Followers

Google+ Followers

woensdag 30 november 2011

30 November 2011


SaLuSa, 30 November 2011Blijf doorgaan, houd vol, en laat niets je van je gekozen pad afhouden. Alleen jijzelf weet wat er echt nodig is om je snel vooruit te krijgen en weet precies wat je tot je doelstellingen hebt gemaakt. Normaal gesproken zouden jullie heel gelukkig zijn om je op eigen snelheid verder te ontwikkelen en er wordt zeker ook geen druk uitgeoefend om het anders te doen. Maar er moet worden begrepen dat Ascentie zo nabij is dat als jullie deze kans willen grijpen om uit de 3e dimensie te komen, jullie ervoor moeten zorgen te weten wat je nodig hebt. Zoals we jullie vaak verteld hebben is het jullie intentie die zo belangrijk is want als deze wordt uitgezonden, trekt ze onmiddellijk gelijksoortige energieën aan en versterkt die van jullie waardoor het pad naar Ascentie opengaat. Het gaat om het verhogen van je trilling door meer Licht in je leven te brengen en het middels positieve gedachten en activiteiten te delen.

Maak je geen zorgen als jouw pad anders is dan dat van anderen want er zijn meerdere manieren om Ascentie te bereiken. Er bestaan inderdaad tijdslijnen die zich uitstrekken over alle mogelijke combinaties van mogelijkheden. Als jullie je keuze hebben gemaakt, is er geen verkeerde weg omdat anders vrijheid van keuze zinloos zou zijn. Jullie zijn de scheppers van je eigen toekomst, of je het nou beseft of niet, en daarom wordt jullie verteld dat jullie je huidige realiteit hebben gecreëerd. Dat betekent niet dat het niet kan worden veranderd, want dat hebben jullie juist gedaan door op eigen benen te gaan staan en te weigeren nog langer voor het duister te buigen. Het klopt dat wij en veel andere Wezens van Licht jullie helpen maar we doen dit alleen nadat jullie eerst zelf de eerste stappen hebben gezet. Jullie wijzen de weg en wij plaatsen er meer wegwijzers bij zodat jullie je gevoel van richting niet kwijtraken.

De tijd waar jullie in zitten is schitterend omdat jullie volkomen duidelijk hebben gemaakt dat jullie niets meer willen met de mentaliteit die zich richt op oorlog en confrontatie. Jullie zijn heel duidelijk in het eisen van wereldvrede en als jullie huidige leiders niet kunnen reageren, is het jullie niet voldoende dat ze aftreden maar eisen jullie dat er in hun plaats nieuwe leiders worden aangesteld die het wel kunnen. Dierbaren, dergelijke leiders zijn in jullie midden en wanneer de hindernissen en oppositie tegen hen is verwijderd, zullen zij jullie naar het vredige en gelukkige tijdperk leiden dat jullie niet alleen zoeken maar ook verdienen. Er is nu een grote meerderheid in de wereld die voor vrede bidt, en niet ten koste van alles maar middels vreedzame onderhandelingen. Dergelijke gebeden worden door Wezens van Licht uit de hoogste regionen beantwoord en zij ondersteunen ons in ons werk door ons de kracht te geven jullie te helpen een duurzame vrede op Aarde te bereiken.

Er is veel dat voor eind 2012 moet worden bereikt en dit is waar wij een belangrijke rol in zullen spelen. Jullie moeten snel weg van het systeem dat door de Illuminatie in stand werd gehouden, een systeem dat jullie binnen hun controle hield. Zij probeerden situaties te creëren waarmee jullie meer en meer afhankelijk werden van hen. Zij hebben hiermee alles gedaan wat in hun macht lag om jullie te weerhouden je richting de Nieuwe Tijd te ontwikkelen want dan zouden jullie onafhankelijker van hen worden. Hun macht is nu echter voor een groot deel gereduceerd en dit blijft zo totdat we hen uit posities van macht en invloed kunnen ontzetten. Veel van hun geheime bases zijn al ontmanteld en uitgeschakeld zodat ze permanent buiten gebruik zijn.

Zaken ontwikkelen zich goed al wordt het vanuit jullie perceptie zo misschien niet gezien. Het is een gigantische taak om het punt te bereiken waarop we onze bondgenoten de macht kunnen laten nemen. Vrees niet want we zitten zo dicht bij het stoppen van de bemoeienissen met jullie levens. De dualiteit gaf natuurlijk gelijke kansen aan zowel het Licht als het duister om de leiding te nemen en tot voor kort was het duister de dominante macht. Dat is niet langer het geval en middels onze bondgenoten proberen we de kracht van het Licht te gebruiken om de negatieve energieën te verwijderen die op Aarde achter blijven. Het Licht kan door het duister getemperd worden maar nooit verslagen, en de waarheid is dat het Licht altijd overwint. Verwar de komende activiteiten van Moeder Aarde niet met negatieve gebeurtenissen want de reiniging waar ze bij is betrokken, is een serie van positieve activiteiten die tot het herstel van de Aarde leiden. In het geval van fysieke erupties of bewegingen vanuit de Aarde zullen een aantal zielen overgaan maar daar is voor gekozen.

Jullie wereldse zaken worden door de financiële crisis gedomineerd maar wij zien dat het resultaat helpt om de leden van de Illuminatie te verwijderen, die niet alleen monetair beleid monopoliseerden maar dit ook in hun voordeel manipuleerden. Een aantal van de grootste misdaden tegen de mensheid houden hiermee verband. Jullie geld werd direct of indirect gestolen en doorgesluisd naar de zakken van degenen die zichzelf op de top van de piramide hebben geplaatst. De rijkdom van de wereld zal worden teruggepakt en eerlijk verdeeld en iedereen zal genieten van een tevreden leven waarin armoede of slavernij niet langer bestaat.

Jullie hebben misschien een immer toenemend aantal bronnen opgemerkt die over de aanstaande periode berichten verspreiden. Wees selectief, laat je intuïtie haar werk doen voor je, en houd aan je overtuigingen vast tot je een goede reden hebt om ze te wijzigen. Zoals we zeiden zijn er veel wegen die naar Ascentie leiden, maar ook een aantal die zielen in deze huidige dimensie gewoon verder mee op reis nemen omdat ze geen verlangen naar iets anders hebben. Laat hen hun zelf verkozen pad volgen want het zal hen precies van datgene voorzien wat ze nodig hebben om vooruit te komen. Niemand heeft de taak hen van iets anders te overtuigen maar wees er zeker van dat ze niet op Aarde kunnen zijn geweest zonder veel bruikbare lessen te hebben geleerd. Deze zullen hen op enig toekomstig tijdstip goed van pas komen en als ze zielen zijn die nu aan jullie zijn gerelateerd, wens je misschien met hen als een Gids verbonden te blijven.

Jullie praten soms over het bedanken van jullie gelukssterretjes voor de goede dingen in het leven, maar jullie beseffen misschien niet hoe dicht jullie bij de waarheid zitten. Wanneer jullie naar de nachtelijke hemel opkijken, kijken jullie naar de zonnen van vele zonnestelsels. Elke zon is de verblijfplaats van buitengewoon hoge Wezens van Licht en zij laten het Licht naar jullie Universum stromen. Jullie kunnen ze als Goden beschouwen die op hun beurt met de Grote Centrale Zon zijn verbonden en als kanalen fungeren om de energieën overal te verspreiden waardoor de lagere trillingen worden verhoogd. Het is een doorgaand proces dat geleidelijk alle leven in staat stelt naar de Bron terug te keren. Onthoud dat Alles Een Is, en dat alles zijn wezen heeft in de energie van het geheel.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik wil zegeningen en liefde overbrengen van de lidbeschavingen van de Galactische Federatie.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


maandag 28 november 2011

November 28, 2011


SaLuSa, November 28, 2011De hoeveelheid liefde die naar jullie prachtige planeet wordt gezonden, neemt nog steeds toe en dit zal zo door blijven gaan omdat het jullie helpt een hoger bewustzijnsniveau te bereiken. Vele grote Wezens van zuiver Licht zijn erbij betrokken en hun kracht gaat jullie voorstellingsvermogen te boven. Zij kunnen de stroom van Licht beheersen zodat jullie er niet door worden overweldigd en in feite wordt het hele Ascentieproces zeer zorgvuldig georganiseerd om maximaal succes te garanderen. Omdat jullie in grote lijnen de energie naar de Aarde konden brengen, zijn de rasters van kracht voorzien en helpen zij jullie je bewustzijnsniveau te verhogen. Wij kunnen niet voldoende benadrukken hoe belangrijk deze tijden voor jullie allemaal zijn en wij dringen er bij jullie op aan te profiteren van de prachtige mogelijkheid die jullie wordt geboden om te ascenderen. Het duurt niet lang voor er zo’n op de Aarde gerichte en gecentreerde energie is dat iedere ziel de middelen voor een verheffing krijgt aangeboden. Alles wat in eerste instantie daarvoor nodig is, is de intentie om je leven te veranderen in een leven waarin je alle zielen als Een met jezelf beschouwt en hen dienovereenkomstig met liefde en zorg behandelt zoals je dat zelf zou willen.

Niets anders in jullie leven is zo belangrijk als jullie spirituele evolutie en tenzij jullie in de lagere trillingen willen blijven, moeten jullie proberen te zien hoe jullie je bewustzijn naar een hoger niveau kunnen brengen. Wat jullie ook mogen voelen, jullie hebben binnenin een natuurlijke drang om het doel van het leven te zoeken en het zal jullie altijd verder brengen. Negeer het commentaar van mensen die het denkbeeld niet kunnen begrijpen dat jullie meer zijn dan je lichaam en weet dat een onderdeel van je onverwoestbaar is en dat het de echte jij is. Ervaringen opdoen als fysiek Menselijk Wezen in de 3e dimensie maakt gewoon deel uit van een groter avontuur dat nu met een voltooiing van de cyclus van de dualiteit eindigt. Van hieruit gaat het voor degenen die ascenderen verder naar een nieuwe ervaring in een lichaam van op kristallijn gebaseerde cellen, die een grotere mate van bewustzijn hebben. Alle eerdere bezwaren die jullie raakten zoals veroudering, zullen niet langer plaatsvinden en het leven zal veel aangenamer en lonender zijn.

Jullie kunnen wat betreft jullie evolutie niet echt stil staan, zelfs als je geen verandering in jezelf waarneemt. Alles om je heen evolueert en je kunt er niets aan doen te worden beïnvloed door wat er gebeurt. Op de lange termijn zullen jullie verder willen gaan dan je huidige niveau, na van ervaringen te hebben geleerd en een nieuwe te zoeken. De voor jullie liggende veranderingen zullen jullie zonder twijfel vertellen dat het oude paradigma geen waarde meer heeft, en dat het nieuwe jullie zoveel meer mogelijkheden biedt om je te ontwikkelen. Het is niet een toevallige gebeurtenis maar maakt deel uit van het plan van de Schepper voor jullie en wordt uitgevoerd door Wezens die naar de Bron zijn teruggekeerd. Wanneer wij van de Galactische Federatie uiteindelijk verschijnen en met jullie kunnen praten, zal jullie dit de mogelijkheid geven je vragen beantwoord te krijgen. Wij zijn voor deze tijdsperiode jullie mentoren en hebben jullie harten en geesten voor uitgebreidere inzichten al geopend door onze eerdere contacten met jullie.

Het was nodig dat jullie meer verantwoordelijkheid voor jullie eigen spirituele ontwikkeling namen en dat jullie meer kennis van binnen opdeden. Jullie zijn hiervoor tot nu toe voor het merendeel afhankelijk van anderen geweest en in veel gevallen werden jullie langs het verkeerde spoor geleid waardoor jullie vermogen om je richting de waarheid te ontwikkelen ernstig werd tegengehouden. We zien dat wanneer overtuigingen heel sterk zijn, het moeilijk is de weerstand tegen veranderingen af te breken maar er komen tijden aan waarin de waarheid moeilijk is af te wijzen. Wij gaan de waarheid over jullie geschiedenis op zo’n manier weergeven dat die heel moeilijk te negeren is, want deze zal met onweerlegbaar bewijs gepaard gaan. Dit zal jullie vrije wil niet beïnvloeden omdat het een door God gegeven gift is die niemand kan wegnemen.

Wat voor iedereen overtuigend zal zijn is het vermogen jullie gebeurtenissen uit het verleden te kunnen laten zien zoals ze echt zijn gebeurd. Op deze manier kan er geen ontkenning van de waarheid zijn en jullie geschiedenis kan worden herschreven in overeenstemming met hoe het werkelijk heeft plaatsgevonden. Dit is belangrijk zodat jullie werkelijk de manier begrijpen waarop jullie levens werden gecontroleerd door de negatieve invloeden in jullie Universum. Maar wanneer jullie ascenderen zullen zij niet meer zo’n macht over jullie hebben omdat hun trillingen te laag zijn om op een dergelijk niveau te kunnen bestaan.

Beetje bij beetje beginnen jullie een veel groter beeld te zien en hoe jullie daarin passen, en ondanks de pogingen van het duister om jullie tegen te houden zijn jullie wat Ascentie betreft voorbestemd te slagen. Eigenlijk is het een natuurlijk onderdeel van jullie ervaringen zonder welke jullie niet verder kunnen naar de hogere dimensies. We hebben eerder een aantal Ascentieprocessen bijgewoond en die van jullie is verreweg de meest unieke doordat jullie in een fysiek lichaam mogen ascenderen. Jullie kunnen het je misschien niet voorstellen maar ergens in jullie onderbewustzijn hebben jullie diepe herinneringen aan eerdere tijden zoals nu. Onthoud altijd dat jullie eens veel Hogere Wezens waren en dat jullie dergelijk sferen alleen hebben verlaten om ervaringen op te doen in een meer fysiek bestaan.

Dierbaren, de sprong van waar jullie nu zitten naar een hogere dimensie zal heel opmerkelijk zijn vanwege de snelheid waarmee het gaat gebeuren. Wij zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de te maken vooruitgang, en het spreekt vanzelf dat we heel snel moeten beginnen. De planning is flexibel en wij hebben niet dezelfde reactie als jullie op uitstel. We weten exact wanneer bepaalde gebeurtenissen moeten beginnen, dus we hebben het voordeel geduldig onze tijd uit te kunnen zitten totdat we in actie mogen komen.

De wereld heeft een laatste instroom van Licht nodig wat de bewustzijnsniveaus exponentieel zal laten toenemen en jullie vooruit zal brengen naar een niveau waarop jullie buiten de invloed van het duister zijn. Zo worden jullie in een positie geplaatst waarop jullie je volledig op de laatste stappen kunnen concentreren, die jullie naar Ascentie leiden. Jullie zitten al op dat pad en we zullen jullie alle hulp geven die je nodig hebt om vooruit te blijven gaan. Het wordt de schitterende overwinning waar jullie al duizenden jaren aan werken en waarvan jullie altijd al wisten dat die jullie ten deel zou vallen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertel jullie dat wij onze belofte houden jullie meer bewust van onze aanwezigheid in jullie luchtruim te maken. Het is onze bedoeling meer contact met jullie te maken en grotere presentaties van onze vloot te geven. Het zou disclosure dichterbij moeten brengen, hetgeen we als de eerste stap naar verdere onthullingen zullen verwelkomen.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


zaterdag 26 november 2011

HAPPY BIRTHDAY, DEAR MIKE!HAPPY BIRTHDAY, DEAR MIKE!
Charlotte, Puk

vrijdag 25 november 2011

25 November 2011


SaLuSa, 25 November 2011Degenen onder jullie die volgen wat er in de wereld gebeurt, zal niet zijn ontgaan dat onze voorspellingen over de uitkomst jullie realiteit aan het worden is. De grootschalige bancaire en financiële problemen leiden duidelijk tot een crash en het is niet te voorkomen. Jullie leven in een wereld die in een staat van chaos verkeert en gestaag op een implosie afstevent. Mensen zien nu wat er verkeerd was aan het oude systeem maar hebben tot nu toe geen echte oplossingen die de problemen helemaal gaan aanpakken. Een aantal regeringen hebben collectief ingestemd een nieuwe manier van bankieren te steunen maar nu nog zien wie het in daden om kan zetten. Deze situatie biedt ons een mogelijkheid onze bondgenoten naar voren te duwen, die met onze hulp kunnen aangeven wat er nodig is om een nieuwe weg te bewandelen waarmee jullie problemen worden opgelost. Aan het Overvloedprogramma, dat op dergelijke veranderingen zal volgen, moet ook aandacht worden besteed en we zijn daarom hard bezig iets van die orde te realiseren. Veel van wat staat te wachten om plaats te vinden, is met de aankondiging van Disclosure verbonden, en die is klaar en wacht alleen op het afspreken van een vaste datum.


Met iedere week die verstrijkt wordt de noodzaak om met de veranderingen te beginnen nijpender maar we willen niet te vroeg van start gaan nadat we zo lang geduldig hebben gewacht. Er is eigenlijk door te vroeg te beginnen ook niets te winnen omdat onze activiteiten samen met jullie moeten worden gecoördineerd om de weg naar een vlot succes te garanderen. De Galactische Federatie blijft nauwgezet de activiteiten van de duistere kliek volgen want zij kunnen ondanks hun wanordelijke opstelling nog steeds een bedreiging vormen. Maar we hebben hen het vermogen afgenomen een grote ramp te veroorzaken en hebben voorkomen dat zij zich met het Midden-Oosten bemoeien. De landen daar moeten hun eigen problemen oplossen en moeten zoveel mogelijk ingaan op de eisen van het volk. Het Westen heeft in het verleden doelbewust haar blik op de olievelden gericht en vaak problemen en oorlogen uitgelokt om hen te verzwakken en over te nemen. Kolonialisme heeft landen en hun rijkdom van de oorspronkelijke bevolking afgepakt en dat zal worden behandeld wanneer de vrede is hersteld.


Er is zoveel gebeurd om jullie in een toestand van gevangenschap te krijgen terwijl de schijn werd gewekt dat jullie vrij zijn, wat verre van de waarheid is. Echte vrijheid wordt hersteld wanneer we de oude garde hebben verwijderd en nieuwe regeringen de Constitutie naleven. Veel illegale wetten van de afgelopen tijd zullen worden opgeheven en er zal rehabilitatie plaatsvinden als mensen zijn gestraft of gevangen genomen. Deze veranderingen vinden plaats met onze ondersteuning om ervoor te zorgen dat jullie opnieuw Soevereine Wezens worden. Al deze activiteiten zullen de weg voorbereiden voor grotere dingen die met en na Ascentie plaatsvinden. Jullie zien dus dat ons een drukke tijd te wachten staat, een tijd die zeer bevredigend zal zijn.


De meeste van jullie die de verschillende bronnen van betrouwbare informatie volgen, zullen inmiddels begrepen hebben wat voor prachtige tijd er nadert. Dat zou jullie reis tijdens de veranderingen draaglijker moeten maken, welke met onze technologieën soepel en heel snel zullen verlopen. Onze plannen worden onmiddellijk bijgewerkt indien er wijzigingen nodig zijn en wij zijn klaar om in actie te komen wanneer aan de noodzakelijke randvoorwaarden is voldaan. Alles is zo nabij voltooiing dat we weten dat er heel weinig tijd nodig is voor we daadwerkelijk van start kunnen gaan.


Wees moedig en standvastig als jullie overtuigingen worden aangevallen, want als sommige mensen beseffen dat hun wereld permanent gaat veranderen zullen ze met tegenzin opgeven wat ze hebben. In hun hart zullen ze weten dat ze de evolutie niet kunnen tegenhouden maar ze proberen vanwege de angst die ze voelen veranderingen te bestrijden. Als jullie gevraagd wordt hen te helpen het te begrijpen, doe het dan zonder hen met je kennis te overweldigen, maar geef hen gewoon net zoveel als nodig is om hen over het obstakel op hun weg naar inzicht heen te helpen. Sommige zielen zijn hier om op afstand Ascentie mee te maken, zonder de wens er echt betrokken bij te zijn. Maar alle ervaringen helpen jullie verder vooruit te komen, en vaak wordt daardoor de kiem gelegd voor een nieuwe mogelijkheid om meer kennis op te doen.


Vrije wil is ongeacht de keuzes die zielen maken, van kracht omdat bekend is dat als er een negatieve situatie ontstaat jullie je altijd herstellen. Jullie leven is immers oneindig en jullie zijn onsterfelijk, en de Schepper stelt geen eisen aan jullie omdat geaccepteerd is dat jullie buiten de Bron ervaringen op willen doen. Iedere ziel groeit vanuit de collectieve ervaring en bewustzijnsniveaus nemen snel toe. Het is als zo boven, zo beneden, en op Aarde worden jullie door de toenemende bewustzijnsniveaus van elkaar omhoog getild. Jullie zijn als Een Grote Ziel en met jullie huidige ontwaken kunnen jullie de Eenheid “voelen” waarbinnen jullie bestaan. Het klopt dat wat jullie tot de één doen, jullie tot allen doen. Wanneer jullie dit niveau van inzicht bereiken, accepteren jullie misschien meer verantwoordelijkheid voor jullie gedachten en daden, vanuit het besef dat jullie energie creëren die anderen beïnvloedt.


Dat velen zich voorbereiden op de eindejaarsfeesten is een welkome afleiding van de dagelijkse somberheid waar de media zich op richt. Neem de kans om te genieten van het bij elkaar komen, wanneer families zich verenigen en de liefde vernieuwen die tussen hen bestaat. Geven is goed voor de ziel wanneer het zonder iets ervoor terug te verwachten wordt gedaan. Het is met name bij kinderen een groot plezier als je hun expressies van vreugde en geluk ziet. Zij kijken normaal gesproken ook niet naar de gemaakte kosten en zijn vaak heel blij met eenvoudige cadeaus. Volwassenen kijken daar soms anders naar maar zoals altijd is het de gedachte die telt en die zou gewaardeerd moeten worden.


Afhankelijk van jullie mate van bewustzijn zullen jullie dit jaar meer dan gebruikelijk te vieren hebben omdat het bijna 2012 is en het wordt een heel bijzonder jaar. Het wordt geheel anders dan alle andere jaren maar alles omwille van de beste motieven, en wij danken degenen van jullie die naar de Aarde zijn gekomen om het Licht te verspreiden. Het wordt een jaar dat nog lange, zeer lange tijd zal worden herinnerd en door het hele Universum besproken. Het feit dat jullie het duister hebben overwonnen geeft samen met een gegarandeerde Ascentie de verheffing die ervoor zorgt dat het Universum veilig is en dat Ascentie helemaal wordt afgemaakt.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik voel me heel bevoorrecht met zulke mooie zielen te werken. Ik zegen jullie allemaal en stuur mijn liefde naar jullie allen.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


woensdag 23 november 2011

November 23, 2011


SaLuSa, November 23, 2011


De macht van de burgers neemt toe en jullie zien over de hele wereld hoe succesvol jullie kunnen zijn wanneer jullie je met elkaar verbinden voor een gemeenschappelijk doel. Het kan tijd kosten om helemaal te slagen maar als jullie de bal in beweging brengen, voert deze kracht hem verder. Regeringen zullen jullie eisen serieus nemen of ze voor eigen verantwoording negeren. Jullie hebben de omstandigheden gecreëerd waardoor wij en anderen kunnen komen om jullie van dienst te zijn, wij werken natuurlijk achter de schermen, en onze invloed helpt activiteiten richting te geven op een manier die voor jullie gunstig is. Zoals jullie weten volgen wij nauwgezet wat er nu gebeurt, en ook wat er door de donkere kliek wordt gepland. We doen ons best jullie op een zo min mogelijk explosief pad te krijgen waarbij gewelddadige confrontaties waarschijnlijk kunnen worden vermeden. Des te vaker de autoriteiten vreedzame demonstraties de kop indrukken, des te meer aanhang ze krijgen. De wereldbevolking wordt nu wakker voor hoe ze duizenden jaren lang tot slaaf zijn gemaakt en zullen hun eisen voor verandering niet intrekken totdat de soevereiniteit van de mensen is teruggegeven.

Het gevecht gaat dus door, terwijl de Lichtwerkers meer en meer Licht naar de Aarde brengen waarmee de trillingen nieuwe hoogten bereiken. Wees ervan overtuigd dat alles op koers is volgens plan en het punt is bereikt waarop er wat stevige actie plaats gaat vinden. Onze bondgenoten werken er hard aan maar hebben af en toe onze support nodig om de doelen die wij hen stellen te halen. Zoals eerder aangegeven zouden wij graag tegen het einde van het jaar een stap vooruit zetten, waarmee de weg voor een grote sprong vooruit wordt geopend. Gebruik bij persoonlijke kwesties te allen tijde je intuïtie en neem waar nodig stappen om jezelf tegen de gevolgen van genomen maatregelen te beschermen. Wij denken in termen van mogelijke voedseltekorten en stroomonderbrekingen die jullie in een aantal gebieden ongemakken kunnen opleveren. Houd in gedachten dat wij in de nabije toekomst veel dichter bij jullie zullen zijn en dat we jullie zeer waarschijnlijk direct kunnen assisteren. Geen van de problemen die jullie ervaren, zal jullie lange tijd beïnvloeden want het is van te voren allemaal goed bekeken en mogelijk gemaakt.

Jullie beginnen te beseffen dat er ondanks alle afschrikwekkende voorspellingen over catastrofale gevolgen bij de eindtijden tot nu toe niets van dien aard is uitgekomen en de wijzigingen die hebben plaatsgevonden zijn aan jullie te danken. Jullie hebben gedurende lange tijd gewerkt aan het succesvol verhogen van de trillingsniveaus en dat heeft de noodzaak voor drastische ingrepen overwonnen. Ofschoon reiniging en fysieke veranderingen nog steeds nodig zijn, zijn ze in plaats van op dramatisch grote schaal meer van lokale aard geworden. Wanneer we ons bij jullie kunnen voegen, zullen we samenwerken en korte metten maken met de uitdagingen waar jullie voor staan. Voor een groot deel van het schoonmaakproces hoeven we niet eens op Aarde te zijn en kan dit gemakkelijk direct vanuit de ruimte worden uitgevoerd. We hebben dat inderdaad behoorlijk lange tijd gedaan, hetgeen de reden is waarom een aantal grote ongelukken jullie slechts beperkte ongemakken heeft opgeleverd. Op het gebied van nucleaire proeven die jullie atmosfeer vervuilden, waren wij verantwoordelijk voor het opruimen daarvan.

We hebben voor jullie allemaal veel bewondering, in die zin dat jullie de uitdaging van de dualiteit op je hebben genomen terwijl jullie wisten dat het een extreem zware ervaring zou worden. Het is nu pas dat velen van jullie van hun ware identiteit bewust zijn geworden en het feit dat jullie niet je fysieke lichaam zijn maar Wezens van Licht. Na duizenden jaren en vele levens hebben jullie je vermogen gevonden om je intentie te richten op wat je werkelijk wilt, en dat jullie niet afhankelijk zijn van een ander. Jullie hoeven niet meer te accepteren tot slaaf te worden gemaakt als jullie lotsbestemming in het leven, en steeds meer mensen nemen verantwoordelijkheid voor hun leven. Te zijner tijd worden jullie volledig onafhankelijk waardoor jullie de vrijheid krijgen je eigen ervaring uit te zoeken en dat moment duurt niet zo lang meer. Het is een kwestie van jezelf zodanig verheffen dat jullie een Wezen van de hogere regionen worden en Ascentie maakt deel uit van die reis.

Laat je op dit moment niet hinderen door de problemen van jullie dagelijkse wereld met de wetenschap dat deze een middel zijn om tot een afsluiting te komen waardoor jullie aan een nieuwe periode van ervaringen kunnen beginnen. Jullie zullen niet door langdurige herstelperiodes heen hoeven te gaan omdat de wederopbouw heel snel zal gaan. Tegen die tijd zijn wij ook op Aarde gearriveerd en samen zullen we het toneel voorbereiden voor het afsluiten van de cyclus van dualiteit. Wij van de Galactische Federatie hebben ons lange tijd voorbereid op de rol die wij zeer binnenkort gaan vervullen en we weten dat jullie over het algemeen klaar zijn om je bij ons aan te sluiten. De bewustzijnsniveaus van velen van jullie hebben een punt bereikt waardoor jullie voldoende wakker zijn om het hogere doel van de Mens te begrijpen en naar dat einde toe te werken.

Het komende jaar wordt een jaar van immense resultaten, niet op de laatste plaats vanwege het afbreken van de barrières die jullie van elkaar gescheiden hielden. Of het nou vanwege politieke, religieuze of raciale redenen was, de natuurlijke neiging van de Mens is goedaardig en vredelievend te zijn. Als er een einde aan oorlog en aan de dreiging van oorlog wordt gemaakt, zullen jullie kunnen samenwerken zonder in een toestand van angst te zitten en het vertrouwen tussen de mensen zal terugkeren. Gerechtigheid zal ook terugkomen en waar mogelijk zullen alle begane onrechtvaardige handelingen tegen onschuldige mensen worden goedgemaakt. We weten dat velen van jullie slachtoffers van gefingeerde beschuldigingen zijn en als jullie nog steeds in hechtenis zitten of in de gevangenis, zullen jullie worden vrijgelaten.

Politiek zal zodanig veranderen dat er geen plaats is voor steekpenningen of corruptie en eerlijkheid en transparantie zullen ervoor zorgen dat jullie volledig vertrouwen kunnen hebben in degenen die worden gekozen. De politici die van het Licht zijn hebben we al benaderd en zij kunnen volledig worden vertrouwd in het behartigen van jullie hoogste belangen wanneer zij in de tussentijdse regeringen worden aangesteld. Er is veel te doen maar de planning is al lange tijd gaande en degenen die met ons werken zijn te vertrouwen en weten wat er van hen wordt verwacht. In de toekomst zal het politieke systeem anders opereren en krijgen jullie veel meer invloed op wat er gebeurt en het zal ten dienste staan van de mensen.

Dierbaren, jullie wachten is binnenkort voorbij en het verleden zal net een slechte droom lijken. Het leven zal snel tot een aangenaam leven worden getransformeerd en zal tenslotte jullie verwachtingen vervullen. Bij sommige mensen is er al een kalmte in hun leven gekomen doordat de nieuwe energieën werkzaam zijn en een weten aanwezig is dat er gunstige veranderingen aankomen. Houd je aandacht goed op de toekomst gericht en laat de huidige chaos geen vat op jullie krijgen, want het duurt nergens zo lang als jullie misschien verwachten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik dank jullie allemaal dat jullie de moeite hebben genomen Licht naar de Aarde te brengen en op een dag zullen jullie zien dat jullie daarvoor zijn gekomen.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


maandag 21 november 2011

21 November 2011


SaLuSa, November 21, 2011Als jullie eenmaal hebben besloten waar je heen gaat, laat niemand je dan van je doel afleiden en weet dat jullie je lange tijd op deze periode hebben voorbereid. Jullie zijn zo ver gekomen en zouden inmiddels precies moeten weten waar je naartoe hebt gewerkt. Jullie karma zou in alle doelstellingen en opzichten bijna ten einde moeten zijn gekomen en velen van jullie hebben ervoor gekozen in dit leven alles op te ruimen. Maak je geen zorgen als je weet dat er nog steeds werk te verrichten is, want wat er op het moment van Ascentie over blijft, wordt door de Wet van Genade ingelost en hoeft daarom niet te worden meegenomen. Veel relaties hebben geleden omwille van karma maar onthoud alsjeblieft dat wanneer jullie eenmaal deze dimensie hebben verlaten, jullie gemakkelijk weer bij elkaar kunnen komen. Jullie zullen accepteren dat jullie aardse familie was samengesteld om gezamenlijk het collectieve karma van jullie uit te werken, en wanneer jullie eenmaal je rol afleggen, beëindigt dat de kwestie. Families incarneren vaak vele malen tegelijkertijd en spelen, zoals jullie je kunnen voorstellen, verschillende rollen waarbij ze van de ene sekse naar de andere gaan en hun rollen vaak omkeren. Dit is één reden waarom jullie je zouden moeten onthouden van het beoordelen van anderen want totdat jullie terugkeren naar de hogere dimensies zullen jullie geen compleet beeld hebben dat de “waaroms” en “waarvoors” van jullie ervaringen verklaart. Wees ervan overtuigd dat jullie noodzakelijkerwijs soms een rol als iemand van het duister hebben gespeeld. Dat hoeft niet per se iets anders te betekenen dan dat je levens met negatieve levenshoudingen hebt gehad.Alles om jullie heen werkt perfect in harmonie met Universele Wetgeving en daar zouden jullie blij mee moeten zijn. Jullie zouden anders echte chaos beleven met weinig mogelijkheden om aan de gevolgen te ontsnappen. De niet ingelichten onder jullie geloven voor het merendeel dat dit momenteel het geval is, en zonder jullie vertrouwen in de toekomst zien zij geen uitweg uit de wereldwijde problemen. Daarom dringen wij er bij onze bondgenoten op aan hun activiteiten af te ronden zodat we disclosure kunnen organiseren en verder kunnen werken aan contact met jullie. Het is van groot belang dat al die zielen die weinig of geen kennis hebben te weten komen van wie ze echt hulp krijgen. Wij geloven dat als we eenmaal officieel zijn erkend en uitgenodigd worden om op de Aarde te komen, onze aanwezigheid als vriendschappelijk zal worden ervaren en ons plan om jullie te verheffen als aanvaardbaar. Een gedeelte van de voorbereidingen hiertoe omvat natuurlijk het ontzetten van de oude garde uit alle machtsposities, want als we eenmaal met de schoonmaak beginnen willen we zonder uitstel snel door kunnen gaan.Wordt de droom nu niet waar voor jullie, dat er op een dag vrede op Aarde neer zou dalen en dat oorlog permanent zou ophouden te bestaan. Vrede is al begonnen en we hebben namens jullie al een tijdje de vrede gehandhaafd. We hebben de afgelopen halve eeuw niet één keer maar velen malen ingegrepen om opzettelijke activiteiten die bedoeld waren om een nieuwe Wereld Oorlog te beginnen tot stoppen te brengen. Het gaat zelfs nu door maar wij zijn tussenbeide gekomen en hebben verhinderd dat nucleaire apparaten werden gebruikt. Er bestaan enkele duistere groeperingen die floreren wanneer er oorlogen plaatsvinden en die bijvoorbeeld geen gewetensbezwaren hebben bij het leveren van wapens aan beide partijen in een conflict. Dat is al vrij lange tijd gaande en heeft bewezen zeer winstgevend te zijn. De handelaren in de dood kunnen hun winkel sluiten en hun wapens en uitrusting worden binnenkort onklaar gemaakt. Enkele duizenden jaren terug zijn er tijden geweest waarin jullie niet beter wisten en het Menselijk Ras was heel erg geneigd vreemdelingen als een bedreiging voor hun bestaan te zien. Jullie komen nu tot elkaar, na erkend te hebben dat jullie allen Een zijn en dat jullie vooruitgang het beste gediend is door samen-werking. Jullie gaan immers uiteindelijk allemaal op hetzelfde doel af, in jullie zoektocht om naar de Bron van Al Dat Is terug te keren.Elke ziel zal ons zeer binnenkort op de een of andere manier zien en we zullen jullie uitleggen waar struikelblokken jullie verhinderen de waarheid te accepteren zoals die door ons wordt gegeven. Op het moment vinden jullie het moeilijk zelfs maar te overwegen dat jullie overtuigingen ter discussie zouden kunnen worden gesteld, maar zonder dingen los te laten kunnen jullie niet verder. Zeggen we niet dat jullie op je intuïtie moeten vertrouwen en dat advies zal nooit belangrijker worden dan het nu is. Op deze manier zal jullie Hoger Zelf je in situaties brengen die de antwoorden opleveren die je nodig hebt. Bovendien hebben jullie natuurlijk ook jullie Gidsen en Engelen en jullie kunnen je tot hen richten als je advies nodig hebt. Jullie zijn nooit alleen maar jullie Gidsen kunnen jullie niet van alle ervaringen bevrijden omdat sommige nodig zijn voor jullie evolutie en voor jou om door heen te gaan.Wees jezelf nu, want dat is heel belangrijk in een tijd waarin gebeurtenissen op veel mensen erg verwarrend kunnen overkomen. Jullie kunnen anderen dan met je kennis helpen en het zal met name nuttig zijn in het geval van desinformatie. Waarheid en leugens uit elkaar halen is geen werk voor niet geïnformeerden maar het kan zelfs voor Lichtwerkers een stevige uitdaging zijn. Het feit dat de media nog steeds erg wordt ingeperkt en onderhevig is aan censuur draagt ook niet bij, maar de angst voor tegensprekende leugens is niet meer zo groot als die was en er vindt meer openheid plaats. Steekpenningen en corruptie zijn in veel landen in de wereld haast endemisch en dat moet heel snel veranderen. Deze kwesties hebben allemaal onze aandacht zodat we manieren vinden om jullie te ondersteunen. De media moet het respect van de mensen verdienen en dit geldt ook voor de politiek die goed voorzien is van charlatans en criminelen. Het moet veranderen, en heel snel veranderen opdat vertrouwen wordt hersteld.De oproepen voor veranderingen door jullie, ondersteund door de nog steeds actieve demonstraties, houden aan en overheden kunnen niet verhinderen dat zij zich verspreiden. De energie leidt zogezegd een eigen leven en wordt aangetrokken door gelijksoortige energie die er door wordt versterkt. Dat deze tijd moest komen is niet verrassend want jullie hebben de prikkel daartoe gedurende vele jaren opgebouwd. Jullie zijn nu klaar om de beloning te oogsten voor jullie volharding tegenover zoveel weerstand die door de instromende Lichtenergie ernstig is verzwakt. Jullie waren ongeacht alle ups en downs gedurende de reis altijd voorbestemd om de strijd met het duister te winnen, dus er is niets om je zorgen over te maken; jullie zijn de winnaars. In de niet zo verre toekomst zullen we het samen vieren en wat een geweldige tijd zullen we hebben. We denken niet dat jullie al helemaal begrepen hebben wat voor magnifiek resultaat het wordt, en hoe verstrekkend het zal zijn. Een heleboel zielen zijn heel erg afhankelijk van de uitkomst, en zij gaan klaar staan om mee te doen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik houd van jullie allemaal dat jullie zo’n uitdaging aannamen die jullie naar beneden trok, maar jullie gaven nooit op en herstelden je en toonden daarmee de kracht van Licht en Liefde.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS