Followers

Google+ Followers

vrijdag 24 juli 2015

Nederlands --SaLuSa, 24 juli 2015SaLuSa 24 Juli 2015

Zoals altijd vindt er zoveel plaats op Aarde waarvan jullie niet direct op de hoogte zijn. De uiterlijke tekenen bevinden zich om je heen en in het algemeen voelen de mensen de veranderingen die plaatsvinden. Zij mogen niet weten wat ze zijn op dit moment, maar ze voelen het subtiele verschil in de energieën om zich heen. Met hen is een gevoel van de veranderingen die neigen tot manifestatie, en voelt als zeer positief. Zaken zullen op deze manier doorgaan en blijven groeien totdat er uiteindelijk een verheffing gevoeld zal worden. Sommigen zullen zich er toch niet bewust van zijn, maar diegenen van jullie die er aan gewerkt hebben om jullie vibraties te verhogen zullen dat ongetwijfeld doen. Het kan goed zijn dat het jullie eerste positieve gevoel van de veranderingen is, en we weten dat velen zich verheven zullen voelen door wat er plaatsvindt. Ze zullen blijven doorgaan en er zal geen weg terug meer zijn naar de oude lagere vibraties.
Je kunt nauwelijks niet hebben gemerkt dat veel regimes moeite hebben met het handhaven van hun greep over het volk. Dit zal doorgaan tot de oude manieren zijn gebroken en vervolgens nieuwe kunnen worden ingevoerd. Veel zielen zijn geïncarneerd in deze tijd om die reden, en gewoon wachten op hun kans om het volk te leiden in het Nieuwe Tijdperk. Veel is al gepland en wacht om op het juiste moment ingevoerd te worden. Wees ervan verzekerd dat zodra de veranderingen serieus beginnen, zij heel snel zullen komen. Overal om je heen zijn steeds meer tekenen die duidelijk maken hoe inadequaat de oude systemen zijn en dat de afbraak van jullie economieën die niet in hun huidige vorm kunnen blijven bestaan. De oplossingen zijn gevonden en wanneer de juiste gelegenheid zich voordoet om deze in te voeren, zul je zien dat vooruitgang plotseling een grote sprong voorwaarts zal maken.
Degenen die een belang hebben bij het vasthouden aan de oude manieren zullen verandering bestrijden, maar het mag niet baten als de plannen voor veranderingen jullie ooit verder zullen leiden. Sommigen zullen zien dat het nieuwe alleen tot stand kan komen als het oude is verwijderd, en zij zullen proberen om de vooruitgang te vertragen. Ze kunnen slechts een beperkt effect hebben op de problemen in kwestie, terwijl de vorm al is bepaald. Zoveel staat in de wacht op het moment dat het kan worden ingevoerd. Omdat velen ze niet begrijpen en gestrest zullen zijn als het de oude afbreekt. Echter, wanneer ze verder vooruit kunnen zien zullen ze de betekenis van wat er plaatsvindt begrijpen. De veranderingen zullen meer bereik hebben dan je zou hebben gedacht, maar zijn nodig om jullie verheffing naar de hogere vibraties te versnellen.
Sommigen vragen zich af wat ze moeten doen tijdens de periode van de veranderingen, en wij stellen voor om zo normaal mogelijk te leven en sommige ontberingen toe te staan. Dit zal van korte duur zijn daar de ultieme reden is om te zeggen "maak je klaar" en sta toe om het nieuwe te manifesteren. Het zal een hele gebeurtenis zijn wanneer we eindelijk openlijk en veilig op aarde kunnen landen, maar die tijd is nog ver weg daar wij zeker moeten zijn dat er geen mogelijke bemoeienis zal zijn van de oude hiërarchie. Terwijl de tijd verstrijkt zal een achterban van onze vertegenwoordigers die op Aarde zijn en in de aanslag staan om hun rol te spelen bij de totstandkoming van de veranderingen. Uiteindelijk kan iedereen er tot een zekere mate in meedoen omdat er veel te doen zal zijn. Maar niet zoveel als jullie je kunnen voorstellen, omdat je de voordelen zult hebben van kennis en apparatuur die jaren vooruit zijn dan waar je nu bent op dit moment. Wij kunnen jullie helpen vele taken te verlichten die anders onmogelijk lijken.
Wij hopen dat jullie de nieuwe energieën beginnen te voelen en jullie je verwachtingen veel hoger zullen instellen. Er is veel bewust voor jullie achtergehouden dat jullie kwaliteit van het leven snel zou hebben verhoogd ten opzichte van het heden. Jullie zullen je gemakkelijk aanpassen aan de nieuwe manier van leven die aan jullie geopenbaard zal worden. Jullie weten al door middel van ideeën die gepresenteerd zijn de mogelijkheden voor verandering. In feite zal het ongetwijfeld jullie verwachtingen overtreffen, en jullie kunnen voelen dat de grootste verandering zal zijn het los maken van het letterlijk slaven zijn met weinig vrije tijd om jullie eigen bezigheden te volgen. Op een gegeven moment zal dat allemaal veranderen, maar eerst zul je het leven ervaren zonder de noodzaak voor geld zoals jullie dat nu kennen. Het is waarschijnlijk teveel gevraagd voor jullie om te begrijpen hoe je kunt overleven zonder, maar het vereist een ander begrip en aanpak in vergelijking met hoe je nu leeft. Het belangrijkste verschil is dat in ieders behoeften is voorzien en dat niemand zonder zal zijn.
Nu jullie je bewust zijn van het doel van het leven op aarde, en wat de toekomst brengt zal je meer op je gemak zijn en in staat zijn om om te gaan met de ervaringen die je hebt. Voor velen is de huidige situatie nog steeds een uitdaging en karma wordt opgeruimd, en soms zijn het onvoltooide taken die verder terug kunnen gaan dan je vorige leven. Dit zijn tijden voor het afwerken van alle oude problemen, maar zoals met alle vorige levens zullen jullie hebben ingestemd met een plan dat betrekking heeft op jullie behoeften en helpt het jullie evolutie. In werkelijkheid gebeurt er niets door toeval hoewel het er soms wel op lijkt. Jullie hebben allemaal levensplannen die zijn bedoeld om verder te gaan in jullie evolutie en dat ook doen en jullie hebben gidsen die ervoor zorgen dat jullie deze volgen. Vrije wil is iets dat meestal wordt uitgeoefend voordat je in het leven komt, hoewel het juist is om te zeggen dat het laatste woord aan jullie is.
Jullie kunnen terugkijken in de geschiedenis van de aarde wetende dat jullie allemaal een input hadden in de door jullie vele geleefde levens. Inderdaad, grotendeels heeft de mensheid de vrije hand gehad om een eigen toekomst te creëren en wat je vandaag ervaart is het resultaat. In het begin was dat het doel, jullie te laten vallen naar beneden door de verschillende dimensies, en het contact hebben verloren met jullie ware zelf en jullie je eigen wetten en regels voor het leven moesten bepalen. De uitdaging was om te zien of je de weg naar het Licht en naar God terug kon vinden. Wij vinden dat velen van jullie de taak succesvol hebben volbracht en vandaag kunnen jullie anderen helpen om ook hun weg terug naar huis te vinden. Jullie zijn gehard in het vuur van de menselijke ervaring, en zijn nu goed uitgerust om anderen, die hetzelfde pad reizen, te helpen.
Dierbaren, er zijn zoveel verschillende verklaringen naar voren gebracht om uit te leggen wat het leven inhoudt en wat het doel ervan is. Het kan verwarrend zijn, maar op een gegeven moment volg je je intuïtie en zul je er niet ver naast zitten. Houdt ook in gedachten dat jullie Gidsen jullie altijd proberen te helpen, maar dat is natuurlijk nog moeilijk als een ziel hun bestaan nog niet erkend heeft. Uiteindelijk zullen jullie de waarheid vinden, want tenslotte is dat alles wat er is.
Ik ben SaLuSa van Sirius, ik geniet van deze tijd met jullie wetende dat velen van jullie zijn ontwaakt m.b.t. de waarheid en verzekerd zijn jullie lagere dimensie te verlaten. Jullie hebben de lessen die het te bieden had geleerd en zijn nu klaar als het jullie wens is, om anderen die worstelen om de waarheid te vinden te helpen. De Galactische Federatie kijkt uit naar de dag die nadert als we elkaar kunnen ontmoeten als een, en samenwerken in het Licht.

Dank je Wel SaLuSa
Mike Quinsey
Vert. Elene

zondag 19 juli 2015

Nederlands -- SaLuSa 17 July 2015SaLuSa  17 Juli 2015

Tijd gaat snel en gebeurtenissen op aarde versnellen zich en terwijl jullie een vrije wil hebben gekregen om te beslissen hoe jullie samen leven, ervaren jullie nu het gevolg van je keuzes. Het is duidelijk dat het systeem dat jullie hebben gemaakt niet kan voortduren, omdat het aan het afbrokkelen is en blijkt onvoldoende in jullie behoeften te voorzien. Inderdaad moet je vaststellen dat jullie in geleende tijd hebben geleefd en wordt het nu al steeds duidelijker dat jullie de afbraak van het Menselijke Ras niet kunnen voorkomen. Tijdperk na Tijdperk hebben jullie geprobeerd een ​​bloeiende populatie te stichten, maar tegelijkertijd hebben jullie gefaald om de armste landen mee te nemen. De problemen zijn nu zo groot dat het te laat is om het resultaat, dat is het uiteenvallen van de oude systemen, te voorkomen. Met andere woorden: als jullie de problemen die jullie hebben veroorzaakt willen overwinnen zullen jullie gedwongen worden om je gewoonten te veranderen. Het zal een pijnlijk proces zijn maar het zal leiden tot een nieuwe manier van samenleven, waarbij de trillingen zijn verhoogd tot het niveau waar negativiteit praktisch niet bestaat. Dan zullen jullie de ware weg zien van hoe harmonie en vrede kunnen voortduren en hoe mensen kunnen leven zonder angst. Wij kunnen jullie verzekeren dat het mogelijk is, en aangezien de trillingen verder versnellen, zal het niet lang duren voor jullie een ​​aantal positieve veranderingen ervaren. De Duisteren zijn niet langer in staat te bepalen hoe jullie toekomst werkt en hun plan voor de totale dominantie is nu onwerkbaar.

We vragen jullie erin te blijven geloven samen met degenen onder jullie die werken in de richting van de positieve veranderingen, wetende dat het moeilijk is ze in te voeren terwijl chaotische omstandigheden ongecontroleerd blijven. Voor zeer lange tijd zijn nieuwe innovaties, die jullie leven makkelijker maken, verhinderd om voortgang te vinden maar kunnen ze niet veel langer meer achter gehouden worden. Zodra het tijd is om nieuwe ideeën vrij te geven zal er snel vooruitgang geboekt worden en wanneer het voor ons veilig is openlijk onder jullie te verschijnen zullen we in staat zijn om meer te doen voor jullie of met jullie. Er staat veel te wachten om te worden vrijgegeven dat jullie heel snel zal opheffen en je zult beseffen dat het Nieuwe Tijdperk in volle gang is. Jullie krijgen een grote sprong voorwaarts in de technologie die veel van de problemen zal verwijderen die jullie op dit moment tegen houden. Maar door de acties van de Duisteren zou je al reeds genieten van een hogere levensstandaard maar dat zal allemaal veranderen in de nabije toekomst.

Zoals je hebt gemerkt blijven de veranderingen verder gaan en brengen alles wat nodig tot stand om jullie te verplaatsen naar het Nieuwe Tijdperk. Moeder Aarde speelt hierin een grote rol en al de tekenen zijn aanwezig die aangeven wat er plaatsvindt. De resultaten zullen heel dramatisch zijn en zeer naar jullie wens als je je realiseert dat ze voordelig zijn voor jullie. Misschien wel de meest aanvaardbare veranderingen zullen het reinigen van de landen en zeeën zijn, die zwaar zijn vervuild door het gebrek aan zorg van de Mens voor de planeet en andere levensvormen. Helaas zullen er slachtoffers zijn onder het dierenrijk, maar jullie zullen beseffen dat ze ook onderworpen zijn aan de hogere vibraties. Jullie bijbelse verhalen vertellen van de "Leeuw ligt naast het Lam", en misschien kunnen jullie nu begrijpen hoe het kan gebeuren.

Jullie lot heeft altijd deel uitgemaakt van het grotere plan en kan niet worden gewijzigd, maar jullie hebben de vrije wil gehad om het te benaderen op jullie eigen manier. Veel zal er geleerd zijn van jullie ervaringen en het menselijk ras zal daardoor des te grootser zijn. Vergeet niet dat jullie gewillig naar voren stapten om te door de verschillende Tijdperken heen te gaan om te groeien door jullie ervaringen, en als je terug kijkt zullen jullie blij zijn dat je het gedaan hebt. Jullie wisten dat ongeacht wat er zou gebeuren je nooit verlaten zou worden of achter gelaten zou worden om je eigen weg naar huis te vinden. Nu heb je je begeven op die route en vanaf hier is er maar één manier en dat is vooruit. Het was een moeilijke proef, overgegeven aan vele uitdagingen die je hebt overwonnen. Het betekent dat je niet dezelfde tijd opnieuw hoeft door te brengen in de lagere vibraties.

Vanwege het belang van deze tijd voor het Menselijk Ras, zijn jullie de focus van veel aandacht en veel "oude vrienden" wachten op jullie terugkeer naar de hogere vibraties. Deze niveaus zijn jullie meer natuurlijke huis en een deel van jullie evolutie zal doorgaan totdat je terug bent bij de Bron, wanneer je Eén zult zijn met Al Dat Is. Dus geniet van jullie ervaringen daar ze gekozen zijn omdat ze het beste passen bij jullie behoeften, zodat je voortdurend evolueert naar een staat van perfectie. Voor wie deze ideeën nieuw zouden kunnen zijn willen we vertellen dat jullie onsterfelijk zijn, dus in zekere zin maakt het niet uit wat je kiest om te ervaren. Omdat jullie door iedere dimensie bewegen word je energie verfijnd en zal het groeien tot je een groot gebied van de Ruimte omvat, en zul je uiteindelijk helemaal een Wezen van Licht  worden. Jullie hebt misschien gelezen dat jullie Goden in de maak zijn en dit is waarom je pad jullie mee terug neemt naar de Bron van Al Dat Is.

Je bent op dit moment slechts een representatief deel van je ware wezen maar nu je steeds meer aan het groeien bent beweeg je jezelf steeds meer in de vibraties van het Licht. Jullie reizen plaatsen jullie momenteel  onder de zielen van alle verschillende niveaus van de evolutie en dat is de reden waarom je geconfronteerd wordt met zoveel uitdagingen. Jullie worden aangetrokken door zielen van een soortgelijke trilling maar ten behoeve van jullie evolutie worden jullie daar geplaatst waar het jullie behoeften van dienst is. Vaak wordt een aantal levens geleefd binnen dezelfde groep zielen, waar je elkaar kunt helpen om te ervaren en te evolueren. Je zult vrijwel zeker elke keer verschillende rollen hebben en het algehele voordeel is dat je vooruitgang boekt met zielen waarmee je een connectie hebt. Dit verklaart waarom sommige groepen zo goed met elkaar kunnen, terwijl anderen geconfronteerd worden met moeilijkheden. Het komt erop neer welk type ervaringen jullie behoeften het beste zal dienen.

Als je merkt dat je in een moeilijke relatie zit met jouw familie, houdt dan in gedachten dat je daar bent geplaatst om bepaalde lessen te leren van elkaar. Jullie situatie doet zich altijd voor zodat je geestelijk kunt evolueren en het zijn de moeilijkere relaties waarin je het meeste leert en je dat het snelste doet. Dus als je het gevoel hebt dat je een moeilijke tijd op aarde hebt, verlies dan nooit uit het oog dat er niets in je leven gebeurt zonder goede reden. Inderdaad, als je groeit in bewustzijn kun je al het gevoel hebben dat je ervaringen een periode zijn om te leren. Wees ervan verzekerd dat zodra de lessen zijn geleerd het niet nodig is om er weer doorheen te gaan. Dus ga de confrontatie met de obstakels in het leven aan met de vastberadenheid om ze op de juiste manier te overwinnen met respect voor behoeften van andere zielen, zoals die van jouw zelf.

Wanneer jullie leven is voltooid en als je erop terugkijkt, wat alle zielen doen onmiddellijk na hun overgang, zullen jullie weten hoe goed je het hebt gedaan. Jullie worden niet beschuldigd als jullie eventuele tests hebben gefaald, omdat er zich voor je altijd meerdere mogelijkheden zullen voordoen. Omdat in de praktijk tijd niet bestaat, zoals jullie dat kennen, heb je alle tijd die je nodig hebt om vooruitgang te boeken op je spirituele reis. Omdat je door het leven gaat zul je bijna zeker een intuïtief gevoel krijgen van waar het om gaat en wat er nodig is van jou. Je hebt immers veel vrienden op en buiten de Aarde die hulp geven aan elkaar en de reis met je mee reizen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en sta altijd klaar om jullie mijn liefdevolle begeleiding aan te bieden.

Dank je Wel, SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vert. Elene

zaterdag 11 juli 2015

Nederlands -- SaLuSa, 10 juli 2015

SaLuSa, 10 juli 2015

De zaken blijven gisten en chaos bestaat in vele landen, omdat de oude manieren niet langer blijken te voorzien in jullie behoeften. Het probleem is inmiddels zo groot zodat enorme veranderingen nodig zijn om jullie beschaving op een nieuw spoor te zetten dat jullie zal brengen in de New Age. De veranderingen zijn nu aan de gang en zijn onomkeerbaar omdat het nieuwe het oude moet vervangen om jullie uit een systeem te halen dat niet meer aan jullie behoeften voldoet. Het is een verontrustend proces voor veel mensen die weinig of geen begrip hebben van wat er gebeurt, maar als de antwoorden worden gezien in een nieuwe benadering van jullie behoeften, zullen de mensen zich snel aanpassen. Zoals altijd zullen we degenen die een directe belangrijke rol spelen in het brengen van de veranderingen begeleiden. Ze kunnen niet worden bereikt zonder een zekere mate van ontbering, maar we zullen ervoor zorgen dat het tot een minimum wordt beperkt. Houd een positieve kijk daar het plan voor jullie toekomst allang is opgesteld. Jullie zullen meer dan blij zijn met de uitkomst.

Te lang zijn jullie zoals je zou zeggen "om de tuin geleid" en zijn doelbewust in het donker gehouden wat betreft de waarheid van jullie mogelijkheden en de reden voor het ervaren van de dualiteit. Het is een grote leercurve geweest die jullie de mogelijkheid heeft gegeven om jezelf te verheffen van levens met een beperkt bewustzijn, tot levens die jullie wakker zullen maken voor je ware potentie. Zoals we al vele malen hebben gezegd, jullie zijn veel groter dan jullie je kunnen voorstellen, maar zijn doelbewust misleid door valse leringen, en de beperking van jullie bewustzijn. Dat alles verandert in een snel tempo en steeds meer zielen ontwaken tot hun ware zelf. Jullie komen uit een lange periode van duisternis in het Licht en niets kan nu voorkomen dat jullie helemaal naar het volledige bewustzijn gaan. Het is nu al duidelijk door het aantal zielen die zijn ontwaakt, en jullie langs de weg naar volledige verlichting leiden.

Er zijn een aantal zielen die hun vibraties niet kunnen verheffen, maar wees er zeker van dat ze elke hulp krijgen om hen te richten naar het licht. Het heeft geen zin om eerst proberen te "rennen voordat je kunt lopen" en hun Gidsen zullen zulke zielen helpen te ontwaken tot de waarheid. Zodra jullie beginnen te beseffen hoe jullie in het donker gehouden zijn, wordt het zo veel makkelijker om de waarheid van je wezen te begrijpen. Jullie zijn in wezen allemaal grote zielen die hebben deelgenomen om de dualiteit te ervaren, om om te gaan met de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Gedurende vele levens hebben jullie de diepten van de duisternis aangeraakt, maar hebben nooit contact met je hogere zelf verloren. Als gevolg hebben velen van jullie uiteindelijk je ware pad gevonden dat je terug leidt naar het volledige bewustzijn. Als je eenmaal begint te ontwaken is er geen weg meer terug naar de oude manieren, en die zielen van het Licht zullen een volledige verandering in de manier waarop jullie je leven leiden tot stand brengen.

We hebben jullie vooruitgang voor eonen van tijd gevolgd, en beschouwen jullie prestatie in het herwinnen van jullie bewustzijnsniveaus als opmerkelijk voor zo'n korte periode. Jullie geschiedenis laat zien wat er gebeurt als de zielen contact met het Licht verliezen, en dientengevolge hoe moeilijk het is geweest om weer op te staan. Echter, heb jullie bewezen dat het mogelijk is en vandaag leiden velen van jullie de weg vooruit. Daarbij nemen jullie ook anderen met je mee en zo verloopt het her-ontwaken in een steeds sneller tempo. Wij feliciteren jullie dat jullie de uitdaging en al zijn behoeften succesvol aangegaan zijn, en niets staat jullie in de weg in jullie verdere vooruitgang. Voor een lange tijd zijn de ontwaakte mensen gemeden door anderen die niet in staat waren om de waarheid te begrijpen, maar dat is aan het veranderen omdat de trillingen blijven stijgen. Zeer binnenkort zal er nog een grote verheffing in je bewustzijn zijn en zal de waarheid tot nog veel meer zielen komen.

We zijn nu zo dicht bij jullie en bezoeken openlijk jullie Aarde, zo vaak dat de meeste mensen onze aanwezigheid in jullie luchten accepteren. Door onze zeer geavanceerde technologie vormen jullie wapens weinig gevaar voor ons, en velen van jullie weten dat we vele daarvan buiten werking hebben gesteld als er een bedreiging ontstond. Jullie hebben veel geregistreerde gevallen gezien van onze vloot boven jullie nucleaire installaties, en het nemen van maatregelen om te voorkomen dat jullie een nieuwe oorlog beginnen. We zijn succesvol geweest in het handhaven van de wereldvrede op Aarde, maar we hebben de kleinere confrontaties als gevolg van karmische redenen toegestaan. We monitoren zulke gebeurtenissen echter wel om ervoor te zorgen dat ze niet uit de hand lopen. Er zal uiteindelijk een einde aan alle oorlogen komen en duurzame vrede op Aarde zal worden bereikt. Je toekomst is verzekerd en de veranderingen die jullie nu ervaren zijn onderdeel van de reiniging die plaatsvindt.

Al geruime tijd hebben we met behulp van onze invloed jullie wetenschappers begeleid langs een pad dat zal leiden tot een vreedzame wereld. Echter, we kunnen niet ingrijpen als anderen nog steeds achter de wapens van de oorlog staan, maar wij zullen ervoor zorgen dat ze niet worden gebruikt om een wereldwijde oorlog te riskeren. De Aarde is blootgesteld aan nucleaire apparaten bij vele gelegenheden, maar ze zullen niet worden toegestaan om opnieuw te worden gebruikt. We zijn hier om ervoor te zorgen dat jullie beschermd worden. Jullie hebben vrije wil, maar als jullie de New Age binnen gaan wacht jullie een nieuwe toekomst, die oorlogen niet langer meer toestaat die op grote schaal dood en verderf brengen zoals dat al eerder heeft plaatsgevonden. Vrede voor iedereen wordt mogelijk zodra de aanwezigheid van de Duisteren is verwijderd. Jullie zullen niet al te lang te meer hoeven wachten voordat wereldvrede zal worden verklaard, maar er staat wel veel in de weg van de noodzakelijke veranderingen die nodig zullen zijn.

In de tussentijd zullen we doorgaan met ons toezicht op de activiteiten van de Aarde, waaronder die van Moeder Aarde die ook betrokken is bij de veranderingen die plaatsvinden. De omwentelingen zijn nodig om de grotere veranderingen toe te staan die resulteren in een nieuwe Aarde, ontdaan van alle resten van eeuwen verwaarlozing en de vergiftiging van het land en zee. Het kan eruitzien als een bijna onmogelijke taak, maar met onze geavanceerde kennis en onbeperkte middelen zal het niet lang duren om dit te bereiken. We zijn in feite al voorbereid om verder te gaan met Moeder Aarde en haar te herstellen naar de onberispelijke staat zoals ze vele eeuwen geleden was. Deze taken kunnen niet worden behandeld door jullie met de beperkte kennis die jullie hebben, maar we zullen voor jullie klaar staan om jullie te helpen zodra de reiniging kan beginnen.

We weten dat velen van jullie uitgebreide niveaus van bewustzijn hebben en begrijpen hoe de waarheid verkeerd is gepresenteerd om jullie in het donker te houden. Wees ervan verzekerd dat wanneer de tijd rijp is er geen vertraging zal zijn om jullie kennis te laten maken met jullie ware geschiedenis en de glorieuze toekomst die jullie te wachten staat. Jullie kunnen visioenen van een nieuwe Aarde hebben gehad, maar in werkelijkheid zal het jullie idee van wat er voor jullie in petto ligt, overtreffen. Alle tranen en teleurstellingen die je hebt meegemaakt zullen onbetekenend lijken als je de prachtige veranderingen ziet die plaatsvinden. De schoonheid en de wonderen die voor jullie zullen zijn om van te genieten, gaan veel verder dan jullie huidige voorstellingsvermogen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en kom jullie weer inlichten over wat er komen gaat. De dreiging van oorlog en vernietiging zal verdwijnen en blijvende vrede zal regeren. Wij zullen aan jullie zijde staan om te helpen om de nieuwe Aarde tot stand te brengen, en het zal een vreugdevolle tijd voor jullie allemaal zijn.

Dankjewel SaLuSa,
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Elene

dinsdag 7 juli 2015

Nederlands -- SaLuSa, 3 juli 2015

 
SaLuSa, 3 juli 2015

Overal op Aarde vinden gebeurtenissen plaats die zullen leiden tot de noodzakelijke wijzigingen die jullie zal voortstuwen naar stabiliteit en het einde van de strijd. Het zal tijd kosten, maar wij zijn paraat om jullie de goede richting op te wijzen. Het "weghalen" van al dat geen plaats heeft in jullie toekomst kan een enorme taak lijken, maar met onze hulp en assistentie van Lichtwerkers over de hele wereld zal dit vrij snel plaatsvinden. Om de New Age te manifesteren en tegelijkertijd datgene wat niet meer nodig is weg te halen, heeft weinig schijn van enige vorm van orde, maar het wordt gecontroleerd en goed gepland. Ieder van jullie kan de impact verminderen voor hen die alleen begrijpen wat zij voor hun ogen zien gebeuren, door rustig te blijven en anderen te laten weten dat alles wat er gebeurt voor het ultieme welzijn van allen is. Wees ervan verzekerd dat terwijl het oude afsterft, alles wat zal worden ingevoerd reeds is voorbereid. Echter, verwacht niet te veel te snel, maar wees je bewust van de veranderingen die een duidelijk signaal zijn dat de New Age is begonnen.

Waar jullie getuige van zullen zijn is de geleidelijke verwijdering van degenen die posities van verantwoordelijkheid hebben, maar hun bevoegdheden hebben misbruikt. Ze kunnen gewoon niet blijven omdat ze niet in staat zijn om te reageren op de nieuwe energieën die binnenkomen. De oude manieren moeten veranderen, en we weten dat de overgrote meerderheid van de mensen beseffen dat ze met succes zijn beproefd. Nu zijn jullie er aan toe om je bij de hogere vibraties aan te sluiten en jullie zullen profiteren van de vele ontwikkelingen die door de Illuminati achtergehouden zijn voor vele, vele jaren. Veel ontwikkelingen zijn natuurlijke opvolgers van waar je al bekend mee bent, en waarvan je je al hebt gerealiseerd dat ze verouderd zijn. Hoewel ze voor jullie zijn achtergehouden, zijn ze al vele jaren bewerkt en klaar om direct gebruikt te kunnen worden. Het betekent dat er een hele reeks van veranderingen zullen zijn die snel jullie manier van leven zal verheffen.

Door de jaren heen zijn er zaken aan de orde geweest door de incarnatie van degenen die de kennis en het vermogen hebben om de mensheid vooruit te laten gaan. Dit geldt voor veel uitvindingen en veranderingen die jullie zal helpen vooruit te gaan in een relatief korte tijd. Echter, één van de eerste veranderingen zal zijn dat er mensen komen die de rijkdom van de Aarde eerlijk en voor alle mensen zullen delen. Dergelijke veranderingen zijn gebonden aan de herwaardering van valuta, zodat er uiteindelijk zoals jullie het noemen een "basis van gelijkheid" komt. Er zullen niet langer 'bezitters' en 'niet-bezitters' zijn, omdat de Aardse bezittingen gelijk zullen worden verdeeld over allen. Inderdaad is dit een van de eerste grote veranderingen die zullen plaatsvinden. Maar wij waarschuwen ervoor om onze opmerkingen niet te zien alsof ze direct voor de deur staan, jullie moeten je realiseren dat dergelijke veranderingen tijd nodig hebben om te worden verspreid onder jullie. Zoals we eerder hebben laten doorschemeren, zullen de armste landen de eerste zijn om te profiteren van de veranderingen.

Een welkome verandering die ongetwijfeld veel mensen zal behagen zal de geleidelijke invoering van een gratis vervoersysteem zijn, dat werkt met behulp van de energie die overal om je heen is. Uiteindelijk worden de vervuilende brandstoffen die jullie nu gebruiken vervangen door energie die is vrij van vervuiling. Dergelijke wijzigingen zullen mettertijd worden ingevoerd, maar verwacht het niet te snel. Zoals jullie je kunnen voorstellen, zal een aantal veranderingen wereldwijd van invloed zijn op mensen en veel voorbereiding zal nodig zijn om te voorkomen dat het een ravage veroorzaakt. Echter, jullie moeten weten dat alle gebieden van het leven op Aarde zullen worden aangepakt om ervoor te zorgen dat jullie vanaf heden uit jullie huidige verouderde methoden bewegen.

Dus Dierbaren, veel staat klaar voor het juiste moment om te worden geïntroduceerd, en de sleutel tot veel is het verwijderen van de invloed van de Duisteren. Of misschien moeten zeggen hun volledige verwijdering, zodat ze niet meer kunnen interfereren met de plannen voor de toekomst. Jullie moeten nu beseffen dat voor eonen van tijd jullie levens zijn geregisseerd door de Illuminati om uiteindelijk de totale macht over jullie en jullie Wereld te hebben. Ze hebben nooit hun doel bereikt, en nu zijn ze niet meer in staat om hun macht uit te oefenen en dat zal ook nooit gebeuren. Jullie zullen je afvragen waarom ze zijn toegestaan ​​om een dergelijke gelegenheid te hebben voor volledige controle over jullie, en het antwoord is dat het voor jullie eigen ervaring en evolutie is. Jullie zijn letterlijk gedwongen om met een ​​situatie om te gaan die nooit zou zijn toegestaan ​​om uit de hand te lopen, maar die wel jullie vastberadenheid testte om de Duisteren te weerstaan. Wees ervan verzekerd dat jullie allemaal vrijwillig aan de uitdagingen hebben deelgenomen om die te ervaren, en nu dat jullie het einde van jullie beproevingen naderen jullie daar erg door gegroeid zijn.

Jullie zullen zeker jullie ervaringen van waarde vinden, vooral als je ze koos voor de vooruitgang van alle zielen. Houd in gedachten dat als jullie weer een Galactische Wezen geworden zijn, je vrijwel zeker de wens zult hebben om anderen te laten profiteren van jouw ervaringen. Niet elke ziel heeft het nodig om persoonlijk door alle ervaringen heen te gaan, maar kan wel de voordelen hebben van een ander die daar wel doorheen is gegaan. Vergeet niet dat jullie "Allen Eén" zijn en probeer elkaar te helpen in plaats van persoonlijk gewin te bereiken op Aarde. Er is geen noodzaak voor competitie, maar wel voor samenwerking. Instinctief zal je gevoelens hebben om alle zielen te willen helpen evolueren, en dat is waarom we hier zijn om jullie door de laatste fase van de oude cyclus te helpen.

Als je begint om de waarheid van je wezen te begrijpen, zullen jullie veel meer tevredenheid vinden in het helpen van het Menselijk Ras op een positieve manier. Het verhogen van jullie trillingen is zowel een persoonlijk doel als een collectieve beweging om jullie allen omhoog te tillen. Maar de tijd is kort voor individuele zielen om zich nog aan te sluiten bij de New Age, want als je jezelf niet hebt opgeheven tot het noodzakelijke niveau kun je niet verder gaan tot het moment dat je dat wel doet. Aan de andere kant is er geen haast omdat je eventueel gewoon een nieuwe cyclus van kansen kunt beginnen. Als jullie het gevoel hebben dat jullie dicht bij het bereiken Ascensie zijn, is het duidelijk de moeite waard je te concentreren op het behalen van succes. Zoals altijd zal er veel hulp aan jullie worden gegeven, maar het is aan jou zelf om de nodige inspanningen te doen om het te bereiken.

Je moet gemerkt hebben dat de tijd blijft versnellen, en dit is een teken dat jullie ascenderen. Jullie verhogen jullie trillingen, zodat jullie de oude achterlaten die geen plaats hebben in de hogere dimensies. Dit is een bewuste keuze omdat ze hun doel hebben gediend bij het helpen om jullie te laten evolueren. Sommige zielen zijn nog niet klaar om zulke stappen te nemen en ze zullen hetzelfde blijven ervaren als voorheen. Jullie kunnen er echter zeker van zijn dat ze uiteindelijk hun lessen leren en klaar zijn om op te stijgen. De schoonheid van de evolutie is dat niemand je dwingt om je anders dan in je eigen tempo te ontwikkelen, en het is een proces van natuurlijke progressie.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en zoals altijd in contact met Moeder Aarde en de Menselijke Beschaving. Houd altijd in gedachten dat jullie samen ascenderen. Dus je zult betrokken blijven bij Moeder Aarde als de Ascensie plaatsvindt. Je hebt nog een behoorlijk eind te gaan om het te bereiken en helemaal niets zal worden toegestaan om jullie vooruitgang te stoppen. Wij sturen jullie onze liefde en zegeningen zoals altijd.

Dankjewel SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Elene

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS