Followers

Google+ Followers

vrijdag 31 januari 2014

31:01:2014
SaLuSa  31 Januari 2014

Vanwege wat er rondom jullie heen gebeurt lijken harmonie en vrede ver weg, toch zal langzamerhand de beroering minder worden en in een relatief korte tijd zal vrede zich op Aarde vestigen. Dat is vanwege de komst van het Nieuwe Tijdperk en daardoor worden de trillingen hoger. Deze veranderingen zouden altijd al in deze periode plaatsvinden, met de uiteindelijke afscheiding van degenen die klaar zijn om te ascenderen van degenen die dat niet zijn. Dit is onvermijdelijk nu de trillingen toenemen tot het punt waarop alleen die zielen die hetzelfde niveau hebben bereikt kunnen verblijven. Het is de culminatie van duizenden jaren ervaring in vele levens in verschillende tijdperken. Het einde van een cyclus is een belangrijke tijd, wanneer alle zielen beslissen hoe goed hun levensplan hun verdere evolutie heeft bevorderd en of ze een bepaalde ervaring moeten herhalen.

vrijdag 24 januari 2014

24.01.2014SaLuSa,  24 januari 2014.

Zoals altijd vliegt de tijd voorbij, richting de tijd van belangrijke veranderingen die de voorboden zijn van een nieuwe periode in jullie geschiedenis die het verleden achter zich laat. Alles gaat door zoals bedoeld, en het duurt niet lang meer voordat jullie het bewijs beginnen te ontvangen dat jullie zochten. Jullie zullen niet meer twijfelen aan het feit dat de krachten voor het goede de hele tijd hebben gewerkt aan de veranderingen die jullie werden beloofd en dat de Nieuwe Tijd aanbreekt. Aan de buitenkant zullen velen alleen maar verwarring en vele onrustige gebieden op jullie wereld zien. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van de Duistere Garde die zich nu terugtrekt. Op korte termijn zullen degenen die in stilte voor het Licht hebben gewerkt zichzelf bekendmaken en zullen jullie weten dat de Nieuwe Tijd werkelijk is begonnen.

Intussen wordt van de Lichtwerkers gevraagd veerkrachtig en op hun werk, dat er voor zorgt dat het Licht voortdurend bekrachtigd wordt, gefocust te blijven. Een hele, hele lange tijd hebben jullie bewijs gezocht voor de veranderingen waarvan jullie weten dat ze moeten komen als de Nieuwe Tijd er aan moet komen. Gedurende enige tijd zullen die veranderingen beperkt moeten zijn totdat het voor het Licht veilig is vanwege de geboekte vooruitgang om onthuld te worden. Er zijn echter overal talloze signalen dat de veranderingen sneller gaan en gevonden kunnen worden door degenen die serieus zoeken. Sommige zielen maken zich reeds bekend t.a.v. hun Lichtwerk, en jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat ze door ons beschermd worden.

Terwijl het Licht in kracht groeit zullen meer zielen beginnen te ontwaken, hun bewustzijnsniveaus zullen hen in staat stellen hun trilling te verhogen. Nu al zien we dat meer mensen openlijk praten over hun nieuw gevonden begrip, en er is een nieuwe gretigheid om te praten over wat er op Aarde gebeurt. De ontwaking zal met een grotere snelheid doorgaan, hetgeen gelijkgestemde zielen naar elkaar zal trekken. En zeker zal het eveneens een grotere kloof creëren tussen degenen van het Licht en de ongelovigen, hetgeen te verwachten is. We propageren echter geen opzettelijke pogingen om deze kloof te verbreden. Lichtwerkers zullen meer nodig zijn dan eerder, om degenen die een beter begrip zoeken van wat er aan de hand is te helpen.

Sommigen van jullie hebben lang gewacht om dienstbaar te zijn aan jullie medereizigers op het Lichtpad. Nu is die tijd gekomen en velen zullen worden geroepen om hun levenscontract na te komen. Wees verzekerd dat jullie nooit alleen zullen lopen, jullie worden altijd vergezeld door verscheidene zielen die hier zijn om jullie te dienen. Aarzel dus niet om ze om hulp te vragen wanneer je die nodig hebt. Als je naar enige indicatie zoekt m.b.t. wat je rol moet zijn, maak je geen zorgen aangezien je, wanneer de tijd rijp is, geen twijfel meer zult hebben omtrent hetgeen er van je gevraagd wordt. Je rol zal er een zijn waarop je je vele levens lang hebt voorbereid en je zult niet aan je vaardigheden hoeven te twijfelen.

Zoals je weet komt er in deze eindtijden veel karma naar boven om te worden opgeruimd, en dit is een reden waarom er zoveel activiteit plaatsvindt. In de loop van de tijd zal dat echter minder worden en zal het helpen veel zielen bij elkaar te brengen die tot nu toe opzettelijk gescheiden werden gehouden. De Duistere Garde heeft vele manieren bedacht waarop jullie konden worden tegengehouden als Een samen te komen, maar dat zal veranderen wanneer men zich realiseert hoeveel jullie met elkaar gemeen hebben. Religie heeft mensen verdeeld en vele oorlogen werden gevoerd vanwege verschillende ideologieën. Deze problemen zullen overwonnen worden wanneer de waarheid bekend is gemaakt, en men zich realiseert dat Allen Een zijn.

Maak je dus niet te druk omtrent hoe deze schijnbaar onmogelijke verschillen tussen jullie overwonnen kunnen worden. Wanneer de waarheid bekend wordt gemaakt door degenen die jullie vertrouwen hebben zullen vele moeilijkheden simpelweg verdwijnen. In jullie hart zoeken de meesten van jullie een vreedzaam leven, en vinden jullie het prima om te leven en te laten leven. Anderen hun eigen Lichtpad te laten kiezen zal algemeen geaccepteerd worden, en ze zullen zo langzaam of zo snel als ze willen vooruit kunnen gaan. Allen zullen uiteindelijk het Licht vinden en er zijn een oneindig aantal wegen naar toe.

Blijf alles wat je doet positief benaderen en sta niet toe dat twijfel binnensluipt, aangezien de Duistere Garde zal proberen je tot de laatste minuut van je koers af te brengen. Ze zullen geleidelijk zwakker worden en niet langer in staat zijn zich met jullie vooruitgang te bemoeien. Langzamerhand wordt hen de macht ontnomen, en ze zijn al niet meer in staat met dezelfde autoriteit die ze eens hadden te commanderen. We houden ze scherp in de gaten, zelfs tot aan het punt waar ze zich niet meer voor ons kunnen verbergen. Er is geen ontsnapping mogelijk en ze zullen vruchteloos smeken om de consequenties van hun handelingen te vermijden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij om jullie door deze perioden van intense veranderingen te helpen. Wees ervan verzekerd dat hoe onmogelijk aardse situaties ook lijken, met onze hulp zullen die in korte tijd overwonnen worden. Terwijl jullie om karmische redenen de paden moeten bewandelen die jullie voor jezelf hebben gecreëerd, kunnen we op het geschikte moment komen en jullie landen helpen herstellen. Wordt dus alsjeblieft niet neerslachtig of wanhopig vanwege de “rotzooi” waarin sommige landen door vele jaren van oorlog zijn achtergebleven. We zijn hier om jullie te helpen en de weg naar een prachtige Gouden toekomst vrij te maken.

Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey Vertaling: Rob 

vrijdag 17 januari 2014

17.01.2014SaLuSa,  17 januari 2014.

Vanuit onze positie gezien blinkt jullie Aarde als een juweel in het firmament, en maakt ze aan alle waarnemers duidelijk dat het Licht weer terugkomt. Met jullie input en onze assistentie gaat dat door en geen enkele invloed van buitenaf zal dat kunnen tegenhouden of voorkomen. Er is besloten dat deze cyclus zal eindigen met een overwinning van het Licht, en dit werd eonen geleden gepland.

Daarom kunnen jullie al het oude, dat zijn doel heeft uitgediend, achter je laten en inderdaad zullen uiteindelijk alleen de hogere trillingen bestaan. Tot dusverre zijn de cycli met zulke enorme aardveranderingen geëindigd, dat er weinig bewijs is achtergebleven van vroegere beschavingen. Nu echter de noodzakelijke lessen zijn geleerd hebben de ervaringen de verlangde verheffing in bewustzijnsniveaus gebracht. Dit was een vereiste om de zielen die klaar zijn voor hun ascentie naar een niveau te brengen waar ze hun ervaringen in de lagere trillingen kunnen voltooien teneinde te ascenderen. Dit is normaal wanneer een cyclus het stadium van voltooiing bereikt.

Nu, geliefden, kunnen jullie je focussen op de toekomst, en weten dat er vele veranderingen zullen komen die jullie zullen voorbereiden op nog hogere niveaus van bestaan. Het is alleen maar natuurlijk dat jullie je afvragen hoe de toekomst voor familie en vrienden zal zijn, en velen van jullie groepen zullen voor enige tijd bij elkaar blijven. Als een lid een andere richting in zou gaan zal het goed voor hem/haar zijn, en ze zouden met je liefde en zegen moeten worden losgelaten. Zoals echter al in een eerder bericht was aangegeven, is de liefdesschakel een krachtige verbinding tussen zielen, ongeacht de afstand die jullie zou kunnen scheiden.

Feitelijk is de energie van Liefde de lijm van het Universum en ze is onverwoestbaar. Inderdaad is Liefde uiteindelijk alles wat er is. Sommigen van jullie, die de kracht van liefde inzien, beginnen zich te realiseren dat het de energie is achter wat jullie ‘wonderen’ noemen. Een voorbeeld is wat jullie ‘moederliefde’ voor kinderen noemen en waarom zij zoveel kracht in zich draagt om te genezen wanneer de noodzaak zich aandient. Ieder van jullie heeft zulke vaardigheden in enigerlei mate, maar ze sluimeren totdat jullie je er bewust van worden.

Terwijl de tijd voortschrijdt zul je ontdekken dat jullie energieën veel meer invloed hebben op de mensen om je heen dan jullie je voorstelden. Het kan natuurlijk ten goede of ten slechte zijn, en spoedig zullen jullie leren er volledige verantwoording voor te nemen. Als een collectief van mensen deelneemt aan een healing-meditatie en één enkel doel in gedachten heeft wordt hun kracht vele malen versterkt. Het is jullie waarschijnlijk al bekend, maar er moet gezegd worden dat waar healing geen succes heeft, het gewoonlijk niet ligt aan een falen van de Healers. Het zijn andere factoren, zoals karma van de ziel die healing ontvangt, dus wees niet ontmoedigd, mocht je geen succes hebben.

Wanneer jullie horen op welke wijze jullie werden gecontroleerd, zul je begrijpen waarom jullie vele levens een illusie hebben geleefd. Terwijl het waar is dat jullie hebben gecreëerd wat er dagelijks gebeurt, hebben jullie dat tegelijkertijd niet gedaan omdat jullie je niet bewust waren van de Waarheid. Eonen lang werden jullie misleid door zielen met hun eigen agenda, die jullie letterlijk in het duister hebben gehouden. Jullie werden tevens gevoerd met leugens en desinformatie, wat het extreem moeilijk voor jullie maakte om te weten wat waar is. Wanhoop echter niet, want spoedig zullen de duistere machten hun invloed en macht over jullie verliezen.

Houd een open mind wanneer de openbaringen komen, en jullie zouden intuïtief in staat moeten kunnen zijn  om informatie die niet ‘juist voelt’ naast je neer te leggen. Vertrouw je beproefde informatiebronnen en pas op voor die welke angst creëren, aangezien dat niet de manier is van de hogere machten die voor het Licht werken.
Wees je er ook van bewust dat de Duisteren een grote mate van vrijheid hebben om hun agenda uit te voeren, aangezien ze eveneens een vrije wil hebben. Ze kunnen echter niet met succes voorkomen dat het Licht alle niveaus doordringt, en dat is waarom hun succes altijd beperkt zal zijn.

Vele zielen leiden hun leven zonder het minste vermoeden dat ze worden gemanipuleerd. De Duisteren zijn heel knap in het verstoppen van hun invloed achter achtenswaardigheid of het handelen via mindere Wezens. Het is echter te laat voor ze om de opmars van het Licht tegen te houden, en ze vechten voor een verloren zaak. Nu al kunnen ze zien dat hun macht tanende is, en er is geen enkele manier waarop ze zich kunnen herstellen. Wees dus niet bang voor de Duisteren aangezien ze op het punt staan de controle over hun machtsstructuur te verliezen.

Blijf vooruitkijken, wetend dat jullie toekomst in het Licht verzekerd is. Naarmate de tijd voortschrijdt zal het makkelijker worden om je plaats daarin vast te houden, terwijl je al je banden die niet verbonden zijn met het Licht geleidelijk aan verbreekt. Velen dragen bagage uit vele levens met zich mee, maar van binnen zul je weten wat het is en zal het naar boven komen om te worden gereinigd. Het is een feit dat alles van de lagere trillingen minder aantrekkingskracht op je zal hebben, en je zult er spoedig wat aan doen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en blij om van mezelf te geven voor jullie verheffing, en jullie met Liefde van de Galactische Federatie achter te laten.

Dank je SaLuSa

Mike Quinsey Vertaling: Rob 

vrijdag 10 januari 2014

10.01.2014SaLuSa,  10 januari 2014.

Zaken op Aarde blijven onzekerheid creëren en naar buiten toe zijn er weinig tekens die er op wijzen dat wereldvrede wordt bereikt. Toch spelen vele lichtwerkers achter de schermen hun rol om stabiliteit en vrede te brengen. Het zal in relatief korte tijd komen, en dit jaar is er een dat op dat gebied heel actief zal zijn. Lichtwerkers over de hele wereld krijgen vertrouwen in de uitkomst en zien de vruchten van hun werk uitkomen. Wees ervan verzekerd dat het Licht de hele tijd groeit en langzamerhand zielen naar een hogere dimensie tilt. Dit resulteert in een duidelijk onderscheid tussen degenen met een lagere trilling die niet in staat zijn zich te verheffen, en degenen die dat wel kunnen. Het betekent echter niet dat je ophoudt hen te kunnen helpen, aangezien vele zielen nog steeds hulp en begeleiding nodig hebben om zich te verheffen.
De Aarde is in beroering en het lijkt dan ook of het Licht wordt onderdrukt, maar dat is niet het geval, het groeit gestaag en niets kan haar groei stoppen. Lichtwerkers moeten gecentreerd blijven en zich richten op het Zelf, en niet worden afgeleid door de vele negatieve activiteiten die plaatsvinden. Je kunt een waarnemer zijn zonder je van je taken af te laten leiden, en hoe meer je je daarop richt, hoe succesvoller je zult zijn. Natuurlijk zul je betrokken raken bij situaties waarbij jouw ervaring nodig is en je geen twijfel zult hebben omtrent hetgeen er van je gevraagd wordt. Je wilde hier vrijwillig zijn omdat je ervaring gewaardeerd wordt en je hierbij nodig bent. Wees ervan verzekerd dat je Gidsen altijd bij de hand zijn om te helpen en er voor te zorgen dat je kunt helpen conform je mogelijkheden.
Deze periode is beproevend aangezien er zoveel tegelijkertijd gebeurt, maar diegenen onder jullie die geroepen zijn te helpen zijn hier juist voor dat doel. Zeker, het is waar je gedurende een aantal levens voor “getraind” hebt, en nu is jouw gelegenheid om volledig het Licht te dienen. Blijf ondertussen steeds gecentreerd en weet dat je kunt zijn omgeven door negatieve energieën, maar laat je er niet door beïnvloeden. Je bent hier om anderen te helpen ascenderen en te proberen degenen die worstelen om hun weg te vinden te helpen. Dat is niet altijd makkelijk en het is het beste om hulp te bieden wanneer erom wordt gevraagd, maar dring jezelf niet op aan een andere ziel, tenzij er om hulp wordt gevraagd.

Het is heel belangrijk om een andere ziel het pad te laten volgen dat zij voor zichzelf heeft uitgestippeld. Ongevraagde bemoeienis kan wel eens niet zo hulpgevend zijn als je denkt, en het kan een ziel soms zelfs van haar gekozen pad afbrengen. Je zult ontdekken dat mensen die naar andere zielen worden getrokken soms het best op hun plek zijn om hen te helpen, en het is een feit dat er aantrekkingskracht is tussen degenen met een gelijke trilling. Bovendien heb je natuurlijk je Gidsen die altijd bij je zijn en die je graag zullen helpen wanneer je daar om vraagt. Zelfs met de beste bedoelingen is het beter om een andere ziel de vrijheid te gunnen om haar eigen keuze te maken, tenzij er om hulp zou worden gevraagd.

Dit jaar kon wel eens heel opmerkelijk zijn aangezien er nu zoveel gebeurt dat enorme veranderingen in jullie levens gaat brengen. Sommigen onder jullie hebben al contacten gevonden die betrokken zijn bij belangrijk werk dat ze in de publieke belangstelling zal brengen. Jullie zullen hebben opgemerkt dat President Obama nu meer openlijk actief is en nu meer Lichtwerk uit kan voeren dat de mogelijkheden voor de Duisteren om zich er zoals eerder mee te bemoeien, beperkt. Hun kracht is verminderd door hun toegang tot voldoende fondsen om hun mars naar planetaire controle voort te zetten, te verwijderen. Zonder de middelen om hun plan volledig door te zetten zijn ze in wanorde en niet in staat hun doelen te bereiken.

Natuurlijk proberen de handlangers van de Duisteren nog steeds te voldoen aan hun doelstellingen, maar met de breuk in hun continuïteit kunnen ze die niet volbrengen. Met haar gebruikelijke obstinate benadering zal de Cabal niet toegeven dat ze in alle opzichten is verslagen. De situatie is echter van dien aard, dat ze spoedig niet meer in staat zal zijn een echte bedreiging voor het Licht te creëren, en vele veranderingen ten goede kunnen nu doorgaan. Het was een lange weg met veel hindernissen en vertragingen, maar het was altijd bekend dat het Licht aan het einde van de cyclus zou overwinnen. Je zult intuïtief weten of je in deze tijd bent geïncarneerd om een van de voorlopers te zijn die hier zijn om de veranderingen voor elkaar te krijgen. Je bent waarschijnlijk al zwaar betrokken bij het Lichtwerk en geeft graag je hulp om andere zielen te helpen ascenderen.

Met de toename van de trillingen zul je geleidelijk ontdekken dat vrede zich op Aarde zal vestigen. Intussen zullen velen ontdekken dat hun perspectief verandert en ze zullen een vreedzamer leven gaan leiden. Dit zal zich snel verspreiden wanneer het in kracht toeneemt, maar verwacht niet te snel teveel. Wanneer mensen zich eenmaal realiseren dat ze hun benadering van het leven kunnen veranderen en kunnen helpen een vreedzame co-existentie voor elkaar te krijgen, dan zullen ze niet aarzelen naar de hogere trillingen te gaan.

We weten hoezeer de ontberingen en de vertragingen jullie beïnvloeden, maar dit is de tijd om sterk te zijn. Je zou kunnen zeggen, het einddoel is in zicht en je hebt niets om je zorgen over te maken aangezien het Licht niet verslagen kan worden. Ga aan het werk in het volle vertrouwen dat jullie toekomst verzekerd is, en we altijd bij jullie zijn.

Dank je SaLuSa

Mike Quinsey Vertaling: Rob 

vrijdag 3 januari 2014

03.01.2014SaLuSa,  3 januari 2014.

We vergezellen jullie tijdens een opwindende tijd nu jullie de trillingen van een Nieuw Jaar binnengaan. Over de hele wereld anticipeert men de prachtige veranderingen die de komende tijd brengt. Zij gaan een duidelijk signaal afgeven dat een nieuw tijdperk onderweg is. Naar buiten toe lijkt de chaos nog steeds aanwezig, maar deze is aan het verdwijnen zodat de langverwachte veranderingen zichtbaar worden. Nu de mogelijkheid zich aandient is het tijd een nieuwe manier te onthullen om mensen samen te brengen, zodat de harmonie hersteld kan worden. Liefde gaat worden gezien als de energie die alle restanten van het oude, dat jullie millennialang heeft belemmerd, te verwijderen.

Overal ter wereld wordt schoongemaakt en de oude energieën lossen langzamerhand op aangezien ze niet langer enig doel dienen. Spoedig zullen ze niet meer in staat zijn de veranderingen die gaande zijn te belemmeren, waardoor jullie zonder enige twijfel zullen zien dat het nieuwe tijdperk blijvend is. Een behoorlijk lange tijd werden jullie belangrijke veranderingen beloofd, en het werk dat gedaan werd om ze te laten plaatsvinden gaat nu vrucht dragen. Dit jaar zal het keerpunt in vele levens zijn en er zal geen twijfel meer bij jullie bestaan dat de dagen van de Cabal geteld zijn. Ze weten dit en zijn bereid toe te geven dat ze zijn verslagen, maar er zijn altijd bepaalde individuen die geen andere weg kennen dan te vechten tot het bittere eind.

Er zal veel worden geopenbaard dat zal helpen enige vragen die jullie hebben te verhelderen, en dat de nieuwe weg naar het Licht dat zich opent aan zal duiden. Wees ervan overtuigd dat alle noodzakelijke veranderingen die jullie toekomst zullen verzekeren klaar staan. Het scheiden der wegen is nimmer duidelijker geweest, en voor vele zielen is het een tijd voor het nemen van beslissingen die hun toekomst beïnvloedt. We sturen onze liefde naar al diegenen die niet klaar zijn om het Licht binnen te gaan. Iedereen betreedt het pad dat hij voor zichzelf heeft uitgestippeld, en gaat voort met onze zegen aangezien ze precies datgene ervaren dat nodig is voor hun ontwikkeling.

Het is geen wonder dat jullie geschiedenis vol ontmoetingen is met mensen van verschillend geloof, aangezien ze met elkaar botsen omdat ze niets met elkaar gemeen denken te hebben. Ze hebben de tijd echter aan hun zijde en ze kunnen er net zolang over doen als ze willen op hun weg naar vervulling. Buiten jullie dimensie bestaat de tijd niet zoals jullie die kennen, Alles is in het Nu. Het betekent dat jullie terug ‘in de tijd’ kunnen gaan, en zelfs naar de toekomst, hoewel het een projectie is van alle mogelijkheden. Jullie zullen je realiseren dat wanneer je eenmaal de tijdsdimensie verlaat, het niet langer de manier zal zijn waarop je verantwoording aflegt ten aanzien van je handelingen of ervaringen. Jullie zullen vrij zijn, zonder beperkingen, mits je begrijpt dat je je niet moet bemoeien met de reis van een andere ziel, maar kunt helpen indien daarom wordt gevraagd.

Geliefden, onze reis door de Dualiteit zoals jullie die kennen is bijna ten einde, en het zal makkelijker worden om afstand te nemen van de oude trillingen. Jullie zullen versteld staan hoe snel jullie je oude herinneringen aan je leven in dualiteit achter kunnen laten. De vreugde en de blijheid die jullie in de hogere trillingen zullen ervaren zal veel opwindender en bevredigend zijn dan enige vroegere ervaring. Velen van jullie worden nog steeds belast door de oude trillingen en zullen zichzelf eruit moeten verheffen om zich van een rustige en doorgaande vooruitgang te verzekeren.

Jullie bevinden je in een opwindende tijd en jullie hebben je vele levens voorbereid op een gelegenheid als deze. Jullie wisten dat je klaar zou zijn om een grote sprong voorwaarts te doen, en nu hebben jullie een grootse toekomst voor je. Velen zullen uiteindelijk terugkeren naar hun thuisplaneet, nu ze hun tijd in de lagere dimensies hebben volbracht. De ervaring die ze opgedaan hebben zal dan met anderen gedeeld worden om het geheel ten goede te komen. Sommigen zijn zo geïsoleerd geraakt door het leven op Aarde, dat ze bijna zijn vergeten dat leven overal in het Universum gedijt. Er is zoveel te zien en te doen dat jullie het hebben van nieuwe ervaringen nooit moe zullen worden.

Jullie ogen worden geopend om te begrijpen dat jullie grootse Wezens zijn, en bestemd zijn om al jullie chakra’s en onderdrukte vaardigheden te herkrijgen. Alleen dan zullen jullie het potentieel van een volledig ontwikkeld Wezen, dat in de hogere dimensies leeft, begrijpen. Momenteel worden jullie voorbereid op een grote sprong voorwaarts. Het zal jullie terugbrengen naar een staat waarin jullie je bevonden voor jullie reis in de lagere dimensies.

Dit is een interessante tijd voor jullie, maar met jullie ervaring zouden jullie in staat moeten zijn je er gemakkelijk doorheen te bewegen. Volg je intuïtie wanneer je enigszins twijfelt en je zult zeker niet verkeerd gaan. Onthoud dat vele zielen hun reis door jou ervaren, en terzelfder tijd jou helpen waar ze kunnen. Onthoud eveneens dat jullie Gidsen zich niet met je leven bemoeien tenzij het ze gevraagd wordt. Ze zullen echter wel hun invloed gebruiken om je te allen tijde te juiste richting te wijzen.

Ik ben SaLuSa en ik vraag jullie klaar te staan om de veranderingen te aanvaarden en diegenen hulp te bieden die wellicht niet zo goed geïnformeerd zijn. We zijn met jullie en geven onze liefde en zegen voor een succesvolle reis.

Dank je SaLuSa

Mike Quinsey Vertaling: Rob 

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS