Followers

Google+ Followers

vrijdag 16 juni 2017

Nederlands -- 16 Juni 2017, Mike Quinsey (HZ)16 Juni 2017, Mike Quinsey (HZ)
Ascentie staat vast en de tijdlijn is sterk genoeg om het tot voltooiing te brengen. Het jaar 2024 blijft het jaar waarin het gepland staat om te gebeuren, wanneer er zich echter redenen aan dienen om dit aan te moeten passen, kan het ook 2025 worden. Ik zeg dit alleen maar om jullie op een dergelijke mogelijkheid voor te bereiden. Een grote gebeurtenis staat nog zeer waarschijnlijk voor het einde van dit jaar te gebeuren en het houdt bijna zeker verband met de komende veranderingen. Naarmate de tijd verstrijkt verliest het duister steeds verder haar vermogen om te bepalen hoe deze aflopende periode zal uitpakken en zij zullen lange tijd voordat de belangrijke veranderingen plaatsvinden het toneel hebben verlaten. Voorlopig zal het merendeel van de activiteiten buiten jullie gezichtsveld plaatsvinden, maar wanneer het veilig genoeg is zullen de zaken beginnen naar buiten te komen. Jullie zullen dan van de vieringen en vreugde kunnen genieten die op dat moment over de Aarde zullen neerdalen.
De trillingen van jullie Aarde zijn de laagste binnen jullie Zonnestelsel, en dat is de reden waarom het voor degenen onder jullie die je trilling naar een hoger niveau brengen zwaar en oncomfortabel aanvoelt. De zaken veranderen echter steeds verder, de trillingen nemen toe en jullie zullen ontdekken dat terwijl jullie je energie inzetten om jezelf te verheffen, dit geleidelijk aan subtiele veranderingen in jezelf tot stand brengt. Echter sommige zijn het directe gevolg van natuurlijke progressie en een kwantumsprong voorwaarts zal zich aandienen wanneer vrije energie werkelijk post vat. Uit noodzaak zal het eerst aan diegenen worden gegeven die het meest armlastig zijn voordat het op een meer algemene manier zal worden ingezet. Het zal de grootste vooruitgang betekenen die jullie ooit hebben ontvangen en deze zal de manier waarop het leven functioneert volledig veranderen. Het zal tevens armoede in belangrijke mate verlichten en de kostbare bronnen van de Aarde voor verdere vernieling en plundering behoeden.
Veel van de geheime activiteiten op Aarde vinden nog steeds buiten jullie gezichtsveld plaats en als je naar de toekomst kijkt zal er, terwijl jullie evolueren, een grotere tendens zijn om ondergronds te gaan waar het over het algemeen veiliger is dan aan de oppervlakte. De Aardkorst is meerdere honderden meters dik en wordt op lagere niveaus bezet door niet-menselijke Wezens. Sommigen zijn al sinds honderden jaren op Aarde, maar jullie dienen te beseffen dat de meer gevorderden hoogstwaarschijnlijk ook honderden jaren leven. De lensverwachting van de Mens neemt geleidelijk aan toe; dit is nu al geruime tijd gaande en wanneer de trillingen zelfs nog hoger worden zal het verouderingsproces van de mens op een punt belanden waar het drastisch zal afnemen om uiteindelijk te stoppen zodat jullie op een volwassen, maar jeugdige leeftijd zullen bestaan. De kracht van gedachten wordt dan de manier waarop je je presenteert zoals je dat wenst.
Dit zijn tijden waarin jullie een open mind dienen te bewaren, aangezien er zo veel op het punt staat te worden onthuld dat jullie zal laten zien dat jullie vele jaren lang werden misleid en bedrogen. Het is niet ver bezijden de waarheid om te stellen dat er niets werkelijk zo is zoals jullie is doen geloven. Dit hangt echter af van welke bron je ideeën afkomstig zijn. Sommigen staan dichter bij de waarheid dan anderen en alles in beschouwing nemend bevat het Boeddhisme meer waarheid dan de meeste bronnen. Echter diegenen onder jullie die hun intuïtie hebben ontwikkeld staan vaak dichter bij de waarheid dan anderen. Als het goed voelt dan is het dat waarschijnlijk ook, maar ga als dat mogelijk is altijd op zoek naar bevestiging vanuit andere bronnen. 
Het is duidelijk dat sommige overtuigingen meer misleidend zijn dan andere en het dient te worden gezegd dat binnen het Christendom twee ideeën bestaan die de evolutie absoluut tegenwerken. Het eerste is waar jullie wordt verteld dat wanneer je sterft je gaat ´slapen’ tot het moment waarop je weer ontwaakt. Dit ligt buitengewoon ver van de waarheid verwijderd, omdat je wanneer de dood intreedt, je fysieke lichaam verlaat en onmiddellijk je etherische lichaam binnengaat dat een exacte versie is van je fysieke lichaam. Het is perfect en vrij van iedere beschadiging of defect dat je oude lichaam mag hebben gehad en het reageert op de kracht van je gedachten. Wanneer je bij de dood op hoge leeftijd bent, kun je jezelf wanneer je dat wenst in een jongere versie van jezelf “denken”. Wel is het zo dat je karma met je meedraagt en dat je te zijner tijd dingen goed zal moeten maken. 
De tweede misleidende overtuiging is dat je in zonde geboren bent en dit je hele leven met je meedraagt. Je kunt je karma echter op elk moment inlossen en een periode van harmonie en evenwicht betreden. Je bent zeker niet verantwoordelijk voor de zonden van je Vader, en elke disbalans die aan jou wordt doorgegeven heeft te maken met de erbij betrokken genetica, oftewel oud karma. Het is mogelijk dat je ervoor hebt gekozen je eigen ervaringen uit te vergroten om je evolutie vooruit te helpen.
Onthoud dat elke ervaring waarde heeft en zorg ervoor dat je de lessen kunt leren die jouw kant op komen, aangezien deze t.b.v. jouw vooruitgang zullen zijn. Als je er aanvankelijk niet in slaagt je karmische lessen eigen te maken, zul je altijd meer kansen geboden krijgen om dit te doen. Het belangrijke punt voor iedere ziel is begrijpen dat niets zonder goede reden gebeurt, hoewel jouw rol er soms een kan zijn om deel uit te maken van ervaringen ten gunste van andere zielen. Alle zielen bevinden zich in een leercurve, en in deze eindtijden is het essentieel dat je nota neemt van hetgeen er op je af komt en ernaar te handelen. Het kan allemaal heel ingewikkeld klinken, maar je staat niet alleen om de uitdagingen onder ogen te zien en je Gidsen staan altijd “tot je dienst”. Zij kennen je beter dan jij jezelf kent, dus zij zijn het best toegerust om je van advies te dienen.
Het jaar 2024 is nog steeds de verwachte tijd voor Ascentie, en alhoewel het dan nog ver weg mag klinken, gaat de tijd zo snel dat het helemaal niet lang lijkt. Dus is het het beste om vooruit te kijken naar wat je beschouwde als je meest waarschijnlijke pad naar ascentie, en te plannen hoe je je op de veranderingen gaat voorbereiden. Terwijl de trillingen zaken op Aarde verheffen zal het veel makkelijker worden om met het soort problemen die nu voor je bestaan om te gaan. Vrede zal evidenter beginnen te worden als landen hun rug toekeren naar oorlogszuchtige handelingen ten gunste van bewegingen richting totale vrede. Het zal komen en moet komen, aangezien er heel spoedig geen plaats meer zal zijn voor dergelijke negatieve energieën die tot oorlogszuchtige handelingen leiden. Er zijn al stappen gezet om wereldvrede tot stand te brengen, en vele landen hebben zich aangesloten bij de beweging die dit verwezenlijkt. Wat een grote opluchting zal dat zijn voor alle mensen op jullie wereld, als ze weten dat ze zich vrijelijk en veilig kunnen bewegen in de wetenschap dat er blijvende vrede is gekomen.
Onthoud, zoals jullie al is verteld, dat wanneer er beroering is, dit gewoonlijk een middel tot een doel is, aangezien de oude manier van bestaan niet langer aanvaardbaar is en dient te verdwijnen. Vele zaken staan al klaar om jullie dagelijks leven te vergemakkelijken en deze kunnen niet veel langer worden tegengehouden. Er worden positieve stappen gezet om de zaken zo snel als mogelijk te laten gebeuren, maar eerst dienen veel obstakels te worden opgeruimd. Er hangt ook veel af van het de juiste mensen aan de macht krijgen, en de noodzakelijke veranderingen vinden nu plaats en zullen dat blijven doen. Dit zal duidelijk worden door de aankondiging en introductie van het nieuwe Congres, dat nu in de coulissen wacht om op de juiste tijd tot stand te komen. Het is beslist zo dat ontwikkelde zielen al hard aan het werk zijn om de zaken tot voltooiing te brengen, en zoals met veel van dit soort werk zullen jullie er niet veel over horen totdat de omstandigheden gunstiger zijn.
Deze Boodschap komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energie van Licht en Liefde.
Mike Quinsey.
Website: www.treeofthegoldenlight.com

Vertaling: Marja & Rob

vrijdag 9 juni 2017

Nederlands -- 9 Juni 2017, Mike Quinsey (HZ)9 Juni 2017, Mike Quinsey (HZ)

De tijd gaat verder en wacht op niemand, aangezien deze op Ascentie afstevent. Intussen komt de dag dichterbij waarop het veilig is een schat aan informatie vrij te geven die zeer lange tijd voor jullie is achtergehouden. Een groot aantal veranderingen wacht om vrij te komen die jullie en je samenleving binnen zeer korte tijd zullen transformeren. De transitieperiode waar jullie je in bevinden zal niet veel langer meer voortduren en zal binnenkort, terwijl jullie je ondertussen op je ascentie hebben voorbereid, ten einde komen.

De zaken hebben een niveau bereikt waar geen weg meer terug is naar de oude gewoonten die jullie werden opgedrongen door het oude regime van het duister. Hun controle over jullie neemt af en hun macht is niets meer vergeleken met dat wat het is geweest. Groepen die de duistere operaties dirigeren blijven het bevel voeren over de Ruimte om de Aarde, maar worden totaal aan banden gelegd wat betreft het meenemen van wapens buiten jullie Zonnestelsel. Er worden stappen gezet om ervoor te zorgen dat zij niet in staat zijn om hun plan voor dominantie van de Ruimte nog langer ten uitvoer te brengen en de Blue Avians zien eveneens op jullie vorderingen toe om succes te garanderen. Ze kunnen niet op andere wijze invloed uitoefenen, maar hen wordt een aantal uitzonderingen toegestaan vanwege hun historische band met jullie en om redenen die veel verder teruggaan dan de jullie bekende geschiedenis. 

In jullie tijd zal de waarheid naar buiten komen omtrent jullie geschiedenis als Menselijk Ras en dit zal jullie geschiedenisboeken corrigeren met betrekking tot de onjuiste informatie in verband met jullie evolutie. Zonder twijfel zal één van de meest belangrijke aspecten de oorsprong van de uiteenlopende Rassen en hun evolutie zijn en tevens het doel van het leven dat niet een onwillekeurig gegeven is, maar dat deel uitmaakt van jullie noodzakelijke ervaring om te zorgen voor een continuatie van jullie ontwikkeling. Accepteer dat je niet je lichaam bent, maar een ziel die alle aspecten van het leven binnen de verschillende Rassen, volgens je behoeften, ervaart. Het doel is naar een bepaald punt te evolueren waar je niet langer in de lagere trillingen hoeft te verblijven, maar je je in de rijken van het Licht kunt begeven waar geen kwaad heerst.

Geef nooit toe aan de negativiteit die er om je heen heerst en wordt eenvoudigweg een toeschouwer, en wanneer je doel in je leven is om een goed voorbeeld voor anderen te zijn, verblijf dan te allen tijde vastberaden binnen de trillingen van je aura. Je aura is je bescherming tegen negatieve energieën, dus vermijd iedere inwerking die dat kan verstoren, zoals bijvoorbeeld woede. Het is bekend dat in extreme gevallen een negatieve entiteit je aura, wanneer deze beschadigd is, kan binnendringen en problemen kan veroorzaken door je daden of gedachten te beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in het uitvoeren van negatieve handelingen die je normaal gesproken niet zou willen doen. Bezetenheid komt niet vaak voor, maar desalniettemin is het verstandig je van de risico’s bewust te zijn.

Het is nooit te laat om boven het als normaal geaccepteerde niveau waar mensen gewoonlijk aan blijven vasthouden, uit te stijgen. Wanneer je je eenmaal de kracht van Onvoorwaardelijke Liefde eigen hebt gemaakt en anderen allemaal als Eén met jou kunt bezien, zul je geen probleem hebben je leven dienovereenkomstig te leven. In plaats van “zij en wij” zul je je realiseren dat het fysieke lichaam enkel een voertuig is dat je gebruikt om ervaringen op te doen in het Universum van de Materie. Om die reden ervaren alle zielen gezamenlijk en handelen ze in overeenstemming om dit te doen. Tenslotte hebben jullie vele levens geleefd en jezelf, volgens de noodzakelijke ervaringen, als Man of Vrouw tot uitdrukking gebracht. Je hebt geleefd als een aanhanger van een bepaalde religie, of het kan zijn dat je in plaats daarvan ervoor hebt gekozen om een Atheïst te zijn. Het maakt niet uit op welke manier je vorderingen maakt, zolang het maar over een pad gaat dat je begrip van de waarheid vergroot, want dat is gedurende ieder leven alles wat er overblijft.    

Vooruitgang betekent niet dat je op een van tevoren vastgelegd pad moet blijven, maar dat iedere ervaring je dichter bij de algehele waarheid brengt. Uiteindelijk zul je hoogstwaarschijnlijk zelf je pad uitstippelen om je evolutie te vervolgen. Je zult het punt bereiken waar het niet langer nodig is om nog bij een groep te horen en waar je in staat bent je eigen toekomst te bepalen. Wanneer je hulp nodig hebt zul je altijd naar iemand worden geleid die de kennis bezit die jij nodig hebt. Er wordt op Aarde zoveel onjuiste informatie als waarheid gepresenteerd, maar terwijl je je ontwikkelt, raak je in staat om onderscheid te maken tussen de waarheid en alles minder dan dat.

Leven volgens je overtuigingen terwijl je nog steeds op Aarde bent kan heel moeilijk zijn, omdat er maar weinig mensen je positie begrijpen en velen zullen niet in staat zijn deze te accepteren. Het is daarom het verstandigst er alleen over te spreken wanneer het onderwerp in een normaal gesprek aan de orde komt en alleen dat te vertellen wat de betrokken persoon tevredenstelt. Te veel informatie kan sommige mensen afstoten en het kan hun begrip te boven gaan. Je kunt ervan op aan dat wanneer iemand er klaar voor is hij of zij iemand zal “vinden” die hun vooruitgang verder kan brengen. Er bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat de “foute” persoon je pad kruist, maar dat zou een test kunnen zijn om ervoor te zorgen dat je je vermogen om te onderscheiden eigen hebt gemaakt.

Uiteraard spelen je Gidsen een rol in je evolutie, maar ze dringen zichzelf niet aan je op, tenzij je om hun hulp hebt gevraagd, of wanneer het buitengewoon noodzakelijk is. Ze zijn op de hoogte van je levensplan en zij doen hun best om te helpen zorgen dat je je eraan vasthoudt. Wanneer je onjuiste beslissingen neemt zullen ze zich er niet in mengen, maar zullen ze je helpen de gevolgen ervan binnen de perken te houden. Ze spreken over je daden geen moreel oordeel uit omdat dit niet het doel is van hun aanwezigheid, maar ze zullen proberen je in het bijzonder ten goede te beïnvloeden aangezien ze op de hoogte zijn van je levensplan. Terwijl je verder groeit is het waarschijnlijk dat je de ervaring van weer een andere Gids nodig hebt die meer bij je behoeften past en er een verandering plaats zou moeten vinden.

Zoals je kunt zien wordt je evolutie als uiterst belangrijk beschouwd en wordt er veel zorg aan besteed om ervoor te zorgen dat elk leven zo productief mogelijk is. Tenslotte heb je een levensplan gekregen dat tegemoetkomt aan je behoeften en voordat je bent geïncarneerd zul je hiervan kennis hebben genomen en in de ervaring hebben toegestemd. Er vloeit uit voort dat je meest hechte vrienden eveneens een levensplan hebben waar jij in voorkomt en het kan zijn dat zij er een belangrijke rol in spelen. Het is waarschijnlijk dat jullie vele malen samen hebben geleefd, zelfs in andere relatieverbanden. Uiteraard heb je ook voorbijgaande relaties die komen en gaan zonder enig ogenschijnlijk belang.  

Huwelijken of gelijksoortige relaties vormen de meest belangrijke perioden in je leven en dat geldt zelfs voor die relaties die hebben gebleken niet te werken en die simpelweg een behoefte aan dat soort ervaring vertegenwoordigen. Positief karma is iets dat je te allen tijde kunt inlossen, in het bijzonder waar het betrekking heeft op een jou onbekend iemand. “Voor wat hoort wat” en dat is waar, in die zin dat wat je een ander aandoet of geeft, in de loop van de tijd bij je terugkomt en je feitelijk van één leven naar het andere karma met je kunt meedragen. Je kunt ervan uitgaan dat geen enkele levenservaring zinloos is, ongeacht hoe het aan de buitenkant ook mag lijken. Wanneer je inzicht hebt in hoe het in zijn werk gaat, kun je veel meer uit je leven halen en kun je richting een bevredigend resultaat werken.  

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

vertaling: Marja

vrijdag 2 juni 2017

Nederlands -- 2 Juni 2017, Mike Quinsey (HZ)

2 Juni 2017, Mike Quinsey (HZ)

De zaken gaan goed vooruit en de illuminati zijn niet langer in staat het verloop van de vooruitgang van de Mensheid richting Ascentie te bepalen, of om überhaupt te verhinderen dat dit plaatsvindt. Intussen zijn vele aspecten van de voorbereidingen op Ascentie voltooid, inclusief de meest belangrijke noodzaak van een nieuw Congres van de V.S. dat klaar staat om de huidige onmiddellijk over te nemen als deze wordt ontbonden. Zoals jullie je voor kunnen stellen is er nog steeds veel werk te verzetten om de activiteiten van die geheime groepen te dwarsbomen die richting een Een-Staat-Unie werken. Dit zal niet tot stand komen, aangezien de macht van de illuminati jullie toekomst niet langer kan bepalen. Het kan zijn dat jullie belangrijkste punt van zorg de toekomst van de Mensheid is en jullie kunnen er zeker van zijn dat deze in veilige handen is. Wanneer de werkelijke veranderingen eenmaal van start gaan, zullen jullie beseffen dat de Lichttroepen de basis hebben gelegd voor het aankondigen van NESARA. Op het geschikte moment, waarbij de nadruk op jullie veiligheid is komen te liggen, zal het gebeuren en vandaar uit zullen positieve veranderingen zich snel achter elkaar opvolgen.

Dus doe je werk in de wetenschap dat grootse machten, inclusief de Blue Avians, jullie levens overzien. Hun talloze ruimtevaartuigen zijn door het hele Zonnestelsel gestationeerd om ervoor te zorgen dat er geen andere entiteiten zich met jullie evolutie kunnen bemoeien. Het zijn zeer gevorderde Wezens die de gebeurtenissen nauwkeurig in de gaten houden om ervoor te zorgen dat jullie iedere kans krijgen geboden om je levensplan te vervullen en Moeder Aarde met haar eigen veranderingen bij te staan. Het resultaat zal een succesvolle periode van veranderingen zijn, die ervoor zal zorgen dat zowel jullie als de Aarde volledig op Ascentie zijn voorbereid. Als gevolg daarvan leiden velen van jullie een hectisch leven omdat jullie je laatste uitdagingen onder ogen dienen te zien om alle oude karma die je met je meedraagt in te lossen. Uiteraard staan jullie niet alleen in de voorbereiding op Ascentie en zullen jullie op een zodanige manier worden begeleid dat jullie iedere kans geboden krijgen om te slagen.    

Kijk niet terug nu jullie zover zijn gekomen, maar focus je op de toekomst, omdat dit een van de meest belangrijke tijden is waar jullie ooit mee te maken zullen krijgen. Wanneer jullie in het nu kunnen leven en in staat zijn de zaken zo te nemen als deze zich aandienen zonder een van tevoren bepaalde uitkomst, dan zul je naar je “nieuwe” Hogere Zelf overgaan. Maak je echter geen zorgen wanneer je niet in staat lijkt te zijn je in de hogere trillingen te begeven, want op het juiste moment zal het ook bij jou gebeuren. Iedere ziel heeft talloze helpers en dat laat zien hoe serieus jouw ontwikkeling wordt genomen. Jullie zijn zeer bijzondere zielen, ook al begrijpen jullie niet waarom dat zo is, dus blijf vooruitkijken en neem de zaken zoals ze zich aandienen. Alles vordert op een goede manier, ondanks de ogenschijnlijke chaos op Aarde. Al het leven bezit kansen om vorderingen te maken en is inderdaad betrokken bij de voorbereidingen op de veranderingen die onvermijdelijk zijn en waar men niet omheen kan. 

Mettertijd zullen jullie je realiseren hoe krachtig jullie werkelijk zijn en er zijn er al die merken dat zij het vermogen hebben om hun eigen toekomst te bepalen. Je wordt wat je denkt en ongetwijfeld hebben jullie gebeurtenissen in je leven meegemaakt die dat bewijzen. Dus zelfs nu dienen jullie voorzichtigheid te betrachten wanneer je iets in gedachten hebt. Deze zijn reëel en zullen op een bepaald moment bij je terugkomen om in vervulling te gaan of te worden gewijzigd. Gelukkig is het zo dat terwijl je je ontwikkelt, je ook groeit in je vermogen om je gedachten te beheersen, maar hoe eerder je hiervoor de verantwoordelijkheid accepteert des te gemakkelijker het is. Je huidige streven zou moeten zijn om negatieve gedachten uit je geest te elimineren of in ieder geval om die gedachten geen kracht te geven zodat deze zich materialiseren. Ongetwijfeld lijkt het allemaal bijzonder moeilijk temidden van de dagelijkse uitdagingen waar je mee te maken hebt, maar dat gebeurt om reden van ervaring en het is een snelle route naar succes. Doe je best en weet dat je nooit zult worden bekritiseerd of gestraft omdat je probeert beter te doen. Iedere ervaring is waardevol en nooit zinloos, dus probeer, ongeacht wat je ook doormaakt, er een positieve kant in te zien. 

De meeste mensen vragen zich af “waar komen we vandaan?” en het antwoord is heel eenvoudig; jullie zijn als Vonken van Licht uit de Godheid ontstaan, en daar zullen jullie naar terugkeren wanneer je reis ten einde is gekomen. Jullie vragen je misschien af waarom dit zo is en dat is omdat God jullie allemaal heeft heengezonden om ervaringen op te doen met als resultaat dat de Godheid kon groeien. Jullie zijn onsterfelijk, dus jullie zullen je altijd bewust zijn van het Zelf als onderdeel van God. Ongetwijfeld valt er nog veel meer te vertellen, maar op dit moment hoeven jullie enkel te weten dat jullie toekomst veilig is. Het allerbelangrijkst is om je te ontwikkelen, zodat jullie niet opnieuw de lagere rijken hoeven te ervaren. Verhef je in het Licht en geniet van de harmonie en de schoonheid van perfectie. Het is waar jullie uit zijn voortgekomen toen jullie vrijwillig akkoord gingen om die zielen te helpen die in de lagere trillingen vastzaten.

Mensen vinden het moeilijk om zich niet met levens van andere mensen te “bemoeien”, omdat het ego ervan uitgaat dat het alles het beste weet. Er bestaat eveneens het levensplan van de andere ziel waar rekening mee dient te worden gehouden, maar toch proberen mensen te bepalen hoe anderen zouden moeten leven. Hulp en assistentie is welkom wanneer er om wordt gevraagd, maar meestal hecht een ziel er de voorkeur aan om diens uitdagingen op zijn eigen manier te benaderen. Het is een moeilijk onderwerp om te benaderen, omdat iedere ziel het op zijn eigen manier bekijkt en dit enorm van jouw kijk op de zaak kan verschillen. Bied te allen tijde je hulp aan, maar trek je terug wanneer je hulp niet wordt geaccepteerd, want anders kan het zijn dat je er ongewild ten nadele van jezelf bij betrokken raakt. Echter, al naar gelang de mate van je inzicht kan het zijn dat je in situaties wordt geleid waar je hulp juist goed is en precies wat nodig was.

Het uitgangspunt dat je anderen zou moeten behandelen zoals jezelf behandeld zou willen worden is precies waar het om gaat. Het betekent dat door zo te leven je niets terugverlangt, maar dat je ervan uitgaat dat het leven zijn eigen beloningen met zich meebrengt. Iedere daad van vriendelijkheid helpt je trilling verhogen en dit is wat je wenst terwijl je leeft met Ascentie in het achterhoofd. Het is een heerlijk gevoel om met alles van dag tot dag in harmonie te kunnen leven en niet te worden verstoord of in de war gebracht door gebeurtenissen die om je heen gebeuren. Feitelijk helpt alleen al je aanwezigheid rust te verspreiden en zullen mensen zich beter voelen door in je buurt te vertoeven. In de drukte en het lawaai van mensen die met hun dagelijkse werk bezig zijn kan de stemming omslaan en dan kan jouw energie een positief verschil maken. Onderschat nimmer de kracht van het denken want in dergelijke situaties kan het een positieve verandering tot stand brengen.

Jullie oude geschiedenis wordt nu, naar aanleiding van verbazingwekkende vondsten in Antarctica, herschreven en het allerbelangrijkst is dat dit om het Menselijk Ras gaat. Het is behoorlijk duidelijk geworden dat de Mens, die aanvankelijk vele duizenden jaren geleden naar de Aarde is gebracht, zich in vele vormen heeft ontwikkeld en het bewijs hiervoor is meerdere mijlen onder het ijs gevonden. Het is eveneens duidelijk geworden dat de Mens in vele verschillende vormen, maar duidelijk op de mens gelijkend, ervaringen heeft opgedaan. Korter geleden werden jullie huidige beschavingen vanaf verschillende planeten naar de Aarde gebracht om te kunnen blijven evolueren en het verklaart waarom er uiteenlopende Rassen bestaan die behoorlijk van elkaar verschillen. Het leren met elkaar om te gaan en elkaars overtuigingen te respecteren heeft voor veel frictie gezorgd en zelfs oorlogen, toch is er na vele jaren nog steeds geen vrede op Aarde gekomen.

Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energie van Licht en Liefde. 

Mike Quinsey

Website: www.treefofthegoldenlight.com

Vertaling: Marja


putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS