Followers

Google+ Followers

vrijdag 26 februari 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 26 feb 201626 Februari 2016. Mike Quinsey (Hogere Zelf)

Gebeurtenissen gaan nog steeds snel vooruit, en de mogelijkheid van bemoeienis wordt steeds kleiner nu de macht van het Duister steeds minder wordt. Er hangt veel af van hun mogelijkheid om door te gaan met het financieren van hun behoeften en dit wordt langzamerhand steeds moeilijker aangezien hun activiteiten beïnvloed worden door het gebrek aan fondsen. De hogere machten zullen doorgaan hun activiteiten in te perken, wat ze al vele jaren hebben gedaan. Nu echter worden hun opties steeds meer beperkt en worstelen ze om hun projecten door te laten gaan. Vele malen hebben ze geprobeerd de beperkingen die hen zijn opgelegd te omzeilen en ze zijn niet in staat hun plan voort te zetten om een derde wereldoorlog te starten, en daarbij is hen in niet mis te verstane bewoordingen verteld dat hen onder geen enkele voorwaarde zal worden toegestaan er één te beginnen.
Ondertussen zijn de maatregelen om "Disclosure" mogelijk te maken goed gevorderd en niets zal een aankondiging daarvan in de weg staan. Andere zaken die gepland staan om de waarheid naar buiten te brengen gaan eveneens goed vooruit. Mensen vinden op vele fronten de moed om hun waarheid te verkondigen en ze zullen beschermd worden. De leugens worden niet langer geaccepteerd en de doofpotten worden blootgelegd. De tijd voor het vrijmaken van de waarheid is nu gekomen, en wanneer de geschiedenis wordt herschreven zal dit bekend staan als de Tijd van de Openbaringen. De waarheid is zo anders dan die welke jullie werd wijsgemaakt. Feitelijk zullen velen het ongelofelijk vinden dat jullie zo lang werden misleid.
Het vreedzame leven waar jullie zo naar verlangden zal spoedig binnen jullie bereik zijn en de veranderingen zullen uiteindelijk wereldomvattend zijn. Alles wat heeft voorkomen dat jullie konden genieten van dat waarop jullie recht hebben zal worden overwonnen en niets van de oude onaanvaardbare gewoonten zal worden toegestaan te blijven bestaan. In jullie behoeften zal worden voorzien zodat jullie uiteindelijk in staat zullen zijn volledig van het leven te genieten. De "nare droom" waaruit jullie nu net ontwaken zal ophouden en er zal jullie veel hulp worden gegeven zodat de noodzakelijke veranderingen zich zullen manifesteren. Ze zullen natuurlijk jullie hulp nodig hebben, samen met jullie buitenaardse vrienden die jullie op je reis hebben vergezeld. Zelfs tijdens jullie leven waren er verscheidene gelegenheden waarbij ze grote rampen hebben voorkomen.
Er komt een tijd naderbij waarin jullie een nauwe band zullen hebben met Wezens die binnenin jullie Aarde hebben geleefd. Ze zien dat jullie voldoende zijn geëvolueerd om zichzelf aan jullie bekend te maken. Er zullen ook anderen zijn van buiten de Aarde die jullie met je transitie zullen helpen om Galactische Wezens te worden, hoewel die gebeurtenis nog ver weg is. Er wacht jullie een prachtige toekomst die jullie meer dan compenseren zal voor alle levens die jullie in de lagere dimensies hebben geleid. Jullie hebben in een lange tijdsperiode veel geleerd en dit zal jullie uitermate goed helpen bij toekomstige ervaringen. Zoals jullie nu ontdekken is het leven een hele serie ervaringen die jullie hebben voorbereid op grotere dingen.
Neem de levenslessen serieus, aangezien ze jullie veel te leren hebben wat jullie in staat zal stellen je te verheffen boven de noodzaak om meer levens op Aarde te leiden. Niemand is méér of minder dan een ander, aangezien het simpelweg een kwestie is van waar je je bevindt op de evolutieladder. Help je medereiziger waar je kunt, aangezien een vriendelijk woord of een helpende hand heel bemoedigend kan zijn. Karma is goed noch slecht in zoverre dat het eenvoudig lessen betreft die moeten worden geleerd als je door wilt gaan met je ontwikkeling. Ongeacht welke ervaringen je doormaakt, wees ervan verzekerd dat ze nodig zijn, hoewel sommigen vrijwillig zijn als resultaat van de wens om een andere ziel te helpen evolueren. Probeer dus onder alle omstandigheden je best te doen, wetende dat er veel is te halen uit het helpen van anderen.
Het Duister heeft jullie gestimuleerd om de ander als afgescheiden van jou te zien terwijl jullie allemaal Eén zijn. Dus kijk door die buitenkant heen aangezien jullie allemaal uit de Bron van Al Dat Is zijn ontstaan. Onthoud eveneens dat een ziel vele levens in alle mogelijke rassen ervaart. Omdat dit het einde van de Zonnecyclus is, is dit een tijd waarin vele zielen zullen ascenderen omdat ze de lagere trillingen zijn ontstegen. Degenen die nog geen hoog niveau hebben bereikt zullen in een nieuwe cyclus op dezelfde wijze doorgaan als voorheen en dit houdt een nieuwe kans in om vorderingen te maken. Niemand zal hulpeloos worden achtergelaten en deze hulp zal vrijelijk worden geboden wanneer daarom wordt gevraagd, alhoewel het niet precies in die vorm zal zijn zoals wordt verwacht. In de lagere trillingen is het mogelijk om grote blijdschap te ervaren maar ook grote zorgen en beide zullen je evolutie vooruit helpen. De eindtijden gaan gepaard met dramatische veranderingen die ver gevorderd zijn. Moeder Aarde is hierbij natuurlijk ook betrokken en is al begonnen om noodzakelijke veranderingen in gang te zetten. Ze heeft toegestaan dat haar "lichaam" op vele negatieve manieren werd gebruikt om op die manier jullie evolutie van dienst te zijn. Ze heeft echter besloten dat het nu tijd is om zich op haar eigen behoeften te concentreren en de opschoning van de Aarde is begonnen. De veranderingen zullen ervoor zorgen dat het voor de mens noodzakelijk is om zich naar veiliger oorden te begeven en hiervoor zal een passende waarschuwing worden gegeven en uiteindelijk zal de Aarde worden getransformeerd. In de hogere niveaus zal de Aarde terug naar een periode worden hersteld waarnaar wordt verwezen als "De Hof van Eden". Het zal één en al plezier zijn om deze veranderingen mee te maken en om opnieuw in harmonie en vrede te leven.

Voor vele zielen op Aarde lijkt de situatie hopeloos, aangezien het Duister aan de macht lijkt te zijn en ogenschijnlijk te machtig is om aan de kant te worden gezet. Dit is echter, zoals al vaak is aangegeven, helemaal niet de juiste situatie en veel goed werk gaat achter de schermen gewoon door. Deze toestand is inderdaad behoorlijk lang aan de orde geweest en om de succesvolle fase te bereiken waarin jullie je nu bevinden heeft veel geduld en voorzichtig manoeuvreren gekost. De duistere garde heeft zichzelf boven alle anderen verheven in het geloof dat ze de heersers van de wereld zijn. Nu realiseren ze zich dat het Licht op Aarde progressief is gegroeid. Het heeft de hulp van de hogere machten aangetrokken en de balans is doorgeslagen, waardoor het Licht nu de dominante kracht is. Het is onmogelijk dat het Duister haar doelen kan bereiken, alhoewel ze tot het einde zullen vechten.

Ga door met je werk in alle vertrouwen dat de beloofde veranderingen zich binnenkort zullen manifesteren. Sommigen zijn op dit moment heel dichtbij en jullie krijgen in de nieuwsberichten hints van wat er staat te gebeuren. De waarheid is zo lang verborgen geweest, maar dit zal niet lang meer duren aangezien het binnenkort uit moet komen om de energieën van de mensen in de juiste richting te leiden. Het probleem is geweest dat degenen van het Duister over het algemeen jullie Pers hebben gecontroleerd en niet hebben toegestaan dat het ware nieuws aan jullie werd meegedeeld. Deze situatie zal binnenkort veranderen en dan zal het ware nieuws jullie verlichten en velen zullen, waar het degenen van het Duister betreft, geschokt zijn omdat ze weinig tot geen weet hebben gehad van de activiteiten van het Duister. Het is niet langer nodig om angst voor het Duister te hebben, omdat ze zo nauwlettend in de gaten worden gehouden, dat niets dat ze doen of plannen nog langer in het geheim uitgevoerd kan worden. Ze zijn zelf in de situatie beland die voor het Menselijk Ras was bedoeld en kunnen nu niet langer ontsnappen aan de gerechtigheid voor de daden die ze hebben begaan.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.
Mike Quinsey.
Vert. Rob/Marja

vrijdag 19 februari 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (HZ) 19 feb 2016


Mike Quinsey (Hogere Zelf), 19 Februari 2016.
De tijd blijft steeds sneller gaan en jullie bewustzijnsniveaus worden alsmaar hoger. Jullie zullen een punt bereiken waarop je niet langer in staat bent in de lagere trillingen te blijven en je zult ascenderen. Het is dit keerpunt waar jullie sinds het moment van jullie afdaling in de lagere trillingen op zijn afgestevend. Deze kans is aanwezig voor iedere ziel die zich op Ascentie heeft gefocust en die stappen heeft ondernomen om zich op een dergelijke gebeurtenis voor te bereiden. Wanneer je je hiervan bewust bent geweest en je trillingen hebt verhoogd is er geen reden om hier niet in te slagen. Deze kansen bestaan altijd voor iedere ziel die heeft toegewerkt naar een dergelijke verheffing, en zijn/haar Gidsen zullen hulp bieden om hierin succesvol te zijn. 

De Aardse zaken bevinden zich in een fase van omvangrijke veranderingen en enkele belangrijke beslissingen zijn genomen die binnenkort de details hieromtrent in het publieke domein zullen brengen. Alhoewel er weinig publiciteit aan gegeven is, is de Staat Amerika tot stand gebracht en doorloopt deze nu legale verschuivingen om bekrachtigd te worden. Samen met valuta-veranderingen die eveneens vergevorderd zijn, streven vele landen ernaar om een andere leidende geldstandaard te vinden dan de huidige dollar. Daarbij zou er, met de komende valuta-herwaardering, hierdoor niemand bij in mogen schieten aangezien er regelingen getroffen zijn die erop zullen toezien dat er voor iedereen zal worden gezorgd. Er is eveneens al zeer lange tijd gepland dat er fondsen verdeeld zullen worden die onder de bescherming van St. Germain hebben kunnen aangroeien. Wees ervan verzekerd dat er uiteindelijk naar iedereen zal worden omgekeken en dat zijn/haar levensstandaard enorm zal toenemen.
Sinds lange tijd zijn er veranderingen gepland voor een succesvolle voltooiing van deze cyclus en machtige troepen van het Licht hebben ervoor gezorgd dat er geen inmenging wordt toegestaan. De Vrije Wil is nog steeds van kracht waar het personen betreft, maar voor de Mensheid als geheel is de bestemming reeds vastgesteld door grootse Wezens die jullie al eonen-lang begeleiden. Zoals de geschiedenis jullie laat zien, heeft het einde van een cyclus altijd enorme veranderingen te zien gegeven en of die veranderingen in jullie voordeel zijn hangt af van in welke mate jullie trillingen zich hebben verhoogd. Het was voorzien dat jullie voldoende vorderingen zouden maken om te kunnen ascenderen en er is nu niets wat de uitkomst kan veranderen.
Terwijl de veranderingen gaande zijn, zal er een zekere mate van ongemak zijn omdat ondanks dat ze zich snel voltrekken de taak een mammoetomvang heeft. Dus heb geduld terwijl de zaken lopen en weet dat de uitkomst naar ieders’ tevredenheid zal zijn. Er zal maar weinig droefenis zijn, want jullie zullen de verloren tijd goedmaken en veel méér winnen dan jullie mogelijk hebben verloren. In plaats van je leven lang dag in dag uit te werken zullen jullie zoveel méér tijd hebben om je eigen dromen na te jagen. Jullie zullen niet langer meer bezig zijn bijna al je tijd te spenderen aan het vergaren van een  inkomen en jullie zullen meer dan genoeg tijd hebben om je met je eigen interesses bezig te houden.
De Duistere Garde is er zich terdege van bewust dat haar macht ernstig wordt beperkt en wat ze ook proberen om het weer terug te krijgen, dit zal ze niet lukken. Ze zijn eveneens op de hoogte van de beloften van degenen van het Licht die in snel tempo vooruitgang boeken. De Lichtwezens hebben nu de controle over de toekomst van de Aarde en haar volk in handen. Niets zal worden toegestaan invloed te hebben op de geboekte vooruitgang en iedere vertraging zal maar minieme gevolgen hebben. Geliefde mensen van de Aarde, jullie tijd is gekomen om een kwantumsprong voorwaarts te maken en zo de verloren tijd goed te maken die jullie heeft tegengehouden. Veranderingen zullen zich spoedig manifesteren en jullie zullen de wonderen gaan begrijpen die de toekomst voor jullie in petto heeft. Het zal vreugde en blijdschap zijn aangezien jullie bevrijd zullen worden van de aandacht van het duister. Blijf positief, weet dat alles voorspoedig vooruitgaat en dat de gunstige veranderingen zich beginnen te voltrekken.

Veel zielen willen in een dergelijke belangrijke tijd graag veel van zichzelf geven, maar wacht je tijd af en weet dat er spoedig veel gelegenheden zullen zijn om het Licht te dienen. Velen geven al veel van zichzelf voor de goede zaak, en ze dienen op verschillende manieren die het mogelijk maken dat deze zich manifesteert. Gebruik simpelweg iedere mogelijkheid om anderen verder te helpen en maak de waarheid bekend bij degenen van wie je denkt dat ze er klaar voor zijn. Mensen ontwaken voor de veranderingen, zelfs als ze het grotere doel erachter niet begrijpen. Dit is te verwachten wanneer de trillingen doorgaan hoger te worden en velen ontdekken nu dat hun bewustzijn zich opent. Dit kan verwarring veroorzaken en dat is waar de Lichtwerkers kunnen helpen door de situatie aan hen uit te leggen. Het zal nog enige tijd duren voordat de Pers uit de controle van de Duistere Garde is, dus tot dan zal de beste bron van de waarheid jullie Internet zijn. Dat wordt echter ook door de Duistere Garde gebruikt, maar als je intuïtief bent zou je in staat moeten zijn vast te stellen welke sites betrouwbaar zijn, en wiens boodschappen in waarheid worden gegeven.

Weet dat jullie in een hologram leven en dat het niet de ware realiteit waar jullie vandaan kwamen representeert. Deze is door jullie zelf gemaakt en heeft jullie de kans gegeven een leefomgeving van jullie eigen keuze te creëren. Eén waarin jullie een 3D realiteit kunnen ervaren waarin je een snellere ontwikkeling kunt doormaken. Vele aspecten zijn plezierig, maar zielen die van een lagere trilling zijn zorgen ervoor dat jullie ook negativiteit, wat gebrek en verdriet met zich meebrengt, ervaren. Het is een mengeling van beide dat voortdurend veranderingen en uitdagingen biedt. Jullie van het Licht kwamen er echter met vlag en wimpel doorheen met als resultaat dat jullie behoorlijk zijn geëvolueerd. Nooit zullen jullie nog dergelijke verwarrende ervaringen hoeven doorstaan.

Wat er op Aarde gebeurt is redelijk normaal aan het einde van een cyclus, maar niet alle cycli eindigen op dezelfde manier. Jullie leerden met succes de lessen die een 3D bestaan jullie gaf, waar recente beschavingen daar in faalden. Jullie worden gefeliciteerd met het bereiken van zoveel méér dan wat jullie momenteel begrijpen. De reis was lang en vol gevaren, maar jullie doorstonden de vuren van het materialisme en jullie kwamen er als overwinnaars uit. De ervaring heeft jullie goed gediend en zal ervoor zorgen dat jullie goed zijn toegerust voor welke toekomstige uitdaging dan ook.

De chaos heeft vele zielen hun leven lang begeleid, allemaal vanwege de voor hen benodigde ervaring. Wees er van verzekerd dat je er niet opnieuw doorheen hoeft te gaan. Je kunt je afvragen waarom je je er vrijwillig aan onderwierp, maar voordat je naar de Aarde kwam werd je je bewust gemaakt van de aard van je komende ervaringen. Je begreep dat je nooit zonder assistentie door de lagere dimensies zou reizen, zelfs in tijden dat je je er niet van bewust was. Elk leven dat je leidde heb je begeleiding gehad om er voor te zorgen dat je je levensplan, waarmee je instemde voordat je incarneerde, volgde. Dit is zo belangrijk voor je, omdat op momenten dat het je niet lukt dit te doen je het tijdens een ander leven alsnog dient te doen. Vele dingen lijken toevallig te gebeuren, maar wees ervan verzekerd dat alles wat van belang en noodzakelijk is voor je ontwikkeling, gepland is.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

Mike Quinsey.
Vert. Marja/Rob

vrijdag 12 februari 2016

Nederlands -- Mike Quinsey, (Higher Self) 12 feb 201612 Februari 2016, Mike Quinsey (Hogere Zelf)

Veel van wat er gebeurt wordt door de betrokkenen zo veel mogelijk geheim gehouden. Er doen vele sterke geruchten de ronde dat een belangrijke gebeurtenis er binnenkort toe zal leiden dat sommige banken zullen moeten sluiten vanwege belangrijke aanstaande veranderingen. Dit schijnt onontkoombaar en onvermijdelijk te zijn aangezien ze in het gareel dienen te worden gebracht om een compleet bankroet te voorkomen. Het zou te gemakkelijk zijn om jullie te zeggen je geen zorgen te maken, maar dergelijke gebeurtenissen zijn eerder voorgekomen en zijn uiteindelijk altijd gebleken voordelig voor jullie toekomst te zijn. Dit zou geen verrassing voor jullie moeten zijn, omdat er altijd veranderingen gaande zijn, maar misschien niet op het niveau dat nu verwacht wordt. Overal om jullie heen gaan de veranderingen verder, omdat de oude manieren en systemen 'ge-update" worden om zo te worden afgestemd op het Nieuwe Tijdperk dat nu begonnen is. Uiteindelijk zullen jullie hierdoor dolblij zijn aangezien ze continuïteit zullen bieden, evenals voldoende inkomen om een comfortabel leven te leiden. 


St. Germain heeft jullie al lange tijd verteld dat deze veranderingen zich zouden voltrekken als de tijd er rijp voor was; dit moment is nu aangebroken en jullie zullen gedurende het komende jaar een hele vloedgolf aan veranderingen meemaken. Dit zal belangrijke wijzigingen inhouden en deze zullen de kwaliteit van leven in behoorlijk sterke mate positief beïnvloeden. Dus wanneer jullie jezelf temidden hiervan aantreffen, houd dan in gedachten dat de oude systemen die jullie niet langer dienen, "opgeschoond" worden. Er zullen tijden zijn waarin het belangrijk is om samen te werken en uiteindelijk zullen jullie hier allemaal aan deelnemen en over de uitkomst méér dan tevreden zijn. Wees gerust dat als er mensen zouden zijn die jullie deze vooruitgang niet gunnen, ze niet bij machte zullen zijn om zich te mengen in de door God gegeven belofte dat jullie bevrijd zouden worden van de Gevangenis-Planeet. Ja, zo is hij al enkele malen genoemd en velen hebben dit ontkend, maar het is waar en binnenkort zullen jullie volledig begrijpen hoe dit is ontstaan.


Jullie kunnen vele berichten aantreffen die jullie over de veranderingen informeren en deze zouden jullie de zekerheid moeten bieden waar velen naar op zoek zijn. Na jaren van beloften komt al het werk wat er is ingestopt plotseling tot vervulling. Jullie hebben in je strijd tegen het duister nooit alleen gestaan en op dit belangrijke moment hebben jullie eveneens de steun gekregen van Wezens die jullie voortgang vanuit de verte hebben gevolgd. Ze wachten geduldig het juiste moment af om zich volledig aan jullie te openbaren. Het zijn vredelievende en liefdevolle entiteiten die uit veel hogere niveaus afkomstig zijn en die Moeder Aarde en haar Beschaving assisteren om deze tijd van chaos veilig door te komen. Jullie toekomst is zeker, ongeacht de moeilijkheden die zich zouden kunnen aandienen. De Toekomst is van Goud, het is een Tijdperk van grote voorspoed die jullie uit de lagere trillingen omhoog zal brengen en die veel vreugde en geluk zal brengen.

Sommigen vragen wat al deze veranderingen inhouden en waarom dit nu gebeurt en het eenvoudige antwoord daarop is dat "het tijd is". Vanaf het moment dat deze cyclus begon waren jullie voorbestemd om dit moment in de tijd te bereiken en de uitkomst is te danken aan alle inzet die door hen van het Licht is gedaan en die zich aan hun belofte hebben gehouden om het in alle richtingen zo ver mogelijk te verspreiden. Te zijner tijd zal het ook hen van het duister omarmen aangezien ze hier geleidelijk aan gevoelig voor zullen worden, dus er wordt van jullie verwacht dat jullie van het Licht hen met compassie zullen behandelen. Ze lopen voor wat betreft het ontwaakt zijn nu eenmaal achter en ze kunnen met jullie Liefde en hulp naar het Licht worden getild. Géén enkele ziel is reddeloos verloren en misschien zouden jullie hen kunnen zien als zielen die veel liefde nodig hebben om in het Licht te ontwaken.


Iedere dag van jullie leven mengen de meesten van jullie zich onder vele zielen die zich op allemaal verschillende niveaus van ontwikkeling bevinden. Mogelijk voel je of sommigen van het Licht zijn, maar dat kun je niet zeker weten. Behandel iedereen hetzelfde, inclusief degenen die zonder kennis lijken te zijn omtrent hun ware potentieel. Vaak zullen een paar vriendelijke woorden hen doen ontwaken en hen verheffen, en die een stroom gedachten op gang brengen die hen naar een groter inzicht leidt. Zodra  zielen reageren zullen hun Gidsen hen graag verder helpen en hen naar grotere zaken leiden. Er is altijd hulp voorhanden en het stopt nooit. Het is een prachtige waarheid dat degenen die het Licht binnenin hebben gevonden dit heel graag met anderen willen delen. Vaak worden ze jullie healers en leraren, en zodoende groeit het Licht steeds meer en wordt het een krachtige energie t.b.v. het welzijn van allen. Jullie waren zo succesvol doordat jullie het Licht op zoveel plaatsen gegrond hebben, dat er nu een krachtig netwerk rond de Aarde bestaat. Het verheft zich en terwijl het dit doet wordt Moeder Aarde steeds actiever met het inbrengen van meer Licht. Een zege over de Duistere Garde staat derhalve vast en ze trekken zich terug, omdat ze niet meer in staat zijn met dezelfde autoriteit, die ze voorheen hadden bereikt, te commanderen.


Het gevecht is echt nog niet voorbij, aangezien de Duistere Garde hun handlangers over de hele wereld hebben, maar hun macht om te doen wat ze wilden is ingeperkt. Naarmate de tijd verstrijkt zullen meer van hen zich realiseren dat ze zich in een verzwakte positie bevinden en zullen ze het gevecht opgeven. In tegenstelling tot jullie gevangenissen op Aarde, wordt zielen elke hulp en liefde gegeven om hen terug te leiden naar het Licht. Het zal geen "bestraffing" zijn zoals jullie het woord kennen. Wanneer ze naar het Licht terugkeren zullen ze verwelkomd worden, maar desalniettemin zullen ze hun bestraffing voor hun eerdere daden moeten ondergaan . Ieder van jullie heeft dit als "karma" ervaren en dat betekent het verwerken van je fouten om te voorkomen dat ze opnieuw gemaakt worden. 


Grotendeels onbekend aan jullie, zijn er vele, vele Wezens die over jullie waken om ervoor te zorgen dat jullie niet worden afgeleid of misleid, en dat jullie voeten stevig op de grond staan. Degenen die hun levensplan gevolgd hebben zijn zeker op weg naar Ascentie. O, wat een vreugde en festiviteiten zullen er op jullie succes volgen, omdat de route door jullie dimensie moeilijk en erg beproevend is geweest, toch hebben jullie met succes met alle uitdagingen afgerekend. Hoewel je het misschien niet hebt verwacht, werd je desalniettemin de vrije keus gelaten m.b.t welk pad je volgde.


Velen van jullie zijn ver genoeg gevorderd om te weten dat je trilling voldoende is verhoogd om te kunnen ascenderen. Je zult worden gevraagd om anderen die ook naar ascentie werken te helpen, en niemand is daar beter voor geschikt dan degenen die al succesvol waren. De samenwerkingsenergie wordt krachtiger naarmate jullie door de dimensies heen vooruitgaan, en zielen van een gelijke aard komen geleidelijk aan tezamen. Het gebeurt al op Aarde waar je tot elkaar wordt aangetrokken vanwege je gelijksoortige trilling. Het leven zoals jullie dat kennen ligt ver bezijden de realiteit, en jullie eerste beleving ervan is in het Zomerland, waar alle zielen gewoonlijk na hun transitie naar toe gaan. Het leven is behoorlijk anders dan waar aan je op Aarde was gewend .

Het leven op Aarde heeft jullie grotendeels geleerd door je eigen vastberadenheid te evolueren, en jullie worden gefeliciteerd met zo'n prestatie. Toch, wanneer je je focust op een bepaald pad, is er altijd hulp beschikbaar wanneer je dat nodig mocht hebben. Jullie staan op een punt waar jullie je reis door de materiële rijken bijna hebben volbracht. Jullie kunnen nu een stapje terug doen en relaxen en anderen, die nog pogen de waarheid omtrent hun wezen te ontdekken, helpen. Mogelijk is daar voorlopig geen andere gelegenheid voor, maar het komt, net als in de cycli van ervaring, allemaal goed.


Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

Mike Quinsey.Vert. Marja/Rob

vrijdag 5 februari 2016

Nederlands -- Mike Quinsey (Hogere Zelf) 5 feb 20165 Februari 2016. Mike Quinsey (Hogere Zelf)


Gebeurtenissen die invloed hebben op jullie toekomst en die jullie voordeel zullen opleveren, blijven plaatsvinden en dit gebeurt voornamelijk buiten jullie gezichtsveld. Er zal in de loop van dit jaar echter een moment aanbreken waarop jullie de voordelen die door de veranderingen tot stand worden gebracht, zullen kunnen ervaren. Het is bekend dat een revaluatie van valuta wat betreft jullie het voornaamste is en het heeft behoorlijk veel tijd in beslag genomen om landen samen te brengen, in overeenstemming wat betreft de veranderingen. Er zijn nu voldoende landen om dit te kunnen realiseren en het is nooit eerder zo voorspoedig verlopen. Jullie kunnen er daarom zeker van zijn dat de revaluatie de laatste fasen doorloopt. Ondertussen zien steeds meer uitvindingen het daglicht en het is enkel een kwestie van tijd voordat ze vrijgegeven zullen worden. Wees gerust dat de veranderingen op komst zijn en te ver gevorderd om te kunnen worden tegengehouden. Manieren om vrije energie te genereren zijn al geruime tijd beschikbaar en er worden steeds meer toepassingen onthuld. Hun uiteindelijke gebruik en beschikbaarheid komen dichterbij, maar de Illuminati proberen nog steeds de verspreiding hiervan te voorkomen. Deze situatie zal niet altijd zo blijven, aangezien jullie ontwikkeling niet eindeloos tegengewerkt kan worden.  

Moeilijke tijden liggen in het verschiet en zijn, terwijl belangrijke veranderingen zich aandienen, onvermijdelijk; ze beginnen jullie manier van leven te veranderen van een slavenbestaan naar één die jullie eruit bevrijdt. Er zijn zoveel veranderingen op komst die jullie kwaliteit van leven zal verhogen naar een niveau dat jullie aan het einde van de afgelopen eeuw al zouden moeten hebben bereikt. In wat relatief gezien een zeer korte tijd zal lijken zullen jullie met grote sprongen vooruit gaan totdat jullie een niveau hebben bereikt dat jullie vrijwaart van de oude worstelpraktijken. De meest aanvaardbare en welkome verandering zal zijn wanneer jullie verzekerd zijn van wereldvrede, als de vruchten van jullie werk ten voordele van een ieder kunnen worden gebruikt. De grootste winst zal te zien zijn wanneer jullie voldoende tijd hebben om je eigen interesses te volgen evenals de financiële middelen om dat te kunnen doen. Het leven zal enorm anders gaan worden in vergelijking met wat jullie nu gewend zijn. Moeder Aarde zal niet langer worden gezien als een gevangenisplaneet en de spertijd waar jullie onder geleefd hebben zal te zijner tijd worden opgeheven. Jullie zullen vrije zielen worden, in staat om zonder inmenging je eigen pad te volgen. 

Terwijl degenen onder jullie die van het Licht zijn doorgaan om je trilling te verhogen, zullen jullie afstand nemen van degenen die weinig of geen moeite doen om hun duistere energie te ontstijgen. Ze zullen precies dat ervaren wat ze pogen jullie beschaving aan te doen en ze zullen zichzelf van de rest van de Mensheid isoleren. Naar jullie idee heeft het waarschijnlijk lang geduurd om dit punt in jullie ontwikkeling te bereiken, maar in werkelijkheid was het in een "oogwenk" gebeurd. De voordelen van een dergelijke ervaring zijn uiteenlopend en zijn binnen een korte periode van tijd bereikt. Uiteraard heeft een ieder van jullie met moeilijke uitdagingen te maken gekregen maar er bestaat geen snellere manier om je te ontwikkelen. Wat jullie geleerd hebben heeft jullie voorbereid op belangrijker zaken en jullie "Levens-zwaard" zal door deze ervaringen gehard zijn. Zie iedere uitdaging als een kans om je trilling te verhogen en weet dat je nooit in een situatie verzeild zult raken die méér is dan je aankunt. Dus als je op dit moment te maken hebt met een strijd, weet dan dat je het in je hebt om erdoor heen te komen. Onthoud tevens dat je niet alleen staat en dat er altijd liefhebbende zielen zijn die je begeleiden en zoveel mogelijk zullen helpen. Wees je er echter van bewust dat je pas hulp ontvangt wanneer je daar om gevraagd hebt en dat er in geen geval tegen je eigen vrije wil in gehandeld zal worden.

Het is bekend dat extreem veel van jullie aan verschillende vormen van ziekte lijden, of om uiteenlopende redenen een goede gezondheid ontberen. Wees gerust dat heel binnenkort in het leven een goede gezondheid heel normaal zal zijn en dat in de meeste van jullie levens genezing beschikbaar zal zijn voor iedere ziel. In werkelijkheid zal er onmiddellijke genezing beschikbaar zijn die tevens gebroken of verloren ledematen zal genezen. De toekomst heeft voor jullie vele verrassingen in petto en dat alles zal jullie met vreugde vervullen. Dit heeft God altijd voorspeld voor de voltooiing van de huidige cyclus, evenals dat jullie terug zouden keren naar de hogere sferen om een tijdperk te starten van voortdurende liefde en vervulling. Wees iemand die meehelpt om het Nieuwe Tijdperk te manifesteren en die anderen meehelpt hetzelfde pad te volgen. Wees liefdevol en begeleid anderen zodat ook zij dit zullen bereiken.

Onthoud dat welke gedachten je ook uitstuurt, je daarmee helpt de aard van toekomstige gebeurtenissen in je leven te vestigen. Onderschat de kracht van gedachten niet, aangezien jullie het zijn, de mensen van de Aarde, die je eigen toekomst bepalen. Focus je dus op alles wat goed is en help de Mensheid haar voeten op het pad van het Licht te houden. Jullie Gidsen werken hier zeer zeker ook aan en zullen tevens zo veel mogelijk doen om jullie te helpen je doel in zicht te houden. In jullie huidige omstandigheden zullen er altijd afleidingen zijn die je zouden kunnen laten afdwalen. Roep in tijden van nood de hulp in van je Gidsen en ze zullen je bijstaan, en soms zal hun aanwezigheid gevoeld worden, iets wat heel geruststellend zal zijn. 

Ervaringen uit het verleden laten zien dat wanneer je hoge verwachtingen hebt, je de neiging hebt teleurstelling te voelen als ze niet snel genoeg uitkomen. Geef het voldoende tijd om gebeurtenissen te laten plaatsvinden, aangezien er een heleboel vooruitgaat richting vervulling, en je zult snel genoeg weten wanneer ze klaar zijn. Je zult niet teleurgesteld zijn en wanneer degenen die dergelijke verschuivingen tegenwerken niet langer in staat zijn hun invloed uit te oefenen, zullen ze beginnen zich te manifesteren. Nadat de overblijfselen van de oude cyclus verwijderd zijn, zal een glorierijke periode van groei en ontwikkeling van start gaan. Er staat zoveel te gebeuren dat niemand in staat zal zijn de vooruitgang tegen te houden, en die zal over de gehele wereld worden verwelkomd wanneer de Nieuwe Aarde verwezenlijkt wordt.

Iedere ziel zal veel invloed hebben met betrekking tot waar diens reis hem brengt, en velen zullen een nieuwe kans aanpakken. Uiteindelijk zal er zich voor jullie een hele nieuwe serie mogelijkheden aandienen wanneer jullie jezelf als Galactische Wezens vestigen. Zelfs nu wordt jullie al een groter begrip gegeven van het Universum, dat voor jullie wordt ontsloten. Het zit vol leven, dat net als jullie evolueert naar een groter begrip van hoe alles deel uitmaakt van het geheel. Er zijn zoveel verschillende levensvormen die in de vele Universa, die zich rondom jullie bevinden, bestaan. Sommigen verschillen zo van die van jullie, toch zijn allen op een pad dat ervoor zorgt dat ze doorgaan te evolueren. De Mens is een relatief nieuwe soort die klaar is om de hogere dimensies binnen te gaan.

Op hoog niveau wordt een "oorlog" uitgevochten tussen de Lichtkrachten en de Duistere Garde die, hoewel ze al merkten dat hun handelingen beperkt werden, weigeren zich over te geven. Hun gevecht is gedoemd te mislukken aangezien ze niet langer in staat zijn het volledige wapenarsenaal dat ze hebben verzameld te gebruiken. Ze zijn gedoemd, toch blijven ze zich vastklampen aan hoop op succes nu ze de macht om de uiteindelijke uitkomst te dicteren verliezen. Ze sturen blindelings aan op hun nederlaag, maar niet op de manier die jullie je voorstellen, aangezien het Licht niet teruggrijpt op geweld. Het einde van de oude wijze van confrontatie is in zicht, hoewel er nog een behoorlijke weg te gaan is voordat totale vrede kan worden aangekondigd. Een tijdperk van vrede, die jullie hebben verdiend vanwege jullie toewijding aan het Licht en alles dat dit vertegenwoordigt, nadert. Moge de Liefde en het Licht voor altijd bij jullie blijven.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

Mike Quinsey.Vert. Marja/Rob

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS