Followers

Google+ Followers

vrijdag 27 december 2013

27.12.2013

SaLuSa  27-December-2013.


Jullie zijn nu weer aan het einde van een jaar dat in veel opzichten opmerkelijk is geweest. De tijd is nog steeds aan het versnellen en men kan een duidelijke scheidslijn zien tussen het oude en het nieuwe. De Duistere Garde boekt niet de vooruitgang die ze wensten, nadat ze het gevoel hadden op het punt te staan de controle over de wereld over te nemen. Ze hielden geen rekening met de toenemende hoeveelheid Licht die op de Aarde werd gevestigd.  Zo zeer dat het bijna ongemerkt de sterkste kracht ten goede werd. Haar vooruitgang kan niet langer worden vertraagd, en het is voorbestemd om het middel te worden om de Duistere Garde te verwijderen.

Deze cyclus is afgerond en het Licht is nu de dominante kracht op Aarde. De merkbare beroering is alleen maar een signaal dat de mogelijkheden van de Duistere Garde om hun mars naar wereldcontrole voort te zetten, beperkt worden. Het was altijd op deze manier gepland, zodat ongeacht hoe ze hun macht over de mensen ook uitbreidden, ze nooit volledige controle zouden krijgen. De cyclus is voorbij en een nieuwe, die volledige vrede en blijheid aan alle zielen zal brengen, is begonnen. Er is niet langer plaats voor de duistere Garde om hun macht over het Menselijk Ras uit te oefenen.

Wanneer jullie pal staan en niet beïnvloed worden door gebeurtenissen die er buiten staan bekrachtigen jullie het Licht, dat steeds sterker wordt. Leef in het Licht en je kunt je leven leiden op een manier die anderen helpt zich samen met jou te verheffen. Het komende Nieuwe Jaar zal vele veranderingen inluiden die een sterk signaal zullen afgeven dat het Licht de Nieuwe Tijd tot stand brengt. 2014 zal het kruispunt zijn dat snelle vooruitgang mogelijk maakt en zal het signaal zijn voor het ware begin van de Tijd van het Licht. Ieder van jullie is uitgekozen om hier te zijn voor die gelegenheid en voor velen van jullie zal het leven je plotseling de veranderingen brengen waar je naar op zoek was. Als Lichtwerkers hebben jullie elk iets te bieden dat op de juiste tijd zal worden gebruikt. Maak je dus geen zorgen dat jouw bijdrage in vergelijking met die van anderen klein is, aangezien alles belangrijk is t.b.v. het geheel.

Jullie hebben allemaal een lange weg afgelegd met je ervaringen en zijn er nu meer in gegroeid dan toen jullie pas je reis begonnen. Geen enkele ervaring is zonder waarde en er is geen noodzaak om vergelijkingen te trekken met anderen, aangezien jullie allemaal een uniek levensplan hebben. Niemand is groter of minder dan een andere ziel. Jullie zijn deel van een grote familie die opkijkt naar Vader/Moeder God, waar jullie vandaan kwamen. Wanneer jullie bijeenkomen als Een zal geen enkele ziel beter worden geacht dan een andere, aangezien allen hetzelfde pad bewandelen en daarop alleen maar op een ander traject zijn.

Als jullie jezelf kunnen zien in anderen zul je weten dat je op onverklaarbare wijze met elkaar verbonden bent en dat jullie in werkelijkheid Een zijn. Toch zul je, zelfs wanneer jullie naar dit besef toegroeien, nog steeds een individueel Licht te midden van alle anderen blijven. Wanneer jullie als “Goden” worden behandeld is het een staat van Eenheid die je ervaart wanneer je terugkeert naar de Godheid. Bij gebrek aan een betere uitdrukking is het je Huis waar je vandaan kwam, en wanneer God weer wat meer wil ervaren worden alle zielen om die reden weer uitgezonden.

Op dit moment hebben jullie moeite om je je hogere staat van zijn voor te stellen of te herinneren, maar spoedig zal je op het pad van volledige herkenning zijn. Het zal in stappen gebeuren en eerst zul je volledig bewustzijn verkrijgen. Noodzakelijkerwijs hebben jullie vele levens in de lagere trillingen met een beperkt bewustzijn geleefd. Jullie uitdaging was om je weg naar God terug te vinden door middel van je eigen ervaring, en dat is waarom elke ziel in zijn eigen tempo reist en je op verschillende paden bent. Onthoud ook dat je t.b.v. specifieke reïncarnaties verbonden bent met bepaalde energieën die je mogelijkheden om te slagen vergroten.

Terwijl je meer Een wordt met het Licht, zul je ook meer ontwaken m.b.t. de waarheid omtrent je ware zelf. Je bent niet je lichaam, dat dient alleen maar je behoeften terwijl je op Aarde bent. Jawel, je hebt tevens een etherisch lichaam dat verfijnd is om het bestaan in de hogere trillingen toe te staan, toch moeten jullie nog veel verder gaan. Uiteindelijk zul je een waarachtig Lichtwezen worden, maar kun je nog steeds een “lichaam’ voor jezelf creëren als de noodzaak zich aandient. Het is raadzaam te bedenken dat wanneer je dat doet, om je in staat te stellen je door de lagere dimensies te bewegen, het op andere manieren beperkend zal zijn.

Geliefden, zet gevoelens van vermoeidheid of twijfel van je af, want de trillingen nemen toe en jullie worden verjongd. Verhef je uit twijfel of ongeloof en kijk strak naar voren en wandel in het Licht. Laat je zorgen achter je en wees ervan verzekerd dat alles perfect in orde is. Het kan moeilijk zijn, maar je moet beginnen je “bagage” af te leggen want je kunt het niet met je meenemen in de hogere rijken. Denk groot en positief, want jullie hebben het moeilijke werk om dit punt in jullie evolutie te bereiken gedaan. Houd ook in gedachten dat jullie vele zielen bij je hebt op deze reis, die alles doen wat ze kunnen om je te begeleiden naar een veilig en vruchtbaar pad.

Ik ben SaLuSa en ik ben weer gekomen om jullie te verzekeren dat alles in orde is en we de hele weg bij jullie zijn. Onze Liefde en Zegen begeleiden jullie.

Dank je SaLuSa

Mike Quinsey Vertaling: Rob 

vrijdag 20 december 2013

20.12.2013

SaLuSa  20-December-2013.


De alledaagse beroering wordt terzijde gezet nu veel mensen zich voorbereiden op de feestelijkheden, al naar gelang hun geloof. Het is traditie geworden dat dit eveneens wordt geaccepteerd door degenen die geen speciale band hebben met religieuze overtuigingen. Het resultaat is dat allerlei mensen vinden dat ze bijeen kunnen komen en hun verschillende overtuigingen ter zijde kunnen zetten en overeenkomen de eenheid van de hele Mensheid te vieren. De energieën nemen toe en een gevoel van liefde voor alle mensen brengt het beste in hen naar boven. Opeens is er met name medeleven met allen die arm of behoeftig zijn, vaak in een samenleving die anders volledig in staat is om ze allemaal te steunen.

Deze toestanden komen herhaaldelijk boven en langzaam maar zeker realiseren de mensen zich dat ze hun broeders hoeder zijn. Degenen die ver vooruit zijn gekomen in hun begrip weten ook dat alle leven Een is, en dat het onlosmakelijk verbonden is en dat de handelingen van elk individu het geheel beïnvloedt. Dit is wanneer mensen de verantwoordelijkheid voor hun handelingen nemen en de trillingen op Aarde helpen verhogen. Als jullie alleen maar de goodwill gaande houden die uit periodes zoals jullie die nu beleven naar boven komen, des te eerder verlaten jullie de lagere trillingen die in jullie hogere staat niet kunnen bestaan. Als de veranderingen zo voortgaan helpen ze die zielen, die net vanuit het duister opdoemen, zich te verheffen. Ze hebben een helpende hand nodig om op de weg naar succes te komen en vinden het makkelijker wanneer anderen de weg eenmaal hebben gecreëerd.

In vele levens hebben jullie myriaden situaties ervaren die jullie vooruitgang hebben geholpen. Ze werden, zoals alle levens,  gearrangeerd om jullie te helpen de problemen die je naar alle waarschijnlijkheid zou tegenkomen, te overwinnen. Er is absoluut niets dat zonder goede reden gebeurt, hoewel het voor de menselijke geest moeilijk is te kijken voorbij hetgeen er in jullie fysieke rijk gebeurt. Ieder van jullie heeft talloze helpers  wiens enige belang is er voor te zorgen dat jullie groeien door jullie ervaringen. Dit is waarom de sleutelgebeurtenissen in je leven georkestreerd zijn om je geleidelijk langs het pad van evolutie vooruit te helpen. Toch zijn jullie in veel gevallen in chaotische omstandigheden geworpen die geen echt doel lijken te hebben. Geloof ons, Geliefden, niets gebeurt per ongeluk en waarin je ook verzeild raakt heeft een bepaalde mate van winst, niet alleen voor jou, maar voor elke erbij betrokken ziel.

Maak je geen zorgen wanneer je betrokken raakt bij wat duidelijk van een negatieve bron komt, aangezien je aanwezigheid nodig kan zijn om de trillingen onder controle te houden. Vaak kun je voldoende Licht inbrengen om wat van de negatieve energieën te verzachten of te verwijderen. Wees ervan verzekerd dat je gebruikt zult worden ten behoeve van je ervaring en toewijding om het Licht te verspreiden, en dat je nooit zult worden geroepen meer te doen dan je aan kunt. Natuurlijk zul je jezelf ook aan de ontvangende kant tegenkomen, maar dit is vaak een test om er voor te zorgen dat je weet hoe je jezelf aan moet pakken. We herhalen dat “niets bij toeval gebeurt”, dus zoek altijd naar de les die je ervaring kan begeleiden.
Wees ervan verzekerd dat je tijdens je leven rustmomenten krijgt en dat er niet van je verwacht wordt het Licht te dienen zonder ze. Het is zeker dat je zult weten waar je staat wanneer je met de stroom meegaat en je levensplan vervult. Herinner je echter dat bij tijd en wijle je, zo te zeggen, openstaand karma tegen zult komen, en dat zal zichzelf presenteren wanneer je in staat wordt geacht daarmee om te gaan. Laat je in zulke omstandigheden dus niet afschrikken en accepteer je ervaring goedgemutst, en het allerbelangrijkste, zorg dat je ervan leert.

Op dit moment in jullie evolutie ga je sneller vooruit dan ooit, en elke ziel is bezig met de laatste ronde van diens levensplan voor deze incarnatie. Dit kan onwaarschijnlijk lijken aangezien jullie allemaal op verschillende plekken in jullie ontwikkeling zijn, en onthoud dat niet elke ziel klaar is om te ascenderen, of dat wil doen. Het einde van een Zonnecyclus nadert en is speciaal in zoverre, dat de eindtijden al bepaald zijn, en ongeacht de pogingen van de Duistere Garde om het plan te weren zullen ze daar niet in slagen. Ascentie is verzekerd en wordt aan het einde van een Zonnecyclus verwacht.

Help ondertussen je medereizigers waar nodig, maar zet ze ondertussen niet onder druk door je adviezen aan ze op te dringen. Soms kunnen lessen alleen geleerd worden door rechtstreekse ervaring, hoewel groepservaringen niet ongewoon zijn. Probeer niet te rigide te zijn in je denken en wees flexibel, hoewel velen van jullie nu intuïtief genoeg zijn om te weten wanneer je een andere kant op moet gaan. Neem de dingen zoals ze komen en probeer situaties niet te forceren tenzij je zeker bent van de uitkomst. Je zou moeten weten dat wanneer de zaken vloeiend gaan er weinig voor je te doen is.

Jullie hebben je duizenden jaren op deze periode voorbereid, zoals je altijd hebt geweten dat die zou komen om je uit de lagere trillingen op te heffen. Velen van jullie zijn ontwaakt voor dit feit, en nu gaan jullie met vreugde voort op jullie weg, met grote verwachtingen. Zelfs wanneer je niet helemaal begrijpt wat voor een grootse tijd zich voor jullie allemaal opent, is er een gevoel van opwinding, wetend dat een nieuw tijdperk op het punt staat zich te openbaren. Het stelt jullie in staat te mijmeren over hoe het leven zou zijn als de Duistere Garde eenmaal verwijderd is. Zo’n vrijheid van bemoeienis is iets nieuws, en heel moeilijk te bevatten wanneer je uit de lagere trillingen omhoog gaat.

Gedurende millennia hebben jullie dualiteit van zo’n intensiteit ervaren, dat de dramatische en verreikende veranderingen die er bijna zijn, moeilijk voor te stellen zijn. Hoe dan ook, ze manifesteren zich bijna, en zullen de meest wonderbare verrassingen en verreikende veranderingen met zich meebrengen, zeer tot jullie verwondering en verheuging.

Ik verlaat jullie nu met wat hopelijk een gevoel van vreugde is, wetend dat jullie reizen in de lagere dimensies bijna ten einde zijn. Blijf kalm en ga door met het verspreiden van liefde en vrede, waar je ook bent.

Dank je SaLuSa

Mike Quinsey
 Vertaling: Rob 

zaterdag 7 december 2013

05:12:2013

SaLuSa  5-December-2013.


De dingen bereiken nu met zo’n grote snelheid hun voltooiing, dat jullie een open mind moeten houden en bereid  zijn je ervan te verzekeren dat je met de stroom meegaat. Oude overtuigingen worden heftig door elkaar geschud, en dit gebeurt expres en is bedoeld om jullie in het Nieuwe Tijdperk te brengen. Velen ervan dragen een zekere mate van waarheid in zich die voldoende was om jullie in staat te stellen je voeten te plaatsen op het pad naar realisatie, maar ze zijn niet langer adequaat voor de enorme veranderingen die plaatsvinden. De tijd wanneer jullie de mogelijkheid zal worden gegeven om je trilling naar een zodanig peil te verhogen totdat uiteindelijk alleen de waarheid zal bestaan nadert snel. Jullie zijn al op dat pad naar complete verlichting, en veel hulp wordt gegeven om er voor te zorgen dat jullie alle kans hebben om je ascentie af te maken.

Er gebeurt zoveel rondom jullie, dat jullie verwarrend kunnen vinden, maar als je maar je intuïtie volgt en binnenin jezelf kijkt, dan zul je de antwoorden hebben. Gebruik zoals altijd je onderscheidingsvermogen en weet dat boodschappen van Licht en Liefde altijd een speciaal gevoel bij zich dragen en nooit de lagere vibraties dragen die geassocieerd worden met negativiteit. De periode die jullie binnengaan is al van een hogere trilling dan die welke jullie relatief kort geleden hebben ervaren. De tijd gaat door te versnellen en het is jullie bewijs van het hogere trillingsniveau waar jullie nu in zitten. Hoe meer je jezelf centreert en focust op je Licht, hoe meer je voorbereid zult zijn op de toenemende trillingen die voorbestemd zijn je uit de dualiteit op te heffen. 

Laat je niet afleiden door de onrust die onvermijdelijk voortvloeit uit de enorme veranderingen die plaatsvinden. Energieën van een lagere trilling die geen plaats hebben in het Nieuwe Tijdperk kunnen niet langer worden gehandhaafd. Ze zullen de mogelijkheid om te blijven bestaan naast de hogere trillingen die worden gevestigd verliezen en in de Derde Dimensie achterblijven. Ascentie zal de culminatie zijn van alle optredende veranderingen, en het is het uiteindelijke resultaat voor degenen die hun trilling naar de hogere dimensies hebben verheven. Jullie wordt de kans gegeven om permanent de cyclus van wedergeboorte te verlaten, en het is een unieke tijd die met het afsluiten van de huidige cyclus komt.

Waar jullie in het verleden je rol speelde die afgescheidenheid schiep en onderhield, dat tijdperk is afgelopen en wordt nu uitgespeeld. Jullie zijn altijd Een geweest met elkaar hoewel jullie vaak een rol hebben gespeeld die jullie tegenover elkaar zette. Dat was om jullie evolutie te versnellen door de opgedane ervaringen, en dat resulteert nu in een nog snellere. nu het Licht in intensiteit toeneemt. Degenen die al verder zijn helpen ook anderen die hen in hun voetsporen volgen, op dezelfde manier waarop jullie nu worden geholpen. In jullie zonnestelsel zijn jullie de laatsten die wachten op het bereiken van Ascentie, en jullie gaan door met het ontvangen van immense hulp totdat elke ziel zover is.

De Duistere Garde is in staat van paniek en probeert op alle mogelijke manieren het onvermijdelijke einde van hun heerschappij te voorkomen. Het zal ze niet baten, dus er is geen reden om je zorgen te maken, en we zouden willen vragen dat jullie je concentreren op het binnenbrengen van het Licht. Hoe meer jullie jezelf kunnen toeleggen op het bereiken van jullie doelen, hoe sneller de gebeurtenissen doorgaan. Het zal ervoor zorgen dat de eerste officiële aankondiging door President Obama kan worden gedaan, die het bestaan en het contact met onze Ruimtevrienden erkent. Het zal resulteren in een open discussie en erkenning van hen, en een overeenstemming om te onderhandelen over het protocol dat een open contact mogelijk maakt. Van daaruit zal het hele onderwerp het publieke domein binnenkomen om nooit meer uit het zicht te worden verborgen.

We vragen jullie dus om te allen tijde in het Licht te blijven en je niet af te laten leiden door iets wat er duidelijk niet van is. Een hele lange tijd werd de waarheid van jullie wezen voor jullie verborgen, maar spoedig zal het bekend zijn. Het zal jullie vooruitgang bespoedigen, en zonder de bemoeienis van de Duistere Garde zal het gauw hogere niveaus bereiken dan op enig ander moment sinds deze cyclus begon. Op het einde van een cyclus is er veel om uit te zoeken en elke ziel wordt de gelegenheid gegeven om naar zijn hoogste zijnsniveau te gaan. Aangezien er in werkelijkheid niet zoiets als tijd bestaat, is alles in het nu en is er geen reden om je zorgen te maken over iemand anders zielsgroei. Iedere ziel heeft een oneindige hoeveelheid “tijd” waarin hij zijn reis naar huis kan completeren. Alles gebeurt in perfecte relatie tot al het andere volgens God’s plan voor de Mens.

Wees er van verzekerd dat vele zielen je vergezellen op je reizen en dat je nooit alleen bent. Ze zijn je helpers en gidsen die je alle hulp geven en je in staat stellen om met succes je doelen te bereiken. Je zult ontdekken dat het altijd de meer ontwikkelde Wezens zijn die omlaag reiken om degenen te helpen die hen in hun voetsporen volgen. Ze dringen zich echter niet aan jullie op, maar zullen altijd reageren op jullie roep om hulp. Het is noodzakelijk om in gedachten te houden dat je niet altijd zult krijgen wat je vraagt, aangezien je levensplan aan hen bekend is en dientengevolge de meest passende actie wordt ondernomen. Ze zullen je zacht en verstandig de juiste richting aanwijzen en met jullie feesten wanneer jullie je levensplan tot stand hebben gebracht.

Hou je ogen naar voren gericht en weet dat er, in echte termen, nog weinig tijd is om je levensplan te vervullen, maar vele zielen doen hun best om er voor te zorgen dat jullie succes hebben. Ze zijn altijd met jullie en delen jullie hoop en aspiraties, en helpen jullie op je reis terug naar het licht. Jullie vrije wil wordt gewaarborgd en is belangrijk, en moet met zorg worden behandeld als je iemand bent die voorbestemd is om aan het einde van deze cyclus te ascenderen.

Dank je SaLuSa

Mike Quinsey
 Vertaling: Rob 

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS