Followers

Google+ Followers

woensdag 29 september 2010

SaLuSa, 29 september 2010

Wanneer jullie worden geboren, incarneren jullie met alle ervaringen die jullie gedurende honderden levens hebben opgedaan.

Dat is waar jullie allemaal je steentje kunnen bijdragen door het nieuwe in jullie leven te brengen. Het begint door middel van visualisatie en uiteindelijk trekt het de hogere energieën aan en materialiseert, en dat is de reden waarom we voortdurend op de noodzaak wijzen jullie aandacht bij de toekomst te houden. Hoe meer van jullie dit zo doen, des te sneller jullie vooruit kunnen.

Wees ervan overtuigd, zelfs als jullie niet in staat zijn de veranderingen te zien plaatsvinden, want in feite zijn ze zich aan het versnellen.


SaLuSa, 29 September 2010

Jullie overtuigingen zijn op een zodanige wijze gestructureerd dat zij de basis vormen van jullie reactie op de verschillende situaties waar jullie meerdere keren per dag mee worden geconfronteerd. Wanneer jullie worden geboren, incarneren jullie met alle ervaringen die jullie gedurende honderden levens hebben opgedaan. Wanneer jullie opgroeien, worden jullie in een bepaalde richting gevormd waar jullie ouders zelf in geloven, en dit wordt ook jullie weg totdat jullie een leeftijd bereiken waarop je voor jezelf kan denken. Dergelijke ontwikkelingen zijn vaak de oorzaak van wrijvingen binnen families, omdat ouders het gevoel hebben dat het hun plicht is hun overtuigingen op hun kinderen over te dragen of af te dwingen. Maar zoals echter normaal gesproken het geval is, keren jonge mensen zich meestal af van de manier waarop ze zijn opgevoed om het leven te ervaren zoals zij zelf willen. Dit leidt in iedere generatie tot het creëren van een nieuw model voor hun plaats in het leven. Uiteindelijk komen ideeën (weer) bij elkaar en over het algemeen wordt er zo vooruitgang geboekt. Vooruitgang in die zin betekent niet noodzakelijkerwijs veranderingen ten goede, maar als jullie terugkijken zullen jullie opmerken dat er een versoepeling is gekomen van gezag en taboes die vooruitgang vaak onderdrukten.

Wanneer jullie accepteren dat er door Hogere Wezens toezicht en controle wordt gehouden op jullie evolutie, zullen jullie begrijpen dat veranderingen door nieuwe ideeën worden ingevoerd. Deze ideeën zijn vaak afkomstig van de jongere generatie en dat wordt zorgvuldig gepland. Jullie leven op het moment in een samenleving die al gedurende zeer lange tijd wordt afgebroken, zodat degenen met een verruimd bewustzijn in staat zijn de visie van een nieuw tijdperk naar voren te brengen. Dit sluit aan bij de immer-toenemende bewustzijnsniveaus en het manifesteert wat vereist is om jullie pad naar Ascentie te creëren. Zoals we zo vaak gezegd hebben, kan er geen wederopbouw plaatsvinden van de oude methoden, want zij hebben hun doel gediend en bevatten niet de nieuwe energie die nodig is voor jullie verheffing. Wat daarom een ongewenst conflict lijkt, is vaak het resultaat van de omvorming van het oude, in voorbereiding op het nieuwe.

Jullie hoeven, ongeacht de hevigheid van sommige veranderingen, niet bezorgd te zijn want alles wat nodig is om ze tot bloei te laten komen, bestaat al. De nieuwe Aarde bestaat bijvoorbeeld al in een hogere dimensie, en als zij afdaalt om bij jullie te komen, worden jullie vibraties verhoogd om bij haar te komen. Hebben we jullie niet laten weten dat niets van het oude kan achterblijven, tenzij het zich voldoende heeft gemanifesteerd om deel uit te maken van het nieuwe paradigma. Dat is waar jullie allemaal je steentje kunnen bijdragen door het nieuwe in jullie leven te brengen. Het begint door middel van visualisatie en uiteindelijk trekt het de hogere energieën aan en materialiseert, en dat is de reden waarom we voortdurend op de noodzaak wijzen jullie aandacht bij de toekomst te houden. Hoe meer van jullie dit zo doen, des te sneller jullie vooruit kunnen. Wees ervan overtuigd, zelfs als jullie niet in staat zijn de veranderingen te zien plaatsvinden, want in feite zijn ze zich aan het versnellen.

Wij, van de Galactische Federatie, zijn verrukt over wat we op Aarde zien gebeuren, omdat jullie loskomen van de controles van de afgelopen millennia, die doelbewust jullie ontwikkeling tegenhielden. Jullie worden je bewust van jullie ware zelf, en jullie hebben je mogelijkheden benut om veranderingen tot stand te brengen, die jullie vrijheid zal teruggeven. Van de duisternis naar het Licht bewegen gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar jullie hebben het Licht op Aarde verankerd en het raster werkt nu. We zouden willen dat jullie het net als wij kunnen zien, dan zouden jullie geen enkele twijfel over jullie toekomst hebben. Onze komst zal een groot gevoel van opluchting geven, en jullie zullen met eigen ogen de veranderingen zien plaatsvinden die we zo vaak hebben genoemd. Het is niet zo dat we hebben stilgezeten, want op willekeurig welk moment hebben we altijd werk om een balans op Aarde te bewaren. Op deze manier kunnen we de veranderingen leiden en beheersen, zodat ze zonder al te veel verstoringen in jullie leven kunnen plaatsvinden.

Het is nooit onze taak geweest om voor jullie het leven over te nemen, en deel van jullie ervaring is al of niet de vruchten te plukken van jullie inspanningen. Jullie leren van je fouten, en stapsgewijs zijn jullie in staat je te verheffen. Op het moment hebben jullie een behoorlijk hoog punt bereikt, en het is hartverwarmend de hoeveelheid Liefde en Licht te zien die er vrijkomt. Het bevat allemaal goede dingen voor de toekomst want jullie laten welverdiend de dualiteit achter je. Het is ook gunstig voor Moeder Aarde die ziet dat haar taken wat minder heftig worden dan ze misschien waren. Alle tekenen zijn veelbelovend voor een zet aan onze kant om open contact met jullie te beginnen. Wanhoop echter niet als het niet onmiddellijk gebeurt want timing is heel belangrijk voor een dergelijke kwestie. Er ontstaat een goed gevoel bij jullie en dit ontstaat vanuit de kalmere benadering van degenen die hun vrede van binnen hebben gevonden. Jullie beïnvloeden elkaar veel meer dan jullie beseffen, en we dringen er bij jullie op aan kalm te blijven, wat er ook met je gebeurt.

Er bestaat een populaire uitdrukking die juist nu zeer van toepassing is voor jullie allemaal, en dat is, “ met de stroom meegaan”. Wanneer jullie dit lukt, zal het leven een vlotte rit worden en vermijden jullie de druk die jullie anders tot last zou kunnen zijn. Jullie kiezen zoals altijd je eigen pad, en het kan door middel van visualisatie exact zijn zoals jullie willen dat het is, en door je te concentreren op wat je wilt. Misschien hebben jullie het gevoel dat jullie bijdrage weinig verschil zal maken maar dat is verre van de waarheid. Door dit te doen, trekken jullie in werkelijkheid meer energie aan, en dat betekent dat wanneer een aantal van jullie bij elkaar komt, jullie potentiële kracht exponentieel toeneemt. Nu jullie in de laatste etappe zitten, is het zo belangrijk de finishpaal in zicht te houden. We hebben er geen twijfels over dat jullie zullen slagen en we willen dat jullie met hetzelfde vertrouwen verdergaan.

De periode waar jullie nu in zitten is ook een periode waarin jullie zouden moeten proberen jezelf van de lagere energieën los te maken, in die mate dat je niet betrokken raakt bij de negatieve aspecten van het nieuws. Ja, blijf in elk geval op de hoogte van wat er gebeurt, en ga dan snel verder, dit zal helpen te voorkomen dat er energie van je wordt weggegeven. Er is nu geen reden de consequenties van enige activiteit op Aarde te vrezen, omdat ons verdergaande toestemming is verleend om tussenbeide te komen wanneer de gevolgen misschien ernstig worden. Moeder Aarde is rusteloos en moet verder gaan met veranderingen die voor haar Ascentie van vitaal belang zijn, maar ze hoeven niet verwoestend zijn. Alles is op zo’n manier gepland dat de effecten erna zo klein mogelijk zijn, en dat is waar wij in beeld komen. Jullie hoeven je niet bewust te zijn van onze aanwezigheid, want veel van ons werk wordt uitgevoerd zonder enig zichtbaar teken dat wij erbij betrokken zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik complimenteer jullie allemaal met het vasthouden aan jullie geloof in ons, en weldra zal dat vertrouwen worden beloond. Doe je dagelijkse werk vanuit de wetenschap dat een hoop liefde van ons jullie op je reis vergezelt.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: CharlotteThe Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian

Originals and translations of Galactic Messages available on

maandag 27 september 2010

SaLuSa, 27 september 2010

Onze bondgenoten zijn verspreid over de gehele wereld, maar de nadruk ligt nog steeds op Amerika.
We verwachten dat daar zeer spoedig de lang verwachte bekendmaking over ons bestaan vandaan zal komen.

Ja, jullie hebben dit vele malen gehoord maar het komt dichterbij en met een aantal mogelijkheden in gedachten, weten we dat het niet veel langer kan worden uitgesteld.
Jullie bevinden je in ongebruikelijke tijden en dit blijft zo totdat de koers voor de mensheid duidelijk wordt. Er zijn tekenen die aangeven dat er vooruitgang wordt geboekt, en hoe langer het duurt, hoe dichter jullie bij de dag des oordeels komen voor de Illuminatie. Er is voor hen geen weg terug omdat we aan het einde van een cyclus zitten waarin de oude Aarde verdwijnt. Zij verandert samen met jullie en alle erop bestaande levensvormen. Individueel merken sommigen van jullie de veranderingen in zichzelf op, en het is een gevoel van tevredenheid en vrede wat niet wordt beïnvloed door wat er om jullie heen gebeurt. Jullie hebben van binnen een positief vooruitzicht en weten dat jullie allemaal op weg zijn naar Ascentie. Dat is waar we hele lange tijd naar hebben toegewerkt en zoals we jullie herhaaldelijk informeren, kan niets de komst daarvan stoppen.

Jullie Zon blijft een belangrijke rol spelen bij wat er door het hele zonnestelsel heen gebeurt. De intensiteit ervan neemt toe en veroorzaakt een reactie van jullie en Moeder Aarde. Fysieke veranderingen zullen evenredig toenemen maar wij zijn hier om ervoor te zorgen dat zij geen verwoestende resultaten opleveren. Wij beschermen jullie zo veel mogelijk maar enig verlies van levens is onvermijdelijk. Onthoud eenvoudigweg dat alle zielen op Aarde die getuige zijn van de eindtijden en er aan deelnemen, degenen zijn die hier aanwezig wilden zijn. Vrees niets wat er gebeurt want wij werken achter de schermen, en het duurt niet lang voor we dat openlijk kunnen doen. Het officiële contact met jullie kan heel goed heel plotseling komen, en vergezeld gaan van een georganiseerde vertoning van onze vloot. Zaken komen tot een afsluiting en terwijl ons geduld eindeloos is, bestaan er toch tijdlijnen waar we noodzakelijkerwijs aan gebonden zijn.

Jullie bewustzijnsniveaus blijven buitengewoon krachtig toenemen en de snelheid daarvan neemt toe omdat de voorlopers behulpzaam zijn bij het helpen verheffen van anderen. Dit blijft onverminderd doorgaan, en de duistere Wezens hebben hier niet langer een antwoord op of de middelen om het tot stoppen te brengen. Ze proberen hun kop in het zand te steken en negeren de duidelijke consequenties, maar ze zullen weldra ontdekken dat het drijfzand is en dat hun tijd voorbij is. We zullen altijd de overhand hebben omdat wanneer onze onderhandelingen worden afgewezen, wij onze goddelijke toestemming kunnen gebruiken om plotseling en volledig een einde aan hun macht te maken. Zij kunnen ons niet met geweld iets afdwingen, of de mensheid verhinderen verder te gaan. Zoals jullie wel zeggen, ons bod ligt op tafel en het is het laatste bod, maar op onverschillig welke van de twee wegen zullen we jullie naar Ascentie leiden.

De energieën blijven zoals altijd de Aarde opladen en worden gevoeld door degenen die gevoelig zijn voor de veranderingen. Jullie wetenschappers merken ook op wat er gebeurt, maar zijn op het moment voorzichtig en niet helemaal voorbereid op het naar buiten brengen van hun bevindingen. De waarheid komt echter langzaam uit, en helpt bij het vaststellen van de waarheid van wat er heeft plaatsgevonden en het effect daarvan op jullie. Wat er gebeurt, is de prachtige en mooie transformatie van Moeder Aarde en alle levensvormen, en het is al zichtbaar voor jullie als jullie je er bewust van zijn. Zie het nieuwe, in plaats van dat jullie je concentreren op het oude want het valt voor jullie ogen uit elkaar, en op deze manier plaatsen jullie je energie waar ze het beste werkzaam is.

Al blijven omstandigheden op veel plaatsen in de wereld chaotisch, er bestaat toch een onderliggend gevoel van vrede omdat het ultieme doel wordt gerealiseerd. Zonder angst door het leven kunnen gaan, maakt zo’n resultaat mogelijk, omdat er niets is wat jullie trilling kan verlagen. Jullie kunnen elk trauma vol vertrouwen onder ogen zien, vanuit de wetenschap dat in een relatief korte tijd alles ten gunste van iedereen zal veranderen. Met elke verandering zal het grotere doel duidelijker worden, en jullie zullen zelfs meer vertrouwen krijgen. Zonder bewijs van wat er komt, vast te houden aan je geloof vraagt een hoop maar dat bewijs zal worden gegeven zodra onze aanwezigheid officieel wordt erkend. Wij zullen ook, wanneer we openlijk naar de Aarde kunnen komen, presentaties houden die ervoor zorgen dat jullie je volledig bewust zijn van wat de voorbereiding op Ascentie met zich mee brengt. Wij zijn bij jullie op deze reis en we willen onze kennis met jullie delen. Velen van jullie zullen ons immers uiteindelijk vergezellen en jullie zullen snel naar ons dimensionale niveau worden opgetild.

We merken op dat de financiële situatie tot een totale revisie leidt en het opbreken van grote organisaties wordt al voorgesteld. Als kleinere eenheden zullen ze beter te besturen zijn en gemakkelijker te controleren, zodat er nooit meer een herhaling komt van het fiasco dat landen op hun knieën bracht. De macht dient correct bij de mensen terug te keren, waar gewetenloze bankiers het vele jaren terug van hebben afgepakt. Dit zal allemaal deel uitmaken van het herstel van jullie rechten, en zal door blijven gaan totdat jullie opnieuw Soevereine Wezens zijn. Dit is een absolute belofte en maakt deel uit van het goddelijk decreet om jullie en jullie Aarde terug te brengen tot wat het eens gewoon was te zijn. Dan zal deze verheffing dankzij het Ascentieproces doorgaan en nog verder dan dat, in een nooit-eindigende reis naar zelfs nog hogere dimensies.

Op wat voor manier je er ook naar kijkt, de toekomst ligt voor jullie vast, en jullie zullen de voetstappen volgen van degenen die jullie zijn voorgegaan. Jullie zullen begrijpen dat er niets nieuws plaatsvindt, omdat het een natuurlijke stap omhoog is die plaatsvindt wanneer zielen een bepaald bewustzijnsniveau hebben bereikt. Het oude zal zijn doel goed hebben gediend en jullie zijn klaar voor nieuwe avonturen. Deze zullen echter in de hogere dimensies plaatsvinden, tenzij jullie ervoor kiezen andere beschavingen te dienen die nog steeds in de dualiteit leven. De Galactische Federatie zal in zijn huidige vorm blijven bestaan, totdat iedere beschaving voldoende is ontwikkeld om ons te vergezellen. Dat is door de beschikking van God onze dienstbaarheid aan anderen, en dat is de reden waarom wij hier in grote getale zijn om jullie veilig Ascentie te zien bereiken.

In de tussentijd dringen wij er bij jullie op aan om nooit je waakzaamheid te verliezen want totdat wij de duisteren verwijderen, zullen ze hun best blijven doen om het werk ongedaan te maken dat we samen verrichten. Onze bondgenoten zitten verspreid over de hele wereld maar de nadruk ligt nog steeds op Amerika. We verwachten dat daar zeer spoedig de lang verwachte bekendmaking over ons bestaan vandaan zal komen. Ja, jullie hebben dit vele malen gehoord maar het komt dichterbij en met een aantal mogelijkheden in gedachten, weten we dat het niet veel langer kan worden uitgesteld.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat we jullie Aarde omcirkelen zodat niets aan onze aandacht kan ontsnappen. Vanuit onze positie kunnen we ogenblikkelijk handelen, als de situatie daarom vraagt. We beperken de effecten van natuurlijke en ook kunstmatige veranderingen maar veel moeten we in het belang van Moeder Aarde laten gebeuren. Dus Dierbaren, weet dat alles goed gaat, ongeacht hoe het er voor jullie uitziet. Vooruitgang vindt plaats, ook als het voor jullie niet duidelijk is.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Charlotte
The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org/ - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com/ / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://gfswedish.blogspot.com/- PORTUGUÊS – NOVO

http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com/- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8–日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian

http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

http://www.galacticchannelings.com/

zondag 19 september 2010

SaLuSa 17-September-2010

De Galactische Federatie is maar één voorbeeld van wat wij bedoelen, en elke beschaving die hiervan lid is werkt in harmonie met anderen.

In de nabije toekomst zal jullie beschaving ook deze niveaus bereiken, en Ascentie is een belangrijke stap op die weg.

Wij leiden jullie naar de Liefde en het Licht die jullie levens voor altijd zullen veranderen.

Jullie moeten je voorstellen dat er veel gebeurtenissen aankomen die jullie vrijheid zullen brengen, zij vinden plaats in een volgorde die logisch is en die snel het pad naar Ascentie opent. Terugkijkend zul je merken dat onze prognoses over wanneer jullie ontwikkelingen kunnen verwachten, behoorlijk accuraat waren. Op het betreffende moment weet je vaak niet waar je naar zoekt, en het is pas later dat je kunt zien hoe bepaalde gebeurtenissen met elkaar samenhangen. Jullie beseffen heel goed dat als je naar resultaten zoekt, het lijkt dat gebeurtenissen langzaam plaatsvinden, maar er zijn vele stukjes nodig om de puzzel te voltooien. Op dit moment naderen wij de welverdiende overwinning waarbij de eerste van vele grote veranderingen zichtbaar wordt. Wij zijn er meer dan ooit klaar voor, en hebben met nauwgezette planning gerepeteerd voor deze tijd. Wij kennen de persoonlijke moeilijkheden waaronder velen van jullie lijden, maar realiseer je alsjeblieft dat dit niet veel langer zal duren. Wij kunnen jullie verzekeren dat wij de antwoorden hebben op jullie wereldwijde problemen. Niet alleen dat, wij hebben ook de technologie en het personeel om dit uit te voeren.

Wij willen jullie samenleving snel omvormen zodat jullie kunnen voorzien in jullie behoeften, waardoor er in een relatief korte tijd niemand meer zonder voedsel of water zit. Er zijn prioriteiten die onmiddellijk zullen worden aangepakt, om zo de arme mensen in de armere landen op te tillen. De grote landen hebben een grote verantwoordelijkheid voor de anderen, en tegen de tijd dat hun hulp gewenst is zullen zij onder nieuw leiderschap staan. De oude brigade kan niet worden vertrouwd met de toekomst van jullie allen, en zij zullen uit machtsposities worden geweerd. De wetten en verordeningen zullen ook herzien worden om te verzekeren dat zij op een eerlijke en rechtvaardige manier functioneren. Wij kennen alle mensen bij naam die onterecht gevangen zijn gezet en zij zullen meteen vrijgelaten worden. Diegenen die schuldig zijn aan criminele activiteiten zullen meer humaan worden behandeld, en met geavanceerde technieken die zulke neigingen zullen verwijderen. Hierdoor zullen jullie je realiseren dat wij aan de verheffing van de Mens veel aandacht en planning besteed hebben. Iedereen zal delen in de nieuwe rijkdom die gecreëerd zal worden, en in een klap zullen veel problemen die jullie belaagde verwijderd worden.

Wij willen dat jullie begrijpen hoeveel er gedaan wordt voor jullie, als onderdeel zijnde van de gehele verheffing. Wanneer de veranderingen ver gevorderd zijn, zal jullie afhankelijkheid van de oude energievormen verdwijnen. Jullie zullen nooit meer beperkt worden en alleen leven van dat wat jullie je kunnen veroorloven, vrije energie zal in al jullie behoeften voorzien en jullie comfort en warmte geven wanneer dat gewenst is. Wij hebben het over het creëren van een nieuwe beschaving die klaar zal zijn om een kwantumsprong te maken naar de toekomst. Jullie zijn inderdaad bevoorrecht om in deze tijd op Aarde te zijn, en om onderdeel te zijn van zulke ervaringen. Vele zielen zouden graag met jullie van plaats willen ruilen om het einde van dualiteit mee te maken en de vreugde te ervaren die nu nog komt.

Er is veel kennis aan jullie door te geven, en wij zullen jullie mogelijkheden vergroten om deze kennis zo snel mogelijk op te nemen. Uiteindelijk zullen jullie een perfect geheugen hebben, maar dat zal pas plaatsvinden als jullie je verheffen naar de hogere dimensies. De mogelijkheden voor het vergroten van jullie geheugen nu, staan in verhouding tot de mate waarmee jullie je bewustzijnsniveaus optillen. Jullie zullen ontdekken dat jullie groei in bewustzijn en bovennatuurlijke gaven heel gewoon zal worden. Telepathie zal uiteindelijk worden aangenomen, en er zal geen noodzaak zijn voor het gesproken woord. Dat is in feite waar wij op dit moment zijn, en daarmee komt ook de mogelijkheid om gedachten te lezen. Het is echter niet de bedoeling dat dit op een opdringerige manier zal gebeuren, en elke ziel mag beslissen wie er toegang krijgt tot hun gedachten.

Er zal verzet zijn tegen onze komst, maar meer als iets dat zijn wortels heeft in de angst voor het onbekende. Echter, wij zullen alles doen wat wij kunnen om die angsten weg te nemen, en wij zijn er vrij zeker van dat wij de mensen kunnen overtuigen omdat wij komen in vrede en in jullie belang. Wij zullen ook enig wantrouwen moeten overwinnen dat wij andere motieven in gedachten hebben, en onze intenties en acties zullen daarom geheel zichtbaar zijn. Veel van ons werk op Aarde zal gecoördineerd worden door nieuwe regeringsvertegenwoordigers, en, zoals wij eerder hebben opgemerkt, zal de media gebruikt worden om onze activiteiten te volgen. Het zal niet lang duren voordat het geheel duidelijk wordt dat wij hier zijn om jullie Aarde te herstellen, en om jullie terug te brengen naar de status van soevereine burgers.

Ook al gaan wij snel vooruit, wij moeten jullie toch om enig geduld vragen waar het jullie individuele problemen betreft, omdat wij in eerste instantie aan een plan werken om de meer globale omstandigheden te verbeteren. Wij hebben jullie niet meer beloofd dan wij kunnen waarmaken, en de omvang van de taak schrikt ons niet in het minst af. Terwijl aandacht wordt gegeven aan jullie wensen op Aarde, zal er een gigantische operatie plaatsvinden in de ruimte. Deze omvat de reiniging van de vervuiling in jullie atmosfeer en de verwijdering van wat jullie ruimteafval noemen, dat overgebleven is van verschillende experimenten die uitgevoerd zijn. Ook kunnen wij van boven de veranderingen in en op Aarde nauwlettend volgen en zullen wij jullie adviseren als er een bedreiging voor jullie is.

Een zeer opvallende verandering zal de vrijheid zijn die wordt toegekend aan jullie journalisten en tv nieuwsstations, en als jullie informatie krijgen zal die waarheidsgetrouw zijn. Tot nu toe stond jullie media onder zo een controle dat jullie precies gevoerd kregen wat de Illuminatie jullie wilde laten geloven, en het nieuws werd bewust gefabriceerd voor hun eigen doeleinden. Waarheid was een schaars goed gedurende vele jaren, en jullie politici kunnen het alleen zichzelf aanrekenen dat jullie geen vertrouwen in hen hebben. Met de nieuwe regeringen zal dit allemaal veranderen, en het zal niet lang duren jullie ervan te overtuigen dat een nieuw en vertrouwd ras van politici is gearriveerd. Zij zullen op de eerste en laatste plaats de mensen dienen, en eerlijkheid zal de corrupte praktijken vervangen die hoogtij vieren. Algemeen gesproken is de val van jullie beschaving tot stand gekomen, vanwege de lage vibraties op Aarde die zulke zielen met een gelijkwaardige vibratie hebben aangetrokken. Daar staat tegenover dat als de vibraties zich verhogen, dit de weg vrijmaakt voor de hogere wezens om bij jullie te komen.

De mens kan zijn eigen wetten maken, maar de Universele Wetten zijn superieur en zijn onveranderlijk. Zij zijn gebaseerd op liefde, rechtvaardigheid en delen, zodat elke beschaving de soevereiniteit van de anderen respecteert. De Galactische Federatie is maar één voorbeeld van wat wij bedoelen, en elke beschaving die hiervan lid is werkt in harmonie met anderen.

In de nabije toekomst zal jullie beschaving ook deze niveaus bereiken, en Ascentie is een belangrijke stap op die weg. Wij leiden jullie naar de Liefde en het Licht die jullie levens voor altijd zullen veranderen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Komende week is Mike Quinsey afwezig. Het volgende bericht van SaLuSa zal verschijnen op maandag 27 september a.s.

Vertaling: Puk

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://gfswedish.blogspot.com/- PORTUGUÊS – NOVO

http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

www.galacticchannelings.com


woensdag 15 september 2010

SaLuSa 15 September 2010

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben bevoorrecht dit contact met jullie te hebben.

Jullie krijgen hierdoor een idee over waar we op lijken en hoe we naar het leven kijken. We zijn anders dan jullie omdat wij al geascendeerde Wezens zijn, maar onze missie is jullie naast ons te krijgen.

Wij zullen, voor degenen die bij ons komen, ons verplaatsen naar andere delen van de Melkweg, omdat we meer gelegenheden zoeken om degenen van dienst te zijn die zich naar het Licht ontwikkelen.Alles verloopt razendsnel langs toegekende paden, en wanneer dit allemaal bij elkaar komt, hebben jullie Ascentie bereikt. Het is de laatste handeling die de deur van de dualiteit zal sluiten en jullie verder zal laten gaan naar de hogere dimensies. De verwezenlijking van de ideale omstandigheden voor de eindtijden nadert snel en alles waar jullie voor hebben gewerkt, zal jullie beloning zijn. Onderbewust hebben jullie dit altijd geweten, omdat jullie wisten dat dit leven naar een succesvolle afsluiting zou leiden. Als jullie je blik op het goede gericht houden dat uit de chaos tevoorschijn komt, dan lukt het jullie uit de buurt van problemen te blijven en worden jullie er niet door gehinderd. Uiteindelijk zijn jullie al vele levens lang in voorbereiding op deze tijd. Jullie laatste ervaringen zullen verheffend zijn, en jullie zullen alle benodigdheden hebben om je als Galactisch Wezen te kunnen vestigen.

Vanuit jullie gezien, lijken jullie toekomstverwachtingen zo ver weg, maar jullie weten niet hoe vorderingen de tijd van grote veranderingen steeds dichterbij blijven brengen. Het is mogelijk op de manier te leven die jullie visualiseren en noodzakelijk achten voor Ascentie, omdat het niet meer vereist dan de intentie anderen te behandelen zoals jezelf behandeld zou willen worden. Liefde is het sleutelwoord in de hogere dimensies en het is een zuivere, extatische energie om van te genieten. Jullie hebben allemaal wel eens de vreugde van een dergelijke trilling ervaren, maar jullie moeten nu nog de kracht leren kennen die het bevat. Jullie zullen in een aanhoudende staat van verrukking leven, en in eindeloos geluk.

Jullie hebben zoveel om naar uit te kijken, en alles in het werk stellen om klaar te zijn voor jullie Ascentie, zal voor jullie succes zorgen. Jullie zouden inmiddels moeten weten dat sommige zielen zich niet klaar zullen voelen om verder te gaan, en tevreden zijn met hun huidige bestaan. Zij zullen onderbewust echter noteren wat er gebeurt en deze herinneringen maken hen in een latere tijdsperiode bewust van de waarheid over hun bestaan. Jullie verliezen nooit volledig je herinnering aan de beproevingen en kwellingen die jullie hebben ervaren, of de vreugde en het geluk dat jullie hebben gedeeld. Het is waar het leven om draait en het wordt leven na leven gepland om jullie spiritueel vooruit te helpen. Geen enkele ziel is zonder hulp, maar soms kunnen zielen virtuele gevangenen worden in de diepten van de duisternis die hen kan overweldigen.

Het is duidelijk te hopen dat zoveel mogelijk zielen de grote sprong voorwaarts bereiken, en er zal geen gebrek aan leiding zijn van hun helpers. Cycli van mogelijkheden zullen zich blijven voordoen, en degenen die ervoor kiezen in hun huidige dimensie te blijven, zullen periodiek kansen voor verheffing krijgen. Het is heel goed mogelijk dat sommige van jullie ervoor kiezen hen in een dergelijke positie als Gids van dienst te zijn. Nadat jullie zijn geascendeerd, staan er een aantal opties voor jullie open en zij zullen jullie nieuw gevonden liefde voor alle levensvormen reflecteren. Er zijn Hogere Wezens met een groter spiritueel inzicht, voor degenen onder jullie die onzeker zijn over hun toekomst, die het nemen van een beslissing zullen controleren.

Wat jullie op Aarde leren is dat de dualiteit een illusie is en dat die weinig gelijkenis vertoont met de dimensies waar jullie echt thuis zijn. Het vereist echter een bewustwording van het Zelf voor de waarheid, voordat je werkelijk kan waarderen wat je achterliet bij het aannemen van de uitdaging van dualiteit. Het intense Licht begint nu vanaf de Aarde te schijnen en we weten dat het jullie uitmuntende respons aangeeft op de samenkomende energieën op Aarde. Kunnen jullie er nog aan twijfelen dat Ascentie een zekerheid is, want ongeacht wat de duistere Wezens doen om jullie voortgang te belemmeren, het zal geen enkel verschil maken. De strijd die tussen het duister en het Licht heeft plaatsgevonden, had altijd een voorspelbare uitkomst; al hadden jullie je vrije wil.

De Galactische Federatie is in contact met de Geascendeerde Meesters en vele Hogere Wezens die de verschillende Broederschappen vormen. We respecteren hun positie en autoriteit maar ze boezemen ons geen ontzag in, omdat we allemaal onze afzonderlijke verantwoordelijkheden hebben om als een Eenheid samen te werken. Op Aarde neigen jullie ernaar eerder tegen elkaar in te werken, dan vriendschappelijk met elkaar samen te werken, hetgeen jullie met onze komst duidelijker zal worden. Tegen die tijd zullen er grote veranderingen hebben plaatsgevonden die de obstakels voor een dergelijke samenwerking verwijderen. In jullie hart zijn jullie allemaal goedaardige Wezens die vrede en welzijn in hun leven zoeken. Dat is jullie opzettelijk door de duistere Wezens ontzegd, die overal waar zij controle kregen, chaos veroorzaakten. Gelukkig verdwijnt die controle snel en jullie ervaren nu de onvermijdelijke problemen die horen bij het bevrijden van jezelf van hen.

Als geascendeerd Wezen zal jullie nieuwe lichaam één van jullie meest opwindende ervaringen zijn. Het zal uit energie en lichtheid bestaan zodat jullie nauwelijks beseffen dat je er een hebt, en omdat jullie dan in de hogere dimensies zijn, zullen jullie de perfectie voelen die het jullie geeft. Geen kwaaltjes, pijnen of gebreken want net als ziekte kan dat niet in de hogere vibraties bestaan. Vergeleken bij jullie lichaam op Aarde lijkt dat dan van lood, en is het gevoelig voor ongemakken en ziekte. Jullie nieuwe lichaam zal onvernietigbaar zijn, en jullie zullen je eenvoudigweg naar een nieuwe verplaatsen als je ervoor kiest het te veranderen. Jullie zullen merken dat ze niet vermoeid raken en voor jullie begrippen oneindig meegaan. Uiteindelijk zullen jullie, wanneer je uit je lichaam bent, elke verschijning kunnen aannemen die je wenst, hetgeen handig is als je zielen ontmoet die je anders niet zouden herkennen.

De betekenis van de genoemde veranderingen hoeft je nog niet te dagen, maar ze houden in dat jullie volledig onafhankelijk zijn. Het is een vrijheid die voor jullie momenteel moeilijk te bevatten is, maar diep van binnen zullen jullie het erkennen als één van jullie soevereine rechten. Deze zullen geleidelijk worden hersteld wanneer jullie je verheffen, en ze worden volledig hersteld met het voortschrijden van het Ascentieproces. Zoals jullie zonder twijfel beseffen, moet er vanuit jullie huidige situatie bezien, een behoorlijk grote sprong gemaakt worden. Het zal echter heel snel van start gaan en de veranderingen zullen snel en frequent zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben bevoorrecht dit contact met jullie te hebben. Jullie krijgen hierdoor een idee over waar we op lijken en hoe we naar het leven kijken. We zijn anders dan jullie omdat wij al geascendeerde Wezens zijn, maar onze missie is jullie naast ons te krijgen. Wij zullen, voor degenen die bij ons komen, ons verplaatsen naar andere delen van de Melkweg, omdat we meer gelegenheden zoeken om degenen van dienst te zijn die zich naar het Licht ontwikkelen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Vertaling: Charlotte

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://gfswedish.blogspot.com/- PORTUGUÊS – NOVO

http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

www.galacticchannelings.com

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS