Followers

Google+ Followers

maandag 28 september 2009

28- SEPTEMBER-2009 SALUSA

Ons contact gaat veel verder dan jullie je misschien verbeelden, want we staan regelmatig in verbinding met leden van jullie Regering...
De bewustzijnsniveaus op Aarde nemen zo snel toe dat de bewustwording zich op een hoger tempo versnelt. Dat is goed nieuws omdat het betekent dat jullie de veranderingen vanuit een hoger perspectief bezien. Het resultaat is dat jullie niet langer begrensd worden door de beteugeling die jullie bergafwaarts voerde langs het pad van destructie. Niet iedereen heeft een vast idee over waar ze naar toe gaan en hoe ze er moeten komen maar ze voelen wel de krachtige energie van verandering die de Mens uit de cyclus van dualiteit leidt. De toekomst is in handen van de Lichtwerkers die hun blik op Ascentie hebben gericht. Jullie werkelijkheid moet anders worden dan hij nu is en alleen een sterke visualisatie van alles dat goed is en dat jullie naar de hogere vibraties verheft, zal jullie succes verzekeren. Jullie zijn ten slotte de scheppers van jullie eigen realiteit.Er is op het moment werkelijk niets belangrijker dan jullie persoonlijke ontwikkeling maar door jezelf te stimuleren en Licht naar de Aarde te brengen, helpen jullie ook anderen. De Mensheid is door zoveel heen gegaan maar met de nooit-eindigende liefde van de Schepper wordt jullie de kans geboden om je te verheffen naar de Lichtsferen. Ik verzeker jullie dat niets de afsluiting van deze cyclus, zoals verordend, kan verhinderen maar het is aan jullie als individuele ziel om te kiezen welk pad je neemt. Diegenen van jullie die zich voorbereiden om te ascenderen, zullen het niet moeilijk vinden dit te doen omdat er immense hulp wordt gegeven om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk zielen dit doen. Wij van de Galactische Federatie hebben verschillende rollen die allemaal verband houden met het herstel van jullie prachtige Aarde en het bewerkstelligen van een gemakkelijke overgang van alle levensvormen. Veel van onze leden die al duizenden jaren met jullie verbonden zijn, zijn ook over de hele wereld betrokken bij het leggen van contacten. Er wordt een groot plan tot het einde toe uitgewerkt dat al onze doelen zal bereiken en dat, Dierbaren, omvat jullie.Ons contact gaat veel verder dan jullie je misschien verbeelden, want we staan regelmatig in verbinding met leden van jullie Regering. We bedreigen niet maar adviseren simpelweg degenen die tegen de werkelijkheid inwerken met betrekking tot jullie voorbereiding op Ascentie. We maken echter vrij duidelijk dat het succesvol zal zijn en dat we de goddelijke autoriteit hebben om actie te ondernemen wanneer we dit passend vinden. De Duisteren weten dat wij onze bescherming geven aan hen die onze bondgenoten zijn maar ze proberen nog steeds degenen “af te maken” die moedig genoeg zijn om openlijk voor hun overtuiging uit te komen. Op een dag zullen jullie over jullie geschiedenis leren, die rood is van het bloed van onschuldige zielen die opstonden tegen de Duisteren. Jullie kunnen geloven dat de Democratie vele jaren heeft gewerkt maar dat is een illusie die aan jullie gepresenteerd wordt met juist het doel om jullie te misleiden. Corruptie en zwartmakerij heeft de laatste jaren endemische vormen aangenomen en dat is niet alleen van toepassing op jullie Regeringen maar ook op enkele van de grote instituten die een begrip vormen.Wij noemen dergelijke zaken omdat het soms nodig is dat jullie de moeilijke taak begrijpen waar onze teams op Aarde voor staan.Wees niet angstig, wat jullie nieuws je ook brengt, want op het moment richten de duistere energieën zich op de mensen middels de bedreiging van verplichte vaccinaties. Er staat altijd iets op de agenda van de Duisteren, wiens nederlaag hen in het gezicht staart maar die niet de bescheidenheid kennen om het toe te geven. Wanneer de tijd zeer spoedig komt waarin er positieve actie tegen hen wordt ondernomen, zullen ze geshockeerd zijn door de snelheid waarmee hun bestemming zal veranderen. Er is er niet één die zal ontsnappen en het net trekt zich alsmaar strakker rond hen aan. Uiteindelijk zal men gerechtigheid zien plaatsvinden maar op een manier die nogal verschilt van waar jullie aan gewend zijn. Jullie zullen zien dat er niet mee gespot kan worden of genegeerd door een slimme zet en de waarheid over elke gebeurtenis zal volledig bekend worden en niet onderworpen aan leugens of geheimhouding. We hebben Rechtbanken die anders zijn dan die van jullie en in handen van vele Hoge Wezens van Licht. Leugens en uitvluchten hebben er geen plaats omdat het geen zin heeft te ontkennen wat onomkeerbaar is en opgetekend in de levensether.Er is geen plaats in de hogere dimensies voor de lagere vibraties die jullie ervaren. Het Licht is zodanig dat niets behalve de waarheid er kan bestaan, en niet alleen dat, zelfs gedachten dienen zuiver te zijn omdat iedere ziel weet wat de ander denkt. Er bestaat echter privacy wanneer iemand binnen zijn persoonlijke dagdromen wenst te verblijven. Wanneer jullie je vibratie verhogen, wordt het leven vanuit waarheid vrij natuurlijk voor jullie en maakt het deel uit van de liefde die jullie voor alle zielen voelen. Geloof ons dat het niet moeilijk is om naar de hoogste expressie van jullie zelf te leven. Wij begrijpen jullie problemen op Aarde want jullie kunnen vaak benadeeld worden door de waarheid te vertellen of kunnen er iemand anders mee in problemen brengen. De belangrijkheid zit hem in hoe je van binnen denkt en in jullie intenties.Jullie hebben allemaal een idee over wie je streeft te worden en hoe verder jullie op het pad van Licht stappen, hoe gemakkelijker het zal worden dit te manifesteren. Sommigen van jullie hebben in relatief korte tijd al een opmerkelijke vooruitgang geboekt en jullie proberen nu naar jullie idealen te leven. Houd dit vast, zeggen we, en je zal vooruitgang boeken, want wanneer je eenmaal de intentie hebt geformuleerd ben je er al voor een deel. Jullie keren terug tot een positie die jullie hadden voordat je naar de Aarde kwam, dus onderbewust weten jullie dat je dit opnieuw kan. Aangezien jullie altijd je eigen soort zullen vinden, wordt het gemakkelijker hoe hoger je komt. De Wet van Aantrekkingskracht zal jullie altijd naar die zielen leiden die net als jij resoneren. Het gebeurt in een bepaalde mate nu ook op Aarde maar het is niet zo opmerkelijk omdat jullie weinig aandacht geven aan waarom je tot bepaalde mensen meer wordt aangetrokken dan tot anderen.Zelfs onder de gunstigste omstandigheden is er veel dat jullie bezighoudt maar met het plaatsvinden van de veranderingen is er meer druk dan gewoonlijk. Zit de rit uit en weet dat alles goed zal komen en dat jullie uiteindelijk niets tekort zullen komen. Overvloed is jullie recht en zal jullie niet veel langer worden onthouden. Het zal gelijkwaardigheid tussen jullie brengen zonder jullie individuele persoonlijkheid uit te wissen of de wens om jullie leven op een vrije manier uitdrukking te geven. Het geestdodende in het leven zal worden verwijderd en jullie zullen participeren in wat je zelf uitkiest. Met dit alles komt inzicht in jullie spirituele erfenis en mogelijkheden om je als verlichte ziel waar te maken.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zie dat we elke dag dichterbij komen. Mag ons Licht ieder van jullie raken en jullie harten verwarmen en jullie vastbeslotenheid versterken om boven het trauma dat jullie ervaren te verrijzen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

vrijdag 25 september 2009

25-SEPTEMBER-2009 DIANE

De toekomst van jullie wereld ligt bij hem en er is steun en geen kritiek nodig. Jullie vertrouwen in hem zal niet worden geschonden maar houd rekening met de taak die voor hem ligt. Hij zal niet falen en wij vormen zijn verzekering om succesvol door deze periode te komen...
Ik ben terug, maar eigenlijk nooit weggeweest omdat SaLuSa de energie van onze groep vertegenwoordigt. Ik kom om vrouwelijke energieën te brengen naar een wereld die tot voor kort door de krachtige invloed van mannelijke energieën werd gedomineerd en die zijn vaak agressieve benadering van het leven reflecteerde. Eigenlijk zijn vrouwen geholpen, vanuit een doelbewust plan om een andere richting voor de mensheid te brengen, om hun plaats naast mannen in te nemen. In de geschiedenis zijn er tijden geweest waarin vrouwen heersten maar zij hadden meer mannelijke eigenschappen hetgeen betekende dat zij krijgers waren. In de loop van de tijd is er echter een balans gekomen en de mannelijke en vrouwelijke energieën zijn dichter bij elkaar gekomen. De rol van vaders en moeders is bijvoorbeeld niet langer strak gedefinieerd en verantwoordelijkheden voor het gezin worden gedeeld. Wanneer jullie Ascentie naderen, zullen jullie ieder een verzachting ervaren van de uitersten van een persoonlijkheid zoals die normaal gesproken door het geslacht worden bepaald. De zachtaardige benadering en zorg van de vrouw zal ook bij mannen worden aangetroffen en het geeft een afsluiting aan van deze periode van dualiteit tussen de seksen.
Jullie hebben tijdens vele levens ieder type menselijke relatie ervaren. Er ligt daarom in jullie onderbewustzijn een schat aan ervaringen die jullie in staat stelt om de meeste uitdagingen te kunnen hanteren die op persoonlijk vlak plaatsvinden. Jullie kunnen je afvragen waarom vrouwen in sommige landen nog steeds tweederangs burgers zijn. Als je naar hen kijkt als naar groepen die specifiek bij elkaar zijn gebracht om een dergelijk gebrek aan inzicht te overwinnen, begint de waarde van re-incarnatie duidelijk te worden. Mensen met extreme standpunten worden vaak samen uitgekozen en dit heeft in het bijzonder betrekking op religieuze overtuigingen. Alles wordt gepland om jullie ontwikkelingsproces te stimuleren en er is veel dat verwerkt moet worden om de waarheid te bereiken. Dat is een belangrijk aspect van onze komst naar de Aarde en aan het grote publiek zal elke kans worden gegeven om het te vinden. Het zal tijd kosten en natuurlijk worden sommige zielen zo beheerst door hun eigen overtuigingen dat ze rigide en onbuigzaam zijn geworden. Dergelijke kwesties worden niet geforceerd omdat we weten dat jullie uiteindelijk allemaal naar de Ene Waarheid toe werken, los van hoe lang het duurt. Sommige zielen zijn meer voorbereid dan anderen op een spectaculaire vooruitgang in hun bewustzijn en zij zullen geen problemen ondervinden bij het toenemen daarvan in het licht van de grotere waarheid.
Jullie toekomst ligt in een gebalanceerde benadering van wat je ook doet, tot er geen verschil meer lijkt te zijn tussen de één en de ander. Samenwerken wordt gemakkelijk en vrij natuurlijk en jullie behouden bovenal jullie eigen persoonlijkheid. Groepsbewustzijn zal zich bijgevolg ook ontwikkelen en dat is in de hogere dimensies een alledaags verschijnsel. Het veroorzaakt een vrede die op dit moment niet kan worden bereikt en een richtinggevende stroom die jullie voor altijd verder mee blijft voeren. De energie van het Licht naar jullie zelf toe halen, dient ervoor balans te brengen in het individu en jullie winnen er veel mee door je leven op die manier te leiden. Zoals we jullie vaak hebben geïnformeerd bestaat jullie ultieme doel uit het leven in Onvoorwaardelijke Liefde en als je ergens in de dualiteit het van nabij kan naderen, is dat een nogal opmerkelijk resultaat. De Aarde is als een school omschreven en het geeft inderdaad veel lessen en stelt jullie altijd op de proef. Dat is één van de redenen waarom jullie enthousiast zijn om in deze cyclus ervaringen op te doen omdat het een bijna unieke gelegenheid biedt om op een zeer snel tempo te ontwikkelen.
Oorlog en alle ornamenten van oorlog hebben vele eeuwen lang een vernietigende uitwerking gehad op jullie planeet en zijn inwoners, en het heeft gefaald duurzame vrede te brengen. Zelfs nu bewapenen jullie jezelf met ver ontwikkelde technologie die jullie wereld vele malen zou kunnen vernietigen, maar wie onder jullie spreekt in plaats daarvan over het tot stand brengen van vrede. Misschien hebben jullie de eerste tekenen van Licht opgemerkt die in de duisternis schijnen, en het zal met kleine beginpunten starten die over jullie hele planeet weerklinken. Mensen zijn verder ontwikkeld en eisen een nieuwe manier van leven en degenen die in hun weg staan, zullen terzijde worden geschoven. We hebben vaak over “mensenkracht” gesproken en het wordt krachtiger doordat het Licht naar de Aarde wordt gebracht en het zal het pad van oorlog laten veranderen in een zoeken naar vrede. Kijk naar jullie leiders en zie wie er op deze manier spreekt en aan het hoofd staat van de roep om verandering en voor het samenbrengen van naties. Zij wensen niet allemaal hun huidige paradigma te verlaten maar die kan niet langer de oude methoden, die aan het verbrokkelen zijn, ondersteunen. De feniks verrijst uit de chaos en zal de middelen en de kansen voortbrengen om naar een ander pad te gaan, één dat naar Ascentie leidt.

We weten dat sommige mensen zich afvragen waarom ze zulke onstuimige tijden beleven en ze hebben het gevoel dat als God bestaat, dit niet zou mogen gebeuren. Mijn Dierbaren, zoals velen van jullie nu weten, hebben jullie de vrije hand gekregen om, wat betreft jullie levens, ervan te maken wat jullie wensten. Wat jullie zaaien, oogsten jullie, en terwijl hogere beschavingen met volledige kennis en zonder moeilijkheden ascenderen, hebben jullie zo veel problemen gecreëerd en bewijst het pad erg hobbelig te zijn. Is ervaring niet het realiseren van de consequenties van jullie daden, en waar zou de winst voor jullie liggen als anderen jullie problemen ontwarden. Terwijl dit gebeurt, heeft de Schepper van Alle Liefde verordend dat de Aardbewoner hulp krijgt, maar eerst moeten de tekenen worden gezien dat er een oprechte wens is tot verandering. De zielen die zichzelf hebben verheven zullen zeker niet worden tegengehouden door degenen die nog steeds in de lagere vibraties wegkwijnen. Het is geen kwestie van op hen neerkijken maar ruimte geven aan hen die een ander pad kiezen om hun doel te bereiken. Allen worden als gekoesterde en zeer geliefde zielen beschouwd en het Licht is altijd om hen heen aanwezig als ze maar zouden reageren.
De grootste gebeurtenissen in jullie geschiedenis beginnen zich te ontvouwen en jullie, die hier zijn om ze te ervaren, zijn extreem bevoorrecht. Blijf niet stilstaan bij de huidige moeilijkheden want er volgen opwindende tijden en tekenen van de nieuwe richtinggevende impuls komen tevoorschijn. We weten dat er een koor is van weifelende mensen die hun geduld met President Obama al zijn kwijtgeraakt maar kijk naar de positieve tekenen en geef ruimte aan langzame vooruitgang tot hij het juiste team naar zich toe kan trekken. De toekomst van jullie wereld ligt bij hem en er is steun en geen kritiek nodig. Jullie vertrouwen in hem zal niet worden geschonden maar houd rekening met de taak die voor hem ligt. Hij zal niet falen en wij vormen zijn verzekering om succesvol door deze periode te komen.Ik ben Diane van Sirius en ik kan jullie vertellen dat er balans nodig is op veel gebieden in jullie leven, dus probeer het middenpad te nemen en niet de uitersten. Wees de liefdevolle zielen die jullie zijn en laat jullie Licht en Liefde aan allen zien en uitstralen.Dank je Diane.

Mike Quinsey.


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

woensdag 23 september 2009

23-SEPTEMBER-2009 SALUSA

Ik ben SaLuSa van Sirius en zoals jullie je zullen realiseren kan het leven zowel vervullend als gelukkig makend zijn wanneer je het doel kent waarvoor je bent gekomen...De machtige raderen van het Universum blijven gestaag door draaien, zoals alles dat bestaat. Een majestueus voorbestemd pad wordt gevolgd want alle bewegingen brengen iedere Zon en zijn planeten in een cyclisch patroon dat zijn zonnestelsel eeuwig aandrijft op zijn reis door de Ruimte. Er zijn cycli binnen cycli en alles beweegt in perfecte harmonie wanneer het verder gaat naar het centrum van Al Dat Is. We vragen ons af hoe het kan dat met dergelijke kennis de achterliggende intelligentie kan worden genegeerd. Toch zijn sommigen niet in staat dergelijke scheppingsdaden en de bezieling van elke bestaande wereld, aan een intelligentie toe te schrijven. Geloof ons Dierbaren, er is overal leven waar je kijkt en niet alleen in de dimensies die voor jullie fysieke ogen toegankelijk zijn. Er bestaan dimensies buiten jullie berekening en nog steeds is daar in overvloed leven aanwezig. Het zou moeilijk zijn een dergelijke uitgestrektheid als een toevallig gebeuren te verklaren wanneer duidelijk is dat er een machtige intelligentie moet bestaan die alles omvat dat bestaat.

Het was niet de bedoeling dat de Mens zich op een of andere manier klein of minderwaardig zou voelen maar hij kon niet voor altijd blijven leven met de illusie dat hij het centrum van het Universum is. Met de wetenschap dat ook andere levensvormen binnen jullie zonnestelsel hebben bestaan, en in feite nog steeds bestaan, wordt het tijd te accepteren dat zij jullie duizenden en duizenden jaren hebben vergezeld. Zij hebben een plaats in jullie leven en jullie evolutie en zij maken in alle opzichten, net als jullie, deel uit van het grote experiment van de dualiteit. Zij zijn nooit hun hoog bewustzijnsniveau kwijtgeraakt en zijn zich volledig bewust van jullie gezamenlijke geschiedenis. Jullie accepteerden de sluiers die over jullie ogen werden getrokken toen jullie dieper afdaalden naar de lagere vibraties.Nu komen jullie opnieuw tevoorschijn en worden jullie herinnerd aan jullie ware zelf en jullie geschiedenis op Aarde. Jullie ontwaken niet allemaal tegelijkertijd waardoor er onvermijdelijk verschillen van mening bestaan. Dat zal echter snel veranderen aangezien de hogere vibraties die naar jullie toe worden gestraald, jullie bewustzijnsniveau’s verhogen. De waarheid waar jullie vandaag in geloven, kan morgen veranderen in het licht van iets nieuws dat jullie leren.

Wees altijd bereid grotere kennis te ontvangen en weersta de verleiding voet bij stuk te houden wanneer jullie overtuiging wordt betwist. Wees open naar nieuwe ideeën en mogelijkheden en jullie zullen op de golven van verandering gedragen worden die het oude al terzijde schuiven. Rigide overtuigingen zorgen voor een onvermogen om de fantastische kans te grijpen om te ascenderen zoals die aan elke ziel wordt aangeboden. Onthoud Dierbaren dat jullie je eigen toekomstige realiteit creëren en dat jullie elk pad dat jullie wensen, kunnen nemen, en de komende Ascentie is een verkorte weg naar de hogere dimensies die de kans van een leven vertegenwoordigt. Er is geen gebrek aan advies voor hen die verheffing zoeken en vele bronnen bestaan er ten bate van jullie. Gedurende zo’n 30 jaar bevindt het plan voor jullie verlichting zich in een versnelling en iedereen, behalve die zielen die vastzitten in de diepte van de duisternis, zal over de komende veranderingen gehoord of gelezen hebben. We kunnen diegenen niet helpen die niets willen weten en we laten aan hen de vrije keuze, exact zoals bij ieder ander.

Het is in zekere zin nooit te laat om de realisatie over de waarheid te krijgen die een bewustzijnsverandering teweegbrengt. De tijd spoedt zich echter voort en hoe eerder het gebeurt, hoe beter het is. Voor veel mensen zal er veel te begrijpen zijn wanneer de waarheid over jullie naar buiten komt. Jullie zijn veel groter dan jullie wellicht geloven en wij van de Galactische Federatie kijken naar jullie als dierbare en geliefde zielen en we zijn trots dat wij jullie terzijde staan. We mogen misschien technologisch meer ontwikkeld en spiritueel bewuster zijn maar jullie zullen ons allengs in volledig bewustzijn vergezellen als onze Broers en Zussen.

Onze taak wat jullie betreft is jullie te helpen volledig bewustzijn te bereiken en het is niet zo moeilijk als jullie je misschien verbeelden. Het zit ‘m niet in het onderwijzen van iets nieuws aan jullie maar in jullie opnieuw ontwaken zodat jullie je de sferen herinneren die jullie voorheen hadden bereikt. Dat is de reden waarom we jullie vragen om alles dat tot jullie komt, te toetsen aan jullie eigen intuïtie en om, als iets niet met je resoneert het voorlopig terzijde te leggen. Is jullie niet verteld dat jullie alle kennis van binnen bezitten, accepteer dus jullie potentie en vertrouw op jullie eigen wijsheid. Het is niet zo dat jullie nu alle waarheden naar boven kunnen krijgen maar wanneer jullie doorgaan te ontwaken zal de mate waarin jullie inzicht toeneemt, fenomenaal zijn. Denk mild en vriendelijk over jezelf want het is niet egoïstisch dit te doen wanneer jullie te maken hebben met jullie ware zelf.

Geloof dat jullie de capaciteit en de creatieve krachten bezitten om te creëren zoals jullie wensen, niet noodzakelijkerwijs instant, maar door de zaden te planten die naar jullie vervulling toe groeien. Voortdurend hebben jullie vanwege een aanzienlijk aantal levens keuzes gemaakt in de paden die jullie begaan hebben, al hebben jullie wijselijk advies en hulp aangenomen van zielen die jullie keuzes overzagen. Vrije wil zou niet werkzaam kunnen zijn als je geen zeggenschap had over je levensplan maar nadat jullie je door god gegeven recht hebben uitgeoefend, zijn jullie nog steeds onderworpen aan Universele Wetten.

Maar op voorwaarde dat jullie binnen het Licht blijven, zijn jullie levens gelukkige ervaringen die verre van ingewikkeld zijn gemaakt. Als jullie ervoor kiezen daar buiten ervaring op te doen, dan moet je ook duidelijk de consequenties accepteren. Dergelijke ervaringen worden niet als fouten beschouwd maar meer als omleidingen van het pad van Licht, in die zin dat jullie je weg ernaar terug moeten gaan door, zoals jullie kunnen zeggen “de fouten goed te maken”. Het is perfect eerlijk en redelijk dat jullie de rommel opruimen die je achterlaat en dat jullie daardoor je ervaringen afmaken zonder karmische consequenties. Als het onopgeruimd blijft, kun je het toch verder met je meedragen en vaak is het in jullie belang om te wachten op wat mag bewijzen een passender tijdstip te zijn. Karma omvat vaak andere zielen en hen in een andere groepservaring bijeen te brengen, is soms bevredigender.

Jullie levens zijn met vele andere mensen verstrengeld die in en uit jullie leven glippen waardoor ze hun aandeel van jouw levensplan vervullen. Jullie doen op jullie beurt hetzelfde bij anderen en het is goed mogelijk dat jullie je verbazing uitdrukken over hoe dergelijke gecompliceerde situaties worden uitgewerkt. Jullie kunnen dat overlaten aan jullie ongeziene helpers die met jullie toestemming zeker stellen dat jullie je, waar nodig, verbinden met anderen voor het uitwerken van jullie levensplan. Daarbuiten neemt de vrije wil het over maar onbewust zal je weten wat je op je hebt genomen om te doen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en zoals jullie je zullen realiseren kan het leven zowel vervullend als gelukkig makend zijn wanneer je het doel kent waarvoor je bent gekomen.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE


maandag 21 september 2009

21-SEPTEMBER-2009 SALUSA

Wees ervan verzekerd dat we exact weten welke tegenstand we kunnen ontmoeten wanneer we uiteindelijk naar de Aarde komen. We zijn echter volledig voorbereid en nadat we jullie media gebruiken om alle gekoesterde angsten te behandelen, hebben we het volste vertrouwen dat we jullie kunnen kalmeren...De veranderingen gaan onverminderd door en komen onder de aandacht van velen van jullie die zich bewust zijn van wat gaande is. Er bestaat zelfs een realisatie dat het bewustzijn van mensen zich ontwikkelt en sterker dan ooit beweegt men zich voorbij het oude paradigma. Het betekent dat zij de over hen uitgeoefende mate van controle doorzien en hoe ze zijn ingepalmd om de ambities van de Illuminatie te ondersteunen.Plotseling wordt het idee om voortdurend de oorlogsmachine in stand te houden, die zoveel dood en ellende op jullie planeet heeft veroorzaakt, verworpen. Vrede en de middelen om het te bereiken worden openlijk besproken en het opent de ogen van degenen die tot nu toe een dergelijk idee niet hebben overwogen. Geloof ons Dierbaren, jullie zijn opgewassen tegen de moeilijkheden en luiden de doodsklok voor de Duisteren, wiens macht snel wegglijdt.

Eén Wezen van Licht oefent veel meer macht uit dan iemand met duistere vibraties. De Duisteren zijn afhankelijk van steun van alle gelijkgestemden om hen heen, zodat wanneer je eenmaal in hun greep bent, je in de val zit. Het Licht is van nature krachtiger wanneer groepen hun Licht projecteren, maar toch kan ieder individu ook alleen werken en nog steeds het Licht exponentieel laten toenemen. Jullie moeten daarom jullie waarde, om het Licht naar de Aarde te brengen, niet onderschatten. Het is de reden waarom jullie allemaal helpen om de veranderingen, sneller dan ooit, voort te brengen. Nu jullie aan de winnende hand zijn is er geen gevecht meer te voeren behalve dat jullie je aandacht bij jullie werk voor het Licht moeten houden. Vergeet de bedreigingen en angsttactieken van de Duisteren omdat ze wanhopig hun plan willen afmaken maar dat raakt voortdurend steeds verder van ze verwijderd.

Niet zo lang geleden zag de toekomst er beroerd uit maar dankzij jullie vastbesloten inspanningen hebben jullie de situatie omgedraaid. Het pad naar Ascentie ligt uitgespreid voor jullie en niets zal nu de eindtijden verhinderen of ophouden. Met het stapsgewijze herstel van de Aarde en jullie soevereiniteit zullen jullie deze cyclus voltooien als Wezens met een hogere vibratie en een groter bewustzijnsniveau dan nu het geval is. Jullie zullen geen gevoelens van spijt hebben maar van verrukking dat jullie succesvol de uitdaging van het ervaren van de dualiteit hebben doorstaan. In werkelijkheid kan niemand echt falen omdat, al zijn er op dit moment velen niet klaar om te ascenderen, zij herhaaldelijk kansen zullen krijgen tot ze het ook doen.

Geniet van deze overblijvende jaren als je kan, en weet je te redden met de materiele veranderingen die enig ongemak zullen veroorzaken maar jullie zullen slechts tijdelijk erbij inschieten. De toekomst belooft alles waar jullie slechts van gedroomd kunnen hebben en zelfs nog meer. Het zal zoiets zijn als een plotselinge sprong vooruit doordat in relatief korte tijd de hele wereld zal worden geherstructureerd en jullie opnieuw de vrije Wezens zullen worden die jullie altijd waren. Er zal geen weg terug zijn naar de methoden van het oude regime en zij zullen uiteindelijk van hun machtsposities worden verwijderd. Kijk om jullie heen en jullie zullen enkele prachtige zielen opmerken die bekend raken door hun wijsheid en inzicht. Zij zijn op Aarde voor het specifieke doel om het van de Duisteren over te nemen. Hun invloed wordt gevoeld en zij spreken ten alle tijden vanuit hun hartcentrum. Plaats jullie President Obama in deze groep die het aandachtspunt is van de Duisteren en zij proberen zijn autoriteit te ondermijnen en zijn pogingen om wegen te vinden om jullie land naar het Licht te leiden. Er zullen altijd lasteraars zijn en oppositie die zich tot het uiterste inspant om fouten in zijn regering te vinden. Laat je door dergelijke inspanningen niet voor de gek houden want we herhalen dat Obama door de Spirit is gekozen om jullie naar het “beloofde land” te voeren.

Wanneer jullie met vooruitziendheid zijn gezegend, zullen jullie je geen zorgen maken over de onmiddellijke problemen. De antwoorden erop zijn al uitgewerkt en de resulterende chaos dient als een manier om het oude op te ruimen. De nieuwe golf van bewustzijn die nu bestaat, beïnvloedt mensen op alle niveau’s. Het resultaat is dat mensen hun eigen rol in het leven ter discussie stellen en of ze ten gunste van het geheel bijdragen. Er bestaat onrust en bezorgdheid in de legers die moordmachines zijn en het doel en de moraal van dergelijke daden wordt in twijfel getrokken. De tijd nadert waarin hun rol geheel anders zal zijn en verandert naar één die louter voor vredesactiviteiten zal zijn. Jullie zijn voor veel te lange tijd met een dieet van agressie en strijdlust gevoed als een manier van leven maar nu begint het een zorgzamere manier te reflecteren voor jullie medemens.

Dierbaren, we moedigen jullie bij elke gelegenheid aan omdat we weten dat jullie alleen aanmoediging nodig hebben om jullie ware zelf te laten zien. Breek uit de mal die jullie leven na leven in jullie greep heeft gehouden want nu hebben jullie alle ondersteuning van een veelvoud aan hemelse Wezens die dichter naar de Aarde trekken. Open jullie telepathische kanalen tijdens de vredige vibraties van een meditatie en luister naar jullie Hogere Zelf. Jullie zullen weten wat werkelijk van Licht en Liefde is en rustend in de vibratie ervan kun je de stressvolle omstandigheden vermijden waar je soms mee wordt geconfronteerd.

De Galactische Federatie neemt jullie welzijn ter harte en wij kijken ernaar uit om onze plannen voor jullie verheffing openbaar te maken. Er staan zoveel goede dingen gepland en veel draait om jullie levensstandaard die nog niet eerder op het hoogst mogelijke niveau is geweest. Toch had het zo anders kunnen zijn als jullie leiders het juiste team om zich heen hadden gehad. Spijtig genoeg zijn de duistere machten in de loop der jaren in veel organisaties geïnfiltreerd die alles dicteren en controleren wat jullie kwaliteit van leven beïnvloedt. Oorlogen zijn opzettelijk geconstrueerd om chaotische omstandigheden te creëren en jullie met van alles bezig te houden dat bedoeld is om jullie aandacht af te houden van jullie eigen toekomst. Jullie hadden een dergelijk bestaan moeten accepteren en verwachten maar gelukkig is dat niet langer het geval. Terecht willen jullie meer van het leven en jullie wensen worden vervuld.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij jullie te vertellen dat jullie zullen zien dat de dromen die jullie koesterden over een vredig en gelukkig leven, op het punt staan in vervulling te gaan. Geduld is echter nodig omdat er veel moet worden gedaan voordat de voordelen worden gevoeld. Geen enkele taak is onuitvoerbaar omdat onze technologie alle antwoorden heeft. Wat we ook moeten doen om jullie Aarde te herstellen, het valt ruimschoots binnen onze capaciteiten. We hebben onbeperkte toegang tot de hulpmiddelen van onze leden en ons plan heeft goede notitie genomen van wat er is vereist. Wees ervan verzekerd dat we exact weten welke tegenstand we kunnen ontmoeten wanneer we uiteindelijk naar de Aarde komen. We zijn echter volledig voorbereid en nadat we jullie media gebruiken om alle gekoesterde angsten te behandelen, hebben we het volste vertrouwen dat we jullie kunnen kalmeren. We verlaten jullie zoals altijd met onze liefdevolle wensen en zegeningen voor jullie toekomst.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

vrijdag 18 september 2009

18-SEPTEMBER-2009 SALUSA

Glimlachen zijn onmogelijk te negeren en je zal een glimlach bij je terug zien komen. Het is nog steeds beter om met iemand te lachen die opgevrolijkt moet worden en het is nog steeds het beste medicijn tegen zorgen en depressie...


Jullie prachtige Aarde bereidt zich voor op het opruimen van de vervuiling en de rotzooi die de Mens, als nalatenschap van zijn tijd erop, heeft achtergelaten. Het moet gebeuren omdat het Zonnestelsel dat deel uitmaakt van de Ascentie van het Universum, doorgaat naar de hogere vibraties. Niets kan of zal dit gebeuren verhinderen verder te gaan naar het laatste stadium van voltooiing. Jullie aandeel in het proces is je samen met de Aarde te verheffen en op voorwaarde dat jullie je vibraties overeenkomstig hebben verheven, zullen jullie ascenderen. In het Universum bestaat volstrekte orde en het past zich aan, aan elke verandering die plaatsvindt. Zij hebben verreikende consequenties en zijn door God voor-beschikt, die alles binnen de essentie van God omvat. Jullie moeten nog de grootsheid van de Godheid gaan begrijpen omdat van jullie beperkte geest niet kan worden verwacht dat die de betreffende concepten begrijpt. Maar met de komst van een boven-bewustzijn zal alles helder worden.Als een nietige ziel die nog steeds op zoek is naar verlichting, kunnen jullie je machteloos en onbetekenend voelen maar jullie potentie is onbeperkt. Er is een pad dat jullie mee terug zal nemen naar de Bron, wanneer jullie een God worden met jullie eigen rechten. Er is echter nog een lange weg te gaan en vele ervaringen op te doen voordat jullie het uiteindelijke doel bereiken. Jullie ontwaken nog maar net van jullie slaap in de duisternis van de dualiteit en nu is het Licht voor jullie als nooit te voren beschikbaar. Velen van jullie hebben de kans aangegrepen om het je eigen te maken en ervaren een snelle stijging in hun vibraties. Jullie kunnen het feit erkennen dat jullie op het nippertje in dit leven, plotseling bewust zijn geworden van jullie verbinding met het Licht en de verbondenheid met jullie Hoger Zelf. Als gevolg daarvan is jullie bewustzijn opmerkelijk gestegen en hebben jullie de drang gevonden om naar verdere verheffing te zoeken.Door de veranderingen in het Zelf ontstaat een wens om jullie banden met de lagere vibraties te verwijderen omdat ze zich op een ander niveau bevinden dan jullie nu zitten, en jullie blik is gericht op het verheffen van het bewustzijn richting Ascentie. Natuurlijk wisten jullie onder-bewust dat zo’n gelegenheid zich zou voordoen en het was vergroeid met jullie levensplan. Jullie wisten ten slotte vanaf het moment dat jullie neerdaalden in de dualiteit dat de weg eruit al was gepland. Jullie hadden van begin af aan de verzekering dat jullie geholpen zouden worden om opnieuw te verrijzen en dat jullie niet ploeterend of gevangen in de lagere energieën zouden worden achtergelaten. Jammer genoeg worden sommige zielen er nog helemaal door opgeslokt en moeten nog het verlangen vinden om eruit te breken. Dit wordt echter erkend en geaccepteerd als onderdeel van hun ervaring en als hun vrije keuze om dit te doen.Vrije wil is een geschenk van de Schepper dat heilig is en het wordt bewaakt door de Wet van Aantrekkingskracht. Mensen geven soms anderen of God de schuld van hun ervaringen maar in werkelijkheid worden die tot jullie aangetrokken door jullie eigen gedachten en daden. Hoe zou keuzevrijheid anders kunnen werken en jullie mogen je afvragen hoe dit temidden van miljoenen mensen mogelijk is. Dit komt doordat ieder aspect van jullie levens is gepland en jullie ieder deel uitmaken van een zielengroep die samenkomt met het doel om ervaringen op te doen. We horen wat vragen wanneer vrije wil in beeld komt, maar er zou geen plan bestaan als jullie dat voorafgaande aan een incarnatie niet hadden laten gelden. Vrije wil is nog steeds jullie voorrecht maar door akkoord te gaan met een plan voor jullie leven, worden jullie naar die mensen en ervaringen aangetrokken die behulpzaam zijn bij het vervullen ervan. Jullie Gidsen zijn ook heel actief door jullie op het spoor te houden maar het laatste woord is aan jullie.In deze periode, die het sluiten van de cyclus van dualiteit beslaat, vervullen jullie ieder een rol en velen van jullie hebben er specifiek voor gekozen om met het Licht te werken om de weg voor anderen te verlichten. Probeer jullie rol niet met anderen te vergelijken want niemand is belangrijker dan een ander omdat ieder bijdraagt aan het geheel en elke bijdrage is zowel noodzakelijk als belangrijk voor de voltooiing van de cyclus. Velen van jullie zijn afkomstig van andere planeten en brengen speciale bekwaamheden naar de Aarde, als jullie eigen wijze om de Mensheid te dienen. We hebben vaak het belang van de Aarde en de zielen erop genoemd en het heeft veel aandacht getrokken. Er is een massale inspanning aanwezig om een succesvolle afsluiting van deze periode veilig te stellen.Jullie zorgen en persoonlijke kwesties zijn belangrijk maar laat ze niet de noodzaak voor jullie verheffing overschaduwen. In de onmiddellijke toekomst zullen er veranderingen plaatsvinden van dergelijke afmetingen dat al jullie huidige problemen tot onbeduidendheid zullen verbleken. Richt jullie blik op het voltooien van jullie tijd in de dualiteit en weet dat alle andere zielen er baat bij hebben hetzelfde te doen. Het leven gaat verder tot in oneindigheid en er zullen altijd kansen zijn om omhoog naar de hogere dimensies te gaan. Verbeeld je het leven als één grote ervaring van harmonie en geluk omdat dát voor jullie ligt. Het maakt jullie onbelangrijk aards gekibbel zo betekenisloos omdat er veel meer in het leven zit dan jullie je realiseren. We zouden kunnen zeggen dat jullie nog niet geleefd hebben, maar dat zou jullie eerdere ervaringen over het hoofd zien die jullie nog gaan herinneren. In vergelijking met jullie huidige leven en los van hoe aangenaam het is gemaakt, zal het slechts een droom lijken en niet jullie echte realiteit wanneer jullie eenmaal zijn teruggekeerd naar de hogere dimensies.Dierbaren, zullen we zeggen dat jullie het leven niet te serieus moeten nemen omdat de ervaringen die jullie hebben gehad en die bij jullie ontsteltenis en pijn hebben veroorzaakt, slechts van tijdelijke duur zijn en die, eenmaal voorbij, zouden moeten worden vergeten. Er is geen punt of winst voor jullie om dergelijke herinneringen te koesteren of rancune te hebben tegen mensen die jullie leven zijn binnengekomen. Vergeef en vergeet en gebruik jullie energie voor meer vervullende doeleinden en accepteer dat alle ervaringen voor jullie ontwikkeling zijn. Leer ervan en je zal nooit meer opnieuw hetzelfde hoeven te ondergaan. Als je iemand bent die de blik op ascenderen heeft gezet, dan heb je niet lang meer te gaan in deze dimensie, dus geniet er ten volle van door stevig in je Licht te staan. Laat de wereld aan je voorbij gaan zoals wanneer je naar een film kijkt waarvan je weet dat die een einde heeft, waardoor je in staat bent om die ervaring af te sluiten.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik heb de sterke wens om jullie een beeld over te brengen dat jullie zal verheffen. Eén die jullie in staat stelt jullie dagelijkse “kluif” in perspectief te plaatsen door de prachtige en wondermooie toekomst te overpeinzen die zo dicht bij manifestatie zit. Focus je op wat zal zijn in plaats van op wat was, en jullie zullen op je beurt bijdragen om het Nieuwe Tijdperk in jullie realiteit te brengen. Deel jullie liefde waar het maar mogelijk is en help de dag van een andere ziel te verlichten door alleen al een glimlach. Glimlachen zijn onmogelijk te negeren en je zal een glimlach bij je terug zien komen. Het is nog steeds beter om met iemand te lachen die opgevrolijkt moet worden en het is nog steeds het beste medicijn tegen zorgen en depressie.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspo... ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

woensdag 16 september 2009

16-SEPTEMBER-2009 SALUSA

We kunnen niet meer doen dan zeggen dat het niet zo lang meer duurt maar de weg moet geruimd zijn voordat we openlijk contact met jullie kunnen hebben middels onze eerste officiële landingen op Aarde...De effecten van de wereldwijde recessie zijn behulpzaam bij het tot stand brengen van de veranderingen die zeker zullen stellen dat jullie niet volledig teruggaan naar de oude manieren. Zelfs op aards niveau is duidelijk dat jullie verder moeten vanuit de opgedane ervaringen. Op hetzelfde moment begint zich veel dat voor jullie toekomst is gepland, zich te manifesteren. Daardoor ervaren jullie vreemde tijden wanneer er verwarrende gebeurtenissen plaatsvinden maar jullie zullen zien dat daar de eerste aanwijzingen uit voortkomen van werkelijke veranderingen die gunstig zijn voor jullie allemaal. De huidige periode is gevuld met kansen en vele nieuwe benaderingen ontstaan van jullie oude problemen dankzij de activiteiten van kleine groepen. De Mens heeft nooit een tekort aan ideeën gehad en als het plan er niet was geweest van de duisteren om jullie onder hun controle te houden, dan waren jullie een heel stuk verder ontwikkeld dan nu het geval is. Zaken, zoals wij ze zien, geven beslist signalen af die aangeven welke kant jullie opgaan en zij die zich bewust zijn van hun betekenis zullen ervoor zorgen dat het onder de aandacht komt van het grote publiek.Wanneer we ons bedenken hoe gemakkelijk jullie leven had kunnen zijn met de juiste mensen op gezagsposities, dan zijn we bedroefd vanwege de gemiste kansen jullie zelf te verheffen. De Aarde heeft alles dat jullie nodig hebben voor een leven in overvloed maar het is geëxploiteerd ten gunste van een paar. In een spirituele samenleving wordt er goede nota genomen van de behoeften van iedereen en de gecreëerde rijkdom wordt door iedereen gedeeld. Het zal mettertijd veranderen en er zal geen plaats zijn voor degenen die hebzucht hebben vertoond en een gebrek aan zorg voor anderen. Onze aanwezigheid zal nodig zijn om die Dierbare zielen te ondersteunen die de weg zullen leiden omdat de oppositie tegen verandering sterk zal zijn. Het zal het plan voor jullie verheffing naar het Nieuwe Tijdperk echter niet ophouden. Onze komst is een belangrijke factor in jullie voorbereiding op Ascentie en dat is de reden waarom we een deadline hebben waarop we moeten zijn gestart. We kunnen niet meer doen dan zeggen dat het niet zo lang meer duurt maar de weg moet geruimd zijn voordat we openlijk contact met jullie kunnen hebben middels onze eerste officiële landingen op Aarde.We zouden heel opgewonden zijn als de opdracht om First Contact te verzorgen heel snel kwam. Voor velen van ons is het een weerzien van oude vrienden en sommige van jullie voelen al jullie verbinding met ons. Het is als met veel kwesties in jullie leven dat jullie ertoe worden aangetrokken door onder-bewuste herinneringen. Jullie vorige levens in landen die nu vreemd zijn voor jullie, oefenen vaak om die reden een aantrekkingskracht uit op jullie. Jullie persoonlijkheid verandert niet zo gemakkelijk van het ene naar het volgende leven en totdat jullie nieuwe groei je tot een nieuw patroon vormt, keren jullie terug tot je oude patroon. Door dergelijke feiten te kennen zou racisme verdwijnen doordat jullie gemakkelijker zouden accepteren dat jullie Allen Eén Zijn. Het Menselijke Ras is één grote familie die regelmatig zijn rollen verwisselt in de interactie met elkaar. Jullie leren ervan maar de Mens is echt traag in verandering en leert zonder uitzondering zijn leven op de harde manier.Verbeeld jullie alleen al hoe aangenaam het leven zou zijn als jullie geen barrières zouden plaatsen tussen elkaar en wanneer jullie ruimte zouden geven aan de verschillen die prachtig het aanpassingsvermogen van het Menselijk Ras laten zien. Kunst is één aspect dat zeer goed de culturele verschillen afbeeldt en het geeft jullie zoveel genoegen. Kijk gewoon naar jullie geschiedenis en je ziet hoe veel verschillende uitdrukkingen van de individualiteit van de Mens een diepe indruk bij jullie hebben achtergelaten. De School van het Leven kan een schitterende ervaring zijn en wat je er ook van leert, jullie dragen het met je mee als onderdeel van jullie evolutie.Jullie hebben met hulp de donkere sluier doorbroken en naderen met rasse schreden het verkrijgen van grote stappen vooruit in jullie spirituele vooruitgang. Het doel van de dualiteit is jullie snel terug op het spoor te krijgen naar de Lichtsferen. Het is de snelste manier van ontwikkelen al gaan sommige zielen gebukt onder de lagere vibraties. Het is moeilijk eruit los te breken wanneer je Licht door de duistere energieën is overschaduwd maar het is geen gevecht dat jullie in je eentje voeren. Wanneer jullie eenmaal aspiraties hebben door te gaan en geen verdere interesse hebben in de duistere activiteiten, hebben jullie signalen gegeven aan jullie Gidsen dat jullie klaar zijn om je te verheffen. Van hieruit worden je kansen gegeven om het Verlichte Pad te vinden.Geef nooit op te proberen je inzicht verder te ontwikkelen en onthoud dat jullie allemaal kennis van binnen hebben, als jullie je er alleen maar op aansluiten. Wees geïnspireerd en intuïtief waarbij je voldoende ruimte maakt voor de noodzakelijke rustige momenten waarin je zaken kan overpeinzen die belangrijk voor je zijn. Dit zijn ook gelegenheden waarbij jullie Gidsen dichterbij kunnen komen en reageren op jullie innerlijke vragen. Wees moedig en zoek je eigen antwoorden, want iemand anders zijn waarheid hoeft niet noodzakelijkerwijs die van jou te zijn. Dierbaren, jullie leefden niet zo lang geleden net als wij in de hogere dimensies en jullie hebben ze slechts tijdelijk verlaten om de extremen te ervaren die bij keuzevrijheid worden gevonden.Er wordt een prijs voor betaald omdat elke schade die bij anderen wordt veroorzaakt, moet worden begrepen en op een bepaalde manier worden terugbetaald, en dat wordt Karma genoemd. Het is geen bestraffing maar zelf-bewustwording van wat het betekent verantwoordelijk te zijn voor je daden, gedachten en handelingen.De hobbelige rit waar jullie in zitten, kent nog steeds wat ups en downs voordat het wat gelijkmatiger wordt. Het zal als de kalmte voor de storm zijn, zij het dat de plotselinge storm van veranderingen heel erg welkom zal zijn. Al die tijd werken onze bondgenoten hard door om gebeurtenissen vooruit te krijgen en onze inschatting over waar we zitten in de plannen voor jullie bevrijding, is heel bevredigend. We kunnen duidelijk niet te veel erover onthullen maar de komende maanden hebben volledig de potentie heel opwindend te zijn. Onze schepen omcirkelen de Aarde teneinde zeker te stellen dat er geen inmenging van buiten komt en we zijn ons goed bewust van de aanhoudende plannen van de Duisteren om een ongeval met onze vloot te creëren. We kunnen dit gemakkelijk vermijden en jullie kunnen de gedachte aan zoiets dergelijks gerust begraven.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik spreek meer als de collectieve stem vanuit onze groep, terwijl de Galactische Federatie ook vele individuen heeft die over de hele wereld heen contact maken. Wij werken ook met geascendeerde Spirituele Wezens wiens namen vaak goed bekend zijn bij jullie. Zij hebben gehandeld als jullie Broeders van het Licht, en soms gaat hun herkenning terug tot Atlantische tijden, waarbij ze de Mens laten zien dat er altijd goed voor jullie spirituele behoeften is gezorgd. Jullie zijn uiteindelijk meer Geest dan iets anders, zoals jullie uit de Lichtsferen afkomstig zijn. Onthoud wie jullie werkelijk zijn en draag jullie Liefde en Licht overal met jullie mee.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspo... ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

maandag 14 september 2009

14-SEPTEMBER-2009 SALUSA

Zij hebben jullie levens niet voorgoed verlaten en zielengroepen zullen keer op keer bij elkaar komen. Zoals vaak gebeurt, kun je ze om je heen voelen en als je luistert, “spreken” ze soms tot je... .Na de verheffing van jullie energieën op de 9e september hebben we een belangrijke toename van het Licht op Aarde waargenomen. Dit is heel bemoedigend en misschien herkennen jullie je eigen veranderingen die geresulteerd hebben in een sterker gevoel van vredigheid. Dit zal zich exponentieel voortzetten omdat hoe meer jullie vibraties zich verhogen, hoe meer Licht jullie naar jezelf aantrekken. De schoonheid van het Licht is voor iedereen beschikbaar en zoals altijd blijft het jullie keuze of je het accepteert of niet. Misschien kunnen jullie nu zien hoe het pad van Ascentie jullie wegtrekt van de lagere vibraties. Er is geen veroordeling van degenen die er voor kiezen in de 3e vibratie te blijven omdat ze niet op een bepaalde manier gefaald hebben of minderwaardiger Wezens zijn dan een andere ziel. Hun keuzevrijheid zal niet worden belemmerd door hen die zich naar Liefde en Licht hebben verplaatst. De Duisteren schikken zich niet naar Universele Wetten en hebben geen gevoel of spijt dat ze die negeren maar ze worden desondanks verantwoordelijk gehouden voor elke schade die daar uit voort kan komen. Jullie beschaving komt nog maar net tevoorschijn uit de Donkere Tijden die jullie vele honderden jaren hebben ondergedompeld. Jullie staan nu op de drempel van Ascentie, dat jullie in staat stelt de cyclus van dualiteit te verlaten om naar de hogere dimensies te gaan waar vrede, geluk, vreugde en liefde heersen.Jullie bevinden je zo dicht bij jullie vervulling dat we jullie aanmoedigen positief te blijven en op geen enkele manier toe te staan dat gebeurtenissen op Aarde je storen bij je intentie om je te blijven ontwikkelen naar het Licht. Wanneer jullie je verder ontwikkelen, wordt het gemakkelijker en zullen jullie in staat zijn om de pogingen van de Duisteren te negeren om angst onder jullie te creëren. Van nature bestaan er gevaren doordat jullie simpelweg op Aarde verblijven maar begrijp dat jullie worden beschermd en geleid zodat jullie je er boven kunnen verheffen. Alleen karmische redenen zouden jullie van de koers kunnen wegtrekken en als het gebeurt, weet dan dat het deel uitmaakt van jullie levenscontract waar je al mee hebt ingestemd. Ieder van jullie heeft een specifieke levensduur waar opnieuw over kan worden onderhandeld, maar normaal gesproken ben je bereid terug te keren naar de hogere dimensies wanneer je tijd van voltooiing is bereikt. Houd dit in gedachten wanneer jullie geliefden of vrienden het aardse niveau verlaten en wees blij voor hen. Zij hebben jullie levens niet voorgoed verlaten en zielengroepen zullen keer op keer bij elkaar komen. Zoals vaak gebeurt, kun je ze om je heen voelen en als je luistert, “spreken” ze soms tot je. Gebrek aan geloof in dergelijke mogelijkheden blokkeert simpelweg de kans dat het gebeurt.De hogere dimensies trekken dichter naar jullie toe en paranormale ervaringen zullen gewoner worden. Dus twijfel niet aan dergelijke ervaringen en laat je niet bang maken want met jullie toenemende bewustzijnsniveaus krijgen jullie verloren geraakte krachten terug die eens deel uitmaakten van jullie psyche. Jullie keren terug tot jullie voormalige zelf als Wezen met onbeperkte scheppingskracht.

Jullie zullen er hoe dan ook niet door worden overweldigd en het zal vrij natuurlijk aanvoelen. Probeer ermee te werken en geloof ons wanneer we zeggen dat je er niet gek van wordt. Jullie zullen de tijd krijgen om je aan te passen aan de veranderingen en jullie zullen geholpen worden door hen die volledig begrijpen wat het inhoudt. De toekomst van de mensheid is door God verordend en jullie bevinden je in een periode van prachtige kansen voor iedere ziel die Ascentie kan accepteren.Het leven is een mengeling van het oude en het nieuwe dat vecht om jullie aandacht en de twee kunnen niet veel langer naast elkaar bestaan. Wij, van de Galactische Federatie, begrijpen het voortdurende bombardement van nieuws en informatie waar jullie mee worden bestookt. Op voorwaarde dat jullie onderscheid maken en je aandacht slechts laten leiden naar zaken die bedoeld zijn voor het welzijn van allen, zullen de lagere vibraties aan je voorbij gaan. Jullie zullen nu weten dat er een noodzakelijke en onvermijdelijke scheiding plaatsvindt om de cyclus te voltooien waar jullie je op dit moment in bevinden. Jullie hoeven maar te vragen om te ascenderen, zij het dat jullie er aan moeten werken om jullie bewustzijn naar hogere Lichtniveaus te verheffen. Het is geen geheim hoe je dat doet, leef gewoon naar je volledige potentieel als Wezen van Licht en leer niet-beoordelend te zijn. Het betekent niet dat je niet bewust zou moeten zijn van wat er om jullie heen gebeurt maar wees een observeerder zonder direct betrokken te raken. Jullie kunnen op elk moment en waar jullie je ook bevinden, jullie liefde uitzenden en het zal helpen situaties onschadelijk te maken en de duistere energieën transformeren. Vaak zal enkel jullie aanwezigheid al verheffend zijn voor degenen om jullie heen. Het klinkt simpel en dat is het ook, maar jullie focus moet ten alle tijden op het Licht gericht blijven.Er is terecht veel nadruk op wat je voor jezelf kan doen en jullie zullen hulp ontvangen wanneer jullie er voor kiezen naar het Licht te gaan, en jullie zullen je pad vinden dat je naar de juiste richting brengt. Jullie Gidsen zijn uitgekozen met juist het doel om dat te doen en wanneer jullie je doel veranderen, kan een andere Gids het prima overnemen. Iedere ziel heeft assistentie, zelfs als zij zich van het Licht verwijderen. Er bestaat niet zoiets als het opgeven van mensen en zelfs degenen die jullie als duivelse Wezens betitelen, worden geholpen door Licht Wezens. Jullie Goddelijke vonk, die in jullie hart is gecentreerd kan door de lagere vibraties zijn verminderd, maar hij zal altijd bestaan. Hoe ver jullie ook in duisternis vervallen, hij zal uitstralen en klaar zijn om opnieuw volledig te ontbranden.Het leven is een voortdurende uitdaging en zo is het ook bedoeld, want hoe anders zou je tegenslag overwinnen zonder het te ervaren. Dualiteit is zo dat je niet die ondefinieerbare vrede vindt die geen einde kent. Die is aanwezig in de hogere dimensies die nu naar jullie wenken, dus richt jullie blik op alles dat puur en heel is en jullie zullen het zelf aantrekken. Het meest prachtige en gelukkige bestaan is binnen jullie bereik en als jullie er maar een glimp op zouden kunnen werpen, zou je weten dat elke inspanning het meer dan waard is. Als jullie rustig zitten en de toekomst overpeinzen, kan je heel waarschijnlijk een gevoel krijgen van de harmonie en vreugde die het brengt. Dat komt doordat er ergens in jullie onder-bewuste geest nog steeds herinneringen aanwezig zijn over voorbije tijden toen jullie in de hogere dimensies verbleven. Jullie zullen ook voelen dat jullie ware thuis niet in de lagere vibraties is en jullie zullen het Licht zoeken dat jullie verheft.Ik ben SaLuSa van Sirius en het doel van ons contact met jullie is jullie geheugen op te frissen over levens waarin jullie meer op het Licht waren afgestemd. Er is absoluut geen reden om je schuldig te voelen afgedaald te zijn naar de lagere dimensies want dat maakte deel uit van jullie plan om de uitdagingen te ervaren die ze te bieden had. Wij feliciteren jullie met het uiteindelijk vinden van jullie ware zelf en bewonderen jullie sterke vastberadenheid om dit te doen. Jullie zijn in vele opzichten uitzonderlijk hetgeen de reden is waarom we van jullie allemaal houden en wij ons uitverkoren voelen dat jullie deel uitmaken van onze familie.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspo... ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

vrijdag 11 september 2009

11-SEPTEMBER-2009 SALUSA

We kijken naar jullie, onze dierbare vrienden op Aarde, om het idee over ons bestaan te promoten en om waar het geaccepteerd is, mensen rustig voor te bereiden op onze komst. Die tijd is niet zo ver weg en hoe meer men bewust is van wat er voor jullie is gepland...
We kijken naar jullie, onze dierbare vrienden op Aarde, om het idee over ons bestaan te promoten en om waar het geaccepteerd is, mensen rustig voor te bereiden op onze komst. Die tijd is niet zo ver weg en hoe meer men bewust is van wat er voor jullie is gepland, hoe gemakkelijker wij ons aan jullie kunnen voorstellen. Vanwege de onthullingen die op het punt staan bekend te worden gemaakt met betrekking tot onze vloot en eerder contact met jullie, zal een atmosfeer van acceptatie overheersen. Met de zegeningen en verwelkoming van ons door jullie leiders, zien wij snel een verbintenis tot stand komen die ervoor zorgt dat de uit te voeren taken vrij snel doorgang krijgen. Wij verwachten in een mum van tijd de volledige ondersteuning van bijna iedereen te krijgen omdat gezien zal worden dat wij komen om jullie reis naar Ascentie te versnellen. Wij brengen de oplossingen voor jullie voortgaande ecologische problemen en zij zullen in een versneld tempo worden overwonnen, simpelweg omdat wij technisch tot veel meer in staat zijn dan jullie. Tijd is van wezenlijk belang maar schrik niet, want alle zaken die verband houden met jullie behoeften zijn veilig in onze handen.Lange tijd mochten wij de effecten van geheime operaties verminderen, die op jullie gericht waren met een totaal gebrek aan respect voor jullie levens. Er zit waarheid in de beweringen dat de Duisteren altijd van plan zijn geweest om de bevolkingsaantallen drastisch te verminderen maar ze zijn ernstig gehinderd door onze acties. Het is duidelijk dat we niet jullie leven kunnen leiden in plaats van jullie maar vanwege een beschaving die aan het ontwaken is, kregen wij de verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat dit niet werd opgehouden. De Duisteren lijken misschien vrij te zijn om te doen wat te willen, en binnen bepaalde grenzen is dat waar, maar op dezelfde wijze hebben degenen van het Licht recht op bescherming. Door de Wet van Aantrekkingskracht is er een lijn getrokken omdat hierin tussenbeide komen jullie vrijheid van keuze zou aantasten.Het probleem op Aarde is geweest dat doordat de Illuminatie zo’n krachtig controlesysteem hebben opgezet, jullie geen enkele keus hierin hebben gehad. Met behulp van oneerlijke of valse middelen hebben ze herhaaldelijk over de hele wereld heen verkiezingen gemanipuleerd en zich ontdaan van mensen die hen in de weg stonden. Zij dienen niet te worden onderschat maar op hetzelfde moment kennen we hun plannen en kunnen we zaken leiden om de impact daarvan te verminderen. Het zijn vreselijke Wezens die van jullie angst leven maar de rollen zijn omgedraaid en nu zijn zij het die angst hebben voor de consequenties van hun daden. Niemand is zo groots of slim dat hij gerechtigheid kan vermijden en vanuit noodzaak zullen sommige verdachten verhoord worden voor de rechtbank zodat de waarheid naar buiten kan komen. Uiteindelijk zal iedere ziel voor het Licht staan en slechts de waarheid kan daar verblijven.Wat jullie op Aarde gerechtigheid noemen is vaak zeer draconisch maar wanneer jullie liefde in jullie hart vinden en het Licht herkennen dat iedere ziel met zich mee draagt, zullen jullie meelevender worden en zorgzamer. Het is het Licht dat de donkere schaduwen laat verdwijnen die jullie vibraties verlaagt en wanneer jullie meer Licht op de Aarde verankeren, helpen jullie ze te laten verdwijnen. Hoe verder jullie je naar het Licht verplaatsen, des te minder invloed kunnen de lagere vibraties op jullie hebben. Jullie zullen je veilig en zeker voelen en genieten van blije en vreedzame ervaringen. Er zijn duidelijk gevaren om jullie heen maar jullie pad zal er niet naar toe leiden tenzij er een karmische reden voor bestaat. Het Licht vormt jullie bescherming en zal jullie goed van dienst zijn als jullie een visualisatie oefening gebruiken om het veilig op zijn plaats te houden om je lichaam heen.Alles gaat over de energie van Licht omdat er anders niets zou bestaan. Wanneer jullie je ontwikkelen, groeit het exponentieel zoals jullie zullen zien wanneer jullie middels Ascentie naar de hogere vibraties gaan. Jullie kunnen een stap naar achteren zetten of opzij maar uiteindelijk zullen jullie verdergaan omdat niets permanent statisch blijft. Jullie zullen in feite altijd de drang hebben om de hogere dimensies te zoeken omdat er een aangeboren wens is die jullie voor altijd verder voert naar de Bron van Al Dat Is. Wat jullie nu ervaren is een dieptepunt dat jullie in de dualiteit heeft gebracht. Jullie wisten wat je kon verwachten en wanneer jullie dit experiment hebben beëindigd zullen jullie als een veel grotere ziel verrijzen dan toen jullie eraan begonnen. Het zal jullie keuze zijn waar je vanaf dat moment naar toe gaat en er is geen reden terug te gaan naar de lagere vibraties tenzij je anderen wil dienen die erin verblijven. Dienstbaarheid aan anderen is een natuurlijk pad om te volgen en jullie zullen zien dat anderen, die jullie zijn voorgegaan, altijd bereid zijn anderen vooruit te helpen.Liefde en Licht doordringen de Aarde doordat vele bronnen van buiten jullie zonnestelsel hogere energieën naar jullie toe stralen en zij doen dit als onderdeel van het plan van de Schepper voor de Mensheid. Er bestaat interesse in jullie ontwikkeling omdat het belangrijk is voor de toekomst van jullie Universum, hetgeen de reden is dat er zoveel aandacht aan jullie wordt gegeven. Het Plan voor jullie Ascentie kan niet falen maar het heeft de aandacht van vele beschavingen die banden hebben met jullie. Zij staan al in de voorste rij bij de plannen om First Contact tot stand te brengen en het zal een reünie zijn die jullie allemaal vreugde zal brengen. Ieder van jullie heeft banden met andere beschavingen omdat jullie uiteindelijk net zo zeer Ruimte Wezens zijn als degenen die staan te wachten om contact met jullie te maken.Ik ben SaLuSa van Sirius en van de Galactische Federatie die slechts één van de vele organisaties is die bij het hele proces van Ascentie zijn betrokken.

Alles dat naar jullie toekomt, is voor jullie verheffing en plezier, jullie terugkeer naar sferen die meer in harmonie zijn met jullie aspiraties om door te gaan naar de hogere vibraties. Wanneer we in staat zijn om openlijk met jullie te praten, zullen vele aspecten van de veranderingen volledig worden uitgelegd. Onze gecombineerde inspanningen zullen vele mensen de kans geven hun vaardigheden te gebruiken in combinatie met geavanceerde technieken. Het zal een grootse tijd worden van verbindingen maken tussen ons allemaal en met geloof en vertrouwen in de toekomst zal er een snelle vooruitgang zijn. We hebben een tijdstabel om ons te leiden en hebben absoluut geen twijfel dat alles zoals bedoeld, wordt afgemaakt.Er zijn spirituele overwegingen die maken dat de waarheid over jullie verleden naar buiten moet komen omdat de toekomstige periode geen geloof kan hechten aan valse leringen die moeten worden verwijderd. We hebben geen verlangen jullie je geloof te onthouden maar zonder de waarheid zal het bewijzen een struikelblok te zijn voor jullie ontwikkeling. Er bestaat slechts de Ene Waarheid en dat zal mensen samenbrengen en die verschillen elimineren die zoveel verdeeldheid en conflicten veroorzaken op dit moment.Weet dat alles zich goed blijft ontwikkelen en we kunnen nu openlijker de veranderingen bespreken die zich aan het manifesteren zijn. Er is altijd veel werk gaande waar het onze bondgenoten aangaat, en zij staan klaar om in actie te komen. Doe je werk met heel je hart en deel zoals altijd je liefde met anderen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
* http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS