Followers

Google+ Followers

vrijdag 20 april 2012

20.04.2012SaLuSa, 20 April 2012


Alles blijft toewerken naar het moment dat niet meer door de media kan worden genegeerd wat er op het gebied van arrestaties gebeurt. We willen niet alleen hun steun maar willen dat gebeurtenissen worden verslagen zoals ze echt plaatsvinden en met een waarheidsgetrouwe uitleg. We zullen uiteindelijk onze eigen diensten leveren om zeker te stellen dat onze acties niet verkeerd worden weergegeven maar ondertussen verwelkomen we en danken we degenen van het Licht die in de voorhoede zitten van de onthullingen via Internet. De verslaggeving is soms wat speculatief, wat betekent dat jullie nog steeds kritisch moeten zijn in hoe je het interpreteert. Het zal voor het merendeel betrouwbaar zijn maar jullie moeten nog steeds uitkijken voor doelbewuste desinformatie.

woensdag 18 april 2012

18.04.2012SaLuSa, 18 April 2012


Er zijn er maar weinig onder jullie die misleid zijn over wat er gaande is, al zijn aan aantal nog niet overtuigd dat het in het belang van het Menselijk Ras gebeurt. Zulke mensen zijn normaal gesproken niet in contact met betrouwbare informatiebronnen en het ontbreekt hen dus aan voldoende gegevens van waaruit ze een weloverwogen oordeel zouden kunnen vellen. Zij hebben zelden de vereiste bewustzijnsniveaus om achter de fysieke veranderingen te kunnen kijken en sommige hebben weinig of geen kennis over Ascentie. Zij zullen echter samen met alle anderen voor het einde van het jaar de kans krijgen om de feiten te leren en hoe het hen zal beïnvloeden. De eindtijden zullen tenslotte het leven van mensen veranderen, ongeacht wat men gelooft en ongeacht of ze zijn voorbereid. Een nieuwe cyclus betekent een nieuw begin en het oude kan op geen enkele manier in stand worden gehouden. Het is inderdaad in het belang van iedereen om verder te gaan met een nieuwe ervaring die overeenstemt met hun huidige niveau van evolutie.

maandag 16 april 2012

16.04.2012SaLuSa, 16 April 2012


Wanneer we over onze bondgenoten spreken, verwijzen we over het algemeen naar de Lichtwerkers die in de voorhoede zitten van de activiteiten die met onze steun plaatsvinden. Zij zijn degenen die de weg voorbereiden voor de grotere stappen vooruit van onze programma’s waarmee jullie soevereiniteit wordt hersteld en de weg naar Ascentie wordt geopend. Maar iedere Lichtwerker maakt in wezen, al of niet bewust, deel uit van het Goddelijk Plan en zorgt ervoor dat het slaagt. Door onze komst kunnen wij gedetailleerder uitleggen waarom we hier zijn en bekend maken dat we de veranderingen gaan versnellen om alle taken zo snel mogelijk af te maken. We zijn van mening dat mensen daardoor gerustgesteld worden over onze intentie en het geeft duidelijk aan dat wij in vrede komen.

vrijdag 13 april 2012

13.04.2012SaLuSa, 13 April 2012Er is niets dat jullie niet kunnen, in die zin dat jullie veel meer kracht hebben dan jullie beseffen. Jullie zitten nog niet op het niveau waarop jullie direct resultaat bereiken maar de energieën die jullie uitdragen voor verandering, zullen wel een respons opleveren. En hoe meer mensen naar hetzelfde resultaat toewerken, des te sterker de kracht exponentieel toeneemt. Dus Dierbaren, naarmate meer en meer mensen veranderingen zoeken in het belang van iedereen, manifesteren jullie eerder wat jullie in gedachten hebben. We merken dat wanneer jullie meer inzicht krijgen in hoe jullie jezelf en Moeder Aarde het beste kunnen helpen, de nadruk zich van het zelf naar alle andere levensvormen verplaatst. De veranderingen hebben ten slotte een invloed op alles, en niet alleen op jullie Zonnestelsel maar ook op het Universum en de Melkweg. De veranderingen beslaan een enorm gebied dat jullie voorstellingsvermogen te boven gaat en er zijn Wezens met onbeperkte kracht en liefde bij betrokken. Zij voeren de Wil van God uit en daarin ligt jullie garantie dat alles volgens het Goddelijk Plan zal verlopen.

woensdag 11 april 2012

11.04.2012
 SaLuSa 11 April 2012Doordat er meer bekendheid komt over de veranderingen, kijken steeds meer mensen reikhalzend uit naar de eerste bevestigingen via de media. Er ontstaat bij meer mensen een sterk vertrouwen in het resultaat omdat ook de details van de werkzaamheden van onze bondgenoten en de Galactische Federatie bekendheid krijgen. Het is uiteindelijk overduidelijk geworden dat de Mens, tenzij er veranderingen plaatsvinden, verder weg zou zakken in alle problemen en tenslotte in de vergetelheid. Die veranderingen worden door middel van onze interventie versneld en hebben de bedoeling ervoor te zorgen dat Goddelijke orders worden opgevolgd die tot jullie bevrijding van het duister leiden. Degenen die de meeste macht uitoefenen hoeven alleen nog maar te worden gearresteerd zodat de Illuminatie niet meer als een blok kan functioneren.


vrijdag 6 april 2012

06.04.2012SaLuSa, 6 April 2012
Het is gewoon een kwestie van korte termijn voordat jullie harde bewijzen krijgen van hetgeen al is begonnen en informatie over de verwijdering van degenen die ellende en schuld hebben veroorzaakt in zulke enorme proporties. Het gebeurde middels criminele activiteiten en geen enkel land heeft de onaangename gevolgen vermeden. De effecten werken door maar een belangrijke beslissing die al is genomen om alle schulden op te heffen, zal de problemen wegvagen en financiële kwesties zullen terugkeren naar een evenwichtige en stabiele situatie. Het is een grootschalig probleem maar verschillende fondsen en de herverdeling van rijkdom zullen de omstandigheden overal wijzigen. In veel gevallen zullen ten onrechte verkregen gelden worden teruggegeven zodat gerechtigheid en jullie rechten in acht worden genomen. Het zal alles netjes rechtzetten zodat jullie een samenleving gaan ervaren waarin alle respect aanwezig is voor jullie soevereine rechten. Het zal er ook toe leiden dat mensen gelukkiger zijn en het helpt de trilling en jullie verwachting te verhogen naarmate jullie Ascentie naderen.

woensdag 4 april 2012

04.04.2012SaLuSa, 4 April 2012
Jullie wilden actie, jullie wilden resultaat, en dat hebben jullie nu als je bepaalde mensen volgt die een reputatie hebben opgebouwd in het succesvol ontdekken van de waarheid. Een enorme organisatie van honderden verschillende mensen staat klaar om de criminelen te arresteren die de afgelopen tijd achter de meest cynische en winstgevende misdaden hebben gezeten jegens jullie. De omvang van dit project zal ervoor zorgen dat de media wakker wordt want het zal onmogelijk zijn het te negeren. Dat wordt het begin van een meer open verslaggeving die naar waarheid wordt weergegeven en niet alleen voor het schokeffect wordt verpakt. Eindelijk gaat de doorbraak plaatsvinden want die is ver over tijd. Het is belangrijk kalm te blijven en de onthullingen niet een valse impressie te laten creëren van alle bijbehorende zaken. De tijd zal leren dat degenen die betrokken zijn bij het voor het gerecht brengen van de schuldigen namens de mensen hebben gehandeld en dat er geen bijbedoelingen aan ten grondslag hebben gelegen.

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS