Followers

Google+ Followers

vrijdag 30 maart 2012

30.03.2012SaLuSa, 30 Maart 2012Het kan niet lang meer duren voordat de vele activiteiten onder jullie aandacht komen, die worden uitgevoerd om jullie vooruit te helpen. Onze bondgenoten zijn in die mate betrokken dat de media gedwongen zullen worden de kwesties te behandelen. Het kan iets langer duren voordat onze aanwezigheid wordt gemeld maar alle pogingen om dit te voorkomen zullen zinloos zijn. De eerste respons zal allerhande reacties te zien geven maar zij die twijfels hebben of ons afwijzen zullen snel worden overschaduwd door de acceptatie bij de meerderheid van de mensen. Het zal niet lang duren voor het besef door dringt dat wij hier zijn om jullie te helpen en dat omvat het verwijderen van al diegenen die hun gezag en verantwoordelijkheid naar jullie vele jaren lang hebben misbruikt. Het betekent het einde van het bestaan van de Illuminatie die al ernstig zijn verzwakt door zoveel controle over jullie te zijn kwijtgeraakt.

woensdag 28 maart 2012

28.03.2012SaLuSa, 28 Maart 2012Het nieuws over de veranderingen reist in hoger tempo rond de wereld en daar zijn we blij mee want degenen met een onderzoekende geest zoeken de antwoorden voor wat er gebeurt. Sommige zijn bang voor de achterliggende betekenis maar anderen voelen dat er iets belangrijks en spannends voor de wereld gaande is. De waarheid wordt gelukkig wijd en zijd verspreid en wij zijn degenen onder jullie dankbaar die zich in de voorste gelederen inspannen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Wanneer de publieke bekendmaking over ons bestaan plaatsvindt, zal onze taak zoveel eenvoudiger zijn als mensen al zijn voorbereid op wat ze kunnen verwachten. De tijd snelt op zo’n hoog tempo voorbij dat met alles vaart wordt gemaakt en jullie kunnen zeer binnenkort een aantal belangrijke bekendmakingen verwachten.

maandag 26 maart 2012

26.03.2012SaLuSa, 26 Maart 2012In sommige opzichten zouden we kunnen zeggen dat onze missie bijna is voltooid omdat de tijd nadert dat al het werk wat is verricht om jullie van de overheersing door de Illuminatie te bevrijden, resultaten gaat laten zien. Het is voor jullie het einde van de cyclus van dualiteit en voor ons zijn het gewoon methoden om de weg vrij te maken voor het begin van een nieuwe cyclus. Het wordt een nieuw begin en gaat verder met het verhogen van jullie bewustzijnsniveaus zodat jullie naar nog hogere niveaus kunnen ascenderen. Wij zullen ook die tijd samen met jullie delen en maken zeer zeker deel uit van jullie toekomst. Wij assisteren jullie om uiteindelijk Galactische Wezens te worden en dat zal gebeuren als jullie met recht jullie plaats bij ons terug vragen.

vrijdag 23 maart 2012

23.03.2012SaLuSa, 23 Maart 2012In sommige opzichten doorloopt de wereld een rustiger periode dan gebruikelijk en dat is mede te danken aan onze activiteiten en die van onze bondgenoten. Er is een punt bereikt waarop we meer gezag kunnen uitoefenen over de oude garde die in hoog tempo zijn macht kwijtraakt. Meer mensen komen tegen hen in opstand omdat ze een grote mate van vertrouwen hebben gekregen door anderen succesvol hetzelfde te zien doen. Dit zal door blijven gaan en helpt ons onze doelen te bereiken en onze plannen uit te voeren voor jullie volledige bevrijding van de ketenen uit het verleden. Veel aspecten daarvan zitten al in een vergevorderd stadium en jullie gaan een behoorlijk vreemde tijd tegemoet. Jullie zullen duidelijk oude waarden en vertrouwde dingen zien wegvallen maar nog niet het nieuwe dat het zal vervangen. Een grondige schoonmaak is noodzakelijk voordat voor ons zaken voldoende gereed zijn om de leiding te nemen. Maar ook dan willen we dat de teugels van de macht aan jullie worden overgedragen en onze rol is jullie te helpen dat te bereiken.

woensdag 21 maart 2012

21.03.2012SaLuSa, 21 Maart 2012Zonder twijfel zijn jullie bewustzijnsniveaus de afgelopen tijd naar ons toe echt aanmerkelijk toegenomen. Er bestaat veel meer interesse in ons en onze ruimteschepen, wat gedeeltelijk aan de frequentie ligt waarmee we nu in jullie luchtruim zijn te zien. Tenzij vanuit een poging tot desinformatie, is er nog nooit een verslag geweest met betrekking tot de Galactische Federatie waarin wij zonder reden vijandig waren. En zelfs dan doden we niet en wanneer we gedwongen worden beschermende maatregelen te nemen, worden de inzittenden van jullie vaartuigen eerst verwijderd, voor ze worden vernietigd. We worden vaak in zo’n positie gedwongen wanneer onze orders genegeerd worden en die geven we alleen wanneer we de bevoegdheid hebben gekregen in te grijpen. In de meeste gevallen is dat wanneer nucleaire wapens op het punt staan gebruikt te worden en al jullie regeringen zijn gewaarschuwd dat we niet zullen toestaan dat dit gebeurt. Geloof ons Dierbaren, een aantal van jullie militaire bevelhebbers hebben nog steeds de bedoeling ze te gebruiken om een nieuwe oorlog te beginnen. Het pad naar Ascentie wordt door ons beschermd en het is niet aan ons jullie te redden, maar wel de mogelijkheid veilig te stellen zodat jullie die kans kunnen pakken. Feitelijk zouden noch jullie, noch Moeder Aarde hier vandaag zijn als wij niet hadden opgetreden. God heeft zich over deze zaak uitgesproken en wij handhaven het edict dat deze cyclus met Ascentie gaat eindigen.

dinsdag 20 maart 2012

19.03.2012SaLuSa, 19 Maart 2012Voor veel mensen is nu duidelijk dat er een grote reorganisatie plaats gaat vinden in de centra van de macht en dat zal mogelijk maken dat meer ingrijpende wijzigingen gaan beginnen. Het is belangrijk dat degenen die vooruitgang blokkeren en belangrijke veranderingen die noodzakelijk zijn om jullie van controle te bevrijden, volledig verdwijnen. Dat proces is in volle gang en degenen die ons in de weg staan, weten heel goed dat hun tijd erop zit. Er is geen uitweg voor ze en hun misdaden zijn goed gedocumenteerd met absolute bewijzen van hun betrokkenheid. We hebben het eerder over een kwestie van weken dan maanden voordat onze activiteiten tastbaar beginnen te worden. We hebben daarom goede hoop zeer binnenkort een grote stap vooruit te kunnen zetten, en één van dien aard dat jullie het te weten komen. We hebben wat steun van de media en geloven dat het niet lang duurt voordat verslaggeving van wat gaande is zich zal verspreiden en zal kloppen. We zijn niet uit op sensatie maar de gebeurtenissen zullen toch heel uitzonderlijk zijn. We willen dat bekend wordt dat het oude regiem niet langer aan de macht is en dat het zal worden vervangen door een die de mensen echt vertegenwoordigt. Het Licht keert terug Dierbaren, en het dringt ten positieve door in ieders leven.

vrijdag 16 maart 2012

16.03.2012SaLuSa, 16 Maart 2012Jullie hebben in het Engels een grappig spreekwoord, de laars zit aan de andere voet, ofwel de bakens zijn verzet. Dat is hoe het Licht nu dicteert wat er gebeurt, al zal de oude garde haar pogingen om controle uit te oefenen over de dingen nooit opgeven. Zij zullen binnenkort gedwongen worden aan onze eisen toe te geven en aangezien ze nu ook geen mogelijkheden meer hebben om te ontsnappen, is er werkelijk geen alternatief voor ze. Het betekent dat we samen met onze bondgenoten onverwijld door kunnen gaan met onze plannen. Elk project loopt en dat zal leiden tot een plotselinge rijkdom aan informatie voor jullie. Gebeurtenissen zijn zodanig dat de feiten niet langer verborgen kunnen blijven en dat gaat gepaard met het ontstaan van een explosie aan mensen die vertellen wat zij weten. Het kan wat betreft het Vaticaan langer duren omdat het eigen is aan een geheim genootschap dat het zijn duistere geheimen goed heeft verstopt. Niets zal echter al te lang verborgen blijven want jullie hebben het recht de waarheid te kennen en de mate waarin jullie zijn misleid.

woensdag 14 maart 2012

14.03.2012SaLuSa, 14 Maart 2012De oude garde moet zich gewonnen geven door de druk die op hen door jullie wordt toegepast. Ze hadden nooit gedacht dat jullie zo’n macht konden uitoefenen dat zij verhinderd zouden worden hun doelen te bereiken. Vanwege de stijgende bewustzijnsniveaus, die voortdurend nieuwe hoogten bereiken, kunnen zij geen beroep meer doen op de energieën die ze nodig hebben om succesvol te zijn. Hun geheimen werken niet meer en bij elke stap worden ze geconfronteerd met het aanvechten van hun gezag. Zij zien dat hun bases zijn vernietigd en ook hun wapentuig of het is verplaatst om het uitvoeren van hun plannen te voorkomen. Ze verkeren in verwarring maar weigeren nog steeds te begrijpen of te accepteren dat hun dagen voorbij zijn. Maar bij elke stap die ze zetten zullen wij hen confronteren om ervoor te zorgen dat ze worden verhinderd een groot incident te veroorzaken. Wij weten alles over hun operaties onder valse vlag en zij zullen zich moeten verantwoorden voor hun verraderlijke pogingen een nieuwe Wereldoorlog uit te lokken. We stellen opnieuw dat oorlog niet wordt toegestaan en hebben de Illuminatie gevraagd een einde te maken aan alle pogingen om er een te creëren. Het Nieuwe Tijdperk komt op dit moment tot leven en de ontwikkeling ervan zal door geen enkele invloed van buitenaf worden uitgesteld of tegengehouden.

maandag 12 maart 2012

12.03.2012SaLuSa, 12 Maart 2012De tijd blijft zich steeds verder versnellen terwijl over de toekomst van de mensheid in het Midden-Oosten wordt gevochten. Dat is tenminste hoe het er uit kan zien voor degenen die nog moeten ontwaken en nog niet geïnformeerd zijn. De media wordt helaas nog steeds onderdrukt door de oude benadering die vrijheid van meningsuiting en onderzoekende journalistiek verhindert waardoor de waarheid naar buiten zou komen. Er gebeurt veel dat verteld zou moeten worden zodat jullie een beeld zouden krijgen van wat achter gebeurtenissen zit die een bedreiging vormen voor de wereldvrede. Waarheidsgetrouw rapporteren zou nog beter zijn zodat jullie geest tot rust zou komen in de wetenschap dat, hoewel er pogingen zijn gedaan om een nieuwe Wereldoorlog te beginnen, zij daarin hebben gefaald en dat dit zo blijft.

vrijdag 9 maart 2012

09.03.2012SaLuSa, 9 Maart 2012Wat een reis maken jullie door de dualiteit, en op een dag zullen jullie je elk leven voor de geest kunnen halen dat jullie nader willen onderzoeken. Jullie huidige bewustzijnsniveau is zodanig dat slechts zeer weinig mensen dit op een gecontroleerde wijze kunnen, maar soms hebben jullie geheel onverwacht een korte herinnering. Het kan gebeuren wanneer jullie plaatsen of landen bezoeken die betekenis voor jullie hebben vanuit een vorig leven. Het is soms iets eenvoudigs als een geur of een vertrouwdheid met een bepaalde periode uit jullie geschiedenis. Al jullie ervaringen van al die levens zitten feitelijk nog steeds in jullie onderbewuste herinneringen. Ze komen jullie goed van pas en ze zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor veel van jullie voorkeuren in kleding en het kan jullie nauwelijks zijn ontgaan hoe stijlen telkens weer terug lijken te komen. Natuurlijk worden jullie door je omgeving en culturele opvoeding beïnvloed en vaak wordt er aanpassing van jullie verwacht door jullie vrienden of collega’s, maar jullie eigen voorkeuren zullen daar doorheen blijven komen.

woensdag 7 maart 2012

07.03.2012SaLuSa, 7 Maart 2012Meer van jullie beginnen te geloven dat de veranderingen substantieel gaan worden en de details zijn er voor wie bereid is ernaar te zoeken. Na diverse teleurstellingen is nu een fase bereikt waarin gebeurtenissen zich zodanig hebben ontwikkeld dat wat er gebeurt niet meer door de oude garde kan worden gestopt of omgekeerd. Hun dagen zijn geteld en zij worden geconfronteerd met de schaamte voor het verlies van hun positie en rijkdom. Vaak zijn beide door steekpenningen en corruptie verkregen, en voor hen vindt het onzegbare plaats. Zij worden niet alleen gedwongen hun positie op te geven maar verliezen ook hun ziekelijk verkregen winsten. Justitie zal naar gelang hun misdaden straffen uitdelen en er zal een waardevolle les worden geleerd. Zij worden niet minder of anders behandeld dan een andere ziel en zullen de schade goedmaken die ze hebben aangericht.

maandag 5 maart 2012

05.03.2012SaLuSa, 5 Maart 2012Het goede nieuws over de veranderingen kan niet veel langer worden tegengehouden want het wordt als te belangrijk beschouwd voor de hele wereld om deze kennis niet te delen. Internet wemelt van de informatie en meer mensen dan ooit treden naar buiten. Na maanden en jaren van voorbereiding heeft plotselinge druk een hele serie van arrestaties en ontslagen in beweging gebracht die angst verspreidt onder de gelederen van de Illuminatie. Ze zijn geschokt te merken dat ze nu kwetsbaar zijn nadat ze het gevoel hadden veilig en onschendbaar te zijn. Het houdt onverminderd aan totdat de Illuminatie uit hun machtsposities zijn verwijderd en dat gaat op volle snelheid door. Andere missies kunnen daardoor ook meer snelheid krijgen en de weg naar de opeenvolgende regeringswisselingen opent zich. Het maakt allemaal deel uit van de voortgaande instorting van het oude systeem en wat er ook wordt gedaan om het overeind te houden, het zal nooit meer hetzelfde zijn.

vrijdag 2 maart 2012

02.03.2012SaLuSa, 2 Maart 2012Leef elke dag zoals het loopt, want je weet niet wat je kan verwachten nu er zoveel op het punt staat te gebeuren. Er kan weinig twijfel over bestaan dat onze bondgenoten op veel fronten grote vooruitgang boeken en dat jullie al snel kunnen uitkijken op een periode van explosieve gebeurtenissen. Jullie zien al hoe uitgebreid onze onderzoeken zijn geweest om corrupte individuen uit de bankierende broederschappen te verwijderen en dat is nog niet klaar. Zoals jullie dus kunnen zien, is niet alleen de corruptie blootgelegd maar ook degenen die daar verantwoordelijk voor zijn. Wanneer die onthullingen meer bekendheid krijgen, zullen jullie verbaasd zijn hoeveel mensen met meer informatie naar buiten treden. De doorbraak heeft geheime plannen bloot gelegd waar biljoenen dollars in omgaan en de meest schandelijke en brutale handelingen om van de rechtmatige eigenaren te stelen. Het is onze bedoeling dergelijke gelden aan hen terug te geven, als zij deze op de eerste plaats rechtmatig hebben verkregen. Veel geld dat is misbruikt, was afkomstig van publieke gelden en feitelijk zijn daar astronomische bedragen bij betrokken.

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS