Followers

Google+ Followers

maandag 25 juli 2011

July 22, 2011

SaLuSa  22-juli-2011Er is alles te winnen en niets te verliezen door het volgen van het pad naar Ascentie. Jullie zullen inderdaad zoveel bereiken dat jullie terugkijkend op jullie levens op Aarde je afvragen hoe jullie er doorheen zijn gekomen. En wat jullie ook aan schoonheid, vreugde en geluk over de verhuizing naar een hemelse verblijfplaats visualiseren, jullie zullen nog steeds door de absolute grootsheid van alles worden overweldigd. Jullie zijn het aandachtspunt van veel liefde en aandacht door alle levensvormen, waar jullie ook heen gaan. Misschien geloven jullie dat je liefde hebt ervaren maar jullie staan voor veel verrassingen. Het omringt jullie en jullie zullen letterlijk het gevoel hebben alsof jullie op wolken lopen. Dat is hoe het zou moeten zijn en het is een volkomen natuurlijk kenmerk van de hogere dimensies. Iedere ziel die jullie ontmoeten zou als een God op jullie overkomen, maar tegen die tijd ben je er zelf ook één. Waren jullie niet naar het beeld van God gemaakt, en is het daarom niet te verwachten dat je zelf als zodanig wordt herkend? De echte jij heeft weinig gelijkenis met wat je nu bent, maar we onderschrijven dat velen van jullie hun uiterste best doen zichzelf omhoog te tillen en hierin slagen door vanuit Licht en Liefde te leven.

Jullie hebben tijdens jullie verblijf op Aarde de moeilijkste tijd om je uit de lagere trilling te verheffen, hetgeen de reden is waarom slechts weinig zielen zonder immense hulp Ascentie bereiken. Jullie ontvangen in jullie huidige situatie hoeveelheden hulp die normaal gesproken niet worden gegeven, maar die zijn zo intensief omdat de Schepper wil dat zoveel mogelijk van jullie dit keer ascendeert. Het is tenslotte een speciale gelegenheid waarbij massale Ascentie mogelijk is omdat de cyclus van dualiteit voor alle levensvormen op Aarde eindigt. Maar zoals jullie inmiddels zouden moeten weten, ontneemt het niet jullie goddelijke recht om je eigen vrije keuze te maken. Door jullie daden, woorden en intenties zijn jullie het die bepalen wat voor ervaringen er volgen. Als jullie ervoor kiezen in een vergelijkbare situatie van dualiteit verder te gaan zoals nu, is dat volstrekt acceptabel en niemand zal jullie berispen of je als een minderwaardig Wezen beschouwen.

Michael heeft nu Steden van Licht aan zijn ideeën toegevoegd, als een nieuw facet van wat zich gaat manifesteren voor zielen die op weg zijn naar Ascentie. Informatie over deze schitterende steden zal in de loop van de weken wijd en zijd bekend worden, en jullie zien dat het technologisch geavanceerde healing centra zijn die jullie volledig gaan transformeren. Het zullen niet de enige zijn, want er zullen veel methoden tot jullie beschikking komen die gericht zijn op het verhogen van jullie trilling. Veel beschavingen van de Galactische Federatie zullen bijdragen aan de opdracht in jullie behoeften te voorzien, en ieder heeft vaak zijn eigen gespecialiseerde expertise. Vertrouw erop dat voordat jullie Ascentie bereiken jullie geneesmethoden hebben die gebaseerd zijn op Licht, Geluid en Kleur. Jullie aardse methoden zijn vaak behoorlijk grof, al kleineren we niet jullie pogingen om alle soorten aandoeningen en ziektes te behandelen. Een heleboel van de nieuwe methoden worden wel door jullie begrepen maar missen meestal de noodzakelijke financiering om te worden ontwikkeld. Bovendien zijn er Ondernemingen in de medische industrie die alle vooruitgang tegenhouden, die mogelijkerwijs hun producten zouden kunnen vervangen of hun winsten zouden kunnen laten afnemen.

Dierbaren, jullie idiote wereld valt uit elkaar omdat ze zichzelf niet langer in stand kan houden. Jullie bevinden je in een veranderend Universum omdat alles altijd in beweging is, zelfs als het soms niet waarneembaar is. Niets kan stil staan, en al zouden de duisteren jullie graag voor altijd willen beheersen, dat is onmogelijk. Iedere beschaving heeft een periode om te groeien en ervaringen op te doen, en jullie geschiedenis laat zien dat jullie eerdere beschavingen uiteen zijn gevallen. Toch worden de geleerde lessen op onderbewust niveau verder meegedragen en jullie huidige beschaving werd opgedragen de cyclus af te maken zonder zichzelf te vernietigen. Zonder onze recente bemoeienis hadden jullie gemakkelijk kunnen falen, en ons werd de bevoegdheid gegeven ervoor te zorgen dat zielen die klaar waren om te ascenderen die kans ook zouden krijgen. In de dualiteit komen en gaan de hoogte- en dieptepunten van jullie evolutie in overeenstemming met het niveau van het collectief bewustzijn. Nadat jullie de afgelopen tijd een echt dieptepunt hebben bereikt, hebben jullie vervolgens de pogingen overwonnen om jullie klein te houden en zijn jullie goed op weg naar een succesvolle afsluiting.

Jullie praten vaak over mensen die in hun eigen kleine wereldje leven, maar dat is volkomen acceptabel in deze tijd en is te prefereren boven verward te raken door alles wat er om jullie heen gebeurt. Houd vast aan waar je in gelooft, laat uitwendige invloeden je hierin niet ontmoedigen en houd je doelstellingen helder voor ogen. Op deze manier creëer je een uitwendige bescherming die je in de wereld laat zijn, maar niet van de wereld, en dat is perfect en goed om naar te streven. Het betekent niet dat je niet actief kan zijn met dingen die je interesse hebben, maar wees er zeker van dat ze een hoge trilling hebben. Alles van mindere trilling moet nu worden losgelaten als onderdeel van jullie persoonlijke reiniging, en dat is ook van toepassing op jullie gedachten. Houd ze schoon en zuiver, omdat je anders alles waar je voortdurend mee bezig bent naar je toetrekt. Denk in Ascentie, en wees zoveel mogelijk die persoon die je verwacht te zijn nadat jullie omhoog zijn getild.

De mensen die niet in Ascentie geloven of in de profetieën van de Nieuwe Tijd in zijn algemeenheid, zullen vaak hun toevlucht nemen tot het belachelijk maken ervan wanneer ze met de feiten worden geconfronteerd. Het is aan jullie dergelijk commentaar gewoon te laten gaan en door je niet te laten ontmoedigen, tonen jullie je sterke geloof. Het is anders als jullie wordt gevraagd hun gezichtspunten te bespreken, maar Licht Wezens gebruiken hun kennis niet om een andere ziel onder druk te zetten te geloven zoals zij. Ieder zal uiteindelijk zijn eigen pad vinden, en dat is duidelijk de beste weg voor hen. Wanneer jullie je voldoende hebben ontwikkeld kan de Meester verschijnen, en dat geeft aan dat jullie een hoog niveau van inzicht hebben bereikt. Niets zal aan jullie worden opgedrongen maar wordt eenvoudigweg voor jullie instemming aan jullie voorgelegd.

Weldra zullen jullie merken dat jullie bewustzijnsniveaus opmerkelijk stijgen, en jullie zullen zonder twijfel weten dat jullie vooruitgang zich versnelt. Hierdoor kunnen jullie in vertrouwen aan 2012 beginnen vanuit de wetenschap dat jullie goed op weg zijn naar volledig bewustzijn. Jullie zullen dan beseffen hoezeer jullie niveaus voorheen werden vergrendeld, zodat jullie letterlijk in het duister zaten. Sommige zielen ploeteren nog steeds op een laag niveau, en zij zijn zich ervan bewust dat er iets vreemds plaatsvindt waardoor ze zich ongemakkelijk voelen. Hun toestand wordt niet genegeerd en zij krijgen mogelijkheden om de waarheid te zoeken, en wanneer ze eenmaal interesse tonen, wordt hen meer hulp gegeven.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat de berichten voor veel mensen behulpzaam blijken te zijn. Ik zegen jullie allemaal en moge God met jullie zijn.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
Originals and translations of Galactic Messages available on

woensdag 20 juli 2011

July 20,2011

 
SaLuSa  20-juli-2011Waar je ook bent, verheug je, want de veranderingen staan op het punt door te gaan naar een nieuw niveau. Jullie kunnen al voelen wat er gebeurt, en voor de duisteren voltrekt zich het ondenkbare. Ze dachten onoverwinnelijk te zijn maar merken nu dat ze voor hun eigen ogen uit elkaar vallen, en zo zal het doorgaan tot hun activiteiten volledig aan het licht zijn gebracht. We kennen al het hele verhaal en indien nodig hebben we ook bewijzen om aan te tonen wat er gaande is geweest voor een lange, lange tijd. De resultaten van hun inspanningen gaan hen achtervolgen, en er is geen manier waarop ze aan hun verantwoordelijkheden kunnen ontsnappen. Voor het ogenblik is gerechtigheid niet de belangrijkste zorg, al is dat onvermijdelijk. We willen dat de weg voldoende wordt vrijgemaakt om het oude systeem te vervangen, door alles wat jullie ten onrechte werd ontzegd. Het is voorbereid en er zal geen tijd verloren gaan wanneer we eenmaal kunnen beginnen.Mensen die niet op de hoogte zijn geweest van de veranderingen, kunnen erdoor verontrust worden. Ondanks de chaos is het vooral het verlies van alles wat voor hen vertrouwd is geworden dat onrust veroorzaakt. We zullen er natuurlijk voor zorgen dat onze activiteiten goed worden aangekondigd, en al snel zal worden gezien dat alles voor het welzijn van iedereen gebeurt. Voor mensen die zich aan Ascentie hebben verbonden is het van groot belang dat zij de garantie hebben te kunnen ascenderen, en weet dat wij hier zijn om dat proces te ondersteunen en niet om het in de weg te lopen. Jullie succesvolle Ascentie is eigenlijk het doel van de Galactische Federatie, en onze bescherming zal jullie de hele weg vergezellen.Omdat we de lagere trillingen zelf hebben ervaren, zijn we onder de indruk van jullie vermogen je standvastig aan jullie taken te houden, terwijl jullie vaak vermoeidheid en uitputting ervaren. Jullie vastberadenheid kent geen gelijke, en het is iets wat jullie tijdens vele levens, ter overleving, hebben geleerd. Dezelfde krachtige focus gaat jullie nu door de laatste uitdagingen heen helpen, die de dualiteit nog voor jullie in petto heeft. Wie erbij betrokken is, hangt deels af van waar je leeft, want sommige delen van de wereld waar fysieke veranderingen gaan plaatsvinden, worden actiever dan andere. We houden nog steeds toezicht op dergelijke gebeurtenissen, en ons doel is te helpen de invloed ervan te beperken. Moeder Aarde moet de mogelijkheid krijgen haar eigen voorschriften op te volgen, want zij weet het beste wat er moet veranderen.Er hangen negatieve energieën rond de Aarde en wij gaan helpen de verbinding te verbreken waarmee de lagere trilling wordt gevoed. De zielen die erbij betrokken zijn moeten worden gereinigd om te worden opgetild, willen ze enige kans hebben klaar te zijn om te ascenderen. Jullie kunnen niet zomaar de hogere trillingen betreden als jullie die verbindingen niet los laten. Het is niet dat jullie erop uit waren ze te verwerven, maar het is een opeenstapeling gedurende vele levens waarbij het jullie niet lukte ze van je af te gooien. Jullie krijgen nooit meer zo’n prachtige kans als in de huidige periode waarin zoveel Licht naar de Aarde wordt gericht, om jezelf ervan te bevrijden. Als jullie het heel graag willen, trekken jullie onmiddellijk de hulp aan van vele Lichtwerkers. Wees ervan overtuigd dat God zoveel mogelijk van jullie terug ziet keren naar het Licht, voor de eindtijd aanbreekt.Jullie ego kan jullie beste vriend zijn als je hem beheerst, maar anders handelt hij als jullie grote broer die jullie aandacht opeist om ervoor te zorgen dat jullie als eerste aan bod komen. Wij stimuleren zeker het idee van zelf-behoud en eigen-liefde maar niet ten koste van andere zielen. In lang vervlogen tijden zorgde jullie ego voor jullie overleving maar dat is niet meer nodig omdat jullie Licht jullie nu beschermt. Hoe meer jullie in Liefde en Licht denken en handelen, hoe meer jullie aantrekken en jullie jezelf buiten de aandacht van de duisteren plaatsen. Misschien zien jullie hoe jullie beschaving zichzelf in twee partijen opdeelt, en jullie bevinden je in een tijd waarin zij verder uit elkaar worden getrokken. Zelfs jullie manier van denken verandert volledig wanneer jullie het Licht toelaten het over te nemen. Plotseling zijn jullie Een met al het leven, ondanks dat de verschillen worden overdreven, en kunnen jullie wat betreft mensen, verder kijken dan de buitenkant.Blijf kalm en vertrouw op degenen die jullie toekomst in hun handen hebben, want jullie laatste periode in de dualiteit gaat zeer binnenkort eindigen en jullie zullen in overeenstemming met jullie eerder vastgestelde levensplan vorderingen maken. Jullie hebben nog niet het bewustzijnsniveau waarmee jullie volledig kennis kunnen hebben over dergelijke zaken, maar normaal gesproken zullen jullie je comfortabel voelen met wat jullie onderbewust voelen omdat alle kennis binnenin aanwezig is. Het kan vergeleken worden met degenen die voelen dat ze naar de Aarde kwamen om voor het Licht te werken, maar nog niet precies ontdekt hebben wat het is. We zouden zeggen, wees alert voor wat er om je heen gebeurt, wanneer mogelijkheden je pad kruizen om dit te doen en aanvaard ze, ook al is het niet wat je voor ogen had. Een mogelijkheid kan naar de volgende leiden die meer naar jouw wens is, en wat het ook is, wees ervan overtuigd dat alle kleine beetjes helpen.In de nabije toekomst zal het organiseren van vaardigheden worden gevraagd omdat er meer activiteiten vanuit de mensen zullen ontstaan om hun gemeenschappen te helpen met het verwerken van, en aanpassen aan de veranderingen. Wij kennen jullie talenten en jullie kunnen ervan op aan dat ze waar nodig, zullen worden gebruikt. Contact met jullie zal regelmatig plaatsvinden, en met name waar we samenwerken. Jullie hebben al een aantal briljante geesten op Aarde, en zij zijn hier omdat we degenen nodig hebben die snel geavanceerde technologieën begrijpen. Wij hebben bijvoorbeeld dergelijke geesten kunnen beïnvloeden, waardoor ze bijgevolg in begrippen denken waarmee ze al de nieuwe apparaten begrijpen die voor jullie beschikbaar komen. Sommige daarvan, zoals die voor vrije energie, zijn al volledig ontworpen en gepatenteerd, en wij zullen ervoor zorgen dat ze snel op de markt worden gebracht. We weten dat dit jullie zal plezieren omdat jullie de steeds verder toenemende kosten van energie ervaren. Het Universum heeft vrije energie in overvloed en jullie zullen er gebruik van maken.De komende 3 van de 4 maanden zijn bedoeld om de ogen te openen, en jullie zullen zeker weten dat de grote veranderingen op komst zijn. Tenslotte snelt het jaar voorbij en voor dat jullie het weten, begint het magische jaar 2012. Zit dus klaar om je veiligheidsgordel vast te maken en geniet van de rit. Het kan als goed of slecht worden gezien, net zoals je wil, dus zie het beoogde doel en niet zo zeer de manier waarop het wordt bereikt. Alles wat jullie moeten weten is dat het leidt tot alles wat jullie is beloofd. Het wordt een ongelooflijke tijd met de ene verrassing na de andere, en er komen feesten.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vertel jullie dat onze schepen bij elkaar komen voor de grootse aankondiging waardoor wij op uitnodiging op jullie Aarde mogen landen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
Originals and translations of Galactic Messages available on

maandag 18 juli 2011

july 18, 2011

 
 
SaLuSa  18-juli-2011Er staat zoveel klaar om jullie levens te verbeteren, dat jullie alle pogingen om dit te verhinderen als volkomen zinloos kunnen beschouwen. Alles is in gereedheid gebracht en wij wachten op het teken dat ons toestemming verleent snel van start te gaan. Jullie vertrouwen in ons en onze bondgenoten is niet misplaatst, en wij zullen zoals jullie misschien zeggen, de goederen leveren. We zijn al een behoorlijk lange tijd in een staat van gereedheid, waarbij we voortdurend aanpassingen maken om rekening te houden met veranderingen op Aarde. Zelfs dit jaar hebben jullie tot nu toe al een aantal opmerkelijke gebeurtenissen gezien in het blootleggen van de activiteiten van de duisteren. Dit gaat verder en dit keer worden de gearresteerden met gerechtigheid geconfronteerd. Anders dan bij veel eerder plaatsgevonden voorvallen zullen mensen zich niet vrij kunnen kopen, en dat zal als een waarschuwing dienen voor anderen die voor hun eigen vrijheid vrezen. Wij zijn volledig op de hoogte wie de belangrijkste spelers aan de donkere zijde zijn, en hun activiteiten worden nauwlettend door ons gevolgd. Er is absoluut niets op Aarde gebeurd dat niet opnieuw kan worden “afgespeeld” , als de behoefte zich voor zou doen. Dat is de manier waarop degenen die de Aarde verlaten na het achterlaten van hun fysieke lichaam door de dood, een terugblik kunnen hebben op hun leven. Er van buitenaf naar kijken is vaak een ontnuchterende gedachte, omdat mensen weinig besef lijken te hebben van hoe zij op anderen overkomen.Ascentie wordt wat betreft karmische situaties in feite ondersteund door de Wet van Genade, en alles wat jullie moesten ervaren om het op te ruimen, zou hebben moeten plaatsgevonden. Jullie huidige levens voorzien jullie waarschijnlijk ogenblikkelijk van karma, in plaats van voorheen waarbij jullie het konden uitstellen. Het afronden van jullie laatste leven in de dualiteit zou jullie naar Ascentie moeten brengen zonder de bagage van uitstaand karma. Dat betekent niet dat er in de hogere sferen geen karma bestaat, maar het is zeldzaam en meer een kwestie van beoordeling dan van ondernomen handelingen. Houd in gedachten dat jullie tegen die tijd volledig bewustzijn hebben en een Licht Wezen zijn. Criminele activiteiten zouden volstrekt misplaatst zijn, omdat het zinloos is als je nergens een gebrek aan hebt en geld niet bestaat. In ieder geval zouden de zielen die anders misschien aan negatieve activiteiten zouden deelnemen, niet een voldoende hoge trilling hebben om een dergelijk hoog niveau te bereiken.Het is slechts op Aarde dat jullie zo’n veelvoud aan zielen met allemaal verschillende bewustzijnsniveaus aantreffen. Daarom is het leven tussen hen in de dualiteit zo’n grote uitdaging, en daarom is er altijd een gevaar dat je naar beneden wordt getrokken. Het is het ego dat vaak in de weg staat, en rijkdom en beroemdheid zijn vaak de oorzaak. Jullie worden soms onder dergelijke omstandigheden geboren, met de specifieke bedoeling getest te worden om te zien of jullie dit aankunnen zonder helemaal op te gaan in je eigen gewichtigheid. Velen van jullie dromen van rijkdom, maar het brengt veel meer verantwoordelijkheid met zich mee dan jullie misschien veronderstellen. Dergelijke dromen zijn in de hogere dimensies niet meer nodig want al jullie behoeften zijn ofwel direct beschikbaar, ofwel jullie kunnen je eigen scheppingskracht gebruiken. Jullie levens hadden zonder de Illuminatie en hun volgelingen zoveel meer voldoening kunnen geven en veel meer de moeite waard kunnen zijn. Armoede, dood en verderf zijn altijd hun kameraden geweest, en jullie werden strikt klein gehouden. Dat zal echter spoedig veranderen en hun invloed is al zeer snel tanende.Als alles goed gaat, zijn jullie slechts een paar maanden verwijderd van een grote vooruitgang die dingen echt aan het rollen krijgt. We verwijzen niet naar 11.11.11 al is dat zeker een belangrijke gebeurtenis die iedere ziel op Aarde zal beïnvloeden. Het zou goed de eerste keer kunnen zijn dat velen van jullie echt een verheffing gaan ervaren. Het is nog een reden waarom jullie bestemming is verzekerd, en illustreert alleen maar hoeveel hulp jullie wordt gegeven. Je zou het als het echte begin van Ascentie kunnen beschouwen, en als het startschot voor veel meer gebeurtenissen die gepland staan om jullie vooruit te helpen. We verwachten actiever te zijn wanneer deze specifieke tijd aanbreekt, en het moet de voorloper worden van een spannende tijd waarin jullie wensen vervuld gaan worden. Die onbereikbare wereldvrede zou een stuk dichterbij moeten komen, en zelfs nu hebben maar weinigen zin de oorlogen voort te zetten die momenteel woeden. Daarachter zit natuurlijk de stijging van bewustzijnniveaus van de mensen die luid en duidelijk hebben verklaard, dat genoeg, genoeg is.We weten dat Lichtwerkers intensief door blijven gaan met hun inspanningen om mensen voor te bereiden op wat komen gaat, en we kunnen zeggen dat steeds meer van hen ontwaken voor de mogelijkheden van veranderingen ten goede. In plaats van de veranderingen te beschouwen als de brengers van rampen, lezen zij tussen de regels door en accepteren zij dat iets goeds hier uit tevoorschijn komt. De reiniging moet beginnen, en onze aanwezigheid op Aarde zal de activiteiten zeer tot jullie genoegen versnellen. Mensen hebben voor veel te lange tijd tussen de puinhopen geleefd die door de agenda van de duisteren werden veroorzaakt. In plaats daarvan zal het puin en al het andere dat verder geen nu meer heeft, ook verdwijnen. Het begin is een middel om een doel te bereiken dat jullie verwachtingen te boven gaat, en jullie zullen heel erg blij zijn met de resultaten.Dierbaren, we rapporteren veel over de komende tijd, waarbij we vaak onze boodschap herhalen maar dat is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het wordt onthouden. Mensen geven gemakkelijk op wanneer er dingen in hun leven misgaan, of hun behoeften niet worden vervuld. Wij weten precies wat jullie zal verheffen, en het staat in gereedheid op jullie te wachten, en zal jullie toebehoren zodra de tijd er rijp voor is. Houd jezelf bezig en zie de duisteren als zielen die zich beginnen terug te trekken, omdat ze weten dat hun tijd erop zit. Ja, ze maken nog steeds wat kabaal en proberen zich voor een laatste keer in te graven, maar het heeft geen enkele zin. Zij kunnen zich niet meten met de massa’s Licht Wezens die hen omringen. Het is hun beurt om te leren wat het is om angstig te zijn, en geen toekomst meer voor jezelf te zien. Hun levensplannen werken de eindtijden voor hen uit en zij leven nog in de illusie, maar het verschilt volkomen van hen die het pad van Licht naar Ascentie bewandelen.Jullie zijn Wezens van onbeperkte Liefde en Licht, en wij vragen jullie alleen het royaal en in gelijke mate naar ongeacht alle zielen te gebruiken. Onthoud dat jullie op een hoger niveau zullen weten dat jullie allen Een zijn, en dat jullie op zeker moment opnieuw bij elkaar komen. We leggen jullie soms uit dat jullie verbonden zijn, en dat wat er met één gebeurt, met alle Wezens gebeurt. Doe zoals je zou doen als er één ziel bij was betrokken die naar het Licht zou moeten worden teruggebracht; geef Onvoorwaardelijke Liefde.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik verzeker jullie dat het einde in zicht is, en dat het niet zo lang duurt voor gebeurtenissen op gang komen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
Originals and translations of Galactic Messages available on

vrijdag 15 juli 2011

SaLuSa 15-July-2011


 
 
SaLuSa  15-juli-2011We zouden jullie willen aanraden extra aandacht aan jullie Pers te besteden en andere nieuwsbronnen, omdat er te midden van hun dagelijkse ontboezemingen een wijziging van aanpak plaatsvindt en de echte waarheid tevoorschijn begint te komen. Jullie zullen je onderscheidingsvermogen moeten gebruiken omdat er nog een behoorlijke tijd halve waarheden zullen zijn. Wat er gebeurt is dat de hogere trillingen jullie bewustzijnsniveaus aan het verhogen zijn, en het versterkt jullie besluit de waarheid naar buiten te krijgen. Moedige zielen die iets te vertellen hebben, krijgen de woede van de duisteren over zich heen als zij gestand houden en bereid zijn de gevolgen te weerstaan. We moeten rekening houden met hun karma, maar waar mogelijk kunnen jullie er van op aan dat zij onze bescherming krijgen. Soms lijken ze te falen om zaken in de publieke arena te krijgen, maar vaak wordt er genoeg gedaan door lucht te geven aan bewijzen van wanpraktijken en regelrechte criminele activiteiten. Er heeft teveel plaatsgevonden waar de Illuminatie mee weg lijken te zijn gekomen. Toch heeft dat hen onvoorzichtig gemaakt en hen een gevoel van onaantastbaarheid gegeven, terwijl in werkelijkheid wordt onthuld wie ze zijn, met harde bewijzen van hun misdaden. We hebben jullie nodig om onderzoek te blijven doen en voortdurend druk uit te oefenen om de waarheid naar buiten te laten komen, en jullie zullen steun blijven verzamelen totdat de macht van het volk zo sterk is dat deze niet meer kan worden genegeerd.Natuurlijk kan je binnen de structuur van de dualiteit situaties verwachten die kansen bieden aan degenen die andere mensen uitbuiten. En dat strekt zich uit van kleine crimineel tot hoogst georganiseerde bendes met bijna onbeperkte macht. Maar met de toename van Licht en de bewustwording die plaatsvindt en voortdurend toeneemt, verwateren de duistere energieën en zijn ze niet meer zo effectief als ze waren. Dit geeft jullie van het Licht grotere mogelijkheden om met jullie belangrijke werk door te gaan, en jullie worden versterkt door andere Lichtwerkers vanuit de onzichtbare sferen. Soms regelen wij hulp door wat jullie ‘nuttige toevalligheden’ noemen, en jullie zouden niet zeggen dat wij erbij betrokken waren. Natuurlijk zijn dat voor ons relatief kleine zaken, en wij richten ons op veel belangrijkere gebeurtenissen.Wij kunnen mensen inspireren, of ideeën of informatie in hun onderbewustzijn planten die, wanneer ze naar boven komt, van henzelf lijkt te zijn. Het duister probeert jullie geest ook te beïnvloeden, maar normaal gesproken is dat niet rechtstreeks tenzij ze persoonlijk met jullie te maken hebben. Drugs of medicijnen die de geest beïnvloeden en mindcontrol worden gebruikt om jullie aan te sturen, en alleen de meest sterke geesten zijn in staat hen te weerstaan of te overwinnen. Zij gebruiken subliminale methoden waar jullie je niet bewust van zijn, en jullie worden geprepareerd om op een bepaalde manier te denken en te handelen wat hun plannen ten goede komt. De oplossing is jullie bewustzijnsniveaus zo snel mogelijk te verhogen, en stevig vast te houden aan jullie overtuigingen zodat jullie Licht je bescherming wordt. Chemtrails zijn meer een aanslag op jullie gezondheid, maar zijn ook niet vrij van hun invloed op jullie geest. Zoals we recentelijk opmerkten, worden deze opgeruimd zodat ze nu weinig effect meer op jullie hebben.Buiten de Aarde bevinden zich grotere machten dan wat dan ook op Aarde, en zij stralen voortdurend Licht naar jullie als onderdeel van jullie verheffing. Jullie kunnen dus zien dat ondanks wat de duisteren op jullie richten, onze reactie meer dan voldoende is om de invloed te laten afnemen. Op een dag in de toekomst zullen jullie vibraties zo’n hoog niveau hebben bereikt dat de lagere energieën absoluut geen effect meer op jullie hebben. Jullie lichaamscellen zijn al aan het veranderen en wanneer ze kristallijn worden, zullen jullie onbereikbaar zijn. Dat moment komt als jullie ascenderen, en niets zoals ziekte, zal in staat zijn je te raken. Kom aan boord van onze schepen en jullie zullen geen spoor van doktoren of ziekenhuizen en dergelijke vinden. Wij hebben kamers voor healing maar op ons niveau zijn die voor het balanceren van energieën. Wees ervan overtuigd dat er voor elk aspect van jullie levens wordt gezorgd als jullie in de hogere dimensies leven. Overal om jullie heen zijn prachtige, verheffende energieën, die jullie vreugde en geluk brengen. Laten we een beetje gekscherend zeggen dat jullie nooit een verdrietig of gedeprimeerd Ruimte Wezen zullen zien. Onze levens zijn een voortdurende expressie van de liefde die ons hele wezen doordringt. Op Aarde worden jullie gedachten met zoveel zorgen en problemen volgestopt dat jullie weinig gelegenheid hebben voor die rustige momenten die zo belangrijk voor jullie zijn. Probeer te rusten, en met name op dit moment nu er zoveel druk op jullie wordt uitgeoefend, want zelfs de hogere energieën die jullie in je opnemen kunnen vermoeidheid geven.Natuurlijk weten we al wat jullie nodig zullen hebben om jezelf tenslotte omhoog te tillen om klaar te zijn voor Ascentie. Jullie zullen tegen die tijd een heel ander mens zijn en goddelijker, en jullie zullen echt een Wezen van Licht zijn geworden. Alle veranderingen die jullie gaan ervaren zullen heel opwindend zijn en jullie in een gelukzalige, blije toestand brengen. Het zal de echte jij zijn, zoals jullie duizenden jaren terug waren, en het zal daarom helemaal niet vreemd voelen. Jullie zullen zoals wij worden, en daarom kunnen we ook als Een bij elkaar komen, en we zullen niet van elkaar verschillen. Jullie keren terug tot jullie status als Meester, met alle leiding en kenmerken die daarmee gepaard gaan. We weten dat jullie je dergelijke veranderingen nog niet kunnen voorstellen maar ze komen zoals jullie wel zeggen, snel en krachtig. Er is geen tijd te verliezen, maar dan zijn we volledig voorbereid op de taken die voor ons liggen. Ze zullen met een hele drukte aan activiteiten beginnen, de één snel na de ander.Kunnen jullie voelen hoe zaken een kritiek punt beginnen te bereiken, omdat een aantal belangrijke veranderingen dicht bij verwezenlijking zitten. Wanneer ze beginnen, willen we dat ze vloeiend en zonder problemen plaatsvinden. We zullen tijd hebben om uit te leggen wat we aan het doen zijn, maar kunnen om het zo te zeggen, niet al te veel tijd besteden aan degenen die de betekenis van het geheel niet kunnen bevatten. We zullen onderwijsprogramma’s hebben om hen in te lichten, en er worden mogelijkheden gegeven om alle vragen die opkomen, beantwoord te krijgen. Ons plan heeft alle mogelijke situaties afgedekt, dus we verwachten dat dingen soepel verlopen en naar ieders tevredenheid. Zoals jullie je wellicht herinneren, is het verre van de eerste keer dat wij voor zo’n gelegenheid staan omdat we in het verleden vele malen verantwoordelijk zijn geweest voor het Ascentieproces.In een zeker tijdsbestek hebben we zo’n beetje alle onderwerpen behandeld die een invloed zullen uitoefenen op jullie onmiddellijke toekomst. Jullie zouden daarom goed voorbereid moeten zijn op de resterende periode tot aan het einde van deze cyclus. De moeilijkheden komen binnenkort tot een einde, maar houd in gedachten dat er veel mensen zijn die dringend aandacht nodig hebben en dat zij ons eerste doelwit zijn. We zullen snel handelen en de grootschalige omvang van de Galactische Federatie zal het moeiteloos aankunnen. Het zullen spannende tijden zijn, en jullie zullen goed op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik stuur jullie liefde namens ons allemaal die betrokken zijn bij jullie grote verheffing.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
Originals and translations of Galactic Messages available on

maandag 11 juli 2011

July 11, 2011


 


 
 
SaLuSa  8-juli-2011Zoals beloofd, worden de spinnenwebben van bedrog en leugens geleidelijk opgeruimd en nemen de onthullingen dagelijks toe. Ze laten zien hoe gezaghebbende instanties zijn ontaard, en tonen de noodzaak aan om alle betrokkenen te verwijderen. Als jullie ooit eerlijke en betrouwbare autoriteiten willen aanstellen, is het onmiskenbaar noodzakelijk iedereen te vervangen door mensen waarvan men weet dat ze goed zijn voor de tijd waarin jullie nu leven. Velen van jullie zijn voor zo’n gelegenheid voorbereid, en als jullie niet al voor het Licht werken, komt jullie tijd zeer binnenkort. We nodigen iedereen uit om op alle mogelijke manieren te helpen, zelfs als het alleen is om Liefde en Licht uit te zenden. Jullie bijdrage hoeft niet bijzonder te zijn, zolang het maar van hart en ziel afkomstig is. Als collectief van de Mensheid doen jullie het eigenlijk enorm goed, en zodoende blijft de energie exponentieel toenemen.

We zien dat mensen niet meer bang zijn om over hun eigen waarheid te spreken, en het vertrouwen neemt toe omdat jullie elke dag dichter bij het begin van een reeks belangrijke gebeurtenissen komen. Jullie moeten beseffen dat het wachten vroeg of laat een keer ophoudt, want de druk op de duisteren creëert voor onze bondgenoten mogelijkheden om verder te gaan. Er komt een tijd dat mensen zich bij de omstandigheden moeten neerleggen, en moeten toegeven dat ze niet langer de macht bezitten. Onze wens is het begin van disclosure in te luiden, zodat de waarheid kan worden vrijgegeven met betrekking tot de aanwezigheid van onze ruimteschepen, en vervolgens logischerwijs de staf die ze bedient. Jullie moeten je ook bewust zijn van de vele contacten die we al hebben gelegd, zowel met jullie politieke als militaire vertegenwoordigers omwille van vreedzame doeleinden. Er zullen veel vragen worden gesteld wanneer wordt onthuld hoe vaak we hebben geprobeerd wereldvrede tot stand te brengen.

Het maken van contact is als onderdeel van jullie groei een heel natuurlijke ontwikkeling. Jullie hebben lang deelgenomen aan het veroveren van de Ruimte, en het is nu tijd jullie Ruimte familie te ontmoeten. Jullie kunnen je eigenlijk niet verder wagen dan jullie nu doen, want het is uitgesloten dat jullie je wapentuig buiten de atmosfeer van de Aarde mogen meenemen. De Verlichte Mens zal dat wel kunnen, en jullie zullen ons inderdaad buiten in de ruimte vergezellen. Onze vaartuigen zijn niet louter om ons te vervoeren, maar zijn ook zelfvoorzienend voor verre reizen naar zelfs andere Universa. Een aantal van hen zijn al ongeveer 50 jaar nabij jullie Aarde gestationeerd. We komen en gaan op ons gemak in kleinere vaartuigen die bedoeld zijn om in jullie atmosfeer te reizen, en dit zijn degenen die jullie het meeste zien.

Jullie gaan een kwantumsprong in de toekomst maken, en wij zijn hier om ervoor te zorgen dat het een succes wordt. Jullie zullen inmiddels een aardig goed idee hebben wat het inhoudt, maar toch weten we dat het jullie nog gaat verrassen. Jullie snelle verrijzenis vanuit de duisternis naar het Licht is geenszins compleet, maar al de tijd dat jullie aan je eigen verlichting werken, versnellen jullie de veranderingen. Vrede en tevredenheid kan door een aantal individuen worden ervaren, maar het doel is iedereen omhoog te tillen in voorbereiding op Ascentie. Vele wegen leiden ernaar toe, en zij geven ruimte aan ieders persoonlijke visie over hoe het zich zal manifesteren. Het maakt niet uit wat jullie nu geloven, alleen dat jullie klaar zijn voor de grote dag waarop alles zich voltrekt zoals jullie is verteld.

Het vertrouwen van de duisteren is snel aan het verdwijnen aangezien ze niet langer de gehoorzaamheid van hun volgelingen kunnen afdwingen. Sommige ontwaken van binnen voor het Licht en brengen drastische veranderingen aan in hun leven. Dat gebeurt niet onverwacht omdat velen werden gedwongen met hen samen te werken, terwijl er vaak geen uitweg leek te bestaan. Dat verandert allemaal en onze bondgenoten profiteren van elke zwakte in het vermogen van de duisteren om hun toekomst te beheersen. De grote maatschappijen waar de duisteren zijn geïnfiltreerd, zullen hen identificeren, en hun verantwoordelijkheden zullen hen worden ontnomen. In dit opzicht vormen de Verenigde Naties geen uitzondering. Onder ons toeziend oog kan geheimhouding niet worden gehandhaafd, en er zijn letterlijk geen schuilplaatsen die we niet kennen. Feitelijk zijn er geen onneembare schuilplaatsen, en wij hebben de middelen de individuen te verwijderen die een gevaar voor de mensheid blijven vormen. Wanneer het Goddelijk Plan eenmaal begint, zullen er veel activiteiten plaatsvinden op veel plaatsen van gezag, zoals het Pentagon.

Wijzelf zijn het voortdurende gekibbel tussen jullie politieke partijen soms wel beu. Niets daarvan zal in de toekomst bestaan omdat er een ander systeem komt dat voorziet in snelle beslissingen in het hoogste belang van iedereen. Er zullen geen verborgen agenda’s bestaan, en alle transacties zullen openbaar worden gemaakt zodat de mensen volledige kennis hebben van wat er gebeurt. Wij laten ons niet in met politiek maar hebben onze Raden, die echt alle meningen vertegenwoordigen. We hebben volledig vertrouwen in hun verlichte beslissingen omdat eigen-belang geen enkele rol speelt. Jullie politieke systemen zijn corrupt en negeren zelfs jullie eigen Wetten en Statuten. Ze moesten falen, omdat ze in ieder geval anders zelf zouden zijn geïmplodeerd. Het had zo anders kunnen zijn maar jullie hadden niet voldoende mensen van het Licht om de benodigde niveaus te handhaven voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving.

Toch hebben jullie een hoop geleerd van het verblijf in de dualiteit, en het heeft jullie vermogen versterkt om negatieve energieën te weerstaan. Als jullie dat niet hadden gedaan, was het twijfelachtig geweest of jullie de neiging naar zelf-vernietiging hadden kunnen ombuigen. Jullie hebben nu de belofte van veranderingen die voorzien in een nieuw leven, welke in vergelijking met jullie huidige leven ronduit hemels en verrukkelijk zal zijn. Ongeacht van wat jullie denken, vestigt vrede zich op Aarde en de dagen van oorlog zijn bijna voorbij. Jullie angsten worden daarom behandeld, en jullie kunnen je concentreren op de gelukkige toekomst die voor jullie verrijst.

Moeder Aarde gaat rustig door met haar eigen reiniging, die verre van compleet is. Sommige grote veranderingen worden tegengehouden, en kunnen het beste worden voortgezet wanneer we bij jullie zijn, en ze openlijk kunnen volgen en controleren. Er bestaat geen intentie gedeelten van de Aarde te vernietigen, zoals sommige geloven, met bijgevolg de dood van velen. Het is precies het tegenovergestelde, en onze inspanningen zullen ervoor zorgen dat slechts degenen die overeengekomen zijn de Aarde voor Ascentie te verlaten, dat ook doen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben weer opnieuw blij de mogelijkheid te hebben gehad jullie over onze huidige activiteiten in te lichten.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Originals and translations of Galactic Messages available on

SaLuSa 8-juni-2011


 


 
 
SaLuSa  8-juli-2011Er is veel op Aarde dat mooi is, ten dele is het natuurlijk en ten dele is het door mensen gemaakt, als de Mens door zijn visioenen met een hogere vorm van expressie wordt geïnspireerd. Jullie hebben in feite nog steeds onderbewuste herinneringen aan de tijd dat jullie in de hogere dimensies verbleven. De veranderingen waar we jullie over hebben verteld zijn jullie ook bekend, en daarom accepteren jullie ze zonder veel twijfels. In eerste instantie is het de bedoeling de gaten te dichten die ontstaan als het oude systeem in elkaar stort. Dat zal een immense verbetering zijn in vergelijking met wat jullie nu hebben ervaren, en ervoor zorgen dat jullie een comfortabel tempo hebben tot het moment van Ascentie. De echte veranderingen zullen beginnen met Ascentie en nog heel wat langer aanhouden. Wat jullie keuze ook is voor de toekomst, jullie zullen genieten van het verblijf binnen de hogere dimensies. Wij hebben de weg voor jullie geplaveid, als jullie jezelf op de persoonlijke te ervaren veranderingen voorbereiden, en uiteindelijk zullen jullie recht hebben op je erkenning als Galactisch Wezen. Het verschil met wat jullie nu zijn is monumentaal, en jullie volledig bewustzijn zal zijn hersteld.

We weten dat het in jullie huidige situatie moeilijk te begrijpen is hoeveel levendiger jullie zullen worden. Jullie waren zowel in bekwaamheden als expressie beperkt, en jullie werden niet aangemoedigd je latente talenten te ontwikkelen. De duisteren hielden jullie integendeel juist doelbewust klein, hetgeen de reden is waarom de Derde Wereld Landen zo lange tijd echte educatie is onthouden. Kennis is macht, en jullie zullen gezien hebben hoe Dictators onveranderlijk de hoog opgeleiden hebben onderdrukt of afgemaakt. In de hogere dimensies gebeurt precies het omgekeerde, en wordt kennis gedeeld en is het voor iedere ziel beschikbaar. Het is duidelijk dat kennis nooit bedoeld was om het exclusieve eigendom te zijn van een enkeling. Alles dat is, ooit was en ooit zal zijn, wordt door God gegeven in het belang van iedere ziel. Het idee van het bezitten van dingen, louter met dat doel, zal ook na Ascentie veranderen. Jullie kunnen alles hebben wat je wenst, en dat creëert een nieuw vooruitzicht want je kunt dingen veranderen wanneer je maar wil. In dat geval zijn jullie de schepper en kunnen jullie ook laten verdwijnen wat niet langer nodig is, middels jullie gedachtekracht.

Zoals jullie beginnen te begrijpen, wordt het leven totaal anders ten opzichte van wat jullie nu gewend zijn. Het wordt een vreugde om te leven en ervaringen op te doen, wat slechts als een hemels bestaan kan worden omschreven. Het gaat om het gevoel van alles om jullie heen dat straalt van het Licht, en een energie afgeeft die slechts als opwekkend en verheffend kan worden beschreven. Wat jullie zullen opmerken is de puurheid en zuiverheid van alles, en de kleuren zijn zo helder en toch rustgevend voor de zintuigen. Jullie directe zorg is haast te maken met je eigen voorbereidingen, maar hoe prachtig dat er met jullie verheffing zoveel is te winnen. Het zou jullie de noodzakelijke stimulans moeten geven om jullie doel stevig in beeld te houden. Deze mogelijkheden zijn er niet vaak, en in de voor jullie vastgestelde unieke omstandigheden is het veel gemakkelijker gemaakt om hierin te slagen.

Als beschaving zijn jullie onderworpen geweest aan de meest zware beproevingen, en velen vinden het nog steeds moeilijk de boeien van zich af te gooien die hen tegenhouden. Hun trilling is laag en het Licht oefent stevige druk op hen uit, om ze te verlichten. Toch is er altijd hoop, en er is altijd hulp zodra een doorbraak mogelijk lijkt. De kwestie kan niet worden geforceerd, want hen aan teveel Licht onderwerpen voor ze klaar zijn, zou resulteren in een hele onprettige ervaring. Al zou het heel fijn zijn als iedere ziel volledig op het Licht kon reageren, moet toch in gedachten worden gehouden dat er geen deadline voor staat. Iedereen heeft alle tijd die hij of zij nodig heeft, en wordt voortdurend aangemoedigd naar het Licht terug te keren.

Wanneer we ons op Aarde laten zien, zullen de mensen in ons hun ware potentieel zien, omdat wij als jullie in de toekomst zijn. Wij zijn, zoals jullie zouden zeggen, het levende bewijs van wat door middel van Ascentie mogelijk is. We weten dat sommige zielen het gevoel hebben dat ze om te ascenderen dingen op moeten geven die hen op Aarde plezier geven. Dat klopt, zij het dat jullie zoveel meer te winnen hebben, en dat het leven één groot avontuur wordt dat zo vervullend en bevredigend is. Je moet om de juiste redenen willen ascenderen, en jezelf zodoende de nodige disciplines opleggen die je er naartoe brengen. Het betekent alle banden loslaten met alles wat strikt tot de lagere trillingen behoort. En het beeld wat jullie hebben van hoe het is om een ziel van Licht en Liefde te zijn, zo goed mogelijk in de praktijk brengen. Het is ook noodzakelijk emoties te beteugelen en te beheersen, want mensen hebben de neiging ze vrijelijk te laten lopen. Als jullie kunnen beginnen maatregelen te nemen om dergelijke veranderingen in je leven te brengen, dan krijgen jullie hulp middels jullie Gidsen. Maar jullie moeten bereid zijn er op te reageren, en het is noodzakelijk voldoende tijd in je leven te vinden om naar je innerlijke ingevingen te luisteren. Verwar deze niet met je ego, welke je juist kan weerhouden vooruit te gaan. Het ego wenst de status-quo te handhaven met de manier van leven die je gewend bent.

Alles gezegd hebbende, geloven we dat zolang jullie een vaste intentie hebben om te ascenderen, jullie ook zullen slagen en dat er een pad zichtbaar wordt dat je kan volgen. Een aantal van jullie lessen vindt plaats wanneer jullie tijdens het slapen uit je lichaam treden. Normaal gesproken zijn jullie dergelijke ervaringen vergeten tegen de tijd dat je wakker wordt, maar jullie kunnen een innerlijke bevrediging en vreugde voelen die eruit voorkomt. Jullie worden doelbewust tegengehouden je astrale reizen te herinneren, want het zou gemakkelijk kunnen botsen met je verantwoordelijkheden in het dagelijks leven. Sommigen mensen hebben natuurlijk wel herinneringen en kunnen zelfs over dat niveau vertellen, en weten hoeveel plezieriger het was dan het verblijf in de aardse dimensie. Al deze vluchtige blikken zijn behulpzaam om jullie te laten zien hoeveel aangenamer jullie ervaringen worden als jullie trilling toeneemt.

Het leven is, behalve in de dualiteit, bedoeld om voortdurend één groot avontuur te zijn, en jullie hoeven slechts naar ons overduidelijke plezier en voldoening te kijken. God is onze Vader/Moeder en voorziet in alles wat we mogelijk nodig hebben, en we hebben helemaal nergens een tekort aan. We hebben allang dat stadium bereikt waarin we verantwoordelijk handelen, en nooit vergeten onze dankbaarheid te uiten voor alles waarin is voorzien. Wij erkennen ook de Eenheid waar we allemaal in leven, en zien in alle levensvormen de goddelijkheid die overal bestaat. Probeer achter de buitenste laag te kijken want deze kan soms misleidend zijn, zoals jullie zullen merken wanneer jullie uiteindelijk een aantal van de niet-menselijke Ruimte Wezens ontmoeten uit andere Universa.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en het zetten van een belangrijke stap vooruit is in de manier waarop wij naar tijd kijken, slechts een oogwenk van ons verwijderd. Houd dus vol want het wachten duurt niet lang meer, en wij zijn net zo verlangend als ieder ander om met onze projecten te beginnen.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Originals and translations of Galactic Messages available on


putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS