Followers

Google+ Followers

zondag 21 december 2014

19.12.2014SaLuSa,  19 december 2014
Wij komen voor de laatste keer dit jaar naar jullie toe, een jaar dat, net als de voorgaande, sneller is gegaan omdat tijd steeds sneller gaat. Sommigen die de ups en downs van het leven voor een lange tijd hebben ervaren, zijn ongetwijfeld blij nu het einde van deze cyclus daar is. Natuurlijk zijn de eindtijden chaotisch terwijl de veranderingen plaatsvinden, maar het is geen gemakkelijke taak om ze tot stand te brengen wanneer er zoveel negativiteit wordt gewist. Echter, de hogere energieën brengen de positieve veranderingen en ze worden al gevoeld. Zoals we jullie vaak hebben geadviseerd, zal het komende jaar opmerkelijk zijn voor de uitvoering van veel ervan, hoewel we zullen worden beperkt in wat we doen, totdat de Illuminati daar worden geplaatst waar ze zich niet meer kunnen bemoeien met jullie vooruitgang. Er gebeurt veel dat zal leiden tot de complete zege over de Duistere Garde, die niet in staat zal zijn om haar plan te volgen voor de vrijheidsberoving van de Mens.

De komst van de Lichtstad Sedona zal de weg openen voor meer ontwikkelingen die zonder enige twijfel zal tonen dat het Nieuwe Tijdperk is aangebroken. Op een nader te bepalen tijdstip zal Wereldvrede worden uitgeroepen en in stand worden gehouden door de aanwezigheid van de Galactische Federatie. Door afgedwongen gouvernementele veranderingen zullen meer zielen van het Licht posities van belang innemen wat ervoor zal zorgen dat deze wijzigingen worden gezien als beoogd en dat ze op geen enkele wijze worden belemmerd of geweigerd. De Eindtijd van deze cyclus is van het grootste belang voor jullie toekomst en wij zullen ervoor zorgen dat zij handelen in overeenstemming met de wensen van God. In tegenstelling tot eerdere cycli zal deze worden voltooid omdat jullie klaar zijn voor een grote sprong voorwaarts in het Licht.

vrijdag 12 december 2014

Dutch -- SaLuSa 12:12:2014SaLuSa  12 December 2014


Wat liggen er opwindende vooruitzichten voor jullie, want jullie kunnen terecht vooruitkijken naar onthullende tijden en positieve aanwijzingen dat de langverwachte veranderingen in vervulling gaan. We begrijpen de redenen voor jullie behoedzaamheid en zijn er zeker van dat jullie mettertijd geen twijfel meer zullen hebben dat jullie het oude Tijdperk achter je laten. Het heeft zijn tijd uitgeduurd en er is geen weg terug voor degenen van de duistere krachten die deze hebben gesteund. Natuurlijk zullen er obstakels overwonnen moeten worden maar hun mogelijkheid deze te handhaven is ernstig verminderd. Jullie kunnen verwachten dat ze zullen proberen te voorkomen dat het nieuws wijdverspreid zal worden maar het is van zo een belang dat we niet zullen toestaan dat het wordt gestopt of beïnvloed. Er kunnen kleine problemen zijn maar jullie kunnen er gerust op zijn dat een prachtige toekomst verzekerd is.

vrijdag 5 december 2014

05.12.2014SaLuSa,  5 december 2014

We waren zeer verheugd een stap opzij te doen zodat Michael in de gelegenheid was om een ander bericht te sturen in plaats van ons gebruikelijke bericht. De informatie die is verstuurd moet jullie aanzienlijk opgevrolijkt hebben, aangezien jullie al lange tijd wachten op een verheffend bericht dat duidelijkheid geeft over het begin van vele welkome veranderingen op aarde. Er zullen vele veranderingen komen waarvoor de voorbereidingen reeds zijn getroffen. Het betekent dat heel weinig tijd verloren zal gaan bij het veranderen van jullie huidige situatie van oorlog en disharmonie naar een andere staat van zijn, dat de komst van liefde en vrede op aarde aankondigt. Wij hebben jullie heel vaak verteld over de veranderingen die gaan komen en uiteindelijk zullen jullie een duidelijk signaal van bevestiging krijgen. Velen zullen nog steeds weigeren te geloven wat zij voor hun ogen zien gebeuren, maar ontkenning zal het feit niet kunnen verbergen dat het Nieuwe Tijdperk is begonnen.

Wanneer je terugkijkt zul je zien dat wij ons woord hebben gehouden, wat inhoudt dat de Galactische Federatie bezig is geweest ervoor te zorgen dat vrede in de wereld gehandhaafd blijft. Kleine oorlogen en andere opstanden zullen uiteindelijk ophouden en er komt een tijd wanneer dergelijke negatieve acties onuitvoerbaar worden. De trillingen verhogen gestaag en zullen in de toekomst te hoog zijn voor dergelijke negatieve acties om zich te manifesteren. Geliefden, de strijd tussen het donker en het Licht is bijna voorbij en in jullie tijd zullen jullie zien dat degenen die verantwoordelijk zijn voor jullie ondergang verwijderd worden, zodat ze niet langer de veranderingen kunnen vertragen. Dergelijke acties zullen voldoen aan de beloften welke een lange tijd geleden aan jullie zijn gedaan en we danken diegenen die standvastig aan onze kant stonden en weigerden te worden verwijderd van hun pad.


Zoals we al hebben gezegd, is het jullie verantwoordelijkheid om anderen te helpen met de veranderingen en ze de weg te wijzen op het pad van het Licht. Wij en andere groepen die werken voor het Licht zullen onze inspanningen niet stoppen voordat er vooruitgang is geboekt en wij waken voor inmenging van welke bron dan ook. Zaken zijn nu goed gevorderd, maar zoals altijd vertrouwen wij op alle Lichtwerkers dat zij hun taken ijverig ten uitvoer brengen. Natuurlijk, bij het bereiken van zo een cruciaal punt in de vooruitgang van de Mensheid zal alles in het werk worden gesteld om jullie evolutie een grote stap voorwaarts te laten maken. Het is inderdaad duidelijk dat vele zielen zich ervan bewust zijn dat er iets zeer positiefs gebeurt, zelfs als ze niet op de hoogte zijn van hoe het zich zal manifesteren. Helaas zijn jullie nieuwsbronnen nog steeds onder de invloed van de volgelingen van het duister en horen jullie niet de waarheid over wat in jullie wereld gebeurt. Echter, goed nieuws kan niet voor eeuwig verborgen blijven en het zal beginnen door te sijpelen ongeacht de methoden die worden gebruikt om het te onderdrukken.

Zoals altijd is een onderdeel van onze missie het patrouilleren in jullie luchten om ervoor te zorgen dat er geen ongenode bezoekers zijn, of pogingen worden ondernomen om wapens in de ruimte te plaatsen die tegen jullie gebruikt kunnen worden. Jullie Aarde is vele jaren in quarantaine geweest, om ervoor te zorgen dat geen andere beschavingen invloed op jullie konden hebben of met zich jullie vooruitgang konden bemoeien. Soms was het nodig om een benadering toe te staan, maar alleen om jullie reacties te testen. Het heeft jullie geholpen om het Universum en andere levensvormen die hierin bestaan, te begrijpen. Vele andere beschavingen lopen ver voor op jullie intelligentie, maar als jullie evolueren hebben jullie ook de mogelijkheid om jullie niveaus sterk te verhogen. In plaats van jullie tegen te houden, zijn wij als jullie bewakers erop gebrand om jullie zo snel mogelijk vooruit te helpen, jullie naar niveaus terug te laten keren waarop jullie je eerder hebben bevonden.


Wat jullie waarnemingen van onze vaartuigen betreft, tenzij je in staat bent om  de verschillende bronnen waarvan ze afkomstig zijn te identificeren kan het verwarrend zijn. Jullie duistere garde is nu zo geavanceerd en kundig in het ontwerpen en vervaardigen van vaartuigen die vergelijkbaar zijn met die van ons, dat afgezien van de markeringen die worden weergegeven op een aantal van hen, ze erg op elkaar kunnen lijken. Dit kan ook leiden tot incidenten die worden verondersteld te worden veroorzaakt door ET’s, terwijl het jullie eigen zwarte operaties zijn die bezig zijn. We weten dat het niet de eerste keer is dat hun gedachten uitgaan naar het creëren van een incident dat ons kan worden verweten. Wij kunnen ons niet bemoeien met jullie keuze van actie, tenzij het van een dergelijke omvang is dat het waarschijnlijk het plan voor jullie Zonnestelsel zal veranderen. Jullie hoeven echter niet te vrezen voor de toekomst omdat het gewaarborgd is en jullie al de energieën van het Nieuwe Tijdperk ingaan.


Moeder Aarde is ook begonnen veranderingen te verwezenlijken, aangezien ook zij zich zal verplaatsen binnen het Nieuwe Tijdperk. Haar werk is het reinigen van de Aarde en het weer in haar oude ongerepte toestand brengen en het zal enige tijd duren, omdat ook zij door de nieuwe trillingen heen zal opstijgen. Dus zoals je kunt zien, vindt er een heleboel actie plaats die allemaal in jullie voordeel is en uiteindelijk ten behoeve van jullie vreedzame en lonende bestaan. Jullie verlaten de lagere trillingen voorgoed en alle hulp wordt gegeven om jullie te verheffen. Toen jullie je reis eonen van tijd geleden begonnen, waren jullie blije zielen vastbesloten jullie kansen te benutten om ervaringen in de lagere trillingen op te doen. Jullie wisten dat je nooit zou worden verlaten en dat jullie vooruitgang zorgvuldig in de gaten zou worden gehouden en als de tijd daar was  jullie geholpen zouden worden om terug te keren naar het Licht. Die tijd is nu aangebroken en er is al vooruitgang geboekt, wij zijn altijd bij jullie geweest en het zal werkelijkheid worden als we jullie opnieuw in persoon ontmoeten.


Wij delen jullie vreugde bij de gedachte elkaar opnieuw te ontmoeten en hoewel we ook gelukkig zijn ervaren wij de emoties niet zo extreem als jullie. Onze gevoelens draaien om Universele Liefde die het ons mogelijk maakt de daarmee gepaard gaande diepte van geluk te voelen. Het is niet gemakkelijk om het in jullie woorden uit te leggen, daar ze niet altijd geschikt zijn voor de expressie die nodig is. Echter, wanneer je in onze aanwezigheid komt weet je zonder elke twijfel dat we Wezens van Liefde zijn en inderdaad, je het zult voelen. Het is een staat van zijn die vrede en vreugde in één zal zijn en het zal van jou zijn wanneer je bent uitgegroeid tot een volledig ontwikkeld wezen.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij jullie begrip te vergroten van de tijden die jullie nu zijn ingegaan. Geniet ervan terwijl jullie de lagere trillingen achterlaten.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Elene & Rob
Petitioning President Barack Obama
This petition will be delivered to:
President
Barack Obama

Disclose UFO/Alien related documents to the public. Also hold a hearing on the Disclosure of this Information.

This Petition can be signed by any citizen of the world.
maandag 24 november 2014

Dutch -- SaLuSa 21 November 2014SaLuSa  21 November 2014

De tijd schrijdt voort en je bent nu in staat om je aan te passen aan het snellere tempo, en  nog steeds voer je de taken uit die je jezelf hebt opgelegd. In de toekomst zal je zien dat het nog sneller gaat en dat je met de veranderingen in de pas loopt. Alles wat er gebeurt is een onderdeel van het proces dat jullie voortstuwt het Nieuwe Tijdperk. Echter, jullie reactie is er vaak een van verwarring aangezien er zoveel gebeurt op een bepaald moment. Mits je gefocust blijft op wat je weet over het doel ervan, zul je langzaam een patroon zien ontstaan. Het zal de richting aangeven waarin jullie gaan en het neemt jullie mee langs de weg naar het Nieuwe Tijdperk. Niets kan nu de voorruitgang die wordt geboekt stoppen, en het zal succes brengen bij het jullie opheffen uit de lagere vibraties.

maandag 17 november 2014

14.11.2014SaLuSa,  14 november 2014
Niets zal worden toegestaan om de opmars van Het Licht te stoppen totdat het alle aspecten van jullie leven omvat. Tegen die tijd zal de Duistere Garde zijn achtergelaten aangezien zij hun toekomst hebben bepaald door hun eerdere acties. Alle zielen zullen precies daar zijn waar ze moeten zijn, zowel door hun acties als hun intenties. Niemand kan de gevolgen daarvan voorkomen, maar fouten zullen niet per se voorkomen dat jullie Ascenderen. Het is je intentie die telt, en soms met de beste bedoelingen kan je nog steeds fouten maken. Als jullie de beslissing hebben genomen om het Pad van het Licht te volgen, word je geholpen op jullie weg tenzij je afgeleid wordt en afdwaalt wanneer je je doel mocht bereiken. De voortgang wordt bepaald door jullie niveau van trillingen, die op een bepaald moment zal resulteren in jullie Ascentie

Wij blijven jullie vooruitgang in het Nieuwe Tijdperk volgen en houden van dichtbij toezicht op de activiteiten van individuen die tot de Duistere Garde behoren. In sommige opzichten zijn ze op hun gevaarlijkst als ze een verloren strijd vechten, maar we hebben alles in voldoende mate onder controle om ervoor te zorgen dat ze de vooruitgang niet kunnen belemmeren of stoppen. Jullie lot is al uitgestippeld, en binnenkort weten jullie zonder twijfel waar je toekomst ligt. Langzaam maar zeker nemen onze vertegenwoordigers op Aarde posities in die zullen zorgen voor succes. Daarbij zijn wij erin geslaagd om ervoor te zorgen dat de gebeurtenissen in het voordeel  werken voor diegenen die werkzaam zijn voor het Licht, terwijl we inmenging van de oppositie willen voorkomen. Dergelijke acties zijn toelaatbaar nu jullie voldoende gevorderd zijn om duidelijk jullie intenties aan te geven om het pad van Ascentie te volgen. 

De mensen van het Licht verzoeken wij op het pad te blijven en niet te wankelen of te twijfelen aan de uitkomst. Jullie zijn al op het pad dat leidt tot succes en terwijl de tijd verstrijkt groeit het snel en meer zielen ontwaken, zich bewust wordend van hun taken. De meeste Lichtwerkers zijn onderdeel van wat we de zwijgende meerderheid noemen, ze gaan onophoudelijk door met hun werk, ongeacht wat er om hen heen gebeurt. Hun kracht komt van het zijn van een krachtig Licht, dat vele andere zielen om hen heen doet ontwaken. Je hebt vele eeuwen beproevingen en leed geleden, maar nu ben je de vruchten van je inspanningen aan het plukken. Het Licht neemt exponentieel toe en het heeft een wereldwijde invloed. De wijzigingen mogen dan misschien nog niet duidelijk zijn, maar met de tijd zal het duidelijk worden dat een nieuwe energie zich op Aarde heeft gevestigd.

De media wordt nog steeds heel erg gecontroleerd, maar jullie Internet is uitgegroeid tot zo'n enorme omvang en het bezit een schat aan informatie waarvan  je zoveel kunt leren. De duistere Garde is zich er uiteraard van bewust en plaatst valse informatie op het internet, maar je moet in staat zijn om dit soort sites te herkennen. Je hebt al veel genoemde bronnen en sites waarvan je weet dat je die kunt vertrouwen, en die goed bekend staan. De duistere garde zal proberen om jullie te verwarren met valse informatie, maar als je goed oppast ben je in staat om deze te herkennen. In feite is er een overweldigende hoeveelheid informatie beschikbaar en kunnen jullie er rekening mee houden dat deze van het Licht is.

Op Aarde doen zich vele incidenten voor die worden aangemoedigd door degenen die aangesteld zijn om mensen te misleiden. Valse geruchten worden verspreid en verwarring is het resultaat, maar nu moet je in staat zijn om dergelijke gebeurtenissen te herkennen voor wat ze zijn. Iets van het Licht zal sterk staan en zal de tand des tijds doorstaan, dus vertrouw op je intuïtie wanneer het iets anders betreft. Je zult af en toe een fout maken, maar ervan leren en verdergaan. De test m.b.t. hoe jullie het doen bepaalt in welke mate jullie je bewust zijn van wat er om je heen gebeurt. Wees volledig gecentreerd en onwankelbaar op je pad, en je zult niet beïnvloed worden door alle pogingen van de duistere Garde om je ervan af te leiden. Naarmate de tijd vordert zul je merken dat zaken veel gemakkelijker worden om mee om te gaan en jullie minder waarschijnlijk in de problemen brengen.

Wanneer jullie het einde van het jaar naderen zullen je gedachten overgaan naar wat je mag verwachten van het nieuwe jaar en we kunnen je vertellen dat het merkbaar zal zijn voor de vooruitgang die is geboekt om Ascentie tot stand te brengen. Er zullen openbaringen zijn die  uitleggen op welke wijze je de veranderingen die steeds duidelijker zullen worden zult ingaan. Omdat de invloed van de lagere energieën minder effectief wordt, zal je vrij snel vooruitgang boeken en zonder hun invloed. Het zal een tijd van vreugde en geluk zijn als jullie ware geschiedenis wordt geopenbaard en je toekomst verzekerd zal zijn.

Door onze inspanningen en de Lichtwerkers hebben steeds meer en meer mensen een open geest als het om ons gaat, toch zijn velen nog onzeker of zelfs bang voor het vooruitzicht van een ontmoeting met bezoekers van andere planeten en zijn ze bang dat we bijbedoelingen hebben. Echter, met de komst van het Ruimtetijdperk zijn mensen ontwaakt met betrekking tot het bestaan van ander leven. Sommige bronnen zoals Science Fiction verbeelden ons als tamelijk angstaanjagende wezens die slechts geïnteresseerd zijn in de overname van de Aarde. Wees gerust dat er geen dergelijke dreiging bestaat en wij zijn dichtbij om jullie te beschermen. Op sommige momenten hebben andere beschavingen zich zo ver als jullie Aarde gewaagd, maar we houden ze tegen zich te bemoeien met jullie toekomst. De eindtijden zijn al bepaald en bestaan in het "nu", klaar om zich te manifesteren. Jullie hoeven je geen zorgen te maken omdat deze cyclus een "happy end"  heeft zoals verordend door God.

Aangezien de veranderingen op Aarde blijven doorgaan lijkt het alsof het einde is aangebroken, maar we kunnen jullie verzekeren dat jullie in de vroege stadia van het Nieuwe Tijdperk zijn. Veel werk moet worden verricht om overblijfselen van de oude manieren te verwijderen en de voordelen van het Nieuwe Tijdperk in te voeren. Veel van deze bestaan al, maar werden tegengehouden totdat het juiste moment komt wanneer ze kunnen worden aangekondigd. Jullie hebben al een idee van wat ze zijn en ze zullen jullie voorzien van vooruitgang op vele fronten zoals transport. Jullie worden voortgestuwd in een toekomst waarin de noodzaak van het verbruiken van de hulpbronnen van de Aarde overbodig zal zijn.

Ik ben SaLuSa en geniet van het geven van een glimp van de toekomst die snel jullie werkelijkheid zal worden. Er ligt jullie zoveel te wachten dat jullie zal opheffen naar een volledig Nieuw Tijdperk.

Dank je, SaLuSa

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light.
Veraling: Rob

vrijdag 7 november 2014

Dutch -- SaLuSa 7 November 2014SaLuSa  7 November 2014
Er gebeuren veel dingen binnen de niveaus van autoriteit die jullie dagelijkse leven bepalen en dit zijn veranderingen die voornamelijk worden veroorzaakt door de constant veranderende trillingen. Uiteindelijk zullen ze jullie uit de lagere trillingen, die niet langer passen in het Nieuwe Tijdperk dat nu begonnen is, verheffen. Ze moeten veranderen of verdwijnen van jullie niveau van bestaan, aangezien dit een algehele reiniging van alles wat uit oude energieën bestaat doormaakt. Het brengt vele veranderingen teweeg, alsmede verwarring voor degenen die onwetend zijn van wat de toekomst zal brengen. Aan de ene kant lijkt alles in te storten maar aan de andere kant legt het de reiniging die gaande is bloot. Jullie zijn een nieuwe periode in jullie evolutie binnengetreden en de oude gebruiken zullen plaats moeten maken voor nieuwe. Binnen niet al te lange tijd zal duidelijk worden dat er een plan is dat vorm krijgt, dat jullie op zo’n manier het Nieuwe Tijdperk binnen zal leiden, zodat er geen misverstand zal bestaan over wat er gaande is.

maandag 3 november 2014

Nederlands -- SaLuSa, 31 oktober 2014SaLuSa, 31 oktober 2014

We zullen nog eens herhalen dat niets jullie lot, het achter je laten van de lagere dimensie, kan veranderen, behalve dat je kunt verdwalen en er niet uit kunt komen. De mogelijkheden om op te staan ​​zijn onbeperkt en als jullie op dat pad zijn moet je al zoveel vooruitgang hebben geboekt, dat je jezelf hebt gevestigd in het trillingsniveau waarop je jezelf veilige doorgang hebt gegeven. Jullie zullen alle aanmoediging krijgen die je nodig hebt en als je bewustzijnsniveau toeneemt, zullen jullie beter begrip krijgen van wat je moet doen. Blijf in het Licht waar je jezelf mee omringt en weet dat je daarbinnen veilig en beschermd bent tegen elke poging om jullie plan voor Ascentie te beïnvloeden. Laat de lagere vibraties aan je voorbijgaan zonder erbij betrokken te raken.

Nederlands -- SaLuSa, 24 oktober 2014


 SaLuSa, 24 oktober 2014

Geliefden, we horen de kreten van degenen die zich in steek gelaten voelen, en het moeilijk vinden om een doel in het leven te vinden. In het midden van de onrust die er gaande is zijn ze verward en niet in staat om een toekomst te zien voor zichzelf. Als zij alleen al de enorme omvang kunnen begrijpen van wat er plaatsvindt zullen ze ook zien dat grote veranderingen aankomen. Het Nieuwe Tijdperk is eerder dit jaar begonnen, toen de oude energieën begonnen af te nemen en werden vervangen door de nieuwe energieën, wat voorlopig betekent dat zij beiden jullie denken hebben beïnvloed. Echter, de nieuwe energieën zullen de oude vervangen en deze brengen vooruitgang en veranderingen, die duidelijk het pad dat de mensheid neemt aangeven. We realiseren ons dat jullie verward zijn door gebeurtenissen die plaatsvinden, maar als je een stap terugneemt en goed kijkt zie je dat dingen in hun voordeel aan het veranderen zijn. Ja, conflicten vinden nog steeds plaats en vrede op aarde lijkt mijlenver, maar de nutteloosheid van oorlog wordt al ingezien. Wezens met begrip omtrent het brengen van vreedzame oplossingen zijn opgestaan, en hun stem zal worden gehoord en opgemerkt.

Nederlands -- SaLuSa, 17 oktober 2014Mike Quinsey - SaLuSa, 17 oktober 2014

Indien jullie ooit bewijs nodig hebben van de weersveranderingen die plaatsvinden, hoef je alleen maar terug te kijken naar het verschil van nu en naar wat het was zo'n 50 jaar geleden. De wijzigingen zijn dramatisch en lijken geen patroon te volgen en komen chaotisch over. Toch zijn de veranderingen geen willekeurige gebeurtenissen, maar leiden tot een meer aanvaardbaar patroon en dat zorgt ervoor dat de uitersten die jullie vaak ervaren niet langer optreden. Om je heen is de chaos een teken van wat er gebeurt, hoewel veel daarvan karmisch is zoals oude problemen tussen mensen en zelfs landen die worden vereffend. Ja, het is een verontrustende tijd maar het is noodzakelijk omdat, zoals je zou kunnen zeggen, het de troep opruimt die geen plaats heeft in de hogere trillingen. Jullie individuele rol is om jullie eigen "rommel" op te ruimen om je plaats in de New Age te waarborgen, en te genieten van al de veranderingen die de mensheid naar een hoger niveau zullen tillen. Als het jullie wens is om deel uit te maken van de veranderingen, zal je intentie je meevoeren en gidsen aantrekken die je zullen assisteren.

maandag 13 oktober 2014

Dutch -- SaLuSa, 10 oktober 2014


SaLuSa, 10 oktober 2014

Zoals altijd volgen wij jullie vooruitgang en verheugen ons om vast te stellen dat zo velen van jullie volledig betrokken zijn in jullie voorbereiding op de voortdurende stijgende trillingen die jullie naar de hogere niveaus voeren. Zoals we jullie al eerder hebben laten weten, omdat jullie je vibraties aan het verhogen zijn in een tempo dat jullie zal brengen tot het punt van ascensie naar het volgende level, moet het niet worden gezien als een aparte gebeurtenis. Jullie gaan vooruit met de stijging van de trillingen, en langzaam maar zeker creëer je een op kristallijn gebaseerd lichaam, met alle voordelen van dien. Je zult ascenderen door je eigen inspanningen en de toewijding om jezelf in harmonie en evenwicht te brengen. Het is duidelijk dat niet iedere ziel in staat is om een dergelijk niveau te bereiken, maar alle zielen vinden uiteindelijk hun ideale en perfecte niveau. Velen van jullie zijn al in totale controle over wat er plaatsvindt aangaande jullie zelf. We moedigen jullie aan om volledig gefocust te blijven op jullie doel in deze belangrijke tijd, en koppel jullie energie niet aan iets van een lagere trilling.

maandag 6 oktober 2014

Dutch - SaLuSa, 3 oktober 2014


SaLuSa, 3 oktober 2014

Onderschat nooit de macht en de technologieën die we hebben om jullie Aarde te transformeren in zeer korte tijd, naar één die meer passend is bij jullie toekomstige verwachtingen. Bijvoorbeeld, jullie zijn zo geconditioneerde dat je bijna verwacht dat een deel van de Aarde bij oorlogen wordt betrokken. Om je heen is bewijs van hen die jullie planeet voor eeuwen hebben verwoest, met geen duidelijk eind aan de cycli van dood en verderf. Vrede lijkt verder weg dan ooit en de mensheid blijft de bronnen van de Aarde uitputten, terwijl miljoenen in jullie beschaving in ellende en aan de rand van de hongersnood leven. Maar voor alles kunnen we een onmiddellijk einde maken aan de oorlogen, maar er moet een aanvaarding van zinvolle vrede zijn en de intentie om één te worden aangezien het gaat om jullie toekomst. Soms kan de enige manier om samen vooruitgang te boeken en vrede te realiseren, pas komen als jullie als beschaving de Eenheid van het Menselijk Ras herkennen. Als we kijken naar jullie geschiedenis, zijn jullie traag om te leren, maar zoals jullie zeggen "je komt er wel".

zaterdag 27 september 2014

Dutch -- SaLuSa, 26 september 2014SaLuSa, 26 september 2014


Er zijn nu twee verschillende groepen van zielen op Aarde, en deze vertegenwoordigen degenen die hun bewustzijn hebben geopend voor de waarheid van hun wezen en degenen die vastzitten in de lagere vibraties en weinig of geen poging wagen om hun positie te begrijpen. Totdat zulke zielen beginnen te ontwaken tot hun ware zelf, zullen ze blijven geloven in alleen datgene wat ze voor hun eigen ogen zien. Echter, zullen wij zulke zielen op geen enige wijze veroordelen en houden we rekening met diegenen die worden gecontroleerd door hun ego. Alleen ervaring zal leiden tot een verschuiving in bewustzijn, wanneer men begint zich af te vragen wat het doel van het leven is. De waarheid zal voor allen op een gegeven moment komen, en deze periode op Aarde is het ideale moment om te vragen over het doel van het leven. Voor mensen zonder enige vorm van vertrouwen is het een zeer moeilijke tijd, als ze zich afvragen waarom een God van Liefde zulke wreedheden die plaatsvinden toelaat.

maandag 22 september 2014

19:09:2014


 SaLuSa, 19 September 2014

De trillingen en de invloeden van de laatste cyclus zijn voorbestemd om af te sterven, omdat zij worden vervangen door de meer verfijnde trillingen van de New Age. Er is iets van een strijd om de macht gaande tussen het donker en het licht, maar het is geen wedstrijd in zoverre dat het licht voorbestemd is om te overwinnen. De duistere machten verliezen gestaag macht en het maakt niet uit wat ze proberen, ze kunnen hun ondergang niet tegenhouden. Echter, wij moeten rekening met hen houden totdat hun macht wordt verwijderd. Het kan voor hen niet veel langer meer duren aangezien zij hun invloed betreffende wereldse zaken, al aan het verliezen zijn. Het is hun karma om verslagen te worden en het falen van hun plan voor de wereldwijde dominantie te ervaren. Dachten ze nu echt, in hun lompe arrogantie, dat God hen toe zou staan om de bevolking te reduceren. Ze hadden gepland om de bevolking drastisch te reduceren tot een "beheersbaar" aantal dat ze makkelijk zouden kunnen controleren. Dus wees niet bang, aangezien dat plan nooit zou worden toegestaan om de evolutie van degenen van het Licht te verhinderen.

zondag 14 september 2014

12:09:2014

SaLuSa, 12 september 2014

Dierbaren jullie hebben zo’n groot potentieel dat nog onthuld moet worden, en met zorgvuldig plannen zullen jullie geleidelijk gewaarworden dat jullie bewustzijn aan het uitbreiden is. Het maakt allemaal deel uit van jullie evolutionaire plan en bereidt jullie voor op het volledige bewustzijn. Echter gebeurt dat in de toekomst, en op het juiste tijdstip zullen jullie geholpen worden om een dergelijke verheffing te bereiken. Er is al een besef met betrekking tot de groei van jullie bewustzijn, en jullie kunnen een dergelijke vooruitgang tot jullie verdienste rekenen aangezien jullie het zijn die zichzelf aangemeld hebben voor jullie taken. Op het moment zijn er zielen op Aarde die op alle verschillende niveaus van bewustzijn zijn, en het veroorzaakt veel wrijving tussen de verschillende groepen. Jullie moeten jezelf niet toestaan afgeleid te worden door wat er rondom jullie heen gebeurt, en concentreer je op jullie eigen vooruitgang. De dagen van het opofferen van jullie eigen ontwikkeling om anderen te helpen zijn niet langer meer noodzakelijk, aangezien alle zielen nu weten waar zij naartoe gaan en wat er van hen verwacht wordt. De tijd is aangebroken dat iedere ziel zichzelf aan moet wenden voor zijn levensplan, en zijn best moet doen om zijn doel te bereiken. Wees ervan verzekerd dat diegenen die het aan besef ontbreekt van wat het is, ondersteund zullen worden om zoveel vooruitgang als mogelijk is te maken.

maandag 8 september 2014

05.09.2014
SaLuSa,  5 september 2014
Alles is zo geregeld dat je wordt opgetild naar het niveau van de hogere vibraties. We zullen niet toestaan ​​dat vooruitgang kan worden voorkomen door de aanwezigheid van de duisteren, die nog steeds geloven dat ze de Aarde kunnen erven door hun enorme voorsprong in technologie. Er zijn nog grotere krachten aan het werk die ervoor zullen zorgen dat het Licht altijd oppermachtig zal zijn. Het plan werd een zeer lange tijd geleden vastgelegd, en het is nu tijd om het op te pakken, zodat de mens volledig het pad kan gaan dat leidt tot vervulling. Je kunt dus tekenen die op het tegendeel wijzen, negeren, en weten dat de nieuwe Aarde in opkomst is. daarmee zullen allerlei Galactische veranderingen komen die je vooruit zullen voeren naar de Gouden Eeuw die jullie is beloofd. Je hebt lang gewacht op deze tijd en jullie hebben ervoor gekozen om de voorlopers van de New Age te zijn. Diep van binnen weet je dat het waar is en als de trillingen verder stijgen, zal het niveau van jouw bewustzijn zich verder uitbreiden. Een deeltje van God bestaat in alle levende materie, en als zodanig zal je altijd op onverklaarbare wijze een deel van God zijn. Niets wat bestaat kan de uiteindelijke terugkeer naar de Godheid voorkomen, want jullie zijn allen één. 

Ga verder met je eigen ontwikkeling wetende dat jouw reis bijna ten einde is. Ook al ben je je er niet van bewust, je hebt een spannende reis gehad, met alle ups en downs die komen in het ​​leven in de 3e dimensie. Je begon als een hoger wezen op zoek naar meer ervaring, en hebt de diepten van een materieel bestaan gevoeld. Je bevindt je nu in een vergevorderd stadium van jouw reis terug naar het Licht als je de lagere vibraties achter je laat. De hogere dimensies wenken en jij benadert ze als een veel groter Wezen van Licht dan toen je voor het eerst begon. Je hebt je ontwikkeld in een snel tempo, dat zorgt ervoor dat je klaar bent om de volgende stap in je evolutie volledig voorbereid te beginnen. Toen jouw reis eonen geleden begon, wist je dat het lang en moeilijk zou zijn maar toch was je klaar voor elke ervaring die je nodig had. In de nabije toekomst zal je je volledige bewustzijn terug krijgen en volledig de noodzaak van jouw verschillende ervaringen begrijpen. Dan zul je weer heel zijn en dergelijke veeleisende ervaringen nooit meer nodig hebben. 

Vanaf hier kun je je verheugen op een steeds groeiend niveau van bewustzijn, terwijl je geniet van een plotselinge verandering die je vooruit zal duwen in een hoger niveau van zijn. Dus wees geduldig en weet dat alles goed en volgens plan verloopt. Zelfs die zielen die lijken achter te blijven zijn gewoon bezig met het voltooien van hun ervaringen op elk niveau dat nodig is voor hen om te evolueren. Je zou hier niet zijn in deze tijd, als je niet in staat was om om te gaan met de eisen die jou worden opgelegd. Jullie zijn allemaal dappere en prachtige zielen die veel hebben opgeofferd om hier te zijn, en je zult zeer binnenkort de vruchten plukken. Het harde werk is bijna voorbij, dus wanhoop niet over wat er om je heen gebeurt. Het is tijd om je te concentreren op je eigen behoeften, en ervoor te zorgen dat je klaar bent voor de laatste dagen van de oude energieën en alles wat daarmee gepaard gaat. De nieuwe energieën zijn in opkomst en als de jouwe gelijkaardig zijn zal je ze aantrekken en blijven stijgen.

Wij hebben zoals je zou zeggen: "de vinger aan de pols van de Aarde" en we helpen Moeder Aarde aangezien ook zij haar voorbereidingen maakt om te ascenderen. De noodzakelijke veranderingen zijn onder controle, en we hebben haar geholpen bij het ​​maken van die veranderingen zodat de problemen bij alle levensvormen op Aarde maar minimaal zijn. Hoe meer je kunt werken in harmonie met de Aarde, hoe makkelijker de overgang zal zijn voor alle levensvormen. De meeste extreme schade is voorkomen aangezien deze de meest ernstige gevolgen kunnen hebben, zelfs tot aan de vernietiging van de Aarde. Echter deze periode is allang voorbij, maar was toch nog tijdens het leven van velen die vandaag nog in leven zijn. Volgens mandaten die afkomstig zijn van de Spirituele Hiërarchie van eonen geleden, hebben wij jullie geleid en bijgestaan, zodat je een minder schadelijk pad hebt gevolgd. Hoewel er nog steeds disharmonie op Aarde is die jullie nieuws lijkt te domineren, blijft het een feit dat de trillingen stijgen en je de gevaarlijke periode hebt doorstaan​​. Houd in gedachten dat jullie allemaal hier zijn om getuige te zijn van de eindtijd van het laatste tijdperk. Vrede zoals jij het begrijpt zal plots neerdalen op Aarde, sneller dan je misschien zou verwachten.

In jouw vele levens heb je veel kennis opgedaan en die ervaring zal je helpen om anderen te dienen. In werkelijkheid gaat het leven over het helpen van je medemens in zijn ontwikkeling, en de Wegwijzers zullen altijd het voortouw nemen. Ze werken voornamelijk buiten je zicht en zijn betrokken bij kwesties van Galactische proporties. Op een dag zal ook jij soortgelijke verantwoordelijkheden nemen, maar dat is natuurlijk in jouw toekomst. Het leven op Aarde lijkt zeer weinig op hoe het zal zijn in de hogere trillingen, echt heel weinig. Het zijn echter de geleerde lessen die je op de goede weg zullen houden en je in staat stellen om mentors te zijn voor degenen die volgen. Er zijn natuurlijk ook andere heel verschillende levensvormen naast die van jou, maar het achterliggende doel is de evolutie die je terug brengt naar het Licht. Het is waar je vandaan komt en je zult er altijd een gevoel van verbinding mee hebben, en een drang om ernaar terug te keren. Er is zo veel dat bij je weg gehouden is om ervoor te zorgen dat je ervaringen op Aarde in overeenstemming waren met jouw wensen

Zonder het overgaan naar de lagere vibraties zou je niet zulke prachtige ervaringen hebben gehad, en dat is inclusief alles, ook de negatieve aangezien deze ook van vitaal belang zijn voor jouw begrip. Dus oordeel niet over degenen die er nog verwikkeld in zijn, want alle ervaring is van onschatbare waarde, en alle zielen gaan door vele periodes van vallen en opstaan. De hele ervaring maakt je klaar om anderen te dragen en dat zal je ook doen, als bewoner van het Licht. Maak je geen zorgen over wat er nog aan komt, want er zullen altijd anderen zijn om je hand te nemen en je te begeleiden.

Ik ben SaLuSa van Sirius, een ster vol met leven, die zijn Licht verstuurt naar heinde en verre om alle zielen te verheffen die er baat bij hebben. Binnenkort zal je in staat zijn om je bij ons aan te sluiten en dan zal je leven een groot avontuur zijn wanneer je door het Universum reist. Je wordt begeleid door de Hogere Wezens die de behoeften van degenen die jij dient kennen, en het leven zal spannend en de moeite waard zijn. Geloof geen moment dat je gebrek zult hebben aan bevredigende ervaringen, en natuurlijk blijf je nog steeds in ontwikkeling zoals je nu ook bent.
Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey                                                                                Vertaling: Elene   

zaterdag 30 augustus 2014

29.08.2014
SaLuSa,  29 augustus 2014
Hoe meer jullie leren over de Illuminati, hoe meer beangstigend ze zullen lijken als ze vooruitgang boeken, terwijl ze jullie beschaving in de Middeleeuwen houden. De vooruitgang die jullie gemaakt zouden moeten hebben werd jullie ontzegd, maar jullie zullen met grote sprongen voorwaarts gaan wanneer de Illuminati de macht ontnomen is. Echter, moeten jullie een overdreven reactie op zulk nieuws vermijden, omdat zij een pad volgen dat zal leiden tot hun ondergang. Voordat dat gebeurt, zullen diegenen die zichzelf gewijd hebben aan het Licht, steeds meer vooruitgang boeken, weg van hen. Jullie zijn voorbestemd om te ascenderen en jullie zullen hen in feite achter jullie laten als jullie naar de hogere vibraties gaan om jullie evolutie voort te zetten. Jullie zullen vooruitgaan in een enorme snelheid en tegen die tijd zullen wij ons bij jullie aangesloten hebben. Bij ons zullen jullie Galactische Wezens worden en immense hulp en bijstand ontvangen. We hebben een toekomst samen, hoewel jullie niet gebonden zijn aan een bepaald pad, Jullie zullen de keuze maken waar en wanneer, aangezien het jullie belang dient.

In essentie zijn jullie werkelijk grote Wezens in wording, maar omringd door de lagere vibraties vinden jullie het moeilijk om je los te breken om het hogere pad te volgen. Echter zullen jullie deze strijd winnen, terwijl op hetzelfde moment jullie anderen met jullie mee verheffen. De veranderingen in de vibraties worden overal gevoeld en zullen de zielen die voor een lange periode waren ingesluimerd, ontwaken. Het betekent dat met een verdere verheffing in hen, er een grote ontwakening zal zijn die de niveaus van het bewustzijn zal verhogen. Het is onderdeel van de voorbereidingen die ervoor zullen zorgen dat je goed bent voorbereid op de nieuwe opkomende trillingen. Wij staan geen bemoeienis met jullie vooruitgang toe en jullie kunnen erop vertrouwen voorwaarts te gaan, wetende dat jullie je zullen verheffen in de nabije toekomst. In dit deel van de cyclus is het ons lot om de beloften aan jullie, die eonen van tijd geleden gemaakt zijn, te begeleiden tot de volbrenging ervan. 

Jullie hebben ook de steun van de ingezetenen van de Aarde, maar voor het moment blijven zij in hun eigen niveaus van bestaan​. Zij zullen zich bij jullie aansluiten op het geschikte tijdstip aangezien hun bestemming ook verbonden is met die van jullie. Ze hebben alles te bieden omdat ze al verder zijn op het pad van de evolutie, en hebben jullie vaak geholpen terwijl jullie daarvan meestal niet bewust waren. Jullie beginnen te begrijpen dat veel zielen jullie niet alleen begeleiden op jullie reis, maar ook een actieve rol spelen om te zorgen dat jullie het veilig kunnen voltooien. Het heelal is vol met leven en zonder de beschermende barrière die jullie Aarde omhult, zouden jullie inmiddels openlijk een ontmoeting met vele andere beschavingen gehad hebben. We bewaken ook jullie Zonnestelsel om indringers en andere wezens, die nieuwsgierig zijn naar jullie bestaan, ​​buiten te houden. In feite volgen velen nog steeds jullie activiteiten aangezien jullie aanwezigheid veel aandacht trekt. Voor zover mogelijk hebben wij andere wezens bij de Aarde weggehouden, om geen bemoeienis toe te staan met jullie evolutie. Diegene die het toegestaan ​​zijn om contact met jullie te hebben, zijn karmisch betrokken bij jullie en zijn grotendeels verantwoordelijk voor het bijstaan ​​van jullie in verschillende stadia van jullie ervaring. 

Jullie vooruitgang in de afgelopen 400 jaar is opmerkelijk, en meer nog in de vorige eeuw. Jullie hebben goed gereageerd op de binnenkomende trillingen die jullie verheffen en in werkelijkheid verloopt alles naar verwachting. Er is altijd een plan geweest om ervoor te zorgen dat jullie ascenderen als jullie de oude cyclus verlaten. Jullie hebben zo'n kans verdiend, en wanneer jullie de waarheid krijgen met betrekking tot jullie leven in deze dimensie worden jullie geïnspireerd en opgetild. Er is een uitdrukking die luidt: "naar de hel en terug" en beschrijft de vele ervaringen die jullie hebben gehad. Dergelijke offers zijn niet zonder hun beloningen, aangezien jullie enorm gegroeid zijn. Jullie ervaringen zullen je zeer goed van dienst zijn als je mensen helpt die jou volgen in jouw voetsporen. Wat jullie gevoelens ook zijn op dit moment, wij kunnen jullie verzekeren dat jullie zeer tevreden zullen zijn met jullie prestaties.

Jullie media zijn nog steeds niet in staat om het echte nieuws te melden, en verwarring wordt bewust veroorzaakt om jullie te stoppen met het leren van de waarheid. Inderdaad, wat we zouden kunnen noemen "de gemiddelde mens" staat nog steeds op afstand van de waarheid over de gebeurtenissen op jullie Aarde. Er is zoveel gaande in het geheim en de zwarte operaties zijn alledaags. Ze gebeuren grotendeels buiten jullie zicht, en de Illuminati hebben enorme ondergrondse faciliteiten waar duizenden mensen hun werk uitvoeren. Zij zijn de gevangenen van hun besluit om dergelijke arbeid te verrichten, en slechts enkelen keren terug naar de oppervlakte van de Aarde. In feite zijn er steden die de arbeiders huisvesten, zodat alles wat ze nodig zouden kunnen hebben voorhanden is. Ze mogen dan wel heel goed beloond en verzorgd worden, maar het gaat ten koste van hun vrijheid. Als er mensen zijn die je kent en die plotseling zomaar verdwenen zijn, komt het waarschijnlijk dat ze voldoende gekwalificeerd waren in vaardigheden die de Illuminati nodig hadden om verder te gaan met hun programma's. 

Dierbaren, wees niet bang voor de uitkomst van de pogingen van de duisteren om jullie te controleren. Ze zullen nooit voldoende controle hebben om hun plannen voor een totale overname van de Aarde te bereiken. Al hun macht is tanende en dat zal zo blijven totdat ze weinig gezag meer over hebben om hun plannen nog voort te zetten. Het is iets dat lang geleden was voorzien en alleen maar tot op bepaalde hoogte is toegestaan ​​voor de ervaring van de betrokkenen. Zoals we vaak hebben gezegd, geen ervaring is zonder voordeel voor de betrokkenen. Op Aarde zijn de meeste situaties het gevolg van karma en in meer of mindere mate is iedereen hierbij betrokken. Vergeet echter nooit dat karma niet altijd "payback time" is en het is ook het belonen voor degenen die het verdienen. Het zou verkeerd zijn om te denken dat je niet een klopje op je schouder zou krijgen voor het goede werk in de naam van het Licht. Te allen tijde evolueren jullie door je ervaringen, dus accepteer het als zijnde in jullie belang.

Wij zijn altijd aan jullie zijde en in werkelijkheid zijn wij een team om meer Licht te brengen naar de Aarde. Ieder van jullie speelt een belangrijke rol in wat er gebeurt, zelfs als je niet weet wat er gaande is. Voordat jullie reïncarneerden kregen jullie een overzicht van wat jullie konden verwachten in jullie leven, en de mensheid zal als een collectieve eenheid vorderen als Eén. Ervaring is van groot belang en dat is de reden waarom alle levens zo belangrijk voor jullie zijn, ongeacht hoe ze zich manifesteren. 

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik wens jullie veel succes in jullie reizen en de vastberadenheid om te slagen in het bereiken van Ascentie.
Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey                                                                                Vertaling: Elene   

vrijdag 22 augustus 2014

22:08:2014
SaLuSa  22 August 2014
Velen van jullie hebben aanvaard dat de tijd sneller voorbij gaat dan ooit, en het zal het blijven doen als het je mee neemt in de hogere vibraties. Het is allemaal onderdeel van de onvermijdelijke veranderingen die plaatsvinden, die nodig zijn om de Nieuwe Tijd tot stand te brengen. Bovendien zal er een welkome verandering komen voor de bevolking van de Aarde, die zodanig worden getroffen dat zij zich verplaatsen naar een nieuw niveau, waar minder negativiteit is. Dit gaat door tot de lagere vibraties niet langer meer kunnen bestaan​​, en vrede zich zal hebben gevestigd op Aarde. Er is geen manier dat de verdere vooruitgang kan worden gestopt door de duisteren, zoals deze is vastgesteld door de hogere krachten die jouw lot bepalen. Terwijl je een vrije wil hebt  zijn er ook voorschriften die vorm geven aan je toekomst in overeenstemming met het plan voor de Mens.

dinsdag 19 augustus 2014

15.08.2014
SaLuSa,  15 augustus 2014

We zijn voortdurend bezig om de effecten van de pogingen, om de bevolking sterk te minimaliseren, van de duisteren te elimineren. Het is een deel van hun lange termijn plan, en de manier waarop ze dit doen is door de introductie van ziektes en andere methoden waarmee ze langzaam het aantal kunnen verminderen. Voor een lange tijd hebben we ons vermogen en superieure kennis gebruikt om dit te bestrijden. Dus jullie zullen begrijpen Dierbaren, dat wij een catastrofe aan het voorkomen zijn zodat jullie je goede werk voort kunnen zetten in het verspreiden van het Licht. Dus wees niet bang voor de duisteren aangezien hun bevoegdheden nu zeer beperkt zijn, voor karmische redenen moeten wij hen in staat stellen om een bepaalde hoeveelheid van de vrije wil uit te oefenen. Wees ervan verzekerd dat de nadelige acties die gebeuren in jullie wereld, het alleen de laatste periode is waarin karma wordt uitgespeeld. Wat van buitenaf lijkt op de neiging om een meer angstige situatie te creëren dan het eigenlijk in werkelijkheid is, zal het van korte duur zijn en door ons continu in de gaten gehouden worden. Houdt altijd in gedachten dat in de niet al te verre toekomst, je zal opstaan en genieten van totale rust en vrij zijn van de aandacht van de duisteren.

zaterdag 9 augustus 2014

08:08:2014
SaLuSa  8 August 2014

Zaken verlopen zoals de bedoeling is, en we kunnen je verzekeren dat je niet veel langer hoeft te wachten voordat het meteen duidelijk zal zijn dat de grote veranderingen naderen. Het woord is gegeven dat er geen verdere inmenging is toegestaan ​​in het plan voor jullie bevrijding van de duisteren. Hun pad is bepaald en binnenkort zal hun macht zo worden verminderd dat hun lot heel anders zal zijn dan wat ze gepland hebben. Zeker zullen er nog een aantal mensen zijn die nog steeds voldoende vermogen hebben om obstructief te zijn, maar ze handelen onder bepaalde beperkingen. Ze zullen niet worden toegestaan ​​om de weg van de mensheid in de richting van de New Age en de vrijheid die ermee gepaard gaat te veranderen. 

We blijven alle gebeurtenissen op Aarde monitoren, en het is zo goed om te onthouden dat er geen schuilplaats is van onze technologie dat door vaste materie kan zien. Wij kunnen je dan ook vertellen dat we de macht en het gezag hebben, om ervoor te zorgen dat je toekomst is volgens het Goddelijke Plan. Natuurlijk zal het worden beïnvloed door jouw vrije wil, maar het zal niet de loop van je lot veranderen. Je bent je al aan het verplaatsen naar de hogere vibraties, en je moet de tijd nemen om ervoor te zorgen dat je er volledig voorbereidt voor bent. Het is tijd om je te concentreren op jouw evolutie, om zeker te zijn dat je niet op een zijspoor van je doel zit.

zaterdag 2 augustus 2014

01:08:2014

Hallo vrienden, 

eindelijk ben ik weer bijgekomen van mijn computercrash de laatste keer. Ben al mijn documenten verloren dus ik ben druk geweest met het opnieuw opzetten. Gelukkig kan ik nu weer mijn boodschappen sturen, en de emails zijn al opgesteld. Ik hoop op een lange periode succesvol computer werk.

 In Liefde & Licht. 
Mike Quinsey1 augustus 2014 SaLuSa

Voor jou lijkt het leven langzaam te gaan en elk moment wordt geprent in je geest, maar in werkelijkheid vinden de wijzigingen snel plaats. Er is nog nooit een tijd geweest dat er zoveel zo snel gebeurt. Je bent aan het versnellen naar opmerkelijke veranderingen en niets is in staat om deze veranderingen tegen te houden. De mal is ingesteld voor een snelle verandering van alles wat nodig is om de langverwachte New Age tot stand te brengen. Je maakt deel uit van een complex plan om de duisteren de verantwoordelijkheid te laten nemen om de oorzaak te zijn van hun eigen ondergang. In hun arrogantie denken dat ze dat ze de meesters zijn van hun toekomst, maar zien de Hemelse dictaten over het hoofd. Je hebt een uitdrukking die zegt geef iemand "genoeg touw om zichzelf op te hangen" en dit is de positie van de Duisteren. Hun lot is verzegeld en ze kunnen zich er niet uitkopen.

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS