Followers

Google+ Followers

vrijdag 12 mei 2017

Nederlands -- 12 Mei 2017, Mike Quinsey (HZ)


Hallo vrienden, ik neem de komende twee weken vakantie. Mijn volgende bericht zal op 2 juni zijn. Ik ben, zoals gewoonlijk, weg om mijn twee zoons te bezoeken in Devon, in het prachtige westelijk deel van Engeland. Ik kijk dus uit naar een heerlijke ontspannende vakantie.

De rest van dit jaar zal heel interessant moeten zijn en tegen het einde van het jaar zouden de eerste belangrijke aankondigingen gedaan moeten zijn.
Ik wens jullie allemaal een geweldige zomertijd - met Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

12 Mei 2017, Mike Quinsey (HZ)

Het lijkt erop dat de negatieve krachten uit hun ondergrondse bases worden verdreven, niet in staat om de controle over de wereld in stand te houden. Deze zuivering zal doorgaan totdat ze voor de Mensheid niet langer een bedreiging vormen, waardoor een grotere controle door de Krachten van het Licht de ruimte krijgt. Het kan nog maar een kwestie van tijd zijn voordat hun controle over jullie nieuwsbronnen wordt opgeheven, waardoor het werkelijke nieuws in staat wordt gesteld naar buiten te komen. Tot nu toe hebben jullie om de waarheid te vinden, het Internet af moeten schuimen waar vele websites jullie van valse informatie voorzien. Wanneer jullie echter de sites al hebben geïdentificeerd die betrouwbaar zijn, hebben jullie op zijn minst een redelijk idee van wat er werkelijk gaande is.   

Er is zo veel nieuws dat erop wacht om vrijgegeven te worden, en dit beslaat de gebeurtenissen van de afgelopen circa zeventig jaar, die verborgen werden gehouden. Over het algemeen zullen de mensen niet alleen verbaasd zijn, maar daadwerkelijk geschokt om te moeten geloven dat de waarheid zo lang voor hen verborgen is gehouden. De Illuminati hebben voorkomen dat jullie je konden ontwikkelen en tegelijkertijd hebben ze jullie geld “gestolen” om hun enorme geheime projecten te financieren. Het is niet alleen de vrije energie die jullie levens onmiddellijk zouden vergemakkelijken, maar ook geavanceerde technologieën zoals de voedsel-replicator. Deze twee vooruitgangen zouden de mensen in een klap uit armoede en honger optillen. Wanhoop echter niet, want het zal niet veel langer meer duren voordat positieve veranderingen zullen worden geïntroduceerd en dan zullen jullie weten dat het Licht volledig de overhand heeft gekregen.  

De Illuminati zijn meedogenloos en zijn door niets tegen te houden om aan hun macht vast te blijven houden, maar nu zijn ze meer dan hun gelijke tegengekomen. Terwijl de voortgang steeds sneller gaat, gaan er vele gunstige projecten van start en zijn voorbereidingen getroffen voor de tijd die komen gaat, waarin deze publiek bekend gemaakt kunnen worden. Jullie belangrijkste tijdlijn is een krachtige die naar Ascentie leidt en het kan bevestigd worden dat niets kan voorkomen dat deze zich volledig manifesteert. Het lijkt nog steeds zeker dat belangrijke zaken aangekondigd zullen worden en dat deze voor het einde van het jaar een aanvang zullen nemen. Er wordt absoluut snelle vooruitgang geboekt die de Lichtkrachten in staat zal stellen hun doel te bereiken om de zaken zeer spoedig op de rit te krijgen.    

Intussen regeert de chaos in vele delen van de wereld, aangezien de nieuwe energieën de zaken flink door elkaar husselen totdat deze zich kunnen vestigen. Er is sprake van een uitsorteren en de lagere trillingen dienen zich te verhogen, anders is er hiervoor geen plek op de nieuwe niveaus waar ze eenvoudigweg niet kunnen bestaan. Jullie naderen echter met grote snelheid het keerpunt en van daaruit roept jullie een prachtige en vredevolle toekomst. De zielen die hun trillingen niet kunnen verhogen zullen zich ongemakkelijk voelen en, vanwege het gebrek aan inzicht hierin, niet in staat om in het reine te komen met wat er gaande is. Hun geloofssysteem kan niet bevatten wat er achter de veranderingen verborgen ligt en in veel gevallen hebben zij er weinig tot geen interesse in. Voor hun behoeften wordt echter gezorgd en op het geschikte moment zullen zij een nieuw pad betreden om hun evolutie te vervolgen. 

Wees nooit bang voor degenen die zich niet op jouw niveau van inzicht bevinden. Iedereen zal zichzelf op het juiste punt kunnen aantreffen, precies daar waar ze verder kunnen gaan met hun ervaringen, in een voor hen geschikt tempo. Er zou geen winst te behalen zijn of nut zitten in het zich naar een hoger niveau begeven voordat je daar werkelijk klaar voor bent; je dient het door middel van je eigen ontwikkeling te bereiken. De Aarde brengt soms grote uitdagingen voort en deze vormen jouw route naar een succesvolle ervaring op je reis naar Ascentie. Het is belangrijk om te herhalen dat je nooit taken krijgt opgedragen die je vermogens te boven gaan.

Nagenoeg iedere dag van je leven komen er kansen voorbij, hoe klein soms ook, die je de mogelijkheid geven om je trilling te verhogen. De uitdaging voor jou is dan om in die hogere trilling te blijven en daarop voort te bouwen, zodat je je blijft verheffen. Soms zijn het maar kleine dingen die voor iemand anders zoveel waarde hebben, zoals een vriendelijk woord of een helpende hand, die ervoor zorgen dat ze zich gewaardeerd en gewenst voelen. Goede daden kosten vaak niets, maar soms moet je veel meer geven om degenen in nood te helpen en wanneer iedereen een ander op deze manier zou helpen, dan zou armoede snel verdwijnen. Het ontbreken van het verspreiden van rijkdom, samen met daden van de Illuminati, heeft ervoor gezorgd dat de rijkdom van de wereld in handen is van een zeer kleine minderheid, terwijl miljoenen nauwelijks kunnen overleven omdat ze om te kunnen overleven een gebrek hebben aan de eerste levensbehoeften. Deze omstandigheden zullen zeer binnenkort veranderen en de revaluatie van de valuta zal lang en breed een eerlijke verdeling van rijkdom te zien gaan geven.    

Het Menselijk Ras bestaat uit krachtige mensen die zijn opgegroeid in de moeilijkste van alle beschavingen. Velen zijn aan hun taken toegewijd geraakt en oogsten succes vanwege hun intentie om de obstakels op hun pad te overwinnen. Ze zijn enorm snel vooruit gegaan en alle ervaringen zijn ten voordele van het geheel geweest. Sommigen vinden het nog steeds moeilijk om de werkelijke realiteit waarin ze leven te bevatten en brengen leven na leven door om hun lessen te leren. Hulp wordt altijd geboden, maar wordt in geen geval aan iemand opgedrongen. Onthoud dat vrije wil heilig is en door alle zielen dient te worden geëerbiedigd en dit wordt een punt van aandacht wanneer dit wordt genegeerd en degenen die dit doen dienen de karmische lessen te leren die een gevolg zijn van hun daden.

Waar er sprake is van hechte relaties of familiebanden kan over het algemeen worden aangenomen dat deze doorgaan, ongeacht de veranderingen die vanwege de eindtijden tot stand komen. Vorige levens zullen laten zien dat zij van de ene incarnatie naar de andere onderling van rol wisselen, zodat ze zich gezamenlijk ontwikkelen. Je incarneert in beide seksen, zodat er in een periode van verschillende levens een evenwicht wordt bewaard, maar uiteraard is er in sommige gevallen ook sprake van karma. Jullie kunnen ervan uitgaan dat de Hogere Wezens die toezicht hebben op jullie voortgang zicht hebben op het grotere perspectief en absoluut de controle over alle zaken hebben. Dus jullie kunnen begrijpen dat de zaken op een gecontroleerde manier verlopen, ongeacht hoe dat aan de buitenkant lijkt. Vrije wil wordt nog steeds geëerbiedigd, maar wordt bevredigd doordat het in de levens van mensen is geïntegreerd en op die manier heeft het geen invloed op het hogere plan van je evolutie.  

Houd jullie blik stevig op je directe doel gericht, zodat jullie op een succesvolle manier vooruit kunnen gaan zonder te worden afgeleid door uiterlijke gebeurtenissen. Te weten dat jullie bijna thuis zijn omdat de cyclus ten einde komt zou jullie de nodige kracht moeten geven om het succesvol af te sluiten. Wat een feestelijkheden zullen er plaats vinden en hoe vreugdevol zal het zijn om te beseffen dat alles goed is en dat de negatieve krachten zich niet er langer kunnen in kunnen mengen.

Als je ertoe in staat bent, help degenen die verdwaald zijn maar weten of voelen dat belangrijke veranderingen zich voltrekken, probeer niet om hen te overstelpen met details en laat alleen dat los waarvan je weet dat ze het kunnen bevatten. De meeste zielen zijn gevoelig voor verandering en beseffen dat er iets gaande is, maar zijn waarschijnlijk niet in staat te bevatten wat er gebeurt. Het belangrijkste dat overgebracht dient te worden is dat er positieve veranderingen gaande zijn en dat er niets is om bang voor te zijn. De toekomst van het Menselijk Ras is in veilige handen en nadat de Aarde is opgeschoond en hernieuwd, zal een glorierijk nieuw tijdperk een aanvang nemen.  

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energieën van Licht en Liefde.

Mike Quinsey. Tree of the Golden Light
Vertaling: Marja en Rob

vrijdag 5 mei 2017

Nederlands -- 5 Mei 2017, Mike Quinsey (HZ)


5 Mei 2017, Mike Quinsey (HZ)
Iedere dag komen jullie dichter bij het punt waarop het duister in voldoende mate is bedwongen om welkome veranderingen in jullie valuta toe te staan. Op het moment bestaat er veel activiteit om degenen die zich binnen de aarde verstoppen en die de opdracht hebben gekregen zich over te geven (en zo niet, uitroeiing tegemoet te zien), te verwijderen. Dit maakt de weg vrij voor de maatregelen die dienen te worden genomen om de bewapening van de Ruimte teniet te doen, waardoor het voor bezoekende ruimteschepen veilig wordt om op Aarde te landen. Dit alles is nodig om het Nieuwe Tijdperk op een veilige manier en zonder verder uitstel te kunnen introduceren. Jullie kunnen ervan uitgaan dat de voorbereidingen op deze tijd al geruime tijd hebben plaatsgevonden en zodra de "obstructies" zijn verwijderd zullen de gebeurtenissen voort snellen. De veranderingen zijn al lang over tijd, maar onvermijdelijk en binnen een paar jaar zullen deze reeds zijn begonnen jullie samenleving te transformeren.  
Jullie bevinden je nu in een tijd waarin jullie je emoties dienen te beheersen en negatieve gedachten niet in je op moeten laten komen. Het kan niet vaak genoeg worden benadrukt hoe belangrijk het is om de aardse zaken op een kalme manier te blijven benaderen, zaken die soms behoorlijk onrustbarend kunnen zijn. Gebrek hieraan zal het laatste belangrijke symptoom zijn in de reacties van degenen die niet begrijpen dat er een zuivering dient plaats te vinden voordat het nieuwe kan worden geïntroduceerd. De verandering in trilling zal degenen verontrusten die dit niet kunnen accepteren, aangezien ze niet in staat zijn om te bevatten wat er gaande is. Totdat er een vrije Pers is zal het moeilijk zijn de waarheid aan iedereen over te brengen, terwijl degenen die nog steeds onder controle van de Illuminati staan nog steeds verward zullen zijn.  
In tijden waarin het moeilijk te begrijpen is wat er gaande is, laat je dan door je intuïtie leiden en wanneer de zaken voor jou niet duidelijk zijn of onlogisch lijken, probeer dan de onderliggende reden te ontdekken en een positief eindresultaat te vinden. Begrijp dat jij, net als ieder ander, een bijdrage kan leveren aan hoe de toekomst er uit komt te zien, en dit is de vrije wil in actie. Jullie zijn in werkelijkheid veel krachtiger dan jullie je realiseren en terwijl jullie trillingen toenemen zullen jullie ontdekken dat gedachten creatief van aard zijn. Feitelijk zullen jullie moeten leren hoe je deze kunt controleren. Het zal jullie op een natuurlijke manier afgaan, dus maak je geen zorgen als je op je huidige niveau niet in staat bent om dwalende gedachten in je hoofd te voorkomen. Je zut echter blij verrast zijn over hoe snel je je aan zult passen aan de hogere trillingen.
Sommigen zullen zich afvragen waarom een ziel ervaringen in de lagere dimensies nodig heeft en het eenvoudige antwoord daarop is om je te kunnen ontwikkelen op een plek waar veel sneller ervaring kan worden opgedaan dan waar dan ook. Het kan een moeilijke weg zijn, maar jullie krijgen iedere hulp om te slagen. Uiteraard kunnen jullie je pad bewandelen met een snelheid die je het beste past en zorgen je Gidsen ervoor dat je niet wordt overladen. Tenslotte gebeurt alles in het "nu", zodat je je op je eigen snelheid kunt ontwikkelen. De meeste zielen zijn blij met de kans om hun evolutie te versnellen en er zijn sommigen die in één leven hebben geprobeerd om te veel te bereiken.
Jullie werden opzettelijk op een niveau gehouden waar jullie je niet bewust waren van de manier waarop je ascentie kunt bereiken. Het duister was van plan jullie gevangen te houden, zodat zij jullie tot slaaf konden maken, wat tot dusverre is gelukt. Velen hebben hun trilling echter voldoende verhoogd om voorbij de beperkingen te geraken die hen werden opgelegd, waardoor zij Ascentie als vooruitzicht hebben. De hogere rijken van het Licht roepen en het zal niet lang meer duren voordat jullie stappen zullen kunnen zetten die eindigen met dat jullie Galactische Wezens worden. Er dient echter te worden benadrukt dat jullie nog een behoorlijke weg hebben te gaan voordat jullie een dergelijk hoog niveau bereiken, maar dit is het pad dat jullie zelf voor je ontwikkeling hebben gekozen.
Uiteindelijk zal de waarheid aan jullie worden onthuld, maar wel in een tempo dat jullie niet zal overweldigen. Maar weinig is werkelijk zo als jullie is doen geloven, maar wees ervan verzekerd dat er een God is, de magnifieke Bron van Al Dat Is. Jullie zijn allemaal onsterfelijk en geschapen naar het evenbeeld van God, wat betekent dat jullie het volledig potentieel bezitten om Eén te worden met God. De mens heeft vrije wil meegekregen om dat te ervaren wat hij maar wil, maar hiermee gepaard gaat de verantwoordelijkheid voor alle daden die je verricht. Dit te weten helpt om duidelijk te krijgen waarom jullie dualiteit ervaren. Wees er echter van verzekerd dat voordat je deze reis bent gaan ondernemen, je volledig op de hoogte was van de uitdagingen waar je mee te maken zou krijgen om " je weg terug naar Godheid" te vinden. God heeft aanvankelijk alle zielen heengezonden om ervaringen op te doen zodat God meer te weten zou kunnen komen over zijn creaties. Gezegd wordt: "God ademt In en God ademt Uit" en dit heeft betrekking op jullie reis buiten de Godheid.
Religie is het gekozen pad van velen die een leraar nodig hebben om hen de weg te wijzen, maar vaak is het een moeilijke weg om te bewandelen, omdat het de visie van de Mens op de Waarheid is. In werkelijkheid is het vrij eenvoudig en kan het worden samengevat in "Behandel een ander zoals je jezelf zou behandelen". Het betekent dat je eenieder als je gelijke behandelt - je Broeders en Zusters. In jullie huidige ervaring is het misschien moeilijk om dit waar te maken, maar door je best te doen creëer je een pad naar het Licht dat je uiteindelijk zal laten slagen. Universele Liefde maakt geen onderscheid tussen zielen onderling, aangezien iedereen op zijn/haar eigen manier en via zijn/haar eigen keuzes ervaringen opdoet. Soms echter komt de Mens in de problemen en verliest hij het contact met het Hogere Zelf, maar krijgt hij hulp om zich weer te kunnen verheffen en hoeft hij zijn pad nooit alleen te gaan; wanneer je hulp nodig hebt is God maar één gebed verwijderd.      
Wanneer je eenmaal een Hoger Wezen bent geworden zal je trilling zo hoog geworden zijn dat je een perfect lichaam zult kunnen behouden dat honderden jaren "oud" kan worden. Dit is de reden waarom jullie de afgelopen circa 300 jaar regelmatig hebben kunnen horen van de aanwezigheid van St. Germain op Aarde. Hij is bij meerdere gelegenheden waargenomen en liet nooit tekenen van veroudering zien. Stel je eens voor dat je in staat bent een dergelijk lange periode je spirituele werk te doen en een mentor bent voor zielen die je gedurende een reeks levens op aarde kunt bijstaan. St. Germain verscheen zelfs op een bijeenkomst in Amerika waar de Onafhankelijkheidsverklaring werd getekend en had een belangrijke hand in het opstellen ervan. Hij heeft altijd een grote interesse getoond in de vooruitgang van de Mensheid en heeft zijn invloed laten gelden om haar op het juiste pad te houden.     
Terwijl de tijd verstrijkt leren jullie bijzonder snel hoe jullie werkelijke geschiedenis is verlopen en waar de toekomst jullie zal brengen. Het  is een opwindende tijd, daar voor velen van jullie de reis bijna voorbij is; een prachtige toekomst lonkt. Er valt voor jullie zoveel te leren, zodat wat betreft jullie geschiedenis orde op zaken kan worden gesteld. In werkelijkheid weten jullie maar bar weinig van de geschiedenis van de Aarde en onze rol hierin, hoewel jullie werden teruggevoerd naar pre-Atlantische tijden. Iedere periode laat zien dat vooruitgang cyclisch van aard is en dat elke Zonnecyclus is geëindigd met een opschoning van de Aarde. Deze keer is het niet anders en zeer binnenkort zal een nieuwe cyclus beginnen voor zielen die een vervolg dienen te geven aan hun evolutie in de lagere dimensies. Degenen die ascenderen bewegen zich de hogere trillingen in, waar geen kwaad kan bestaan, om van een vredig en liefdevol bestaan te kunnen genieten.
Houd je blik gericht op alles wat in harmonie en van hogere trilling is, en dit zal ervoor zorgen dat je klaar bent om te Ascenderen.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energie van Licht en Liefde.

Mike Quinsey
Tree of the Golden Light
Vertaling Marja en Rob

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS