Followers

Google+ Followers

vrijdag 15 juli 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 15 juli 2016
15 Juli 2016, Mike Quinsey (HZ)


De gebeurtenissen gaan steeds sneller en aangezien de trillingen toenemen zullen jullie snel op de laatste dagen van het oude Tijdperk afstevenen. Iedere ziel, of hij/zij het zich nu realiseert of niet, wordt beïnvloed, maar weinigen begrijpen echter wat er gaande is. De veranderingen lijken geen duidelijk doel te hebben en zorgen ervoor dat sommige mensen vervuld worden met angst omdat ze geen idee hebben van wat de toekomst zal brengen. Niet bekend bij de meeste mensen, maakt het deel uit van de opschoning die nodig is om een basis te leggen, zodat de Nieuwe Tijd zich kan manifesteren en dit kan doen in een tijd waar inmenging onmogelijk is. De meeste landen zijn er zich reeds van bewust dat er grote veranderingen aankomen die ten goede zullen komen aan iedereen, en die landen komen bijeen om samen te werken. Intussen houden de oude energieën op te bestaan en dit gebeurt niet zonder verzet, maar dat zal zinloos zijn aangezien niets kan verhinderen dat de veranderingen plaatsvinden. De geschiedenis zal te zien gaan geven dat voor de Illuminati en hun ambities, Brexit het begin van het einde is geweest, aangezien de wens om in staat te zijn jullie eigen bestemming te bepalen zich naar vele andere landen zal uitspreiden. Nu al zijn sommige landen van plan het Britse voorbeeld te volgen en lijkt het opbreken van de EU niet meer te stoppen. 


Achter de schermen bestaat er een beweging richting vrijheid van keuze, evenals het terugeisen van jullie recht om je eigen toekomst te bepalen. Het zal vele mensen in een moeilijke financiële positie doen belanden en velen zullen moeilijke tijden door gaan maken. De Lichtkrachten zijn echter goed voorbereid op dergelijke tijden en zij zullen in staat zijn ervoor te zorgen dat alle mensen worden geholpen. Om te kunnen beginnen de NESARA fondsen te verspreiden zijn veilige omstandigheden nodig die op het moment nog niet aan de orde zijn. Het kan op kleine schaal natuurlijk wel op gang worden gebracht op plekken waar de fondsen veilig en gewaarborgd zijn, maar om in de behoeften van de gehele populatie te voorzien is er volledige controle nodig wat betreft alle daarbij betrokken aspecten. Wees ervan verzekerd dat St. Germain op het juiste moment de operaties en de verspreiding van de fondsen zal leiden.  


Als gevolg van wat er naar alle waarschijnlijkheid rondom jullie heen gebeurt, komt het einde van de laatste dagen van het oude Tijdperk steeds dichterbij. Het zal het mogelijk maken dat er meer tijd beschikbaar komt voor het naar voren brengen van nieuwe ideeën en vooruitgang die jullie het Nieuwe Tijdperk in zullen stuwen. Zoals jullie inmiddels hebben ervaren zijn zeer veel aanvaardbare veranderingen al reeds aan de oppervlakte gekomen en zullen grote veranderingen zeer binnenkort gaan volgen. Als deze zich eenmaal voltrekken zal er geen uitstel meer zijn in het doorgeven ervan naar de mensen, aangezien er met het Sterrenvolk alleen al er een enorm potentieel bestaat dat kan helpen de gebeurtenissen te versnellen. Samen met de persoonlijke voordelen is er ook de intentie om op andere gebieden hulp te bieden, zoals transport en de gezondheidszorg. Het maakt allemaal deel uit van het jullie snel in het Nieuwe Tijdperk brengen, zodat jullie kunnen beginnen sommige van de voordelen te ontvangen. Terwijl dit alles zich voltrekt zullen jullie doorgaan je te verheffen, en in de nabije toekomst de lagere niveaus achterlaten. 


Lichtwerkers zouden anderen bij moeten staan wanneer deze zich ellendig voelen, aangezien de toekomst prachtig zal zijn en bijna niet te beschrijven. Het zou een onmogelijke droom kunnen lijken als je kijkt naar de chaos die op dit moment de Aarde belaagt. Echter met technieken die ver buiten jullie huidige vermogens liggen zal de rust spoedig terugkeren. Jullie zullen de orde spoedig hersteld zien worden en vrede definitief gevestigd. Dus onthoud alsjeblieft dat er veel is beloofd dat ook aan jullie gegeven zal worden, maar alleen als de tijd er rijp voor is en het veilig is om dit te doen. 


Sommige mensen voelen zich ellendig omdat ze zich niet bewust zijn van de reden van de omstandigheden die ze op het moment ervaren. Lichtwezens zouden hen gerust kunnen stellen dat alles goed is en dat belangrijke veranderingen over niet al te lange tijd worden verwacht. Wanneer eenmaal duidelijk wordt dat welkome veranderingen zich voltrokken hebben, zullen ze in staat zijn om de vooruitgang met eigen ogen te zien. Regeringen zullen ook worden beïnvloed aangezien er in een Nieuw Tijdperk mensen nodig zijn die jullie besturen die tevens van het Licht zijn. De mensen zullen ook meer inbreng en betrokkenheid krijgen in zaken die betrekking hebben op hoe er met hen wordt omgegaan en oude wetten die niet zijn gebaseerd op de Wet van Eenheid zullen worden verwijderd. 


De verlichte kinderen bereiden zich al voor om de verantwoordelijkheid op zich te nemen om jullie allemaal te helpen om je plaats in het Nieuwe Tijdperk in te nemen. Het zijn oude zielen met de nodige ervaring om jullie te verlichten, zodat jullie je eveneens kunnen verheffen. In de komende periode zullen jullie doorgaan je snel te ontwikkelen totdat jullie volledig op Ascentie zijn voorbereid. Het is in deze tijd jullie uiteindelijke doel en vele zielen zullen hierbij van dienst zijn om je hierop voor te bereiden. Het is het belangrijkste kenmerk van jullie evolutie in deze tijd en hulp is altijd aanwezig om een handje te helpen. In werkelijkheid was die er altijd al, maar in het verleden waren de trillingen dermate laag dat velen zich niet bewust waren van de aanwezigheid van andere zielen.

Voor velen zijn dit uitdagende tijden die zullen uitwijzen of je volledig voorbereid bent op Ascentie. Als je nog niet klaar bent is er voldoende tijd om vooruitgang te boeken totdat je zover bent. Veel zielen werken met je samen en begeleiden je op je gekozen pad. Wanneer je terugkijkt op je reis in de lagere trillingen zul je je verwonderen over de wijze waarop je succesvol door je uitdagingen heen bent gekomen. Nooit zou het meer nodig hoeven zijn om hetzelfde pad nog eens te bereizen. Je zult jezelf uit de dichtheid en de duisternis van de lagere trillingen bevrijd hebben door louter wilskracht en doorzettingsvermogen. Er zijn echter altijd een paar van jullie die ernaar verlangen terug te gaan om anderen te helpen die nog steeds worstelen.


Terwijl je op Aarde was zul je bijna zonder uitzondering sterke banden met anderen ontwikkeld hebben. Deze zullen er niet noodzakelijkerwijs voor zorgen dat de hierbij betrokken zielen op hetzelfde moment met jou zullen ascenderen, maar het is mogelijk om uit te zoeken waar ze zijn. Sommige zielen zullen ervoor kiezen van de planeet af te gaan, maar je zult nog steeds in staat zijn contact met ze te maken. Een sterke band zal je zeker altijd weer verbinden en je zult in staat zijn weer contact met ze op te nemen. Sommige zielen vormen groepen die zich hebben gevormd omdat ze gelijke belangen en verlangens hebben. Ze worden feitelijk als één ziel en allen ontwikkelen zich tezamen.

In het geweldige 'hierna' kun je letterlijk alles vinden wat je je voor kunt stellen, en als Lichtwezen kun je naar plekken reizen door de kracht van je gedachten. Zoals je begint te begrijpen is het leven volkomen anders dan waar je eerder aan gewend was. Toch kun je je nog steeds in een lichaam begeven met als doel het ervaren van de hogere vorm van manifestatie. Daarmee vergeleken beweegt het leven op Aarde zich traag en verspil je een heleboel tijd door van de ene plek naar de andere te gaan. Als Lichtwezen kun je simpelweg denken aan waar je heen wilt gaan en daar ogenblikkelijk naar toe reizen. Zoveel zaken zijn anders dan waaraan je gewend bent, dat je wordt aangeraden een 'open mind' te houden.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.


In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Vert. Marja/Rob

NB de volgende Boodschap zal op vrijdag 5 augustus zijn, aangezien ik twee weken vakantie neem om mijn jaarlijkse bezoek aan Devon te brengen om mijn twee zonene en hun familie te zien. Aangezien de gebeurtenissen steeds sneller gaan, kan er intussen veel gebeuren. Dank jullie voor jullie voortdurende steun, het wordt zeer gewaardeerd. In Liefde en Licht.
Mike Quinsey.

vrijdag 8 juli 2016

NEDERLANDS -- Mike Quinsey, 8 juli 20168 Juli 2016 Mike Quinsey (HZ)

Het uiteenvallen van de EU is begonnen en zal het lange termijn-doel naderen van het teruggeven van de macht aan het volk. Het is het begin van het einde van de plannen van de Illuminati om de wereld te controleren en aangezien hun autoriteit minder wordt zullen jullie zien dat degenen die dienstbaarheid aan het volk het belangrijkst vinden, tot hun recht komen. Er zal geen weg terug meer zijn, ondanks de pogingen van het Duister om het onvermijdelijke dat zich nu begint aan te dienen, te voorkomen. Vele Lichtwerkers hebben op dit moment gewacht om hun plannen erdoor te sluizen voor de vestiging van een vrije maatschappij. Het zal tijd in beslag nemen om de veranderingen door te kunnen voeren, maar niets zal het mogelijk maken om ze te vertragen en binnenkort zullen jullie de gewenste veranderingen zich zien voltrekken. De mens neigt ernaar om ongeduldig te zijn wat betreft zichtbare veranderingen zodat er bewijs geleverd wordt van dat wat er wordt beloofd en zij zullen tevreden zijn wanneer de omstandigheden veranderen zodat ze meer publiek bekend raken.   

Veel mensen kunnen alleen maar zien wat er zich voor hun ogen afspeelt en begrijpen niet dat de Mensheid aan de rand staat van grote, voor hen voordelige, veranderingen. In de hogere dimensies zijn er krachten aan het werk die de gebeurtenissen op Aarde controleren en deze zorgen er tevens voor dat de wens van het volk wordt gevolgd. De macht is aan het verschuiven van het Duister naar het volk dat nu wegen vindt om haar nieuw gevonden autoriteit uit te voeren en om het Licht, waar het direct ten dienste kan staan van het volk, te vestigen. Wees ervan verzekerd dat wanneer je voor het Licht werkt, je hulp en bescherming zult ontvangen, tenzij er karmische redenen zijn waardoor het is voorbestemd om een andere uitkomst te ervaren. Dergelijke gevallen zijn echter uitzondering en daarom zullen jullie je normaal gesproken geen zorgen hoeven te maken. Ga door met je werk in de wetenschap dat dit de tijd is waarop de gewenste uitkomsten zichtbaar zullen worden. 


Dit zijn tijden van beproeving voor degenen die goed op weg zijn naar Ascentie, aangezien het zo is dat wanneer je op je sterkst bent, je je laatste testen zult ontvangen. Zoals altijd zul je, om uitdagingen aan te kunnen, goed zijn toegerust, dus hoef je je niet onnodig ongerust te maken over wat er kan gebeuren. Doordat je via vele levens al zover gekomen bent, zou het verbazing opwekken als je niet in staat zou zijn de Eindtijden te doorstaan. Wees echter voorbereid en weet dat je Gidsen naast je zullen staan door het geven van hulp en aanmoediging. Er wordt nooit van je gevraagd om dingen te doen die buiten je mogelijkheden liggen, dus is het niet nodig om je zorgen te maken. Sommigen van jullie zijn zo ver gevorderd dat jullie al vrij zijn van belangrijk karma, dus heb geen angst voor moeilijkheden tijdens het doorlopen van de laatste stadia vóór Ascentie. 


Hebben jullie de subtiele veranderingen in het dierenrijk al opgemerkt, aangezien deze eveneens worden beïnvloed door de stijgende trillingen. Onderhand zouden jullie je al bewust moeten zijn geworden van enkele vreemde "partnerschappen" die zich ontwikkelen tussen dieren die normaal gesproken vijanden zijn wanneer ze in het wild verkeren. Het is opnieuw een teken van het verminderen van het roofdierinstinct dat normaal is in het koninkrijk der dieren. Dit "de leeuw zal zich naast het lam te ruste leggen" begint werkelijkheid te worden en jullie zullen hiervan, wanneer jullie je ogen open houden, in toenemende mate bewijs kunnen zien. Er zal zeker een tijd komen waarin dieren vredig naast elkaar zullen leven, net zoals Menselijke Wezens. Op dit moment mag het dan onmogelijk lijken, maar het zal zich veel sneller aandienen dan jullie je voor kunnen stellen. 


Jullie bestemming is om te ascenderen en velen van jullie zijn al naar een punt opgeklommen waar er bijna tot geen karma meer is in te lossen. Dus blijf op je pad en deel wanneer mogelijk je kennis met anderen, zonder dit aan hen op te dringen. Alle zielen zullen uiteindelijk opstijgen, maar dan wel met verschillende snelheden in hun ontwikkeling. Jullie kunnen daarom niet van alle zielen verwachten dat ze op de waarheid reageren. Velen zijn gehersenspoeld om een valse overtuiging te volgen, maar te zijner tijd zullen ze de onvolkomenheid van hun geloof inzien en op zoek gaan naar de waarheid. Wanneer de kans zich echter aandient kan een woord hier en daar vaak een idee zaaien dat hen kan helpen om voor de waarheid te ontwaken.

Jullie kunnen nu eindelijk uitzien naar een versnelling van de veranderingen waardoor jullie zullen weten dat het Nieuwe Tijdperk echt is begonnen. Jullie zullen terugkijken en je verwonderen over de manier waarop de veranderingen tot stand werden gebracht, ondanks de vele hindernissen die werden geplaatst om deze te vertragen of te voorkomen. Zelfs nu zullen personen met een eigen belang om jullie vooruitgang tegen te houden steeds weer proberen om dergelijke ontwikkelingen te vertragen. Uiteindelijk zal dat zinloos zijn aangezien het Licht nu te sterk is verankerd om het bereiken van de doelen te kunnen stoppen. Jullie zullen nog steeds te maken hebben met de wanhopige daden van het Duister om de tijd die het kost om de veranderingen door te voeren te verlengen, maar aangezien haar macht is afgenomen zullen ze niet in staat zijn de koers van de toekomst te bepalen.

Het uiteenvallen van de EU is nu begonnen en andere landen zullen de gelegenheid aangrijpen om hun macht terug te nemen. Er is geen reden waarom jullie geen nieuwe bondgenootschappen, die een vrije markt invoert, zouden kunnen vormen die jullie de vrijheid zal geven om je eigen belangen te volgen. Naarmate de tijd voortschrijdt zullen jullie ook volledig kunnen profiteren van de nieuwe voordelen die met opzet werden achtergehouden om jullie onder de controle van de Illuminati te houden. De veranderingen zullen door jullie worden verwelkomd, aangezien ze jullie in staat zullen stellen een sprong in de toekomst te maken, en jullie zullen een aanvaardbaarder leven hebben zonder de eisen die aan jullie werden gesteld, simpelweg om jullie te kunnen laten leven.


Er is meer dan voldoende rijkdom in de wereld om jullie comfortabel te kunnen laten leven, en jullie zullen meer dan genoeg tijd hebben om je eigen belang te dienen. Op de juiste tijd zullen jullie vrienden van Binnenaarde, die feitelijk rechtstreeks met jullie verwant zijn, aan de oppervlakte verschijnen en jullie helpen vooruit te gaan. Er zal tevens rechtstreeks contact zijn met verder gevorderde Sterrenwezens, die toezicht houden op de veranderingen om er voor te zorgen dat vooruitgang wordt geboekt volgens de instructies die door hogere autoriteiten zijn gegeven. Vanaf de tijd dat jullie met opzet werd doen geloven dat jullie de enige intelligente levensvorm waren in het Universum, zijn de omstandigheden op Aarde nu dramatisch veranderd en de waarheid zal worden onthuld. Jullie hebben veel te lang een verkeerd leven geleid en het is nu tijd dat jullie kennisnemen van jullie ware geschiedenis en dat jullie je plaats innemen tussen de Sterrenwezens. Deze zaken kosten echter tijd om te worden geordend, dus laat de dingen zich op natuurlijke wijze ontwikkelen en alles zal goed uitpakken en tot jullie komen.

Gedurende een behoorlijke tijd zal de toekomst er onzeker uitzien, en hij zal steeds veranderen totdat het duidelijk wordt dat de gebeurtenissen jullie een heleboel vrijheid hebben teruggegeven. Niet alleen dat, maar ook een nieuwe manier van leven om het Nieuwe Tijdperk in te gaan en te genieten van alle voordelen die ermee gepaard gaan. Oorlog en alle oorlogstuig zullen niet meer werken en een groots tijdperk van vrede zal door het Menselijk Ras worden ervaren. Jullie zullen niet langer tot de Aarde beperkt blijven, maar als Opgestegen Wezens de vrijheid worden gegeven om de Ruimte in te reizen en andere werelden te kunnen bezoeken. Jullie reis vanaf hier zal jullie voorbereiden op een prachtige en opwindende toekomst.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.


In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.


Nederlandse vertaling: Marja/Rob

vrijdag 1 juli 2016

NEDERLANDS -- Mike Quinsey -- 1 juli 2016Mike Quinsey (HZ), 1 Juli 2016.

De mensen van Groot-Brittannië hebben hun eigen persoonlijke kracht gebruikt om veranderingen door te voeren die eens zullen worden gezien als wereld veranderende gebeurtenissen. Op dit moment spoedt de wereld zich met hoge snelheid richting een ineenstorting, maar de consequenties zullen in geen geval zo slecht zijn zoals sommigen suggereren. Je zou het kunnen zien als het einde van de oude manieren die jullie niet langer dienen en hieruit zullen gunstige veranderingen ontstaan die jullie stevig op het pad naar een nieuwe Aarde en jullie vrijheid zullen zetten. Veel mensen hebben al een deel van zichzelf gegeven door hiervoor te ijveren en heel binnenkort zullen gebeurtenissen jullie in staat stellen de veranderingen te helpen bewerkstelligen. Deze tijd is reeds vele, vele jaren geleden gepland en de Lichtkrachten zijn zo goed georganiseerd dat ze binnen een paar minuten in actie kunnen komen om jullie succes te verzekeren. 

Het resultaat van de stemming in Groot-Brittannië over het lidmaatschap van de Europese Unie heeft schokgolven over de wereld gestuurd. Alhoewel er voordat de uitslag bekend was aanwijzingen waren dat de stemmen voor "remain"(blijf) succes zouden hebben, veranderde deze tendens richting het einde van de verkiezingsdag plotseling. De laatste stemmen resulteerden in een niet te stoppen ommezwaai richting "leaving" (verlaat) de EU. Gezien vanaf een hoger niveau was dit het meest gewenste resultaat dat uiteindelijk jullie bevrijding uit de greep van de illuminati zal blijken te zijn. De verreikende gevolgen zullen zijn dat méér landen de EU verlaten, waardoor de greep van de illuminati op jullie verder wordt gereduceerd. Wees gerust dat die zielen die jullie toekomst bewaken, jullie hebben aangemoedigd de EU te verlaten en daarom zeer tevreden zijn over de uitkomst.


Het kan zijn dat jullie nog niet de voordelen zien van het verlaten van de EU, maar in de loop van de tijd zal dit duidelijker worden. Het Britse volk zal de hemel in geprezen worden voor haar intuïtieve keuze dat resulteerde in het nemen van de juiste maatregelen. Natuurlijk liggen er moeilijke tijden in het verschiet. maar de omvang van de problemen is op geen enkele manier zo verreikend als sommigen voorspellen. Houd altijd in gedachten dat vele zielen voor het Licht werken en voortdurend bij jullie zijn en dat zij van het Licht in hun werk worden begeleid. Het is nu tijd om je te verenigen en waar mogelijk als één groep samen te werken om de vrijheid te herstellen en voorbereidingen te treffen voor de aanstaande Ascentie. Hoe meer het Duister wordt onderdrukt en wordt tegengehouden in het voltooien van haar plannen, des te meer vrijheid zullen jullie hebben om vooruit te stomen en jullie rechtmatige plek in het Nieuwe Tijdperk in te nemen.

Begrijp dat eenieder van jullie zich bewust was van de te ondervinden moeilijkheden voordat jullie je vrijheid op "gevangenisplaneet" Aarde terugwinnen. Er ontwaken nu zoveel van jullie voor de waarheid en iedere poging van het Duister om jullie te misleiden wordt herkend voor wat ze zijn. Aangezien steeds méér van jullie zich beginnen te realiseren hoe jullie werden onderdrukt zal er een groot ontwaken plaatsvinden, evenals een rebellie tegen degenen die de handelingen uitvoerden die jullie hebben misleid. Wraak dient echter te worden overgelaten aan diegenen die ernaar streven om gerechtigheid te verspreiden, terwijl jullie ervan verzekerd kunnen zijn dat geen misdaad tegen het volk of tegen de Wetten van God onopgemerkt zal blijven. Stijg boven de reguliere reactie van de Mens uit wanneer dergelijke problemen zich aandienen en door een goed voorbeeld te geven help je anderen door hen de juiste weg vooruit te laten zien.

Voor de meesten van jullie geldt, behalve in deze tijd op Aarde te zijn vanwege de kansen die het biedt om je ontwikkeling te versnellen, dat je hier bent omdat je ervaring je toont dat je klaar bent om de moeilijkheden te hanteren die de veranderingen onvermijdelijk zullen brengen. Van binnen weet je dat alles naar wens zal verlopen, maar in deze specifieke tijd is er zo veel chaos dat het moeilijk is om het te begrijpen. Desalniettemin, blijf recht vooruit kijken en laat je niet ontmoedigen door wat er om je heen gebeurt. Er is veel waarvan je je totaal onbewust bent en gezien de omstandigheden is dat maar goed ook, waardoor je de tijd en de gelegenheid hebt om je op je eigen behoeften te concentreren. Je zou intuïtief moeten weten of je naar het Licht omhoog rijst en of je je vooruitgang, speciaal in zo'n belangrijke tijd, dient te handhaven. Ascentie roept en hoewel je Gidsen je bijstaan, ligt het succes bij jou en je intentie om succesvol te zijn. Vraag, wanneer je twijfelt, om hulp en het zal er zeker komen, maar zoals je al eerder werd gezegd, sta er voor open dat het op een andere manier of in een andere vorm komt dan je mogelijk verwachtte. Je Gidsen zullen weten hoe ze je op de beste manier kunnen helpen.


De geschiedenis toont dat het Menselijk Ras op haar best is wanneer omstandigheden op zijn slechtst zijn, en dat er dan vele, vele uitzonderlijke daden plaatsvinden. Compassie komt aan de oppervlakte en er is vaak een samenkomen van degenen die vanuit zichzelf geven om anderen in nood te helpen. De Aarde is momenteel een geweldige plek om degenen te dienen die vaak in wanhopige nood zijn vanwege honger of ontbering. De liefde die gepaard gaat met dergelijke hulp verheft de ontvanger en verhoogt in het algemeen de daar aanwezige trilling. Het is inderdaad het toenemende niveau van de trillingen dat jullie uiteindelijk voor altijd uit de lagere zal opheffen. In werkelijkheid is energie alles dat er is, vormgegeven door de kracht van gedachten, en zelfs in jullie huidige tijd heeft het effect, hoewel het resultaat zich langzamer manifesteert.

Jullie dienen veel in je herinnering terug te brengen, aangezien het meeste van jullie kennis zich diep binnen je onderbewuste geest bevindt. De tijd waarin de trillingen versnellen en jullie uit de duisternis die jullie omgeeft, opheffen is echter al begonnen. Er zijn vele vriendelijke, lieve, liefhebbende zielen die in de lagere trillingen werken om Licht en Liefde te brengen aan de bewoners die in duisternis ronddwalen. Kun je je voorstellen wat voor een onaangenaam niveau het is waar heel weinig zijn vorm langere tijd kan vasthouden? Zielen op een dergelijk niveau worden op geen enkele wijze gestraft, maar verblijven simpelweg daar waar de trillingen op een niveau zijn dat overeenkomt met die van hen zelf. Dat is waarom zij een heleboel hulp nodig hebben om opnieuw op te kunnen stijgen.


Wat je ook moge denken van degenen die in de put zijn gevallen, onthoud alsjeblieft dat ze nog steeds het Lichtzaadje van God bevatten dat niet te doven is. Ze hebben daardoor alle kans om weer omhoog te gaan, en er is altijd hulp voorhanden om ze te helpen dat voor elkaar te krijgen. Op hun tijd worden dergelijke zielen geëerd omdat ze naar de "Hel" en weer terug zijn geweest en daardoor sterker zijn geworden. Geen enkele ziel is ooit hopeloos en bij elke stap is er hulp beschikbaar om ze weer op te heffen. Wees dus vol compassie wanneer je betrokken bent bij degenen die de weg naar huis nog zoeken, aangezien ze vaak juist dat pad volgen dat jij hebt gecreëerd. De Aarde is een school die je tot aan je grenzen test, maar nooit er overheen, dus onthoud dat je veel sneller vooruitgaat door in de lagere dimensies te zijn, neem het leven dus serieus en zorg ervoor dat je bovenaan uitkomt. Wanneer je voortgaat op je reis zul je altijd zien dat zielen die je zijn voorgegaan je een helpende hand bieden.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.


In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Vert. Marja/Rob

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS