Followers

Google+ Followers

vrijdag 18 mei 2012

18.05.2012SaLuSa, 18 Mei 2012


We weten dat sommigen van jullie zich afvragen waarom het zo lang geduurd lijkt te hebben om gebeurtenissen in gang te zetten. Op de eerste plaats moeten we jullie vertellen dat de activiteiten waar wij betrokken bij zijn, gaande zijn en wij zijn ten volle bezig geweest ook als jullie niet bewust waren van wat we deden. Het voorbereiden op deze eindtijd is geen doorsnee taak en omstandigheden veranderen natuurlijk waaraan wij ons moeten aanpassen. Bovendien bleek de donkere oude garde moeilijker te verwijderen dan wij hadden verwacht. Maar nu ons de bevoegdheid is gegeven om direct actie tegen hen te ondernemen, wordt onze aanwezigheid gevoeld en onze resultaten zijn de moeite waard.

woensdag 16 mei 2012

16.05.2012SaLuSa, 16 Mei 2012


Naarmate er meer van jullie bewust worden van de waarheid over jullie bestaan, stijgen dus ook de bewustzijnsniveaus om nooit meer terug te keren naar de lagere niveaus waar jullie in leefden. Aangezien jullie Een zijn, beïnvloedt een ieder de ander op bewustzijnsniveau en als jullie je verheffen, worden anderen samen met je omhoog getild. Nu jullie je huidige niveau hebben bereikt, wordt het gemakkelijker de grotere waarheden over jullie en jullie bestaan te begrijpen. Als jullie beseffen hoe krachtig jullie zijn, kan die kennis worden ingezet om jullie reis naar Ascentie voort te zetten. Jullie kunnen bijvoorbeeld je gedachtekracht gebruiken om jezelf te beschermen tegen alle lagere energieën die overal om je heen zijn. Jullie kunnen dit doen door te visualiseren dat je gehuld bent in een Lichtlichaam, wat jullie als je aura kennen. Het kan door negatieve emoties worden beschadigd, in het bijzonder door woede, en ook door geluid als het erg hard en schel is. Wanneer jullie aura is beschadigd, worden jullie vatbaar voor ziektes en aandoeningen. Als jullie het gevoel hebben dat dit het geval is, gebruik dan je gedachtekracht om te visualiseren dat het overal om je fysieke lichaam heen intact is.

maandag 14 mei 2012

14.05.2012SaLuSa, 14 Mei 2012


Er is bewijs van het onvermijdelijk instorten van de donkere oude garde en jullie dienen op je hoede te zijn. Zij zullen elke mogelijke list en desinformatie gebruiken om in een laatste poging twijfel en angst te zaaien. Wees alert en negeer alles wat anders voelt dan het Licht en focus je op alles dat zuiver en harmonieus is. Er is niets meer te vrezen omdat jullie toekomst geheel is verzekerd en omdat niets Disclosure, de openbaarmaking van ons bestaan, en de komst van onze Ruimte Vrienden zal verhinderen. De mogelijkheid om te ascenderen is de natuurlijke afsluiting van deze cyclus en ofschoon jullie het bij eerdere gelegenheden zijn misgelopen, gaan jullie absoluut zeker ascenderen als jullie deze keer klaar zijn. Gewone stervelingen kunnen niet stoppen wat goddelijk is verordend, en houd in gedachten dat dit voor het hele Universum geldt.

vrijdag 11 mei 2012

11.05.2012SaLuSa, 11 Mei 2012


Er gebeurt zo veel maar we kunnen jullie niet altijd onbelemmerd de details verstrekken. Het moet voldoende zijn te zeggen dat wij alles goed onder controle hebben en dat onze bondgenoten dicht bij de start zitten van een reeks acties die iedereen zal laten zien dat we het menen. We zullen niet meer met tegenwerking worden opgezadeld want we gaan het met de betrokkenen snel aanpakken. Er zijn een aantal betrouwbare bondgenoten die aan het voorfront staan van het vrijgeven van informatie, waarmee duidelijk wordt gemaakt wat onze intenties zijn. Op korte termijn zullen ook wij ons aandeel leveren in het rechtstreeks bekend maken van de feiten aan de bevolking. Jullie hebben eerder nog weken dan maanden te gaan voor de massale arrestaties plaatsvinden. Maar het is een grote operatie die niet kan beginnen voordat alles gereed is. Nu we zo ver zijn, willen we dat het soepel en met zo min mogelijk problemen verloopt.

woensdag 9 mei 2012

09.05.2012SaLuSa, 9 Mei 2012


Er zijn onder jullie mensen die nu bewust worden van hun missie aangezien jullie een zeer intense periode van activiteiten naderen. Deze Wezens hebben op deze specifieke tijd gewacht om voor de massa’s beschikbaar te zijn, die leiding nodig zullen hebben om te begrijpen wat er om hen heen gebeurt. Gebeurtenissen gaan zich heel snel ontwikkelen en als gevolg daarvan zal er wat verwarring en angst ontstaan. Alle Lichtwerkers kunnen op dergelijke momenten assisteren en we vragen hen bereid te zijn hun kennis met anderen te delen. Wij blijven onze bondgenoten ondersteunen en veel Sterrenkinderen zullen tot hun recht komen, wat rekening houdend met hun ervaring, zorgvuldig is voorbereid. Er wordt zoveel gedaan om ervoor te zorgen dat jullie samen met Moeder Aarde de overgang maken en dat zoveel mogelijk van jullie hierin slagen. Zelfs degenen die nog niet klaar zijn hebben hulp nodig omdat ook zij bewust gemaakt dienen te worden van wat er staat te gebeuren.

maandag 7 mei 2012

07.05.2012SaLuSa, 7 Mei 2012


Een klein aantal onder jullie heeft echt herinneringen aan vorige levens, met uitzondering van de incidentele flashbacks, terwijl jullie toch zoveel rijk gevulde levens hebben gehad die jullie hebben gebracht waar je nu bent. Het is een lange reis geweest en velen van jullie staan nu voor de poort van Ascentie maar begrijpen niet helemaal wat voor enorme kwantumsprong vooruit er gezet gaat worden. Wees geduldig Dierbaren, en weet dat je één van degenen bent die is gekozen om hier in deze tijd te zijn en dat is echt een groot privilege en een ervaring om nooit te vergeten. Terwijl evolutie veel sneller in de dualiteit plaatsvindt, is dat in sommige opzichten tegenstrijdig omdat jullie het als een langzaam proces zien. Toch is alles in dit specifieke leven versneld terwijl sommige zich pas recentelijk bewust zijn geworden van de snelle stijging in hun bewustzijnsniveaus. Dit is echt waar jullie voor zijn gekomen, met de wetenschap dat op een of andere manier de eindtijd spannend en vervullend zou zijn. We vragen je daarom naar de zonnige kant te kijken als dingen moeilijk beginnen te worden vanuit de wetenschap dat het slechts een voorbijgaande fase is. Het Gouden Tijdperk lonkt en wanneer jullie daar eenmaal in zitten, zal alles wat er aan vooraf is gegaan onbetekenend lijken en snel worden vergeten. Jullie hebben het moeilijkste stukje bijna achter de rug en alles waar we nu nog op wachten is het in gang zetten van de grote schoonmaak, wat met onze hulp nauwelijks of geen tijd zal kosten.

vrijdag 4 mei 2012

04.05.2012SaLuSa, 04 mei 2012


Laat niemand jullie overhalen van overtuiging te veranderen, tenzij jullie intuïtief het Licht in de gegeven woorden voelen. Datgene wat lagere trillingen heeft, zal niet met jullie resoneren en in deze tijd waarin Ascentie zo nabij is, worden er pogingen gedaan jullie opzettelijk verkeerd te informeren. De duistere oude garde dacht de Mens en zijn wereld te kunnen veroveren voor hun eigen plannen en grijpen nu iedere mogelijkheid aan om ieders zielenpad van Licht dat naar een voltooiing leidt, te stoppen. Het zal geen enkele zin hebben maar het betekent dat jullie nog steeds voorzichtig moeten zijn en je niet gek moeten laten maken door hen die angst verspreiden. Natuurlijke fysieke veranderingen gaan plaatsvinden maar ze zullen niet van zodanige omvang zijn als de Bijbelse profetieën. Er is een tijd geweest dat het echt waarschijnlijkheden waren maar met jullie snelle toename van het bewustzijn zijn de trillingen verhoogd. Daardoor werd een minder chaotische eindtijd mogelijk en wij van de Galactische Federatie zijn vastbesloten om jullie door de resterende periode, voorafgaand aan Ascentie, heen te helpen. Er zijn vele manieren waarop we kunnen helpen en wat betreft aardbevingen kunnen we de energiestromen zodanig richten dat de gevolgen ervan tot een minimum worden beperkt.

woensdag 2 mei 2012

02.05.2012SaLuSa, 02 mei 2012


We hebben jullie vaak verteld dat er niets is dat jullie niet kunnen bereiken en we willen jullie bedanken voor het ondersteunen van onze bondgenoten die het in zo’n korte tijd bijzonder goed hebben gedaan door de waarheid naar het publieke domein te brengen. Jullie acceptatie van hun onthullingen en de intentie om het algemeen bekend te maken, heeft de informatie wijd en zijd verspreid. Het heeft de ogen van veel mensen geopend die geen idee hadden dat geheime operaties op een zodanig grote schaal bestonden. De waarheid moet naar zoveel mogelijk mensen worden verspreid en daardoor zal disclosure, de openbaarmaking van ons bestaan, en onze komst voor hen veel gemakkelijker te accepteren zijn. Sommige mensen dragen nog steeds angst in zich mee en alles wat de schok over ons bestaan kan verminderen zal hen helpen vooruit te komen. De feiten over onze relatie met jullie kunnen niet veel langer worden achtergehouden en we zien graag disclosure plaatsvinden. Het moet voorafgaan aan onze komst die al lang geleden is gepland.

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS