Followers

Google+ Followers

woensdag 28 oktober 2015

Nederlands -- Mike Quinsey – 28 Oktober 2015Hallo Vrienden,

De zaken gaan zo snel dat ik ze nauwelijks bij kan benen. Ik had nog maar net het stoppen met channelen en het in plaats daarvan doorgeven van de beste boodschappen van andere channelaars aangekondigd, of ik ontving een email van Nancy Tate met een boodschap van St.Germain. Ik stuur die door naar jullie, zodat jullie weten hoe het nu gaat.

Er zal tenminste een paar weken niet veel gebeuren aangezien ik mijn vriend Michael in Devon bezoek. Ik bezoek hem gewoonlijk tweemaal per jaar en geniet ervan met iemand te praten die ik bewonder en als het beste medium dat ik ken beschouw. Michael, met zijn 91 jaar, ziet er niet zo oud uit en heeft de energie en het voorkomen van een veel jongere man.

Dus na alle vriendelijke wensen en bedankjes van zoveel prachtige mensen, ben ik nu veel sneller terug dan ik voor ogen zou hebben kunnen gehad. Ik zal in de tussentijd ieder bericht dat ik als vanuit de hogere trillingen komend beschouw, aan jullie doorgeven en hoop dat ik behoorlijk snel terug zal zijn met via mij doorgegeven boodschappen uit de Geestenwereld.
Ik was overweldigd door het grote aantal prachtige berichten die jullie me gestuurd hebben en kon ze niet allemaal persoonlijk beantwoorden, dus bedank ik jullie allemaal voor jullie warme commentaren en uitdrukkingen van dankbaarheid voor mijn werk.

Hieronder staat het volledige bericht dat ik ontving van Nancy Tate, al vele jaren een vriendin en enorm behulpzaam voor mijn boodschappen door mij in staat te stellen gebruik te maken van haar website.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

           
Nancy Tate:

Ik heb zojuist een “Wake Up Call” van St. Germain ontvangen met nieuws dat bevestigt wat ik afgelopen nacht voelde met betrekking tot wat Mike Quinsey de komende tijd zou gaan doen. Je kunt de “Wake Up Call”, dat gaat over het besluit van Mike om zich terug te trekken, lezen voor de “rest van het verhaal”.
Nancy Tate.

 
  
Ik zou graag iets willen toevoegen aan het nieuws van Mike Quinsey en zijn stap om te stoppen met channelen. Er zal een tijd komen waarin het door niemand meer als channelen wordt beschouwd omdat het een weergeven zal zijn van wat iemand wėėt dat het de waarheid is en die het deelt met een ieder die dat wil lezen of horen.

Deze tijd komt voor zovelen die zich nu bezighouden met channelen. Ze zullen zich realiseren dat wat ze doorgeven afkomstig is uit hun eigen innerlijk weten. Er zal een subtiel verschil zitten in wat ze zeggen en voelen over de informatie. Het zal met ze resoneren op een manier dat hun eigen bewustzijn nu informatie deelt waarvan ze weten dat het de waarheid is, omdat het op een bewust niveau wordt doorleefd.

Het verschil zal zijn dat sommige informatie betrekking zal hebben op wat men in andere levens, op andere planeten en in andere sterrenstelsels ervaren heeft. Ze zullen in staat zijn toegang te krijgen tot deze informatie, die ze in hun ziel met zich mee hebben gedragen. Deze manifestatie zal onderdeel zijn van de openheid die ze zullen ervaren en beseffen, die in hun huidige bewustzijn naar boven komt. Het maakt deel uit van de ontwikkeling van hun zijn. Hun ascentie zal zich op zoveel van persoon tot persoon verschillende manieren aandienen en het zal de waarheid zijn die ze vanaf het begin van de eeuwigheid met zich mee hebben gedragen. Het zal een zaak zijn van herkenning door de ziel wanneer het bewustzijn klaar is om de reis terug naar de buitenwereld te aanvaarden. Want de reis vooruit in de niveaus van Creatie bestaat door middel van hun uitdrukking van wat zich gedurende hun bestaan heeft gemanifesteerd.

Dus, geliefden, wanneer Mike de behoefte voelt iets wat hij zich pas herinnerd heeft met jullie allemaal te delen, dan zal hij besluiten of dat is wat hij wil doen. Hij zal zich wellicht niet herinneren dat de informatie die hij doorgeeft, afkomstig is vanuit zijn eigen geheugen, maar het zal een innerlijk gevoel zijn waaruit het zal voortkomen. Hij is in de positie, zoals zo velen van jullie op dit moment, waar de volledigheid van hun innerlijk weten verkregen wordt met de intentie om dat dan ook te doen. Het is één van de aspecten die jullie allemaal kunnen verwachten op een moment dat voor jullie perfect is.  

Ga nu de wereld van herinnering binnen. Zie het als een snoepreisje door de tijd en buiten de tijd. Het is een nieuwe uitdrukking van jullie vermogens die zichzelf in de komende tijd aan jullie zullen openbaren. Geniet van de herinneringen en het delen van dat, dat voortspruit uit de bibliotheken van jullie zielen. Liefde is overal rondom en binnen jullie. Verspreid haar woord en voel de familie van Liefde tot uitdrukking komen.

Dank je hartelijk, Geliefde St. Germain,


Veel Liefde, Nancy Tate.

zondag 25 oktober 2015

Mike Quinsey's persoonlijke boodschap, 25 okt 2015, NL

MIKE'S BIO

Persoonlijke Boodschap van Mike Quinsey – 25 Oktober 2015

Hallo vrienden,

Ik heb besloten dat ik geen vervolg ga geven aan het channelen aangezien ik de laatste tijd niet blij was met, of tevreden was over mijn boodschappen. Ik kan ze alleen maar vergelijken met hoe de zaken waren voordat ik mijn hartaanval kreeg en ze lukken niet zo makkelijk als ik zou willen. Toen ik opnieuw ben begonnen was ik verheugd over hoe ik de draad weer opnam, maar de laatste tijd is het niveau gedaald.

Ik moet jullie bedanken voor de enorme steun over de jaren, en zonder jullie en vele anderen zouden de boodschappen niet zoveel mensen hebben bereikt en zich zover hebben verspreid. Ik heb ervan genoten om er deel van uit te maken en heb geweldige momenten beleefd, niet in de laatste plaats mijn bezoek aan Sedona, waar ik zoveel geweldige mensen heb ontmoet, inclusief sommigen van jullie. Dank aan een prachtige groep mensen.

De mensen zijn zo ruimhartig geweest toen ik computerproblemen heb gehad, en wat heb ik met prachtige mensen samengewerkt. Ik realiseer me dat de Geestenwereld dit georganiseerd heeft maar zelfs dan verwonder ik me over hoe jullie mensen allemaal samen kwamen. Ik geloof dat er 28 landen waren die SaLuSa's boodschappen ontvingen en ik vind dat ongelooflijk en verbazingwekkend.

Voor een ieder zie belangstelling zou kunnen hebben voor een soortgelijke bron van boodschappen, is er naar mijn weten maar één website en dat is de website van Sheldan Nidle, die ik sterk aanbeveel. Het is heel professioneel opgezet en bevat een goudmijn aan informatie. Ga naar: http://www.paoweb.com/subscribe.

Ik hoop dat ik na mijn "terugtrekken" nog nuttige dingen zal vinden om te doen en ongetwijfeld zal er zich iets aandienen zodat ik in staat zal zijn met sommigen van jullie contact te houden. Zoals ze zeggen komt er aan alle goede tijden een einde maar ik hoop dat veel mensen hebben geprofiteerd van wat ze geleerd hebben.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey

Vert. Marja

vrijdag 23 oktober 2015

Nederlands -- SaLuSa, 23 oktober 2015SaLuSa,  23 Oktober 2015
De tijd gaat steeds sneller en voor jullie lijkt het alsof jullie nooit tijd genoeg hebben om de taken die jullie jezelf hebben gesteld, af te krijgen. Maar jullie slagen er toch in en bereiken zoveel met jullie werk voor het Licht. Er zijn zo velen van jullie die, verspreid over de wereld, jullie deel doen om het Licht naar de Aarde te brengen. Het is dermate succesvol dat het Licht nu zo krachtig is dat het niet langer tegengehouden kan worden om er meer zielen in te brengen. Soms waren jullie teleurgesteld in de tijd die er nodig is om de planeet te reinigen van de negativiteit die zich meer dan eonen-lang heeft opgebouwd. Toch heeft het meer zielen de mogelijkheid gegeven om zelf het Licht te vinden. Maar de tijd is gekomen waarin het Nieuwe Tijdperk zich dient te manifesteren en met dat in het achterhoofd is er actie ondernomen om de zaken te versnellen. De macht van de Illuminati is ingeperkt en zoals jullie waarschijnlijk weten kan ze haar nucleaire wapens niet langer gebruiken. We hebben dit al vaak benadrukt door onze schepen boven hun opslagruimtes te laten cirkelen en ze onschadelijk te maken. Onder geen beding zal hen worden toegestaan ze te gebruiken en we hebben ervoor gezorgd dat ze dat volledig begrijpen. 

Jullie zijn voorbestemd om te ascenderen en niets kan ervoor zorgen dat dit verhinderd wordt. De zaken op Aarde lijken in grote beroering te zijn maar aangezien er zoveel gebeurt verbaast ons dat niets. De reinigingsperiode is in volle gang en is noodzakelijk om ruimte te maken zodat het Nieuwe Tijdperk zich volledig kan ontvouwen. De oude gewoonten dienen te veranderen en vele daarvan zijn noodzakelijk voordat jullie je voordeel kunnen hebben bij de nieuwe uitvindingen die klaar staan om aan jullie overgedragen te worden. De meest gunstige daarvan is vast en zeker een unit die jullie in staat zal stellen om zelfvoorzienend te zijn wat betreft al jullie energiebehoeften. De kennis hiervan is al reeds aan jullie overhandigd maar het zal even tijd kosten voordat iedereen hiervan kan profiteren. Wees ervan verzekerd dat we jullie behoeften kennen en dat we hieraan zo snel mogelijk tegemoet zullen komen, zodra de omstandigheden daarvoor geschikt zijn.

We hebben vele manieren om jullie te helpen zo snel mogelijk je plaats in het Nieuwe Tijdperk in te nemen, dus wees ervan verzekerd dat we klaar staan. We vragen jullie vertrouwen te hebben en zeker te zijn van je toekomst, omdat we onszelf hebben voorbereid om jullie, gedurende deze periode van verandering, te begeleiden. We zijn volledig op de hoogte van jullie behoeften, en kunnen door onze geavanceerde technologieën zonder problemen aan jullie verlangens tegemoet komen. Zelfs voor de distributie kan gezorgd worden aangezien we geen problemen hebben op dat gebied. Wanneer jullie je de afmeting van sommige van onze schepen, die ettelijke kilometers lang zijn, voorstellen zullen jullie begrijpen waarom we vertrouwen hebben in onze vermogens. We willen een ieder van jullie snel tegemoetkomen in jullie belangrijkste behoeften en we bezitten de middelen om dit te kunnen doen.

Geliefden, we weten dat deze tijden zeer frustrerend voor jullie zijn en we doen er alles aan om de omstandigheden te verzachten. Er zijn omstandigheden waarin we onze bedoelingen niet kunnen onthullen aangezien we de methodes die we gebruiken, geheim moeten houden. Maar we kunnen wel zeggen dat niets aan onze aandacht kan ontsnappen ook al is het buiten zicht verstopt. Jullie moeten onthouden dat onze technologieën jullie huidige verbeeldingskracht ver te boven gaan. Dat levert ons natuurlijk voordeel op wanneer we geconfronteerd worden met jullie duistere krachten. We zijn echter beperkt in onze mogelijkheden ten behoeve van jullie, aangezien er momenten zijn waarop jullie via je eigen vaardigheden je eigen weg dienen te vinden. Als we bepaalde zaken vóór jullie zouden doen, zou dat een benodigde leermogelijkheid wegnemen en dienen we een stap terug te doen.

Jullie hebben je leiders en wij beschermen ze in hun werk zodat het Duister niet alles kan krijgen zoals ze dat wil. Er is moed en vastberadenheid voor nodig om rechtop te blijven staan bij hun pogingen om de zaken te ontwrichten. Er zijn vele dappere zielen die hun werk voor het Licht uitvoeren, ongeacht de pogingen die worden ondernomen om ze tegen te houden. Het resultaat is een gestage stroom van informatie die de mens geholpen heeft te begrijpen wat er in deze buitengewone tijd gaande is. Het is uiterst belangrijk dat de mens beseft wat er gaande is, alsmede op de hoogte van de gevolgen. We kunnen behoorlijk zeker zeggen dat alles goed gaat maar jullie zouden het groter perspectief moeten zien om het volledig te begrijpen. 
We hebben de zaken die jullie Zonnestelsel aangaan, goed in de hand en andere Wezens hebben zich recentelijk bij ons aangesloten om een bijdrage te leveren aan jullie verdediging. Er bevindt zich een dermate sterk systeem in stelling dat we zonder twijfel kunnen stellen dat jullie beschermd zijn tegen inmenging. Jullie zijn daarom verzekerd van een veilige tocht naar de voltooiing van jullie tijd in de huidige dimensie. Op persoonlijk niveau hebben jullie vele zielen naast je die over jullie welzijn waken en die jullie bijstaan in je levensplan. Er is nooit eerder een tijd zo belangrijk geweest als nu en we zullen ervoor zorgen dat jullie je reis door de lagere dimensies naar de volgende in jullie fysieke lichaam voltooien.
Jullie betrouwbare bron van informatie is het internet, jullie dienen echter voorzichtig te zijn aangezien het Duister valse informatie verspreidt om jullie te verwarren. De meeste van jullie die in bewustzijn zijn gestegen, zijn intuïtief en dat is een betrouwbare manier om de waarheid te destilleren uit wat jullie voorgeschoteld krijgen. Leg het, bij twijfel, naast je neer totdat je weet of het oprecht is, zo zul je niet ver misgrijpen. Jullie hebben veel betrouwbare bronnen van informatie en het is verstandig bij diegenen te blijven die hun betrouwbaarheid bewezen hebben. David Wilcock is een dergelijke bron waar velen van jullie in vertrouwen gebruik van maken en hij is een absolute goudmijn van informatie. Zelfs hij werd "aangevallen" vanwege zijn werk maar hij wordt volledig beschermd door de krachten van het Licht. Er zijn uiteraard andere bronnen waarbij jullie te allen tijde je bedachtzaamheid dienen te gebruiken. Als het niet goed hoort of leest, leg het dan naast je neer totdat je zeker kunt zijn.

Vele Lichtwerkers zijn betrokken bij het naar boven halen van de waarheid, maar totdat de Illuminati is verwijderd is het lastig om het hele verhaal te verklappen. De zaken verschillen nogal van wat de meerderheid van jullie denkt en wordt niet beter door degenen die zichzelf naar voren schuiven als experts die echter eveneens misleid zijn. Dat is waarom we vaak geadviseerd hebben dat jullie je bij een betrouwbare bron, die jullie vertrouwen, houden. Sta daarom open voor nieuwe ideeën en meningen ook al gaan ze tegen jullie huidige begrip in. Wanneer de waarheid boven komt zullen jullie verbaast zijn te ontdekken dat jullie zo lang misleid zijn geweest en in een tijdsverstrengeling (time-warp) gevangen hebben gezeten. Nu zouden jullie al de vruchten van jullie ontdekkingen geplukt moeten hebben en grote vorderingen moeten hebben gemaakt. Maar ondanks dat nieuwe ideeën en uitvindingen zijn ontstaan, heeft het Duister een dermate grote kracht gehad dat ze werden teruggewezen en alleen door hen werden gebruikt. Uiteindelijk zullen jullie ze niet mislopen maar jullie hebben genoegen moeten nemen met een moeilijker leven dan noodzakelijk was.

Ik ben SaLuSa van Sirius en kan mezelf meer vrijelijk uitdrukken nu het Duister haar macht over jullie verliest. In de huidige omstandigheden kan kennis gevaarlijk zijn wanneer zij dat voor zichzelf willen houden. Dat alles zal binnenkort veranderen en een tijdperk van vrijuit kunnen spreken, waarin je in staat zult zijn jezelf zonder angst te uiten, zal beginnen. Jullie geesten stellen zich al open voor de wijze waarop jullie in het duister zijn gehouden en jullie beginnen meer te twijfelen aan wat er jullie in het verleden is verteld. Ga door met jullie goeie werk en wees niet bang voor de consequenties, aangezien jullie worden beschermd. Ik laat jullie nu achter met mijn Liefde en zegeningen en kijk zoals altijd uit naar de tijd dat we elkaar kunnen ontmoeten.
Dankje SaLuSa.
Mike Quinsey.
Vert. Marja

zaterdag 17 oktober 2015

Nederlands -- SaLuSa 16 Oktober 2015SaLuSa  16 Oktober 2015
Zaken hebben plotseling een wending genomen die het einde markeert van de invloed van de  Cabal, wat betreft hun vermogen om de gebeurtenissen in de toekomst te dicteren. Hun plan is deels terug gezet door de buitengewone response van de mensen, die zichzelf verzameld hebben in groepen die hun tijd besteden aan het Licht van de Waarheid. De volle omvang van  de macht van de Illuminati mag hen niet bekend zijn, maar in plaats van een confrontatie hebben zij zich gerealiseerd dat door meer kracht aan het Licht te geven, de zaken meer dan in evenwicht komen. Inderdaad, met de hulp van andere krachten van het Licht kunnen zij snel vooruit gaan met de veranderingen die hun zege zeker zal stellen. Er is nog een weg te gaan, maar wat jullie zien zijn de tekenen die duidelijk de richting die jullie ingaan bevestigen. De energieën van veranderingen zijn voortdurend aan het groeien en terwijl de oude wegvallen zullen de nieuwe gewenste energieën komen. Het is een duidelijk signaal dat jullie gedurfde stappen nemen om te verzekeren dat Ascentie niet wordt vertraagd en steeds  dichterbij komt.
De introductie van de Plasma Reactor Unit geeft om zo maar te zeggen het eerste stadium aan van echte verandering in actie. Het valt echter nog te bezien hoe de informatie wordt ontvangen en of elke poging om het te vertragen kan worden overwonnen. Natuurlijk heeft de manier waarop het door de Keshe Stichting publiekelijk is gemaakt  ervoor gezorgd dat het geïntroduceerd zal worden via veel, veel verschillende bronnen. Dit alleen al zal het voor diegene die ertegen zijn moeilijk maken, om de vooruitgang te stoppen. Alhoewel nu de informatie naar buiten is gebracht, is het heel interessant om te zien wat de algemene reactie zal zijn. Wij voorzien dat een dergelijke  levens veranderende uitvinding gretig geaccepteerd zal worden en de eerste van velen zal zijn die de kwaliteit van jullie leven zal verhogen. Dus bereis de rest van de weg naar vrijheid, wetende dat niets toegestaan zal worden dat het pad dat jullie gekozen hebben, zal verstoren. Er zijn andere veranderingen in voorbereiding, maar laat ons eerst zien hoe jullie omgaan met de huidige situatie. Wat voor problemen jullie ook tegenkomen, ze kunnen geen enkele echte impact hebben op de voortreffelijke vooruitgang die jullie maken.
Er zal niet veel nodig zijn om jullie te laten realiseren dat de plannen van jullie Ascentie goed op schema zijn, en velen van buiten de Aarde hebben ondersteuning gegeven om succes te verzekeren. Dus wij, samen met de Sphere Alliance en de Blue Avians, zijn jullie zekerheid dat er absoluut geen tussenkomst mogelijk zal zijn die de gemaakte vooruitgang zal stoppen. Jullie moeten je realiseren, dat machtige wezens van buiten jullie Aarde jullie succes hebben gepland, en het maakt niet uit wat het Duister doet om jullie te stoppen, zij zullen er niet in slagen. Het plan bestaat al eonen lang en deze cyclus is nu voorbestemd met succes te eindigen . Jullie hebben je teleurstellingen gehad in het verleden, maar deze keer zullen jullie met ons en andere zielen die jullie vergezeld hebben, feest vieren . 
Angst is jullie grootste probleem, dat is waarom wij een gelukkig einde van de cyclus promoten. Wij hebben jullie er vaak aan herinnerd dat het Duister leeft van de energie van angst, daarom is het essentieel om het creëren ervan te vermijden. Zij pogen nog steeds om jullie aan het twijfelen te brengen en te beangstigen met het plannen van een nep aanval van buitenaardsen op Aarde. Trap niet in hun tactieken en weet dat wij elke poging zullen afweren. Dit zal jullie tijd zijn, jullie succes en niemand kan dat van jullie afpakken. Jullie hebben het verdiend en hebben jullie zelf verheven ondanks de meest uitdagende condities waar jullie aan werden blootgesteld. De meest toegejuichte verandering is in jullie houding en benadering van het Duister, dat jullie niet langer meer kan intimideren zoals ze dat in het verleden heeft gedaan.
Dit zijn de tijden dat jullie jezelf kunnen feliciteren omdat jullie aan het einde van jullie reis zijn gekomen. Aan het resultaat werd nooit getwijfeld, tegelijker tijd was succes ook niet gegarandeerd maar jullie overwonnen de vele uitdagingen. Jullie verloren nooit het vertrouwen in jezelf of jullie vele vrienden en collega's van andere dimensies. Totdat jullie in staat zijn om het totale plaatje te zien zullen jullie je niet realiseren hoeveel moeite jullie hebben moeten doen, en hoe velen van jullie soms alleen maar lange tijd  hebben moeten werken. Het heeft onmetelijk vertrouwen van jullie gevraagd en jullie zijn er met vlag en wimpel doorheen gekomen. Alhoewel jullie het niet hebben gedaan voor een persoonlijke beloning, blijft het feit dat jullie veel voordeel hebben gehad bij jullie ervaringen. Jullie zullen je ervaringen met jullie meenemen en er in de toekomst veel aan hebben. Geen enkele inspanning die jullie voor het Licht inzetten is verspild ongeacht hoe klein het is, aangezien jullie deel van een groep uitmaken die incarneerde om als een collectief te handelen. Te zijner tijd zullen jullie een volledige waardering en volledig begrip hebben voor jullie levenslange prestaties.
Jullie hebben lang gewacht op de bemoedigende tekens die jullie nu om jullie heen kunnen zien. Maar jullie moeten nog steeds geduldig zijn omdat vroege tekenen van succes enkel  de start zijn van een periode van veranderingen die nog steeds tijd nodig heeft om zich volledig te manifesteren. Maar, we willen  niet jullie vreugde en enthousiasme wegnemen, maar geef het genoeg tijd zodat de zaken zich volledig kunnen ontwikkelen. De zaden zijn gezaaid en niets kan de uitkomst nu nog voorkomen die de Lichtwerkers zo gewenst hebben. Totdat  het Journaal en de TV bevrijd zijn van de restricties die op hen rusten, zullen aan jullie niet de volledige details van de veranderingen gegeven worden.
Het Duister is een plan aan het bekokstoven in een laatste poging om jullie vooruitgang te stoppen, maar het zal ze niet lukken omdat ze op geen enkele manier hun plannen kunnen maken zonder dat wij er weet van hebben. Zo Dierbaren, dus laat ze jullie niet van je stuk brengen of aan het twijfelen brengen want als jullie de toekomst zouden kunnen zien zoals wij dat kunnen, dan weet je dat het zeker is. De toekomst is schitterend en Moeder Aarde is zich aan het voorbereiden op Ascentie, waar ze dankbaar voor is, zeker na de vele cyclussen die geëindigd zijn in catastrofen. Zoals wij jullie al meerdere keren geïnformeerd hebben, wacht het Universum op jullie verheffing in de hogere vibraties. Jullie mogen dan wel een kleine stip zijn in de Oceaan van Planeten maar desalniettemin een hele belangrijke in haar evolutie.
Voor jullie brengen wij waarschijnlijk iedere week opwindend nieuws terwijl jullie je voorbereiden op de veranderingen die plaats gaan vinden. Als jullie terug kijken zullen jullie beseffen dat alles zich al lange tijd in het proces van verandering bevindt, maar nu pas wordt het duidelijk voor jullie. Houd in gedachten dat om het nieuwe zich te kunnen laten manifesteren, het oude gewijzigd of verwijderd moet zijn en dat kan leiden tot een tijdelijk ongemak, maar dat zal niet lang duren. Alle zaken bewegen zich snel vooruit terwijl de tijd zich blijft versnellen, zoals velen van jullie hebben gemerkt. Twijfel niet dat de oude manieren niet langer geschikt zijn voor de nieuwe mens, die ontstaan is uit de as van de oude. Jullie passen je al aan de nieuwe ideeën  aan en er rest niets dan dat ze zich volledig manifesteren.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en vertel jullie dat de veranderingen jullie aankomst in het Nieuwe Tijdperk zullen versnellen met alle voordelen die dat met zich mee brengt. Onze vaartuigen verschijnen vaak in jullie hemel en dat moet jullie een gevoel van veiligheid geven. Wees ervan verzekerd dat wij nooit dwang gebruiken, alleen als het nodig is om onze vaartuigen te beschermen tegen dreiging van anderen. Onze intentie is om een vreedzame macht te zijn ten behoeve van het welzijn van allemaal.
Dus ik verlaat jullie nu met onze zegeningen en liefde voor een veilige reis naar de hogere dimensies die jullie ware thuis zijn.
Dank je wel SaLuSa.
Mike Quinsey
Vertaling: Elene

donderdag 8 oktober 2015

Nederlands -- SaLuSa, 9 Oktober 2015SaLuSa,  9 Oktober 2015
Er vindt zoveel plaats op Aarde dat het voor jullie moeilijk is om precies vast te stellen wat er gebeurt. Er wordt Karma uitgespeeld terwijl het Licht tegelijkertijd vooruitgang boekt met het brengen van meer van de hogere energieën. Steeds meer mensen beginnen te begrijpen hoe ze gemanipuleerd werden door de Illuminati en voelen zich terecht kwaad dat ze zo lang werden misleid. Niet alleen dat, maar de manier waarop ze jullie veel van de voordelen, die ze voor zichzelf hielden, hebben ontzegd. De waarheid is dat je ook, voordat je incarneerde, wist dat je een zware uitdaging in het afnemen van je vrijheid en je rechten zou ervaren. Je zou je je er echter niet van bewust kunnen zijn geweest dat je gekozen werd vanwege je achtergrond en ervaring. Er kunnen er een paar afvallen, maar het was bekend dat de grote meerderheid tegen de Duistere Garde zou opstaan. Als gevolg daarvan waren jullie in staat om hun acties te weerstaan, zozeer dat ze niet langer zeker kunnen zijn van het laten uitkomen van hun eigen agenda. Dus we kunnen zeggen dat het Licht de strijd tegen hen gewonnen heeft en hoewel ze tot het bittere einde doorvechten, kunnen ze niet winnen.
We zijn niet in staat vast te stellen op welke wijze gebeurtenissen zich voltrekken en kunnen derhalve niet voorspellen wanneer Ascentie zal plaatsvinden. De vooruitgang zou nu echter nog sneller moeten gaan en wij helpen jullie gaandeweg. Af en toe kan het lijken of zaken stagneren, maar wees ervan verzekerd dat alles goed gaat, en we zullen niet toestaan dat jullie worden opgehouden. Zeker, waar het ons is toegestaan zullen we jullie altijd helpen en dat is vaak een kwestie van jullie te adviseren wat de juiste manier of de beste tijd is om actie te ondernemen. We doen dit op subtiele wijze of wanneer we jullie tijdens je slaapperiode ontmoeten. De uitdaging die jullie onder ogen zien is er één waarmee jullie moeten afrekenen, maar desalniettemin is het ons toegestaan jullie te assisteren. Aangezien jullie bijna door het moeilijkste gedeelte van jullie evolutie heen zijn gegaan weten we dat jullie zullen overwinnen. Natuurlijk zullen bepaalde zielen hun leven verliezen in deze heftige tijden, maar dat is hun afgesproken karma waarvan ze zullen profiteren. Inderdaad geven de eindtijden jullie veel geweldige mogelijkheden om oud karma voor eens en voor altijd in te lossen.
De eindtijden geven eveneens grote mogelijkheden om ieders' karma in te lossen, en zeker wanneer je Ascentie volgt is het noodzakelijk dit te doen. Je kunt het niet met je meenemen, maar we moeten eraan toevoegen dat je ervan kunt worden bevrijd wanneer de omstandigheden dat toelaten. Wat een heerlijke gedachte dat je gedag kan zeggen tegen enig verder karma nadat je eenmaal een bepaald punt in je evolutie hebt bereikt. Denk je eens even in, wanneer de trillingen verhoogd zijn is er een punt waar je alleen maar de waarheid kunt spreken, en dat alleen al zal vele karmische situaties vermijden. De mens is eraan gewend geraakt zo vaak halve waarheden te spreken dat het de normale manier van leven werd. Een deel van jullie probleem is dat de waarheid vertellen kan leiden tot problemen voor jezelf of voor anderen, zodat je de neiging hebt om de boel te verdoezelen. Wees ervan verzekerd dat je in de hogere dimensies niet dezelfde problemen zult tegenkomen, en het leven daar is zo heerlijk en probleemloos.
In algemene bewoordingen hebben we geprobeerd jullie een idee te geven hoe het is om in de hogere trillingen te leven, toch is het zonder de feitelijke ervaring ervan moeilijk om toereikende woorden te vinden. Laten we zeggen dat je dolblij zult zijn met de vrijheid die je gekregen hebt, en zult genieten van de gelukzaligheid en liefde die overal bestaat. Geen gezwoeg meer, geen klusjes meer, en de hele tijd wil je je voorliefde voor avontuur en nieuwe uitdagingen bevredigen. Volg de Wetten van Eén en je zult genieten van je nieuwgevonden vrijheid. Soms kan de Aarde je de meest opwindende uitdagingen voorzetten, maar deze zullen snel vergeten zijn als je het hele Universum hebt om te ervaren. Alle tijd en moeite die jullie erin hebben gestopt om zover te komen zal meer dan de moeite waard zijn geweest. Onthoud niet in het minst dat jullie opnieuw jullie geliefden en vrienden kunnen ontmoeten, en wat een glorieuze reünie zullen jullie hebben.
We vertellen je met plezier wat je te wachten staat als je eenmaal ascendeert, en jezelf vrijelijk kunnen uitdrukken als de liefdevolle ziel die je bent is zonder twijfel de meest bevredigende ervaring. Jullie zullen worden bejubeld om de ervaringen die jullie hebben gehad en vele zielen zullen jullie graag ontmoeten om er alles over te "horen". Zoals we in een eerdere boodschap hebben gezegd, zullen inderdaad andere zielen vanwege jou niet noodzakelijkerwijs door precies dezelfde ervaringen hoeven te gaan als jij hebt gedaan. Jullie ervaring kan gedeeld worden ten voordele van andere zielen en zo gaat de leercyclus door. Mettertijd zullen jullie je Aarde-ervaringen achter je laten en zullen ze meer droomachtig worden, maar jullie zullen er altijd je voordeel van hebben. Natuurlijk hebben jullie dit pad eerder bereisd, maar wanneer je terugkeert zal het bijdragen aan jullie ervaringen, en zo gaat het door terwijl je naar een punt groeit waar je een Galactisch Wezen wordt.
Vanwege de verwarring en de toestand van de Wereld zal er binnenkort een tijd komen waarin vele mensen zich zorgen zullen maken door wat er om hen heen gebeurt. Dit is waar je hun angsten kunt sussen, maar wees voorzichtig dat jullie ze niet te veel belasten met details. Onmiskenbaar zal niet iedereen bereid zijn te luisteren naar wat je te zeggen hebt en voor sommigen van hen is de waarheid een brug te ver om te geloven. Geef ze de ruimte om hun eigen waarheid te vinden, maar spreek op alle mogelijke manieren met degenen die aangeven geïnteresseerd te zijn. In dergelijke tijden maken mensen zich doorgaans druk over wat er zal gebeuren met hun familie en vrienden. Families zullen over het algemeen bij elkaar blijven en doorgaan met ervaren om zich gezamenlijk te ontwikkelen. Maar onthouden moet worden dat iedere ziel in iedere fase van zijn/haar ontwikkeling een keuze heeft en dat dient te worden gerespecteerd.
Met alle negativiteit op Aarde in gedachten moeten we onthouden dat een huidig leven met veel uitdagingen niet een indicatie is voor je spirituele niveau, vooral omdat zo velen waarschijnlijk veel tijd besteden aan het inlossen van oude karmische zaken. Wellicht geeft het aan dat je het op je hebt genomen om karma in te lossen zodat je gezuiverd bent om te ascenderen. Dus wees voorzichtig in het vormen van een mening over iemands' vooruitgang. Je kunt het niet echt weten, tenzij je de Akasha Kronieken hebt gelezen en zelfs dan zul je je niet bewust zijn van wat die ziel voor dit leven op zich genomen heeft. We willen benadrukken dat karma geen bestraffing is maar een kans om problemen te overwinnen die jullie vooruitgang zouden kunnen belemmeren. Wat mag lijken als een straf is eenvoudigweg de kans om problemen die je hebt recht te zetten, vaak met betrekking tot andere mensen.
 Ik ben SaLuSa van Sirius en kom zoals altijd om jullie aan te moedigen en te garanderen dat jullie weten dat jullie nooit alleen gaan op je zielenpad. Er zijn altijd helpers en Gidsen die jullie voortgang volgen en die jullie een vriendelijk duwtje in de rug geven wanneer dat nodig is. We herinneren jullie er vaak aan dat ze er voor jullie zijn en jullie graag helpen wanneer jullie assistentie nodig hebben. Ongeacht welk fase in je ontwikkeling je hebt bereikt, er zijn altijd zielen die klaar staan om je te helpen en dat zal doorgaan totdat je het einde van je reis hebt bereikt. Volg je intuïtie wanneer je twijfelt, omdat ze je nooit zullen teleurstellen, en ze worden sterker naarmate jij je ontwikkelt. Het ego mag in de weg zitten, maar je kunt er zeker van zijn dat het zorg draagt voor je aardse behoeften die niet perse jouw prioriteit hebben. 

Dank je, SaLuSa,
Mike Quinsey
Vert. Rob/Marja

vrijdag 2 oktober 2015

Nederlands -- SaLuSa, 2 oktober 2015SaLuSa, 2 oktober 2015
Jullie zijn 28 september gepasseerd, een belangrijke datum omdat een aantal gebeurtenissen  tot een einde kwam of een piek bereikte. Het heeft geen invloed gehad op jullie maar in algemene termen heeft het de "lat verhoogd" en naarmate de tijd verstrijkt zullen velen van jullie significante veranderen beginnen op te merken. Het is duidelijk dat de hogere vibraties  geen veranderingen kunnen brengen. Alhoewel jullie Journalistiek onder controle staat en jullie niet al het belangrijke nieuws te lezen krijgen, zullen jullie desalniettemin zien dat de Ontwaking van de Mensheid zich aan het verspreiden is. Je vraagt je af wat zich op Aarde afspeelt in plaats van het automatisch accepteren van wat er gebeurd. Jullie beginnen te ontwaken naar de waarheid van jullie bestaan, en zien achter de leugens die jullie vaak voorgehouden worden. Er zijn grote zielen op Aarde die werken voor het Licht en zij geven jullie waarheidsgetrouwe informatie van jullie verleden, en wat de toekomst in petto heeft. Het is nooit te vermoeiend voor ons om jullie te vertellen dat jullie grote Wezens van het Licht  zijn, die op het punt staan om te genieten van de Ontwaking. Sommige van jullie zullen gechoqueerd zijn en moeite hebben met het geloven hoe jullie voor zo'n lange tijd gedupeerd werden. Ons advies is echter om snel vooruit te gaan en jullie kostbare tijd te gebruiken om positieve dingen te promoten. De Duisteren hebben hun eigen lot bepaald en zullen heel veel moeten leren als ze terugkeren naar het Licht. Zeker zullen ze elke aanmoediging krijgen omdat er geen enkele ziel niet gered kan worden.
Wezens van het Licht van onze dimensies komen dichterbij, klaar om hun deel te spelen in het brengen van de waarheid naar jullie. Jullie zijn zo lang overdonderd geweest dat jullie hebben getwijfeld aan de waarde van het Licht. We kunnen jullie verzekeren dat jullie in hoog in achting worden genomen en toegejuicht worden voor jullie resultaten in het terugbrengen van het Licht op Aarde. Jullie komen nu uit de Duisternis in het Licht en vele zielen wachten op jullie om jullie te begroeten en te helpen met de laatste obstakels. Wij weten dat jullie staan te popelen om omhoog te gaan maar er zijn nog een aantal zaken, waar wij jullie voor nodig hebben, die afgehandeld moeten worden. Jullie zouden niet hier zijn als jullie geen bijdrage kunnen leveren, hoe klein dat ook mag zijn. Jullie zijn een geweldig team, geselecteerd op basis van jullie bewezen capaciteiten. Dus wees niet ongerust  als je niet weet hoe je in het plaatje past, omdat jouw tijd nog zal komen.
Het oude regime loopt op zijn laatste benen, dus dramatische dingen zullen gebeuren en zijn onvermijdbaar. Alles wat je moet weten is dat wij wachten om jullie te ontmoeten, en wij verzekeren jullie dat het heel snel zal naderen zonder heel veel gedoe. De donkere dagen behoren bijna tot het verleden,  maar gedurende de tijd dat jullie naast de Duisteren lopen weet je nooit wat er gebeuren gaat, daar zij in woede kunnen uitbarsten als zij de strijd om jullie zielen hebben verloren. Zij hebben heel veel Liefde en Licht nodig om uit de duisternis die ze hebben gecreëerd te herrijzen. Door ze te weigeren helpen we niemand en alleen het Licht kan ze laten ontwaken naar  de waarheid. Denk aan het gezegde: "God zegen de greep, daar ga ik", daar je op dit moment weinig idee hebt, net zo min als van je vorige levens. Jullie allemaal hebben beide kanten ervaren gedurende millennia als deel van jullie evolutie, en zijn  opmerkelijk snel geëvolueerd.
Het is waardevol om jullie eraan te herinneren dat er vele onstoffelijke zielen zijn die een link met jullie hebben, jullie vooruitgang volgen en wachten op jullie terugkeer naar de hogere dimensies waar ze jullie weer opnieuw zullen ontmoeten.  Alhoewel velen van jullie hen ontmoeten gedurende jullie slaap, zijn er maar weinigen die het zich kunnen herinneren als ze wakker zijn.  Er zullen feesten in overvloed zijn en veel  tranen van vreugde op zulke reünies. Sommige zielen zijn van hogere rijken gekomen, met zekerheid is St. Germain zo iemand die de Mensheid door vele perioden in de geschiedenis heeft geleidt. Hij is bekend onder vele namen die jullie bekend zijn. Zelfs nu leidt hij de Ontwaking en wordt geholpen door andere zielen die zijn liefde voor de mensheid delen.
Er gebeurt zoveel dat de Ontwaking tot stand brengt, waardoor je het bijna niet kunt bijhouden. Zaken worden bespoedigd en elke dag brengt nu de belofte van meer spannend nieuws. Veranderingen vinden plaats en alles zal uiteindelijk in jullie voordeel zijn. Het Nieuwe Tijdperk komt er snel aan en we hebben veel boeiende projecten om jullie op de hoogte te houden wanneer de tijd rijp is. Want we hebben deze in de hand en staan klaar om te gaan, de nieuwe technologieën kunnen zeer snel worden ingevoerd en in werking worden gesteld. Jullie moet de dingen die jullie onthouden zijn, welke in de normale omstandigheden al in gebruik zouden zijn geweest, inhalen . Er zal een tijd komen dat jullie terugkijken en je zult afvragen hoe jullie het gedaan hebben zonder de nieuwe technologieën. Zij zullen het leven zo gemakkelijk maken en jullie kunnen alle vrije tijd die je nodig hebt gebruiken om jullie eigen verlangens te volgen. Jullie hebben niet echt ware vrijheid meegemaakt, maar die tijd komt steeds dichterbij en zal werkelijkheid worden.
Ascentie is zo'n belangrijke gebeurtenis dat het veel interesse in het Universum heeft gewekt. Met als gevolg dat de "Shelven" in actie zijn gekomen en zichzelf zo hebben geplaatst dat ze de gehele Aarde omringd hebben.   Hun doel is om het Zonnestelsel vrij te houden van elke inmenging van buitenaf, en dus ervoor te zorgen dat het einde der tijden ongehinderd door kan gaan. We hopen dat jullie je beginnen te realiseren dat je in een zeer belangrijke tijd leeft, en veel hangt af van de succesvolle afronding van jullie Ascentie. Jullie zijn de laatsten die het moeten doen, waardoor andere beschavingen bevrijdt worden om door te gaan hun eigen weg te volgen.
Wanneer je de waarheid leert van jullie ervaringen in de lagere dimensies zullen jullie opgetogen zijn, vol van vreugde en enthousiasme om de verloren tijd goed te maken.  Er zijn zoveel mogelijkheden die zich aan jullie zullen openbaren, en als een geascendeerd wezen zul je vrij zijn om jouw pad te volgen. Jullie zijn van een aantal planeten gekomen voor de unieke ervaringen die de Aarde jullie kan geven. Er zullen tijden zijn dat je er baat bij hebt wanneer je anderen van andere planeten ontmoet die gehoord hebben dat de Aarde aan het Ascenderen is. Wij hebben jullie ontwikkeling gedurende honderden jaren vanaf onze schepen gevolgd en dat is mogelijk omdat onze levensverwachting in de duizenden jaren loopt. Om dat de Aarde een lage vibratie heeft kun je alleen maar een korte levensverwachting hebben, maar iedereen is uitgerust met de mogelijkheid om te evolueren. Bedank Moeder Aarde voor haar bereidwilligheid om haar zelf op te offeren voor het Menselijk Ras, wetende dat dit weinig inzicht heeft in het belang haar te behandelen met respect.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en soms kijk ik terug op jullie vooruitgang in deze eeuw, en feliciteer jullie voor de manier waarop jullie op jullie pad zijn gebleven en belangrijke veranderingen voor elkaar hebben gekregen. Het Licht is toegenomen ondanks de tegenwerkingen van de Duisteren, en hun minachting voor de behoeften van de mens. Jullie hebben jullie loyaliteit aan het Licht en de zielen die het pad door middel van dualiteit betreden bewezen. Jullie tijd is gekomen om je los te maken van jullie verantwoordelijkheden, en te zeggen "heel goed gedaan". Jullie hebben ver gereisd in je verschillende incarnaties, maar nu is het tijd om naar huis te gaan.
Velen verwachten die tijd en sturen jullie hun liefde.
Dank je Wel SaLuSa.
Mike Quinsey
Vert. Elene

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS