Followers

Google+ Followers

maandag 30 mei 2011

SaLuSa 30 Mei 2011


 
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik weet dat wij van de Galactische Federatie in de niet zo verre toekomst zullen worden geaccepteerd en ons vrijelijk met jullie zullen vermengen. Het zal de meest natuurlijke ontwikkeling zijn in onze relatie, want we zijn al vele malen eerder bij elkaar geweest. Duizenden jaren geleden zagen we de ondergang van jullie laatste beschaving, de Atlantiërs, maar dit keer zullen we jullie succes samen vieren.


SaLuSa 30 Mei 2011

Over de hele wereld blijft de bewustzijnsverschuiving toenemen, en het stimuleert meer en meer mensen om in actie te komen. Men beseft dat jullie in staat zijn zeggenschap te hebben over hoe jullie levens worden geleid. Tot nu toe droegen jullie vrijwel volledig jullie gezag over aan jullie leiders, en het is duidelijk dat hun beslissingen zelden in overeenstemming zijn met jullie werkelijke behoeften. In feite is het vaak het tegenovergestelde, en worden jullie genegeerd terwijl zij hun eigen politieke agenda’s uitvoeren. Toch beginnen jullie de manier te zien waarop jullie zijn misleid en gemanipuleerd, en er is een toenemende onvrede over hen. Het wordt jullie nu duidelijk dat jullie je eigen goddelijke rechten hebben die jullie terug kunnen nemen. Als gevolg voert die energie de druk op voor verandering en dit kan niet veel langer worden genegeerd. De Wet van Aantrekkingskracht zorgt ervoor dat jullie smeekbedes worden verhoord, en jullie mogen er zeker van zijn dat extra energieën aan die van jullie worden toegevoegd. Samen met de eisen van Moeder Aarde veroorzaakt het een verschuiving waarmee datgene wat op het punt staat plaats te vinden, wordt versterkt. De Aarde zit vol activiteiten die tot een finale leiden waarmee jullie snel naar Ascentie worden gebracht. Of het om kleine of grote groepen gaat, maakt geen verschil want uiteindelijk wordt het een collectieve inspanning met grote potentie. Ga dus door met jullie goede werk, want daarmee komt er eerder een einde aan het vermogen van de duisteren om als voorheen door te kunnen gaan.

De Galactische Federatie blijft hard werken om ervoor te zorgen dat onze bondgenoten goed worden ondersteund, zodat zij binnenkort een grote doorbraak bereiken. De oppositie tegen ons is enorm omdat wij de bevoegdheid hebben veranderingen in te voeren waarmee de manieren van zaken doen worden vernieuwd. Er moet gehandeld gaan worden waarbij de belangen van de mensen ter harte worden genomen, en ook met transparantie. Kleinschaligheid wordt mooi en gemakkelijker te managen en te beheren. Houd in gedachten dat met de nieuwe technologieën veel van wat jullie nu noodzakelijk achten, niet langer nodig zal zijn. Maak je geen zorgen over persoonlijke rijkdommen want nadat de veranderingen hebben plaatsgevonden, zal er voor iedereen worden gezorgd en rijkdom eerlijker verdeeld. Jullie worden zelf-voorzienend, en ruilhandel zal terugkomen want de geldsystemen zullen uiteindelijk niet langer nodig zijn.

Alles waar jullie naar neigden afhankelijk van te zijn, zal ten goede veranderen en het zal grotendeels voortkomen uit de wereldwijde distributie van technologieën om in alle vereiste essentiële behoeften te voorzien. Als jullie je verder ontwikkelen zal ook de hele kwaliteit van leven verbeteren, en het zal jullie een voorproefje geven van hoe het zal zijn als jullie ascenderen. Het zal een opmerkelijke snelle wijziging zijn van jullie huidige dagelijkse leven, en het zal jullie bevrijden van de draconische controles waar jullie momenteel aan worden blootgesteld. Houd in gedachten dat wij ons bij jullie zullen hebben gevoegd om aan dergelijke gebeurtenissen deel te nemen, en wij zullen jullie langs het spirituele pad begeleiden dat voor jullie allemaal was bedoeld. Ascentie is natuurlijk het hoofddoel, en wij zullen ervoor zorgen dat jullie in een positie zijn om daarin mee te kunnen gaan. Dat is onze missie en gezworen plicht om te zien dat jullie en Moeder Aarde veilig jullie doel bereiken, en het zal gebeuren.

Ondanks jullie gegarandeerde overwinning, is het wel heel belangrijk dat jullie op Ascentie blijven gefocust. Door dit te doen helpen jullie de weg vooruit wat soepeler te maken en minder chaotisch. Jullie hebben collectief de kracht dat verschil te kunnen maken, en hoeven alleen maar eendrachtig te handelen en door te gaan met het brengen van Licht naar de Aarde. Jullie hebben het al gedaan, en jullie mogen jezelf een groot compliment geven voor het overwinnen van de pogingen van de duisteren om jullie te overheersen ter verhindering van Ascentie. Laat jullie inspanningen om met het Licht te werken dus niet afnemen, want het is jullie wapen van liefde dat haar gelijke in kracht niet kent. Iedere dag zijn er vrijwel zeker kansen om jullie medereizigers te helpen, al is het slechts met een glimlach of een vriendelijk woord. Jullie zouden verbaasd zijn als je wist hoeveel het de wereld van een ander kan verlichten.

Dit is ook de tijd dat wanneer de bewustzijnsniveaus toenemen, jullie je waarheid kunnen uitspreken over Ascentie, want velen hebben gehoord over 2012 maar hebben weinig begrip van wat het inhoudt. Ze zullen niet alle details hoeven te kennen maar kennis hebben van de belofte van vrede en een Gouden Tijdperk zal hun hoop laten toenemen, en hun aandacht richten waar angst voor de toekomst kan worden overwonnen. We zijn dankbaar dat Internet nog steeds relatief is gevrijwaard van controle, waardoor mensen de kans krijgen vrijuit te spreken. Het is een mijnenveld van keuzes en verschillende meningen, inclusief doelbewuste desinformatie, dus het vraagt om oordeelkundigheid en gezond verstand want geen bron van Licht zal betrokken zijn bij het creëren van angst. Als iets niet goed klinkt voor je, leg het dan terzijde tot je een overtuigd besluit kan nemen.

Wanneer jullie je bewust worden van jezelf als Spiritueel Wezen, kan het leven op Aarde een mooie ervaring worden, zelfs rekening houdend met de negatieve aspecten en de voortdurende strijd om te overleven. Elke succesvol afgehandelde uitdaging verscherpt jullie spirituele vermogens en brengt ze naar een hoger niveau. Het wordt dan gemakkelijker zelfs strengere uitdagingen onder ogen te zien en er bovenuit te komen. Het hele doel van jullie incarnaties in de dualiteit is jullie evolutie, en er is weinig dat met de waarde van dergelijke ervaringen is te vergelijken. Twijfel er geen moment aan dat jullie om dergelijke redenen vrijwillig het leven op Aarde zijn aangegaan. Jullie beloning is het einde van de laatste cyclus van dualiteit te ervaren, en een verheffing naar regionen die slechts als absoluut hemels kunnen worden beschreven.

Het feit dat sommige zielen naar willekeur hun lichaam kunnen verlaten om de hogere dimensies te bezoeken, betekent dat zij hun bevindingen aan jullie kunnen vertellen. Zij werpen soms een blik op de Lichtniveaus waar jullie je naar gaan verheffen, en jullie zullen merken dat zij perfecte schoonheid, harmonie en vrede beschrijven. Natuurlijk zijn er ook niveaus dichter bij de Aarde zoals de astrale sferen, die niet zo’n hoge trilling hebben. Zelfs wat jullie Zomerland noemen is een indicatie van wat je kan verwachten. De derde dimensie is niet jullie ware thuis, en dat is de reden waarom jullie diep van binnen ernaar verlangen naar de hogere dimensies terug te keren. Instinctief weten jullie dat er meer in het leven zit dan jullie nu ervaren.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik weet dat wij van de Galactische Federatie in de niet zo verre toekomst zullen worden geaccepteerd en ons vrijelijk met jullie zullen vermengen. Het zal de meest natuurlijke ontwikkeling zijn in onze relatie, want we zijn al vele malen eerder bij elkaar geweest. Duizenden jaren geleden zagen we de ondergang van jullie laatste beschaving, de Atlantiërs, maar dit keer zullen we jullie succes samen vieren.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEW
Originals and translations of Galactic Messages available on

vrijdag 27 mei 2011

SaLuSa, 27 mei 2011


Weggestopt in jullie huizen kan het lijken dat al ons praten maar een droom is, maar jullie zullen Ascentie fysiek ervaren, vooropgesteld dat jullie lichamen passend voorbereid zijn tegen die tijd.
Er wachten jullie vele wonderen, en de garantie van wereldvrede zal jullie allemaal op je gemak stellen. Dan kunnen jullie samenkomen en de verschillen die jullie allemaal uniek maken waarderen. Met de wetenschap dat jullie Allemaal Eén zijn, zullen de raciale spanningen en geschillen verdwijnen, en religie zoals jullie die kennen zal hervormd worden zodat ze gebaseerd is op alle nieuwe waarheden die zullen worden geopenbaard. De Ene God zal worden aanvaard voor alle volgers, en in één klap verwijderen wat de bewezen wortel van vele problemen en oorlogen gedurende de eeuwen was.

SaLuSa 27 mei 2011


Jullie vooruitgang blijft ons verheugen, en ons belang ligt bij jullie collectieve bewustzijnsniveaus. Hoe deze in een relatief korte tijd gegroeid zijn ten opzichte van de laatste eeuw. Het is dit succes dat jullie stevig op het pad naar Ascentie heeft gebracht. Het betekent dat jullie de intentie van de duisteren om jullie verdere vooruitgang te voorkomen, hebben overwonnen. Jullie hebben je nu gerealiseerd dat de macht in jullie eigen handen ligt, en dat heeft grotendeels de angstfactor verwijderd die zo essentieel was voor het succes van de duisteren. Hun overheersing over jullie ebt weg, en er bestaat niet langer een manier waarop zij deze kunnen herwinnen. Dat is een absolute belofte van ons aan jullie, en snel zullen er acties komen die dit zullen ondersteunen. Onnodig te zeggen dat de laatste helft van dit jaar een groot keerpunt in jullie levens zal zijn.

 

Plotseling wijzen wereldse zaken op een positieve beweging richting vreedzame afhandelingen voor oude verschillen en recente oorlogen. Dat is hoe de nieuwe energieën het Licht naar boven brengen in diegenen die betrokken zijn bij zulke kwesties, en het wordt steeds moeilijker voor hen die liever vasthouden aan de oude manieren. Het zal verder gaan als de regeringsveranderingen doorgang kunnen vinden, en dan zullen jullie echte actie zien, gecombineerd met onze aankomst. Omdat wij zeer zorgvuldig zijn in onze planning, zal dit, wat jullie kunnen zien als onmogelijke taken om uit te voeren in zo een korte tijd vóór Ascentie, voor ons geen probleem zijn. Jullie vragen om hulp en wij zijn hier om die oproep te beantwoorden, en wij hebben goddelijke toestemming om contact met jullie op te nemen. Onze samenkomst was altijd al gepland en het is een natuurlijke stap voorwaarts nu jullie bewustzijn groeit en snel richting ons niveau toeneemt. Wij waren één in het verleden, en het is jullie lot en recht om je bij ons aan te sluiten en je reis te hervatten naar de hogere dimensies.

Helaas, maar toch door hun eigen keuze, zijn er zielen die onvoldoende ontwaakt zijn op dit moment om zelfs maar een beetje het belang van de komende tijden te begrijpen. Echter, er zal voor hen gezorgd worden en zij zullen grote liefde en zorg ontvangen door hen in een nieuwe omgeving te vestigen. Die zal niet ver verwijderd zijn van de huidige, zodat zij kunnen blijven incarneren in een vertrouwde omgeving. Daarna, volgens de cyclische aard van het leven, zal er weer een andere kans komen om te ascenderen. Als jullie hart en liefde bij deze zielen zijn, dan kun je hen dienen zoals wij jullie voor vele duizenden jaren gediend hebben. De laatste keer dat wij de Aarde bewandelden met jullie in een vreedzame periode, was in Atlantische tijden, lang voor haar ondergang. Een hoge staat van spiritualiteit werd bereikt en vele van jullie waren daar om dat te ervaren. Nu bevinden jullie je in een gelijkwaardig stadium, maar deze keer zullen jullie ascenderen.

Het Universum is ook blij met jullie succes, want het zal het plaatje compleet maken zodat elk onderdeel ervan kan ascenderen. Geloof ons dierbaren, dat jullie toekomst op de voet gevolgd wordt, omdat het experiment waarbij jullie betrokken waren geresulteerd heeft in prachtige vooruitgangen in jullie evolutie. Ieder van jullie is geweest waar vele anderen niet wilden gaan, en jullie verdroegen moeilijke en vaak ellendige levens om dualiteit te ervaren. Jullie wisten echter wat een wonderbaarlijke kans dit gaf om een mentor te worden voor andere zielen die hetzelfde pad zouden willen opgaan. Dienstbaarheid aan anderen wordt een natuurlijke ambitie als je eenmaal de hogere dimensies bereikt.

Na zo lang aan de Aarde gebonden te zijn geweest, hebben jullie een sterke affiniteit met Moeder Aarde en dat is waarom zo velen van jullie ervoor gekozen hebben bij haar te blijven. Het zal een geweldige ervaring zijn om samen te ascenderen, en wonderbaarlijk om Moeder Aarde weer in al haar pracht te zien. Als jullie bijvoorbeeld besluiten je bij ons aan te sluiten, dan zal jullie leven grotendeels aan boord van onze grote Moederschepen plaatsvinden. In feite zijn sommige zo groot dat zij gemakkelijk het oppervlak van een planeet na kunnen bootsen. Dus het is net als thuis en compleet met andere levensvormen zoals dieren. Zij zijn niet langer wild en zijn hun oerinstinct om te overleven compleet verloren omdat zij leven in perfecte vrede en geluk. Zo een vrede bestaat op al onze schepen, en het leven is zo bevredigend als het overal kan zijn. De kameraadschap en partnerschap omvatten ook families, en zij hebben alles wat zij nodig hebben voor een gelukkig en tevreden leven.Er werd aan de Aarde gerefereerd als een gevangenisplaneet, en dat is precies wat zij geworden was. Echter, het was de Mens die toestond dat de verraderlijke tentakels van de duisteren jullie langzaam onder een staat van controle bracht, zo erg dat jullie je macht aan hen overdroegen. Gelukkig werden jullie net op tijd wakker om jullie macht terug te nemen en over je eigen toekomst te kunnen beslissen. In een tijdvak van net veertig jaar tijd hebben jullie zo veel naar de Aarde gebracht dat het netwerk er omheen opnieuw gecreëerd werd, en het zal snel, door een grote input van energie, de manifestatie van de nieuwe Aarde aantrekken. Jullie zijn zeker niet alleen als het aankomt op het voorbereiden van alles zodat het klaar is voor Ascentie, omdat er legioenen zielen helpen die zelfs uit andere Universums komen. Het zal een gedenkwaardige gelegenheid zijn als dit zich voordoet en velen zullen aanwezig zijn om er getuige van te zijn.


Weggestopt in jullie huizen kan het lijken dat al ons praten maar een droom is, maar jullie zullen Ascentie fysiek ervaren, vooropgesteld dat jullie lichamen passend voorbereid zijn tegen die tijd. Zoals zo velen van jullie al ontdekt hebben, zijn de nieuwe energieën krachtig en beïnvloeden ze jullie op een aantal verschillende manieren. Dat is jullie verzekering dat dingen gebeuren zoals wij jullie adviseren, en wij verwachten zelfs dat meer van jullie grotere niveaus van bewustzijn gaan ervaren. Jullie zullen een vrede over je neer voelen dalen die je toestaat kalm te blijven ongeacht de omstandigheden, een teken dat je goede vooruitgang boekt. Het zal zijn zoals jullie ervaring dat de tijd versnelt, en zal behoorlijk zijn als je op weg bent naar het worden van een Galactisch Wezen.


Er wachten jullie vele wonderen, en de garantie van wereldvrede zal jullie allemaal op je gemak stellen. Dan kunnen jullie samenkomen en de verschillen die jullie allemaal uniek maken waarderen. Met de wetenschap dat jullie Allemaal Eén zijn, zullen de raciale spanningen en geschillen verdwijnen, en religie zoals jullie die kennen zal hervormd worden zodat ze gebaseerd is op alle nieuwe waarheden die zullen worden geopenbaard. De Ene God zal worden aanvaard voor alle volgers, en in één klap verwijderen wat de bewezen wortel van vele problemen en oorlogen gedurende de eeuwen was.Ik ben SaLuSa van Sirius, en leid jullie naar de waarheid die boven water moet komen en moet worden erkend als jullie verenigd willen worden.Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey.


Vertaling: Puk


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

donderdag 26 mei 2011

SaLuSa 25 Mei 2011


 
Kunnen jullie je de talloze mogelijkheden voorstellen die voor je liggen, want er is zeker geen limiet aan de avonturen die jullie kunnen ondernemen? Leven is overal om jullie heen in verschillende stadia van evolutie, en het is onze rol anderen te dienen die net als jullie nu hun weg banen door de verschillende dimensies. Het is spannend, lonend en wordt geenszins aan jullie opgelegd. Wij zijn tenslotte niet de enige organisatie die op ons niveau bestaat. Wel zijn wij van een omvang die jullie onvoorstelbaar zouden vinden, bestaande uit miljoenen aantallen. Ja, zij zijn allemaal geascendeerde Wezens en hadden zich anders ook niet bij ons aan mogen sluiten.

Wij houden van jullie, en van jullie grootse intentie om jullie tijd op Aarde af te sluiten met de overwinning op de duisteren.
SaLuSa 25 Mei 2011

Er zijn overal om jullie heen aanwijzingen die de nabijheid van Disclosure aangeven, en wanneer de laatste informatie gegeven moet worden, zullen er wegen in het publieke domein worden gevonden om dit te bereiken. Zelfs jullie duisteren lekken doelbewust geheimen wanneer ze het gevoel hebben dat dit in hun belang is, maar dat is soms puur met de bedoeling jullie alvast voor te bereiden op één van hun in scène gezette aanvallen. Onnodig om te zeggen dat ze vanzelfsprekend ook desinformatie verspreiden om mensen te verwarren die de waarheid zoeken. Vertrouw op jullie intuïtie want jullie zouden je inmiddels bewust moeten zijn van hun tactieken, en als jullie goed zijn geïnformeerd zal je een goed idee hebben over wat je terzijde kan schuiven. Disclosure is op dit moment klaar om te gebeuren, en onze bondgenoten zijn gereed om bij de eerste ideale gelegenheid van start te gaan. Dus na al het wachten staat de gebeurtenis waarmee “de boot het ruime sop op gaat” met onthullingen over ons, klaar om weg te varen. Er is al veel over ons bekend, maar bij de meerderheid van de mensen zal ons verhaal veel verbazing en ongeloof veroorzaken. De waarheid moet echter naar buiten en kan niet langer worden achtergehouden, de geheimhouding en ontkenning van ons heeft veel te lang geduurd. Hoe meer er over ons bekend is, des te gemakkelijker het zal zijn een algemene acceptatie van onze aanwezigheid te behalen. We kunnen dan de vele veranderingen organiseren die zonder verder oponthoud moeten plaatsvinden.

De energieën blijven jullie vanuit vele bronnen van buiten de Aarde bereiken, en helpen zowel jullie als Moeder Aarde om veel sneller dan ooit tevoren te verrijzen. Het doel van alles wat er gebeurt is altijd jullie op Ascentie gericht te houden, en er voor te zorgen dat de voorbereidingen overeenkomen met jullie behoeften. In dat opzicht zijn wij meer dan tevreden, omdat ondanks de vertragingstactieken van de duisteren alles op zijn plaats staat om volgens plan te voltooien. Het Licht heeft de leiding en laat zaken haar eigen weg vooruit vinden, maar altijd met de eindtijd in gedachten. Onze activiteiten zijn erop gericht succes te bereiken zonder de noodzaak enige vorm van confrontatie met de duisteren aan te hoeven gaan. Met onze maatstaven en onze vergevorderde technologieën is het niet nodig. We kunnen resoluut zijn en onze goddelijke bevoegdheid gebruiken wanneer de omstandigheden daar om vragen. Aanvaard dus alsjeblieft dat ongeacht welk scenario aan jullie wordt gepresenteerd, wij volledig bewust zijn van wat er gebeurt en de leiding hebben.

Jullie beschaving blijft zien hoe ineffectief de genomen maatregelen zijn om veranderingen van de Aarde tegen te gaan. Het schoonmaakproces kan niet worden gestopt omdat het absoluut noodzakelijk is, maar zoals we jullie bij veel gelegenheden hebben geïnformeerd, mogen we de invloed ervan op jullie verminderen. Recentelijk zijn we actief geweest bij de Olielek in de Golf, en ook bij de aardbeving en tsunami in Japan. De enige zielen die als gevolg van dergelijke gebeurtenissen het leven verlaten, zullen dit als onderdeel van hun levensplan hebben bepaald. We weten dat het idee haast niet te geloven is, maar de overgang is snel, en alle op dat moment ervaren angst wordt zodra zij in Nirwana aankomen meteen weggehaald. De dood is niet zoals velen het verbeelden en jullie worden snel met jullie geliefden herenigd.

Dus wat zouden jullie moeten doen in voorbereiding op, en in afwachting van de onvermijdelijke veranderingen. Wij zouden jullie adviseren je aandacht bij de aanstaande voordelen te houden en zeker op Ascentie te focussen. Er zullen een tijdje afleidingen zijn, maar wanneer wij voor jullie verschijnen zal jullie aandacht naar positieve veranderingen worden geleid, en zullen jullie in sommige opzichten kunnen participeren. Degenen onder jullie met kennis over ons zullen in staat zijn anderen te assisteren om aansluiting te krijgen bij wat er gebeurt. Inderdaad, er is geen reden waarom jullie dat nu niet zouden doen, want wij waarderen jullie hulp en moedigen jullie daarom aan open te zijn over kwesties. Ook al komt er een tijd waarin we de massa toespreken, dat persoonlijke contact zal zoveel meer betekenen. Het helpt als iedereen een open geesteshouding krijgt voor wat zij horen of zien, en niet meteen conclusies trekken. Er zijn nog steeds mensen met sterke overtuigingen zonder ruimte voor onze aanwezigheid, en zij zullen onze bedoelingen om naar jullie toe te komen, weigeren te geloven. Het zal zeker tijd kosten hun benadering te verzachten, en aanvaardbare antwoorden te creëren die hen zullen helpen zich naar ons toe gemakkelijker te voelen.

Jullie zullen zonder twijfel begrijpen waarom jullie vrije keuze zo zorgvuldig wordt gerespecteerd. Zelfs God legt Gods wil niet op, maar er zijn wetten die worden toegepast als het anderen zou kunnen schaden of zou kunnen interfereren met hun vrije wil. Toch zullen jullie leren, als jullie je ontwikkelen en je blik richten op het terugkeren naar de hogere dimensies, dat er een stadium komt waarop jullie met genoegen de Wil van God accepteren. Het wordt de meest natuurlijke en wenselijke vooruitgang, als jullie een Wezen van Licht worden. Jullie huidige zorg is echter de gouden kans te grijpen die wenkt om de dualiteit voorgoed te verlaten. Het is slechts een klein stapje vooruit in de context van tijd zoals jullie die begrijpen, maar een enorm belangrijke ervaring die veel zielen in de toekomst voordeel zal opleveren. Hier zijn jullie nu zo dicht bij een enorme sprong vooruit, waar jullie je al op voorbereiden vanaf het moment dat jullie de lange reis vanuit de duisternis zijn begonnen. Het is misschien maar goed dat jullie je niet de details herinneren van elk leven dat jullie vanaf die tijd hebben beleefd. Alles wat er nu toe doet zijn jullie directe inspanningen om je aandacht bij Ascentie te houden, omdat het jullie boven verwachting gaat veranderen.

Wij van de Galactische Federatie helpen jullie het gat te dichten tussen wat jullie nu zijn en worden, wanneer jullie volledig bewustzijn hebben verkregen. Hoe eerder we jullie als gelijkwaardige partners kunnen uitnodigen je bij ons aan te sluiten, des te sneller we door kunnen naar de volgende reis, die ons naar andere Sterrenstelsels en Universa mee zal nemen. Ze lijken nooit te eindigen, omdat er geen einde aan creatie is zoals wij dat zien. Kunnen jullie je de talloze mogelijkheden voorstellen die voor je liggen, want er is zeker geen limiet aan de avonturen die jullie kunnen ondernemen? Leven is overal om jullie heen in verschillende stadia van evolutie, en het is onze rol anderen te dienen die net als jullie nu hun weg banen door de verschillende dimensies. Het is spannend, lonend en wordt geenszins aan jullie opgelegd. Wij zijn tenslotte niet de enige organisatie die op ons niveau bestaat. Wel zijn wij van een omvang die jullie onvoorstelbaar zouden vinden, bestaande uit miljoenen aantallen. Ja, zij zijn allemaal geascendeerde Wezens en hadden zich anders ook niet bij ons aan mogen sluiten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij op te merken dat het Licht op Aarde toeneemt. Dat voorspelt veel goeds voor jullie laatste stappen richting Ascentie, en het is jullie garantie dat het volgens plan zal worden bereikt. Wij houden van jullie, en van jullie grootse intentie om jullie tijd op Aarde af te sluiten met de overwinning op de duisteren.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEW
Originals and translations of Galactic Messages available on

maandag 23 mei 2011

SaLuSa 23 Mei 2011


 
Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertrouw erop dat jullie met onze berichten geleidelijk een beter inzicht hebben gekregen in wat de Galactische Federatie vertegenwoordigt. Wij zijn jullie en uit jullie toekomst, en jullie zullen je soepel verplaatsen van jullie huidige manier van leven naar een leven waarin jullie uiteindelijk je plaats innemen als waardige Galactische Wezens. Wij zien deze tijd als extreem opwindend, met het vooruitzicht jullie weer uit te nodigen tot waar jullie, als Sterrrenkinderen, echt thuishoren.
SaLuSa 23 Mei 2011Profetieën komen en gaan, zoals kon worden verwacht, en jullie zien dat op gezette tijden bepaalde groepen het gevoel hebben dat zij naar een profetie zijn geleid die hun overtuigingen ondersteunt. Je kan je afvragen hoe zoiets ontstaat, en in veel gevallen is dit het gevolg van energie die aan een gebeurtenis van religieuze betekenis is gegeven. Dit kan honderden, zo niet duizenden jaren teruggaan en geleidelijk zo krachtig worden dat dit het bewustzijn van de volgelingen beïnvloedt, die het vervolgens tot een afsluiting brengen. De factor die ertoe leidt dat de gebeurtenis niet plaatsvindt, is waarschijnlijk omdat de tijden zijn veranderd, samen met de bewustzijnsniveaus en het Licht als vredestichter. De voorspelling wordt als gevolg daarvan niet verder meegedragen en manifesteert zich niet. Het is met andere woorden niet langer nodig de verwachte veranderingen in te voeren omdat de Mensheid zich naar een nieuw paradigma heeft verplaatst. De verwachte Apocalyps zal daarom niet plaatsvinden, al zullen er nog wel veel Aardse veranderingen plaatsvinden, maar niet langer verbonden met dood en vernietiging op grote schaal.Indien mogelijk zouden mensen zich moeten concentreren op de positieve aspecten van de veranderingen en gericht moeten blijven op hun visie van de Nieuwe Aarde, zoals wij zo vaak aanraden. Deze tijd zal voor veel zielen verwarrend zijn die niet helemaal zeker zijn van wat ze kunnen verwachten, en gebeurtenissen worden niet geholpen door de activiteiten van de duisteren. Zij hebben gebeurtenissen gepland die parallel lopen met de voorspellingen om op die manier te voldoen aan de verwachtingen van mensen, en daarmee natuurlijk de “angst” factor te voeden. Wij zijn ons bewust van dergelijke bedoelingen en binnen bepaalde grenzen, vanwege karmische situaties, kunnen wij voorkomen dat ze plaatsvinden. We hebben een Derde Wereld Oorlog voorkomen, de vernietiging van de Aarde, en plagen en ziekten van proporties die jullie bevolking zou hebben gedecimeerd. Dat was in overeenstemming met onze verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat jullie veilig het punt van Ascentie bereiken, en dat de mogelijkheid om te ascenderen jullie niet wordt ontzegd.Het lijkt misschien niet zo, maar jullie verheffen je boven de lagere trillingen en wanneer jullie dit doen zal de mate van duistere activiteiten afnemen omdat het Licht de kracht ervan verzwakt. Met de stappen die worden genomen om onze bondgenoten in gezagsposities te krijgen, hebben wij via hen ook meer invloed op wat er gebeurt. Alles bij elkaar boeken we vooruitgang richting onze doelen om de grote veranderingen tot stand te brengen waarmee de duisteren worden verwijderd. Dus wees er zeker van dat zelfs als jullie geen details hebben, wij onze doelen bereiken om zaken echt in beweging te krijgen. Wanneer het begint, is er geen ander resultaat mogelijk, omdat het Goddelijk Plan zich ongeacht uiterlijke gebeurtenissen manifesteert. Daarom herinneren wij jullie er af en toe aan dat het Licht al de aan jullie beloofde overwinning heeft behaald. Er is absoluut geen reden om angstig te zijn, en wat jullie ook voor jezelf hebben gepland om bij de eindtijd mee te maken, het zal gebeuren.Blijf recht vooruit kijken, want er komt een tijd waarin het verleden weinig invloed op jullie zal hebben. Wanneer jullie eenmaal zijn geascendeerd en jullie bewustzijnsniveaus op grote schaal zijn toegenomen, gaan jullie je eigenlijk losmaken van herinneringen van het verblijf in de lagere trillingen. Ze zijn dan niet meer van belang, maar de gewonnen ervaring zullen jullie toch altijd met je meedragen. Jullie zijn altijd op een spirituele reis om je weg terug te vinden naar de Bron, en dat is zonder uitzondering op alle zielen van toepassing. Jullie zien dus dat waar je ook andere zielen ontmoet, jullie veel gemeenschappelijk hebben en niet op zijn minst dat jullie oorspronkelijk afkomstig zijn uit de Bron. Jullie kozen ervoor afscheiding ervan te ervaren, en de uitdaging op je te nemen je Licht en bewustzijnsniveaus terug te vinden waarmee jullie onderbewuste herinneringen aan jullie ware Zelf zouden worden hersteld. Dat is door velen van jullie bereikt, en het was dat succes waardoor er meer tijd kon worden verleend zodat zo veel mogelijk zielen ascenderen. Jullie waren er anders misschien niet op dit moment geweest, maar hadden jullie reizen met de komst van het Millennium afgemaakt.Jullie kunnen dus de bewondering en liefde begrijpen, Dierbaren, die er van de hogere dimensies naar jullie uitgaat, omdat jullie succes alleen dankzij jullie toewijding en sterke intentie om alle hindernissen te overwinnen, werd bereikt. Jullie zijn echt magnifieke Wezens, en in de nabije toekomst staan jullie zij aan zij met ons als volledig bewuste Wezens. Kleineer jezelf niet, ongeacht jullie aardse ervaringen, want de ware reden voor verblijf op Aarde was af te dalen naar de lagere trillingen. Wat jullie ervan hebben geleerd is het belangrijkste element, en niet hoe het werd bereikt omdat jullie allemaal de aantrekkingskracht van de duistere energieën hebben ervaren. Hoe zouden jullie anders moeten leren ermee om te gaan, en volledig begrijpen hoe je ze moet overwinnen? Jullie zijn niet als zondaars bestempeld, zoals sommige jullie willen doen geloven, en het leven op Aarde was bedoeld om te doorleven en ervaringen uit te zoeken waarmee jullie inzicht zich zou ontwikkelen om jullie terug te leiden naar het Licht.Jullie hebben allemaal zoveel levens in de dualiteit gehad dat het begrijpelijk is dat jullie nu het gevoel hebben dat het tijd is voor verandering. Voor veel zielen is er niet veel meer van te leren, en doordat zij opnieuw een sterke verbinding met het Licht hebben gemaakt, zijn zij klaar zich te verheffen. Gedurende vele eeuwen is naar deze tijd toegewerkt, en grote Wezens hebben op Aarde gelopen om jullie te helpen de waarheid over jullie Goddelijkheid te begrijpen. Hun leringen zijn misschien vervormd, maar dat maakt het des te opmerkelijker dat jullie nog steeds je Licht hebben gevonden. Liefde is het sleutelwoord voor jullie vooruitgang, of je het nu ontvangt of geeft, en als jullie een punt kunnen bereiken waarop jullie in staat zijn zonder voorwaarden te geven, zijn jullie echt Een met het Christus Bewustzijn. We praten over Onvoorwaardelijke Liefde, en dat betekent geven zonder oordeel en niets ervoor terug willen krijgen. Mensen hebben de neiging aan een denkpatroon vast te houden dat voorwaarden stelt voor het geven van Liefde, en dat is een te leren les wanneer jullie de laatste periode ingaan die naar Ascentie leidt. Doe gewoon je best en je zal merken dat het gemakkelijker wordt op die manier te denken, en het ontstaat met de toename van jullie bewustzijnsniveaus.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertrouw erop dat jullie met onze berichten geleidelijk een beter inzicht hebben gekregen in wat de Galactische Federatie vertegenwoordigt. Wij zijn jullie en uit jullie toekomst, en jullie zullen je soepel verplaatsen van jullie huidige manier van leven naar een leven waarin jullie uiteindelijk je plaats innemen als waardige Galactische Wezens. Wij zien deze tijd als extreem opwindend, met het vooruitzicht jullie weer uit te nodigen tot waar jullie, als Sterrrenkinderen, echt thuishoren.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.Vertaling: Charlotte

The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

vrijdag 20 mei 2011

SaLuSa 20 Mei 2011


 
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik heb jullie een beeld gegeven van wat voor jullie ligt zodat jullie je zeker kunnen voelen over jullie wel-zijn. We vinden het fijn dat jullie graag willen beginnen, al zitten wij nooit stil en stellen onze plannen voortdurend bij om ons aan te passen aan de laatste situatie op Aarde.

Wij kunnen met accurate voorspellingen vooruit kijken en dat is belangrijk voor onze planning bij alle zaken. Het is niet mogelijk jullie anders dan heel algemeen hierover te informeren, omdat we onze informatie uit handen van onruststokers moeten houden die ertussen zouden komen. Wees ervan overtuigd dat wij hard werken om onze bondgenoten te ondersteunen om de laatste dingen voor elkaar te krijgen waarmee ons onmiddellijke doel zal worden bereikt.
SaLuSa 20 Mei 2011Dierbaren, begrijp dat de duisteren net als jullie rekenschap afleggen aan Universele Wetten, en net als jullie mogen zij middels hun vrije wil in de dualiteit ervaringen opdoen. Natuurlijk zijn zij ook aan jullie wetgeving onderworpen, maar door de wijze waarop zij die afwijzen en de macht die ze hebben, voelen zij zich boven de wet staan. Zoals jullie echter inmiddels weten is iedere ziel op zeker niveau voor iedere daad verantwoordelijk en zelfs voor een gedachte die bedoeld was om een andere ziel te schaden of de dood te veroorzaken. Daarom vragen we jullie dit in gedachten te houden wanneer de duisteren voor de rechter moeten verschijnen, en terecht staan voor hun misdaden tegen de Mensheid. Als het binnen jullie vermogen en denkpatroon ligt, laat er dan mededogen zijn want het is de beste reactie die je kan hebben. Als je kan erkennen dat de duisteren Wezens van Licht zijn die hun goddelijke vonk nog bezitten, is het nog beter als je ze zou helpen door hen Liefde en Licht te sturen. Dat is natuurlijk niet gemakkelijk, en helemaal niet als je een verwante of vriend hebt die slachtoffer van hen is geworden. Hoe jullie reageren hangt af van jullie bewustzijnsniveaus, maar jullie zullen uiteindelijk het niveau van Christusbewustzijn bereiken en vanuit dat niveau van inzicht handelen. Als het daarom nodig is een “deal” te sluiten om de duisteren te verwijderen en zij mogen ergens anders hun toevlucht zoeken, dan is het slechts een tijdelijk uitstel want uiteindelijk zullen ze niet aan gerechtigheid ontsnappen.In de tussentijd schiet alles goed op en onze bondgenoten dringen aan op de disclosure aankondiging. De feiten komen nu al zoveel jaren naar buiten, maar wat we nodig hebben is een officiële erkenning van onze aanwezigheid zodat we de Galactische Federatie aan jullie kunnen voorstellen. Er zijn op jullie Internet talrijke websites waar jullie je hart kunnen ophalen aan feiten over onze vloot, en deze worden door foto’s en zelfs video’s ondersteund. Of we bestaan is niet langer de vraag, want we hebben met elke belangrijke regering contact gemaakt. We willen het hele onderwerp openbreken, en daardoor debatten en discussies plaats laten vinden over wat er de afgelopen eeuw is gebeurd. Overheden zullen in het reine moeten komen met betrekking tot hun eigen aandeel in het onderdrukken van informatie over ons. Zij zullen ook hun eigen activiteiten moeten toegeven waarbij hun vloot voor die van ons mocht worden aangezien, of voor groepen zoals de Grijzen (de Grey’s).Het is voor elk helder denkend iemand duidelijk dat onze Moederschepen niet van de Aarde afkomstig zijn. Ze zijn in sommige gevallen van dergelijke grootschalige afmetingen, diverse kilometers lang, dat het gezond verstand begrijpt dat ze van andere beschavingen afkomstig zijn. En dan is er ook nog de vraag over de enorme aantallen ruimtevaartuigen die soms zijn gezien. Wanneer jullie er ongeveer honderd of meer tellen, zoals recentelijk in Mexico, weten jullie zeker dat zij niet van de Aarde afkomstig zijn. Het bewijs van onze aanwezigheid is zo overduidelijk, en toch verbergt jullie media over het algemeen nog steeds de waarheid. We zijn blij te kunnen zeggen dat deze situatie niet veel langer hetzelfde zal blijven. Er zijn veel aspecten die, voordat wij verschijnen, moeten gebeuren om de mensen erop voor te bereiden.Onthoud dat wij precies zoals jullie Spirituele Wezens zijn, en dat we allemaal uit de Bron afkomstig zijn. We zijn niet anders omdat we alleen van andere beschavingen afkomstig zijn, behalve dan het feit dat we meer ontwikkeld zijn. Dat is van toepassing op alle leden van de Galactische Federatie en wij handelen uit dienstbaarheid aan jullie als zijnde onze broers en zussen. Alles wat bestaat beweegt terug naar de Bron, dus we slaan de handen ineen en helpen elkaar. Jullie zijn op geen enkele wijze minder dan wij zijn, het is alleen dat jullie je hogere bewustzijnsniveaus lieten versluieren. Het was onvermijdelijk toen jullie eenmaal in de lagere trilling afgleden en je voorbereidde op jullie uitdaging om je ware zelf opnieuw te vinden. Jullie wisten dat dit de grootste uitdaging zou zijn waar jullie voor stonden, maar ook de meest schitterende gelegenheid om jezelf opnieuw te ontwikkelen en je te verenigen met je Hoger Zelf. Jullie werden geïnspireerd vanuit de wetenschap dat er altijd hulp zou zijn voor jullie, en jullie zouden de gevechten niet alleen hoeven te voeren. Belangrijker misschien nog is dat jullie je er bewust van waren dat de cyclus met gelijke kansen voor iedere ziel zou eindigen om te ascenderen. Die tijd is natuurlijk nu, en Ascentie is alleen maar een klein stapje van manifestatie verwijderd.We zijn er zeker van dat wanneer we eenmaal tussen jullie kunnen lopen, de twijfels en aarzelingen over het accepteren van ons heel snel zullen verdwijnen. Jullie regeringen zullen hun steun aan ons aankondigen, want ook zij zullen worden geïnformeerd over de volledige implicaties van wat er staat te gebeuren. Samen zorgen we ervoor dat de veranderingen en het schoonmaken van de Aarde efficiënt en snel wordt uitgevoerd. We kunnen de bevolking zoveel mogelijk beschermen tegen aardbevingen of de gevolgen ervan, maar er zullen nog steeds dodelijke slachtoffers bestaan omdat sommige zielen ervoor gekozen hebben de Aarde op deze manier te verlaten. Wanneer jullie eenmaal de redenen begrijpen van wat er gebeurt, zal het resultaat meer jullie aandacht hebben, dan de manier waarop het wordt bereikt. Er zijn veel opvattingen over hoe het zal zijn, en met onze komst zal er veel worden uitgelegd om misverstanden te voorkomen.Jullie worden je bewuster van de noodzaak van Moeder Aarde om met haar eigen programma van veranderingen door te gaan. We weten ook wat er nodig is en dat geeft ons de mogelijkheid te helpen om de gevolgen voor jullie te verzachten. Als het nodig is, kunnen we mensen ogenblikkelijk van het ene naar het andere punt vervoeren, en zullen we onze technologieën gebruiken om dergelijke missies uit te voeren. We weten van ieder afzonderlijk waar hij of zij is, en waar zij zich op zeker moment ook bevinden, we kunnen hen lokaliseren. Ook dit is door het gebruik van onze hoogst geavanceerde computers die zoals jullie zouden kunnen zeggen, “zelf na kunnen denken”, zoals jullie zullen ontdekken. Jullie zullen begrijpen waarom wij de hele kwestie van Ascentie vol vertrouwen tegemoet gaan, omdat onze rol erin ruimschoots binnen onze capaciteiten ligt. Dat geldt ook voor apparatuur of aanverwante zaken die voor onze projecten nodig zijn, en voor vrijelijk gebruik daarvan door jullie, als onderdeel van het “moderniseren” van jullie samenleving, om van alle voordelen van vrije energie te genieten.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik heb jullie een beeld gegeven van wat voor jullie ligt zodat jullie je zeker kunnen voelen over jullie wel-zijn. We vinden het fijn dat jullie graag willen beginnen, al zitten wij nooit stil en stellen onze plannen voortdurend bij om ons aan te passen aan de laatste situatie op Aarde. Wij kunnen met accurate voorspellingen vooruit kijken en dat is belangrijk voor onze planning bij alle zaken. Het is niet mogelijk jullie anders dan heel algemeen hierover te informeren, omdat we onze informatie uit handen van onruststokers moeten houden die ertussen zouden komen. Wees ervan overtuigd dat wij hard werken om onze bondgenoten te ondersteunen om de laatste dingen voor elkaar te krijgen waarmee ons onmiddellijke doel zal worden bereikt.Wij verlaten jullie met onze liefde en zegeningen zodat jullie zouden moeten weten dat er heel goed voor jullie wordt gezorgd omdat jullie in hoog aanzien staan.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.Vertaling: Charlotte

The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEW
Originals and translations of Galactic Messages available on

donderdag 19 mei 2011

SaLuSa 18 Mei 2011


Wij werken eendrachtig samen en op een geordende manier die jullie protocollen en overeenkomsten tussen landen respecteren. We vermijden het creëren van problemen die anders misschien de soevereiniteit van alle landen niet zouden respecteren. Het is niet aan ons om ons met dingen te bemoeien wanneer jullie in staat zijn om zelf actie te ondernemen. Wij zullen echter graag met jullie samenwerken om snel tot voltooiing te komen.
SaLuSa 18 Mei 2011


Iedere dag is een kans om naar jezelf te kijken en je tekortkomingen aan te pakken. Het maakt niet uit hoe ver je bent ontwikkeld, er zullen altijd uitdagingen zijn. Dit zijn tijden waarin jullie de vele overtuigingen nader bekijken die jullie met je mee dragen. Zij vormen jullie persoonlijkheid maar zijn vaak niet in jullie belang, voor iemand die ernaar streeft zich te verheffen en te ascenderen. Als ze in het Licht geen stand houden, mag je er zeker van zijn dat ze niet langer met je meereizen. Dit is onderdeel van het proces dat al vele jaren heeft plaatsgevonden, toen jullie evolutie zich ontwikkelde. Voor jullie als individu komt jullie leiding van binnenuit, en het is belangrijk naar dat kleine stemmetje te luisteren dat tegen je praat. Alleen jullie Hogere Zelf weet op elk moment wat het beste voor je is, en dat advies zou moeten worden opgevolgd. Wat anders is het, dan jullie geweten dat jullie oproept ernaar te handelen?Blijf onder alle omstandigheden zo kalm mogelijk en behoud een vreedzame houding, waardoor jullie trilling zo hoog mogelijk blijft. Het helpt jullie om niet opnieuw naar een emotionele toestand af te glijden die jullie tot een reactie zou kunnen aanzetten die je liever niet zou willen ervaren. Maar de controle soms kwijt raken is een hele menselijke eigenschap, en jullie zouden je moeten inspannen om er zo snel mogelijk van te herstellen. Hoe sneller jullie dit kunnen, des te minder schade het in je lichaam veroorzaakt, dat onder dergelijke omstandigheden gifstoffen produceert. Hebben jullie niet opgemerkt dat jullie je na een uitbarsting uitgeput en onprettig voelen. Als jullie in het uiterste geval voortdurend kwaad en agressief zouden zijn, zouden jullie met een ernstige ziekte eindigen. De energie van de chakra-centra raakt dan uit balans, waarna jullie zeker een lichamelijke reactie gaan ervaren.Dierbaren, jullie lichaam is jullie heilige, volledig bewuste tempel. Het kan slechts reageren op hoe jullie haar behandelen, en wanneer jullie haar respecteren en liefhebben, blijft ze volledig gezond. Veel van hoe jullie naar jezelf kijken beïnvloedt jullie welzijn. Wanneer jullie ontevreden zijn over jezelf, vergroten jullie in feite je problemen, terwijl als jullie jezelf prijzen, jullie goede vibraties aantrekken. Door positief te zijn kunnen jullie de meeste problemen oplossen, en met name op het gebied van persoonlijke successen. Geloof altijd dat jullie kunnen waar jullie je zinnen op zetten, om het beste uit jezelf te halen. De meest succesvolle mensen zijn degenen die hun gedachten en aandacht stevig richten op precies datgene wat ze willen. Twijfel er met de komst van Ascentie niet aan dat wanneer jullie eenmaal beslissen dat dat je doel is, jullie alle mogelijkheden hebben om te ascenderen. Jullie moeten het natuurlijk wel voor ogen blijven houden en dat Wezen van Licht voorstellen dat jullie bestemd zijn te worden.De schokkende waarheid over de Illuminatie en hun activiteiten zal op zo’n manier worden gegeven dat jullie weten dat het waar is. Voor degenen die weinig of geen kennis hebben over hen, zal het onmogelijk lijken dat er al die tijd een wereldregering is geweest die de weg dicteerde waarop de Mensheid zich ontwikkelde, maar een die in het geheim werkte en jullie evolutie controleerde. Zozeer zelfs dat jullie bijna helemaal niet vooruit kwamen. Jullie hebben duizenden jaren lang de dualiteit ervaren door van het ene uiterste naar het andere te gaan. Het afsluiten van de cyclus betekent het einde voor de duisteren maar niet voor degenen van het Licht die zich verheffen en zonder enige twijfel zullen ascenderen. Zoals we jullie regelmatig informeren is er geen reden om in angst te zitten over wat er nu of in de nabije toekomst gebeurt.Met nog maar zo weinig tijd te gaan, mogen jullie er zeker van zijn dat wanneer de grote veranderingen eenmaal beginnen, er geen onderbreking zal zijn tot aan Ascentie. Gebeurtenissen worden op elkaar afgestemd om de overgang zo soepel mogelijk te maken en er voor te zorgen dat iedere ziel zich bewust is van de betekenis van de eindtijden. Niet iedereen gelooft dat er een doel zit in het leven, of dat zij van goddelijke aard zijn en een oneindig leven hebben. Waar echter ongeloof volhardt, zal iedere ziel zich dienovereenkomstig ontwikkelen maar niet door middel van Ascentie, omdat zij duidelijk niet op zo’n grote omwenteling zijn voorbereid. Hun mogelijkheid om dit te doen zal opnieuw voorbij komen, en hopelijk wordt de waarheid met meer ervaring wel aanvaard.Vanwege het denken vanuit vrije wil ontstaan er onvermijdelijk verschillende meningen over hoe de eindtijden uitpakken. Dat zal voor de uitkomst geen verschil maken want jullie is gegeven je eigen realiteit te creëren. Geef dus ruimte aan de verschillende opinies en visies van anderen, vanuit de wetenschap dat als zij klaar zijn om te ascenderen, het hoe dan ook gebeurt. Sommige spenderen zoveel tijd en energie om te proberen anderen van hun waarheid te overtuigen, terwijl geen enkele groepering alles in zich heeft. Accepteer gewoon dat de Ene God van jullie Universum bestaat, en dat al het leven binnen die specifieke energie wordt gehouden. Daarom is iedereen voor God hetzelfde, en dat feit zou argumenten moeten ontkrachten over wiens God de juiste is. Gezond verstand is vaak verdwenen wanneer religieuze partijen zich tegenover elkaar opstellen. Dit zijn allemaal kwesties die voor de eindtijd zullen worden beslecht. Dat zal op zijn beurt een samenkomst aanmoedigen van degenen die één voet in het duister en één voet in het Licht hadden.Als jullie om je heen kijken, zien jullie veel extreme dingen gebeuren die nieuwe gebieden van duisternis creëren. Maar deze zullen van korte duur zijn, omdat de snelle groei van het Licht veel zwaarder weegt. Omvorming van de lagere trillingen leidt tot de solide oprichting van een krachtig raster van Licht. Het zit al op zijn plaats en zal zijn aandeel leveren in het tot stand brengen van de geboorte van de nieuwe Aarde, en terwijl dit allemaal gaande is, wordt de nieuwe jij ook geboren. Het is een droomachtige situatie omdat de meeste van jullie nog in de materiële wereld zijn geworteld, maar dat verandert binnenkort. Sommige van jullie erkennen al hun uitbreidende bewustzijnsniveau, en jullie wereldbeeld vergroot zich om zich aan de hogere aspecten van het leven aan te passen.Ik ben SaLuSa van Sirius, en kijk hoe jullie naar ons kijken, en er zal veel meer voor jullie te zien zijn als onze activiteiten toenemen. Wij komen noodzakelijkerwijs dichter bij de Aarde omdat er een beroep op ons wordt gedaan om ecologische schade aan te pakken. Wij houden een vinger aan de pols, klaar om ons werk af te maken wanneer we naar de Aarde kunnen komen. Er zijn een aantal zeer grote problemen die ons doen verlangen om zo snel mogelijk openlijk te komen, maar wij zijn verantwoordelijk naar hogere spirituele machten toe voor onze daden. Wij werken eendrachtig samen en op een geordende manier die jullie protocollen en overeenkomsten tussen landen respecteren. We vermijden het creëren van problemen die anders misschien de soevereiniteit van alle landen niet zouden respecteren. Het is niet aan ons om ons met dingen te bemoeien wanneer jullie in staat zijn om zelf actie te ondernemen. Wij zullen echter graag met jullie samenwerken om snel tot voltooiing te komen.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.Vertaling: Charlotte

The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEW
Originals and translations of Galactic Messages available on

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS