Followers

Google+ Followers

vrijdag 28 augustus 2009

RAFAEL PALACIOS INTERVIEWS HENRY DEACON
Rafael Palacios interviewt Henry Deacon.Locatie: De Barcelona Exopolitics Conventie, 25 Juli 2009.


Rafael Palacios: Nou, ik ben in de persruimte van de Exopolitics Conventie, samen met een persoonlijkheid.De man die jullie nu zien, werd beroemd door een interview aan Project Camelot, waarin hij zijn gezicht niet liet zien. Dit is de eerste keer. Wil je je naam zeggen, alsjeblieft?

Henry Deacon / Arthur Neumann: Mijn naam is Arthur Neumann, dat is een Duitse achternaam. Neumann.


Je hebt 30 jaar op the gebied van research gewerkt, op heel geheime gebieden…

Research, ontwikkeling, logistiek, zo’n beetje ieder gebied van de [Amerikaanse] regering en onderaannemers van de regering. Maar voornamelijk de regering. Ik had topgeheime Q-toegang in de Lawrence Livermore laboratoria, ik had geheime toegang in de luchtvaart en dergelijke, ik heb allerlei topgeheime toegangen gehad met extra bevoegdheden tot rond 2004, in samenwerking met andere agentschappen.

Kun je zeggen wat je specialisme is?

Mijn specialisme is heel algemeen, een breed spectrum van technologieën. Technologieën en ook coördinatie, project management, management van programma’s. Niet alleen voor het Ministerie van Defensie, in samenwerking met alle afdelingen van de krijgsmacht, maar ook in samenwerking met de krijgsmachten van andere landen.

Weet je bijvoorbeeld iets af van geheime sonische wapens, elektromagnetische wapens…

Ja, gepulseerde elektronische wapens in het algemeen. Ik ken hun bestaan en de research die er gedaan wordt op dat gebied. Ik volg de research op het gebied van wapens van binnenuit sinds halverwege de jaren 70.

Kun je ons vertellen wat voor soort wapens ze ontwikkeld hebben, en waar ze voor dienen?

Er zijn zoveel wapens…je hebt de e-bom, de neutronenbom, deeltjesversneller-achtige bommen, laserwapens, vele andere projecten in die lijn…dan heb je geluidswapens, die gebruik maken van zeer precies gerichte geluiden…

Dus, kun je aan ons bevestigen dat deze regering wapens heeft om bepaalde mensen mee te storen, kritische mensen, zodat ze gestresst raken of zelfs ziek?

O, absoluut. Er zijn absoluut allerlei verschillende technologieën die constant gebruikt worden, zelfs in steden, en voor specifieke doelwitten.

De zwarte helicopters waar researchers ons vaak over vertellen, die boven hun huizen hangen, kun jij bevestigen dat die gebruikt worden op dit gebied?

Ik weet niet wie je bedoelt, maar ze bestaan al jarenlang, zwarte helicopters. Sommigen zijn echt zwarte helicopters, en anderen LIJKEN OP helicopters, maar dat zijn geen helicopters.

Wat zijn het dan?

Het zijn gewoon…ik weet de details over die helicopters niet precies, ik weet alleen dat ze gewoon, hoe noem je dat, zeg maar vermomd zijn als helicopters. Maar dat was jaren geleden, dus ik weet niet wat daarmee gebeurd is.

Maar wat is het in feite?

Surveillance. En mogelijk voor ontvoerings-achtig werk. Niet door aliens [glimlacht].

Dus jij, de wetenschapper die voor deze geheime programma’s gewerkt heeft, ben jij je bewust van de mensen waarmee je samenwerkt, ben je je ervan bewust dat je voor de slechte mensen werkt? Of doe je gewoon je werk en vergeet je waarvoor ze je werk gaan gebruiken?

Er zijn goede mensen die daar binnen werken en er zijn slechte mensen. En er zijn mensen die families hebben waar ze voor willen zorgen. Dus ze zitten gevangen in hun baan, omdat ze anders geen baan meer hebben. Het is altijd een interne strijd, voor sommige mensen, of ze ontslag moeten nemen en dan geen baan meer hebben, of moeten doorgaan. Daar is veel discussie over. Mijn bedoeling vanaf het eerste begin, vanaf toenik nog kind was, was om naar binnen te gaan, dan leren, en dan weer verder te gaan. Weer naar binnen gaan, leren, en dan verdergaan naar een andere positie op een andere plek. Ik ben nooit op één plek gebleven. De maximale tijd dat ik op een plek werkte, was misschien hoogstens drie of vier jaar. Vier jaar. En dan ging ik weer naar een andere baan, maar voor de meeste banen heb ik nooit gesolliciteerd. Ik heb nooit gesolliciteerd of gezocht naar een baan, ze belden me gewoon lukraak op, zo vonden ze me.

Kun je voor ons beschrijven hoe dat werkt, het mechanisme van geheimhouden?Ik bedoel, je werkt in Las Alomos of Livermore. Kun je beschrijven voor de mensen die geen idee hebben hoe zo’n laboratorium werkt, hoe ze bepaalde informatie classificeren als ‘geheim’?

Hoe ze bepalen wat ze moeten classificeren?

Nee, ik bedoel, jullie zijn samen in de keuken, in de huiskamer met al die wetenschappers.Weet jij wat de anderen weten, of weet je maar een paar dingen. Snap je wat ik bedoel?

Ja. Voor vele banen zijn er altijd compartimenten, omdat je je daarop richt. Dus je hoeft niet te weten wat er elders gebeurt. Je richt je op een bepaald gebied. Maar met de tijd, breidden mijn compartimenten zich uit met meer compartimenten, totdat bij de laatste baan die ik had, er helemaal geen compartimenten meer waren, voor zover ik weet. Vanwege de aard van het werk. Ik zat in een team waar we, wat we noemen, ‘klanten’ hadden. En die klanten waren de NSA [Binnenlandse Veiligheids Dienst] en de andere agentschappen van drie letters, en agentschappen van vier letters uit andere landen. Plus andere klanten die geen naam hebben. Ik ken ze niet bij naam, ik ontmoet ze gewoon. Er was dus geen compartimentalisatie nodig, vanwege het werk. Ik werd vrijwillig aangemeld [glimlacht] om met dit kleine team te werken, om informatie tussen deze verschillende organisaties te filteren.

Kun je ons het doel van dit bepaalde project uitleggen?

Het doel van dat bepaalde project…er waren meerdere doelen, maar het was om een manier te proberen te vinden waarop deze groepen met elkaar konden communiceren, en toch hun privacy behouden. Want ze willen niet alle informatie openlijk met elkaar delen. Dus om voor hen een manier, een mechanisme te vinden waardoor ze konden communiceren wat ze wilden communiceren, op een veilige manier.

Een veilig intranet?

Dat ook, ja…maar met filtering. Dus daarom moest ik toegang hebben tot alle informatie. Dus dat gebeurde gewoon, weet je.

Ik wil je vragen over telecommunicatie. Iedereen is bezorgd over ‘Big Brother’…weten deze mensen alles over ons?

O, je kunt niets verbergen. Op dit moment hebben wij dit interview…Ik weet vrij zeker dat alles heel goed gedocumenteerd wordt. Het hangt er alleen vanaf of ze er belangstelling voor hebben. Dus je hebt geen privacy…vooral niet in het elektronische tijdperk. Iedere transactie die je doet, ieder telefoongesprek, iedere hotelkamer die je boekt, iedere persoon die je ontmoet, het klinkt net als een liedje [glimlacht], zullen ze je in de gaten houden. Maar het is niets om bang voor te zijn. Dat is het belangrijkste, om op te houden met bang zijn voor alles. Want die angst is… Vandaag de dag, waar we ons op moeten focussen, is het tegenovergestelde van angst, het is om vooruit te kijken en gelukkig te zijn. Het gaat om die ‘baby’, waarover ik sprak, die geboren is, en om de verandering te vieren. En je realiseren dat er pijn betrokken zijn bij deze verandering. En die zwarte facties en dergelijke, die zwarte operaties, die zijn heel zwak. Ze zijn heel zwak en machteloos. Vooral als je kunt begrijpen dat we in een melkwegstelsel leven dat vol met werelden en mensen zit, mensen zoals jij en ik in feite, die door dezelfde ervaring gegaan zijn als de mensen hier op Aarde. Dezelfde ervaring, lang geleden, in dit alsmaar doorgaande proces. En zij weten al wat er gaat gebeuren. Maar zij kijken nu naar deze verandering. En ze steunen het, en helpen vriendelijk en rustig achter de schermen. En als je je daarvan bewust bent, dan heb je niets om bang voor te zijn.

Waarom ben je daar zo zeker van?

Omdat ik zoveel van deze mensen ontmoet heb.

Vertel, vertel.

Ik heb deze mensen al ontmoet voordat ik ging werken. En om andere redenen, die ik liever niet op video uitleg op dit moment…ook om waar ik zelf vandaan kom.

Waar kom je vandaan?

[Hier zit een knip in het interview, met een tekst die luidt: “Neumann-Deacon vroeg me om dit segment van het interview niet te publiceren, dat hij maakte voor het statement bij de”…hier houdt de tekst op]

Maar kun je ons vertellen of het Eerste Contact dichtbij is, zoals ze tegen veel mensen zeggen?

Nou, het eerste contact dat volgens mij gepland staat, is geen echt contact. Het plan is een fictieve bedreiging. Maar deze fictieve bedreiging…als je UFO’s ziet, en ze zien er mechanisch uit of zo, is de grootste waarschijnlijkheid dat - vooral als ze eruit zien als een bedreiging, of een vijand – realiseer je dan dat dat maar tijdelijk is. En dat ze niet van een andere plaats vandaan komen, van een andere planeet.

Dus jij bevestigt dat de geheime regering deze middelen heeft…

Ze hebben de technologie en de middelen, dat hebben ze al een hele tijd, maar ze…Ik noemde het rapport van Iron Mountain, waarvan velen zeggen dat het maar science fiction is. Het is geen science fiction, want het materiaal, ditzelfde materiaal werd mij overhandigd tijdens een vergadering in Tuscon, Arizona.

Direct?

Ja, direct, op een vergadering, een vergadering van de regering die ik bijwoonde. En dat kwam als verrassing voor mij, want ik wist niet waar de vergadering over zou gaan. Maar we werden naar Tuscon, Arizona gevlogen, en we verbleven in een hotelkamer [glimlacht], en toen kwamen we bij elkaar en aan het eind van de vergadering overhandigden ze mij het rapport van Iron Mountain. Niet in boekvorm, maar in papieren formaat. Dat was het moment waarop ik voor het eerst leerde over de plannen van de RAND Corporation, om…

Jij bent de eerste persoon die ik ken, die bekent dat het rapport van Iron Mountain echt is.

Dat is het ook. Ik heb het papierwerk niet meer, maar het was exact hetzelfde als het boek dat nu weer herdrukt wordt.

Dus voor jou is de Mexicaanse griep slechts een onderdeel van dit plan.

Dat kan ik niet zeggen. Epidemieën zijn natuurlijke dingen, er zijn uiteraard natuurlijke epidemieën. Maar naar mijn mening is de Mexicaanse griep in dit geval…het is gevaarlijk om dit te zeggen, maar het is slechts mijn mening… Mijn voorbereiding is om elke dag vitamine D3 2000 IU (2000 International Units) te nemen, tot 5000. De zon is om bepaalde redenen…de zon zet zich om in je huid, als het zonlicht je huid raakt, in vitamine D3, maar vanwege de aard van de zon nu en andere factoren…werkt dat in dit geval niet. Maar voor griep, welke griep dan ook, zal vitamine D3 je kans op welke griep dan ook stevig verminderen. Dus dat raad ik aan als toevoeging. Ook om andere redenen, die niets te maken hebben met de griep.

En het vaccin, raad je mensen aan om…

Ik zal the vaccin niet nemen. En ik heb mijn familie aangeraden om dat ook niet te doen. Ik heb ze dat twee, drie jaar geleden al verteld. Op de site van Project Camelot staat geloof ik wat informatie, van lang geleden, waarin ik praat over de griep. En dat is voordat er iets in het nieuws kwam, dus ik wist dit van tevoren.

Je weet dat er Amerikanen zijn die zeggen dat er informatie is, en geruchten, dat de regering het verplicht zal stellen om het te nemen.

Ja, dat is natuurlijk het plan, om het verplicht te stellen, met zware straffen en boetes. Maar dan nog zal ik het niet nemen. Ik zal het vaccin niet nemen, vooral niet als het met druk gebeurt. En ik neem trouwens helemaal geen griepvaccins.

Denk je dat de geheime regering al contact heeft met buitenaardse wezens, zoals Zeta Reticulianen, reptiel-achtigen, dat soort dingen?

Als mensen spreken over de geheime regering, zou ik allereerst willen zeggen dat de regeringen, als we over het niveau van presidenten praten, of de koninklijke familie of zo, dat die helemaal geen toegang tot deze informatie of kennis hebben. Voor zover ik weet, en dat is mijn ervaring tot nu toe geweest. Ze kunnen maar tot bepaalde veiligheidsniveaus komen, en de rest is voor rondleidingen [glimlacht]. Zo van: “Dit hebben wij hier”, enzovoort. Dus ze hebben er geen notie van wat er ‘buitenwerelds’ gebeurt. Ze communiceren niet met deze mensen. Dus als je vraagt over de geheime regering, wil ik eerst graag weten wat je daarmee bedoelt.

Wie heeft de macht? Kissinger? Rockefeller? Wie? Wie heeft de leiding?

Jij hebt macht, jij hebt de leiding over dit interview [lacht]. Er zijn dus verschillende niveaus van macht, en kracht en macht.

Dus je gelooft niet dat dit teruggebracht werd tot drie personen…

Hmm, wat?

Geloof je dat…sommige mensen zeggen dat er een paar mensen, enkele mensen zijn die de macht hebben geconcentreerd in…

Nou, er zijn mensen die…er zijn kleine groepen die samenkomen, die macht hebben. Inclusief eentje die ik genoemd heb op de Conventie van Zürich, die ik niet opnieuw wil noemen, een agentschap van drie letters waar niet veel over gesproken wordt.

Die zich bezighoudt met satellieten en zo, bijvoorbeeld?

Ja, maar waar het om gaat is dat zij uiteindelijk…ze zijn beperkt in wat voor macht zij daadwerkelijk hebben. Ze willen macht, en ze proberen al heel lang macht te krijgen, maar in de komende paar jaren zullen ze al hun macht compleet kwijtraken. Zeer binnenkort.

Waarom?

Vanwege alle veranderingen die plaatsvinden en die nu samenkomen.

Wat is de rol van de mensheid in dit hele verhaal? Dit is iets van regeringen en mensen hier in het disclosure project in een hogere positie…maar wij, de mensen, wat kunnen wij doen in dit verhaal?

Het beste wat mensen kunnen doen is heel simpel. Als je verschillende geloven aanhangt, verschillende religies, open dan je hart en realiseer je dat we hier allemaal samen zijn, en respecteer elkaars geloof zoveel mogelijk. Begrijp dat we een algemene voorouderlijke God delen, hier, maar ook ons hele melkwegstelsel.

Galactisch bewustzijn.

Het is de melkweg. Niet het universum, maar de melkweg. Maar op dit moment moeten we ons gewoon richten op wat er hier op de planeet gebeurt, en elkaar helpen, en ophouden met vechten over ‘mijn God’ en ‘jouw God’, weet je. Het maakt geen verschil.

Maar denk je dat enige druk in de straat door het gewone volk, druk kan zetten op de regering om de informatie bekend te maken?

Als je iets wilt doen, doe het dan op een niet-gewelddadige manier. Als je woede hebt, zal dat passen in de agenda van de mensen die macht over je willen hebben. Maar nogmaals, dit alles is maar heel tijdelijk. Al dit vechten, en al deze onderdrukking, het is tijdelijk. En zelfs als je van buiten niets doet, zullen de veranderingen nog steeds doorgaan. De geboorte van een nieuwe wereld…niet de Nieuwe Wereld Orde van Bush! [lacht] Maar de nieuwe wereld zal er nog steeds heel binnenkort aankomen. En dat zou je moeten voelen, en je ervan bewust zijn.

Twee korte vragen om mee te eindigen. De eerste: kun je ons over geheime technologieën vertellen die ons vrij maken, als de geheime regering valt?

Nou, er zijn natuurlijk technologieën die gebruik maken van het Casimir effect of nulpuntenergie. Dat is duidelijk. Daar heb ik op gewezen in Zürich, en dat is niet eens geclassificeerde informatie. Het is gewoon…je moet weten waar je heen moet gaan om het te zien. Ik heb het over de regering, het is niet eens geclassificeerd. En zwaartekracht-afscherming is dat ook niet. Dat lijkt op anti-zwaartekracht, maar het is afscherming: je neemt een materiaal, houdt er iets boven, en het vermindert de…het schermt de zwaartekracht af. Deze techniek bestaat, en er zijn plekken waar je naartoe kunt gaan, je kunt gaan naar xxx.lanl.gov, Los Alamos National Labs punt gov, ga naar die website en ga daar zoeken. Speur door hun archieven, hun ‘physics’ archieven.

Dus we kunnen op korte termijn vliegende schotels hebben?

Ja, dat kan. Maar waar het om gaat, is dat we een goede balans moeten vinden. Al deze technologie, die beschikbaar is, kan publiek bezit worden. Maar we moeten ons eerst richten op de spirituele en sociologische problemen.

Maar waar zijn de plannen, waar zijn de kaarten om het te maken, deze vliegende schotels. Geloof je dat het openbaar gemaakt zal worden, net als open source software? Kan het een linux manier worden om vliegende schotels te maken?

[glimlacht] Ja, het zal bekend worden gemaakt uit vele, vele verschillende bronnen. Alleen al door mensen hier, waarschijnlijk. Hier op de conferentie vandaag. Er zijn mensen die hiermee bezig zijn, als bedrijven, die naar voren komen.

Bedrijven?

Ja, als hun eigen nieuwe bedrijven.

Brian O'Leary, jouw vriend, is bijvoorbeeld actief op dit terrein, niet?

Ja, hij is hiermee bezig. Ik weet niet wat hij aan het doen is met machines of zo, maar als we het hebben over nulpuntenergie in zijn beste vorm…Ik kan het beschrijven als: je hebt gewoon een klein doosje, dat er zo uitziet [beweegt vingers rond een denkbeeldig kubusje van ongeveer 2 cm] en stuurt de omzetting zo, dat het elektrische energie wordt, of wat je ook maar wilt. En er zijn geen bewegende delen, geen mechanische draaiende magneten of wat dan ook. Het is zo simpel dat het lijkt op magie. En dat kun je gewoon doen, en daarmee kun je van stroom voorzien, met de juiste snoeren, …

Wat is de sleutel tot deze vrije energie? Wat is de sleutel om het te creëren?

Nou…hoe werkt het? Er zijn verschillende benaderingen, maar één ervan is feitelijk het op elkaar leggen van hele dunne lagen materiaal. Bijna zoals een condensator in elkaar gezet wordt. Dunne lagen materiaal, en dan tappen we de energie daaruit. Maar het is een simpele, stabiele soort technologie, die gebruikt kan worden.

Heeft die nulpuntenergie iets te maken met orgone energie?

Ik weet niets over orgone energie. Ik bedoel, ik heb het gezien, maar ik heb er geen ervaring mee.

Ok. De andere vraag was over het kabinet van Obama. Verwacht je iets positiefs over deze zaken waar wij het over hebben?

Mijn gevoelens over Obama gaan op en neer. Ik weet het niet…het gaat ook niet om Obama. Ik denk dat wat er nu met deze wereld in z’n geheel echt een natuurlijk…bijna een natuurlijke gebeurtenis is. Het maakt niet uit of iemand een beslissing neemt in de Office om informatie naar buiten te brengen, dit gebeurt allemaal heel natuurlijk.

We hebben de regering niet nodig om de informatie naar buiten te brengen.

Nee, je hebt de regering niet nodig om de informatie naar buiten te brengen.

Ik ben het heel erg met je eens, we hoeven de regering niet te vragen om het te doen.

En verwacht niet van de regering dat ze enige informatie hebben om naar buiten te brengen. Want de regeringen, zoals ik al zei, de regeringen hebben deze informatie niet om naar buiten te brengen. Dus deze informatie is al in het publieke domein. Het komt gewoon…het is net als bloemen die uit de grond groeien, het bloeit overal.

We hebben het internet…de mensen moeten gewoon in actie komen.

En ook, geweldige uitvindingen en dingen zijn in het verleden tegelijkertijd op verschillende plaatsen op de planeet ontdekt. Hoe is dit mogelijk? Dat komt omdat het gebeurt vanuit een andere dimensie. Dat is de manier waarop de informatie vrijkomt, het wordt niet vrijgegeven door regeringen.

De informatie is op het internet. Om het interview af te sluiten, denk je dat ze de vrijheid op internet aan banden zullen leggen? Kunnen ze dat doen?

Nou, ze kunnen het proberen. Ze kunnen het niet afsluiten, maar…er komt misschien een periode waarin het internet veel langzamer wordt. Maar dan komen we weer uit op: wie zijn ZIJ? [glimlacht] Weet je…het internet werd zo opgezet dat het NIET afgesloten kon worden. Dus, het kan langzamer worden, dat is alles. Zo langzaam als een slak. Maar denk ook aan alternatieve manieren van communicatie. Een nieuwe vorm van communicatie komt over een paar jaar, waarbij je het internet sowieso niet meer nodig hebt.

Welke? Telepathie.

Zoiets. [glimlacht] En mensen zullen gewoon…het zal ook iets natuurlijks zijn.

Hart-communicatie..

Ja. En dat is wat er gebeurt op de conferenties. Mensen zullen het ervaren.

Ok. Heel erg bedankt. Voor de informatie, voor je moed.

Zet gewoon je tv uit. Zet je tv uit.

Ok, dat zal ik doen.

Rafa Palacios.

www.rafapal.com

By courtesy of KeesTRANSLATIONS:
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ ENGLISH
http://gfindutch.blogspot.com - NEDERLANDS
http://matthewfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://fgmikequinsey.blogspot.com/ - PORTUGUÊS
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com/ESPAÑOL

28-AUGUSTUS-2009 ATMOS


Jammer genoeg kunnen we de dag niet aankondigen die de deadline is voor onze openlijke aankomst op Aarde. Dit te doen zou jullie eerder in gevaar brengen dan ons omdat de Duisteren met alle kracht zouden uithalen om het te verhinderen...
We hebben jullie zo veel te vertellen over jullie toekomst en stapsgewijs hebben we gedurende vele jaren informatie vrijgegeven. Zelfs zo kort als 50 jaar geleden zouden onze onthullingen smalende recensies hebben opgeleverd en zou onze aanwezigheid in twijfel zijn getrokken. Gelukkig zijn jullie toen in het Ruimte Tijdperk terechtgekomen en het onderwerp heeft zich van sciencefiction naar opwindende mogelijkheden verplaatst. Dat is hetzelfde geval met onze benadering tot het laten zien van onze vloot, het is nog maar van recente duur dat wij in staat zijn reguliere meervoudige waarnemingen te laten plaatsvinden zonder angst of bezorgdheid op te roepen. Sinds de Mensheid zich ook in de Ruimte heeft gewaagd en jullie zowel op de Maan als op Mars bewijzen hebben gevonden van intelligent leven, is het idee van Buitenaardsen binnen jullie Zonnestelsel onweerlegbaar.Er hebben zorgvuldig uitgekozen contacten plaatsgevonden, sommige zoals die van Betty en Barney Hill die werkelijk het onderwerp op gang hebben gebracht voor publiekelijk onderzoek. Andere zagen er uit als toevallige gebeurtenissen zonder grote consequenties maar zorgden ervoor dat de waarnemingen en contacten in jullie gedachten bleven. De crash bij Roswell heeft meer aandacht en publiciteit gekregen dan welk ander incident dan ook van deze aard en ondanks de gepoogde geheimhouding heeft het meer bijgedragen aan het promoten van het idee dat de Aarde wordt bezocht.Het plan voor jullie verlichting heeft deel uitgemaakt van het grotere plan voor jullie Ascentie en in de loop van de jaren is de nadruk komen te liggen op het voorbereiden erop. De Greys zijn de “vlieg in de zalf” geweest omdat hun aanwezigheid en daden een valse indruk hebben overgebracht van de intentie achter de bezoeken aan de Aarde. De Galactische Federatie zijn samen met de Witte Broederschap en Ouderen de hoofdspelers in het proces van jullie voorbereiden op niet alleen de laatste jaren tot 2012 maar ook daarna. Terwijl dat centraal staat op dit moment, zijn jullie ook geïnformeerd over de komende veranderingen in de volgende fase van jullie voortgaande evolutie.De grote stap voor degenen die ascenderen, is jullie huidige dimensie achter te laten en niet langer hun leven in een soort droomwereld te hoeven leiden. Vele malen hebben wij en andere leraren jullie verteld dat het een illusie is en een trieste reflectie van wat het zou kunnen zijn wanneer het bevrijd zou zijn van de duistere invloeden. Het is misschien pas nu dat velen zich gaan realiseren dat jullie in je eigen hel leven maar het is de Mens die dergelijke omstandigheden heeft gecreëerd. God voorzag in alles dat jullie nodig hadden om glorie te ervaren en een leven in volstrekt geluk in de hogere sferen die jullie ware thuis zijn. De Aardse ervaringen laten toch wat dierbare herinneringen bij jullie achter doordat jullie in het vinden van liefde voor elkaar tegenslagen hebben overwonnen. De fysieke aspecten van jullie levens kunnen zowel exotisch als pijnlijk zijn en het is dit grote verschil in jullie ervaringen dat de Aarde tot zo’n prachtige leerschool maakt.Dierbaren, het is geen wonder dat er met groot respect naar de Mensheid wordt gekeken omdat jullie tot in de diepten van de duisternis zijn afgedaald en het daarna lukte ze te overwinnen. Zo velen hebben nu hun Licht en waarheid gevonden door hun blik te richten op het verkrijgen van geestelijke verbetering in hun leven. Het was en is nog steeds het Goddelijke Plan om zoveel mogelijk zielen te helpen hun weg terug naar de hogere dimensies te vinden met behulp van Ascentie. Het is terecht bestempeld als een prachtig succes omdat er zelfs met vrijheid van keuze een aanzienlijk aantal de uitdaging heeft aangenomen. Ascentie aan het einde van deze Zonne Cyclus is een eenmalige kans die voor iedereen langskomt na duizenden jaren in de dualiteit.Jammer genoeg kunnen we de dag niet aankondigen die de deadline is voor onze openlijke aankomst op Aarde. Dit te doen zou jullie eerder in gevaar brengen dan ons omdat de Duisteren met alle kracht zouden uithalen om het te verhinderen. We wensen controle te hebben over zaken en beteugelen hen eerst voordat we een dergelijke actie ondernemen. Jullie krijgen al hinten over wanneer het zou kunnen zijn en het is vrij duidelijk dat het op tijd moet zijn gebeurd om een vreedzame mars naar de laatste dagen voor Ascentie te hebben.Wij neigen net als velen van jullie nu ernaar meer naar de uitkomst te kijken dan naar de middelen waarmee het wordt bereikt. Het doet er niet echt toe welk pad wordt genomen, zolang het, zoals verordend, resulteert in de voltooiing van de cyclus. De factor die dit alles bepaalt is jullie keuzevrijheid en de manier waarop je reageert op de veranderingen. Sommige zielen zijn zo onbewust dat zij de kans kunnen verwerpen om uit jullie bestaande dimensie te vertrekken. Hoe goed je ook de voordelen voor hen duidelijk maakt, er is een weerzin om de realiteit te verlaten waar ze gewend aan zijn.Jullie kunnen je afvragen waarom er gedacht wordt over veranderingen terwijl Ascentie steeds dichterbij opdoemt. Dat is hoofdzakelijk omdat jullie bewustzijnsniveaus moeten worden opgetild en omdat de hogere energieën de lagere afbreken waardoor verandering onvermijdelijk is. Feit is ook dat jullie je snel ontwikkelen naar het punt van vooruitgang welke jullie door de Duisteren is ontzegd. Dit veroorzaakt een gemakkelijke overgang naar de vele veranderingen die jullie verder zullen meenemen naar een nieuw geavanceerd niveau dat Ascentie met zich meebrengt. Met Moeder Aarde moet ook rekening worden gehouden omdat zij net als jullie niveaus moet bereiken voor haar eigen evolutionaire vooruitgang. Jullie ascenderen samen en zullen samen veranderingen ervaren en wanneer er ingrijpende reinigingsactiviteiten nodig zijn zullen jullie daar bijgevolg niet onder lijden. Er zijn voor ons een aantal opties beschikbaar om jullie te beschermen dus jullie hoeven over de uitkomst geen enkele angst te hebben. Natuurlijk zullen sommige zielen als gevolg van de veranderingen de Aarde verlaten maar ieder die dit doet, voert de eindtijd uit in overeenstemming met haar levenscontract.Ik ben Atmos van Sirius en ik heb opgesomd wat voor jullie ligt, in gedachten houdend dat jullie je op een aantal alternatieve versies kunnen richten. We zouden willen zeggen, luister met je hart en laat jullie gids je intuïtie zijn. Wanneer echter meer feiten openbaar worden gemaakt, zorg dan voor een open geest zodat jullie niet te rigide zijn in jullie overtuigingen. Jullie geschiedenis laat zien dat jullie door anderen werden geleid, in tijden waarin slechts bepaalde mensen voldoende waren opgeleid om onderwerpen zoals religie te onderwijzen. Bijgevolg werd een denkrichting gevormd die door vele levens heen werd meegenomen totdat er kansen kwamen voor oorspronkelijk vrij-denken. Nu zijn jullie voornamelijk jullie eigen leraren en jullie inzicht heeft daarvan geprofiteerd. Heb vertrouwen in jullie eigen vermogen om naar binnen te gaan en jullie zullen zien dat de waarheid daar al die tijd is geweest.Denk Licht, denk Liefde en jullie zullen je Goddelijke Zelf vinden.Dank je Atmos.

Mike Quinsey.

woensdag 26 augustus 2009

SaLuSa 26 augustus 2009


"Dierbaren, richt je blik zo hoog je maar kunt, en je zult de energieën van mogelijkheden en voltooiing tot stand brengen."De druk wordt opgevoerd en gebeurtenissen die van vitaal belang zijn voor jullie allemaal, wisselen elkaar snel af op Aarde. Dit zorgt voor brede veranderingen die de voorloper zijn van een grote ommezwaai in jullie bezigheden. Vergeet voor een ogenblik het ongemak en de verstoring die plaatsvindt, want hieruit ontstaan gelegenheden om positieve stappen voorwaarts te maken. Jullie leiders worden belemmerd door erfenissen uit het verleden, maar er zijn al veranderingen op gang gekomen om die te overwinnen, en jullie naar de volgende fase van de schoonwassing te dragen. Nu de tentakels van de duistere krachten afgeknipt worden, verzwakt hun macht over jullie en het Licht manifesteert wat jullie daarvoor in de plaats willen. De tijd is gekomen voor jullie om je toekomst in eigen hand te nemen, in plaats van jullie macht aan anderen over te laten.

Alles staat gereed voor een aantal bemoedigende veranderingen, en onze bondgenoten zullen hulp bieden aan degenen die daar direct mee bezig zijn. Wat wij graag zouden zien, is meer steun voor de campagnes die erop gericht zijn om de waarheid over misdaden tegen de Mensheid aan het daglicht te brengen. Dit zal de duisteren in beslag nemen, en in hun wanhoop om ze te verbergen, zullen ze de aandacht op zichzelf richten. We weten dat sommigen er moeite mee hebben om te geloven dat ze voor de gek gehouden zijn, maar uiteindelijk zullen ze niet meer om de onweerlegbare feiten heen kunnen.

Je kunt het verleden niet begraven zonder de energieën die eraan verbonden zijn op te ruimen, omdat die nog steeds actief zijn. Dat is net zo belangrijk als de fysieke schoonwassing, zo niet nog belangrijker. Maar jullie staan niet alleen in je inspanningen, en onze leden zijn al jaren bezig met dit werk. Zonder ons zouden jullie allang ondergedompeld zijn in de troep en de negativiteit. Onze taak is geweest, zou je kunnen zeggen, het bewaken van het fort totdat het juiste moment komt voor meer directe actie. Die tijd is nu aangebroken, en we moeten haast maken met jullie benadering van de Ascensie, omdat vele zielen geen flauw benul hebben van wat de toekomst in petto heeft. We vertrouwen erop dat met de kennis over wat Ascensie inhoudt, meer zielen ervoor open zullen staan. Er zal geen druk op ze gelegd worden, maar dan kunnen ze tenminste niet zeggen dat ze er niets vanaf wisten.

Ondertussen bouwen wij aan een grotere beweging van verlichting, om nog meer mensen te bereiken via onze berichten. Wij zijn van geen enkele religie, maar willen alleen de simpele waarheid verkondigen over jullie bron en Godzelf. Hoe je de feiten inkleurt, ook al worden ze vervormd, is niet onze zorg, omdat jullie geloof jullie expressie van vrije wil is. Als God erin betrokken is, is er een basis om te groeien, omdat je een fundament moet hebben dat het bestaan van een Schepper toelaat. Van daaruit kan zich een nieuw pad van Licht ontwikkelen dat je in de juiste richting zal leiden.

Je vorige levens zijn vaak moeilijk geweest en zwaar, en velen ervan hebben plaatsgevonden vóór de komst van technologie, die ze makkelijker gemaakt heeft. Maar door de ervaring van moeilijke beproevingen en vaak ook pijn, ben je veel sneller vooruitgegaan dan je anders gedaan zou hebben. Vergeet niet dat het allemaal gaat om je spirituele ontwikkeling. Niets anders telt, en je mindere ervaringen zullen snel vergeten worden. Waarom zou je terugkijken als je vooruit kunt kijken, omdat alles wat je gewenst hebt om je op te liften en je leven in vreugde te leven, er snel aankomt voor je.

Ga met vertrouwen over de golven, je beloning wacht op je. Je hebt het verdiend, door je loyaliteit aan het Licht. Het gaat erom hoe je nu bent, en hopelijk heeft het duister dat misschien jullie levens binnengegaan is verder geen invloed meer. Er is geen ziel op Aarde die er niet in- en uitgegaan is, maar belangrijker is je vastberadenheid en succes om het te ontstijgen. Ervaring maakt je sterker, en je hoeft die weg niet nogmaals af te leggen. Dat gaat ook op voor het reïncarneren in de cyclus van dualiteit, omdat dat niet langer noodzakelijk is zodra je de duistere energieën overwonnen hebt. Je zult je lessen geleerd hebben en het is tijd om terug te keren naar de sferen van Licht.

Dierbaren, richt je blik zo hoog je maar kunt, en je zult de energieën van mogelijkheden en voltooiing tot stand brengen. Dan zul je een punt bereiken waarop je nog maar één kant op kunt, en dat is voorwaarts. Het is makkelijker dan je misschien denkt, maar het vereist toewijding en een diepe wens om succesvol te zijn. Halfzachte pogingen zijn niet genoeg, dan zul je je doel uit het oog verliezen. We kunnen niet spreken van falen, omdat welke ervaring dan ook je verder zal helpen. Uiteindelijk ben jij het zelf die bepaalt wat je van het leven wilt, en dat besluit zal gerespecteerd worden.

In het naderen van 2012 zal de nadruk op dat punt liggen, maar het zal ook een tijd zijn waarin de periode daarna belangrijk wordt. Eén fase van Ascensie wordt afgerond en de volgende begint, om je reis door de sferen van Licht voort te zetten. Iedere sfeer biedt je niveaus van Licht die steeds prachtiger worden, die iedere beschrijving te boven gaan. Tegelijkertijd breidt je bewustzijn zich steeds verder uit, zodat je uitgerust wordt om een geweldige belichaming van het Licht te worden. Daarmee komt ook macht die je meer op een God doet lijken, en dat klopt ook.

Je zult begrijpen dat angst überhaupt geen plek heeft buiten de dualiteit, zulke lage energieën kunnen niet bestaan in de hogere dimensies. Angst wordt door de mens gecreëerd, en is het wapen van diegenen die jou onder hun controle willen houden. Maar als je van het Licht bent, is het machteloos en laat je het achter je. Nu begrijp je onze nadruk om daarop gefocust te blijven, en het duister je simpelweg te laten passeren. Licht is Liefde, en dat is je sterkste wapen en bescherming tegen de lagere vibraties.

Er is niemand op Aarde die leden van de Galactische Federatie ontmoet heeft en ook maar iets anders dan onze liefde ervaren heeft. We hoeven ons niet bewust in te spannen om zo te zijn, het is ons normale niveau van zijn. In tegenstelling daartoe vinden wij de vibraties van de Aarde heel hard, maar dat is aan het veranderen en jullie verheffing zorgt daar voor meer en meer Licht.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en zegen jullie allen voor jullie vastberadenheid om het Licht terug te brengen op Aarde. Weet dat onze liefde altijd met jullie meegaat.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

By courtesy of Kees
Site Original:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_...

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

maandag 24 augustus 2009

SaLuSa 24 augustus 2009


“Er moet echter nog steeds werk gedaan worden voor de volgende grote verandering. Maar zodra dat begint, kun je je voorbereiden op een rit in de achtbaan.”Wat we jullie geven in onze berichten, is voor de geleidelijke uitbreiding van je kennis, zodat je niet overdonderd wordt. Op dit moment is het noodzakelijk om je te informeren over de gebeurtenissen die leiden naar de Ascensie, een periode van toenemende gelegenheden om je spiritueel en mentaal voor te bereiden op wat komen gaat. Zo gaat het al jarenlang vooruit, maar het is essentiëel geworden sinds het Millennium, toen jullie een grote sprong voorwaarts maakten. Ons hoofddoel is geweest om jullie verzekering te geven over jullie succes, zodat jullie met vertrouwen vooruit kunnen kijken. Het was geweldig om de respons te zien, en hoe het Licht zich snel onder jullie verspreidde. Jullie energie vloeit samen, zodat een steeds groter wordend raster van Licht gecreëerd wordt. De aanwezigheid van Lichtwerkers op Aarde was ons instrument waarmee de activiteiten van de duistere krachten geremd konden worden, zodat voorkomen werd dat ze de omstandigheden nog slechter maakten. Alzo blijft het Licht de overheersende kracht, en groeit het voortdurend exponentiëel.


Het Licht is jullie bescherming, en het is de vrede die op jullie neerdaalt, en je oplift. Jullie winst komt vrij uit de chaotische omstandigheden, die gecreëerd worden door de duistere krachten om je af te leiden van je levensdoel. Jullie zijn in een overgangsperiode die veranderingen zal brengen, en een nieuwe richting zal creëren dan die waarin de Mensheid zich tot nu toe bewoog. Een nieuwe golf van bewustzijn raast over de Aarde, en geeft weer hoop aan veel mensen die wanhoopten dat het nooit anders zou worden. Er is een intentie voor veranderingen en die manifesteren zich nu, omdat vele zielen de energie voelden om actie te ondernemen. Jullie lagen te slapen, zodat jullie de duisteren toestonden om jullie levens over te nemen, maar jullie zijn plotseling wakker geworden voordat het te laat was. Wij zijn druk bezig geweest met jullie, en hebben voorkomen dat zij draconische maatregelen tegen jullie namen, aangezien hun plan voor jullie slavernij heel vergevorderd waren.


We noemen de angst die tot stand gebracht werd door de dreiging van internationaal terrorisme. Dat is niet zo wijd verspreid als gesuggereerd wordt, maar is het product van haat die gegenereerd wordt door bemoeienis met de soevereiniteit van andere landen. Zodra vertrouwen en vredige samenwerking tot stand gebracht wordt, zijn zulke bedreigeingen niet langer meer nodig en zullen de organisaties erachter kapot gaan. Hebzucht en macht zijn Millennia lang de motivaties geweest voor de Mensheid, maar dat zal ook veranderen door de toepassing van overvloed en het delen van rijkdom en de middelen van de Aarde. Er is genoeg voor iedereen om een gelukkig en comfortabel leven te leiden, en dat is precies waar jullie naar uit kunnen kijken. Jullie zullen vrij zijn om jullie doel na te streven, en in vrede leven in de wetenschap dat de dreiging van oorlog voorbij is.


Er moet echter nog steeds werk gedaan worden voor de volgende grote verandering. Maar zodra dat begint, kun je je voorbereiden op een rit in de achtbaan. Onze bondgenoten hebben geduldig afgewacht op het signaal om jullie verder te brengen, en over sommige belangrijke zaken kan ieder moment een beslissing vallen. Dierbaren, jullie zijn er zo dichtbij om ons van zoveel dichterbij te zien dan voorheen, en onze spectaculaire vertoningen zullen voor eens en altijd iedere twijfel over ons bestaan wegnemen. Daarna volgt onze benadering van jullie Leiders met het idee om een samenwerking te starten, om jullie op de hoogte te brengen van het Goddelijke Plan, en onze rol daarin. Dat moet er spoedig komen, en jullie snel naar de Ascensie toe dragen.


Hoe je er ook tegenaan kijkt, 2010 zal een zeer belangrijk jaar worden, en jullie zullen je verbazen over hoe snel dingen kunnen veranderen op Aarde. Het wordt een jaar van verheffing, en een nieuwe wind van vertrouwen zal over de Aarde waaien. Ineens zal het Licht vanuit jullie harten schijnen, en een totaal nieuwe blik op het leven zal het oude paradigma vervangen. De toekomst zal verwelkomd worden als jullie paspoort naar de hogere sferen, en de slaafsheid en pijn van de dualiteit zal aan de kant geschoven worden. Er liggen opwindende tijden van veranderingen in het verschiet die jullie maatschappijen totaal zullen omvormen, en ook de manier waarop jullie je tot elkaar verhouden. Jullie zullen weten dat de uitdrukking “je broeders hoeder” er eentje is die in de praktijk gebracht moet worden, en als de barrières wegvallen, worden er sterke banden gevormd tussen jullie allemaal. Liefde en vriendschap zullen je optillen naar duizelingwekkende hoogtes, en jullie zullen je afvragen waarom je de duisteren ooit toestond om tussen jullie in te komen.


De Mens is van nature een vreedzaam Wezen, die harmonie zoekt met alles wat leeft. Spoedig zullen jullie in staat zijn om die gevoelens vrijelijk te uiten, en mensen uit alle rangen en standen zullen in eenheid samenkomen. Het zal een grootse tijd zijn voor de ware uitdrukking van je Hogere Zelf. Hou deze visioenen in gedachten en weet dat alles goed gaat, en dat jullie geluk en vrijheid verzekerd zijn. Jullie kunnen op ieder moment die omstandigheden in jezelf creëren, die je in staat stellen om een baken van Licht te zijn. Het kan niet misgaan dat dit anderen die ermee in aanraking komen, wakker zal maken. Het is een heel natuurlijke gebeurtenis, en dat is precies wat Lichtwerkers over de hele wereld doen. Dus het is eenvoudig te begrijpen hoe zij bijdragen aan het opliften van zovele zielen. Het heeft een kalmerend effect op een ieder die ermee in contact komt, en het is ook een helende energie.


Als je ergens behoefte tegenkomt, zend dan een gedachte van vervulling uit; zo kun je helpen zonder de vrije wil van een ziel aan te tasten. Liefde kan geaccepteerd worden of afgewezen, maar het kan niet vernietigd worden omdat het onveranderlijk is. Alles is opgebouwd uit die energie, en het kan verminderd worden of verdund door het duister, maar het zal altijd bestaan. Dus jullie zien, Dierbaren, dat jullie als Lichtwezen onsterfelijk en onverwoestbaar zijn. In de dualiteit kan je fysieke lichaam vernietigd worden, maar je ziel blijft bestaan, en dat is de ware essentie van je Godzelf. De fysieke materie van jullie dimensie is dun en kan niet aan elkaar blijven zitten in de hogere sferen. Daarom zijn de veranderingen van op koolstof gebaseerde cellen naar kristallijne, nodig om jullie Ascensie mogelijk te maken. De meesten van jullie weten dat gedachte voorafgaat aan actie, en dat vorm in de hogere dimensies gemaakt is van Licht, en in wat voor vorm dan ook gegoten wordt door die kracht. Dat zal ook één van jullie capaciteiten zijn die samengaan met het bereiken van een hoger bewustzijn.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en kan je vertellen dat de leden van onze Galactische Federatie meer dan gereed zijn om met jullie samen te werken. Het zal jullie niet ontbreken aan leiding of hulp, en we verwachten dat jullie je snel zullen aanpassen aan de nieuwe manieren en technologieën. Mensen zijn van nature altijd klaar om meer geavanceerde methodes te proberen, en hebben geen tekort aan voorstellingsvermogen of kunde. Jullie tijd komt eraan, en we kijken ernaar uit om ons bij jullie aan te sluiten.

Dank je SaluSa.

Mike Quinsey.


By courtesy of Kees

vrijdag 21 augustus 2009

SaLuSa 21 augustus 2009


"De stille revolutie is al begonnen, en wint aan snelheid zoals de spreekwoordelijke sneeuwbal."

Dierbaren, wat bevinden jullie je nu in een heerlijke tijd, ongeacht de gebeurtenissen aan de buitenkant. Je zorg en focus zou nu gericht moeten zijn op je toekomst en de gelegenheid benutten die zich nu voordoet om op te klimmen naar de hogere vibraties. ‘Go with the flow’ is essentiëel, en jezelf open stellen voor een bredere visie. Er is nooit eerder een betere gelegenheid geweest om vooruitgang te boeken in sprongen en grenzen, terwijl je jezelf losmaakt uit het oude paradigma. Het is duidelijk dat niet alles wat je aangenomen hebt als de waarheid, irrelevant is, en dat daar de basis ligt voor een dieper begrip dat je zal opliften. In feite moet het beginnen met het geloof in God, hoewel ascensie ook simpelweg gezien kan worden als een normaal proces. Met een breder begrip zul je je realiseren dat er altijd een Goddelijk Plan voor jullie evolutie geweest is, en wat jullie op het punt staan om te ervaren, is daar onderdeel van. Je geloof in God lift je bewustzijn op naar een niveau waar de waarheid zich voor je kan openen, waar je de onveranderlijke link die al bestaat “toestaat” om je te verlichten. Zodra deze stap gemaakt is, kan je Hogere Zelf meer in je leven komen, om je te leiden en het voltooien van je levensplan te verzekeren.

Menselijke zorgen monopoliseren je leven doorgaans, maar dit zijn tijden waarin je focus naar de toekomst verlegd zou moeten worden en de geweldige gelegenheden die het biedt. Jullie voltooien een zonnencyclus die uniek is, omdat het je als reddingslijn een hogere dimensie biedt. Na het vergaan van de Lemurische en Atlantische beschavingen, hebben jullie een gigantische verheffing in bewustzijn bereikt die jullie deze cyclus succesvol zal doen voltooien. Velen weten nu dat wat echt uniek is, is dat jullie Ascensie plaats zal vinden in jullie fysieke lichaam. Dat is zelfs voor ons een ongelofelijke gebeurtenis, en wekt veel belangstelling vanuit het hele Universum. Besef dat buiten jullie Aarde die worstelt in de lagere dimensie, er één grote familie van Licht is, en samenwerking waar iedereen anderen dient. Er zijn uitzonderingen, maar die zijn niet van het Licht, aangezien ze niet op hogere niveaus kunnen opereren.

De familiegeest is nu duidelijker te zien, en is gemeengoed geweest in jullie beschaving als middel om te overleven. Afscheiding is een eigenschap van dualiteit, en jullie hebben de dagelijkse problemen ervaren die dat met zich meebrengt. Maar dat is niet jullie normale bestaan, of in lijn met de hogere niveaus waar jullie oorspronkelijk vandaan kwamen. Zoals we jullie zo vaak verteld hebben, is dualiteit verwant aan een spel dat nu op zijn einde loopt. Over het algemeen heeft de meerderheid er veel van geleerd, en in de komende jaren moet het voltooid worden. 2012 is in de hoofden van vele mensen, die allerlei verhalen gehoord hebben over de betekenis ervan. Het is zeker de afronding van deze cyclus, maar vanuit een ander oogpunt is het ook een enorme stap voor de Mens naar de hogere dimensies van Licht.

Ieder van jullie heeft de gelegenheid om vooruitgang te boeken, door je te concentreren op het Licht en het te delen waar je maar gaat. Geloof in je eigen kracht en draag bij aan de verandering, terwijl je jezelf oplift. Zie wat er om je heen gebeurt, maar sta niet toe dat je in het moeras gezogen wordt dat de duistere krachten vertegenwoordigt. Waar je je op focust, trek je aan, en deze wet is nauw betrokken geweest bij je ervaringen tot nu toe. Besteed aandacht aan hoe je je gaat voorbereiden op een periode van ongeëvenaarde veranderingen, in de wetenschap dat dat ten bate van iedereen is. Onthou dat je niet in een nieuwe realiteit geduwd zult worden als dat niet in overeenstemming is met je eigen visie. Dit houdt in dat diegenen die een gewelddadig einde aan de Menselijke Beschaving voorzien, met veel slachtoffers, precies dat ook zullen ervaren. Hoe vreemd het ook klinkt, maar zelfs in de eindtijd creëer je nog je eigen werkelijkheid, omdat je geloof een krachtig model vormt voor het uitstippelen van je toekomstpad.

Wij voorzien dat binnen een tijdsbestek van niet meer dan 18 maanden, jullie een heel eind op weg zijn naar Ascensie. Jullie kunnen uitkijken naar de afsluiting van deze periode van schoonwassing, wat betreft de macht van de duistere krachten. Hun machtsbasissen zullen van hen afgenomen zijn, en een nieuwe autoriteit gebaseerd op Liefde en Licht zal hun plaats innemen. Eis niets en verwacht alles, dan zul je niet teleurgesteld worden. Wij zitten bijvoorbeeld achter het Disclosure Programma, en dat zal naar buiten komen. Het is niet dat mensen niet geloven in de aanwezigheid van onze schepen en ons, maar het is noodzakelijk om de machtige cover up te onthullen die meer dan 60 jaar bestaan heeft. Het zand in jullie ogen zal weggenomen worden, en de shock zal snel plaatsmaken voor opwinding, als jullie je realiseren dat wij in vrede komen. Het is hoog tijd dat jullie ons ontmoeten, en wij weten dat we al welkom zijn.

Overvloed zal gecreëerd worden zodra de rijkdom van de Aarde eerlijk verdeeld wordt. Het was nooit bedoeld om van jullie afgenomen te worden door wat nu immens rijke families zijn. Tekort werd opzettelijk gecreëerd om jullie op je plek te houden, en verschuldigd aan de regerende elite. Deze situatie is jullie allerminst volledig verwijtbaar, omdat jullie een vals gevoel van veiligheid aangepraat is, en jullie mensen vertrouwden die je soevereiniteit wegnamen. Jullie, het volk, zijn de macht op Aarde, en jullie stem zal niet alleen gehoord worden, maar er zal naar geluisterd worden. De stille revolutie is al begonnen, en wint aan snelheid zoals de spreekwoordelijke sneeuwbal, en wee degene die hem in de weg staat. Niets, en niemand behalve de Schepper, kan stoppen of omkeren wat er gebeurd is.

Laat de aardse bagage los die je weerhouden heeft, en zie in plaats daarvan dat alles wat je nodig hebt, je gegeven zal worden. Alleen degenen die onrechtmatig verkregen winsten vergaard hebben, zullen verliezen, en zij zullen op de plaats terecht komen die ze voor zichzelf gecreëerd hebben. Ze zullen nog steeds hun Goddelijke vonk hebben om hun reis terug op het pad van Licht aan te vangen, en op een andere dag op een andere plek zal die ook beginnen. Dus laat gerechtigheid plaatsvinden in overeenstemming met de Universele Wet, en wees niet bezorgd over het lot van anderen. Alles verkeert in staat van perfectie, ook als dat niet zo lijkt voor jou.

Wat er ook gebeurt op Aarde, focus jezelf op je eigen reis. Jij bent de belangrijkste persoon waar je van zou moeten houden, en zodoende zul je ook van ieder ander kunnen houden. Liefde is niet alleen de drijvende kracht op aarde, maar in het hele Universum. Vind de liefde van binnen en laat het uitvloeien naar iedereen die met jou in contact komt, en als je mediteert of bidt, deel het dan met de wereld ten bate van iedereen.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Site Original:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_...

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

woensdag 19 augustus 2009

19-AUGUSTUS-2009 SALUSA

Deze keer zal het echter niet resulteren in de vernietiging van de Aarde of het einde van jullie beschaving maar inderdaad nogal het tegenovergestelde omdat zij uiteindelijk hersteld zal worden tot een oorspronkelijke toestand. Allen zullen worden verheven met de nieuwe Aarde als ze klaar zijn en dat is hun keuze...Ergens in de zeer nabije toekomst zal de waarheid over jullie leven en de onsterfelijkheid van de ziel moeten worden overwogen. In een snel naderende tijd zal de Ene Waarheid, die onveranderlijk is, bekend moeten worden gemaakt. Beslissingen die jullie eigen ontwikkeling aangaan, kunnen slechts correct worden genomen wanneer jullie over de volledige feiten beschikken. We kennen en sympathiseren met die Dierbaren die zich net pas de betekenis zijn gaan realiseren van de veranderingen die onvermijdelijk zijn en deel uitmaken van jullie voortgaande ervaringen. Het idee dat de veranderingen alles zullen beïnvloeden waar jullie gewend aan en vertrouwd mee zijn, geeft een soort shock. In jullie gedachten hebben jullie zelden overwogen dat dingen anders zouden kunnen zijn dan hoe jullie je ware en enige werkelijkheid verbeelden. Het leven zoals jullie het kennen, heeft ogenschijnlijk zonder veel verandering duizenden jaren rondgedoold, maar zal in het tijdsbestek van een paar jaar zich ontwikkelen naar een domein van groei. Naar een expressie van de hogere vibraties van het Licht, terwijl het oude achter wordt gelaten.De vragen die onmiddellijk opkomen is wat er met iedereen zal gebeuren en wie beslist waar naar toe te gaan. Zoals velen weten vormt de eindtijd van deze cyclus het begin van een nieuw tijdperk waarin de Mens terugkeert naar die sferen die passender zijn voor hen die wensen te ascenderen. Simpel gezegd, zetten degenen die iets anders kiezen hun ervaring voort op een plaats waar omstandigheden en kansen meer op de huidige Aarde lijken. Re-incarnatie is een gegeven dat velen onder ogen moeten zien en misschien zullen ze er een eerlijk en oprecht systeem in zien dat ruimte biedt aan het behandelen van misstappen. God is geheel Liefde en straft degenen niet die de wereld in trekken en in verval raken door de duisternis. Dualiteit houdt voor iedereen de uitdaging in om vast te houden aan je Licht, onafhankelijk hoe zwaar de beproevingen zijn. Het afdalen naar lagere vibraties is niet een zonde maar je weg terugvinden naar het Licht is een grootse overwinning.Laat ons ook een andere misvatting verhelderen, namelijk dat jullie geboren zijn als zondaars of dat jullie de zonden van jullie voorvaderen met je meedragen, want dat is volledig onwaar. Het leven is een voortdurende serie van hergeboorten die met jullie vooruitgang in gedachten wordt voorbereid. Dat gaat door tot je een bewustzijnsniveau bereikt dat je naar de hogere dimensies brengt, en die kans is er voor iedereen en wordt Ascentie genoemd. Van nature zal het je niet aantrekken als je er niet klaar voor bent en de Wet van Aantrekkingskracht zorgt ervoor dat iedere ziel zijn correcte niveau vindt. De hogere dimensies zijn in toenemende mate een grotere en perfectere uitdrukking van het Licht, totdat alles puur Licht wordt. Praat met iemand die een uittredingservaring heeft gehad en die jullie Zomerland, Nirvana is binnen gegaan, of wat sommigen de Hemel noemen. Je zal zien dat ze ervaringen van vrede en schoonheid hebben gehad die op Aarde niet worden geëvenaard en als ze een keuze hadden gehad, zouden ze liever in die dimensies zijn gebleven. Toch zijn die dimensies waar jullie gedachtekracht opereert op zichzelf slechts het eerste niveau boven de Aarde.We zien dat de moeilijkste te accepteren verandering voor de mensen van de Aarde hun familie en vrienden betreft. In de afwezigheid van een echt begrip over jullie spiritualiteit is er een begrijpelijke weerstand om te accepteren dat alle zielen vrijheid van keuze hebben. Families hangen aan elkaar en vaak is er onderling een grote liefdesband. Dat is noodzakelijk geweest voor jullie overleving en vormt een zeer krachtige energie. Toch kan geen ziel een ander bezitten en moet er op gewezen worden dat iedere ziel kiest welke ouders zij heeft voor het uitwerken van haar eigen levensplan. Ouders zouden zich daarom bevoorrecht moeten voelen dat ze zijn uitverkozen, zelfs als de relatie onder spanning staat. Ongunstige situaties zijn nog steeds heel belangrijk als het om karma gaat en jullie kunnen er zeker van zijn dat elke betrokkene er lessen uit leert. Karma heeft een methode om mensen bij elkaar te plaatsen waarbij iedereen uit de ervaringen wat te winnen heeft. Zoals we jullie eerder vertelden, hebben jullie aan beide zijden van de dualiteit rollen vervuld en niemand kan of zou een andere ziel moeten beoordelen. Als jullie van het Licht zijn, overweeg dan dat jullie op Aarde zijn om andere mensen te helpen zich te verheffen en doe dit met Onvoorwaardelijke Liefde. Het kan niet beter worden dan dat en jullie zullen waarlijk je meesterschap tonen.Dierbaren, er bestaan dergelijke wezens als jonge zielen die naar de Aarde kwamen met weinig of geen ervaring met de lagere vibraties, en niet noodzakelijk wenst elke ziel dergelijke incarnaties. Jullie zijn echter aan de andere kant extreem oude zielen die zijn afgedaald vanuit de dimensies om jullie geest en Licht te meten in de uitdagende situaties die ontstaan vanuit het leven in de dualiteit. Veel van jullie ontwaken nu vanuit hun gesluimer en beginnen zich te realiseren dat hun ware thuis niet in de lagere vibraties ligt. Wanneer jullie Licht uitstralen, verheffen jullie hun bewustzijnsniveau en door dit te doen help je anderen om je heen. Dat is de schoonheid en de kracht van het Licht dat de duisternis omvormt. Het gelijke trekt het gelijke aan en jullie hebben meer Licht naar de Aarde aangetrokken die nu zo krachtig is dat de veranderingen zich versnellen. Wat het Licht niet kan weerstaan, trekt zich ervan terug en verliest zijn kracht.Meer Lichtwerkers verblijven op Aarde dan in enig andere tijd gedurende deze cyclus. Dat heeft altijd deel uitgemaakt van het plan en veel jonge mensen zijn ontwikkelde zielen die wachten om de veranderingen vooruit te helpen. Bepaalde gebeurtenissen gaan spoedig plaatsvinden die bekendmakingen van dergelijke omvang zullen veroorzaken dat de duistere machten zich zullen realiseren dat hun zaak is verloren. Het zullen de mensen zijn die bepalen welke kant jullie op gaan en we weten dat jullie het Licht zullen kiezen. Jullie hebben voldoende ervaringen gehad waardoor jullie in een positie zijn geplaatst om deze cyclus te beëindigen. Er is daarom geen noodzaak voor jullie om er mee door te gaan en Ascentie is jullie weg om het te verlaten. Grote veranderingen vinden plaats aan het einde van een cyclus, zoals jullie oude geschiedenis uitwijst. Deze keer zal het echter niet resulteren in de vernietiging van de Aarde of het einde van jullie beschaving maar inderdaad nogal het tegenovergestelde omdat zij uiteindelijk hersteld zal worden tot een oorspronkelijke toestand. Allen zullen worden verheven met de nieuwe Aarde als ze klaar zijn en dat is hun keuze.Ik ben SaLuSa van Sirius, van de Galactische Federatie en wij spreken met jullie vanuit het perspectief van reeds geascendeerde Wezens. Wij zijn wezens die andere beschavingen met hun verheffing hebben geholpen en wij hebben voor iedereen voorbereid wat nodig is om jullie succes zeker te stellen. Ons werk wordt met een liefdevolle intentie uitgevoerd en met dankbaarheid om deel uit te maken van jullie grootse Ascentie. Jullie werk is door te gaan ambassadeurs van het Licht te zijn en onze bondgenoten op Aarde.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.Site Original:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_...

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

maandag 17 augustus 2009

17-AUGUSTUS-2009 SALUSA

Wijzelf, als leden van de Galactische Federatie, mogen jullie helpen gedurende jullie overgang. Als jullie kennis over ons hebben verkregen en onze positie hebben geaccepteerd als één in een meer ontwikkeld stadium, kunnen we als jullie mentoren fungeren. Soms zijn we in staat jullie te ontmoeten, al is dat meestal in de hogere dimensies en soms aan boord van onze schepen...Tussen nu en Ascentie zullen jullie ervaren dat jullie bewustzijnsniveaus dramatisch toenemen en er zal weinig gelijkenis bestaan met wat ze nu zijn. De instromende energieën zijn daar voor bedoeld en jullie zullen zien dat jullie paranormale vermogens plotseling duidelijk worden. Telepathie wordt reeds ervaren ofschoon mensen het niet noodzakelijk als zodanig herkennen. Het zou zich sneller ontwikkelen als je gelooft dat het mogelijk is en als je het op afspraak met een partner zou proberen te gebruiken. Zelf-genezing zal ook binnen jullie bereik komen en in werkelijkheid is er geen ziekte die jullie niet kunnen genezen. Dierbaren, jullie kennen wonderbaarlijke genezingen die niet op een andere manier zijn te verklaren en vaak zijn zij het resultaat van een krachtige intentie gericht op zelfgenezing. In het verleden hebben jullie niet overwogen of geloofd dat dit mogelijk was, en jullie begrepen je door God gegeven vermogens niet. Zij komen volledig terug als onderdeel van jullie groei naar een volwaardig Licht Wezen.Na Ascentie zullen jullie worden uitgerust met verbazingwekkende krachten en net als wij zullen jullie ook in staat zijn om door louter gedachtekracht te creëren. Doordat alles bewustzijn heeft, zelfs het kleinste atoom, zullen jullie begrijpen hoe zij reageren op jullie gedachten. Jullie lichaamscellen praten bijvoorbeeld met elkaar en dat is hoe zij zich organiseren tegen vreemde indringers. Misschien kun je nu begrijpen hoe bruikbaar het is je lichaam te leren kennen en er mee te communiceren. Merk ook op wat het je vertelt en jullie zullen er samen een fijn partnerschap van maken. Jullie hebben vrijwel zeker gehoord van mensen die met een liefdevolle intentie met hun planten praten en hoe ze gemerkt hebben dat ze positief reageren. Het omgekeerde is op gelijke wijze van toepassing, zo zie je hoe belangrijk het is om aardig voor jezelf te zijn. Zeker, hebben we jullie niet eerder verteld hoe belangrijk het is om van jezelf te houden.We zien jullie een hoop tijd doorbrengen met vaak huishoudelijke taken en soms uren reizen van en naar de werkplek. Deze zaken eisen veel van jullie tijd en laten weinig ruimte over voor meer persoonlijke kwesties. We moeten zeggen dat nadat jullie zijn geascendeerd er geen behoefte of noodzaak meer is voor wat jullie nu beschouwen als onproductief of als een verspilling van tijd. Zelfs wat jullie losjes omschrijven als “werk”, geeft jullie meer dan voldoende tijd voor spirituele ontwikkeling. Dit is zo belangrijk voor jullie, en nu meer dan ooit. Het is waar dat de uitdagingen die jullie in de dualiteit krijgen toegeworpen tot spirituele kundigheid leiden maar het vindt plaats door inzicht te verkrijgen in de kenmerken van jullie ware zelf. Op de eerste plaats zijn jullie spirituele Wezens en de Goddelijke Vonk die jullie bij je dragen is dat deel van jullie dat voor altijd in eeuwigheid leeft.Doordat jullie zo lang in het donker zijn gehouden, hebben jullie in het verleden een lagere positie in het leven geaccepteerd en het zicht verloren op jullie ware Zelf. Jullie gingen van het ene naar het volgende leven zonder veel vooruitgang te boeken en zelfs zonder het ware doel te begrijpen. Jullie moesten tot laat in de 19e eeuw wachten op de toevloed van ontwikkelde zielen die de waarheid bij jullie terug in beeld begonnen te brengen. Het was de aanvang van een plan dat door de Spirituele Hiërarchie was geformuleerd om jullie terug naar het Licht te brengen. Toch hebben jullie in de daarop volgende periode twee Wereldoorlogen ervaren maar het Licht bleef groeien. Dergelijke tijden gaven vele, vele zielen de kans om hun karma te zuiveren zodat je kunt zien dat uit de diepte van de duisternis vooruitgang ontstaat naar een hogere staat van ontwikkeling.Vergeet jullie geschreven geschiedenis omdat die zeer onnauwkeurig is over details en vaak met opzet vervormd of als gevolg van een gebrek aan voldoende betrouwbare optekeningen. De waarheid over welke tijd dan ook en elke gebeurtenis wordt vastgehouden in de hogere dimensies en wanneer nodig, kunnen jullie elke ervaring die je wenst opnieuw beleven. Het betekent natuurlijk dat er nooit enige vraag is over wat je persoonlijk met je leven hebt gedaan omdat de waarheid er voor jullie is om te zien. Bijgevolg kun je jezelf niet bedriegen omdat zelfs je intenties bekend zijn. Heb geen angst over de uitkomst want jij alleen beoordeelt je daden en jij bent ook degene die beslist hoe lessen het beste kunnen worden geleerd, wanneer dat nodig is. Spirituele vooruitgang ligt in de kern van alles en jullie levensplannen zijn met dit in gedachten samengesteld.Richt jullie hart en geest op het bereiken van jullie hoogste niveau van spiritualiteit en leef naar jullie beste vermogen als iemand die een hoog begripsniveau heeft bereikt. In deze bijzondere tijden zullen jullie zeker je focus gericht houden op jullie doel en weten dat je op het pad naar Ascentie bent gestapt. De noodzakelijke contacten die je kunnen assisteren, zullen je vinden doordat je ze met behulp van de toenemende Lichtintensiteit aantrekt. Wees gewoon klaar om dergelijke kansen te herkennen als ze op je pad komen.Wijzelf, als leden van de Galactische Federatie, mogen jullie helpen gedurende jullie overgang. Als jullie kennis over ons hebben verkregen en onze positie hebben geaccepteerd als één in een meer ontwikkeld stadium, kunnen we als jullie mentoren fungeren. Soms zijn we in staat jullie te ontmoeten, al is dat meestal in de hogere dimensies en soms aan boord van onze schepen. We kunnen na Ascentie zeker meer van jullie meenemen op een geleide tour aan boord van onze Moederschepen en dat zal een gedenkwaardige ervaring zijn voor jullie. Als jullie de kans krijgen, kunnen jullie prachtige mensen zijn; jullie bewustzijn dient alleen naar de hogere sferen te worden getild zodat jullie je ware zelf kunnen uitdrukken. We zien jullie Licht in zijn volle glorie en we weten dat velen van jullie zich nabij Meesterschap bevinden.Onze schepen komen nog steeds dichter bij de Aarde en onze activiteiten in jullie lucht nemen toe omdat we monitoren wat gaande is. Oorlogen als middel om geschillen bij te leggen hebben minder aantrekkingskracht dan ooit tevoren en als het aan de mensen werd overgelaten, zouden de oorlogsmachines worden ontmanteld. De energie voor vrede wordt door zoveel mensen aangetrokken dat het degenen aan de macht moet dwingen een einde te maken aan alle verstorende strijd. Dit is bemoedigend voor ons omdat het niet lang meer duurt voor de verwachte regeringswisselingen wereldwijd zullen beginnen.Ik ben SaLuSa en ik probeer jullie verheffend nieuws en informatie te geven omdat dit tijden zijn waarin jullie voortdurend ondersteuning nodig hebben. In de toekomst zullen wij via jullie T.V. distributie netwerken te zien zijn en tegen die tijd zullen de duistere machten hun invloed kwijt zijn om tussenbeide te komen. Door je uit te strekken naar de hogere dimensies, verbinden jullie je met die energieën die verheffend zijn en ook beschermen. Jullie krijgen ook, zonder uitzondering, onze onbegrensde liefde en zegeningen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Site Original:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_...

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

vrijdag 14 augustus 2009

14-AUGUSTUS-2009 SALUSA

Zij hebben zo’n kracht dat ze absolute wonderen kunnen verrichten, op voorwaarde dat het op dat moment is toegestaan. De eenzame jager of klimmer kan zich totaal verlaten voelen maar hun omgeving vanuit de Spirit is altijd bij ze...

Jullie persoonlijke groei zal altijd doorgaan, onafhankelijk van de pogingen die het duister onderneemt om jullie tegen te houden. Feitelijk is het resultaat, dat hoe moeilijker jullie leven wordt gemaakt, hoe meer vastbesloten en toegewijd jullie worden in het zoeken naar het Licht. Jullie moesten, zeker na een hele serie levens in de diepten van de dualiteit, sterk en resoluut worden om de uitdagingen aan te kunnen. Nu het bewustwordingsproces snelheid krijgt wordt de taak om je te concentreren op jullie evolutie gemakkelijker en jullie bereiken een stadium waarbij je buiten de invloed komt van de lagere energieën. Dat is wanneer jullie gemoedsrust ervaren en op een bepaalde manier los komen van de Aarde. Jullie kracht komt voort uit het weten dat het leven oneindig is en dat jullie ware wereld in de hogere dimensies ligt. Jullie zullen ervaren dat je die magische stilte kan aanraken, waarin tijd lijkt stil te staan doordat jullie in ziel en geest worden opgetild.Het is het gevoel van waar het leven in de hogere sferen op lijkt, dat zo moeilijk onder woorden is te brengen. We hebben eerder gezegd dat het extatisch is en er lijkt geen betere manier om het te beschrijven. Het gevoel van liefde is er één die jullie begrijpen maar die energie is opnieuw op constante niveaus terwijl jullie er absoluut door worden overspoeld. Jullie zouden kunnen concluderen dat het hemels is en het zal aan al jullie verwachtingen voldoen. Er zijn Engelen in overvloed in de hogere sferen en zij zijn de meest prachtige zielen die iedereen op Aarde dienen. Zij maken geen onderscheid tussen de ene ziel en de andere en hebben een overvloed aan liefde voor al het leven. Zij zijn voor het merendeel onzichtbaar voor jullie maar verschijnen toch soms wanneer jullie in gevaar verkeren. Zij gehoorzamen de Wil van God en zullen niets meer of minder voor jullie doen dan waar jullie op grond van jullie levensplan, recht op hebben.Engelen helpen jullie op vele manieren waar jullie je niet bewust van zijn en in het bijzonder wanneer het zielen betreft die geen geloof in, of bewustzijn van hun bestaan hebben. De keren dat jullie bijvoorbeeld gered werden door een ogenschijnlijk “toeval”, wordt vaak door hen bewerkstelligd. Wanneer je in ze gelooft en zij jouw vertrouwen genieten, kun je een beroep op ze doen voor hulp en ze zullen reageren, aangezien ze letterlijk maar een gedachte van je zijn verwijderd. Zij hebben zo’n kracht dat ze absolute wonderen kunnen verrichten, op voorwaarde dat het op dat moment is toegestaan. De eenzame jager of klimmer kan zich totaal verlaten voelen maar hun omgeving vanuit de Spirit is altijd bij ze.Vanwege de snel veranderende tijden waar jullie je in bevinden, trekken jullie ook leraren aan wanneer je klaar bent om aan het Ascentieproces te beginnen. Zoals jullie je kunnen voorstellen zijn spirituele zaken hooglijk georganiseerd en vooruitgang wordt voor de Mensheid gecoördineerd zodat zo veel mogelijk zielen zich naar het Licht bewegen. Jullie vervullen allemaal jullie eigen rol ten gunste van het geheel, en het kan een spel zijn, maar wel één die dodelijk serieus is. De nadruk ligt op het jullie bewust maken van jullie ware zelf en verantwoordelijkheid nemen voor alles dat je doet. Zoveel mogelijk worden de sluiers die de waarheid verbergen verwijderd maar jullie hebben lang gereisd terwijl je geloofde dat de illusie werkelijkheid was.Op een dag zullen jullie je plotseling realiseren dat het leven je meer te bieden heeft dan het doet en eens zal je zien dat het Licht je bewustzijn opent. Voor zoekers van de waarheid is er nooit een betere tijd geweest doordat zoveel kanalen zich hebben geopend om iedereen te voorzien. Vaak is jullie situatie er één geweest waarin zielsverwanten of goede vrienden tijdens vele levens samenkwamen, als een voortzetting van jullie leerproces. Dergelijke ontmoetingen worden vaak vergezeld door een onmiddellijk gevoel van herkenning en zelfs hele families komen op deze manier bij elkaar terwijl er dan altijd sterke banden zijn. De Geestelijke Wereld is hoogst georganiseerd wat jullie kan verrassen, als je in gedachten houdt hoe enorm het gezelschap van de Hemel is dat de mensheid dient.De Mens die heeft ontdekt dat hij zich niet in het centrum van het Universum bevindt, heeft langzaam geaccepteerd dat leven overal aanwezig is en dat Wezens zoals wij, erg op jullie lijken. Jullie zijn toch heel belangrijk voor ons allemaal en wij strekken onze hand uit om jullie op te tillen. We weten waar jullie werkelijk toe in staat zijn en zien jullie potentieel als grote Wezens van Liefde en Licht. Het duister waagt zijn laatste poging nu hun plannen uit elkaar vallen en zeer spoedig zullen we in staat zijn om onszelf bekend te maken aan jullie. Waar jullie nu verval en ruïnes zien, zal alles vernieuwd worden en Moeder Aarde zal tot in de hemelen schitteren zoals ze ooit oorspronkelijk deed.Jullie leiders worstelen met de problemen die jullie hebben maar beschikken niet over de hulpmiddelen om een bevredigende oplossing te vinden. Wereldwijde samenwerking is vereist en het delen van jullie mankracht om die zaken aandacht te geven die dringend worden. Die mate van bij elkaar komen zal echter niet gebeuren totdat wij voor jullie allemaal verschijnen. De duistere machten hebben de mens gedurende duizenden jaren verdeeld gehouden maar spoedig zal hun invloed worden verwijderd. We zullen de verschillende landen aansporen tot een werkbare eenheid om de problemen samen aan te pakken. We weten dat jullie, met wat wij te bieden hebben, bereidwillig en enthousiast jullie steun zullen geven. We komen om jullie Aarde opnieuw op te bouwen en jullie dromen over een vredig en gelukkig bestaan waar te maken.Jullie mensen met vooruitziendheid en verbeelding zijn lange tijd tegengehouden maar zullen alle kansen krijgen om zich uit te drukken. De frustratie om jezelf niet vrijelijk uit te kunnen drukken zal worden weggehaald en een geweldige tijd van vooruitgang zal worden ervaren. Aandacht voor jullie spirituele behoeften zal er ook zijn en het zal een tijd zijn van veel onderzoek van de ziel. Een open geest dient te overheersen als je vooruit wil komen met je inzicht en volwassen wil worden. Jullie hebben allemaal in verschillende tijdperken geleefd waarin verschillende overtuigingen heersten en nu moet de waarheid de leidende macht worden in jullie leven. We weten dat verandering moeilijk te accepteren is en sommigen onder jullie zullen dogmatisch de waarheid ontkennen. Dat is jullie voorrecht maar het zal het moeilijker maken je plaats in te nemen in de nieuw te verrijzen orde. Jullie toekomst ligt zeker in jullie eigen handen, omdat vrije wil geldig is en niemand tussenbeide zal komen bij jullie beslissingen. We vragen jullie eerst te luisteren voordat je een beslissing neemt omdat de waarheid heel overtuigend kan zijn.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertrouw erop dat onze boodschappen jullie interesse zal opwekken in de veranderingen die de komende paar jaar worden verwacht. Het is nog steeds beter dat jullie zullen accepteren dat de eindtijden de grootste kans ooit zijn om door middel van Ascentie door te gaan naar de hogere dimensies.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.Site Original:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_...

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS