Followers

Google+ Followers

vrijdag 28 oktober 2011

SaLuSa, 28 oktober 2011


SaLuSa, 28 oktober 2011 
Zoals jullie graag zeggen: ‘de spanning stijgt’, en iedereen kan de tekens zien. Het oude paradigma wordt voor jullie ogen gesloopt en degenen die het nog steeds in stand proberen te houden vrezen de consequenties. De kracht van mensen is in opkomst over de hele wereld, en wordt steeds sterker. Het is niet maar een voorbijgaande fase maar gebouwd op de intentie voor verandering, en te verwijderen wat niet langer bij jullie behoeften aansluit. Het werkt, want het wordt meegedragen door het gigantische Licht dat wordt aangetrokken door Aarde. Jullie tijd is gekomen dierbaren, wanneer jullie visies voor de toekomst zich snel manifesteren en al bestaan in de hogere dimensies. Het wachten is alleen op het nog iets verder stijgen van de Lichtniveaus, en niets kan de veranderingen vertragen of stoppen. Met de verwachte energiestoot op 11-11-11 zal er zeker een verheffing plaatsvinden, en het is afwachten om te zien hoe ver dat gaat.


Wat er in jullie wereld gebeurt veroorzaakt verwarring, omdat het dreigt de levens van mensen ernstig te verstoren. Toch zullen degenen onder jullie die weten dat dit nodig is om het oude weg te vagen, een energiebalans te zijn om volslagen chaos te voorkomen. Jullie zijn harder nodig dan ooit en in feite zijn jullie voor dat doel op Aarde gekomen. Lichtwerkers hebben hun eigen rol te vervullen en zouden inmiddels moeten beseffen wat zij zijn. Sommigen zijn simpelweg bakens van licht, terwijl anderen genezers zijn, of actief in zaken die het Licht verspreiden. Als jullie je roeping nog niet hebben gevonden, verspreid dan liefde en plezier waar je ook gaat en help mensen te verheffen. Buiten dat zullen er, als het plan voor jullie toekomst eenmaal bekend is gemaakt, vele mogelijkheden komen om te helpen.


De tijd blijft versnellen en het is voor velen ongelofelijk dat jullie al bijna het einde van dit jaar naderen. Dat is natuurlijk welkom omdat de twee komende maanden uitzonderlijk zullen zijn. Iets dat tot op heden misschien niet is opgemerkt, is dat vanwege de hogere vibraties het verouderingsproces vertraagt. Uiteindelijk zal dat stoppen, en als jullie eenmaal kristallijne cellen hebben kan het hele proces teruggedraaid worden via de macht van de gedachte. De nieuwe cellen zullen een hogere mate van bewustzijn hebben dan voorheen, en zij reageren sneller op gedachten. Al aanwezig in jullie Astrale niveaus, die zielen doorgeven na de dood, hebben zij voldoende kracht om zichzelf aan jullie te laten zien als zij dat willen. Dit is duidelijk nuttig als nieuw arriverende zielen anderen ontmoeten die vele, vele jaren voor hen zijn overgegaan. In deze zin zullen jullie, als jullie ascenderen, niet iets ervaren dat compleet nieuw voor jullie is.


Veel dingen waar jullie nu aan gewend zijn zullen er niet langer zijn als jullie ascenderen, en misschien het meest verrijkende zal voedsel zijn. Niet langer zullen grote stukken land worden gebruikt voor landbouw, en op een gegeven moment zullen voedselreplicators worden gebruikt totdat jullie door eraan te “denken” kunnen materialiseren wat jullie nodig hebben. Er zal geen noodzaak zijn om de Aarde te verkrachten of geweld aan te doen voor de productie van voedsel of fossiele brandstoffen. Zij zal hersteld worden tot haar originele ongerepte toestand en jullie zullen de bewaarders van de Aarde worden. Noch zal zij een dumpplaats zijn voor jullie afval, want wat niet gebruikt wordt zal behandeld of veranderd worden om andere doelen te dienen. Vervuiling zal niet voorkomen omdat geen enkel proces zal vervuilen.


Beetje bij beetje leren jullie over de nieuwe Aarde en hoe dit jullie levens zal veranderen. Jullie zullen realiseren dat jullie oude manieren behoorlijk ruw waren, en niet hielpen bij het streven naar winst. In de toekomst zal iedereen hebben wat hij nodig heeft en geld zal geen rol spelen. Jullie zullen allemaal samenwerken, voor het goede van iedereen, en geen enkele ziel zal de lagere vibraties meedragen omdat die niet kunnen bestaan in de hogere rijken. Dus de mentaliteit en de wens om te profiteren door van anderen te nemen, zal niet bestaan op die niveaus van bewustzijn. In jullie industriële en gemechaniseerde tijdperk is lawaai duidelijk een probleem, wat leidt tot ziekte door stress. Dat zal ook geen probleem zijn in de hogere dimensie, omdat productie (indien nodig) plaatsvindt met totaal andere methoden die geluidloos zijn. Veel zal tot stand “gedacht” worden en soms zijn hierbij groepen mensen betrokken, wiens gecombineerde kracht zo veel groter zal zijn.


Alles wat jullie op dit moment verzocht worden om te doen zal zo de moeite waard zijn, als jullie nadenken over de wonderen die jullie in de toekomst wachten. Wij richten ons vooral op degenen van jullie die toegewijd zijn aan Ascentie, maar zoals wij eerder zeiden, zal niet iedereen die van hogere trilling is willen ascenderen. Sommigen van jullie zullen herkend worden door jullie Ruimtefamilie, en ontdekken dat jullie geregeld hadden om met hen terug te keren naar jullie thuisplaneet nadat jullie reis op Aarde voltooid was. Vele verschillende beschavingen wachten om te profiteren van jullie ervaringen, dat zijn de prachtige resultaten die jullie bereikt hebben. Misschien zullen jullie nu begrijpen waarom jullie zo belangrijk zijn voor hen, omdat niet elke ziel dualiteit binnengegaan is, of dat noodzakelijkerwijs gewild heeft. Jullie zijn echt speciale zielen die anderen heel veel te bieden hebben.


Nu de cyclus zich sluit, bedenk dan dat jullie allemaal levens geleid hebben aan beide kanten van dualiteit, en dat deze worden gezien als noodzakelijke ervaringen om beide energieën te kunnen balanceren. Jullie kunnen nu geslaagd zijn, maar laat jullie prestatie niet jullie geest benevelen over de duisteren. Heb mededogen, en houd in gedachten dat zij nog steeds vonken van Licht en Liefde zijn, en hun weg volledig terug kunnen vinden naar het Licht. In feite juist omdat zij lager gezonken zijn dan vele ander zielen, zullen zij te zijner tijd grote Lichtdragers kunnen worden. Jullie kennen hun karma niet, dus houd ruimte voor toegeeflijkheid over hun rol in de huidige tijd van de geschiedenis.


Terwijl jullie niet gestraft worden voor jullie “zonden” maken jullie hier wel inschattingen over, zodat jullie het effect ervan op andere zielen volledig begrijpen. Dit kan zeer diep gaan en hartverscheurend zijn, maar het is de enige manier om jullie lessen te leren. Tot op zekere hoogte hebben jullie allemaal zulke ervaringen gehad, dus jullie kunnen nu begrijpen waarom het essentieel is dat jullie niet oordelen over andere zielen. Doe je best om te vergeven als je persoonlijk gekwetst bent, en handhaaf deze energieën van haat niet want die zullen aan je lichaam vreten en ziekte veroorzaken. Zij zullen ook jullie vooruitgang tegenhouden omdat jullie ze niet mee kunnen nemen naar de hogere dimensie.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en dit zijn genoeg lessen voor één dag, dus focus op jullie Liefde en Licht en alles zal goed zijn.

 

Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Puk
  
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


woensdag 26 oktober 2011

SaLuSa, 26 oktober 2011


SaLuSa, 26 oktober 2011 
Wij kijken naar jullie wereld en zien wat een prachtige plek het geweest is als speeltuin waar jullie je spellen konden spelen. Jullie konden precies doen wat je wilde, maar niettemin met verantwoordelijkheid voor de consequenties. Via vele levens hebben jullie je toekomst gecreëerd, maar lange tijd werden jullie in de lagere vibraties gehouden. Toen jullie daar eenmaal in verstrikt geraakt waren, hadden jullie grote moeite jezelf eruit te bevrijden. Toch vonden jullie, hoewel jullie in de diepten van het duister gestort waren, op een of andere manier het Licht en hebben jullie jezelf opgetild. Het heeft lang geduurd, maar vandaag de dag ontwaken velen van jullie voor de waarheid over jullie bestaan. De overtuigingen die aan jullie werden opgedrongen kunnen jullie niet langer tegenhouden, en er is veel vooruitgang geboekt. Nu stijgen jullie snel in jullie bewustzijnsniveaus, en realiseren de macht die jullie hebben om jullie realiteit te veranderen.


Met jullie blik op de toekomst stevig verankerd aan de komende Ascentie, zijn jullie op een nieuw niveau gekomen dat belooft jullie te bevrijden van de ketenen van het verleden. Velen van jullie kunnen nu uit de energieën van angst stappen, die hen ongewild koppelden aan het verleden en de mars naar totale controle door de duistere machten. Vandaar dat jullie nu in een soort van jojo bestaan leven waar jullie zintuigen continu alle kanten op getrokken worden, omdat het Licht en het duister om jullie aandacht vechten. Omdat het Licht veel krachtiger is zal er maar één winnaar kunnen zijn, en jullie Lichtwerkers weten al dat dat waar is. Jullie zijn daarom al ver voorbij het waarschijnlijke punt om teruggetrokken te worden in de duisternis, en in feite is jullie Licht onderdeel van de grote verheffing die plaatsvindt.Het is geloof in jullie eigen kracht dat zo belangrijk is, en als velen van jullie bijeen komen met een gezamenlijk doel, wordt dat vertienvoudigd. Het is de reden waarom de wereldwijde demonstraties, die begonnen met die op Wall Street, bestemd zijn om zelfs nog krachtiger te worden. Politici negeren, op eigen risico, wat de mensen willen, en zij zullen gedwongen worden te reageren. De energie die voortkwam uit de beweging voor verandering zal niet weggaan, integendeel, deze zorgt voor een terugslag op vele manieren. Mensen kijken nu naar vele aspecten van hun leven, en voor het eerst zien zij hoe slecht zij behandeld zijn. Jullie zijn allemaal soevereine wezens en beginnen dit te beseffen, en nu willen jullie correct en in overeenstemming met jullie rechten behandeld worden.Dierbaren, wij kunnen zeggen dat ongeacht of jullie politici reageren op onze verzoeken, wij dat wel kunnen want jullie hebben de voorwaarden gecreëerd die ons toestaan bij jullie te komen. Voor jullie alleen, zou de taak om de zaken recht te zetten veel te veel zijn geweest, maar omdat dualiteit haar beloop bijna gehad heeft mogen wij ingrijpen. Het is natuurlijk onderdeel van een plan dat al vele eonen geleden is vastgesteld en dat zich nu begint te manifesteren. Dus alles vordert goed ongeacht eventuele schijnbare problemen of vertragingen. Veel is de afgelopen jaren gedaan om de ideale omstandigheden te creëren zodat de volgende fase in het proces kan beginnen. Wij zijn absoluut klaar om door te gaan met een aantal handelingen, welke jullie zullen tonen dat de tijd is aangebroken voor jullie sprong naar het Nieuwe Tijdperk, dat op haar beurt weer zal leiden tot het Gouden Tijdperk, en jullie Kosmische doop.Leef van dag tot dag als iemand die weet wat de toekomst brengt, en vrees niets wat om jullie heen gebeurt. De meesten van jullie zouden nu op de juiste plaats moeten zijn voor de eindtijden, en dat zal zijn waar je de laatste dagen van deze cyclus zult ervaren. De laatste twee maanden van dit jaar beloven zeer opwindend te worden, en uiteindelijk zullen jullie het bewijs zien dat alles zich beweegt richting Ascentie. Dat is uiteindelijk waar het om draait, en niets anders is belangrijk. Er ligt meer nadruk op jullie voorbereiding voor deze gebeurtenis, en gedurende de resterende maanden zal de focus liggen op het ervoor zorgen dat elke ziel weet wat de eindtijd betekent. Niemand zal zonder enig begrip zijn van de keuze die hen wordt aangeboden. Wij willen zien dat zo veel mogelijk zielen gebruik maken van de verheffing uit de derde dimensie naar de hogere dimensies.


Onze diensten aan jullie zijn gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde, en wij oordelen niet over anderen. Wij zien jullie ware zelf als prachtige Wezens van Licht, en zien jullie potentieel om terug te keren naar de goden die jullie zijn. Hoe anders zouden jullie verwachten dat wij zijn, want wij zijn Eén, en dat is een les die jullie in je moeten opnemen en waarnaar jullie met grootst begrip moeten leven. Als jullie dat kunnen, zullen jullie ook ontdekken dat jullie alle zielen als jullie Broeders en Zusters kunnen accepteren, in het Licht van de Schepper die het Bewustzijn is dat alles samen bindt. Jullie kunnen het middel zijn om een vreedzame balans te brengen, waar anderen de weg kwijtraken en sterk reageren op wat er om hen heen gebeurd. Na enige tijd zal die fase voorbij gaan, omdat het niet lang zal duren voor er een algemeen begrip zal zijn van de verheffende periode die op de chaos volgt.Houd jullie ogen en oren open want er staat veel te gebeuren dat een impact op de media zou moeten hebben. Zo niet, dan zal het Internet ongetwijfeld alles oppikken dat buitengewoon is, en dat is meestal betrouwbaar. Echter, dezelfde vrijheid van meningsuiting maakt het ook mogelijk dat mensen met valse informatie twijfel zaaien. Gelukkig is dat meestal zo ver van de waarheid dat de meesten van jullie hun pogingen om jullie te misleiden doorzien.Wij houden jullie Aarde zeer goed in de gaten als zij begint te rommelen, want de reiniging gaat langzaam verder. Zoals altijd zullen wij de effecten hiervan voor jullie proberen te beperken, maar wij kunnen het proces niet stoppen. Wij zullen echter continu deelnemen aan de reiniging van jullie atmosfeer, wat iets is dat wij al lang doen. Onze verantwoording zal echt op gang komen als wij vrij zijn om te komen en gaan, zonder enige inmenging van de duisteren.Ik ben SaLuSa van Sirius, en geef de grote zegeningen en liefde door van de leden van de Galactische Federatie. Wij willen jullie zien zeilen door wat nog resteert van de dualiteitcyclus, en wij zullen bij jullie zijn om alle hulp te geven. Wij zullen natuurlijk niet de enigen zijn, omdat nu ook vele zielen uit de Geestenwereld jullie steunen. Plus jullie Engelachtige Wezens die, indien nodig, uitzonderlijke krachten hebben, en die jullie al beschermen zoals zij gedaan hebben sinds jullie geboorte op Aarde.

Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Puk
  

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


maandag 24 oktober 2011

SaLuSa, 24 oktober 2011


SaLuSa, 24 oktober 2011 


De snelheid waarmee de zaken verder gaan, betekent dat er bijna op dagelijkse basis vooruitgang wordt geboekt richting veranderingen voor verbetering van alle mensen. Het zal tijd kosten om te manifesteren, maar de fundering ligt nu stevig op zijn plaats. Alle kwesties, afgezien van Eerste Contact, komen dichterbij en dat geeft onze bondgenoten elke kans om te pleiten voor een eerdere afloop. Met de verwachte grote toename van bewustzijnsniveaus na 11-11-2011, wordt het werkgebied gevormd voor de uitwerking van de laatste behoeften om succes te bereiken. Het kan niet langer vertraagd worden en jullie zullen je bewust worden van de aanvang.


De duisteren zijn zich duidelijk aan het terugtrekken, maar gaan niet gracieus en zouden het liefst willen dat hun laatste inspanningen chaos creëren. Echter, zij zullen dat plezier niet hebben want wij zijn al op de hoogte van hun plannen. Zij hebben niet langer recht op het niveau van vrije wil dat zij eerder hadden. Met vreugde bemiddelen wij in hun acties, en zij weten dat hun vrijheid snel van hen wordt afgenomen. Onze bondgenoten brengen, met onze hulp, de duisteren daar waar zij hun gruwelijke daden niet meer kunnen uitvoeren. Zij worden effectief buiten jullie gemeenschap gezet, zodat jullie ongehinderd kunnen doorgaan met het werk voor het Licht.


Wij merken dat meer mensen dan ooit zich bewust worden van Ascentie, en serieus onderzoeken wat dat voor hen betekend. Gelukkig zijn er velen onder jullie die voldoende verlicht zijn om niet ver te hoeven gaan om hun antwoorden te vinden. Het feit dat er meer dan één tijdlijn is, zorgt ervoor dat zij een aantal mogelijkheden kunnen overwegen, en dat zal hun perspectief en begrip vergroten. Na een tijdje zal het gehele plaatje duidelijk worden, want wij zijn ook betrokken bij het ervoor zorgen dat jullie allemaal een goed idee hebben over wat er vóór jullie ligt. Veranderingen moeten er komen, maar in de aard van verbetering en vooruitgang om jullie op het pad te brengen naar Ascentie, en verder. Het is allemaal onderdeel van jullie geplande evolutie, en diep van binnen weten jullie dat dit waar is.


De periode waarin jullie je nu bevinden is voor sommigen onwerkelijk, omdat het idee van zulke verrijkende veranderingen nieuw voor hen is. Het maakt niet uit wat je overtuigingen zijn, want het resultaat zal hetzelfde zijn, en jullie zullen meer leren over de Opperste Schepper en de Goden. Zij waren ook de scheppers van alles wat jullie in je fysieke bestaan zien, en wij hebben het dan over het begin van jullie reis naar de lagere dimensies. Zoals jullie beginnen te begrijpen, waren er andere Wezens in meer recente tijden die zichzelf ook als Goden gepresenteerd hebben. In jullie geschiedenis zijn zij bekend als de Annunaki van de planeet Niburu, en verantwoordelijk voor veel van de informatie die wordt geloofd en gebruikt door religieuze organisaties. Dit is een ander gebied dat wij zullen verduidelijken, en daarmee mensen in staat stellen om samen te komen met de gemeenschappelijke overtuigingen die de waarheid weergeven.


Jullie realiseren je nog niet volledig hoe erg jullie, in de loop van duizenden jaren, in onwetendheid gehouden werden. Jullie realiteit is gemaakt door de Illuminati, die jullie lieten geloven dat jullie zoveel minder zijn dan jullie werkelijk zijn. Toch, en dat is een erkenning voor jullie, zijn jullie ontwaakt voor het Licht dat geleidelijk sterker werd om jullie terug te brengen naar de echte werkelijkheid. Zoals jullie je kunnen voorstellen hebben jullie een druk jaar voor de boeg waarin de voordelen veel sterker wegen dan enig ongemak dat jullie kunnen ervaren. Jullie zijn in ieder geval gewaarschuwd wat te verwachten, als jullie je bij toeval bevinden in gebieden die onderworpen worden aan fysieke veranderingen.
 

Onthoud bij alles wat er zal gebeuren alsjeblieft dat jullie spirituele evolutie de hogere reden ervoor is, en leer van jullie ervaringen als je verder gaat. Immers, jullie volgen nog steeds jullie levensplan en kunnen nog lessen te leren hebben. Echter, na zo veel levens in de dualiteitcyclus, zou het niet verrassend zijn als jullie ze bijna allemaal voltooid zouden hebben. Vraag jezelf af of je altijd kunt leven en werken in het Licht, en of je kunt kijken naar een andere ziel en er alleen het beste in zien. Kun je anderen behandelen als je gelijke en de Eenheid van Alle Leven erkennen? Als jullie dat kunnen, heb dan geen angst of jullie je bewustzijnsniveaus hebben verhoogd, want het zou zeer duidelijk zijn dat je dat gedaan hebt.
 

Het vinden van je ware zelf is heel bevredigend en zorgt ervoor dat je met gemak kunt leven te midden van de lage trillingen zonder daardoor beïnvloed te worden. Sterker nog, jullie aanwezigheid heeft het effect van het transmuteren van dergelijke energieën. Jullie en duizenden zoals jullie, geven op deze manier van jezelf. Een vriendelijk woord of gewoon een glimlach kan een andere persoon voor een behoorlijk lange tijd bemoedigen. Dat is de macht die jullie vaak dragen zonder het potentieel te realiseren dat jullie hebben om het goede te doen.
 

De financiële ellende is nog steeds erg in Europa, en degenen die belast zijn met het vinden van een oplossing zijn niet optimistisch dat zij die ook kunnen vinden. Op zijn best kunnen zij alleen de onvermijdelijke ineenstorting uitstellen die zich snel zal verspreiden van het ene land naar het andere, en naar de andere delen van de wereld. Het antwoord behelst natuurlijk volledige verandering naar een nieuw systeem dat een einde maakt aan het misbruik van jullie geld, en die ook de waarde ervan garandeert. Dat wacht allemaal op de juiste kans om zichzelf aan te dienen, en niet eerder. Dus alles wat wij kunnen vragen is dat jullie de oplossing in gedachten houden, om op die manier niet afgeleid kunnen worden door andere gebeurtenissen die daaraan vooraf gaan.
 

Dierbaren, wij zijn blij dat wij, na al deze tijd, kunnen praten over hoe nabij de start van de gebeurtenissen is die uiteindelijk jullie levens totaal zullen veranderen. Degenen die de ontwikkelingen al vele jaren volgen, zullen natuurlijk beter voorbereid zijn op wat er staat te gebeuren. Met Disclosure zou de vrijheid moeten aanbreken die wij zoeken om te starten openlijk met jullie te werken, en toegang te krijgen tot jullie media om de feiten te publiceren waarom wij hier zijn. Velen weten dat al, maar net zoveel mensen hebben maar weinig idee van wat hun levens compleet zal gaan veranderen. Wij moeten ons in eerste instantie op de hoogte stellen hoe goed wij ontvangen worden, en er zeker van zijn dat de meerderheid van jullie onze hulp aan jullie accepteert. Natuurlijk zouden wij veel liever openlijk werken dan van afstand. In elk geval zal veel van wat wij doen direct vanuit onze schepen gebeuren, omdat het niet nodig is voor ons om daadwerkelijk op Aarde te zijn.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ben er klaar voor mijn deel te doen als lid van de teams van de Galactische Federatie die klaar staan om hun werk aan te vangen. Wij zullen alles doen als een daad van Liefde, voor jullie, onze Broeders en Zusters.

Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Puk
  

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


vrijdag 21 oktober 2011

SaLuSa, 21 oktober 2011


SaLuSa, 21 oktober 2011 
De wereldwijde opstand blijft groeien en zal resulteren in winst voor de mensen. Niet zo lang geleden zouden zulke demonstraties snel en, indien nodig met geweld, zijn neergeslagen, omdat regeringen bang zijn voor situaties waarin jullie jezelf mobiliseren in krachtige groepen. Wij hebben altijd gepleit voor vreedzame demonstraties omdat geweld ander geweld uitlokt, en in zulke situaties zijn jullie onvermijdelijk de verliezer. Echter, wij begrijpen dat er een punt komt waarop jullie er niet meer tegen kunnen, en woede het overneemt van rationeel denken. Deze strijd voor jullie toekomst zal helpen bij het creëren van de energieën voor verandering, en niet iedereen hoeft aan de frontlinie te staan, want alleen al door jullie ondersteunende gedachten uit te sturen help je hierbij. Dit is waar de wereld als geheel de overhand heeft als mensen samenkomen om het gemeenschappelijk doel te ondersteunen.


Het resultaat is dat de duisteren zich voor de onmogelijke taak geplaatst zien om de versterking van de veranderingsbeweging te stoppen. Zij kunnen niet overweg met de enorme aantallen die zo’n sterke wilskracht hebben, die tot het laatst zullen vechten tot zij hun overwinning behaald hebben. Eindelijk is de media gedwongen te rapporteren wat er echt gebeurt in de wereld, nu zelfs zij zich afzetten tegen de controle over hen. Zij zullen een feestdag hebben als journalisten de waarheid kunnen publiceren, speciaal waar het gaat om het onthullen van wat er echt gebeurde tijdens gebeurtenissen als 9 september 2001. De druk op de VS groeit om een onafhankelijk onderzoek in te stellen en President Obama zou dat wel eens kunnen gaan doen. Het is slechts een kwestie van tijd voordat er een [onderzoek] plaatsvindt, en de waarheid wordt onthuld.


Het doel van de onthulling van de activiteiten van de duisteren is niet het nemen van wraak, omdat alle zielen zich zullen moeten verantwoorden bij vele hogere autoriteiten voor hun gedachten en acties. Het gaat erom dat jullie begrijpen hoe jullie in de positie kwamen waarin jullie jezelf aantroffen. Jullie waren nog net niet onderworpen aan complete slavernij en controle door een draconische Wereldregering die zou worden ingevoerd. Jullie rechten zouden streng gecontroleerd en ingeperkt zijn geweest, zodat jullie weinig vrijheid zouden hebben tenzij jullie voldeden aan de wensen van de Nieuwe Wereld Orde. Dit is niet plotseling gekomen, maar is al millennia lang gepland. Langzaam en bijna onopgemerkt zijn jullie voor de gek gehouden en misleid zodat jullie je rechten afstonden. Er waren genoeg waarschuwingen, maar jullie werden gesust totdat jullie een vals gevoel van veiligheid hadden. Jullie moeten de redenen begrijpen zodat jullie volledig van de ervaringen kunnen profiteren.


Sommige mensen willen vasthouden aan dat wat zij kennen, en als dat hun keuze is zij het zo. Wij, en anderen, leggen jullie de voordelen van Ascentie voor zonder dat aan jullie op te dringen, en jullie zullen nooit naar waarheid kunnen zeggen dat je het niet wist. Wij maken ons geen zorgen over de mensen die de kans om te ascenderen weigeren, en wij geven hun onze liefde zoals wij dat aan iedereen zouden doen. Hun toekomst is net zo goed verzekerd als die van iemand anders, en voor iedereen zal er een tijd komen waarop zij zich kunnen aansluiten bij degenen die hen al zijn voorgegaan. Jullie hebben alle tijd die je wenst om in de lagere vibraties te blijven, en wij weten dat als jullie je ervaringen vervuld hebben, jullie zullen zoeken naar de hogere dimensies voor jullie volgende ervaringen.


Wij van de Galactische Federatie kunnen zeggen dat wij dit allemaal al eerder gedaan hebben, en dat betekent dat wij weten waar wij het over hebben. Massale Ascentie komt niet vaak voor, maar wij hebben anderen geholpen dit te bereiken zoals wij dat nu voor jullie doen. Het is zo’n prachtige gelegenheid en wij kijken ernaar uit met net zoveel plezier als jullie. Jullie zullen zeker blij zijn dat jullie het voorrecht hadden om op Aarde te zijn tijdens zo’n prachtige verheffing. De Schepper neemt jullie op in de hogere rijken, al helemaal voorbereid om jullie te ontvangen als de Kosmische Wezens die jullie al aan het worden zijn. Jullie en jullie Hogere Zelf zullen Eén worden en de Hemel bereizen die reikt tot in Oneindigheid.


Laat, wetend wat er komt, niets jullie van je pad afbrengen, en laat de lagere trillingen aan jullie voorbij gaan omdat zij niet langer ook maar enige macht over jullie hebben. Laat verbindingen ernaar, waarvan je weet dat ze niet met jullie mee kunnen reizen, los, en verfijn jullie energieën zodat jullie een Wezen van Licht worden. Dat zal jullie bescherming zijn als jullie de Ascentie fase binnengaan en jullie je plaats innemen bij ons. Vergeet niet dat jullie alles te winnen hebben, en jullie zullen absoluut geen spijt hebben van jullie beslissing om te ascenderen. Als jullie jezelf er nog steeds niet toe kunnen brengen dit pad te volgen, heb dan geen angst, omdat er voor jullie behoeften gezorgd zal worden net als voor die van anderen.


Vul jullie harten met liefde en schijn jullie Licht uit waar je ook heen gaat, dat is alles wat van jullie gevraagd kan worden. Jullie begrijpen op dit moment het niveau van macht dat jullie hebben nog niet, maar dat houdt jullie niet tegen bij het creëren. Waar jullie aan denken en wat jullie willen manifesteren zal op enig moment gebeuren. Dat is de Wet en jullie zullen binnenkort leren deze wijs te gebruiken. Het verklaart waarom jullie verantwoordelijk worden geacht voor jullie ervaringen, want als massabewustzijn heeft de Mensheid bepaald wat haar ervaring zal zijn. Nu, als individuen, beslissen jullie of je het pad van Ascentie opgaat of niet.


Hoe je het ook bekijkt, dit zijn unieke tijden voor de mensheid, en na zo lang te hebben doorgebracht in de duisternis van onwetendheid die moedwillig aan jullie opgedrongen was, wordt de reddingslijn naar jullie uitgeworpen. Grijp hem en laat niet los, houd stevig vast aan jullie overtuiging dat het einde van deze cyclus pas het begin is van een compleet nieuwe. Die is er al en jullie hebben een prachtige gelegenheid om de lagere dimensies te verlaten. Het is bijna te goed om waar te zijn, maar de Schepper heeft de gelegenheid geschapen voor een geleidelijke ontwaking en verheffing naar de hogere dimensies, die lijken op een wonderland van ongelofelijke schoonheid en vrede die geen gelijke kent. Het is van jullie Dierbaren en jullie hebben dat cadeau werkelijk verdiend voor jullie standvastigheid voor Liefde en Licht.


Ik ben SaLuSa van Sirius en kan niet genoeg benadrukken in wat voor een fantastische tijd jullie zitten, één waarvan vele zielen onderdeel wilden uitmaken – maar jullie zijn het die gekozen werden, wetend dat jullie de weg konden wijzen uit het duister en anderen konden helpen het Licht te vinden. Jullie zijn hierin geslaagd en binnenkort zullen de veranderingen waar jullie om vroegen en die jullie wilden manifesteren plaatsvinden. Wij zouden willen zeggen: “Goed gedaan!”, en kijken naar jullie met grote bewondering voor jullie opmerkelijke prestaties. Wij houden van jullie allemaal om wat jullie zijn – Bakens van Licht te midden van de duisternis die zich nu terugtrekt in het aanzien hiervan.


Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey


Website: Tree of the Golden Light


Vertaling: Puk
  


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


woensdag 19 oktober 2011

SaLuSa, 19 oktober 2011SaLuSa, 19 oktober 2011 


De zaken gaan door terwijl het tempo van ontwikkelingen toeneemt, en dat zal doorgaan totdat de energie voor verandering gemanifesteerd is voor de beoogde doeleinden. Jullie verwachtingen kunnen verschillen en niet iedereen van jullie kan gelijk hebben, maar in principe zal iedereen acceptabele veranderingen zien die minstens een deel van die verwachtingen zullen vervullen. Schuld is het grootste probleem in bijna alle landen, en zou kunnen zorgen voor de val van Europa. Omdat dit verwacht wordt zal het geen shock veroorzaken, maar de langverwachte kans bieden om de economie en de financiële systemen totaal om te vormen. Dit zodat jullie weten wat er waarschijnlijk in de komende weken zal gebeuren, en je kunnen voorbereiden op de uitkomst.


Als je een lichtwerker bent zul je gemakkelijk door de nasleep van de veranderingen heen zeilen omdat je weet dat het niet uitmaakt hoe de gebeurtenissen uitwerken, zij zullen uiteindelijk ten gunste zijn van alle mensen. Er zal een nivellering naar boven plaatsvinden die individualisme mogelijk maakt, maar mensen toch in één categorie plaatst waar iedereen eerlijk en gelijk behandeld wordt. Als gevolg daarvan zal er geen jaloezie of oordeel over een ander zijn, omdat alles behandeld wordt in overeenstemming met hun behoeften. Als nieuwe samenleving beleven jullie plezier aan het feit dat er voor iedereen gezorgd wordt, en delen zal heel gewoon worden. Vertrouwen zal vanzelfsprekend worden, omdat jullie je bewust zullen worden dat achter het plan voor jullie op spiritualiteit gebaseerde redenen zitten die gebaseerd zijn op Liefde en Licht.


Het kan tijdelijk lijken alsof jullie als een zwemmer aan het watertrappelen zijn: veel energie gebruiken maar nergens snel heengaan. Dan zullen plotseling de sluisdeuren opengaan en alles zal beginnen. Dus het is een kwestie van wachten tot het jullie tijd is om deel te nemen. Dit geeft jullie de kans jezelf ervan te verzekeren dat je klaar bent voor wat er ook van jullie gevraagd gaat worden. Wij zullen veel helpers nodig hebben als de mensen van de Aarde betrokken raken bij de zaken. Jullie hebben allemaal bepaalde talenten te bieden, en onthoud dat je door eigen keuze hier bent in deze gedenkwaardige tijd, en wij bedoelen iedereen.


Wij van de Galactische Federatie houden de duisteren in het oog, omdat, hoewel zij verzwakken, er niet veel nodig zijn om verstoring te veroorzaken. De commandoketen is versnipperd, en zij worden elke keer geconfronteerd met onze bondgenoten. De krijgsmacht is lang niet zo samenhangend meer als zij was, en hun geheime operaties zijn veel moeilijker te beheersen. Al met al zijn wij blij met de voortgang die wij geboekt hebben, vooral omdat wij het spel volgens de regels spelen. Toch hebben wij geen klachten omdat wij de zegen van de Schepper hebben, en weten dat wij de Lichtdragers zijn die de Fakkel van de Waarheid dragen.


Over de hele wereld is, zoals jullie ze vaak aanduiden, het werkvolk aan het ontwaken voor wat er om hen heen gebeurt, en zij zoeken antwoorden. Hun kracht ligt in hun aantallen, en zij zullen niet weggaan voordat zij antwoorden krijgen. Zij kunnen demonstreren in vele verschillende landen, maar hun energieën worden één waardoor zij grote kracht meegeven aan hun eisen. De vreedzame revolutie is nu echt begonnen, en er zijn veel mensen die dit bekrachtigen door hun gedachten uit te sturen voor een overwinning door het Licht. Zoals wij het zien is de overwinning al van jullie, dus wankel geen moment in jullie intentie voor veranderingen.


Wij voorzien de komende weken enige onrust op Aarde, maar gedeeltelijk zal dat seizoensgebonden zijn hoewel jullie weerpatronen verstoord zijn. Zelfs dat wordt gecontroleerd door ons, maar wij kunnen maar tot een bepaald punt gaan in onze hulp dat te balanceren. Er is maar een kleine marge tussen hulp en inmenging, en wij handelen met alle mogelijke zorg. Wij houden ons aan de afspraken en Wetten die karmische verantwoordelijkheden betreffen, omdat het mogelijk is om zelfs met de beste intenties de zaak te verprutsen. Heb geen angst, want wij zijn oude rotten in het omgaan met de duisteren en jullie behoeften om Ascentie te bereiken. Jullie houden je blik gericht op jullie doel en wij richten onze blik op jullie voor jullie bescherming.


Tenzij de schepper het plan voor de eindtijden verandert, zal niets de uitkomst veranderen die jullie verzekering is voor Ascentie. Houd in gedachten dat wij over het hele Universum praten en niet alleen over jullie kleine Aarde. Wij weten dat het moeilijk is voor jullie om je de pracht en kracht van de Schepper voor te stellen, en wij staan versteld van de ongelofelijke veranderingen die plaatsvinden. Zelfs wij van de Galactische Federatie zijn maar een klein onderdeel van de actie, hoewel gezegd moet worden dat degenen in de hogere dimensie hun eigen Ascentie kunnen behandelen. Wij zijn hier voor jullie omdat jullie hulp en begeleiding nodig hebben, anders zouden jullie misschien niet succesvol zijn. Echter, jullie zijn zo ver gekomen in relatief recente tijden, dat jullie nu een enorme bijdrage leveren in het onderhouden van jullie pad naar Ascentie.


Wij handelen niet in de naam van vernietigers omdat dat niet onze manier is, maar soms zal datgene dat een grote belediging is voor het plan van de Schepper op die manier verwijderd worden. Dat betekent dat die materie teruggebracht wordt tot haar oorspronkelijke basiscomponenten om opnieuw te worden gebruikt. In feite kan niets volledig vernietigd worden, maar simpelweg “gerecycled” worden. Hetzelfde gaat op voor de zielen die teruggegeven worden aan de Bron omdat zij weigeren hun Godzelf en hun verbinding daarmee te erkennen. Zij zullen onderdeel worden van de volgende uitademing, en zullen een andere reis maken voor hun evolutie. Ben ervan verzekerd dat zeer weinig zielen falen bij het herinneren van de waarheid over hun oorsprong, of weigeren het Licht te erkennen. Elke ziel heeft continue hulp tijdens elk leven, en veel planning zorgt ervoor dat zij tijden hun achtereenvolgende levens worden opgetild. Zielen die ten prooi vallen aan de duisternis, vallen zelden zo diep en worden zo compleet geabsorbeerd door de lagere vibraties, dat zij het moeilijk vinden om weer op te stijgen.


Te midden van de dagelijkse chaos zijn jullie als Lichtwerkers onderdeel van het grote leger dat helpt bij het brengen van meer Licht naar de Aarde. Al zouden jullie niets anders doen, zou je nog veel doen omdat jullie op dit moment met velen zijn, om anderen te helpen die geen toekomst voor zichzelf zien. Jonge mensen zijn vooral kwetsbaar, toch zijn velen op deze wereld gekomen met een groter niveau van bewustzijn dan vorige generaties. Zij kunnen de uitkomst veel gemakkelijker oppikken, omdat zij volledig voorbereid op de moeilijkheden in deze periode dit leven binnenkwamen. Zij zullen waarschijnlijk meer te bieden hebben als de veranderingen vorderen en zij zijn zich bewust van wat er nodig is. Jullie zullen zien dat jullie naar jonge mensen zullen kijken voor de antwoorden, en zij zullen ze hebben.


Ondertussen gaan wij verder met ons plan om de duisteren uit de macht te zetten, waardoor de mensen genomineerd kunnen worden om het over te nemen en hun plaats in te nemen. Uiteindelijk zullen de rollen omgekeerd zijn en zielen van Licht zullen aan het hoofd staan van regeringen, en te leiden waar het de bankenbroederschap betreft. Er zullen veranderingen zijn van de top naar beneden, en het resultaat zal zijn dat jullie rechten hersteld worden. Welvaart zal terugkeren door de distributie van fondsen, en veel waarop jullie recht hadden maar jullie werd geweigerd zal aan jullie gegeven worden. Schuld is moedwillig gecreëerd en dat zou, als de Illuminati hun zin kregen hadden, jullie ondergang geweest zijn. Dat zal niet zo zijn, en als er één daad is die jullie toekomst zal veranderen, zal dat kwijtschelding van schuld zijn.


Maak je geen zorgen over de huidige problemen, want de antwoorden daarop kennen wij en dus zijn ze van voorbijgaande aard. Houd zoals altijd jullie blik stevig gericht op de toekomst, waarin jullie, zoals beloofd, uit de huidige moeilijkheden gehaald worden en die elke dag dichterbij komt. Denk aan Ascentie en alles dat het vertegenwoordigt, schoonheid en verzekering, en voel de vreugde die daarmee gepaard gaat.


Ik ben SaLuSa en ik dank iedereen van jullie die het hart op de tong hebben en die jullie Liefde en Licht delen met alle zielen – jullie zijn werkelijk ontwaakt voor de waarheid.


Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey


Website: Tree of the Golden Light

Vertaling: Pukhttp://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS