Followers

Google+ Followers

vrijdag 26 februari 2010

SaLuSa 26-Feruari-2010

Er is niets dat je niet kunt bereiken als je je zinnen erop zet, en met een doel en je wil kun je jouw visie neerzetten die zich op enig moment zal manifesteren.
De Galactische Federatie is op haar eigen manier maar een stapsteen naar grotere ervaringen, en zal voor jullie een dramatische maar welkome verandering zijn van wat je gewend bent.
Het verschil in bewustzijnsniveaus is vrij groot en het wordt correct weergegeven als een grote sprong voorwaarts, omdat jullie letterlijk andere Wezens worden.


Er is niets dat je niet kunt bereiken als je je zinnen erop zet, en met een doel en je wil kun je jouw visie neerzetten die zich op enig moment zal manifesteren. Mensen hebben de neiging ongeduldig te zijn, maar mettertijd zul je zien dat kansen zich voordoen om je doel te bereiken. Wij weten dat velen van jullie andere mensen willen helpen, en dan wordt er vaak naar genezing gekeken als zijnde een eerzame doelstelling. Om dit te bereiken moet je jezelf de noodzakelijke disciplines opleggen om succesvol te zijn. Net zoals met je pad naar Ascentie zou je je moeten richten op het verhogen van je vibraties. Als het je wens is om genezingsenergieën te kanaliseren dan moet je lichaam, als het voertuig waardoor deze energieën zich bewegen, zo puur als mogelijk zijn. Hetzelfde geldt als je het idee wilt nastreven om spirituele boodschappen door te geven, omdat hoe hoger je vibratie is hoe meer geschikt je hiervoor zult zijn.Na verloop van tijd zullen meerdere van jullie merken dat met jullie verhoogde niveaus van bewustzijn, het contact met je Hogere Zelf veel gemakkelijker zal worden. Maar nogmaals, je moet jezelf inzetten als je een duidelijke lijn wilt creëren. Het leren hoe je je geest stil kunt krijgen en hoe je je moet ontspannen is het meest belangrijke, en regelmatige meditatie zal je helpen dit te bereiken. Je kunt naar je intuïtieve momenten refereren als begeleiding van je Zelf, maar in werkelijkheid zijn dit de tijden wanneer je contact hebt gemaakt met je Hogere Zelf. In elke situatie waarin je onzeker bent wat te doen, is het een goed idee om de discipline van ontspanning toe te passen. Dit opent je kanaal naar je Hogere Zelf, en na verloop van tijd zal dit vrij automatisch en natuurlijk worden.Het is duidelijk dat met de vele dingen die staan te gebeuren, er vele keren zullen zijn waarin je zoekt naar begeleiding om te zien wat het allemaal betekent. Er zijn natuurlijk aanzienlijk veel informatiebronnen die nu rondzingen, en zij hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Dit is wanneer je eigen gaven in beeld komen, en intuïtief zou het mogelijk moeten zijn om begeleiding te ontvangen. Sommige mensen vergelijken het met instinct, en dat is een redelijke vergelijking met uitzondering van het feit dat je Hogere Zelf een compleet overzicht heeft van alles dat er gebeurt. Wij aanvaarden het feit dat als onze aanwezigheid bekend wordt gemaakt, dit veel verwarring zal veroorzaken in de geest van diegenen die deze mogelijkheid nooit hebben overwogen, of die het ontkend hebben. En toch hebben jullie in je onderbewuste herinneringen kennis van ons, en in vorige levens zouden jullie enige vorm van contact met ons gehad kunnen hebben. Met deze moeilijkheden zal snel afgerekend worden door de juiste aankondigingen; door de uitleg over wat ons doel is als het om jullie gaat. Wij hebben het pad al voorbereid voor zo een gebeurtenis, maar zelfs dan is nog niet iedereen voorbereid.Dierbaren, wij werken al een hele lange tijd naar deze tijd van Ascentie toe, en hebben veel moeite gedaan om het jullie gemakkelijker te maken ons te accepteren. Wij weten nu dat onze komst over het algemeen zal worden begroet met vreugde, omdat wij jullie goddelijk aangewezen gidsen zijn voor deze laatste jaren van dualiteit in de 3e dimensie. Beter nog, wij moeten actief met jullie werken, want ons samenwerkingsverband is de verzekering van het succes om jullie naar het Nieuwe Tijdperk te brengen. Zoals jullie weten ligt er een enorme hoeveelheid werk voor ons, maar wij zullen dit snel afwerken. Wat voor vertragingen er ook komen, zij zullen de uitkomst totaal niet veranderen. Wij zijn te goed georganiseerd om te worden gedwarsboomd door enige poging van de Duisteren om moeilijkheden te creëren. In elk geval hopen wij hen verwijderd te hebben uit alle machtsposities voordat onze missie serieus van start gaat.Nu zitten wij allemaal in de periode waarin wij kijken hoe de uiteindelijke gebeurtenissen zullen worden opgezet. Het is duidelijk dat onze bondgenoten meer vertrouwen krijgen in het overkomen van de taken die voor hen liggen. Wij complimenteren hen met hun intense focus van de uiteindelijke uitkomst, en alles verloopt heel voorspoedig. Er is bijna geen enkel groot gebied in ons leven dat geen verandering behoeft, als je vooruit wilt en van de rechten en vrijheid wilt genieten die jullie recht zijn. Het is de belofte van zulke veranderingen die, als ze algemeen bekend zijn, alle mensen bij elkaar zal brengen. Het zal niet lang duren voordat jullie als beschaving opstijgen, het pad nemen naar de erkenning van iemand die klaar is voor het galactische lidmaatschap.De toekomst voor jullie is zo prachtig dat wat je nu ervaart weinig overeenkomst heeft met jullie komende levens. Jullie grootste wens is om gelukkig te leven, maar in dualiteit kun je daar nooit lang grip op houden. Jullie zijn zo een mengeling van verschillende Wezens wiens bewustzijnsniveaus zo verschillen, dat jullie doelen in het leven ver van elkaar kunnen liggen. Jullie scheiden en verdelen gebaseerd op deze verschillen en de Duisteren gebruiken ze voor hun eigen voordeel. Echter, er vindt een welkome beweging onder jullie plaats die haar best doet om de obstakels af te breken. Jullie merken dat jullie veel meer met elkaar gemeen hebben dan je dacht.Alles dat plaatsvindt is een teken van de tijd, en het ongemakkelijke gevoel zal snel vervangen worden door een gevoel van hoop en geloof in jullie toekomst. De wereld zal niet eindigen en moet inderdaad blijven evolueren, omdat dat de aard is van Alles Dat Is. Zij kan niet stilstaan en wordt mystiek aangetrokken tot de Bron, waar jullie eindelijk de ultieme voltooiing van de terugreis zullen bereiken. De Schepper trekt iedereen terug naar zijn Wezen, alleen maar om wederom grote cycli van ervaringen te beginnen. Zulke mogelijkheden moeten zo ver weg lijken van jullie huidige mogelijkheden, en met jullie beperkte niveaus van bewustzijn zou de verwachting te hoog zijn voor jullie om het werkelijk te begrijpen. Zelfs voor ons bestaat het mysterie nog steeds, en met schijnbaar geen einde aan de schepping is er nog veel meer te beleven.De Galactische Federatie is op haar eigen manier maar een stapsteen naar grotere ervaringen, en zal voor jullie een dramatische maar welkome verandering zijn van wat je gewend bent. Het verschil in bewustzijnsniveaus is vrij groot en het wordt correct weergegeven als een grote sprong voorwaarts, omdat jullie letterlijk andere Wezens worden. Dualiteit zou nooit bevredigend zijn geweest of jullie maar korte momenten van geluk hebben gebracht, en dat komt vanwege het continue conflict tussen de twee krachten. Echter, dat was de reden dat jullie de uitdaging aannamen het te ervaren. Jullie waren voorbereid om jullie Licht in te zetten tegen de duistere energieën, wetende dat uiteindelijk het Licht zou overwinnen, en nu hebben jullie alles, met uitzondering van het einde van die reis, bereikt.Ik ben SaLuSa van Sirius, en zend veel liefde en zegeningen aan jullie, onze broeders en zusters, nu jullie je voorbereiden op Ascentie.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Translator: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

woensdag 24 februari 2010

SaLuSa 24-Feruari-2010

Wees voorzichtig wanneer jullie je weg banen door de jungle van informatie die jullie omgeeft. Die groeit met de dag en is soms misleidend, zo niet in strijd met wat jullie misschien geloven dat de waarheid is. Houd vast aan je kernovertuiging, tenzij je goede redenen hebt hierin te veranderen, anders zou je verward kunnen eindigen.
De Lichtwerkers op Aarde zijn op weg naar een historisch resultaat, dat een reeks gebeurtenissen in gang zal zetten die niet te stuiten zijn.Ongelooflijke veranderingen zullen zelfs jullie verwachtingen overtreffen en het zal de snelheid zijn van de verandering die jullie adem beneemt.
Wees voorzichtig wanneer jullie je weg banen door de jungle van informatie die jullie omgeeft. Die groeit met de dag en is soms misleidend, zo niet in strijd met wat jullie misschien geloven dat de waarheid is. Houd vast aan je kernovertuiging, tenzij je goede redenen hebt hierin te veranderen, anders zou je verward kunnen eindigen. Vaak promoten degenen die advies geven hun eigen geloofssysteem maar zijn heel oprecht in wat ze doen. Jullie moeten een bron vinden die je kunt vertrouwen en waarvan je in het algemeen kunt accepteren wat je wordt gegeven. Wat de waarheid is, zal de tand des tijds weerstaan en in het licht van binnenkort uitkomende onthullingen zal het uiteindelijk door iedereen worden begrepen. Deze tijd is voor het opruimen van het oude maar ook voor het bewaren van de parels van wijsheid.Eeuwenlang zijn er inspanningen verricht om jullie naar het Licht te brengen maar vooruitgang ging extreem langzaam. Jullie bewustzijnsniveau’s zijn echter erg toegenomen zodat die zich nu op een niveau bevinden waarop jullie de hogere leringen kunnen absorberen en begrijpen. We praten Dierbaren over jullie spirituele evolutie, die niet noodzakelijk iets met religie heeft te maken. Jullie bevinden je op een stadium waarop jullie verantwoordelijkheid voor jezelf kunnen nemen en dat is echt veel beter dan consequent door anderen te worden geleid. Natuurlijk bestaan er leraren die een niveau hebben bereikt waarop zij jullie kunnen assisteren maar wees zeker van wiens hulp je inroept. Niet iedereen die beweert verlicht te zijn, is zich noodzakelijkerwijs bewust van de volledige waarheid. Jullie intuïtie zal de respons “voelen” die het krijgt en als het goed voelt, accepteer je het.Te zijner tijd verkrijgen jullie super-bewustzijn en dan zullen jullie “Al-Wetend” zijn maar in de tussentijd boeken jullie gestage vooruitgang er naartoe. Zorg dat je open blijft staan voor nieuwe ideeën en wees voorbereid van positie te veranderen, in alle kwesties die verband houden met Ascentie. Het feit dat het de komst van de eindtijden vertegenwoordigt, betekent dat veel ideeën naar voren worden gebracht om te verklaren hoe het zal gebeuren. De details zijn mogelijk niet zo belangrijk als wel jullie intentie eraan deel te nemen en jullie worden geadviseerd je daar op te concentreren. Het einde van de dualiteit komt, ongeacht wat er in de laatste dagen ervan gebeurt. De cycli zijn constant en betrouwbaar en niets zal hun verwachte voltooiing veranderen.De Lichtwerkers op Aarde zijn op weg naar een historisch resultaat, dat een reeks gebeurtenissen in gang zal zetten die niet te stuiten zijn. Eindelijk zullen de werkelijke en benodigde veranderingen beginnen en jullie zullen de resultaten pal voor je zien. Het leven zal erg gaan veranderen ten opzichte van wat jullie nu gewend zijn. Als het een tijdje chaotisch wordt, zullen jullie ruimschoots gecompenseerd worden door de verheffing die jullie zullen ervaren. Alles wat voor jullie ligt is nodig om het laatste pad naar Ascentie te creëren. Jullie en de Aarde zullen worden opgetild en jullie nieuwe begin in de hogere dimensies zal zijn begonnen. Ongelooflijke veranderingen zullen zelfs jullie verwachtingen overtreffen en het zal de snelheid zijn van de verandering die jullie adem beneemt.De Illuminatie vormen niet langer de macht die ze waren maar we moeten hen nog adequaat uitschakelen om alle inmenging in onze plannen te stoppen. Hun invloed valt echter ook weg en velen die aangetrokken waren om hun werk te doen, verlaten het zinkende schip. Niet iedereen die bij hen is betrokken hoeft positief te zijn over wat ze doen en met een verhoogd bewustzijnsniveau verlangen zelfs hun harten ernaar dat het Licht hun leven binnenkomt. Dit zal voor velen over de hele Aarde heen gebeuren en zielen ontwaken tot hun Hoger Zelf. Negatieve daden kunnen niet langer worden uitgevoerd zonder dat de dader een bepaalde mate van verantwoordelijkheid voelt. Het Licht is al-machtig en er zal geen plaats meer zijn waar de duistere machten zich kunnen verbergen. Iedere afzonderlijke ziel zal op zeker moment zijn daden uit het verleden onder ogen zien en haar eigen mate van verantwoordelijkheid ervoor beoordelen. Jullie zullen zien dat vrijstelling hiervoor niet mogelijk is omdat dit door iemand anders werd opgedragen of bevolen.Blijf kalm als jullie de waarheid gaan horen achter vele tragedies die zich recentelijk hebben voorgedaan. De grotere waarheid over hoe jullie duizenden jaren zijn achtergesteld, zal jullie verbazen en jullie zullen paf staan over de mate waarin jullie kracht jullie was ontnomen. De keerzijde van dit alles is dat jullie rechten, zoals ze oorspronkelijk waren bedoeld in de Constitutie, worden teruggegeven. Jullie rechten zullen model staan voor de hele wereld omdat jullie bijeenkomen in de Eenheid die een echte soevereine beschaving kenmerkt. Dit zal gebaseerd zijn op spirituele concepten die jullie verheffen tot het niveau van Geascendeerde Wezens.We weten dat mensen zich zorgen maken over het achterlaten van alles wanneer zij ascenderen maar jullie zouden moeten begrijpen dat jullie in de praktijk eerder winnen dan verliezen. Alles wat op Aarde is gecreëerd, bestaat in de hogere dimensies zodat jullie lievelingsschilderij of beeldje opnieuw in perfectie kan worden gecreëerd. Maar omdat jullie in verschillende omstandigheden zullen leven, zullen jullie ervaren dat jullie aardse bezittingen niet langer dezelfde aantrekkingskracht hebben. Jullie zullen absoluut nergens een gebrek aan hebben, doordat jullie je eigen scheppingskracht bezitten. Jullie zullen bovendien samenwerken wanneer er meer dan individuele kracht is vereist, als jullie bijvoorbeeld een gebouw tot stand willen brengen.Dierbaren, laat dingen op een gepast tijdstip manifesteren en weet dat alles methodisch is en gepland voor jullie geluk en voldoening. Moeilijke tijden worden verkort door onze aanwezigheid en Goddelijke toestemming om het tot een minimum te beperken. Er wordt zoveel gedaan door zoveel Lichtwerkers, zowel in als buiten de wereld dat jullie je echt nergens zorgen over hoeven te maken. Ieder van jullie zal zijn levensplan vervullen en voor velen betekent dat succesvol jullie Ascentie voltooien. Laat daarom anderen hun pad afmaken, zelfs als jullie iets anders zouden wensen. Onvermijdelijk zullen er familieleden of vrienden zijn die een plan hebben dat van jullie verschilt, dus laat hen zelf oordelen over wat voor hen het beste is.Ik ben SaLuSa van Sirius, en vertrouw erop dat jullie met onze hulp meer verlicht worden. Na duizenden jaren vol ervaringen in de dualiteit is er geen noodzaak jullie door de laatste jaren heen te jagen. Maar met een immer toenemend bewustzijn zijn jullie klaar om meer informatie tot je nemen dan ooit. Wij wijzen jullie naar de juiste richting en heb vertrouwen, het zal jullie helpen je eigen toegewijde pad te vinden.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/maandag 22 februari 2010

SaLuSa 22-Februari-2010

Veel van jullie vinden een betrouwbare bron en houden die vast, en dat is aan te bevelen omdat met name verschillende groepen verschillende ideeën hebben over de eindtijden.
Alles zal in ieder geval in de loop der maanden stapsgewijs duidelijk worden en als jullie kritisch zijn, zullen jullie de waarheid herkennen. We houden innig van jullie als grote zielen van Licht en Liefde.

Gebeurtenissen blijven zich met ongekende snelheid voortsnellen en hun kracht is zodanig dat geen enkele hoeveelheid versperringen van de duistere Wezens de door ons allen gewenste uitkomst zal verhinderen. Het is te vroeg om aan te kunnen geven wat er de komende weken zou kunnen gebeuren maar het is gewoon mogelijk dat er enkele aanwijzingen komen over wat er gaat gebeuren. Het meeste van wat er plaatsvindt, is echter buiten jullie gezichtsveld, in het bijzonder met betrekking tot de financiële veranderingen. Het is zeker een tijd van grote veranderingen en datgene wat geen plaats heeft in jullie toekomst, zal wegvallen. Hoe meer jullie worden opgetild door de steeds toenemende energieën, hoe minder jullie betrokken raken bij de lagere energieën. Jullie hogere bewustzijn zal jullie van elke situatie wegleiden die niet jullie groei naar het Licht dient. Oude aantrekkelijkheden zullen minder interessant blijken te zijn en nieuwe gebieden van interesse zullen voor jullie opengaan. Jullie smaak bijvoorbeeld in muziek en kunst in het algemeen, zal zich verplaatsen naar meer verfijnde en klassiekere werken. Dergelijke veranderingen zijn heel natuurlijk als jullie ervoor kiezen meer harmonie in je leven te brengen.Er zijn echter vele Dierbare Zielen die rigide vastzitten met hun overtuiging maar ze voelen zich nog ongemakkelijker wanneer ze vechten om veranderingen in zichzelf tegen te houden. Zonder verandering zullen ze uiteindelijk een ander pad opgaan dan degenen die welwillend de nieuwe energieën hebben geaccepteerd en die in het Zelf hebben geïntegreerd. Dat zal duidelijk hun eigen vrije keuze zijn en niemand zal in staat zijn te beweren dat ze niet de kans hebben gekregen zich te verheffen. De hogere energieën blijven toenemen tot ze een niveau bereiken waarop een grote verheffing plaatsvindt. Dat zal op het einde van de cyclus van dualiteit gebeuren en jullie zullen tegen die tijd klaar zijn voor een nieuw begin. Dat zal van toepassing zijn op alle leven, inclusief jullie planeten in het Zonnestelsel. Dit moet aangeven hoe zeker jullie kunnen zijn over een definitieve afsluiting van jullie tijd in de dualiteit en waarom jullie voortgang niet kan worden tegengehouden.Er is praktisch gezien nog zo weinig tijd over om jezelf voor te bereiden op Ascentie maar we voorzien het ontwaken van veel meer zielen wanneer het ware doel van het leven wordt begrepen. Wat dat betreft is er zoveel misleiding en regelrechte onwaarheid geweest. Op voorwaarde dat mensen een open houding kunnen aannemen voor nieuwe ideeën, is er geen enkele reden waarom ze niet van gedachten zouden kunnen veranderen. Het Licht is er uiteindelijk Dierbaren voor iedereen, als ze het zouden zoeken. Degenen die het al hebben gevonden, kunnen door hun daden anderen aanmoedigen het te zoeken doordat hun manier van doen de harmonie en balans in hun leven uitdrukt. Het leven is er om te beleven en wat is mooier dan een pad te volgen dat jullie bevrediging geeft. Zoveel mensen worstelen hun hele leven met het banen van een weg er doorheen. We stellen voor dat als je een dergelijk probleem hebt, je jezelf vragen stelt over je benadering van het leven want vaak is het te wijten aan het ego dat gelooft dat jullie je moeten laten gelden ten opzichte van anderen. Niemand is groter dan een ander maar jullie zijn vanuit een spiritueel gezichtspunt bekeken, allemaal speciaal. Jullie zijn allemaal grote Wezens van Licht die zichzelf optillen vanuit de duisternis die jullie lange tijd heeft omhuld, om naar het Licht te worden meegenomen dat de ziel voedt.Het grotere levensplan heeft goed in jullie behoeften voorzien en God heeft voor alles gezorgd dat jullie nodig hebben om jullie reis af te maken. Hoe beter jullie je realiseren hoe belangrijk deze tijd is voor jullie toekomst, des te meer nadruk zullen jullie leggen op het verheffen van jezelf. Het is niet moeilijk te doen en wordt ondersteund door het ontwikkelen van een nieuwe geesteshouding die een toekomstvisie mogelijk maakt die bij een ziel van Licht en Liefde past. Dit zijn de tijden waarin jullie als Lichtwerker jullie woorden waar kunnen maken en openlijk de waarheid kunnen bespreken waardoor anderen geholpen worden hem ook te vinden. Dat is alles wat we van jullie kunnen vragen maar wanneer velen van jullie dit stadium bereiken, neemt jullie effect exponentieel toe.Neem de tijd om tot een echt inzicht te komen in waar jullie leven om draaide. Accepteer echter dat wie jullie nu zijn, het resultaat is van al jullie ervaringen. Het beïnvloedt de manier waarop jullie, los van ouderlijk toezicht of scholing, beslissingen nemen. De ware jij zal er altijd doorheen schijnen, zelfs wanneer jullie omwille van karmische redenen betrokken zijn bij netelige kwesties. Door gebruik te maken van jullie innerlijk weten zullen jullie je zonder twijfel boven een conflict verheffen en een volgende stap zetten richting de hogere dimensies. De Mens heeft een zekere voorkeur voor competitieve gebeurtenissen waarbij men met elkaar zijn krachten meet. Met betrekking tot fysiek contact wordt de aantrekkingskracht daarvan echter minder als jullie je ontwikkelen. Waar jullie jezelf echter op allerlei manieren hebben uitgedaagd, heeft dit tot een versterking van jullie karakter geleid. Dierbaren, jullie kunnen vooruit kijken naar levens die in zachtheid en volstrekte vrede worden doorgebracht en heel bevredigend zijn.Jullie kunnen zijn wie je wilt en niemand zal jullie vrije keuze daarin kunnen afpakken. Het is jullie geschenk wat jullie ook verantwoordelijkheid geeft om het wijs te gebruiken, anders kun je nog steeds karma op de hals halen in de hogere dimensies. Het zal zeker niet de extreme uitdagingen bevatten die jullie jezelf gesteld hebben in de dualiteit. De beloning voor het verder verhogen van jullie vibraties is jullie stapsgewijze entree naar zelfs hogere dimensies, totdat jullie het punt bereiken waarop jullie een Wezen van Licht worden. Op jullie huidige, lage punt en zonder volledig bewustzijn worstelen jullie natuurlijk om de immensheid van de dimensies te bevatten en wat het voor jullie betekent. Wees gelukkig en blij dat de Schepper het voor jullie eenvoudig heeft gemaakt om jullie weg terug naar huis te vinden.Hoe heerlijk we het ook vinden om jullie een groter plaatje te geven van wat voor jullie ligt, we willen jullie gedachten niet met te veel in één keer overladen. Jullie hebben vrij veel over de Galactische Federatie geleerd en wanneer we openlijk naar de Aarde komen, weten jullie in grote lijnen wat je kunt verwachten. We weten inmiddels dat we een enorme steun van jullie zullen krijgen en we worden aangemoedigd door het aantal van jullie dat zonder twijfel met ons zou werken. Dat soort vertrouwen is welkom en korte tijd na onze aankomst zullen er prachtige feesten zijn om de gebeurtenis te gedenken. Wat een schitterende tijd wenkt ons en het is niet erg ver verwijderd van manifestatie.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik verbaas me over jullie geesteskracht om jullie weg te vinden door de jungle van informatie die jullie voor je hebben. Veel van jullie vinden een betrouwbare bron en houden die vast, en dat is aan te bevelen omdat met name verschillende groepen verschillende ideeën hebben over de eindtijden. Alles zal in ieder geval in de loop der maanden stapsgewijs duidelijk worden en als jullie kritisch zijn, zullen jullie de waarheid herkennen. We houden innig van jullie als grote zielen van Licht en Liefde.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS