Followers

Google+ Followers

vrijdag 29 mei 2009

TRANSLATIONS

Translations of
the Galactic Federation Messages by Mike Quinsey in
German,French and Swedish
http://www.paoweb.org/de/pages/pao3.html
Page Aktuelles
link in this site RIGHT side, top of links

29-MAY-2009 DIANE

Zij zijn de Wegwijzers die hoogst spiritueel en goed geïnformeerd zijn en zij hebben een missie om de waarheid te brengen en het Licht in andere zielen te openbaren...


Er is uiteindelijk niets dat jullie volledig kan voorbereiden op wat komen gaat. We proberen een beeld over te brengen van hoe het zal zijn en we laten jullie achter met een impressie van activiteiten op een enorme schaal die jullie zal verbazen. Vanwege onze bronnen, die werkelijk onbegrensd zijn, kunnen we op een zodanige manier onze Galactische leden in dienst stellen van, dat elke land in jullie wereld in overeenstemming met zijn behoeften wordt bediend. Waar jullie je ook bevinden, of zoals jullie ze noemen – Derde Wereld landen -, ons plan om jullie in het Nieuwe Tijdperk te brengen zal vrij snel te werk gaan. De meeste van onze technologieën zijn eenvoudig en gemakkelijk geïnstalleerd en geven veel meer onafhankelijkheid dan jullie nu hebben. We zullen hoge standaards hebben met betrekking tot jullie dagelijkse behoeften en we zullen jullie allemaal bekend maken met systemen die zelfvoorzienend zijn. Dat is van essentieel belang op plaatsen waar mensen op afstand leven van de centrale gebieden en er naar neigen geïsoleerd te zijn.Het is een kwestie van jullie op zo’n manier uitrusten dat jullie levensstandaard onmiddellijk wordt verbeterd. Een schone watervoorziening en een overvloedige toevoer van vrije energie zal vele gezondheidsproblemen overwinnen terwijl het jullie op hetzelfde moment verwarming en verlichting geeft waar omstandigheden dit rechtvaardigen. Huisvesting kan tot een danig niveau worden opgetrokken dat het voldoende bescherming en comfort biedt tegen de elementen en het wordt geconstrueerd van voor-gevormde materiaalsegmenten die eco-vriendelijk zijn en opnieuw te gebruiken. Het zal gemakkelijk nabij de locaties worden geproduceerd en het vereist weinig arbeid vanwege automatisering. We kunnen ook hulp van robots inzetten die de capaciteit hebben om binnen hun rol als opzichter beslissingen te nemen en dit zal voor-geprogrammeerd zijn. Computers, die veel geavanceerder zijn dan degene die jullie op dit moment gebruiken, zullen alle activiteiten in zulke installaties controleren.We willen jullie snel tot ons niveau van inzicht brengen zodat jullie je snel kunnen aanpassen aan een nieuwe manier van denken. Jullie hebben goede ideeën over hoe jullie je problemen kunnen oplossen en alles wat jullie ontbreekt, zijn de middelen om het te doen. We kunnen jullie helpen je afhankelijkheid van chemicaliën uit te bannen en jullie bijvoorbeeld andere manieren tonen om jullie vervuilde gebieden te reinigen. Veel van waar wij toe in staat zijn, kan worden uitgevoerd zonder de noodzaak op aarde te landen. In feite hebben we dat juist gedurende vele jaren gedaan om de lucht- en zeevervuiling onder controle te houden. Onze rol is die geweest van gebruik maken van een beperkende factor omdat jullie je eigen tekortkomingen moesten erkennen. Karma werkt op alle niveaus en jullie zijn verantwoordelijk voor het herstellen van de schade die jullie hebben aangebracht aan jullie prachtige Aarde. Het gebruik van energie in zijn verschillende vormen zal jullie nieuwe wetenschap worden en wij zullen op het juiste moment veel informatie beschikbaar stellen aan jullie. Zoals al het andere dat je ten goede kan gebruiken, zijn er altijd mensen die slechts in termen van de negatieve toepassingen kunnen denken zoals jullie militaire machten. Spijtig genoeg hebben zij egocentrisch en onverstandig vele ontdekkingen ten nadele van jullie gebruikt die ten bate van de Mensheid aan jullie waren gegeven.Er is zo veel van jullie weggenomen dat jullie kwaliteit van leven al had kunnen verhogen. Opeenvolgende regeringen van de Verenigde Staten hebben in het bijzonder een hoop uit te leggen wat betreft jullie welzijn. Jullie gezondheid zou altijd van het hoogste belang moeten zijn en het is ons een grote zorg geweest dat het is verwaarloosd. Behandelingen in overeenstemming met wat jullie je kunnen veroorloven zijn in feite “gerantsoeneerd” of vaak onthouden aan de meest kwetsbare mensen. Jullie zijn één van de rijkste landen geweest die gemakkelijk hadden kunnen garanderen dat behandeling vrijelijk beschikbaar was aan iedereen. Jullie zouden met een shock worden overweldigd als je slechts de enorme sommen geld zou kennen die aan militaire en geheime operaties zijn gespendeerd waar jullie in het geheel niet beter van zijn geworden. Jullie hebben als land integendeel vele anderen van je vervreemd door de bedrieglijke campagnes tegen regimes die jullie sympathie niet hebben verkregen. We spreken de mensen niet toe die onschuldig zijn met betrekking tot wat er is gebeurd, of diegenen die onwetend de stromannen zijn geweest van de Illuminatie. Zij hebben slim hun sporen uitgewist en loos alarm geslagen om de aandacht van zichzelf af te leiden.Dierbaren, wij zijn de dragers van de Waarheid en jullie zullen allengs volledig begrijpen hoe jullie gedurende eeuwen zijn bedot en gemanipuleerd. Reiniging is niet alleen een fysieke toepassing maar het betreft ook jullie geschiedenis die, zoals hij is opgetekend, weinig gelijkenis heeft met de waarheid. De duistere machten hebben hun activiteiten verborgen door ze te her-schrijven en zichzelf als jullie helden te presenteren. In de moderne tijd hebben zij veel van juist de incidenten waarvan zij claimen dat zij jullie ervan gered hebben zelf veroorzaakt en in samengespannen. Hun wegen zijn zeer subtiel en de Mens die van nature een vertrouwend karakter heeft werd voor de gek gehouden om hen te ondersteunen. Jullie bevinden je nu echter in een tijd waarin geheimen worden blootgelegd en bewijs wordt gevonden dat veel van het bedrog dat heeft plaatsgevonden, openbaart. Tot nu toe neigden jullie ernaar dergelijke openbaringen te negeren maar met de roep om verandering en de teruggang naar eerlijk zaken doen en rechtvaardigheid in alle zaken, wordt een nieuw standpunt ingenomen.Jullie kunnen de Wezens bedanken die jullie met behulp van natuurlijke middelen hebben vergezeld door een geboorte op jullie planeet. Zij hebben het hogere Licht met zich meegebracht en een vastbeslotenheid om anderen ertoe aan te trekken. Van hen moet de duisternis worden bekend gemaakt en omgevormd en op dit moment arriveren zij al sinds een behoorlijk aantal generaties in toenemende aantallen en hun aanwezigheid heeft een aanhoudend effect. Zij zijn de Wegwijzers die hoogst spiritueel en goed geïnformeerd zijn en zij hebben een missie om de waarheid te brengen en het Licht in andere zielen te openbaren. Zij hebben al exponentieel geholpen om de bewustzijnsniveaus van de Mensheid te verhogen en zij maken samen met alle andere Wezens op het pad van Licht, deel uit van de grote verheffing die jullie vooruit draagt naar Ascentie.Ik ben Diane, een Siriër, en ik ben dankbaar dat ik deze kans heb om met jullie te spreken. Als lid van de Galactische Federatie heb ik toegang tot de Akasha Optekeningen en ik kan jullie vertellen dat elke daad en gedachte wordt opgeslagen, niet om tegen jullie te worden gebruikt maar om te verzekeren dat de waarheid onbetwistbaar is. Hieruit volgt dat wanneer we jullie eindelijk kunnen ontmoeten, onze leringen over jullie ware geschiedenis ondersteund kunnen worden door onweerlegbaar bewijs. Het is vanuit een spiritueel gezichtspunt belangrijk dat jullie de waarheid kennen over jullie ervaringen op Aarde. Er is hier enige ironie omdat jullie natuurlijk juist voor ervaring naar de Aarde kwamen. Het heeft echter velen met emotionele en mentale problemen laten zitten en het kan deels worden verholpen door een volledig begrip over jullie levens uit het verleden. Er kan ook genezing worden gegeven door de energie van Liefde die zeer krachtig en succesvol is. We zullen jullie in dit verband helpen en nieuwe genezingstechnieken en methoden introduceren.Dank je Diane.

Mike Quinsey.

Original site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

woensdag 27 mei 2009

27-Mei-2009 SALUSA

Dus we zouden willen zeggen dat Ascentie een zekerheid is en niets kan die kans van jullie wegnemen. Weet dat onze Liefde en Licht jullie de gehele weg vergezelt en dat jullie overwinning ook die van ons zal zijn...

Jullie hebben soms het gevoel dat de tijd jullie ergste vijand is maar het kan ook in jullie voordeel zijn. Ofschoon velen van jullie resoluut zijn met betrekking tot jullie toekomst, zijn zij er ook nog die net wakker beginnen te worden en zich bewust worden van kansen voor iedereen om te ascenderen. We verwijzen voortdurend naar Ascentie omdat het zo nabij is, omdat het niemand passeert en het is er om diegenen aan te trekken die een pad naar het Licht hebben gevonden. Het is zo belangrijk dat wij, die jullie dienen, al het mogelijke doen om jullie aandacht te leiden naar de juiste richting. Ascentie is jullie paspoort buiten de Aarde en naar de hogere dimensies. Omdat het in samenhang met het einde van de cyclus gebeurt, worden grote energieën naar jullie toe gestraald in een poging jullie bewustzijn te verheffen. Door dit te doen worden jullie ogen geopend en het duister dat jullie leven omringt wordt verwijderd.Ascentie is een proces dat wordt gecontroleerd door Hogere Wezens die de status van het bewustzijnsniveau van de Mensheid hebben beoordeeld. Het resultaat is dat jullie zachtaardig naar een ander pad worden gebracht dat jullie helpt verlicht te worden. Vroeg of laat zullen mensen over het belang van deze tijd horen en we geloven dat velen zullen wensen zich te verheffen. Jullie zullen ook zien dat het erg op individuele inspanning aankomt omdat alle veranderingen van binnenuit komen. Anderen kunnen je leiding geven maar de inspanning moet van jezelf komen met een toegewijde intentie om meer in harmonie te komen met je Hoger Zelf. Het vereist inderdaad dat je de meester wordt waar het je ego betreft en dat je leven de intuïtieve aanwijzingen van je ziel volgt. Het bereiken van een dergelijk niveau van beheersing kan jullie vermogen om dit gedurende de hele weg naar Ascentie na te streven, alleen maar versterken.We wensen dat zo veel mogelijk van jullie hun weg naar huis vinden omdat we weten dat jullie je in zullen spannen op welke manier dan ook die nodig is om deze cyclus te verlaten. Ascentie is niet simpelweg een “graag of niet aanbod” en het bereikt diegenen die bewust uitkijken naar een manier om een hoger pad te omhelzen. De precieze details over hoe je het kan bereiken zijn niet zo belangrijk als wel jullie serieuze intentie om een weg uit de dualiteit te vinden. Onbewust zullen jullie weten of je wel of niet gepland hebt door te gaan met Ascentie dus wanneer je er iets over gaat horen of lezen zullen er geen echte verrassingen zijn wanneer je het accepteert. Er worden zeker ruimschoots inspanningen geleverd door talrijke individuen en groepen die naar de Aarde zijn gekomen om hun aandeel te leveren bij het ontwaken. De aandacht die jullie kleine planeet krijgt, overschrijdt eigenlijk ver jullie mogelijke begrip daarover. Er is interesse door het hele Universum heen maar er wordt zorg aan besteed dat alleen die entiteiten in jullie Zonnestelsel worden toegelaten die direct deel uitmaken van het plan voor de Aarde. Deze geordende benadering wordt overal aangetroffen en nauwkeurige aandacht wordt besteed aan Universele Wetgeving en wanneer die wordt doorbroken zullen karmische schulden worden opgelopen die zullen moeten worden vereffend. Vrije wil is fijn maar het gevoelig gebruiken zonder anderen te schaden of te hinderen wordt heel noodzakelijk wanneer jullie reizigers in de Ruimte worden.Het is duidelijk dat hoe meer jullie over deze eindtijden weten, hoe beter jullie zullen zijn voorbereid om ze te kunnen hanteren. Het zal ook helpen zelfvertrouwen op te wekken en je een vredige geest te geven. Het zou een zware last zijn om te dragen als jullie onbewust waren van de door God gegeven gelegenheid om jullie dimensie te verlaten en door te gaan naar de vreedzame en harmoniserende energieën van de hogere sferen. We kunnen jullie verzekeren dat de illusie van jullie werkelijkheid zich op Aarde bevindt, zo echt als jullie ervaringen voor jullie zijn. Doorgaan naar de hogere dimensies brengt jullie terug naar het Licht en jullie hogere bewustzijnsniveaus zullen hersteld zijn zodat jullie opnieuw een krachtig Wezen worden met creatieve vermogens. Een gedachte is krachtig op Aarde maar het is meer een collectieve gedachte die de Mensheid leidt op het pad waarlangs hij zich beweegt. Natuurlijk zijn sommige individuen meesterlijk in het gebruik maken ervan en vaak zijn het de duistere machten die het uitoefenen. Geloof in jullie eigen creatieve kracht en jullie zullen meer controle hebben over je leven en zelf-genezing ligt bijvoorbeeld binnen jullie vermogens.Voor te lange tijd zijn jullie weggetrokken van jullie spirituele pad en de duisteren hebben slim ingespeeld op de liefde voor sport bij de Mens. Het is verheven naar niveaus die verzekeren dat het een belangrijk deel van jullie leven wordt, vaak in die mate dat je andere verantwoordelijkheden negeert. Competitie heeft zijn plaats in het onderwijzen van de Mens hoe hij het beste zijn talenten kan gebruiken maar het is ook verlagend wanner het “ten koste van alles winnen” wordt. Voor sommigen zijn sportmannen hun goden geworden die als rolmodel een grote verantwoordelijkheid hebben om een goed voorbeeld te geven aan anderen. Dit betekent niet dat sommigen van jullie hun sport niet kunnen combineren met een spirituele vooruitgang maar kort gezegd wordt er minder tijd en misschien zelfs minder geld besteed aan het verhogen van jullie spirituele bewustzijn.Het wordt belangrijk in deze laatste jaren dat jullie je waarheid zoeken en naar de toekomst kijken en jullie spirituele behoeften. Als je regelmatig bronnen leest zoals deze dan ben je duidelijk open van geest en je bijna zeker in de juiste richting aan het ontwikkelen. De mogelijkheid bestaat dat jullie al besloten hebben een Wezen van Licht te worden en dat jullie je begrip benutten om je kennis in dagelijks gebruik om te zetten. Een kalm, liefdevol individu te zijn in jullie huidige wereld is niet gemakkelijk maar jullie hebben jezelf uitgerust met het vermogen om voorbij het normale niveau te redeneren en sta in de vrede die jullie om je heen hebben gecreëerd. Jullie Internet is een paradijs van kansen om zo veel te leren over wereldse en spirituele zaken. Er zijn figuren die er op uit zijn om te bedriegen maar jullie intuïtieve krachten zouden jullie in staat moeten stellen om daar door heen te kijken. Met First Contact en onze samenkomst zal het niet lang duren voordat jullie met veel meer snelheid vooruitgaan. De tijd is jullie vijand wanneer je zoveel te leren hebt maar in de toekomst zal het gezwoeg vervangen worden door nieuwe methoden van leren en het laden van het geheugen.Ik ben SaLuSa van Sirius en mijn tijd met jullie blijft mij plezieren. Alles dat we kunnen overbrengen dat jullie begrip over jezelf en ons verbreedt, zal ons contact met jullie zo veel gemakkelijker en vloeiender laten verlopen en ons werk zal zeer de moeite waard zijn geweest. Jullie aardse zaken slepen zich soms voort maar achter de schermen is er altijd veel gaande. Dit jaar heeft vele belangrijke data gehad waarin de inbreng van Licht nieuwe niveaus heeft bereikt. Dus we zouden willen zeggen dat Ascentie een zekerheid is en niets kan die kans van jullie wegnemen. Weet dat onze Liefde en Licht jullie de gehele weg vergezelt en dat jullie overwinning ook die van ons zal zijn.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

maandag 25 mei 2009

25-Mei-2009 SALUSA

Er zijn zo veel activiteiten die verder gaan en zich een weg banen naar een afronding die een grote invloed zullen hebben op de verwijdering van de duistere machten. Het is nodig hun vermogen om tussenbeide te komen bij de reiniging te verzwakken en hervormingen wachten erop geïntroduceerd te worden. Dat betekent het afsluiten van hun machtscircuits binnen de wereldregeringen en van hun ondersteuners door de hele industrie heen en in militaire kringen. Het militaire apparaat zal uiteindelijk de grote verliezer zijn omdat er geen plaats en ook echt geen noodzaak is voor hen in een vreedzame wereld. Wanneer de veranderingen effect hebben zullen veel mensen in nieuwe banen geplaatst moeten worden die de ontwikkeling naar een samenleving reflecteren die gebaseerd is op eerlijkheid en goede wil. Het zal doorgang krijgen aangezien er al een bewustzijnsverandering plaatsvindt die de hebzucht en de corruptie onderkend hetgeen de eigenlijke structuur van jullie wereld heeft vernietigd. Zij is in moeilijkheden gekomen door armoede en behoeftigheid die gecreëerd werd door machtsmanipulatoren en die tot nu toe zelfs de toekomst van de Mensheid controleerden. Dat zal veranderen en hiermee komt de ineenstorting van hun plan voor werelddominantie.Onze aanwezigheid zal verzekeren dat wanneer de tijd rijp is voor het nieuwe paradigma om jullie toekomst te onthullen, de verschillende regeringen in de wereld het zullen ondersteunen. We hebben degenen die als onze bondgenoten worden beschouwd al gepolst en democratische beslissingen zullen namens de mensen van de Aarde worden gemaakt. Jullie hebben naar vrede gehunkerd en de zorgen en het ongeluk die velen met zich mee dragen als gevolg van oorlogen, moeten in de toekomst niet worden herhaald. De mensen hebben gesproken en jullie gebeden of pleiten tot hemelse Wezens zijn gehoord, zo verheugt het ons te re-ageren op jullie keuzes vanuit vrije wil door veranderingen te bewerkstelligen. Zoals we jullie vaak geïnformeerd hebben, betekent dit dat we tussenbeide kunnen komen in jullie zaken omdat jullie hogere machten gevraagd hebben dit te doen. Wij zijn hier en komen nader bij jullie omdat jullie collectieve bewustzijnsniveau dit toelaat en het plan voor Ascentie is goed op weg. Dit forceert niemand om er aan deel te nemen die er de voorkeur aan geeft in de 3e dimensie te blijven maar zij kunnen anderen niet verhinderen hun wens te vervullen om te ascenderen. Het Plan van God voor dit Universum is in absolute perfectie en voor elke ziel wordt gezorgd en hun evolutie gaat door in overeenstemming met hun behoeften.Het leven lijkt soms zwaar en in de dualiteit ervaren jullie de conflicterende energieën die jullie leven heen en weer laten slingeren. In ieder stadium zijn jullie echter altijd in staat geweest om jullie vrije wil uit te oefenen maar vaak hebben jullie die weggegeven aan hen die de rol van leider op zich namen. Het is waar dat velen daar bijbedoelingen bij hadden en zoals vaak gebeurt, corrumpeert macht. Het is vandaag de dag nog steeds endemisch in jullie wereld maar spoedig zal er een ander soort leiders zijn die alles verpersoonlijken wat goed is en gebaseerd is op spiritualiteit en liefde. Zij zijn niet noodzakelijkerwijs verbonden met één of andere persoonlijke overtuiging of religieuze groep maar door het verheffen van hun vibraties zijn ze afgestemd op wat nodig is. Er zijn vele zielen die naar de Aarde zijn gekomen die hogere kennis met zich hebben meegenomen en zij doen dit specifiek om de Mens te dienen door het onderwijzen van de Waarheid.Realiseer je dat jullie honderden levens hebben gehad tijdens de cyclus van dualiteit en dat jullie vandaag staan als iemand die met de duistere machten heeft gereisd en tevoorschijn is gekomen als strijder van het Licht. Op een bepaalde manier van spreken zijn jullie niet slechter geworden van jullie ervaringen en als het al zo zou zijn dan hebben jullie een sterke wilskracht ontwikkeld waardoor jullie alle obstakels konden overwinnen. Dat zal goed van pas komen wanneer jullie je verheffen en ook anderen dienen die in de lagere dimensies verblijven.Ervaring bracht jullie tot nu toe verder maar het is jullie spirituele ontwikkeling die jullie nog steeds verder brengt en jullie gaan door je te ontwikkelen wanneer je door de verschillende vibratieniveaus heengaat. Jullie staan op het punt aan je reis terug door de dimensies te beginnen en het zal voelen alsof er geen eind komt aan de ruimte en het leven.Het is ook dat jullie jezelf nu niet kunnen herinneren als volledig bewust Wezen omdat je mogelijk ook jezelf niet zou herkennen. Jullie zijn zo verwijderd geraakt van jullie ware zelf dat jullie je niet kunnen voorstellen hoe het zou zijn om een groot Wezen van Licht te zijn. Jullie zullen creatieve krachten hebben die ver voorbij jullie huidige begrip reiken en jullie zullen het gebod van God dienen samen met de Engelachtige Wezens en Meesters van het Licht. Het is genoeg voor jullie om te proberen de grootsheid van het Universum te begrijpen, al is het alleen wat anderen je voorhouden. Leven zal één groot nooit-eindigende ervaring zijn en jullie tijd in de dualiteit zal gaan lijken als een oogwenk.Dierbaren, we mogen verder zijn dan jullie op het pad maar we leren nog steeds voortdurend over de enormheid van het Koninkrijk van de Schepper. Het is een opwindend leven dat zo belonend is vanwege het plezier dat het ons geeft te dienen in de Galactische Federatie. Kunnen jullie je voorstellen bij miljoenen zielen te verblijven die met elkaar resoneren, zuiver van geest en intentie zijn en die andere zielen dienen met het oog op het ondersteunen van hun evolutie? Jullie zullen dat zeker doen op een goed moment en velen van jullie zullen als Ambassadeurs van het Licht terugkeren naar de Aarde om die zielen te helpen die in sommige gevallen jullie vrienden en familie waren. Jullie hebben feitelijk al vele prachtige zielen op aarde die onze dimensies achter zich hebben gelaten om jullie in jullie tijden van nood te dienen. Zij brengen jullie een hoger begrip dat jullie zal helpen je voort te bewegen naar Ascentie. Jullie kunnen moeilijk gefaald hebben op te merken dat sommige van jullie kleine kinderen reeds spiritueel bewust zijn en zij brengen het Licht met zich mee. Geef aandacht aan wat zij zeggen want zij zijn oude zielen die jullie veel wijsheid brengen.Het ontbreekt jullie zeker niet aan hulp op dit moment en het zal met het verstrijken van de dagen nog verder toenemen tot één van jullie grootste ervaringen zal plaatsvinden met het begin van First Contact. Wij kennen jullie gedachten die ons opzoeken en we weten dat jullie ontvankelijker zijn voor ons dan zo’n 50 jaar geleden. Onze vloot wordt nu al zo lang waargenomen dat ze nauwelijks beroering veroorzaakt. Dat was inderdaad de bedoeling van het laten plaatsvinden van waarnemingen en gezien worden. We werden door sommigen als onwelkome bezoekers gezien en dat is vaak de erfenis van de tijd waarin jullie werden gevoed met komische stripfiguren die bedoeld waren om de wereld over te gaan. Een tijd waarin het woord “aliens”een angstige reactie veroorzaakte en waarin jullie aan ze dachten als een soort monsters.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik geloof dat onze aanwezigheid erg sterk jullie beeld van Ruimte Wezens heeft veranderd. Daar zijn we erg blij mee omdat we liefdevolle en vreedzame bedoelingen hebben en onze daden zullen luider klinken dan woorden.Dank je SaLuSa

Mike Quinsey.

Original Site:

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

vrijdag 22 mei 2009

22-Mei-2009 SALUSA

Het zal een tijd zijn van grote festiviteiten en het zal er één zijn om herinnerd te worden. Jullie zullen allerlei soorten ruimtevaartuigen rond de Aarde zien bewegen en sommigen van jullie zullen bevoorrecht worden door aan boord te komen en ons te ontmoeten...
Jullie macht om de waarheid bekend te maken is immens gegroeid sinds deze eeuw begon en het doet de duisteren op hun grondvesten schudden omdat hun geheimen één voor één worden onthuld.Wanneer dit aan stootkracht wint, zal er geen weg meer terug zijn naar de oude manieren tenzij ze kunnen worden verheven naar de nieuwe vibratie. De mensen verenigen zich en maken bekend dat de tijd van cover-ups en geheimhouding voorbij is. Er is een roep om gerechtigheid en een terugkeer naar wetten die de oorspronkelijke Constitutie reflecteren die iedere burger bepaalde rechten gaf om hun vrijheid te handhaven. Het wegvagen van jullie rechten zal te zijner tijd worden gerectificeerd en hiermee zullen de ambities van de Illuminatie en hun zucht naar wereldwijde controle sterven. Welke actie zij nu ook ondernemen, het is te laat om de mars naar het Licht te keren.Jullie bevinden je daarom temidden van vele veranderingen en het zal nog een tijdje chaotisch lijken. Wees echter verzekerd dat onze bondgenoten hard werken om het maximale voordeel te behalen uit elke verandering die toestaat dat het Licht tevoorschijn komt. Vele zielen zijn klaar om zich naar posities met autoriteit te verplaatsen en dat is nodig om door te gaan met de grote veranderingen die jullie verwachten. Zaken gaan snel en toch ervaren jullie frustratie omdat jullie nu resultaten willen zien. Dierbaren, wat in eeuwen is opgebouwd, kan niet zomaar in een nachtje worden verwijderd, het is een mammoet taak maar op hetzelfde moment ontwikkelt het zich naar onze zin. We kunnen ons plan niet openbaren maar het is voldoende te zeggen dat wij het voordeel hebben te weten wat de duistere machten op elk moment aan het doen zijn. Onze technologie kan uiterst nauwkeurig aangeven waar iemand zich bevindt op zeker moment en wij kunnen niet alleen hun gesprekken volgen maar ook hun gedachten.Wij zijn jullie formidabele vrienden die het plan voor de Mensheid dragen en verzekeren dat het voltooid wordt in overeenstemming met de Wil van God. Wij zijn als jullie Beschermengelen, altijd zo nabij en wakend over jullie. Jullie hebben een voordeel ten opzichte van de duisteren omdat wij het spel volgens de regels spelen en de hogere energieën en machten aantrekken. Het duister kan het zo vaak onderling niet eens worden en dat is hun Achilleshiel. Overgelaten aan hun eigen lot zullen ze imploderen en vele donkere zielen met zich mee nemen. Dat zal hen van het Licht niet beïnvloeden omdat de Schepper exact heeft verordend hoe deze cyclus zal eindigen en dat is niet in een ondergang.Met onze open aankomst op Aarde zal een grote stap vooruit worden gezet en het zal een bevrijding geven van jullie frustraties en teleurstellingen uit de laatste paar jaar. Het zal een tijd brengen met geweldig geluk en grote verwachtingen voor de onmiddellijke toekomst. Heel belangrijk is dat wereldvrede zal worden veilig gesteld en de Mensheid zal in staat zijn om zijn vreselijke massavernietigingswapens weg te doen. Jullie energieën zullen gewijd worden aan alles dat positief en vervullend is en de reinigingsperiode van de Aarde zal snel op gang komen.Wat er in het Universum gebeurt, beïnvloedt jullie prachtige wereld en de toenemende hogere vibraties die Ascentie bewerkstelligen, zullen jullie verder dragen. Het kan niet anders en het kan niet worden gestopt omdat de machtige Wezens uit de hogere sferen hun scheppingskracht uitoefenen. Dit zou jullie plezier moeten doen en jullie opnieuw verzekeren dat jullie grootse toekomst nabijer is dan ooit. Wanneer jullie ascenderen, zullen jullie ervaren dat hogere Wezens gemakkelijker in jullie nieuwe dimensie komen. Jullie ware realiteit zal terugkeren en omdat jullie allemaal eerder dit pad hebben bewandeld, zal het lijken op opnieuw naar huis gaan. Jullie kennen de hogere dimensies goed maar jullie geheugen is vervaagd en verloren gegaan door zo lang in de lagere vibraties te leven. Schoonheid, vrede en geluk is jullie natuurlijk staat van zijn en dat is wat je zult vinden met Ascentie.De Hemel zoals jullie die begrijpen, is afkomstig van vage herinneringen aan prachtige dimensies boven jullie, zij zijn niet in totale perfectie maar hebben geen deel aan de duistere energieën. Jullie zullen na Ascentie jullie “Hemel”creëren en het zal elk van jullie huidige verwachtingen overschrijden. Woorden falen er gerechtigheid aan te doen omdat alles over absolute schoonheid gaat, bewegend in de energieën van perfecte liefde. Wat zou een betere stimulans kunnen zijn om je aan je Licht vast te houden en je te richten op jullie toekomst?Er komen tijden waarin jullie je vermoeid zullen voelen door de krachtige inkomende energieën, dus luister naar je lichaam en rust dienovereenkomstig. Wanneer je ze integreert in je lichaam, zal je in tegenstelling juist langzaamaan minder slaap nodig hebben. Jullie zullen deels je vernieuwing van energie van buiten krijgen, vanuit de nooit-eindigende stroom van de Centrale Zon. Wat jullie ervaren zal vrij natuurlijk zijn en geen ziekmakende effecten hebben van lange duur. Met deze verheffingen zullen jullie je een stuk lichter gaan voelen en bij tijden alsof je door de lucht zweeft.Afdalend naar de Aarde moeten we zeggen dat we verheugd zijn over de reacties op de waarneming van onze vloot. Stap voor stap is er acceptatie van onze aanwezigheid in de luchten van de Aarde en de angst die eerder werd gevoeld is grotendeels in ruste. De oude beelden van monsterlijke buitenaardse Wezens zijn al lang verdwenen en met de komst van het Ruimte Tijdperk staan mensen geestelijk veel meer open voor leven elders in jullie Universum. Zelfs jullie orthodoxe religies zijn meer ontvankelijk voor het idee en het zal een overgang in jullie overtuigingen veel gemakkelijker maken. Wij, van de Galactische Federatie, zijn een lidmaatschap van vreedzame beschavingen die hun loyaliteit en dienstbaarheid aan anderen hebben bewezen. We hebben onze taken met absolute zorg en liefde voor alle levensvormen benaderd en verhalen die anders vertellen zijn ofwel vals ofwel verbonden aan andere beschavingen die los staan van ons.Ik ben SaLuSa van Sirius en mijn metgezellen delen mijn anticipatie op een glorieuze hereniging met de mensen van de Aarde. Het zal een tijd zijn van grote festiviteiten en het zal er één zijn om herinnerd te worden. Jullie zullen allerlei soorten ruimtevaartuigen rond de Aarde zien bewegen en sommigen van jullie zullen bevoorrecht worden door aan boord te komen en ons te ontmoeten. Het zal niet lang duren voordat jullie de verschillende Galactische Wezens herkennen en vooral diegenen die afkomstig zijn van dimensies binnen jullie Zonnestelsel. Hun bezoeken zijn in het verleden opgetekend en jullie zullen zien dat we al duizenden jaren bij jullie zijn.Ik laat jullie nu achter met jullie gedachten en hoop dat jullie geboeid zijn geraakt door het vooruitzicht van onze komst. Onze tijd om jullie te vergezellen is niet ver weg en we verwachten geen oppositie van jullie regeringen. Het is werkelijk een opwindende tijd om de op Aarde plaatsvindende gebeurtenissen te ervaren. Omring hen in jullie liefde en zie de schoonheid in de manier waarop de Schepper jullie op het pad van Licht en Liefde brengt.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

woensdag 20 mei 2009

20-Mei-2009 SALUSA

Jullie worden geconfronteerd met een Universum dat vol leven is, miljoenen planeten en zonnen en dimensies die nooit lijken te eindigen.Het geeft jullie echter een inschatting van hoe enorm de hemelen zijn en hoe de hand van de Schepper aanwezig is in alles wat je ziet...Ik hoef jullie niet te vertellen dat de tijd nog steeds sneller voorbij gaat en wat een lange weg leek bij de wisseling van de eeuw, nadert nu snel. Ik verwijs naar het Ascentie-proces dat al vele jaren gaande is en dat nu zijn laatste stadia nadert in voorbereiding op de grote verheffing in 2012. De voorbereidingen liggen klaar voor jullie succesvolle overgang en alle activiteiten die ermee samenhangen. De reiniging is al gaande sinds de Harmonische Convergentie toen jullie je bewustzijn verhieven in een grote uitbarsting van Liefde en Licht. Er werd een hoek omgeslagen waardoor getoond werd dat jullie klaar waren om het pad naar Ascentie te bereizen en het Universum kenbaar werd gemaakt dat de Mens was begonnen met het overwinnen van de invloed van de duistere energieën. Dat was een signaal voor de Spirituele Hiërarchie om een hoger pad voor jullie te openen en dat werd op zijn plek gelegd zodat jullie met jullie fysieke lichaam zouden kunnen ascenderen.Nu jullie de redenen ontdekken voor de problemen die jullie hebben achtergesteld, kan dat op dit moment behandeld worden om verdere tussenkomst in jullie evolutie te verhinderen. De dualiteit is het speelveld geweest waar strijden hebben gewoed om de controle van de planeet en jullie zielen. Dit was wat jullie kwamen ervaren maar het was nooit bedoeld om jullie volledig in je macht te krijgen. Jullie beschermers hebben werkelijk zorgvuldig ten alle tijden de balans gehandhaafd waardoor zij zeker stelden dat jullie de kans hadden om het Licht op Aarde te vestigen. Wij van de Galactische Federatie hebben onze rol gespeeld en zijn een integraal onderdeel geworden van het proces om jullie succes te verzekeren. Terwijl 2012 een mijlpaal is op jullie reis, zal het beste onderdeel nog steeds moeten komen wanneer andere Wezens van Licht jullie gaan vergezellen. In de hogere vibraties zullen zij zichzelf kunnen tonen en met jullie werken aan het tot stand brengen van vol bewustzijn. Jullie zullen in dat stadium genieten van alles dat van het Licht is en weten dat de vibraties zodanig zijn dat jullie een niveau hebben bereikt waarop de lagere vibraties niet kunnen binnendringen.Jullie toekomst is zeker veilig gesteld en het is van zo’n magnitude dat geen gewone sterveling het op de ene of andere manier kan beïnvloeden. Er zijn veel Wezens met goddelijke krachten die zitting hebben in de Raden waar veranderingen worden uitgevoerd die door de Schepper worden verordend. De duistere machten zouden als was in hun handen zijn maar alles wat zij doen is omhuld door Liefde en Licht. Jullie zouden er geen greintje aan twijfelen als jullie deze magnifieke Wezens en hun alles-bekrachtigende Licht zouden kunnen zien. Jullie zijn zo lang gevoed met een dieet van angst dat jullie je een leven zonder niet meer zouden kunnen voorstellen. Angst wordt op vele manieren tegen jullie gebruikt zodat je je op anderen richt om er van te worden bevrijd. Toch zijn dit onveranderlijk degenen die het op de eerste plaats hebben gepromoot. Jullie toekomst is het terugkeren naar wat jullie altijd waren en als iemand die bestaat als Wezen in vrijheid, grote vreugde en geluk. Wij weten dat jullie soms van binnen een staat van stilte bereiken en tijdelijk de verrukking ervaren van perfecte vrede. Bedenk je hoe het zou zijn om voortdurend binnen de schoonheid en verhevenheid te gaan verblijven want dat is hoe het zal zijn.Laat niemand je geloof wegnemen, wat het ook moge zijn omdat het belangrijk is dat je naar je eigen waarheid leeft. De tijd zal het leren of jullie je begrip dienen bij te stellen en de waarheid zal stevig staan zoals dat altijd het geval is. Wanneer jullie je verder ontwikkelen en je bewustzijn verheffen, zullen jullie ervaren dat het makkelijker tot je komt. Voor Ascentie zal er zeker een grote reiniging plaatsvinden die alles verwijdert wat niet langer met het Licht ervan resoneert. Hieruit volgt dat elke ziel de kans zal hebben om binnen het Licht te wandelen, als zij dit wenst. God houdt van alle zielen en er wordt niet op de één of andere manier voorkeur gegeven omdat allen in God’s ogen gelijk zijn.Wanneer we zeggen dat er niets bij toeval gebeurt dan is dat van toepassing op het hele Universum. Alles is geordend en draait in perfecte synchronisatie wanneer de verschillende cycli worden uitgespeeld. Die van jullie is relatief kort in vergelijking met die van galactische proporties en ze bewegen allemaal binnen elkaar in het grote schema van de Schepper. Het is iets dat moeilijk is te begrijpen maar het zal duidelijker worden wanneer jullie je vibraties verheffen. Jullie worden geconfronteerd met een Universum dat vol leven is, miljoenen planeten en zonnen en dimensies die nooit lijken te eindigen. Je kunt dan over parallelle Universa mijmeren en zelfs een Omniversum, hetgeen waarschijnlijk teveel is om te verteren. Het geeft jullie echter een inschatting van hoe enorm de hemelen zijn en hoe de hand van de Schepper aanwezig is in alles wat je ziet. Misschien zullen jullie je realiseren dat absoluut niets onmogelijk is met betrekking tot de Schepper en wie zou enige beperking durven aan te brengen.Op jullie eigen manier hebben jullie een beeld van wat voor je ligt en als je aspiraties hebt om te ascenderen zal het in hoge mate een verrassing zijn om te zien hoe veel prachtiger het is. De kleuren, de harmonie en vredige energieën zullen hemels zijn in vergelijking met wat jullie nu ervaren. Het leven zal een doorgaande ervaring worden waar je nooit moe wordt van je activiteiten en waar je uiteindelijk vrijelijk beweegt middels gedachtekracht. Het zal weinig gelijkenis dragen met hoe jullie nu leven en dat zal jullie zonder twijfel plezier doen omdat jullie in de lagere vibraties erg gemakkelijk moe worden. Omdat jullie in een lichter lichaam zullen verblijven, vereist het anders dan op Aarde geen slaapperioden maar is rust voldoende om jezelf opnieuw energie te geven.Na alles waar jullie op Aarde door heen zijn gegaan, zijn we er zeker van dat het vooruitzicht van het verplaatsen naar een hogere dimensie zeer uitnodigend is. Het lijkt op een verlossing na hard werken ofschoon jullie allemaal de compensatie hebben gehad van vrolijke tijden. Het is het ervaren van de extremen in de dualiteit dat maakt dat jullie de gelukkige tijden volledig waarderen en veel hiervan draait om jullie relaties. Die worden voortgezet in de toekomst maar de beperkingen die nodig zijn in jullie huidige situatie zullen niet bestaan. Vrij te zijn om je waargenomen richting te volgen is van essentieel belang maar terwijl je dit doet, ben je slechts één gedachte verwijderd van je geliefden en vrienden. Er kan geen afscheiding zijn waar jullie met elkaar in liefde zijn verbonden.Ik ben SaLuSa van Sirius en zoals we jullie vaak adviseren Dierbaren, heb vertrouwen omdat er goed voor jullie wordt gezorgd en jullie nooit eerder zo veel aandacht hebben gekregen als nu. Wij zien jullie ware zelf als de Verlichte en wij verhelderen het pad dat jullie nemen en dat jullie terug naar huis zal brengen. Wanneer jullie eenmaal aan ascenderen zijn begonnen, worden jullie de gehele weg geëscorteerd en begeleid bij elke stap die je zet. Dat is toegestaan omdat we jullie wens om je te verheffen, beantwoorden en het wordt jullie bestemming. We voelen ons erg bevoorrecht om bij jullie te zijn in zulk een fantastische periode van jullie leven. Laat ons jullie in een liefdevolle omhelzing houden omdat tenslotte, Wij Allen Eén Zijn.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

maandag 18 mei 2009

18-Mei-2009 ATMOS

Wat voor jullie ligt is wonderbaarlijk en opwindend omdat er een geheel nieuw hoofdstuk in jullie levens begint. Door een Galactisch Wezen te worden, zullen jullie je ware realiteit tussen de sterren vinden en eindeloze mogelijkheden om andere werelden te ontdekken...Mensen zullen verschillende interpretaties en redenen hebben voor de veranderingen die zij overal om zich heen zien plaatsvinden. Jullie, met verlicht bewustzijn, zullen echter weten dat het de duidelijke tekenen zijn van de laatste dagen van de cyclus van dualiteit. Het heeft zijn beloop niet alleen in jullie cyclus gehad maar ook in voorgaande cycli die jullie oudere beschavingen bekendheid zagen krijgen en daarna zagen wegvagen. Elke beschaving liet een erfenis achter aan verhalen en gesproken tradities die herinnerden aan de laatste dagen van Lemuria en Atlantis. Jullie hebben werkelijk allemaal levens gehad in één, zo niet beide beschavingen die ongeveer 50.000 jaar of meer bestreken. Hun ondergang kwam op verschillende tijdstippen maar er waren perioden waarin ze samen bestonden. Jullie bewaren nog steeds onder-bewust herinneringen aan jullie eigen ervaringen in die tijd en ze hebben jullie beïnvloed in hoe je reageert op de ervaringen van vandaag de dag. Velen van jullie verloren hun leven tijdens de catastrofes waardoor beide continenten zonken en vandaag de dag bestaat er nog steeds angst omdat velen van jullie opnieuw zulk een einde bespeuren. Jullie bestemming is echter niet om opnieuw een dergelijk einde te ervaren en geen groot verlies aan land zal plaatsvinden.Fysieke veranderingen zijn onvermijdelijk maar met onze hulp kunnen de bedreigingen voor jullie worden geminimaliseerd. Ook door het verheffen van jullie bewustzijnsniveaus verminderen jullie de waarschijnlijkheid dat het voor Moeder Aarde nodig is drastische veranderingen in het land aan te brengen. Problemen zoals de vervuiling in jullie zeeën, jullie aarde en lucht kunnen grotendeels aan ons worden overgelaten omdat het geen vraagstukken opwerpt. De grotere zorg zit hem in de negatieve energie die om jullie heen is en die ook diep de aarde binnendringt en die moet worden verwijderd om in vibratie te kunnen toenemen. Dat wordt echter gedekt door het werk van velen van onze bondgenoten die groepen vormen en hun expertise gebruiken om zulke energieën om te vormen. Jullie hebben overal om je heen Lichtwerkers die rustig hun werk doen door hogere vibraties naar de Aarde te brengen en collectief doen ze prachtig werk. Velen van jullie zijn specifiek naar de Aarde geïncarneerd om hier te zijn voor de eindtijden en belangeloos dienen zij de Mensheid en Moeder Aarde om een weg naar verheffing voor het pad van Ascentie zeker te stellen.Jullie hebben een gezegde, “dat elk beetje helpt”, en dat zou niet meer van toepassing kunnen zijn dan op jullie toekomst. Simpele handelingen zoals het uitzenden van het Licht om andere mensen en Moeder Aarde te helpen, betekent dat hun kracht exponentieel wordt verhoogd door een dergelijke daad. Jullie zijn krachtige Wezens wanneer jullie wensen jullie samen laten komen en dat is van toepassing onafhankelijk op welk pad je je bevindt. De Illuminatie spelen in op de angsten en de donkere gedachten van zielen die gevangen zitten in de lagere vibraties. Zonder het zich te realiseren, dragen zulke mensen bij aan de chaos die plaatsvindt maar het Licht begint hun duisternis te penetreren en maakt hen wakker voor wat er gaande is. De huidige veranderingen zijn verreikend en het is de enige manier om mensen te laten zien dat de oude controles en methoden niet langer acceptabel zijn of adequaat voor de nieuwe Mens die verrijst. Er is een noodzaak om de hele wereld te betrekken bij een nieuwe manier om naar het leven te kijken waarbij iedereen in het beste belang van ieder ander werkt. Laat er trots zijn om één Ras te zijn en in het dienen van elkaar zodat iedereen kan delen in de vruchten van ieders werk. Hebzucht en corruptie zullen spoedig verdwijnen in een dergelijke beschaving omdat er geen “gebrek”meer bestaat zoals nu het geval is.Jullie, Dierbaren, zullen zeer sterk betrokken zijn bij de veranderingen die het aanzien van jullie beschaving zullen veranderen. Wij zullen jullie leiden en assisteren door het geven van onze technologie die de veranderingen zal doen versnellen. Het is echter niet onze intentie, noch wordt van ons verwacht dat wij jullie kans wegnemen om goed te maken wat er tijdens jullie vele levens, gedurende duizenden jaren, heeft plaatsgevonden. Het is jullie collectieve verantwoordelijkheid geworden en het zal jullie bevrijden van enig verder karma. Onze zorg betreft jullie voorbereidingen die jullie in staat zullen stellen door te gaan naar de hogere energieën waardoor jullie je blik op het pad van Ascentie richten. Maak je geen zorgen als jullie je op dit moment niet voorbereid voelen omdat jullie in de nabije toekomst meer dan voldoende leiding zullen hebben. Wij van de Galactische Federatie komen niet alleen om onszelf aan jullie voor te stellen - of om simpelweg te helpen met de reiniging van de Aarde, maar om jullie iedere mogelijke ondersteuning te geven bij het verhogen van jullie vibraties. Niemand is uitgesloten tenzij het hun eigen keuze is. We hebben geen wens om onszelf aan jullie op te dringen en dat zou de laatste eeuw al duidelijk moeten zijn geworden. Jullie hebben veel bewijs over onze vloot gezien al hebben we slechts met een paar contact gehouden die onze boodschappen hebben ontvangen of die geselecteerd waren om direct contact met ons te hebben.Wij zullen in de openbaarheid treden, wat er ook op de Aarde gebeurt en aan elke overblijvende scepticus bewijzen dat wij in jullie werkelijkheid bestaan. We hebben vele keren uitgelegd dat wij inter-dimensionale reizigers zijn en dat afstand voor ons geen probleem inhoudt. Wanneer jullie een hoger bewustzijn hebben en jullie je oorlogszuchtige wegen hebben verworpen, zullen jullie ook toestemming krijgen om buiten jullie zonnestelsel te reizen. Jullie krijgen alleen geen toestemming om de lagere vibraties naar de hogere sferen mee te nemen en het is onmogelijk om dit anders te doen vanwege Universele Wetgeving.Wat voor jullie ligt is wonderbaarlijk en opwindend omdat er een geheel nieuw hoofdstuk in jullie levens begint. Door een Galactisch Wezen te worden, zullen jullie je ware realiteit tussen de sterren vinden en eindeloze mogelijkheden om andere werelden te ontdekken. Ascentie is slechts een stap naar het bereiken van volledig bewustzijn en naar het innemen van jullie plaats bij de Meesters. Het moet voor jullie lijken alsof zulk een grote stap vooruit voorbij jullie mogelijkheden is maar wees ervan verzekerd dat jullie bij elke stap op de weg alle mogelijke hulp zullen krijgen. Wat een prijs om je blik op te richten en één die binnen jullie bereik is. In de overblijvende tijd dringen wij erop aan je te concentreren op je persoonlijke vooruitgang en laat al het andere aan je voorbijgaan. Een Wezen van Licht worden zou vrij natuurlijk op jullie moeten overkomen omdat jullie uiteindelijk oorspronkelijk uit de hogere dimensies afkomstig zijn.Ik ben Atmos van Sirius en ik voer mijn deel van het plan uit om jullie stap voor stap voor te bereiden op First Contact. Het helpt jullie jezelf vertrouwd te maken met Ruimte Wezens en jullie zullen ontdekken dat ze niet zo van jullie verschillen omdat de mensachtige vorm door jullie hele Universum heen bestaat. Het geeft jullie ook de mogelijkheid om ons en onze manieren te leren kennen en hoe wij ons verhouden tot andere levensvormen. Jullie zullen ons ervaren als goedaardige wezens die jullie vrede brengen en die gelukkig zijn om jullie vooruit te leiden om de prachtige kans te grijpen om te ascenderen en ons te vergezellen als leden van de Federatie. Wij wachten op het plezier van jullie gezelschap en samen zullen we reizen als Degenen die het Licht en de Liefde van de Schepper dragen.Dank je Atmos.

Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

vrijdag 15 mei 2009

15-Mei-2009 SALUSA

Jullie zijn de Lichtwerkers die de vlag van vrijheid dragen en het gaat er bij jullie niet om te veroveren maar om mensen te bevrijden van de duistere machten. Jullie hebben vertrouwen, zijn zeker van succes en voelen dat een overwinning niet ver weg is...
Wij zijn ons bewust waar jullie mee zitten en begrijpen de druk waar jullie dagelijks mee geconfronteerd worden. Het is moeilijk om jezelf toe te leggen op je spirituele wijsheid omdat andere eisen je in beslag nemen en je aandacht afleiden naar iets anders. Het is misschien in jullie privé momenten dat jullie je kunnen ontspannen en kunnen overpeinzen waarom je hier bent en wat je met je leven wil doen. We weten dat jullie geconfronteerd worden met conflicten vanwege familieverplichtingen en ook dat jullie je taken moeten uitvoeren, welk beroep je ook hebt. Door dik en dun zullen jullie echter altijd je niveau van spiritueel begrip behouden. Het kan gebruikt worden om je door welke uitdagingen dan ook die je tegenkomt, heen te helpen en het zou, als het mogelijk is, gebruikt moeten worden om je daden te beoordelen. We merken op dat veel daden van de Mens spontaan zijn en vaak emotioneel geladen.Het is dit gebied van jullie leven dat nu behandeld dient te worden als jullie vrede en stabiliteit tot stand gaan brengen.Wat er ook gebeurt in jullie leven, jullie focus zou gericht moeten zijn op het uitreiken naar jullie Hogere Zelf en op het creëren van een verbinding die jullie beide verenigt zodat je Eén wordt. Op die manier zullen jullie alle leiding hebben die je nodig hebt om je door de komende beproevende periode heen te slaan. Het zal jullie ook helpen om je bewustzijn uit te breiden wanneer je afstevent op Ascentie. Terwijl dat niet ieder’s keuze is op dit moment, zal het toch anderen helpen door te zien hoe weldadig het is om een hoger bewustzijn te ontwikkelen. Hoe meer jullie vooruit komen, hoe makkelijker het wordt je vast te houden aan het bereikte niveau.Uiteraard bevinden jullie je in verschillende stadia van ontwikkeling en sommigen van jullie voelen zich in het geheel niet aangetrokken tot het idee van Ascentie. Het komt erop neer hoe comfortabel je je voelt in de huidige dimensie en diegenen die zich niet thuis voelen, zoeken naar de vervulling van hun wensen zonder noodzakelijk te weten wat hen zal bevredigen. Velen van jullie voelen dat ze van de sterren afkomstig zijn en kunnen aangetroffen worden terwijl ze verlangend de ruimte in staren tijdens prachtige heldere nachten. Van nature hebben zulke zielen al geaccepteerd dat er leven in overvloed aanwezig is in het Universum. Het leven zal niet langer een mysterie zijn wanneer we jullie eenmaal openlijk kunnen ontmoeten, aangezien een deel van onze missie het brengen van de waarheid is over jullie geschiedenis en de verbinding met ons. Ieder van jullie kwam gewillig naar de Aarde om de dualiteit te ervaren en ondanks de duisternis die ermee geassocieerd wordt, hebben jullie opmerkelijk genoeg, jullie Licht gevonden.De God van jullie Universum krijgt goddelijke instructies van de Schepper en het is jullie kanaal naar en van de Bron van het Al. God is Almachtig en niets bestaat er in het Universum dat niet het Licht van God draagt. De grootsheid en schittering van God is niet te meten en toch kunnen jullie het zelfs op jullie lagere vibratieniveaus voelen. God is Geheel Liefde voor al het leven, overal en heeft daarom niet de minste vorm van beoordeling waar het jullie betreft. Elke andere claim om God te zijn, is vals en zulke Wezens dienen niet aanbeden te worden. Jullie geschiedenis verhaalt over zulke goden maar dat is geklets van de Mens over diegenen die krachten toonden die hen te boven ging. De Mens is in het verleden bijgelovig geweest en gemakkelijk iets wijs gemaakt en gaf zijn krachten uit handen en dat is sinds die tijd zo doorgegaan en anderen hebben volledig voordeel genomen van die situaties. Jullie hebben nu een keerpunt bereikt en jullie steunen veranderingen die jullie rechten en soevereiniteit zullen herstellen.Overal zijn de ogen van de mensen geopend voor de trapsgewijze slavernij van de Mens. Onderwijs en enorme wereldwijde communicatiesystemen hebben het gat overbrugd tussen de verschillende landen. Hiermee komt een beter begrip van de plaats van de Mens op Aarde en zijn recht op vrijheid. Nu is het gevecht tussen het duister en het Licht in de openbaarheid gekomen en een duidelijke scheiding vindt plaats tussen de twee groepen. De kracht is bij hen van het Licht en de waarheid over recente gebeurtenissen wordt ontdekt. Het duister geniet niet langer van anonimiteit door zich achter anderen te verschuilen en zij die de Illuminatie vormen worden onthuld. Wanneer ze eenmaal geïdentificeerd zijn, worden hun activiteiten ingeperkt en hun macht verzwakt.Wij observeren jullie natuurlijk en moedigen jullie aan maar niet in die mate dat het jullie leven in gevaar zou brengen. Jullie zijn het leger van onbekende soldaten die de waarheid dragen in plaats van zwaarden en jullie liefde is jullie Licht. Jullie verspreiden het woord wanneer jullie je dagelijkse taken uitvoeren en mensen zien in jullie de kracht en de vastbeslotenheid die voortkomt uit leven vanuit je waarheid. Jullie zijn de Lichtwerkers die de vlag van vrijheid dragen en het gaat er bij jullie niet om te veroveren maar om mensen te bevrijden van de duistere machten. Jullie hebben vertrouwen, zijn zeker van succes en voelen dat een overwinning niet ver weg is. Dat is de reden waarom we zulk een genegenheid en liefde hebben voor de mensen van de Aarde en vanwege hun potentie om alle tegenslag te overwinnen.Onze aankomst zal jullie inspanningen om de veranderingen te versnellen, stimuleren en het zal ook jullie pad verhelderen zodat jullie tijd volledig kan worden besteed aan jullie eigen voorbereidingen op Ascentie. Er gebeurt zo veel buiten jullie Aarde dat gericht is op het versnellen van zaken en het gebeurt in de vorm van hogere energieën waardoor sommige veranderingen zich manifesteren. Moeder Aarde profiteert daar ook van al kunnen ze de noodzaak voor fysieke veranderingen niet totaal verlichten. Jullie wetenschappers worden zich meer bewust van de schaal van wat gaande is en realiseren zich dat er fundamentele veranderingen plaatsvinden door jullie hele Universum heen. Zij zijn natuurlijk meer bezorgd over wat er op de Aarde gebeurt.Onze Ascentie verschilt niet met die van jullie maar wij participeren met volledige kennis over wat er gebeurt. Wanneer het plaatsvindt co-ordineert elke dimensie zijn handelingen met alle andere niveaus en het gebeurt vloeiend in complete harmonie. Jullie dimensie is de uitzondering maar wij assisteren jullie om zo veel mogelijk moeilijkheden te voorkomen. Onze hulp zal duidelijk worden wanner wij bij elkaar kunnen komen en we hopen dat er niet zo lang gewacht hoeft te worden. Dat hangt deels af van jullie collectieve groei in bewustzijn en hoe snel jullie het framewerk voor wereldvrede kunnen vormen. First Contact is te belangrijk om af te raffelen en we moeten zeker zijn van een vriendelijke ontvangst en oprechte acceptatie.Ik ben SaLuSa van Sirius en als een zegsman van de Galactische Federatie voel ik me zeer bevoorrecht jullie toe te spreken. Allengs hebben we geen kanalen nodig om met jullie te kunnen praten maar zullen we op jullie televisienetwerken verschijnen. We zouden dat nu ook kunnen doen maar dat zou een oplegging zonder jullie instemming zijn. Blijf zonder vrees en weet dat we dichterbij zijn dan ooit om openlijk jullie te ontmoeten. De zachtmoedigen zijn de vredesstichters en zij zullen de Aarde erven.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Site Original:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/May%202009/salusa__15may2009.htm

woensdag 13 mei 2009

13-Mei-2009 SALUSA

Jullie gaan alles leren dat jullie verder zal dragen om ons niveau te bereiken en we zien dat jullie worden voorbereid om de noodzakelijke spectaculaire vooruitgang te maken...


Het Menselijk Ras wordt buitengewoon beschermd en het is alsof jullie je in de Arena van het Leven bevinden terwijl velen jullie activiteiten observeren. Jullie zijn eigenlijk twee teams die bekend zijn door hun loyaliteit aan het duister of het Licht en jullie spelen het serieuze levensspel. Het was nooit de bedoeling dat het jullie geheel zou verteren en Universele voorschriften hebben verzekerd dat jullie het eindspel hebben gehaald. Dat is natuurlijk precies waar jullie nu zijn en wij, van de Galactische Federatie, en vele anderen van het Licht monitoren de laatste fasen. Begrijp dat de uitkomst al bepaald is en dat is waarom jullie de kans hebben om de cyclus van dualiteit te verlaten. Het is een gouden kans om te verrijzen en te profiteren van de hogere energieën die nu voortdurend naar de Aarde worden gestraald.De wake-up call is al lange tijd bij jullie gaande maar met het naderen van de afsluiting van de cyclus wordt er een grotere impuls gegeven om meer van jullie bewust te maken. Het is niet een kans van ‘één keer in je leven’, maar één keer tijdens een cyclus van duizenden jaren dat fysieke Ascentie mogelijk is. Velen wensen de dualiteit te verlaten omdat ze genoeg krijgen van de lagere vibraties en de constante strijd tegen de duistere machten. Verschillende paden zijn gekozen om die aspiraties te vervullen en zolang als jullie stevig vasthouden aan jullie intentie om je te verheffen, zullen jullie met zekerheid succesvol zijn. De Hogere Raden verdedigen jullie recht om je pad te kiezen en dat is op zijn beurt in overeenstemming met Universele Wetgeving. Jullie werden niet als het ware voor de leeuwen gegooid en jullie evolutie heeft de koers gevolgd die door de Mede-Scheppers is uitgezet. Hun krachten zijn fenomenaal en indien nodig kunnen ze jullie in één klap op een ander pad zetten, op een andere planeet.De hoogte- en dieptepunten van jullie ervaringen zijn zorgvuldig gebalanceerd zodat jullie op lange termijn vooruit gaan en jullie niet statisch zijn, noch overweldigd worden door jullie uitdagingen. Jullie Gidsen volgen van nabij jullie vooruitgang en zij zullen jullie helpen je levensplan te vervullen. Een rustig en gemakkelijk leven is normaal gesproken geen optie omdat het doel is voor situaties geplaatst te worden waar je van leert en wanneer jullie rijkdom zien, geloven jullie vaak dat dit wenselijk is maar het geeft soms meer problemen dan dat het oplost. Een simpel en ongecompliceerd leven is te verkiezen waarbij je aandacht niet wordt opgeslorpt door een valse manier van leven. Bittere armoede is ook onwenselijk maar sommige zielen voelen dat ze meer leren door in “behoeftigheid en gebrek” te leven. Feit is dat jullie levensstijl is als al het andere, een onderdeel van wat jullie hebben gepland. Dat is de reden waarom jullie Helderzienden met enige zekerheid jullie toekomstige mogelijkheden kunnen zien. Vrije wil is nog steeds van toepassing maar waarom zouden jullie datgene willen veranderen dat als jullie beste optie voor ontwikkeling is besloten.Dierbaren, wij houden, wanneer nodig, onze afstand tot jullie omdat we geen wensen hebben om bij jullie persoonlijke plannen tussenbeide te komen. Wanneer we echter instructies hebben ontvangen, zullen we uiterlijke gebeurtenissen beïnvloeden die jullie raken en jullie weghouden van schade. Over het algemeen krijgen jullie zo veel aandacht maar in de meeste gevallen zijn jullie je daar weinig of in het geheel niet van bewust. Wij zijn niet jullie goden en noch pretenderen wij dat te zijn maar in het verleden hebben andere Ruimtebezoekers dat als zodanig geaccepteerd en dat is voor ons niet verrassend. Zoals we jullie vaak vertellen zijn wij als jullie toekomstige zelf en wat jullie als miraculeus zien en soms voorbij jullie begrip gaat, is simpelweg geavanceerde kennis. Jullie gaan alles leren dat jullie verder zal dragen om ons niveau te bereiken en we zien dat jullie worden voorbereid om de noodzakelijke spectaculaire vooruitgang te maken.De tijden waar jullie je in bevinden zijn perfect om jullie spiritueel begrip te beproeven. Bijna dagelijks staan jullie voor uitdagingen en het is jullie kans om te peilen hoe ver je vooruit bent gegaan. Kunnen jullie, wanneer er chaos om je heen is, enentreerd blijven.en werken aan het ten alle tijde lijk is om te ascenderenen hoe ver je vooruit gang te maken.s dat als zodanje zelfbeheersing bewaren en kalm blijven en kunnen jullie desondanks aan elke ziel je liefde geven. Om die staat van bewustzijn te bereiken die noodzakelijk is om te ascenderen, zullen jullie moeten werken aan het ten alle tijde gecentreerd blijven. Wanhoop niet als je soms faalt en onthoud dat zoals altijd overal om jullie heen hulp aanwezig is. Roep om hulp wanneer je leiding nodig hebt en vele helpers zijn alleen om die reden bij je. Natuurlijk is er hulp van jullie medereizigers en zij blinken uit in alle aspecten van spirituele leiding. Jullie Internet heeft zoveel mogelijkheden geopend om te vinden wat je zoekt en het vervoert ook nieuws waarvan jullie media liever had dat jullie het niet wisten.Op het moment proberen jullie duistere machten door te gaan met hun plan maar ze hebben niet de mate van controle zoals voorafgaand aan de Presidentiële verkiezingen. De aanstelling van Obama heeft de verwachtingen van mensen veranderd en er is een sterke beweging die groeit in zijn aanhang. Hij heeft nog steeds tijd nodig om zijn gezag te laten gelden in zaken maar uiteindelijk zal hij erkend worden. Het zou niet in zijn belang zijn om te veel in één keer proberen te veranderen. Houd er zonder meer rekening mee dat zijn handen op vele manieren zijn gebonden terwijl hij ook leden van de Illuminatie om hem heen heeft. Het duister is nog steeds actief maar alles gaat nogal naar tevredenheid vooruit en nadat de vestigingsperiode is verstreken zullen grote beslissingen genomen worden die mensen tot de waarheid zullen ontwaken. Vele bronnen worden meer uitgesproken en de mensen die tot nu toe in het ‘duister’ leefden, openen hun ogen voor wat er door kon gaan uit hun naam.Politieke Instituten worden over de hele wereld heen zwaar bekritiseerd en hun tekortkomingen en gebreken worden publiekelijk bekend gemaakt. Het resulteert in krachtige oproepen tot verandering in de manier waarop ze opereren, zodat ze ook als verantwoordelijk voor de mensen kunnen worden beschouwd en beleid hebben dat ook in hun belang is. Gedurende te lange tijd hebben zij voor partijpolitieke belangen gewerkt en niet noodzakelijk voor de mensen. Politiek is grotendeels corrupt geraakt door de Illuminatie en hun vermogen om “hun man” verkozen te krijgen op topposities. Dat zal veranderen en vele zielen van het Licht wachten op hun kans om hun kwalificaties te laten zien en om mensen terug te leiden naar eerlijke en open politiek. Jullie kunnen misschien niet alles weten dat achter de schermen gebeurt en onze bondgenoten nemen het initiatief tot veel goed werk. Dit leidt tot de mogelijkheid om de oude overblijfselen van het team van de laatste President te verwijderen en er is veel werk te doen om ongedaan te maken wat gedaan is om de duistere agenda te ondersteunen en geduld is vereist omdat de fundering ervan wordt afgebroken.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben verheugd jullie toe te spreken met mijn gedachten en kennis over wat er zowel op als buiten de Aarde gebeurt. Wees ervan verzekerd dat wij ons bewust zijn van jullie wens om de veranderingen tot stand te zien komen en vooruitgang wordt voortdurend gemaakt richting de grote overwinning die van jullie zal zijn.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Original Site:

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/May%202009/salusa__13may2009.htm

maandag 11 mei 2009

11-Mei-2009 SALUSA

Het Leven is opwindend en vol van onbegrensde wonderen en dat zal ook jullie ervaring zijn wanneer jullie eenmaal Kosmische Wezens zijn...


Jullie ervaren nog steeds de lozing van de financiële ineenstorting. Het is niet zo gemakkelijk als sommigen denken om de schade te overbruggen die het wereldwijd heeft veroorzaakt. Er worden pogingen ondernomen om het oude systeem te herstellen dat geen toekomst heeft omdat grotere veranderingen nodig zijn om iets van orde terug te brengen. Er is niet eerder een tijd geweest zoals de huidige waarin de invloed van de mensen zo krachtig was. Jullie spelen een grotere rol dan jullie je realiseren door vooruit te gaan in de meeste gebieden van jullie leven zodat er een pad is geopend dat als stapsteen fungeert voor Ascentie. Er zijn vele invloeden in het spel en sommigen komen van buiten de Aarde en wij van de Galactische Federatie maken hier deel van uit door de samenwerking met onze bondgenoten. Ze hoeven niet noodzakelijkerwijs te weten dat dit gebeurt maar omdat ze intuïtief en vooruitziend zijn, is het voor ons gemakkelijk om hen naar een pad te leiden dat mogelijkheden opent om het nieuwe paradigma te manifesteren.Wanneer de veranderingen duidelijk worden en de weg vooruit helderder, worden meer zielen ontvankelijk voor de nieuwe ideeën die worden gepresenteerd. Mensen houden van nature niet van verandering maar zien en begrijpen de ernst van de tijden waarin jullie je bevinden. Men realiseert zich dat tenzij jullie nu een omwenteling bewerkstelligen, jullie door blijven modderen op jullie pad vooruit zonder de problemen op te lossen. De antwoorden zijn er en vooruit-ziende mensen wachten op hun kans om hun ideeën in daden om te zetten. Zij zullen bekendheid krijgen maar soms wordt hun persoonlijke veiligheid bedreigd door hen die verandering tegenwerken. Wij weten echter op elk gegeven moment waar onze bondgenoten zijn en ook of zij zich in enige vorm van bedreiging bevinden. We kunnen niet tegen hun levensplan ingaan maar velen zullen zich onder de leidende lichten bevinden zodra zij hun plaats kunnen onthullen in het helpen verheffen van de Mensheid.Wij zien energetische bewegingen die de start van grote veranderingen zullen inluiden en jullie, die al bewust zijn, zullen ze herkennen. Wij kunnen bijvoorbeeld niet temidden van de huidige chaos naar jullie toekomen maar toch houdt ons werk met jullie nooit op. Wij verblijven boven jullie Aarde en turen in jullie levens met, kunnen we toevoegen, jullie voorafgaande instemming en waar groepen samenkomen die de toekomst bespreken, zijn wij bij hen. Wij gebruiken onze invloed om te proberen hen te motiveren beslissingen te nemen die jullie werkelijk ten goede komen in de dagen die nog komen.Zij van het Licht worden nog steeds op de proef gesteld door betrokken te raken bij de plannen van de duistere machten. Sommigen onder jullie voelen zich verstrikt door conventie en loyaliteit met jullie werknemers maar het zal niet langer duren dan nodig is wanneer eenmaal de lessen zijn geleerd. Bijna alles waar jullie je op richten is besmet met negatieve vibraties en jullie uitdaging is twee meesters te dienen totdat je uit de wurggreep kan stappen waar jullie je in bevinden. Wees ervan verzekerd dat jullie zoals altijd zulke strijden niet alleen voeren en het zal de uitkomst ten goede komen wanneer je een beroep doet op je helpers wanneer je het gevoel hebt dat de druk op je overweldigend is. We horen jullie roep om hulp en kunnen van die gelukkige ‘toevalligheden’ laten gebeuren die je van dienst zijn. Bij elke gebeurtenis staan jullie Gidsen je terzijde, dus wees kalm en raak niet in paniek wanneer zaken niet goed voor je lijken uit te werken. Alles in je leven gebeurt met een doel en je zou moeten overwegen wat het werkelijk voor je betekent.Er zijn tijden waarin jullie zou kunnen worden vergeven te geloven dat er geen rijm of reden achter jullie ervaringen zit maar ze dragen allemaal bij aan jullie algemene ontwikkeling en leiden tot jullie spirituele verheffing. Voor wat anders zou je zijn afgedaald naar de dualiteit dan om te leren over zijn conflicten en de tegenstelling tussen twee geheel verschillende energieën? Het mooie is dat jullie de gradatie waarin je betrokken raakt, kiezen en soms wagen jullie je in het duister om uit de eerste hand uit te zoeken hoe het is om dat te ervaren. Het is misschien niet onmiddellijk opbeurend om je daar aan te herinneren als je van het Licht bent maar wat er ook gebeurt, uiteindelijk kom je geheel hersteld en onbeschadigd uit ieder leven. Zij die dat niet doen, zijn simpelweg de slachtoffers van hun eigen keuze om hun ware zelf als Wezen van Licht te ontkennen. Maar opnieuw, zij zijn niet zonder hulp achtergelaten en hun Gidsen zullen er aan werken om ze uit hun donkere perioden op te tillen. Wij staan op de achtergrond met ontzag te kijken naar jullie verbazingwekkende standvastigheid en spirituele kracht om ervaringen toe te laten die jullie zintuigen en jullie bewustzijn van jullie vonk van Licht afstompen.Spijtig genoeg zijn jullie gedurende vele levens geleid te geloven dat jullie op een bepaalde manier een kleiner Wezen zijn dan jullie werkelijk zijn. Jullie waardigheid en eigenwaarde is weggevaagd om jullie klein te houden en onderdanig aan degenen boven jullie. Welnu, we hebben voor jullie allemaal nieuws; jullie zijn Goden in de maak en dat is altijd zo geweest en dat is van jullie kennis weggehouden. Jullie bewustzijn groeit echter en hiermee komt een ontwaken tot de waarheid over jullie zelf. Jullie voelen niet alleen dat jullie meer zijn dan je fysieke lichaam maar ook dat jullie een Hoger Zelf hebben dat jullie naar niveaus kan verheffen die meer in overeenstemming zijn met wie jullie werkelijk zijn. Jullie zijn beperkt door jullie overtuigingen maar zodra jullie verantwoordelijkheid nemen voor jezelf in plaats van dat je je meer verlaat op anderen, is het net alsof je het Licht hebt aan gedaan. Inderdaad, dat is exact wat je hebt gedaan en velen van jullie kunnen getuigen van zulk een ervaring. Het vinden van je ware zelf is een openbaring en een verheffing die je doet realiseren hoe krachtig jullie werkelijk zijn.We zeggen, neem je kracht terug omdat er nooit eerder zo’n kans is geweest om dit te doen waarbij zoveel hulp aan je werd gegeven. Hier gaat Ascentie over en het doet er niet toe wie je bent; iedereen heeft dezelfde kans om te ascenderen. De vereiste inspanning en vastbeslotenheid kan groter zijn bij de één of de ander, afhankelijk van jullie huidige niveau van bewustzijn.Er is echter een voorziening voor elke ziel om terug te keren naar het Licht en wat een vreugdevolle ervaring zal het zijn in het herkennen van jullie ware potentieel en pad naar de hogere dimensies. Daar stopt het niet omdat jullie voor altijd jullie bewustzijn uitbreiden totdat je vol bewustzijn bereikt. Het is bijna onmogelijk om dat in woorden uit te leggen maar kunnen jullie je voorstellen hoe het is om Eén te zijn met al Dat Is. Om het Verleden, het Heden en de Toekomst als Eén te ervaren en een onuitwisbare verbinding te hebben met alle levensvormen. Om exact te zijn waar je wenst door louter een gedachte en ook alles te creëren wat je verlangt.Ik ben SaLuSa van Sirius, en net als jullie ontwikkelen wij ons voortdurend en wij ervaren een veelvoud aan werelden en verschillende Wezens die haar bewonen. Het Leven is opwindend en vol van onbegrensde wonderen en dat zal ook jullie ervaring zijn wanneer jullie eenmaal Kosmische Wezens zijn.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original Site:

www.treeofthegoldenlight.com

vrijdag 8 mei 2009

08-mei-2009 SALUSA

Er is een manier om nu te gaan voordat jullie klaar zijn om te ascenderen maar wanneer we eenmaal bij jullie kunnen zijn en de duisteren niet tussenbeide kunnen komen, zal jullie vooruitgang verbazingwekkend zijn...Kunnen jullie geloven hoe de tijd sneller dan ooit verstrijkt? Het is een indicatie die jullie duidelijk vertelt dat het Licht krachtiger wordt dan ooit. Jullie spelen jullie rol door het omlaag te halen naar de Aarde en wij, en anderen van de hogere dimensies, gaan door die energieën naar jullie toe te stralen. Het is een voortdurend proces dat zich uitstrekt vanuit het Universum en zelfs van verder. Er wordt energie gezonden vanuit de Centrale Zon en die daalt neer door verschillende vibratieniveaus totdat het naar de Aarde kan worden gestuurd zonder dat het jullie overweldigt. Jullie zouden niet kunnen overleven in energie die te sterk is en het is deze factor die op passende en noodzakelijke wijze verzekert dat jullie je alleen binnen een bepaalde vibratie bewegen die verenigbaar is met die van jezelf. Er zijn krachtige zielen die de verantwoordelijkheid is toevertrouwd voor het richten van specifieke energieën naar jullie middels henzelf en Sint Germain met zijn violette straal is één zo’n Meester. Alles dat jullie zien en dat om jullie heen is, gaat over energie en verwijderd van het fysieke bestaan en in de Lichtsferen zullen jullie daar veel over leren.In de eerste plaats zijn jullie Licht Wezens en zijn de Lichtdimensies jullie ware thuis. Jullie bevinden je nu op dat pad dat ernaar terugleidt met behulp van het proces van Ascentie. Sommige Dierbaren zijn angstig bij de gedachte aan verandering zonder te begrijpen dat wanneer jullie verrijzen, jullie van nature de schoonheid, vrede en harmonie zullen accepteren die overal bestaat. De hardheid en de moeilijkheden van het leven in jullie huidige dimensie zullen slechts herinneringen zijn die langzaam wegvagen omdat er geen plaats voor ze is in de hogere niveaus van het Licht. Jullie moeten je gaan realiseren dat jullie niet je fysieke lichaam zijn, is het niet schitterend dat jullie met Ascentie in vibratie zullen verhogen zodat het acceptabel is in de vijfde dimensie waar het merendeel van jullie zal verblijven. Jullie zullen volledig bewust ascenderen en snel van de ene dimensie naar de andere bewegen.Er is een manier om nu te gaan voordat jullie klaar zijn om te ascenderen maar wanneer we eenmaal bij jullie kunnen zijn en de duisteren niet tussenbeide kunnen komen, zal jullie vooruitgang verbazingwekkend zijn. De reiniging op aarde van alle rommel en datgene wat aan de verstreken Duistere Tijdperken behoort, zal worden vervangen door alles dat schoonheid heeft en passend is voor de hogere dimensies. De grootste verandering zal in de energie zitten die jullie voortdurend omhelst en die zuiver en verheffend is. Hebben jullie niet gehoord over sommige zielen die toestemming kregen om zulke sferen te bezoeken? Die enkele ervaring die ze overweldigend vinden en die ze niet achter zich willen laten, die over energie gaat die liefde uitstraalt en alles daarin omhult. Het is de energie van de Bron waarin alles leeft en dat is nu van toepassing op jullie, zij het dat jullie je er grotendeels van hebben afgescheiden. Dat werd verwacht omdat jullie het zijn aangegaan zulke omstandigheden te ervaren als onderdeel van jullie evolutie. De dualiteit eindigt nu op Aarde en hiermee komt de kans om het geheel achter je te laten.Als je de zienswijze aanhoudt dat wat er nu gebeurt deel uitmaakt van de zuivering die al is begonnen, zal het een stuk gemakkelijker worden om er buiten te gaan staan en je op de toekomst te concentreren. Er is onvermijdelijk chaos wanneer de oude systemen instorten en jullie bevinden je temidden daarvan maar het hoeft je niet te verscheuren wanneer je je ogen stevig gericht houdt op jullie bestemming. Het kost tijd voordat jullie duidelijk zien wat het gaat vervangen maar wij hebben uitgewerkt wat er komt en het zal vreugde en geluk brengen in jullie hart. Wij zijn voortdurend bij jullie, of jullie je dat nu bewust zijn of niet, al zien veel meer mensen onze vloot en dat is natuurlijk onze bedoeling. De waarheid over onze aanwezigheid kan moeilijk verborgen of ontkend blijven na al deze tijd want onze bezoekjes aan jullie planeet zijn niet alleen de laatste eeuw duidelijk gedocumenteerd maar gaan ook in jullie oude kronieken duizenden jaren terug. Het zal een grote feestdag zijn wanneer onthulling officieel wordt en die tijd schuift steeds dichterbij.We zouden goed de duisteren kunnen vragen wat het is dat zij vrezen aan onze aanwezigheid. Niets zou ons meer verblijden dan dat zij ons als de goedaardige Wezens accepteren die we zijn, en dat ze zich naar het Licht keren en hun verleden achter zich laten. Wij koesteren geen zieke gevoelens ten opzichte van hen omdat iedere ziel die contact is kwijtgeraakt met het Licht er één is die op enig moment in de toekomst zal terugkeren. Jammer genoeg hebben ze een koppige karaktertrek die hen verhindert een nederlaag toe te geven en triest genoeg zouden ze eerder vernietigen wat ze niet kunnen controleren. Heb geen angst Dierbaren, er is verordend dat een dergelijk einde dit keer niet is toegestaan, in tegenstelling tot eerdere cycli. Jullie zullen ascenderen als dat je wens is en jullie zullen verdergaan met de intentie en het voornemen om dat doel te bereiken. Alles is gepland naar dat einde wat de reden is waarom jullie uit kunnen kijken naar een gelukkige voltooiing van deze cyclus.Zorg in de tussentijd voor je dagelijkse behoeften en voorzie in de toekomst zoals jullie die zien. We weten dat sommige onder jullie angst voelen in het gebied waar jullie leven en jullie zijn wijs aandacht te besteden aan je gevoelens. We kunnen veel doen om grote gebeurtenissen op Aarde te controleren maar enige reiniging van de oppervlakte van jullie wereld is essentieel voor de toekomst. We houden vele gebieden in balans die onderworpen zijn aan aardbevingsactiviteiten maar we kunnen niet altijd tussenbeide komen wanneer karmische verantwoordelijkheden worden uitgewerkt. Jullie zouden al kunnen weten dat vele zielen er voor kiezen om met behulp van natuurlijke catastrofes weg te gaan en wees ervan verzekerd dat er voor hen wordt gezorgd en dat geen echte schade wordt ervaren. Er bestaan, zoals jullie zouden zeggen, ziekenhuizen aan de “andere kant” waar liefdevolle vrijwilligers de nieuwkomers begroeten en die hun comfort en verlichting van enig trauma veilig stellen. In werkelijkheid worden er geen verwondingen of iets dergelijks mee gedragen naar de astrale gebieden en ‘patiënten’ zijn snel genezen van een of andere emotionele herinnering.Jullie Dierbaren die lang geleden de Aarde hebben verlaten, wachten op hun kans om jullie in Ascentie te vergezellen omdat ook zij zich voor de gelegenheid voorbereiden. Degenen onder jullie die zich hun lot hebben afgevraagd, zouden verlicht moeten zijn door de wetenschap dat zij op hun her-eniging met jullie wachten. De Schepper heeft jullie dualiteit laten ervaren maar heeft jullie op hetzelfde moment niet verlaten en heeft jullie bevrijding gepland die nu nadert. Jullie hebben je hele wezen in die grote energie van Liefde en Licht en waren er nooit van afgescheiden al kan dat anders lijken terwijl je op Aarde bent.Ik ben SaLuSa van Sirius en de Galactische Federatie is zo verheugd contact met jullie te maken. Het gaat erom deze laatste jaren van jullie reis een stuk gemakkelijker te maken en jullie zullen gesteund worden door onze aanwezigheid. Wij zijn jullie verzekering dat deze cyclus zal eindigen zoals gepland en voor die tijd zullen we naar de Aarde gekomen zijn en krachten met jullie verenigd hebben. Weet dat onze liefde al die tijd met jullie mee reist.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/May%202009/salusa__8may2009.htm

woensdag 6 mei 2009

06-mei-2009 SALUSA

Jullie hebben veel over ons te leren en het zal een opwindende tijd zijn wanneer we spoedig onder jullie verblijven...We spreken jullie toe als vrienden maar in werkelijkheid zijn jullie meer omdat we Eén zijn. Niet alleen omdat we allen afkomstig zijn van de Bron maar wij maken deel uit van dezelfde ervaring en evolutionair pad. Zoals we jullie eerder hebben verteld, zijn wij jullie toekomst en is Ascentie jullie paspoort daarvoor. Dat is jullie bestemming geweest sinds jullie zo vele jaren terug een voet op Aarde zetten. Moeder Aarde volgt haar eigen evolutionaire pad en uit liefde voor jullie heeft ze jullie met zich mee gedragen. Net als jullie is het ook haar tijd om de cyclus van dualiteit te voltooien maar ze heeft ermee ingestemd jullie verder mee te nemen naar de hogere dimensies. Er is duidelijk nog een zodanig korte tijd over voor Ascentie plaatsvindt en er kan niet worden ontkend dat er nog maar korte tijd over is voor een nieuw decreet van de Schepper.Tijdens Ascentie kijken jullie naar een Universeel gebeuren in magnifieke proporties dat ruimte geeft aan elke ziel om zich te verheffen. Jullie hebben er een kleiner aandeel in maar het is van een zodanig belang voor het geheel omdat jullie klaar moeten zijn om je te verheffen voordat het proces kan worden voltooid. Het Universum zal zijn deuren openen voor de nieuwe Mens die is gearriveerd en die volledig gerijpt is tot een Kosmisch Wezen. Op Aarde neigen jullie ernaar je aan elkaar vast te houden omdat jullie tot vrij recent naar elkaar uitkeken voor comfort en veiligheid. Door verder te gaan voorbij de beperkingen ervan zullen jullie je creatieve krachten ontdekken en hoe je ze ten gunste van het Geheel kan gebruiken. Vaak hebben we jullie herinnerd aan de grote verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt wanneer je ze gebruikt. Misschien kan je nu begrijpen waarom slechts zielen die een bepaald niveau van bewustzijn hebben bereikt de vrijheid kan worden gegeven om te creëren zoals ze wensen. Uiteindelijk is het zo dat hoe hoger je gaat, hoe verder de consequenties reiken van misbruik van jullie kracht.In jullie geest zou je al moeten uitkijken naar controle van jullie emoties en de ware “jij” worden die in staat is om zijn/haar ego achter zich te laten. Jullie bevinden je nog steeds in beproevende tijden en welke betere tijden zou je kunnen hebben om voor jezelf te bewijzen dat je klaar bent om te ascenderen. Het is gemakkelijk om verstrikt te raken in de paniek en de wanhoop die de duistere machten aan het creëren zijn. Het is echter slechts een passerende fase omdat de laatste uitwerking van gebeurtenissen op Aarde tot rijping komt. Jullie zullen ze niet alleen zien maar zullen in veel gevallen erbij betrokken zijn. De Mensheid moet in staat zijn om zijn aandeel te erkennen in het tot stand komen van de situatie die jullie ervaren. Er is geen God of toorn of woede die jullie straft en als je het gevoel hebt dat je een slachtoffer bent, is dat een onderdeel van je eigen gedachtepatroon. Dat mag hard klinken maar jullie ervaren exact wat je tot jezelf hebt aangetrokken en op die manier kan je het resultaat van je daden uit vrije wil begrijpen.Jullie zijn zo misleid met betrekking tot het doel in jullie leven en velen geloven nog steeds niet in de oneindigheid van het leven. Ieder van jullie heeft gedurende vele beschavingen duizenden levens gehad en vandaag de dag bevinden velen van jullie zich op het punt waarop jullie ervaringen hebben vervuld waar je van oorsprong op uit was. Jullie hebben geleerd van de lessen van dualiteit en het heeft weinig of niets meer aan jullie te onderwijzen. Sommige zielen zijn echter in een zo langzaam tempo vooruit gegaan dat zij nog steeds de noodzaak voelen om langer in de derde dimensie te blijven. Dat is de reden waarom er een andere “Aarde” is voorbereid voor hen om hun ervaringen te kunnen voortzetten. De Spirituele Hiërarchie hanteert geen tijdslimiet voor jullie ervaringen omdat alles bijdraagt aan het Universele Bewustzijn en het is beschikbaar voor iedereen die informatie zoekt over jullie sferen.Hoe meer jullie de waarheid begrijpen, hoe makkelijker het wordt te tolereren wat er om jullie heen gebeurt. Door oefening kunnen jullie ten alle tijden gecentreerd blijven en de afleidingen aan je voorbij laten gaan. Zoals we vaak zeggen, blijf gefocust op de toekomst en op wat je verwacht dat het zal brengen. Je zult niet alleen kalm en vreedzaam blijven maar ook helpen je visie te manifesteren en het dichterbij je te brengen. In feite is het zware werk al gedaan en alles dat jullie hoeven te doen, is je kracht behouden en je toewijding om deze periode door te komen. Het zal niet te lang duren voordat jullie duidelijk de kans zien voor grote veranderingen. Dan zal je weten dat de oude garde gefaald heeft in hun pogingen om hun macht te behouden. Zij zullen zich neerleggen bij de nederlaag en zullen verwijderd worden uit hun machtsposities. Zij kunnen de onvermijdelijke instorting van hun imperium niet voorkomen.Steun diegenen, Dierbaren, die duidelijk Lichtwerkers zijn en je zult ze op alle verschillende niveaus aantreffen. Je zult ze herkennen door hun woorden en daden omdat hun waarheid met je zal resoneren. Laat je niet voor de gek houden door welbespraakte woorden die het Licht missen en denk zeker twee keer na voordat je jezelf laat vallen voor de angsttactieken die vaak worden gebruikt. Dat is de weg van het duister omdat ze geen andere manieren kent om jullie in hun greep te houden. Rijkdom wordt vaak voorgespiegeld om je ziel te kopen maar niemand, behalve degenen met een lagere vibratie, zou normaal gesproken op die manier verstrikt raken. Geld is op vele manieren de wortel van het kwaad geweest maar van zichzelf heeft het geen macht; het is simpelweg de manier waarop het wordt gebruikt. Er wordt voor jullie ogen gezwaaid met materiële doelen als de panacee van het leven en jullie worden aangemoedigd om rijkdom te verwerven in een nooit-eindigende zoektocht. Sommigen hebben het gevoel dat geld geluk evenaart maar terwijl het vele problemen helpt te verlichten, bevordert het jullie spirituele evolutie niet. Dat is zo tenzij je een speciale persoon bent die het nut ervan inziet door te delen en er anderen van laat genieten wanneer hun noden drukkend zijn.In dagen die op komst zijn, zal geld geen betekenis hebben en jullie zullen alles creëren dat je nodig hebt. Die dagen zijn dichterbij dan je misschien denkt en komen met jullie verheffing door de dimensies heen. Denk over het gegeven dat er sferen zijn die zo hoog vibreren dat je als een Wezen van Licht bestaat. Wat zijn dan je behoeften wanneer je opgehouden bent te bestaan in de meer fysieke sferen. Jullie zien ons en we zien er hetzelfde uit als jullie in onze kledingstijl maar we hebben geen kleding zoals die van jullie nodig. We kunnen onze kostuums of pakken in het bestaan ‘denken’ en dat is de reden waarom is opgemerkt dat het eruit ziet als onze huid, zonder zomen, naden of knopen. Jullie hebben veel over ons te leren en het zal een opwindende tijd zijn wanneer we spoedig onder jullie verblijven.We weten dat jullie moe zijn van het wachten op een nieuw pad dat zich opent maar wees geduldig omdat alles doorgaat zoals het hoort. Er kunnen oponthoudjes zijn maar we zullen ze compenseren en ons plan zal niet in het minst beïnvloed worden. Ons is altijd de macht gegeven om zaken in balans te houden en we zijn nu meer dan ooit actief. Jullie veiligheid is verzekerd en wij monitoren de duistere machten meer dan zij zich mogelijk zouden kunnen realiseren. Ons Licht en onze Liefde zal jullie voor altijd omringen.Dank je SaLuSa

Mike Quinsey.


Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/May%202009/salusa__6may2009.htm

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS