Followers

Google+ Followers

vrijdag 29 oktober 2010

SaLuSa 29 Oktober 2010

Niets wordt ooit definitief vernietigd of gaat permanent verloren, het verandert alleen van voorkomen of vorm.


Ik ben SaLuSa van Sirius en wanneer wij eindelijk open bezoeken kunnen afleggen aan de Aarde, zullen jullie veel leden van de Galactische Federatie ontmoeten.
De eerste ontmoetingen zullen plaatsvinden met degenen die de sterkste banden met jullie hebben.
Houd er rekening mee dat jullie van origine allemaal Ruimte Wezens zijn, en het is jullie familie die op hun kans wacht om opnieuw aan jullie te worden voorgesteld.

SaLuSa 29 Oktober 2010Naarmate meer mensen kennis opdoen over de tijd waar we ons in bevinden, worden sommige opgewonden bij het vooruitzicht hun goedgezinde Ruimte Vrienden te ontmoeten, terwijl anderen een zekere mate van verwarring ervaren zonder dat ze echt begrijpen waarom. Voor het merendeel is het angst voor het onbekende maar velen hebben ook diep verstopte onderbewuste herinneringen aan de tijd waarin zij getuige waren van Galactische Oorlogen. Jullie zonnestelsel heeft daar heel zwaar onder geleden en miljoenen zielen verloren hun leven toen Maldek werd vernietigd. We willen dat bekend wordt dat goddelijk is bepaald, dat een dergelijke gebeurtenis niet opnieuw mag plaatsvinden. In deze cyclus zal de reconstructie te zien zijn van het hele zonnestelsel en Maldek, want echt alles moet worden hersteld. Is het niet ergens een (schijnbare) tegenstrijdigheid dat als de gunstige veranderingen op het punt staan plaats te vinden, dan ook de chaos en de ineenstorting van het oude systeem toeneemt. Lieve vrienden, laat het oude wegvagen omdat het zijn doel heeft gediend, want het is tijd de stap omhoog te maken naar de hogere dimensies. Niemand houdt van massale veranderingen maar alles moet worden vernieuwd. Niets wordt ooit definitief vernietigd of gaat permanent verloren, het verandert alleen van voorkomen of vorm.


De gelegenheid tot Ascentie heeft een dusdanig belang dat jullie jezelf als zeer bevoorrecht mogen beschouwen dat je in de eind-tijd bent betrokken. Dat is van toepassing op iedere ziel, ongeacht hoe zij gepland hebben deze cyclus te verlaten. Het feit dat jullie vele levens in de dualiteit hebben doorgebracht, heeft jullie bewustzijnsniveau veel sneller verhoogd dan welke andere methoden dan ook. Houd in gedachten dat jullie bij elk leven dat jullie op Aarde hebben gehad met veel verschillende rollen hebben ingestemd, moeilijke taken, en iedere keer voerden jullie het plan uit dat jullie met je meebrachten. Elk plan werd zorgvuldig samengesteld om jullie exact de mogelijkheden te laten ervaren die je nodig had om je evolutie te bevorderen. Jullie al of niet succesvol zijn, heeft bepaald of je wel of niet klaar bent om een grote sprong vooruit te nemen en te ascenderen. Als je naar andere mensen kijkt in deze tijd, beoordeel ze dan niet op hun uiterlijke verschijning of hun bezigheden. Samenlevingen zijn op zo’n manier gepland dat degenen die verkozen zijn erin te incarneren, de vereiste vaardigheden of kennis bezitten om correct te functioneren. Jullie mogen daarom terecht aannemen dat jullie gedurende vele levens verschillende vaardigheden hebben verkregen, zowel als persoon met hoge status als door het uitvoeren van ondergeschikte taken.


De eind-tijden vormen het hoogtepunt van een zeer lange periode die vele beschavingen heeft zien komen en gaan, waarbij elke beschaving zijn sporen achterliet voor de volgende. Jullie kunnen zo zien dat het heel natuurlijk is om een hoogtepunt te bereiken, en op het einde weg te vallen. Er worden lessen geleerd die de volgende beschaving in staat stelt succesvol te zijn waar zij faalden. De uitdaging van jullie beschaving was zich boven de verleiding te verheffen om met hulp van technologische vooruitgang te heersen, en hierin heeft zij gefaald. Jullie zijn echter verhinderd in het vernietigen van de Aarde omdat God besloot dat de ondergang van nog een planeet in jullie zonnestelsel niet zou worden toegestaan. Wat er aan succes is geweest, zijn meer individuele resultaten en dit komt tot uitdrukking in het aantal zielen dat nu klaar staat en ernaar verlangt te ascenderen. Wat opmerkelijk is en wordt geprezen is de manier waarop jullie de duisternis hebben overwonnen om jullie ware zelf van binnen te vinden. Het is geen wonder dat jullie als machtige Wezens worden gezien, gereed om hun Christusbewustzijn op te eisen.


Wat voor jullie ligt, is een prachtige reis die jullie naar de hogere dimensies zal verheffen en weet dat jullie ze niet zouden kunnen betreden tenzij jullie je eigen trilling overeenkomstig hebben verhoogd. Eerlijkheid en rechtvaardigheid in het leven is op Aarde moeilijk te vinden omdat jullie niet noodzakelijk als soevereine Wezens worden erkend, maar wanneer jullie ascenderen zullen jullie automatisch alles naar jezelf aantrekken wat gebalanceerd is en in harmonie met Universele Wetten. De beloning is iedere benodigde inspanning waard om je succesvol in te zetten, en niets wat je op dit moment bezit zal enige waarde of noodzaak hebben om met je mee te reizen. Alles wat jullie nodig hebben is jezelf om iets te vragen, en jullie zullen uiteindelijk je gedachtekracht uitoefenen om exact te creëren wat je wenst. Jullie kunnen door middel van gedachtekracht reizen maar laten we zeggen dat jullie in plaats daarvan ervan dromen je eigen vloot te hebben, nou, ook dat kan door jullie worden gecreëerd. Net als bij de Galactische Federatie zijn er tijden waarin een fysieke vloot noodzakelijk is om binnen de lagere dimensies te kunnen reizen, en het is slechts in de hogere dimensies dat creëren door middel van gedachten mogelijk is.


Elke ziel heeft creatieve krachten en het meest gebruikelijke voorbeeld op Aarde heeft met genezen te maken. Meer zielen zouden het kunnen toepassen als ze de overtuiging hadden, en soms gebeurt het zonder dat ze het beseffen. Wanneer naar jullie wordt verwezen als zijnde Mede-Scheppers is dit geen onbeduidende opmerking omdat jullie binnen jullie eigen dimensie collectief jullie wereld hebben gecreëerd. Vandaar Dierbaren, dat jullie op jullie pad naar de eind-tijden verantwoordelijk zijn voor wat jullie nu ervaren. Het is ook de reden waarom jullie nu meer dan één mogelijkheid hebben die jullie naar Ascentie zal leiden. Let op dat iedereen die klaar is om te ascenderen dit uiteindelijk, ongeacht het te nemen pad, zal doen en het kan net zo gemakkelijk of moeilijk zijn als je het zelf maakt. Wij moedigen jullie aan verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en een vredig pad te creëren. Anderen kunnen je helpen maar het is heel sterk een persoonlijke kwestie voor ieder van jullie. Als je aan jezelf twijfelt, onthoud dan alsjeblieft dat de krachtige instromende energieën jullie bewustzijnsniveaus verheffen, en mettertijd zullen jullie aanzienlijk meer begrijpen dan je nu doet.


Er zijn zo veel dingen gaande die invloed uitoefenen op hoe de veranderingen zullen plaatsvinden. Wees er echter van overtuigd dat wij onze doelen op tijd bereiken, en we hebben nooit dichter bij disclosure, de publieke bekendmaking, gezeten dan nu. De druk op de duistere Wezens wordt heel snel opgevoerd en dwingt hen tot handelen, in weerwil van hun wens zich met ons plan te bemoeien. We zullen altijd ten opzichte van hen in het voordeel zijn omdat we nauwgezet hun activiteiten en intenties volgen. We hebben al een escalatie verhinderd van de problemen in het Midden-Oosten en ook grotere incidenten die bewust gepland waren om de angst voor terrorisme toe te laten nemen. Wij blokkeren ook hun plannen om redenen te creëren zodat de krijgswet, de oorlogstoestand, kan worden opgelegd en zodoende hun mate van controle kan worden geïntensiveerd. We hebben de duistere Wezens bezig gehouden met hun eigen problemen en de positie van onze bondgenoten versterkt.


Ik ben SaLuSa van Sirius en wanneer wij eindelijk open bezoeken kunnen afleggen aan de Aarde, zullen jullie veel leden van de Galactische Federatie ontmoeten. De eerste ontmoetingen zullen plaatsvinden met degenen die de sterkste banden met jullie hebben. Houd er rekening mee dat jullie van origine allemaal Ruimte Wezens zijn, en het is jullie familie die op hun kans wacht om opnieuw aan jullie te worden voorgesteld.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


woensdag 27 oktober 2010

SaLuSa, 27 oktober 2010Wij staan te popelen om met de reinigingsprogramma’s aan de slag te gaan, en ons te richten op de vervuiling van de zeeën die het leven bedreigen, want dat is een prioriteit.
Jullie zijn het misschien beu ons te horen vertellen dat zaken zo dicht bij de verlossing zitten van de tegenspoed die jullie momenteel ervaren.
Voor degenen die echter nauwgezet onze activiteiten volgen, is het overduidelijk dat een grote bekendmaking nabij is, en wij zijn er klaar voor.
Een andere prioriteit is zoveel mogelijk mensen, in zo kort mogelijke tijd te bereiken zodat er een helder begrip is van wat er in de eindtijd gaat gebeuren.
Onze boodschap zal voor alle zielen exact hetzelfde zijn, of ze nu atheïsten zijn of sterke religieuze volgelingen.
De waarheid zal een krachtige beproeving zijn van de flexibiliteit van de mensen, die een keuze moeten maken of ze wel of niet gaan ascenderen
SaLuSa 27 Oktober 2010Wij zien de flikkerende bewustzijnsniveaus die van de ene op de andere seconde veranderen. Degenen die zich bewust zijn van de binnenkort plaatsvindende veranderingen zijn meer op de toekomst gericht en weten dat alles goed zal uitpakken. Er is echter nog steeds een groot percentage die het aan richting ontbreekt, en die slingeren als schepen in de storm heen en weer. Bij sommigen veroorzaakt dit uiterste wanhoop omdat ze niet bij machte zijn te zien hoe de mensheid de problemen kan oplossen waar ze zich voor geplaatst ziet. Dat gaat inderdaad over onze aanwezigheid, want wij zijn volledig voorbereid in actie te komen wanneer we eenmaal officieel aan jullie worden voorgesteld. Jammer genoeg kan dat niet voor die tijd maar we kijken altijd oplettend naar wat er op Aarde gebeurt. We kunnen beslist preventieve actie ondernemen als zaken uit de hand lopen, en onze bondgenoten zijn zich heel goed bewust van hun rol bij het beschermen van jullie. Wij staan te popelen om met de reinigingsprogramma’s aan de slag te gaan, en ons te richten op de vervuiling van de zeeën die het leven bedreigen, want dat is een prioriteit. Jullie zijn het misschien beu ons te horen vertellen dat zaken zo dicht bij de verlossing zitten van de tegenspoed die jullie momenteel ervaren. Voor degenen die echter nauwgezet onze activiteiten volgen, is het overduidelijk dat een grote bekendmaking nabij is, en wij zijn er klaar voor.


Onze focus is op de VS gericht omdat daar zowel de zetel van de duistere Wezens is, als ook het centrum van Licht dat een wereldwijde gunstige verandering zal bewerkstelligen. Jullie bevinden je in het hart van alles wat gaande is en jullie krachtige invloed is nog steeds voldoende om veranderingen in andere landen tot stand te brengen. Het verhindert hen niet invloed uit te oefenen op de gebeurtenissen en soms is hun invloed behulpzaam om wat er wereldwijd gebeurt, te matigen. Tenslotte is Ascentie voor elke ziel een mogelijkheid, ongeacht waar ze leeft of wat haar levensovertuiging is. Een andere prioriteit is zoveel mogelijk mensen, in zo kort mogelijke tijd te bereiken zodat er een helder begrip is van wat er in de eindtijd gaat gebeuren. Onze boodschap zal voor alle zielen exact hetzelfde zijn, of ze nu atheïsten zijn of sterke religieuze volgelingen. De waarheid zal een krachtige beproeving zijn van de flexibiliteit van de mensen, die een keuze moeten maken of ze wel of niet gaan ascenderen. Als het antwoord ‘ja’ luidt, zal alle hulp worden gegeven om die persoon te helpen een andere geesteshouding aan te nemen, een houding die hen tot volledig inzicht zal leiden in wat ze moeten doen om succesvol te zijn. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het moeilijker nog van pad te veranderen omdat er werk moet worden verzet als jullie meer van het Licht willen worden en willen worden opgetild.


Laat ons heel duidelijk maken dat door het aanvaarden van de uitdaging de dualiteit te doorleven, jullie ook wisten dat jullie vanwege de aan jullie gegeven vrije wil ook aansprakelijk zouden zijn voor de gevolgen. Jullie hebben gewillig de uitdaging aanvaard als onderdeel van een experiment dat volgens Gods plan is voorbereid. Het gaf jullie de verzekering dat, ongeacht hoe diep jullie in de lagere vibraties zouden afdalen, er altijd een tijd zou komen waarop de cyclus zou sluiten en jullie volledig bewustzijn zou worden hersteld. Die tijd is gekomen, en vanuit karmisch oogpunt moeten jullie nu de schade herstellen die de Aarde is toegebracht. Dat is een andere reden waarom we hier zijn want jullie hebben onze hulp nodig om de reinigingsoperaties in relatief korte tijd te voltooien. We kunnen jullie garanderen dat wanneer dingen eenmaal van de grond komen, het leven één groot avontuur is want het belooft jullie van alle ornamenten van de dualiteit te bevrijden. Kijk ernaar op deze manier, en jullie angsten zullen niet langer zo’n grote rol spelen in jullie leven.


Het plezier en geluk dat jullie toekomt, nadert en onthoud dat waar jullie nu na vele levens in de dualiteit toe worden opgeroepen te doen, de finale is en het gordijn valt voorgoed. Jullie hebben in goede stijl in de illusie geleefd en jullie hebben jullie rollen heel serieus genomen. Inderdaad, jullie leefden en geloofden in de afscheiding die het duister en het Licht in onenigheid plaatsten met elkaar. Nu is het Licht dominant en de lagere energieën hebben weinig meer te bieden dan een halsstarrige reactie tot ze zijn uitgespeeld. Wees niet bezorgd over hun capriolen want ze zijn niet langer een samenhangende kracht en kunnen niet veel meer dan hun gebruikelijke angsttactieken toepassen. We weten waar ze zijn en wat ze doen en ze zullen verhinderd worden iets geks te doen. Ze weten wat we op dat gebied kunnen, en het is volstrekt zinloos voor ze in hun weerstand te volharden.


De Galactische Federatie zou de duistere machten kunnen verbrijzelen maar zij zijn net als ieder ander door karmische oorzaken gebonden. Zij zullen nu het resultaat van hun eigen inspanningen ervaren en voor hun daden ter verantwoording worden geroepen. Gerechtigheid zal plaatsvinden, en geen enkele ziel zal ontsnappen aan de verantwoordelijkheid voor wat zij heeft gedaan. Opnieuw benadrukken we dat we geen straf bedoelen, al zou het met jullie aardse maatstaven, overeenkomstig jullie wetten, als zodanig kunnen worden gezien. Jullie zijn zelf de hoogste rechter wanneer jullie op je leven terugkijken, en jullie zullen zwakke plekken en een gebrek aan inzicht willen overwinnen. Jullie bevinden je echter in de eindtijd en karma ontstaat snel, en wanneer jullie ascenderen zal wat er overblijft door de Wet van Genade worden weggeveegd. De Schepper is Al Wat Is, en heeft geen enkele bedoeling om aspecten van de Schepper, waarmee vrije wil werd geschonken om eigen ervaringen uit te kiezen, te bestraffen. De Schepper is volledige Liefde en Licht, en alles wat bestaat bevindt zich daarin.


Jullie hebben de overwinning over de duistere Wezens al in jullie handen, en ze hebben geen antwoord op de kracht van het Licht. Als individu zouden jullie dat niet hoeven te weten maar vanuit ons grotere perspectief zien we dat de strijd tussen het duister en het Licht bijna ten einde is. Het van de Aarde afkomstige Licht is schitterend en neemt exponentieel toe en het oefent druk uit op gebieden waar de negativiteit nog erg actief is. Naarmate de tijd verstrijkt zal het voor degenen die nog niet zijn ontwaakt moeilijker worden om het Licht te negeren. Het dringt in de lagere energieën door, transformeert en zorgt voor een stimulatie van nieuwe bewustzijnsniveaus. Het kan voor degenen die tevreden zijn op een niveau te blijven verwarrend zijn, omdat het lijkt of ze controle over zichzelf verliezen. Het Licht is echter zo prachtig en verheffend dat het uiteindelijk zal worden aanvaard. Weinigen hebben de kracht het te negeren, maar door dit te doen boeken ze hun overtocht naar een nieuw niveau in de 3e dimensie. Jullie hoeven je daarom geen zorgen te maken over andere zielen, want alles zal perfect overeenkomstig ieders eigen plan worden uitgewerkt.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en als wij tijd ervaren als zijnde in het Nu, lijken jullie resterende dagen in deze cyclus slechts op de tijdsduur van een oogwenk. Jullie ervaren dat natuurlijk op jullie eigen manier en wij zullen jullie op jullie reis vergezellen. Wij zijn Een en daarom zal het zo zijn.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


maandag 25 oktober 2010

SaLuSa, 25 oktober 2010


Wij, van onze kant, gebruiken onze vloot om demonstraties uit te voeren die voldoende dicht bij jullie zijn om als van buiten de Aarde te worden herkend.


Het is niet zo dat we ons bestaan moeten bewijzen maar we moeten mensen in staat stellen de geheimhouding te doorbreken, die werd ondersteund door degenen die onze aanwezigheid voor hun eigen gewin ontkenden.


Dit zal zeer spoedig een punt bereiken waarop disclosure, openbaarmaking, niet langer kan worden verhinderd, en de aankondiging ervan zal de start inhouden van vele veranderingen.Deze veranderingen zullen tot onze open aankomst op Aarde leiden, met instemming van de nieuwe Regering die enthousiast in afwachting zal zijn van onze aanwezigheid.
SaLuSa 25 Oktober 2010


Meer en meer van jullie worden zich bewust van hoe snel de tijd gaat. Dat is een duidelijk teken van hoe veel sneller het gaat en ook van de mate waarin jullie bewustzijnsniveaus aan het groeien zijn. Het opent ook jullie geest voor inzichten in wat er om jullie heen gebeurt, en zonder twijfel voelen velen van jullie de noodzaak van de veranderingen die plaatsvinden. In plaats van hel en verdoemenis ziet men dat dingen ten goede moeten veranderen, en dat er geen terugkeer kan zijn naar de manieren van degenen die hun negatieve maatstaven aan jullie wilden opleggen. Met het begin van het einde van de dualiteit wordt duidelijk dat dit zal worden vervangen door omstandigheden die meer zijn afgestemd op de nieuwe Mens die uit de Donkere Tijdperken tevoorschijn komt. Met de hulp van de Sterren Kinderen, die meer wijsheid en kennis hebben dan hun aardse leeftijd aangeeft, zal er geen gebrek zijn aan liefdevol advies en leiding. Het is voor hen een kwestie van op het juiste moment naar voren treden, want als het te vroeg is, worden ze waarschijnlijk genegeerd. Hun aanwezigheid leidt echter tot het tonen van hun vermogens, door hun inzicht op veel verschillende gunstige manieren toe te passen. Zij zijn leden van de Lichtwijzers die de geest van mensen openen voor hun eigen potentieel. Dit strekt zich uit van healing, genezen, tot spiritueel werk waarmee anderen worden geholpen op hun pad naar Ascentie.


Wij, van onze kant, gebruiken onze vloot om demonstraties uit te voeren die voldoende dicht bij jullie zijn om als van buiten de Aarde te worden herkend. Het is niet zo dat we ons bestaan moeten bewijzen maar we moeten mensen in staat stellen de geheimhouding te doorbreken, die werd ondersteund door degenen die onze aanwezigheid voor hun eigen gewin ontkenden. Dit zal zeer spoedig een punt bereiken waarop disclosure, openbaarmaking, niet langer kan worden verhinderd, en de aankondiging ervan zal de start inhouden van vele veranderingen. Deze veranderingen zullen tot onze open aankomst op Aarde leiden, met instemming van de nieuwe Regering die enthousiast in afwachting zal zijn van onze aanwezigheid. We kunnen dan aan de slag met het organiseren van de vele projecten die tot reiniging van jullie planeet leidt. We willen daar eind volgend jaar volop mee bezig zijn. Zoals we echter vaak opmerken, heeft de factor tijd geen grote gevolgen door de technologieën die wij gebruiken. We beschikken over onbeperkte bronnen en zoveel ruimteschepen die voor de toekomstige taken kunnen worden ingezet. In sommige gevallen hoeven we zelfs echt niet eens op Aarde te zijn en kunnen we heel succesvol vanuit jullie atmosfeer opereren. Feit is Dierbaren, dat we jullie atmosfeer al zoveel gereinigd hebben, om namelijk de radioactieve neerslag van nucleaire proeven op te ruimen.


Degenen die zich niet klaar voelen om ons te vergezellen, mogen uit vrije wil kiezen en de Aarde verlaten om hun ervaringen elders voort te zetten. Je bij je Ruimte Familie aansluiten is een natuurlijke stap in jullie evolutie en mettertijd komt dit moment voor iedere ziel. We zijn onderdeel geweest van een geduldige en rustige introductie van onze aanwezigheid gedurende honderden jaren, en het heeft succesvol geresulteerd in het planten van zulke zaden van kennis in jullie geest. Jullie hebben het succesvol in opeenvolgende incarnaties met je meegedragen, al was het in jullie onderbewustzijn. Eenmaal naar de oppervlakte gebracht, heeft het jullie geholpen ons te accepteren zonder een angstige reactie op te roepen. Het zijn de duistere machten geweest die voortdurend hebben geprobeerd jullie angst in te prenten, en zij weten dat wanneer de waarheid uitkomt, men ziet wie ze werkelijk zijn. Zij zijn het die onze komst vrezen omdat wij de waarheid op zo’n manier laten zien dat die niet kan worden weerlegd. Houd in gedachten dat elke gedachte en daad voor altijd bestaat en dat die kan worden opgeroepen om de waarheid van bewijzen te voorzien, wanneer onze beweringen worden betwist.


Jullie zijn het, de mensen, die het meest zullen profiteren van het leren van de waarheid over jullie verleden en de manier waarop jullie opzettelijk zijn misleid. Het is duizenden jaren terug begonnen toen de macht werd gegrepen door degenen met een agenda voor zelf-verheerlijking, maar de afgelopen eeuw en met name de jaren na het millennium vormden het hoogtepunt van hun succes. Het mocht echter nooit tot een volledig succes leiden omdat de eindtijden al door God waren voorgeschreven om tot een massale Ascentie te leiden. Wat jullie nu zien met de ondergang van de Illuminatie is een bewijs van de uitwerking ervan. Ja, ze zijn nog overal en veroorzaken problemen, maar hun kunnen is ernstig aangetast door hun verlies aan macht. Ze proberen nog steeds angst te zaaien en de wereldoorlogen in stand te houden die hun ego’s voeden en hun portemonnee vullen. Wees ervan overtuigd dat vrede onderweg is en dat de oorlogswapens tot zwijgen worden gebracht als zij zich niet terugtrekken wanneer wordt opgedragen dit te doen. Er is genoeg bloed verspild en er zijn genoeg negatieve energieën in de aarde opgebouwd, en deze worden nu opgeruimd. Slechts weinigen hebben beseft dat dergelijke energieën een onbalans op en in de Aarde creëren, en vervolgens vraagt men zich af waarom Moeder Aarde middels uitbarstingen op hen reageert. Wees erop voorbereid een zekere mate van verstoring, als gevolg daarvan, te ervaren en houd zonder te overdrijven rekening met wat voedseltekorten in gebieden die normaal gesproken onderhevig zijn aan aardbevingen. Dit is op geen enkele wijze bedoeld om paniek te veroorzaken, maar word bewust van je te verwachten behoeften in een dergelijke situatie.


Wij, van de Galactische Federatie, werken achter de schermen nog steeds hard om enige vorm van schade aan jullie en jullie verblijven te beperken. Verblijf zolang waar het goed voelt te zijn en als je in een actief gebied zit, weet dan dat jullie dit onderbewust wisten en als jullie ervaring accepteerden, voordat jullie incarneerden. Onthoud waar je ook bent, dat er een reden is voor je verblijf daar, zelfs als het een onwaarschijnlijke keuze lijkt. Soms is je aanwezigheid ten gunste van anderen, omdat je iets te bieden hebt wat zij niet hebben. Er vindt een samenkomst plaats van zielen die de Eenheid van al het leven erkennen. Zulke zielen zijn zo belangrijk om anderen te laten zien hoe het Licht hen bewust kan laten worden van hun eigen potentieel. In essentie kunnen jullie allemaal je liefde op zo’n manier tot uitdrukking brengen, en dat is een stap nader bij het vinden van jullie Christus(bewustzijn) van het Zelf. Het is de ultieme identificatie met jullie ware Zelf en het vinden van Onvoorwaardelijke Liefde.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en het is heel duidelijk dat velen van jullie al geïnspireerd zijn om jullie hulp aan ons aan te bieden. Wees ervan overtuigd dat wij jullie verschillende capaciteiten verwelkomen en wij zeggen jullie dat dit exact de reden is waarom jullie voor deze nabije periode zijn geïncarneerd. Het zal een kwestie zijn van ‘alle hens aan dek’, en sommige van jullie zullen voor instructies aan boord van onze vloot komen. Het zijn op het moment allemaal serieuze onderwerpen omdat er met de opgebouwde druk op Moeder Aarde echt iets moet gebeuren, omdat haar reinigingsprogramma urgent wordt. Heb geen angst, want wij monitoren voortdurend alles wat er gebeurt en jullie worden geen getuigen van massale chaos of grote catastrofes. Wij werken ten alle tijden met liefdevolle aandacht voor jullie allemaal.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


vrijdag 22 oktober 2010

SaLuSa, 22 oktober 2010Ik zou jullie willen vragen jezelf klaar te maken voor de opwindende tijden die voor ons liggen, en je te richten op de voordelen en veranderingen die jullie op een verheffing gaan voorbereiden.
Blijf te alleN tijden in je Licht, en geef hiervan vrijelijk aan anderen.

SaLuSa, 22 Oktober 2010


Jullie hebben grote verwachtingen over de komende paar maanden en terecht, want we hebben aangekondigd dat het tijd is geworden voor actie. Zoals we onlangs opmerkten, bevinden we ons nu op een punt waar bepaalde zaken in vervulling moeten gaan. Ons geduld en dat van onze bondgenoten was prijzenswaardig, maar het geduld raakt op als het geconfronteerd wordt met herhaalde weigeringen door de duistere Wezens om zich terug te trekken. We zullen ze daarom in een positie brengen waar slechts één uitweg is. Het zal het einde te zien geven van hun machtsbasis en het teloor gaan van hun vermogen de toekomst voor de hele wereld te dicteren. Het Nieuwe Jaar zal een aaneenschakeling van verrassende ontwikkelingen inluiden, al hebben jullie een zeker fundamenteel bewustzijn van wat er staat te wachten. We willen de wereld aan jullie teruggeven, en dat gaat samen met de macht om het mogelijk te maken.


Er zijn schitterende zielen op Aarde die eenvoudigweg op de gelegenheid wachten om hun kennis te geven, en bij te dragen aan het opzetten van een nieuwe machtsbasis die volledig vertegenwoordigt wat de mensen willen. Oorlog en Vrede gaan van nature niet samen, en vrede zal het signaal worden om bijeen te komen en zal over de hele wereld een immense support krijgen. Mensen hebben er genoeg van dat hun families en levens worden vernietigd door de ambitie van degenen die de wereld regeren. Er is in de toekomst geen plaats voor dictators en in plaats daarvan zal delen de manier van leven worden. De veranderingen zullen de mensheid op een nieuw pad brengen, en niets zal Ascentie dan kunnen uitstellen. Het is belangrijk dat iedere ziel zich bewust is van de prachtige kans om te ascenderen, en wij kijken er heel erg naar uit dat de media van controle en censuur wordt bevrijd. Jullie nieuws wordt verknipt en in elkaar gezet om de waarheid buiten jullie bereik te houden, maar dat zal veranderen en journalisten de vrijheid geven verslag te doen van het nieuws zoals het is. Te veel kanalen worden vanuit één punt gecontroleerd, en dat verhindert vrijheid van meningsuiting. We merken echter op dat er een geleidelijke ontwikkeling is naar een vrijere expressie, maar het is nog verre van bevredigend.


Wanneer disclosure, de bekendmaking, wordt aangekondigd, willen we dat het correct en nauwkeurig in de publiciteit komt, en dat mensen begrijpen wat we vertegenwoordigen en wat onze echte redenen zijn om contact met jullie te maken. Er zullen onvermijdelijk mensen zijn met standpunten waarin wij als bedreiging worden gezien voor hun (geloofs)overtuigingen, maar dat is te verwachten. De vraag is of ze kunnen accepteren dat er in het verleden zoveel informatie en leringen zijn gebaseerd op minder betrouwbare of onnauwkeurige bronnen. We veroordelen dergelijke zielen niet en wensen alleen dat zij zorgvuldig overdenken wat wij te zeggen hebben. De waarheid zal vele geaccepteerde overtuigingen en praktijken aantasten en het is bedoeld om een grote stap vooruit te zetten.


Met de veranderingen zullen jullie bewustzijnsniveaus toenemen, en jullie vermogen om grotere waarheden te begrijpen zal tienvoudig en nog meer toenemen. Jullie worden natuurlijk scherpzinniger en al deze veranderingen brengt jullie dichter bij het worden van een Galactisch Wezen. Jullie wordt alle hulp gegeven als jullie je verder naar dat moment ontwikkelen, want onze zorg betreft niet alleen jullie veiligheid maar ook de succesvolle afronding van deze cyclus. De toekomst is goudkleurig en zo’n verschil met wat jullie kennen uit het verleden. Jullie zullen vrij zijn om te reizen, en beperkingen zoals jullie nu kennen, zullen verdwijnen. Jullie kunnen, als je dit wenst, volledig onafhankelijk zijn van een ander omdat jullie zelf-voorzienend worden en jullie al je behoeften zelf gaan creëren. De kans is groot dat jullie de Melkweg willen onderzoeken en dat jullie daarom waarschijnlijk lid worden van één van de Federaties om dit te kunnen doen. Een bezoek aan jullie Ruimte familie zal ook aantrekkelijk zijn, om contacten te vernieuwen met degenen die lang uit jullie geheugen zijn weggevaagd.


De dualiteit heeft jullie verhinderd de waarheid over jullie zelf te kennen, en jullie werden geleid om te geloven dat jullie bestemd waren om als minder waardig Wezen dienstbaar te zijn aan de machthebbers. Als de Illuminatie inderdaad hun gang hadden kunnen gaan en waren geslaagd in het besturen van de wereld, hadden jullie niet anders gekund. Door jezelf uit hun klauwen te bevrijden, zijn jullie ogen geopend voor wat er werkelijk om jullie heen gebeurde. Jullie kunnen nu je soevereiniteit terugeisen, en jullie beginnen op te komen voor het terugkrijgen van jullie volledige rechten. Er zullen bepaalde veranderingen in de Wetgeving worden aangebracht om onrechtvaardige wetten te verwijderen die bedoeld waren om jullie onder draconische controles te plaatsen. We praten over landen over de hele wereld heen, want er is er niet één uitgezonderd met betrekking tot oneerlijke wetgeving. Jullie werden voor de gek gehouden met het denkbeeld dat jullie vrij waren, maar dat was verre van de waarheid.


Jonge maar wijze zielen komen al langere tijd naar de Aarde, en nu bereiden ze zich voor om hun kennis met jullie te delen. Na disclosure, de openbaarmaking, zullen ze klaar staan om hun wijsheid met jullie te delen, en zullen ze mensen helpen te begrijpen wat er nog gedaan moet worden om op Ascentie voor te bereiden. Ze mogen jong zijn, maar het zijn zeer oude zielen die doelbewust voor deze tijd hebben gekozen om degenen van dienst te zijn die aan het ontwaken zijn. Dienstbaarheid zoekt een manier om te kunnen delen, welke bekwaamheden men ook heeft, om die zielen vooruit te helpen die ook hun weg gaan langs de paden naar de hogere dimensies. Waar jullie ook heen gaan in de Melkweg, jullie zullen zien dat alle zielen door een onveranderlijke band van liefde met elkaar zijn verbonden. Dat is misschien het mooie aan het ontdekken van andere beschavingen die zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden, en te ervaren dat alles uit een gemeenschappelijke bron afkomstig is. Het grote ontwerp van de Schepper kent geen einde, en het wemelt van leven overal om jullie heen.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat aan ons, de Galactische Federatie, de taak is toegewezen om jullie allemaal naar Ascentie te leiden. Het is een privilege dat aan ons is verleend vanwege onze banden met jullie genetische evolutie in het verleden en onze hulp bij jullie groei en bewustwording. Jullie zullen dus begrijpen dat wij al duizenden jaren bij jullie zijn en geen enkele tijd is zo belangrijk geweest als de periode waar jullie nu in zitten. Wat gaande is, is in het hele Universum bekend, en vele bezoekers trekken opgewonden dichter naar jullie toe om getuige te zijn van de unieke Ascentie van jullie en Moeder Aarde. Dan is er ook nog het spektakel van aardse veranderingen, wat heel veelomvattend zal zijn en jullie Aarde naar opperste schoonheid zal transformeren. De veranderingen zullen passen bij de hogere dimensies die jullie betreden, en waar slechts Liefde en Licht kan bestaan. Waar voortdurend vrede en harmonie is, en waar jullie volledig jullie creatieve krachten kunnen gebruiken.


Ik zou jullie willen vragen jezelf klaar te maken voor de opwindende tijden die voor ons liggen, en je te richten op de voordelen en veranderingen die jullie op een verheffing gaan voorbereiden. Blijf te allen tijden in je Licht, en geef hiervan vrijelijk aan anderen. Namens de leden van de Galactische Federatie stuur ik onze Liefde en Zegeningen naar jullie.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


maandag 18 oktober 2010

SaLuSa, 18 oktober 2010Dierbaren, jullie zien voor je eigen ogen de val van het grote kapitalistische imperium dat jullie wereld gedurende vele jaren heeft geregeerd. Probeer zoals altijd achter de directe gebeurtenissen te kijken en weet dat ze niet erg lang zullen duren.Het zal na de bekendmaking (disclosure) waarschijnlijk niet lang duren voordat er met onze hulp voor kan worden gezorgd dat jullie correct worden vertegenwoordigd.
De rommel en laatste restanten van het oude zullen stapsgewijs worden weggeveegd en jullie zullen meer over jullie Ruimte familie leren en hoe jullie met hen zijn verbonden. Samen zullen jullie veel sneller vooruitgang boeken dan jullie anders zouden hebben gemaakt, en het leven zal een vreugde en plezier worden omdat Liefde en Licht grote veranderingen teweegbrengen.Verspreid jullie Licht waar je ook kan, en als je gebieden constateert met een gebrek aan Licht, stuur dan dat van jullie ernaar toe. Wanneer velen van jullie dit doen, wordt er een verrassende hoeveelheid kracht gegenereerd die de donkere energie omvormt.

SaLuSa 18 Oktober 2010


Dierbaren, jullie zien voor je eigen ogen de val van het grote kapitalistische imperium dat jullie wereld gedurende vele jaren heeft geregeerd. Toen de Constitutie de wet werd, heeft dit vanaf het allereerste begin stapsgewijs jullie rechten ontnomen, tot vandaag aan toe en jullie bijna volledig door de Illuminatie worden bestuurd. Nu ze een dergelijk punt in hun plan voor wereldheerschappij hebben bereikt, zijn ze niet meer in staat hun gezag te handhaven en dit breekt nu af. De huidige tijd zal nu drukkend en chaotisch worden voordat het plan voor jullie toekomst wordt geopenbaard en geïmplementeerd. Jullie kunnen er zeker van zijn dat het resultaat al vastligt en het plan voor jullie verheffing volgt. Probeer zoals altijd achter de directe gebeurtenissen te kijken en weet dat ze niet erg lang zullen duren.


Onze bondgenoten zijn ingelicht en staan klaar om het bestuur op verschillende manieren over te nemen. Het zal niet slechts tot jullie “redding” leiden maar ook een verandering van jullie richting geven, die jullie stevig op het pad naar Ascentie zal zetten. De rommel en laatste restanten van het oude zullen stapsgewijs worden weggeveegd en jullie zullen meer over jullie Ruimte familie leren en hoe jullie met hen zijn verbonden. Samen zullen jullie veel sneller vooruitgang boeken dan jullie anders zouden hebben gemaakt, en het leven zal een vreugde en plezier worden omdat Liefde en Licht grote veranderingen teweegbrengen. Probeer materiële problemen niet de overhand te laten krijgen aangezien de antwoorden hierop bekend zijn, en mettertijd zullen ze worden opgelost. Veel van de eerste ronde veranderingen bestaat uit de juiste mensen op gezagsposities zien te krijgen. Dit is heel erg een prioriteit met betrekking tot de politiek, want zaken zullen duidelijk sneller verlopen wanneer de verantwoordelijken voor het welzijn van alle mensen werken.


De verborgen waarheid over veel zaken die voor jullie van belang zijn, komt tevoorschijn en er is zoveel meer dat algemeen bekend moet worden. Het is belangrijk dat jullie begrijpen hoe jullie duizenden jaren lang zijn misleid, omdat jullie dan de reikwijdte van de veranderingen zullen accepteren, die vele nieuwe ideeën in jullie leven gaan brengen. Jullie zullen zeker niet terug willen naar de oude manieren, en toch zal het geen vacuüm achterlaten omdat de nieuwe programma’s een grote sprong vooruit inhouden. Het zal meer dan een herschikking zijn voor alles wat jullie in het proces misschien zijn kwijtgeraakt, en jullie zullen heel tevreden zijn met het resultaat. Wanneer we eenmaal openlijk kunnen samenwerken, zullen de nieuwe technologieën de veranderingen versnellen en ze zullen worden gericht op het geven van een gelukkig en comfortabel leven. Mettertijd komen er meer veranderingen die jullie zelfs nog meer verheffen, wanneer jullie de hogere dimensies betreden. Het leven zal dan gezegend en vredig worden met overal om jullie heen schoonheid en harmonie. Tegen die tijd zijn jullie ook Galactische Wezens geworden met een aanzienlijke kracht om te creëren zoals jullie wensen.


Individueel hebben jullie karma op te ruimen, en wat tevoorschijn komt zal iets zijn wat je niet met je mee kan dragen naar de hogere vibraties. Soms zal het slechts de richting van je gedachten aangeven, die door de lagere vibraties worden aangegeven en aan je vast zijn gaan zitten. Dat is simpelweg een les in het gericht blijven op alles wat van het Licht is en het verlaten van denkpatronen die niet langer je hoogste belang dienen. Er zijn er maar weinig onder jullie die niet soms donkere gedachten hebben, zelfs als je hen niet de energie geeft om zich in je leven te manifesteren. Denk aan alles dat heel en mooi is en stuur al het andere, vergezeld met jouw liefde, weg zodat het niet terugkeert.


Jullie veranderen allemaal, of je er nou wel of niet van bewust bent, en een aantal van jullie hebben verschijnselen van onevenwichtigheid die er het gevolg van zijn. Niet lekker zijn of futloos, zijn zulke symptomen en deze zullen spoedig voorbij zijn. Wat jullie verder nodig hebben is dat jullie jezelf niet overbelasten en voldoende slaap is heel belangrijk. Jullie fysieke lichamen veranderen en het proces versnelt zich, maar wanneer jullie eenmaal aan de veranderingen zijn gewend, zullen ze heel weldadig blijken te zijn. Jullie zullen je vernieuwd voelen, veel energieker dan voorheen en jullie zullen één voet in de hogere dimensies hebben. Jullie zijn zelf-genezend, fysieke problemen zullen geleidelijk verdwijnen en jullie zullen van een goede gezondheid genieten. Uiteindelijk zal jullie lichaam de ziekten en problemen die jullie momenteel ervaren, achter zich laten.


Mensen worden actiever omdat hun bewustzijn is geopend door de hogere energieën die jullie vanuit de kosmische ruimte bereiken. Als gevolg daarvan beginnen jullie te beseffen dat jullie de macht hebben jullie rechten op te eisen en het zet jullie huidige regeringen onder druk om verandering tot stand te brengen. Het zal na de bekendmaking (disclosure) waarschijnlijk niet lang duren voordat er met onze hulp voor kan worden gezorgd dat jullie correct worden vertegenwoordigd. Het duister volhardt nog steeds in het oproepen van angst en zij hebben veel vertrouwen in het mogelijk plaatsvinden van terroristische aanslagen, terwijl zij achter de meeste incidenten zitten. Wij zullen echter geen nieuw groot incident tolereren, en de betrokkenen zullen hun pogingen op niets zien uitlopen. We willen dat jullie je sterk genoeg voelen om alle angst tactieken af te weren, zodat ze geen macht over jullie kunnen krijgen. Verspreid jullie Licht waar je ook kan, en als je gebieden constateert met een gebrek aan Licht, stuur dan dat van jullie ernaar toe. Wanneer velen van jullie dit doen, wordt er een verrassende hoeveelheid kracht gegenereerd die de donkere energie omvormt.


Wij van de Galactische Federatie monitoren nauwgezet activiteiten op Aarde, omdat Moeder Aarde haar eigen reinigingsprogramma moet voortzetten. Zij lijkt heel erg op jullie, in die zin dat ze ook af moet werpen wat niet naar de hogere dimensies kan worden meegenomen. Richt je echter niet op het ergste scenario omdat jullie anders behulpzaam kunnen zijn in de totstandkoming ervan. Alle veranderingen zullen met zo min mogelijk schade aan jullie plaatsvinden, en we kunnen jullie waarschuwen waar het meeste gevaar aanwezig is. Wij werken achter de schermen om de impact ervan, waar toegestaan, te verminderen. Er vinden voortdurend kleinere wijzigingen plaats aan de oppervlakte van de Aarde, en deze zijn volkomen natuurlijk en vertegenwoordigen meestal weinig gevaar.


Ik ben SaLuSa van Sirius, zoals er ook in het verleden veel bezoekers op Aarde zijn geweest. Jullie geschiedenis bevat vele verslagen van dergelijke bezoeken, die nu als echte gebeurtenissen worden geaccepteerd. Het is vaak alleen de beschrijving geweest die jullie weerhield zulke feiten te beseffen omdat het voor mensen uit het verre verleden moeilijk was om iets te beschrijven waar (nog) geen woorden voor bestonden. We hebben jullie vaak verteld dat wij jullie al duizenden jaren lang bezoeken en dat dit werd gepland als onderdeel van jullie bewustwording voor andere levensvormen. We hebben jullie ontwikkeling ook op weg geholpen door het overdragen van bruikbare informatie, om jullie inzicht in medicijnen en middelen om te overleven te verhogen. Jullie zijn die vroege stadia nu ruimschoots voorbij en wij komen jullie nu het voordeel brengen van geavanceerde technologieën.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


zaterdag 16 oktober 2010

Hatonn bevestigd Massale Onthulling New YorkDoor Steve Beckow, 16 oktober 2010

Ik heb bevestigd gekregen van Commandant Hatonn dat er een Massale Onthulling plaatsvond in New York City op 13 oktober 2010.

Commandant Hatonn is Bevelvoerder Multidimensionale Communicatie voor de verzamelde ruimtevloot die ons zal assisteren bij het herstel van de planeet, waarbij zij een overvloedprogramma introduceren en ons voorbereiden op Ascentie. Gisteren schreef ik Suzy Ward, die haar hoog geëvolueerde zoon, Matthew Ward, channelt, evenals Hatonn, Ashtar en anderen.

Ik vroeg Suzy of zij Matthew wilde vragen of de objecten die gezien werden in New York ballonnen waren of niet. Ik ben bang dat ik mijn vraag niet helemaal duidelijk stelde, dus Suzy reageerde dat noch Matthew noch Hatonn konden bevestigen of ontkennen dat de objecten die gezien werden ballonnen waren. Ik vroeg niet of het ruimteschepen waren (dom van mij.)

Suzy zei ook: "Zij zeiden dat schepen om onze wereld zich zichtbaar maken op verschillende tijden en dat dit zal doorgaan met steeds grotere frequentie, allemaal onderdeel zijnde van de opgevoerde activiteit die zal resulteren in officiële erkenning." (1)

Vandaag schreef ik Suzy terug, met de staart tussen de benen, en vroeg haar nogmaals aan Matthew en Hatonn te vragen of het ruimteschepen waren. Hatonn reageerde: "Steve, hier spreekt Hatonn. Jij bent zeer nauwgezet in het presenteren van juiste informatie – dank je. Wij hebben meer gezonde stemmen als die van jou nodig om de pure onzin die circuleert te compenseren. Ja, natuurlijk waren er schepen boven New York City die dag. Wij lieten ons daar zien en op vele andere plaatsen over de Aarde. Zoals Suzy eerder aan jou schreef, is dit onderdeel van het opvoeren van de activiteit om het tijdstip te versnellen waarop wij officieel erkend worden." (2)

Dus dat is het. Bevestiging van de onthulling van zeer betrouwbare bronnen. Voor nieuwe lezers: ik zie Suzy, Matthew and Hatonn als de allerbeste onder de bronnen, samen met Mike Quinsey’s SaLuSa, Atmos, Ag-Agria, Diane en Ker-On, en John Smallman's Saul. Over Matthew en Suzy Ward, heeft Ashtar, commandant van de Galactische Federatie vloot, die op zich maar één van de vloten is die hier vandaag de dag zijn, gezegd: "Ik wil jullie vertellen waarom jullie de informatie kunnen vertrouwen die wij via Suzy Ward uitsturen. Wij kennen Matthew [Ward] – alle hoog geëvolueerde wezens in dit universum kennen deze ziel – en zijn ziel en die van zijn moeder vibreren op dezelfde hoge frequentie, daar waar alleen waarheid wordt uitgewisseld tussen wezens waar zij ook maar zijn, en zij is bij ons bekend als een ongeëvenaard duidelijke ontvanger." (3)

Ik ben een lichtwerker, niet een wetenschappelijk UFOloog. De wetenschappers samen met de sceptici en veel van de algemene bevolking zullen mijn bronnen niet waarderen. Maar ik waardeer informatie die komt van Matthew, Hatonn, Ashtar, SaLuSa en Saul als zijnde hoogst betrouwbaar. Ik geef er werkelijk niets om wat de wetenschappers of sceptici hierover zeggen.

Dus dat is het. Hatonn heeft de massale onthulling boven New York City bevestigd.

Voetnoten
(1) Suzy Ward aan Steve Beckow, 15 oktober 2010.
(2) Suzy Ward aan Steve Beckow, 16 oktober 2010.
(3) Suzy Ward aan Steve Beckow, 3 augustus 2009.

woensdag 13 oktober 2010

SaLuSa, 13 oktober 2010De deadline nadert echter snel en we zijn, indien nodig, verplicht de kwestie te forceren.We willen dat openbaarmaking (disclosure) snel gebeurt, want de overvloedprogramma’s naderen ook hun manifestatie.


Houd jullie aandacht zoals altijd gericht op wat jullie als jullie pad voor de toekomst zien, en verspreid jullie Licht en Liefde zo ver en wijd mogelijk.
SaLuSa 13 Oktober 2010


Plotseling gebeuren er dingen die duidelijk aantonen hoe het Licht de hele wereld voor de waarheid heeft geopend. Het komt uit alle hoeken en moedige mensen negeren de consequenties voor het vertellen van de waarheid. Het is nog helemaal niet zo lang geleden dat angst de overhand had en dat er terughoudendheid werd gevoeld bij de gedachte aan de onaangename gevolgen van het naar buiten treden. Twijfel er niet aan dat niets de duistere Wezens zal tegenhouden om te proberen te verhinderen dat de waarheid naar buiten komt. Al zulke pogingen zijn nu echter zinloos omdat de stuwkracht van de hogere energieën veel te krachtig is. Jullie kunnen daarom een toevloed van informatie verwachten omdat meer en meer mensen bereid zijn te openbaren wat ze weten. De waarheid is veel verbazingwekkender dan de meesten van jullie beseffen, en kan ook echt heel schokkend zijn. Het oude paradigma wordt achter de schermen opgeruimd en het nieuwe glipt eenvoudigweg op zijn plaats. Velen weten al waar het allemaal op afstevent, en er is veel te doen voordat jullie werkelijk diepgaand over Ascentie kunnen praten. Alles wat plaatsvindt leidt echter naar die gebeurtenis, in een evolutieproces dat immer vooruitgaat. De sferen van Licht wachten op jullie aankomst, en het zal een hoogst vrolijke en gelukkige aangelegenheid zijn.


In de komende weken en maanden zal duidelijk worden dat de veranderingen in het hoogste belang van de mensheid zijn, al zal het af en toe chaotisch zijn. Degenen onder jullie die al ingelicht zijn, zullen een kalmerende invloed hebben doordat jullie positief re-ageren. De twijfelaars zullen hun bewijs nodig hebben voordat ze hun rigide denkpatroon verlaten en het Licht zal hun weerstand afbreken. Het is heel moeilijk je er van af te wenden omdat het een vredigheid brengt die sterk voelbaar is, en de meeste zielen vinden het heerlijk dit in hun leven te brengen. Het is als het aandoen van het licht in een verduisterde kamer en de lichtbron zorgt voor een plotselinge verlichting. Het Licht vormt ook jullie bescherming, wat de reden is dat jullie wordt aangeraden regelmatig jullie aura te verstevigen zodat ze jullie fysieke lichaam volledig omhult. Jullie hebben niet eerder zo’n schitterende kans gehad als nu om verheffing te ervaren.


De materiële kant van het leven zal uiteindelijk minder belangrijk worden omdat er in jullie behoeften zal worden voorzien en omdat jullie tijd zullen besteden aan het genieten van jullie nieuw gevonden vrije tijd. Jullie zullen voldoende tijd hebben om jullie hobby’s en tijdverdrijf voort te zetten en werk zoals jullie het nu kennen, zal uiteindelijk overbodig worden. Er zal ook tijd zijn voor zelf-ontwikkeling en jullie spirituele evolutie. De afscheiding die nu bestaat, zal verdwijnen en de waarheid zal toekomstige overtuigingen vormgeven in een algemene acceptatie van nieuwe inzichten. Veel zal jullie worden voorgelegd en bewijs zal de waarheid vergezellen zodat er geen twijfel bestaat over de waarheidsgetrouwheid. Het zal betekenen dat religieuze groeperingen hun leringen met zulke maatstaven zullen beoordelen. Een samenkomst zal onvermijdelijk en wenselijk zijn. Op het moment zijn dergelijke groeperingen angstig voor de waarheid maar het zal hun inzicht of begrip niet vernietigen maar in plaats daarvan vergroten zodat het hen vooruit kan helpen. Anders zullen zulke groepen uiteenvallen omdat ze niet kunnen verwachten deel uit te gaan maken van de nieuwe golf van waarheid als ze stil staan. Er zal veel hulp worden gegeven om ervoor te zorgen dat vooruitgang plaatsvindt.


Alle tijd die over is en naar Ascentie leidt, zal worden benut om zoveel mogelijk zielen naar de hogere dimensies te laten gaan. Het blijft nog steeds jullie eigen keuze wat je accepteert, maar niemand zal kunnen beweren dat hen dezelfde kansen als anderen werd ontzegd. Als sommige zielen niet klaar zijn om door te gaan, zullen ze onmiskenbaar blijven ervaren wat normaal is in de huidige dimensie. Ze hoeven echter niet bewust een keuze te maken maar door zich comfortabel te voelen in hun huidige omstandigheden en door tegen veranderingen te zijn, geven zij een stem af om te blijven waar ze zijn. We maken vaak opmerkingen over dergelijke zielen en vragen jullie hen verder te laten gaan zoals ze zelf willen. Geef hen hun momenten van geluk zonder druk op hen uit te oefenen om te veranderen, want ze hoeven zich niet schuldig of afwijkend erdoor te voelen. Jullie hebben misschien geen bewuste kennis over dat jullie zelf in hun positie hebben gezeten, maar wees ervan overtuigd dat jullie zonder twijfel zulke ervaringen hebben gehad.


Jullie bevinden je echt in het “heetst van de strijd” omdat zaken overkoken, en er moet iets snel veranderen. Wij oefenen druk uit op onze bondgenoten om hun inspanningen in dit verband af te ronden, want we hebben liever dat men ziet dat de te nemen stappen van hen afkomstig zijn. De deadline nadert echter snel en we zijn, indien nodig, verplicht de kwestie te forceren. We willen dat openbaarmaking (disclosure) snel gebeurt, want de overvloedprogramma’s naderen ook hun manifestatie. Maar we zijn uitermate tevreden met de voortdurende toename in bewustzijnsniveaus en het toont aan hoe lonend alle door de Lichtwerkers geleverde inspanningen zijn. Houd in gedachten dat het plan voor jullie verlichting lange tijd geleden is begonnen. Er zijn immer-toenemende aantallen ontwikkelde zielen bij betrokken, vaak direct van andere planeten afkomstig om de omstandigheden ervoor te creëren. De niveaus van de duisternis waren soms zo sterk en beladen dat de taak verre van gemakkelijk leek.


Het zwaarste werk is achter de rug en het Licht heeft nu de leiding. Het is stevig op Aarde gevestigd en het zal snel blijven groeien. Verharde harten beginnen te verzachten en als gevolg daarvan ontwaken er meer zielen. De potentie om zich te openen sluimert bij ieder van hen, en wanneer ze eenmaal hun intentie bekendmaken om het Licht te volgen, wordt er hulp gegeven. Er bestaat absoluut geen gebrek aan zielen die bereid zijn de schoonheid en vreugde van het leven in de hogere sferen te verlaten om op Aarde van dienst te zijn. Jullie hoeven nooit jullie gevechten alleen te voeren en andere zielen hebben jullie een heel leven lang begeleid. Soms zijn het jullie medereizigers die eens jullie familie of vrienden waren, en die jullie eenvoudigweg vooruit zijn gegaan. Liefde tussen zielen bewaart een band tussen hen, die over vele levens heen reikt. Maak je daarom alsjeblieft geen zorgen over de toekomst van degenen die dicht bij je staan, want jullie ontmoeten elkaar altijd weer opnieuw. In feite kunnen we in de hogere dimensies naar waarheid zeggen dat zij slechts één gedachte van je zijn verwijderd.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik word zo aangemoedigd door jullie vastbeslotenheid te overwinnen en jullie vastberadenheid in het tot stand brengen van veranderingen. Dat is wat we graag zien omdat dit het hele proces versnelt en onze samenkomst dichterbij brengt. Houd jullie aandacht zoals altijd gericht op wat jullie als jullie pad voor de toekomst zien, en verspreid jullie Licht en Liefde zo ver en wijd mogelijk.


Dank je SaLuSa
Mike Quinsey.

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


maandag 11 oktober 2010

SaLuSa

De volgende berichten van SaLuSa zullen verschijnen op 13 oktober, 18 oktober en 22 oktober. Daarna zal het weer terugkeren naar het normale schema.

vrijdag 8 oktober 2010

SaLuSa, 8 oktober 2010


Het zal zeker niet zo lang meer duren voor we (UFO-)waarnemingen voor jullie kunnen regelen, in sterkere mate dan wat zomaar een toevallige waarneming lijkt.

Hoe sneller jullie hart resoneert en onze vibratie accepteert, des te sneller wij veel opener kunnen zijn en contact mogelijk is.

Dat is een tijdstip waar wij enorm naar uitkijken en het zal helpen alle twijfels los te laten over onze intenties.

Er zal in ieder geval een volledige verklaring voor onze aanwezigheid worden gegeven en we weten dat dit de meerderheid van de mensen tevreden zal stellen..

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik voel dat onze onderneming met jullie nu nog maar net begint. Er is zo veel dat we samen kunnen doen en het leven zal een heerlijke ervaring worden..SaLuSa 8 Oktober 2010


Wat gaan jullie doen als de veranderingen op zo’n manier beginnen dat ze jullie dagelijkse leven gaan beïnvloeden. We zouden zeggen, ga zoveel mogelijk gewoon door en weet dat jullie op het juiste moment geadviseerd worden over welke actie jullie kunnen ondernemen. Jullie zullen zeker goed geïnformeerd worden over de aard van de veranderingen en op zeker moment zullen ze iedereen beïnvloeden. Jullie kunnen niet door de overblijvende periode tot Ascentie heen komen, zonder veel van wat jullie nu hebben naar zijn of haar hogere vorm van expressie om te zetten. Jullie kunnen niet alles met je meenemen en dat is volstrekt overbodig omdat alles wat jullie nodig hebben, zal worden verstrekt. In feite zullen jullie aanzienlijk minder behoeften hebben omdat jullie de vreugde van het hebben van een nieuw lichaam gaan ervaren. Het zal lichter zijn en meer energetisch dan fysiek. Bijgevolg zullen veel van jullie lichamelijke grondstoffen direct van de energie om jullie heen afkomstig zijn. Jullie zullen ook met een altijd gezond lichaam niet zo hoeven te bevoorraden zoals jullie nu doen. Aangezien jullie uiteindelijk door middel van gedachtekracht gaan creëren, zal het jullie aan echt niets ontbreken.


Zoals jullie beginnen te beseffen, komen de veranderingen niet om simpelweg de status-quo te herstellen. Het oude paradigma is beëindigd en heeft ondanks alles zijn doel gediend. Het zijn alleen degenen die van de oude structuren profiteren die hun uiterste best doen om vast te houden aan wat ze nu hebben. Het zijn voornamelijk degenen die enorme rijkdom hebben opgebouwd en die het ook gebruikten om macht over anderen te verkrijgen. Het doet er niet toe wat ze doen want het alternatief voor Ascentie is voor hen meer van hetzelfde. Dit gebeurt door op een andere locatie opnieuw te beginnen, dit is eerder gebeurd en heeft bewezen een uitstekende methode te zijn om sommige zeer hardnekkige lessen aan het verstand te brengen. Niemand anders is verantwoordelijk voor hen, want jullie trekken zelf precies aan waar jullie je aandacht op richten. Als familie of vrienden daarom jullie intentie om te ascenderen niet delen, is het duidelijk het beste rekening te houden met het maken van verschillende keuzes.


Wees gereed met jullie beslissing voor de toekomst want jullie zouden inmiddels je pad naar de volgende cyclus gevonden moeten hebben. Sommige zielen kunnen misschien nogal dramatisch op het laatste moment wakker worden maar voor het merendeel zijn de keuzes al gemaakt. Welke richting jullie ook opgaan, één ding is zeker, jullie zullen enorm sterk door jullie ervaringen van deze tijd worden beïnvloed. Zelfs degenen die beweren geen interesse in Ascentie te hebben, observeren toch wat er om hen heen gebeurt en het zal ergens in de toekomst van waarde zijn. Veel speelt zich op onderbewust niveau af dat van tijd tot tijd naar de oppervlakte komt, omdat jullie je herinneringen aan vorige ervaringen nooit kwijtraken. Velen die op dit moment bijvoorbeeld wensen te ascenderen, zijn zich onderbewust bewust dat zij in het verleden gefaald hebben bij het grijpen van zo’n kans. Dat zijn voornamelijk zielen die aanwezig waren toen Atlantis onder de golven verdween.


Wanneer jullie beseffen dat jullie levens een plan en een doel hebben om jullie te verheffen, worden jullie ervaringen heel belangrijk omdat ze niet willekeurig of door toeval plaatsvinden. Het is daarom van groot belang dat jullie in de aanloop naar het einde van de cyclus aandacht schenken aan wat er in jullie leven gebeurt. Jullie ruimen je resterende karma op, en als gevolg daarvan kunnen nieuwe mensen in je leven komen. Kijk naar alles in termen van hoe je het Licht in de praktijk kan brengen, om ervoor te zorgen dat je verder geen nieuw karma creëert. Jullie zullen de Aarde op het einde met een schone lei verlaten, en zekere kleinere karmische schulden zullen door middel van de Wet van Genade worden weggevaagd.


Als we jullie aanraden juist nu te genieten, vragen jullie je misschien af wat er is om gelukkig van te worden. Wij zien jullie echter eindelijk de dualiteit verlaten, met de wetenschap dat een grootse toekomst wenkt die alles belooft te bevatten wat jullie eventueel zouden wensen. Wij zeggen, leef die droom nu en creëer om je heen een aura van geluk die je toestaat door het leven te zeilen. Dat zal ook anderen helpen die met je meereizen, omdat de hogere vibraties uiterst verheffend zijn. Merk het verschil op in de re-acties van mensen naar jou, en hoe geïnteresseerd ze in je zullen worden. Jullie zullen iets hebben wat ze ook zouden willen hebben en ze zijn er niet zeker van hoe je het hebt bereikt, en of zij het ook kunnen.


Alleen al de belofte van actie heeft uiteindelijk de trillingen op Aarde enorm opgetild, en we willen niet dat jullie die opwinding en verwachtingsvolle energie kwijtraken. Het zal jullie over alle pogingen heen dragen om jullie terug te duwen, want jullie hebben zonder twijfel een plotselinge vlaag van negatieve uitbarstingen opgemerkt die bewust gepland zijn om angst en onzekerheid terug te brengen. Blijf gewoon recht vooruit kijken en verlies de reden niet uit het oog waarom jullie op dit moment naar de Aarde zijn gekomen.


Na duizenden jaren, en in sommige gevallen honderden levens, zijn jullie klaar om met de voeten omhoog te gaan liggen en een aangename rustpauze te nemen en te breken met de ongemakken en eisen van de dualiteit. Het is welverdiend en jullie zullen op veel manieren goed worden beloond. Het meest belangrijke aspect is misschien de waardevolle ervaring die jullie hebben opgedaan. Het zal anderen in de toekomst van dienst zijn, omdat jullie misschien wel plaats nemen in de Galactische Federatie. Eenmaal geascendeerd zullen jullie veel meer te zeggen hebben over jullie toekomstige levens, en de focus zal liggen bij wat het beste jullie spirituele evolutie stimuleert. Omdat jullie meer van het leven en Universele Wetten beginnen te begrijpen, zullen jullie heel duidelijk zijn over de doelen die voor jullie liggen.


Het zal zeker niet zo lang meer duren voor we (UFO-)waarnemingen voor jullie kunnen regelen, in sterkere mate dan wat zomaar een toevallige waarneming lijkt. Hoe sneller jullie hart resoneert en onze vibratie accepteert, des te sneller wij veel opener kunnen zijn en contact mogelijk is. Dat is een tijdstip waar wij enorm naar uitkijken en het zal helpen alle twijfels los te laten over onze intenties. Er zal in ieder geval een volledige verklaring voor onze aanwezigheid worden gegeven en we weten dat dit de meerderheid van de mensen tevreden zal stellen. Anderen zullen worden overgehaald wanneer ze eenmaal de hulp zien die wij bieden, om de schade aan Moeder Aarde en de wijdverspreide vervuiling te herstellen. Het is natuurlijk meer dan dat omdat wij ook plannen in werking gaan zetten om jullie de voordelen van onze futuristische technologieën te geven. Hoe eerder jullie onafhankelijk worden van anderen voor de essentiële (hulp-)middelen van het leven, hoe sneller jullie zelf-voorzienend worden.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik voel dat onze onderneming met jullie nu nog maar net begint. Er is zo veel dat we samen kunnen doen en het leven zal een heerlijke ervaring worden. Gedurende een tijdje zal het onwerkelijk lijken na alles wat jullie hebben doorgemaakt, maar we weten dat jullie je snel aan jullie nieuwe rol als Galactisch Wezen zullen aanpassen. Sta echter eerst stevig op jullie pad naar het Licht en de vrijheid die het biedt. Jullie gaan terugeisen wat jullie rechtmatig toekomt, en wat aan jullie is verschuldigd.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian

Originals and translations of Galactic Messages available on

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS