Followers

Google+ Followers

vrijdag 28 augustus 2015

Nederlands -- SaLuSa, 28 aug 2015

SaluSa, 28 Augustus 2015
 
Mensen van de Aarde, jullie bevinden je in beroering daar jullie systemen afbreken en wederom bewijzen dat ze niet adequaat zijn om een fatsoenlijke en duurzame levensstandaard te behouden. Helaas moet het zo zijn, aangezien jullie zelf de Meesters zijn van jullie eigen lot waarin jullie gezegend zijn met vrije wil. Het had zo anders kunnen zijn als jullie geaccepteerd hadden dat je een ander behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden en dat jullie allemaal Een zijn in het menselijk ras. Hebzucht en zelfverheerlijking hebben zielen verhinderd om de rijkdom van de wereld te delen en dat heeft geleid tot een onevenwichtige maatschappij. We veroordelen de betrokkenen niet daar het Menselijk Ras zelf heeft bepaald wat bijdraagt tot de vrijheid van een ieder. Maar de ervaring gaf alle betrokkenen een inzicht in het leven zonder liefde en zonder God en heeft laten zien dat de mens niet de kennis heeft noch de wil om zijn Broeder's Hoeder te zijn. Dus geen ervaring bestaat zonder zijn positieve kant, in het onderwijzen van de lessen die jullie evolutie heeft versneld.

Jullie hebben vele levens geleid waarin verschillende benaderingen van het leven zijn uitgeprobeerd en afgezien van de hoogtepunten af en toe, is het voornamelijk een harde les over het leven geweest. Zeker, ondanks dat jullie vele verschillende benaderingen van uitdagingen en problemen van het leven hebben ervaren, zijn jullie toch blijven evolueren en velen van jullie zijn voldoende vooruit gegaan om te kunnen ascenderen. Het blijft nu te bezien wanneer jullie de vibraties voldoende kunnen verhogen om Ascentie te laten plaatsvinden. Het zal zeker gebeuren want dat is jullie lot en eveneens voor het hele universum. Het kan niet anders en het is afgekondigd door de hogere machten die toezicht houden op de evolutie van het Menselijk Ras.

Iedere ziel krijgt dezelfde kans om te ascenderen en er wordt veel hulp bij geboden, afhankelijk van de vrije wil. Sommigen zijn zo vastgegroeid in de lagere vibraties dat ze het moeilijk vinden zich vooruit te bewegen, maar wees er zeker van dat hen alle hulp wordt gegeven om op te rijzen. Maar er komt een moment dat een cyclus zijn loop heeft gelopen en een nieuwe begint, en het is deze interim-periode die jullie zoveel problemen geeft. Er is een grote ordening gaande die op dit moment alle aspecten van het Licht verheft. Er zal een tijd komen, heel binnenkort, waarop het Licht is toegenomen tot zo een niveau dat het de lagere vibraties letterlijk achter zich laat. Het betekent dat iedere ziel die niet is opgestegen zich naar een andere cyclus zal bewegen die aan zijn behoeften blijft voldoen. Alles resulteert uiteindelijk in een perfect resultaat, dus hoef je je geen zorgen te maken over de toekomst van een bepaalde ziel. Dierbaren, denk na over het feit dat God verblijft in een toestand van volkomen Liefde en Perfectie, en Gods plan voor de Mens is de vleesgeworden perfectie.

Voordat jullie vrijwillig deelnamen om dualiteit te ervaren en gedropt werden in de lagere vibraties, wisten jullie dat het een uitdagende tijd zou zijn maar waren jullie vastbesloten om de uitdagingen te overwinnen. Jullie wisten dat jullie gedurende je reis geholpen zouden worden om weer op te rijzen maar ook dat jullie door vrije wil ieder aspect van dualiteit konden ervaren. Dus jullie reizen met een snelheid die past bij ieders specifieke behoeften en dat is waarom sommige zielen achterblijven. Degenen die een sterke band met het Menselijk Ras voelen, zullen na hun Ascentie terugkeren omdat ze de behoefte hebben verloren zielen te helpen hun weg terug te vinden van de duisternis naar het Licht. Op een hoger niveau van vibratie wordt de Eenheid van alle zielen echt begrepen en zullen in Broederlijke / Zusterlijke liefde sommigen in dienst van hen blijven. Zoals jullie ongetwijfeld beginnen te beseffen, is de energie van Liefde de sterkste kracht in het universum.

In dergelijke tijden van verandering is ons advies aan jullie simpelweg jullie doel in gedachten te houden en voor zover mogelijk te proberen alles dat om jullie heen gebeurt te negeren. Niemand op jullie niveau zal werkelijk begrijpen wat er achter de schermen gebeurt, maar hoe het ook het lijkt, onthoud dat alle acties door het Licht uiteindelijk in jullie eigen voordeel zijn. Jullie zouden denken dat de taken waar wij in korte tijd mee te maken hebben te groot zijn. Echter, wij benadrukken nogmaals dat wij enorme krachten van Licht klaar hebben staan om in actie te komen. En onze methoden zijn veel verder dan waar jullie je al bewust van zijn en wij zijn in staat om relatief weinig werk te doen omdat wij onbeperkte middelen tot onze beschikking hebben. Onze belangrijkste zorg is zoals altijd jullie veiligheid en wij zullen jullie naar een ander gebied brengen indien het noodzakelijk is, maar wees gerust, wij voorzien zulke drastische maatregelen niet.

Jullie krijgen nog steeds bezoek van andere beschavingen, maar vaak zijn dit niet meer dan vluchtige bezoeken waar informatie wordt verzameld die betrekking heeft op de veranderingen van jullie planeet. Jullie bevinden je in een hele unieke situatie daar jullie persoonlijke Ascentie veel aandacht trekt en het de eerste keer is dat het bereikt is in jullie bestaande fysieke lichamen, die zelfs nu beïnvloed worden door de hogere energieën. Je kunt het misschien niet "voelen" dat het plaats vindt maar je zal de verandering waarnemen in jezelf, omdat je je meer op je gemak en in harmonie voelt met al het andere. Natuurlijk kunnen jullie jezelf helpen door kalm te blijven en gefocust op het Licht. Jullie zullen over vele angstaanjagende gebeurtenissen rond de wereld lezen, maar dat is onvermijdelijk wanneer reiniging plaatsvindt. Plus het feit dat de pers graag de gebeurtenissen met behulp van zeer emotionele woorden overdrijft. De Duisteren genieten ook van het creëren van angst, omdat de energie hun lagere energieën voedt en het meer mensen aantrekt.

Elke ziel, indien niet reeds aanwezig, wordt geleidelijk in positie gebracht om de eindtijd te ervaren, terwijl tegelijkertijd invulling wordt gegeven aan hun karmische behoeften. Sommigen van jullie zijn hier al doorheen en bereiden zich voor op Ascentie. Vergeet wat er om je heen gebeurt want het is een zeer spannende tijd, hoewel sommigen, die meer betrokken zijn bij acties op aarde, het niet kunnen geloven. Op een dag in de toekomst zullen jullie terugkijken op deze periode en blij zijn dat je deel uitmaakte van die geschiedenis. Jullie van het Licht zijn de mensen op vele gelegenheden van dienst geweest en worden geprezen voor wat jullie hebben bereikt. We zijn niet verbaasd over jullie succes, omdat je in eerste instantie gekozen bent voor de taak dankzij jullie enorme ervaring.

De Galactische Federatie is klaar om het Duister bijeen te drijven, dat niet langer meer de macht heeft zoals voorheen. Ze is nu heel erg beperkt in wat ze kan doen en is niet in staat om haar plannen voort te zetten om de Aarde over te nemen. Natuurlijk houden we in de gaten wat er gebeurt en voorkomen elke actie die wijdverspreide schade en verlies van levens zal veroorzaken. Het kan soms verwarrend zijn want volgens jullie begrippen zijn er nog steeds aanvallen op bewoners, maar dit is niet altijd wat het lijkt. Houd voor ogen dat de Illuminati in veel Instituten zijn geïnfiltreerd en hun ondergeschikten zullen hun geheime operaties, waarvan we allang op de hoogte zijn, blijven uitvoeren.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben blij dat steeds meer zielen ontwaken en zich beginnen te realiseren dat er iets groots aan het gebeuren is op Aarde. Binnenkort zullen er gebeurtenissen naar buiten komen die zullen aangeven wat er gaat gebeuren. Weet dat elk van jullie vele Dierbaren bij zich heeft die jullie leiden, dus laat ik jullie met die gedachten en mijn liefde.
Dank je Wel SaLuSa,
Mike Quinsey
Webpage:Tree of The Golden Light
Vertaling: Elene.


zaterdag 22 augustus 2015

Nederlands -- SaLuSa, 21 aug 2015SaLuSa  21 Augustus 2015         
                                        
Na het lezen van de belangrijke wijzigingen waarvan wordt gezegd dat die zich eind september gaan manifesteren,  benaderen jullie dit behoedzaam. We weten dat velen van jullie ongeduldig zijn om te wachten om te zien wat er gebeurt, wanneer je zal bewegen door een hoger en zuiverder gebied van energie. Het is verstandig om behoedzaam te zijn in ieder geval als met de beste bedoelingen te goeder trouw informatie wordt gegeven aan jullie, alleen om de omstandigheden soms te veranderen. Velen zullen deze verandering ervaren en er zullen er zeker meer zijn tegen het einde van het jaar, met inbegrip van portalen die worden geopend om het bewustzijn van de mensheid te verhogen. We zullen niet al te verbaasd zijn, wat er ook gebeurt, daar de veranderingen bestemd zijn om zeer snel plaats te vinden. Meer zullen zeker volgen als het Nieuwe Tijdperk zich begint te vestigen. Echter, verwacht niet te veel te snel, want er is nog veel werk te doen, in het bijzonder om de fondsen te verdelen. Zelfs naar onze normen zal het enige tijd duren om jullie allemaal te bereiken, maar het zal worden beoordeeld als een uitzonderlijke prestatie van jullie. We hebben het goed gepland deze keer en zijn goed voorbereid op wat komen gaat.

Naar jullie normen hebben we onbeperkte middelen die we oproepen om onze taken uit te voeren, zodat jullie verzekerd kunnen zijn van grote stappen als dingen eenmaal echt op gang zijn. Het is wat jullie al vele jaren beloofd is en we vragen jullie om geduld te hebben. Ondertussen houden wij de Duisteren in toom zoals we dat al vele jaren gedaan hebben. We kunnen dat  verklaren in termen van ons vermogen om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen, dat zou waarschijnlijk ergens in het laatste deel van de laatste eeuw zijn begonnen. Zoals we eerder hebben uitgelegd, moeten we bepaalde situaties zo laten zodat ze op een natuurlijke wijze worden uitgespeeld. We kunnen ons niet bemoeien met de gevolgen van jullie daden, tenzij de hogere overheden dit toestaan.

Sommigen van jullie zijn bezorgd over familie of vrienden die zich niet bewust lijken te zijn van de betekenis van het einde der tijden. Wij verzoeken jullie op de vriendelijkste manier  om je geen zorgen te maken omdat alle zielen precies daar zullen zijn waar ze moeten zijn bij het begin van de Ascentie. Jullie kunnen hun toekomst niet veranderen, omdat ze hun beslissing al hebben genomen, zelfs als ze het zich niet kunnen herinneren. Door jullie vibraties zal je jezelf vinden op een pad dat goed is voor jullie voortgaande evolutie, als jullie je weg terug vinden naar het Licht. Wees ervan verzekerd dat de zielen die moeite hebben met het verheffen van zichzelf, alle hulp krijgen om te ontwaken voor de waarheid. Ze worden, net als alle andere zielen, behandeld met liefde en vriendelijkheid. Voor degenen onder jullie die weten dat je klaar bent om op te stijgen, vragen we jullie te helpen waar het nodig is, omdat je in staat bent om te beoordelen welk niveau te gebruiken.

Als dit niet al het geval is, zijn wij van mening dat, dat al heel lang velen van jullie de veranderingen in de trillingen "voelen", maar als het niet zo is betekent het niet dat je er niet van kunt profiteren. Jullie moeten niet vergeten dat als collectief jullie zielen zijn gemaakt op veel verschillende niveaus van de evolutie. Dit is de reden waarom de evolutie op aarde een snellere manier biedt om vooruitgang te boeken. Maar het mes snijdt altijd aan twee kanten omdat je ook gemakkelijk op een dwaalspoor gebracht kan worden. Als jullie het gevoel hebben niet klaar te zijn om te ascenderen  vermaan jezelf niet omdat je zo lang als je wilt de tijd hebt om vooruitgang te gaan, aangezien er in werkelijkheid niet zoiets als tijd bestaat . Alles is in het Nu, hetgeen betekent dat je uiteindelijk vooruit of achteruit kunt gaan in de tijd. Je zult dit gemakkelijker begrijpen als jullie zijn verhuisd naar de hogere dimensies. Inderdaad zal dit antwoord geven op vele vragen die jullie nu hebben.

Het "Grote Ontwaken vindt nu plaats en naarmate de tijd verstrijkt, zullen meer en meer zielen reageren op de hogere binnenkomende vibraties. Het is duidelijk dat jullie je geleidelijk bewust worden van de veranderingen en blij zijn te worden opgetild uit de lagere vibraties. Het totale effect is de verdeling van de krachtige energieën dat resulteert in nog meer Licht dat naar de Aarde wordt gebracht, en het zal zo blijven totdat het hoogtij viert. We moeten echter een beroep op jullie doen om volledig achter het Licht te blijven staan en vragen jullie deel te blijven doen om ervoor te zorgen dat het zo ver mogelijk wordt verspreid. Houd je focus altijd op je doel en wees niet bang, ongeacht wat er om je heen gebeurt.
Houd in gedachten dat jullie duizenden jaren hebben gewerkt en het leven hebben ervaren in de lagere dimensie, wetende dat jullie uiteindelijk de mogelijkheid zouden krijgen om weer opstaan. Die tijd is nu en we vertrouwen erop dat Lichtwerkers helpen om de nieuwe energieën tot stand te brengen. Zeker zullen jullie nu in staat zijn om veel sneller vooruitgang te boeken nu de macht van de Illuminati sterk verminderd is. Zozeer zelfs dat ze niet langer kunnen slagen in hun plan om de bevolking van de Aarde te controleren, en hun status te reduceren tot één van slaven. Dus je kunt verder gaan met jullie plan voor dit leven, wetende dat jullie een geweldige kans van slagen hebben.

Binnenkort zullen jullie in staat zijn om Galactische Wezens, die op Aarde geïncarneerd zijn, door hun daden en woorden te herkennen. Zij zullen meer in het openbaar komen met hun werk wetende dat het relatief veilig is om te worden erkend voor wat ze vertegenwoordigen. Als Lichtwerkers samenkomen zal hun vermogen tweevoudig of meer verhoogd worden, en ze vormen een formidabele groep die de hele tijd blijft  groeien. Jullie zullen jullie leiders onder hen vinden die hun geavanceerde kennis met jullie delen. Op hun beurt worden ze ondersteund door Hogere Wezens die ook het voordeel van hun meest geavanceerde kennis zullen geven. Zodat je kunt zien dat zodra zaken beginnen te versnellen vooruitgang zal plaatsvinden in snel tempo.   

De Melkweg heeft gewacht op tekenen die aantonen dat de aarde zich verheft, en dankzij jullie inzet wordt aanvaard dat een dergelijke vooruitgang is geboekt en dat de aanhoudende successen zijn gegarandeerd. Het Grote  Plan zal voortgaan en laat dus niet door negatieve berichten of acties op enigerlei wijze jullie vastberadenheid verminderen om te slagen in je werk. Waar de dingen lijken te zijn beïnvloed door negatieve handelingen, houdt er rekening mee dat niet alles is zoals het aan de oppervlakte lijkt. Soms zijn karmische situaties het resultaat van acties die allang voorbij zijn. Bedenk gewoon dat noodzakelijke lessen worden geleerd die moeten worden opgeruimd, omdat ze niet kunnen worden meegenomen. Het Nieuwe Tijdperk is een tijd van reiniging Sa

Dank Je Wel SaLuSa
Mike Quinsey

Webpage: Tree of the Golden Light.

Vert. Elene

vrijdag 14 augustus 2015

Nederlands -- SaLuSa, 14 augustus 2015
SaLuSa, 14 augustus 2015

Velen van jullie zijn je er van bewust dat deze September een belangrijke fase is waarin de vibraties aanzienlijk zullen verhogen. Hoe het je zal beïnvloeden hangt af van je ontwikkelingsniveau, maar het uiteindelijke resultaat zal zo zijn dat velen verheffing zullen ervaren. Het totale effect zal een merkbare verandering betekenen dat een meer vreedzaam vooruitzicht zal brengen en een algemeen verklaren en wensen van een beëindiging van oorlogshandelingen.Inderdaad, de wens voor vrede zal aanzienlijk groeien en degenen die aan de macht zijn zullen gedwongen zijn om de veranderingen door te voeren die dit zal meebrengen. Er zal geen terugkeer meer zijn naar de oude manieren en als de invloed van de Illuminatie beperkt is geworden, zal de mensheid bevrijd zijn van hun controle. De wens voor verandering is al een behoorlijke tijd aan het groeien en het punt is bereikt waarop dit niet langer ontkent kan worden. Vele zielen zijn klaar om in actie te komen wanneer het veilig is om dit te doen en die tijd is bijna aangebroken. Ze zullen gesteund worden door groepen die afkomstig zijn van het Licht die er voor zullen zorgen dat hun acties kunnen plaatsvinden zonder inmenging. Zoals je kunt voorstellen zijn er degenen die zeer vasthouden aan de dingen hetzelfde houden zoals ze waren en het verafschuwen om hun rijke levensstijl op te geven voor een eerlijkere verdeling van rijkdom. Hoewel, niemand kan voorkomen dat de veranderingen zich zullen manifesteren. Dus, treedt de veranderingen in de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Zoals is bepaald zullen de aan jullie gemaakte beloften zich manifesteren. Geef de veranderingen een gepaste tijd om geïmplementeerd te worden ze zullen redelijk snel komen wanneer het balletje eenmaal gaat rollen.


Er is op de achtergrond zo veel gaande en jullie werden in het donker gehouden en je rechten om te delen en om te genieten van vooruitgang werden jullie ontnomen, vooruitgang waarvan alle mensen voordeel zouden hebben gehad in plaats van een paar bevoorrechten. Hoewel, die situatie begint te veranderen en wanneer degenen die jullie terug houden niet meer in staat zijn om te bepalen hoe jullie moeten leven zullen de veranderingen ingevoerd worden. Gedurende een lange periode werd jullie ideeën aangereikt over wat dit voor jullie zal betekenen waardoor jullie weten dat jullie een enorme verheffing staat te wachten. Veel vooruitgang werd bijvoorbeeld geblokkeerd en achtergehouden door de Illuminatie, maar spoedig zal er niets meer zijn om deze tegen te houden. Ze zijn zo dat jullie uiteindelijk erg onafhankelijk worden en niet meer afhankelijk zijn voor de noodzakelijke levensbehoeften. Zelfs nu wachten er uitvindingen om ingevoerd te worden, uitvindingen die jullie leven zo veel makkelijker zullen maken maar degenen die het minste hebben zullen het eerst ondersteund moeten worden. Degenen van jullie die zich bewust zijn van de huidige situatie op Aarde zijn in een geweldige positie om je medemens te helpen kalm te blijven en om te zeggen: “Hou vol”. Want er zullen moeilijke tijden zijn voor sommigen van jullie, afhankelijk van waar je woont en wie er op dit moment je land regeert. De juiste mensen zijn bij ons bekend en ze zullen zo spoedig mogelijk geïnstalleerd worden maar dat vereist een diplomatieke en wettige benadering.

Zoals jullie beginnen te begrijpen is er veel te doen om de situatie te veranderen die jullie zo lang in de greep van de duisteren heeft gehouden. Hoewel, we benadrukken dat hun tijd voorbij is en in de loop van de volgende paar jaren zullen ze steeds minder in staat zijn om hun invloed uit te oefenen. Dus jullie kunnen de toekomst gaan plannen wetende dat jullie terugkeren naar jullie wetmatige plaats als vrije zielen.Ondertussen onderhouden wij ons “toezicht” op jullie zonnestelsel om te verzekeren dat er geen onwelkome bezoekers toegestaan wordt zich te bemoeien met jullie uiteindelijke terugkeer naar het Licht. Er zijn andere beschavingen die graag contact met jullie zouden opnemen maar totdat de tijd rijp is moeten ze op een afstand blijven.

De meeste contacten komen in vrede en staan te popelen om hun kennis met jullie te delen maar sommigen hebben verborgen motieven. Wees er van verzekerd dat we hier zijn om je te verzekeren dat jullie je reis kunnen afmaken zoals jullie willen en uiteindelijk terugkeren naar de vrijheid die jullie gegeven wordt door opnieuw Galactische wezens te worden.In werkelijkheid kunnen jullie nooit stil staan terwijl alles rondom jullie verder evolueert en terwijl God “Inademt” gaan jullie naar steeds hogere vibraties. De derde dimensie heeft zoals jullie weten zijn weg beëindigd en dat is waarom er allerlei veranderingen rondom jullie plaatsvinden.Voor jullie die klaar zijn om naar de hogere dimensies te gaan is het meer dan ooit noodzakelijk om gefocust te blijven op het pad dat voor je ligt. Sommigen van jullie zouden afgeleid kunnen worden door wat er om je heen gebeurt. Probeer dus ten alle tijden negatieve situaties aan je voorbij te laten gaan. In dit stadium moet je anderen toestaan hun eigen pad te gaan maar probeer op alle mogelijke manieren hulp te bieden aan degenen die je eerst benaderen.

Wanneer de tijd rijp is zal er een beroep gedaan worden op je kennis en het is verstandig om deze alleen te geven wanneer anderen er voordeel aan hebben. Houdt in gedachten dat jullie Gidsen jullie verstandige ideeën influisteren die er voor zorgen dat jullie dit leven afmaken zoals jullie het hebben gepland.Naar binnen keren kan betekenen dat je een nuttige bron van informatie vindt of een contact ontmoet die je kan adviseren welk pad het beste is om te gaan. Elke afleiding zal tot gevolg hebben dat sommige lessen opnieuw geleerd moeten worden maar in dat geval zou het altijd de tweede keer makkelijker moeten zijn.
Terwijl de tijd voortschrijdt zullen jullie veel leren over jullie reis door ervaring en waarom het de ervaringen met zich mee bracht die je hebt doorgemaakt. Als resultaat ben je veel verder en vlugger ontwikkeld dan je anders had gedaan en je zult je kennis aan anderen doorgeven. Wanneer de tijd rijp is voor een stap voorwaarts wordt je altijd geholpen om deze te doen, hoewel je misschien liever een ander pad zou gaan waarbij je geholpen wordt om dit te vinden.

Hoe dan ook, het maakt niet uit welke mogelijkheden je kiest alle zielen zullen uiteindelijk het Pad van Licht vinden. Jou gave van vrije wil wordt altijd gerespecteerd en als gevolg hiervan zul je altijd leren op een manier die met zekerheid je persoonlijke ontwikkeling dient.Langzaam maar zeker wordt je informatie gegeven over andere levensvormen want jullie zullen spoedig andersoortige Wezens ontmoeten, sommigen zien er nogal anders uit dan mensen. Ze zullen niettemin op sommige punten hetzelfde zijn, maar vooral zijn het intelligente Wezens die in vele gevallen veel verder ontwikkeld zijn dan jullie. Hoewel, niet alle oudere soorten zijn noodzakelijkerwijs verder ontwikkeld dan jullie, omdat sommigen meer tijd hebben besteed aan persoonlijke groei in tegenstelling tot spirituele groei.Terwijl jullie verder gaan naar de hogere dimensies zullen jullie uiteindelijk ontdekken dat je minder behoefte hebt aan een permanent lichaam. Maar wanneer je het nodig hebt breng je het in wording met de kracht van je gedachten. Wanneer jullie spiritueel evolueren zullen jullie nogal wat verschillen tegenkomen ten opzichte van jullie aardse ervaringen want de lagere trillingen hebben de neiging om je terug te houden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en het doet me genoegen dat zo vele zielen op Aarde nu wakker worden voor de waarheid. Soms is het moeilijk om je los te maken van gevoelens die niet correct blijken te zijn maar als je gaat evolueren kun je het je niet veroorloven te rigide te zijn.Wees altijd bereid om een grotere waarheid te accepteren wanneer je wilt groeien tijdens je ervaringen. Niemand kan lang stil staan, vooral niet in jullie huidige omstandigheden wanneer veranderingen overal om je heen plaatsvinden. Hoewel, voorzichtigheid moet betracht worden terwijl valse informatie nog steeds verspreid wordt om jullie in de war te brengen dus vertrouw zo veel mogelijk op jullie intuïtie. Ik wens jullie alle succes tijdens jullie avonturen en mijn liefde gaat altijd naar jullie uit.


Dankjewel SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Liazondag 9 augustus 2015

Nederlands -- SaLuSa, 7 aug 2015

SaLuSa 7 Augustus 2015
Dierbaren, zaken op Aarde beginnen vorm te krijgen op een zodanige wijze dat het niet meer lang duurt voordat jullie beginnen te zien welke richting de mensheid ingaat. Behalve verwarring en onzekerheid, zullen positieve signalen komen die zullen bevestigen dat de veranderingen die komen vorm zullen krijgen voor jullie verbetering. Jullie zullen je realiseren dat er een 'zuivering' plaatsvindt en dat veel van wat je kunt zien van het oude regime, wordt gewijzigd of verwijderd. Het wordt geholpen door de vele zielen die ontwaakt zijn naar de waarheid en vrijheid van de ketenen van de Duisteren eisen. Jullie leven is teruggebracht tot dat van slaven daar jullie geboorterecht jullie is geweigerd. Je werd vrijheid geschonken door God en het zal worden hersteld, zodat het Nieuwe Tijdperk de beloften kan waarmaken die jullie zijn gedaan. Tegelijkertijd zijn er duidelijke tekenen dat zo velen van jullie de waarheid van je bestaan ??en de heerlijke tijd die voor ons ligt grijpen. Het zal tijd zijn om volledig te manifesteren en wij geven jullie stevige indicaties van de richting die jullie ingaan, zodat jullie een positief doel voor ogen hebben. Achter de schermen zullen er veel groepen ondersteuning bieden aan jullie inspanningen, en die jullie helpen om succes te behalen.
Er is zoveel gebeurt dat we kunnen indenken hoe verwarrend het kan zijn, maar door te focussen op de positieve aspecten van jullie toekomst moeten jullie niet te veel afgeleid zijn. De omvang van wat er gedaan moet worden kan overweldigend zijn, maar we hebben dit al jaren zo gepland en zaken zullen gaan versnellen zodra ze kunnen beginnen. Het opruimen van de "rommel", te verstaan de tijdvakken van ongemak voor jullie, maar we hopen dat jullie dan ontwaakt zijn om de noodzaak in te zien voor een dergelijke actie. Zoals de zaken er op dit moment voor staan is het al duidelijk dat het Menselijk Ras verder moet gaan, en zich voor moet bereiden op de komende veranderingen die uiteindelijk voor jullie voordeel zijn. We zien het als een spannende tijd omdat we de uitkomst al kunnen zien, en jullie zullen dat ook doen zodra de situatie duidelijk is. Wij willen jullie op de hoogte houden van wat er gebeurt, maar we moeten nog steeds voorzichtig te zijn totdat de Duisteren echt daar zijn waar ze zich niet langer kunnen bemoeien met jullie evolutie.
We overzien alles wat er gebeurt in en buiten jullie Aarde, en blijven ervoor zorgen dat jullie vooruitgang niet wordt verstoord door de controle van alle bezoekers die ofwel jullie willen observeren of contact op nemen. Wat dat precies betekent hangt af van het karma dat volgt uit jullie eerdere acties, en "soort zoekt soort" wat we moeten toestaan. We kunnen ons niet de Universele Wet toe-eigenen of aan de gevolgen hiervan ontsnappen. Ja, we kunnen advies geven, maar de uiteindelijke beslissing is aan jullie. Over langere tijd is vrije wil aan jullie gegeven door de Schepper, en het is deze factor die jullie Ras zo bijzonder maakt voor anderen. We hebben in het verleden gezegd dat jullie in jullie toekomstige werkzaamheden zullen profiteren van de ervaring die jullie al hebben opgedaan, en waar je het kunt delen om zo vele zielen te redden zodat ze er zelf niet doorheen hoeven te gaan. Jullie zullen merken dat 'delen' een kenmerk van alle geavanceerde Rassen is en dat gaat hand in hand met de bijstand op jullie evolutionaire pad.
Op dit moment is veel van waarover wij jullie hebben geïnformeerd ver boven de meeste zielen om te begrijpen, maar je moet de zaden van kennis al overbrengen voor als jullie evolutionaire expansie ervaren. Velen van jullie zijn al begonnen om de waarheid te begrijpen en dit heeft jullie ogen geopend naar jullie ware potentieel. Tot nu toe zijn jullie met opzet terug gehouden, maar nu is er zo veel informatie vrijgegeven, dat het niet meer terug gehouden kan worden. Jullie zijn veel groter dan jullie je kunnen voorstellen, maar dat zal veranderen in de nabije toekomst als jullie je bewustzijn uitbreiden. De Duisteren hadden gehoopt om jullie terug te houden totdat ze jullie volledig tot slaaf konden maken, maar het is nu te laat en er is geen kans op hun herstel. Zij kunnen als een doorn in uw kanten blijven, maar hun invloed is in verval en voorbestemd om te verdwijnen.
Aanvallen onder valse vlag zijn er nog steeds op aarde, maar ze zullen niet worden toegestaan ??om invloed uit te oefenen op jullie vooruitgang en ze zijn meer karmisch van aard. Jullie grootste bedreiging op dit moment is de druk die wordt toegepast op jullie munten en onrust is altijd dichtbij om plaats te vinden. We kunnen proberen te helpen bij de besluitvorming, maar uiteindelijk is het van jullie dat telt. Zeker, veranderingen zijn onvermijdelijk omdat het duidelijk is dat jullie oude monetaire systeem scheef is en alleen ten goede komt aan de mensen aan de top in de bankwereld. Een billijke verdeling zal worden ingevoerd en banken zullen worden gereorganiseerd om een ??meer beheersbare omvang zal hebben die verantwoording kan afleggen aan het volk. Veel veranderingen zijn nodig om zo te zeggen "in de pijplijn", zoals we al lang hebben geïdentificeerd de oorzaak van jullie problemen. Wees ervan verzekerd dat in de finale afrekening niemand zal worden gemist als het gaat om de re-distributie van jullie geld. Echter, dit alles is om jullie geleidelijk te verplaatsen  naar een nieuwe manier van leven waar de geldsystemen niet meer nodig zijn , maar maak je er geen zorgen over daar het enigszins in jullie toekomst ligt.
We weten dat velen van jullie begrijpen dat in werkelijkheid alles in het nu is en dat wanneer je een bepaald niveau door de kracht van het denken weet te bereiken, zal je in staat zijn om ofwel vooruit of achteruit te gaan in de tijd. De Duisteren hebben mensen die kunnen werken op een dergelijk niveau en dat het niet al te moeilijk voor te stellen is waarom die voor hen van belang zou zijn. Het is zelfs zo, zijn ze niet toegestaan is te reizen waar ze maar naar toe willen en hun activiteiten worden voortdurend gecontroleerd, en ze hebben niet de vrijheid die zij zich voorstellen te hebben om te doen wat ze willen. Zoals we technologieën hebben die door vaste materie kan zien zullen jullie begrijpen waarom we ervan overtuigd zijn dat er geen schuilplaats voor hen is.
Je moet voorzichtig zijn met je conclusies na het zien van vaartuigen in de lucht, omdat de Duisteren er veel van zelf hebben, hetgeen weinig bijdraagt aan de mogelijkheid tot identificatie. Het betekent dat incidenten kunnen worden toegeschreven aan ons en dat wij fout zijn. Jullie zullen uiteraard weten dat in de vele jaren dat we in jullie luchten zijn geweest, niets heeft plaats gevonden dat kan worden omschreven als bedreigend of schadelijk voor jullie. We hebben jullie nog nooit een reden gegeven dat jullie ons moeten vrezen en zijn altijd voorzichtig met acties zodat jullie niet in de stress raken. Sterker nog, er is een periode geweest dat wij in actie zijn gekomen en jullie uit de problemen hebben geholpen dat niet eens deel was van jullie karma. Op een dag niet al te ver in de toekomst zullen jullie ons zien en ons ontmoeten als vrienden die we zijn, en we zullen samen gaan in een toekomst die zoveel belooft.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ben altijd blij om in contact te zijn en ik kijk uit naar het moment van de onthulling van de spannende tijden die voor ons liggen, en te helpen bij de voorbereidingen met betrekking tot jullie toekomst die zal komen in de meesten van jullie levens. Een dag niet al te ver weg zullen we elkaar openlijk ontmoeten en dan kunnen we direct samenwerken, wanneer je zal terugkeren naar jullie vroegere niveau. Zo lang hebben jullie gezwoegd en hard gewerkt om je weg terug te vinden naar het Licht. Nu jullie op dat pad zijn kan niets jullie vervulling voorkomen en wij van de Galactische Federatie zullen met jullie zijn.
Dank je wel SaLuSa
Mike Quinsey.
Vert. Elene

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS