Followers

Google+ Followers

vrijdag 30 november 2012

30-11-2012
SaLuSa, 30 november 2012Jullie staan op het punt te beginnen aan het laatste deel van je reis en ervaren binnenkort een sterke stijging in jullie bewustzijnsniveaus. De meesten zullen het erover eens zijn dat dit jaar sneller voorbij is gegaan dan ooit en na Ascentie zal het nog sneller gaan. Op het gebied van de vele nodige veranderingen wordt ook vooruitgang geboekt en je zult niets missen. De timing is nog nooit zo cruciaal geweest en we richten ons om duidelijke redenen op de periode gelijk na Ascentie. Het is een tijd waarin ons werk en dat van onze bondgenoten niet zal worden belemmerd door invloeden van buitenaf.

Na Ascentie vergeet je snel de eerdere moeilijkheden en vertragingen. Meer te weten komen over je leven in de hogere trillingen zal spannend en verheffend zijn en vreugde en vrijheid brengen mensen bijeen als ware broeders en zusters. Je bent van nature geneigd je liefde met anderen te delen, maar je hebt geleerd dat vele landen en hun volken je vijand waren. De meerderheid van de bevolking zou in vrede leven als er geen barrières tussen volkeren waren opgeworpen. Wanneer het vertrouwen is hersteld zul je zien dat mensen elkaar heel anders gaan benaderen.

Begrijp dat de veranderingen waar we van spreken de eerste van velen zijn die jullie samenleving gaan transformeren. Ze vormen een opstapje naar verdere vooruitgang in de richting van een galactisch wezen en later zelfs een galactische beschaving. De huidige veranderingen duren niet lang omdat jullie de laatste aspecten van een 3D-beschaving achter je gaan laten. We zullen jullie niet in verwarring brengen en het zal allemaal niet te snel gaan. We zorgen dat jullie goed voorbereid zijn. Zelfs wij weten niet zeker welke veranderingen eerst komen, maar als ze plaatsvinden zal het allemaal heel snel gaan. We zijn klaar om vooruit te gaan op het moment dat we het teken krijgen.

De oude garde is niet zozeer het probleem, het is meer de omvang van de taken die we op ons hebben genomen. Veel moest in het geheim worden gedaan om de mensen die erbij betrokken waren te beschermen. Er zijn nu zo veel ontwaakte mensen die de energieën verhogen dat ze voorkomen dat de oude garde veel invloed kan uitoefenen. Haar tijd zit erop, maar sommige individuen kunnen herrieschoppers zijn. Blijf gericht op Ascentie en stuur je licht naar plaatsen waar geen vrede is. Je kunt het ook naar individuen sturen, bijvoorbeeld mensen die het Ascentieproces ontkennen om anderen af te leiden.

Blijf positief en je bent bijna bij de poort die je in staat stelt om in de vijfde dimensie te stappen. Je voelt de verandering in trilling en het is een verheffende ervaring. Stel je voor hoe het is om nooit meer de zware energieën te hoeven voelen. Je zult worden verrast door het verschil en dat is de reden waarom mensen die het al hebben ervaren de hogere niveaus niet meer willen verlaten. Het is een meer natuurlijke staat van zijn, maar je werd omlaag getrokken door de lagere trillingen en het was een grote uitdaging om je weg terug te vinden. Door vastberadenheid en doorzettingsvermogen vond je het licht weer terug. Het blijft groeien en draagt je door de vele dimensies.

Alles bestaat uit liefde en kan van vorm veranderen, maar nooit vernietigd worden. Het is de grootste kracht in het universum. Je moet het leren beheersen en op een verstandige manier gebruiken. Als we zeggen dat jullie goden zijn, bedoelen we dat jullie de potentie hebben om er één te worden, wat inhoudt dat je onbeperkte krachten hebt. Wanneer je ascendeert krijg je weer de beschikking over de creatiekracht en creëer je samen met de Bron. Onderschat je vermogens niet en heb vertrouwen omdat jij bepaalt hoe je tijd in de hogere dimensies gaat zijn.

Zelfs nu hebben sommigen van jullie vermogens om te genezen en die krijg je door in jezelf te geloven. De meesten van jullie doen het onbewust en beseffen niet wat je hebt gedaan. Je hoeft niet noodzakelijkerwijs succesvol te zijn omdat sommige zielen niet genezen willen worden en willen ervaren hoe het is om ziek te zijn. Plotselinge genezing is al vaak voorgekomen. Het hoeft niet blijvend te zijn tenzij de ontvanger bereid is de oorzaken van de ziekte onder ogen te zien. Mensen hebben de meeste ziektes aan zichzelf te wijten, zelfs tot op het punt waarop het immuunsysteem van lichaam verzwakt en ze vatbaar zijn voor ziektes. Een gezond lichaam gaat vaak gepaard met een gezond verstand en gezonde gewoonten.

De Galactische Federatie van Licht werkt hard om een aantal projecten af te ronden. Het is lastig en als ze over Ascentie heen moeten worden getild, is de weg in ieder geval vrij van obstakels. Gebeurtenissen creëren hun eigen pad vooruit en zijn als een sneeuwbal die steeds groter wordt en sneller gaat rollen. Niets kan vooruitgang stoppen en we zijn klaar voor actie. We zien het licht op aarde tot nieuwe hoogtes stijgen en de rasters zijn gestabiliseerd en klaar voor de laatste instroom voor Ascentie.

Ik ben SaLuSa van Sirius en breng onze zegeningen over zodat jullie de moed erin houden omdat we in dit late stadium van jullie voorbereidingen niemand willen zien terugvallen. We houden van iedere ziel en proberen iedereen te bevrijden van de donkere energieën.

Dank je SaluSa.

Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

woensdag 28 november 2012

28-11-2012

SaLuSa, 28 november 2012


Dit jaar zijn maar weinig grote voorspellingen uitgekomen en het is een heel gewoon jaar geweest. Er is altijd veel gaande op fysiek gebied, waar doorgaans weinig aandacht aan wordt besteed. Het is dan ook mooi dat er weinig is gebeurd waar de mensen die zich voorbereiden op grote catastrofes zich mee konden voeden. Veel is aan jullie te danken omdat de trillingen op aarde in vergelijking met enkele jaren geleden aanzienlijk zijn gestegen. Door de hoeveelheid licht die de aarde heeft aangetrokken is energetische opschoning minder noodzakelijk geworden. Wij van de Galactische Federatie hebben ook geholpen in de schoonmaak en voorkwamen voornamelijk dat de vervuiling erger werd. Dat geldt ook voor chemtrails die de potentie hadden om alle levensvormen ingrijpend te beïnvloeden.

De laatste weken van de dualiteit zouden relatief vreedzaam moeten verlopen zodat jullie je kunnen concentreren op de voorbereidingen op Ascentie. Blijf kalm en vredig en laat je niet afleiden. Je zult geschiedenis schrijven door op aarde te zijn en alles met betrekking tot Ascentie mee te maken. De oude trillingen kunnen je evolutie niet langer dwarsbomen en ze zullen plaatsmaken voor verhoogde trillingen die jullie verheffen. De meesten van jullie zouden aangename gevoelens moeten krijgen bij de veranderingen, hoewel ze voor sommigen moeilijk te begrijpen zijn. Een verandering van de frequentie heeft verstrekkende gevolgen en alle levensvormen zullen er tot op een bepaalde hoogte door worden beïnvloed.

Na Ascentie volgen drastische veranderingen, waarvan jullie al vele hebben ervaren. Alles zal tijdig gebeuren, maar toch ook snel om jullie de vooruitgang te bieden die al in gang gezet had moeten zijn, maar is tegengehouden door de oude garde. Het duistere tijdperk met al haar beperkingen wordt vervangen door een tijdperk dat jullie optilt en mensen van jullie beschaving samenbrengt in wederzijdse liefde en wederzijds respect voor elkaar. Alle verschillen worden opzij gezet om jullie dichter bij elkaar te brengen in liefdevolle samenwerking en eenheid. Dat zal niet langer moeilijkheden met zich meebrengen omdat de barrières die tussen jullie zijn geplaatst zullen verdwijnen. Angst hield jullie uit elkaar en zal worden vervangen door vertrouwen.

Je kunt nu je ware zelf worden door liefdevol te zijn en je echte gevoelens te uiten. Te lang werden jullie vastgehouden door angst voor wat anderen van jullie vinden. Jullie twijfelden om je natuurlijke liefde voor anderen te tonen. Ga op zoek naar het innerlijke kind in je hart dat niet bekend is met twijfel en behoedzaamheid, maar zijn licht en liefde wil delen. Terwijl je opgroeide werd je gekneed tot wie je nu bent en werd van buitenaf verteld wat je van jezelf moest denken. Jullie worden vrijgelaten om het plezier in het leven met iedereen te delen. In de toekomst zal niemand worden beledigd door het tonen van liefde en het zal een meer natuurlijke manier worden om elkaar te begroeten, omdat jullie allen één zijn.

De mensen die zo veel problemen hebben veroorzaakt met hun bewuste oorlogen van dood en verderf zullen uit jullie midden worden verwijderd. Enkel de zachtaardige en liefdevolle zielen blijven over om van een gelukkig en vreugdevol leven te genieten, wat ze niet hebben gekend in de dualiteit. Jullie hebben laten zien dat jullie grote zielen zijn met een hart van goud en iedereen zal jullie herkennen als geascendeerde wezens. Jullie creatiekracht wordt gebruikt voor doelgerichte creaties voor het grote goed. Je realiseerde je niet hoe krachtig je bent en was je niet bewust van je vermogens. Met Ascentie komt daar verandering in door de verhoging van je bewustzijnsniveau.

Jullie creëren samen met de Bron en door jullie dienstbaarheid aan anderen reizen jullie door het hele universum. Je zult beschikken over unieke kwaliteiten die het resultaat zijn van je gevarieerde ervaringen in de dualiteit. Er wordt naar jullie gekeken als de meesters van het licht en jullie helpen andere opkomende beschavingen te evolueren. Je hebt een lange en zware reis achter de rug, maar je hebt ook veel gepresteerd en daar hebben we bewondering voor. Jullie nemen je plek naast ons in en velen van jullie zullen ervoor kiezen om bij de Federatie te gaan. Je weet inmiddels voldoende over ons om dergelijke keuzes te maken. In tegenstelling tot de huidige situatie zullen het mannelijke en vrouwelijke aspect in balans worden gebracht en zullen de verschillen tussen beide energieën nauwelijks merkbaar zijn.

Ondanks de beroering in jullie wereld blijft het vooruitzicht van vrede bestaan. Het wordt op het hoogste niveau besproken en de reacties zijn bemoedigend. Kleine landen worden voornamelijk tegengehouden door angst voor de grote machten, maar we kunnen de vrede gemakkelijk bewaren wanneer eenmaal overeenstemming is bereikt om te ontwapenen. Vrede is essentieel om door te dringen tot de hogere dimensies omdat ze de lage trillingen van oorlog niet ondersteunen. Naast de inspanningen om regeringswijzigingen te realiseren zullen drastische veranderingen plaatsvinden die jullie hele beschaving veranderen. Voeg daar Disclosure aan toe en het zal allemaal heel snel gaan.

Disclosure is voor ons erg belangrijk omdat het betekent dat we dichter tot elkaar kunnen komen, wat noodzakelijk is voor jullie vooruitgang. Belangrijker nog is onze taak bij het overzien van de grote veranderingen in jullie samenleving en het helpen van jullie grote commerciële bedrijven om te gaan met de veranderingen waar ze door worden beïnvloed. Er moeten veranderingen komen die ruimte bieden voor kleinere groepen in plaats van monopolies. Bedrijven zullen in de toekomst opener zijn zodat iedereen weet wat er gebeurt en dat er op een eerlijke manier zaken wordt gedaan. Die criminele onderdelen van jullie maatschappij zullen worden verwijderd.

Ik ben SaLuSa van Sirius en wil dat jullie je niet op het verleden richten, maar jullie energie aan het nieuwe geven in overeenstemming met jullie verwachtingen. Op die manier gebeurt het allemaal een stuk sneller en ben je beter voorbereid op wat er staat te gebeuren. Wij zijn met jullie en dat zal altijd zo blijven.

Dank je SaluSa.

Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

maandag 26 november 2012

26-11-2012


SaLuSa, 26 november 2012

Ieder moment kan het eerste echte bewijs naar buiten komen van wat er achter de schermen is gebeurd zodat duidelijk wordt welke veranderingen plaatsvinden. De media besteden geen aandacht aan het ‘goede’ nieuws omdat zij nog steeds worden gecontroleerd. Het internet is echter zo groot dat jullie zonder probleem verwijzingen naar Disclosure en aanverwante gebeurtenissen kunnen vinden. Wees waakzaam bij het bekijken van sommige ogenschijnlijk authentieke websites en reportages die bewust onder de aandacht worden gebracht om jullie te verwarren. Wanneer de echte aankondigingen worden gedaan kunnen jullie met zekerheid zeggen welke bronnen de waarheid spreken. Disclosure is bijvoorbeeld van wereldbelang en daarom komt het aan op jullie leiders.

Het pad naar jullie Ascentie en die van moeder aarde gaat onverminderd door en er bestaan geen problemen. Jullie Ascentie is net zo belangrijk als alle andere veranderingen, zo niet belangrijker. Jullie waren de enigen die het niet helemaal alleen konden doen en wij van de Galactische Federatie van Licht en anderen schieten jullie te hulp. Die rol is ons toebedeeld en het dienen van anderen is de reden dat we bestaan. Ascentie is slechts het begin en naderhand is er nog veel te doen, denk aan het verhogen van jullie levenskwaliteit en het herstellen van jullie soevereiniteit. In plaats dat anderen je pad creëren, creëer je je eigen realiteit. Op die manier worden gelijkgestemden bij elkaar gebracht en mensen met verschillende verlangens gaan ieder hun eigen weg.

Begrijp dat er verschillende niveaus zijn binnen iedere dimensie. Jullie bestaan dan ook niet allemaal in dezelfde dimensie en sommige mensen zullen uit je blikveld verdwijnen. Iedere ziel zal zich op precies het juiste niveau bevinden, een niveau dat in harmonie is met je eigen trillingen en waar je je op je gemak voelt. De meeste gezinnen zullen gewoon bij elkaar blijven. Als mensen tegenstrijdige ideeën hebben over Ascentie creëren ze verschillende realiteiten in parallelle werelden. Het toelaten van vrije keuze zou weinig nut hebben als het op de één of andere manier aan beperkingen onderhevig zou zijn geweest.

De aanstaande veranderingen zullen anders zijn dan jullie huidige ervaringen. Jullie worstelen in het dagelijks leven vaak met stof en zijn soms vele uren bezig om het te verwijderen. Daar komt een einde aan vanwege de zuiverheid van de lucht en ook zal de textuur van de grond onder jullie voeten anders zijn. Zonder veroudering of verval zullen er bijvoorbeeld geen plantenresten meer zijn. De hogere trillingen gaan gepaard met helderheid en hygiëne en je kunt meer kleuren zien dan nu. Je zou de hogere dimensies van licht goed kunnen omschrijven met het woord hemel.

Op aarde is zo veel criminaliteit dat jullie veel tijd besteden aan het beschermen van jullie huizen en eigendom. Op individueel niveau kun je bang zijn dat je wordt beroofd of aangevallen. In de hogere rijken bestaan dergelijke gevaren of dreigingen niet. Door overvloed is het niet langer nodig om rijkdom te vergaren. Als je alles al hebt hoef je niet te azen op de bezittingen van een ander. Denk aan hoe het zal zijn als huizen niet langer worden voorzien van sloten en je je eigendommen niet langer hoeft weg te stoppen. Je raakt snel gewend aan zulke veranderingen en je hoeft je nergens zorgen om te maken omdat het leven een oneindige ervaring van vreugde en blijheid is.

Er zijn veel beschavingen die graag vrienden met jullie willen worden. Ze zien eruit als mensen en zijn vaak verwant aan jullie vanwege genetische manipulatie. Mensen zijn van nature vriendelijke en goedaardige wezens en je trekt soortgelijke wezens aan. Sommigen van hen hebben al contact gelegd met bepaalde individuen, maar in beperkte mate omdat we niet willen dat jullie afgeleid raken van de belangrijkere kwesties zoals Ascentie. De eerste ontmoetingen met ons zullen worden aangewend om de jullie meest belangrijke families te introduceren. Tegen die tijd hebben jullie je bewustzijnsniveau verruimd en zullen jullie connecties uit het verleden snel herinneren.

Ascentie is een kwantumsprong in trilling en bewustzijnsniveau. Vergelijk de huidige situatie eens met enkele jaren geleden en je zult erkennen dat er een grote verschuiving heeft plaatsgevonden in je bewustzijn. Vroeger ging het allemaal gradueel, maar het tempo ligt nu hoger en je kunt haast van dag tot dag verschil merken. Vanuit alle uithoeken van het universum stroomt het licht naar jullie toe. Jullie zijn nooit zonder steun geweest en vanwege de aanstaande Ascentie komt er alleen maar meer. We willen graag zien dat iedere ziel die de intentie heeft om te ascenderen vol van vertrouwen en goed voorbereid is.

Jullie zijn in het hele universum geliefd en dat omvat alle zielen, of ze nu van het licht of van het duister zijn. In de dualiteit speelden jullie allemaal je rol en daarom zouden jullie niet moeten oordelen over een andere ziel. Het betekent niet dat jullie geen mening mogen vormen, maar jullie oordelen dragen vaak gedachtevormen van energie met zich mee die jullie definitie van het begrip straf zouden kunnen oprekken. Het is niet aan jullie om te oordelen en er zal altijd gerechtigheid plaatsvinden, ook al lijkt het alsof sommigen met hun wandaden wegkomen. Niets kan voor altijd verborgen blijven omdat de energie van alle acties in de ether blijft bestaan.

Ik ben SaLuSa van Sirius en blij om te zien dat velen een speciale gebeurtenis voor 12-12 gepland hebben staan, een dag die belangrijk is bij het vrijgeven van de coderingen voor de voltooiing van jullie persoonlijke voorbereidingen op Ascentie. Sta in het licht, wees liefde.

Dank je SaluSa.

Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

vrijdag 23 november 2012

23-11-2012

SaLuSa, 23 november 2012


Om wereldvrede te bereiken moet er een einde komen aan alle vormen van oorlogvoering. Indien noodzakelijk beschikken we over de middelen om dat af te dwingen. Er is voor dergelijke lage vibraties geen enkele plaats in het nieuwe tijdperk. Het is gemakkelijk om nu succes te boeken omdat meer mensen oorlog vanwege de stijgende bewustzijnsniveaus afwijzen. Zelfs sommige doorgewinterde veteranen zijn bereid om zich in te zetten voor vrede. Ze beginnen in te zien dat de oproep om hun land te beschermen werd gebruikt voor hele andere doeleinden. Wanneer dergelijke mensen ontwaken naar de waarheid weet je dat de Illuminati haar macht over het leger snel kwijtraakt.

In de toekomst zijn er helemaal geen gevechtstroepen nodig, maar worden systemen van bescherming gebruikt om indringers bij de aarde weg te houden. Dan is er nog onze Galactische Federatie van Licht die optreedt als een soort politieagent van het universum. We kunnen met onze technologie gemakkelijk schepen detecteren die een andere planeet bezoeken. We kunnen sneller dan het licht bewegen en hebben verantwoordelijkheden in diverse sectoren van het universum. Het Ashtar Commando werkt net zoals ons en heeft haar eigen verantwoordelijkheden. Iedere planeet is goed beschermd en de inwoners ervan kunnen in vrijheid en vrede leven. Jullie oude aarde is ook beschermd tegen inmenging van buitenaf, al wordt niet getornd aan jullie vrije keuze. Als gevolg van de lage vibraties moesten we echter toestaan dat gelijksoortige beschavingen contact met jullie opnamen.

Na Ascentie kunnen jullie ook bezoekers met een soortgelijke trilling van liefde en licht ontmoeten. Je kunt ze vertrouwen en van ze leren hoe andere beschavingen leven. Je zult andere planeten bezoeken die soms groter zijn dan de zon. De meeste hoogontwikkelde beschavingen vinden het aangenamer om in hun planeet te leven en de meeste zijn om die reden hol. Net als de bewoners van de binnenaarde hebben ze hun eigen zon en het lijkt er niet alsof je onder de grond bent. Zij zijn hoger ontwikkeld dan jullie en kiezen spoedig het juiste moment om zich aan jullie bekend te maken. Het zijn jullie voorouders die naar de binnenaarde ontsnapten toen Lemuria viel. Sommigen hebben ze relatief recentelijk bezocht en hun verhalen zijn nog altijd in omloop.

Veel kennis is bewust bij jullie weggehouden en er is veel in te halen na Ascentie. Niet langer zullen jullie in het duister worden gehouden en ook worden er geen leugens meer verspreid. De tijdsvoorstelling waar jullie in gevangen zijn gehouden wordt opengebroken en wij zullen helpen bij het onderscheid tussen waarheid en desinformatie. Als mensen sceptisch zijn hebben we middelen om alles wat aan jullie wordt gegeven als de waarheid te onderbouwen met bewijsmateriaal. We dringen het niet aan jullie op en sommigen zullen blijven vasthouden aan hun oude overtuigingen. Dat maakt niet uit omdat uiteindelijk alleen de waarheid kan bestaan. Jullie hebben een eigen zaal der archieven waar jullie leven wordt vastgelegd. Deze archieven worden gebruikt wanneer je na iedere incarnatie je leven analyseert. Voor sommigen is dat een ontnuchterende gedachte.

We nemen het leven niet dermate serieus dat we geen plezier en lol kunnen beleven. We leven in vreugde en komen nader tot elkaar wanneer we humor kunnen delen. We hebben jullie zorgen niet, maar je kunt ze even vergeten door samen lekker te lachen. Lachen is universeel en alle zielen hebben het in zich om een grappige situatie of uitspraak te kunnen waarderen. Lachen werkt verheffend en verhoogt de trillingen. Dat geldt niet voor het belachelijk maken van iemand anders. In jullie hart zijn jullie nog kinderen, maar als jullie volwassen worden komt daar al snel verandering in omdat het anders wordt gezien als kinderachtig gedrag. Laat je gaan en zie de grappige kant van het leven.

Onze bondgenoten weten wat hun verantwoordelijkheden zijn en dienen jullie om de laatste stappen te zetten in de richting van Ascentie. Het gaat sowieso gebeuren, zelfs al worden bepaalde gebeurtenissen enige tijd uitgesteld. Bepaalde veranderingen zijn belangrijker dan andere en we zoeken naar de eerste tekenen dat Disclosure wordt aangekondigd. We hebben die erkenning van jullie autoriteiten nodig zodat we eindelijk in alle openheid kunnen verschijnen.

We kunnen er nog steeds voor kiezen om de kwestie te forceren, maar dat is wel het laatste wat we zullen doen. We zouden liever zien dat jullie Disclosure door middel van eigen inspanningen realiseren. Jullie hebben jullie leiders er zo vaak om gevraagd, maar tot op heden heeft nog niemand daar de moed voor gehad. Het is nu tijd om niet langer voorzichtig te zijn en aan te kondigen wat een groot gedeelte van het volk al weet. We laten ons steeds vaker zien en het doet ons goed dat we worden geaccepteerd zonder de angst die ooit bestond. We voelen dat jullie er klaar voor zijn om ons te begroeten en dat bespoedigt onze respons.

Ik ben SaLuSa van Sirius en breng de wensen van de Galactische Federatie van Licht over dat jullie allemaal je licht door de wereld verspreiden. Er kan nooit te veel van zijn en jullie helpen het exponentieel te groeien in een tijd waarin jullie bijna klaar zijn om te ascenderen. De aarde laat een lichtspektakel zien dat afkomstig is van jullie allen. Het laat zien dat jullie hebben gereageerd op de oproep om je voor te bereiden op Ascentie. Jullie hebben veel hulp gehad en stonden er nooit alleen voor. Dat zal zo blijven terwijl jullie je een weg banen in de richting van de hogere dimensies.


Dank je SaluSa.


Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

woensdag 21 november 2012

21-11-2012
SaLuSa, 21 november 2012

De tijd wacht op niemand en voor mensen die nog slapen is veel onbegrepen. Het begint met mensen die niet geloven dat er een god is, maar deze god toch de schuld geven van wat er op aarde gebeurt. Iedereen heeft een vrije wil en creëert datgene wat hij of zij ervaart. We kunnen ingrijpen, maar dan krijg je niet de kans om te zien waar je acties toe leiden. Velen zien het aanvallen en vernietigen van een andere groep nog als gerechtigheid. Ze zijn zich niet bewust van de woede en haat die het veroorzaakt. Hoeveel oorlogen zijn er nodig voordat de mens beseft dat ze niet goed is in het bereiken van vrede? Mensen lijken de les maar niet te willen leren dat vrede voortkomt uit de acceptatie dat jullie allemaal één zijn en in harmonie en liefde voor alles leven.

De onrust en verwarring op aarde maken ons droevig. Toch zien we op zo veel plaatsen licht schijnen en een raster van licht rond de aarde vormen. Dat is je garantie dat je opstijgt uit de lagere energieën en dat het oude paradigma ineen blijft storten. Het heeft niet langer een plaats in jullie leven en terwijl de eindtijd snel nadert moet het plaatsmaken voor het nieuwe paradigma. De Galactische Federatie van Licht is hier om zeker te stellen dat niemand zich nog kan bemoeien met je plannen voor Ascentie en dat je veilig het nieuwe tijdperk kunt binnengaan. De veranderingen die jullie verwachten zullen gestalte krijgen, maar houd rekening met vertraging omdat het hele plan extreem gecompliceerd is. Het gaat om duizenden en duizenden mensen en moet op het ‘juiste moment’ worden geïmplementeerd. Obama zal de bal aan het rollen brengen.

We zijn verheugd dat ontwaakte mensen zich uitspreken over onze kennis over wat er staat te gebeuren. Veel mensen hebben een gevoel dat er iets vreemds gebeurt. Dat is een kans om meer zaadjes van informatie te planten zodat ze kunnen ontwaken naar de waarheid. Onze grootste wens is dat zo veel mogelijk mensen zich bewust worden van de kans die Ascentie biedt. Het is geen religieus gebeuren, maar een gebeurtenis die plaatsvindt aan het einde van een cyclus zoals jullie dat nu ervaren. De veranderingen zijn universeel en beperken zich niet alleen tot de aarde. Voor de mensheid is het een unieke kans om de lagere trillingen te verlaten en afscheid te nemen van de dualiteit. Wil je opnieuw vele levens spenderen aan het leren van lessen, of wil je liever in vreugde en harmonie leven en een vredig bestaan leiden?

De nieuwe aarde brengt binnenkort allen naar voren die zijn uitgekozen om op te stijgen. Dat gaat gepaard met hogere trillingen die je in staat stellen om je creatiekracht te gebruiken. De liefde en vrede om je heen zullen niet met woorden kunnen worden omschreven en het zal zijn alsof de hemel op aarde is gekomen. De sprong van het ene tijdperk naar het andere komt als een aangename verrassing omdat de schoonheid ervan niet kan worden vergeleken met alles wat je tot dusver hebt ervaren. Het leven wordt zonder alle huidige beperkingen een stuk eenvoudiger. De grootste verandering zal de vrijheid zijn die je hebt als geascendeerd wezen. Je hebt geleerd je verantwoordelijkheid voor alle andere levensvormen te accepteren. Op dit moment ben je niet gewend aan vertrouwen, maar in de hogere trillingen is niemand erop uit om je iets aan te doen of oneerlijk te zijn. Het is een niveau waar enkel de waarheid bestaat.

Je hebt een lange reis achter de rug om tot dit punt te zijn gekomen en het doel was altijd het verhogen van je persoonlijke trillingen om te klaar te zijn voor Ascentie. Velen van jullie ervaren al een nieuw bewustzijnsniveau en het groeit steeds sneller. Je licht expandeert zodat het meer mensen raakt en een grotere reikwijdte heeft. Iedere ziel zal hulp krijgen om te begrijpen dat een grote kans te wachten ligt om op te stijgen. Jullie leraren hebben er lange tijd over gesproken en nu is het nabij. Als groepsziel ben je niet klaar tot iedere afzonderlijke ziel is opgestegen.

Iedere ziel heeft zijn of haar eigen manier gekozen om de ervaring in deze cyclus van dualiteit af te ronden. Je weet niet waarom sommigen voor bepaalde ervaringen hebben gekozen, ook al ben je het er niet mee eens. Dit is de tijd waarin je uitstaand karma uitwerkt en voor veel zielen betekent dat een moeilijke en zware tijd vol beproevingen. Normaal gezien kun je op je eigen tempo verder gaan, maar in dit geval is er zo vlak voor Ascentie niet veel tijd. Je zou je levensplan kunnen veranderen, maar dat is wellicht onbezonnen als je daardoor je kans om te ascenderen zou moeten mislopen. De vrije wil bepaalt en de uiteindelijke keuze is aan jou. Je bent lange tijd tegengehouden en in de veronderstelling geweest dat je dergelijke keuzes niet had, dat beslissingen voor jou werden genomen. Nu besef je dat je de macht hebt om je eigen toekomst te creëren. Je bent van niemand afhankelijk en hoeft geen advies of aanwijzingen te volgen. Volg je intuïtie en je zult niet van de wijs worden gebracht.

Er wachten vele mooie kansen om jullie in het gouden tijdperk te lanceren. De perfectie van alles zal je verbazen en de energieën zullen je omarmen. Je zult de eenheid van al het leven voelen. Kun je je voorstellen hoe het is om met de Bron te spreken? De Bron is binnen je bereik, je hebt echter altijd geleerd dat je alleen via een ander contact kon leggen. Er is een lijn tussen de Bron en iedere ziel. Hoe kan het anders zijn dat iedereen een goddelijke vonk is?

Ik ben SaLuSa van Sirius en moedig jullie aan om vrijdenkend te zijn en zo jullie evolutie te versnellen. Ik verlaat jullie met onze zegeningen voor jullie toekomst.

Dank je SaluSa.


Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS