Followers

Google+ Followers

vrijdag 27 december 2013

27.12.2013

SaLuSa  27-December-2013.


Jullie zijn nu weer aan het einde van een jaar dat in veel opzichten opmerkelijk is geweest. De tijd is nog steeds aan het versnellen en men kan een duidelijke scheidslijn zien tussen het oude en het nieuwe. De Duistere Garde boekt niet de vooruitgang die ze wensten, nadat ze het gevoel hadden op het punt te staan de controle over de wereld over te nemen. Ze hielden geen rekening met de toenemende hoeveelheid Licht die op de Aarde werd gevestigd.  Zo zeer dat het bijna ongemerkt de sterkste kracht ten goede werd. Haar vooruitgang kan niet langer worden vertraagd, en het is voorbestemd om het middel te worden om de Duistere Garde te verwijderen.

Deze cyclus is afgerond en het Licht is nu de dominante kracht op Aarde. De merkbare beroering is alleen maar een signaal dat de mogelijkheden van de Duistere Garde om hun mars naar wereldcontrole voort te zetten, beperkt worden. Het was altijd op deze manier gepland, zodat ongeacht hoe ze hun macht over de mensen ook uitbreidden, ze nooit volledige controle zouden krijgen. De cyclus is voorbij en een nieuwe, die volledige vrede en blijheid aan alle zielen zal brengen, is begonnen. Er is niet langer plaats voor de duistere Garde om hun macht over het Menselijk Ras uit te oefenen.

Wanneer jullie pal staan en niet beïnvloed worden door gebeurtenissen die er buiten staan bekrachtigen jullie het Licht, dat steeds sterker wordt. Leef in het Licht en je kunt je leven leiden op een manier die anderen helpt zich samen met jou te verheffen. Het komende Nieuwe Jaar zal vele veranderingen inluiden die een sterk signaal zullen afgeven dat het Licht de Nieuwe Tijd tot stand brengt. 2014 zal het kruispunt zijn dat snelle vooruitgang mogelijk maakt en zal het signaal zijn voor het ware begin van de Tijd van het Licht. Ieder van jullie is uitgekozen om hier te zijn voor die gelegenheid en voor velen van jullie zal het leven je plotseling de veranderingen brengen waar je naar op zoek was. Als Lichtwerkers hebben jullie elk iets te bieden dat op de juiste tijd zal worden gebruikt. Maak je dus geen zorgen dat jouw bijdrage in vergelijking met die van anderen klein is, aangezien alles belangrijk is t.b.v. het geheel.

Jullie hebben allemaal een lange weg afgelegd met je ervaringen en zijn er nu meer in gegroeid dan toen jullie pas je reis begonnen. Geen enkele ervaring is zonder waarde en er is geen noodzaak om vergelijkingen te trekken met anderen, aangezien jullie allemaal een uniek levensplan hebben. Niemand is groter of minder dan een andere ziel. Jullie zijn deel van een grote familie die opkijkt naar Vader/Moeder God, waar jullie vandaan kwamen. Wanneer jullie bijeenkomen als Een zal geen enkele ziel beter worden geacht dan een andere, aangezien allen hetzelfde pad bewandelen en daarop alleen maar op een ander traject zijn.

Als jullie jezelf kunnen zien in anderen zul je weten dat je op onverklaarbare wijze met elkaar verbonden bent en dat jullie in werkelijkheid Een zijn. Toch zul je, zelfs wanneer jullie naar dit besef toegroeien, nog steeds een individueel Licht te midden van alle anderen blijven. Wanneer jullie als “Goden” worden behandeld is het een staat van Eenheid die je ervaart wanneer je terugkeert naar de Godheid. Bij gebrek aan een betere uitdrukking is het je Huis waar je vandaan kwam, en wanneer God weer wat meer wil ervaren worden alle zielen om die reden weer uitgezonden.

Op dit moment hebben jullie moeite om je je hogere staat van zijn voor te stellen of te herinneren, maar spoedig zal je op het pad van volledige herkenning zijn. Het zal in stappen gebeuren en eerst zul je volledig bewustzijn verkrijgen. Noodzakelijkerwijs hebben jullie vele levens in de lagere trillingen met een beperkt bewustzijn geleefd. Jullie uitdaging was om je weg naar God terug te vinden door middel van je eigen ervaring, en dat is waarom elke ziel in zijn eigen tempo reist en je op verschillende paden bent. Onthoud ook dat je t.b.v. specifieke reïncarnaties verbonden bent met bepaalde energieën die je mogelijkheden om te slagen vergroten.

Terwijl je meer Een wordt met het Licht, zul je ook meer ontwaken m.b.t. de waarheid omtrent je ware zelf. Je bent niet je lichaam, dat dient alleen maar je behoeften terwijl je op Aarde bent. Jawel, je hebt tevens een etherisch lichaam dat verfijnd is om het bestaan in de hogere trillingen toe te staan, toch moeten jullie nog veel verder gaan. Uiteindelijk zul je een waarachtig Lichtwezen worden, maar kun je nog steeds een “lichaam’ voor jezelf creëren als de noodzaak zich aandient. Het is raadzaam te bedenken dat wanneer je dat doet, om je in staat te stellen je door de lagere dimensies te bewegen, het op andere manieren beperkend zal zijn.

Geliefden, zet gevoelens van vermoeidheid of twijfel van je af, want de trillingen nemen toe en jullie worden verjongd. Verhef je uit twijfel of ongeloof en kijk strak naar voren en wandel in het Licht. Laat je zorgen achter je en wees ervan verzekerd dat alles perfect in orde is. Het kan moeilijk zijn, maar je moet beginnen je “bagage” af te leggen want je kunt het niet met je meenemen in de hogere rijken. Denk groot en positief, want jullie hebben het moeilijke werk om dit punt in jullie evolutie te bereiken gedaan. Houd ook in gedachten dat jullie vele zielen bij je hebt op deze reis, die alles doen wat ze kunnen om je te begeleiden naar een veilig en vruchtbaar pad.

Ik ben SaLuSa en ik ben weer gekomen om jullie te verzekeren dat alles in orde is en we de hele weg bij jullie zijn. Onze Liefde en Zegen begeleiden jullie.

Dank je SaLuSa

Mike Quinsey Vertaling: Rob 

vrijdag 20 december 2013

20.12.2013

SaLuSa  20-December-2013.


De alledaagse beroering wordt terzijde gezet nu veel mensen zich voorbereiden op de feestelijkheden, al naar gelang hun geloof. Het is traditie geworden dat dit eveneens wordt geaccepteerd door degenen die geen speciale band hebben met religieuze overtuigingen. Het resultaat is dat allerlei mensen vinden dat ze bijeen kunnen komen en hun verschillende overtuigingen ter zijde kunnen zetten en overeenkomen de eenheid van de hele Mensheid te vieren. De energieën nemen toe en een gevoel van liefde voor alle mensen brengt het beste in hen naar boven. Opeens is er met name medeleven met allen die arm of behoeftig zijn, vaak in een samenleving die anders volledig in staat is om ze allemaal te steunen.

Deze toestanden komen herhaaldelijk boven en langzaam maar zeker realiseren de mensen zich dat ze hun broeders hoeder zijn. Degenen die ver vooruit zijn gekomen in hun begrip weten ook dat alle leven Een is, en dat het onlosmakelijk verbonden is en dat de handelingen van elk individu het geheel beïnvloedt. Dit is wanneer mensen de verantwoordelijkheid voor hun handelingen nemen en de trillingen op Aarde helpen verhogen. Als jullie alleen maar de goodwill gaande houden die uit periodes zoals jullie die nu beleven naar boven komen, des te eerder verlaten jullie de lagere trillingen die in jullie hogere staat niet kunnen bestaan. Als de veranderingen zo voortgaan helpen ze die zielen, die net vanuit het duister opdoemen, zich te verheffen. Ze hebben een helpende hand nodig om op de weg naar succes te komen en vinden het makkelijker wanneer anderen de weg eenmaal hebben gecreëerd.

In vele levens hebben jullie myriaden situaties ervaren die jullie vooruitgang hebben geholpen. Ze werden, zoals alle levens,  gearrangeerd om jullie te helpen de problemen die je naar alle waarschijnlijkheid zou tegenkomen, te overwinnen. Er is absoluut niets dat zonder goede reden gebeurt, hoewel het voor de menselijke geest moeilijk is te kijken voorbij hetgeen er in jullie fysieke rijk gebeurt. Ieder van jullie heeft talloze helpers  wiens enige belang is er voor te zorgen dat jullie groeien door jullie ervaringen. Dit is waarom de sleutelgebeurtenissen in je leven georkestreerd zijn om je geleidelijk langs het pad van evolutie vooruit te helpen. Toch zijn jullie in veel gevallen in chaotische omstandigheden geworpen die geen echt doel lijken te hebben. Geloof ons, Geliefden, niets gebeurt per ongeluk en waarin je ook verzeild raakt heeft een bepaalde mate van winst, niet alleen voor jou, maar voor elke erbij betrokken ziel.

Maak je geen zorgen wanneer je betrokken raakt bij wat duidelijk van een negatieve bron komt, aangezien je aanwezigheid nodig kan zijn om de trillingen onder controle te houden. Vaak kun je voldoende Licht inbrengen om wat van de negatieve energieën te verzachten of te verwijderen. Wees ervan verzekerd dat je gebruikt zult worden ten behoeve van je ervaring en toewijding om het Licht te verspreiden, en dat je nooit zult worden geroepen meer te doen dan je aan kunt. Natuurlijk zul je jezelf ook aan de ontvangende kant tegenkomen, maar dit is vaak een test om er voor te zorgen dat je weet hoe je jezelf aan moet pakken. We herhalen dat “niets bij toeval gebeurt”, dus zoek altijd naar de les die je ervaring kan begeleiden.
Wees ervan verzekerd dat je tijdens je leven rustmomenten krijgt en dat er niet van je verwacht wordt het Licht te dienen zonder ze. Het is zeker dat je zult weten waar je staat wanneer je met de stroom meegaat en je levensplan vervult. Herinner je echter dat bij tijd en wijle je, zo te zeggen, openstaand karma tegen zult komen, en dat zal zichzelf presenteren wanneer je in staat wordt geacht daarmee om te gaan. Laat je in zulke omstandigheden dus niet afschrikken en accepteer je ervaring goedgemutst, en het allerbelangrijkste, zorg dat je ervan leert.

Op dit moment in jullie evolutie ga je sneller vooruit dan ooit, en elke ziel is bezig met de laatste ronde van diens levensplan voor deze incarnatie. Dit kan onwaarschijnlijk lijken aangezien jullie allemaal op verschillende plekken in jullie ontwikkeling zijn, en onthoud dat niet elke ziel klaar is om te ascenderen, of dat wil doen. Het einde van een Zonnecyclus nadert en is speciaal in zoverre, dat de eindtijden al bepaald zijn, en ongeacht de pogingen van de Duistere Garde om het plan te weren zullen ze daar niet in slagen. Ascentie is verzekerd en wordt aan het einde van een Zonnecyclus verwacht.

Help ondertussen je medereizigers waar nodig, maar zet ze ondertussen niet onder druk door je adviezen aan ze op te dringen. Soms kunnen lessen alleen geleerd worden door rechtstreekse ervaring, hoewel groepservaringen niet ongewoon zijn. Probeer niet te rigide te zijn in je denken en wees flexibel, hoewel velen van jullie nu intuïtief genoeg zijn om te weten wanneer je een andere kant op moet gaan. Neem de dingen zoals ze komen en probeer situaties niet te forceren tenzij je zeker bent van de uitkomst. Je zou moeten weten dat wanneer de zaken vloeiend gaan er weinig voor je te doen is.

Jullie hebben je duizenden jaren op deze periode voorbereid, zoals je altijd hebt geweten dat die zou komen om je uit de lagere trillingen op te heffen. Velen van jullie zijn ontwaakt voor dit feit, en nu gaan jullie met vreugde voort op jullie weg, met grote verwachtingen. Zelfs wanneer je niet helemaal begrijpt wat voor een grootse tijd zich voor jullie allemaal opent, is er een gevoel van opwinding, wetend dat een nieuw tijdperk op het punt staat zich te openbaren. Het stelt jullie in staat te mijmeren over hoe het leven zou zijn als de Duistere Garde eenmaal verwijderd is. Zo’n vrijheid van bemoeienis is iets nieuws, en heel moeilijk te bevatten wanneer je uit de lagere trillingen omhoog gaat.

Gedurende millennia hebben jullie dualiteit van zo’n intensiteit ervaren, dat de dramatische en verreikende veranderingen die er bijna zijn, moeilijk voor te stellen zijn. Hoe dan ook, ze manifesteren zich bijna, en zullen de meest wonderbare verrassingen en verreikende veranderingen met zich meebrengen, zeer tot jullie verwondering en verheuging.

Ik verlaat jullie nu met wat hopelijk een gevoel van vreugde is, wetend dat jullie reizen in de lagere dimensies bijna ten einde zijn. Blijf kalm en ga door met het verspreiden van liefde en vrede, waar je ook bent.

Dank je SaLuSa

Mike Quinsey
 Vertaling: Rob 

zaterdag 7 december 2013

05:12:2013

SaLuSa  5-December-2013.


De dingen bereiken nu met zo’n grote snelheid hun voltooiing, dat jullie een open mind moeten houden en bereid  zijn je ervan te verzekeren dat je met de stroom meegaat. Oude overtuigingen worden heftig door elkaar geschud, en dit gebeurt expres en is bedoeld om jullie in het Nieuwe Tijdperk te brengen. Velen ervan dragen een zekere mate van waarheid in zich die voldoende was om jullie in staat te stellen je voeten te plaatsen op het pad naar realisatie, maar ze zijn niet langer adequaat voor de enorme veranderingen die plaatsvinden. De tijd wanneer jullie de mogelijkheid zal worden gegeven om je trilling naar een zodanig peil te verhogen totdat uiteindelijk alleen de waarheid zal bestaan nadert snel. Jullie zijn al op dat pad naar complete verlichting, en veel hulp wordt gegeven om er voor te zorgen dat jullie alle kans hebben om je ascentie af te maken.

Er gebeurt zoveel rondom jullie, dat jullie verwarrend kunnen vinden, maar als je maar je intuïtie volgt en binnenin jezelf kijkt, dan zul je de antwoorden hebben. Gebruik zoals altijd je onderscheidingsvermogen en weet dat boodschappen van Licht en Liefde altijd een speciaal gevoel bij zich dragen en nooit de lagere vibraties dragen die geassocieerd worden met negativiteit. De periode die jullie binnengaan is al van een hogere trilling dan die welke jullie relatief kort geleden hebben ervaren. De tijd gaat door te versnellen en het is jullie bewijs van het hogere trillingsniveau waar jullie nu in zitten. Hoe meer je jezelf centreert en focust op je Licht, hoe meer je voorbereid zult zijn op de toenemende trillingen die voorbestemd zijn je uit de dualiteit op te heffen. 

Laat je niet afleiden door de onrust die onvermijdelijk voortvloeit uit de enorme veranderingen die plaatsvinden. Energieën van een lagere trilling die geen plaats hebben in het Nieuwe Tijdperk kunnen niet langer worden gehandhaafd. Ze zullen de mogelijkheid om te blijven bestaan naast de hogere trillingen die worden gevestigd verliezen en in de Derde Dimensie achterblijven. Ascentie zal de culminatie zijn van alle optredende veranderingen, en het is het uiteindelijke resultaat voor degenen die hun trilling naar de hogere dimensies hebben verheven. Jullie wordt de kans gegeven om permanent de cyclus van wedergeboorte te verlaten, en het is een unieke tijd die met het afsluiten van de huidige cyclus komt.

Waar jullie in het verleden je rol speelde die afgescheidenheid schiep en onderhield, dat tijdperk is afgelopen en wordt nu uitgespeeld. Jullie zijn altijd Een geweest met elkaar hoewel jullie vaak een rol hebben gespeeld die jullie tegenover elkaar zette. Dat was om jullie evolutie te versnellen door de opgedane ervaringen, en dat resulteert nu in een nog snellere. nu het Licht in intensiteit toeneemt. Degenen die al verder zijn helpen ook anderen die hen in hun voetsporen volgen, op dezelfde manier waarop jullie nu worden geholpen. In jullie zonnestelsel zijn jullie de laatsten die wachten op het bereiken van Ascentie, en jullie gaan door met het ontvangen van immense hulp totdat elke ziel zover is.

De Duistere Garde is in staat van paniek en probeert op alle mogelijke manieren het onvermijdelijke einde van hun heerschappij te voorkomen. Het zal ze niet baten, dus er is geen reden om je zorgen te maken, en we zouden willen vragen dat jullie je concentreren op het binnenbrengen van het Licht. Hoe meer jullie jezelf kunnen toeleggen op het bereiken van jullie doelen, hoe sneller de gebeurtenissen doorgaan. Het zal ervoor zorgen dat de eerste officiële aankondiging door President Obama kan worden gedaan, die het bestaan en het contact met onze Ruimtevrienden erkent. Het zal resulteren in een open discussie en erkenning van hen, en een overeenstemming om te onderhandelen over het protocol dat een open contact mogelijk maakt. Van daaruit zal het hele onderwerp het publieke domein binnenkomen om nooit meer uit het zicht te worden verborgen.

We vragen jullie dus om te allen tijde in het Licht te blijven en je niet af te laten leiden door iets wat er duidelijk niet van is. Een hele lange tijd werd de waarheid van jullie wezen voor jullie verborgen, maar spoedig zal het bekend zijn. Het zal jullie vooruitgang bespoedigen, en zonder de bemoeienis van de Duistere Garde zal het gauw hogere niveaus bereiken dan op enig ander moment sinds deze cyclus begon. Op het einde van een cyclus is er veel om uit te zoeken en elke ziel wordt de gelegenheid gegeven om naar zijn hoogste zijnsniveau te gaan. Aangezien er in werkelijkheid niet zoiets als tijd bestaat, is alles in het nu en is er geen reden om je zorgen te maken over iemand anders zielsgroei. Iedere ziel heeft een oneindige hoeveelheid “tijd” waarin hij zijn reis naar huis kan completeren. Alles gebeurt in perfecte relatie tot al het andere volgens God’s plan voor de Mens.

Wees er van verzekerd dat vele zielen je vergezellen op je reizen en dat je nooit alleen bent. Ze zijn je helpers en gidsen die je alle hulp geven en je in staat stellen om met succes je doelen te bereiken. Je zult ontdekken dat het altijd de meer ontwikkelde Wezens zijn die omlaag reiken om degenen te helpen die hen in hun voetsporen volgen. Ze dringen zich echter niet aan jullie op, maar zullen altijd reageren op jullie roep om hulp. Het is noodzakelijk om in gedachten te houden dat je niet altijd zult krijgen wat je vraagt, aangezien je levensplan aan hen bekend is en dientengevolge de meest passende actie wordt ondernomen. Ze zullen je zacht en verstandig de juiste richting aanwijzen en met jullie feesten wanneer jullie je levensplan tot stand hebben gebracht.

Hou je ogen naar voren gericht en weet dat er, in echte termen, nog weinig tijd is om je levensplan te vervullen, maar vele zielen doen hun best om er voor te zorgen dat jullie succes hebben. Ze zijn altijd met jullie en delen jullie hoop en aspiraties, en helpen jullie op je reis terug naar het licht. Jullie vrije wil wordt gewaarborgd en is belangrijk, en moet met zorg worden behandeld als je iemand bent die voorbestemd is om aan het einde van deze cyclus te ascenderen.

Dank je SaLuSa

Mike Quinsey
 Vertaling: Rob 

donderdag 30 mei 2013

Mike Quinsey's newsletter -- ADAMA By Nancy Tate

Deze mail komt via Maria Luísa van Mike Quinsey, die het kanaal was voor SaLuSa.  http://gfbymikequinsey.blogspot.pt/2013/05/29052013-mikes-newsletter.html
(vertaling winny)

Hallo vrienden,    Nancy en Bob zijn al heel veel jaren mijn beste vrienden,  en ik weet zeker dat jullie hun belevenis heel interessant zullen vinden. Deze volgt hieronder.
In Liefde en Licht Mike Quinsey.
 Adama is de Hoge Priester van Telos, en dat is de stad onder Mt Shasta in de Binnenste Aarde.
Kijk naar de boodschap van Adama aan Nancy op 26 mei 2013, onderaan. Bob spreekt over onze ontmoeting met Adama in Weed, Californië, bij Mount Shasta in de winter van 2012.

De vier van ons die bij deze gebeurtenis waren betrokken hebben allemaal teruggekeken en opgeschreven wat we zagen en kwamen overeen dat wat we zagen, ook echt gebeurde.


Toen Nancy Tate en ik, Bob Towers in Mt Shasta woonden vanaf de herfst van 2011 tot aan het eind van juli 2012, hadden we een verrassend bezoek van Adama. In de vroege juli van 2012 bezochten Peter Olson en Anakhanda Mushaba ons in ons huis. Op een morgen besloten we allemaal om naar Weed te gaan in Californië om te ontbijten in het HILo Restaurant, waar Nancy, Peter en ik vaker hadden gegeten. Het HILo was ongeveer vijf mijl van ons huis vandaan.

Toen we aankwamen bij de HILo gingen we zitten aan een ronde tafel die achterin het café in de hoek stond die het verst van de voordeur stond als je binnenkomt. Nancy zat in de richting die haar naar de voordeur liet zien van HILo.  Op een bepaald moment zag Nancy een hele, hele grote man buiten de voordeur en toen deze binnenkwam moest hij zich bukken om de deurlijst met zijn hoofd niet te raken. We keken allemaal naar hem toen hij het café binnen kwam. 
Hij was groter dan een basketballspeler die we ooit eerder zagen. We schatten dat hij bijna 8 feet was (=2.40 m). Zijn haar is moeilijk te beschrijven maar dat had een bepaalde gloed of schoonheid. Zijn kleren waren nogal eenvoudig, netjes maar onopvallend. Hij zat op een van de stoelen in de hoek niet zover van onze tafel en van ons zicht af. Ik denk dat we allemaal perplex waren door wat we op dat moment zagen en we keken naar elkaar en we schenen allemaal tegen elkaar te zeggen: “Zou dat Adama kunnen zijn?”

Toen, na een paar seconden keken we weer allemaal naar waar deze man zat, maar hij was er niet meer. Dit was net zo verwarrend omdat geen van ons hem het café had zien verlaten. Ik dacht dat hij misschien in het voorlokaal was gegaan, dus stond ik op en ging ik daar kijken. Hij was daar ook niet. Toen ik terug kwam naar de tafel nam Peter een foto op het moment dat ik langs de stoel ging waar de man op had gezeten. Toen Peter ons de foto liet zien, konden we onze ogen niet geloven want, zoals je op de foto kunt zien, is er een bol van licht waar hij had gezeten. (Deze foto kon ik niet overnemen. winny)

Wat erg interessant is, is dat ons verteld werd toen we gingen wonen in Mt Shasta dat we misschien een ontmoeting zouden krijgen met Adama, en dit gebeurde dus. Als we allemaal niet zo in shock zouden waren geweest toen we hem voor het eerst zagen gaan zitten, hadden we geprobeerd om hem iets te vragen. Deze hele episode duurde maar enkele minuten in onze herinnering van dit gebeuren.

Dit is Nancy en toen ik deze pagina wilde gaan posten op de ‘Tree of the Golden Light’ voelde ik de aanwezigheid van Adama, dus ik stemde me af en hier beneden staat wat ik ontving op 26 mei 2013.

Adama spreekt:

“Dat was ik, inderdaad en ik was daar om jullie wat mee terug te laten nemen om aan de mensen te geven die deze boodschap lezen. Ik zag dat deze dag zou komen en dat er gelegenheid was voor een stukje informatie zodat ze in staat zouden zijn om op te nemen en met hen mee te nemen voor de volgende paar maanden. Ik vertel je dit:

Het is tijd voor jullie allemaal om op een bewust niveau te weten dat jullie ongeveer 75% zijn ontwaakt, als gemiddelde, en in de komende tijd zullen jullie ontdekken dat er gebeurtenissen in je geest en in je buitenste wereld zullen zijn die je zullen vertellen dat het niet langer meer een zaak is van ontwaken voor wie jullie zijn. Het zal overal in de media en op de oppervlakte van de planeet zijn dat wij bestaan, en dat er leven is buiten deze planeet en door het hele universum heen.

Zoals we zijn, zo zullen we zijn, want het is tijd voor de Waarheid om naar voren te komen en om zichzelf te laten zien in de levens van de hele mensheid. We houden zeer van jullie en wij zijn hier in jullie planeet om jullie terug te verwelkomen naar jullie zelf, onze familie van Universele Waarheid.”vrijdag 5 april 2013

Mike Quinsey
Hoi Vrienden,

Met het oog op mijn situatie heb ik besloten om te stoppen met het versturen van SaLuSa's berichten, tot ik zeker weet dat ik hersteld ben van mijn ziekte. Ik heb een beroerte gehad die mijn geheugen aangetast heeft, en daarom gaat mijn typen langzaam en moeilijk. Als ik volledig hersteld ben, hoop ik weer met mijn berichten te kunnen beginnen. Tot die tijd zal ik doorgaan met mijn radioprogramma's, tenzij ik merk dat het moeilijk gaat.

Ik hoop dat naarmate de tijd vordert, ik weer de oude zal worden. Alleen de tijd zal leren hoeveel vooruitgang er geboekt kan worden.

Dank jullie voor je steun en hulp, het wordt zeer gewaardeerd.

Ik hoop dat ik nog kan bijdragen aan de definitieve terugkeer van het Licht en zijn ultieme overwinning.

In Liefde en Licht
Mike Quinsey

zaterdag 30 maart 2013

29.03.2013

SaLuSa, 29 maart 2013Inmiddels zien we dat Lichtwerkers zich gepositioneerd hebben voor hun taken om mensen het Nieuwe Tijdperk binnen te  leiden. Hun begrip van wat er nodig is ondersteunt het ontwakingsproces, die voortgaat ondanks de situatie in de wereld.  Het is belangrijk dat de mensen niet toestaan dat de chaos en de ontwrichting, hun energie onttrekt van hun Liefde & Lichtwerk. De duisternis zal zichzelf uiteindelijk opheffen, en verliest reeds zijn kracht om angst te creëren.  Wat dat betreft, weet dat ondanks de ogenschijnlijke dreiging van oorlog, dit niet langer wordt toegestaan. De Galactische Federatie van Licht is zich gewaar van de intenties van alle Supermachten en we zullen alle pogingen om een wereldoorlog te starten verhinderen. Het Licht heeft zo’n verschil gemaakt, dat vele zielen die met de oorlogsmachine verbonden waren, een verandering in bewustzijn hebben ervaren. 
         
Je kunt verwachten dat er twijfels  worden geuit  over de redenen van militaire activiteiten, en de onnodige aanvallen op onschuldige burgers. De dag zal aanbreken dat oorlog en alles wat het ondersteunt zal stoppen en geen plaats meer zal hebben in onze levens.
Wij vragen diegenen van het Licht om door te gaan met te focussen op alles dat positief is, daar jullie het meest machtig en krachtige wapen hebben, in de Liefde die jullie uiten. Een ieder van jullie verheft de vibraties, welke jullie verzekering is om het Nieuwe Tijdperk te realiseren, en niets kan het tegenhouden om het te verwezenlijken. In feite heeft het al een invloed die nog niet gelijk zichtbaar is, en de kans dat de manier van leven terugkeert naar het oude model is nihil. 
                               
Liefde doordringt alle instituten en bedrijven in de Regering en in private sectoren, en wat in het verleden werd geaccepteerd wordt nu in twijfel getrokken of het wel in het belang van iedereen werkt. Mensen die proberen om op de oude manier door te gaan zullen ondervinden dat het onmogelijk is om dit voort te zetten, zoals in de financiële wereld gebeurt. De mate van corruptie gaat veel verder dan wat is onthuld, en de waarheid zal uiteindelijk bekend worden en zal velen schokken die hun vertrouwen in hun hadden gelegd. Een nieuw systeem zal geïntroduceerd worden, dat openbaar en transparant zal opereren.

Onze bondgenoten zullen nog doortastender doorgaan met hun activiteiten,  en zijn in kracht toegenomen door nog meer ondersteuning te krijgen voor de veranderingen die zij proberen te introduceren. Eigenlijk leven jullie met een voet in beide werelden, en hoe eerder jullie je gehechtheid aan de oude 3D loslaten, des te sneller jullie doorgaan naar de hogere dimensies.
Oud karma zal terugkomen om opgeklaard te worden  en het zou zo simpel kunnen zijn, door je  houding/opvattingen te veranderen, en dat is inclusief hoe je over ze denkt.

Het criterium voor verandering is te stoppen met oordelen, en ervoor te zorgen dat je eigen acties en woorden geen bedreiging vormen of schade berokkenen aan een ander leven. De uitnodiging om  “de andere wang toe te keren” is waardig om je te herinneren, daar we weten dat jullie als emotionele en voelende wezens,  het moeilijk vinden om niet te reageren op provocatie.
                    
Woede en dergelijke reacties worden gezien als onderdeel van de menselijke natuur, maar wanneer niet onder controle kan het ziekte of schade brengen aan je fysieke lichaam. Wij zeggen absoluut niet dat je niet voor jezelf moet opkomen, maar er kan een moment komen dat het beter is om bij problemen weg te lopen.
In feite zal je ondervinden dat, hoe meer Licht je bij je draagt des te minder stressvol je leven wordt. Je hogere vibraties brengen kalmte rondom je, en het zal minder voor de hand liggen dat je fysieke of verbale aanvallen ervaart. Niets kan je schaden, tenzij je het zelf naar je toe hebt getrokken.  
                
Dit brengt ons bij karmische ervaringen, die ieder moment voor kunnen komen wanneer het gepast is en wanneer de juiste condities zich voordoen. Houdt in gedachten dat wanneer het plaatsvindt onder vrienden of familie, zij allemaal tot op zekere hoogte betrokken worden, en een ieder kan er iets van leren. We willen niet nogmaals benadrukken dat karma nooit een straf is, maar het is een manier om een levensles te presenteren die je spirituele vooruitgang zal helpen. Je hoeft niet zo nodig alles zelf te ervaren om er enige waarde van te ontlenen.  Presenteer jezelf als een goed voorbeeld van Licht in actie, en anderen zullen zien hoe voordelig het kan zijn. Voor diegenen onder jullie die Pasen vieren, het is de herinnering aan een grote Leraar die naar de Aarde kwam, die jullie te liet zien wat bereikt kon worden wanneer je het niveau bereikt hebt om jezelf te kunnen uiten door Onvoorwaardelijke Liefde.

Alles is Liefde en wanneer je je gewaar bent van je vele levensreizen in dualiteit, zal je begrijpen dat dit het enige pad is om te volgen wanneer je wenst te evolueren. Je hebt vele stappen achteruit gemaakt om je weg voorwaarts weer te vinden, maar door dit te doen heb je geleerd hoe jezelf toe te leggen aan iedere situatie zonder je weg te verliezen. Momenteel wordt je pad makkelijker gemaakt door de verheffende energieën die voortdurend de Aarde bereiken, en dit zal doorgaan tot jullie je Ascentie naar de hogere vibraties ervaren. Wanneer jullie je plaats in de 5de dimensie innemen zullen jullie waarlijk zo verlicht zijn geworden, dat jullie Wezens van Licht zijn. Zelfs dan zal dit niet het einde van jullie verheffing zijn, daar dit eeuwigdurend is totdat jullie de Bron bereiken.                    
Dat is echter nog een lange weg te gaan gezien het feit  dat jullie nog maar net volledig teruggekeerd zijn naar het Licht. Jullie onmiddellijke taak is om gefocust op het Licht te blijven, en jullie voornemen te voldoen om dualiteit achter jullie te laten.
Richting het Licht werken kan soms een belasting lijken die een verandering van levensstijl inhoudt, en zelfs de behoefte inhouden om selectiever te worden wat vrienden betreft. 
                                                    
Wij weten dat het soms lastig is om kennis bij jezelf te houden tenzij je gevraagd wordt om het te delen, maar weet dat situaties soms zo zijn opgezet dat iemand anders voordeel heeft van hetgeen jij weet. Wanneer je de waarheid eenmaal gevonden hebt voelt het dat je het van de daken wilt schreeuwen, maar je moet je daarvan proberen te weer houden, daar het mensen die er nog niet klaar voor zijn tegen je op kan zetten. Er is geen haast om de waarheid tot de mensen te brengen daar het leven oneindig is en alles op z’n eigen tijd plaatsvindt, inderdaad op het juiste moment. Hoewel laat het je er niet van weerhouden om jouw kennis te delen met diegenen waarvan jij denkt dat zij er wel klaar voor zijn. Je kunt soms een boze reactie krijgen, maar laat het voorbij gaan en wens deze mensen liefde  en verlichting.  Alle zielen zullen uiteindelijk hun ware pad vinden, en de ervaringen die ze nu hebben kan ze alleen maar behulpzaam zijn in de toekomst.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en zie zoveel aan de horizon dat jullie zal verheffen. Het zal binnenkort gebeuren en velen verrassen. Het heeft slechts één grote verandering nodig om aangekondigd te worden en de rest zal snel daarna volgen. Wij bewonderen jullie plichtsbesef en aanwending van jullie gekozen pad om voor het Licht te werken, Wij zijn Een, en jullie zijn zeker één van ons. Wanneer jullie ons je liefde sturen, wordt het tienvoudig teruggestuurd, en wij zijn jullie er zeer dankbaar voor.


Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: André 
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

vrijdag 22 maart 2013

22.03.2013

SaLuSa, 22 maart 2013
Er gebeurt zo veel op jullie planeet, waardoor het voor steeds meer mensen heel duidelijk wordt dat de beloofde veranderingen onderweg zijn. Het is onder geen beding een makkelijke tijd voor jullie, omdat jullie je in het middelpunt van de actie bevinden. Hoewel, jullie kozen ervoor om in deze tijd op Aarde te zijn, als een belangrijk onderdeel van jullie ervaringen die je zal voorbereiden op je toekomstige opdrachten. Mettertijd zullen velen van jullie Mentoren worden, voor andere opkomende beschavingen. Door een hoger niveau van weten te bereiken zal dit jullie manier van dienstbaarheid zijn die je de status van Meester brengt. Dit is je natuurlijke vooruitgang wanneer je meer ’van het Licht’ wordt, en zoekt om anderen met jou te verheffen.
De rangschikking die je in het Universum ziet komt doordat alle zielen een punt bereiken wanneer zij zich realiseren dat er uiteindelijk niets anders dan Liefde is en dat al het leven daarom draait en dat z’n wezen zich daarin bevindt. Zelfs nu op dit moment verheffen jullie je en je gewaarzijn is zo dat je de verbazingwekkende  Kracht van Liefde begrijpt. Het is het leven zelf en de meest invloedrijke kracht in het Universum, die je in staat stelt dat jij continue door de dimensies heen opstijgt.                      Zoals je  reeds meerdere malen bent geïnformeerd, zijn jouw ervaringsniveaus in de lagere dimensies  op basis van een experiment  om te zien hoe jullie als Lichtwezens  je werkelijke zelf terug konden vinden.  Ze zijn niet en zullen ook nooit je ware realiteit zijn, omdat jullie originele thuis in de sterren er één is, waar je in totale eenheid  en Liefde als Eén leefde. Dualiteit was het middel om afscheiding toe te staan, en ervaring van zowel duisternis en Licht in dezelfde dimensie.
Wij van de Galactische Federatie van Licht vinden dat er de laatste tijd zo’n snelle vooruitgang in jullie niveaus van bewustzijn is geweest, dat je het Gouden Tijdperk al kunt bespeuren en visualiseren.  Dat is een geweldige prestatie want wanneer je hier je focus op houdt, bespoedig je voor jou het moment van manifestatie. Het Licht neemt jullie Aarde over en je hoeft je geen zorgen te maken over de resterende duisternis, daar het wordt getransmuteerd door een massieve uitstroom van Licht. De antwoorden op jullie problemen zijn reeds gevonden, en worden geleidelijk door onze bondgenoten toegepast. De voordelen ervan worden geïntroduceerd en vrije energie staat daarbij vooraan, ook al moeten jullie niet gelijk teveel verwachten, maar een geleidelijk geplande introductie. We kunnen de beslissingen niet forceren maar zullen degenen die ermee werken ondersteunen, voeden en beschermen. 
Jullie hebben lang gewacht op enige zichtbare veranderingen, waar het meeste achter de schermen plaatsvond en meer van doen had met invloed en inspiratie. Wanneer je open staat voor onze begeleiding kun je daarop gerust zijn, en er altijd om vragen. Wanneer jullie verzoeken in het belang van anderen zijn, zullen we ons best doen om er voor te zorgen dat je de hulp krijgt die je nodig hebt. Wij zijn veelal de niet zichtbare Lichtwerkers naast jullie, en we geven je onze Liefde en begeleiding. Wij zijn natuurlijk constant bezig met het helpen van Moeder Gaia, en je zult ontdekt hebben dat gebeurtenissen die met haar en haar fysieke veranderingen te maken hebben in alle rust hebben plaatsgevonden. Inderdaad, hoe meer jullie je bewustzijnsniveaus verhogen op Aarde, des te makkelijker alles in het algemeen gaat.
Jullie ontvangen meer energie van buiten de Aarde, en het komt van vele bronnen. Jullie Lentenachtevening (equinox) is zo’n krachtig voorbeeld en vele, vele mensen zullen het effect gevoeld hebben. Het is een verheffende energie die, wat sommigen zeggen je “het goede gevoel factor” geeft, en een mooi gevoel van kalmte en vreugde.  Houdt het vast en je zult zien dat sommige mensen de verandering in jou kunnen waarnemen, en zeer binnenkort zal het je normale manier van zijn worden. Stel je een wereld voor vol met zielen die allemaal als Eén zijn geworden en permanent in het Licht en Liefde leven, daar dit gebeurt wanneer je voort gaat  naar de 5de dimensie.                          
Sommigen van jullie zijn al zo dichtbij, en zij zijn diegenen die de weg leiden. Door jullie voorbeeld zullen velen het gecreëerde pad volgen. Jullie verkeren in zo’n schitterende tijd waarin bijna alles mogelijk is, dus limiteer je ambities of geloof in jezelf op geen enkele manier.
Wanneer de duisternis en zij die erachter zitten worden blootgelegd vragen wij je nogmaals om natuurlijke rechtspraak zijn pad te laten vervolgen. Weet dat iedere ziel op een bepaalde tijd verantwoording zal afleggen voor zijn/haar misdaden tegen de Mensheid, maar bescheiden fouten worden geaccepteerd als onderdeel van het leerproces. We benadrukken dat er geen straf aan te pas komt en dat jij er zelf voor kiest hoe ze recht te zetten en te overwinnen. God geeft geen vrije wil om je vervolgens op de gemaakte fouten te veroordelen. Het is alleen wanneer er een opzettelijke poging is om een andere ziel pijn te doen of te doden, dat vraagt om verdere ervaringen, die je de fout van je daden doet inzien. Het is karma en is een onderdeel van je levensplan wanneer je het ondergaat. Alles wordt uitgevoerd met de grootst mogelijke liefde en aandacht om je door je ervaringen heen te helpen. Je Gidsen en Engelen doen veel meer voor jou dan je je normaal gesproken gewaar bent, en zijn altijd bij je op je reis door het leven.
Wij van de Galactische Federatie van Licht hebben mensen op hoge positie ervan doordrongen om hun inspanningen op te voeren om enige vorm van Disclosure te realiseren. Met onze aanwezigheid in jullie luchtruim en zo vele rapporten en artikelen over ons, lijkt het eigenlijk nauwelijks nodig.    Het zal de meesten van jullie niet verrassen, maar het ligt eraan hoever de onthullingen zullen gaan die onze associatie met jullie zullen onthullen. Alleen al in deze eeuw hebben jullie veel meer historisch bewijs over ons ontdekt, en ons contact met jullie in de afgelopen duizenden jaren.                      Het kan niet langer genegeerd of ontkend worden, behalve door degenen met een zeer halsstarrig geloof. Wij zouden graag een situatie zien waarin jullie regeringen zouden toegeven dat zij reeds zo’n 100 jaar contact met ons hebben, en bevestigen dat we hen altijd benaderd hebben met liefde en in vrede. Dat zou de twijfels verlichten die sommige mensen nog hebben, die geleid werden om te geloven dat wij de monsters zijn, die in jullie films en  ‘science fiction’ worden afgeschilderd.
Ik ben SaLuSa van Sirius,  en moet de Lichtwerkers feliciteren die zich in een nieuwe vibratie hebben genesteld, die hen voorwaarts brengt naar het Nieuwe Tijdperk. Jullie hebben net zoveel belangrijk werk te doen als voorheen, zo niet nog meer, opdat jullie de mensen voorbereiden voor de laatste ronde en naar het lint op de finishlijn. De zege is aan jullie, en jullie prijs is om nooit meer de afscheiding van God en jullie werkelijke thuis in de sterren  te hoeven ervaren. Wij houden van jullie  en van jullie intentie om je toekomst en plek met ons te vinden, als Galactische Wezens.


Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: André 
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

vrijdag 15 maart 2013

15.03.2013


SaLuSa, 15 maart 2013Daar de focus voor veranderingen vaak gericht is op President Obama en de Verenigde Staten, wordt soms vergeten dat de gehele wereld hierbij betrokken is. Voor het geval je het nog niet weet, ontluiken er over de hele wereld bewegingen voor verandering, en jullie als  Menselijk collectief versnellen  de dag waarop een ieder er gewaar van wordt. Mensen laten hun rechten gelden om datgene te eisen wat zij als belangrijk zien in hun leven, door de controle weg te halen bij diegenen die alleen uit eigen belang werken. Het is succesvol maar vaak alleen ten koste van confrontaties, en voortdurende ontkenning van hun rechten door de autoriteiten en het militaire apparaat.                   

Hoewel, geen enkele oppositie zal de mensen voor langere tijd afschrikken om hun vrijheid en zelfbeschikking terug te krijgen. Jullie hebben het einde der tijden zelfgeschreven, en wij van de Galactische Federatie van Licht en alle Lichtwerkers dragen bij aan jullie realisatie van wat er van jullie verwacht wordt.
Wij weten dat de stress van het leven in deze rumoerige tijden, en de noodzaak om vertrouwen te houden veel van jullie vergt, maar zoals jullie zullen zien zal het allemaal zeer de moeite waard zijn. Jullie zijn Eén, en iedere ziel heeft een rol te spelen, ongeacht aan welke zijde hij/zij staat, en wanneer het Licht de duisternis van negativiteit doordringt zullen jullie zien dat het minder effect zal hebben. Dualiteit zoals jullie die ervaren hebben moet voor alle ‘intenties en doeleinden’ zijn cyclus afronden, en jullie moeten de rommel opruimen die het heeft achtergelaten. Het Licht dat krachtiger wordt ontwaakt steeds meer zielen, ook al zitten sommigen zeer diep verankerd in hun geloof waar zij zich vechtend aan vast houden. Uiteindelijk zullen zij een keuze moeten maken welke weg te nemen, en kunnen in de 3D frequentie  blijven wanneer dat hun uiteindelijke wens is.                                       

God stelt aan geen enkele ziel eisen dat zij binnen een bepaalde periode moet evolueren, maar biedt hen alle gelegenheid om vooruitgang te maken en om de Liefde en Licht van de Bron binnen te gaan. Zoals we jullie meerdere malen verteld hebben, heeft iedere ziel  een Godsvonk die nooit gedoofd kan worden.
Weet dat wanneer jullie je reis door de hemelen vervolgen jullie naar hogere vibratie verrijzen.                Zij zorgen ervoor dat de gevraagde veranderingen zich kunnen manifesteren die jullie in het Nieuwe Tijdperk plaatsen, ook al moet er eerst nog veel opschoning plaatsvinden. Samen met onze geavanceerde technologieën zullen wij jullie assisteren, waardoor het zeer snel zal verlopen.             

Met onze hulp en inspiratie groeien jullie eigen technologieën  zeer snel, en vele, vele vrije energie programma’s  staan gereed. De Petroleum Industrieën en degenen met investeringen daarin vechten natuurlijk om hun posities  op de markt te behouden, maar zij zijn gedoemd daar jullie met de Nieuwe Tijdperk technologieën moeten beginnen. Jullie zijn veel te lang teruggehouden, en het was nooit de bedoeling dat jullie nu nog steeds fossiele brandstoffen zouden gebruiken tijdens dit deel van jullie ontwikkeling. Er staan vele verbeteringen klaar om geïntroduceerd te worden, en wederom zeggen wij dat het een zeer drukke tijd wordt.
Je mag met recht concluderen dat er steeds meer ‘kanalen’ van ons of andere Wezens in de hogere niveaus worden geopend, en dat komt doordat jullie op gemiddeld niveau doorgaan met het verhogen van jullie bewustzijn, en zodoende zulke bronnen kunnen bereiken. Er komt een tijd dat jullie een duidelijke verbinding zullen hebben met je Hoger Zelf, maar voor nu zullen deze openingen alleen komen voor diegenen die een levenscontract hebben om deze connecties te maken.                            

Wij weten dat velen van jullie de ambitie hebben om bij te dragen aan het werk om jullie beschaving voorwaarts te duwen, maar niet iedereen is daarvoor voldoende voorbereid. Maar toch is een ieder van jullie hier in deze tijd en heeft invloed betreffende hoe de toekomst zich zal voltrekken. Sta toe om de dingen op hun eigen manier te laten ontwikkelen, en wees je eenvoudig bewust wanneer er zich een mogelijkheid aan je voordoet. Blijf gefocust op positieve dingen en weet dat je niet alleen helpt je eigen toekomst te creëren, maar ook die voor anderen.

Je werk wordt gewaardeerd en je hoeft niet langer teleurgesteld te zijn over recente gebeurtenissen die met Ascentie te maken hebben. De uitkomst kan een beetje anders zijn dan origineel gepland, maar wij passen deze altijd aan de behoeften van het huidige moment aan. Zoals altijd is ‘timing’ zeer belangrijk, en de basis van menig besluit is het doel dat zoveel mogelijk zielen uiteindelijk zullen ascenderen. Wanneer de tijd verstrijkt en de bewustzijn niveaus hoger worden, zullen de duistere Mensen steeds minder invloed hebben op wat er plaatsvindt en kunnen jullie ze overlaten aan hun zelf gecreëerde ‘ter ziele gaan’. Zij worden naar de achtergrond gedrukt en verliezen hun macht om jullie vooruitgang naar het Gouden Tijdperk tegen te houden.                                                                                   Wat jullie zullen ervaren wanneer het arriveert is niet in woorden uit te drukken, maar het is meer dan jullie je momenteel voor kunnen stellen en zal de meeste van jullie verwachtingen overtreffen.

Wanneer jullie de eerste Licht Stad in Sedona zullen aanschouwen, zal het jullie een idee geven van hoe jullie toekomstige levens eruit zal komen te zien. De gebruikte technologieën in gezondheidszorg  zoals jullie ze zouden begrijpen zijn zeer geavanceerd, en behandelen een ieder met zorg zonder bijwerkingen. Geneeswijzen maken gebruik van geluid, kleuren en crystal technologie, die erg futuristisch zijn in vergelijking met jullie huidige niveau van gezondheidszorg en behandeling, maar jullie beginnen reeds met deze mogelijkheden te onderzoeken. Jullie worden met opzet geïnspireerd door ideeën die zullen helpen voor een nieuwe aanpak voor ‘gezond zijn’, en naar verloop van tijd zullen jullie niet, en kunnen jullie niet ‘on-gezond zijn’. Een punt zal bereikt worden waar jullie niveaus van vibratie veel te hoog zijn voor enige lagere energieën  om jullie te beïnvloeden. Tegen deze tijd zullen jullie ook een totale verandering in jullie lichamen ervaren hebben, die weer hersteld is in zijn originele glorie, vrij van enige onvolkomenheid of invloed van het ouderdomsproces.                Dit zijn allemaal stappen langs het pad om een Galactisch Wezen, met vol bewustzijn te worden.

Ga alsjeblieft door met jullie toegewijde aanpak door meer en meer Licht naar Moeder Aarde te brengen, daar zij er ook aan toe is van gelijke veranderingen te genieten, om in haar originele glorie hersteld te worden. Momenteel manoeuvreert zij voorzichtig gebieden op de Aarde naar hun nieuwe posities, waarbij sommige gebieden verrijzen en anderen  dalen, maar nog niet hun uiteindelijke posities hebben bereikt. Veel van Atlantis zal verrijzen rond bestaande kustlijnen die verbonden waren met deze grote landmassa. Veel van jullie geschiedenis is omhuld met verhalen over Atlantis, en de waarheid van deze voormalige grote beschaving  zal verteld worden. Het heeft zeer lange tijd bestaan en velen van jullie hebben daar levens gehad. Sommigen van jullie herinneren zich het zinken ervan en waren aanwezig tijdens zijn laatste dagen, zo’n 10.000 jaar geleden.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en laat jullie met onze Liefde en Licht.


Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey. 


Vertaling: André 
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS