Followers

Google+ Followers

maandag 31 januari 2011

SaLuSa, 31 januari 2011


Het is niet alleen de Galactische Federatie die grote belangstelling voor jullie heeft, al zullen wij een grotere rol in jullie leven spelen door openlijk naar jullie toe te komen.

Er zijn ook legioenen Engelachtige Wezens aanwezig, en misschien zijn jullie je ervan bewust dat ook zij zichzelf de laatste tijd frequenter hebben laten zien.

De Meesters komen ook dichterbij en sommige zoals Sint Germain, zullen een prominente rol spelen bij jullie laatste voorbereidingen op Ascentie.

Mogen jullie gezegend zijn met ware kennis en inzicht.
SaLuSa 31 Januari 2011


Veranderingen kunnen niet ontstaan zonder de beweging van energieën die overgaan in krachtige denkvormen, en die vervolgens wanneer ze een bepaald groeistadium bereiken, de mensen activeren voor het doel waarvoor ze zijn gevormd. Het is alsof er plotseling een samenkomst is van gelijkgestemde geesten, met de drijfkracht hun wensen te manifesteren. Dat is wat er nu in de wereld gebeurt en de onrust bereikt epidemische proporties, en het is de reactie van hen die niet overeenkomstig hun rechten zijn behandeld. Jammer genoeg moeten zaken soms eerst een explosief niveau bereiken en uitlopen op gewelddadige demonstraties, voor de autoriteiten door dwang de wil van de mensen erkennen. Als er echte democratie zou bestaan zonder corrupte praktijken, zouden veranderingen vreedzaam via de stembus kunnen plaatsvinden. Het gebruiken van grof geweld tegen de mensen zal de problemen niet oplossen, en in het beste geval het onvermijdelijke slechts uitstellen. Wat jullie zien is de uitwerking van de nieuwe energieën, die aan de fundamenten schudt van alles wat Licht ontbeert. Het is te hopen dat er in de Westerse landen een vreedzame overname kan plaatsvinden. En ook dat nieuwe politieke benoemingen zijn gebaseerd op de kwalificaties van degenen die door de wens mensen eerlijk naar het nieuwe tijdperk van vrede te leiden, worden gestimuleerd.


We hebben nog nooit geweld van welke aard dan ook goed gepraat, en dat geldt ook voor de barbaarse praktijken die als wettige bestraffing worden uitgedeeld. Alle vormen van geweld kweken meer geweld, terwijl liefde op geen enkele manier iets afdwingt maar op zachte wijze alle andere energieën doordringt en ze naar hogere niveaus brengt. Het is het antwoord op zoveel problemen, en toch vinden mensen het moeilijk hun liefde te uiten. Soms komt dat doordat hen weinig liefde is getoond tijdens hun vormingsjaren. Ook komt het door afwijzing en de angst dat het opnieuw gebeurt, maar alle zielen hebben de potentie hun goddelijke zelf tot uitdrukking te brengen. Als je groeit in bewustzijn wordt het een heel natuurlijk onderdeel van het leven, en is het eenvoudig toe te passen in je dagelijkse bezigheden. Ware liefde vraagt niets terug, maar is normaal gesproken wederkerig omdat het gelijke het gelijke aantrekt, en op deze manier tillen jullie mensen omhoog zonder hun vrije wil aan te tasten. In deze huidige tijd is er een prachtige gedachtevorm van grootse afmetingen die zich over de Aarde verplaatst. Het vertegenwoordigt Universele Liefde die om vrede en hartelijkheid vraagt om de heerschappij van de duisteren te beëindigen. De energie ervan is zo krachtig dat het niet veel langer kan worden geweigerd.


Jullie zien dus Dierbaren dat wanneer jullie je liefde en licht uitzenden, het niet wordt verspild of onwerkzaam is maar dat het in intensiteit toeneemt tot het verlangde resultaat ontstaat. Op deze manier keert wat jullie uitzenden tienvoudig terug, omdat het meer energie van buiten de Aarde aantrekt. Ieder van jullie die dit doet, is behulpzaam bij het opbouwen van de nieuwe Aarde die overal om jullie heen vorm krijgt, zelfs als jullie je daar niet bewust van zijn. Vanuit de as van het oude, verrijst de Feniks met alle beloften van een Gouden Tijdperk, en wij zijn hier om de weg te wijzen en jullie te helpen succes te behalen. Waarom zouden we anders in zulke grote getale bij jullie zijn, tenzij er een bepaald doel moet worden bereikt? We hebben jullie belangen voor ogen en bereiden de weg voor, zodat jullie kwantumsprong uit de cyclus van de dualiteit met zo min mogelijk verstoring plaatsvindt. Veranderingen kunnen door hun specifieke karakter heel ongemakkelijk en verontrustend zijn, maar wij zullen ze zo snel mogelijk afronden. Het klopt dat gebeurtenissen zich niet naar onze voorkeur hebben ontwikkeld, maar jullie zullen daardoor niets mislopen.


Het is niet alleen de Galactische Federatie die grote belangstelling voor jullie heeft, al zullen wij een grotere rol in jullie leven spelen door openlijk naar jullie toe te komen. Er zijn ook legioenen Engelachtige Wezens aanwezig, en misschien zijn jullie je ervan bewust dat ook zij zichzelf de laatste tijd frequenter hebben laten zien. De Meesters komen ook dichterbij en sommige zoals Sint Germain, zullen een prominente rol spelen bij jullie laatste voorbereidingen op Ascentie. Degenen waar jullie vertrouwd mee zijn geweest, zullen terugkeren om jullie naar nieuwe weidegronden te leiden en het zal de aan jullie gemaakte beloften van duizenden jaren geleden vervullen. Als jullie op enig moment twijfels voelen, herinner je dan gewoon hoe veel Hogere Wezens met jullie mee lopen, en doe een beroep op hen als je ze nodig hebt. De mooiste tijden lonken, en als jullie dit wensen, behoren jullie tot degenen die in de eindtijd van deze cyclus worden opgetild. Leid je leven als iemand die onderweg is naar een nieuw bewustzijnsniveau, en laat de oude gewoonten gaan die niet meer bij je aspiraties passen. Maak je geen zorgen om anderen om je heen die nog door de aantrekkingskracht van de lagere trilling worden vastgehouden, omdat ze nog niet klaar zijn ze op te geven.


Wat jullie op Aarde zien aan grofheid en vulgariteit komt voort uit een gebrek aan respect voor elkaar, en is een staat van zijn die voortkomt uit het geleidelijk wegvagen van zorg en liefde voor alle zielen. Als jullie in plaats daarvan er echter naar verlangen schoonheid en harmonie in je leven te brengen, zullen jullie die lagere vibraties van je af schudden. Jullie schatten voortdurend je benadering en houding in ten opzichte van wat als normaal en acceptabel wordt beschouwd, en als jullie kritischer worden, zullen jullie je van die dingen ontdoen die niet met je harmoniseren. Het gevolg is dat jullie trilling voortdurend toeneemt, en de factor “ergens een goed gevoel bij te hebben”, wordt dan een belangrijk deel van je leven. Jullie zullen gemerkt hebben dat de massamedia inclusief televisie en films onevenredig veel tijd spenderen aan het belichten van misdaad en oorlog, tot dergelijke energieën jullie mogelijk geheel doordrenken. Dat is hoe de duisteren jullie naar hun trilling toe trekken zodat niets jullie nog choqueert of je beroerd doet voelen, en jullie het gevaar lopen je gevoel te verliezen voor wat goed of fout is.


Lange tijd hebben leraren geprobeerd door middel van incarnatie of mediamiek ontvangen boodschappen uit te leggen wat er nodig is om jullie omhoog te tillen. Zij hebben jullie kennis laten maken met Universele Liefde en het ware doel van het leven, en waarschuwden jullie voor de lagere energieën die bij jullie kunnen kruipen als je er niet op bent voorbereid. Jullie zijn geholpen je ware aard en potentie te begrijpen om de goden te worden die jullie zijn. Degenen die nota hebben genomen van de hogere leringen, merkten uiteindelijk dat alle kennis binnenin zit, en begonnen aan hun eigen reis naar huis. Het geven van raad is volkomen acceptabel en als jullie je intuïtieve krachten hebben erkend, zullen jullie zelden verdwalen, maar zelfs dan zullen jullie waarschijnlijk je weg van Licht sneller terugvinden.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik begrijp jullie problemen. Ik zou zeggen, heb vertrouwen in je eigen vermogen de storm te overleven vanuit de wetenschap dat alles goed afloopt, en conform de gegeven verwachting. Mogen jullie gezegend zijn met ware kennis en inzicht.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian – NEWhttp://gfinromania.blogspot.com/ - România//Romanian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available onvrijdag 28 januari 2011

SaLuSa, 28 januari 2011


De chaotische omstandigheden zullen worden opgelost, en er zal totale vrede worden afgekondigd door het tot zwijgen brengen van oorlogswapens.

Jullie worden getuige van een grote golf van liefde en plezier die over de wereld trekt, en barrières tussen mensen zullen heel snel worden afgebroken.

Wees een voorbeeld voor anderen en help een nieuwe energie te creëren van eerlijkheid en rechtvaardigheid, en laat het zichtbaar zijn in jullie dagelijkse manier van doen.

SaLuSa 28 Januari 2011


Het middernachtelijk uur nadert, en jullie wordt alle mogelijke hulp gegeven om jullie te helpen je bewustzijnsniveau te verhogen. Het zal nogal een rappe versnelling worden doordat een aantal energieën jullie kant op komen, en sommigen van jullie die gevoeliger zijn, merken het verschil al op. Het kan het begin zijn van telepathie, wat te zijner tijd meer zal worden gebruikt dan het gesproken woord. Het is levendiger en nauwkeuriger, en brengt pakketjes informatie over waar woorden soms tekort schieten. Een algemeen teken dat jullie bewustzijn stijgt, is blijk geven van een innerlijke kalmte en onthechting van de onrust in de buitenwereld. Gecentreerd zijn, begint gemakkelijker te worden en wanneer jullie dit eenmaal vast kunnen houden, worden jullie niet meer zo eenvoudig in de lagere trilling getrokken. Deze tijd is zeker een goede test van jullie standvastigheid, en het zal nog een tijdje duren voordat jullie echt achterover kunnen leunen en je gemak ervan kunnen nemen. Maar de goede tijden komen eraan, met uitgesproken veranderingen voor het jaar om is.


Jullie zijn niet zozeer betrokken bij een nek-aan-nek race, als wel een gestage opbouw van druk tot de eerste overwinning wordt bereikt. Onze plannen bieden ruimte aan een aantal gebeurtenissen, en we moeten even onze tijd uitzitten om te zien hoe het zich ontwikkelt. Het is onze bedoeling dat zaken zeer binnenkort in beweging komen, maar het is een gecompliceerde kwestie waar veel mensen bij zijn betrokken. Als er een stap wordt gezet, moet die absoluut positief zijn en de resultaten opleveren die nodig zijn. De vooruitzichten verbeteren echter voortdurend, en het is duidelijk dat we niet eindeloos wachten. We willen dat jullie bevrijding van de duisteren een gelegenheid wordt om gevierd te worden, en die mag niet door een of andere ongewenste actie worden bedorven.


NESARA zit al lange tijd sterk in jullie gedachten, en de voordelen komen naar jullie toe. De nieuwe aanpak van de financiële kant ervan, zal verreikend zijn om zo een herhaling van de recente instorting te voorkomen. Banken moeten verantwoording afleggen aan de mensen, en het goksyndroom wordt niet getolereerd. Geld zal wederom echte waarde krijgen, en bemoeienis met de markt voor pure speculatie zal ophouden te bestaan. De belangrijkste veranderingen zullen samenhangen met het delen van rijkdom zodat iedereen profiteert, en er niet langer zo’n onderscheid is tussen arm en rijk. We moeten zeggen dat er meer dan genoeg rijkdom in de wereld is om comfortabel onze doelen te bereiken.


Het komt ons heel uitzonderlijk over dat er zoveel in jullie wereld moet worden veranderd. Maar in de loop van duizenden jaren zijn jullie naar de huidige situatie toe geleid, en hadden jullie bijna het punt van geen terugkeer bereikt. Het wegvagen van jullie rechten door toenemende controle over jullie en het misbruik van jullie belastingen veroorzaakte bijna het instorten van jullie beschaving. Onder andere omstandigheden hadden jullie allemaal een comfortabel leven kunnen leiden, waarbij in al jullie behoeftes was voorzien. Jullie proeven zeer binnenkort de vrijheid waar wij over spreken, en tegen die tijd hebben jullie contact met ons en een garantie van jullie recht om je eigen toekomst te kiezen. Het zit natuurlijk voornamelijk in het plan voor Ascentie, maar er mag een alternatief pad worden gekozen.


Jullie huidige rol is het hebben van een kalmerend effect op degenen om jullie heen, en je best te doen de angstfactor te elimineren. Op de lange termijn zal niets er echt toe doen of het vermogen hebben je de kans te ontzeggen om te ascenderen. Zo staat het geschreven en zo zal het conform belofte zijn, want de duisteren hebben gefaald hun doel, controle van de wereld, te bereiken. De chaotische omstandigheden zullen worden opgelost, en er zal totale vrede worden afgekondigd door het tot zwijgen brengen van oorlogswapens. Met de toenemende bewustzijnsniveaus wordt het veel gemakkelijker de gedachten van de mensen omhoog te krikken naar een nieuwe manier van denken, die grotendeels vanuit een nieuw ontdekt verlangen naar vrede ontstaat. Jullie worden getuige van een grote golf van liefde en plezier die over de wereld trekt, en barrières tussen mensen zullen heel snel worden afgebroken. De meeste van jullie zoeken dezelfde dingen in het leven, en met de terugkeer van jullie vrijheid zullen jullie hierin slagen.


Bijna elke dag wordt ergens in de wereld iets wat verborgen was, onthuld en de waarheid zal openbaar gemaakt blijven worden. Het biedt de gelegenheid om geaccepteerde en criminele activiteiten te verlaten. Dergelijke energieën zullen geleidelijk verdwijnen, om te worden vervangen door het verlangen naar transparant handelen en een eerlijke uitvoering daarvan. Wanneer de veranderingen eenmaal zichtbaar zijn, zal een nieuwe mentaliteit ervoor zorgen dat eerlijkheid een manier van leven wordt. Dat kan natuurlijk elk moment beginnen, en hoe eerder hoe beter, want er is niets wat kansrijker is om door het naleven daarvan de waarden van waaruit de Mens werkt, te verheffen. Wees een voorbeeld voor anderen en help een nieuwe energie te creëren van eerlijkheid en rechtvaardigheid, en laat het zichtbaar zijn in jullie dagelijkse manier van doen. Dit zijn allemaal aspecten van de noodzakelijke veranderingen, als jullie je reis in een geascendeerde toestand gaan voltooien.


De Galactische Federatie begrijpt volledig de taken waar jullie voor staan, en we zullen ze zo gemakkelijk mogelijk maken. In feite gaan we in gezamenlijke projecten samenwerken, en zullen we beschikbaar zijn om jullie van onze ervaring te laten profiteren. Jullie zullen dan echt heel snel vooruit gaan, en zoals we jullie zo vaak geïnformeerd hebben, worden het spannende en veelbelovende tijden. Ze kunnen op dit moment ver weg lijken, maar jullie zullen verrast zijn over hoe snel zaken kunnen veranderen. Houd gewoon je blik op je eigen doel gericht, en breng alles wat je hebt geleerd in de praktijk. Het opsplitsen van de wegen is al begonnen, en degenen die iets anders kiezen dan Ascentie zullen de neiging hebben een gebrek aan interesse te hebben voor zulke onderwerpen. Jullie moeten ze in dat geval hun eigen weg laten gaan, want het is een vrije keuze die niet mag worden belemmerd. We hebben vaak in deze context gesproken omdat we ons goed bewust zijn van onze eigen noodzaak zulke Wetten met betrekking tot jullie na te leven.


Leven en laten leven heeft zijn voordelen maar niet wanneer het indruist tegen het leven van een andere ziel. Als jullie dit doen, kan het in de vorm van karma bij je terugkeren en je een nieuwe te verwerken ervaring opleveren. Vaak zijn het minder belangrijke kwesties, maar die zullen op zijn minst van belang zijn doordat je ervaart wat je zelf aantrekt. Wees nu voorzichtig bij wat je denkt, want als jullie creatieve vermogens toenemen, is het gevolg misschien niet altijd gewenst. Gun anderen alles wat je zelf zou wensen, en je kan er niet ver naast zitten.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik wens jullie alle succes toe bij jullie intentie de dualiteit te verlaten, en middels Ascentie naar de hogere dimensies te gaan.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian – NEWhttp://gfinromania.blogspot.com/ - România//Romanian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available onwoensdag 26 januari 2011

SaLuSa, 26 januari 2011


Wij van de Galactische Federatie moedigen jullie allemaal aan op de een of andere manier bij te dragen aan de toenemende roep om nieuw leiderschap, om jullie vooruit te brengen naar het volgende stadium van jullie evolutie. Jullie petities en verzoeken worden opgemerkt, net als jullie gebeden, die tezamen helpen jullie toekomst te vormen. Alles wat zich fysiek manifesteert, heeft eerst zijn oorsprong in de gedachten die jullie uitzenden.

Het is de eenvoudige verklaring die jullie laat zien waarom jullie de scheppers zijn van alles wat jullie overkomt. Het klopt dat jullie als resultaat vergelijkbare trillingen aantrekken, en wanneer er aanzienlijke negativiteit is geweest, zal je die creaties tegenkomen. Snijd je banden door met alles wat je niet langer dient, en plaats je voeten op een nieuw pad waarmee je het achter je laat. Vind bevrediging in de fijnere dingen van het leven, en verhef jezelf omhoog naar het Licht. Geef heel rijkelijk vanuit je hart, zonder de een boven de ander te bevoordelen.

Wanneer alle zielen in elkaar zichzelf kunnen zien, zijn jullie een heel stuk verder op weg naar het bereiken van Ascentie.
SaLuSa 26 Januari 2011


De wereld bevindt zich in twee tijdperken, waarvan er één vertrekt als het oude paradigma uit elkaar valt en het de mensen niet langer gevangen kan houden. De startende periode ondersteunt het plaatsvinden van de verschuiving, omdat deze het nieuwe paradigma tot stand brengt dat jullie directe toekomst vormt. Het veroorzaakt verwarring en chaos omdat veel mensen aan oude gewoonten vasthouden, doordat ze weinig of geen idee hebben wat de toekomst inhoudt. Maar wanneer de gelegenheid zich voordoet de waarheid naar buiten te brengen, zal deze geleidelijk worden geaccepteerd en over de hele wereld zullen mensen worden verenigd. Natuurlijk zullen sommige mensen hun overtuiging niet wijzigen en deze wereld verlaten, zonder enig verlangen deel uit te maken van Ascentie. Jullie horen bijna dagelijks nieuwe onthullingen over de wijze waarop jullie zijn misleid, en dat veroorzaakt een brandend verlangen deze periode achter jullie te laten. De basis voor dergelijke veranderingen vereist een juridisch kader, en ondersteuning door degenen die de mensheid graag van dienst zijn. Daar komen wij in beeld en wij helpen en beschermen degenen die de campagnes gaan leiden voor verandering. Het is noodzakelijk jullie soevereiniteit te herstellen, en voor wetten te zorgen die garanderen dat dit gebeurt.


De voorzieningen voor alle te nemen acties zijn voorhanden, en wanneer ze eenmaal van start gaan, wordt er geen belemmering getolereerd. De duisteren hebben hun eigen tijd gehad en er wordt een groot gordijn naar beneden getrokken dat een einde aan hun heerschappij zal maken. Ze hebben eigenlijk duizenden jaren lang in hun machtszetels gezeten, en de eindtijd is op hen net zozeer van toepassing als op ieder ander. Ze hadden gehoopt de onvermijdelijke verheffing tegen te kunnen houden en te voorkomen, maar het Licht is echt doorgebroken en zal steeds krachtiger blijven toenemen. Het moet niet worden onderschat en veel van haar werk wordt niet opgemerkt, maar dat duurt niet lang meer omdat ze het beste naar buiten laat komen in mensen die wakker worden. Plotseling zijn er meer mensen die ernaar verlangen bij het tot stand brengen van de veranderingen te helpen, en mensenkracht is zeer effectief en machtig.


Wij van de Galactische Federatie moedigen jullie allemaal aan op de een of andere manier bij te dragen aan de toenemende roep om nieuw leiderschap, om jullie vooruit te brengen naar het volgende stadium van jullie evolutie. Jullie petities en verzoeken worden opgemerkt, net als jullie gebeden, die tezamen helpen jullie toekomst te vormen. Alles wat zich fysiek manifesteert, heeft eerst zijn oorsprong in de gedachten die jullie uitzenden. Het is de eenvoudige verklaring die jullie laat zien waarom jullie de scheppers zijn van alles wat jullie overkomt. Het klopt dat jullie als resultaat vergelijkbare trillingen aantrekken, en wanneer er aanzienlijke negativiteit is geweest, zal je die creaties tegenkomen. Snijd je banden door met alles wat je niet langer dient, en plaats je voeten op een nieuw pad waarmee je het achter je laat. Vind bevrediging in de fijnere dingen van het leven, en verhef jezelf omhoog naar het Licht. Geef heel rijkelijk vanuit je hart, zonder de een boven de ander te bevoordelen. Wanneer alle zielen in elkaar zichzelf kunnen zien, zijn jullie een heel stuk verder op weg naar het bereiken van Ascentie. De laatste paar maanden voorafgaand aan eind 2012, zullen zeer bevredigend en verheffend zijn, omdat jullie een punt bereikt zullen hebben wat dicht tegen een staat van perfectie aan zit.


Jullie zullen allemaal zoveel aandacht krijgen, en het is door de massale ondersteuning mogelijk aan de behoeften van iedereen afzonderlijk tegemoet te komen. We zullen als eerste de dringende behoeften aanpakken van de verschillende landen waar ernstige honger wordt ervaren. Daarna volgt de kwestie van technologieën die ervoor zullen zorgen dat niemand door een gebrek aan schoon water en voldoende watervoorzieningen, sterft. Medische zorg zal heel erg van veel van jullie praktijken verschillen, en geluid zal de grote genezer worden. Iedereen heeft recht op de basisbehoeften die een gelukkig bestaan garanderen, en de mogelijkheid onafhankelijk te worden. Op hetzelfde moment zal onderwijs wereldwijd een project worden, zodat kleine groepen met nieuwe methoden kunnen worden geschoold, die volkomen efficiënt zijn en daardoor veel sneller dan de huidige. Gelukkige, opgeleide mensen met een comfortabel leven, leveren gemakkelijker een bijdrage aan hun samenleving. De verdeling van rijkdom zal door degenen worden afgehandeld die oprecht en eerlijk zijn, en het zal niet langer naar particuliere bankrekeningen worden afgevoerd.


In de loop van de tijd zullen alle criminele activiteiten ophouden te bestaan, en degenen met een aanleg tot criminaliteit zullen van die neigingen worden bevrijd. Jullie moeten beseffen Dierbaren dat de toekomst van een dergelijke hoge trilling is dat alle negatieve praktijken zullen stoppen en zich niet kunnen manifesteren. Harmonie en balans zullen een permanente staat van zijn worden, en alles om je heen zal schoonheid uitstralen. Dan zal je de perfectie begrijpen en ervan genieten, die het handwerk van de Schepper is. Ook dan zul je verder gaan naar nog hogere dimensies met een zelfs nog grotere staat van perfectie. Evolutie stopt nooit tot jullie de Bron van Al Dat Is bereiken, en dan zal je er opnieuw op uit trekken en nieuwe Universa creëren die je nieuwe avonturen en onderzoek bieden.


We weten dat sommige zielen verandering vrezen, gelovend dat het op de een of andere manier hen berooft van waar zij op het moment van genieten. We zeggen tegen hen dat jullie met elke stap vooruit een hoger niveau betreden, en tegelijkertijd achterlaten wat niet is afgestemd op de trilling die een grotere staat van perfectie veroorzaakt. De troep en bagage die aan jullie vast zat, valt weg en ook jullie worden perfecter. Slechts een paar stapjes zal jullie fysieke lichaam laten veranderen, zodat het uiteindelijk niet door de lagere trilling kan worden aangetast of beïnvloed. Veel van wat we opnoemen zal in relatief korte tijd gebeuren, en onze aanwezigheid zal ervoor zorgen dat jullie klaar zijn voor Ascentie. Ja, we hebben zoveel beschavingen bij ons op deze missie, dat voor de vervulling van behoeften het nergens aan zal ontbreken. Veel van die beschavingen zullen aan jullie worden voorgesteld zodat jullie er vertrouwd mee raken en beseffen dat zij Wezens van Licht zijn. Met wie zouden jullie beter kunnen wandelen, bij die laatste paar stappen die jullie nog moeten zetten.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik verwelkom deze gelegenheden om jullie uit te leggen wat er in jullie toekomst gaat gebeuren. We geven jullie ideeën en proberen in jullie geest een beeld op te bouwen, zodat jullie veel hebben om naar uit te kijken. Het helpt jullie de kracht te geven om gecentreerd te blijven wanneer het moeilijk wordt. Zie de regenboog en de pot met goud, omdat jullie werkelijk een Gouden Tijdperk binnengaan, dat zo mooi en verheffend is dat we het nauwelijks in woorden kunnen beschrijven. Zelfs in jullie stoutste dromen hebben jullie nog niet het gevoel kunnen hebben van de prachtige energieën die jullie gaan ervaren. Zij bezielen jullie absoluut met een grote Liefde en Licht, en dat is waar jullie eens duizenden jaren geleden vandaan kwamen. Het mag misschien onwerkelijk lijken maar dat is omdat jullie zolang in de lagere trilling hebben gezeten dat jullie je moeilijk kunnen voorstellen dat het iets anders wordt.
Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian – NEWhttp://gfinromania.blogspot.com/ - România//Romanian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available onmaandag 24 januari 2011

SaLuSa, 24 januari 2011


Wij strekken onze handen naar jullie uit, en we doen veel ten behoeve van jullie waardoor onze inspanningen steeds meer worden opgemerkt. We kijken ernaar uit openlijk actief te worden, en dat moment is niet zo ver weg.

Veel van ons werk wordt uitgevoerd door een vloot die in onzichtbaarheid is gehuld, wat niet alleen voor onze maar ook voor jullie bescherming noodzakelijk is. We zijn talloze keren beschoten en achterna gejaagd, al moeten we zeggen dat dit geen echt probleem oplevert. Wij zijn volkomen veilig en beschikken over technologieën die jullie verbeelding ver te boven gaat, maar die willen we niet gebruiken tenzij er geen alternatief is.

Normaal gesproken zijn we in staat kwesties te regelen door middel van diplomatieke en vreedzame betrekkingen. Die benadering moet de mens nog leren, maar dat gezegd hebbende, zal de Geascendeerde Mens elke gedachte aan oorlog of agressie al achter zich hebben gelaten.
SaLuSa 24 januari 2011
Het is voor de duisteren een teken aan de wand dat zij merken dat ze niet langer een bepaalde controle hebben om de uitkomst in hun voordeel te beïnvloeden, terwijl het tempo van gebeurtenissen zich aan het versnellen is. Ze beginnen het gevoel te krijgen dat ze omsingeld zijn en aan het verliezen. Ze zouden graag “op de knop drukken”, maar merken dat ze dat niet meer kunnen, en raken verdeeld in hun pogingen aan hun onvermijdelijke nederlaag te ontsnappen. Overgave is voor hen geen optie, maar misschien zien ze het uiteindelijk als de enige uitweg. Onder dergelijke omstandigheden zou hen geen kwaad kunnen overkomen, omdat we hen dezelfde rechten verlenen als iedere andere ziel. Zij zullen voor het einde van de cyclus veel leerzame ervaringen hebben opgedaan. Dit geldt eigenlijk voor iedereen, want normaal gesproken onderga je zo’n beproevende tijd niet, zonder opmerkelijke spirituele vooruitgang te boeken. Dat Dierbaren, is alles waar jullie ervaringen om draaiden, en jullie zullen er uiteindelijk een grotere ziel door worden.


Eens waren jullie hoogontwikkelde en machtige zielen, en jullie aanvaarden de uitdaging om door de dimensies heen af te dalen en dualiteit te ervaren. Het was altijd vanuit de wetenschap dat jullie nooit zouden worden vergeten, en ongeacht hoezeer jullie verbinding met het Licht zouden verliezen, jullie zouden worden geholpen om ernaar terug te keren. Bewijs hiervan is nu overal om jullie heen aanwezig omdat het Licht naar de Aarde terugkeert. Het is een tijd waarin het herinneren van jullie ware zelf bij jullie terugkeert, en omdat het van te voren is afgesproken, wordt er immense hulp gegeven om jullie opnieuw omhoog te tillen. Zoekt en gij zult vinden, is nu meer dan ooit waar, en niemand die oprecht verlangt naar het Licht terug te keren, zal hierin falen.


Jullie hebben je gedurende lange, lange tijd op de eindtijd voorbereid, en met elke incarnatie werden jullie ervaringen gepland zodat jullie vooruitgang boekten. Iedereen kon zich op zelf verkozen snelheid ontwikkelen, omdat er geen druk wordt uitgeoefend om het op een ander tempo te doen dan waar jullie je goed bij voelen. Wanneer het aankomt op jullie spirituele ontwikkeling zijn jullie allemaal uniek, en jullie mochten ervaringen opdoen op welke manier je ook maar wenste. Af en toe kozen jullie voor een incarnatie buiten de Aarde, om er later weer naar terug te keren. Er wordt voor jullie gezorgd en naar jullie omgekeken op manieren waar jullie je niet bewust van hoeven te zijn, maar allemaal in jullie belang om je in staat te stellen je levensplan te vervullen. Tijdens jullie verblijf op Aarde hebben jullie misschien niet de gewenste bevrediging gevonden, en je leven kan zelfs een verspilling van tijd lijken te zijn. Geloof ons dat dit nooit het geval is, omdat alle levens voor jullie waarde hebben, zelfs als jullie de reden misschien niet begrijpen. Wanneer jullie na afloop naar Zomerland terugkeren, leren jullie precies wat je plan inhield, en hopelijk vinden jullie dat je het succesvol hebt afgerond. Zo niet, dan worden er in opeenvolgende levens nieuwe mogelijkheden gearrangeerd.


Alles wordt voor jullie op zo’n manier georganiseerd, dat jullie worden geconfronteerd met wat je ook wilde leren. De lessen kunnen soms pijnlijk zijn, maar ze zouden niet plaatsvinden als het niet van wezenlijk belang was voor jullie inzicht. Neem als voorbeeld compassie, wat ontstaat met het erkennen van de Eenheid van alle Leven. Mensen hebben soms weinig of helemaal geen medeleven met anderen die erg van hen lijken te verschillen. Afscheiding heeft duizenden jaren lang een rol gespeeld en was op diverse onderling waargenomen verschillen gebaseerd. Deze zullen verdwijnen op het moment dat jullie beseffen dat alle zielen gelijkwaardig zijn. Degenen die de middelen hebben om het te doen, zouden elkaar moeten helpen, en op deze manier is een samenleving in staat zich als één geheel te ontwikkelen. Tot nu toe is er weinig gebeurd in de zin van tot elkaar komen, maar binnenkort gaan jullie een gemeenschappelijk doel zien, wat jullie bij elkaar drijft. Jullie gaan ten slotte allemaal richting Ascentie, al wordt de beslissing om dit te doen door jullie zelf genomen. Als gezien wordt dat jullie klaar zijn, zal het je niet aan aanmoediging ontbreken en jullie Gidsen zullen er actief voor zorgen dat de mogelijkheid op jullie pad komt.


Wij strekken onze handen naar jullie uit, en we doen veel ten behoeve van jullie waardoor onze inspanningen steeds meer worden opgemerkt. We kijken ernaar uit openlijk actief te worden, en dat moment is niet zo ver weg. Veel van ons werk wordt uitgevoerd door een vloot die in onzichtbaarheid is gehuld, wat niet alleen voor onze maar ook voor jullie bescherming noodzakelijk is. We zijn talloze keren beschoten en achterna gejaagd, al moeten we zeggen dat dit geen echt probleem oplevert. Wij zijn volkomen veilig en beschikken over technologieën die jullie verbeelding ver te boven gaat, maar die willen we niet gebruiken tenzij er geen alternatief is. Normaal gesproken zijn we in staat kwesties te regelen door middel van diplomatieke en vreedzame betrekkingen. Die benadering moet de mens nog leren, maar dat gezegd hebbende, zal de Geascendeerde Mens elke gedachte aan oorlog of agressie al achter zich hebben gelaten.


Als beschaving hebben jullie nog een lange weg voor de boeg, voor jullie uiteindelijk allemaal de hogere dimensies bereiken, die lang geleden jullie bestaansniveau waren. Maar het zal worden bereikt en iets anders is niet mogelijk. Elke ziel boekt, ongeacht het aantal keren dat ze terugvalt, voortdurend vooruitgang omdat tijd op zichzelf geen rol speelt bij jullie evolutie. Ervaringen zoals een verblijf in de dualiteit geven jullie eigenlijk een gouden kans om je ontwikkeling te versnellen. Als jullie naar eigen inschatting erin zijn geslaagd je trilling te verhogen, worden jullie met je resultaat gecomplimenteerd omdat jullie er erg hard voor zullen hebben gewerkt. Eenmaal geascendeerd zal verdere ontwikkeling gemakkelijker maar langzamer gaan, en het zal een fijne en vreugdevolle ervaring zijn.


Wat een tijd om op Aarde te zijn, en als jullie alleen de positieve resultaten zouden kunnen zien, zou je dit als een ontzettend opwindend jaar gaan beschouwen. Het antwoord op al jullie problemen staat in de coulissen te wachten, klaar om tevoorschijn te komen. De grootte en omvang van de veranderingen zal jullie tot komend jaar in beslag nemen, en aan het eind van het jaar zal alles totaal verschillen van nu. Weinig zal zo slecht aflopen als jullie misschien denken, en alle problemen zullen van korte duur zijn. De Aarde kan schudden en rommelen, maar wij letten op de effecten die het op de omgeving kan hebben. Wij houden dingen inderdaad in balans zodat het niet uit de hand kan lopen. We doen dit al lange tijd, en we hebben afgewend wat desastreus had kunnen zijn voor grote gebieden op Aarde.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en wij zijn extra druk om bij te houden wat er op Aarde gebeurt. Het is deels de reden waarom jullie zoveel ruimteschepen in jullie lucht zien. Het is een garantie dat jullie toekomst met ons veilig is.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian – NEWhttp://gfinromania.blogspot.com/ - România//Romanian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

vrijdag 21 januari 2011

SaLuSa, 21 januari 2011


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat wij van de Galactische Federatie opgewonden worden door de nabijheid van de officiële erkenning over de hele wereld van onze aanwezigheid.

We willen helpen met het verminderen van het lijden dat in achtergestelde landen maar doorgaat, en natuurlijk overal elders in de wereld.

We hebben alle benodigde ervaring om zaken heel snel te veranderen.

Wij doorgronden kwesties feitelijk veel dieper dan jullie en we weten exact wat er nodig is om direct actief te kunnen zijn.

Houd vol Dierbaren, want er komt binnenkort op een hele efficiënte en vriendelijke manier hulp.
SaLuSa 21 Januari 2011
Het is helemaal niet ongebruikelijk dat de periode voorafgaand aan een eindtijd chaotisch is, maar als het oude wegvalt, verschijnt er een nieuw pad. Jullie zouden inmiddels moeten kunnen zien welke kant jullie opgaan, en het zal zich aanpassen aan het plan voor Ascentie. Voor ieder afzonderlijk zijn er de persoonlijke ervaringen, als jullie de veranderingen opmerken in je bewustzijn. Jullie ervaren dat je beter in staat bent gecentreerd te blijven en niet zo gemakkelijk te verstoren door uiterlijke gebeurtenissen. De eindtijden zijn een goede test om te bepalen hoe ver jullie zijn ontwikkeld. Jullie moeten om weten te gaan met de voortdurende aanval op jullie zintuigen, en de aanblik van dood en verderf waar de media zich constant mee bezig lijken te houden. Wanneer jullie je liefde en medeleven aan de betrokkenen kunnen geven, en niet nadelig worden beïnvloed door de emotionele pijn aan het hart, zijn jullie niet vatbaar voor een negatieve reactie. De woede die het bij sommige mensen oproept, wordt gewoon aan de al bestaande angst toegevoegd, en voedt juist degenen die jullie van streek proberen te maken.


Kijk om je heen en jullie zouden genoeg goed nieuws moeten kunnen vinden om je verwachtingen naar boven bij te stellen. De tekenen die aangeven dat de duisteren in rap tempo het gevecht om de heerschappij over jullie verliezen, zijn aanwezig. Zie hoe de Chinese leiders concessies doen naar het Westen, en dat zij hun macht gebruiken om te voorkomen dat de Illuminatie nog meer vaste voet aan de grond krijgen in het Oosten. Zij zijn onderdeel van een groeiende beweging om de wereld te stabiliseren, en de invloeden uit te roeien die geprobeerd hebben jullie naar een nieuw oorlogsscenario toe te leiden. Kleinere twisten of confrontaties kunnen we niet stoppen, maar we zullen elke escalatie voorkomen die een algemene oorlog tot gevolg zou kunnen hebben. Dat valt binnen onze bevoegdheid, en het is ook in samenhang met de toenemende bewustzijnsniveaus waarbij vrede voor alle mensen wordt gezocht. Een klein aantal mensen kan niet langer de koers van de mensheid dicteren, en het pad opent zich voor de laatste stadia van de dualiteit, zoals jullie weten.


Gedurende vele levens en in vele beschavingen hebben jullie vrijwel elke religie en cultuur ervaren, en vandaag de dag gelden jullie als een extreem vooruitgekomen ziel. Jullie intuïtie is door deze ervaringen vergroot, en jullie hebben weinig anders te leren dan het toepassen van jullie eigen kennis op dagelijkse situaties. Op die manier zou je in staat moeten zijn om beslissingen te nemen die je plaats in het Licht in stand houden. Jullie banden met alle aspecten van de activiteiten van de duisteren zouden moeten verdwijnen, als jullie reageren op je Hoger Zelf. Het zal de normale manier worden waarop jullie je leven leiden, en harmonie en balans zullen het gevolg zijn. De Wetten van de Mens zijn een armzalige reflectie van de Wetten van het Universum, en jullie moeten ze soms echt bestrijden om gerechtigheid te verkrijgen. Met onze komst zullen er veranderingen worden aangebracht en zal de Grondwet met wat kleine verbeteringen worden hersteld, voor een bevolking die steeds meer de noodzaak van zo’n ingreep erkent. De duisteren kregen geenszins in alles hun zin, het verschil is alleen dat ze tot voor kort hun zaakjes heel openlijk konden uitvoeren. Het Licht heeft echter voornamelijk achter de schermen gewerkt, en gaf om veiligheidsredenen de voorkeur aan anonimiteit. In feite is het Licht nooit gestopt met het werken aan jullie verheffing.


Jullie wachten nu op Regeringswijzigingen, Openbaarmaking van buitenaards leven en de Overvloedprogramma’s om jullie snel naar het laatste stukje van deze cyclus te lanceren. Het schiet op en op het gepaste moment komen we in actie en zal het leven heel drastisch veranderen. Onze eerste bekendmakingen zullen heel belangrijk zijn om het vertrouwen en de steun van de mensen te winnen, en aan dat aspect wordt veel aandacht gegeven. Er zal verwarring bestaan, maar de waarheid over jullie recente geschiedenis zal een heleboel helpen om valse of misleidende informatie uit de weg te ruimen. Jullie zijn doelbewust over veel gebeurtenissen misleid en onwetend gehouden, terwijl jullie als Soeverein Wezen het volste recht hadden hiervan te weten. Er is bijvoorbeeld grootschalig en onweerlegbaar bewijs dat er niet alleen leven op jullie Maan en Mars heeft bestaan, maar dat het er ook nu nog bestaat. Ook is bekend dat er een Inner Aarde bestaat die geavanceerde Wezens huisvest, en dan verwijzen we niet naar bases onder het Aardoppervlak waar zowel Mensen als Buitenaardse Wezens worden vastgehouden. Jullie hebben werkelijk zoveel te leren om de geschiedenis op een rijtje te krijgen, en veel informatie zal zowel schokkend als sensationeel zijn.


Het zal heel belangrijk zijn dat we alle informatie die we jullie geven onomstotelijk kunnen bewijzen, en dat kunnen we op manieren doen die jullie zullen verbazen, door terug te gaan naar het verleden. Jullie zijn dol op jullie mysteries maar jullie zullen nog meer van het oplossen ervan genieten, en je zou de Grote Piramide als voorbeeld kunnen nemen. Deze heeft zo veel speculatie opgeroepen over wanneer die is gebouwd en met welk doel. Sommige onderzoekers hebben in dit opzicht veel ontdekt, maar de meesten van jullie hebben geen flauw idee. Laten we zeggen dat deze ongeveer 10.000 jaar oud is en door Buitenaardsen werd gebouwd, die over de hele wereld een netwerk van dergelijke giganten creëerden, zoals jullie aan het ontdekken zijn. Jullie geschiedenis erover is grotendeels erg beperkt en onnauwkeurig, wat voor het meeste geldt van de afgelopen 12.000 jaar of langer. Interessant is dat jullie je eigen voorouders waren. Het verklaart waarom sommige van jullie een sterke aantrekkingskracht voelen tot bepaalde beschavingen. Het kan jullie smaak en voorkeuren zelfs op dit moment beïnvloeden, wat herkenbaar is in veel huizen. Het zal opwindend voor jullie zijn wanneer wij jullie precies laten zien hoe de Grote Piramide echt werd gebouwd, door het verleden naar jullie toe te brengen.


Dierbaren, vind vreugde en voldoening in de kennis te weten wat jullie staat te wachten. De duisteren zullen er niet langer iets in te zeggen hebben, en zullen van alle machtsposities zijn verwijderd. Grote Spirituele Wezens zullen hen hebben vervangen en de Mensheid zal eindelijk van de duisternis naar het Licht en de Waarheid van Inzicht zijn geleid. Wat een gelukkige tijden staan jullie heel binnenkort te wachten, en wij weten het omdat we er deel van uitmaken. Kunnen jullie je voorstellen hoeveel gewicht er van jullie schouders zal worden afgetild, en hoe snel stressvolle situaties worden veranderd. Om echt vrij te zijn, is op zichzelf zo’n grote stap vooruit, maar het komt met de erkenning van de Eenheid van Al Dat Is.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat wij van de Galactische Federatie opgewonden worden door de nabijheid van de officiële erkenning over de hele wereld van onze aanwezigheid. We willen helpen met het verminderen van het lijden dat in achtergestelde landen maar doorgaat, en natuurlijk overal elders in de wereld. We hebben alle benodigde ervaring om zaken heel snel te veranderen. Wij doorgronden kwesties feitelijk veel dieper dan jullie en we weten exact wat er nodig is om direct actief te kunnen zijn. Houd vol Dierbaren, want er komt binnenkort op een hele efficiënte en vriendelijke manier hulp.
Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Vertaling: CharlotteThe Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

woensdag 19 januari 2011

SaLuSa, 19 januari 2011


Voor sommige van jullie moet het beste werk nog gedaan worden, en diegenen zullen naar voren treden na disclosure, na de openbaarmaking van ons bestaan. Vanaf dat moment zullen dingen met grote sprongen vooruit gaan.


Wanhoop niet als je graag in deze eindtijd wil helpen maar nog niet lijkt te zijn gevraagd. Als het deel uitmaakt van jouw (levens)plan om betrokken te worden, gaat het zeker gebeuren, omdat iedereen bij ons bekend is met zijn of haar vaardigheden en ervaring.SaLuSa 19 Januari 2011
Geduld overwint alles, en jullie hebben de afgelopen jaren zeker veel geduld gehad. Ondanks al het wachten en frustratie is het Ascentieproces ononderbroken door gegaan. Het leek soms of vooruitgang werd tegengehouden maar in weerwil van al het oponthoud, bevindt het oorspronkelijke doel zich nog steeds binnen ons gezichtsveld. Belangrijker was dat degenen van het Licht op Ascentie bleven gefocust, en dat zij geholpen hebben de bewustzijnsniveaus op Aarde te verhogen. De belangrijke veranderingen waar jullie op hebben gewacht, worden nu in een kortere tijdsperiode gecomprimeerd maar zullen zeker niet minder effectief zijn. Zij zullen jullie verwachtingen vervullen en hebben al veel mensen in beweging gebracht. Om jullie heen beginnen de resultaten zichtbaar te worden, omdat de wereld op de energieën reageert door veranderingen te creëren. Het veroorzaakt onrust, demonstraties en zelfs geweld, dat is triest, maar het is toch een teken dat de mensen rusteloos worden en verandering eisen. We zouden willen dat iedereen over Ascentie was geïnformeerd, aangezien dat de noodzaak voor geweld, van welke aard dan ook, teniet zou doen. De energieën zouden dan positief blijven en ten goede worden gebruikt.


Wij van de Galactische Federatie zijn actiever dan ooit, al is het niet dat we verwachten dat jullie bewust hoeven te zijn van wat wij doen. Wij ondersteunen onze bondgenoten bij wat neerkomt op de laatste grote strijd tussen de duisteren en het Licht, om er voor te zorgen dat zaken niet uit de hand lopen. Wanneer er zelfs maar de geringste aanwijzing is dat er nucleaire wapens zouden kunnen worden gebruikt, verhinderen wij dat het gebeurt. Wij kunnen jullie daarom garanderen dat ongeacht wat jullie misschien horen of in de Pers lezen, er geen nucleaire oorlog komt. Een dergelijke Goddelijke instructie werd lang geleden aan ons gegeven, omdat door het gebruik of testen ervan al zoveel schade en vervuiling werd veroorzaakt. De Mens heeft weinig geleerd sinds de eerste Atoombommen op Japan werden gegooid, en zelfs die handeling was niet nodig om een vreedzame overgave te behalen.


Wat een verschil zullen jullie ervaren als jullie in de hogere dimensies arriveren waar sprake is van harmonie en vrede, zo’n zachte energie waar je voelbaar helemaal door wordt omhuld. Elke ziel die jullie ontmoeten zal je met haar eigen energie omringen, en jullie kunnen je nauwelijks zo’n mooi vreedzaam gevoel voorstellen. Jullie zullen het gevoel hebben alsof je op een ragfijne wolk zweeft. Onenigheid of negativiteit zijn volstrekt afwezig, en de vreugde om daar te zijn, is een extatische ervaring. Zoals de Aarde jullie levende Hel is geworden, zullen de hogere dimensies jullie Hemel zijn. Waar jullie zeker van kunnen zijn, is dat iedere ziel die je ontmoet daar verblijft dankzij het verhogen van haar trilling tot die hogere niveaus. Jullie kunnen daardoor geen Wezens tegenkomen met een lagere trilling, want die hebben hun eigen niveau elders gevonden.


De Aarde is een grote ontmoetingsplaats geweest en een soort sorteerplaats voor zielen van allerlei niveaus, en van veel verschillende beschavingen. Om die reden worden jullie tot bepaalde mensen aangetrokken, die zeer waarschijnlijk je sterrenfamilie zullen blijken te zijn. Velen van jullie zijn vrijwillig op Aarde geïncarneerd om de mensheid door deze specifieke periode heen te helpen. Het betekende het verlagen van jullie trilling om dit mogelijk te maken, en het verliezen van de herinnering aan jullie achtergrond. Jullie hebben steeds wat kennis en vaardigheden meegebracht, wat heel belangrijk is om degenen te helpen die wakker worden en voor Ascentie kiezen. Voor sommige van jullie moet het beste werk nog gedaan worden, en diegenen zullen naar voren treden na disclosure, na de openbaarmaking van ons bestaan. Vanaf dat moment zullen dingen met grote sprongen vooruit gaan.


Wanhoop niet als je graag in deze eindtijd wil helpen maar nog niet lijkt te zijn gevraagd. Als het deel uitmaakt van jouw (levens)plan om betrokken te worden, gaat het zeker gebeuren, omdat iedereen bij ons bekend is met zijn of haar vaardigheden en ervaring. Het is niet dat wij onvoldoende personeel hebben, maar wij willen dat de Mens een integraal onderdeel vormt van de projecten die in de zeer nabije toekomst van start gaan. We zouden zeggen, het is jullie planeet, jullie zijn de opzichters ervan en jullie zijn verantwoordelijk voor de huidige situatie. Vanuit karma wordt daarom van jullie verwacht dat jullie je rol vervullen door Moeder Aarde te helpen met herstel. Het zal een blije taak zijn omdat er zoveel aan haar te danken is, en zij is, zogezegd, ook de Moeder geweest van het Menselijk Ras. Zij heeft niet altijd respect van jullie gekregen of is naar behoren behandeld, maar ze heeft nooit gevraagd of jullie van haar werden verwijderd. Jullie bereiden je nu beide voor op de unieke Ascentie, die een glorieuze gelegenheid wordt en in het hele Universum wordt verwelkomd. Ja Dierbaren, zoals we eerder hebben opgemerkt, zaten jullie misschien geïsoleerd op Moeder Aarde en voelden jullie je soms alleen, maar eigenlijk is jullie dienstbaarheid door het ervaren van de dualiteit alom bekend.


Laat je worden opgetild door je eigen plaats in het geheel der dingen te erkennen, omdat er van ieder en elk van jullie evenveel wordt gehouden. Onvoorwaardelijke Liefde kent geen favorieten of voorkeuren; jullie zijn allemaal kinderen van God. Wij zien de ware jij achter het uitwendige lichaam en weten dat jullie allemaal, precies zoals wij, vonken van God zijn. Wanneer jullie je eindelijk bij ons aansluiten, zullen jullie merken dat onze energieën weinig van die van jullie verschillen, zij het dat wij onze chakra’s volledig hebben geactiveerd en dat zij veel verder dan die van jullie uitstralen. Jullie zullen ook terugkeren naar die graad van verlichting met een volledig geactiveerde Kruin Chakra. Uiteindelijk zullen jullie merken dat alles energie is in verschillende lichtvormen, en dat alles een bewustzijnsniveau heeft. Dat is misschien de kennis die op Aarde heeft ontbroken, en tot zoveel gebrek aan zorg voor andere vormen van leven heeft geleid. Het is voor jullie bijvoorbeeld niet gemakkelijk om te begrijpen dat sommige dieren eigenlijk spiritueler zijn dan mensen.


Met inzicht wordt de zin van het leven duidelijk, en als jullie je ontwikkelen, wordt jullie plaats het dienen van anderen in het volgen van het pad naar Licht. Jullie doen dit omdat jullie allen Een zijn, en jullie komen niet verder tot de laatste zich bij jullie voegt. Jullie gaan verder naar een groepsbewustzijn, wat verklaart waarom sommige kanalen eigenlijk met één stem namens hun groep spreken. Wij haasten eraan toe te voegen dat jullie nog steeds je individualisme behouden, en dat jullie niet gebonden zijn om voor altijd bij één groep te blijven. Evolutie gaat over keuzes maken en over het kiezen van jouw pad terug naar de Bron. In feite gaat alles wat je doet over jouw keuze, en niets wordt je opgelegd, tenzij je er eerst mee hebt ingestemd.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik wens jullie alle succes met de aan jullie toebedeelde taken, want jullie voeren je persoonlijke plan uit waarmee jullie tijd in de dualiteit wordt voltooid.
Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

 http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/NORWAGIAN - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available on  
http://peacelovelove.blogspot.com/

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS