Followers

Google+ Followers

zaterdag 28 november 2009

30-NOVEMBER-2009 SALUSA

Het is met grote liefde dat wij jullie dienen en dat wij jullie bedanken voor het werken met ons voor het Licht.Voor velen van jullie betreffen de belangrijkste zorgen tijdens jullie leven, jullie gezondheid en de middelen om een afdoende behandeling te krijgen. In sommige landen zoals de Verenigde Staten, wordt dit bepaald door het vermogen om te kunnen betalen maar onder leiding van President Obama worden er stappen ondernomen om diegenen te helpen die het minst in staat zijn zich dit te veroorloven. In een zorgzame en rechtvaardige samenleving zou vanwege de belangrijkheid van het garanderen van een goede gezondheid, discriminatie op dergelijke gronden niet worden toegestaan. Het is vooral noodzakelijk wanneer mensen onderhevig zijn aan vervuiling en aangetast worden door het gebruik van schadelijke chemicaliën in producten en voeding. De betreffende industrieën hebben een schuld terug te betalen waar veronachtzaming en schandelijk gebruik van die stoffen ziekte en dood heeft veroorzaakt. Wetgeving en normen beschermen de overtreders echter meer dan de slachtoffers.Wat kunnen jullie doen Dierbaren, als er behandelingen bestaan voor elke bekende ziekte maar die opzettelijk worden achtergehouden omdat er geld verdiend moet worden door hen te blijven behandelen. We praten niet alleen over medicijnen, al is daar een plaats voor geweest in het controleren van ziekte en het sparen van levens. De problemen die zij vertegenwoordigen houden verband met de bijwerkingen ervan, die soms ernstiger zijn dan de ziekte zelf. Neem bijvoorbeeld de gevreesde kanker die de plaag is van jullie moderne samenleving. Er bestaan een aantal bewezen behandelingsmethoden en toch laat men lijden en de dood doorgaan. Natuurlijke middelen worden gekleineerd en alle moeite wordt gedaan om het gebruik daarvan te beperken. Dit zal allemaal veranderen Dierbaren, en niet alleen zullen alle behandelingsmethoden voor jullie beschikbaar worden gemaakt, ook nieuwe soorten behandelingen zullen door ons worden geïntroduceerd. Deze zullen methoden omvatten die jullie nog maar net beginnen te begrijpen, snel zijn en geen chirurgie nodig hebben.Houd in gedachten dat jullie met jullie fysieke lichaam zullen ascenderen en dat ze al langzaam aan het veranderen zijn. Uiteindelijk zullen ze hoe dan ook vrij van ziekte zijn en kunnen jullie vooruitkijken naar een heldere en gezonde toekomst. Het draait allemaal om jullie vibratieniveau en hoe hoger het is, hoe zuiverder en gezonder jullie lichaam zal worden. Vele factoren beïnvloeden het zoals jullie bewustzijnsniveau en jullie houding en respect voor jullie lichaam. Vrees voor ziekte is voor sommigen een probleem en het kan resulteren in het juist krijgen van die ziekte, waar ze zich zorgen over maken. De Wet van Aantrekkingskracht is vrij simpel en waar jullie gedachten constant op zijn gericht, trek je aan. Zoals jullie weten is angst op grotere schaal het wapen van de duistere machten en zij handelen erin om chaos te creëren. Zij hebben hun zinloze pogingen om de onvermijdelijke ineenstorting van hun rijk te verhinderen, nog niet opgegeven.Kijk vooruit naar de positieve veranderingen die groots opdoemen en die jullie maatschappijen volledig zullen hervormen. Denk aan de te winnen voordelen door je te richten op wat je wil, in plaats van wat je niet wil. Help anderen die bezorgd zijn dat het einde van de cyclus van dualiteit door rampen en ondergang wordt vergezeld. Dit is het type situatie dat angst voedt en dat het slechtste scenario kan voortbrengen. Het einde zal niet de vervulling inhouden van de voorspellingen, zoals afgeschilderd in de Apocalyps. Laat bekend zijn dat er niets te vrezen is behalve de angst zelf en dat de eindtijden verwelkomd zullen worden als zijnde jullie bevrijding uit de cyclus van dualiteit. Fysieke veranderingen moeten natuurlijk de reiniging en het herstel van de Aarde vergezellen. Er zal echter zo mee om worden gegaan dat de gevaren voor jullie worden geminimaliseerd.Jullie zorgen en hoop kunnen ofwel bij de oude manier van leven liggen, ofwel getrokken worden naar wat wordt verbeeld over de komst van het Nieuwe Tijdperk. Het is het beste dat jullie het oude laten afbrokkelen en wegvagen omdat het voor het merendeel geen plaats zal hebben in de plannen voor jullie en de nieuwe Aarde. De toekomst is het antwoord op jullie gebeden en zal al jullie dromen vervullen over een liefdevolle samenleving die op delen en zorgzaamheid is gebaseerd. Degenen die verandering tegenhouden vanwege de op zichzelf gerichte wensen kunnen hiermee doorgaan, maar het zal de vooruitgang niet stoppen van anderen die hun blik op verheffing hebben gericht. Het plan hiervoor wordt zichtbaar, gaat in vervulling en de komende maanden zullen enkele opmerkelijke gebeurtenissen plaatsvinden. Wanneer de veranderingen eenmaal beginnen, zal het een opwindende tijd zijn omdat jullie zullen zien dat de gedane beloften jullie realiteit worden. Jullie zijn geweldig geduldig en vindingrijk geweest terwijl jullie ervaringen hebben gehad die jullie overtuigingen over de toekomst, zoals die met de komst van Ascentie waren voorspeld, ernstig op de proef hebben gesteld.Onze aanwezigheid is optredend geweest als jullie beschermers maar ook als zijnde de boodschappers van de Schepper. Jullie zijn je bewust gemaakt van hoe de eindtijden een einde moeten maken aan deze cyclus en niet een einde van rampen en onnoemelijke sterfgevallen. Het zal een vreugdevolle en verheffende ervaring zijn omdat alle oude banden met de activiteiten van de duistere Wezens voorgoed worden doorgesneden. De Galactische Federatie is samen met anderen uit de hogere sferen verantwoordelijk gemaakt voor het garanderen van de voltooiing zoals die door de Heren van Karma is voorgeschreven en verordend. Jullie hebben de wijze gecreëerd waarop jullie je plaats innemen in de laatste dagen op de oude Aarde en jullie altijd-toenemende bewustzijnsniveau’s verzachten de hobbels op jullie pad naar Ascentie. Het zal een extreem opwindende ervaring zijn en jullie zullen op het juiste moment meer leren over het proces.Het Menselijk Ras wordt gekenmerkt door veerkracht en een sterk karakter en in de kern zijn jullie goedaardig en liefdevol voor jullie medemens. Gegeven de kans die spoedig zal komen, zullen jullie eeuwenoude verschillen vrij gemakkelijk terzijde schuiven. Jullie accepteren al dat jullie Eén Ras zijn en vooruitgang wordt geboekt wanneer jullie in harmonie samenwerken. Bij vele gelegenheden, wanneer gevaren op grote schaal dreigden, hebben jullie getoond dat jullie vreedzaam kunnen samenwerken. Toen de grenzen open gingen, hebben jullie meer gereisd, raakten jullie geïntegreerd en hebben jullie de verschillende culturen en geloofssystemen gezien en ervaren. Het resultaat is dat jullie zagen dat mensen dezelfde wensen hebben om in vrede en geluk te leven. Dat doel zal met behulp van de geplande, snel startende veranderingen worden bereikt en niet in een nacht Dierbaren, maar middels een zorgvuldig uitgedachte methodische benadering.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik laat jullie met veel ter overweging achter en met de wetenschap dat wij er alles aan doen het lijden op Aarde te verlichten. Het is met grote liefde dat wij jullie dienen en dat wij jullie bedanken voor het werken met ons voor het Licht.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Galactic Federation by Mike Quinsey

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://www.paoweb.com - ENGLISH

http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH

http://spirit-messages.blogspot.com - SPANISH

http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH - NEW

vrijdag 27 november 2009

27-NOVEMBER-2009 SALUSA

Als we niet in staat zijn om jullie binnen een bepaalde tijd, die we niet bekend mogen maken, te zien, is er een ultieme datum waarop we een andere koers gaan varen en van start gaan. Jullie hebben dus Dierbaren, niets te vrezen omdat we op de ene of de andere wijze de bekendmaking over onze aanwezigheid laten opvolgen door officiële landingen.
We geloven dat door meer en meer mensen wordt opgemerkt dat de druk om de waarheid naar buiten te brengen over gebeurtenissen als de Irak oorlog, resultaat oplevert. Het is slechts het begin van een aantal onderzoeken die samenhangen met vele door de duistere machten uitgevoerde geheime acties. Sinds enkele jaren na 9/11 roept men om een onafhankelijk onderzoek omdat het opgestapelde bewijs van wat er werkelijk heeft plaatsgevonden onbetwistbaar is. Vertellen we jullie niet al enige tijd dat de inkomende energieën het Licht op Aarde laten toenemen en dat jullie nu het effect ervan zien in het blootleggen van de waarheid. Op een bepaald niveau, dat jullie na Ascentie zullen bereiken, komt het punt waarop slechts de waarheid kan bestaan. Het is in elk geval nodig dat jullie, als onderdeel van jullie toenemende bewustzijn, de waarheid kennen over jullie geschiedenis. Het zal veel vragen beantwoorden over de val van de Mens en waarom tot nu toe jullie vooruitgang naar het Licht zo langzaam is geweest. Jullie moeten je inmiddels realiseren dat jullie opzettelijk zijn tegengehouden en dat alles in het werk is gesteld om jullie in het duister te houden over jullie ware doel in het leven.Misschien dat jullie niet volledig gerechtheid zien plaatsvinden vanwege de uitgestrektheid van de activiteiten van het duister gedurende de afgelopen eeuw. Alle betrokken zielen zullen zich echter uiteindelijk verantwoorden voor wat ze gedaan hebben dat inging tegen de Wetten van de Ene. Ieder van jullie blikt terug op gedachten en daden tijdens zijn leven en normaal gesproken zijn jullie zelf jullie strengste criticus. Jullie hoeven je daarom niet teveel zorgen te maken over het lot van degenen die het brein vormden achter jullie ervaringen om jullie tot hun slaaf te maken. De dagen van de lynchende menigten zijn voorbij en wraak is iets dat wij niet aanbevelen. Wij zijn inderdaad tegen al dergelijke vergeldingen en herinneren jullie eraan dat jullie de Kinderen van God zijn en dat jullie in Liefde en Licht verblijven. Jullie meest lonende opstelling bij zulke kwesties zou zijn, alle zielen als deel van jullie zelf te beschouwen die jullie liefde evenzeer nodig hebben als ieder ander. Misschien Dierbaren, zij zelfs meer, als ze snel naar het Licht terugkeren zoals uiteindelijk iedereen zal doen. Al zijn jullie nu stevig in het Licht verankerd, jullie zijn net als ieder ander door vele ervaringen heen gegaan, die ook de duistere kant hebben ingehouden. Denk aan de gelegenheden waar jullie mogelijk hulp hebben ontvangen om je te verheffen, aan de liefde die je moet zijn gegeven om de schade aan je ziel te genezen en wees vrijgevig naar anderen.Wij zijn hier voor jullie allemaal maar als sommigen ons afwijzen is dat hun keuze en wij zullen er zijn wanneer er een andere keuze wordt gemaakt. Niemand dwingt jullie iets te doen dat jullie niet willen maar we moedigen jullie aan het ware doel in jullie leven te zoeken. Overtuigingen kunnen heel krachtig zijn en alles wat we vragen is dat jullie accepteren dat jullie je in een periode van grote veranderingen bevinden die jullie tot voordeel kunnen zijn. Jullie ontwaken komt, al is het pijnlijk langzaam, en ieder van jullie neemt net zo veel als hij wenst en kan hanteren. Jullie hebben Gidsen die je beter kennen dan jullie jezelf en als jullie slechts zouden willen luisteren naar die stille stem van binnen, zouden jullie niet worden misleid. Wanneer jullie in conflict zijn met jezelf, raken jullie soms de weg kwijt maar wees ervan overtuigd dat jullie altijd op de weg terug naar het Licht terechtkomen. Het pad kan zo gemakkelijk of moeilijk zijn als je het zelf maakt en het zal gemakkelijker worden wanneer jullie eenmaal begrijpen dat alle ervaringen de ontwikkeling van de ziel dienen. Leer jullie lessen, ga verder en ze zullen niet opnieuw bij je terugkomen. Maar als je dat niet doet, zullen ze vele keren bij je terugkomen, net zolang tot je het wel doet maar niet met de bedoeling te moeten haasten want het leven is oneindig en jullie zijn het die jullie doelen plaatsen.Er zijn zoveel zielen bij jullie Ascentie betrokken om zeker te stellen dat jullie alle kansen krijgen om je te verheffen. Zij bevinden zich zowel op als buiten de Aarde en natuurlijk vormen wij een deel van die groep, al is het een hele belangrijke die jullie onmiddellijke toekomst betreft. Al beschouwen jullie de vooruitgang als heel langzaam, dat is gedeeltelijk zo omdat jullie rustig wakker gemaakt moesten worden uit jullie diepe slaap. Te veel, te snel kon zelfs meer schade aanrichten en is de rede waarom er zelfs nu zoveel overwegingen meetellen bij gebeurtenissen als First Contact. Om die redenen passen we ons constant aan, aan wat er op Aarde gebeurt, in overeenstemming met hoe jullie een mogelijkheid gaan accepteren. Er zijn vele factoren bij betrokken van waaruit altijd een “juiste tijd” ontstaat.Blijf kalm, wat er ook om jullie heen gebeurt en weet dat jullie ons uiteindelijk zullen zien wanneer het veilig is om bij jullie te zijn. We verwijzen niet zozeer naar onszelf als wel naar jullie, die algemeen gesproken zich niet bewust zijn hoe ver het duister gaat om te verhinderen dat dit plaatsvindt. Als we niet in staat zijn om jullie binnen een bepaalde tijd, die we niet bekend mogen maken, te zien, is er een ultieme datum waarop we een andere koers gaan varen en van start gaan. Jullie hebben dus Dierbaren, niets te vrezen omdat we op de ene of de andere wijze de bekendmaking over onze aanwezigheid laten opvolgen door officiële landingen. Het is niet de eerste keer dat jullie over ons plan worden geïnformeerd maar we vinden het fijn jullie eraan te herinneren en jullie vrolijk te houden.Het spel van de dualiteit is een serieus spel met betrekking tot jullie, dus kunnen jullie je afvragen waarom jullie ervoor kozen zoveel levens aan te nemen in dergelijke lage vibraties. Jullie wisten van te voren dat het taai zou zijn en jullie zouden je onder omstandigheden bevinden waarin jullie je afgesneden zouden voelen van de Bron. In werkelijkheid kan dat niet maar wanneer de vibraties laag zijn, is het veel moeilijker jezelf te verheffen naar het Licht. Jullie hebben je als gevolg daarvan, afgescheiden gevoeld van Al Dat Is en hebben gevochten om jullie levens, ten koste van anderen, te behouden. Jullie werden hiertoe aangemoedigd door degenen die de waarheid kenden maar zich tot de duistere zijde hadden gewend omwille van eigen macht en controle over jullie. We weten dat sommige zullen vragen waarom God dit toeliet en het eenvoudige antwoord is dat jullie je graag en vrijwillig aanmeldden voor de ervaring. Jullie werden gerustgesteld door de belofte van God dat jullie geholpen zouden worden om opnieuw te verrijzen. Jullie staan nu op het punt jullie tijd in deze cyclus te voltooien en hebben immense kennis en inzicht over de Dualiteit vergaard. Jullie hoeven dit pad nooit meer opnieuw te betreden en Ascentie zal jullie in staat stellen in terecht verdiende glorie en succes weg te gaan.Ik ben SaLuSa van Sirius en wij, van de Galactische Federatie, beseffen in wat voor zeer onstuimige tijd jullie leven nu het nieuwe paradigma terrein wint op het oude, dat zijn doel heeft gediend. Het kan in het bijzonder heel verwarrend zijn voor degenen die weinig kennis hebben over wat er achter de veranderingen zit. Als Wezens van Licht hebben jullie het vermogen dergelijke zielen op te beuren met jullie verzekering dat uiteindelijk alles bevredigend zal verlopen. Er zal vrede komen wanneer de oorlogswapens tot rust zijn gebracht en we kunnen garanderen dat wanneer er eenmaal overeenstemming is, al het wapentuig onklaar wordt gemaakt. We zullen jullie beschermen tegen elke poging om een onderdeel van het programma voor herstel van jullie Aarde en het vestigen van jullie pad naar Ascentie, te verstoren.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Galactic Federation by Mike Quinsey

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://www.paoweb.com - ENGLISH

http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH

http://spirit-messages.blogspot.com - SPANISH

http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW

woensdag 25 november 2009

25-NOVEMBER-2009 SALUSA

We kunnen nauwelijks wachten met het volledig starten van onze missie en een golf van opwinding verspreidt zich door de Galactische Federatie vanwege het vooruitzicht om op zeer korte termijn te beginnen.We zijn erop uitgerust te garanderen dat jullie zo min mogelijk ongemak ervaren terwijl de veranderingen plaatsvinden. Snelheid zal prioriteit hebben en jullie zullen aangenaam verrast zijn over ons tempo van vooruitgang.
Op het keerpunt van gebeurtenissen die tot definitieve en snel voor jullie zichtbare veranderingen leiden, hebben jullie alle reden om blij te zijn met jezelf. Na een lange periode van Inspanning staan jullie op het punt de resultaten te oogsten van jullie toewijding aan het brengen van het Licht naar de Aarde. Jullie vertrouwen is opmerkelijk geweest, gegeven het feit dat jullie je niet zoals wij, van het hele plaatje bewust konden zijn. Terwijl wij positieve vooruitgang konden waarnemen was dit voor jullie moeilijk te vinden omdat de chaos zich inderdaad soms leek te versnellen. Zoals we met betrekking op de huidige reiniging naar voren hebben gebracht, heeft dit onvermijdelijk vanwege de aard ervan de indruk gegeven van ongecoördineerde gebeurtenissen. De waarheid is dat elk gebeuren een patroon volgt dat ruimte maakt voor de nieuwe systemen om hun plaats in te nemen. Het is niet makkelijk mensen los te peuteren van iets wat ze al tientallen jaren gewend zijn te doen. De antwoorden op jullie problemen zijn daarom niet noodzakelijkerwijs duidelijk maar met hulp van onze bondgenoten zullen jullie beslist aanwijzingen gaan zien van wat er gedaan moet worden. Zij zullen jullie pleidooien voor een nieuwe weg vooruit bevredigen en zullen uiteindelijk de lang verwachte vrede op Aarde brengen.Het tempo verhoogt zich doordat jullie gedachten zich op de feestelijke, snel naderende vieringen richten. Dat is meer dan welkom, zodat wanneer onze aanwezigheid bekend wordt gemaakt, jullie geest al op een hoger plan zit. Het is niet zo dat iedereen extatisch zal zijn over het nieuws, en velen zullen niet weten wat ze er van moeten denken. Onze bedoeling is echter dat er voldoende informatie wordt vrijgegeven om dergelijke personen gerust te stellen over onze rede en wens om een nader contact met jullie te hebben. Als zijnde degenen die onze zorg voor jullie overbrengen en vanuit onze loyaliteit aan de Hogere Wezens van Licht en Liefde, zullen onze daden spoedig worden begrepen. Wij komen jullie helpen je te verheffen tot ons bestaansniveau om met recht je plaats naast ons in te nemen. Het merendeel van jullie heeft bijna zijn ervaringen in de dualiteit voltooid en jullie moeten nu je volgende stap zetten op het pad naar verlichting.We kunnen nauwelijks wachten met het volledig starten van onze missie en een golf van opwinding verspreidt zich door de Galactische Federatie vanwege het vooruitzicht om op zeer korte termijn te beginnen. Tijd is voor ons niet zoals jullie het ervaren maar toch begrijpen we dat zoals jullie vanuit lineaire tijd leven, zaken lijken uit te lopen. We delen jullie zorg over jullie drukkende behoeften, die bij velen tot een verslechtering van de kwaliteit van leven hebben geleid. We zeggen opnieuw dat het voor het merendeel te wijten is aan noodzakelijke veranderingen die slechts na ontmanteling van jullie oude systemen kunnen volgen. Wanneer we eenmaal van start mogen gaan, kunnen we zogezegd bergen verzetten, en geen enkele opdracht bezorgt ons welk probleem dan ook. We zijn erop uitgerust te garanderen dat jullie zo min mogelijk ongemak ervaren terwijl de veranderingen plaatsvinden. Snelheid zal prioriteit hebben en jullie zullen aangenaam verrast zijn over ons tempo van vooruitgang.Dus Dierbaren, het is een soort afwachtend spel maar het zal niet te lang meer duren. Er is een punt bereikt waarop onze aanwezigheid uit moet komen om ons in staat te stellen geaccepteerd te worden en onze bondgenoten te mobiliseren om in harmonie met ons samen te werken. Wees ervan overtuigd dat we ons in elk geval bewust zijn van waar we exact moeten zijn en welke actie voorafgaat aan onze officiële landing op Aarde. Wij kunnen ogenblikkelijk van start gaan en dat geeft aan hoe voorbereid we al zijn. Wees alsjeblieft niet onnodig bezorgd over enig uitstel want het zal nauwelijks effect hebben op onze algemene doelen en tijdschalen.Meer en meer mensen zien onze vloot in jullie lucht en duidelijk genoeg om afdoende vast te stellen dat ze van buitenaardse afkomst zijn en niet van de Aarde. Er bestaan echter constructies van een aardse vloot die voor die van ons zou kunnen worden aangezien. De afmeting is kenmerkend voor de herkomst want onze schijfvormige Moeder Schepen kunnen honderden kilometers in doorsnede zijn. Ze worden niet voor niets Luchtsteden genoemd en als zijnde een intergalactische vloot, zijn ze voor hun bemanning volledig uitgerust om extreem lange perioden in de ruimte te kunnen verblijven. Louter vanwege hun afmeting verblijven ze op een veilige afstand van de Aarde omwille van jullie veiligheid. Technologische ontwikkelingen dienen vergezeld te worden door inzicht in welk beleid ermee gepaard gaat. De ambities van jullie duistere machten zijn niet in overeenstemming met dergelijke doelstellingen en om die reden krijgen ze geen toestemming verder te gaan dan jullie zonnestelsel. In jullie hele Universum heerst recht en orde en wanneer beschavingen laten zien dat zij er naar kunnen leven, mogen zij buiten hun eigen zonnestelsel onderzoek uitvoeren.De Mens wordt voorbereid om zich aan te sluiten bij de Galactische Federatie en verwacht wordt dat die stap na Ascentie wordt gezet. Tegen die tijd zullen jullie voldoende verrezen zijn om Een te worden met ons en je te verenigen met jullie broers en zussen uit de Ruimte. Er worden vele met ons vergelijkbare organisaties aangetroffen in verschillende gebieden van het Universum en zij helpen met het in stand houden van vrede met behulp van hun spirituele kennis en toepassingen. Jullie zullen nooit een tekort hebben aan bezigheden en jullie ervaringen in de dualiteit zullen van onschatbare waarde zijn wanneer jullie anderen helpen zich open te stellen voor verheffing. Ervaring is de onbetaalbare juweel die ieder van jullie zoekt en jullie hebben je plaats bij ons goed verdiend. Met het bereiken van Onvoorwaardelijke Liefde is het de toepassing ervan die jullie in staat zal stellen heel dienstbaar te zijn aan anderen.We willen jullie vertellen dat jullie toekomst in de hogere dimensies ligt en dat is waar jullie ware thuis ligt, tussen de sterren. In ons zullen jullie jezelf zien en wij zullen jullie aanmoedigen proberen te evenaren wat wij in dienstbaarheid voor jullie doen. Het is een heel aangenaam en dankbaar bestaan dat zelfs bij ons het bewustzijnsniveau laat toenemen. Jullie zullen zien dat je nooit stopt met leren en elke denkbare combinatie of transformatie bestaat daar in werkelijkheid. Er zijn miljoenen en miljoenen planeten en allemaal bevinden ze zich op een dimensionaal niveau dat intelligente levensvormen ondersteunt. Vele zullen niet-menselijk zijn maar ze zijn toch net als jullie, geboren uit de Bron die jullie kennen als de Schepper. Wonderen houden nooit op ons te verbazen en leven is verbazingwekkend in zoverre dat het onder de meest ongebruikelijke omstandigheden wordt aangetroffen maar zoals jullie je bewust zijn, hebben ze niet allemaal jullie Aardse omstandigheden. Dit is duidelijk in jullie eigen zonnestelsel waar een enorm verschil bestaat met andere planetaire omstandigheden in vergelijking met die van jullie.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zegen jullie allemaal vanuit mijn hartcentrum, opdat jullie het vermogen mogen vinden om vanuit die van jullie te werken en het Licht te verspreiden waar jullie ook heen gaan.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Galactic Federation by Mike Quinsey


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://www.paoweb.com - ENGLISH

http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH

http://spirit-messages.blogspot.com - SPANISH

http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH - NEW

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS