Followers

Google+ Followers

vrijdag 29 januari 2010

29-Januari-2010 SaLuSa

Het maakt niet uit of de Mens zich in diepe ondergrondse bunkers heeft verborgen, we “horen en zien” nog steeds wat er gebeurt.

Dat zou jullie opnieuw moeten geruststellen, dat jullie veilig zijn voor alle plannen die er tegen jullie worden gemaakt doordat jullie ons aan jullie zijde hebben.Dierbaren, we naderen de tijden die een einde maken aan veel wat jullie van je ware pad heeft afgehouden. Binnenkort zijn jullie vrij en dan kunnen jullie elke wens nastreven die uitdrukking geeft aan jullie goddelijkheid. Velen zoeken mogelijkheden om anderen te dienen maar kunnen geen uitlaatklep vinden voor hun passie. Jullie hebben allemaal een plan om de eindtijden door te komen en niet iedereen gaat een belangrijke rol vervullen. Toch gaat iedereen aan het geheel bijdragen en is iedereen even belangrijk. Onderschat nooit jullie eigen waarde en weet dat jullie in deze grootse tijd hier zijn omdat jullie iets hadden te bieden. Jullie zijn bevoorrecht om de laatste rit naar Ascentie te kunnen ervaren maar het is niet belangrijk of je er echt komt. Want jullie kunnen een dergelijke ervaring niet ondergaan zonder er spiritueel aan te winnen en dat zal jullie in jullie toekomstige levens van dienst zijn.Jullie zullen geruchten horen en erover lezen die zowel betrekking hebben op het duister als het Licht en als jullie opmerkzaam zijn, zullen jullie een idee krijgen over wat er werkelijk gebeurt. Waarheid en desinformatie strijden om jullie aandacht maar jullie zullen, als je intuïtief bent, wederom een “gevoel” krijgen over wat je accepteert of verwerpt. Dit zijn de meest veeleisende tijden en jullie geduld is van groot belang want we weten dat de menselijke tijdsspanne heel kort kan zijn. Jullie verwachting van disclosure, openbaarmaking, brengt opwinding maar er bestaat nog steeds een element angst of bezorgdheid. We weten dat sommige van de angsten niet vanwege ons zijn dat we openlijk naar de Aarde komen maar vanwege de veranderingen die het onvermijdelijk in jullie levens zal veroorzaken. Houd in gedachten dat alle acties die we gaan ondernemen voor jullie verheffing en geluk zijn en we zullen samenwerken met jullie leiders en niet hun plaats innemen. Er moeten natuurlijk veranderingen in die richting komen aangezien sommige regeringen niet echt de mensen vertegenwoordigen zoals ze zouden moeten doen. In de toekomst zullen degenen die jullie wensen te dienen een eed afleggen die ze ook in ere houden en zij zullen om die reden worden gekozen.Jullie zullen daarom begrijpen dat de plannen voor jullie terugkeer naar soevereiniteit de aanstelling inhouden van individuen die de veranderingen, inherent aan het nieuwe paradigma, reflecteren. Liefde, oprechtheid en waarheid zullen heersen waar jullie eens werden mishandeld, voorgelogen en er niet toe deden. Een prachtige tijd zal uit de as van de dualiteit tevoorschijn komen, die jullie vooruit zal brengen naar waar jullie nu hadden moeten zijn. Armoede en behoeftigheid zijn opzettelijk veroorzaakt maar zullen door overvoed en welvaart worden vervangen. Jullie zullen geleidelijk aan vertrouwd raken met futuristische technologieën in voorbereiding op jullie volgende ervaringen in de hogere dimensies. Jullie gaan onze niveau’s bereiken en het uiteindelijke resultaat zal komen wanneer jullie een staat van volledig bewustzijn hebben en echte Kosmische Wezens zijn geworden.We zien hoe jullie zwoegen en het vaak moeilijk vinden levensonderhoud bij elkaar te schrapen maar dat zal allemaal veranderen. Waar jullie ooit een leven lang voor werkten, zal jullie automatisch toekomen en jullie zullen kiezen hoe jullie je tijd invullen. Er zal ruimschoots gelegenheid zijn voor vrijetijdsbezigheden en jullie vaardigheden of kennis zullen ten bate van iedereen worden gebruikt. Het kan jullie nauwelijks ontgaan hoezeer dit alles jullie bij ons brengt en onze manier van leven. Wij zijn hier om het met jullie te delen en we weten wat voor verlichte zielen jullie worden. De bewustwording verspreidt zich, samen met de wens om tot een nieuw gevoel van richting te komen dat tot Liefde en Licht leidt. Jullie worden wat je altijd was, Wezens die goden zijn met eigen rechten, wat betekent met grote scheppingskracht.In tegenspoed hebben jullie kracht gevonden en een grote wilskracht die jullie ver zal brengen in jullie volgende leven. Jullie ruimen de wrakstukken op die zich in duizenden jaren hebben opgehoopt. Dit zijn jullie laatste handelingen om de weg vrij te maken naar een gouden toekomst. Er is niets te verliezen maar alles te winnen door verder te gaan op het pad naar Ascentie. Het zal letterlijk lijken op het bevrijd worden van een levenslange opsluiting, wat het daadwerkelijk ook is geweest. Zoveel vrijheid te hebben zal een geheel nieuw venster openen voor jullie plezier. Koester dus het geluk dat je nu vindt en weet dat jullie in de toekomst volledig geluk gaan ervaren.We weten vanuit reacties van bezoekers van de Aarde die onze schepen hebben bezocht, hoe wonderlijk en opwindend zij ze vinden. Hoe graag zouden we meer van jullie ermee kennis laten maken maar dat moet wachten op een passend tijdstip. Misschien dat een Moederschip van 1600 meter doorsnee op een stad in de ruimte lijkt maar hoe zouden jullie je voelen in een van 160 kilometer doorsnee? Dit geeft jullie een idee hoe wij vele jaren achter elkaar aan boord van een dergelijk vaartuig kunnen doorbrengen doordat het net als thuis is vanwege zijn voorzieningen. Alles kan gemakkelijk worden nagemaakt en jullie zouden absoluut niets tekortkomen. Als jullie niet anders zouden weten, zou je denken dat je op een andere planeet bent doordat de omgeving heel slim is ontworpen.De Galactische Federatie is een enorme organisatie maar dat het hoogst georganiseerd is, danken we op de eerste plaats aan onze computersystemen die zelf-gemachtigd zijn. Ze hebben een mate van bewustzijn die hen in staat stelt op een zeer hoog intelligentieniveau te denken. Hun intelligentie is groter dan die van de Mens op dit moment en ze zijn met meer informatie geprogrammeerd dan jullie aan zouden kunnen. Dit alles wetende, beginnen jullie te begrijpen hoe gemakkelijk we alles wat op Aarde gebeurt, kunnen monitoren. Het maakt niet uit of de Mens zich in diepe ondergrondse bunkers heeft verborgen, we “horen en zien” nog steeds wat er gebeurt. Dat zou jullie opnieuw moeten geruststellen, dat jullie veilig zijn voor alle plannen die er tegen jullie worden gemaakt doordat jullie ons aan jullie zijde hebben. We hebben echt jullie planeet onder controle maar moeten rekening houden met jullie beslissingen vanuit vrije wil en karma.Ik ben SaLuSa van Sirius, een zeer mooie en heldere ster die vanuit de hemel straalt om door iedereen te worden gezien. Licht komt overeen met de mate van liefde en wanneer het krachtig is, zal je ook een sterke liefdesvibratie aantreffen. Verbeeld Licht in anderen te zien als in jezelf en als jullie elkaar tegenkomen, wissel dan jullie energieën uit met een mooie glimlach of een vriendelijk woord. Kijk naar de reactie van kleine kinderen en je weet dat zij jullie Licht heel duidelijk zien. Deel jullie liefdesenergieën met hen die genezing nodig hebben, weet dat je geen schade kan aanrichten en dat je niet tegen iemand’s vrije wil in kan gaan als zij het niet accepteren. Healing, genezen, moet van twee kanten komen maar zelfs als dit het geval is, komt het aan op karma. Soms moet het vanwege een zielenovereenkomst worden verworpen maar de liefdevolle bedoeling wordt evengoed gewaardeerd.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Original and translations of all channeled messages

http://peacelovelove.blogspot.com/


donderdag 28 januari 2010

MEDITATION WITH JIMENA

Tools for conscious living,
on-line classes
ABOUT JIMENA YANTORNO:


Born in Colombia, and immigrated to the US in the year 2000. She is a Spiritual Healer who's mission at this moment is to help others to re-connect with the Source "All That Is", by teaching tools and techniques for conscious living, creating Sacred Space, Self-knowledge and honoring all the Divine Manifestations and relationships.

In the last 20 years she has been studying different Spiritual philosophies and healing techniques, and has had the influence of many Spiritual Guides,Masters and teachers.


-FREE CLASSES/ CLASES GRATIS with Jimena Yantorno
every Thursday of the month at 1:00 p.m EASTERN TIME US (English) and 3:00 pm EASTERN TIME US (Spanish).


Please send an email to jimena.yantorno@gmail.com with your choice to be able to receive an invitation to participate in the on-line class thru wiziq.com.


To receive the class # II it is necessary to take the # I.


Schedule of classes for the month of February, 2010

- Feb 4,10 Meditation with Jimena I
- Feb 4,10 Meditación con Jimena I

- Feb 11,10 Meditation with Jimena II
Feb 11,10 Meditación con Jimena II

- Feb 18,10 Balance your life empowering the feminine aspect within I
Feb 18,10 Balancea tu vida fortaleciendo el aspecto femenino interno I

- Feb 25,10 Balance your life empowering the feminine aspect within II
Feb 25,10 Balancea tu vida fortaleciendo el aspecto femenino interno II

woensdag 27 januari 2010

27-JANUARI-2010 SaLuSa

Dierbaren, de Galactische Federatie is volledig op First Contact voorbereid en binnenkort zal het harde bewijs dat wij bestaan voor jullie worden neergelegd. De gelovigen hebben dat niet nodig maar we komen degenen helpen die dat niet doen zodat zij overwinnen wat hun acceptatie van ons in de weg staat.
Wij komen om jullie tot onze vrienden te maken en nodigen jullie uit om ons te vergezellen in het fantastische avontuur dat op het punt staat te beginnen.Het is een tegenstrijdigheid dat kwesties een tijdje erger worden maar op hetzelfde moment ook verbeteren. De inspanningen van de duistere krachten lijken altijd meer erkenning en publiciteit te krijgen dan al het andere. Deels komt dat doordat een groot deel van het publiek door de negativiteit wordt overheerst waarmee de media hen regelmatig voedt. Jullie zijn daar echt mee opgegroeid en uiteindelijk heeft het weinig effect meer op jullie emoties. Na een tijdje ontwikkelen jullie een immuniteit om niet meer geshockeerd of geïmponeerd te raken, zelfs niet door de gruweldaden die bijna dagelijks worden gepleegd. Wanneer jullie een stap terug kunnen zetten en beginnen te begrijpen waarom dingen gebeuren, kun je uitkijken naar de positieve gevolgen. De aardbeving van Haïti heeft bijvoorbeeld een heel zorgzame en liefdevolle reactie voor alle slachtoffers opgeroepen en heeft in veel harten een groot verlangen wakker gemaakt om te helpen. Daar stop het niet want de hogere liefdesvibratie, verheft anderen tot dezelfde hoogten. Vanuit de chaos is een sterkere beweging voor vrede geboren en de duistere machten hebben jullie reactie onderschat. Het feit dat jullie voortdurend met dergelijke uitdagingen worden geconfronteerd, is een evolutionair proces waardoor jullie nog grotere uitdagingen aankunnen.Jullie kracht is jullie zwaard van Liefde en Licht dat de troep en de verbindingen wegsnijdt die jullie misschien tijdens vele levens hebben gecreëerd maar die jullie doel niet langer dienen. Binnenkort staan jullie als een baken van Licht die niet door de lagere vibraties wordt overweldigd. Emoties worden gekanaliseerd naar alles wat positief is en jullie kunnen je vrijelijk bewegen, onaangetast door wat er om je heen gebeurt. Dan zullen jullie weten dat jullie een hoger bewustzijn hebben bereikt. Ascentie zal komen en jullie zullen door het proces heen zeilen waarmee jullie je uiteindelijke verheffing bereiken. Het is een staat van geest met de sterke intentie om jullie doel te bereiken, wat er ook je pad mag kruizen. We weten dat jullie het kunnen maar helaas is niet iedereen klaar om deze betrokkenheid te tonen. Maar zoals we jullie regelmatig in herinnering brengen, zal de vrije wil van toepassing zijn zodat jullie over jullie toekomst beslissen. Toch zullen jullie je in de loop van de tijd naar het pad van Licht ontwikkelen. Dierbaren, maak je dus alsjeblieft geen zorgen over die zielen die je misschien na staan en niet je toekomstvisie delen.Jullie staan nu zo dicht bij het werkelijk op gang zien komen van de eindtijden en in eerste instantie kan het de indruk geven van het instorten van structuren in de samenleving waar jullie aan gewend zijn. Daarachter staan de nieuwe structuren klaar om op het toneel te springen en veel staat er klaar voor dat moment. Onze bondgenoten werken nauw met ons samen om de eerste kans te grijpen de koers van de Mensheid te wijzigen. Disclosure/Openbaarmaking blijft nog steeds een belangrijke ontwikkeling die aan de Overvloedprogramma’s vooraf moet gaan. Van week tot week kan er zoveel gebeuren waardoor wij niet nauwkeuriger kunnen zijn over de komende maanden. Eén ding is zeker, dat de uitkomst het einde laat zien van de heerschappij van de duistere Wezens. Hun capitulatie zou worden verwelkomd maar ze hebben niet het karakter een nederlaag toe te geven. Op het laatst moeten we daarom misschien de zaak forceren omdat onze missie binnenkort in alle ernst moet beginnen. Forceren is niet een woord waar we van houden, we bedoelen niet het gebruik van fysieke kracht maar het zal eerder, als in jullie schaakspel, een schaakmat zijn.We gebruiken geen kristallen bollen om te weten wat de toekomst inhoudt omdat we zeer verfijnde computers hebben die alle mogelijke uitkomsten aangeven. Verschillende tijdlijnen kunnen jullie naar nieuwe situaties brengen maar uiteindelijk zullen jullie allemaal krijgen wat jullie hopen of wensen. Het is bij wijze van spreken, het verplaatsen naar een nieuwe cyclus die jullie “verdienen” en die jullie al of niet bewust voor jullie zelf hebben voorbereid. Het gelijke trekt het gelijke aan en dit is de reden waarom het werk dat jullie nu doen om je trilling te verhogen, je verder mee zal nemen op het pad naar Ascentie. Het “werk” zou beschreven kunnen worden als gecentreerd raken binnen je Licht en je richten op alles wat jij van Ascentie gelooft of begrijpt. Pas jullie hoogste inzicht toe op alles wat jullie doen en weet, dat jullie echt op weg zijn naar volledig bewustzijn. Wees zo goddelijk mogelijk en beschouw anderen als deel van jezelf omdat jullie allen Eén zijn. Laat ruimte voor wat als de tekortkomingen van de ander kan worden beschouwd en onthoud dat je geen kennis hebt over hun levensplan. Het leven is immers een voortdurende reis van ervaringen die jullie hebben opgesteld om jullie spirituele ontwikkeling te bevorderen.Eenmaal in de hogere dimensies zullen jullie echt tot leven komen en in staat zijn alles te doen wat je hart je ingeeft. Jullie zullen dan volledig dank betuigen voor de liefde van de Schepper voor het aan jullie toekennen van de macht om alles te creëren wat jullie geluk en vreugde geeft. Woorden kunnen de wonderen van de hogere sferen niet uitdrukken, al helemaal niet de grote liefde die alles omringt zodat het zich in zijn hoogste perfectie uitdrukt. Er bestaat hierin geen duisternis en jullie leven veilig en comfortabel zonder één van de fysieke karweitjes die nu deel uitmaken van je leven. Het zal waanzinnig gelukkig en extatisch zijn en jullie zullen het delen met gelijksoortige zielen die ook in de Lichtsferen verblijven.Geluk is wat ieder van jullie zoekt maar moeilijk is vast te houden in de dualiteit. Wanneer jullie voor iedere andere ziel liefde beginnen te voelen en deze wordt beantwoord, dan zetten jullie een stap richting de Eenheid die op jullie wacht. Op Aarde is de hemel wat je er zelf van maakt maar zelden raak je de zuivere vibraties die boven de 3e dimensie bestaan. Jullie zouden niet echt anders hebben kunnen verwachten aangezien de vibraties te laag zijn om te manifesteren wat in de hogere dimensies wordt aangetroffen.Dierbaren, de Galactische Federatie is volledig op First Contact voorbereid en binnenkort zal het harde bewijs dat wij bestaan voor jullie worden neergelegd. De gelovigen hebben dat niet nodig maar we komen degenen helpen die dat niet doen zodat zij overwinnen wat hun acceptatie van ons in de weg staat. Jullie zullen zien dat ieder die in onze aanwezigheid is geweest, zal vertellen over onze energieën die vol liefde zijn en die jullie er heel geborgen door laten voelen. Wij komen om jullie tot onze vrienden te maken en nodigen jullie uit om ons te vergezellen in het fantastische avontuur dat op het punt staat te beginnen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat we met elke boodschap een beetje dichter bij jullie komen. Onze bondgenoten, die als onze boodschappers jullie dienen, verrichten magnifiek werk en mogen trots zijn op hun bijdrage. Op een dag zal er een feest zijn en een samenkomst en hoe vreugdevol zal het zijn. Verhef je gedachten in de tussentijd op alles wat positief is en aarzel nooit. Ik zegen jullie allemaal met mijn liefde en wensen voor jullie succes, op jullie zoektocht naar vervulling.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.
The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://salusamq.blogspot.com/ - All translations available

The Galactic Federation Messages by Sheldan Nidle

http://sheldannidle.blogspot.com/- All translations available

www.galacticchannelings.com – All original + translated messages of the Galactic Channellings

maandag 25 januari 2010

25-JANUARI-2010 SALUSA

Het podium moet gevormd zijn voordat we aankomen waardoor onze missie zoveel gemakkelijker zal zijn. Jullie gewend te laten raken aan onze vloot en het zien van ons als Wezens als jullie zelf, is een belangrijke inleiding geweest op onze volledige landing.

Zij die de aandacht op ons vestigen, zijn vaak het doelwit van spot maar jullie kennen de waarheid en niets zal jullie overtuiging veranderen.Dierbaren, zaken naderen een ontknoping en het zal een tijdje chaotisch en onzeker blijven. Wat jullie niet zien is de geleidelijke ondergang van de duistere Wezens en de stappen die ze zetten om te profiteren van hun achteruitgang. Ze hebben de controle over veel kwesties verloren en worden gedwongen overhaaste maatregelen te nemen die hun val gaan worden. Onze bondgenoten en wij blijven druk op ze uitoefenen en we verwachten een grote gebeurtenis die eindelijk de waarheid over hun geheime plannen blootlegt. Zij geloven nog steeds dat ze anderen als voorheen kunnen domineren maar ondervinden weerstand. Ze halen zonder oog voor anderen scherp uit en stimuleren angst om striktere controles te rechtvaardigen. Dit zal echter van korte duur zijn want een reeks stappen van onze bondgenoten zal hen van hun macht ontdoen. Onze plannen zijn ver gevorderd en zullen de beloofde veranderingen brengen en niets zal in hun weg staan.De duistere Wezens handelen in dood en vernietiging wat ze een doodlopende weg inleidt omdat ze bestemd zijn te worden verslagen. We gaan helpen de Aarde in korte tijd te herstellen en dit zal in voorbereiding op Ascentie tot in perfectie worden bekendgemaakt. Waar jullie doorheen gaan is een karmische reiniging om alle negatieve energieën op te ruimen die gedurende duizenden jaren zijn opgebouwd. In sommige gevallen liggen die diep in de Aarde en jullie hebben gebieden waar het in het bijzonder zeer krachtig is zoals in het Midden-Oosten. Jullie kunnen in je geschiedenis zien dat dergelijke gebieden voortdurend de zetel van veel kwaad vormen en dat oorlogen endemisch van aard zijn. Vrede kan niet volledig worden bereikt voordat de negatieve energieën zijn omgevormd en de mensen zelf bereid zijn in harmonie met elkaar te leven. Het schijnbaar onmogelijke zal in jullie tijd gebeuren want het zal de wereld rondgaan. Het zal een grote verandering vereisen met betrekking tot jullie perceptie van elkaar. Wanneer jullie je eenmaal realiseren dat jullie uit dezelfde bron afkomstig zijn en dat jullie elkaar’s broers en zussen zijn, zullen jullie gemakkelijker de Eenheid van al dat is, accepteren.Een toenemend aantal onder jullie ontwaakt tot de waarheid en vindt het Licht binnenin. Jullie energieën trekken naar elkaar toe en jullie zijn een kracht geworden om rekening mee te houden. Met een aandachtspunt dat op alles van het Licht is gericht, vestigen jullie een energievorm die energieën van een lagere trilling omvormt. Hebben jullie opgemerkt hoeveel energie er vrijkomt wanneer jullie in groepen samenkomen met als doel het uitvoeren van Lichtwerk? Jullie kracht wordt vele keren vermenigvuldigd en wanneer jullie je aansluiten bij wereldwijde verbanden wordt het zelfs nog sterker. Als voldoende aantallen van jullie de wereld zouden willen veranderen, zouden jullie in een oogwenk vrede kunnen bewerkstelligen. Geloof ons dat jullie daarvoor deze potentiële kracht hebben en voor de cyclus eindigt zullen jullie dit ten gunste van allen gebruiken. Eeuwenlang zijn jullie afgeremd en is jullie macht je ontzegd. Jullie werden geleid te geloven dat jullie machteloos waren zonder de hulp van anderen. Jullie zijn de mede-scheppers van de Aarde en jullie zullen groeien in status en kracht wanneer de trilling erop toeneemt. Jullie gaan opnieuw vanuit jullie Goddelijke recht je krachten opeisen en jullie zullen jezelf herstellen als Soevereine Wezens.De ups en downs van het leven zijn verre van verdwenen maar wanneer jullie weten dat ze niet veel langer meer duren, dringen wij er bij jullie op aan gecentreerd te blijven en jullie ogen stevig gericht op het doel te houden. We kunnen niet genoeg benadrukken dat jullie de strijd van de dualiteit al hebben gewonnen en dat jullie beschaving niet zal worden vernietigd, zoals met de afgelopen beschavingen van Lemuria en Atlantis gebeurde. Laat je verbeelding niet op de loop gaan bij het zien van de dood en vernietiging die door de duistere machten wordt veroorzaakt, hun tijd is voorbij en ze halen uit in een zinloze poging om hun eigen twijfels en angsten te verbergen. Verzet je tegen hun pogingen om jullie vrijheid te beknotten en striktere controle op te leggen. Doelbewust creëren ze de meeste van de incidenten die plaatsvinden en hun methoden en geheime wapentuig zullen uiteindelijk worden onthuld. Ze gebruiken geavanceerde technologie om ze te creëren en zijn verantwoordelijk voor de toestand waar de wereld zich in bevindt. Hun invloed is overal maar ze vinden het moeilijk zich te handhaven doordat er zelfs in hun eigen gelederen onenigheid heerst. Dit betekent dat degenen die overlopen, bereid zijn de Lichtwerkers te helpen en het einde versnellen van hun onrechtmatige machtsheerschappij.Jullie Aarde is een bijenkorf van activiteiten juist nu er over zoveel zaken beslissingen worden genomen. Sommige zijn zo complex en groots in de zin van hun belang voor de toekomst. Dat is waar onze hulp van belang is en we zullen jullie volledig ondersteunen waar dit mogelijk is. De toekomst van de hele wereld staat op het spel en al onze inspanningen zijn er op gericht het beste resultaat voor jullie allemaal te behalen. Het podium moet gevormd zijn voordat we aankomen waardoor onze missie zoveel gemakkelijker zal zijn. Zoals jullie misschien weten, hebben we de afgelopen jaren met veel mensen contact gemaakt en niet persé altijd degenen met gezag. Jullie gewend te laten raken aan onze vloot en het zien van ons als Wezens als jullie zelf, is een belangrijke inleiding geweest op onze volledige landing. Aangezien miljoenen nu onze vloot hebben gezien, beschouwen we ons als zeer succesvol in dat opzicht. Toch zijn sommige zelfs nu nog in ontkenning over ons en hebben overtuigingen die hen verhinderen onze aanwezigheid op of om de Aarde te erkennen.Zij die de aandacht op ons vestigen, zijn vaak het doelwit van spot maar jullie kennen de waarheid en niets zal jullie overtuiging veranderen. Soms komt dat doordat jullie in feite afkomstig zijn van één van de beschavingen die lid zijn van de Galactische Federatie. Jullie sterke aantrekkingskracht tot ons wordt daardoor verklaarbaar en in de loop van de tijd zullen jullie meer over ons leren en het zal allemaal heel vertrouwd overkomen. Dit zou je niet moeten verassen want ieder van jullie is van een ander thuis in de Melkweg naar de Aarde gekomen. De Aarde zal natuurlijk altijd een grote rol in jullie leven blijven spelen, los van of jullie je wel of niet samen met de nieuwe Aarde voor Ascentie ontwikkelen. Jullie zullen altijd een speciale band hebben met Moeder Aarde omdat Zij jullie heeft gevoed en verzorgd tijdens een heel moeilijke tijd in de dualiteit. Het is een opoffering waar misschien niet veel aan denken en het is de reden waarom van jullie wordt verwacht dat jullie liefdevol helpen de Aarde te herstellen tot haar oorspronkelijke ongerepte schoonheid.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zie jullie als Engelachtige Strijders in het Licht staan, bestemd om de Schepper te dienen. Jullie zijn verre van volledig bewust en toch zullen jullie in relatief korte tijd opnieuw dergelijke niveau’s bereiken. Met jullie beperkte geest kunnen jullie niet helemaal begrijpen wat dat betekent maar probeer je voor te stellen dat jullie alles weten wat is, was en zal zijn. Misschien klinkt het te groots voor jullie om te kunnen hanteren maar wanneer het gebeurt, zal het een heel natuurlijke ontwikkeling voor jullie zijn. Jullie zullen terugkeren naar een vertrouwde staat die jullie eens hadden voordat jullie je verplaatsten naar de cyclus van dualiteit.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- CASTELLANO/ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://gfbysheldannidle.blogspot.com/ - ALL TRANSLATIONS AVAILABLE


putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS