Followers

Google+ Followers

vrijdag 28 oktober 2016

NEDERLANDS -- Mike Quinsey (HZ) 28 okt.201628 Oktober 2016, Mike Quinsey (HZ)

De voortgang van de veranderingen verloopt goed en terwijl ze zich vestigen neemt ook de macht van de duistere Troepen af, zelfs in die mate dat ze verward raken en niet in staat zijn om de zaken als voorheen te controleren. Bij iedere gebeurtenis zullen ze maar een beperkte mate van vrijheid overhouden om met hun plan voor wereldcontrole door te kunnen gaan. Ze zullen niet slagen, aangezien de eindtijden al reeds zijn vastgelegd en de overwinning voor het Licht onvermijdelijk en verzekerd is. De periode waar jullie je nu in bevinden is gevuld met potentiele veranderingen, die allemaal leiden naar de verheffing van de Mensheid en naar haar plek in het Nieuwe Tijdperk. Het thema staat vast en het is enkel een kwestie van tijd voordat degenen die verantwoordelijk zijn voor de nieuwsverspreiding zich gedwongen voelen om te beginnen jullie van waarheidsgetrouwe nieuwsverslagen te voorzien. De waarheid kan niet veel langer meer verborgen worden gehouden en omdat diegenen die in de weg staan verwijderd worden komen de dagen van waarheidsgetrouwe verslaggeving steeds dichterbij.


Er zullen maar weinigen zijn onder jullie, die hun leven besteden aan het brengen van het Licht naar de Aarde, die nog niet hebben gehoord van David Wilcock. Hij is een Meester die degenen van het Licht met succes naar voltooiing leidt zodat ze in de komende Nieuwe Tijd en aan het einde van de Oude Tijd verzekerd zullen zijn van Ascentie. Zijn werk voor de Mensheid is zo belangrijk dat hij volledig wordt beschermd terwijl hij jullie voorziet van grotendeels onbekende informatie wat betreft de grotere Waarheid. Zijn grootste onthullingen handelen over de waarheid van leven buiten de Aarde en daar ver voorbij. David gaat de Lichtwerkers voorop zodat ze bewust zijn van de vele levensvormen binnen jullie Universum. Op hun beurt zullen ze deze informatie verder kunnen verspreiden, zodat jullie, wanneer zij van het licht op Aarde verschijnen, al enige kennis van hun bedoelingen hebben.


Ascentie is in geen geval uitzonderlijk, maar zoals velen van jullie zich al bewust zijn is dit voor degenen die op het punt staan te ascenderen een zeer bijzondere verheffing, met Mensen die in hun fysieke lichamen ascenderen. De inkomende energieën hebben nu al hun effect en iedere ziel wordt in meerdere of mindere mate beïnvloed. Degenen die zich al bewust zijn van wat er gaande is kunnen zich hieraan aanpassen, maar voor hen die er moeite mee hebben kan het verwarrend zijn. Maar maak je geen zorgen aangezien verheffing bedoeld is om een traag proces te zijn, zodat het jullie niet overweldigt. Zoals jullie onderhand zullen weten zullen op een bepaald moment diegenen die zich niet verder kunnen verheffen, naar een nieuw pad, dat in hun behoeften voorziet, overgaan.

Opwindende tijden die jullie zullen verheugen breken binnenkort aan, tenzij jullie het moeilijk vinden deze te vatten. Vrijwel alles waar jullie vertrouwd mee zijn zal ten goede veranderen en jullie zullen snel in een toekomst worden geleid zoals jullie nog nooit eerder hebben meegemaakt. Vele zielen die jullie voor zijn gegaan zullen jullie helpen je plaats in te nemen temidden van hen die jullie voorgingen. Het zijn jullie broeders en zusters en ze wachten jullie terugkeer met spanning af, aangezien jullie zullen worden gevierd en gehonoreerd voor de grootse dienst die jullie aan de rest van de Mensheid hebben bewezen. Houd in gedachten dat, toen je vrijwillig besloot in de lagere trillingen af te dalen, je wist wat er voor je lag, evenals de vele uitdagingen die je tegen zou komen. Je bent daarom des te grootser en jouw ervaring zal vele anderen die hierna komen van dienst zijn.  
 

Voor al diegenen die zich bewust zijn van hun bestemming en die zich richting volbrenging bewegen, weet dat de huidige tijden jullie uitweg uit de dualiteit zijn. Alles wat je in het werk stelt zal zeer de moeite waard zijn en zal je stevig op het pad naar volledige Galactische groei zetten. Jullie beginnen je nu al te realiseren dat er veel meer te bevatten is en dat het enkel de lagere trillingen zijn die jullie hebben beperkt. Dit maakt jullie voortgang een schitterende prestatie, maar jullie niveau van bewustzijn groeit nog steeds en jullie stevenen af op volledig bewustzijn. Jullie zullen niet langer in een valse en onwerkelijke realiteit gevangen zitten en de onthullingen die ophanden zijn jullie helpen om je snel in een meer realistische situatie te brengen.   

Vanwege de verscheidenheid waaruit de Aarde bestaat, is het één van de mooiste planeten in het Universum. Waren het niet de daden van de Mens dan zou het werkelijk de Tuin van Eden zijn, echter de Mens heeft haar schoonheid met voeten getreden en met opzet vernield. Jullie hoeven enkel maar te kijken naar de schoonheid van de enorme massa bloemen die op Aarde bestaat om het wonder van de schepping te waarderen. Kijk ook eens naar de vele soorten dieren die hier rondlopen om je te realiseren dat in alles wat leeft de hand van God aanwezig is. De mens heeft eveneens de gave van creatie, maar ontbeert voor het grootste deel de idealen en zorg die nodig zijn om blijvende schoonheid te creëren. Dit alles zal in de nabije toekomst veranderen terwijl jullie je in de hogere dimensies verheffen. 

Totdat de waarheid omtrent jullie bestaan wordt onthuld, tezamen met nieuws over de aanstaande veranderingen, zullen jullie afhankelijk zijn van het internet, maar ook daar doen mensen verslag die simpelweg de klauwen van de illuminati vertegenwoordigen en die valse informatie verspreiden. Als je echter het nieuws van de websites die jij als betrouwbaar beschouwt bijhoudt, zou je goed geïnformeerd moeten zijn. Het is onmogelijk om het allemaal zeker te weten, dus concentreer je op het laatste nieuws uit bronnen die je eerlijk en waarheidsgetrouw verslag doen van wat er gaande is. Er staan vele, vele Lichtwezens aan jullie zijde en dat is jullie garantie voor een veilige reis naar voltooiing.

Blijf geduldig en geef de gebeurtenissen de tijd om zich te manifesteren, want jullie hoeven je geen zorgen te maken, aangezien het resultaat jullie allemaal zal verheugen en blij zal maken om eindelijk te zijn bevrijd van de beperkende factoren die jullie vooruitgang hebben gedwarsboomd. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht
Mike Quinsey

Website: www.treeofthegoldenlight.com

vrijdag 21 oktober 2016

Nederlands -- Mike Quinsey, (HZ) 21 oktober 201621 Oktober 2016, Mike Quinsey (HZ)

Weinig mensen zijn zich ervan bewust dat er zich in de Ruimte al sinds lange tijd een oorlog afspeelt tussen de troepen van de Illuminati en Ruimtewezens. De Illuminati hebben dit voor elkaar gekregen omdat ze triljoenen dollars naar hun geheime Ruimteprogramma hebben geloodst. De gevechten vinden plaats om te voorkomen dat de Aarde volledig door de Illuminati overgenomen wordt. Als hen dit was gelukt zou het werkelijk Gevangenis Aarde zijn geworden. De bevolking zou aan hun grillen zijn overgeleverd, aangezien ze hun plan door zouden hebben gevoerd om het aantal bewoners op Aarde drastisch te reduceren tot een hanteerbare omvang.

Hoewel de strijd nog niet voorbij is, hebben de Lichtkrachten zichzelf echter opgewerkt en zijn ze nu de grootste macht geworden. Het is enkel een kwestie van tijd voordat ze de overwinning kunnen claimen en de leiders van de Illuminati kunnen verdrijven. Deze zullen worden overgebracht naar plekken waar ze zich niet langer met jullie vooruitgang in het vestigen van het Nieuwe Tijdperk kunnen bemoeien. Eonen lang zijn jullie niet in staat geweest om vooruit te gaan zoals jullie dat wilden, maar binnenkort zullen jullie vrij kunnen zijn om je eigen pad volgen en naar de hogere dimensies opstijgen. Er is echter eerst veel werk te verzetten om het Nieuwe Tijdperk volledig op stoom te brengen. Met de hulp van jullie Ruimtevrienden kunnen achtergehouden ontwikkelingen worden vrijgegeven. Jullie zullen snel in de moderne tijd van vrije energie en zelfvoorziening belanden. Uiteraard zullen vele helpers jullie assisteren om het Nieuwe Tijdperk te vestigen.


De noodzakelijke veranderingen die het jullie mogelijk maken om vooruit te gaan staan in de planning en het wachten is alleen op het juiste moment om voor het eerst met de revaluatie van de valuta van start te gaan. Als dit eenmaal is gebeurd kunnen vele projecten van start gaan en dat omvat o.a. de verdeling van de benodigde apparatuur om jullie wat energie betreft zelfvoorzienend te maken. Het is duidelijk dat deze veranderingen zich niet in één nacht voltrekken, maar jullie zullen vast en zeker blij zijn om te weten dat er een begin is gemaakt. Op alle niveaus zal jullie vooruitgang onder supervisie staan van Hogere Wezens en hun aanwezigheid zal jullie garantie zijn dat alles zoals gepland vooruit gaat om jullie snel het Nieuwe Tijdperk in te stuwen. Met dergelijke ontwikkelingen zullen jullie buitenaardse vrienden in staat zijn om jullie op een veilige manier vaker te bezoeken en wanneer nodig van dienst te zijn.

Totdat een vrije Pers zich kan vestigen zal het nodig zijn dat jullie op zoek gaan naar betrouwbare informatiebronnen. Op dit moment worden er geduchte pogingen ondernomen om jullie te verwarren door het verspreiden van valse informatie. Er kan echter met zekerheid worden gesteld dat meer mensen voor de waarheid ontwaken en zich niet zo gemakkelijk meer voor de gek laten houden. De illuminati zullen beteugeld worden, maar hun handlangers zullen nog even doorgaan met hun pogingen om de waarheid verborgen te houden. De waarheid zal uitkomen en geen enkele vorm van toedekken zal het voor elkaar krijgen om die te onderdrukken. Zelfs nu vatten steeds meer mensen de moed op om naar voren te treden en "te vertellen wat ze weten" en naarmate de tijd verstrijkt zullen meer en meer mensen in hun voetstappen volgen.  


Weet dat het Duister de zaken nooit helemaal op hun eigen manier heeft kunnen doen, het is enkel zo dat hun daden eerder werden gemeld door een Pers die drijft op sensationele verhalen en "slecht" nieuws. Het werkelijke nieuws wordt gecontroleerd en totdat er de vrijheid bestaat om de zaken te rapporteren zoals ze gebeuren zullen jullie nooit de werkelijke gebeurtenissen te horen krijgen vanaf zowel de Aarde als erbuiten. Wanneer de omstandigheden het toestaan zullen jullie snel de feiten rondom jullie verblijf op Aarde te horen krijgen en de vele valse verhalen omtrent jullie geschiedenis zullen worden rechtgezet. Omdat het mogelijk is om terug in de tijd te gaan zullen jullie passende gegevens krijgen om dit te bewijzen.   

Wanneer zaken die jullie na aan het hart liggen veranderen kan dit onrust veroorzaken, maar besef dat alles zich in een voortdurende staat van verandering bevindt omdat er in de toekomst voor het oude geen plek is. Jullie groei gaat hier gelijk mee op aangezien jullie bewustzijnsniveau zich verhoogt en dat is een natuurlijk gevolg van de hogere trillingen waar jullie nu in leven. Zoals echter eerder al werd aangegeven bestaat er een punt waar bepaalde zielen niet het niveau kunnen behouden dat hen in staat stelt om zich verder te verhogen. Dit zijn de zielen die hun ontwikkeling zullen vervolgen door een ander pad te gaan in vergelijking met hen die zich verhogen omdat de trillingen hoger worden. Opnieuw dient te worden benadrukt dat alle zielen zichzelf precies daar zullen aantreffen waar ze moeten zijn om hun ontwikkeling te kunnen voortzetten. Het is geen kwestie van keuze, omdat je je niet op een hoger niveau kunt bevinden dan je eigen trilling toestaat.  


Onderhand zouden de meesten van jullie je plek gevonden moeten hebben nu de laatste dagen van het Oude Tijdperk snel worden vervangen door de hogere trillingen. Voor Lichtwerkers betekent het daar aanwezig te zijn waar je kennis en vaardigheden nodig zijn om anderen tot het einde bij te staan en hen te helpen ascenderen. Vele zielen hebben geen idee of begrip van de periode waar zij doorheen gaan, maar zij zullen ascenderen, vooropgesteld dat zij het grootste deel van hun leven voornamelijk in dienstbaarheid aan anderen hebben geleefd. Doe gewoon onder alle omstandigheden je best en probeer alle zielen te benaderen met Universele Liefde. Mocht je een fout maken, maak je dan geen zorgen, want zolang je van dergelijke ervaringen leert zul je nog steeds doorgaan je te verheffen.

Geef dus in geen geval op, maar probeer op je spirituele pad te blijven. Je gidsen zullen zeker aan je zijde staan, en als je naar hen "luistert" zullen ze al het mogelijke doen om je op het pad te houden dat je gekozen hebt. Als je iemand bent die als je hulp nodig hebt de voorkeur geeft aan bidden, dan is dat prima aangezien je in die stille momenten je Gidsen dichter naar je toe kunt trekken. Ze zullen hun boodschap op je overbrengen en je wordt aangeraden die op te volgen, zelfs wanneer je de uitkomst niet kunt zien. Wanneer je de verkeerde beslissing neemt en op het punt staat de verkeerde richting in te slaan zullen ze hun best doen je die te laten veranderen. Onthoud dat ze opgestegen Wezens zijn die weten wat je doormaakt, en dat ze ervaren genoeg zijn om je de richting te wijzen, zodat je je aan je levensplan houdt.

Deze maand zal waarschijnlijk van groot belang zijn, aangezien bepaalde acties die hebben plaatsgevonden vermoedelijk zullen resulteren in enkele positieve resultaten die jullie graag zouden verwelkomen. Jullie geduld was buitengewoon, aangezien jullie vele malen gebeurtenissen hebben verwacht die zich niet precies hebben gematerialiseerd zoals voorspeld. Een gebeurtenis die jullie je gemakkelijk zullen herinneren is het einde van 2012 toen het Nieuwe Tijdperk officieel begon, wat leek te komen en te gaan zonder enige grote gebeurtenis. Zoals jullie werd geïnformeerd, gebeurde dit toch op één niveau en sinds die tijd hebben verschillende gebeurtenissen plaats gevonden die het Nieuwe Tijdperk hebben geholpen zich te manifesteren. Jullie zochten naar feitelijke veranderingen maar konden die niet zien, maar desalniettemin hebben ze plaatsgevonden. Sinds die tijd zijn jullie bewustzijnsniveaus gestegen en terugkijkend zullen jullie het ermee eens zijn dat jullie op een bewust niveau nu meer weten.

Jullie hebben lange tijd gewacht om van de beproevingen van het leven in de lagere trillingen te worden bevrijd. Alles gaat echter vooruit op een manier die ervoor zal zorgen dat de uiteindelijke uitkomst in jullie voordeel uitpakt. Op wat kleine moeilijkheden na is het pad naar jullie toekomst helder, en jullie zullen de niveaus bereiken die jullie welzijn en geluk garanderen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht.
Mike Quinsey.
Vertaling: Marja/Rob

vrijdag 14 oktober 2016

Nederlands -- Mike Quinsey, HZ, 14 okt 201614 Oktober 2016, Mike Quinsey (HZ) 
De Presidentsverkiezing is voor miljoenen Amerikanen het belangrijkste aandachtspunt, maar er bestaat een grote kans dat die uiteindelijk niet doorgaat. De reden hiervoor lijkt te zijn dat één kandidaat zich terug gaat trekken. Het zou, met het oog op de aanstaande start van de mondiale valuta-revaluatie een uiterst bijkomstige gebeurtenis zijn, waar alle aandacht zonder te worden afgeleid op kan worden gericht. Dit kan in feite reeds begonnen zijn, in ieder geval staat het op het punt te gebeuren en dat is zodra de eerste mogelijkheid zich aandient. Er wordt gefluisterd dat het reeds is begonnen en er wordt verwacht dat het, vanwege de omvang van de taak, langzaam in gang wordt gezet. Er is nu uiteraard wel sprake van een zekere mate van urgentie om het plan in gang te zetten en dit zal zoveel mensen, die hier naarstig naar verlangd hebben, verheugen.
In de wereld blijft in beroering en oorlog is schering en inslag, maar veel is een reactie op de pogingen van de Duistere Krachten om hun controle erop uit te oefenen. Hen zal echter niet worden toegestaan succes te hebben, aangezien Hogere Wezens de uitkomst in het voordeel van het Licht zullen bepalen. Omdat de zaken nu een punt hebben bereikt waarop het tijd is om tot een afronding te komen ligt er een plan klaar dat er voor zal zorgen dat er niet langer vertraging op kan treden. Heb vertrouwen in degenen die jullie toekomst in handen hebben, want ze hebben de zaken goed onder controle, evenals een volledig overzicht van wat er gaande is.
Wat betreft het Licht bestaat er geen twijfel en het plan voor jullie vrijheid verloopt volgens plan en zoals nodig om ervoor te zorgen dat Ascentie plaats kan vinden. Het is nu aan ieder individu om te bepalen waar zijn/haar toekomst ligt en of hij/zij wenst te ascenderen om het leven dienovereenkomstig te leven. Uiteraard wordt hulp en begeleiding geboden, maar uiteindelijk is het aan jullie om je trillingen voldoende te verhogen om dit te kunnen bereiken. Jullie zullen onderhand moeten weten dat een kans zoals deze zich aan het einde van een cyclus aandient. Dus doe je best en wees vastberaden om te slagen, aangezien je diep van binnen weet dat dit de waarheid is. Toen je akkoord bent gegaan met je levensplan had je het volste vertrouwen dat je zou kunnen Ascenderen.
Jullie geduld is vele malen getest en als jullie in staat zijn geweest om te blijven staan kun je jezelf als zijnde goed op weg naar de hogere dimensies beschouwen. De uitdagingen om de lagere trillingen te overwinnen zijn moeilijk en jullie worden vanaf alle kanten belaagd, maar door gecentreerd te blijven en totale zelfbeheersing tentoon te spreiden ben je goed op weg naar Ascentie. De reis over het pad van Licht kan soms een eenzaam pad zijn, omdat er maar weinig mensen zijn die volledig begrijpen waarom ze op Aarde zijn, en het is moeilijk om gelijkgestemden te vinden. Je voelt je vaak een eenzame figuur, maar door simpelweg op Aarde aanwezig te zijn help je het Licht zich te verspreiden. Naarmate je hoger rijst wordt het eenvoudiger om je van de lagere energieën te onthechten, aangezien ze weinig tot geen aantrekkingskracht meer op je hebben.
De tijd waarin het mogelijk wordt de mensen de ware redenen voor het ervaren van de lagere trillingen te vertellen komt naderbij, evenals de reden waarom het nodig was om vele malen op Aarde te reïncarneren. Op welk niveau je momenteel ook bent terwijl het einde van de cyclus plaatsvindt, je zult derhalve op precies het juiste niveau zijn. Families kunnen dat zorgwekkend vinden in het geval dat ze opgesplitst worden, maar onthoud dat iedere ziel zijn eigen pad dient te volgen. Er zijn echter tijden waarin partnerschappen sterk blijven en zielen nog steeds samen verder gaan. In feite komen sommige families samen om een levensplan te delen en dat gebeurt vaak wanneer ze voor het Licht werken.
Lieve mensen, jullie worden bewonderd en geliefd vanwege jullie toewijding aan jullie verantwoordelijkheden, en ten allen tijde worden geholpen je levensplan te voltooien. Jullie Gidsen die jullie vergezellen zijn machtige Wezens die jullie kunnen beïnvloeden op manieren die jullie veiligheid waarborgen en vaak voorkomen wat anders een ongewenste leven-veranderende wijziging zou kunnen zijn. Wanneer je hen erkent en 'tegen ze praat' kunnen ze gemakkelijker met je converseren en zullen ze hun gedachten op jou projecteren. Ze zijn zich waarschijnlijk meer bewust van je levensplan dan jijzelf, en in staat ervoor te zorgen dat je op het juiste pad blijft. Het neemt op geen enkele wijze je keuzevrijheid weg, aangezien ze daar al weet van hebben.
De Galactische schepen zijn al enige tijd de Aarde dichter aan het naderen, maar totdat ze zichzelf onthullen zullen jullie ze niet kunnen zien. De Avians blijven echter op afstand, aangezien hun aanwezigheid bedoeld is om een oogje te houden op hoe de Aarde en haar bevolking omgaat met Ascentie. Er zijn daadwerkelijk een aantal groepen die erop wachten zichzelf bekend te maken zodra het veilig is om dit te doen. Jullie toekomst zit vol met plezierige verrassingen, niet in de laatste plaats de ontmoeting met jullie Agarthaanse vrienden uit Binnen-Aarde. De zaken zullen zozeer veranderen, dat jullie in relatief korte tijd zullen profiteren door te worden geholpen jullie rechtmatige plaats in het Nieuwe Tijdperk in te nemen. Het oude verdwijnt vrij snel, aangezien veranderingen die uiteindelijk de kwaliteit van jullie leven zullen verheffen al plaatsvinden.
Met alles wat er op jullie wereld gaande is, is het moeilijk er niet bij betrokken te raken. Je beste benadering is om dit te proberen en ten allen tijde gecentreerd te blijven en eerder toeschouwer te blijven dan erbij betrokken te raken. Natuurlijk zullen er zaken zijn waarbij je niet kunt voorkomen erbij betrokken te raken, en wanneer je een Lichtbaken bent kun je vrede brengen in een situatie die uitbarstingen en confrontatie kan veroorzaken. Je hebt krachten die je verbeelding te boven gaan, maar je dient geloof in jezelf te hebben zodat deze geactiveerd kunnen worden. Je sterkste optreden kan soms ontstaan wanneer je het stilst bent en je gedachtenkracht gebruikt. Je kunt je ideeën echter niet aan iemand opdringen, aangezien deze verworpen kunnen worden als ze niet worden aanvaard, en dit gebeurt vaak vanwege karmische verantwoordelijkheden die uitgespeeld dienen te worden. Dit is tevens van toepassing voor het zenden van helende energieën, aangezien een ziel soms het volledige verloop van een "ziekte" door dient te maken ten voordele van alle betrokkenen.
Nadat jullie zijn geascendeerd zul je een behoorlijk ander persoon worden vergeleken met wie je eerder was. Je Licht zal zo sterk worden dat je niet zult spelen of je bezig zult houden met de negatieve energieën. Het Licht zal in alles wat je doet naar buiten komen, en aangezien je bij zielen van eenzelfde soort zult zijn zul je een zegenrijk leven van vreugde en liefde leiden. Negatieve gedachten zullen geen deel uitmaken van je leven, aangezien de trillingen hiervoor te hoog zullen zijn om aanwezig te kunnen zijn. De boodschap is dus om zo snel mogelijk te beginnen met voelen hoe het is om te leven met een verhoogde trilling. Hoe meer je de lagere trillingen kunt weerstaan, hoe minder ze in staat zijn om je te beïnvloeden, onthoud dus dat gelijken elkaar aantrekken en vermijd het om deze naar jezelf toe te trekken.
Naarmate het Licht op Aarde verder groeit zal het "duister" geleidelijk aan verdwijnen. Dit is al aan het gebeuren en het veroorzaakt verwarring onder de Duisteren, aangezien ze niet langer de energieën op hun plaats kunnen houden. Ze zijn de slachtoffers van hun eigen handelen, toch is het voor hen nooit te laat om zich naar het Licht te keren.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht.
Mike Quinsey.
Vertaling: Marja/Rob

vrijdag 7 oktober 2016

NEDERLANDS Mike Quinsey (HZ) 7 oktober 2016Mike Quinsey (HZ), 7 Oktober 2016


De tijd waarin de gebeurtenissen zich zoals verwacht zullen voltrekken, nadert snel. Alle noodzakelijke voorbereidingen lijken op hun plaats te zijn, in afwachting van een laatste controle voordat de opdracht wordt gegeven om met de Revaluatie van de valuta van start te gaan. Om dit punt te bereiken en om de medewerking te krijgen van de vele, vele mensen die er bij betrokken zijn, is er veel planning nodig geweest. Het is duidelijk dat het wachten zeer de moeite waard zal blijken te zijn geweest en dat deze tijd als een keerpunt zal worden gezien waarin de zaken zich, voor degenen die voor het Licht werken, ten goede hebben gekeerd. Er bestaat nog steeds verwarring over wat er gaande is en dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door degenen die tegen de aangekondigde veranderingen zijn. In ieder geval zal er sprake zijn van winnaars en verliezers,  maar de veranderingen zullen volledig ten goede komen aan de gehele populatie van de Aarde. Iedereen zal de mogelijkheid krijgen om een acceptabel niveau van leven te bereiken en de oneerlijkheid in de verdeling van rijkdom zal worden geëlimineerd.
Wat betreft de wil van God kan niets de uitkomst veranderen, ongeacht welke actie van de Illuminati dan ook. Hun rol als tegenstanders van degenen van het Licht heeft ervoor gezorgd dat de Lichtwerkers zich veel sneller konden ontwikkelen dan anders zou zijn gebeurd. Het houdt in dat veel meer zielen niveaus hebben bereikt die hen in staat stellen om te ascenderen. Dergelijke zielen worden niet uitgekozen; hun succes is volledig te danken aan hun eigen inspanningen om vanuit de lagere trillingen naar het Licht te evolueren. Het is niet een zaak van een volledig Lichtwezen worden, maar een zaak van voor het merendeel van je leven dienstbaar aan anderen worden. Je kunt dit op zoveel manieren bereiken en het is niet noodzakelijk voorbehouden aan degenen met een religieuze achtergrond. Op diezelfde manier kun je op vele manieren dienstbaar zijn aan anderen, afhankelijk van hun behoeften en dan gaat het niet noodzakelijk om geld, hoewel degenen die zeer rijk zijn daardoor grootse zaken neer kunnen zetten.  
Met het oog op de huidige omstandigheden in de wereld zien sommigen belangrijke veranderingen als een onmogelijke zaak, maar het dient te worden benadrukt dat degenen van het licht die de Mensheid begeleiden zeer machtige Wezens zijn. Ze zijn in staat om de trillingen van de Aarde te veranderen zodat geen enkel oorlogswapen kan functioneren. Dus Vrede kan worden afgedwongen en dit zal vanuit karmisch gezichtspunt worden gezien als gerechtigheid, om degenen te belonen die het Licht zijn blijven dragen, ongeacht de problemen die zich aandienden. Wanneer oorlog en de uitrusting voor oorlog overbodig zijn geworden kunnen Vrede en geluk snel op Aarde terugkeren. Er kan zoveel meer goed werk worden gedaan wanneer men zich veilig en buiten de gevarenzone weet.  
Eén van de belangrijkste lessen die op Aarde te leren zijn is "vergeving", wat bijzonder moeilijk kan zijn wanneer je fysiek geweld is aangedaan. Vergelding is een natuurlijke reactie maar als je meer karma wilt vermijden is het beter om bij dergelijke uitdagingen weg te lopen. Besef dat wanneer je op Aarde voor begane zonden niet onmiddellijk wordt gestraft, je de gevolgen nog steeds onder ogen dient te komen. Er is veel wilskracht voor nodig om in dergelijke omstandigheden je hoofd koel te houden, maar zeg gewoon tegen jezelf dat iedere negatieve daad op een bepaald moment goed moet worden gemaakt. Het Bijbelse verhaal van Jezus sprak van "het toekeren van de andere wang" en dit is symbolisch voor hoe en wie je zou moeten streven te zijn. Blijf rustig en uit de buurt van de verleiding om wraak te willen nemen.  
De zaken vanuit de hogere niveaus van "Liefde" bekijken vat samen waar jullie je allemaal op zouden moeten concentreren. De niveaus  die jullie tegemoetzien zijn van meer Licht, en dat is zodanig dat jullie deze energie kunnen gebruiken om wonderen te verrichten. Universele energie is het panacee (wondermiddel) voor alle ziekten en wanneer jullie je verheffen zal dit het belangrijkste aspect in jullie leven zijn. Het is de ultieme energie waarmee je wonderen kunt verrichten. Zelfs op Aarde heeft het nu in enkele wonderbaarlijke genezingen geresulteerd en dat betreft eveneens zelfgenezing. Het lijkt zo eenvoudig om zulk denken toe te passen, maar in het bijzonder op Aarde worden jullie gebombardeerd door zoveel verschillende energieën, dat het soms moeilijk is om op "Liefde" gefocust te blijven.
Het Licht op Aarde zoekt het duister op en vult die met hogere energie. Langzaam maar zeker worden de veranderingen waarneembaar en gronden ze het Licht ten gerieve van iedereen. Uiteindelijk zullen er op Aarde helemaal geen lagere energieën meer zijn, en zal het Gouden Tijdperk waarachtig zijn begonnen. Het zal jullie eerste ervaring zijn van totale vrede op Aarde, en het zal duren totdat er 1000 jaren voorbij zijn gegaan, wanneer lagere energieën zal worden toegestaan zich ermee te vermengen. Tegen die tijd zullen jullie als Lichtwezens onherkenbaar zijn vooruitgegaan. Dus alle tijd en inspanningen die jullie investeren in het verhogen van je trilling zal goed worden beloond en zeker nooit worden betreurd.
Jullie kunnen zien dat Regeringen en hun politiek onder druk staan om te veranderen, en de algemene tendens is om zich af te keren van degenen die oorlogshitsers zijn. De mensen hebben genoeg ervaringen gehad met alle zaken die met oorlog verband houden, en een sterk verlangen naar wereldvrede begint wortel te schieten. Nog steeds hebben jullie zogenoemde "hot spots" waar er geen zicht lijkt te zijn op het voor elkaar krijgen van vreedzame oplossingen. Deze zijn er voor het uitwerken van karma dat opgeruimd dient te worden voordat ware vrede kan worden bewerkstelligd. Tegelijkertijd wordt het machtsspel uitgespeeld, maar jullie zullen uiteindelijk zien dat gebeurtenissen eropuit draaien de meest aanvaardbare te zijn door de prikkel voor macht over mensen op afstand te houden.
Wetend dat belangrijke veranderingen om de hoek liggen lijkt mensen een afwachtende houding te geven, maar het advies is om gewoon door te gaan en op de veranderingen te reageren zodra ze plaatsvinden. Er valt geen voordeel te halen door eerst af te wachten wat er gebeurt, aangezien iedereen op de lange termijn al naar gelang hun behoeften zal profiteren. Het kan enige tijd duren voordat het bij iedereen gebeurt, maar wees niet bang aangezien iedereen aan de beurt komt. Onthoud dat de hulp die door je Galactische vrienden gegeven wordt door zal gaan, er zodoende voor zorgend dat de zaken in alle snelheid voort zullen gaan. Aangezien nieuwe uitvindingen eveneens aan jullie zullen worden doorgegeven zal het leven er snel anders uit gaan zien en jullie veel meer tijd geven om in je eigen behoeften te voorzien. Wees ervan verzekerd dat in alle zaken zal zijn voorzien door de plannen die al gemaakt zijn om jullie snelle vooruitgang in het Nieuwe Tijdperk te verzekeren.
Blijf op je Lichtpad en laat niets je  van je intenties afleiden. Er bestaan nog steeds groepen die slechts het "eigenbelang" voor ogen hebben en die nergens voor zouden stoppen om ten koste van anderen verder te komen. Hun succes zal echter van korte duur zijn en hun inspanningen zullen uiteindelijk op een teleurstelling uitlopen. Ze zijn al aan het worstelen om hun machtsposities te handhaven en vroeg of laat zullen ze worden tegengehouden. De hogere machten weten alles wat er gebeurt en er is voor hen geen plek waar ze zich kunnen verstoppen. Ze hebben veel om rekenschap over af te leggen en ze zullen hun lessen leren zoals iedere ziel dat moet wanneer deze afwijkt van het Pad van Licht. Door tegenwoordig te zijn in dualiteit leren alle zielen door ervaring en zien ze vanuit de eerste hand wat er gebeurt wanneer hun trilling verlaagd is en ze minder contact met het Licht hebben.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar vervolmaking verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht
Mike Quinsey.

Vert. Marja/Rob

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS