Followers

Google+ Followers

vrijdag 22 februari 2013

22.02.2013


SaLuSa, 22 februari 2013De druk die jullie op de autoriteiten leggen,  weet hen verzekerd dat je niet zal toestaan dat het oude systeem blijft voortbestaan. Jullie roep om verandering zet je op het pad voor de introductie van de Nieuwe Tijdperk ’s voordelen die jullie tot nu toe waren onthouden. Het is bijvoorbeeld duidelijk dat er stappen genomen dienen te worden voor de introductie van vrije energie, daar over de gehele wereld escalatie van gas- en elektriciteitsprijzen  worden toegestaan, tot het punt dat mensen ze niet meer kunnen betalen. We vragen ons af hoeveel demonstraties er gaan plaatsvinden voordat het onderwerp serieus wordt overwogen. De mensen zijn erg geduldig geweest, maar er komt een punt dat ze het niet meer zullen pikken.  Dit is een gevaarlijke tijd voor de autoriteiten die hetgeen wat plaatsvindt niet mogen negeren. Opstanden zijn niet fijn en we bepleiten geen enkele vorm van geweld, maar we begrijpen wanneer je zulke actie als de enige manier ziet om aandacht te krijgen voor jullie eisen. Het betekent dat we misschien genoodzaakt zijn om ten behoeve van jullie tussen beiden te komen wanneer het uit de hand dreigt te lopen.
Gelukkig, als gevolg van de recente instromingen van energie die mensen heeft opgebeurd (lift-up),  is er een kalmerend effect die uitgestraald wordt door diegenen die het in hun wezen opgenomen hebben en in staat zijn om Liefde en Licht op de situatie te projecteren. Dat zorgt voor balans binnen de gemeenschap, en helpt meer individuen om te beseffen  dat vreedzame activiteiten nodig zijn. Men schiet er veel meer mee op om het beste in de mens naar voren te laten komen, in plaats van de confrontatie te zoeken met de gevestigde macht. Liefde is de meest krachtige macht in het Universum en we moedigen jullie aan om die te gebruiken, en overtuig de mensen om je heen door hen het juiste voorbeeld te geven. Je zult zien dat wanneer meer  mensen ontwaken ze ook een verandering in hun bewustzijnsniveau ervaren, en wordt het gemakkelijker om hen samen te brengen om voor een gezamenlijk doel  te werken. Dat is waar jullie kracht ligt en het zal positieve resultaten opleveren.
Zoals jullie merken, is het nog steeds moeilijk om vooruitgang te boeken zolang de duistere Mensen nog aan de macht zijn. Maar er is een limiet aan hoe ver zij kunnen gaan, daar zij niet meer de uitgebreide ruggensteun hebben als voorheen, om succesvol te zijn. Ze worden er één voor één uitgepikt, en het verzwakt de mogelijkheden om hun plannen door te voeren.  
Het ontbreekt hen aan coördinatie en leiderschap, iets dat eerder altijd aanwezig was om hen te ondersteunen. Het is onze hoop dat ze met hun activiteiten stoppen en zich tot het Licht keren, en een ander pad nemen dat hen uit de duisternis leidt. Vanuit ons perspectief is het nooit te laat voor een ziel om van spoor te veranderen,  zij zullen verwelkomd worden, want het is niet aan ons om over hun voorgaande levens te oordelen. Het is om deze reden dat wij jullie in het verleden gevraagd hebben om geen oordeel te hebben over enig andere ziel die nog in het duister verblijft, maar liever iemand te zijn die probeert hen op te beuren door hen van jouw Liefde te geven. Duisternis is de afwezigheid van Licht, en jullie als Lichtwerkers kunnen die situatie veranderen zonder jezelf aan een andere ziel op te dringen. 
Jullie hebben nog steeds meer dan genoeg te doen om het Nieuwe Tijdperk te realiseren, maar het wordt makkelijker daar jullie een enorme ruggensteun hebben van ons en andere bronnen.
Er is nooit een moment dat wij niet bij jullie zijn, en wij doen ons best om jullie te inspireren en aan te moedigen om altijd de beste oplossing voor alle situaties te vinden. Jullie houden het spandoek op voor een ieder die ontwaakt, en zij zullen jullie vinden wanneer ze je nodig hebben. Wij weten dat jullie hart op de juiste plaats zit en dat jullie van daaruit werken, zodat beslissingen gemaakt worden in het belang van iedereen. Wij hebben zo’n bewondering voor iedereen, en zijn blij dat jullie binnenkort  de resultaten van jullie inspanningen zullen zien. Wanhoop niet, daar jullie het moeilijke deel reeds gedaan hebben en veel verder vooruit zijn dan jullie je beseffen. Het is belangrijker dan ooit om gefocust te blijven op de uitkomst van de veranderingen, in plaats van je te concentreren op de onevenwichtigheden zelf. Zie alles op zijn plaats vallend zoals verwacht en belooft, omdat jullie zo dicht bij de laatste dagen van het oude model zijn. Het heeft weinig of geen kracht meer om in de huidige hoge niveaus van energie te verblijven, en moet uiteenvallen en terugkeren naar de lagere niveaus van vibratie.
Wanneer de bewustzijnsniveaus een bepaald punt bereiken, dwing je letterlijk de verwachte veranderingen tot manifestatie. De negativiteit die ze in plaats houden ondervinden dat hun kracht is losgeslagen, en kunnen niet langer de tijdslijn dicteren waarin ze je het liefst zouden beperken.          
Er is al meer vooruitgang geboekt dan ooit voorheen, en verwezenlijking van de beloften die aan jullie zijn gemaakt zijn zo dichtbij. Hoewel, de uiteindelijke goddelijke beslissing bij God ligt,  wat totaal succes verzekerd wanneer het eenmaal wordt gegeven. Hoe da n ook geloven wij dat binnen een paar maanden de richting waarin jullie gaan duidelijk wordt, en wij verwachten daarbij massale steun van jullie. Het zal aan jullie zijn om het goede nieuws zoals jullie het begrijpen te verspreiden, en meer zielen naar het Licht te brengen.
Wij overzien wat er op Aarde gebeurt, maar houden ons desondanks een beetje op de achtergrond opdat onze bondgenoten doorgaan om meer controle te krijgen over wat er plaatsvindt.                        
Natuurlijk begeleiden we hen, daar we een betere kijk en begrip hebben op hetgeen eventueel staat te gebeuren. Wij zijn de onzichtbare helpers die de weg plaveien voor de uiteindelijke overwinning op de duistere Mensen. Wij koesteren geen wrok of boosheid wat hen betreft, en hebben compassie voor iedere ziel die van hun Licht is weggedreven. Wij vergeten nimmer dat alles een belangrijk deel van het geheel is, en wij geven aan een ieder op hun evolutionaire pad een gelijk deel van ons Licht. Iedereen heeft hetzelfde potentieel om hun weg terug te vinden naar het Licht, en wij helpen waar we gevraagd worden voor begeleiding.
Lieve Mensen help de vrede te bewaren, en help om de balans te bewaren tussen de verschillende sekten en rassen. Soms vinden zij het moeilijk om de Eenheid te accepteren van het Menselijk Ras, en vaak zijn religieuze verschillen ingeworteld in hun geheugen vanaf hun kindertijd.                            
Accepteer liefdevol de verschillen en sta anderen toe om hun eigen pad te volgen, op voorwaarde dat ze niet een andere ziel ’s keuzevrijheid hinderen.  Angst ligt aan de wortel van de meeste problemen, en daarop wordt ingespeeld door de illuminati en hun supporters.                                                  
Vervang angst met Liefde en laat anderen toe hun dictaten te volgen totdat zij zich realiseren dat hun ervaringen zijn vervuld en niet langer nodig zijn.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en blij om de progressie te zien die gemaakt is in het brengen van vrede op Aarde, ook al erkennen wij dat vele kleine oorlogen nog steeds hun tol eisen op mensenlevens.                    
Het zal niet lang meer duren voordat vrede wordt verklaard over de gehele wereld, en wij zullen er voor zorgen dat het permanent is.


Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: André
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

vrijdag 15 februari 2013

15.02.2013

SaLuSa, 15 februari 2013


Onze bondgenoten zijn zekerder dan ooit, en gaan door met het verplaatsen van de duistere Mensen naar waar ze het minst tot last zijn. Zij liggen met elkaar overhoop en wanhopen over het duidelijk ontbreken van hun macht om te bepalen wat er gaat gebeuren. De controle over de wereld ligt niet meer in hun bereik, en ze kunnen alleen nog maar dromen over hoe het was geweest ware zij de macht niet kwijtgeraakt. De Lichtwerkers gaan voorwaarts met hernieuwd vertrouwen en maken voorbereidingen voor een laatste actie, die definitief een einde maakt aan eventuele laatste mogelijkheden van de duistere Mensen om vooruitgang te boeken. Het is voor hen momenteel meer een wedstrijd van overleven, maar er is geen plek waar zij zich kunnen verstoppen waar wij geen weet van hebben. Hoe gauwer wij hen achter ons kunnen laten, des te sneller kunnen we ons op onze eigen agenda concentreren.

Wees alsjeblieft niet ontmoedigd wanneer je weinig ziet van de uiterlijke tekenen, welke laten zien waar de Lichtwerkers mee bezig  zijn. Het meeste werk dat zij doen wordt met ons gecoördineerd , daar we gezamenlijk heel binnenkort zeer belangrijk werk hebben uit te voeren. We mogen de Lichtwerkers feliciteren dat ze op hun gemak zijn met hun nieuwe taken, en hun acties zijn nog net zo belangrijk als voorheen. De tijd blijft zich versnellen en er zijn nog meer belangrijke instromingen van Licht welke binnenkort geactiveerd zullen worden. Langzaam maar zeker gaat het duister en het Licht uit elkaar, maar we blijven mogelijkheden geven aan hen die tot een stilstand zijn gekomen, zodat ze voorwaarts kunnen gaan. Het oude model/systeem zakt in elkaar en heeft geen macht om degenen tegen te houden die nu ontwaken tot hun ware zelven.  
Angst voor het onbekende is niet langer meer een probleem als  voorheen, en mensen vinden hun vertrouwen in God.

Wij weten precies welke zielen op één lijn zitten met het Licht, en hebben een volledig profiel/dossier van een ieder van jullie. Verder kunnen wij op ieder moment  zien waar jullie je bevinden, dus diegenen van het duister en van het Licht zijn allemaal onder ons toezicht.                                   Het zal  fijn zijn wanneer we jullie binnenkort kunnen voorzien van betere middelen voor communicatie, niet alleen tussen jullie zelf maar ook met ons. Sommigen van jullie zullen zeer veel gaan reizen, en voor jullie vrienden en familie is het belangrijk dat ze je niet uit het oog verliezen.    
           
Er komt natuurlijk een tijd dat alle conventionele vliegtuigen  aan de grond worden gezet, en reizen wordt dan een comfortabele en plezierige belevenis. Uiteindelijk zullen alle vormen van transport vrij zijn van vervuiling, en niet langer afhankelijk van opgewekte stroom. Voor lokaal gebruik zal een vorm van “Stap In en Uit” buggy voorhanden zijn. De zeevaart zal niet langer nodig zijn en luchttransport zal alle vracht verzorgen, zodat de zee en het leven erin zich kan herstellen tot haar oorspronkelijke staat. Er zal ook een ontwikkeling plaatsvinden van (werk)plekken vanwaar  onmiddellijk verzenden en ontvangst mogelijk wordt gemaakt.

Disclosure wordt naar voren geschoven en wordt benaderd vanuit verschillende hoeken, en de uiteindelijke uitkomst,  wat jullie buitenaardse geschiedenis betreft,  zal onvermijdelijk zijn.                               
Het zal regeringen ertoe dwingen om hun betrokkenheid met ET’s toe te geven, ten tijde vanaf  minstens de vorige eeuw. Het gaat niet alleen maar om contact te hebben gehad, maar ook dat er een hechte verbinding en samenwerking was in ondergrondse faciliteiten (DUMB’s). Disclosure moet ook de onthulling van bewijs bevatten van buitenaards bestaan en leven op andere planeten zoals Mars. Hoewel, wanneer jullie Regeringen zich terughoudend blijven opstellen, resulteert dat er alleen maar in dat wij die verantwoordelijkheid overnemen om de waarheid naar buiten te brengen. Hoe dan ook het is tijd voor jullie om jullie historische verbondenheid met ons te begrijpen.                   
Wij zijn geen indringers of vreemden, en vele leden van de Galactische Federatie van Licht zijn jullie voorvaders, genetisch met jullie verbonden daar jullie menselijke soort geëvolueerd is.

Jullie zijn ver gevorderd sinds jullie geleerd werd dat de Aarde het middelpunt van het Universum was. Levensvormen zoals die van jullie komen overal in overvloed voor, en in multi-dimensies en parallelle Aarde’s. Gods Universum bevat duizenden en duizenden Melkwegstelsels, waarin je kunt reizen wanneer jullie eenmaal volledige Galactische wezens worden. De waarheid is zo prachtig dat vele religies zullen verdwijnen, daar men zal ondervinden dat ze niet langer het geloof ondersteunen welke grotendeels door de mens zijn opgemaakt. Georganiseerde religies zullen niet langer nodig zijn voor individuele zielen om de waarheid te begrijpen. Alle kennis zit  binnenin, en je hebt het punt bereikt dat je je eigen leraar kunt zijn, en je intuïtief hebt ontwikkeld om te weten wat je persoonlijk nodig hebt om je evolutie voort te zetten. De waarheid kan heel diep zijn, maar je kan je eigen pad er doorheen vinden. Wanneer je je eigen weten volgt zal het je leiden naar waar je vervolgens dient te zijn, dus wees gewoonweg in het nu-moment en laat de dingen zich ontwikkelen in hun eigen tijd. Het delen van je kennis is prima, maar weet dat een ander zielen pad (another souls path) niet noodzakelijkerwijs jouw behoeftes vervult.

Wij hebben onderling geen problemen daar we weten dat we ons onder geascendeerde wezens bevinden, en we erkennen elkaars lichtniveaus. De energieën zijn zodanig dat er alleen waarheid kan zijn, en communicatie is alleen mogelijk op basis van totale waarheid. Op Aarde zeggen jullie vaak het één maar bedoelen iets anders tot het punt van oneerlijk zijn, maar het is wijs om te allen tijde de waarheid te spreken. Wij realiseren dat het je soms in de problemen kan brengen, maar uiteindelijk zal je nooit meer na hoeven denken om bij de waarheid te blijven. Wanneer je altijd eerlijk denkt en bent, heb je niets te verbergen.                                                                                                                                              
Wij hebben verschillende malen jullie leiders en hun vertegenwoordigers ontmoet, en daar wij telepathisch zijn, altijd precies geweten wanneer zij niet de waarheid vertelden.

Lieve Mensen, zoals jullie kunnen begrijpen hebben jullie nog veel te leren en af te leren voordat jullie klaar worden geacht een Galactisch Wezen te zijn, maar het is ongeacht jullie lot. Jullie zullen terugkeren naar die niveaus van Licht die je eens had, en gelaten om ervaringen op te doen zodat je een mentor voor anderen kan zijn. Dus wees aardig tegen je mede reizigers en vol compassie wanneer zij fouten maken en in duisternis vervallen. Jullie hebben het allemaal gedaan en het is niet te voorkomen wanneer je omringd bent door zulke lage vibraties. Het geheim is dat je jezelf weer staande weet te krijgen, en je ervaringen gebruikt om volgende uitdagingen van eenzelfde aard te overwinnen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en jij zult weten dat dit jaar een jaar is die toebehoord aan de mensheid. Een tijd waarin jullie erkent worden voor wie jullie werkelijk zijn als Soevereine Wezens, en jullie rechten hersteld worden. Er is veel dat staat te wachten om onthuld te worden, en wij zijn blij om er onderdeel van uit te maken. Onze liefde blijft alsmaar gezonden naar jullie en Moeder Aarde, en dat zal altijd zo blijven.


Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: André
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

vrijdag 8 februari 2013

08.02.2013

SaLuSa, 8 februari 2013

Waarheen leiden je reizen je nu, na alle opwinding rond Ascentie nadat het niet de grote verwachte veranderingen heeft gebracht. Zoals we je verteld hebben, heb je absoluut niets verloren als gevolg van de manier waarop  Ascentie voorbij is gegaan zonder de lang verwachte veranderingen.                                 

Deze staan klaar om ten tonele te verschijnen zodra ze op zodanige manier gecoördineerd kunnen worden dat ze maximaal in ieders voordeel zijn. Je begrijpt dat de oude systemen niet kunnen blijven daar ze niet het beste met een ieder voor hebben, en dat is juist het hele punt waar het om draait wat betreft het nieuwe systeem in te voeren. Mensen zullen uiteindelijk proberen om vast te houden aan hetgeen ze hebben, en wanneer je de boot mist wees dan gerust. Het is juist de bedoeling om diegenen te verheffen die er wel klaar voor zijn, en uiteindelijk zal niemand overblijven in het systeem van gebrek.

We hebben er hard met onze bondgenoten aan gewerkt om gelijkheid en overvloed te brengen.                 
De veranderingen zullen op een sprookje lijken, maar meer dan dat zullen zij de kwesties aanspreken die je hebben teruggehouden. St. Germain is een groot strijder met enorme macht, en hij zal er op toe zien dat niemand je kan tegenhouden om te claimen wat jouw toekomt. Hij heeft Goddelijke Krachten, en laat niemand proberen om trucks uit te halen om de distributie van de Welvaart ’s Fondsen te vertragen. De duistere Mensen hebben geen echte mogelijkheden meer die de vooruitgang naar het Gouden Tijdperk kunnen tegenhouden. Ze kunnen nog wel vervelend zijn,  maar zullen aan de kant geschoven worden waar ze geen macht meer hebben. We hebben allemaal genoeg gehad van hun vertragings- en bemoeienistechnieken. Zij hebben hun bevoegdheid ver overschreden, en het zal niet langer getolereerd worden.

In de tussentijd hebben miljoenen Lichtwerkers de veranderingen opgemerkt binnenin Zelf, en gaan almaar door met het verankeren van Licht naar de Aarde. Zij staan aan het front van een enorme inspanning om nog meer Licht op de Aarde de verankeren. Deze toename kan niet gestopt worden en zal doorgaan om jullie toekomst te realiseren. Het is als een enorme sneeuwbal, die rollend alsmaar groter wordt. Geloof ons Lieve Mensen, dit jaar zal jullie grote vooruitgang brengen.                           
Na het verbreken van de banden met dualiteit zoals jullie die ervaren hebben, gaan jullie naar een ander toneel die je brengt wat nodig is om een Galactisch Wezen te worden. Lichaamsveranderingen gebeuren continue wanneer je die energieën eruit gooit die onderdeel zijn van jouw bagage, en jij je Licht vergroot. 

Na verloop van tijd zullen de Meesters terugkomen en de hand hebben in jullie evolutie. Zij hebben je reeds zeer lange tijd vooruit geholpen en je vooruitgang gevolgd. Hoewel, degenen die de antwoorden niet binnenin kunnen vinden, zullen waarschijnlijk terug keren naar het oude model en met hun vrije wil zullen zij vooruitgang zoeken doormiddel van hun religieuze opvattingen.                      
Iedere ziel moet toegestaan worden om het zelf bepaalde pad te volgen, en zal uiteindelijk de waarheid begrijpen. Wij verheugen ons wanneer dat gebeurt, daar wij verlangen dat jullie zien dat “ALLES EEN IS”. Dualiteit is een moeilijke leermeester geweest, maar geleerde lessen zullen nooit meer opgelegd hoeven worden. Wij bewonderen jullie standvastigheid en vasthoudendheid om je hele zelf te storten in hetgeen je mee bezig zijn, ondanks dat er veel is om je af te leiden.                                
Jullie hebben zo’n positieve instelling, en zijn bereid om tot grote lengte te gaan om succes te bereiken. Blijf op dit pad en alles zal op de juiste tijd verschijnen.

Iedere ziel heeft een levensplan, en soms wijken ze er van af maar hun Gidsen zijn ter plaatse om ze te assisteren. Maar omdat we in de eind tijden leven, maakt het niet uit dat je er vanaf bent geraakt maar moet je zo snel mogelijk weer terug op je pad. Je moet je gewaar zijn van de mogelijkheden die je ernaar terug leiden, en je Gidsen werken hard om je in de goede richting te wijzen. Niemand anders dan jijzelf stelt je een doel voor ogen, en sinds je er mee akkoord bent gegaan, moet het voor de hand liggen  dat je daar bij blijft, als het kan. Wanneer je faalt, ligt het niet aan de wil van je Gidsen die je aansporen naar het juiste pad. Hoewel, wees er niet te ongerust over, daar er vele paden zijn die naar voldoening kunnen leiden.

Overal om jullie heen vallen de duistere Mensen ineen en ligt hun commando structuur in duigen. Veel van de topmensen zijn al in beperkte bewaring gesteld (contained), en geleidelijk worden hun mogelijkheden om het Licht aan te vallen steeds minder. Arrestaties vinden continue plaats en hun aantallen worden drastisch verminderd. Overal om jullie heen wordt de corruptie bloot gelegd, en de boosdoeners worden weggeleid zodat ze geen invloed meer hebben. Het is noodzakelijk voor jullie om te weten hoeveel jullie levens zijn beïnvloed door diegenen die er voor kozen om jullie te regeren doormiddel van macht. Het “Land van de Vrijheid” is een mythe welke voor jullie ogen werd gehouden om de waarheid te verstoppen, maar in den beginne waren er mensen die de juiste visie en kennis hadden, maar die overweldigd werden door de duistere Mensen. Door jullie gehele geschiedenis zijn jullie misleid, en weinig Presidenten is het gelukt om door de wurggreep van de illuminatie heen te breken. Dat Lieve Mensen verandert allemaal, en jullie hoeven niet lang te wachten om enige resultaten te zien, daar steeds meer van onze activiteiten openlijk zullen worden uitgevoerd. Het is onze manier om te laten zien dat we aan jullie zijde staan en met jullie.

Onze Federatie is nog steeds zo actief als altijd, we hebben te maken met nucleaire voorwerpen die de duistere Mensen verstoppen, we houden ze in het oog en staan klaar om ze uit te schakelen. 
     
Jullie leven in een idiote wereld, waar maar weinig wordt nagedacht over de gevolgen van het ontploffen ervan. Hoewel, wij zijn voorbereid op alles en klaar om in te grijpen wanneer dingen uit de hand dreigen te lopen. Over het algemeen, hebben wij vele inspecteurs  die regelmatig nucleaire arsenalen inspecteren, en weten dus welke landen de mogelijkheid hebben om nucleaire aanvallen uit te voeren. Wij wensen dat jullie bij elkaar gaan zitten om een manier te vinden om nucleaire oorlogsvoering te voorkomen. De bravoure waarvoor sommige landen kiezen wanneer zij elkaar bedreigen, maakt het mogelijk om in een nucleaire holocaust terecht te komen. Wij zullen dit niet toestaan, en dat is in overeenkomst met de Goddelijke instructies.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en zie hoe dicht jullie bij een vreedzame oplossing komen, waardoor er vrede op Aarde kan komen. Jullie zijn zo dicht bij het beëindigen van alle vijandelijkheden, maar het vergt een eerlijke aanpak door diegenen die nog steeds angstig zijn voor de grotere machten.              
      
Het is binnen jullie bereik, en Leiders moeten dit probleem met grote urgentie behandelen. Vertrouwen is in feite een uitzonderlijk goed wat wapens betreft.                                                                            
Het is waarheid om te zeggen dat de mensen genoeg hebben van oorlog, en de verspilling van middelen. Vrede is niet zo moeilijk om te realiseren, en wij wensen dat jullie er meer hart en ziel in leggen, dan zouden de dingen werkelijk van de grond komen.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: André
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

vrijdag 1 februari 2013

01-02-2013
SaLuSa, 1 februari 2013


Sinds lange tijd zijn de energie quotiënten (resultaten) op Aarde langzaam gegroeid, maar sinds jullie  er een grote verhoging in hebben ervaren, zijn ze enorm toegenomen. Het betekent dat jullie niveaus van Licht in grotere mate toenemen, en de resultaten zullen geleidelijk zichtbaar worden wanneer de grip van de duistere Mensen op mensen steeds meer wordt losgelaten. Het Licht heeft lange tijd de waarheid onthult betreffende hun activiteiten, en ze zijn niet langer in staat jullie voor de gek te houden met hun plannen zich de macht toe te eigenen. In feite wordt het hen snel duidelijk dat hun tijd voorbij is, en zij klampen zich vast aan van alles wat hen hoop geeft om het onvermijdelijke eind van hun periode van regeren te voorkomen. Met de wetenschap van alles wat er in het verleden is gebeurd wat de duistere Mensen ondersteunde, is het mogelijk om jullie leven te leven zonder angst voor enige acties van hun kant. Dat weerhoudt hun van de condities waarin zij floreerden, en voor hun eigen ogen zien zij hun macht wegglippen. Hierdoor kunnen onze bondgenoten makkelijker werken om de lang verwachte veranderingen te versnellen, en zullen jullie niet lang meer hoeven wachten om hen te kunnen zien.

Nu de lagere energieën wegvallen, zijn er meer mogelijkheden voor degenen die nog steeds niet ontwaakt zijn voor het Licht, en de druk ligt op hen om zichzelf te verheffen. Anders, zullen zij ervaren dat zij niet langer in de hogere trillingen kunnen verblijven welke zich constant verhogen.
               
Door hun onuitgesproken keuze blijven zij in de lagere trillingen om hun ervaringen te vervolgen. Natuurlijk zal iedere ziel op de hoogte zijn geweest van de mogelijkheden  die leven op Aarde vergezellen tijdens deze periode van Ascentie, en hebben zij zich mogelijkerwijs  voorgenomen om gewoon hier doorheen te leven als onderdeel van hun ervaringen. Dat is Lieve Mensen waarom jullie iedere ziel de vrijheid  moeten toestaan om hun eigen pad te kiezen. Wanneer het iemand dichtbij jullie betreft, voel je dan bevoorrecht dat je gekozen bent deel te zijn van hun levensplan. Bedenk ook dat als een geascendeerd Wezen, jullie de mogelijkheid hebben om terug te keren naar de lagere dimensies en je contact met hen te onderhouden.

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, is het levensplan van een ziel geen lukrake rangschikking zonder een doel in gedachten. Het is zorgzaam uitgedacht om een ziel de juiste ervaringen mee te geven om hun evolutie te vervolgen. Daarbij is het nog steeds jouw keuze om ze te voldoen, maar wees gerust je veranderd niet eenvoudig iets wat klaarblijkelijk het beste met je voor heeft.                                               

Hoewel, levensplannen veranderen weldegelijk wanneer zich omstandigheden voordoen die niet voorzien waren die onderdeel  worden van je ervaringen. Soms zijn ze niet in je voordeel, maar aan de andere kant kunnen ze je sneller vooruitbrengen dan vooraf verwacht. Voor iedere ziel die besluit door te gaan op het Ascentiepad, zijn er vele helpers die onophoudelijk werken om er voor te zorgen dat je voornemens worden vervuld. We willen benadrukken dat jullie nooit alleen zijn op jullie reis, en onze aanwezigheid is nooit opdringerig wat betreft het binnen dringen in jullie privé aangelegenheden. Het is meer een mate van dat wij simpel “weten” wanneer onze hulp of aanwezigheid nodig is. Het is niet alleen de Galactische Federatie van Licht die anderen dient, daar alle geascendeerde zielen op de ene of andere manier dienen en uiteindelijk zullen jullie dat ook.

De verschillen in uitkomst van ervaring van de 21ste december smeulen en gaan nog steeds door, maar dat komt grotendeels door de moeilijkheid van waardering wat het Licht betreft, daar er niet zoiets bestaat als “mislukking”. De enige constante is “verandering” en het raakt het leven van zovele mensen, en zij zijn degene die de uitkomst bepalen.     
                                                          
Jullie weten nu wat er mogelijk is, en het is aan jullie om jullie eigen realiteit te realiseren. 
                  
Wij zijn natuurlijk op de hoogte wat betreft de steeds groter wordende vraag naar de uitkering van de Welvaartsfondsen, de verklaring van Disclosure en de uitkomst van vrede. Wees gerust het is ver gevorderd en bijna zover. Jullie vreugde en blijdschap zullen dan in overvloed aanwezig zijn, daar jullie diep van binnen weten dat jullie de overwinning reeds hebben behaald. 
                                                     
Voor jullie heeft de tijd zich reeds versneld maar soms lijkt het ook alsof het zich met de voeten sleept, en begin je ongerust en ongeduldig te worden. Houdt je zicht alsjeblieft gericht op de toekomst, en onthoudt dat de meeste van jullie je in een bevoorrechte positie bevinden door te weten wat er zich voordoet. Als Lichtwerkers kijken we naar jullie om de mensen op te beuren, daar de tijd dat jullie je bezwaard voelden om je overtuigingen te delen reeds lang achter jullie liggen. Wees open en laat het bij het vertellen van jouw waarheid zonder te willen overtuigen, dat is het beste voor de mensen om je heen.

Moeder Aarde is voortdurend bezig geweest met het maken van veranderingen, en vanwege de enorme hoeveelheid Licht die er nu is verankerd, zijn er geen catastrofale maatregelen meer benodigd. De klimaatveranderingen vonden plaats om verschillende redenen, waaronder menselijke bemoeienissen, maar wanneer alles tot rust is gekomen zal je de meest comfortabele condities hebben zonder de extremen waar je nu aan gewend bent. Moeder Aarde is erg dankbaar voor de Liefde en de zegeningen die je haar hebt gezonden, daar ze in het recente verleden veelal vergeten werd voor de “Moederrol” die ze speelt. De vrouwelijke invloed komt terug en brengt meer harmonie en balans, en mannelijke dominantie wordt vervangen door een meer gebalanceerde representatie, overal waar je kijkt.

Vanaf het niveau waar wij verblijven zijn wij verheugd te zien dat er zo vele groepen worden gevormd om de veranderingen te realiseren, daar het meeste vanaf de lagere niveaus begint. Wanneer je daarmee begint, krijg je door de Wet van Aantrekking steeds meer hulp totdat alles zo is geregeld dat succes gegarandeerd is. Wij opereren op niveaus waar jullie het moeilijk zouden vinden om te werken, dus gezamenlijk zijn wij een enorme kracht voor verandering. Niets zou ons meer verblijden dan jullie te vertellen over onze acties die wij ten behoeve van jullie uitvoeren, maar het is nog steeds niet het juiste moment om te onthullen wat we aan het doen zijn. Te zijner tijd zullen jullie het weten, en er is zoveel dat recht gezet dient te worden betreffende jullie geschiedenis.   
               
Het maakt niet uit waar je kijkt en je zult zien dat de waarheid veel geweld is aangedaan, of zelfs herschreven opdat ze beter bij de ambities van de duistere Mensen pasten. Je vindt ze bij alle grote instellingen, en je bent je niet altijd bewust  dat zij tegen het Licht werken. Jullie moeten de waarheid leren kennen daar het je zal laten zien dat jullie ware zelven onderdrukt en geknecht zijn, om de indruk te geven dat jullie niet de kracht hebben om jullie eigen toekomst te bepalen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en wil jullie laten weten dat wij nog steeds in zeer grote mate bij jullie zijn, en wij beschermen degenen van het Licht zo goed als mogelijk. Het is misschien moeilijk te begrijpen, maar soms zal een ziel zijn leven opofferen om het doel van zijn bestaan te benadrukken. Het is het ultieme geschenk aan anderen wat gebruikelijk immens veel Licht naar de Aarde brengt. Wij houden van jullie zoals altijd.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: André
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS