Followers

Google+ Followers

woensdag 31 maart 2010

SaLuSa 31-March-2010

Ik ben SaLuSa van Sirius en onze schepen zijn volledig gereed om de eerste maatregel te nemen die tot disclosure/bekendmaking leidt en First Contact.

Beoordeel ons op onze daden en jullie zullen het ware plaatje begrijpen.Dierbaren, we houden zoveel van jullie vanwege jullie vastbeslotenheid voet bij stuk te houden, nu jullie weten wat de eindtijden zullen brengen. Door dit te doen, helpen jullie de hogere energieën zich op Aarde te vestigen en dat levert meer mogelijkheden op voor anderen om wakker te worden. Op de lange termijn kunnen de energieën niet worden afgewezen omdat hun functie het verhogen van de lagere energieën is. Wanneer echter een individuele ziel niet klaar is om ze te ontvangen, worden er maatregelen getroffen voor het plaatsen van hen op een plaats waar ze verder kunnen zoals ze zelf wensen. Dit betekent normaal gesproken van de Aarde afhalen, zodat ze hun ervaringen op een vergelijkbaar niveau kunnen voortzetten. Vrije wil werkt ten alle tijden en is heel belangrijk om jullie een keuzevrijheid te geven met betrekking tot jullie eigen evolutie.In de dualiteit komen pijn en lijden voort uit het gebrek aan inzicht over jullie vermogen om richting te geven aan jullie eigen leven. Jullie lieten jezelf vergeten wie jullie werkelijk zijn en hebben afscheiding op een zodanige manier ervaren dat jullie in de negativiteit werden ondergedompeld, die door degenen werd gecreëerd die uit balans waren. Hoe sterker jullie Licht wordt getemperd, hoe meer jullie door de lagere energieën omlaag worden gezogen en letterlijk verdwalen. Maar al dimt jullie Licht door al zulke ervaringen, het schijnt nog steeds want het kan nooit helemaal worden vernietigd. Er komt dan onvermijdelijk een moment waarop jullie ontevreden worden met jullie leven en het is dan, dat jullie naar iets beters op zoek kunnen gaan. Hopelijk kunnen jullie vaststellen wat je tekort komt en je richten op maatregelen om het te veranderen. Sommige van jullie die deze boodschappen lezen, bevinden zich op het moment op het pad naar herstel en hebben alleen leiding nodig. Het overige kunnen jullie op je gemak doen, op voorwaarde dat jullie volhouden en je richten op het doel dat jullie voor jezelf hebben gesteld.Jullie denken misschien dat het gemakkelijk is voor ons neer te zien op jullie activiteiten en commentaar te geven op hoe jullie het doen. Dat maakt echter met betrekking tot jullie, deel uit van onze rol, en in de loop van de tijd wanneer jullie ascenderen, zullen jullie merken dat dienstbaarheid aan anderen heel belangrijk is om hen te helpen bij hun verheffing. Welke betere positie zouden we kunnen hebben bij onze advisering aan jullie, aangezien wij al het pad bewandeld hebben waar jullie op zitten. We weten wat jullie doormaken en vanwege onze ervaring zien we welke hulp jullie nodig hebben. Het is nooit de bedoeling geweest dat jullie uitsluitend aan jullie eigen lot zouden worden overgelaten. Uiteindelijk is de dualiteit niet jullie ware thuis en biedt het slechts het holografische podium waarop jullie je rol kunnen spelen als Menselijk Wezen.Degenen onder jullie die onbevooroordeeld zijn, vinden de waarheid over jullie heel acceptabel. Dat is niet verrassend voor ons omdat jullie een nieuwe manier zoeken, inderdaad een betere en aangenamere manier om het leven te ervaren. Jullie hebben de lagere vibraties gezien en ervaren en voor degenen die zich hebben ontwikkeld, lijkt het weinig meer te bieden te hebben. Dit is te verwachten omdat jullie je tijd in de dualiteit om die reden beëindigen. Wat is er natuurlijker dan dat de ene cyclus eindigt en de andere begint, omdat dit het kenmerk is van alle veranderingen die zijn gepland voor de evolutie van jullie Universum. Het zijn geen toevallige gebeurtenissen maar maken deel uit van jullie onvermijdelijke reis terug naar de Bron.Er moet gezegd worden dat jullie binnen elke dimensie zolang kunnen blijven als jullie willen maar in jullie zit een aangeboren drang om jullie spirituele evolutie verder te blijven ontwikkelen. Energie staat nooit stil en is her-vormend en re-formerend, tot ze het punt binnen de Bron bereikt in een ultieme staat van perfectie. Jullie zijn echter ver van dat punt verwijderd met talloze reizen nog voor je, niet alleen in dit Universum maar ook in andere die deel uitmaken van het Omniversum, met inbegrip van parallelle Universa. Er bestaan intelligente levensvormen die jullie huidige verbeelding te boven gaat en sommige zijn volstrekt anders dan wat jullie tot nu toe zijn gewend. Uiterlijke verschijningsvormen zullen jullie niet hinderen omdat jullie in de toekomst alle zielen zullen herkennen aan de hand van hun kenmerkende energie, die vergelijkbaar zal zijn met die van jullie.Jullie hebben over veel dingen een heleboel te leren maar neem net zoveel tijd als je nodig hebt want het leven is oneindig en jullie hebben de vrijheid je eigen ervaringen uit te kiezen. Sommige zullen nog steeds vragen wat de betekenis is van dit alles maar Dierbaren, waar jullie ook zijn en wat je ook doet, het is voor jullie groei en ontwikkeling. Wanneer jullie eenmaal de dualiteit achter je hebben gelaten, is het leven stimulerend en vervullend en een absolute vreugde. Jullie kunnen denken dat het te mooi is om waar te zijn maar we overdrijven niet en de waarheid is soms moeilijk in woorden over te brengen die jullie zouden begrijpen. Jullie taal mist de benodigde woorden om echt het beeld te schetsen dat we zouden willen.We voelen dat hoe meer jullie kennis nemen van wat wij jullie vertellen over de toekomst die jullie kunnen verwachten, hoe gemakkelijker het voor jullie wordt te aanvaarden dat jullie huidige ervaringen ten goede gaan veranderen. De toekomst is van goud en van een hoge trilling die jullie in Liefde en Licht omringt. Het duurt niet lang voordat jullie voor het eerst van het leven proeven zoals het had kunnen zijn, als jullie niet door de duistere Wezens waren tegengehouden. Hun invloed is nergens meer zo sterk als hij was en blijft verder verzwakken. Het is nog niet duidelijk maar alles verloopt volgens plan, en zoals we zo vaak bevestigen is de overwinning al van jullie.Ik ben SaLuSa van Sirius en onze schepen zijn volledig gereed om de eerste maatregel te nemen die tot disclosure/bekendmaking leidt en First Contact. Het wordt al lang verwacht en zelfs nu moet de tijd precies goed zijn voor de juiste impact en bewustwording. Veel mensen zijn zich nog steeds niet bewust van de waarheid over de relatie met ons en hier moet heel zorgvuldig mee worden omgegaan om verontrusting te vermijden. Feiten zijn feiten, en die kunnen we ondersteunen door te tonen dat we met de waarheid komen en met liefde voor jullie allemaal. Beoordeel ons op onze daden en jullie zullen het ware plaatje begrijpen. Vergeet ten dele wat jullie over ons is geleerd want vaak werd dit doelbewust vervormd om een verkeerde indruk van ons te geven en angst voor ons in te boezemen.Laat jezelf omhelzen wat wij je vertellen in plaats van wat anderen geloven want soms is er een vooroordeel over ons omdat onze aanwezigheid oude geloofsovertuigingen uitdaagt. De waarheid zal altijd boven komen, ongeacht wat er wordt gedaan om hem te verbergen en met de hogere trillingen die op Aarde worden gegrond, wordt de duisternis voor onderzoek in het Licht gebracht. Geniet van deze tijd want jullie staan op het punt van spannende veranderingen die jullie hartelijk zullen verwelkomen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/-ENGLISH

http://www.costanza2003.org - ITALIANO

http://gfindutch.blogspot.com/ - NEDERLANDS

http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED

http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED

http://fgmikequinsey.blogspot.com/ - PORTUGUÊS

http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/POLISH

http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/JAPANESE

http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GREECK

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/LATVIAN

http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文/CHINESE – NEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/BULGARIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


maandag 29 maart 2010

SaLuSa 29-Maart.2010

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij deel uit te maken van de vloot van Ruimteschepen die jullie van jullie onderdrukkers bevrijdt en van de immense liefde voor jullie welzijn en geluk.


Jullie hebben de mogelijkheid om alles te doen wat jullie wensen, maar het is maar zelden dat jullie dat geloof in jezelf hebben. Jullie kracht ligt in jullie vermogen om louter door middel van intentie te creëren, maar omdat jullie niet onmiddellijk resultaten zien, twijfelen jullie. Waar jullie je op richten bevindt zich vaak in de verre toekomst en maakt niet noodzakelijkerwijs deel uit van het leven dat je van te voren hebt gepland. Jullie bezitten zeker een vrije wil maar jullie Gidsen doen hun best jullie beslissingen te beïnvloeden opdat die jullie hoogste belangen dienen. Het belangrijkste is dat jullie je inzetten om jullie bewustzijn te verhogen zodat jullie er zeker van zijn klaar te zijn om te ascenderen. Jullie zullen niet in staat zijn verder te gaan wanneer de gelegenheid zich voordoet, tenzij jullie een zeker trillingsniveau hebben bereikt. Maar wanneer jullie eenmaal in intentie hebben aangegeven te willen ascenderen, wordt jullie alle mogelijke hulp gegeven om dat te bereiken.Niets zou ons meer plezieren dan dat jullie allemaal een ommekeer doormaakten en dat elke ziel de overgang zou meemaken. Maar op het moment brengt minder dan de helft van jullie bewust veranderingen aan in hun leven om hiertoe in staat te zijn. Toch zullen meer van jullie ontwaken en hun eigen pad naar inzicht zoeken wanneer de energieniveau’s toenemen. De waarheid is er om gevonden te worden maar niet voordat jullie bereid zijn je buiten de denkwereld te begeven die je al hebt. Jullie kunnen je niet aan nieuwe ideeën aanpassen als jullie geloofssysteem strak op zijn plaats wordt gehouden. Jammer genoeg hebben families en instituten hun eigen misleide kennis generatie op generatie te goeder trouw doorgegeven, maar hun inzicht is aangetast door valse leringen. Mensen hebben een soort van overtuiging dat een mening van de meerderheid iets correct maakt, terwijl het bij spirituele kwesties vaak juist het tegenovergestelde is.Jullie beste gids in zaken die jullie levenskeuzes raken, zijn jullie zelf en jullie intuïtieve gevoelens. Vertrouw op jezelf omdat jullie een beroep kunnen doen op een rijkdom aan ervaringen die jullie tijdens vele levens hebben verkregen. Onthoud dat keuzes die voor de één ideaal zijn, dat niet noodzakelijk voor iedereen zijn. Jullie moeten je eigen doelen bereiken en intuïtief zullen jullie weten welke die zijn. Wees niet bang het buitenbeentje te zijn want zolang het jullie zoektocht naar kennis vervult en bevredigt, is het goed voor je.Jullie hebben in een realiteit geleefd die door jullie is geschapen en hij heeft zijn doel gediend door jullie wensen te vervullen. Hij was echter niet voor permanent bedoeld en zou in ieder geval zijn veranderd in reactie op de hogere energieën. De dualiteit zoals jullie die hebben ervaren, zal na het einde van de cyclus niet meer bestaan en dat geldt ook voor de astrale dimensies. Alle zielen zullen daarom een vrije keuze maken over waar hun reis hen vervolgens heen zal voeren. Jullie onderbewuste herinneringen aan jullie afkomst van de hogere dimensies, zullen jullie ernaar terug brengen. Instinctief zullen jullie weten dat daar jullie ware thuis ligt, in de sferen van Licht. Jullie lichamen zijn inderdaad op dit moment al aan het veranderen en jullie Lichtlichamen vormen zich in voorbereiding op Ascentie.Onze aanwezigheid, en die van vele andere Wezens uit Hogere dimensies, is er om te garanderen dat de eindtijden de belofte aan iedereen vervullen. Het is niet belangrijk of zij zich herinneren wat ze hebben gepland; belangrijk is dat zij op het laatst voor de deur van hun keuze staan. Positie, macht en rijkdom zal geen enkele waarde hebben wanneer jullie de Aarde verlaten en elke beoordeling van jullie succes is zuiver door middel van jullie niveau in spiritueel inzicht.Jullie gaan op in aspecten van tijd die jullie leven controleren maar wanneer jullie eenmaal ascenderen is dat niet langer toepasbaar. Verleden, Heden en Toekomst zijn allen één, en jullie zullen ervaren dat alles zich simpelweg in het Nu bevindt. Wij kunnen als één geheel naar jullie activiteiten kijken en daardoor zien wat voor jullie ligt en dat is de reden waarom we vol vertrouwen de uitkomst van de dualiteit kunnen voorspellen. We zien succes en er zijn vele paden die naar dezelfde afsluiting leiden, en jullie hebben deze met behulp van jullie vele verschillende overtuigingen gecreëerd. Het is een voorbeeld van jullie creatieve vermogens, al hoeven jullie je niet te realiseren dat jullie verantwoordelijk waren.Ondertussen, terug op Aarde, komen de veranderingen waar jullie naar streven dichterbij doordat onze bondgenoten de laatste overblijvende obstakels opruimen. De ongerechtvaardigde en onnodige aanvallen op onze vloot zijn eindelijk gestopt waardoor we met ons plan voor open contact met jullie door kunnen gaan. We hebben nooit enige vorm van bedreiging voor jullie betekend, en in werkelijkheid zijn we trots jullie duizenden jaren te hebben beschermd. We hebben onwelkome bezoekers van de Aarde weggehouden en zorgvuldig aardse activiteiten gevolgd, of ze nou natuurlijk waren of door mensen gecreëerd. De Galactische Federatie is slechts één van de vele groepen die voor de Lichtkrachten werken, die nauwgezet jullie persoonlijke ontwikkeling volgt. Onze missie is veilig te stellen dat jullie voltooiing van de cyclus van dualiteit bereiken, zoals door de hogere autoriteiten, waaronder de Witte Broederschap, is verordend.Het heeft jaren gekost de duisteren in een positie te manoeuvreren waarin hun macht en invloed afnam. Soms kunnen we dezelfde tactieken tegen ze gebruiken die zij gebruiken om jullie te controleren. Zij steunen op het creëren van angst om hun doelen te bereiken maar jullie zijn langzaamaan goed ingelicht over hun methoden. Al met al beginnen jullie het grotere plaatje te zien en zijn jullie niet meer zo gemakkelijk voor de gek te houden als voorheen. Jullie lopen nu met opgeheven hoofd, wetende dat jullie de macht hebben de omstandigheden die jullie leven beïnvloeden, te veranderen. Jullie weten niet alleen dat jullie grote Wezens zijn maar jullie gebruiken ook jullie creatieve vermogens om ernaar te leven. Hoe meer jullie je blijven concentreren op een vredige en gelukkige toekomst, hoe meer energie jullie creëren waarmee het voor jullie kan worden gemanifesteerd.Wij willen het beste voor jullie en werken aan de terugkeer van jullie soevereiniteit. Vanuit rechten die jullie als kind van God zijn toegekend, is het wetmatig dat jullie dit mogen opeisen. Het is jullie ontzegd doordat jullie er doelbewust onwetend over werden gehouden. Jullie ontwaken echter tot jullie ware zelf en jullie staan erop met respect te worden behandeld en dat jullie rechten worden erkend. Wees ervan overtuigd dat jullie ons ook aan jullie zijde hebben en jullie zullen tot jullie ware niveau’s worden teruggebracht, in voorbereiding op het einde van deze cyclus. Het maakt allemaal deel uit van het Ascentieproces, waarmee jullie naar de hogere dimensies worden opgetild.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij deel uit te maken van de vloot van Ruimteschepen die jullie van jullie onderdrukkers bevrijdt en van de immense liefde voor jullie welzijn en geluk.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/vrijdag 26 maart 2010

SaLuSa 26-Maart-2010

Het heeft een reactie van angst voor onze komst geschapen. Echter, de meest voorname reden voor onze boodschappen is om de liefde die wij in ons hart voor jullie hebben aan te reiken, en om jullie te laten weten dat onze missie vredevol is.Omdat wij ons bewust zijn van alle komende veranderingen en het volledige succes ervan zien, ervaren wij geen spanning of zorgen maar meer een gevoel van opwinding bij de gedachte aan de grote hoop en geluk dat het jullie zal brengen. Wij hebben het voorrecht het grotere plaatje en alle mogelijkheden te zien, en weten dat het pad zal leiden naar de afronding van deze cyclus. Jullie, echter, hebben geen zekerheid over de uitkomst, en het is veel meer een zaak van vertrouwen in jullie overtuigingen. Toch is het niet vertrouwen alleen dat jullie immer voorwaarts drijft, omdat in jullie onderbewuste herinneringen jullie al weten van het succes dat jullie gaan ervaren. Het is dat innerlijke weten dat je de kracht geeft om elk obstakel te overwinnen dat op je pad wordt geplaatst. Er zijn vele afleidingen in deze specifieke tijd op Aarde, nu de veranderingen zijn begonnen. Echter, zolang je gefocust kunt blijven op de eindtijden en de verlichting die zal plaatsvinden, kun je hiermee gemakkelijk omgaan.De zaken komen snel tot een keerpunt, en wij verwachten dat er een aantal positieve beslissingen zullen worden genomen die een hele serie gebeurtenissen zullen beginnen die leiden naar Ascentie. Natuurlijk is het proces al enige tijd geleden begonnen, maar nu gaat het vaart maken. De duisteren zullen hun nederlaag moeten toegeven, en zich terugtrekken zodat de Lichtwerkers verder kunnen gaan zonder tegengehouden te worden. Zij hebben meer dan hun tijd gehad om te kijken of zij totale controle over de wereld konden bemachtigen. In feite zal het altijd zo zijn, omdat het niet uitmaakt hoe lang de cyclus duurt, het Licht kan niet worden vernietigd. Als dat zo zou zijn, dan zou het zijn alsof je zegt dat God verslagen zou kunnen worden. God is Almachtig en de superieure macht van jullie Universum, en alles wordt gehouden in Gods liefde.Wij zijn klaar om volgens instructies te handelen om verder te gaan met ons plan. Dit zal op een zachte manier het einde forceren van de overblijvende problemen die vertraging veroorzaken. Dat zal de weg vrijmaken voor het Eerste Contact en het ons toestaan onze bondgenoten te ontmoeten, zodat wij snel kunnen starten met de verschillende projecten die jullie zullen beïnvloeden. De gezagslijn gaat helemaal terug naar God, en passeert diverse groepen en raden van hoge evolutie en bewustzijn. Het bereikt jullie uiteindelijk via ons en de Meesters, die gereed zijn en wachten om naar de Aarde terug te keren. Je zou kunnen zeggen dat de grote kanonnen wachten om zich aan jullie te laten zien en dat klopt, omdat de waarheid voor jullie veel acceptabeler zal zijn wanneer die komt van degenen die jullie kennen. Jezus en vele Engelen, zoals Aartsengel Michaël, zullen jullie toespreken en de woorden zullen een krachtige energie brengen, die jullie zonder enige twijfel zal laten dat zij tot jullie komen met Liefde en Licht.Alhoewel aan dualiteit gerefereerd is als zijnde een toneelstuk, is het niettemin een zeer serieuze ervaring die van groot belang is voor jullie toekomst. Jullie uitbreiding van bewustzijn zal zo groot geworden zijn, dat jullie als medescheppers van nieuwe werelden zullen optreden, en de gelederen zullen delen van hen met superbewustzijn. Het zou onmogelijk kunnen lijken als je dit probeert te vatten op je huidige niveau, maar in korte tijd zullen jullie een fantastische verlichting ervaren. Het is allemaal verbonden met Ascentie, die nooit zal ophouden totdat je terugkeert naar de absolute Bron. Op jullie voortdurende reis zullen alle manieren van ervaringen die van jullie zijn, wanneer je het Universum doorkruist en het onderzoekt naar andere levensvormen. Dat is de reden waarom wij zeggen dat wij jullie zijn, omdat wij van de Galactische Federatie Gods werk uitvoeren in het brengen van Licht naar alle zich ontwikkelende beschavingen.Wat je ook maar gelooft dat de toekomst voor je in petto heeft, wij kunnen zeggen dat het veel verder gaat dan jouw voorstelling vanwege de pure schoonheid en wonderen die je zult tegenkomen op je reizen. Er zijn weinig werelden zoals de Aarde, en jullie laten de lagere vibraties van de 3e dimensie achter je. Van hieruit zul je opstijgen met de hogere vibraties, en je Lichtlichaam gebruiken om jezelf uit te drukken naar andere zielen. Je zult bekend worden door je Licht en anderen herkennen aan dat van hen. Kleuren zullen die van de regenboog zijn en je laten duizelen door een reeks octaven die veel groter is dan je nu ervaart.Kun je je echt zorgen maken over het verlaten van de dualiteit? Want wij betwijfelen dat als je bedenkt hoe dualiteit je altijd weer test. Je zult weinig vrede op Aarde vinden, omdat de lagere vibraties disharmonie en onbalans bevorderen. Jullie gave voor schepping is beperkt, en vanwege de afscheiding van de Bron is er een leegte in je leven die niet gevuld kan worden. Het proces van Ascentie zal alle antwoorden geven op deze nadelen, en door je eigen inspanningen zul je het Licht voor altijd binnengaan. Dan, en alleen dan, zul je je werkelijke zelf worden met weinig beperkingen en een grote macht om te scheppen. Zoals je bewustzijn zich uitbreid, zul je ook merken dat je begrip van de macht die je hebt zich vergroot. Op de hogere niveaus zul je die macht niet misbruiken, maar het in plaats daarvan aanwenden voor het goede van alles.Wij zeggen nogmaals dat je naar ons moet kijken als je de richting wilt zien waarin de Mensheid zich beweegt. Jullie zijn ook Ruimte Wezens maar zijn je er grotendeels onbewust van, omdat je omlaag gevallen bent vanuit de hogere dimensies. Jullie geheugen in ontwaakte toestand heeft geen herinnering aan de tijden voordat je naar de Aarde kwam. Echter, sommigen van jullie voelen de verbinding wanneer je je aangetrokken voelt tot onze activiteiten en tot ons. Toch houden anderen vast aan hun angst voor onze aanwezigheid, voornamelijk vanwege de beelden die worden getoond door jullie schrijvers van Science Fiction. Het is het stripboeken beeld van monsters die de wereld over willen nemen. Het heeft een reactie van angst voor onze komst geschapen. Echter, de meest voorname reden voor onze boodschappen is om de liefde die wij in ons hart voor jullie hebben aan te reiken, en om jullie te laten weten dat onze missie vredevol is.Daarmee willen wij niet zeggen dat sommige Buitenaardsen de Aarde niet zouden willen koloniseren voor haar bronnen, want die zijn er wel, maar jullie evolutie is beschermd en is dat altijd al geweest. Als er contact wordt gemaakt dat niet in jullie algehele belang is, dan is dat volstrekt legitiem en toegestaan via de Wet van de Aantrekking. Wij refereren aan de Grijzen die bases zochten op Aarde, en die die bases in een overeenkomst met de regering van de VS kregen in ruil voor geavanceerde technologie. Zulke geheime acties zijn nooit in jullie belang, maar in het belang van inhaligheid, macht en militaire dominantie zoals jullie ervaren hebben. Aan die overeenkomst komt een einde, die heeft geen plaats in jullie nabije toekomst.Ik ben SaLuSa van Sirius, en zend jullie de liefde en groeten voor jullie welzijn van de leden van de Galactische Federatie.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Translator: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl

The Galic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN
http://galacticfederationchina.blogspot.com/- CHINESE - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/

woensdag 24 maart 2010

SaLuSa 24-Maart-2010

Er bestaat absoluut geen twijfel over jullie vermogen deze periode succesvol door te komen. Alles zal in relatief korte tijd duidelijker worden en dan kunnen jullie inspanningen worden gericht op een zodanige wijze dat jullie allemaal samenkomen, in de Liefde en het Licht die neerdalen op Aarde.Veel gebeurt er vandaag de dag in de wereld in de zin van confrontatie. Het brengt haat voort en het zoeken naar wraak in een nooit-eindigende cirkel, die jullie sinds onheuglijke tijd lijkt te vergezellen. De energieën blijven oorlog, uitputtingsslagen of terrorisme stimuleren, hoeveel tijd er ook verstrijkt. De negatieve energieën kunnen worden omgevormd maar worden vaak aangevuld door degenen die ze niet los willen laten. Dierbaren, de Mens heeft veel te lang met geweld geleefd en door te proberen zijn “vijanden” te doden heeft hij juist de omstandigheden gecreëerd waardoor diepgewortelde haat, als brandstof voor oorlogen, onafgebroken kon aanhouden. Het is tijd de Eenheid van het Menselijk Ras te erkennen en te beseffen dat hun reizen naar hetzelfde doel leiden. Het is daarom veel beter als één groep vooruit te gaan die elkaar van dienst is, in plaats van de afscheiding te creëren die ontwikkeling naar een verenigde beschaving onderdrukt.

Alleen liefde zal de negatieve energieën volledig oplossen en jullie moeten een manier vinden om mensen bij elkaar te brengen. Vergiffenis zou een prachtige stap zijn naar het bijleggen van alle verschillen uit het verleden, waardoor een nieuwe Mensheid kan ontstaan die gereed is voor Ascentie. Iedere ziel heeft een veelvoud aan ervaringen opgedaan gedurende vele, vele levens en allemaal hadden ze een doel dat elke ziel beïnvloedt door middel van jullie massabewustzijn. Als vergiffenis een kans heeft vrede te brengen, dan is jullie huidige tijd een perfecte gelegenheid om dit in de praktijk te brengen. Dit is zo omdat jullie nu het feit begrijpen dat jullie het zijn die jullie werkelijkheid creëren en jullie alleen Eenheid tot stand zullen brengen met behulp van liefde en vergevingsgezindheid. Verscheur jullie geschiedenisboeken die oorlog verheerlijken en her-schrijf oorlog in plaats daarvan als zijnde de grootste verspilling van mensenlevens en middelen die ooit kon worden bedacht. Begrijp dat wat je tot de één doet, je tot allen doet en besef dat een handeling uit liefde het massabewustzijn, waar jullie allemaal aan bijdragen, laat toenemen. Vermenigvuldig het duizenden keren en het Licht op Aarde neemt exponentieel toe, waarmee de negatieve energieën hun macht verliezen.

Jullie vragen zo vaak, “wat kan ik doen om me te ontwikkelen”, en het antwoord is zo simpel, door de liefde te zijn die je bent en dit in alles uit te drukken wat je doet. Jullie bezitten onbeperkte liefde en hoe meer jullie het vrijelijk aan anderen geven, hoe meer de Bron het weer aanvult. Het is de oude vertrouwde Universele Wet van Aantrekkingskracht die dan werkzaam is en velen van jullie zijn hiermee succesvol bezig omdat jullie het principe erachter begrijpen. Jullie vragen je nu zeker af hoe dit jullie ten goede komt maar het is natuurlijk het pad naar het verhogen van jullie vibraties. Dit neemt jullie mee op jullie pad naar Ascentie, en hoe verder jullie het bereizen, hoe meer jullie de lagere vibraties kwijtraken. Door te geven, worden jullie de ontvanger van overvloed en zullen jullie nooit meer behoeftig zijn. God voorziet en brengt de Mens samen, doch de Mens verdeelt en negeert zijn Goddelijkheid.

Als jullie werken aan het verheffen van jezelf, help je ook anderen, waarop grotere Wezens dan de Mens, die in de hogere sferen verblijven, het Menselijk ras zullen dienen. Jullie kunnen op jullie lagere niveau Ascentie niet helemaal zelfstandig bereiken en hogere energieën worden voortdurend naar de Aarde gestraald om een gestage verheffing te handhaven. Jullie zijn zo bevoorrecht deel uit te maken van deze grootse aangelegenheid en het is een gelegenheid die zal bewijzen de meest verlichtende ervaring te zijn van jullie tijd in de dualiteit. Het is zoals jullie zouden zeggen, de kers op de taart, en een heel bevredigende manier om jullie ervaringen in deze cyclus af te sluiten. Jullie zullen als een veel grotere ziel vertrekken dan toen jullie aan jullie reis begonnen.

Als we jullie zouden vertellen dat jullie het goed doen in het vestigen van het Licht op Aarde, zou dat een understatement zijn, want jullie bereiken niveau’s die op zeker moment ondenkbaar waren. Maar dankzij al jullie ervaringen hebben jullie aan je vastbeslotenheid vastgehouden om veranderingen tot stand te brengen en het Koninkrijk van Licht op Aarde te herstellen. Jullie gaan nu bijna de vruchten zien van jullie harde werken want de energieniveau’s bereiken een punt waarop jullie toekomstvisie zich moet gaan manifesteren. Oh ja, achter de schermen gebeurt er veel, en wacht gewoon tot die laatste spurt vooruit zichtbaar wordt. Veel van onze bondgenoten zijn ingelicht en klaar om in actie te komen en het resultaat zal vele harten en ogen openen die gesloten waren voor de waarheid. Jullie moeten spoedig van spoor veranderen en dat zorgt ervoor dat jullie de dualiteit snel achter je laten. Herinneringen aan eerdere ervaringen zullen door aangename herinneringen worden vervangen die jullie visies op de toekomst zullen vervullen. Het plezier in samenwerken voor een gemeenschappelijk doel zal de Mensheid samen met de Aarde verheffen en het zal uiterst opwindend en lonend zijn.

Het leven heeft al iets van een sprookje, en hoe echt het ook lijkt, het is niet jullie ware realiteit, al zal het wel een gelukkige afloop hebben.Toch heeft het vooruitkijken op de toekomst de klank van een sprookje omdat de veranderingen zo verreikend zijn dat ze ongeloofwaardig worden. Er zal zo’n enorm verschil zijn dat het werkelijk magisch lijkt en niet van deze wereld, en dat is exact wat het is. Jullie hebben nog geen constante vrede en geluk gekend zoals jullie die gaan ervaren, en het leven in de voortdurende gloed en warmte van de hogere energieën zal een pure verrukking zijn. Kunnen jullie je voorstellen geen van de zorgen meer te hebben die jullie dagelijkse leven op Aarde teisteren. Geen zorgen meer over geld, jullie gezondheid of jullie behoeften om een aangenaam en vervullend leven te leiden. Voldoende tijd om aan persoonlijke bezigheden te besteden, wat het ook moge zijn, en het voordeel van hulp van degenen die al voor jullie uit zijn gereisd. Jullie zullen zien dat alle zielen ook gewoon bereidwillig zijn om anderen succesvol te laten zijn. Een kunstenaar zou bijvoorbeeld van zijn favoriete schilder les kunnen krijgen en kunnen leren hoe hij/zij meer met gedachten kan werken. Jullie zullen in staat zijn jullie gedachten in de ether te projecteren, zonder de noodzaak de kwast te hanteren.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en de Galactische Federatie is klaar om haar nieuwe lid plaats te laten nemen. Als beschaving zijn jullie nog niet helemaal klaar maar wanneer de laatste paar jaar voorbij zijn, zal de verheffing in jullie bewustzijn jullie het recht geven naast ons te staan. Deel van onze missie is het vinden van beschavingen zoals die van jullie, die op het punt staan te ascenderen, en hen te helpen succesvol te zijn. Wanneer dit eenmaal is bereikt, beginnen de vieringen want het is een groot gebeuren zielen opnieuw te verwelkomen in de hogere sferen. Er bestaat absoluut geen twijfel over jullie vermogen deze periode succesvol door te komen. Alles zal in relatief korte tijd duidelijker worden en dan kunnen jullie inspanningen worden gericht op een zodanige wijze dat jullie allemaal samenkomen, in de Liefde en het Licht die neerdalen op Aarde.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN
http://galacticfederationchina.blogspot.com/- CHINESE - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS