Followers

Google+ Followers

vrijdag 31 juli 2009

31-JULI-2009 SALUSA

Dierbaren, we zien regelmatig dat mensen heerlijk geïnteresseerd zijn in hun reactie op elkaar...
Dierbaren, we zien regelmatig dat mensen heerlijk geïnteresseerd zijn in hun reactie op elkaar. Wanneer iemand de betekenis van delen en geven van jezelf begint te begrijpen, is er vaak een weerzin om enige vorm van beloning te accepteren. Toch is het niet verkeerd dit te doen en het neemt de verdienste niet weg van het “geven”dat heeft plaatsgevonden. Aangezien jullie je opgetild voelen worden door dergelijke daden, onthoud dan dat de ontvanger het ook fijn vindt waardering te tonen en te voelen dat er iets is uitgewisseld. Dankbaarheid is een belangrijk onderdeel van jullie spirituele ontwikkeling, door bijvoorbeeld gebeden of een simpele erkentelijkheid voor wat je hebt of je is gegeven op jullie reis door het leven. Ik praat niet noodzakelijk over datgene op het fysieke vlak maar hulp van boven die het gemakkelijker maakt en jullie in een richting beweegt die jullie behoeften vervult. Begrijp dat dankbaarheid een energie creëert die je meer brengt en de verbindingen versterkt die je hebt gemaakt.De Wetten van het Universum zijn eenvoudig, eerlijk en correct maar de Mens is afgeweken van het juiste pad en heeft zijn eigen pad gemaakt. De Wet van Aantrekkingskracht is betrokken bij vele aspecten van jullie leven en wij hebben ieder er bij een aantal gelegenheden naar verwezen. Bij de eerste keer horen hierover hebben velen van jullie het afgedaan als, dat slaat nergens op, maar het is in jullie voordeel uit te vinden hoe het werkt. Zoals ik gezegd heb, is het eenvoudig en kort gezegd, betekent het dat waar je je ook op richt, dat zal zich uiteindelijk manifesteren. Het is een tegenstrijdigheid dat wanneer je jezelf blijft vertellen dat je die of die ziekte niet zal krijgen, gelovende dat je erdoor beschermd zal worden, dat je nog steeds de energie van aantrekkingskracht creëert. De energie kan niet beslissen of het ten kwade of ten goede moet worden gebruikt, omdat het reageert op de Wet. Het is veel beter positief te zijn en je gedachten te beleven op de manier waarop je iets zoekt. Met andere woorden, als je jezelf in perfecte gezondheid ziet dan is dat wat je uiteindelijk zal creëren. De tijdsplanning kan onderworpen zijn aan karmische motieven maar het feit blijft dat wat je hebt beoogd, uiteindelijk tot rijping zal komen. Wonderbaarlijke genezingen zijn vaak het resultaat van een vastbeslotenheid om zelf te genezen en als een voor beeld wat ik bedoel.Wanneer jullie je vibraties verhogen, zal jullie vermogen om een genezer van jezelf of anderen te zijn ook krachtiger worden. Het zal inderdaad een niveau bereiken waarop jullie scheppingskracht ogenblikkelijk is. Het is daarom een goede gewoonte om jullie inzicht nu aan te wenden en het zal snel jullie natuurlijke manier van denken worden. Jullie kunnen niet zoals het was, losgelaten worden met grote krachten totdat je ermee vertrouwd bent geraakt om ze correct te gebruiken. Je ontwikkelen naar de hogere dimensies geeft een grote verantwoordelijkheid maar vrees niet omdat daarmee een groter gevoelsniveau zal komen met een verhoogd bewustzijn dat jullie goed van dienst zal zijn.Door de hele dualiteit heen hebben jullie je eigen werkelijkheid geschapen maar omdat de duisteren jullie weerhouden hebben jullie ware zelf te kennen, is vooruitgang uitzonderlijk langzaam geweest. Zij lieten jullie over jezelf denken zoals zij het bedoelden en hielden jullie weg van kennis over jullie latente vermogens. In een meer spirituele en vrije omgeving zouden jullie al dat niveau hebben bereikt waarop Ascentie zou hebben plaatsgevonden. De moeilijkheden waren echter voorzien en er was gepland in deze cyclus wat extra hulp te geven wanneer het er het meeste toe deed, dat is onmiddellijk voorafgaande aan Ascentie. Buiten de decreten van de Schepper om, is al het andere voortdurend in aanpassing en verandering om het massabewustzijn te reflecteren. De laatste tijd zijn we buitengewoon verheugd op te merken dat het magnifiek is gestegen.Het Licht en de Liefde die nu van de Aarde en (de actie) “Fires the Grid” stroomt, brengt jullie centimeter voor centimeter dichter bij het moment waarop jullie plotseling zullen ascenderen. Het gelijke trekt het gelijke aan en dit is een voorbeeld van hoe jullie jezelf op een groepsgebeuren kunnen richten en de potentie ervan voor verandering kunnen verhogen. Wanneer jullie, Dierbare Zielen, tijd zouden hebben vrijgemaakt om jullie energie in “Fire the Grid” te stoppen, zou het succes veel groter zijn geweest dan jullie je kunnen voorstellen. Het maakt deel uit van een aantal belangrijke momenten waarin jullie bijeen worden geroepen om niet alleen jullie zelf te helpen maar ook Moeder Aarde. De Lichtwerkers worden geprezen voor het werk dat zij gedaan hebben waardoor jullie allemaal vooruit zijn gegaan. Sommige zielen zijn echter niet in staat te reageren omdat hun vibraties enigszins statisch en te laag zijn doordat ze slachtoffers zijn geweest van de invloed van de duistere energieën. Zij worden niet vergeten of genegeerd en er wordt nog steeds gehoopt dat zij ontwaken door de nieuwe golf energie die over de Aarde raast.Laat je niet te zeer in beslag nemen door de details van wat er gebeurt omdat dat af kan leiden. Jullie kunnen niet altijd ver genoeg vooruit kijken om te begrijpen waar het allemaal toe leidt. Geef het de tijd om resultaten van daden helder te laten worden en probeer niet op conclusies vooruit te lopen. Als je kan, blijf dan in het “Nu” en wacht geduldig op positieve tekenen van veranderingen die wij aan jullie hebben beloofd. Het plan gaat prachtig vooruit, zelfs als het bij jullie tijdsberekening langzaam is. De roep om verandering is onophoudelijk en komt vanuit vele richtingen, zelfs van diegenen die niet noodzakelijk jullie niveau van bewustzijn hebben. Het is waar dat het onze neiging is jullie hogere verwachtingen te geven maar dat doen we omdat we het enorme succes kennen dat uiteindelijk wordt bereikt.In de kern zijn jullie allemaal tot grote dingen in staat en wanneer het Licht in staat is om volledig de mantel van duisternis af te werpen die dat verbergt, zullen jullie tot jezelf komen. Wees niet bezorgd of je wel genoeg doet omdat jullie collectieve inspanning het meest belangrijke is. Er zijn vele rollen te vervullen en jullie kunnen verzekerd blijven dat jullie talenten niet onopgemerkt blijven. Diegenen onder jullie die levenscontracten hebben om deze cyclus uit te luiden, zullen op het juiste moment hun oproep krijgen om hun aandeel in het voltooien van deze cyclus te leveren. Elke bijdrage, hoe klein dan ook voor jullie maatstaven, is belangrijk voor het grote geheel.Sommige mensen zijn bezorgd dat de daders van misdaden tegen de Mensheid er mee weg komen. Zoals we eerder bekend maakten blijft alles dat ooit is gebeurd in de ether en de waarheid is absoluut bekend en zonder twijfel. Gerechtigheid is daarom onvermijdelijk en sommigen die schuldig zijn aan dergelijke misdaden zullen zich op Aarde verantwoorden terwijl anderen voor hun Hoger Zelf zullen staan in het Licht van de Waarheid dat op geen enkele wijze kan worden genegeerd. In het belang van het bekendmaken van de waarheid zal dat vanzelfsprekend de rechtszaken omvatten van vele betrokkenen, al zijn dat slechts de hoofdschuldigen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel dat onze tijd met jullie resultaten geeft. Er wordt nu met vele zielen contact gelegd door de Galactische Federatie en jullie zullen mogelijk opmerken dat er een aantal nieuwe kanalen worden geopend. Schat ze ten alle tijden intuïtief op hun waarde en haal eruit wat bij jouw waarheid past. Wijs niet meteen af wat dat niet doet, omdat het in een later stadium misschien plotseling op zijn plaats valt. De waarheid kan simpelweg van de een tot de ander verschillen omdat jullie op een verschillend begripsniveau zitten. We leggen onze boodschappen nooit aan iemand op en zijn ons constant bewust van de noodzaak om ruimte aan vrijheid van keuze te geven.We willen daarom tot jullie zeggen, waar mogelijk, ruimte te maken voor de manier van denken van andere mensen. Wanneer je geconfronteerd wordt met een absolute ontkenning van jullie waarheid, terwijl je je punt gemaakt hebt, is het het beste je terug te trekken en uitgesproken argumenten te vermijden. Niets bruikbaars wordt er door argumenteren gewonnen en zoals zo vaak met omstreden onderwerpen zoals politiek gebeurt, kan het uit de hand lopen en zelfs gewelddadig. De mate in hoeverre jullie in je evolutie zijn gekomen, zal bepalen hoe je met dergelijke uitdagingen omgaat. Jullie hebben een gezegde “Ik ga bij de gratie/genade Gods” en dat is de moeite waard te onthouden. Niemand is in werkelijkheid superieur aan een ander, zelfs als zij zich meer bewust bekrachtigd voelen. Wees liefdevol in jullie gedachten en medelevend in jullie daden en woorden. Dat zal een blijvende indruk achterlaten die veel meer goed zal doen dan welke andere benadering dan ook.Ik vertrouw erop dat ik jullie met een helder beeld achterlaat dat jullie op je reis zal ondersteunen. Jullie voorbeeld in godsvruchtigheid en zorg in de manier waarop jullie anderen begroeten, zal helpen hen zich te verheffen. We hopen dat wij dat op onze beurt hebben uitgedrukt in hoe wij ons aan jullie kenbaar maken. We zegenen jullie allemaal met onze liefde en nodigen jullie uit tot de Eenheid van Al Dat Is.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com -ESPAÑOL

woensdag 29 juli 2009

29-JULI-2009 SALUSA

Geld heerst en is de kracht achter de heerschappij van de Illuminatie...
Eén van de moeilijkheden die jullie voortdurend ondervinden is het vermogen om tijd en ruimte te vinden om te ontspannen. De stress van het moderne leven, samen met de extra druk die ontstaat door de angst die door de media wordt gecreëerd, maakt dat het lijkt alsof jullie altijd op de rand van de afgrond leven. Gecentreerd zijn en naar binnen gaan en je niet bewust zijn van wat er om je heen gaande is, is haast onmogelijk. En toch is het voor jullie gezondheid en een vredige geest nodig om tijd voor jezelf te creëren om je te ontspannen en je levensdoel te overpeinzen. Een rustige omgeving vinden is de eerste vereiste en een georganiseerde benadering hebben voor een meditatieve periode van ontspanning is de volgende. Zachtaardige achtergrondmuziek, bij voorkeur klassiek, zal behulpzaam zijn bij het opwekken van een prachtige staat van bezinning die je geest de ruimte geeft om door de ingevingen van jullie Hoger Zelf te meanderen. Het is een tijd waarin problemen van buitenaf kunnen worden bekeken en waarin vaak een zinnige oplossing wordt gevonden. Wanneer jullie gestrest of emotioneel verstoord zijn, kun je niet helder zijn en zijn jullie geneigd overhaaste en op verkeerde informatie gebaseerde beslissingen te nemen. Wanneer andere mensen betrokken zijn bij jullie problemen is het verstandig om ook eerlijk hun positie in overweging te nemen. Op ego gebaseerde antwoorden zijn vaak meer voor de bevrediging van het zelf en kunnen mogelijk niet onbevooroordeeld zijn.We weten dat jullie levens vol zitten met problemen en zo vaak ligt geld daaraan ten grondslag. Op het moment hebben jullie een maatschappij die weinig kan doen zonder dat er geld bij komt kijken en jullie voeren een jongleeract uit om jullie inkomsten en uitgaven te balanceren. Sommigen van jullie zitten diep in de schulden en dit laat de stress in jullie leven toenemen. Dierbaren, jullie gingen akkoord de werking van een op Kapitalisme gebaseerde beschaving te ervaren en wat jullie nu zien is dat het niet de behoeften van mensen vervult die zij hebben. Het moedigt egoïsme aan en hebzucht en een kleine minderheid eindigt met onevenredige fortuinen die hun behoeften ver overschrijden. In jullie tijd hebben jullie ook het Communisme zien falen en ofschoon beide systemen enkele aanbevelingswaardige ideeën hebben, kunnen zij niet voorzien in overvloed en een eerlijke verdeling van rijkdom. Geld heerst en is de kracht achter de heerschappij van de Illuminatie.Velen van jullie hebben in een bepaald stadium NESARA horen noemen, en de voorbereidingen ervan voor een eerlijker systeem wat betreft jullie geldbehoeften. Niet alleen dat, het beloofde ook de terugkeer van jullie soevereiniteit en vrijheid. Het was ontworpen om een ontwaken in de Mensheid te stimuleren, voor veranderingen die jullie op zouden tillen uit de financiële jungle waar jullie lange tijd in hebben geleefd. Het was voor de periode waar jullie nu in zitten gepland en de ineenstorting van het banksysteem is een grote stap ernaar toe. Sinds de aanvang van NESARA zijn omstandigheden gewijzigd en met de komst van First Contact zijn de voordelen ingebed in een plan om het gezamenlijk te brengen. Ze liggen daarom in handen van Hogere Wezens die jullie gehele verheffing overzien en jullie verdere reis naar Ascentie. Op deze manier lopen de plannen niet de kans dat de duisteren tussenbeide komen, die zich bewust zijn van wat er is gepland en die anders de manifestatie ervan zouden tegenhouden. Ze krijgen niet de kans zich de weldaden van het decreet van God toe te eigenen omdat jullie je tijd in dualiteit op een hoogtepunt gaan beëindigen als een beloning voor het verheffen van jullie bewustzijnsniveaus. Het spel is bijna voorbij en jullie kunnen terugkeren naar niveaus van verlichting die jullie rechtmatige plaatsen zijn als Wezens van Liefde en Licht.Eerst dienen echter de laatste dagen van de dualiteit te worden uitgespeeld en jullie vormen een belangrijk aspect van de reiniging die noodzakelijkerwijs moet plaatsvinden. Jullie dragen bagage van de lagere vibraties en die moet worden opgeruimd. Dat wordt bereikt door Licht naar jullie zelf aan te trekken zodat jullie vibratie uiteindelijk hoog genoeg is zodat ze niet meer kan bestaan. Jullie bewustzijn is de sleutel tot jullie bereidheid om te ascenderen en het beogen van de hoogste expressie van jullie Licht is de weg vooruit. Het is een staat van geest waarin niet langer jullie kant van het ego wordt uitgebuit die vaak met jullie intuïtie zal wedijveren om jullie aandacht. Als jullie gedachten, woorden en daden op geen enkele manier schadelijk zijn voor anderen, zijn jullie goed op weg om Ascentie te bereiken. Het afwerpen van de jaren waarin jullie werden gecultiveerd tot een kloon van een typische Mens is niet gemakkelijk omdat jullie werd voorgehouden te geloven dat dit volkomen normaal was.Sommige mensen zijn perfect gelukkig zoals ze zijn en voor hen zal de toekomst onveranderd blijven. De roep om hun overtuigingen en ambities te herzien heeft zich niet in hun bewustzijn gevestigd maar op een dag zullen ze weten dat er meer is in het leven. In het Koninkrijk van God wordt vrije wil gerespecteerd en ze kregen de ruimte om te ervaren zoals ze zelf verkozen. Dat is het grote plan dat eonen terug is begonnen en het brengt deze cyclus tot een afsluiting op zeer korte termijn. Wij van de Galactische Federatie erkennen en gehoorzamen de Wetten van God die in alle opzichten zowel eerlijk als correct gelijkelijk aan alle zielen worden gegeven. Het is dergelijke kennis die jullie in staat zal stellen ruimte te geven aan de keuze van andere zielen omdat aan jullie niet is gegeven hun motieven te kennen. Onthoud simpelweg dat alle zielen zowel het Licht als het Duister ervaren in bepaalde stadia, dus wees ten alle tijden dankbaar en begripvol naar anderen.Wij staan onszelf een beetje trots toe als we zien hoe goed jullie hebben gereageerd op de nieuwe energieën en hoe jullie je blik hebben gericht op de mogelijkheid om te ascenderen. Dat is omdat we evenveel inbreng hebben gehad als elk ander lid van de Federatie wat jullie evolutie betreft. Jullie zijn dus altijd van bijzonder belang voor ons geweest en we zien jullie werkelijk als onze broeders en zusters. Die verbinding zal lange tijd blijven bestaan totdat jullie je ontwikkelen naar dimensies die je mogelijk meenemen naar een ander pad. Dierbaren, de dimensies lijken, zelfs zoals wij ze begrijpen, tot in Oneindigheid door te gaan.Ik ben SaLuSa van Sirius en zoals jullie zouden kunnen verwachten, kennen wij andere Wezens die regelmatig contact met jullie hebben gehad. Lord Ashtar is bijvoorbeeld goed bekend in het Universum in zijn rol als “probleemoplosser”, zoals jullie zouden zeggen. Hij kwam met name ongeveer 40 jaar terug heel dicht bij jullie toen Moeder Aarde in dodelijk gevaar verkeerde om vernietigd te worden. Waarschuwingen werden aan jullie Regeringen uit die tijd gegeven over de gevaren van nucleaire bommen en de potentie voor een oorlog die alle oorlogen zou doen stoppen. Zelfs vanaf die tijd hebben we ons ingespannen om ze te overtuigen dat al het leven in gevaar is door nucleaire apparaten. Zoals jullie echter goed weten gaan de bedreigingen en het wapengekletter door. We leggen ons vertrouwen in President Obama die een plan heeft om wereldvrede te bewerkstelligen, maar eerst moeten de kritieke gebieden behandeld worden. Heb ook vertrouwen want hij reist met vele helpers aan zijn zijde en zijn overwinning zal die van jullie zijn voor het Licht.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com -ESPAÑOL

27-JULI-2009 SALUSA

Het is jullie Licht en jullie vermogen om van anderen te houden zonder oordeel of vooroordeel dat jullie op het pad naar verheffing plaatst. Dergelijke zielen worden in alle rangen en standen gevonden en binnen religieuze instituten waar de waarheid in mysteriën is omhuld...
Er moet een doorbraak komen in het volledig naar buiten laten komen van de waarheid over gebeurtenissen die tot wetten hebben geleid, die jullie verder in het web van de controle van de Illuminatie hebben gedrukt. Meer mensen dan ooit leren hoe jullie voor de gek zijn gehouden in de overtuiging dat recente tragedies, zoals 11 september, het werk zijn van machten van buitenaf. Dit veroorzaakt een grote energetische druk om de feiten naar buiten te brengen en de daders te confronteren met criminele aanklachten. Deze energie, net als elke andere energie, bereikt een zeker punt waarop die zo krachtig wordt dat niets een reactie erop kan verhinderen. Dat punt is bereikt en de feiten die over verschillende incidenten zijn verzameld staan op het punt openbaar te worden. Geen misdaad tegen de Menselijkheid kan voor altijd worden verborgen en de onthullingen zullen deel uitmaken van de reiniging.Alles om jullie heen, inclusief jullie zelf, gaat over energie en jullie zouden nu moeten weten hoe gemakkelijk die kan worden gemanipuleerd. De gedachtevormen die jullie hebben opgebouwd door er voortdurend kracht aan te geven, moeten een effect hebben in de loop der tijd. In de dualiteit hebben jullie de strijd tussen het duister en het Licht gedurende duizenden jaren ervaren en omdat de duistere machten grotendeels succesvol waren in het overwinnen van het Licht, is het verstrikt geraakt door de lagere energieën. Maar het kan nooit volledig worden overwonnen omdat het onuitroeibaar is en met de hulp van grote Wezens vanuit de hogere dimensies is het opnieuw de dominante macht op Aarde geworden.Jullie hebben je nu sinds enkele jaren in een staat van verandering bevonden en chaos heerste omdat de Duisteren gevochten hebben om hun greep op jullie te behouden. Zij hebben gefaald en de afgelopen jaren hebben zij enige onzekerheid ervaren omdat het nieuwe paradigma tevoorschijn kwam. De tijd is nu zeker aan jullie om gestaag vorderingen te maken en de vele zaken te ordenen die ze hebben laten liggen. We voorzien dat er niet veel nodig is om tot actie over te gaan wat anderen de motivatie zal geven om in de openbaarheid te treden met hun ervaringen en bewijs over de waarheid achter vele gebeurtenissen. Tussen de onderwerpen die behandeld zullen worden, zal de meest afschuwelijk doofpotaffaire over ons bestaan behoren en het contact met de mensen van de Aarde. De onthullingen zullen helpen de ideale omstandigheden te creëren die tot First Contact leiden en een dialoog met jullie over jullie onmiddellijke toekomst.Vanuit onszelf kunnen we niet een houding aannemen van we komen “klaar of niet”, maar zoals we vaak hebben laten doorschemeren, is er een datum waarop we met het programma voor het reinigen van de Aarde moeten zijn gestart. En het is ook hoe eerder we openlijk met jullie kunnen spreken, hoe sneller jullie energieën in positieve actie kan worden omgezet die is afgestemd op Ascentie. Diegenen van jullie die ervoor gekozen hebben deel uit te maken van dat proces zullen al zijn ontwaakt voor de gouden kans die het vertegenwoordigt. We zouden denken dat slechts heel weinigen, of misschien wel niemand, die met dat in gedachten in deze incarnatie kwam, zouden falen in het hanteren van de uitdaging. Er is zeker geen gebrek aan ondersteuning en wanneer jullie eenmaal je intentie bekend maken om het pad naar Ascentie in te slaan, zullen veel zielen van Licht je gidsen en begeleiden.De verheffing van waar jullie nu zijn naar het Christusbewustzijn zal niet erg lang zijn, naar jullie tijdsmeting. Er zijn belangrijke punten langs de route naar die verheven staat van zijn en één ervan is 2012 wanneer er een grote instroom van energie in jullie zonnestelsel zal zijn die elke levensvorm zal beïnvloeden. Er zal een spectaculaire vooruitgang in bewustzijn komen en jullie zullen je plaats temidden van de Meesters innemen. Dit alles is vrij natuurlijk wanneer een zonnecyclus wordt voltooid en het is evenzeer een opruiming als een zuivering. Jullie dromen over de ontwikkeling naar een hogere staat van zijn zullen meer dan vervuld worden en het zal al die gelegenheden waarbij jullie de duistere zijde hebben ervaren, meer dan waard zijn. Zelfs dat had zijn nut en het heeft jullie getoond hoe gemakkelijk een beschaving tot de duisternis kan vervallen, zelfs zonder de realisatie wat er heeft plaatsgevonden. Het feit dat jullie op grote schaal zijn misleid en dat jullie soevereiniteit is onthouden, heeft jullie aangemoedigd tot een groter inzicht over jullie goddelijke kracht. Niets is onmogelijk wanneer jullie zijn afgestemd op het Licht en zelfs nu oefenen jullie macht uit over de duistere machten wat deel uitmaakt van hun ondergang.De veranderingen vormen een onderdeel van natuurlijke gebeurtenissen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de Hogere Wezens die namens jullie handelen, zoals dat door God is verordend. Jullie zijn als kinderen die nog geen begrip hebben over hoe de Elohim en andere grote entiteiten de Schepper dienen, die zich bewust zijn van iedere ziel en die hun veilige reis door deze periode zeker stellen. Jullie kunnen soms het gevoel hebben dat jullie heel onbetekenend zijn ver weg aan de rand van het Universum, zodanig in quarantaine gehouden dat jullie duistere energieën de energieën van andere systemen niet kunnen infiltreren. Jullie zijn echter in alle opzichten even belangrijk als elke andere ziel die naar huis op weg is, en die het op zich heeft genomen een drang te volgen die jullie op krachtige wijze hoger en hoger door de dimensies heen voert. Velen voelen heel sterk zulke impulsen, vaak zonder te weten waarom, wanneer zij zich uitstrekken voor de waarheid over hun bestaan. Zij weten dat de Aarde niet hun ware thuis is en verlangen naar verlichting en inzicht.Dierbaren, jullie zijn voldoende intuïtief om jullie eigen waarheid te vinden en dat is inderdaad waar velen toe in staat zijn geweest. Het feit dat jullie niet de Ene Waarheid mogen weten verandert niet jullie vermogen het pad naar Ascentie in te slaan. Er zijn veelvouden aan zielen die vriendelijk, meelevend en goedhartig zijn die rondlopen en hun waarheid verkondigen en hun Licht straalt uit. Toch kunnen zij weinig kennis of inzicht hebben over het daadwerkelijke Ascentieproces. Het is jullie Licht en jullie vermogen om van anderen te houden zonder oordeel of vooroordeel dat jullie op het pad naar verheffing plaatst. Dergelijke zielen worden in alle rangen en standen gevonden en binnen religieuze instituten waar de waarheid in mysteriën is omhuld.De impact van de recessie weerklinkt nog steeds over de hele wereld heen en het is nog niet tot een einde gekomen. Het is nog steeds erg afhankelijk van de respons om jullie financiële markten en bankwereld te re-organiseren. Achter de schermen vindt er veel plaats om een geheel nieuw concept te introduceren wat de reden is waarom het oude systeem niet kan worden hersteld. Nieuwe methodes worden gebruikt vanwege de vele gebreken in jullie omgang met zaken die het welzijn van iedere man, vrouw en kind beïnvloeden. Er zullen veranderingen van een bepaalde omvang komen die de problemen voor eens en voor altijd zullen oplossen.Ik ben SaLuSa van Sirius en laat jullie mijn Liefde en Licht achter voor jullie verheffing. Weet dat alles goed is en dat grote tijden van vreugde en geluk aan de horizon wachten.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com -ESPAÑOL

vrijdag 24 juli 2009

24-JULI-2009 SALUSA

Het is niet een situatie die veel langer zal bestaan omdat we moeten beginnen met het maken van open contact met jullie...

Wat jullie UFO’s noemen omvat veel ruimtevaartuigen van ons en de incidentele bezoekers van buiten jullie Zonnestelsel. Er bestaan ook nog anderen die van de Aarde afkomstig zijn, zoals die van jullie eigen Militaire Apparaat, de Grey’s en de Inner Aarde Wezens. Er is de laatste tijd zoveel bewijs verzameld, los van de periode van duizenden jaren waarin onze bezoeken zijn opgetekend. De meest betrouwbare waarnemingen zijn die van getrainde waarnemers zoals het Leger en burgerluchtvaartpiloten. Jullie kunnen je in dat geval afvragen waarom deze feiten niet worden toegegeven en bekend gemaakt omdat ze te talrijk zijn om geheel geheim te worden gehouden. De afgelopen eeuw werd de suggestie dat intelligent leven de Aarde bezocht, beschouwd als ketterij maar er werden hoe dan ook rapporten uitgebracht en sommigen hebben het tot vandaag de dag overleefd. Maar zelfs dan worden ze grotendeels verborgen of genegeerd omdat degenen die in andere ideeën over de Mens hebben geïnvesteerd, niet willen dat hun filosofie ter discussie staat. Deze situatie wordt geholpen en bijgestaan door jullie regeringen die in ontkenning zijn over ons bestaan. Dit stelt hen in staat hun ontwikkeling van een buitenaardse vloot uit te voeren, terwijl ze goed begrijpen dat de waarnemingen daarvan opgaan in de anderen die geheim worden gehouden.Lieve vrienden, welke pogingen ook gedaan worden om jullie voor de gek te blijven houden, feit blijft dat veel mensen een veel groter bewustzijn hebben van ons. Deels heeft dat te maken met de toename van waarnemingen die welbewust zijn gepland om jullie voor te bereiden op First Contact. Voortdurende ontkenning bij jullie komt voort uit angst of een onvermogen om te accepteren dat zelfs als er leven buiten jullie Zonnestelsel kan bestaan, het de Aarde kan bereiken. Een specifiek voorbeeld is dat jullie de landing van de eerste mens op de maan gevierd hebben, terwijl nu wijd en zijd bekend is dat dit werd begroet door een aantal ruimtevaartuigen die rond de kraterrand waren opgesteld. Foto’s en filmopnames hebben ook de aanwezigheid van een vloot rond en op de maan vastgelegd en er is ook bewijs van hun activiteiten erop. Het bewijs is oneindig en toch hebben slechts enkele van jullie regeringen hun geloof in ons verkondigd. Wij zien dat hoe langer de ontkenning heeft geduurd, hoe meer het web van bedrog de betrokkenen, die het vrijgeven van het bewijs over ons bestaan verhinderen, heeft verstrikt. Nu vinden ze het heel moeilijk om de waarheid toe te geven zonder uit te leggen waarom ze het zo lang geheim hebben gehouden.Het is niet een situatie die veel langer zal bestaan omdat we moeten beginnen met het maken van open contact met jullie. Het zijn niet langer de mensen die ons zouden afwijzen, want eerder de omgekeerde reactie is nu gebruikelijk. We worden als niet-bedreigend en vreedzaam beschouwd in onze benadering van de vele contacten die er al zijn gelegd. Volledige onthulling zal elke aangehouden twijfel over ons laten verdwijnen en zal onze komst welkom maken. De Aarde verandert snel en niet al dergelijke veranderingen zijn zonder problemen voor de Mens. De reiniging moet plaatsvinden voordat jullie ascenderen en dat vereist onze technologie en personeel om het tot een goed einde te brengen. Alleen zouden jullie dergelijke gigantische problemen niet kunnen hanteren, die grotendeels zijn voortgekomen uit het hoge gehalte aan vervuiling. We zullen in staat zijn om samen aan de reinigingsprogramma’s deel te nemen en we zullen alleen al blij zijn het jullie mogelijk te maken met ons te werken.We weten dat sommigen zich onder jullie afvragen hoe we omgaan met een mogelijke bedreiging van ons door jullie leger. Simpel gezegd, zij vormen geen partij voor ons en we praten niet over krijgshaftige handelingen maar gebruiken onze kennis om ze plotseling tot stilstand te brengen.

We hoeven ons niet te wenden tot het gebruik van wapentuig omdat dat niet onze manier is, tenzij we ertoe worden gedwongen en er geen alternatief is. We komen in vrede als jullie spirituele mentoren en we zullen worden vergezeld door veel van de Meesters die jullie zullen toespreken. Zij zijn al goed bekend bij jullie en omvatten Sint Germain die de sleutelfiguur is in veel wat al gaande is. Hij heeft een specifiek belang in de Mensheid en is duizenden jaren met jullie verbonden geweest. De spirituele leiders uit het verleden zullen terugkeren en spoedig zal de waarheid bekend zijn over alle aspecten van jullie evolutie. Ascentie zal vollediger worden uitgelegd en jullie zullen geen twijfel meer hebben over het belang van zo’n gedenkwaardige gelegenheid.Degenen die nog steeds twijfels hebben over de veranderende wereld en de reden daarvoor, zij kunnen misschien de schaal van wat er gaande is, overwegen. Gebeurtenissen vinden plaats op een wereldwijde schaal en dat niet alleen, maar ook buiten de Aarde en diep in het Universum. Er moet duidelijk zijn dat er een grote transformatie plaatsvindt en dat jullie Aarde en de bewoners ervan erdoor worden beïnvloed. Sinds honderden jaren zijn er voorspellingen gemaakt over deze periode in jullie cyclus, zelfs als de feitelijk details slechts vaag waren. Met andere woorden, doordat jullie je verschillende levens op Aarde hebben doorgebracht, zullen jullie enige kennis hebben gehad over de komst van Ascentie. Vandaag wordt die informatie in jullie onder-bewustzijn gedragen en het maakt het veel gemakkelijker voor jullie te accepteren wat jullie nu aan het leren zijn. De veranderingen zijn er voor jullie geestelijke verheffing en dat is op geen enkele manier beangstigend, en op voorwaarde dat jullie het Ascentieproces begrijpen, vormt het een perfect natuurlijk onderdeel van jullie evolutie. Ja, er zullen fysieke veranderingen plaatsvinden omdat Moeder Aarde ook reageert op de hogere energieën maar voor jullie zal worden gezorgd met betrekking tot waar de meeste activiteit waarschijnlijk zal zijn. Dat maakt deel uit van ons doel om de Galactische Federatie en haar leden aan jullie bekend te maken en jullie details voor te houden over onze goddelijke missie voor jullie succes.We wensen het een gemakkelijke overgang voor jullie te maken maar natuurlijk is het ook in jullie belang voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer jullie door klimaatveranderingen worden beïnvloed. De onvoorspelbare weersveranderingen veroorzaken veranderingen in jullie seizoenspatronen, zoals jullie hebben opgemerkt. Veel van wat gaande is, is een direct gevolg van jullie Zonneactiviteit en wereldwijde opwarming is op zich slechts een deel van het geheel. Alles wat jullie echter kunnen doen om het probleem te verlichten zal helpen het effect op jullie te verminderen. Draconische maatregelen zijn niet nodig omdat jullie er geen jaren baat bij zouden vinden terwijl er nog maar een paar jaar over zijn voordat jullie je van de Aarde verheffen. Het is niettemin hartverwarmend zo veel zorg voor de Aarde te zien en de toekomst van de Mensheid. Het is een goed voorteken voor de nabije periode dat aangeeft dat jullie massabewustzijn omhoog gaat.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik verwelkom de toenemende realisatie dat we ten goede van alles komen en dat we vrede en liefde met ons meebrengen. We hebben jullie groei vanaf duizenden jaren terug gevolgd en willen als vanzelfsprekend bij jullie zijn nu het gebeuren van jullie spectaculaire vooruitgang zo dichtbij komt. We zijn altijd samen geweest in deze cyclus en dit zal zo blijven tot hij helemaal is voltooid.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com -ESPAÑOL


woensdag 22 juli 2009

22-JULI-2009 SALUSA

Het belangrijkste komt echter eerst want de prioriteit is zoveel mogelijk van jullie voor te bereiden op Ascentie. In eerste instantie vereist dit slechts jullie intentie dat pad te volgen en met liefde in jullie hart verder te gaan. Wees ervan verzekerd dat wij er zullen zijn met liefde in ons hart voor jullie...

De omstandigheden waar jullie door heen gaan vormen een zeer goede tijd voor het naar boven laten komen van het beste in de mensen. Er is bij velen van jullie een ingeworteld iets dat reageert op de behoeften van anderen, vooral wanneer drastische handelingen nodig zijn. Hoe verder jullie voortgestuwd worden, hoe groter de compassie en de wens om elkaar te helpen. De laatste jaren zijn een periode geweest van ‘erop of eronder’doordat het Licht en het duister gestreden hebben om hun invloed te laten gelden. Ogenschijnlijk lijkt het plan van het duister om de mensen van de Aarde tot slaaf te maken, te werken, maar op een ander niveau is het Licht in intensiteit gegroeid. Het Licht heeft de strijd nu gewonnen en het hoeft zich alleen nog vollediger te manifesteren om deze cyclus succesvol te voltooien.De duistere machten hebben duizenden jaren een staat van opsplitsing in stand gehouden, met alle mogelijke middelen. Het heeft alle verschillen tussen naties laten gisten en ze tegen elkaar opgezet. En het was ook in staat hun zaken te beïnvloeden, en vaak werd dit bekokstoofd door het plaatsten van hun stromannen binnen hun regeringen en andere belangrijke plaatsen. Dat is de reden waarom er regeringswijzigingen nodig zijn om hun te verwijderen en zeker te stellen dat Wezens van Licht worden aangesteld. Wanneer dit eenmaal is gebeurd zullen we in staat zijn om verder te gaan met ons plan voor First Contact. Jullie kunnen al zien dat politieke partijen onder extreme druk staan om te veranderen en als ze het niet doen, weten ze dat ze geen toekomst hebben. Zodoende zien jullie politieke beroering en onzekerheid omdat ze aan het oude paradigma proberen vast te houden dat nu onwerkzaam is.Terwijl alle uitdagingen worden georganiseerd, gaan onze plannen door om de overvloedprogramma’s te ondersteunen maar deze hebben ook voldoende steun nodig om veilig te stellen dat ze er komen en de mensen dienen. Ze krijgen de kans niet in handen te vallen van de Illuminatie, al proberen die hoe dan ook de kostbare metalen te stelen maar die worden goed door ons beschermd. Het is niet alleen onze plicht maar ook onze wens om de rijkdom eerlijk over de wereld verdeeld te zien.Te lange tijd is het overgeheveld naar de Illuminatie bankfamilies die het gebruikt hebben om aanhang te kopen voor hun plan. Het doet er niet toe waar zij hun kostbare metalen verstoppen want er is geen plaats voor onze ogen verborgen.Het Licht schudt aan de fundamenten van alles dat niet het hoogste doel van de Mens dient. Wat verborgen is gehouden wordt geopenbaard, vergezeld door een groot verlangen om de waarheid te onthullen over dergelijke geheime operaties. Bewijs kan zijn vernietigd maar wij hebben de middelen om het terug tot leven te brengen doordat we elke gebeurtenis uit het verleden in ons bezit hebben. De waarheid zal boven komen en de Mensheid zal in staat zijn te zien hoe er met zijn leven is gemanipuleerd, met zijn bezittingen, en hoe onafhankelijkheid en soevereiniteit van hem zijn afgenomen. Dit gaat allemaal veranderen en de Mens zal zijn volledige vrijheid terugwinnen om zijn eigen toekomst te bepalen. Bij Ascentie zal de verheffing betekenen dat jullie terugkeren naar niveaus die jullie ware thuis zijn. Sferen waar jullie in vrede zullen zijn, waarbij alles om jullie heen een hoge vibratie heeft die de grootsheid en schoonheid onthult die buiten jullie huidige Aarde bestaat.We weten dat velen van jullie moe zijn van de dagelijkse frustraties en de voortdurende druk om een gewoon leven te leiden. Weet echter dat het spoedig zal eindigen in een schittering van glorie door het Ascentieproces en jullie zullen snel de moeilijke tijd vergeten. Jullie hebben allemaal een lange weg bereisd om op dit punt in jullie ontwikkeling te komen en de laatste inspanningen die nodig zijn om te ascenderen zijn meer dan jullie volledige toewijding waard om dit te bereiken. Onthoud dat het de nieuwe “jij” zal zijn die zijn plaats inneemt in de hogere dimensies en jullie lichaam zal van een veel lichtere samenstelling zijn en op geen enkele manier een last zoals jullie huidige fysieke lichaam. De kwalen die mensen op Aarde bezig houden zullen jullie niet langer beïnvloeden omdat het lichaam geen verval of ziekte zal kennen. Als jullie ooit je lichaam hebben verlaten, zal je exact weten wat ik bedoel en hoe wonderbaarlijk vrij je je voelt en zo zal het zijn.Wat komen gaat, is voor veel mensen overweldigend omdat het moeilijk te vatten is hoe het zal voelen om zo geheel anders te zijn dan jullie huidige zelf. Jullie zijn Kosmische Wezens en jullie moeten op een hoger niveau bestaan om in staat te zijn de Kosmos te ervaren. De Aarde is een gevangenis van waaruit jullie op het punt staan vrijgelaten te worden voor de werkelijke werelden die daarbuiten bestaan. Jullie hebben veel geleerd van jullie zo lange verblijf in de dualiteit en door jullie ervaring zullen jullie anderen dienen die nog steeds door de lagere energieën worden begrensd. Jullie zullen het vermogen hebben anderen te verheffen en jullie Licht zal hun hart en geest openen voor de realiteit van hun Goddelijke zelf.Waar jullie je ook bevinden op jullie reis in ontwikkeling, er zal altijd een innerlijke drang bestaan om jullie ware doel in het leven te vinden. En ook een gevoel dat thuis ergens anders is omdat de Aarde jullie verlangen naar het vinden van jullie thuis niet bevredigt. Die drang drijft jullie verder totdat jullie een pad vinden dat jullie naar het Licht leidt. Het doel van de Galactische Federatie is jullie naar dat pad te helpen en wij dienen de Wil van God om te verzekeren dat het plan voor jullie evolutie zonder verhindering verdergaat. Als Wezens die al geascendeerd zijn, zijn wij ideaal uitgerust om jullie op jullie reis te gidsen. Het is iets waar wij in talrijke gelegenheden aan hebben deelgenomen maar voor ons zal het een nieuwe ervaring zijn omdat jullie met je fysieke lichaam zullen gaan ascenderen.We weten dat jullie vol vragen zitten en we kunnen jullie verzekeren dat volgend op onze aankomst op Aarde de waarheid over vele zaken die met de Aarde zijn verbonden, zullen worden behandeld. Er is niets dat voor jullie verborgen zal worden gehouden en jullie ware geschiedenis en doel om op Aarde te zijn zal over de wereld heen worden uitgezonden. Het zal met bewijs worden ondersteund omdat we jullie zonder twijfel willen laten over de waarheid. Vanuit de oudheid werd voor iedere beschaving jullie geschiedenis geregistreerd maar weinig heeft het overleefd als gevolg van handelingen als opzettelijke vernietiging, of het verborgen houden door diegenen die voordeel hadden bij het in de duisternis houden van jullie. Jullie moderne geschiedenis zit ook vol fouten en aanpassingen die de realiteit verbergen van wat er werkelijk is gebeurd.Ik ben SaLuSa van Sirius en mijn achtergrond lijkt veel op die van jullie omdat mijn genetische geschiedenis verbonden is met andere beschavingen. Doorgaans was dit middels een welbewuste intentie om het perfecte Wezen te creëren en dit zoeken eindigt nooit behalve wanneer je een zuiver Licht Wezen wordt. Het belangrijkste komt echter eerst want de prioriteit is zoveel mogelijk van jullie voor te bereiden op Ascentie. In eerste instantie vereist dit slechts jullie intentie dat pad te volgen en met liefde in jullie hart verder te gaan. Wees ervan verzekerd dat wij er zullen zijn met liefde in ons hart voor jullie.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey
Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

maandag 20 juli 2009

20-JULI-2009 ATMOS

De Mensheid is wonderbaarlijk goed opgewassen gebleken tegen de uitdaging en we weten dat daar nu geen vermindering meer in komt. Om die reden kunnen we doorgaan met onze plannen voor First Contact die nu dichter bij verwezenlijking komen...
Jullie leven op een dichtbevolkte planeet waar communicatiesystemen jullie met elkaar in verbinding kunnen brengen, waar jullie je ook bevinden. Toch voelen velen zich eenzaam en verloren door geen echt doel in hun leven te hebben. We zouden kunnen zeggen dat dit gedeeltelijk voortkomt uit de pogingen van de duistere machten om jullie van elkaar te isoleren, om jullie te verwarren en elke hoop van jullie af te nemen die jullie voor de toekomst hadden. Jullie zouden kunnen zeggen dat dat gemakkelijk is voor ons omdat wij niet voor eten hoeven te zorgen zoals jullie dat dagelijks doen. Dat klopt maar wij zijn niet onderworpen aan de lagere vibraties die deel uitmaken van jullie ervaringen in de dualiteit. Het punt is dat jullie zelf de situatie kunnen helpen te veranderen maar dat vereist absoluut vertrouwen in jullie toekomst. Vind die verbinding met je Hoger Zelf en neem er de tijd voor rustig te zitten en naar binnen te gaan. Luister zorgvuldig en je zal intuïtief door het leven worden geleid zodat je alles kan accepteren wat op je weg komt zonder dat het je naar beneden kan trekken. Je kan het leven laten passeren als je dat wenst; waarbij je nog steeds opmerkt wat er gebeurt zonder er een deel van te worden tenzij het je eigen keuze is. Jullie kunnen dan je blik richten op jullie hoogste concept van de veranderingen die tot volledig geluk en tevredenheid zullen leiden. Door binnen die energie te blijven zal het lijken op het hebben van een beschermende cirkel om jullie heen en de lagere energieën worden er door afgebogen.Wanneer jullie evenveel van jezelf als van anderen kunnen houden, zullen jullie rechtop lopen en jezelf in hen zien. Jullie zullen de Eenheid voelen van alle zielen en degenen die ver verwijderd lijken van jullie inzicht zullen zelfs als jullie metgezellen worden beschouwd op de grote reis terug naar de Bron. Jullie kunnen je niet eenzaam voelen als jullie perceptie van anderen je tot de realisatie brengt dat Jullie Allen Eén Zijn. Ieder van jullie draagt bij aan de werkelijkheid waar jullie in leven en deelt daarom een stukje verantwoordelijkheid. Om het te veranderen moet je achter de omstandigheden kijken die verdriet veroorzaken en in plaats daarvan visualiseer je hoe je het zou willen hebben. Dit brengt een hele serie gebeurtenissen in wording en op zeker moment zal de energie met voldoende kracht terugkeren om je wens te manifesteren. Energie die de energie van intentie met zich mee draagt, trekt vergelijkbare energieën aan en moet zich uiteindelijk manifesteren. Het vereist vertrouwen en geduld en een sterk geloof in de Hogere Wezens die jullie leiden en jullie tijd op Aarde overzien.Op het moment hebben jullie het voordeel te weten wat er voor jullie verlossing is gepland omdat de Schepper heeft zeker gesteld dat er vele manieren zijn waarop die informatie jullie kan bereiken. Channeling (mediumschap) is slechts één daarvan maar is toch ideaal omdat de verschillende kanalen zo veel mensen weten te bereiken. Op hun beurt spreken zij met anderen en het duurt niet lang voordat informatie zich wereldwijd verspreidt. Veel mensen willen weten wat het leven voor hen in petto heeft en in deze dagen waarin zo veel bekend is over jullie toekomst, zijn veel mensen in staat geweest de waarheid te ontdekken. Een kenmerk van deze tijd is dat veranderingen op alle verschillende niveaus worden opgemerkt, van degenen die in contact zijn met hogere waarheden, tot degenen die de activiteit in jullie zonnestelsel observeren. De informatie is er, als je de tijd neemt om het te vinden, en dat ondanks de controle die vrijheid van informatie en meningsuiting tegenhoudt.We zeggen, houd je vast en laat gebeurtenissen zich ontvouwen want het is meer eerder dan later dat er positieve tekenen zullen zijn van een verandering van richting ten gunste van jullie. De voortdurende cover-ups van gebeurtenissen zoals 9/11 begint moeilijker te worden voor de betrokkenen en de druk om de feiten opnieuw te onderzoeken neemt toe. Jullie kunnen er zeker van zijn dat te zijner tijd de waarheid bekend zal worden en dat de daders voor het gerecht worden gebracht. De mensen zullen een volledig onderzoek eisen en degenen die eerder een dergelijk verzoek hebben verworpen zullen overstemd worden. Er bestaan gedurende vele jaren veel gevallen van geheime operaties die terugvoeren tot jullie geschiedenis, die verborgen zijn gehouden. Jullie hadden geen mogelijkheid te weten wat er in het geheim plaatsvond, omdat dergelijke beslissingen onvermijdelijk door hooggeplaatsten werden genomen. Ook recentelijk zijn jullie leiders vaak corrupt geweest door louter de macht van de Illuminatie. Hun manieren zijn voor niemand gunstig behalve voor zichzelf en ze hebben een volledige minachting van menselijk leven.Heb geen angst, want de heerschappij van de duisteren nadert zijn einde. De dagen van verlichting zijn reeds begonnen en het Licht zal altijd overwinnen wanneer het wordt aangevallen. De Galactische Federatie is met jullie, de tijd voor openheid nadert en we lopen graag vooruit op onze ontmoetingen met jullie. De wens ons te zien verschijnen, geeft ons de toestemming dit te doen maar we hebben omstandigheden nodig die toepasselijk zijn bij het belang van een dergelijke gelegenheid. Het zal de Viering van De Dag van De Mensen zijn en het zal het einde markeren van de onderdrukkende heerschappij van de Illuminatie en hun volgelingen. Denk in jullie diepste momenten van wanhoop aan de vreugde die op komst is en weet dat jullie je huidige last niet lang meer hoeven te dragen.Alle plannen voor jullie bevrijding van de drukkende aanwezigheid van de duisteren liggen klaar en het einde zal snel komen wat hun betreft. We zien reeds magnifieke Lichtpunten over de hele Aarde heen die met de minuut sterker worden doordat ze een krachtig Lichtraster er omheen creëren. Het Licht openbaart de duisternis zodat het kan worden gezuiverd. Dierbaren, jullie doen het veel beter dan jullie je realiseren, geef nooit op en geloof ons wanneer we zeggen dat elk beetje telt. De Mensheid is wonderbaarlijk goed opgewassen gebleken tegen de uitdaging en we weten dat daar nu geen vermindering meer in komt. Om die reden kunnen we doorgaan met onze plannen voor First Contact die nu dichter bij verwezenlijking komen.Ik ben Atmos van Sirius en ik heb de noodzaak voor jullie, die bewust zijn en die het Licht dragen, belicht om het ten goede te gebruiken. Jullie kunnen het uitzenden met jullie gedachtekracht en er zijn vele gebieden in de wereld die het nodig hebben. Visualiseer licht dat de gebieden omcirkelt waar jullie leren over confrontatie en geweld, en verspreid en transformeer de energie. Jullie zullen helpen er vrede te brengen en het belangrijkste, de mensen die er door geraakt worden. Jullie kunnen hetzelfde doen met betrekking tot individuen en onthoud dat hoog ontwikkelde Lichtwerkers die regelmatig publiekelijk werken, bescherming nodig hebben. Dit is iets dat ook op ons van toepassing is en jullie hulp wordt gewaardeerd.Dit jaar gaat verder en bevredigende vooruitgang wordt geboekt, het Licht dat naar de Aarde wordt gezonden neemt proportioneel toe zodat jullie allemaal de kans hebben jullie eigen Lichtquotiënt te laten toenemen. De verheffing van jullie bewustzijn is meetbaar en we zijn extreem tevreden met de resultaten. Onze liefde voor jullie wordt voortdurend uitgezonden en jullie kunnen een beroep op ons doen wanneer jullie hulp nodig hebben.Dank je Atmos.

Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

zondag 19 juli 2009

LINKS + ARCHIEF

LINKS + ARCHIEF

SCROLL HELEMAAL NAAR ONDERAAN DE PAGINA SVP. DANK U.

LINKS + ARCHIVE

PLEASE SCROLL TILL THE BOTTOM OF THIS PAGE. THANKS

vrijdag 17 juli 2009

17-JULI-2009 SALUSA

Wees voorbereid op enig interessant nieuws op korte termijn en wees ervan verzekerd dat het de start is van een nieuwe fase in ons plan. Zoals vaak gezegd wordt, houd je ogen gericht op activiteit in de lucht waar wij wachten, want het is tijd voor actie...

De media lijkt zich voornamelijk te concentreren op datgene wat verontrustend is en wat niet behoort tot de hogere vibraties. De voortdurende gerichtheid op gebrek en chaos lijkt geen einde te kennen maar we vertellen jullie dat dit onder leiding van de Illuminatie gebeurt die jullie in een staat van angst willen houden. We vragen jullie dit te vermijden door te kijken naar wat de toekomst voor jullie in petto heeft en denk alleen aan wat de oude aarde zal vervangen. Ironisch genoeg openbaren de duisteren jullie juist wat moet worden getransformeerd door de negativiteit te benadrukken en Lichtwerkers begrijpen de noodzaak om hun Licht te gebruiken om dit uit te voeren. Onmiddellijke resultaten hoeven niet noodzakelijkerwijs te worden verwacht, dus laat veranderingen plaatsvinden wanneer het juiste moment daar is. Laat het aan de hogere Wezens over om op jullie wensen te reageren en vast en zeker worden ze vervuld.Als je iemand bent die nog moet gaan begrijpen wat er gaande is maar je hebt een goed hart en goede intenties, weet dan dat je ook een toekomst van vrede en geluk kan visualiseren. Jullie inbreng zal net zo waardevol zijn als die van iemand anders omdat jullie allemaal uniek zijn en invloed op de toekomst hebben. Het is duidelijk dat jullie niet allemaal hetzelfde kunnen doen, en uiteindelijk zijn er diegenen die toen ze naar de Aarde kwamen, al verder waren ontwikkeld. Vele grote Wezens werken niet alleen met jullie vanuit de hogere dimensies maar bevinden zich ook temidden van jullie en zijn door middel van de gewone geboortekanalen binnen gekomen. Ze staan vaak bekend om hun vrome voorkomen en immense geduld en vanwege hun zorg die zich tot alle wezens uitstrekt. Hun wijsheid zal van een hogere orde en inzicht zijn en omvat alle aspecten van het leven. Kijk naar ze uit omdat zij jullie naar een pad van verheffing zullen leiden.Ieder van jullie heeft een levensplan opdat jullie ervaringen niet met doelloze activiteiten verspild worden. Er zullen altijd mijlpalen in jullie leven zijn die een verandering van richting aangeven. Sommige zullen als aangenaam worden beschouwd, terwijl andere onaangenaam kunnen zijn maar in beide gevallen zijn ze er voor jullie spirituele ontwikkeling. Accepteer dat het zo is en je zal beter in staat zijn om te gaan met de ups en downs van het leven. Het zal je ook helpen de verleiding te overwinnen om te reageren op anderen die tegen je lijken te zijn. Vergeving is een grote eigenschap die voortkomt uit het in staat zijn te “Houden van Iedereen Als Van Jezelf”. Mededogen is ook een teken van een rijpe en ontwikkelde ziel. Dit zijn de niveaus waar jullie je op zouden moeten richten maar verlies de moed niet als je fouten maakt. Het is hierdoor dat jullie grootste lessen worden geleerd. Leer ook van anderen omdat het niet nodig is alles zelf mee te maken. Denk aan een familiesituatie die vele mensen omvat en hoe ze er samen uitkomen. Soms is het hun enige/zielen doel om dit te doen en vaak is het om karma op te ruimen waar ze allemaal in vorige levens bij betrokken waren.Hoe ver je ook ontwikkeld bent langs het spirituele pad, je zal nooit stoppen met leren. Wanneer jullie echter omhoog gaan vanaf de laagste niveaus, wordt jullie vooruitgang in toenemende mate gemakkelijker. Vervolgens zullen jullie openlijk de Meesters ontmoeten en voordeel hebben van hun ervaringen en je kunt mogelijk een tijd bij hen verblijven tot het in jullie belang is om verder te gaan. De hogere Wezens steken altijd een helpende hand uit om diegenen te verheffen die in hun voetstappen volgen. Bij tijden zullen jullie het voordeel ervaren om deel uit te gaan maken van een groepsbewustzijn, door één te zijn en toch ook je individualiteit te behouden. Kunnen jullie je de prachtige ervaring voorstellen om een dergelijke resonantie te hebben met vele zielen die een vergelijkbare energie hebben? Jullie kunnen vriendschappen gehad hebben waarbij jullie je voelden alsof je met je zielsverwant was. Twee zielen werken in harmonie en kennen elkaar’s gedachten en dat is hoe het voelt om in de aanwezigheid te zijn van vele zielen die op dezelfde vibratie zitten.Dierbaren, de toekomst is helder en zal met Licht gevuld zijn en nooit zal jullie opnieuw gevraagd worden je te wagen in de lagere sferen tenzij het jullie eigen keus is. Deze sferen zullen uit jullie zonnestelsel verdwijnen omdat er na Ascentie geen plaats meer is voor hen. De zielen die er in verstrikt zitten, zullen naar een ander systeem worden verplaatst om door te gaan op hun ontwikkelingsweg. Niemand is voor altijd verloren en omdat er geen tijd bestaat, kan zijn of haar ontwaken op zijn eigen tijd komen. Zodoende zullen jullie je realiseren dat het één vervorming van de gegevens verwijdert, dat er niet zoiets bestaat als eeuwigdurende verdoemenis. God houdt van alle zielen omdat ze een onuitwisbaar onderdeel vormen van God, voorbestemd om tot de Goddelijkheid terug te keren zoals uiteindelijk alle zielen zullen doen. Dat zal jullie echter niet bezighouden tenzij jullie er voor kiezen om met het Engelen Koninkrijk te werken aan het helpen redden van dergelijke zielen.Vanuit vele niveaus blijft het Licht op de Aarde uitgegoten worden en jullie als individuen trekken het aan naar je lichaam. Dit brengt er op een vriendelijke manier veranderingen tot stand en het doet jullie goed in het algemeen en in het bijzonder jullie gezondheid. Uiteindelijk zullen jullie vibraties voldoende hoog zijn om volledig ziekte en andere kwalen te vermijden. Het veranderingsproces van binnen zal jullie vibraties verder verhogen en zelfs ouder worden zal minder worden. Het is in een bepaalde mate een geestestoestand omdat jullie verwachten ouder te worden en het daardoor ook gebeurt. Denk nu anders en verbeeld je een volwassen en gezond lichaam te hebben omdat dat het is waar jullie je naar ontwikkelen, zelfs wanneer je Ascentie nadert. Jullie gedachtekracht kan wonderen verrichten maar jullie moeten in je eigen vermogen geloven om dit te kunnen.Jullie wens om een einde te zien aan de macht van de duisteren zal worden vervuld. Hun machtsbasissen verkruimelen en zullen vrij snel ineenstorten omdat onenigheid onder de gelederen plaatsvindt. Het spel is uit, zoals jullie zouden zeggen en zij weten dat het klopt maar een nederlaag is niet iets dat ze aan zichzelf willen toegeven. Het kan zijn dat we enkele krachtige ingrepen moeten doen om zaken te versnellen en we zien kansen om dit te doen. Het zal geco-ordineerd worden met onze bondgenoten die klaar staan om ons plan vooruit te brengen. Meer kunnen we nu alleen niet zeggen, behalve dat jullie alert moeten blijven op wat er op de hoogste niveaus op Aarde gebeurt. Onze kracht ligt in het hebben van de ondersteuning op die plaatsen waar het de beste resultaten voor ons kan geven. De komende paar maanden zouden van veel betekenis moeten zijn als jullie de tekenen kunnen lezen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat de gedachtevorm voor verandering steeds sterker wordt en de energie ervan zal spoedig voor een grote verandering zorgen die iedereen kan zien. Gebeurtenissen omsingelen degenen die het Licht uitdagen en hun verwerping ervan kan het niet langer tegenhouden. Wees voorbereid op enig interessant nieuws op korte termijn en wees ervan verzekerd dat het de start is van een nieuwe fase in ons plan. Zoals vaak gezegd wordt, houd je ogen gericht op activiteit in de lucht waar wij wachten, want het is tijd voor actie. In de tussentijd voegen wij onze liefde toe aan de grote energieën die op Aarde arriveren.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Site Original:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOLSearch
Upload


UFO RELEASES INTELLIGENT MOVING SPHERES!! First ever video footage!

15-JULI-2009

Wij zijn de dragers van Licht en Liefde en we komen jullie verheffen...

Geliefden, er zijn goede redenen voor ons om te geloven dat velen van jullie nu boven de lage energieën zijn uitgestegen. Het is het resultaat van jullie omhoog bewegen naar de hogere vibraties, waar jullie ze kunnen afwerpen. Degenen van jullie die van oudere generaties zijn, kunnen ongetwijfeld terugkijken naar verleden jaren en kunnen een tijd aanwijzen waarin ze nog niet zo verlicht waren. Voor ons bewijst dat hoe ver jullie gereisd hebben in een betrekkelijk korte tijd; dit was te verwachten vanwege de verhoogde energieën sinds de dagen van de Harmonische Convergentie. Het betekent dat het plan voor jullie bevrijding van de duistere krachten bewijsbaar succes heeft. Jullie vooruitgang lijkt erg op een sneeuwbal die van een heuvel afrolt: hoe verder hij rolt, des te sneller en groter hij wordt.

Degenen die van het Licht zijn, helpen de anderen door ze met zich mee te dragen en dat versnelt de transformatie van de Mensheid. De macht van de mensen is tot prachtige proporties gegroeid en ze kunnen de duisteren weerstand bieden zonder een vinger op te heffen. Het Licht dat jullie aan het verspreiden zijn over jullie hele planeet, tilt jullie omhoog en tilt jullie langzamerhand buiten hun bereik. De waarheid van veel geheimgehouden incidenten staan op het punt om uit te komen en een maatschappij die zo goed hiertegen bewapend is, is zeer wel in staat om alle toekomstige pogingen om de mensen in verwarring te brengen, te bestrijden. Ik spreek niet noodzakelijk over recente gebeurtenissen, maar door jullie hele geschiedenis heen zijn jullie misleid geweest en expres in het duister gehouden. De geschiedenis is in de meeste gevallen geschreven door degenen die er het meest door te winnen hadden; zelfs aan de Bijbel zijn veel dingen opzettelijk veranderd. Het is niets nieuws, maar het had meer invloed in tijden waarin de meeste mensen analfabeet waren en de middelen niet bezaten om de waarheid zelf op te zoeken. Te zijner tijd zullen jullie zien dat degenen die gerespecteerd werden en in wie vertrouwen werd gegeven, juist degenen waren, die de waarheid manipuleerden in hun eigen voordeel.

We hebben jullie vaak verteld dat de waarheid moet uitkomen, aangezien jullie zonder dat geen volledig begrip hebben van jullie verleden. Die informatie is cruciaal voor jullie voortgang, omdat jullie moeten begrijpen waarom jullie gebruikt zijn voor experimenten, die jullie evolutie tegenhielden. Zonder die kennis zouden jullie het gevoel hebben dat het jullie eigen fout was en dat jullie er verantwoordelijk voor waren. Jullie hoeven je niet schuldig te voelen, aangezien jullie onder valse voorwendselen in vele situaties zijn meegetrokken die buiten jullie controle waren. De vele oorlogen die jullie geschiedenis vullen zijn een voorbeeld hiervan, toen jullie vaak naar de oorlog werden gestuurd. Toch zijn ervaringen nooit zonder enige winst en het heeft lange tijd geduurd voor jullie een eind wensten te maken aan het onnodig afslachten van mensen in jullie naam.

We herhalen dat jullie Eén zijn met elkaar, allemaal op dezelfde reis, die veel sneller afgemaakt kan worden als jullie allemaal gaan samenwerken. In de jaren die overblijven tot Ascensie zullen jullie de kans krijgen om elkaar te begrijpen en de banden tussen mensen (uit verschillende culturen) zullen worden aangehaald. Dit zal nog duidelijker te zien zijn na onze komst, als de vrede op Aarde zal komen. Er komen vrolijke tijden wanneer het Menselijke Ras z'n levenslange verschillen met elkaar aan de kant zal zetten. Geluk zal zich verspreiden over de hele wereld en uiteindelijk zal de taalbarrière overwonnen worden door vertaalsystemen, die we beschikbaar zullen stellen voor jullie. Ook zal welke afstand dan ook geen probleem meer zijn met onze geavanceerde communicatiesystemen. Dan zal Eenheid echt arriveren en zullen er geweldige vriendschappen tussen alle mensen worden gesloten.

We vinden het triest om jullie er aan te herinneren dat veel van wat we jullie zullen brengen allang bekend was, maar werd weggehouden bij jullie onder het mom van zakelijke belangen. Jullie zouden nu al veel verder ontwikkeld moeten zijn qua technologie en de vele problemen die jullie hebben, zouden allang niet meer moeten bestaan. Dit geldt beslist voor de energiecrisis die jullie nu doormaken en veel jaren geleden hadden jullie al vrije energiebronnen moeten kennen. In plaats daarvan hebben degenen die winst maken door oliewinning, geweigerd om die op olie gebaseerde markt op te geven, zodat hun bedrijfstak winst bleef maken. Deze oliewinning heeft de verkrachting van Moeder Aarde laten doorgaan met alle vervuiling die het resultaat is van het verwerking van ruwe aardolie. Laten we een eenvoudig maar duidelijk statement maken: “zonder water zijn jullie dood”. En het is zo overduidelijk waar, maar toch wordt water gezien als een luxe die, hoewel ze gratis uit de Aarde wordt gehaald, en wordt verkocht om winst te maken. Geliefden, water zou gratis beschikbaar moeten zijn voor iedereen, want het is levenskracht en met onze komst zullen er enorme veranderingen zijn die ervoor zullen zorgen dat dat principe wet wordt.

Jullie regeringen beginnen eindelijk hun verantwoordelijkheden naar jullie, de mensen, te snappen, maar ze hebben het lef en de wil niet om de vele onrechtvaardige wetten te veranderen, die opzettelijk bedoeld zijn om jullie onder controle te houden. Zij vertegenwoordigen jullie en horen te luisteren naar wat jullie nodig hebben, maar in plaats daarvan laten ze zich verleiden en zelfs bedreigen om het plan van de Illuminati uit te voeren. Het zijn bij lange na niet de regeringen die jullie lot bezegelen, maar de duistere krachten doen dat en zij regeren met geweld. Hoe dan ook, zij rekenen niet op de hogere machten, die de Mensheid begeleiden, die een klinkende overwinning over hen zal hebben. Het Licht en de Liefde komen op en worden groter in degenen van jullie die het pad van Ascensie bewandelen. Jullie dag komt beslist niet over al te lange tijd en er is absoluut niets wat het completeren van deze cyclus in de weg kan staan, zoals is besloten.

Jullie dagelijkse problemen hebben de neiging om jullie steeds weer met een smak op Aarde te laten belanden, maar er is geen reden waarom jullie geloof in de toekomst van de Mensheid jullie niet door alle laatste moeilijke momenten van wanhoop zou dragen. Het onderzoek naar de de ervaringen van de Mens van de laatste 100 jaar is al begonnen en daaruit komen veel van de veranderingen waar we het over hebben gehad. Het is nu tijd voor die Lichtwezens om te verschijnen en de leiding te nemen over zaken die jullie directe toekomst aangaan. Wanneer de duisteren zullen zijn verwijderd, kunnen zij posities van autoriteit innemen en klaarstaan voor het Eerste Contact.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan zeggen dat de Galactische Federatie zich volledig bewust is van wat er op Aarde gebeurt. Het is daarom mogelijk voor ons om verder te kijken en we verzekeren jullie ervan dat onze komst snel dichterbij komt. Bepaalde factoren zullen precies bepalen wanneer, maar het Eerste Contact, zelfs als een aankondiging van volledige aankomst, blijft hoog op onze lijst staan. We weten dat er sommige mensen zijn die we aan onze kant moeten zien te krijgen, maar zodra we jullie op wereldwijde basis kunnen toespreken, zullen onze doelen duidelijk worden. Het zal te zien zijn dat we in vrede komen en dat we de diensten leveren van de leden van onze Federatie, om jullie te dienen in de naam van God de Almachtige. Wij zijn de dragers van Licht en Liefde en we komen jullie verheffen.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

BY COURTESY OF SOPHIA

vrijdag 10 juli 2009

LINKS + ARCHIEF

LINKS + ARCHIEF

SCROLL HELEMAAL NAAR ONDERAAN DE PAGINA SVP. DANK U.

LINKS + ARCHIVE

PLEASE SCROLL TILL THE BOTTOM OF THIS PAGE. THANKS

SaLuSa 10 juli 2009

"Er zijn gelegenheden waarbij je afgeleid wordt, maar als je oprecht wenst om jezelf te ontwikkelen, zul je teruggeleid worden naar het juiste spoor."Heel nauwkeurig geven wij informatie die jullie helpt om je eigen waarheid te vinden. We herhalen het vaak, om er zeker van te zijn dat jullie het in je opnemen. Ons doel is om jullie voor te bereiden op de periode die nu direct begint, die geïntensiveerd wordt door krachtige energieën. Gezien het feit dat jullie een basis hebben waarop jullie kennis uitgebouwd kan worden, weten wij dat jullie veel sneller progressie zullen boeken. Er is zeker meer informatie aanwezig in deze tijd, en dat is onderdeel van een intensief programma dat degenen die de waarheid zoeken, in staat stelt om die ook te vinden. Helaas is er net zoveel disinformatie aanwezig, maar daar komt jouw vermogen om te onderscheiden om de hoek kijken. Als je twijfelt, leg het dan terzijde, maar neem het weer op als je reden hebt om het opnieuw te evalueren. Misschien zal het je verbazen hoe vaak er iets omhoog komt dat je verlicht en je helpt om de antwoorden te vinden.

Je gidsen volgen jouw spirituele evolutie, en hebben de opdracht om je te helpen om de wegwijzers naar je pad te vinden. Er zijn gelegenheden waarbij je afgeleid wordt, maar als je oprecht wenst om jezelf te ontwikkelen, zul je teruggeleid worden naar het juiste spoor. Mocht je omlaaggetrokken worden door iets dat minder is dan de waarheid, dan zul je daar waarschijnlijk toch een ongemakkelijk gevoel over hebben. Dus vertrouw op je intuïtie en laat je niet dwingen door degenen om je heen, die wellicht proberen om je verstand te beïnvloeden met angstwekkende gevolgen. Angst is het wapen van de duistere krachten, in tegenstelling tot liefde, dat degenen die van het Licht zijn vergezelt. Soms kan je spirituele geloof complicaties met vrienden en familie veroorzaken, die er misschien bang voor zijn of zelf ergens anders in geloven. Dit plaatst je vaak in een positie waarin je jezelf moet verantwoorden, maar in sommige omstandigheden is het beter om je terug te trekken, om zo ruimte te maken voor de verschillende niveaus van begrip.

De waarheid zal nog steeds kaarsrecht overeind staan, als valse geloofssystemen omver vallen. Zoals je nu ziet, gaan er vele instituten kapot en slagen ze er niet in om het Licht te overleven dat hun zwakheden blootlegt. Diegenen die niet de wens van het volk weerspiegelen, zullen hun steun verliezen, tenzij ze in staat zijn om veranderingen te accepteren. Dit is met name duidelijk in de financiële sectoren die weer aan het opkrabbelen zijn. We weten dat het oude paradigma niet langer zal werken, en door verschillende ontwikkelingen die nu gestalte krijgen, zal een totaal nieuw systeem aan het daglicht komen. Onze bondgenoten zitten achter deze veranderingen, en wachten simpelweg op het juiste moment om door te stomen. Dat zal het begin zijn van vele essentiële veranderingen in de manier van leven van de Mensheid, en legt de basis voor het Eerste Contact.

Wees goedgehumeurd ondanks het nieuws dat door de media gecontroleerd wordt. Zo verminder je hun vermogen om nood en rampspoed te verspreiden. Als het goede nieuws gemeld zou worden, zou er over Ascensie gesproken worden, en de veranderingen die plaatsvinden door het hele zonnenstelsel heen. Het zou je melden dat jullie wetenschappers weten dat jullie Zon aan het veranderen is, en dat er in de komende jaren een enorme uitstoot van energie zal zijn. Maar in plaats daarvan krijg je een dieet van angst voorgeschoteld, in de hoop dat je door zult gaan met opgeven van wat er nog over is van je vrijheid, en dat je de moed opgeeft en geen weerstand meer zult bieden. Maar jullie het volk zijn een toren van kracht, als jullie maar samenkomen voor een gemeenschappelijk doel. Het duister vreest jullie verlichting, omdat jullie uit je innerlijke kracht putten en tegen hen in opstand komen. Dat gebeurt nu ook daadwerkelijk, en jullie hebben al vele voorbeelden gezien, inclusief de meest recente in China.

Het Licht en het duister staan tegenover elkaar, en het is jouw uitdaging om die energieën te weerstaan die niet bij jou weerklinken. Soms is dat moeilijk als anderen jouw begrip niet delen, maar er zijn tijden dat je daarvoor moet weglopen. De mens lijkt het makkelijker te vinden om de laagste gemene noemer te laten vallen, in plaats van zich eraan op te trekken. Als je zeker bent van je eigen pad en je eigen waarheid, zal het makkelijker worden om het juiste te doen, en niet de makkelijkste uitweg te kiezen. Mensen zijn gestorven voor hun geloven en principes, maar zoiets dramatisch suggereren wij niet, maar simpelweg dat je trouw blijft aan je heilige overtuiging.

Met de toename van energieën die naar jullie wereld gestraald worden, bereikt het niveau van Licht nieuwe hoogtes. Het versnelt het ontwaken van vele zielen die erop reageren. Voor sommigen kan het een ervaring zijn die ze ontwricht doet voelen, omdat ze opgelift worden naar niveaus waar ze niet bekend mee zijn. Dit zal voorbij gaan, en opeens zal hun bewustzijn ze meenemen naar nieuwe gebieden van begrip. De instelling die hen in het verleden leidde, is niet langer passend en wordt ervaren als blikversmallend. Het Licht activeert hun DNA-code die hen naar een hoger bewustzijnsniveau zal opliften, en dat stelt ze in staat om te begrijpen wat er plaatsvindt. We hebben je altijd al verteld dat iedereen de kans krijgt om te ascenderen, maar de beslissing hiertoe moet door jou genomen worden, en jouw begrip van het proces dat gaande is.

De rest van dit jaar zal snel aanduiden dat jullie een nieuwe richting inslaan, en dat zal je aanmoedigen om stevig vast te houden aan je visie op positieve veranderingen. Als je ze begrijpt, zul je ook het belang beseffen van gebeurtenissen die tot stand gebracht worden door onze bondgenoten. Ze zijn extreem druk bezig onder onze leiding en gezag, en hoewel we liever snellere resultaten zouden boeken, moet de laatste zet ons de overwinning opleveren die we beogen. We kunnen geen omslachtige methoden gebruiken, en zullen simpelweg bereiken wat we voor jullie wensen door uiterst nauwgezette planning en geduld. Jullie hebben die situatie over het algemeen geaccepteerd, en wij zijn heel blij met die reactie.

Gedurende de laatste paar jaren hebben veel meer mensen begrepen hoe hun vrijheid uitgehold is. Hun reactie heeft geresulteerd in een uitstoot van Licht om veranderingen tot stand te brengen die jullie rechten herstellen. Door de lagere energieën om te vormen, hebben jullie de macht van de duistere krachten verzwakt om verder te gaan met hun plan. Wees er zeker van dat jullie Liefde en Licht de wapens zijn van vredelievende mensen, die de wereld op deze manier veranderen. Jullie collectieve actie vormt enorme gebieden van Licht, die verankerd worden in het net om de aarde. Hoe meer je jezelf op deze manier aanwendt, hoe meer Licht aangetrokken wordt tot de Aarde.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en als lid van de Galactische Federatie sta ik op het punt om een zeer grote rol te spelen in jullie toekomstige activiteiten. Wij zijn niet de enigen die een lange verbintenis met jullie hebben, maar we hebben wel veel meer interactie met jullie gehad over duizenden jaren. Onze liefde is altijd bij jullie geweest, en dat zal ook voor eeuwig zo blijven.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm
By courtesy of Kees

woensdag 8 juli 2009

SaLuSa 08 juli 2009

"Je zult ook je verwanten uit het Binnenste der Aarde ontmoeten, die deel zijn van jullie geschiedenis wat Lemuria betreft."


We weten dat veel van jullie eenzaam zijn en onthecht van wat er gebeurt. Je hoort over veranderingen die plaatsvinden binnenin je en om je heen, maar je hebt moeite om dat aan jezelf te koppelen. De vraag is of je het belang kunt bevatten van wat er de komende jaren staat te gebeuren. Een zonnencyclus eindigt altijd met enorme veranderingen, en op wat voor manier dan ook, zullen jullie daar ook mee te maken krijgen. Of je het je realiseert of niet, jullie hebben allemaal een keus, en degenen die uitkijken naar de Ascensie, zullen die keus al gemaakt hebben. Jullie dierbaren die vertwijfeld zijn of verward, zullen niet buiten de boot vallen, omdat je je ook zonder de situatie te begrijpen toch op een natuurlijk manier in de richting beweegt die je door laat gaan met je ontwikkeling. Voor de meesten van jullie zal dat in dezelfde dimensie zijn als waarin je nu bent. Echter, er zullen er ook zijn die zoals jullie zeggen, “goedhartig” zijn, die door hun intuïtie te volgen hun vibratie genoeg verhoogd hebben om te ascenderen, zonder van die Ascensie af te weten. Het heeft niets met je religieuze overtuiging te maken, maar wel met hoeveel Licht je met je meedraagt en Liefde voegt bij alles wat je doet. Als je de uiterlijke verpakking wegdenkt, vind je de prachtige ziel in al zijn glorie, die doorschijnt in het duister dat over jullie Aarde hangt.

Wij komen niet om te beoordelen, maar geven je een helpende hand om door de eeuwen heen te zien waarin er een gebrek aan spirituele leiding geweest is. In je vele levens kunnen we je verzekeren dat je vele godsdiensten ervaren hebt, en daardoor heb je je eigen beeld van de waarheid gevormd. Je ontdekt ook dat je meest verlichte conclusies weerklinken met je hogere bewustzijn. Je houdt de waarheid van binnen, en in een zekere fase zul je de controle nemen over je eigen verheffing. Velen vinden hun God van binnen, en voelen de warmte en harmonie van het één zijn met God. Je zult weten hoe bevestigend je reis wordt, als je kunt reizen in de zekerheid dat je je op het juiste pad bevindt. Het leven kan je nog steeds dingen voor de voeten werpen, aangezien uitdagingen komen en gaan, maar jij begrijpt dat die er zijn voor jouw groei, en je kunt ze met vertrouwen behandelen. Jullie zijn in je laatste levens op de Aarde zoals die nu is, en er zal veel op je af komen als de schoonwassing plaatsvindt. Echter, als Eén die in vrede leeft met zichzelf, kun je de toekomst met compleet vertrouwen tegemoet zien.

Als ik voor de Galactische Federatie spreek, moet ik zeggen dat onze komst vele mensen groepen zal doen vormen die anderen zullen helpen die te weinig kennis over ons hebben. Het zal velen shockeren die het idee afgewezen hebben dat wij bestaan, en zelfs als we bestaan, naar de Aarde kunnen komen. Dat wij ook jullie familie zijn zal de nodige acceptatie en begrip vereisen, maar wij voorzien dat vreugde de twijfels zal verdrijven als de waarheid over ons geleerd wordt. Na alle trauma’s en het duister dat door jullie ervaren is in de dualiteit, brengen wij Licht en Liefde met een groot gevoel voor jullie allen. We hebben immense bewondering voor jullie, en het misstaat niet om jullie dapperheid aan te halen om de uitdagingen van de lagere dimensies aan te gaan. Jullie zijn allang vergeten dat jullie je vrijwillig aangemeld hebben voor zo’n ervaring, en ook dat er een dag zou komen waarop jullie bevrijd zouden worden van je belofte om dat te doorstaan. Die dag komt eraan en onbewust begin je je dat te realiseren, en worden zorgen en wanhoop vervangen door hoop en vreugde bij de gedachte om “naar huis te gaan”.

Ja Dierbaren, wij zijn jullie, en jullie zijn ons, omdat er in werkelijkheid geen verschil tussen ons is. Ik heb het dan over ons zielenniveau en afkomst van de Bron Van Alles Wat Bestaat. We hebben misschien verschillende paden afgelegd om te komen waar we nu zijn, maar het doel blijft hetzelfde, en we dienen elkaar in onze poging om het te bereiken. Alles vindt zijn weg terug naar de Bron, maar voordat dat bereikt wordt, zijn er nog vele opwindende ervaringen die voor ons liggen. Denk eens aan alle schoonheid die er is, die je hart streelt en je verheft, en vermenigvuldig dat met duizenden, dan kom je in de buurt van hoe de hogere dimensies zijn. Echter, kijk nu voorlopig nog vooruit, en sta gebeurtenissen van buiten niet toe om je blik op de toekomst te vertroebelen.

Op de Aarde gekomen, hebben jullie natuurlijk in eerste instantie meer zorgen over je leven daar. Accepteer alsjeblieft dat wat het ook is dat er van je gevraagd wordt om te doorstaan, het binnen je capaciteiten ligt om er weer uit te komen zonder je vertrouwen te verliezen. Karma is één ding, maar nadat je het afgesloten hebt, valt alles in een patroon dat harmonie in je leven brengt. Het zal zo zijn voor iedereen die gepland heeft om door het Ascensie proces te gaan. Het eind van de duisternis is in zicht, en je zult er versteld van staan hoe snel je een heerlijke periode van overvloed binnengaat. Het is zo gepland, en het zal je in een positie brengen waar veel van je zorgen opgelost worden. De laatste dagen op Aarde zullen geweldig gelukkig zijn, en de Mens zal zijn ware Zelf kunnen zijn, vrij van alle beperkingen die hem nu opgelegd worden. Vrijheid zal waarlijk bestaan als ieder zijn soevereiniteit terug eist.

Waar staan wij temidden van dit alles? Nou, ik zal jullie vertellen dat wij zijn waar jullie willen zijn, en spoedig zal alles samenkomen. Er is zoveel te doen in korte tijd, maar wij hebben de middelen om te verzekeren dat het plan tot in de perfectie uitgevoerd wordt. Je zult ook je verwanten uit het Binnenste der Aarde ontmoeten, die deel zijn van jullie geschiedenis wat Lemuria betreft. Zij zijn hoog ontwikkeld en zullen jullie ook helpen in de laatste fases van de Ascensie. Jullie krijgen echt hulp die je besef te boven gaat, en het is echt magnifiek en komt niet alleen uit jullie zonnenstelsel, maar uit heel jullie Universum. Het strekt daadwerkelijk zover terug als jullie Centrale Zon, waaruit enorm krachtige energieën verzonden worden. Het is allemaal onderdeel van de doorgaande veranderingen die nodig zijn om jullie vibraties op te liften naar de vereiste niveaus voor jullie definitieve verheffing.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en moedig jullie aan om je kennis te delen met anderen. Een paar welgekozen woorden hier en daar kunnen een trein van gedachten in gang zetten, die iemand kunnen helpen die nog steeds zoekende is. Er moet echter niets geforceerd worden, en het recht van een ieder op zijn eigen waarheid moet erkend worden. Echter, vooruitgang kan op vele manieren geboekt worden, en het is alleen maar natuurlijk om je meningen te delen met elkaar. Ga door met waar je mee bezig bent met liefde in je hart, en deel het met ieder die je tegenkomt. Wij geven jullie onze liefde als een natuurlijk onderdeel van ons wezen, omdat we houden van alle schepsels van God.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

By courtesy of Kees

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS