hulp, indien nodig, zal komen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.


Vert. Marja/Rob

vrijdag 13 mei 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 12 mei 201613 Mei 2016. Mike Quinsey (HZ)

Niet alleen gaat de tijd sneller dan ooit voorbij, maar ook de gebeurtenissen op Aarde gaan steeds sneller. Er zijn invloedrijke groepen gevormd die de mensen van het Licht zullen ondersteunen die streven naar “Disclosure” en er is veel vooruitgang geboekt. Hier is bij jullie veel geduld voor nodig geweest en binnenkort zullen jullie het resultaat zien van een lange voorbereidingstijd om de controle door het Duister weer in eigen hand te nemen. Er is zich een grote verandering aan het voltrekken en terwijl het moeilijk is om een duidelijke indicatie te geven, lijkt het erop dat het binnen de komende twee maanden een begin zal nemen. Er zijn uiteraard nog andere zaken waar aandacht aan geschonken dient te worden en er bestaat een gevoel van tijdsdruk met het oog op de reeds verloren tijd. Wees er echter opnieuw gerust op dat alles op de juiste manier en zo snel vooruitgaat dat de progressie nu niet meer kan worden gestopt. Deze gebeurtenissen worden gesteund door uitzonderlijk invloedrijke machten zowel op als buiten de Aarde. Het belang van het zo hoog mogelijk houden van jullie trilling door je voortdurend op het Licht te focussen kan daarom niet vaak genoeg worden benadrukt.

Het is bekend dat veel mensen zich beter zouden voelen wanneer ze het bewijs zouden kunnen zien van jullie Ruimtevrienden in de lucht. Ze zijn uiteraard in grote getale aanwezig, maar voor bescherming vaak in onzichtbaarheid gehuld. Het moment van massale waarnemingen zal aanbreken wanneer dit veilig is om te doen en het is mogelijk dat dit nog een poosje duurt. Jullie worden echter door de Galactische Troepen die vanaf een veilige afstand toezicht houden op de Aarde beschermd. Het is mogelijk dat sommigen niet begrijpen waarom deze troepen, met hun superieure technologie, iets te vrezen zouden hebben, maar confrontatie en geweld is niet hun manier om met tegenstand om te gaan. Jullie Ruimtevrienden bevinden zich op een vredesmissie om ervoor te zorgen dat jullie overgang van de heerschappij door het Duister naar die van het Licht veilig en op een positieve manier verloopt.

Jullie zullen de mate waarin jullie gecontroleerd en onderdrukt werden als verbijsterend ervaren, dus is er veel terrein te winnen. Jullie lopen vele jaren achter t.a.v. het punt van ontwikkeling dat jullie nu zouden hebben moeten bereikt,. Er wordt gezegd dat jullie je in een tijdlus bevinden en dit is wel de meest adequate omschrijving. Hoe meer tijd er echter zonder werkelijke vooruitgang voorbij gaat, des te moeilijker het voor het Duister wordt om hun geheimen en hun macht over jullie in stand te houden. Jullie hebben veel verloren tijd goed te maken en er staan zoveel uitvindingen klaar om vrijgegeven te worden. De Keshe Foundation heeft reeds vooruitgang geboekt en is baanbrekend wat betreft het in de openbaarheid brengen van geavanceerde technologieën. Terwijl het vertrouwen toeneemt zullen er meer volgen die degenen die hun presentatie proberen tegen te houden trotseren.

Totdat de Pers gezuiverd kan worden van degenen die er alleen op uit zijn om verwarring te zaaien kan het moeilijk zijn om vast te stellen welk deel van het nieuws waarheidsgetrouw is. Het is zoals altijd het beste om op je intuïtie af te gaan, in combinatie met bewezen betrouwbare bronnen. Houd in gedachten dat deze bronnen nooit dreigende woorden van kwaad loslaten op het Menselijke leven of gebruik maken van intimidatie en geweld. Onderhand weten jullie waarschijnlijk wel hoe je de daden en woorden van het Duister kunt herkennen. Besef dat hun boodschappen soms heel waarheidsgetrouw en geloofwaardig over kunnen komen, maar vaak alleen staan in de uitspraken die worden gedaan. Als het niet goed klinkt, laat het dan zijn voor wat het is totdat je het zeker weet. Soms gebeurt het dat je een bijzonder verontrustend probleem een nachtje laat liggen en je er de volgende ochtend een duidelijk inzicht in hebt. Je meest bekwame werk wordt vaak tijdens de periode van slaap verzet.

Grootse tijden liggen vóór jullie, waarin jullie waarheidsgetrouwe verslagen van je geschiedenis zullen krijgen, die voor velen uiterst onwaarschijnlijk zullen lijken, behalve dan dat er geen twijfel zal bestaan over de bron. Veel van wat jullie is doen geloven is een vervorming van de waarheid of zijn regelrechte leugens die op dat moment zeer aannemelijk leken. De Duistere Garde was zeer behendig in het jullie misleiden naar een pad dat ze voor jullie hadden uitgestippeld. De tijd heeft hen echter ingehaald en gelukkig zijn velen van jullie voor het bedrog dat gaande was ontwaakt. Een nieuw tijdperk is komende en de mogelijkheid om naar de oude manieren terug te keren is absoluut onmogelijk en dit zal zoveel vreugde en geluk met zich meebrengen, niet alleen bij degenen van het Licht, maar bij het publiek in het algemeen. Voor het eerst zal men zich realiseren dat er méér is in het leven dan dat men tot nu toe heeft ervaren en is men bereid om mensen samen te brengen die als Eén en vastberaden verder zullen gaan. 

Jullie zouden jezelf voor moeten bereiden op de komende verheffing die jullie in de hogere sferen zal stuwen. Het heeft lang geduurd voordat dit punt kon worden bereikt en jullie zullen binnenkort de vruchten van jullie inzet kunnen oogsten. Het zal een gedenkwaardige tijd zijn en terwijl jullie niveaus van bewustzijn zich verhogen zullen jullie je werkelijke plaats in de Kosmos herinneren. Het is al vaker verkondigd dat jullie Goden zullen worden en dat jullie nu op weg zijn om je bestemming te vervullen. Op dit moment zijn jullie maar een bleke afspiegeling van wie je werkelijk bent, maar jullie verplaatsen je snel op het pad naar vervolmaking. Sommigen kunnen zich afvragen hoe je een God in wording kunt zijn terwijl je nu nog maar net bent begonnen je trilling te verhogen. Het is daarom verstandig om in gedachten te houden dat je tijdens je verblijf op Aarde slechts een aspect van je Hogere Zelf  bent.

Een grootse viering nadert nu jullie je, na een extreem beproevende periode van leven op Aarde, je grootse prestaties realiseren. Moeder Aarde heeft jullie gevoed en op haar schouders meegedragen, maar spoedig zal het tijd zijn om als Kosmisch Wezen je vleugels te spreiden. Moeder Aarde maakt echter eveneens deel uit van deze voortdurende reis en haar bestemming is om een Zon te zijn. Evolutie is een proces van altijd durende vooruit- en opgang en staat in werkelijkheid nooit stil. Het Universum is gevuld met levensvormen die zich allemaal op een zich altijd uitbreidende reis bevinden, maar die op hetzelfde moment uiteindelijk zijn voorbestemd voor de perfecte staat van Eenheid binnen de Godheid. Jullie hebben echter nog een lange reis te gaan voordat jullie het einde van je reis hebben bereikt, dus geniet van je geluk terwijl je het Universum voor je ogen ontdekt.

In de hogere sferen boven de Aarde zul je vrij zijn om de Kosmos te onderzoeken en zul je verschillende levensvormen ontmoeten die zich in andere stadia van de evolutie bevinden. Er kan informatie uitgewisseld worden aangezien alle leven met elkaar verbonden is en afhankelijk is van elkaar. Jullie bestaan tenslotte allemaal binnen het lichaam van de Oppergod en zullen nooit ophouden je te ontwikkelen totdat je de perfecte Staat van Eenheid hebt bereikt. Op je huidige niveau kan dit vergezocht lijken maar dat is simpelweg omdat je een beperkt niveau van bewustzijn bezit. Het gaat natuurlijk door zich uit te breiden aangezien je doorgaat je verder en hoger te bewegen. Er is zoveel dat je kunt doen en realistisch gezien zul je hierdoor nooit een staat van verveling bereiken. Het leven op Aarde heeft haar enerverende momenten en kan veel plezier genereren, maar dualiteit zal ook altijd de negatieve aspecten naar voren brengen en dit is de manier waarop je alles ervaart wat je nodig hebt om te evolueren.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

Vert. Marjavrijdag 6 mei 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 6 mei 2016Mike Quinsey (HZ) 6 mei 2016
Terwijl de negatieve krachten op hun retour zijn blijven de positieve acties die zullen leiden tot de vervulling van de aan jullie gedane beloften zich opbouwen. Belangrijke vooruitgangen vinden plaats en het profijt ervan voor de mensheid kan niet worden tegengehouden. Jullie zijn je lange tijd bewust geweest van de taken die momenteel worden uitgevoerd, en binnen niet al te lange tijd zullen de details van de geboekte vooruitgang worden bekendgemaakt. Als je een algemeen overzicht hebt van wat er gebeurt is het duidelijk dat de duistere garde op zijn retour is en hun macht hebben verloren om het pad van de toekomst te dicteren. De revaluatie van de verschillende valuta is al ver gevorderd en de inmenging hierin veroorzaakt slechts een minimaal probleem. Het is de sleutel tot belangrijke veranderingen op Aarde die de resterende, die goed onder controle zijn, zullen versnellen. Het enige dat overblijft is doorgaan met voorkomen dat de duistere garde zijn intenties om de Aarde over te nemen laat escaleren, en de voorzorgsmaatregelen die daartoe genomen zijn, zijn zeer succesvol.
Wees ervan verzekerd dat de Lichtkrachten worden gesteund door machtige bondgenoten die ervoor zullen zorgen dat de veranderingen op volle snelheid zullen kunnen plaatsvinden. In elk stadium zijn er voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ze zonder inmenging doorgaan. Jullie staan dichter bij het ervaren van de voordelen die jullie te wachten staan dan sinds de nieuwe cyclus begon. De voordelen zullen jullie verheffen naar het Tijdperk van overvloed met de belofte van een vreedzaam bestaan, vrij van de aandacht van degenen die in duisternis achterblijven. Wanneer jullie terugkijken zul je je realiseren dat de ervaringen door de vele levens in de lagere trillingen jullie hebben geholpen veel sneller te evolueren. De opbrengst van jullie doorzettingsvermogen en loyaliteit aan het Licht zal worden beloond in een mate die jullie momenteel niet volledig kunnen bevatten. Jullie toekomst zou kunnen worden omschreven als "de Hemel op Aarde" en het zal een prachtige tijd zijn om volledig van te genieten, zonder enig risico dat jullie vreedzame bestaan onderbroken wordt.
Ondertussen zou het goed zijn je te richten op jullie hoogste expressie van het Licht, en te leven naar de maatstaven van de hogere trillingen. Op deze wijze zullen jullie jezelf voorbereiden op de ervaringen in de hogere trillingen die jullie wachten. Vele groepen die werken voor het Licht blijven doorgaan jullie voetstappen te begeleiden en de duistere garde weg te houden en hun inmenging te voorkomen. Langzaam maar zeker reiken jullie verder in de hogere niveaus van bestaan waar alleen maar het Licht bestaat. Dat is waar jullie bestemming ligt alsmede de verzekering dat jullie volledige Lichtwezens zullen worden. Het niveau dat jullie verlaten lijkt weinig op jullie ware realiteit, maar het heeft zijn doel gediend door jullie tot aan je grenzen te beproeven, daarmee jullie vaardigheid om sterk te zijn in het aanzicht van welke uitdaging ook versterkend. Jullie wisten wat je te wachten stond toen jullie door de verschillende niveaus heen afdaalden, maar ondanks dat vonden jullie het moeilijk om je aan je Licht vast te klampen. Jullie worden echter gefeliciteerd met het doorstaan van zware beproevingen en jullie kunnen als resultaat hiervan je hoofd fier omhoog houden.
Op aarde veroudert jullie lichaam snel, en wanneer je ouder wordt, wordt dit doorgaans vergezeld van ziekte en verschillende andere problemen. In de hogere trillingen echter, wanneer je een lichaam moet gebruiken, is dat niet onderworpen aan verandering en blijft de gesteldheid ervan constant. Het stelt een ziel in staat om het na gebruik aan de kant te zetten en er in terug te keren als het weer nodig is. Je zult al weten dat je niet veroudert zoals je nu gewend bent, en je zult zeker niet aan ziekten lijden. Dit is tevens van toepassing op andere levensvormen en je kunt bijvoorbeeld alle levende planten daar ook bij betrekken. Het is onderdeel van de heerlijkheid van het leven in de hogere trillingen, waar het je niet zal kunnen ontgaan te zien hoe alles zo levendig en nieuw is en voortdurend deze gesteldheid handhaaft. Het Licht doordringt alles om je heen en benadrukt voortdurend de schoonheid van alles wat je ziet. De vreedzame omgeving wordt niet verstoord door de rauwe geluiden die op Aarde te horen zijn, maar in plaats daarvan vullen zoetgevooisde geluiden de lucht.
Het wordt tijd in het nu te leven en het verleden te laten waar het hoort, maar ruim eerst onafgemaakte zaken op en vergeef degenen die je mogelijk hebben gekwetst. Wraak is alleen in het denken van degenen die zich niet realiseren dat ze allemaal deel van het geheel zijn en voor altijd met elkaar verbonden. In ieder geval dient elke ziel boete te doen en zich rekenschap te geven voor "zonden" tegen een andere ziel en elk leven wordt zo gepland dat "de lei wordt schoongeveegd". Jullie Gidsen zijn zich van jullie behoeften bewust en zullen alles doen dat ze kunnen om je op een pad te houden dat naar vervulling leidt. Volg je intuïtie waar het zulke zaken betreft en onthoud dat niets wat van belang is van wat er in je leven opdoemt per ongeluk gebeurt. Zelfs waar je connecties hebt in je familie en buiten verwantschappen, ze zijn onderdeel van je levensplan en dienen te worden beschouwd als zeer belangrijk voor je ontwikkeling. Jullie zitten allemaal in de "laatste kans klas" en wanneer je de hulp die je gegeven wordt negeert, bestaat de kans dat je de uitdagingen die een noodzakelijk onderdeel van je ervaringen zijn niet overwint.
Jullie wereld ondersteunt een veelheid aan groepen die zich allemaal op verschillende plaatsen langs het "Pad van Evolutie" bevinden. Toch zijn allen in God's ogen gelijk en zou het verkeerd zijn een ziel te veroordelen op grond waarvan die nu is. Behandel allen als gelijken, met liefde en vriendelijkheid, en stel je voor in wat voor geweldige wereld je zou leven als dat bereikt kan worden. Dat is daadwerkelijk wat je zult ervaren wanneer je naar het Zomerland terugkeert, hoewel gezegd moet worden dat iedere ziel zichzelf zal terugvinden op het juiste niveau naar gelang diens trilling. Jullie zijn derhalve met zielen die op hetzelfde niveau van ontwikkeling zijn, hoewel sommigen met een hogere trilling onmiddellijk naar een hoger niveau kunnen gaan. "Dood" kan dus worden gezien als simpelweg een vreedzame overgang van het ene niveau naar het andere, en is helemaal geen beangstigende ervaring zoals sommigen zich inbeelden.
De tijd die jullie als fysiek mens aan het leven op Aarde hebben besteed heeft jullie evolutie versneld en jullie voorbereid op geweldiger ervaringen. Jullie houden nooit op met leren en eenmaal weg van de Aarde wordt het toegestaan je eigen pad van ontwikkeling te kiezen. Je wordt echter door hoger ontwikkelde zielen geholpen je beslissing te nemen en je kunt er zeker van zijn dat je het juiste pad zult vinden. Sommigen van jullie zijn bezorgd over andere familieleden, maar je dient iedereen zijn eigen pad te laten volgen. Maar daar waar er een liefdesschakel bestaat zul je meestal onmiddellijk in staat zijn ze aan te roepen en contact te onderhouden. In de hogere niveaus ben je vrij van lastige fysieke lichamen zoals je die nu kent. Er is omtrent die hogere niveaus veel te leren, maar de meesten van jullie zullen er in andere levens al enige ervaring mee hebben gehad, zelfs als je je deze momenteel niet kunt herinneren.
Blijf gefocust op je doel en help anderen door liefdevolle trillingen te verspreiden en je zult de Mensheid een grote dienst bewijzen door hen te helpen het pad naar het Licht te vinden.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.
In Liefde en Licht

Mike Quinsey.

Vert. Rob

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS