Followers

Google+ Followers

maandag 29 november 2010

SaLuSa, 29 november 2010


Er is nog maar weinig tijd over voor we bij elkaar kunnen komen, zodat het belangrijk is dat jullie energieën worden aangewend om de weg voor uiteindelijk contact voor te bereiden.

Praat over jullie verwachtingen, wanneer de mogelijkheid zich voordoet, en over hoe jullie de komst van jullie broeders en zusters uit de Ruimte zien.

Wij zijn jullie maatjes en vrienden die toegewijd zijn aan het garanderen van een gelukkig einde aan de dualiteit.

Als de veranderingen van start gaan, zal het niet gemakkelijk zijn voor jullie maar jullie zullen in ieder geval weten dat alles in relatief korte tijd goed komt.


Hoe eerder we de Galactische Federatie volledig in jullie leven kunnen betrekken, hoe sneller we het een stuk gemakkelijker voor jullie kunnen maken.

Jullie kunnen ervan op aan dat we samen met onze bondgenoten er heel hard aan werken de omstandigheden te leveren waarin dingen op gang kunnen komen.

SaLuSa 29 November 2010


Spanningen op Aarde lopen altijd op wanneer er toestanden zijn, oorlogsdreiging of mogelijke confrontaties. Dat veroorzaakt natuurlijk angst en ondersteunt daarmee de bedoeling van degenen die graag verdere spanningen creëren. We willen jullie ervan verzekeren dat, los van kleinere schermutselingen, geen enkele escalatie wordt toegelaten die de mogelijkheid van een algemene oorlog zou kunnen scheppen. Jullie, het volk, hebben lange tijd vrede gezocht maar het ontbrak jullie aan leiderschap die dit kon verwezenlijken. Er zijn pogingen gedaan de potentie voor een wereldoorlog te beperken maar zelfs de vermindering van nucleaire wapens heeft weinig verschil gemaakt. Het oude paradigma was een model dat het plaatsvinden van oorlogen verwachtte, en moedigde dit echt aan als middel om macht over de wereld te verkrijgen. Jullie pleidooien voor vrede zijn echter door hogere machten dan die op Aarde beantwoord. De cyclus van dualiteit zoals jullie die nu kennen, eindigt volgens plan door middel van Ascentie en dat gaat met onze hulp gebeuren.


Wanneer de veranderingen beginnen, laat de chaos op Aarde jullie onzekerheid over de toekomst verder toenemen. Het is niet te vermijden omdat de structuur van jullie samenleving ineenstort doordat de oude manier van leven onwenselijk en onhoudbaar is. Zoals jullie nu zien hoe de laatste dagen worden uitgespeeld, veroorzaakt dat een reactie van woede en protesten onder jullie. We verzoeken jullie, zoals we dat eerder hebben gedaan, je niet voor het karretje van de duisteren te laten spannen door gewelddadig te worden. Jullie kunnen de strijd op die manier niet winnen en geven slechts een reden voor een krachtiger respons en het verder beknotten van jullie vrijheid. Vreedzame protesten banen een weg vooruit, trekken meer Licht aan naar de Aarde en verheffen de mensen. Jullie zijn in feite al behoorlijk lange tijd het Licht aan het opbouwen, en als gevolg daarvan zijn jullie bewustzijnsniveaus ook gestegen. Het heeft ons in staat gesteld in grotere mate dan voorheen te kunnen reageren, en we hebben nu de bevoegdheid directer tussenbeide te komen. We hebben gedurende enige tijd jullie activiteiten nauwgezet gevolgd en elke handeling gestopt die tot een grootscheepse oorlog had kunnen escaleren. We hebben vaak onbezonnen bevelen voorkomen om een ander land aan te vallen, en we hebben verhinderd dat raketten werden afgevuurd. Jullie zullen te zijner tijd de volledige geschiedenis leren over hoe jullie zijn bedrogen en hoe jullie in de plannen van de Illuminatie voor wereldheerschappij zijn gebruikt.


We voelen ons verplicht jullie geïnformeerd te houden over wat er om jullie heen gebeurt omdat het ook goed is dat jullie begrijpen dat zelden iets is wat het lijkt. De media wordt gecontroleerd en jullie worden met het nieuws gevoed dat de plannen van de duisteren ondersteunt, wat duidelijk verre van de waarheid is. Zelfs met jullie toegenomen krachten door het recht op openbaarheid van bestuur, wordt jullie nog veel van de waarheid ontzegd, zoals jullie hebben gemerkt. Als jullie echter meer leren en te weten komen, is het heel belangrijk dat jullie reactie zinnig en vreedzaam is. Het zal kracht toevoegen aan jullie eisen om verandering, zonder dat het gezag jullie onderuit haalt zoals dat bij gewelddadige acties het geval is. Er is nog maar weinig tijd over voor we bij elkaar kunnen komen, zodat het belangrijk is dat jullie energieën worden aangewend om de weg voor uiteindelijk contact voor te bereiden. Praat over jullie verwachtingen, wanneer de mogelijkheid zich voordoet, en over hoe jullie de komst van jullie broeders en zusters uit de Ruimte zien. Wij zijn jullie maatjes en vrienden die toegewijd zijn aan het garanderen van een gelukkig einde aan de dualiteit. Als de veranderingen van start gaan, zal het niet gemakkelijk zijn voor jullie maar jullie zullen in ieder geval weten dat alles in relatief korte tijd goed komt.


Hoezeer sommige bronnen ook proberen jullie aandacht van de toekomst weg te halen die jullie bestemming is, het wordt steeds helderder dat jullie je te midden van grote galactische veranderingen bevinden. De energieën zijn op zo’n grote schaal aan het veranderen dat ze worden opgemerkt vanwege hun effect op alle vormen van leven. Een deel van wat jullie als lagere levensvormen zouden kunnen aanduiden, is aan het verdwijnen en andere vormen muteren. Het maakt allemaal deel uit van de voorbereidingen om ervoor te zorgen dat jullie klaar zijn voor de overgang naar een hogere trilling. In jezelf zal het geleidelijk worden opgemerkt als een verjonging van je lichaam, en jullie gezondheid verbetert. Zoals jullie begrijpen, kunnen dood en ziekte niet in de hogere dimensies bestaan. Als jullie de veranderingen erkennen die Moeder Aarde moet uitvoeren om zich op Ascentie voor te bereiden, zullen jullie begrijpen waarom sommige fysieke veranderingen noodzakelijk zijn. Het is zeker een tijd van beproeving, maar wanneer jullie beseffen waarom dingen gebeuren, zijn jullie beter toegerust ze te hanteren en wij zijn natuurlijk nooit ver weg met onze hulp.


Wij beschermen jullie en blijven gebeurtenissen monitoren om ervoor te zorgen dat er geen verstoring plaatsvindt die disclosure, publieke bekendmaking, ernstig vertraagt. De druk om met de waarheid over ons naar buiten te komen, neemt toe en het is de officiële erkenning en acceptatie die essentieel is voor ons open contact. Er gebeurt veel in dit verband en onze bondgenoten zitten dicht bij het bereiken van een grote doorbraak. Het zal plotseling allemaal op z’n plaats vallen en dan zijn jullie stevig op weg naar Ascentie. Dat is ons hoofddoel en van daaruit gaan jullie heel snel naar een nieuwe manier van leven die jullie van alles dient te voorzien wat jullie is onthouden. Wij praten over vrede, en over het bevrijden van jullie van alles wat jullie ontwikkeling heeft tegengehouden en jullie in een staat van onderwerping hield. Jullie hebben hier zo lang ingezeten dat jullie het als normaal gingen accepteren, terwijl jullie ver voorbij dergelijke overheersing en ontzegging van alle levensbehoeften hadden moeten zijn ontwikkeld. De Aarde heeft altijd een overvloed gehad aan alles wat jullie nodig hadden maar het werd geëxploiteerd om de hebzucht van de weinigen te voeden die over jullie heersten.


Jullie hebben een uitdrukking die zegt, nog even door te bijten, en dat is wat jullie moeten doen. Kijk achter de directe ontberingen naar de toekomst waarin alles in jullie voordeel zal veranderen. Wij zijn een kolossale kracht ten goede en ons is jullie bescherming toegewezen en dat gaat gebeuren. Als bepaalde gebieden onder wat grotere fysieke veranderingen moeten lijden, weet dan dat dit niet bij toeval gebeurt. Het maakt gewoon deel uit van de noodzakelijke reiniging ter ondersteuning van het herstel van Moeder Aarde. Het is voortdurend gaande maar incidenteel zullen er zeer opmerkelijke veranderingen plaatsvinden die al het leven in zo’n gebied beïnvloeden. Hoe eerder we de Galactische Federatie volledig in jullie leven kunnen betrekken, hoe sneller we het een stuk gemakkelijker voor jullie kunnen maken. Jullie kunnen ervan op aan dat we samen met onze bondgenoten er heel hard aan werken de omstandigheden te leveren waarin dingen op gang kunnen komen.


Ik ben SaLuSa van Sirius en onze positie boven de Aarde voorziet in het nauwgezet volgen van wat er gebeurt. Of het nou op of onder de oppervlakte is, wij beseffen heel goed wat er gaande is en niets ontsnapt aan onze aandacht. We hopen dat jullie je gerustgesteld voelen te weten dat wij jullie ten alle tijden beschermen.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


vrijdag 26 november 2010

SaLuSa 26 November 2010


Wij, leden van de Galactische Federatie, kunnen op Aarde zijn geweest of op een andere planeet waar een andere vorm van evolutie bestaat.Wij vertegenwoordigen liefde en Licht en handhaven vrede in het Universum, en zoals in jullie geval helpen we degenen die klaar zijn om te ascenderen en ons te vergezellen.


We kunnen zeggen dat wij verantwoordelijk zijn voor aardse zaken, in die zin, voor zover wij mogen gaan, we hebben de leiding en zijn weldra bij jullie.

SaLuSa 26 November 2010


De woede en onvrede over de problemen in de wereld is begrijpelijk, omdat jullie met het draaiboek van de Illuminatie naar de door hun geplande chaos en achteruitgang zijn geleid. Gedurende vele jaren hebben zij de weg naar omstandigheden vergemakkelijkt, die de ondergang van jullie beschaving veroorzaakte om hun plan voor wereldheerschappij te verwezenlijken. Door dit te doen creëerden zij de noodzaak voor verandering en dachten zij deze gelegenheid te kunnen gebruiken om een wereldregering in te voeren. Die zou natuurlijk zijn gevormd met zorgvuldig door hen geselecteerde vertegenwoordigers en dit zou hen volledige controle en jullie onderwerping hebben opgeleverd. De mogelijkheid van verandering heeft echter ook de deur voor onze eigen agenda geopend om jullie van hen te bevrijden. Doordat zaken hun controle zijn ontgroeid, hebben we ons dus voorbereid op het herstellen van jullie vrijheid en soevereine rechten.


Toen de Illuminatie probeerden jullie problemen te laten escaleren en de krijgswet in te voeren, zijn wij samen met onze bondgenoten tussenbeide gekomen en hebben dit verhinderd. We hebben hun getij van vooruitgang gestremd terwijl jullie bewustzijnsniveaus op hetzelfde moment toenamen. Dit heeft doeltreffend jullie blik gericht op wat voor jullie verborgen werd gehouden en jullie zijn in staat door de gebruikte drogredenen heen te kijken. En niet alleen dat, jullie beseften ook wat jullie is ontzegd en leerden over ons en ons goddelijk plan voor Ascentie. De toekomst is niet langer een mysterie dankzij de vele kanalen van waarheid die op Aarde bestaan. Er zijn echter verschillende gradaties van helderheid en jullie moeten extra voorzichtig zijn wanneer je beslist welke betrouwbaar zijn. Het is vaak het geval dat een individueel kanaal een onderbewuste voorkeur heeft voor een bepaald einde van de cyclus, en zodoende entiteiten aantrekt die met die trilling resoneren. Jullie aandacht zal over het algemeen worden gegrepen door degenen wiens boodschappen zich op liefde en Licht concentreren. Zij die over bestraffing praten en de toorn van God, werken vanuit een ander niveau wat vaak het gevolg is van de orthodoxe leer.


Zoals bij alle zaken die jullie persoonlijk raken, adviseren wij altijd je eigen intuïtie te volgen. Het zal je leiden naar wat voor jou goed is op dat moment. Soms hebben jullie lessen te leren waardoor jullie van tijd tot tijd een omweg nemen, om weer opnieuw bij het juiste pad terug te komen. Maak je geen zorgen wanneer jullie beseffen dat je leringen hebt gevolgd die met misleidende informatie waren verweven. Het belangrijkste aspect eraan is dat jullie er bovenuit zijn gegroeid en vooruit gaan in je evolutie. In werkelijkheid is er geen haast, behalve dat jullie ernaar verlangen te ascenderen. Jullie moeten echter je hoogste versie van wat nodig is na te streven in de praktijk brengen, als jullie naar je Christusbewustzijn toewerken. Het kan worden samengevat door ‘voor anderen te doen wat je voor jezelf zou doen’, en door te zien dat alle zielen Eén zijn.


Het Menselijk Ras wordt omringd door mensen die elkaar beoordelen en het wordt zelfs als een vorm van vermaak in jullie mediaprogramma’s gestimuleerd. Het is niet de weg van hen die verlicht zijn, al bedoelen we niet dat jullie zouden moeten stoppen met nadenken of het hebben van een mening. Het gaat om het doelgericht op de korrel nemen van mensen met de intentie hen onderuit te halen, wat negatief en schadelijk is. Het gebeurt vaak in de vorm van afbekken waarbij wordt ingespeeld op verschillen met wat als normaal wordt beschouwd. Het kan racistisch worden en precies de afscheiding creëren waar de duisteren op uit zijn om disharmonie te veroorzaken. Zoals we jullie vaak vertellen, is ieder van jullie een goddelijke vonk en Eén met elkaar. Wanneer er daarom voor elk leven ervaringen worden uitgekozen, zullen die jullie onveranderlijk van het ene naar het andere ras voeren. In deze specifieke tijd waarin het einde van de cyclus eindigt, mogen jullie er zeker van zijn dat jullie in elk groot land van de wereld hebben geleefd. Jullie hebben daardoor vrijwel zeker de gebruiken en religies gevolgd die daarmee waren verbonden. Op deze wijze neemt jullie inzicht toe en vindt jullie bewustwording plaats.


Wij, leden van de Galactische Federatie, kunnen op Aarde zijn geweest of op een andere planeet waar een andere vorm van evolutie bestaat. Het heeft echter uiteindelijk als doel, ongeacht waar het plaatsvindt, naar de hogere dimensies te ontwikkelen. Alle zielen zijn van het Licht, en in de hoogste dimensie nemen zij de vorm aan van Lichtwezens. Ik ben SaLuSa en ik kom van Sirius, en jullie zijn je er waarschijnlijk van bewust dat onze Federatie uit allemaal verschillende geascendeerde beschavingen bestaat. In het verleden zullen jullie over de Venusianen hebben gelezen, de Arcturiërs, Pleiadiërs en Andromedanen die bij ons zijn aangesloten, en vooral met contacten op Aarde in het verleden worden geassocieerd. Er bestaan natuurlijk ook anderen maar zij hoeven niet noodzakelijk met ons te zijn verbonden. Al onze leden hebben bijvoorbeeld allang de barbaarse praktijk van oorlog voeren opgegeven. Wij vertegenwoordigen liefde en Licht en handhaven vrede in het Universum, en zoals in jullie geval helpen we degenen die klaar zijn om te ascenderen en ons te vergezellen.


Houd in gedachten dat jullie vrije wil gedurende al jullie ervaringen in werking is geweest. Zelfs nu wordt Ascentie aan geen enkele ziel opgedrongen, maar vanwege het belang van deze tijd wordt het jullie wel voorgelegd. Het is vervolgens aan jullie of je het accepteert, en als je het doet, zal alle mogelijke hulp worden gegeven om ervoor te zorgen dat je slaagt. Wij kunnen niet voldoende benadrukken wat voor unieke mogelijkheid jullie hebben de cyclus van hergeboorte te verlaten, en omhoog te gaan naar de hogere sferen van schoonheid en louter geluk. Als jullie ze maar konden bezoeken, zoals sommige zielen hebben gedaan, dan zou het gevoel van uiterste tevredenheid en vrede jullie overweldigen. Wanneer jullie eenmaal de vreugde van een dergelijk niveau kennen, keren jullie met weerzin terug naar Aarde. Natuurlijk kunnen jullie op Aarde geluk ervaren maar het duurt meestal niet lang voordat je leven wordt verstoord. Relaties liggen vaak ten grondslag aan jullie ongeluk, maar het is een onderdeel van jullie leerproces dergelijke obstakels te overwinnen. Let er in dat opzicht op dat jullie exact ervaren wat jullie hebben gepland, en je kan dus net zo goed de beoogde les proberen te begrijpen, die ze je brengen. Eenmaal geleerd, wordt normaal gesproken niet van je verwacht die weg nog een keer af te leggen.


Zaken op Aarde naderen een breekpunt, en het duurt niet lang meer voor er iets moet gebeuren om ons de gelegenheid te geven openlijk naar buiten te treden. Er zijn misschien tekenen die aangeven waar het allemaal voor het einde van het jaar naartoe leidt, maar we zijn in ieder geval volledig klaar om van start te gaan. Dit is al vrij lange tijd het geval en we vernieuwen ons programma in samenhang met wat er op Aarde gebeurt. Er zit beweging in wat wij nodig hebben om verder te gaan, en sommige van jullie hebben dit opgepikt. We kunnen zeggen dat wij verantwoordelijk zijn voor aardse zaken, in die zin, voor zover wij mogen gaan, we hebben de leiding en zijn weldra bij jullie.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


woensdag 24 november 2010

SaLuSa, 24 november 2010


Het leven gaat natuurlijk zoals altijd verder, en jullie bijdrage eraan als jullie het Licht verspreiden zal de problemen van veel van jullie medereizigers verlichten. Jullie kunnen waar nodig, troost bieden en alles wat je kan doen om angst te verjagen, zal het Licht versterken en het duister dergelijke energie onthouden.

Zij promoten angst en gebruiken het tegen jullie want het is hun krachtigste wapen. Onthoud dat het Liefde en Licht is dat een einde brengt aan de heerschappij van de Illuminatie, en jullie kunnen in dit opzicht allemaal helpen.

Waar jullie dan ook de donkere energieën tegenkomen, zend je Licht uit en zegen de zielen die erin gevangen zitten.

Iedereen reageert op de energie van liefde en het is uiteindelijk in staat door te dringen tot degenen die het meest zijn verhard.

SaLuSa 24 November 2010


Dagelijks laten gebeurtenissen over de hele wereld zien dat veranderingen noodzakelijk zijn, terwijl het oude paradigma zijn laatste poging doet de koers van mensenlevens te bepalen. De nieuwe energieën creëren echter een nieuw pad dat in weerwil van de moeilijkheden wordt geboren. Het is de kracht van de gedachte die hen vormgeeft in een nieuw paradigma, dat belooft behoeften te vervullen door met alles te breken wat gefaald heeft en niet langer jullie hoogste belang dient. Het leiderschap in veel landen is niet in staat verandering tegen te houden, en zal merken dat ze geen stap verder komt tenzij ze reageert op wat nodig is. Er is een krachtige beweging gaande binnen de mensen die de dringende noodzaak zien voor een nieuwe benadering van het leven, en dit oefent druk uit op de invoering van veranderingen waardoor deze kunnen plaatsvinden.


Degenen onder jullie die zich bewust zijn van het vermogen tot verandering, leiden de bewegingen die bedoeld zijn bij te dragen aan de manifestatie ervan. Het is heel belangrijk dat jullie oproepen tot een beweging in de juiste richting, zodat jullie energie en hulpmiddelen niet worden verspild. Zoals altijd zal worden verwezenlijkt, waar de aandacht op wordt gericht. Kijk met andere woorden gewoon door je geestesoog naar de resultaten die je zoekt en laat het aan het Licht over ze, ongeacht de omstandigheden, op de best mogelijk manier te bereiken. Dat geeft ons en andere bronnen van Licht een vrije hand om jullie te helpen zonder dat wij ogenschijnlijk ons met jullie vrije wil bemoeien. Dat is zo belangrijk, al plannen wij het met de goddelijke leiding die ons is gegeven. Op de voorgrond staat het pad naar Ascentie en met elke actie die we ondernemen, gaat het verder open zodat er een grotere bewustwording van ontstaat. Het zal niet al te lang meer duren voordat zichtbaar wordt dat het beoogde resultaat geen ramp is, zoals sommigen zich voorstellen. Het zal een prachtige mogelijkheid zijn om vanuit de chaos een stap omhoog te doen, naar een periode van relatieve vrede en kalmte. Dat zal mogelijk maken dat het plan voor een nieuwe Mens van start gaat, met een verlicht bewustzijn en besef van waar behoefte aan is. Tegen die tijd zullen wij openlijk contact met jullie hebben gelegd, en de oppositie tegen onze aanwezigheid zal zijn omgevormd dankzij het begrijpen van onze goddelijke missie.


Welke kijk men ook op de toekomst heeft, er komt een tijd waarin de waarheid wordt onthuld en individueel zal men beslissen hoe men dit ontvangt. De feiten zullen onweerlegbaar zijn maar we zullen ze jullie niet opdringen. Als mensen ze blijven verwerpen, kunnen ze nog steeds een ander pad van hun keuze volgen. Maar het feit blijft dat zij overal om zich heen, net als ieder ander, de veranderingen zullen zien en ervaren. Wat voor hen anders zal zijn, is de manier waarop zij “het einde” plaats zien vinden. Wat echter door geen enkele groepering kan worden veranderd, is jullie Ascentie samen met Moeder Aarde. Dat is goddelijk verordend, het zal volgens plan gebeuren, en zal aanhouden, lang nadat de cyclus van dualiteit is geëindigd. Evolutie is een voortgaand proces en in werkelijkheid beginnen jullie pas net aan jullie reis terug naar de Bron van Al Dat is.


In het hele plaatje wat jullie gaan ervaren, zit een gedenkwaardige gelegenheid die jullie op zal tillen uit de conflicten en onrust die onvermijdelijk bij dualiteit ontstaan. Jullie zouden kunnen zeggen dat het echt het doel ervan was toen jullie je aansloten in de strijd tussen het duister en het Licht. Onderbewust wisten jullie altijd dat het Licht zou zegevieren, maar te midden van het geheel verloren jullie contact met jullie ware zelf. Soms was het Licht moeilijk te vinden maar het kwam op tijd tevoorschijn om de leiding te nemen over de bestemming van de planeet. Het was altijd op deze manier gepland, maar zoals jullie beginnen te begrijpen had het met jullie geschonken vrije wil anders kunnen aflopen. Gelukkig hebben jullie uitgeblonken in jullie taak het Licht naar de Aarde te brengen, en zo is toch een nieuwe mislukking voorkomen. Jullie zullen de eerste beschaving zijn die uiteindelijk de duisternis overwint. Alles wat ons nu rest, is allemaal bij elkaar te komen en de laatste veranderingen af te maken, waarmee snel de laatste restanten van het imperium van het duister worden verwijderd. Wees ervan overtuigd dat er geen andere externe bron dan het Licht zich met jullie bestemming kan inlaten.


Moeilijke tijden liggen in het verschiet maar ze zullen van korte duur zijn, omdat de wereldleiders beseffen dat het in jullie en hun belang is de krachten met ons te bundelen teneinde jullie opstapelende problemen aan te pakken. Zoals jullie weten, is het plan van aanpak er al lang, en het is klaar om al jullie problemen op te lossen. Onze middelen zijn onbeperkt en zelfs nu zijn er miljoenen schepen onmiddellijk voor ons beschikbaar. Jullie zullen daarom begrijpen dat de factor tijd ons geen enkel probleem oplevert. Het is duidelijk dat we graag met onze gezamenlijke aanpak om de verschillende projecten op weg te helpen, zouden willen beginnen, en we vertrouwen op onze bondgenoten op Aarde dat zij als eerste hun taken uitvoeren. Zij hebben namens ons gehandeld en opgezet wat nodig is om verder te gaan. Op de een of andere manier zijn we weldra klaar om een grote stap vooruit te zetten maar we vragen jullie weer opnieuw geduldig te zijn, omdat de gelegenheid vereist dat de timing absoluut correct is.


Ga verder met jullie dagelijkse taken met de zekerheid dat wat er ook gebeurt, het deel uitmaakt van de ineenstorting van de oude structuren. Wees er ook van overtuigd dat jullie niet wordt gevraagd nog veel langer te wachten, voordat de veranderingen worden aangekondigd. We willen zeker niet de kwelling langer laten duren die sommigen van jullie ervaren, maar laat je er niet door hinderen vanuit de wetenschap dat het spoedig voorbij is. Jullie kunnen je nog niet echt voorstellen hoe verreikend de veranderingen zijn, en in een mum van tijd zal alles op jullie Aarde volkomen anders zijn. Natuurlijk zullen de laatste veranderingen niet plaatsvinden voordat jullie zijn geascendeerd en de hogere dimensies hebben betreden, en we hebben aangegeven dat wat jullie tegemoet zien, een doorlopend proces is. Jullie moeten veranderen als jullie oversteken naar het pad van Licht en de dualiteit achter je laten. Het kan zonder jullie deelname niet gebeuren en het wordt een unieke en glorieuze ervaring.


Het leven gaat natuurlijk zoals altijd verder, en jullie bijdrage eraan als jullie het Licht verspreiden zal de problemen van veel van jullie medereizigers verlichten. Jullie kunnen waar nodig, troost bieden en alles wat je kan doen om angst te verjagen, zal het Licht versterken en het duister dergelijke energie onthouden. Zij promoten angst en gebruiken het tegen jullie want het is hun krachtigste wapen. Onthoud dat het Liefde en Licht is dat een einde brengt aan de heerschappij van de Illuminatie, en jullie kunnen in dit opzicht allemaal helpen. Waar jullie dan ook de donkere energieën tegenkomen, zend je Licht uit en zegen de zielen die erin gevangen zitten. Iedereen reageert op de energie van liefde en het is uiteindelijk in staat door te dringen tot degenen die het meest zijn verhard.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben heel verheugd, doch niet verrast, dat jullie in tegenspoed zulke vastbeslotenheid en kracht hebben getoond. De zegen voor jullie allemaal.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


maandag 22 november 2010

SaLuSa, 22 november 2010Ik ben SaLuSa van Sirius en ik houd van jullie allemaal zoals jullie allemaal grote zielen van Licht zijn. Zie dat in iedereen die je ontmoet, zie de perfectie die er is en niet de uitwendige huid van de dualiteit die spoedig wordt omgevormd.

SaLuSa 22 November 2010


Wat was er de afgelopen dagen veel activiteit, en het was zeker een tijd van introspectie. Mensen handelen over het algemeen eerst en denken er naderhand over na, en een kleine onenigheid is heel goed in staat het beste of het slechtste in mensen naar boven te halen. Het is niet mijn bedoeling tot jullie te preken, want mijn rol, als zijnde de energie van een groep Wezens van de Galactische Federatie, is jullie de waarheid aan te reiken. Ik maak ook deel uit van een grootschalige Broederschap van Licht die het onderwerp van jullie Ascentie toegankelijk maakt. Wij doen onze uiterste best ervoor te zorgen dat jullie alle gelegenheid hebben te ascenderen. Wij proberen in de loop van ons programma jullie inzicht toe te laten nemen in het grote belang van de spirituele kant van jullie leven voor het uiteindelijke resultaat. Natuurlijk is het ook belangrijk dat jullie vertrouwd zijn met het Ascentie proces en dat jullie begrijpen hoe je alles wat je nodig hebt om te slagen, in je leven in kan passen.


Onderweg werden jullie met tal van uitdagingen geconfronteerd, en sommige daarvan eisten een grote mate van vertrouwen van jullie kant. Het pad kon nooit gemakkelijk worden, want gedurende duizenden jaren en tijdens vele levens vervielen jullie tot het patroon van de lagere trillingen. Er is geen oordeel aan verbonden want jullie konden in alle eerlijkheid een dergelijk resultaat niet voorkomen. De vibraties trokken veel lagere entiteiten aan en zij bleven jullie voor hun eigen doeleinden gebruiken. Alles is echter cyclisch van aard en jullie weten heel goed dat jullie huidige cyclus gaat eindigen. Jullie zijn je er ook van bewust dat het een chaotische tijd is omdat het oude zich vastklampt en de duisteren tot het uiterste gaan om de veranderingen te verhinderen, maar zonder succes. Wat verordend is, zal gebeuren, zelfs als het oncomfortabel is, en jullie zullen je in de toekomst verbazen over wat er heeft plaatsgevonden en je bevoorrecht voelen er een onderdeel van te zijn geweest. Begrijp goed dat vele, vele zielen graag jullie plaats hadden ingenomen maar jullie zijn allemaal uitgekozen vanwege jullie potentie elkaar de ervaringen te brengen die jullie nodig hebben. De eindtijden vormen een perfect einde voor jullie tijd in de dualiteit, en wederom, wanneer jullie terugblikken zullen jullie zien hoe het jullie naar een hogere staat van inzicht heeft opgetild en hoe jullie spiritueel begrip vooruit is gegaan.


Jullie hebben, door de volledige aard van alles wat jullie hebben ervaren, alle soorten van incarnaties gehad en jullie zijn door alle verschillende religies en spirituele groepen heen gegaan. Om jullie inzichten te vergroten, hebben jullie ook tijd met de duisteren doorgebracht, zodat jullie de verschillende energieën konden begrijpen die hun manier van expressie motiveerde. Dat is een noodzakelijk onderdeel geweest van jullie vele levens, en daarom waarschuwen wij tegen oordelen omdat er maar weinig situaties zijn die jullie niet zelf hebben ervaren. Wat jullie vandaag om je heen zien, is deels jullie eigen creatie en vanuit het oogpunt van een beschaving die de veranderingen nadert, is het noodzakelijk dat jullie je eigen rol vervullen om het ontbrekende Licht terug te brengen.


Ik kom nu aan het gedeelte waar jullie in het bijzonder in zijn geïnteresseerd in verband met de laatste boodschap en de consternatie en controverse die hij veroorzaakte. Het was de bedoeling het gegeven te benadrukken dat wij voortdurend in actie zijn tegen de duisteren en hun pogingen om een grote verstoring uit te lokken omdat jullie naar de laatste stappen van Ascentie gaan. Als zij hun gang hadden kunnen gaan, was het verhinderd en waren zij verder gegaan met hun agenda voor het volledig onderwerpen van jullie. Wij hebben hen, zoals jullie zouden kunnen zeggen, vleugellam gemaakt, en los van de vrije wil die nog steeds werkzaam is, hebben we de bevoegdheid elke actie te stoppen die jullie Ascentie serieus zou kunnen beïnvloeden. De kans was altijd aanwezig dat sommige van jullie zich zouden oriënteren op de opmerkingen die op Obama waren gericht en dat zij ontstelt zouden zijn. Jullie hadden hoe dan ook te maken met opvattingen van anderen met een andere kijk op de eindtijden, en als jullie de gevolgen op lange termijn zien, zullen jullie beseffen dat ze het resultaat volstrekt niet beïnvloeden. Het is een feit dat er zo veel verschillende overtuigingen bestaan met betrekking tot de wijze waarop de laatste dagen van de cyclus zich voltrekken. We bemoeien ons er niet mee en het is in overstemming met jullie eigen verwachtingen wat jullie zullen ervaren, als onderdeel van jullie persoonlijke reis. Zielen moeten met andere woorden de kans krijgen te ervaren wat zij voor zichzelf hebben gecreëerd en hun persoonlijke inzicht in alle zaken.


Het resultaat van de laatste boodschap was geen opzet, maar ze zijn altijd vatbaar voor een aantal manieren van interpreteren. Het was zeker niet onze bedoeling dat jullie zouden concluderen dat we plotseling de tegengestelde commentaren op Obama zouden ondersteunen. Onze steun aan hem is ten alle tijden volledig geweest, en hij is een heel bijzondere ziel die van ons allen volledige bescherming geniet. Er zijn al een aantal aanslagen op zijn leven geweest, en waarom Dierbaren, omdat gezien wordt wie hij werkelijk is, namelijk een groot Wezen van Licht. Wanneer hij in staat is zijn plan volledig uit te leggen en uit te voeren, zal hij vrede in de wereld brengen. We weten dat er campagnes zijn om Obama te ondermijnen en te verwijderen, want de duisteren hadden verwacht hun voorkeur voor een President in het Witte Huis te krijgen. Dat gebeurde niet, en jullie groeiende bewustzijn en succesvolle pogingen Licht en Liefde naar de planeet te brengen, waren daar gedeeltelijk voor verantwoordelijk. De Wet van Aantrekkingskracht is perfect en wanneer het Licht de dominante kracht wordt, is er geen plaats voor de lagere energieën. In dat opzicht worden jullie gecomplimenteerd vanwege jullie onvermoeibare werk Licht naar de Aarde te brengen.


Laat me tot slot zeggen dat jullie sterk moeten staan in jullie overtuigingen en dat jullie verder moeten kijken dan de pogingen van de duisteren om jullie af te leiden. Ze maken hier, daar en overal zo veel mogelijk herrie, en gebruiken iedereen die voor hun negatieve gedachten en acties bezwijkt. Zorg ervoor dat wanneer je eenmaal goed in het Licht zit, je niet naar beneden valt door hun pogingen je af te leiden. Ons kanaal Mike werd niet van zijn stuk gebracht door de opvattingen van Colleen die haar eigen sterke overtuigingen heeft, en de reacties van sommige van jullie waren op zijn zachtst gezegd een verrassing voor hem. Het heeft velen van jullie echter op hun eigen reactie laten reflecteren en dat kan alleen maar tot een groter inzicht in jezelf leiden.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik houd van jullie allemaal zoals jullie allemaal grote zielen van Licht zijn. Zie dat in iedereen die je ontmoet, zie de perfectie die er is en niet de uitwendige huid van de dualiteit die spoedig wordt omgevormd.


Lieve Vrienden,
In een persoonlijk voetnoot moet ik jullie vertellen dat ik gisteren opnieuw 170 e-mails heb ontvangen, en werkelijk iedereen steunde mijn werk en mij. Ik kan echt niet de tijd vinden ze allemaal zo te beantwoorden als ik wel zou willen, dus ik wil jullie opnieuw laten weten hoeveel jullie steun voor mij betekent.


Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


vrijdag 19 november 2010

SaLuSa, 19 november 2010Jullie geest ervoor openstellen, maakt deel uit van het bewustwordingsproces en dit zal doorgaan totdat jullie volledig Bewuste Wezens zijn geworden.at gaat nu allemaal veranderen en jullie beginnen nu concepten te begrijpen die jullie nog niet zo lang geleden zouden hebben verbijsterd. Als jullie je met die beschrijving kunnen identificeren, ondervinden jullie zeker een verruiming van jullie bewustzijn.

SaLuSa 19 November 2010


Sensationeel nieuws reist op Aarde snel, en de waarheid over de neergehaalde raket vormt daarop geen uitzondering. Een moedige ziel, genaamd Colleen Thomas, heeft aan een interview meegewerkt om de Pleiadische versie van de gebeurtenissen weer te geven. Ik vraag Michael de link aan jullie bekend te maken, en hij zal hem onderaan de boodschap vermelden. Dergelijk nieuws is een teken van de tijd waarmee wordt aangegeven dat mensen niet langer bang zijn voor autoriteiten, en dat zij van plan zijn de waarheid om zich heen te verspreiden. Het zal alleen door een dergelijke uitwisseling van informatie zijn dat het werkelijke doel achter acties, die namens jullie worden uitgevoerd, bekend wordt. Jullie zijn te lang voorgelogen en als gebruiksvoorwerpen door de Illuminatie behandeld, in hun plan voor jullie uiteindelijke onderwerping.


Veel mensen hebben bovendien hun bereidheid aangegeven de inspanningen van mensen als Steven Greer te ondersteunen. Hij heeft honderden getuigenissen verzameld die de waarheid over disclosure (de publieke bekendmaking van ons bestaan) zullen bevestigen, en dit wacht op officiële toestemming om onze aanwezigheid te erkennen. Het zal slechts het begin zijn van een lange serie onthullingen die veel verder terug gaan dan jullie je waarschijnlijk kunnen voorstellen. De stemming op Aarde verandert snel en de mensen mobiliseren zich, om waar nodig druk uit te oefenen teneinde de waarheid over de geheimhoudingen naar buiten te krijgen. Ze accepteren niet langer blind wat de Regeringen hen vertellen, en ondervragen langdurig hun verklaringen. Met de toenemende bewustzijnsniveaus zal deze manier om de waarheid te leren zich verspreiden. Voor het ogenblik is Internet jullie enige bron van betrouwbare informatie, maar wees op je hoede voor hen die om uiteenlopende redenen iets anders dan de waarheid verspreiden. Vertrouw, in geval van twijfel, op je eigen intuïtie en controleer de feiten door ze met websites te vergelijken die je vertrouwt.


Wat gaande is, brengt jullie in een versnelling naar de eerste echte veranderingen, die de meeste mensen zullen overvallen. Er zijn echter voldoende ontwaakte mensen om hen gerust te stellen en hen te helpen de redenen achter dergelijke gebeurtenissen te begrijpen. De allerbelangrijkste reden is natuurlijk de ultieme voltooiing van deze cyclus en uiteindelijk Ascentie. In de daaraan voorafgaande maanden zal er veel tijd worden besteed aan het uitleggen van de methode hoe mensen zich erop kunnen voorbereiden. Grotendeels is het de noodzaak te weten hoe je jezelf kan centreren, en hoe jullie je bewustzijn kunnen verruimen tot een punt waarop de lagere trillingen niet langer in staat zijn jullie te raken. Ascentie is een natuurlijk gevolg van het hoogtepunt van de krachtige energieën die het veroorzaken.


Het is gemakkelijk voor ons jullie te vragen kalm te blijven wanneer Moeder Aarde actiever wordt, maar het is heel belangrijk als jullie willen vermijden angstig te worden. Angst verlaagt snel jullie trillingsniveau en als je het in standhoudt, maakt het je ontvankelijker voor ziektes. Het trekt ook juist datgene aan, wat de angst op de eerste plaats veroorzaakte. De Wet van Aantrekkingskracht maakt geen onderscheid tussen of hetgeen waar je sterk aan denkt, als wenselijk of onwenselijk wordt beschouwd. Waar jullie je aandacht op richten, breng je naar jezelf toe, en is de basis van zelfgenezing. Het is mogelijk jezelf gezond te denken door zo’n positieve houding aan te nemen. In de verre toekomst worden jullie krachtige scheppers, en zelfs mede-scheppers samen met God. Het lijkt misschien een lange weg, als je in gedachten hebt waar jullie nu zitten, maar dergelijke krachten zijn zich nu al aan het ontwikkelen.


De meesten van jullie zijn door de zo lange onderdompeling in de lagere trillingen, eigenlijk hun ware potentieel vergeten. Jullie geest ervoor openstellen, maakt deel uit van het bewustwordingsproces en dit zal doorgaan totdat jullie volledig Bewuste Wezens zijn geworden. Jullie zijn zo’n lange tijd doelbewust klein gehouden, en hadden weinig besef van het grote Wezen dat jullie in werkelijkheid zijn. Dat gaat nu allemaal veranderen en jullie beginnen nu concepten te begrijpen die jullie nog niet zo lang geleden zouden hebben verbijsterd. Als jullie je met die beschrijving kunnen identificeren, ondervinden jullie zeker een verruiming van jullie bewustzijn. Telepathie zal ook beginnen toe te nemen en jullie zullen dat beseffen wanneer je weet wat mensen denken en je hun gedachten oppikt. Jullie kunnen het ontwikkelen door je gedachten naar een ander te projecteren, en jullie zullen verbaasd staan te merken dat het werkt. Te zijner tijd zal het de gewone manier van communiceren worden, die wij, van de Galactische Federatie, ook gebruiken.


Jullie zullen merken dat jullie in je droomstaat andere zielen ontmoeten die ook hun lichaam hebben verlaten, maar belangrijker is dat jullie een bewuste herinnering mee terug nemen. Sommige van jullie zullen ons ook mogen bezoeken en dat komt zeer waarschijnlijk doordat jullie eigenlijk met onze beschaving zijn verbonden. Met name op dit moment vertegenwoordigen velen van jullie op Aarde hun eigenlijke familie, zoals Colleen Thomas en de Pleiadiërs, die we eerder in de boodschap noemden. Jullie zullen op zeker moment over jullie banden met ons leren, en er misschien achter komen dat je hebt afgesproken naar je thuisplaneet terug te keren wanneer deze cyclus eindigt. Jullie komen uit jullie droomachtige toestand waar jullie in werden gezet, in een onwerkelijke positie waarin jullie de illusie geloofden waarin jullie leefden. Dat is de reden waarom er enige nadruk wordt gelegd op het naar buiten krijgen van de waarheid naar het publieke domein.


Dierbaren, er gebeurt zoveel dat jullie hoofd wel zal tollen, en daarom benadrukken we zo vaak de noodzaak gecentreerd te blijven. Met de stroom meegaan is een goed advies, maar gebruik jullie voordeel te weten wat er gepland staat door gegrond en kalm te blijven. Op een dag kijken jullie op deze tijd terug en door het grotere plaatje te zien, beseffen jullie dan hoe bevoorrecht jullie waren aanwezig te zijn, om de overgang naar de hogere dimensie te beleven. Het is een grote gebeurtenis van zo’n grootschalig belang voor alle levensvormen in het Universum, en het zal volgens plan verlopen en een fantastische verandering vertegenwoordigen die alleen op bevel van de Schepper kon plaatsvinden. De Kleine Aarde wordt daardoor een heel belangrijk radertje in een hele grote machine, en daarom trekt zij een heleboel aandacht. Bezoekers van jullie zonnestelsel moeten op afstand blijven maar vele, vele beschavingen vanuit zelfs andere Universa, willen aanwezig zijn om getuige te zijn van Ascentie. Dat geeft jullie een idee wat voor grote happening er plaats gaat vinden, en dit kan door niets wat op Aarde gebeurt, worden beïnvloedt. De mogelijkheid voor dergelijke niveaus van inmenging zijn we gepasseerd, en wij zijn hier om te zien dat succes wordt gegarandeerd.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik word erg geraakt door jullie vooruitgang naar het werkelijke begin van Ascentie. Natuurlijk begon het al lang geleden, maar het is pas sinds de laatste 30 jaar dat het echt wordt opgepikt.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


The YouTube video link is: http://www.youtube.com/watch?v=7UAeSsvHhTg


Nawoord van Mike Quinsey naar aanleiding van reacties:

Ik heb het gevoel dat ondanks dat Colleen Thomas over het algemeen wordt beschouwd als iemand die erg negatieve informatie verspreidt, deze specifieke video een waar verslag doet van een incident dat heeft plaatsgevonden. Het onderschrijft niet haar andere boodschappen, noch betekent het dat SaLuSa Obama de schuld geeft van het geven van toestemming voor lancering van de raket, aangezien hij geen andere optie zou hebben gehad, als hij een “noodsituatie verzoek” van het militaire apparaat zou hebben ontvangen.

Ik hoop dat mijn opmerkingen helpen de situatie te verduidelijken.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


woensdag 17 november 2010

SaLuSa, 17 november 2010


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik zou willen dat we precieze informatie konden geven over de tijdsplanning van gebeurtenissen die zich bijna gaan manifesteren.

Op de eerste plaats komt er veel flexibiliteit bij kijken, en daarnaast kan het zijn dat het juiste moment pas op het allerlaatste moment duidelijk is. De enige zekerheid is de voorgeschreven uiterste datum waarop alles moet beginnen, en om voor de hand liggende redenen zijn we niet van plan die vrij te geven.

We zijn niet zo ver gekomen om eventuele laatste verstoringen toe te laten door wat er van de macht van de duisteren over is. We willen jullie echter vertellen dat jullie niet te lang meer hoeven te wachten, en wij geloven dat jullie intuïtief beseffen hoe nabij het is, dus houd vast aan jullie geloof in de schitterende toekomst die voor ons ligt.

SaLuSa 17 November 2010


Zaken zijn echt gericht op een beslissende krachtmeting, en wanneer de macht eenmaal van de Illuminatie is verwijderd, gaan de veranderingen heel snel beginnen. Waar zij zich ook heen wenden, worden ze met de Lichtkrachten geconfronteerd, en wij volgen heel nauwlettend hun reacties omdat ze irrationeel worden en in paniek raken. Ze vechten voor een verloren zaak en zijn zich nu bewust van de uiteindelijke instorting van hun imperium. Nergens is een schuilplaats omdat we al hun bewegingen volgen, en zoals we jullie eerder informeerden, zijn wij bij hun geheime vergaderingen aanwezig. Omdat onze bevoegdheid nu verder reikt dan onze oorspronkelijke opdracht, ondernemen we meer directe acties om de geheime operaties te stoppen die op jullie of andere landen zijn gericht. We herhalen jullie gevoelens dat “genoeg, genoeg is”, en het is nu de beurt aan het Licht om het pad van de mensen op Aarde aan te geven. Er is al zoveel werk gaan zitten in het plaveien van de weg naar de laatste jaren van deze cyclus, om er voor te zorgen dat het een gemakkelijke en succesvolle reis is. Jullie hebben natuurlijk een belangrijke rol gespeeld bij de verwezenlijking van zo’n resultaat, en jullie hebben geholpen het Lichtraster te creëren dat nu de Aarde omcirkelt.


Echte democratie vervangt het politieke vacuüm dat verzuimde te reageren op de behoeften van de mensen. Bewijs hiervan is te zien bij de recente gebeurtenissen in Birma, waar het geloof van Aung San Suu Kyi in democratische veranderingen, waarmee de mensen van de militaire wurggreep kunnen worden bevrijd, nooit wankelde. Net als President Obama is zij een ziel van immens Licht die onder grote druk van duisteren staat, maar zij verleent haar diensten zonder aan zichzelf te denken. Wees ervan overtuigd dat het Licht en haar aanhangers zullen zegevieren, en de duisteren zullen niet door macht of militaire kracht worden verslagen maar door de kracht van Liefde en Licht. Het mag onwaarschijnlijk klinken wanneer jullie op de geschiedenis terugkijken maar jullie bevinden je nu in een compleet ander tijdperk, waarin krachten van buitenaf met steun van de Broederschap van Licht de uitkomsten van activiteiten op Aarde richting geven. Moeder Aarde speelt ook een rol en verlangt ernaar met ons te werken als haar eigen reiniging plaatsvindt.


Dus Dierbaren, wat er ook gebeurt dat niet passend is bij het Ascentieproces, heb geen angst, want het zal voor geen jota het resultaat beïnvloeden. Zoals jullie soms leren, gaan veel landen nu door een proces van zelfanalyse omdat ze beseffen dat het oude model niet langer werkt. Degenen die de status-quo willen handhaven zijn hard op weg een minderheid te worden, en hun invloed zal het programma van veranderingen dat bijna begint, niet belemmeren. De Galactische Federatie vertegenwoordigt de beschavingen die oorlog en het gebruik van geweld zijn ontgroeid, en zij streven naar het tot stand brengen van totale vrede in het Universum. Wij zijn daarom heel erg bij jullie Ascentie betrokken, en staan klaar om jullie als medereizigers, die zich naar het Licht hebben verplaatst, te verwelkomen. Tot nu toe waren onze activiteiten veel meer beperkt, al hebben we jullie op jullie pad van evolutie geleid. Jullie hebben middels de geschonken vrije wil zelf de manier bepaald waarop jullie dit moment in de tijd wilden bereiken, en van hieruit zijn wij bevoegd jullie alle mogelijke hulp te geven. Feitelijk is het nu onze plicht ervoor te zorgen dat de cyclus succesvol wordt afgesloten, zodat het hele Universum kan ascenderen.


We weten dat velen van jullie zich erg opgewonden voelen over ontwikkelingen, en erg gevoelig zijn voor de veranderingen die in jullie midden plaatsvinden. Het zal uiteindelijk meer en meer mensen raken wanneer hun trilling wordt verhoogd, en wat een enorme energie zendt dit uit waardoor de veranderingen worden versneld. De Wake Up call, de oproep tot Bewustwording, heeft mensen naar het doel van het leven laten kijken, en naar hun overtuigingen in dat verband. De gegeven informatie is een fikse uitdaging voor degenen die onze betrokkenheid bij jullie evolutie niet eerder hebben overwogen. We willen jullie er daarom aan helpen herinneren dat wij jullie toekomstige zelf zijn, en ook jullie familie van de sterren. We zijn allemaal verbonden, Eén in het bewustzijn van de Schepper. In essentie verschillen wij niet van jullie, omdat we allemaal afkomstig zijn van de Bron van Al Dat Is. Ook wij zijn spirituele Wezens die op dit moment gewoon in een hogere dimensie bestaan omdat we met die specifieke trilling resoneren. Jullie zullen ons weldra vergezellen, want het is jullie bestemming met het einde van deze cyclus te ascenderen.


Jullie zijn nu wijs genoeg de armzalige verklaringen te negeren die voor de bezoeken van onze schepen aan de Aarde worden gegeven. Jullie zijn niet langer voor de gek te houden en jullie begrip van Kosmische zaken is heel opmerkelijk, waarmee de weg wordt voorbereid voor jullie verheffing naar Kosmisch Wezen. Voor degenen die de ontwikkelingen te snel vinden gaan, zal er te zijner tijd voldoende begeleiding worden gegeven. We proberen jullie niet met te veel informatie te overweldigen, maar op hetzelfde moment staan jullie op de drempel van een grote gebeurtenis die met jullie Ascentie zal eindigen. Wanneer jullie bewustzijn zich verruimt, zal je onvermijdelijk ervaren dat je beter in staat bent te begrijpen wat je wordt aangereikt. Er zijn in feite in alle geledingen van de samenleving prachtige zielen, maar ze hebben niet noodzakelijkerwijs hetzelfde bewustzijnsniveau als degenen die al wakker zijn geworden. Zij zijn geenszins van het Ascentieproces uitgesloten en zij zullen gemakkelijk alles accepteren wat nodig is om hun richting te veranderen. Dat is mogelijk omdat zij al de basis hebben voor een verdere uitbreiding van hun bewustzijn.


Wij komen meer en meer in jullie leven, en met opzet en niet door toeval, want we zullen samen verdergaan. Wanneer we ons eenmaal openlijk met jullie kunnen bezig houden, zullen we een grote verbinding zien ontstaan, en het zal ons helpen door de laatste reinigingsfases heen te komen. Niemand heeft beweerd dat het gemakkelijk zou zijn, en we hebben voortdurend geprobeerd jullie de feiten op een aanvaardbare wijze aan te reiken. Het laatste wat we wilden was het creëren van angst, en we zijn erg ver gegaan om uit te leggen dat we de effecten beperken van zoveel veranderingen. Moeder Aarde moet echter haar eigen Ascentie bereiken, maar onthoud dat zij jullie met zich meedraagt in het meest unieke proces waar fysieke Wezens bij zijn betrokken.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik zou willen dat we precieze informatie konden geven over de tijdsplanning van gebeurtenissen die zich bijna gaan manifesteren. Op de eerste plaats komt er veel flexibiliteit bij kijken, en daarnaast kan het zijn dat het juiste moment pas op het allerlaatste moment duidelijk is. De enige zekerheid is de voorgeschreven uiterste datum waarop alles moet beginnen, en om voor de hand liggende redenen zijn we niet van plan die vrij te geven. We zijn niet zo ver gekomen om eventuele laatste verstoringen toe te laten door wat er van de macht van de duisteren over is. We willen jullie echter vertellen dat jullie niet te lang meer hoeven te wachten, en wij geloven dat jullie intuïtief beseffen hoe nabij het is, dus houd vast aan jullie geloof in de schitterende toekomst die voor ons ligt.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


maandag 15 november 2010

SaLuSa, 15 november 2010


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik stuur jullie, geliefde zielen, allemaal mijn liefde en zegeningen.

SaLuSa 15 November 2010


Laat niemand je van het pad afhalen waarvan jij hebt besloten dat het de juiste is voor jou. Jullie hebben je leven met alle grote beslissingen van te voren gepland, en jullie spirituele ervaringen zijn zo voor jullie ontworpen dat jullie evolutie vooruit komt. Omdat jullie je duidelijk allemaal in verschillende stadia van inzicht bevinden, volgt hieruit dat jullie leven een plan volgt dat specifiek aan je eigen behoeften voldoet. Al hebben misschien veel zielen Ascentie als doel, er kan om die reden niet slechts één pad zijn wat daar naartoe leidt. Verrijk in ieder geval je kennis door over de verschillende geloven te leren, maar volg op het beslissende moment je eigen intuïtieve gevoelens. Je hoeft het niet altijd bij het juiste eind te hebben maar het is bij voor- of tegenspoed in ieder geval je eigen pad. Soms trek je misschien ongewenste ervaringen aan, die toch bedoeld zijn als opbouwende stappen om je de kracht en motivatie te geven door te gaan met je zoektocht naar kennis.


Jullie is de mogelijkheid geschonken je op een snelheid te ontwikkelen die bij je past, en niemand dwingt je sneller te gaan. Als het echter je intentie is te ascenderen kan je niet afwachten tot het naar je toe komt, dus werk naar een afsluiting toe door het leven vanuit jullie hoogste idealen te doorleven. Leef in Liefde en Licht als het serene en vredige Wezen dat jullie in feite zijn, en verspreid de vreugde en het geluk waar jullie toe in staat zijn en jullie zullen succesvol zijn. Op hetzelfde moment zullen jullie, omdat jullie trilling toeneemt, nog meer Licht naar jezelf aantrekken. De uitdaging om je Licht vast te houden is niet gemakkelijk wanneer je overal om je heen de lagere trillingen tegenkomt. Maar vanwege wie jullie zijn, hebben jullie de kracht je op je hartcentrum te focussen en jezelf met krachtige liefdevolle energieën te omringen. Dat is alles wat jullie voor je bescherming nodig hebben omdat het de duistere energieën laat afbuigen of omvormt.


Ascentie is slechts één belangrijke stap op jullie pad van evolutie en het zal altijd door blijven gaan als jullie door de dimensies omhoog gaan. Het zal in feite eenvoudiger worden omdat jullie nooit meer zo’n massale tegenwerking tegenkomen als jullie op Aarde hebben ondervonden. Wat jullie hebben gedaan door naar de lagere dimensies af te dalen wordt als een hele moedige daad beschouwd, al wisten jullie dat jullie kennis en inzichten in het leven daar veel sneller verrijkt zouden worden dan in de hogere dimensies, die jullie achter je lieten. Als jullie je vasthouden aan het vertrouwen wat jullie hadden toen dat plaatsvond, draagt het jullie veilig en succesvol naar het einde van de cyclus. Als jullie terugblikken op het begin van deze eeuw, zullen jullie het er zonder twijfel mee eens zijn dat de tijd zich heeft versneld en dat het als in een flits voorbij lijkt te zijn gegaan, en dit blijft zo doorgaan. De duistere Wezens ervaren hetzelfde effect, en samen met de beperkingen die we hen hebben opgelegd, beseffen zij dat hun zaak is verloren. Hun weerstand om zich terug te trekken en de veranderingen van start te laten gaan, doet niet ter zake, want wat is gepland, gaat volgens plan door.


We weten dat sommige van jullie moe zijn van het oponthoud en velen hebben een grote behoefte aan materiële hulp. Heb geen angst dat daar niet voor zal worden gezorgd, want wij kijken naar het grotere plaatje en wanneer dingen eenmaal beginnen te gebeuren, zijn er wereldwijde veranderingen. Het duurt echt niet lang een eerlijke verdeling van rijkdom en materiële hulp op te zetten. Houd in gedachten dat dergelijke veranderingen slechts het begin zijn van een immens programma dat na Ascentie wordt voortgezet. Het is pas nadat jullie zijn geascendeerd dat jullie de schoonheid en harmonie van de hogere dimensie gaan ervaren. In jullie huidige dimensie kan het gewoon niet plaatsvinden, maar jullie gaan niettemin naar een grotere mate van voorspoed en geluk dan voorheen. De verplaatsing van de fysieke trillingen naar die van het Licht zal een schitterend mooi bestaan openbaren, wat constant is en waar niets wat ermee botst, kan materialiseren. Alleen zielen van Licht bewonen dergelijke sferen, en individueel weerspiegelt het wat jullie in de periode van de dualiteit hebben bereikt.


Wij verblijven al in die hogere dimensies, en af en toe mochten sommigen van jullie ons bezoeken. Jullie achterblijvende indruk betreft hoe verheffend de energieën zijn, en het zachte licht dat alle objecten lijken uit te stralen. De hele atmosfeer is er één van vrede en alle Wezens die jullie ontmoeten verspreiden duidelijk voelbaar de liefdestrilling. Het is dan ook geen wonder dat bezoekers in het Licht willen blijven, want door te vergelijken beseffen ze hoe zwaar en beladen de energieën van de Aarde zijn. Welnu Dierbaren, het duurt niet zo lang meer voor het allemaal jullie werkelijkheid wordt. De eerste stappen gaan jullie omhoog tillen uit de lagere vibraties waar jullie nu in leven, en onze acties zullen dit doen door de oorzaak te verwijderen van jullie opgesloten zitten op jullie eigen planeet. Het weghalen van de nog aanwezige macht over jullie bij de duistere Wezens, zal het belangrijkste zijn. Zij zullen zich tegenover het goddelijk decreet moeten schikken en indien nodig machtigt het ons hen met dwang te verwijderen. We bedoelen geen fysieke kracht maar toch een technologie die hen verhindert zich tegen onze eisen te verzetten.


Wat jullie vaker dan in de afgelopen paar jaren zullen opmerken is dat jullie eigen gevoelens en expressie daarvan, zachtaardiger en zorgzamer zijn geworden. De agressiviteit en scherpte in de houding van mensen naar elkaar heeft zich verzacht, en iets anders lijkt misplaatst en zelfs overbodig. Dit mag worden aangemoedigd aangezien de duistere Wezens de media hebben gebruikt om jullie gedachten voor je ware Zelf te verhullen, door jullie te laten geloven dat jullie sterk en assertief moesten zijn door elkaar te domineren. De trend is in wezen geweest de verschillen te vergroten en in plaats van jullie bij elkaar te brengen, redenen voor opsplitsing te veroorzaken. Houdingen moeten veranderen en de soevereiniteit van ieder individu moet worden erkend en gerespecteerd. Het is jullie goddelijke plicht voor elkaar te zorgen, zoals wij binnen de Galactische Federatie doen met jullie beschaving. Wij beoordelen jullie daden niet, want wij begrijpen dat jullie voortdurend in de lagere vibraties worden getrokken door wat er om jullie heen gebeurt.


Het is inderdaad de uitdaging van de dualiteit die jullie vastbeslotenheid om het te overwinnen, versterkt en jullie worden geholpen wanneer jullie eenmaal het voornemen aangeven dit te willen. Wanneer jullie je oude karmische schuld inlossen, worden jullie nog meer naar het Licht getrokken, en hebben jullie minder bagage mee te nemen voor de laatste periode in de dualiteit. Het moet op de een of andere manier worden opgeruimd, en dat was jullie onderneming toen jullie aan dit leven begonnen. De Wet van Genade kan echter, zoals we eerder opmerkten, in werking treden en er een streep onder zetten.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik stuur jullie, geliefde zielen, allemaal mijn liefde en zegeningen.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
Originals and translations of Galactic Messages available on


Hatonn: Galactische Federatie Neutraliseert Raketten, Obama weet van Bescherming en Ascentie
Maandag 15 november 2010

Door Steve Beckow
http://stevebeckow.com


Zoals Stephanie [een bezoeker van de site van Steve?] vroeg, heb ik Suzy Ward geschreven en haar gevraagd aan Matthew of Hatonn te vragen ons te vertellen wat de raketlanceringen inhielden. Ik twijfel om Suzy vaak om informatie te vragen omdat ik weet dat zij het druk heeft, maar toen SaLuSa de zaak van de raketten niet besprak heb ik dat vanochtend toch gedaan.


Hatonn heeft gereageerd en wat hij zegt spreekt de theorie tegen dat de Chinezen een raket gelanceerd hebben en hij geeft heel geruststellend nieuws over President Obama en de opdoemende nederlaag voor de cabal. Hatonn vertelt ons dat de Galactische [Federatie] inderdaad deze raketten neutraliseerde.


Hij zegt dat President Obama nu weet dat hij en zijn familie onder galactische bescherming staan. Hij kent nu de tijdstabel voor Ascentie. Hij heeft contact met andere wereldleiders om de cabal te sluiten.


Hij vertelt ons dat sommige Aardse bondgenoten van andere planeten zijn verschenen in hun werkelijke vorm aan machtige individuen, wat veroorzaakte dat sommige Caballisten het zinkende schip hebben verlaten. Hij geeft ons aan dat de dingen sneller zullen gaan en dat wij enorme veranderingen kunnen verwachten. Het zal een heftige rit worden zegt hij.


Deze boodschap is heel krachtig voor mij. Laat me niet weer en weer herinnerd worden dat de lichtkrachten aan de macht zijn met betrekking tot ons lot en dat alles voorwaarts gaat richting een succesvolle voltooiing.


Laten we nu achter de President gaan staan terwijl hij de leiding neemt in de pogingen tegen de cabal. Als anderen niet weten wat wij weten of het niet geloven, dan is dat hun standpunt. Maar wij weten het wel.


Als ik voor mezelf spreek: het weten helpt me door deze tijd van nooit eerder geziene chaos te komen, ons voorbereidend voor een tijd die komt, niet al te ver in de toekomst, van nooit eerder geziene groei.


Hier is Hatonns bericht:


"Steve, dit is Hatonn. Gegroet en saluut! De raketten werden onklaar gemaakt – wij nemen GEEN risico als iets het oppervlak verlaat. De raketten kwamen uit de US, maar in sommige gevallen zijn de troepen speciale troepen die onder Illuminati commandanten staan.


Geen enkele regering [dat wil zeggen, tegengesteld aan de Illuminati] met militaire macht wil zo’n ‘incident’ initiëren in dit wereldwijde economische klimaat en terwijl de onrust van hun mensen groeit, en elke uiting van macht komt vanuit de Illuminati en van hun ‘schaduw’machten.


Ik kan jullie vertellen, dat zij gefrustreerd zijn zoals je je niet kunt voorstellen, omdat geen enkele nucleaire kernkop levensvatbaar is en geen enkele van deze objecten zijn doel bereikt.


Obama weet nu dat wij hem rugdekking geven en dat hij kan doorgaan zonder angst voor de veiligheid van zijn familie of hemzelf. De media rapporteert wat hen verteld wordt, natuurlijk, maar de waarheid is, nu hij de tijdstabel van de ascentie van de Aarde weet, hij onderhandelt met degenen aan de macht, zowel persoonlijk als via veilige communicatiekanalen, om de bolwerken van de Illuminatie in dit land, Europa en de Oriënt te sluiten.


Sommige van onze collega’s op de planeet hebben hun aanwezigheid ontegenzeggelijk bekend gemaakt omdat zij verschenen in hun werkelijke vorm. Zij bezoeken machtige individuen, waaronder sommige die werken buiten het zicht van het publiek, om hen te informeren over netwerken op en buiten de planeet, en de ratten starten wereldwijd met het verlaten van het zinkende schip. Jullie horen hier niets over, evenals over het opruimen dat gaande is.


Interpreteer dit niet alsof wij de controle overnemen! Onze collega’s onder jullie werken met Obama en anderen met invloed om de overblijvende Illuminati bolwerken te verjagen en om het grondwerk te verrichten voor hervormingen op grote schaal.


Het is zaak dat alles bereikt moet worden in een tamelijk korte tijd en de tegenstand van het duister moet ontmanteld worden voordat dat kan gebeuren. Wij hebben jullie dat al enige tijd verteld om jullie voor te bereiden voor de enorme veranderingen die komen. De komende paar maanden zullen een behoorlijk heftige rit worden – blijf in het licht en je zult door de ruwe wateren heen navigeren op een goede manier.”

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS