Followers

Google+ Followers

vrijdag 25 september 2015

Nederlands -- SaLuSa, 25 sept 2015SaLuSa,  25 September 2015


Geliefden, wat is er een belangrijke en opwindende tijd aangebroken waarin velen van jullie in staat zijn de verheffing te voelen die voortkomt uit het niveau van de binnenkomende energieën. Degenen onder jullie die dat voelen, zullen zonder te twijfelen weten dat de veranderingen beginnen welkome veranderingen tot stand te brengen. Jullie hoeven alleen maar om je heen te kijken om te zien dat er bewijs is voor veranderingen ten goede. Heel binnenkort zullen jullie nog meer bewijs hiervan zien en zal het duidelijk worden in welke richting de Mensheid zich begeeft. Er zal een noodzakelijke zuivering plaatsvinden van het oude dat jullie niet langer dient, maar tegelijkertijd zullen de nieuwe energieën geïnstalleerd worden. De illuminati zullen een laatste poging doen om in het zadel te blijven, maar het zal tevergeefs zijn aangezien hun macht in hoge mate is ingeperkt door de Galactische Krachten die de Aarde omgeven. Dus wees niet bang aangezien alles voorspoedig verloopt, maar heb geduld omdat alle baten zich op het juiste moment zullen aandienen – jullie bevinden je in de periode van het Grote Ontwaken. 


Jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat iedere ziel die hier in een dermate belangrijke tijd verblijft, op de één of andere manier zal profiteren van zijn/haar ervaringen. Het is niet nodig om je zorgen te maken over je toekomst, aangezien alles zich voltrekt zoals gepland en de behoeften van iedereen vervuld zullen worden. Jullie bewegen je als een groep zielen voorwaarts waarbij eenieder zijn/haar functie heeft bij het bepalen van jullie toekomstperspectieven. Grote veranderingen staan op het punt te gebeuren en dit alles zal snel, en tot jullie genoegen, leiden tot de totstandkoming van het Nieuwe Tijdperk. Jullie hebben al een idee gekregen van wat er vóór jullie ligt en we kunnen jullie ervan verzekeren dat jullie niet in het minst teleurgesteld zullen zijn. We prijzen jullie voor de rol die jullie hebben gespeeld gedurende vele incarnaties en het geeft niet dat jullie soms een negatieve rol hebben aangenomen als onderdeel van je ervaringen. Wanneer je de Akasha geschriften leest, zul je ontdekken dat je alle mogelijke rollen hebt gehad die het jullie collectief mogelijk hebben gemaakt heeft je te ontwikkelen. Er heeft altijd al een plan bestaan dat zoveel mogelijk zielen heeft geholpen het punt van Ascentie te bereiken en nu staan de positieve uitkomsten op het punt gerealiseerd te worden. 


Jullie worden al lange tijd zorgvuldig door de vele uitdagingen heen begeleid die jullie tegenkomen en jullie hadden de wijsheid en de kennis van Aartsengel Michael ter beschikking om jullie te helpen. Er waren eveneens vele andere zielen om jullie te begeleiden, zodat aan jullie individuele behoeften tegemoet gekomen kon worden. Degenen die de potentie hadden om zich te verheffen, zouden dat nu ongeveer gedaan moeten hebben en goed op weg naar Ascentie moeten zijn. We zeggen jullie opnieuw je geen zorgen te maken over je persoonlijke vooruitgang, aangezien wanneer je een serieuze poging hebt gedaan om je te verheffen, je ongetwijfeld succes zou hebben behaald. Zoals wij het zien is het niet moeilijk om je vastberaden op het pad te begeven dat je naar vervulling brengt. Als je denkt er klaar voor te zijn dan ben je dat zeer zeker en dan zou je probleemloos de weg naar het Licht moeten kunnen vinden. 


Door de begeleiding die we jullie hebben gegeven denken we dat jullie nu in staat zouden moeten zijn met vertrouwen voort te gaan en zouden jullie de zekerheid moeten hebben dat er een gouden toekomst in het verschiet ligt. Alhoewel het nog niet duidelijk is hebben jullie de strijd met het Duister, dat niet langer zicht heeft op voltooiing van haar plan tot dominantie over de Wereld, gewonnen. Ze zijn in rep en roer en zoeken naar een uitweg terwijl ze nog steeds vasthouden aan hun hoop een weg naar succes te vinden. Wees ervan verzekerd dat ze niet zullen herstellen van de tegenslagen die ze ondervonden hebben. Maar zoals ze in het verleden bewezen hebben, kunnen ze moeilijk omgaan met verlies. Ondertussen worden de Krachten van het Licht steeds sterker en vorderen ze gestaag met hun plan voor de algehele terugkeer van het Licht. Sommigen van jullie voelen al een groter bewustzijn en begrip van wat er gaande is en dat zal nog toenemen wanneer de obstakels die op jullie pad werden gebracht verwijderd zijn. 

De veranderingen worden steeds groter en volgen elkaar steeds sneller op dan eerder en het zal op die manier blijven doorgaan tot aan Ascentie toe. Ondertussen zouden jullie alert moeten zijn op nieuws dat aanwijzingen geeft dat er veranderingen op het punt staan aangekondigd te worden, maar er zullen nog steeds pogingen worden ondernomen om de zaken te vertragen. Maar ieder uitstel zal alleen maar van tijdelijke aard zijn aangezien het Duister niet langer in staat is of de connecties heeft om de zaken naar haar hand te zetten. Met hun plan om degenen die hen tegenwerken vast te zetten zijn ze in hun zelf gegraven kuil gevallen. Door hun hebzucht en arrogantie hebben ze nooit mislukken als een optie gezien, maar nu zijn ze verward en niet in staat gebeurtenissen te controleren zoals ze dat in het verleden konden. Dus kunnen we ons nu concentreren op de komende veranderingen en op alle manieren helpen om ze volledig te laten slagen.


Sommigen van jullie die gevoeliger zijn dan anderen zullen zich mogelijk een beetje licht in het hoofd voelen omdat de hogere energieën invloed op jullie hebben. Deze toestand zal snel voorbij gaan als jullie hieraan gewend raken, maar in het algemeen zullen de mensen zich op verschillende manieren opgetogen voelen en dat zal door blijven gaan. Indien je geen gevoel van verandering in jezelf ervaart hoef je je geen zorgen te maken aangezien deze de mens op verschillende manieren beïnvloedt. Blijf gewoon rustig en onthoud dat je de energie naar je toe trekt volgens de Wet van Aantrekking. Dus jullie betreden een periode vol gebeurtenissen die zich vaak snel achter elkaar opvolgen. Maar wees niet onthutst wanneer sommige voor jou verborgen zijn, omdat er nog steeds figuren zijn die je graag zo veel mogelijk in het duister willen houden. Wat ons betreft zullen we jullie inlichten wanneer dat gepast is. We zouden graag zo veel mogelijk een vloeiende overgang zien vanuit de oude manieren, maar dat is wellicht niet mogelijk totdat het Duister verwijderd is.

We zouden graag nog een paar opmerkingen plaatsen over groepszielen en het gebruiken van vogels als voorbeeld zal laten zien dat ze zich ontwikkelen. Wanneer je trilling zich verhoogt zul je met meer schoonheid begiftigd zien en zullen ze, zoals bloemen, opener reageren op de geascendeerde Mens. Kleuren zullen levendiger en opvallender zijn en zangvogels zullen prachtig zingen. Wat het meeste op zal vallen is de schoonheid en nieuwheid van alles. Dieren die jullie nu als wild beschouwen zullen tam worden en niet langer agressief of vleesetend. Gedomesticeerde dieren zoals paarden zullen op een meer intelligente manier reageren en in staat zijn door middel van gedachtenkracht met de Mens te communiceren. Te zijner tijd zal dit ook gelden voor jullie huisdieren als honden en katten die bij jullie zullen blijven aangezien alleen de wilde soorten zich in een groepsziel zullen voegen.
Ik ben SaLuSa van Sirius en net als jullie in afwachting van de veranderingen die op stapel staan te zien en ervan te genieten. Alles komt op de goede tijd en uiteraard zoals we dat noemen op het juiste moment. Dus wanhoop niet wanneer iets wat je na aan het hart ligt niet gebeurt omdat de vertraging alleen maar kan ontstaan door omstandigheden op dat moment. Weet ook dat iedere ziel op de voor hem of haar juiste plek is wanneer Ascentie zich voltrekt. Blijf rustig, ongeacht wat je tegenkomt tijdens deze laatste periode van oude energieën. Het zal op een bepaalde manier een uitdagende tijd zijn maar uiteindelijk zal de rust terug keren en grote vreugde ervaren worden. Jullie hebben je plek in de geschiedenis verdiend door jullie succesvolle tocht door lange periodes van duisternis. Maar jullie hebben de pogingen om jullie te verwarren en jullie ascentie te voorkomen, doorstaan en dit hebben jullie op een charmante en vastberaden manier gedaan. Wij zeggen: goed gedaan en geniet van de vruchten van jullie harde werk die nog zullen komen.

Dank je SaLuSa

Mike Quinsey.


Vert. Marja


vrijdag 18 september 2015

Nederlands -- SaLuSa, 18 sept 2015SaLuSa  18 September 2015
Jullie krijgen bewijs van de veranderingen die in ontwikkeling zijn en alhoewel jullie teleurstellingen in het verleden hebben gehad, voelen velen van jullie nu het profijt daarvan. Ter vergelijking zullen jullie nu de jullie omringende verschillende energieën moeten kunnen voelen die in trilling stijgen. Het was de laatste paar jaren een langzame maar positieve opbouw welke nu gaat pieken met een merkbare verheffing. Het algehele effect zal er een zijn van dat meer mensen zullen ontwaken tot de waarheid, zodat ze zich los kunnen breken uit de invloeden van de Duisteren. Dierbaren, het Licht heeft op hen een overwinning bereikt en ze zullen niet langer in staat zijn om het Menselijke Ras tot hun slaven te maken. Veranderingen zullen behoorlijk snel plaatsvinden en zullen leiden tot  het tot stand brengen van een nieuw tijdperk, waarin de vrijheid zal worden hersteld en een enorme sprong voorwaarts genomen zal worden om deze voordelen die jullie zijn onthouden te introduceren. Het is allemaal voorbereid en zal, zodra de omstandigheden dit toelaten, aan jullie worden gegeven. Heb geduld daar sommige veranderingen gigantisch zullen zijn en de tijd moet het toestaan zodat ze kunnen worden ingevoerd. De belangrijkste kwestie op dit moment is om het Duister te verwijderen en zo een einde te maken aan hun activiteiten die opzettelijk jullie toekomst verstoren.
Ooit wanneer jullie terugkijken zullen jullie je realiseren dat de levens die jullie in dualiteit geleefd hebben, jullie niveau van bewustzijn op een diepgaande manier verhoogd heeft. Je bent misschien zwaar getest in het vuur van het leven maar jullie zijn weer uit de as herrezen, zoals de Fenix. Jullie zijn op weg om weer de grote Wezens te worden die jullie waren toen jullie je reis duizenden jaren geleden zijn begonnen. Het is zwaar geweest en zelfs nu zijn er nog sommige zielen die oud karma aan het opruimen zijn terwijl ze hun reis naar huis te voltooien. Weet dat een ieder van jullie als vrijwilliger is gegaan voor de ervaring, dus er zouden geen verwijten mogen zijn richting de Hiërarchie. Ze hebben jullie in werkelijkheid altijd terzijde gestaan en hebben ervoor gezorgd dat jullie elke kans op succes werd gegeven. Er wordt buitengewoon veel van jullie gehouden en jullie zijn veel grootser dan jullie je op dit moment zouden kunnen voorstellen. Dus houd je hoofd omhoog en zie het laatste van de oude energieën, met dankbaarheid voor hun plaats in jullie evolutie, verdwijnen.
Zoals we eerder hebben genoemd kunnen jullie, als zielen die een gevorderd begrip hebben bereikt,  veel doen om anderen te helpen die net ontwaken voor de waarheid. Ze zullen horen van de veranderingen die plaatsvinden en sommigen zullen angstig zijn door het vooruitzicht dat er voor hen bekende dingen zullen verdwijnen. Je kunt ze kalmeren en hen ervan verzekeren dat de veranderingen niet alleen maar goed zijn voor iedereen maar dat het ook hun leven snel zal veraangenamen met meer vreugde en gemak. De Schepper heeft het harde werken dat gedaan is om succes te bereiken erkend en heeft beloofd dat jullie van nu af aan zullen genieten van de vruchten van jullie inspanningen. 
Langzaam maar zeker zullen jullie leren wat jullie ware geschiedenis is en ook over jullie verheven plek in het Universum. De Eindtijd wordt met bewondering gadegeslagen door vele, vele beschavingen die wachten om jullie te ontmoeten, jullie hun liefde te laten zien en om jullie te bedanken voor jullie grote prestaties. Jullie hebben een taak verricht waar vele zielen profijt van zullen hebben en die hun evolutie zal doen versnellen. Te allen tijde is "Liefde" het sleutelwoord geweest voor jullie succes en Universele Liefde is jullie uiteindelijke doel. Probeer waar mogelijk te rusten en laat alles rustig op zijn beloop, we weten dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. Jullie zorgen zullen snel tot het verleden behoren wanneer jullie in staat zullen zijn om volledig van het leven te genieten.
Je mag er zeker van zijn dat er geen inbraak of pogingen daartoe toegestaan zullen worden van anderen die zich bemoeien met jullie vooruitgang. Zoals we al eerder gezegd hebben is de Aarde in quarantaine en ook beschermd door heel veel Sterrenschepen, op zo'n manier dat jullie ervan verzekerd zijn dat jullie je reis veilig kunnen voltooien. De eindtijden zijn al voorbestemd om succesvol te zijn, dus positieve voorspellingen over die periode zullen uitkomen. Op het juiste moment, dat momenteel nog ver weg is, zullen wij in staat zijn om veilig op Aarde te landen en te beginnen met de feestelijkheden die al gepland zijn. Dan zijn jullie volledig bevrijd zijn van de aandacht van het Duister of andere ongenode gasten. Er liggen geweldige tijden in het verschiet die als een soort "dank je wel" voor jullie harde werken en grote prestaties zullen zijn.
We weten dat sommigen van jullie met kinderen zich zorgen maken over hun toekomst en wij wensen jullie ervan te verzekeren dat er goed op ze gepast zal worden. Sommigen zijn gereïncarneerd vanuit de hogere dimensies speciaal voor deze periode die komen gaat. Ze zijn gevorderde zielen die heel veel te bieden hebben en een enorme hulp zullen zijn wanneer hun kennis nodig is. Inderdaad, sommigen zijn geboren leiders en hun psychische capaciteiten en andere kwaliteiten zullen verwelkomd worden. Als jullie verdergaan in het Nieuwe Tijdperk zullen ook jullie je speciale capaciteiten ontwikkelen en nodig hebben, en wanneer je je ontwikkelt zal ook jouw chakra systeem zich uitbreiden. Ontwikkeling stopt nooit en zo zal het leven vooruit blijven gaan naar steeds betere dingen. Bijvoorbeeld, sommigen van jullie zijn al telepathisch maar straks zal dat voor iedereen normaal zijn.
Denk groot daar het enige dat jou terug kan houden jij zelf bent. Jij helpt jouw toekomst te creëren door jouw gedachten en wensen, en door ze naar jezelf toe te trekken.  Het is dus absoluut noodzakelijk dat jullie niet stilstaan bij negatieve gedachten, want op deze manier kun je de dingen die je niet wilt aantrekken. Het zal natuurlijk makkelijker worden wanneer de trillingen zich verhogen totdat jullie het stadium bereiken waar geen negativiteit meer is. Voor heel veel zielen heeft dualiteit jullie karakter en temperament aangescherpt tot het punt waar je in volledige controle bent. Op Aarde zijn er zoveel uitdagingen geweest die overwonnen moesten worden dat het niet verrassend is dat jullie het moeilijk hebben gevonden om vooruitgang te boeken. Maar je bent nooit alleen en jouw Gidsen staan altijd aan je zijde om je te helpen. Roep ze aan wanneer je hun hulp nodig hebt en je zal zeker een reactie krijgen. Maar er zijn tijden waarin je om karmische redenen door ervaringen heen moet en daar zullen ze dus een stapje terug doen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel me na zoveel jaren ons leven met elkaar "gedeeld" te hebben, heel dichtbij jullie. Ik ben natuurlijk niet de enige die in jullie nabijheid is en op de momenten dat jullie speciale hulp nodig hebben, zijn er ook anderen om aan te roepen. Wees ervan verzekerd dat we altijd slechts een hulpvraag verwijderd zijn en wij jullie berichten ontvangen, en waar mogelijk krijgen jullie een reactie daarop. Wanneer we onze schepen kunnen laten zien zullen jullie ze een korte tijd waarnemen en we weten dat het velen van jullie zeker een goed gevoel geeft. We genieten van onze dienstbaarheid aan de mensheid en krijgen zoveel vreugde wanneer we jullie vorderingen zien, in het bijzonder in deze tijd waarin jullie zo dicht bij het voltooien van jullie reis zijn. Het duurt niet lang meer voordat jullie verblijf op Aarde voorbij zal zijn en de festiviteiten kunnen beginnen en dat is omdat jullie gerespecteerd en bewonderd worden door jullie opmerkelijke prestaties, duizenden jaren lang.
Dank Je Wel SaLuSa.
Mike Quinsey
Vert. Elene

vrijdag 11 september 2015

Nederlands -- SaLuSa, 11 sept 2015SaLuSa  11 September 2015
Plotseling, na een behoorlijke tijd te hebben moeten wachten op positief nieuws over Ascentie, merken jullie dat een aantal bronnen positieve informatie ontvangen. Jullie worden er nu herhaaldelijk over geïnformeerd dat 28 September het hoogtepunt van de maand zal zijn, als de dag waarop de foton-energieën zullen pieken. Niet alleen dit maar ook dat ze pieken naar een niveau dat nog nooit eerder bereikt werd. Als je ooit twijfels hebt gehad over de voortgang die geboekt wordt richting Ascentie, zullen ze nu zeker weggenomen zijn. Je zult je nu beginnen te realiseren dat er zoveel "achter de schermen" is gebeurd waar je je voorheen niet van bewust was. Zoals al vaker is gezegd, was dat om ons plan zo lang mogelijk geheim te houden. Verschillende beschavingen zijn betrokken geweest bij het verloop, niet in de laatste plaats alle Shelven van de 6e dimensie die zich plotseling aan jullie kenbaar hebben gemaakt. Ze zijn van het Licht en willen ervoor zorgen dat jullie erin slagen om je pad te lopen richting Ascentie en ze staan het Duister niet toe nog verder in te breken in jullie voortgang. Als jullie terug kijken realiseren jullie je dat er sinds 2012 steevast vooruitgang is geboekt totdat jullie je plotseling in het Nieuwe Tijdperk bevonden en niets jullie vervolmaking kan stoppen.
Zoals velen van jullie al hebben ontdekt, zijn de Shelven met hun "thuisplaneet" in jullie Zonnestelsel aangekomen, die nu helpt iets van de krachtige energieën die jullie bereiken af te buigen. Anderzijds kunnen sommigen van jullie overweldigd worden door de sterkte van dergelijke krachtige energieën. Dit zijn allemaal tekenen dat er op vele fronten vooruitgang wordt geboekt, die binnenkort naar Ascentie zal leiden. Welke ziel zal ascenderen hangt volledig af van zijn/haar trillingsniveau, dus is het belangrijk dat jullie jezelf dwingen je te blijven richten op je doel. Het is heel normaal dat jullie je zorgen zullen maken over jullie geliefden maar wees ervan verzekerd dat iedere ziel zich precies daar bevindt waar hij bedoeld is te zijn. De cyclus die net ten einde is gekomen zal, in tegenstelling tot voorgaande cycli, niet eindigen in ellende maar in succes omdat een ieder van jullie die klaar is, voort zal gaan en niet langer tegengehouden kan worden.    
Sommige zielen zullen zich afvragen hoe ze kunnen weten dat ze klaar zijn om te ascenderen en het feit dat ze pogingen hebben gedaan om zich voor te bereiden op een dergelijke gebeurtenis, geeft al aan dat ze zichzelf met succes hierop hebben voorbereid. Ga door zoals je steeds hebt gedaan en maak je geen zorgen over je toekomst omdat vele Gidsen die met jullie meereizen ervoor zullen zorgen dat jullie je precies daar bevinden waar jullie moeten zijn. Sommige zielen zullen op hun huidige niveau, in een vergelijkbare dimensie met deze, voortleven, waar ze zullen doorgaan de uitdagingen van de derde dimensie te ervaren. Moeder Aarde ascendeert eveneens en zal niet langer aan de lagere trillingen gebonden zijn. Een prachtige Aarde zal oprijzen uit de as van de oude, en vrede en liefde zullen daar wonen. Niet langer zullen jullie onderworpen zijn aan degenen die de negatieve energieën dragen, of aan hun handelingen die de hogere trillingen van het Licht omlaag halen. Simpel gezegd, ze kunnen niet overleven in de hogere trillingen die bedoeld zijn voor zielen die de behoefte aan verdere ervaringen op dat niveau gepasseerd zijn.
Waar je ook bent in de nieuwe wereld, de nieuwe energieën zullen de oude veranderen en Ascentie zal dezelfde kansen bieden aan alle zielen, ongeacht hun achtergrond. Het is altijd hetzelfde geweest sinds je ooit, eonen geleden, je reis begon. Alle zielen werden geassisteerd gedurende hun verschillende levens, zelfs als ze zich niet bewust waren van de aanwezigheid van hun Gidsen. Terwijl de trillingen omhoog gaan zullen sommige zielen zich van hen bewust beginnen te worden en uiteindelijk in staat zijn met hen te converseren. Houd in gedachten dat velen van jullie iedere nacht je slapende lichaam verlaten en hen ontmoeten waar jullie behoeften worden besproken en eventueel gewenste hulp geboden wordt. Jullie worden nooit aan je lot overgelaten om je gevechten van het leven alleen uit te vechten, alhoewel het soms zo lijkt op momenten dat de kansen tegen jullie gekeerd lijken. We zouden jullie eraan willen herinneren dat jullie voordat jullie incarneerden, toegestemd hebben de testen van het leven te ondergaan en daarmee de noodzaak voor jullie verdere evolutie bepaalde lessen te leren, accepteerden.
Wanneer jullie een bewuste herinnering zouden hebben aan vorige levens, zouden jullie je verbazen over de snelle vooruitgang die jullie geboekt hebben. Er is inderdaad geen snellere manier beschikbaar, zelfs niet in de volgende dimensie. Wees ervan verzekerd dat een ieder die op dit moment op aarde verblijft, is gekozen vanwege zijn/haar speciale behoeften en vroegere ervaringen. Maar het is ook nodig dat er zielen vanuit alle niveaus zijn om een volledige samenleving te creëren die iedereen de ervaringen biedt om zich te kunnen ontwikkelen. Het lijkt alsof het leven een mengeling is van ogenschijnlijk nutteloze ervaringen maar we kunnen jullie ervan verzekeren dat ze zorgvuldig gepland en uitgevoerd worden door jullie Gidsen. Zoals jullie kunnen begrijpen is het in deze bijzondere tijd een kwestie van de losse eindjes aan elkaar verbinden om ervoor te zorgen dat jullie volledig voorbereid zijn om te ascenderen. Ongetwijfeld hebben jullie de ervaring gehad dat sommige zielen totaal geen interesse hebben in Ascentie omdat ze hun bewustzijn niet naar een niveau hebben verhoogd dat hoog genoeg is om te begrijpen wat het inhoudt. Maar, zoals we vaak aangeven, het maakt niet uit in het grotere plaatje aangezien iedereen uiteindelijk zijn/haar lessen in de 3e dimensie zal voltooien.   
Jullie staan nu aan het begin van opnieuw een groots avontuur maar deze keer zul je kiezen welk pad je wenst te gaan. Na alle ervaringen die je doorleefd hebt kun je nu achterover leunen en genieten van de veranderingen zoals ze zich aandienen. Natuurlijk is er nog werk te doen en geduld nodig terwijl de oude energieën uitgespeeld worden. Jullie, als bewusten, kunnen enorm van dienst zijn voor degenen die ontwaken en hulp nodig hebben om te begrijpen wat er gaande is. Zoals jullie je kunnen voorstellen zal de waarheid bij de meeste mensen als een schok binnenkomen maar de veranderingen zullen verwelkomd worden omdat ze jullie naar een niveau tillen waar liefde en vrede regeren. Elk overblijfsel van de oude trillingen zal geleidelijk aan verdwijnen of verwijderd worden terwijl het profijt van de hogere dimensie jullie zal optillen. 
Wij geloven dat velen van jullie de voordelen van de toename in trillingen zullen beginnen te voelen en het zou een sereniteit en een gevoel van blijheid moeten geven zodat jullie eindelijk volledig kunnen genieten van het Licht dat voortdurend toeneemt. Het leven zal vol zingeving en verheffend zijn en de oude dagen van chaos en onzekerheid zullen naar de achtergrond verdwijnen, ze hebben hun doel, jullie helpen te evolueren, gediend. De reis terug naar de hogere trillingen was lang en moeizaam, maar elke inspanning die gedaan werd zal de moeite waard zijn geweest. Op een bepaald punt zul je in staat zijn je vele levens en je geschiedenis te overzien en dan zul je een volledig begrip hebben van je ervaringen. Ze zullen je helpen bij je keuze voor verdere kansen om je evolutie naar de volgende stap te brengen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en altijd blij jullie aan te spreken, speciaal in zo een belangrijke periode. Jullie begrip van het leven is met sprongen vooruit gegaan en het zal blijven versnellen wanneer de grotere waarheden aan jullie worden bekend gemaakt. Totdat jullie je opmerkelijke prestaties begrijpen zullen jullie niet precies kunnen snappen hoe groot ze zijn en waarom jullie door andere beschavingen, die jullie vooruitgang hebben gevolgd, worden bezocht. Ik laat jullie, zoals altijd, achter met mijn liefde en zegen, en vertrouw erop dat jullie de kracht hebben het doel dat nu zo dichtbij is, te zien.
Dank je SaLuSa
Mike Quinsey

vert. Marja

vrijdag 4 september 2015

Nederlands --SaLuSa, 4 sept 2015SaLuSa, 4 September 2015

Geliefden, wat een tijd maken jullie door aangezien de boodschappen die jullie nu ontvangen in het algemeen met elkaar overeenkomen m.b.t. wat er binnenkort gaat gebeuren. Deze maand is een keerpunt ongeacht wat er gebeurt, omdat de inkomende energieën in mindere of meerdere mate iedere ziel zullen beïnvloeden. Eigenlijk hebben ze hun bestaan al bevestigd door jullie bewustzijn binnen te treden met als resultaat dat velen van jullie de veranderingen in zichzelf waarnemen. De hogere energieën brengen liefde en uiteindelijk een vrede die jullie alleen maar kort hebben kunnen beleven in jullie huidige dimensie. De entiteiten op jullie Aarde die hun trillingen niet kunnen verhogen zullen naar een passend niveau geleid worden dat aan hun behoeften tegemoet komt. Iedere ziel zal zichzelf op het juiste niveau aantreffen wat betreft hun toekomstige behoeften en alle zaken zullen precies zijn zoals het bedoeld is.

Dit is de tijd waarin de waarheid geleidelijk aan boven zal komen totdat het een toevloed aan informatie wordt die jullie hoofden zal laten tollen. Er is zoveel dat jullie ten onrechte als "waarheid" werd voorgeschoteld, bedoeld om jullie in de greep van het Duister te houden. Dat verliep inderdaad grotendeels succesvol maar door het zich uitbreidende niveau van bewustzijn, kan het onmogelijk verhinderen dat de waarheid bekend wordt. Het betekent dat jullie niet langer automatisch accepteren wat jullie voorgeschoteld krijgen en dat jullie beter onderscheid kunnen maken en vragen stellen. Tegelijkertijd treden vele Lichtwerkers naar voren om hun kennis met jullie te delen. De waarheid kan jullie niet langer onthouden worden en terwijl jullie je voorbereiden om actief deel te nemen aan het Nieuwe Tijdperk maken vele bekwame zielen zichzelf kenbaar.

Terwijl de toekomst nog onthuld moet worden lijkt het voor jullie alsof er rondom jullie totale verwarring heerst. Dit zal enige tijd zo blijven maar wanneer de activiteiten van het Duister eenmaal ingeperkt zijn, zal ze niet meer in staat zijn jullie te dicteren of zich met jullie kunnen bemoeien. De veranderingen van het Nieuwe Tijdperk zullen daadwerkelijk beginnen en heel snel zullen jullie kunnen zien dat de voordelen zich in snel tempo achter elkaar aandienen. Jullie moeten niet vergeten dat we niet afhankelijk zijn van jullie kennis maar dat we jullie huidige niveaus al ver ontstegen zijn. Maar jullie zijn al op de goede weg aangezien jullie al enkele jaren baat hebben gehad bij de vooruitgang die het resultaat was van nieuwe technologieën die via ons zijn gekomen of gehaald vanuit andere dan jullie eigen bronnen.

Jullie bevinden je in een enerverende tijd, die jullie zal optillen uit de lagere trillingen, waarin jullie kunnen profiteren van nieuwe uitvindingen en bestaande technologieën die bij jullie vandaan werden gehouden. Er zal volledige aandacht besteed worden aan jullie behoeften en uiteindelijk zullen jullie zoveel tijd voor jezelf hebben, zonder de noodzaak veel van jezelf te geven, om een bevredigend leven te kunnen leiden. Het Duister heeft nooit gewild dat jullie onafhankelijk werden en hun doortrapte plannen hebben jullie moedwillig als slaven aan jullie werk en het geldsysteem gebonden. Mettertijd zal dit alles veranderen maar eerst moeten degenen die in de grootste nood verkeren uit armoede en gebrek gehaald worden. Het lijkt een onmogelijke taak maar met onze hulp zullen jullie volledig en compleet verrast zijn over hoe snel het uitgevoerd kan worden.

De mensen moeten erop voorbereid zijn ten goede te veranderen en elk ongemak zal zeer de moeite waard zijn. Jullie zullen uiteindelijk zelfvoorzienend en onafhankelijk zijn omdat de tijden waarin jullie zoveel van je tijd hebben gegeven om alleen maar in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien, zullen veranderen. Jullie zullen meer dan genoeg tijd hebben om je eigen bezigheden te volgen en op avontuur te gaan naar verschillende delen van de Aarde voor welke bezigheid dan ook. Wees ervan verzekerd dat waar het deze zaken betreft de toekomst zeker is en God heeft besloten dat het zo zal zijn. Oorlogen en enigerlei vorm van agressie zullen verdwijnen en mensen zullen harmonieus en in blijdschap samenleven. Met permanente vrede gevestigd zullen jullie Ruimtevrienden uitgebreider contact maken en jullie zullen ervan genieten samen met hen activiteiten te ondernemen. Het zal spoedig tijd zijn andere beschavingen te ontmoeten die eveneens hun kennis met jullie willen delen en sommigen zijn al in jullie Zonnestelsel aanwezig, wachtend op de juiste tijd om zich openlijk bij jullie te introduceren.

Individueel is jullie grootste uitdaging om op het Licht gefocust te blijven en niet afgeleid te worden door ook maar iets dat er rondom jullie heen gebeurt. Er zullen afleidingen zijn en valse informatie zal welig tieren aangezien degenen die bang zijn voor veranderingen zich wanhopig vastklampen aan wat ze kennen en waarbij ze zich comfortabel voelen. Tezelfdertijd zullen meer feiten aan het licht komen m.b.t. hoe jullie werden gemanipuleerd door het Duister. Een aantal van jullie kan nu echter duidelijk de leugens doorzien die werden verteld en zijn zelfs klaar om te ontwaken voor de waarheid. Het zal zich als een lopend vuurtje verspreiden, grotendeels door gesprekken, totdat de Pers en andere bronnen gedwongen zijn de veranderingen die plaatsvinden te rapporteren. De waarheid zal correct klinken omdat jullie intuïtief weten wat te accepteren en veel zal jullie verrassen en tevens verwelkomd worden aangezien het ten goede van Iedereen zal zijn. Wees echter voorbereid je weg te vinden door de enorme hoeveelheid informatie die jullie gepresenteerd zal worden.

 Wanneer jullie terugkijken zullen jullie je realiseren dat er een vooropgezet plan was om jullie te verlichten, dat vele jaren heeft gekost om tot bloei te komen. Het ging langzaam om tijd te gunnen aan degenen die veel meer hulp nodig hadden om uit de kluisters te breken die hen tegenhielden. Oorspronkelijk kwamen alle zielen naar de Aarde vanuit hoge niveaus en toen ze zich in de lagere trillingen onderdompelden verloren ze hun contact met het Licht.  Daarom krijgen jullie alle hulp om je te herinneren wie je werkelijk bent en om jullie terugkeer naar het Licht zo makkelijk mogelijk te maken. Jullie Gidsen zullen jullie op weg helpen dus vraag ze om hulp als je hun hulp nodig hebt. We kunnen ook helpen terwijl we de ontwikkelingen overzien om jullie succes te verzekeren en jullie veilig door deze periode heen te helpen. Er is zoveel om naar uit te kijken dat jullie in vervoering zal brengen en elke inspanning die jullie gedaan hebben de moeite waard zal blijken te zijn.

Jullie krijgen nu een paar interessante ontwikkelingen te zien die het begin zullen zijn van vele opwindende veranderingen, die jullie niet langer laten twijfelen dat het Nieuwe Tijdperk er daadwerkelijk aan komt. Jullie verheffen je met Moeder Aarde, die met haar eigen Ascentie te maken heeft en er naar uitkijkt om jullie met haar mee te dragen. Jullie handelingen die positief zijn zullen helpen gebeurtenissen te versnellen en uiteindelijk zijn het de collectieve trillingen op Aarde die zullen bepalen wanneer jullie ascenderen. Jullie hebben een lange weg afgelegd om deze zo belangrijke tijd in jullie evolutie te bereiken en het gevoel van vervulling groeit nu alle zielen de kans hebben om zich te verheffen. Jullie kunnen elkaar door de moeizamere tijden heen helpen door angst op afstand te houden, daar de uitkomst verzekerd is en deze jullie terug naar het Licht zal brengen.

 Ik ben SaLuSa van Sirius en slechts een van de vele Ruimtevrienden die jullie vooruitgang volgen en jullie waar mogelijk begeleiden naar jullie voorbestemde succes. Mettertijd zullen jullie ons als gelijken vergezellen en we zullen met plezier het Universum in trekken en vele avonturen delen. Wanneer jullie echter eenmaal meer van het Licht zijn, zullen jullie zelf bepalen waar jullie reizen je zullen brengen aangezien dat jullie keus zal zijn. Denk groot, Geliefden, aangezien jullie voorbestemd zijn volledig terug te keren naar het Licht.

Dank je, SaLuSa,

Mike Quinsey.

Vert. Marja/Rob

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS