Followers

Google+ Followers

zaterdag 30 maart 2013

29.03.2013

SaLuSa, 29 maart 2013Inmiddels zien we dat Lichtwerkers zich gepositioneerd hebben voor hun taken om mensen het Nieuwe Tijdperk binnen te  leiden. Hun begrip van wat er nodig is ondersteunt het ontwakingsproces, die voortgaat ondanks de situatie in de wereld.  Het is belangrijk dat de mensen niet toestaan dat de chaos en de ontwrichting, hun energie onttrekt van hun Liefde & Lichtwerk. De duisternis zal zichzelf uiteindelijk opheffen, en verliest reeds zijn kracht om angst te creëren.  Wat dat betreft, weet dat ondanks de ogenschijnlijke dreiging van oorlog, dit niet langer wordt toegestaan. De Galactische Federatie van Licht is zich gewaar van de intenties van alle Supermachten en we zullen alle pogingen om een wereldoorlog te starten verhinderen. Het Licht heeft zo’n verschil gemaakt, dat vele zielen die met de oorlogsmachine verbonden waren, een verandering in bewustzijn hebben ervaren. 
         
Je kunt verwachten dat er twijfels  worden geuit  over de redenen van militaire activiteiten, en de onnodige aanvallen op onschuldige burgers. De dag zal aanbreken dat oorlog en alles wat het ondersteunt zal stoppen en geen plaats meer zal hebben in onze levens.
Wij vragen diegenen van het Licht om door te gaan met te focussen op alles dat positief is, daar jullie het meest machtig en krachtige wapen hebben, in de Liefde die jullie uiten. Een ieder van jullie verheft de vibraties, welke jullie verzekering is om het Nieuwe Tijdperk te realiseren, en niets kan het tegenhouden om het te verwezenlijken. In feite heeft het al een invloed die nog niet gelijk zichtbaar is, en de kans dat de manier van leven terugkeert naar het oude model is nihil. 
                               
Liefde doordringt alle instituten en bedrijven in de Regering en in private sectoren, en wat in het verleden werd geaccepteerd wordt nu in twijfel getrokken of het wel in het belang van iedereen werkt. Mensen die proberen om op de oude manier door te gaan zullen ondervinden dat het onmogelijk is om dit voort te zetten, zoals in de financiële wereld gebeurt. De mate van corruptie gaat veel verder dan wat is onthuld, en de waarheid zal uiteindelijk bekend worden en zal velen schokken die hun vertrouwen in hun hadden gelegd. Een nieuw systeem zal geïntroduceerd worden, dat openbaar en transparant zal opereren.

Onze bondgenoten zullen nog doortastender doorgaan met hun activiteiten,  en zijn in kracht toegenomen door nog meer ondersteuning te krijgen voor de veranderingen die zij proberen te introduceren. Eigenlijk leven jullie met een voet in beide werelden, en hoe eerder jullie je gehechtheid aan de oude 3D loslaten, des te sneller jullie doorgaan naar de hogere dimensies.
Oud karma zal terugkomen om opgeklaard te worden  en het zou zo simpel kunnen zijn, door je  houding/opvattingen te veranderen, en dat is inclusief hoe je over ze denkt.

Het criterium voor verandering is te stoppen met oordelen, en ervoor te zorgen dat je eigen acties en woorden geen bedreiging vormen of schade berokkenen aan een ander leven. De uitnodiging om  “de andere wang toe te keren” is waardig om je te herinneren, daar we weten dat jullie als emotionele en voelende wezens,  het moeilijk vinden om niet te reageren op provocatie.
                    
Woede en dergelijke reacties worden gezien als onderdeel van de menselijke natuur, maar wanneer niet onder controle kan het ziekte of schade brengen aan je fysieke lichaam. Wij zeggen absoluut niet dat je niet voor jezelf moet opkomen, maar er kan een moment komen dat het beter is om bij problemen weg te lopen.
In feite zal je ondervinden dat, hoe meer Licht je bij je draagt des te minder stressvol je leven wordt. Je hogere vibraties brengen kalmte rondom je, en het zal minder voor de hand liggen dat je fysieke of verbale aanvallen ervaart. Niets kan je schaden, tenzij je het zelf naar je toe hebt getrokken.  
                
Dit brengt ons bij karmische ervaringen, die ieder moment voor kunnen komen wanneer het gepast is en wanneer de juiste condities zich voordoen. Houdt in gedachten dat wanneer het plaatsvindt onder vrienden of familie, zij allemaal tot op zekere hoogte betrokken worden, en een ieder kan er iets van leren. We willen niet nogmaals benadrukken dat karma nooit een straf is, maar het is een manier om een levensles te presenteren die je spirituele vooruitgang zal helpen. Je hoeft niet zo nodig alles zelf te ervaren om er enige waarde van te ontlenen.  Presenteer jezelf als een goed voorbeeld van Licht in actie, en anderen zullen zien hoe voordelig het kan zijn. Voor diegenen onder jullie die Pasen vieren, het is de herinnering aan een grote Leraar die naar de Aarde kwam, die jullie te liet zien wat bereikt kon worden wanneer je het niveau bereikt hebt om jezelf te kunnen uiten door Onvoorwaardelijke Liefde.

Alles is Liefde en wanneer je je gewaar bent van je vele levensreizen in dualiteit, zal je begrijpen dat dit het enige pad is om te volgen wanneer je wenst te evolueren. Je hebt vele stappen achteruit gemaakt om je weg voorwaarts weer te vinden, maar door dit te doen heb je geleerd hoe jezelf toe te leggen aan iedere situatie zonder je weg te verliezen. Momenteel wordt je pad makkelijker gemaakt door de verheffende energieën die voortdurend de Aarde bereiken, en dit zal doorgaan tot jullie je Ascentie naar de hogere vibraties ervaren. Wanneer jullie je plaats in de 5de dimensie innemen zullen jullie waarlijk zo verlicht zijn geworden, dat jullie Wezens van Licht zijn. Zelfs dan zal dit niet het einde van jullie verheffing zijn, daar dit eeuwigdurend is totdat jullie de Bron bereiken.                    
Dat is echter nog een lange weg te gaan gezien het feit  dat jullie nog maar net volledig teruggekeerd zijn naar het Licht. Jullie onmiddellijke taak is om gefocust op het Licht te blijven, en jullie voornemen te voldoen om dualiteit achter jullie te laten.
Richting het Licht werken kan soms een belasting lijken die een verandering van levensstijl inhoudt, en zelfs de behoefte inhouden om selectiever te worden wat vrienden betreft. 
                                                    
Wij weten dat het soms lastig is om kennis bij jezelf te houden tenzij je gevraagd wordt om het te delen, maar weet dat situaties soms zo zijn opgezet dat iemand anders voordeel heeft van hetgeen jij weet. Wanneer je de waarheid eenmaal gevonden hebt voelt het dat je het van de daken wilt schreeuwen, maar je moet je daarvan proberen te weer houden, daar het mensen die er nog niet klaar voor zijn tegen je op kan zetten. Er is geen haast om de waarheid tot de mensen te brengen daar het leven oneindig is en alles op z’n eigen tijd plaatsvindt, inderdaad op het juiste moment. Hoewel laat het je er niet van weerhouden om jouw kennis te delen met diegenen waarvan jij denkt dat zij er wel klaar voor zijn. Je kunt soms een boze reactie krijgen, maar laat het voorbij gaan en wens deze mensen liefde  en verlichting.  Alle zielen zullen uiteindelijk hun ware pad vinden, en de ervaringen die ze nu hebben kan ze alleen maar behulpzaam zijn in de toekomst.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en zie zoveel aan de horizon dat jullie zal verheffen. Het zal binnenkort gebeuren en velen verrassen. Het heeft slechts één grote verandering nodig om aangekondigd te worden en de rest zal snel daarna volgen. Wij bewonderen jullie plichtsbesef en aanwending van jullie gekozen pad om voor het Licht te werken, Wij zijn Een, en jullie zijn zeker één van ons. Wanneer jullie ons je liefde sturen, wordt het tienvoudig teruggestuurd, en wij zijn jullie er zeer dankbaar voor.


Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: André 
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

vrijdag 22 maart 2013

22.03.2013

SaLuSa, 22 maart 2013
Er gebeurt zo veel op jullie planeet, waardoor het voor steeds meer mensen heel duidelijk wordt dat de beloofde veranderingen onderweg zijn. Het is onder geen beding een makkelijke tijd voor jullie, omdat jullie je in het middelpunt van de actie bevinden. Hoewel, jullie kozen ervoor om in deze tijd op Aarde te zijn, als een belangrijk onderdeel van jullie ervaringen die je zal voorbereiden op je toekomstige opdrachten. Mettertijd zullen velen van jullie Mentoren worden, voor andere opkomende beschavingen. Door een hoger niveau van weten te bereiken zal dit jullie manier van dienstbaarheid zijn die je de status van Meester brengt. Dit is je natuurlijke vooruitgang wanneer je meer ’van het Licht’ wordt, en zoekt om anderen met jou te verheffen.
De rangschikking die je in het Universum ziet komt doordat alle zielen een punt bereiken wanneer zij zich realiseren dat er uiteindelijk niets anders dan Liefde is en dat al het leven daarom draait en dat z’n wezen zich daarin bevindt. Zelfs nu op dit moment verheffen jullie je en je gewaarzijn is zo dat je de verbazingwekkende  Kracht van Liefde begrijpt. Het is het leven zelf en de meest invloedrijke kracht in het Universum, die je in staat stelt dat jij continue door de dimensies heen opstijgt.                      Zoals je  reeds meerdere malen bent geïnformeerd, zijn jouw ervaringsniveaus in de lagere dimensies  op basis van een experiment  om te zien hoe jullie als Lichtwezens  je werkelijke zelf terug konden vinden.  Ze zijn niet en zullen ook nooit je ware realiteit zijn, omdat jullie originele thuis in de sterren er één is, waar je in totale eenheid  en Liefde als Eén leefde. Dualiteit was het middel om afscheiding toe te staan, en ervaring van zowel duisternis en Licht in dezelfde dimensie.
Wij van de Galactische Federatie van Licht vinden dat er de laatste tijd zo’n snelle vooruitgang in jullie niveaus van bewustzijn is geweest, dat je het Gouden Tijdperk al kunt bespeuren en visualiseren.  Dat is een geweldige prestatie want wanneer je hier je focus op houdt, bespoedig je voor jou het moment van manifestatie. Het Licht neemt jullie Aarde over en je hoeft je geen zorgen te maken over de resterende duisternis, daar het wordt getransmuteerd door een massieve uitstroom van Licht. De antwoorden op jullie problemen zijn reeds gevonden, en worden geleidelijk door onze bondgenoten toegepast. De voordelen ervan worden geïntroduceerd en vrije energie staat daarbij vooraan, ook al moeten jullie niet gelijk teveel verwachten, maar een geleidelijk geplande introductie. We kunnen de beslissingen niet forceren maar zullen degenen die ermee werken ondersteunen, voeden en beschermen. 
Jullie hebben lang gewacht op enige zichtbare veranderingen, waar het meeste achter de schermen plaatsvond en meer van doen had met invloed en inspiratie. Wanneer je open staat voor onze begeleiding kun je daarop gerust zijn, en er altijd om vragen. Wanneer jullie verzoeken in het belang van anderen zijn, zullen we ons best doen om er voor te zorgen dat je de hulp krijgt die je nodig hebt. Wij zijn veelal de niet zichtbare Lichtwerkers naast jullie, en we geven je onze Liefde en begeleiding. Wij zijn natuurlijk constant bezig met het helpen van Moeder Gaia, en je zult ontdekt hebben dat gebeurtenissen die met haar en haar fysieke veranderingen te maken hebben in alle rust hebben plaatsgevonden. Inderdaad, hoe meer jullie je bewustzijnsniveaus verhogen op Aarde, des te makkelijker alles in het algemeen gaat.
Jullie ontvangen meer energie van buiten de Aarde, en het komt van vele bronnen. Jullie Lentenachtevening (equinox) is zo’n krachtig voorbeeld en vele, vele mensen zullen het effect gevoeld hebben. Het is een verheffende energie die, wat sommigen zeggen je “het goede gevoel factor” geeft, en een mooi gevoel van kalmte en vreugde.  Houdt het vast en je zult zien dat sommige mensen de verandering in jou kunnen waarnemen, en zeer binnenkort zal het je normale manier van zijn worden. Stel je een wereld voor vol met zielen die allemaal als Eén zijn geworden en permanent in het Licht en Liefde leven, daar dit gebeurt wanneer je voort gaat  naar de 5de dimensie.                          
Sommigen van jullie zijn al zo dichtbij, en zij zijn diegenen die de weg leiden. Door jullie voorbeeld zullen velen het gecreëerde pad volgen. Jullie verkeren in zo’n schitterende tijd waarin bijna alles mogelijk is, dus limiteer je ambities of geloof in jezelf op geen enkele manier.
Wanneer de duisternis en zij die erachter zitten worden blootgelegd vragen wij je nogmaals om natuurlijke rechtspraak zijn pad te laten vervolgen. Weet dat iedere ziel op een bepaalde tijd verantwoording zal afleggen voor zijn/haar misdaden tegen de Mensheid, maar bescheiden fouten worden geaccepteerd als onderdeel van het leerproces. We benadrukken dat er geen straf aan te pas komt en dat jij er zelf voor kiest hoe ze recht te zetten en te overwinnen. God geeft geen vrije wil om je vervolgens op de gemaakte fouten te veroordelen. Het is alleen wanneer er een opzettelijke poging is om een andere ziel pijn te doen of te doden, dat vraagt om verdere ervaringen, die je de fout van je daden doet inzien. Het is karma en is een onderdeel van je levensplan wanneer je het ondergaat. Alles wordt uitgevoerd met de grootst mogelijke liefde en aandacht om je door je ervaringen heen te helpen. Je Gidsen en Engelen doen veel meer voor jou dan je je normaal gesproken gewaar bent, en zijn altijd bij je op je reis door het leven.
Wij van de Galactische Federatie van Licht hebben mensen op hoge positie ervan doordrongen om hun inspanningen op te voeren om enige vorm van Disclosure te realiseren. Met onze aanwezigheid in jullie luchtruim en zo vele rapporten en artikelen over ons, lijkt het eigenlijk nauwelijks nodig.    Het zal de meesten van jullie niet verrassen, maar het ligt eraan hoever de onthullingen zullen gaan die onze associatie met jullie zullen onthullen. Alleen al in deze eeuw hebben jullie veel meer historisch bewijs over ons ontdekt, en ons contact met jullie in de afgelopen duizenden jaren.                      Het kan niet langer genegeerd of ontkend worden, behalve door degenen met een zeer halsstarrig geloof. Wij zouden graag een situatie zien waarin jullie regeringen zouden toegeven dat zij reeds zo’n 100 jaar contact met ons hebben, en bevestigen dat we hen altijd benaderd hebben met liefde en in vrede. Dat zou de twijfels verlichten die sommige mensen nog hebben, die geleid werden om te geloven dat wij de monsters zijn, die in jullie films en  ‘science fiction’ worden afgeschilderd.
Ik ben SaLuSa van Sirius,  en moet de Lichtwerkers feliciteren die zich in een nieuwe vibratie hebben genesteld, die hen voorwaarts brengt naar het Nieuwe Tijdperk. Jullie hebben net zoveel belangrijk werk te doen als voorheen, zo niet nog meer, opdat jullie de mensen voorbereiden voor de laatste ronde en naar het lint op de finishlijn. De zege is aan jullie, en jullie prijs is om nooit meer de afscheiding van God en jullie werkelijke thuis in de sterren  te hoeven ervaren. Wij houden van jullie  en van jullie intentie om je toekomst en plek met ons te vinden, als Galactische Wezens.


Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: André 
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

vrijdag 15 maart 2013

15.03.2013


SaLuSa, 15 maart 2013Daar de focus voor veranderingen vaak gericht is op President Obama en de Verenigde Staten, wordt soms vergeten dat de gehele wereld hierbij betrokken is. Voor het geval je het nog niet weet, ontluiken er over de hele wereld bewegingen voor verandering, en jullie als  Menselijk collectief versnellen  de dag waarop een ieder er gewaar van wordt. Mensen laten hun rechten gelden om datgene te eisen wat zij als belangrijk zien in hun leven, door de controle weg te halen bij diegenen die alleen uit eigen belang werken. Het is succesvol maar vaak alleen ten koste van confrontaties, en voortdurende ontkenning van hun rechten door de autoriteiten en het militaire apparaat.                   

Hoewel, geen enkele oppositie zal de mensen voor langere tijd afschrikken om hun vrijheid en zelfbeschikking terug te krijgen. Jullie hebben het einde der tijden zelfgeschreven, en wij van de Galactische Federatie van Licht en alle Lichtwerkers dragen bij aan jullie realisatie van wat er van jullie verwacht wordt.
Wij weten dat de stress van het leven in deze rumoerige tijden, en de noodzaak om vertrouwen te houden veel van jullie vergt, maar zoals jullie zullen zien zal het allemaal zeer de moeite waard zijn. Jullie zijn Eén, en iedere ziel heeft een rol te spelen, ongeacht aan welke zijde hij/zij staat, en wanneer het Licht de duisternis van negativiteit doordringt zullen jullie zien dat het minder effect zal hebben. Dualiteit zoals jullie die ervaren hebben moet voor alle ‘intenties en doeleinden’ zijn cyclus afronden, en jullie moeten de rommel opruimen die het heeft achtergelaten. Het Licht dat krachtiger wordt ontwaakt steeds meer zielen, ook al zitten sommigen zeer diep verankerd in hun geloof waar zij zich vechtend aan vast houden. Uiteindelijk zullen zij een keuze moeten maken welke weg te nemen, en kunnen in de 3D frequentie  blijven wanneer dat hun uiteindelijke wens is.                                       

God stelt aan geen enkele ziel eisen dat zij binnen een bepaalde periode moet evolueren, maar biedt hen alle gelegenheid om vooruitgang te maken en om de Liefde en Licht van de Bron binnen te gaan. Zoals we jullie meerdere malen verteld hebben, heeft iedere ziel  een Godsvonk die nooit gedoofd kan worden.
Weet dat wanneer jullie je reis door de hemelen vervolgen jullie naar hogere vibratie verrijzen.                Zij zorgen ervoor dat de gevraagde veranderingen zich kunnen manifesteren die jullie in het Nieuwe Tijdperk plaatsen, ook al moet er eerst nog veel opschoning plaatsvinden. Samen met onze geavanceerde technologieën zullen wij jullie assisteren, waardoor het zeer snel zal verlopen.             

Met onze hulp en inspiratie groeien jullie eigen technologieën  zeer snel, en vele, vele vrije energie programma’s  staan gereed. De Petroleum Industrieën en degenen met investeringen daarin vechten natuurlijk om hun posities  op de markt te behouden, maar zij zijn gedoemd daar jullie met de Nieuwe Tijdperk technologieën moeten beginnen. Jullie zijn veel te lang teruggehouden, en het was nooit de bedoeling dat jullie nu nog steeds fossiele brandstoffen zouden gebruiken tijdens dit deel van jullie ontwikkeling. Er staan vele verbeteringen klaar om geïntroduceerd te worden, en wederom zeggen wij dat het een zeer drukke tijd wordt.
Je mag met recht concluderen dat er steeds meer ‘kanalen’ van ons of andere Wezens in de hogere niveaus worden geopend, en dat komt doordat jullie op gemiddeld niveau doorgaan met het verhogen van jullie bewustzijn, en zodoende zulke bronnen kunnen bereiken. Er komt een tijd dat jullie een duidelijke verbinding zullen hebben met je Hoger Zelf, maar voor nu zullen deze openingen alleen komen voor diegenen die een levenscontract hebben om deze connecties te maken.                            

Wij weten dat velen van jullie de ambitie hebben om bij te dragen aan het werk om jullie beschaving voorwaarts te duwen, maar niet iedereen is daarvoor voldoende voorbereid. Maar toch is een ieder van jullie hier in deze tijd en heeft invloed betreffende hoe de toekomst zich zal voltrekken. Sta toe om de dingen op hun eigen manier te laten ontwikkelen, en wees je eenvoudig bewust wanneer er zich een mogelijkheid aan je voordoet. Blijf gefocust op positieve dingen en weet dat je niet alleen helpt je eigen toekomst te creëren, maar ook die voor anderen.

Je werk wordt gewaardeerd en je hoeft niet langer teleurgesteld te zijn over recente gebeurtenissen die met Ascentie te maken hebben. De uitkomst kan een beetje anders zijn dan origineel gepland, maar wij passen deze altijd aan de behoeften van het huidige moment aan. Zoals altijd is ‘timing’ zeer belangrijk, en de basis van menig besluit is het doel dat zoveel mogelijk zielen uiteindelijk zullen ascenderen. Wanneer de tijd verstrijkt en de bewustzijn niveaus hoger worden, zullen de duistere Mensen steeds minder invloed hebben op wat er plaatsvindt en kunnen jullie ze overlaten aan hun zelf gecreëerde ‘ter ziele gaan’. Zij worden naar de achtergrond gedrukt en verliezen hun macht om jullie vooruitgang naar het Gouden Tijdperk tegen te houden.                                                                                   Wat jullie zullen ervaren wanneer het arriveert is niet in woorden uit te drukken, maar het is meer dan jullie je momenteel voor kunnen stellen en zal de meeste van jullie verwachtingen overtreffen.

Wanneer jullie de eerste Licht Stad in Sedona zullen aanschouwen, zal het jullie een idee geven van hoe jullie toekomstige levens eruit zal komen te zien. De gebruikte technologieën in gezondheidszorg  zoals jullie ze zouden begrijpen zijn zeer geavanceerd, en behandelen een ieder met zorg zonder bijwerkingen. Geneeswijzen maken gebruik van geluid, kleuren en crystal technologie, die erg futuristisch zijn in vergelijking met jullie huidige niveau van gezondheidszorg en behandeling, maar jullie beginnen reeds met deze mogelijkheden te onderzoeken. Jullie worden met opzet geïnspireerd door ideeën die zullen helpen voor een nieuwe aanpak voor ‘gezond zijn’, en naar verloop van tijd zullen jullie niet, en kunnen jullie niet ‘on-gezond zijn’. Een punt zal bereikt worden waar jullie niveaus van vibratie veel te hoog zijn voor enige lagere energieën  om jullie te beïnvloeden. Tegen deze tijd zullen jullie ook een totale verandering in jullie lichamen ervaren hebben, die weer hersteld is in zijn originele glorie, vrij van enige onvolkomenheid of invloed van het ouderdomsproces.                Dit zijn allemaal stappen langs het pad om een Galactisch Wezen, met vol bewustzijn te worden.

Ga alsjeblieft door met jullie toegewijde aanpak door meer en meer Licht naar Moeder Aarde te brengen, daar zij er ook aan toe is van gelijke veranderingen te genieten, om in haar originele glorie hersteld te worden. Momenteel manoeuvreert zij voorzichtig gebieden op de Aarde naar hun nieuwe posities, waarbij sommige gebieden verrijzen en anderen  dalen, maar nog niet hun uiteindelijke posities hebben bereikt. Veel van Atlantis zal verrijzen rond bestaande kustlijnen die verbonden waren met deze grote landmassa. Veel van jullie geschiedenis is omhuld met verhalen over Atlantis, en de waarheid van deze voormalige grote beschaving  zal verteld worden. Het heeft zeer lange tijd bestaan en velen van jullie hebben daar levens gehad. Sommigen van jullie herinneren zich het zinken ervan en waren aanwezig tijdens zijn laatste dagen, zo’n 10.000 jaar geleden.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en laat jullie met onze Liefde en Licht.


Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: André 
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

zaterdag 9 maart 2013

08.03.2013

SaLuSa, 8 maart 2013


De wereld is nog steeds in een staat van verwarring, maar we zien dat alles vooruit gaat zoals het bedoeld is om de resultaten te verkrijgen die nodig zijn om jullie krachtig voort te bewegen op het pad van het Nieuwe Tijdperk. Het oude systeem en de wegen van de dualiteit worden getoond zoals ze zijn, namelijk een manier om jullie onder controle te houden. Zij moeten worden verwijderd of veranderd, als er ook maar iets overblijft om te kunnen bestaan in de hogere vibraties. Sommige van de veranderingen gebeuren op een natuurlijke manier, maar andere situaties zijn door de mens gemaakt en behoeven extra aandacht om ze af te kunnen breken. Het herstellen van jullie soevereiniteit is zo'n gebied en het heeft legale middelen nodig om de wetten te veranderen die waren geïntroduceerd om jullie rechten weg te nemen. Het zal tijd kosten en kan het beste geregeld worden nadat veranderingen van de regeringen plaats hebben gevonden. Veel draait er om deze verandering en wees ervan verzekerd dat de middelen om dit te bereiken al in stelling staan. 

Wat velen van jullie zich al realiseren is dat er na de verheffing van 21 december een opmerkelijke verandering is gekomen in de menselijke houding ten opzichte van elkaar. Ook dat het ontwaken geleid heeft tot meer verbinding met elkaar voor het beste voor iedereen. Autoriteiten zijn bezig taken over te nemen die jullie allen en jullie levensstandaard beïnvloeden. Jullie beginnen te begrijpen dat jullie gemanipuleerd zijn en misbruikt door degene met macht. Het was een opzettelijk beleid en ware het niet vanwege jullie verlichting, dan zou het geleid hebben tot jullie totale gevangenschap. Dit lijkt vergezocht, maar de Illuminati hebben al duizenden jaren naar dit doel toegewerkt.

De toekomst was voorspeld en de Lichtkrachten kregen ook een doel om te bereiken en te verzekeren dat de Illuminati nooit het hunne zouden bereiken. Nu zou je misschien zeggen dat het nooit een echte strijd was als het Licht altijd de winnaar is in zulke omstandigheden. Echter, het heeft wel veel gekost van de Mensheid en er zijn zelfs levens geofferd, en vergeet niet dat jullie allen vrijelijk jullie diensten hebben aangeboden. In de praktijk hebben deze ervaringen jullie evolutie versneld, dus wat jullie hebben gegeven van jezelf is niet voor niets geweest of zonder waarde. Integendeel, jullie waren in de diepste duisternis en nu goed op weg terug naar de levels waar alleen het Licht kan bestaan. 

Binnen de komende paar jaar zullen jullie prachtige veranderingen zien die je uiteindelijk naar het "beloofde land" zullen brengen en je zult in kristallen steden van Licht wonen, waarbij zuiverheid en schoonheid een permanente factor zullen zijn. Dat betekent dat je je door verschillende opwindende fases van verandering heen zult werken om dat level te bereiken, en in staat zult zijn om van je vertrouwen op fossiele brandstoffen te bewegen naar vrije energie. Het begint al vorm te krijgen, maar eerst dienen degenen die tegen zulke veranderingen zijn uit de weg worden gehaald om hun inmenging te stoppen.

Wanneer de zaken zover zijn dat het stadium bereikt wordt dat wij openlijk met jullie in contact kunnen treden, kunnen jullie vrienden van de Binnen Aarde jullie ook ontmoeten en een andere belangrijke periode in jullie evolutie zal dan beginnen. Jullie zullen de verloren tijd snel inhalen, en het Galactische Wezen worden die jullie al zijn en waren voordat je ermee instemde de lagere vibraties te ervaren. Met al deze veranderingen komt er een grote gelukzaligheid alleen maar om te leven, en het leven zal bevredigend zijn en veel voldoening geven. In feite zal je gauw zo gefocust zijn op je nieuwe ervaringen dat de tijd van dualiteit snel zal wegvagen naar de achtergrond. 

Dood als zodanig zal niet langer een punt zijn omdat je zult beslissen wanneer je naar een andere ervaring wilt voortgaan. Het veranderen van lichaam zal even gemakkelijk zijn als andere kleding aantrekken. Wat het punt naar voren brengt dat wanneer je creatieve krachten groeien, je jezelf kan "denken" in wat voor vorm dan ook je wilt verschijnen. Al deze voordelen zullen je zoveel meer tijd voor jezelf geven, en "werk" zoals je dat nu kent, zal niet meer iets zijn dat je moet doen om te overleven. Noch zal het zoveel tijd in beslag nemen als nu het geval is. Het zal eerder een kwestie zijn van wat je leuk vindt en je voldoening geeft. Uiteindelijk zal er geen geld meer bij betrokken zijn, aangezien men het lang zonder zal hebben kunnen stellen, en dat is hoe een maatschappij samenwerkt voor het gemeenschappelijk welbevinden. Aan al je behoeften zal worden voldaan en vele ervan kunnen door "denken" in werkelijkheid worden gebracht als en wanneer je ze nodig hebt. 

Lieve Mensen, we zijn ons ervan bewust dat sommigen van jullie zich nog steeds in de steek gelaten voelen omdat er aan de buitenkant niets gebeurd is op de 21e december, maar er heeft meer plaatsgevonden dan zichtbaar was en er was geen onderbreking in onze hulp om zaken tot een prachtig einde te brengen. In werkelijkheid gebeurt alles op precies het juiste moment, en omdat wij in het "Nu" leven delen we niet dezelfde ervaringen als jullie. Laat tijd los aangezien het niet langer betrouwbaar is en nooit constant geweest is. Go with the flow en sta toe dat dingen naar je toekomen als mogelijk en je zult ontdekken dat je veel meer op je intuïtie kan vertrouwen. Begrijp dat er een punt komt waar je zult kunnen reizen door pure gedachte, en wel direct op hetzelfde moment. Het heden, verleden en toekomst zullen alle een zijn en wanneer jullie eenmaal Galactische Wezens zijn ben je in staat buiten je eigen Universum te reizen als je dat wilt. 

Sommigen van jullie zijn zo verwikkeld in aardse zaken dat je vergeet waar je toekomst je zal brengen. We maken geen licht van jullie problemen, maar heb alsjeblieft vertrouwen dat alles ten goede komt om je de ervaring te geven die nodig is om jezelf te ontplooien. Wanneer je iets onplezierig vindt, stop dan een moment om te kijken wat de les is die er voor je in zit. Dualiteit mag dan beëindigd zijn, jullie hebben nog niet alle banden ermee verbroken. Er is ook nog karma dat nog uitgewerkt dient te worden en dat maakt allemaal deel uit van je persoonlijke reiniging. Zie het voor wat het is en laat het dan achter je. Als er andere mensen bij betrokken zijn die er naar jouw gevoel schuld aan hebben, zet je veroordeling dan alsjeblieft opzij en vergeef allen die er bij betrokken zijn. Niets gebeurt er in je leven zonder een goede reden, dus accepteer en verwelkom wat er komt met een blij hart. 

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ben verguld dat jullie doorzetten met het werk aan jullie eigen verheffing en in praktijk brengen wat je hebt geleerd. De snelheid van jullie groei in het Licht is opmerkelijk en door dit te doen helpt ieder individu aan het verheffen van andere zielen mee. Jullie zijn een collectief bewustzijn en wanneer dit de kritieke massa bereikt heeft zul je de meest wonderlijke ervaring beleven van Ascentie. Het is gaande en je hebt niets verloren door je voor te bereiden, maar in feite veel gewonnen. Hou je intentie om vervulling te bereiken krachtig en je zult er met gemak komen. 

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: Karin 
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS